242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

download 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

of 42

Transcript of 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  1/42

  1 Studiu de caz privind constituirea si majorarea capitalului social.

  1. Contituirea capitalului social

  In anul 2013 SC Biscuit SRL se constituie sub forma unei societati cu raspundere

  limitata cu un capital subscris de 20.000 lei divizat in 2.000 parti sociale, cu o valoare

  nominala de 10 lei parte sociala. La infiintare s!a depus la banca contravaloarea a "00

  parti sociale si s!au adus aporturi in natura sub forma unei cladiri evaluate la suma de 11.000

  lei, pentru care s!au acordat 1.100 parti sociale.

  a# subscrierea capitalului social conform actelor constitutive$

  %&'Decontari cu asociatii privind capitalul( 1011 Capital subscris nevarsat 20.000 lei

  b# varsarea capitalului$

  ) ( %&'Decontari cu asociatii privind capitalul 20.000 lei

  &121 Conturi la banci in lei ".000 lei

  212 Constructii 11.000 lei

  c# trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat$

  1011 Capital subscris nevarsat ( 1012 Capital subscris varsat 20.000 lei

  2. Majorarea capitalului social.

  *a+orarea prin subscrierea de noi parti sociale.

  In anul 201% administratorul societatii Biscuit SRL , care este si asociat unic otaraste

  ma+orarea capitalului social prin subscrierea unui pacet de &00 parti sociale cu o valoare

  nominala de 10 lei, care se vor acita in numerar.

  a# subscrierea partilor sociale$ &00 - 10 ( &000

  %&'Decontari cu asociatii privind capitalul( 1011Capital subscris nevarsat &.000 lei

  b# efectuarea varsamintelor de catre asociat$

  &311 Casa in lei( %&' Decontari cu asociatii privind capitalul &.000 lei

  c# trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat$

  1011 Capital subscris nevarsat ( 1012 Capital subscris varsat &.000 lei

  *a+orarea capitalului social prin aporturi in natura.

  In anul 2011 administratorul SC Biscuit SRL, care este si asociat unic otaraste

  ma+orarea capitalului social prin incorporarea unui aport in natura sub forma unui

  autoveicul evaluat la suma de %.000 lei.

  0

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  2/42

  a# subscrierea aportului in natura$

  %&' econtari cu asociatii privind capitalul ( 1011 Capital subscris nevarsat %.000 lei

  b# intrarea in patrimoniu a aportului subscris$

  2133 *i+loace de transport ( %&' econtari cu asociatii privind capitalul &.000 lei

  c# trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat$

  1011 Capital subscris nevarsat ( 1012 Capital subscris varsat &.000 lei

  *a+orarea capitalului social prin incorporarea profitului.

  In anul 2012 administratorul SC Biscuit SRL care este si asociat unic otaraste

  incorporarea profitului reportat in suma de 2/.&00 lei.

  11 Rezultatul reportat( 1012 Capital subscris varsat 2/.&00 lei

  2 Studiu de caz privind diminuarea capitalului social.

  iminuarea capitalului social prin acoperirea unei pierderi.

  In anul 2013 asociatii SC Biscuit SRL otarasc diminuarea capitalului social cu suma

  de 13.&"/ lei in vederea acoperirii unei pierderi reportate din eercitiile precedente.

  1012 Capital subscris varsat( 11 Rezultatul reportat 13.&"/ lei

  iminuarea capitalului social prin reducerea numarului de parti sociale .

  In vederea reducerii capitalului social, SC Biscuit SRL reduce numarul de parti

  sociale de la 2000 de parti sociale la 1.000 parti sociale cu pretul 10 leiparte sociala .

  a# reducerea numarului de parti sociale

  1012 Capital subscris varsat ( %&' Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul 10.000 lei

  b# rambursarea partilor sociale

  %&'Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul = &121 Conturi la banci in lei 10.000 lei

  iminuarea capitalului social prin rascumpararea de numerar.

  In vederea reducerii capitalului social, SC L4 S4 rascumpara cu numerar 1.000

  actiuni cu pretul de 1,& lei bucata, pe care ulterior le anuleaza. 5aloarea nominala a

  actiunilor este de 1 leu.

  a# rascumpararea actiunilor$

  &02Actiuni proprii( &311 Casa in lei 1.&00 lei

  b# anularea actiunilor rascumparate$

  ) ( &02 Actiuni proprii 1.&00 lei

  1012 Capital subscris varsat 1.000 lei

  ''/ Alte cheltuieli financiare &00 lei

  iminuarea capitalului social prin retra6erea unui asociat.

  1

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  3/42

  In anul 2011 unul dintre asociatii SC Biscuit SRL doreste sa se retra6a din societate.

  Cu aceasta ocazie i se restituie contravaloarea aportului la capitalul social in suma de 1.000

  lei.

  a# suma acitata asociatului care se retra6e$

  %&'Decontari cu asociatii privind capitalul( &121 Conturi la banci in lei 1.000 lei

  b# inre6istrarea diminuarii capitalului social

  1012 Capital subscris varsat( %&' Decontari cu asociatii privind capitalul1.000 lei

  3 Studiu de caz privind privind evaluarea capitalului.

  Capitalul social este divizat in actiuni la societatile de capitaluri si in parti sociale la

  societatile de persoane. 4ctiunile sau partile sociale se pot evalua la urmatoarele valori$

  1. 5aloarea nominala

  La infiintarea SC Biscuit SRL se constituie un capital social de 2.000 lei, care este

  divizat in 20 de parti sociale.

  1.5aloarea nominala a unei parti sociale este$

  Capital social7umar 8arti sociale 2.00020 ( 10 lei parte sociala

  2. 5aloarea de piata sau cotatia titlurilor este valoarea de vanzare cumparare a titlurilor

  care se stabileste prin ne6ociere la bursa de valori.8retul de piata al unei actiuni depinde de

  mai multi factori$

  !marimea dividendelor asteptate de catre actionari

  !stabilitatea financiara a entitatii

  !situatia 6enerala a pietei de capital

  !rata dobanzilor etc.

  8retul de emisiune sau cursul actiunilor este pretul care trebuie platit de catre

  persoanele care subscriu actiunile sau partile sociale98#.8retul de emisiune poate fi e6al sau

  mai mare decat valoarea nominala.

  3. 5aloarea financiara 95:#

  8entru o actiune s!a primit un dividend de 1.000 lei ,iar rata medie a dobanzii este de

  %0). 5aloarea financiara a actiunii este 5:(5aloare divident Rata dobanzii 1.0000.% (

  2.&00 lei .Suma de 2.&00 lei corespunde sumei totale care ar trebui plasata

  la dobanda de %0) pentru a obtine un avanta+ e6al cu marimea dividendului de 1000

  lei.

  2

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  4/42

  %. 5aloarea de randament 95R#

  5R(9dividendul pe actiune ; cota parte din profit pe actiune incorporata in

  rezerve#$rata medie a dobanzii.

  ividendul pe actiune este de 1.000 lei,partea din profit incorporata in rezerve este de

  100 lei actiune, iar rata dobanzii este de

  %0) pe an.

  5aloarea de randament este 5R(9ivident pe actune;8rofit pe actiune#Rata obazzii

  ( 91000;100# $ %0100 ( 2.&0 lei

  &. 5aloarea contabila 95C# sau valoarea bilantiera se calculeaza ca un raport intre

  activul net contabil si numarul de titluri 5C(47C74

  4ctivul net contabil ( 4ctiv real < atorii

  Activ Suma Capitaluri proprii +Datorii

  Suma

  Imobilizari

  corporale

  2&00 Capitalul social91000

  actiuni#

  2&00

  Stocuri %00 Rezerve &00

  Creante 200 8rofit 1000

  isponibilitati 1&00 :urnizori 300

  Credite bancare 300=4L %'00 otal %'00

  5aloarea nominala ( 2.&00$1.000 ( 2.& lei

  4ctivul net contabil ( %.'00 < '00 ( %.000 lei

  5aloarea contabila ( %.0001.000 ( % lei

  4 Studiu de caz privind amortizarea capitalului social.

  Capitalul subscris varsat este de %.000 lei. Se decide amortizarea capitalului cu &00 lei,

  prin afectarea unei parti din rezervele disponibile.

  a) nre!istrarea deciziei de amortizare a capitalului pentru partea amortizata

  1012 Capital subscris varsat( %&' econtari cu asociatii privind capitalul&00 lei

  ") A#ectarea rezervelor la amortizare

  10'/ 4lte rezerve( 1012.2 Capital amortizat &00 lei

  c) $irarea la contul de capital a cotei corespunzatoare de capital neamortizat

  1012 Capital subscris varsat( Capital neamortizat 3.&00 lei

  d) %am"ursarea e#ectiva a actiunilor

  3

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  5/42

  %&' econtari cu asociatii privind capitalul( &121 Conturi curente la banci &00 lei

  & Studiu de caz privind rezervele' rezervele din reevaluare si primele de

  capital.

  Rezerve le6ale contituite la sfarsitul anului din profitul brut

  SC Biscuit SRL constituie rezerve le6ale pe baza urmatoarelor informatii etrase din

  evidenta contabila de la sfarsitul eercitiului financiar$

  !capital social$ 20.000 lei>

  !venituri obtinute$ 1.&00.000 lei>

  !celtuieli efectuate$ 1.2&0.000 lei.

  a# Se calculeaza$

  !profitul brut$ 2&0.000 lei>

  !rezervele le6ale repartizate din profitul brut$ 12.&00 lei.

  b# Repartizarea la rezerve le6ale a unei parti din profitul brut$

  12"Repartizarea profitului( 10'1 rezerve legale12.&00 lei

  Rezerve pentru actiuni proprii

  4sociatul unic al SC Biscuit SRL otaraste rascumpararea a &00 parti sociale.

  obandirea acestora se face cu plata in numerar, la pretul de 1.& lei parte sociala. Sursa de

  procurare a partilor sociale este profitul distribuibil asociatilor. In eercitiul urmator,

  partile sociale se revand in numerar la pretul de 2 lei parte sociala.

  a# Rascumpararea in numerar a partilor sociale$ &00 - 1.& ( &0 lei

  &02Actiuni proprii( &311 Casa in lei &0 lei

  b# Constituirea rezervelor pentru actiuni proprii din profitul eercitiului curent, in

  suma e6ala cu valoarea partilor sociale rascumparate$

  12"Repartizarea profitului( 10'2 Rezerve pentru actiuni proprii &0 lei

  c# 5anzarea in numerar a partilor sociale$

  &311 Casa in lei ( ) 1.000 lei

  &02Actiuni proprii &0 lei

  '%2 Castiguri din investitii pe termen scurt cedate 2&0 lei

  d# isponibilizarea rezervelor pentru actiuni proprii, prin transferarea acestora la

  rezultatul reportat$

  %

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  6/42

  10'2Rezerve pentru actiuni proprii( 11 Rezultat reportat &0 lei

  Rezerve statutare

  Se inre6istreaza in contabilitate urmatoarele operatiuni$

  a# Se constituie din profitul net al eercitiul curent rezerve statutare in suma de 200

  lei$

  12"Repartizarea profitului( 10'3 Rezerve statutare sau contractuale 200 lei

  b# Se constituie din profitul reportat rezerve statutare in suma de 200 lei$

  11 Rezultatul reportat( 10'3 Rezerve statutare sau contractuale 200 lei

  c# Se utilizeaza rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi din eercitiul

  precedent in suma de 1.000 lei$

  10'3Rezerve statutare sau contractuale( 121 Profit si pierdere 1.000 lei

  4lte rezervea#Se constituie din profitul net al eercitiului curent alte rezerve in suma de 100 lei$

  12"Repartizarea profitului( 10'/ Alte rezerve 100 lei

  b# Se constituie din profitul reportat alte rezerve in suma de 200 lei$

  11 Rezultat reportat( 10'/ Alte rezerve 200 lei

  c# Se ma+oreaza capitalul social prin incorporarea altor rezerve in suma de &00 lei$

  10'/Alte rezerve( 1012 Capital subscris varsat &00 lei

  Rezerve din reevaluare

  In eercitiul financiar 2010 la SC*adalina 8rod Com SRL se reevalueaza un utila+ la

  valoarea +usta de 10.000 lei, tinandu!se se seama de 6radul de uzura fizica si morala al

  acestuia. 5aloarea de intrare 9contabila# a utila+ului este de /.000 lei, iar valoarea amortizarii

  cumulate este de 1.000 lei. In eercitiul financiar 2010, valoarea +usta stabilita prin reevaluare

  este de .000 lei, amortizarea calculata intre cele doua reevaluari fiind de 1.000 lei.

  a# Inre6istrari contabile in eercitiul 2010$

  5aloarea contabila neta ( valoarea contabila ! amortizarea calculata ( /.000 ! 1.000 (

  .000 lei

  Rezerva din reevaluare ( valoarea +usta ! valoarea contabila neta ( 10.000 !.000

  ( 3.000 lei

  2131 Echipamente tehnologice (masini, utilae si instalatii de lucru! ( 10& Rezerve din reevaluare 3.000

  lei

  5aloarea contabila actualizata ( valoarea contabila neactualizata - 9valoarea +usta

  valoarea contabila neta# ( /.000 - 910.000 .000# ( 11.%2/,& lei

  &

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  7/42

  4mortizarea actualizata ( amortizarea calculata - 9valoarea +usta valoarea contabila

  neta# ( 1.000 - 910.000 .000# ( 1.%2/,& lei

  iferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata ( 1.%2/,& ! 1.000 (

  %2/,& lei

  2131 Echipamente tehnologice( 2/13 Amortizarea instalatiilor, miloacelor (masini, utilae si instalatii delucru! %2/,& lei

  de transport, animalelor si plantatiilor

  b# Inre6istrari contabile in eercitiul 2011$

  5aloarea contabila neta ( valoarea contabila ! amortizarea calculata ( 10000 ! 91000 ;

  %2/,& ; 1.000# ( .&1,%3 lei

  Rezerva din reevaluare ( valoarea +usta !valoarea contabila neta ( .000 ! .&1,%3 (

  !&1,%3 lei

  5aloarea contabila actualizata ( valoarea contabila neactualizata - 9valoarea +usta

  valoarea contabila neta# ( 10.000 - 9.000 .&1,%3# ( ".2%&,2/ lei

  4mortizarea actualizata ( amortizarea calculata - 9valoarea +usta valoarea contabila

  neta# ( 2.%2/,& - 9.000 .&1,%3# ( 2.2%&,2/ lei

  iferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata ( 2.2%&,2/ < 2.%2/,&

  ( !1/3,2" lei

  In acest caz rezulta o diminuare a rezervei din reevaluare, intrucat valoarea +usta

  stabilita prin reevaluare este mai mica decat valoarea contabila neta cu &1,%3 lei. 4cest

  minus din reevaluare va fi acoperit din plusul din reevaluare inre6istrat in 2010

  ) ( 2131Echipamente tehnologice (masini, utilae si instalatii de lucru! &,2 lei

  10& Rezervedinreevaluare &1,%3 lei

  2/13 Amortizarea instalatiilor miloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

  1/3.2" lei

  (rimele de capitalPrimele de emisiune

  SC Biscuit SRL emite 1.&00 parti sociale cu valoarea de emisiune de 1,& lei si

  valoarea nominala de 1,2 lei, care se incaseaza in numerar. ?lterior, primele de emisiune se

  incorporeaza in capitalul social.

  a) emisiunea partilor sociale

  %&'Decontari cu asociatii privind capitalul( ) 2.2&0 lei

  '

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  8/42

  1011 Capital subscris nevarsat 1./00 lei

  10%1Prime de emisiune %&0 lei

  b# se incaseaza in numerar valoarea partilor sociale$

  &311 Casa in lei ( %&' Decontari cu asociatii privind capitalul 2.2&0 lei

  c# trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat$1011 Capital subsris nevarsat ( 1012 Capital subscris varsat 1./00 lei

  d# incorporarea primei in capitalul social$

  10%1Prime de emisiune ( 1012 Capital subscris varsat %&0 lei

  8rimele de fuziune

  In urma fuziunii, SC L4 SRL societatea absorbanta preia activul SC 4RL47

  SRL societate absorbita reprezentat de masini si utila+e evaluate la suma de &.000 lei si

  disponibilitati banesti in conturile bancare de 2.000 lei. Se otaraste ca in scimbul activului

  preluat sa se emita '.000 de parti sociale cu valoarea nominala de 1 leu. 8rima de fuziune se

  inte6reaza ulterior in capitalul social.

  !valoarea contabila a activelor preluate$ .000 lei

  !valoarea nominala a partilor sociale$ '.000 lei

  !prime de fuziune$ .000 ! '.000 ( 1.000 lei

  a# subscrierea capitalului$

  %&'Decontari cu asociatii privind capitalul () .000 lei

  1011 Capital subscris nevarsat '.000 lei

  10%2 Prime de fuziune 1.000 lei

  b# preluarea activelor aduse prin fuziune$

  ) ( %&' Decontari cu asociatii privind capitalul .000 lei

  2131Echipamentetehnologice(masini,utilaesiinstalatiidelucru! &.000 lei

  &121Conturicurentelabanci 2.000 lei

  c# trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat$

  1011 Capital subscris nevarsat( 1012 Capital subscris varsat '.000 lei

  d# inte6rarea primelor in capitalul social$

  10%2Prime de fuziune( 1012 Capital subscris varsat 1.000 lei

  * Studiu de caz privind rezultatul eercitiului.

  In decursul anului 2011 SC BiscuitSRL a inre6istrat urmatoarele celtuieli si venituri $

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  9/42

  '022 Celtuieli privind combustibilul % 200

  '03 Celtuieli cu obiectele de inventar / 2&0

  '0% Celtuieli cu materialele nestocate & 3&0

  '11 Celtuieli cu intretirea si reparatii &00

  '12 Celtuieli cu revedente si cirii & 000

  '13 Cetuieli cu primele de asi6urare " &00

  '22 Celtuieli cu comisioane si onorarii 1 2&0

  '23 Celtuieli privind protocolul 2 %00

  '2% Celtuieli cu transportul de bunuri si persoane 1 300

  '2& Celtuieli cu deplasari si detasari 2 300

  '2 Celtuieli cu servicii bancare 3&0

  '2/ 4lte celtuieli cu servicii la terti ' 200'3& Celuieli cu alte impozite si tae 2 00

  '%1 Cetuieli cu salarii personal / &00

  '%& Cetuieli sociale 2 &00

  '&/ 4lte celtuieli de eploatare 00

  '/11 Cetuieli privind amortizarea si provizioanele 32 000

  ,otal c-eltuieli eploatare 3 ///

  ''& Cetuieli cu diferentele de curs 200

  ,otal c-etuieli #inanciare 2//

  0% 5enituri din prestari servicii 330 000

  &// 4lte venituri din eploatare &00

  ,otal venituri din eploatare 33/ &//

  '& 5enituri din diferentele de curs 2/0

  '' 5enituri din dobanzi %0

  ,otal venituri #inanciare 32/

  %ezultatul din eploatare 230 &//

  %ezultatul #inanciar 12/

  (ro#itul "rut 230 *2/

  '"1 Cetuiala cu impozitul pe profit 3/ 01".20

  %ezultatul eercitiului 1 *//./

  upa inciderea tuturor conturilor de venituri si celtuieli, rezultatul eercitiului 9cont

  121 8rofit si pierdere# la 31.12.2011 s!a constituit intr!un profit contabil de 1.*//'/lei

  /

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  10/42

  0 Studiu de caz privind rezultatul reportat.

  a# Se acopera pierderea contabila precedenta din profitul anului curent in suma de

  &.000 lei$

  12"Repartizarea profitului ( 11 Rezultatul reportat &.000 lei

  b# Se acopera din rezerve le6ale o piedere contabila precedenta in suma de /00 lei$

  10'1Rezerve legale ( 11 Rezultatul reportat /00 lei

  c#In eercitiul urmator, distribuirile sunt reflectate pe dividende pentru asociati , in

  suma de 1000, astfel $

  11 Rezultatul deportat ( %& Dividende de plata 1.000 lei

  d# Se reporteaza pierderea contabila realizata in eercitiul precedent de 00 lei$

  11 Rezultatul reportat ( 121Profit si pierdere 00 lei

  e# Se repartizeaza profitul reportat la reserve statutare in suma de 3&0 lei$

  11 Rezultatul reportat ( 10'3 Rezerve statutare 3&0 lei

  f# Se Incorporeaza In capital social o parte din profitul reportat Iin suma de &.000 lei$

  11 Rezultatul reportat ( 1012 Capital social subscris varsat &.000 lei

  Studiu de caz privind tranzactii cu instrumente de capitaluri proprii

  Casti6uri sau pierderi le6ate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu

  6ratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii

  SC Biscuit S4 detine un capital social in suma de &00.000 lei, reprezentand 200.000

  actiuni, cu o valoare nominala de 2,&0 lei actiune. Le6at de instrumentele de capital propriu

  9actiuni proprii#, de!a lun6ul timpului entitatea desfasoara mai multe operatiuni, astfel$

  1. In anul 7, entitatea rascumpara 2.000 de actiuni in vederea anularii, la un pret de

  rascumparare unitar de 2,00 leiactiune. ot in acest an urmeaza sa se reduca capitalul social

  cu valoarea actiunilor rascumparate.

  a# Rascumpararea actiunilor proprii$

  10"Actiuni proprii ( &121 Conturi la banci in lei %.000 lei

  b# 4nularea actiunilor rascumparate, la valoarea nominala a acestora$

  1012Capitalsubscrisvarsat() &.000 lei

  10" Actiuni proprii %.000 lei

  1%1 Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii 1.000 lei

  c# ransferarea la rezerve a casti6urilor obtinute din anularea actiunilor proprii$

  "

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  11/42

  1%1Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ( 10'/ Alte rezerve

  1.000 lei

  2. In anul 7;1, entitatea rascumpara 2.000 de actiuni in vederea anularii, la un pret de

  rascumparare unitar de 3 leiactiune. In acelasi eercitiu urmeaza sa se reduca capitalul social

  cu valoarea actiunilor rascumparate.

  a# Rascumpararea actiunilor proprii la valoarea de rascumparare 92.000 actiuni 3

  leiactiune ( '.000 lei#$

  10"Actiuni proprii ( &121 Conturi la banci in lei '.000

  b# 4nularea actiunilor rascumparate la valoarea nominala a acestora 92.000 actiuni

  2,&0 leiactiune ( &.000 lei# si inre6istrarea pierderii rezultate din anulare$

  )

  ( 10" Actiuni proprii '.000 lei1012 Capital subscris varsat

  &.000 lei

  1%" Pierderi legate de emitere, rascumpararea,vanzarea,cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de

  capitaluri proprii 1.000 lei

  c# 4coperirea din rezerve a piederilor inre6istrate$

  10'/ Alte rezerve ( 1%" Pierderi legate de emiterea, rascumpararea,

  vanzarea, 1.000 lei

  cedarea cu titlu gratuit, anularea instrumentelor de

  capitaluriproprii

  3. In anul 7;2, entitatea inre6istreaza pierderi le6ate de emiterea instrumentelor de

  capital propriu, precum si din cedarea acestora.

  S!au efectuat celtuieli le6ate de emiterea instrumentelor de capital propriu in suma de

  &.000 lei. 4ceste celtuieli nu au indeplinit conditiile de recunoastere la imobilizari

  necorporale in contul 201 @Celtuieli de constituireA, motiv pentru care se vor inre6istra in

  contul 1%" @8ierderi le6ate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu 6ratuit sau

  anularea instrumentelor de capitaluri

  propriiA.

  1%" 8ierderi le6ate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, ( &121 Conturi la banci

  in lei &.000 lei

  cedarea cu titlu 6ratuit,anularea instrumentelor de capitaluri proprii

  10

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  12/42

  !S!au rascumparat 2.000 actiuni cu o valoare de rascumparare de 3 leiactiune, din care

  1.000 de actiuni au fost cedate cu titlu 6ratuit, iar restul de 1.000 de actiuni au fost vandute

  cu o valoare de vanzare de 2,"0 leiactiune.

  a# Rascumpararea celor 2.000 de actiuni la o valoare de rascumparare de 3leiactiune$

  10" 4ctiuni proprii ( &121 Conturi la banci in lei '.000 lei

  b# Cesiunea celor 2.000 de actiuni rascumparate se inre6istreaza dupa cum urmeaza.

  Cesiunea cu titlul 6ratuit a 1.000 de actiuni la valoarea de rascumparare 91.000 actiuni 3 leiactiune (

  3.000 lei#$

  1%"8ierderi le6ate de emiterea,rascumpararea, cedare ( 10" 4ctiuni proprii 3.000 lei

  cu titlu 6ratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii

  Cesiunea cu titlul oneros a 1.000 de actiuni la valoarea de cesiune 91.000 actiuni

  2,"0 leiactiune ( 2."00 lei# si inre6istrarea pierderii din cesiune in valoare de 200 lei

  9diferenta intre pretul de cesiune si valoarea de rascumparare, 92,"0!3# 1.000 actiuni ( 100

  lei se inre6istreaza dupa cum urmeaza$

  5anzarea de actiuni la pretul de cesiune$

  ) (10" 4ctiuni proprii 3.000 lei

  %'1ebitoridiversi

  2."00 lei

  1%" 8ierderi le6ate de emiterea, rascumpararea, vanz., cedarea cu titlu 6ratuit, anularea

  instrumentelor capitaluri proprii 100 lei

  Incasarea contravalorii actiunilor vandute$

  &121 Conturi curente la banci( %'1 ebitori diversi2."00

  !iminuarea rezervelor cu pierderile inre6istrate in contul 1%" @8ierderi le6ate de

  emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu 6ratuit sau anularea instrumentelor de

  capitaluri propriiA in anul 7;2 9&.000 ; 3.000 ; 100 ( /.100#$

  10'/ 4lte rezerve( 1%" 8ierderi le6. de emit., rascump., vanz., cedarea cu titlu 6ratuit,

  anularea instrumentelor de capitaluri proprii /.100

  Studiu de caz privind provizioanele pentru riscuri si c-eltuieli.

  8rovizioanele pentru liti6ii

  11

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  13/42

  = societate livreaza marfa unui client cu valoare de .000, 54 inclus. Clientul

  constata ca o parte din marfa este defecta si intenteaza firmei un proces +udecatoresc. La

  starsitul anului 200", societatea estimeaza ca probabilitatea de pierdere este de %0). La

  sfarsitul anului 2010, procesul nu este terminat, iar probabilitatea de pierdere se estimeaza la

  30). In mod similar la sfarsitul anului 2011, probabilitatea de pierdere ete de /0). In anul

  2012 procesul este terminat si societatea este obli6ata la plata unei amenzi in valoare de '.000

  lei.

  a# Inre6istrari contabila in 31.12.200"

  8rivizion necesar ( %0) - 000 ( 2./00 lei

  '/12 Cetuieli de eploatare privind provizioanele ( 1&11 8rovizioane pentru liti6ii 2./00 lei

  b# Inre6istrari contabile la 31.12.2010

  ! 8rovizion necesar ( 30) - .000 ( 2.100 lei! 8rovizion eistent 2./00 lei

  ! 8ovizion necesar 2.100 lei

  ! 8rovizionul va fi diminuat cu 00 lei

  1&11 8rovizioane pentru liti6ii ( /12 5enituri din provizioane 00 lei

  c# Inre6istrari contabile la 31.12.2011

  ! 8rovizion necesar ( /0) - .000 ( &.'00 lei

  ! 8rovizion eistent 92./00!00# 2.100 lei

  ! 8rovizion necesar &.'00 lei

  ! 8rovizionul va fi ma+orat cu 3.&00 lei

  '/12 Cheltuieli de e"ploatare privind provizioanele ( 1&11Provizioane pentru litigii 3.&00 lei

  d) nre!istrari conta"ile la 31.12.2/12

  !8lata amenzii>

  '&/1Despagubiri, amenzi si penalitati ( &121 Conturi curente la banci '.000 lei

  !4nularea provizionului >

  1&11 Provizioane pentru litigii ( /12 #enituri din provizioane &.'00 lei

  Provizioane pentru garantii acordate clientilor

  = firma producatoare de aspiratoare in momentul vanzarii bunurilor , conform

  termenilor contractului de vanzare decide sa elimine prin reparatii sau inlocuire defectele ce

  apar pe o perioada de 12 luni de la data bilantului. aca sunt probabile defecte minore,

  costurile de reparatie vor fi de 3.000 lei, iar daca defectele sunt ma+ore, de %0.000 lei. 8e

  baza informatiilor din trecut entitatea estimeaza ca in anul 7!1 0) din bunurile vandutenu vor avea defecte, 20) vor avea defecte minore, iar 10) defecte ma+ore. In anul 7 epira

  12

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  14/42

  perioada de 6arantie a produselor vandute si nu s!au produs defectiuni care sa impuna

  remedieri.

  a# Inre6istrari contabile in anul 7!1

  !eterminarea valorii estimate a costurilor reparatiilor

  Cost0) din aspiratoarele vandute nu vor avea defectiuni 0)-0 ( 0 lei

  20) din aspiratoarele vandute vor avea defectiuni minore 20)-3.000 ( '00 lei

  10) din aspiratoarele vandute vor avea defectiuni ma+ore 10)-%0.000 ( %.000 lei

  ,,A 4.*//

  !Constituirea provizionului pentru 6arantii acordate clientilor

  '/12 Cetuieli de eploatare privind provizioanele ( 1&12 8rovizioane pentru 6arantiiacordate clientilor

  %.'00 lei

  b# Inre6istrari contabile in anul 7

  La epirarea perioadei de 6arantie, provizionul eistent ramas fara obiect va fi anulat

  prin reluare la venituri

  1&11 Provizioane pentru garantii ( /12 #enituri din provizioane acordate clientilor %.'00 lei

  8rovizioane pentru dezafectarea imobilizarilor corporale

  = societate de constructii actioneaza in anul 2010 un utila+ pentru constructii in

  valoare de 20.000 lei. Intreprinderea estimeaza ca la finalizarea constructiei 9peste 2 ani#

  va efectua cetuieli cu demontarea, mutarea si restaurarea activului recunoscute caprovizion, in valoare de &.000 lei. 8este 2 ani, la terminarea constructiei, costurile efective cu

  demontarea si mutarea activului se ridica la /.000 lei, din care 2.&00 lei materiale si &.&00

  lei salariale.

  a# Inre6istrari contabile in anul 2010

  !4cizitia utilia+ului

  2131 Echipamente tehnologice ( %0% $urnizori de imobilizari (masini, utilae si instalatii de lucru!20.000 lei

  corporale si alte actiuni similare legate de acestea

  !Constituirea provizionului pentru dezafectarea imobilizarilor

  2131Echipamente tehnologice ( 1&13 Provizioane pentru dezafectare imobilizari (masini, utilae si instalatii de lucru!&.000 lei

  corporale si alte actiuni similare legate de acestea

  b# Inre6istrari contabile in 2011

  !Inre6istrarea celtuielilor cu demontarea si mutarea utila+ului

  Celtuieli materiale

  '02 Chetuieli cu materialele consumabile ( 302 %ateriale consumabile

  2.&00 lei

  Chetuieli salariale

  13

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  15/42

  '%1 Cheltuieli cu salariile personalului ( %21 Personal salarii datorate

  &.&00 lei

  !4nularea provizionului constituit si ramas fara obiect

  1&13 Provizioane pentru dezafectare imobilizaricorporale ( 2131 Echipamente

  tehnologice /.000 lei

  si alte actiuni similare legate de acestea ( masini, utilae si instalatii de

  lucru!

  1/ Studiu de caz privind imprumuturile din emisiuni de o"li!atiuni

  ntitatea SC Biscuit S4 emite 1.000 obli6atiuni. 5aloarea nominala a unei obli6atiuni

  este de 100 lei. 5aloarea nominala totala a celor 1.000 de obli6atiuni emise este de 100.000

  lei. 5aloarea de emisiune pentru o obli6 atiune este de "& lei, iar valoarea de rambursare este

  de 110 lei. ermenul imprumutului este de % ani, cu o rata a dobanzii de 1%) pe an.

  Cunoscand urmatoarele date, se inre6istreaza in contabilitate operatiunile specifice

  emisiunii de obli6atiuni$

  !valoarea de incasat de la obli6atari este de "&.000 lei 9"& 1.000#

  !valoarea de rambursare este de 110.000 lei 9110 1.000#

  !prima de rambursare este de 1&.000 lei 9110 < " 1.000!dobanda anuala este de 1%.000 lei 91%) 100.000#

  !amortizarea anuala a primei de emisiune este de 3.&0 lei 91&.000% ani#

  a# inre6istrarea subscrierii imprumutului din emisiuni de obli6atiuni la valoarea de

  rambursare&

  ) ( 1'1'mprumuturi din emisiuni de obligaiuni 110.000 lei

  %'1 Debitori diversi "&.000 lei

  1'" Prime privind rambursarea obligatiunilor 1&.000 lei

  b# incasarea sumelor de la persoanele care au subscris$

  &121 Conturi la banci in lei ( %'1Debitori diversi "&.000 lei

  c# inre6istrarea dobanzii anuale de 1%.000 lei$

  ''' Cheltuieli privind dobanzile din emisiuni de obligatiuni ( 1'/1 Dobanzi aferente imprumuturilor

  1%.000 lei

  d# acitarea dobanzii la termenul scadent conform contractului $

  1'/1 Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni ( &121 Conturi la banci in lei

  1%.000 lei

  e# inre6istrarea pentru primul an a amortizarii primelor privind rambursarea

  obli6atiunilor, in valoare de 3.&0 lei$

  1%

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  16/42

  '/'/ Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor ( 1'" Prime privind

  rambursarea obligatiunilor 3.&0 lei

  11 Studiu de caz privind privind creditele "ancare pe termen mediu si lun!.

  SC Biscuit SRl contracteaza si primeste in contul de disponibil un credit pe & ani, in

  suma de 30.000 lei care se ramburseaza in transe e6ale. obanda anuala de 20) se calculeaza

  si se acita lunar.

  a# Incasarea creditului in contul de disponibil$

  &121 Conturi la banci in lei ( 1'21 Credite bancare pe termen lung 30.000 lei

  b# Calcularea ,inre6istrarea si acitarea dobanzii in prima luna 930.000-20)$12 luni#

  ''' Cheltuieli privind dobanzile ( &121 Conturi la banci in lei &00 lei

  c# Rambursarea primei rate lunare a creditului 930.000 $'0 luni#

  1'21 Credite bancare pe termen lung ( &121 Conturi la banci in lei &00 lei

  d# Calcularea ,inre6istrarea si acitarea dobanzii in luna a doua 92".&00-20)$12 luni#

  ''' Celtuieli privind dobanzile ( &121 Conturi la banci in lei %"1,' lei

  e# Rambursarea ratei a 2!a a creditului$

  1'21 Credite bancare pe termen lung ( &121 Conturi la banci in lei &00 lei

  4ceeasi inre6istrare contabila se va face lunar la fiecare acitare a ratei si a dobanzii,

  pana la finalizarea celor & ani.

  12 Studiu de caz privind contractele de leasin! #inanciar

  SC Biscuit SRL inceie in data de 20.0&.2010 un contract de leasin6 pe o perioada de

  trei ani pentru acizitia unui autoturism, in valoare de 1'0.000 lei. 8rincipalele clauze

  contractuale sunt$

  !avans 10.000 lei >

  !scadente trimestriale pe data de 2& a ultimei luni din trimestru>

  !durata contractului$ 3 ani>

  !rata dobanzii 1&) pe an>

  !se platesc transe e6ale in suma de 1'.000 lei fiecare, mai putin ultima rata in valoare

  de 11.//,/% lei, valoare la care se efectueaza transferul dreptului de proprietate si care nu

  contine dobanda>

  !fiecare transa este formata din dobanda si rambursare de principal 9cota parte din

  valoarea activului# conform 6raficului prezentat in continuare>!valoarea reziduala 11.//./% lei este insotita de transferul dreptului de proprietate>

  1&

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  17/42

  !durata de utilizare economica a activului este de & ani.

  DR4:IC R4*B?RS4R C4LC?L4 L=C4=R

  Sold initial obanda Rata 8rincipal Sold :inal

  1 2 ( 1 - 1&) - 312 3 %(3!2 &(1!%

  1'0.000 '000 1'000 10 000 1&0 000

  1&0.000 &'2& 1'000 10 3& 13" '2&

  13".'2& &23&."3& 1'000 10 '%.0' 12/ /'0."0

  12//'0." %/32.2/&1&' 1'000 11 1'.1 11 '"3.20

  11'"3. 2 %%13.%"&/& 1'000 11 &/'.&0 10' 10'.0

  10'10'. 3"".001"%% 1'000 12 021 "% 0/&.2

  "%0/&.2 3&2/.21%&1 1'000 12 %1." /1 '13."3

  /1'13."3 30'0.&22&'1 1'000 12 "3".%/ '/ '%.%'

  '/'%.%' 2&&.2"21& 1'000 13 %2%.1 && 2%".&

  &&2%".& 201./'&'13 1'000 13 "2/.13 %1 321.'2

  %1321.'2 1&%".&'0&% 1'000 1% %&0.%% 2' /1.1/

  2'/1.1/ 100.''"0"& 1'000 1% ""2.33 11 //./%

  11//./% 11//./% 11 //./% 0

  otal %3.//,/& 203//./ 1'0.000

  13 Studiu de caz privind contractele de leasin! operational

  ntitatea SC Biscuit SRL inciriaza in re6im de leasin6 o cladire necesara desfasurarii

  productiei, in urmatoarele conditii$

  !durata contractului de leasin6 3 ani

  !platile se efectueaza trimestrial si sunt in suma de 10.000 lei fiecare.

  In plus, se cunosc:

  !valoarea cladirii$ /00.000 lei,

  !durata de utilizare economica$ 20 de ani.

  Inre6istrarile contabile efectuate de locatar pe durata de leasin6 $

  a# primirea facturii reprezentand rata trimestriala$

  '12 Celtuieli cu redeventele, locatiile de 6estiune si ciriile ( %01 :urnizori 10.000 lei

  b# plata facturii catre societatea de leasin6$

  %01 :urnizori ( &121 Conturi la banci in lei 10.000 lei

  1'

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  18/42

  14 Studiu de caz privind c-eltuielile de dezvoltare

  = entitate isi desfasoara activitatea in industria farmaceutica si are ca obiect de

  activitate cercetarea!dezvoltarea, realizata prin$

  !laboratorul propriu de cercetare>

  !colaborare cu un centru de cercetari pentru medicamente.

  :aza de cercetare

  In luna martie 200", entitatea a inre6istrat urmatoarele consumuri pentru laboratorul

  propriu de cercetare$

  !materii prime$ 1.000 lei,

  !materiale auiliare$ %.000 lei,

  !manopera$ '00 lei,

  !amortizare imobilizari corporale$ 200 lei.

  8entru reflectarea in contabilitate a consumurilor ocazionate in activitatea de cercetare,

  se efectueaza inre6istrarile$

  '01 Cheltuieli cu materiile prime ( 301%aterii prime 1.000 lei

  '02 Cheltuieli cu materialele consumabile ( 302%ateriale consumabile %.000 lei

  '%1 Cheltuieli cu salariile personalului ( %21Personal salarii datorate '00 lei

  '/11 Cheltuieli de e"ploatare privind amortizarea imobilizarilor ( 2/1 Amortizari privind imobilizarile

  corporale 200 lei

  :aza de dezvoltare

  In domeniul cercetarii si dezvoltarii, activitatea desfasurata de societate are ca scop

  obtinerea unui nou vaccin anti6ripal si a altor trei medicamente noi. Societatea a inceiat

  cu un centru de cercetari pentru medicamente un contract pentru acizitionarea

  studiului Aenolo6ia de obtinere a vaccinului 4nti6ripalA in valoare de &0.000 lei. Se

  apreciaza ca sunt indeplinite criteriile pentru recunoasterea acestor celtuieli ca activ.

  a# Inre6istrarea in contabilitate a acizitiei$

  203 Celtuieli de dezvoltare ( %0% :urnizori de imobilizari &0.000 lei

  ") ntitatea inre!istreaza in aceeasi luna' la #iciul de Stat pentru nventii si

  Marci 5SM)' produsul astfel obtinut. aele platite pentru brevetarea acestei inventii se

  ridica la suma de &.000 lei, produsul fiind prote+at pe o perioada de trei ani. ntitatea obtine

  dreptul de a vinde licenta asupra fabricarii acestui vaccin pe o perioada de trei ani.

  Inre6istrarea licentei la o valoare de &&.000 lei 9celtuiala de dezvoltare este de &0.000

  lei, la care se adau6a celtuielile aferente brevetarii in suma de &.000 lei#$

  20& Concesiuni, brevete, licente marci comerciale, drepturi si active similare ( ) &&.000 lei

  1

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  19/42

  203 Cheltuieli de dezvoltare &0.000 lei

  %0%$urnizori de imobilizari &.000 lei

  ntitatea decide ca licenta respectiva sa se amortizeze pe perioada celor trei ani, cat

  este inre6istrat la =SI*, dreptul de eploatare.

  1& Studiu de caz privind "revetele' licentele si drepturi similar.

  = entitate acizitioneaza un pro6ram de contabilitate in suma de 20.000 lei, care

  urmeaza a fi utilizat pentru nevoi proprii. urata de utilizare economica este de trei ani. =data

  cu acizitia pro6ramului pentru necesitati proprii, entitatea acizitioneaza si licenta in valoare

  de 2/.000 lei, respectiv dreptul de a multiplica si vinde tertilor acest pro6ram, pe o perioada

  de doi ani.

  eoarece se poate efectua o separare clara intre cele doua componente, in contabilitate

  ele vor fi urmarite separat$

  ) ( %0% $urnizori de imobilizari %/.000 lei

  20&Concesiuni,brevete,licente,marcicomerciale,drepturisiactivesimilare 2/.000 lei

  20/Alteimobilizarinecorporale 20.000 lei

  In aceste conditii, amortizarea pro6ramului informatic utilizat pentru necesitati proprii

  se va efectua pe perioada de utilizare, respectiv trei ani, iar costul licentei va fi amortizat pe o

  perioada de doi ani, astfel $

  a# 4mortizare lunara pro6ram de contabilitate920.0003' luni(&&&,&' lei#

  '/11 Celtuieli de eploatare privind amortizarea imobilizarilor ( 2/0&

  4mortizarea concesiunilor, brevetelor ,marcilor comerciale &&&,&' lei

  si activelor similiare

  b# 4mortizare lunara licenta92/.0002% luni(11'',' lei#

  '/11 Cheltuieli de e"ploatare privind amortizarea imobilizarilor ( 2/0/ Amortizarea altor imobilizari

  necorporale &&&,&' lei

  1* Studiu de caz privind amortizarea imo"ilizarilor.

  4mortizarea liniara

  S.C. 4DRIC=L4 S.4 a acizitionat untila+ de productie in anul 200" la valoare de

  100.000 lei. urata de viata utila este de zece ani. 4nual, prin folosirea amortizarii liniare,

  intreprinderea va aloca pe celtuielile perioadei o suma de 100.000 lei 10(10.000.

  4stfel, inre6istrarea lunara in contabilitate va fi 910.00012 luni ( /33,33#$

  '/11 Cheltuieli de e"ploatare pentru amortizarea imobilizarilor = 2/13 Amortizarea instalatiilor,

  /33,33 lei

  1/

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  20/42

  miloacelor de transport, animalelor

  4mortizarea in functie de unitatile produse

  8entru realizarea unui contract, ce are ca obiect livrarea a &0.000 de batoane de salam

  in 3 ani, S.C. 4DRIC=L4 S.4. a adaptat un utila+ pentru fabricarea acestora, costul de

  productie al utila+ului insumand &00.000 lei. Conform contractului inceiat cu clientul

  scadentarul livrarilor de piese a fost pro6ramat astfel$

  ! in primul an$ 13.&00 batoane

  ! in al doilea an$ 1".&00 batoane

  ! in al treilea an$ 1.000 batoane

  otal &0.000 batoane

  ?tila+ul este scos din functiune la sfarsitul perioadei de derulare a contractului. aca

  se aplica metoda de amortizare lineara sau de6resiva pe 3 ani, metodele respective nu conduc

  la un ritm real de depreciere si, ca urmare este preferabil ca amortizarea sa se bazeze pe

  cantitatile produse, adica$

  E 4mortizarea pe baton &00 000 $ &0 000 ( 10 lei

  E 4mortizarea in primul an 13 &00-10 ( 13& 000 lei

  E 4mortizarea in anul doi 1" &00-10 ( 1"& 000 lei

  E 4mortizarea in anul trei 1 000-10 ( 10 000 lei

  otal &00 000 lei

  4plicarea metodelor liniare si de6resive pentru acelasi utila+$

  5aloarea activului$ &00 000 lei

  urata normala de viata $ 10 ani

  4plicand metoda lineara, rezulta o amortizare de &0 000 leian9&00 00010#

  4plicarea metodei de6resive$

  4nul 7orma de amortizare 5aloarea amortizabila 4mortizarea anuala 5aloarea amortizabila de6resiva sau lineara la inceputul anului la sfarsitul anului1 2&) &00 000 12& 000 3& 000

  2 2&) 3& 000 "3 &0 2/1 2&03 2&) 2/1 2&0 0 310 210 "%0% 2&) 210 "%0 &2 30 1&/ 210& 4mortizare lineara 1&/ 210 2' 3'/ 131 /%2' 4mortizare lineara 131 /%2 2' 3'/ 10& %% 4mortizare lineara 10& %% 2' 3'/ " 10'

  / 4mortizare lineara " 10' 2' 3'/ &2 3/" 4mortizare lineara &2 3/ 2' 3'/ 2' 3010 4mortizare lineara 2' 30 2' 30 0

  Amortizarea accelerata

  4nul 7orma de amortizare 5aloarea 4mortizarea 5aloareade6resiva sau lineara amortizabila la anuala amortizabila la

  inceputul anului sfarsitul anului

  1 &0) &00 000 2&0 000 2&0 0002 2&) 2&0 000 2 / 222 2223 2&) 222 222 2 / 1"% %%%

  1"

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  21/42

  % 2&) 1"% %%% 2 / 1'' '''& 4mortizare lineara 1'' ''' 2 / 13/ ///' 4mortizare lineara 13/ /// 2 / 111 110

  4mortizare lineara 111 110 2 / /3 332/ 4mortizare lineara /3 332 2 / && &&%" 4mortizare lineara && &&% 2 / 2 '10 4mortizare lineara 2 ' 2 ' 0

  10 Studiu de caz privind deprecierea imo"ilizarilor.

  SC 4RL47 SRL detinea un utila+ in anul 200" in urmatoarele conditii $

  !5aloare de intrare ( 10&.000 lei

  !durata de viata initala ( 1& ani

  !4mortizare cumulata ( 3&0.000 lei

  !durata ramasa de viata dupa evaluare ( 10 ani

  !5aloarea de utilizare ( '&.000 lei

  !5aloarea +usta ( 1.000

  !Costurile estimate cu vanzarea ( 3000 lei

  Inre6istrarile efectuate in contabilitate sunt$

  31.12.200"

  5aloarea de intrare ( 10& 000 lei 9!# 4mortizarea cumulata ( 3& 000 lei ( 5aloare

  contabila 0 000 lei

  5aloarea recuperabila ( ma9 5aloare +usta < Costurile estimate cu vanzare> 5aloarea

  de utilitate#

  5aloarea recuperabila ( ma91 000!3 000 > '&.000# ( '/.000

  in cele prezentate mai sus rezulta ca 5aloarea contabila F 5aloarea recuperabila, deci

  utila+ul este depreciat cu valoarea de 2000 lei 90.000 < '/.000#

  '/13 Celtuieli de eploatare privind provizioanele ( 2"13 4+ustari pentru

  deprecierea instalatiilor,mi+loacelor de 2000 lei

  pentru deprecierea imobilizarilor transport,

  animalelor si plantatiilor

  5alorea prezentata in bilant la 31.12.2010 va fi 10&.000 ! 3&.000 ! 2.000 ( '/ 000 lei

  Inre6istrarea amortizarii 910& 0001& ani ( 000#

  '/11 Celtuieli de eploatare privind amortizarea imobilizarilor ( 2/13 4mortizarea

  instalatiilor, mi+loacelor de transport , 000 lei

  ani

  malelor si plantatiilor

  20

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  22/42

  Se va prezenta inre6istrarea deprecierii in anul 2010 in urmatoarele situatii$

  a# 5aloarea recuperabila la 31.12.2010 ar fi fost de &" 000 lei

  b# 5aloarea recuperabila la 31.12.2010 ar fi fost de '' 000 lei

  a# 5aloarea de intrare ( 10& 000 ! 4mortizarea cumulata ( 3& 000 ; 000 ( %2 000 !

  epreciere ( 2 000 ( 5alorea contabila de '1 000

  5al. Contabila9'1 000# F 5al. Recuperabila9 &" 000# (F epreciere de 2 000 lei

  '/13 Cheltuieli de e"ploatare privind provizioanele pentru ( 2"13 Austari pentru deprecierea

  instalatiilor, 2000 lei

  deprecierea imobilizarilor miloacelor de transport,

  animalelor si plantatiilor

  5aloare bilant ( 10& 000 < %2 000 < 2000 < 2000 ( &" 000

  b# 5aloarea de intrare ( 10& 000 !4mortizarea cumulate ( 3& 000 ; 000 ( %2 000

  !epreciere ( 2 000 ( 5alorea contabila de '1 000 5al. Contabila9'1 000# G 5al.

  Recuperabila9 '' 000# (F 4preciere de & 000 lei

  eprecierea care poate fi reluata este 2 000 lei

  2"13 Austari pentru deprecirea instalatiilor, ( /13 #enituri din austari 2 000lei

  miloacelor de tranport,animalelor si plantatiilor pentru depreciera imobilizarilor

  5aloare in bilant ( 10& 000 < %2 000 ( '3 000

  1 Studiu de caz privind privind intrarile de imo"ilizari necorporale.

  Cost de acizitie pentru imobilizarile necorporale

  La data de 1 ianuarie 2010, SC Biscuit SRL a acizitionat un pro6ram informatic in

  valoare de 200.000 lei, tae vamale $ &.&00, 54 platit in vama$ %/.000 lei, rabat primit de la

  furnizor $ 2.000 lei. In vederea acizitiei societatea a suportat urmatoarele costuri$

  !cost instalare %&.000 lei

  !costuri 6enerale de administratie '.000 lei

  !cetuieli cu reclama 21.000 lei

  !onoraiile informaticienilor care instaleaza pro6ramul 1&.000 lei

  21

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  23/42

  =data cu pro6ramul informatic, societatea a acizitionat si licenta corespunzatoare,

  respectiv dreptul de a vinde pro6ramul timp de doi ani, la valoare de 10.000 lei

  8ret de cumparare 200.000 lei ; ae vamale &.&00 lei ! Rabat primit ! 2.000

  lei ; Costuri instalare %".000 lei ; =norariile informaticienilor care instaleaza pro6ramul

  1&.000 lei ( Costul pro6ramului informatic 2'.&00 lei

  a# Inre6istrarea acizitiei pro6ramului informatic si a licentei corespunzatoare$

  20/Alte imobilizari corporale ( ) 2'.&00 lei

  %0%$urnizori imobilizari 2'2.000 lei

  %%'Alte impozite si ta"e &.&00 lei

  20& Concesiuni, brevete, licente ( %0% $urnizori imobilizari 10.000 lei

  b# 8lata taelor in vama

  ) ( &121 Conturi la banci in lei &3.&00 lei

  %%'Alte impozite si ta"e &.&00 lei%%2' )#A deductibila %/.000 lei

  Costul de productie pentru imobilizarile necorporale

  SC I7:=S=: SRL realizeaza un pro6ram informatic softHare pentru care a

  mobilizat mai multe ecipe informaticieni. Celtuielile ocazionate sunt impartite in faza de

  cercetare si faza de dezvoltare astfel$

  !celtuieli din faza de cercetare 9studierea si analiza unor pro6rame informatice

  similare, intocmirea modelului lo6ic care va sta la baza urmatorului pro6ram, intocmirea

  modelului conceptual al datelor# in suma totala de 10.000 lei

  !celtuieli din faza de dezvoltare 9pro6ramarea efectiva si analiza softHare. estarea

  pro6ramului# in suma totala de 2&.000

  !celtuieli aferente cursurilor pentru pre6atirea personalului in vederea utilizarii

  pro6ramului 1.&00 lei

  a# Inre6istrarea celtuielilor din faza de cercetare

  '1% Chetuieli cu studiile si cercetarile ( &121 Conturi la banci in lei 10.000 lei

  b# :aza de dezvoltare < se recunoaste imobilizarea necorporala in curs

  233 'mobilizari necorporale in curs de e"ecutie ( 21 #enituri din productia de imobilizari necorporale

  2&.000 lei

  c#Receptia imobilizarii necorporale

  20/ Alte imobilizari necorporale ( 233 'mobilizari necorporale in curs de e"ecutie 2&.000 lei

  d# Inre6istrarea celtuielilor aferente cursurilor de pre6atire

  '2/Alte cheltuieli cu serviciile efecutate de terti ( &121 Conturi la banci in lei 1.&00 lei

  22

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  24/42

  1 Studiu de caz privind iesirile de imo"ilizari necorporale.

  Scoaterea din functiune a unei imobilizari necorporale

  8rin otararea conducerii, S.C. Biscuit S.4. scoate din uz un pro6ram informatic cu o

  valoarea contabila de 20.000 lei, amortizarea cumulata inre6istrata fiind de 1/.&00 lei.

  Scoaterea din evidenta contabila a activului necorporal$

  ) ( 20/Alte imobilizari necorporale 20.000 lei

  2/0/Amortizarea altor imobilizari necorporale 1/.&00 lei

  '&/3 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital 1.&00 lei

  Cesiunea unei imobilizari necorporale

  S.C. Biscuit S.4. vinde unui tert o licenta$

  !5aloarea activului 2&.000 lei

  !4mortizarea cumulata 12.000 lei

  !8retul de vanzare 1&.000 lei, plus 54 2%)

  Inre6istrarile efectuate in contabilitate sunt$

  a# ransferul de proprietate

  %'1Debitori diversi ( ) 1/.'00 lei

  &/3 #enituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital 1&.000 lei

  %%2 )#A colectata 3.'00 lei

  b# Scoaterea din evidenta a imobilizarii necorporale

  ) ( 20& Concesiuni, brevete, licente 2&.000 lei

  2/0& Amortizarea concesiunilor, brevetelor,licentelor si marcilor comerciale

  12.000 lei

  '&/3 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni de capital

  13.000 lei

  2/ Studiu de caz privind tranzactiile de intrare in patrimoniu a

  imo"lizarilor corporale.

  Intrari de imobilizari prin acizitie

  SC Biscuit SRL acizitioneaza un utila+ pe care il va folosi in constructii. :actura de

  acizitie a utila+ului se prezinta astfel $

  5aloarea la pret de cumparare 1&.000 lei ; Celtuieli de transport facturate de furnizor

  1.000 lei ; 54 deductibila 2%) 3./%0 lei

  otal factura 1"./%0 lei

  ! 4vans acordat &.000 lei

  23

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  25/42

  ! 54 aferent avansului 1.200 lei

  ! 5aloare neta de plata 13.'%0 lei

  a# Inre6istrarea avansului acordat pe baza facturii

  ) ( %0% $urnizori de imobilizari '.200 lei232Avansuri acordate pentru imobilizari corporale &.000 lei

  %%2% )#A colectata 1.200 lei

  b# Receptia utila+ului

  ) ( %0% $unizori de imobilizari 1"./%0 lei

  2131 Echipamente tehnologice 1'.000 lei

  %%2' )#A colectata 3./%0 lei

  c# 4citarea datoriei catre furnizor cu retinerea avansului acordat

  %0% :unizori de imobilizari ( ) 1"./%0 lei

  232Avansuri acordate pentru imobilizari corporale &.000 lei

  %%2' )#A colectata 1.200 lei

  &121 Conturi la banci in lei 13.'%0 lei

  Intrari de imobilizari prin productie proprie

  SC Biscuit SRL construieste in re6ie proprie o cladire, pentru care inre6istreaza

  urmatoarele celtuieli $

  Celtuieli inre6istrate in contabilitatea financiara $

  ; *aterii prime 200.000 lei

  ; Salarii 120.000 lei

  ;4mortizari 1%0.000 lei

  ;obanzi la credite pentru finantarea investitiei &0.000 lei

  =4L &10.000 LI

  Costul de productie calculat in contabilitatea de 6estiune $

  Cetuieli cu materiile prime 200.000 lei ;Salarii directe 100.000 lei

  otal costuri directe 300.000 lei

  ; Celtuieli indirecte repartizate 130.000 lei

  ; obanzi capitalizate &0.000 lei

  otal cost de productie %/0.000 lei

  ; Cetuieli 6enerale de administratie 30.000 lei

  otal cost cu investitita &10.000 lei

  Reflectarea operatiunilor in contabilitatea financiare se prezinta astfel $

  a# Constatarea celtuielilor

  2%

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  26/42

  '01 Cheltuieli cu materiile prime ( 301 %aterii prime

  200.000 lei

  '%1 Cheltuieli cu salarii personal ( %21 Personal * salarii datorate

  120.000 lei

  '/11 Cheltuieli de e"ploatare privind amortizarile corporale ( 2/1 Amortizari privind imobilizarile

  1%0.000 lei

  212 Constructii ( 1'/2 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung

  &0.000 lei

  b# Receptia si punerea in functiune a cladirii, la cost de productie$

  212 Constructii ( 22 #enituri din productia de imobilizari corporale %/0.000 lei

  Intrari de imobilizari corporale prin aport in natura

  SC Biscuit S4 emite ".000 de actiuni, valoare nominala 2 lei. 4sociatul unic face un

  aport sub forma unui mi+loc de transport, a carui valoare +usta este de &0.000 lei.

  5aloarea primelor de aport ( &0.000 < ".000-2 ( 32.000

  a# Subscrierea celor ".000 actiuni - 2 lei ( 1/.000 lei

  %&'Decontari cu asociatii privind capitalul ( 1011 Capital subscris nevarsat 1/.000 lei

  b# Inre6istrarea aportului in natura

  2133%iloace transport ( ) &0.000 lei

  %&' Decontari cu asociatii privind capitalul 1/.000 lei

  10%3 Prime de aport 32.000 lei

  1011 Capital subscris nevarsat ( 1012 Capital subscris varsat 1/.000 lei

  Intrari de imobilizari corporale cu titlu 6ratuit prin donatii, plusuri de valoare la

  inventar

  Inn anul 2010 :undatia *I7IRR4 primeste sub forma de donatie un calculator a

  carui valoare este de 2.&00 lei.

  Inre6istrarea donatiei in contabilitate

  21%%obilier, aparatura birotica ( %&3 Donatii pentru investitii 2.&00 lei

  La sfarsitul eercitiului 2011, cu ocazia inventarierii, s!a descoperit ca un utila+ in

  valoare de 3.000 lei nu era inre6istrat in contabilitate.

  Intrarea imobilizarii corporale ca plus de inventar $

  2131'nstalatii tehnologice ( %&% Plusuri de inventar de natura imobilizarilor 3.000 lei

  Intrari de imobilizari corporale prin scimb de active

  SC Biscuit SRL se otaraste sa scimbe un autoveicul cu un utila+ de care avea

  nevoie la fabricarea de pun6i ce apartine unei SC *484 SRL. La data efectuarii scimbului,

  valoarea contabila se prezinta astfel$

  4utoveicul $

  5aloare contabila 12.&00 lei

  2&

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  27/42

  4mortizare cumulata 10.000 lei

  8ret de vanzare 11.000 lei

  ?tila+$

  5aloare contabila 10.&00 lei

  4mortizare cumulata ".&00 lei

  8ret de vanzare ".000 lei

  a# 5anzarea autoveiculului

  %'1Debitori diversi ( ) 13.'%0 lei

  &/% #enituri din vanzarea activelor 11.000 lei

  %%2 )#A colectata 2.'%0 lei

  b# escarcarea din 6estiune a autoveiculului

  ) ( 2131Echipemente tehnologice(masini, utilae si instalatii de lucru! 12.&00 lei

  2/1 Amortizari privind imobilizarile corporale

  10.000 lei

  '&/3 Cheltuieli privind activele cedare

  2.&00 lei

  c# 4cizitia utila+ului

  2131 Echipemente tehnologice masini,utilae si instalatii de lucru ( %0% $urnizori de imobilizari

  ".000 lei

  216 Studiu de caz privind tranzactiile de iesire din patrimoniu a

  imo"ilizarior corporale.

  Iesirea de imobilizari corporale prin vanzare

  S.C. Biscuit S.4. , cesioneaza un autotractor la pretul de 300.000 lei, 54(2%).

  Soldurile aferente activului se prezinta astfel$

  Soldul contului 2133 *i+loace de transportA este de 2&0.000 lei

  Soldul contului 2/13 4mortizarea instalatiilor tenice, mi+loacelor de transport,

  animalelor si plantatiilorA este de 1/0.000 lei

  Soldul creditor al contului 10'& Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve

  din reevaluareA este de '0.000 lei

  a# 5anzarea activului se contabilizeaza astfel$

  %'1Debitori diversi( ) 32.000 lei

  &/3 #enituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital 300.000 lei

  %%2 )#A colectata 2.000 lei

  2'

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  28/42

  si

  ) ( 2133 %iloace de transport

  2&0.000 lei

  2/13 Amortizarea instalatiilor tehnice, miloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

  1/0.000 lei

  +-. Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital

  0.000 lei

  b# Surplusul din reevaluare trecut la rezultatul reportat 9cont 11# in momentul cedarii

  activului, se inre6istreaza astfel$

  10'& Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare ( 11Rezultatul reportat '0.000

  lei

  Iesirea de imobilizari corporale prin casare

  In contabilitatea entitatii SC 444 SRL situatia la scoaterea din functiune a unui utila+

  se prezinta astfel $

  !Cost de acizitie &0.000 lei

  !4mortizare cumulate 3&.000 lei

  !Cetuieli ocazionate de casare $ 10.000 lei 9materiale consumabile 3.000 lei> salarii $

  .000 lei #

  !8iese de scimb rezultate $ 12.000 lei

  a#Inre6istrarea celtuielilor ocazionate de casare $

  '&//Alte chetuieli de e"ploatare ( ) 10.000 lei

  302 %ateriale consumabile 3.000 lei

  %21 Personal * salarii datorate .000 lei

  b# Inre6itrarea pieselor de scimb recuperate

  302%ateriale consumabile( &// Alte venituri din e"ploatare12.000 lei

  c# Scoaterea din 6estiune a utila+ului

  ) ( 2133Echipamente tehnologice &0.000 lei

  2/13 Amortizarea instalatiilor tehnice, miloacelor de transport, animalelor si pasarilor

  %/.000 lei

  '&/3 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital

  2.000 lei

  Iesirea de imobilizari corporale ca urmare a unor situatii etraordinare

  2

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  29/42

  SC 4L?S SRL detine un deposit care a fost distrus de un incendiu.Comisia

  constituita pentru a evalua pa6ubele produse de incendiu a consemnat ca depozitul a fost

  distrus in totalitate. Costul acestuia a fost de 130.000 lei, iar amortizarea cumulata de

  ''.000 lei.

  Inre6istrarile din contabilitate vor fi urmatoarele$

  ) ( 212 Constructii 130.000 lei

  2/12Amortizarea constructiilor ''.000 lei

  '1 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente e"traordinare '%.000 lei

  22 Studiu de caz privind evaluarea la intrare a imo"ilizarilor.

  valuarea la cost de acizitie

  8entru inlocuirea unei linii de sacrificare la abatorul de pasari, S.C. 45IC=L4 S.4.

  *iailesti a efectuat urmatoarele celtuieli$

  !Costul de acizitie al utila+ului 1&0.000 lei

  !Celtuieli de transport efectuate de terti & 0.000 lei!ae vamale acitate 10.000 lei! Celtuieli efectuate cu i6ienizarea spatiului si reparatii pardoseli 2&.000 lei! Celtuieli cu monta+ul utila+ului 3&.000 lei! Cetuieli cu paza utila+ului &.000 lei! Celtuieli cu pierderea tenolo6ica a primei productii &.000 lei

  ! Celtuieli de reclama si publicitate 1&.000 lei

  ! Celtuieli cu dobanzi aferente imprumutului bancar obtinut pentru lei acizitionarea utila+ului 10.000 lei=4L 30&.000 lei

  in valoarea totala a celtuielilor prezentate mai sus se poate capitaliza suma de

  2&&.000 lei, diferenta de &0.000 lei, reprezentand celtuieli de 6estiune 9de eploatare# dupa

  cum urmeaza$

  ! Celtuieli efectuate cu i6ienizarea spatiului si reparatii curente la spatiul destinat instalarii utila+ului 2&.000 lei! Celtuieli cu pierderea tenolo6ica 1&.000 lei! Celtuieli cu paza &.000 lei!Celtuieli de reclama si publicitate &.000 lei

  Inre6istrarile efectuate in contabilitate sunt$

  a# Inre6istrarea utila+ului 9nu se tine cont de incidenta 54#

  2131 Echipamente tehnologice(masini,utilae si instalatii de lucru ( )

  2&&.000 lei

  %0%$urnizori de imobilizari 1&0.000 lei

  %%'Alte impozite, ta"e si varsaminte asimilate 10.000 lei

  %01$urnizori /&.000 lei

  1'/2Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung 10.000 lei

  b# Inre6istrarea celorlalte celtuieli

  !celtuielile cu i6ienizarea si reparatii la spatiul destinat instalarii utilia+ului

  2/

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  30/42

  '2/ Cheltuieli cu servicii e"ecutate de terti ( %01 $urnizori 2&.000 lei

  !celtuieli cu paza

  '2/ Cheltuieli cu servicii e"ecutate de terti ( %01$urnizori &.000 lei

  !celtuieli de reclama si publicitate

  '23 Cheltuieli cu reclama si publicitate ( %01$urnizori &.000 lei

  !celtuieli cu pierderea tenolo6ica

  '01 Cheltuieli materiile prime ( .0 %aterii prime &.000 lei

  valuarea la costul de productie

  Sectia de constructii din cadrul S.C. Biscuit S.4. *iailesti eecuta pentru nevoi

  proprii o ala fri6orifica pentru depozitarea produselor, pentru care a efectuat urmatoarele

  celtuieli$

  !costul de acizitie al materialelor de constructii acizitionate si incorporate in lucrare 300.000 lei

  !costul manoperei pentru muncitorii direct productivi '0.000 lei

  !diverse servicii prestate de terti 1&.000 lei!cota de celtuieli le6ate de construirea activului respectiv 22.&00 lei 9') din celtuielile directe#

  Inre6istrarile efectuate in contabilitate sunt$

  a# Inre6istrarea consumului de materiale

  '02 Cheltuieli cu materiale consumabile( 302%ateriale consumabile 300.000 lei

  b# Inre6istrarea manoperei

  '%1 Cheltuieli cu salariile personalului ( %21Personal salarii datorate '0.000 lei

  c# Servicii eecutate de terti

  '2/ Cheltuieli cu servicii efectuate de terti ( %01$urnizori 1&.000 lei

  d# Inre6istrarea celtuielilor indirecte repartizate pentru obiectivul construit in re6ie

  proprie

  231'mobilizari corporale in curs ( 22 #enituri din productia de imobilizari corporale 3".&00 lei

  e# Receptia imobilizarii corporale

  212 Constructii ( 231 'mobilizari corporale in curs 3" &00 lei

  23 Studiu de caz privind su"ventiile pentru investitii si su"ventiile de

  eploatare.

  Subventii pentru investitii

  = entitate primeste o suma nerambursabila de 120.000 lei pentru acizitionarea unui

  ecipament tenolo6ic. ntitatea acizitioneaza ecipamentul la cost de acizitie de 120.000

  lei. urata de viata estimata a respectivului ecipament este de 10 ani, iar amortizarea se

  calculeaza prin metoda liniara.In contabilitate se efectueaza urmatoarele inre6istrari$

  2"

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  31/42

  a# recunoasterea dreptului de a incasa subventia de 120.000 lei$

  %%& 1ubventii ( %& 1ubventii pentru investitii 120.000 lei

  b# incasarea subventiei$

  &121 Conturi la banci in lei ( %%& 1ubventii 120.000 lei

  c# acizitionarea ecipamentului tenolo6ic$

  2131Echipamente tehnologice (masini, utilae si instalatii de lucru! ( %0%$urnizori de imobilizari 120.000

  lei

  d# acitarea furnizorului de imobilizari$

  %0%$urnizori de imobilizari ( &121 Conturi la banci in lei 120.000 lei

  e# inre6istrarea amortizarii lunare de /33,33 lei 9120.000 lei10 ani12 luni ( 1.000

  leiluna#$

  '/11 Cheltuieli de e"ploatare privind ( 2/13 Amortizarea instalatiilor, 1.000lei

  amortizarea imobilizarilor miloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

  f# recunoasterea venitului aferent subventiei 9venitul din subventie este la nivelul

  celtuielii cu amortizarea deoarece investitia a fost subventionata inte6ral#$

  %& 1ubventii pentru investitii ( &/% #enituri din subventii pentru investitii 1.000 lei

  Subventii de eploatare

  :undatia *I7IRR4 primeste sub forma de subventii suma de 12.000 lei, din care

  2.&00 se incaseaza la data acordarii, iar ".&00 lei se incaseaza in aceeasi perioada. Suma

  de /.000 lei este aferenta cifrei de afaceri 92.000 lei pentru perioada curenta#, iar restul

  pentru perioadele urmatoare, iar %.000 lei este pentru plata personalului si este aferenta

  perioadei in curs.

  12.000 lei ) ( )

  12.000 lei

  10.000 %%& lei 1ubventii %11 #enituri din subventii de e"ploatare aferete cifrei

  de afaceri 2.000 lei

  2.000 &121 lei Conturi curente la banci %1% #enituri din subventii de e"ploatare pentru plata

  personalului %.000 lei

  %2 #enituri in avans

  '.000 lei

  24 Studiu de caz privind veniturile si c-eltuielile in avans

  5eniturile in avans

  ditura 74I=74L incaseaza prin banca in luna decembrie abonamentele aferente

  anului viitor in suma de %/.000 lei plus 54, conform facturilor emise si a ordinelor de plata.

  a# miterea facturilor

  30

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  32/42

  %111 Clienti ( ) &".&20 lei

  %2 #enituri in avans %/.000 lei

  %%2 )#A colectata 11.&20 lei

  b# Incasarea facturilor

  &121 Conturi la banci in lei ( %111 Clienti &".&20 lei

  4nul urmator, se va descarca pe venituri lunar suma de %/.00012 luni ( %.000 lei

  0% #enituri din servicii prestate ( %2 #enituri in avans %.000 lei

  Celtuieli in avans

  In data de 1&.12.2011 se acita in numerar o polita RC4 pentru un autoveicul detinut

  de companie. 4ceasta polita este valabila pana pe data de 1%.12.2012 si are o valoare totala de

  '00 lei .

  a# 8lata politei RC4

  %1 Chetuieli in avans ( &311 Casa in lei '00 lei

  b# escarcare pe cetuieli pentru perioada 1&.12.2011!31.12.20119'00 lei12 luni31

  zile - 1 zile ramase din luna decembrie ( 2,%2 lei#

  '13 Chetuieli privind primele de asigurare ( %1 Cheltuieli in avans 2,%2 lei

  c# In perioada Ianuarie!7oiembrie se va descarca pe cetuiala suma de &0 lei

  '13 Chetuieli privind primele de asigurare ( %1 Cheltuieli in avans &0 lei

  d# escarare pe celtuieli pentru perioada 01.12.2012!1%.12.20129'00 < 2,%2

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  33/42

  3. SC 4RL47 SRL vinde titluri imobilizate la un pret de vanzare de '0.000 lei si

  plateste un comision de "00 lei. itlurile au fost acizitionale la suma de &0.000 lei.

  a# Scaderea din evidenta a titlurilor la valoarea de intrare$

  ''%1 Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate( 2'1Actiuni detinute la entitati afliate &0.000 lei

  b# Reflectarea veniturilor din cedarea titlurilor%'1Debitori diversi ( '%1 #enituri din imobilizari financiare cedate'0.000 lei

  c# Incasarea titlurilor cedate si inre6istrarea comisionului

  ) ( %'1Debitori diversi '0.000 lei

  &121 Conturi curente la banci &".100 lei

  '22 Cheltuilei privind comisioanele si onorariile "00 lei

  %. ntitatea L4 S4 participa la capitalul social al entitatii R=7I4 S4, nou

  infiintata, cu un utila+ a carui valoare de aport determinata de un epert evaluator este de

  3%0.000 lei. 4ceasta participatie ii asi6ura un procent de control de %0). Caracteristicile

  utila+ului sunt $

  !valoare contabila 3'0.000 lei

  !durata de utilizare economica $ ' ani

  !amortizarea anului 7 $ '0.000 lei

  a# Inre6istrarea titlurilor de participare in limita valorii neamortizate a utila+ului

  ) ( 2131Echipamente tehnologice 3'0.000 lei

  2/13 Amortizarea instalatiilor ,miloacelor de tranport,animalelor si plantatiilor

  '0.000 lei

  2'3'nterese de participare 300.000 lei

  b# Inre6istrarea valorii titlurilor de participare primite care ecedent la valoarea

  neamortizata a imobizarii corporale 93%0.000!300.000 lei#2'3'nterese de participare ( 10'/ Alte rezerve %0.000 lei

  ntitatea cedeaza +umatate din titlurile obtinute in urma participarii la capitalul social

  cu o valoare de 320.000 lei. razactiile de inre6istraet sunt urmatoarele$

  a# 5anzarea titlurilor

  %'1Debitori diversi( '%1 #enituri din imobilizari financiare cedate 320.000 lei

  b# escarcarea 6estiunii

  ''%1 Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate ( 2'3 'nterese de participare 10.000 lei

  c# 5irarea rezervei la venituri

  10'/Alte rezerve( '%1 #enituri din imobilizari financiare cedate 20.000 lei

  32

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  34/42

  &. ntitatea L4 S4 acorda entitatii R=7I4 S4 un imprumut in valoare de

  '0.000 lei pe termen de 2 ani, cu o dobanda de 10), pe an care trebuie acitata la sfarsitul

  fiecarui an. obanda in primul an se incaseaza cu intarziere, adica in cursul anului urmator.

  a# 4cordarea imprumutului, in anul I$

  2'&'mprumuturi acordate pe termen lung ( &121 Conturi la banci in lei '0.000 lei

  b# Inre6istrarea dobanzii curente in primul an, la 31.12 anul I 9'0.000 lei - 10) (

  '.000 lei#

  2'' Dobanza aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung ( '3 #enituri din creante imobilizate'.000 lei

  c# Incasarea dobanzii restante in cursul anului II

  &121 Conturi curente la banci ( 2'' Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung '.000 lei

  d# Inre6istrarea dobanzii cuvenite in al doilea an, la 31.12. an II

  &121 Conturi curente la banci ( '3 #enituri din creante imobilizate '.000 lei

  e# Rambursarea imprumutului la sfarsitul celor 2 ani

  &121 Conturi la banci in lei ( 2'&'mprumuturi acordate pe termen lung '0.000 lei

  2* Studiu de caz privind conta"ilitatea materiilor prime' materialelor

  consuma"ile.

  Contabilitatea materiilor prime

  1. SC Biscuit SRL detine un teren evaluat la valoarea +usta de %&.000 lei, rezerva din

  reevaluare disponibila fiind de 1&.000 lei. 8e teren va fi construita o cladire.

  Cazul 1 $ aca in contractele de vanzare!cumparare cladirea si cota parte din teren fac

  obiectul unei tranzactii unice cu pret unic $

  a# ransferul terenului in cate6oria materii prime$301 %aterii prime ( 2111 )erenuri %&.000 lei

  b# Costul terenului9material prima# va fi trecuta pe celtuiala si inclus in costul de

  prductie al constructiei $

  '01 Chetuieli cu materiile prime ( 301 %aterii prime %&.000 lei

  c# Realizarea rezervei din reevaluare

  10&Rezerve din reevaluare ( 10'& Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare

  1&.000 lei

  Cazul 2 $ aca in contractele de vanzare pretul cladirii nu include pretul terenului

  a# Reclasifiacrea terenului in cate6oria stocurilor

  33

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  35/42

  31%arfuri ( 2111 )erenuri %&.000 lei

  b# Realizarea rezervei din reevaluare

  10& Rezerve din reevaluare ( 10'&Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare 1&.000

  lei

  2. Societatea comerciala Beta S4 are in stoc la inceputul lunii mai 7$

  !materii prime 3.000 lei>

  !marfuri 12.000 lei

  In cursul lunii mai au loc urmatoarele operatii$

  1. 4cizitie de materii prime la costul de acizitie de 2.000, 54 2%)

  2. 4cizitie de marfuri la costul de acizitie de %.000 lei, 54 2%)

  3. Consum de materii prime la costul de 3.000 lei

  %. 5anzare de marfuri la pretul de vanzare de 1.'00 lei, 54 2%), costul de acizitie

  este de 1.200 lei

  La sfarsitul lunii are loc inventarierea, in urma careia se stabilesc stocurile faptice$

  !materii prime 3.200 lei>

  !marfuri '.&00 lei

  Inventarul permanent

  301 *aterii prime C

  Si 3000 30002000

  2000 Sfs1200

  3200 Sff

  31 *arfuri CSi 12000

  %000 12001%/00 Sfs/300'&00 Sff

  Sfs ( stoc final scriptic

  Sff ( stoc final faptic

  1. 4cizitia de materii prime

  ) ( %01$urnizori 2.%/0 lei

  301%aterii prime 2.000 lei

  %%2' )#A deductibila %/0 lei

  2. 4citia de marfuri

  ) ( %01$urnzori %."'0 lei

  31%arfuri %.000 lei

  %%2' )#A deductibila "'0 lei

  3. Consumul de materii prime

  3%

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  36/42

  '01 Chetuieli cu materiile prime ( 301%aterii prime 3.000 lei

  %. 5anzarea de marfuri

  %111 Clienti ( ) 1."/% lei

  0 #enituri din vanzarea marfurilor 1.'00 lei

  %%2 )#A colectata 3/% lei

  '0 Cheltuilei privind marfurile ( 31%arfuri 1.200 lei

  &. Inre6istarrea diferentelor constatate la inventar

  a) Pentru materii prime :

  Sff ( 3200

  Sfs ( 3000

  8lus ( 200

  301%aterii prime ( '01 Cheltuieli cu materiile prime 200 lei

  b) Pentru marfuri

  Sff ( '.&00Sfs ( 1%./00

  *inus ( /.300

  '0 Cheltuilei privind marfurile ( 31%arfuri /.300 lei

  Inventarul intermitent

  301 *aterii prime C

  Si 3000 3000 3200

  3200 Sfs

  31 *arfuri CSi 12 000 12 000

  ' &00'&00 Sfs

  1. 4cizitia de materii prime

  ) ( %01$urnizori 2.%/0 lei

  '01 Cheltuieli cu materii prime 2.000 lei

  %%2' )#A deductibila %/0 lei

  2. 4citia de marfuri

  ) ( %01$urnizori %."'0 lei

  31 Cheltuieli privind marfurile %.000 lei

  %%2' )#A deductibila "'0 lei

  3. Consumul de materii prime

  7u se inre6istreaza in contabilitatea financiara ci se determina la sfarsitul perioadei ,

  pe baza relatiei$

  Iesiri = Sold initial+IntratiSold final stabilit de inventar = !""" + #$#"" !#"" = #$#""

  %. 5anzarea de marfuri

  %111 Clienti ( ) 1."/% lei

  0 #enituri din vanzarea marfurilor 1.'00 lei

  %%2 )#A colectata 3/% lei

  3&

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  37/42

  Iesirile de marfuri nu se inre6istreaza in contabilitate ci se determina la sfarsitul

  perioadei, pe baza relatiei$

  Iesiri ( Sold initial;Intrati!Sold final stabilit de inventar (1& 000;%000 < '&00 ( 12.&00

  &. 4nularea soldurilor initiale

  a# pentru materiile prime'01 Chetuieli cu materiile prime ( 301 %aterii prime 3.000 lei

  b# pentru marfuri

  '0 Chetuilei privind marfurile ( 31 %arfuri 12 000 lei

  '. 8reluarea soldurilor finale

  a# 301%aterii prime ( '01 Chetuieli cu materiile prime 3.200 lei

  b# 31%arfuri ( '0 Chetuieli privind marfurile '.&00 lei

  3. Societatea R=7I4 acitioneaza 3.000 J6 de materie prima la pretul de 2 leiJ6. La

  receptie se constata o lipsa de &00 J6 care se imputa, la pretul de 2 leiJ6 plus 54 2%),

  dele6atului unitatii.

  a# 4cizitia materiilor prime si constatatea lipsei

  ) ( %01$urnizori .%%0 lei

  301%aterii prime &.000 lei

  '&//Alte chetuieli de e"ploatare 1.000 lei

  %%2' )#A deductibila 1.%%0 lei

  b# Imputarea lipsei$

  %2/2 4lte creante in le6atura cu personalul ( ) 1.2%0

  lei

  &/1 #enituri din despagubiri, amenzi si penalitati 1.000

  lei

  %%2 )#A colectata 2%0

  lei

  Contabilitatea materialelor consumabile

  1. Societatea 4L?S acitioneaza combustibil in valoare de 1.&00 lei, 54 2%),

  destinat unui veicul pentru care nu este permisa deducerea decat in proportie de &0),

  deoarece nu este utilizat de catre societate in totalitate pentru obtinerea de venituri

  impozabile.

  a# In cazul in care combustibilul este stocat $

  a1# 4cizitia de combustibil

  ) ( %01$urnizori 1./'0 lei

  3022 Combustibili 1.&00 lei

  %%2' )#A deductibila 3'0 lei

  a2# Includerea a &0) din 54 in costul de acizitie al combustibilului

  3022 Combustibil ( %%2' )#A deductibila 1/0 lei

  3'

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  38/42

  b# In cazul in care combustibilul nu este stocat $

  b1# 4cizitia de combustibil

  ) ( %01$urnizori 1./'0 lei

  '022 Cheltuieli privind combustibilul 1.&00 lei

  %%2' )#A deductibila 3'0 lei

  b2# Includerea a &0) din 54 in costul de acizitie al combustibilului

  '022 Cheltuieli privind combustibilul ( %%2' )#A deductibila 1/0

  2. Ca urmare a dezmembrarii unui autoturism, SC =8 I7 SRL recupereaza

  materiale auiliare in valoare de &.000 lei si piese de scimb in suma de 2.&00 lei. 8iesele de

  scimb recuperate sunt utilizate pentru repararea unui mi+loc de transport.

  ) ( &//Alte venituri din e"ploatare .&00 lei

  3021%ateriale au"iliare .000 lei

  302%Piese de schimb 2.&00 lei

  %area in consum a pieselor de schimb

  '02% Cheltuieli privind piesele de schimb ( 302% Piese de schimb 2.&00 lei

  20 Studiu de caz privind conta"ilitatea o"iectelor de inventar.

  SC R=7I4 SRL acizitioneaza dulapioare pentru unelte in valoare de 2.000 lei, 54

  2%). Se dau in folosinta dulapioarele$

  a# 4cizitia de materiale de natura obiectelor de inventar

  ) ( %01$urnizori 2.%/0 lei

  303%ateriale de naturaobiectelor de invetar 2.000 lei

  %%2' )#A deductibila %/0 lei

  b# area in folosinta a obiectelor de inventar

  '03 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventare ( 303 %ateriale de natura obiectelor de

  inventar 2 000 lei

  2 Studiu de caz privind conta"ilitatea stocurilor a#late la terti.

  Societatea R=7I4 SRL trimite spre prelucrare la terti materiale consumabile in

  valoare de 2&.000 lei conform avizului de insotire. Se primesc de la terti obiecte de invetar in

  valoare de 30.000, costul prelucrarii 3.000 lei, 54 2%).

  3&1%aterii si materiale aflate la terti ( 3021 %ateriale au"iliare 2&.000 lei

  (rimirea o"iectelor de inventar de la terti

  303%ateriale de natura obiectelor de inventar ( 3&1%aterii si materiale aflate la terti 2&.000 lei

  ) ( %01 $urnizori 3.20 lei

  3

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  39/42

  303%ateriale de natura obiectelor de inventar 3.000 lei

  %%2' )#A deductibila 20 lei

  2 Studiu de caz privind conta"ilitatea produselor #inite.

  1. SC Biscuit SRL 9dezvoltator imobiliar# receptioneaza o cladire al carei cost este de

  %&0.000 lei. Se decide ca aceasta cladire sa nu fie vanduta, ci sa fie utilizata in scopuri

  administrative.

  a# Receptia cladirii si evaluarea ei la cost$

  3%& Produse finite ( 11 #enituri aferente costurilor stocurilor de produse %&0.000 lei

  b# ransferul cladirii in cate6oria imobilizarilor corporale

  212 Constructii ( 3%&Produse finite %&0.000 lei

  2. Societatea R=7I4 obtine din productia proprie 2.000 sacose tip maieu la costul de

  0,2 leibucata. 4ceasta ii vinde societatii =8 I7 1000 de sacose tip maieu la pretul de 1

  leubucata plus ecotaa de 0,2 leipun6a, 54 2%).

  a# =btinerea sacoselor din productie proprie$

  3%&Produse finite ( 11 #enituri aferente costurilor stocurilor produse 200 lei

  b# 5anzarea sacoselor si descarcarea din 6estiune&

  %111 Clienti ( ) 1.%// lei

  01 #enituri din vanzarea produselor finite 1.000 lei

  %%'Alte impozite si ta"e 200 lei

  %%2 )#A colectata 2// lei

  11 #enituri aferente costurilor stocurilor produse ( 3%& Produse finite 200 lei

  3. SC L4 SRL doneaza :undatiei *I7IRR4 produse finite in suma de

  3&.000 lei conform avizului de insotire a marfii si procesului verbal de predareprimire.

  '&/2 Donatii acordate ( 3%& Produse finite 3&.000 lei

  %. La inventarierea efectuata la SC 4RL47 SRL se constata minus de produse

  finite de 0 lei care se imputa 6estionarului , la valoarea de 110 lei plus 54 2%). Suma se

  incaseaza ulterior in numerar.

  a#Inre6istrarea minisului de produse finite in contabilitate

  11 #enituri aferente costurilor stocurilor produse ( 3%& Produse finite 0 lei

  %2/2Alte creante in legatura cu personalul ( ) 3% lei

  &/1 #enituri din despagubiri, amenzi 110 lei

  %%2 )#A colectata 2'% lei

  3/

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  40/42

  3/ Studiu de caz privind conta"ilitatea mar#urilor.

  1. SC *484 SRL cumpara de la fabrica producatoare marfurile de care are nevoie

  pentru aprovizionarea ma6azinului. 8entru aceste marfuri primeste o factura care are in

  continut urmatoarele detalii $

  K *arfuri 1.000 leiK Rabat 9& ) 1 000 lei# &0 lei

  "&0 leiKRemiza 910 ) "&0 lei# "& lei74 C=*RCI4L4 /&& leiK Scont de decontare 92 ) /&& lei# 1,10 lei74 :I747CI4R4 /3,"0 leiK 54 92% ) /3, "0 lei# 201,10 lei

  74 8L44 1.03" lei

  a# inre6istrarea sconturilor acordate pe baza de factura la livrarea bunurilor&

  /&& lei 31 %arfuri ( %01 $urnizori 103" lei

  201,10 lei %%2' )#A deductibila ' #enituri din sconturi obtinute 1, 10 lei

  b# decontarea facturii$

  %01 $urnizori ( &121 Conturi curente la banci 1.03" lei

  2. SC *484 SRL societate platitoare de 54 importa din urcia marfuri in valoare

  de 1.000 euro 91 euro ( %,% lei#. aa vamala este de 10). aa vamala se plateste prin

  virament in lei, iar marfurile se acita prin banca la cursul de %,%200 lei.

  a# acizitia marfurilor

  31%arfuri ( %01$urnizori %.%00 lei

  b# inre6istrarea taei vamale < 10) %.%00 lei ( %%0 lei

  31%arfuri ( %%'Alte impozite, ta"e si varsaminte asimilate %%0 lei

  c# se inre6istreaza 54, aplicand re6imul de taare inversa$

  54 ( 9pret de cumparare ; taa vamala# 2%) ( 9%.%00 ; %%0# 1") ( 1.1'1,' lei

  %%2' )#A deductibila( %%2 )#A colectata 1.1'1,' lei

  d# plata taei vamale

  %%'Alte impozite, ta"e si varsaminte asimilate

  ( &121Conturi la banci in lei

  %%0 leie# plata marfurilor

  ! valoarea de acizitie a marfurilor ( %.%00 lei! valoarea marfurilor la plata ( %.%20 lei! diferenta nefavorabila de curs valutar ( 20 lei 9''& Celtuieli din diferente de curs valutar#

  ) ( &12% Conturi la banci in valuta %.%20 lei

  %01 $urnizori %.%00 lei

  ''& Cheltuieli din diferente de curs valutar 20 lei

  3"

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  41/42

  3. Intreprinderea Biscuit S4 acizitioneaza un stoc de marfuri de la furnizorul 4L?S

  S4. :actura cuprinde $ 1&0 bucati marfa, la pretul unitar de 200 lei, celtuieli de transport de

  300 lei, 54 2%).

  ! 8ret de cumparare91&0 buc. - 200 lei# 30.000 lei! Cetuieli de transport 300 lei

  ! Cost de aciztie 30.300 lei! 54 2%) .22 lei! otal factura 3.&2 lei

  ) ( %01$urnizori 3.&2 lei

  31%arfuri 30.300 lei

  %%2' )#A deductibila .22 lei

  %. Societatea 4L?S S4 vinde marfuri la pretul de 2&.000 lei plus 54 2%) societatii

  Biscuit S4. ermenul de decontare conform contractului este de 2 luni. Ca urmare a dorintei

  societatii Beta de a deconta imediat, societatea 4lfa ii acorda o reducere 9scont# de 3).:actura de reducere consta in scontul de &0 lei plus 54.

  Inre6istrari la vanzator

  a# :actura de vanzare a marfurilor este inre6istrata astfel$

  %111 Clienti ( ) 31.000 lei

  0 #enituri din vanzarea marfurilor 2&.000 lei

  %%2 )#A colectata '.000 lei

  b# :actura de reducere acordata

  ) ( %111 Clienti "30 lei

  '' Cheltuieli privind sconturile acordate &0 lei

  %%2 )#A colectata 1/0 lei

  Inre6istrari la cumparator

  a# 4cizitia de marfa

  ) ( %01$urnizori 31.000 lei

  31%arfuri 2&.000 lei

  %%2' )#A deductibila '000 lei

  b# :actura de reducere

  %01$urnizori ( ) "30 lei

  ' #enituri din sconturi obtinute &0 lei

  %%2 )#A colectata 1/0 lei

  &. Societatea R=7I4 din Romania, acizitioneaza in luna aprilie marfuri in valoare de

  3&.000 euro, de la un furnizor din 4n6lia. Societatea romaneasca primeste factura de la

  furnizor , aceasta fiind datata inainte de 1& mai. Cursul B7R aplicabil la data emiterii facturii

  la fost de %,2"// leieuro. Cursul la data receptiei marfii a fost de %,2"'/ leieuro. Cursul de

  scimb la sfarsitul lunii aprilie a fost de %,23/ leieuro. In mai furnizorul acorda o reducere

  %0

 • 8/10/2019 242842885 Aplicatii Set 3 CECCAR

  42/42

  comerciala de "00 euro, pentru care emite o nota de credit. Cursul de scimb la data

  emiterii notei de credit este de %,2"//.

  a# Receptia bunurilor

  31%arfuri ( %01$urnizori 3&.000 euro - %,2"'/ ( 1&0.3// lei

  b# eterminarea bazei impozabile si a 54Baza de impozitare a 54 ( 3&.000 euro - %.2"// ( 1&0.%&/ lei

  54 ( 1&0.%&/ - 2% ) ( 3'.110 lei

  %%2' )#A deductibila ( %%2' )#A colectata 3'.110 lei

  c# 4ctualizarea datoriei fata de furnizor la sfarsitul lunii aprilie

  %01$urnizori ( '& #enituri din diferente de curs valutar /0& lei ( 9%.2"'/!%.23/#-3&000

  d# Inre6istrarea reducerii comerciale primite de la furnizor

  %01$urnizori ( '0" Reduceri comerciale primite 3./' lei

  5aloarea reducerii in lei ( "00-%.2"'/ ( 3./' lei

  4+ustarea bazei de impozitare a 54 ( "00 - %.2"'/ -%.2"// ( 3/'/."2 lei

  4+ustarea 54 ( 3/'/."2-2%) ( "2"

  %%2' )#A deductibila( %%2' )#A colectata9"2"#