PLANIFICARI ANUALE

download PLANIFICARI ANUALE

of 32

 • date post

  16-Apr-2015
 • Category

  Documents

 • view

  71
 • download

  13

Embed Size (px)

Transcript of PLANIFICARI ANUALE

JUDETUL BRASOV SCOALA GENERALA BREAZA DISCIPLINA :LIMBA SI LITERATURA ROMANA PROF. CARJE ALINA

PLANIFICARI ANUALE

SCOALA GENERALA BREAZA DISCIPLINA :LIMBA SI LITERATURA ROMANA CLASA A V-A, 5 ORE/SAPTAMANA AN SCOLAR 2009-2010 PROF. CARJE ALINA PLANIFICARE ANUALA SEMESTRUL I UNITATI DE COMPETENTE CONTINUTURI INVATARE SPECIFICE Cartea- obiect 2.2,2.3,2.6, 1.Prezentarea cultural 3.1,3.2, 3.4 3.5 manualului 4.1,4.3 2.Text-suport:In casa bunicilor de Ionel Teodoreanu 3.Planul simplu si planul dezvoltat 4.Lexicul: neologismele, Opera literara 2.1, 2.2, 2.4,2.6, 1.Text-suport : Toa 3.1, 3.2 3.3 4.2 mna de Octavian Goga 2.Cuvant de baza.Cuvant derivate 4.Evaluare :exersare , fixare,aprofundare. 2.1, 2.4 3.3,3.5 4.1,4.3 1.Notiuni de fonetica. Corespondenta sunet- litera. Grupuri de sunete 2.Compunerea : etapele elaborarii unei compuneri ; aspectul general al compunerii

NR CRT 1

NR ORE ALOCATE 1 2

SAPTAMANA S1

OBS

1 S2 2 2 S2 S3 2 1 S3-S4 2 2 S4

2

3

Campuri lexicale

S5 3

4

Elemente de 1.3 ; 2.1 ; 2.2 ; 1.Fonetica constructie ale 2.3, 2.4, 3.1, 3.4 2.Diftongi, triftongi,

2 2

S5-S6

comunucarii

hiat; accentul 2 2

S6-S7

5 6

Situatia de comunicare Descrierea subiectiva

1.3, 1.4 2.1,2.2, 3.2, 3.3

1. Emitator. Receptor. Mesaj 1.Textsuport:Gandacelul de Emil Garleanu 2.Epitetul. Exemple. 3.Partile gramaticii : morfologia si sintaxa 4.Structura operei literare 5.Propozitia si fraza 6.Personificarea. Monologul 7.Despartirea cuvintelor in silabe 1.Text-suport : Pras lea cel voinic si merele de aur.Personajul literar 2.Verbul.Modurile verbale. Modurile nepersonale. Indicativul prezent. Imperfectul. Perfect compus Perfect simplu Viitor 3.Rezumatul 4.Structura textului narativ. Transformarea vorbirii directe in vorbire indirecta 1.1 Decembrie1918-

1 3

S8 S8 S9-S10

1 2 S10 1 2 1 2 S11 S11-S12

7

Basmul

1.3, 2.1, 2.3 2.4,3.1 3.2, 3.4 4.3, 4.4

2

S12-S13

2 3

S13-S14 S14 S15

2 1 1 1 2 S16

8

Sarbatoarea

1.4,2.1,2.4 3.1

2

S16-S17

S17 9 Datini romanesti 2.1,2.2 1.Colindul : Flori dalbe 1 2 S17-S18

SEMESTRUL AL II-LEA NR CRT 10 UNITATI COMPETENTE DE SPECIFICE INVATARE Descrierea 2.1,2.2 2.3,3.1 CONTINUTURI NR ORE SAPTAMANA OBS ALOCATE 2 1.Descrierea literara.Descrierea stiintifica. Descrierea tehnica. Descrierea publicitara 2.Substantivul- gen, numar, caz. 3.Articolul hotarat si nehotarat 4.Cazurile substantivului. 5.Prepozitia 6.Articolul genitival S1

2

5 3 2 2 2

S2-S3 S3 S4

11

Snoava

2.1, 2.2 2.3 3.1, 3.2 ,3.3,4.1

1.Text-suport : Pacala avocat. 2.Snoava. Definitie 1.Text-suport :Amintir i din copilarie de Ion Creanga. Intrebari pe marginea textului. Plan simplu de idei. Evocarea 2.Pronumele personal si pronumele de politete. Cazurile pronumelui personal 3.Vorbirea directa si indirecta

2

S5

12

Autor. Narator. Personaj

1.4 2.1,2.3,2.2 3.6, 4.1,4.2

2 4

S6

3 2 2 3

S7-S8

S8-S9

4.Scrisoarea 5.Numeralul cardinal. Numeralul ordinal. Functiile sintactice ale numeralului Aprecieri personale referitoare la personaje,figure de stil, moduri de expunere.

2 2 2 2 S11 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 S13 S14 S14 S15 S10

13

Pastelul

14

Evaluare inaintea tezei Schita

1.Text-suport:Camara de fructe de Ion Pillat 2.Adjectivul.Clasificare . 3.Pastelul.Definitie 2.1 2.2 2.3 3.1 Test grila 3.2 3.4 Referat 1.3 2.1 2.2 2.3 1.Text-suport:D-l 3.1 3.2 3.4 3.5 Goe de I.L. Caragiale 4.3 4.4 2.Adverbul 3.Caractizarea personajelor. 4.Interjectia 2.2 2.3 3.1 3.3 1.Predicatul 3.4 3.5 2.Subiectul 3.Acordul predicatului cu subiectul. 4.Atributul 5.Complementul

1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4

S12

15

S16

16

Elemente de sintaxa

S17 S17-S18

17

Evaluare

Evaluare finala

2

S18

SCOALA GENERALA BREAZA DISCIPLINA :LIMBA SI LITERATURA ROMANA CLASA AVI-A, 4 ORE/SAPTAMANA AN SCOLAR 2009-2010 PROF. CARJE ALINA

PLANIFICARE ANUALA SEMESTRUL I NR CRT 1 UNITATEA DE INVATARE Carteaobiect cultural Notiuni de fonetica COMPETENTE SPECIFICE 3.1 3.2 3.3 3.4 4.3 4.4 CONTINUTURI 1.Universul cartii 2.Text suport:Cea dintai invatatura de N. Iorga 1.Clasificarea sunetelor. 2.Diftong. triftong, hiat.Accentul 1. 2.Semne de punctuatie 3.Lexicul Familia lexicala NR ORE SAPTAMANA OBS ALOCATE 1 1 2 S1 S1

2

3

Elemente de constructie ale comunicarii Schita

1.1 3.1 3.2 3.3 3.4

2 1 2 3 1 S2-S3 S2

4

5

Vocabularul

1.1 1.2 1.3 1.D-l Goe de I.L 1.4 2.4 3.1 3.2 Caragiale 3.3 3.4 2.Dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor. 3. Naratorul. Naratiunea la persoana a III-a 4. Rezumatul 2.2 1.2 1.3 4.2 1. Vocabularul fundamental. Masa vocabularului. 2.Mijloace interne de imbogatire a

1 2

2

S3-S4

vocabularului: neologisme, sinonime, omonime, antonime,arhaisme, regionalisme 6 Situatia de comunicare Fonetica 1.1 1.2 1.3 1. 4 1.Structura textului 1.6 1.7 2.4 2.5 oral. 2.6 2.7 4.1 4.2 2.Comunicarea Anuntul, scrisoarea 3.1 3.2 3.3 1.despartirea in 3.4 silabe. 2.Regulile de despartire a cuvintelor in silabe 1.1 2.7 4.2 1.Clase lexicale, text suport:Peste varfuri de Mihai Eminescu 3.1 3.2 3.3 1Iarna de Vasile 3.4 Alecsandri 2.Tabloul. Portretul. 3.Descrierea de tip tablou/de tip portret 1.1 1.2 1.3 1.4 1.Descrierea orala. 1.6 1.7 2.4 2.5 Scrierea 2.66 2.7 4.1 imaginativa: 4.2 compunerea cu caracter descriptiv 2.3 4.3 1.Felul propozitilor. Fraza. 2.Propozitia regenta. Elementul regent. 3.Coordonarea. Subordonarea 2.3 2.7 1.Modurile personale. 2.Modul indicativ. 3.Viitorul anterior. 4.Modul imperativ. 5.Ortografia verbelor

S5 1 1 1 1 1 S6 1 2 S6

7

8

Notiuni de teorie literara Opera lirica descriptiva Pastelul

2 2 1

S7 S7 S8

9

10

Situatia de comunicare

1

S8

11

Notiuni de sintaxa

2

S8

12

Verbul

4

S9

4

S10

13

14

15

1.Sobieski si romanii de Costache Negruzzi 2.Momentele subiectului. Moduri de expunere in opera epica. 3.Structura compozitionala a operei epice Situatia de 1.1 1.2 1. 1.4 1.Trecerea din comunicare 1.6 1.7 2.4 2.5 vorbirea directa in 2.6 2.7 4.1 vorbirea indirecta. 4.2 2.Motivarea unei opinii privitoare la textele studiate sau la persoane din realitate Comunicarea 3.1 3.2 3.3 Tipuri de scrisa 3.4 compuneri prin alaturare, prin subordonare, prin abreviere Literatura populara 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 1.Doina populara texte suport intelegerea textului definirea conceptului 1.Actualizarea cunostintelor: substantive compuse si simple. 2.Substantive colective si defective 3.Cazuri si functii sintactice 4.Valorile stilistice ale substantivelor 1Aprecieri referitoare la textele epice si lirice studiate

Nuvela

3.1 3.2 3.3 3.4

2 S11

2

2 2 2 3 2

S12

S12-S13 S13

16

S13-S14 2 2 S14

17

Substantivul

2.2 2.3 1.2 1.3 3.3 3.4 4.2 4.3

4

S15

18

Comunicare.

3.1 3.2 3.3 3.4

2 2 S16

19

Pronumele

1.3 2.1 2.3 2.4

20

Evaluare semestriala. Testari Recapitulare

21

Datini de iarna

1.Pronumele personal 3.Pronumele posesiv 3.Adjectivul pronumenal posesiv 4.Pronumele demonstrativ 5.Adjectivul pronominal demonstrativ Definitii, forme, functii sintactice 6.Exercitii 1.Recapitulare in vederea sustinerii lucrarii scrise. 2.Evaluarea semestriala la limba si literatura romana 1.Colindul

2

S17

2

1 S18-S19 2

S19

SEMESTRUL AL II-LEA NR CRT 1 UNITATI DE INVATARE Opera epica Autor Narator Personaj COMPETENTE CONTINUTURI NR ORE SAPTAMANA OBS SPECIFICE ALOCATE 3.1 3.2 3.3 Naratiunea la 1 3.4 1.2 persoana I Naratorul ca 2 personaj Amintiri din S1-S2 copilarie de Ion Creanga. Universul operei Caracterizarea 2 personajelor Oralitatea si umorul Povestirea 1 Aprecieri personale 1 referitoare la textele epice si 1 lirice studiate 1.3 2.1 2.3 Forme, 2 S2 2.4 ortografie, valori morfologice, functii sintactice. 1 S3 Numeralul 1 cardinal Numeralul ordinal Exercitii 1.1 1.2 1.3 2.3 Actualizarea 1 2.4 cunostintelor Articolul 1 demonstrativ adjectival Gradele de S4 comparatie ale 1 adjectivelor S5 Schimbarea 1 clasei gramaticale a 1

2

Numeralul

3

Adjectivul

4

Portofoliul

3.1 3.2 3.3 3.4 3.1 3.2 3.3 3.4

5

Fabula

6

Adverbul

1.3 2.1 2.3 2.4

7

Prepozitia

1.3 2.5 4.3

adj. Valoarea stilistica Portofoliunumeral si adjectivexercitii Definitia fabulei Cainele si catelul de Grigore Alexandrescu Lectura expresiva Univesul operei Antiteza Actualizarea cunostintelor Clasificarea adverbelor Ortografie Gradele de comparatie Functii sintactice Actualizarea cunostintelor Regimul cazual al prepozitilor. Cazurile cerute de prepozitii

1

S5

1 2

S5-S6

2 1 1

S6 1 1 1 1 1 1 S7 1 1 1 S8 S7

8

Conjunctia

4.3 2.5 1.3 2.3 Actualizarea cunostintelor. Definitia conjunctiei. Exercitii de folosire a conjunctiei

9

Interjectia

1.3 2.5 2.7 4.3

Actualizarea cunostintelor Felul interjectilor

1 1 S9 1

10

Comunicarea scrisa

3.1 3.2 3.3 3.4

Rolul interjectiei in comunicare Compuneri de tip descriptivdescrierea de tip tablou Descrierea de tip portret Compuneri cu inceput sau final dat

2 1