Contab manageriala

download Contab manageriala

of 21

 • date post

  31-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  30
 • download

  3

Embed Size (px)

description

prezentare power point suport curs facultate contabilitate .

Transcript of Contab manageriala

 • Curs no.1

  Delimitari teoretico-conceptuale ale contabilitatii manageriale

 • 20% activitatea seminar

  40% nota examen partial

  40 % nota examen final din sesiune.

  Frecventa: La curs: facultativa

  La seminarii: obligatorie

 • Ce este contabilitatea manageriala?

  Care este obiectul contabilitatii manageriale?

  Care sunt obiectivele contabilitatii manageriale?

  Care este caracterul informatiei furnizate de contabilitateamanageriala?

  Care sunt functiile contabilitatii manageriale?

  Care sunt reglementarile contabile nationale cu privire laorganizarea contabilitatii manageriale?

  Care este raportul dintre contabilitatea financiara si ceamanageriala?

  Care sunt principalele conceptii de organizare acontabilitatii manageriale?

 • Contabilitatea realizeaz reprezentarea intern i extern a uneintreprinderi.

  Contabilitatea financiara Contabilitatea

  manageriala

  imaginea entitatii n exterior -

  considerat faa extern

  a entitatii

  imaginea entitatii n interior -

  considerat faa interna

  a entitatii

 • Interesul managementului

  Determinarea costurilor prestabilite

  A cheltuielilor determinate de activitatea de productie

  Stabilirea abaterilor dintre costul prestabilit si costul

  efectiv

  Analiza acestor abateri

  Determinarea rezultatelor analitice pe fiecare purtator de

  cost sau sector de activitate

 • Contabilitatea de gestiune inregistreaza, urmareste,centralizeaza in expresie valorica si cantitativa, in modcronologic si sistematic cu ajutorul mijloacelor proprii delucru, fluxurile care au loc in interiorul patrimoniului uneiunitati economice.

  Contabilitatea concura la punerea in evidenta a elementelorcomponente ale rezultatelor ceea ce prezinta un interesdeosebit pentru managerii entitatilor.

 • Obiectul contabilitatii manageriale

  Ansamblu complex si coerent de resurse detinute, procese derulate si rezultate obtinute in cadrul unei entitati in urma alocarii si utilizarii resurselor controlate de entitate si care vizeaza inscrierea acestora in

  optimul economic.

 • Informatiile furnizate de contabilitatea de gestiune areun caracter confidential, fiind destinata cupreponderenta unei singure categorii de utilizatori,respectiv managerii companiei spre deosebire deinformatiile furnizate de contabilitatea financiara careofera informatii cu caracter public destinata maimultor categorii de utilizatori.

 • Informatia trebuie sa fie personalizata

  Informatia trebuie sa fie operativa

  Informatia trebuie sa fie suficienta

  Informatia trebuie sa fie analitica

  Informatia trebuie sa fie flexibila

  Informatia trebuie sa fie utila

  Informatia trebuie sa fie economicoasa

 • Obiectivele contabilitatii de gestiune rezulta din

  raspunsurile la intrebarile

  Ce vrem sa analizam?

  Pentru ce analizam?

  Cum analizam?

 • Furnizare informatii pentru planificarea operationala si financiara

  Agregarea informatiilor pentru factorii de decizie

  Exercitarea controlului operational la nivel de companie

  Asigurarea procesului de decizie pe termen scurt si lung

 • Art.1(1) Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiileautonome, institutele nationale de cercetaredezvoltare,societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice au obligatiasa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectivcontabilitatea financiara, potrivit prezentei legi, sicontabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii.

  (2) Institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridicecu si fara scop patrimonial, precum si persoanele fizice caredesfasoara activitati producatoare de venituri au, de asemenea,obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie,respectiv contabilitatea financiara si, dupa caz, contabilitateade gestiune.

  Legea nr.82/1991 a contabilitatii - republicata

 • Contabilitatea de gestiune furnizeaza informatii necesare elaborarii derapoarte si analize interne utilizate de managementul unitatii in luareadeciziilor. Cerintele de prezentare si analiza a informatiilor oferite decontabilitatea de gestiune nu sunt limitative. La organizarea contabilitatii degestiune se va urmari ca informatiile obtinute sa satisfaca atat necesitatile deinformare existente, cat si pe cele in continua schimbare.

  Procedeele si tehnicile utilizate in contabilitatea de gestiune se stabilesc infunctie de caracteristicile calitative ale informatiilor cerute de utilizatori,precum si de particularitatile activitatii desfasurate.

  Ordinul 1826 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Precizarilor privindunele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii degestiune

 • 1. Principiul separarii cheltuielilor care privesc obtinereabunurilor, lucrarilor, serviciilor de cheltuielile care nu suntlegate de achizitia, productia sau prelucrarea etc. acestora.

  2. Principiul delimitarii cheltuielilor in timp.

  3. Principiul delimitarii cheltuielilor in spatiu.

  4. Principiul delimitarii cheltuielilor productive de cele cucaracter neproductiv.

  5. Delimitarea cheltuielilor privind productia finita decheltuielile aferente productiei in curs de executie.

 • Contabilitatea

  Financiara

  Furnizeaza informatii pentru utilizatorii externi

  Obiectiv major: imagine fidela

  Rapoarte care se publica periodic

  Documente de sinteza standardizate

  Manageriala

  Furnizeaza informatii pentru utilizatorii interni

  Obiectiv major: performantele interne ale entitatii (rentabilitate

  pe functii si activitati)

  Rapoarte care nu se publica ci se raporteaza managementului

  Documente nestandardizate

 • Conceptia de organizare a contabilitatii manageriale in partida simpla

  Conceptia de organizare a contabilitatii manageriale integrata sau integralista

  Conceptia dualista de organizare a contabilitatii manageriale

  Conceptii moderne de organizare a contabilitatii manageriale

 • Specifica formelor simple de organizare a activitatii deproductie

  Poate fi implementata in cadrul entitatilor mici carerealizeaza un numar mic de produse si servicii

  Se bazeaza pe principiul contabilitatii in partida simpla

 • Se bazeaza pe o organizare concomitenta a fluxurilor de informatiicontabile pe cele doua canale de comunicare concomitenta a fluxurilor deinformatii contabile interne si externe ale entitatilor economice, axata peun sistem unitar de conturi, si anume conturile contabilitatii financiare.

  Obiectivele contabilitatii manageriale sunt formulate pe bazainformatiilor furnizate de conturile de cheltuieli (clasa 6) si a celorfurnizate de conturile de venituri (clasa 7).

  Aplicabila acelor entitati pentru care mai importanta este problematicadeterminarii rentabilitatii rezultatelor economice in fata obiectivelor decalcul a costurilor si a costurilor complete.

 • Organizarea contabilitatii intr-un circuit distinctautonom fata de contabilitatea financiara

  Instituirea a doua circuite de preluare si prelucrare acheltuielilor si veniturilor pe cele doua categorii deobiective specifice celor doua contabilitati.

 • Modele operationale de gestionare a entitatilor (Just intime- JIT)

  Modele operationale de gestiune bazate pe costurile tinta

  Modele operationale de calcul a costului pe activitati(metoda ABC)

  Modele operationale de gestiune fundamentate pe bazaorganizarii entitatilor pe centre de responsabilitate.

 • Notiunea de cheltuiala si cost

  Conturile de gestiune - continut si functiecontabila