Metoda Contab

download Metoda Contab

of 25

 • date post

  25-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Metoda Contab

 • 7/25/2019 Metoda Contab

  1/25

  METODA CONTABILITATII

  Cuprins

  1 Istoric 2 Obiectul contabilit ii 3 Func iile contabilit ii 4 Principalele forme de organizare contabil 5 Organismele normalizrii contabile 6 Principii contabile 7 Politici contabile !tandarde contabile " Func ionarea contabilit ii

  o "#1 $eguli generaleo "#2 Organizarea contabilit iio "#3 %oneda i cursul de &nregistrareo "#4 'ocumente i registre contabileo "#5 !istemul conturilor

  1( )ontabilitatea i pozi ia financiar 11 )ontabilitatea i performan a financiar 12 !itua iile financiare *cadrul general+

  http://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Istorichttp://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Obiectul_contabilit.C4.83.C8.9Biihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Obiectul_contabilit.C4.83.C8.9Biihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Func.C8.9Biile_contabilit.C4.83.C8.9Biihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Func.C8.9Biile_contabilit.C4.83.C8.9Biihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Principalele_forme_de_organizare_contabil.C4.83http://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Organismele_normaliz.C4.83rii_contabilehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Principii_contabilehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Politici_contabilehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Standarde_contabilehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Func.C8.9Bionarea_contabilit.C4.83.C8.9Biihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Func.C8.9Bionarea_contabilit.C4.83.C8.9Biihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Reguli_generalehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Organizarea_contabilit.C4.83.C8.9Biihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Organizarea_contabilit.C4.83.C8.9Biihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Moneda_.C8.99i_cursul_de_.C3.AEnregistrarehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Moneda_.C8.99i_cursul_de_.C3.AEnregistrarehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Documente_.C8.99i_registre_contabilehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Documente_.C8.99i_registre_contabilehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Sistemul_conturilorhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Contabilitatea_.C8.99i_pozi.C8.9Bia_financiar.C4.83http://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Contabilitatea_.C8.99i_pozi.C8.9Bia_financiar.C4.83http://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Contabilitatea_.C8.99i_performan.C8.9Ba_financiar.C4.83http://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Contabilitatea_.C8.99i_performan.C8.9Ba_financiar.C4.83http://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Situa.C8.9Biile_financiare_.28cadrul_general.29http://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Situa.C8.9Biile_financiare_.28cadrul_general.29http://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Istorichttp://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Obiectul_contabilit.C4.83.C8.9Biihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Func.C8.9Biile_contabilit.C4.83.C8.9Biihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Principalele_forme_de_organizare_contabil.C4.83http://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Organismele_normaliz.C4.83rii_contabilehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Principii_contabilehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Politici_contabilehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Standarde_contabilehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Func.C8.9Bionarea_contabilit.C4.83.C8.9Biihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Reguli_generalehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Organizarea_contabilit.C4.83.C8.9Biihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Moneda_.C8.99i_cursul_de_.C3.AEnregistrarehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Documente_.C8.99i_registre_contabilehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Sistemul_conturilorhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Contabilitatea_.C8.99i_pozi.C8.9Bia_financiar.C4.83http://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Contabilitatea_.C8.99i_performan.C8.9Ba_financiar.C4.83http://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate#Situa.C8.9Biile_financiare_.28cadrul_general.29
 • 7/25/2019 Metoda Contab

  2/25

  Istoric

  ,rta contabilizrii pe principii tiin ifice era de-a cunoscut &n Italia &nainte de 14"5 c.nd /uca Pacioli *1445 0 1517+ cunoscut i ca Printele /uca dal orgo a publicat la ene ia tratatul su de contabilitate#

  Prima carte &n limba englez a fost publicat la /ondra de on ouge or oug &n 1543A Profitable Treatyce called the Instrument or Boke to learn to knowe the good order ofthe kepyng of the famouse reconynge, called in Latin, Dare and Habere, and, in

  nglyshe, Debitor and !reditor#

  Obiectul contabilit ii

  )oncep ia -uridic consider c obiectul contabilit ii &l formeaz patrimoniulunuisubiect de drept pri8it prin prisma rela iilor -uridice adic drepturi i obliga ii pecuniare ale uneipersoane fizicesau-uridice &n corela ie cu obiectele *bunurile 8alorile+corespunztoare#

  )oncep ia economic define te ca obiect al contabilit ii circuitul capitalului pri8it sub aspectul destina iei lui respecti8 capital fi9 i capital circulant i sub aspectul moduluide dob.ndire respecti8capital propriu i capital strin*atras i &mprumutat+#

  )onform /egii contabilit ii nr# 2:1""1 obiectul contabilit ii patrimoniului &l constituie reflectarea "n e#presie b$neasc$ a bunurilor mobile i imobile, inclusi% solul, bog$ iile

  naturale, &$c$mintele i alte bunuri cu poten ial economic, disponibilit$ ile b$ne ti, titlurile de %aloare, drepturile i obliga iile persoanelor fi&ice sau 'uridice (subiec i de

  drept), precum i mi c$rile i modific$rile inter%enite "n urma opera iunilor patrimoniale

  efectuate, cheltuielile, %eniturile i re&ultatele ob inute de acestea #

  ;n lucrarea

 • 7/25/2019 Metoda Contab

  3/25

  Func ia de &nregistrare i prelucrare a datelor const &n consemnarea potri8it unor principii i reguli proprii a proceselor i fenomenelor economice ce apar &n cadrul unit ilor patrimoniale i se pot e9prima 8aloric#

  Func ia de informare const &n furnizarea de informa ii pri8ind structura i

  dinamica patrimoniului a situa iei financiare i rezultatelor ob inute &n scopul fundamentrii deciziilor# )ontabilitatea are o func ie de informare intern *pentruconducerea unit ii+ i o func ie de informare e9tern *a ter ilor+#

  Func ia de control gestionar const &n 8erificarea cu a-utorul informa iilor contabile a modului de pstrare i utilizare a 8alorilor materiale i bne ti de gospodrire a resurselor controlul respectrii disciplinei financiare etc#

  Func ia -uridic 0 datele furnizate de contabilitate i documentele de e8iden ser8esc ca mi-loc de prob &n -usti ie pentru a do8edi realitatea unor opera ii economice i a stabili rspunderea patrimonial pentru pagubele produse#

  Func ia pre8izional 0 informa iile contabile aferente unei perioade de-a &nceiate pot fi folosite pentru determinarea tendin elor de e8olu ie a fenomenelor i proceselor economice 8iitoare#

  Principalele forme de orani!are contabil

  Pilonul principal pe care se spri-in economia este &ntreprinderea firmacompania societatea comercial#)ontabilitatea &ntreprinderii *firmei companiei+ se organizeaz la ni8elul&ntreprinderilor care produc bunuri e9ecut lucrri presteaz ser8icii dar i al

  institu iilor bncilor societ ilor de asigurare i &n general al oricrei persoane -uridice e8ident &n forme comple9e sau simplificate &n func ie de mrimea i profilul operatorului# ;n consecin oicare ar fi acestea contabilitatea moderneste organizat &n a a numitul dublu circuit sau mai e9act pe dou paliere adic

  *a+# contabilitatea financiar presupune urmrirea controlul i prezentarea fidel apatrimoniului &n ansamblu i pe structur a situa iei financiare i rezultatuluie9erci iului prin intermediul documentelor de sintez &n scopul furnizrii informa iilornecesare elaborrii deciziilor economice# ,re un caracter unitar pentru to i agen ii economici se organizeaz pe baza unor norme elaborate de autorit i#

  *b+ contabilitatea intern de gestiune *numit i analitica sau managerial+ are ca scopurmrirea in detaliu a gestiunii interne a unit ii calcularea costurilor de produc ie deacizitiide transferde 8anzare> stabilirea rentabilit ii pe produse lucrri ser8icii&ntocmireabugetelorpe feluri de acti8it i furnizarea de informa ii necesare &n procesul decizional#

  http://ro.wikipedia.org/wiki/Rezultatul_exerci%C8%9Biuluihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rezultatul_exerci%C8%9Biuluihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rezultatul_exerci%C8%9Biuluihttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Document_de_sintez%C4%83&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cost_de_produc%C8%9Bie&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cost_de_produc%C8%9Bie&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cost_de_produc%C8%9Bie&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cost_de_produc%C8%9Bie&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rentabilitate&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rentabilitate&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/Bugethttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rezultatul_exerci%C8%9Biuluihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rezultatul_exerci%C8%9Biuluihttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Document_de_sintez%C4%83&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cost_de_produc%C8%9Bie&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rentabilitate&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/Buget
 • 7/25/2019 Metoda Contab

  4/25

  !istemul unic de contabilitate cu ambele sale paliere prezint particularit isemnificati8e &n func ie de sfera de acti8itate la care se refer astfel c trebuie s se maifac distinc ie &ntre

  contabilitatea