Referat de Economie Contab Imobilizarilor

download Referat de Economie Contab Imobilizarilor

of 24

 • date post

  11-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  162
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Referat de Economie Contab Imobilizarilor

Referat de economie. Contabilitatea imobilizarilor CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR 1.1. CONSIDERATII GENERALE Imobilizarile reprezinta bunuri si valori destinate sa serveasca o perioada indelungata in activitatea unitatii patrimoniale si care nu se consuma la prima utilizare. Structura activelor imobilizate delimiteaza urmatoarele grupe: -imobilizari necorporale; -imobilizari corporale; -imobilizari financiare. Dupa natura lor, imobilizarile pot fi de natura financiara (cazul imobilizarilor financiare) si nefinanciare (imobilizari necorporale si corporale), iar dupa destinatia lor pot fi imobilizari profesionale (acelea care concura la realizarea obiectului de activitate) sau neprofesionale (servesc unor functii ale intreprinderii, cum ar fi constructiile de locuit pentru realizarea functiei sociale a intreprinderii, dotarile sportive si culturale, etc.). Distinctia imobilizarilor, dupa destinatie, in imobilizari profesionale si neprofesionale, este utila necesarului de fond de rulment aferent activitatii de exploatare si in afara exploatarii. in contabilitate activele imobilizate sunt delimitate, indiferent de felul lor, pe obiecte de evidenta. Astfel, pentru imobilizarile necorporale distingem urmatoarele obiecte de evidenta: cheltuieli de constituire, indiferent de marimea lor, fiecare categorie de lucrari sau obiective de cercetare, fiecare brevet, licenta, concesiune, marca de fabrica sau de comert sau oricare alt drept similar, fondul comercial in totalitatea sa, fiecare program informatic. Imobilizarile corporale cuprind terenurile si mijloacele fixe. Terenurile includ terenurile propriu zise si amenajarile de terenuri iar ca obiect de evidenta se considera fiecare teren incadrat intr-o grupa cum ar fi: terenurile agricole si silvice, terenuri fara constructii, terenuri cu zacaminte, terenuri cu constructii si altele sau fiecare amenajare de teren in parte. Mijloacele fixe amortizabile sunt clasificate in trei grupe principale: -grupa 1 Constructii; -grupa 2 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii; -grupa 3 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale. in cazul imobilizarilor financiare constituie obiect de evidenta fiecare categorie de titluri si creante imobilizate strict delimitate dupa valoarea de intrare in patrimoniu (pret de cumparare), data achizitiei, emitentul titlurilor, etc. Prin categorie de titluri se inteleg titlurile detinute la un moment dat care au acelasi emitent, chiar daca au fost cumparate la date diferite. in cazul creantelor imobilizate, fiecare creanta constituie obiect distinct de evidenta in contabilitate (indiferent ca este vorba de creante legate de participatii, imprumuturi acordate pe termen lung sau alte creante imobilizate). in ceea ce priveste organizarea contabilitatii activelor imobilizate, trebuie sa se tina seama de obiectivele si factorii de organizare a contabilitatii activelor imobilizate, de organizare a documentatiei primare si a evidentei operative, de sistemul de conturi utilizat. La organizarea contabilitatii activelor imobilizate trebuie avute in vedere urmatoarele obiective: -delimitarea fiecarei categorii, a fiecarui obiect de imobilizari si determinarea valorii lor; -asigurarea controlului gestionar a imobilizarilor pe toata durata existentei urmarind pastrarea integritatii prin reflectarea corecta, la timp, completa, a existentei si miscarii imobilizarilor pe categorii si feluri, precum si deprecierea suferita; -asigurarea informatiilor si a metodologiei de evaluare a deprecierii in timp a imobilizarilor si a recuperarii valorii prin amortizare si provizioane; -stabilirea aportului activelor imobilizate la venituri si la rezultate ca urmare a gestionarii si a valorificarii prin cesiune, concesionare, etc. La organizarea contabilitatii imobilizarilor, pe langa factorii generali, este necesar sa fie luati in considerare si factorii specifici, cum sunt: -particularitatile organizatorice ale agentilor economici influenteaza structura analitica a imobilizarilor, in special a celor corporale, ceea ce presupune delimitarea pe verigi organizatorice (filiale, sectii, fabrici) in cadrul acestora pe categorii si obiecte de imobilizari; -caracteristicile diferitelor categorii de imobilizari (necorporale, corporale, financiare) influenteaza tipul documentelor primare in care se consemneaza operatii privind intrarea si iesirea din gestiune, precum si deprecierea valorii lor; -modul de depreciere a valorii imobilizarilor influenteaza sistemul de amortizare a imobilizarilor corporale si necorporale si a provizioanelor constituite in cazul deprecierii reversibile; -pozitia activelor imobilizate existente in intreprindere fata de patrimoniul acesteia influenteaza modul de organizare a contabilitatii prin folosirea unor conturi

distincte pentru activele proprii care fac parte din patrimoniu iar cele provenite din concesiune, locatie de gestiune, inchiriere se evidentiaza separat. 1.2. CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR NECORPORALE Imobilizarile necorporale se mai numesc si imobilizari nemateriale pentru ca nu se concretizeaza in bunuri materiale, fizice, concrete. Ele sunt valori nemateriale, reprezentate de un document juridic sau comercial. Sunt formate din: cheltuieli de constituire, cheltuieli de cercetare si dezvoltare, concesiuni, imobilizari nemateriale de natura superficiei si uzufructului, brevetele si alte drepturi si valori similare, cheltuieli cu descoperirea rezervelor de substante minerale utile neconcretizate in mijloace fixe, la zacamintele puse in exploatare, fondul comercial, alte imobilizari necorporale, inclusiv programele informatice create de agentii economici sau achizitionate de la terti. Contabilitatea imobilizarilor necorporale se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 20 "Imobilizari necorporale". 1.2.1. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE Cheltuielile de constituire sunt reprezentate de cheltuielile ocazionate de infiintarea, dezvoltarea sau modificarea activitatii unitatii patrimoniale, cum sunt: -taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare; -cheltuieli privind emisiunea si vanzarea de actiuni si obligatiuni; -cheltuieli de prospectare a pietei si publicitate legate de constituirea sau dezvoltarea unitatii; -cheltuieli de alta natura legate de infiintarea si extinderea activitatii unitatii patrimoniale. Cheltuielile respective se recupereaza prin amortizare in maximum cinci ani. Contabilitatea sintetica a cheltuielilor de constituire se realizeaza cu ajutorul contului 201 "Cheltuieli de constituire". -dupa continutul economic este un cont de imobilizari necorporale; -dupa functia contabila este un cont de activ; -se debiteaza cu cheltuielile ocazionate de infiintarea si extinderea unitatii prin creditul conturilor care arata plata sau obligatia de plata si anume 512 "Conturi curente la banci", 531 "Casa" si 404 "Furnizori de imobilizari"; -se crediteaza cu cheltuielile de constituire amortizate prin debitul contului 2801 "Amortizarea cheltuielilor de constituire", cu cheltuielile privind emisiunea si vanzarea de actiuni prin debitul contului 104 "Prime de capital"; -soldul debitor reprezinta suma cheltuielilor de constituire existente; -se poate dezvolta pe analitice deschise pe feluri de cheltuieli de constituire si pe perioada de amortizare. 1.2.2. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR DE DEZVOLTARE Cheltuielile de dezvoltare sunt acele cheltuieli ocazionate de efectuarea unor lucrari sau obiective de cercetare strict individualizate, care reprezinta garantia realizarii eficientei scontate de pe urma acestora pentru necesitatile proprii ale unitatii patrimoniale. Pentru a fi considerate imobilizari, cheltuielile de dezvoltare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: -sa fie precizata intentia unitatii de a produce si a comercializa sau de a utiliza produsul sau procedeul obtinut prin cercetare; -proiectele in curs de cercetare trebuie sa fie net individualizate, iar costul lor sa fie stabilit distinct; -fiecare proiect de cercetare trebuie sa aiba serioase posibilitati de realizare tehnica si de rentabilitate comerciala. Cheltuielile de dezvoltare se recupereaza prin amortizare intr-o perioada de cel mult cinci ani. Contabilitatea sintetica a cheltuielilor de dezvoltare se realizeaza cu ajutorul contului 203 "Cheltuieli de dezvoltare"; -dupa continutul economic este un cont de imobilizari necorporale; -dupa functia contabila este un cont de activ; -se debiteaza cu cheltuielile de cercetare si dezvoltare achizitionate de la terti prin creditul 404 "Furnizori de imobilizari", efectuate pe cont propriu (dupa ce in prealabil cheltuielile care le privesc se inregistreaza cu conturile pe elemente din clasa 6 "Cheltuieli") prin creditul contului 721 "Venituri din productia de imobilizari necorporale", 233 "Imobilizari necorporale in curs", cu valoarea imobilizarilor in curs terminate si receptionate; -se crediteaza cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare amortizate integral prin debitul contului 2803 "Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare", cu brevetele, licentele obtinute din cercetare prin debitul contului 205 "Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare", cu valoarea neta contabila (valoarea neamortizata) trecuta pe cheltuieli a brevetelor, licentelor vandute prin debitul contului 6583 "Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital"; -soldul debitor al contului reprezinta valoarea cheltuielilor de dezvoltare existente. 1.2.3. CONTABILITATEA CONCESIUNILOR IMOBILIZARILOR NECORPORALE DE NATURA SUPERFICIEI SI UZUFRUCTULUI BREVETELOR SI A ALTOR VALORI in categoria acestor imobilizari necorporale se cuprind: a)Concesiunea. Pot face obiectul concesiunii activitatile economice,

serviciile publice, unitatile de productie ale unor regii autonome si terenuri proprietate de stat. Concesiunea se realizeaza pe baza de contract de concesiune in care o parte concedentul transmite celeilalte parti c