Search results for planificari dirigentie

Explore all categories to find your favorite topic

5 CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII Grupul de lucru: Coordonator: Anelore SCORPAN, inspector Educaţia Permanentă–Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova Membri…

Unitatea de învăţământ: Grup Școlar Economic de Turism Diriginte: Disciplina:Consiliere și orientare Clasa: a V – a An școlar: 2012-2013 Programa școlară aprobată…

5 CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII Grupul de lucru: Coordonator: Anelore SCORPAN, inspector Educaţia Permanentă–Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova Membri…

7/25/2019 planificari terapii 1/29PLANIFICAREA ANUAL A ACTIVITILOR DE TERAPIE A DISLALIILOR SIMPLE SAU POLIMORFENr.crtEtapaterapeuticObiective Nr. re Ob!erva"iiI Depistare…

JUDETUL BRASOV SCOALA GENERALA BREAZA DISCIPLINA :LIMBA SI LITERATURA ROMANA PROF. CARJE ALINA PLANIFICARI ANUALE SCOALA GENERALA BREAZA DISCIPLINA :LIMBA SI LITERATURA ROMANA…

PLANIFICARE CALENDARISTICA PLANIFICĂRI CALENDARISTICE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ~ AN ŞCOLAR 2015 – 2016 ~ PROFESOR: ROXANA VASILIU ŞCOALA CU CLS. I – VIII „…

Î S.A.M.Husi Domeniul:Industrie textila si pielarie Calificarea:Confectioner produse textile Modulul: I Nivelul 2 de calificare Clasa a-XI-C An scolar 2010-2011 PLANIFICARE…

8/11/2019 planificari 5 1/22Unitatea de nvmnt: coala Gimnazial St. L. Roth Mona Aviz director!i"ci#lina: Lim$a %n&lez'ro(e"or: Ganea Anda)*oana+la"a,nr.…

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ŞI PE CONŢINUTURI DE ÎNVĂŢARE LA CLASA A II-A ŞCOALA CU CLASELE I-VIII ,,IOAN SLAVICI,, ORADEA ANUL ŞCOLAR 2009-2010 VIZAT, Director,______________________________…

Metodica activa PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE DIN GRĂDINIŢĂ PENTRU DOMENIILE EXPERIENŢIALE SUGESTII METODICE. 3-5 ANI ) EDIŢIE E-BOOK Editor: Călin Vlasie…

CLASA A VII-A CLASA A VII-A ANUL ŞCOLAR 2013/2014 PROFESOR DIRIGINTE: _MINESCU GEORGIANA MARIA SCOALA GIMNAZIALA FLORIAN DITULEASA,VITANESTI_____________________________…

1 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA CURRICULUM LA DIRIGENŢIE CLASELE V – XII Chişinău, 2006 22 Aprobat de Consiliul Colegial al Ministerului…

Scoala cu cls. I- VIII, Stanilesti Disciplina – Ed. Fizică si Sport PLANIFICĂRILE CLS. V – VIII CUPRIND: - EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE CUPRINSE…

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE DIN GRĂDINIŢĂ PENTRU DOMENIILE EXPERIENŢIALE SUGESTII METODICE. 3-5 ANI Metodica activa ) EDIŢIE E-BOOK Editor: Călin Vlasie…

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE OPŢIONAL NR. CRT UNITATEA DE INVĂŢARE OB.REF. CONŢINUTURI NR.ORE SĂPTĂMÂNA OBS.…

1 Vizat sef catedra Vizat Director Anul ScolAr 2013-2014 Profesor: Costel Coroban Nr. ore /săptămână: 1 oră Conform programei şcolare aprobate prin OMECI nr. 5097/09.09.2009…

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE DIN GRĂDINIŢĂ PENTRU DOMENIILE EXPERIENŢIALE SUGESTII METODICE. 3-5 ANI Metodica activa ) EDIŢIE E-BOOK Editor: Călin Vlasie…

Anexa la ordinul ministrului educa iei ş i cercetării nr. 5286 / 09.10.2006 MINISTERUL EDUCA IEI ŞI CERCETĂRII CONSILIUL NA IONAL PENTRU CURRICULUM Programe şcolare…

STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR CLASA/ ANUL ŞCOLAR COMPONENTELE STRUCTURALE CURSURI ŞI VACANŢE PERIOADA OBSERVAŢII CLASA a V a 2008/2009 SEMESTRUL I…

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ARIA CURRICULARĂ : Educaţie fizică, sport şi sănătate/Arte DISCIPLINA : Muzică şi mişcare NR. ORE PE SĂPTĂMÂNĂ : 2 ore Nr. crt. Unităţi…