Tema Stagiu Conta

245
STAGIARI AN 1: 1. Se subscrie societatea SC ALFA SA, prin subscrierea si varsarea sumei 5.000 lei, in numerar. 2. Se subscrie la capitalul social al societatii SC BETA SA, urmatoarele bunuri: - disponibil in contul bancar 6.000 lei; - cladiri 4.000 lei; - terenuri 3.000 lei; - brevete de inventii 7.000 lei; Total 20.000 lei 3. Aportul la capitalul social sub forma investitiilor financiare pe termen scurt (actiuni si obligatiuni) este : - actiuni 50 actiuni x 10 lei/act = 500 lei - obligatiuni 20 oblig. x 20lei/oblig. = 400 lei Total 900 lei 4. Aportul la capitalul social in valuta este: - aportul subscris in valuta 10.000 USD - curs valutar la data subscrierii 2,9 lei/USD - curs valutar la data varsarii capitalului 3 lei/USD

Transcript of Tema Stagiu Conta

Page 1: Tema Stagiu Conta

STAGIARI AN 1:

1. Se subscrie societatea SC ALFA SA, prin subscrierea si varsarea sumei 5.000 lei, in numerar.

2. Se subscrie la capitalul social al societatii SC BETA SA, urmatoarele bunuri:

- disponibil in contul bancar 6.000 lei;

- cladiri 4.000 lei;

- terenuri 3.000 lei;

- brevete de inventii 7.000 lei;

Total 20.000 lei

3. Aportul la capitalul social sub forma investitiilor financiare pe termen scurt (actiuni si obligatiuni) este :

- actiuni 50 actiuni x 10 lei/act = 500 lei

- obligatiuni 20 oblig. x 20lei/oblig. = 400 lei

Total 900 lei

4. Aportul la capitalul social in valuta este:

- aportul subscris in valuta 10.000 USD

- curs valutar la data subscrierii 2,9 lei/USD

- curs valutar la data varsarii capitalului 3 lei/USD

Page 2: Tema Stagiu Conta

5. Aportul la capitalul social in valuta este:

- aportul subscris in valuta 10.000 USD

- curs valutar la data subscrierii 3 lei/USD

- curs valutar la data varsarii capitalului: 2,9 lei/USD

6. Se constituie SC “FELIX” SA cu un capital de 2.000 lei, divizat in 40 actiuni, cu 50 lei nominalul.

Aporturile actionarilor sunt:

- in natura-un utilaj 1.600 lei

- in contul curent 400 lei

Aportul in natura este eliberat imediat la constituire, iar aportul in numerar este eliberat 3/4 la subscriptie, iar 1/4 ulterior.

Cheltuielile de constituire sunt de 60 lei si se achita prin banca.

7. Se constituie SC. “ADA” SRL cu un capital de 2.000 lei, divizat in 50 parti sociale a 40 lei valoarea fiecareia.

- Aporturile sunt formate din:

• aport in natura, asociatul S1 – un utilaj 1.600 lei • aport in contul current:

- asociatul S1 – 100 lei - asociatul S2 – 300 lei

- Cheltuielile de constituire sunt de 15 lei, achitate prin banca.

8. Se constituie societatea in nume colectiv cu 3 asociati: A, B, C cu un capital de 3.000 lei, format din 30 parti sociale a 100 lei partea:

- asociatul A detine 10 parti sociale in valoare de 1.000 lei,

- asociatul B detine 5 parti sociale in valoare de 500 lei,

Page 3: Tema Stagiu Conta

- asociatul C detine 15 parti sociale in valoare de 1.50 lei.

Structura aporturilor este:

A – face aport in numerar de 1.000 lei, din care varsa 700 lei la constituire, iar restul la data scadenta a contractului;

B – face aport in numerar de 500 lei si-l varsa integral la constituire;

C – face aporturi de active si pasive de la societatea sa proprie (la societatile in nume colectiv asociatii pot aporta si creantele personale), a carui situatie contabila este:

- un utilaj de 1.300 lei. Amortizat de 300 lei;

- un stoc de marfuri 500 lei;

- creante asupra clientilor de 280 lei, cu provizioanele aferente de 130 lei;

- lichiditati in caserie de 250 lei;

- datorii la furnizori de 400 lei;

Cheltuielile de constituire ale societatii sunt de 150 lei, achitate prin banca.

9. In vederea constituirii SC “EPY” SRL se inregistreaza subscrierea de

capital social, astfel:

- Partenerul “A” subscrie prin contractul de societate o cota de 40%

reprezentand 10.000 $, la cursul de schimb 2.7 lei/$;

- Partenerul “B” subscrie la capitalul social o cota de 10%

reprezentand 6.750 lei, prin aport in cladiri evaluate de un expert tehnic;

- Partenerul “C” subscrie 50% din capitalul social astfel:

• - 30.000 lei in numerar;

Page 4: Tema Stagiu Conta

• - 3.750 lei un teren evaluat de organele tehnice de specialitate.

Capitalul social este varsat integral, cursul de schimb comunicat de

BNR este de 2,73 lei/$.

10. Se constituie SC “EMA” SRL cu un capital format din 30 parti sociale,

cu o valoare nominala de 200 lei.

Aportul asociatilor consta din utilaje in valoare de 3.600 lei si din numerar

restul.

11. Se constituie capitalul SC “APOLLO” SA format din 4.000 actiuni

emise, avand valoarea nominala de 10 lei.

Aportul adus de actionari consta din:

- 600 lei o licenta;

- 400 lei un program informatic;

- 30.000 lei cladiri;

- 7.000 lei materii prime.

Diferenta de aport in minus de 2.000 lei s-a incasat cu o intarziere de 45

zile, pentru care se percepe o dobanda de 15% si cheltuieli de urmarire de

225 lei.

12. SC “ALFA” SA anunta subscrierea pentru constituirea capitalului social

format din actiuni, 5 lei valoarea nominala, la cifra de 20.000 lei, in termen

de 2 luni de la data publicarii subscrierii. In acest caz se emit spre vanzare

20.000/5 = 4.000 de actiuni.

Actionarii aporteaza, conform statutului, in natura, un teren de 8.000 lei, un

camion de 10.000 lei si in numerar 2.000 lei.

Page 5: Tema Stagiu Conta

13. Doi asociati: Florea Ioan si Vaida Vasile subscriu la constituirea unei societati cu raspundere limitata pentru formarea capitalului social de 8.000 lei.

Dl. Florea Ioan: 5.000 lei format din 500 parti sociale a cate 10 lei partea, astfel:

- un imobil cu drept de folosinta ca depozit 2.000 lei;

- materiale consumabile pentru activitatea productiva 1.500 lei;

- marfuri 1.000 lei;

- fond comercial 500 lei.

Dl. Vaida Vasile aporteaza 3.000 lei, adica dispune de 300 parti sociale a cate 10 lei partea.

Pentru infiintarea societatii s-a platit un onorariu juristului de 60 lei, TVA 19%, iar cheltuielile cu inregistrarea societatii sunt in suma de 750 lei.

14. SC “GAMA” SA formata la 1 ianuarie 2004, cu un capital de 10.000 lei

constituit din aport in bani. Valoarea nominala a unei actiuni este de 10 lei,

deci societatea dispune de 1.000 actiuni. Prin contractul de societate se

specifica ca 1/5 din valoarea capitalului sa fie varsata la banca odata cu

subscrierea (10.000/5 = 2.000 lei.). La finele exercitiului financiar se varsa

3/5 deci 6.000 lei.

15. Se constituie SC GAMA SA cu un capital subscris de 15.000 euro.

Cursul valutar la data subscrierii e de 4 lei/euro. Aportul adus de actionari

in contul capitalului subscris se concretizeaza in numerar depus la banca in

suma de 10.000 euro si intr-un teren evaluat la 5.000 euro. Cursul valutar

la data varsarii numerarului in valuta in contul bancar al societatii este de

Page 6: Tema Stagiu Conta

4,1 lei/euro, iar cel la data receptiei terenului adus ca aport in natura e de

3,8 lei/euro.

16. Aportul unui actionar, in natura, la capitalul social al SC “GAMA” SA este:

- cladire 13.000 lei

- materii prime 500 lei

- materiale auxiliare 200 lei

Alti actionari au efectuat varsaminte de 8.000 lei in numerar din care 50%

la constituire. Cheltuielile de constituire sunt de 119 lei, din care 19 lei TVA.

17. Se constituie o societate in nume colectiv formata din doi membri ai

unei familii: Ion si Lucia Pintea, fiecare aduce ca aport valori, astfel:

Ion Pintea aporteaza:

- un autoturism 8.000 lei

- o baraca 6.000 lei

- materii prime 4.000 lei

Lucia Pintea aporteaza:

- numerar depus la banca 2.000 lei

Cheltuieli de constituire 7 lei, TVA 19%.

18. SC GLADY SA avand un capital de 10.000 lei divizat in 1.000 actiuni

decide majorarea capitalului prin emiterea a 100 actiuni noi, la un pret de

10,3 lei/actiune, ce va fi achitat in numerar.

Page 7: Tema Stagiu Conta

19. SC “ALFA” SA rascumpara 200 actiuni la pretul de rascumparare de 9

lei pe actiune, iar valoarea nominala este de 10 lei/actiune, care se

anuleaza.

20. SC “ALFA” SA dispune de un capital social de 50.000 lei, format din

5.000 actiuni a 10 lei actiunea. Valoarea contabila a unei actiuni este de

10,8 lei.

Societatea hotaraste sa-si majoreze capitalul prin emiterea a 2.000 de noi

actiuni, la un pret de 10, 5 lei.

Aportul se aduce integral la subscriere.

21. SC “OMEGA” SA dispune de un capital de 50.000 lei, adica 5.000

actiuni a 10 lei actiunea, iar valoarea contabila a unei actiuni este de 11 lei.

Societatea a hotarat o majorare a capitalului prin aport in natura constand

din terenuri si utilaje.

Pentru remunerarea aportului s-au emis 1.000 noi actiuni.

In urma evaluarii s-a determinat marimea aportului astfel: terenurile 6.600

lei, utilajele 4.400 lei, echivalente a 600, respectiv 400 actiuni.

22. SC “GAMA” SA dispune de un capital social de 5.000 lei, adica 500

actiuni a 10 lei actiunea, valoarea contabila a unei actiuni 11 lei.

Se decide majorarea capitalului prin incorporarea din profitul nerepartizat a

sumei de 1.000 lei, echivalenta a 100 actiuni gratuite, la nivelul valorii

nominale.

Page 8: Tema Stagiu Conta

23. SC “BETA” SA decide conversia unei datorii fata de salariati decurgand

din participarea la profit de 7.70 lei, pentru care se emit 70 actiuni noi.

- valoarea nominala pe actiune 10 lei

- valoarea de conversie 7.70 lei

- valoarea nominala totala 70 actiuni x 10 lei = 700 lei

- prima de emisiune 70 lei

24. La SC “CLASICIOR” SA se majoreaza capitalul social prin

incorporarea:

- profitului de la finele exercitiului incheiat cu 500 lei;

- profitului net din exercitiile precedente cu 1.500 lei;

- alte rezerve 2.000 lei;

- de prime legate de capital 700 lei;

- de rezerve din reevaluare in plus 300 lei.

25. SC “CRISUL” SA majoreaza capitalul social prin emiterea de noi

actiuni, in conditiile in care valoarea nominala a unei actiuni este de 10 lei,

astfel:

- emiterea a 200 actiuni reprezentand trecerea la capitalul social a

fondului de participare a salariatilor la profit in suma de 2.200 lei;

- trecerea rezervelor legale in valoare de 2.300 lei, la capitalul

social;

Page 9: Tema Stagiu Conta

- 1.000 actiuni ce remunereaza un aport in natura constand din

utilaje pentru productie in valoare de 12.000 lei, la o valoare

evaluata a unei actiuni de 12 lei;

- emisiunea a 150 actiuni noi prin incorporarea in capital a unor

prime de emisiune;

- convertirea a 2.000 obligatiuni, cu o valoare de rambursare de 11

lei/obligatiune in 1500 actiuni.

26. SC “APRO” SA decide marirea capitalului social cu 5.000 lei, emitand

250 actiuni noi la valoarea de 20 lei, iar subscrierea actiunilor se face la

valoarea actuala de 24 lei.

250 actiuni x 24 lei = 6.000 lei

250 actiuni x 20 lei = 5.000 lei

Prime de emisiune = 1.000 lei

27. Pentru un mijloc de transport evaluat la 23.000 lei se emit 20 actiuni,

valoarea nominala a unei actiuni este de 1.000 lei.

28. La SC “GAMA” SA cu ocazia depunerii aporturilor in natura, valoarea

titlurilor depuse este de 12.000 lei, pentru valoarea nominala a actiunilor

subscrise de 10.000 lei.

Primele de aport constituite au urmatoarele destinatii:

- 600 lei pentru acoperirea cheltuielilor de constituire;

- 400 lei pentru constituirea de rezerve;

Page 10: Tema Stagiu Conta

- 1.000 lei pentru cresterea capitalului social.

29. Actionarii subscriu la infiintarea SC “PRACTIC” SA un capital social de

5.000 lei, adica 500 actiuni cu valoarea nominala de 10 lei/actiune.

Valoarea de emisiune a actiunilor este de 11 lei/actiune.

La scadenta ei aduc aportul in bani, iar primele de capital rezultate se

incorporeaza 50% in capitalul social si 50% in rezerve.

30. SC “FELIX” SA are un capital de 35.200 lei ceea ce reprezinta 3520

actiuni x 10 lei valoarea nominala a unei actiuni. Societatea decide sa

emita 1.000 actiuni noi cu aport in natura, un imobil evaluat la 11.000 lei.

31. SC “FLORES” SA cu un capital social de 30.000 lei, divizat in 3.000

actiuni a 10 lei nominalul, valorand 12 lei, decide majorarea capitalului

social prin incorporarea unor rezerve legale in valoare de 1.000 lei. In acest

scop se emit 1.000 actiuni noi gratuite, la valoarea nominala de 10 lei.

32. SC “ALFA” SA dispune de un capital social de 10.000 lei si rezerve

accumulate de 500 lei. Adunarea generala a actionarilor hotaraste marirea

capitalului social pe calea emiterii unei serii de actiuni de 5.000 lei,

valoarea nominala a unei actiuni este de 100 lei, deci se emit 50 actiuni.

In anuntul de subscriptie la cumpararea noii serii de actiuni se va specifica

valoarea nominala a actiunii de 100 lei si valoarea primei de emisiune de 5

lei/actiune, astfel:

- valoarea nominala a unei actiuni emise:

50 actiuni x 100 lei/actiune = 5.000 lei

- prima de emisiune

Page 11: Tema Stagiu Conta

50 actiuni x 5 lei/actiune = 250 lei

TOTAL 5.250 lei

33. Sa presupunem ca exista trei societati A, B si C, care vor fuziona prin absortia societatilor B si C de catre societatea A.

Societatea A are capital social de 50.000 lei si rezerve de 1.000 lei.

K = 1.000/50.000 x 100 = 2% reprezinta rezervele la societatea absorbanta.

Pentru societatile B si C, a caror capital social este de 3.000.000 lei, respectiv 1.000.000 lei, se va aplica coeficientul de 2%, astfel:

B – 3.000 x 2% = 60 lei – prima de fuziune

C – 1.000 x 2% = 20 lei – prima de fuziune

TOTAL 4.000 lei 80 lei – prima de fuziune

34. Patru societati comerciale A, B, C, D hotarasc sa fuzioneze intr-o

societate noua “E” cu un capital social de 24.000 lei. Consiliul de

administratie hotaraste ca pentru consemnarea fuziunii si pentru

acoperirea cheltuielilor legate de efectuarea operatiei de fuziune taxa

de participatie, de fuziune, sa fie de 5% din valoarea capitalului social

aportat.

24.000 x 5% = 1.200 lei

Calculul primelor de fuziune este:

Page 12: Tema Stagiu Conta

A: 10.000 x 5% = 500 lei – prima

B: 8.000 x 5% = 400 lei – prima

C: 5.000 x 5% = 250 lei – prima

D: 1.000 x 5% = 50 lei – prima

TOTAL 24.000 lei 1.200 lei – prima

Sa se efectueze inregistrari in contabilitatea societatii “E”.

35. Un actionar aporteaza la SC “ALFA” SA un teren evaluat la 8.000

lei. Partea din capitalul social la care participa el consta in

contravaloarea a 500 de actiuni a 10 lei, deci: 500 x 10 = 5.000 lei.

In capitalul social al societatii “ALFA” SA se va include numai suma de

5.000 lei. 8.000 – 5.000 = 3.000 lei, care este prima de aport a

actionarului, se va inregistra distinct in contabilitate.

36. Se constituie o societate in comandita pe actiuni (SCA) cu un

capital subscris de 30.000 lei divizat in 300 de actiuni cu o valoare

nominala de 100 lei/actiune. La infiintare s-a varsat la CEC

contravaloarea a 100 de actiuni si s-au adus aporturi in natura

concretizate in masini, instalatii si utilaje evaluate prin expertize tehnice

la 12.500 lei pentru care s-au acordat 120 de actiuni. Restul capitalului

social s-a varsat in conturile bancare ale societatii in termenul legal de

12 luni de la inmatriculare.

37. SC DELTA SA majoreaza capitalul social prin emiterea de noi

actiuni cu o valoare nominala de 5.000 lei, plus prima de emisiune de

400 lei. Ulterior, din prima de emisiune suma de 200 lei se foloseste

pentru acoperirea unor cheltuileli cu emiterea de noi actiuni.

Page 13: Tema Stagiu Conta

38. SC OLIMPIA SA majoreaza capitalul social prin aport in natura, astfel:

- valoarea cladirii 11.000 lei;

- valoarea nominala a actiunilor 10.000 lei;

- prima de aport 1.000 lei.

Prima de aport se trece ulterior asupra rezervei de capital.

39. SC ALPHA SA – absorbanta a SC BETA SA, preia prin fuziune,

activul acesteia constand din cladiri 10.000 lei si disponibil la banca

5.000 lei si emite in schimb 1.000 actiuni noi cu o valoare nominala de

14/actiune. Ulterior, prima de fuziune se incorporeaza in capitalul social.

40. SC DORIS ASA majoreaza capitalul social prin conversia de

obligatiuni in actiuni cumparate de la persoane fizice. Valoarea de

rambursare a obligatiunilor 8.000 lei, valoarea nominala a actiunilor

7.500 lei, prima de conversie 500 lei.

41. Adunarea generala a actionarilor de la SC EXMOB SA hotaraste

majorarea capitalului social prin acceptarea unui nou aport in natura

concretizat intr-un camion evaluat la 60.000 lei. Valoarea nominala a

actiunilor emise este de 60.000 lei.

42. SC MEDA SA hotaraste majorarea capitalului social cu 7.500 lei

prin compensarea unei datorii fata de un furnizor de imobilizari.

Page 14: Tema Stagiu Conta

43. La SC UAMT adunarea generala a actionarilor hotaraste eliberarea

unui pachet de 800 actiuni avand valoarea nominala de 100 lei/actiune

pentru compensarea unei obligatii fata de un furnizor de imobilizari de

100.000 lei, diferenta achitandu-se prin viramente bancare.

44. SC CALIPSO SRL hotaraste majorarea capitalului social prin incorporarea urmatoarelor elemente de capital propriu:

- rezerve din reevaluare 4.000 lei;

- rezerve statutare 2.000 lei, impozitul pe dividende 10%;

- alte rezerve 1.200 lei;

- rezultatul reportat 3.000 lei, impozit 10%

45. SC EXMOB majoreaza capitalul social pentru toti actionarii societatii

cu profilul net al anului precedent de 700 lei si cu profitul net al anului

current de 800 lei, impozitul pe dividende 10%.

46. Adunarea generala a actionarilor de la SC “SIMCOR” SA hotaraste

alocarea a 10% din profitul anului curent pentru rezerva legala si

includerea primei de emisiune in valoare de 20 lei la aceasta rezerva.

Profitul exercitiului financiar este de 600 lei.

47. SC “EXMOB” SA are o rezerva legala initiala de 3.000 lei. Capitalul

social s-a redus de la 20.000 lei la 6.000 lei, situatie in care rezerva

este prea mare in raport cu capitalul social. Se hotaraste ca din rezerva,

2.000 lei sa fie incorporate in capitalul social, deci sa se capitalizeze, iar

200 lei sa fie trecuti in contul de rezultat reportat aferent perioadei

urmatoare de activitate.

Page 15: Tema Stagiu Conta

48. SC “SINTEZA COLOR” SA a avut in anul curent un profit net de 600

lei, din care adunarea generala a actionarilor hotaraste sa se aloce

pentru rezerve statutare 5%. In anul urmator actionarii au hotarat sa

mareasca capitalul social cu suma de 15 lei din rezerva statutara

constituita.

49. SC “MEDA” SA se hotaraste ca din profitul net al anului curent de

600 lei sa se aloce 3% pentru alte rezerve. In anul urmator, deoarece

suma alocata altor rezerve este prea mare, se decide utlizarea sumei

de 8 lei pentru acoperirea pierderilor din exercitiile precedente si 2,5 lei

pentru capitalizare.

50. SC “PAMORA” SA decide cu acordul actionarilor si obligatarilor

conversia a 1.000 obligatiuni cu o valoare nominala de 30

lei/obligatiune si valoarea de rambursare de 32 lei/obligatiune in 500

actiuni cu o valoare nominala de 50 lei/actiune.

Modalitatea de calcul a conversiei este:

- reducerea imprumutului din emisiune de obligatiuni:

• 1.000 obligatiuni x 32 lei/obligatiune = 32.000 lei’

- cresterea capitalului social:

• 500 actiuni x 50 lei/actiune = 25.000 lei

- prima de emisiune = 32.000 – 25.000 = 7.000 lei.

51. SC “U.A.M.T” SA emite 200 actiuni la la o valoare nominala de

5lei/actiune, care sunt subscrise in intregime de furnizorii de imobilizari

ai societatii. Prima de emisiune se stabileste pana la concurenta

Page 16: Tema Stagiu Conta

obligatiei fata de furnizorii de imobilizari, care devin astfel subscriitorii

noilor actiuni emise. Obligatia fata de furnizori este de 1.500 lei.

Modalitatea de calcul a conversiei este:

- valoarea actiunilor = 200 actiuni x 5 lei/actiune = 1.000 lei

- valoarea primei de emisiune = 1.500 – 1.000 = 500 lei.

52. SC “AMIGO” SA are o datorie fata de furnizor de 5.000 lei, care

accepta primirea de actiuni la capitalul societatii, in schimbul datoriei.

Actiunile societatii AMIGO au nominalul de 5 lei.

5.000 : 5 = 1.000 actiuni echivalente datoriei

Dar, valoarea reala a unei actiuni este de 5,5 lei si atunci se

echivaleaza: 900 actiuni x 5,5 lei/actiune = 4.950 lei, iar diferenta de 50

lei se considera prima de emisiune.

53. La SC ERNA SA are loc conversia a 6 obligatiuni in 3.000 actiuni,

valoarea nominala 4 lei/obligatiune, raport de paritate 2/1, in conditiile in

care valoarea nominala a unei actiuni este de 6 lei/actiune.

54. La SC “CALIPSO” SA se decide folosirea soldului contului 1171

“Rezultatul reportat” in urmatoarele scopuri:

- acoperirea pierderii din exercitiul precedent care nu a fost

repartizata de 20 lei;

- repartizarea sumei de 70 lei din exercitiul precedent pentru

capitalizare;

Page 17: Tema Stagiu Conta

- crearea unei rezerve tot din profitul exercitiului precedent de 30

lei.

55. SC GAMA rascumpara in vederea anularii actiuni proprii in

urmatoarele conditii: 100 actiuni la pretul de 11 lei/actiune; 50 actiuni la

pretul de 9 lei/actiune. Valoarea nominala a actiunilor este de 10

lei/actiune.

56. La SC “METALICA” SA in urma reevaluarii se constata un plus de

2.000 lei imobilizari corporale (utilaje). Aceasta suma se distribuie

astfel:

- 1.800 lei pentru capitalizare;

- 200 lei pentru constituirea rezervei.

57. La SC CRISUL SA se inregistreaza urmatoarele operatii referitoare

la actiunile emise anterior de unitate:

a) Rascumpararea a 1.000 de actiuni la pretul unitar de 5,2

lei/actiune si valoarea nominala de 5 lei, cu decontare

ulterioara, peste un an;

b) Anularea a jumatate din actiunile rascumparate;

c) Vanzarea a 200 de actiuni catre un tert, la pretul de 5,3

lei/actiune, cu decontarea prin virament;

d) Vanzarea a 300 de actiuni catre angajatii societatii, la pretul

de 5 lei/actiune, cu incasare imediata in numerar.

58. La SC “VEST METAL” SA s-a constatat in urma operatiei de

reevaluare o diminuare a valorii contabile a elementelor de imobilizari

Page 18: Tema Stagiu Conta

financiare de 700 lei. Adunarea generala decide ca aceasta suma sa fie

recuperate astfel:

- cu 500 lei se va reduce capitalul social;

- iar 200 lei se acopera din rezervele societatii.

59. Se diminueaza capitalul social al SC “ALFA” SA prin rambursarea

catre actionari a unei parti de 1.000 lei (1.000 actiuni x 1 leu).

60. Se diminueaza capitalul social al SC “SOMESUL” SA prin

rascumpararea si anularea a 1.000 actiuni proprii. Valoarea nominala

este de 10 lei, costul de achizitie 9 lei.

61. Pentru obtinerea unui credit pe termen de doi ani, rambursat

integral la scadenta, se efectueaza urmatoarele operatii:

a. Obtinerea creditului in suma de 10.000 € la un curs de 3,8

lei €;

b. Evaluarea la finele exercitiului a datoriei in devize, cursul

valutar la 31.12 fiind de 3,88 lei/€;

c. Evaluarea la finele exercitiului urmator a datoriei in devize,

cursul valutar la 31.12 fiind de 3,85 lei/€;

d. La scadenta, se ramburseaza creditul bancar la cursul

valutar de 3,91 lei/€;

62. La SC “ARTEX” SA se diminueaza capitalul social pentru

acoperirea:

a) pierderilor de la finele exercitiului incheiat in suma de 100

lei;

Page 19: Tema Stagiu Conta

b) pierderilor din exercitiile precedente in suma de 400 lei.

63. La SC “ALFA” SA se constituie rezervele din:

a) profitul net de la finele exercitiului incheiat in suma de 300

lei;

b) profitul net din exercitiile precedente de 700 lei;

c) primele legate de capital de 200 lei.

64. Se consuma rezerve pentru:

- acoperirea pierderilor de la exercitiul incheiat in suma de 100 lei;

- acoperirea pierderilor din exercitiile precedente in suma de 300 lei;

- majorarea capitalului social cu 600 lei.

65. La SC MULTIMOD SA se restituie valoarea nominala a unor actiuni

la solicitarea unor actionari, in suma de 2.000 lei, in numerar.

66. Retragerea unui asociat din SC ADA SRL caruia i se restituie cota-

parte din activul net format din capitalul social 420 lei si alte surse

proprii de 180 lei.

67. SC SIGMA SA rascumpara actiuni proprii in scopul reducerii

capitalului social, valoarea nominala este de 1.200 lei, iar pretul pietei

1.250 lei.

Page 20: Tema Stagiu Conta

68. SC FELIX SA rascumpara actiuni cu scopul reducerii capitalului

social, cand pretul pietei este de 1.140 lei, iar valoarea nominala este

de 1.200 lei.

69. La SC MONDEX SA se hotaraste reducerea capitalului social cu

1.000 lei in vederea acoperirii unor pierderi reportate din exercitiile

precedente.

70. SC MEDA SA procura in anul 2003 o instalatie de dozare cu

valoare de 2.400 lei si durata de folosinta de 6 ani. Amortizarea anuala

este de 400 lei. La sfarsitul anului 2005 amortizarea inregistrata era de

1.200 lei. Totodata, are loc reevaluarea instalatiei care este estimata la

2.100 lei.

71. La SC OLIMPIA SA valoarea contabila a titlurilor de participare este

de 8.000 lei, iar valoarea lor de piata este de 10.000 lei. Diferentele din

reevaluare se transfera ulterior in capitalul social.

72. SC TRAMECO SA achizitioneaza in anul 2003 o camioneta la

valoarea de 8.000 lei cu o amortizare inregistrata de 5.000 lei. In anul

2005 se reevalueaza camioneta in functie de inflatia comunicata de

Institutul National de Statistica, care este de 25%.

73. SC COMINCA SA constituie rezerve legale din profitul brut de 3.000

lei, in procent de 5%.

74. SC CORA SA cumpara de la o filiala din strainatate actiuni in

valoare de 10.000 USD, la cursul 3 lei/USD, in anul 2004. La

31.12.2004 cursul valutar este de 3,1 lei/USD. In anul 2005 se vand

Page 21: Tema Stagiu Conta

participatiile in filiala la un pret negociabil de 12.000 USD, la un curs de

3,2 lei/USD.

75. SC PREMAGRO SA primeste o comunicare pentru acordarea de

subventii guvernamentale in suma de 8.000 lei, pentru achizitionarea

unui utilaj. Utilajul achizitionat are o durata normata de serviciu de 4 ani.

76. SC STIMIN SA achizitioneaza un utilaj in valoare de 4.000 lei,

amortizabil liniar in 5 ani si care este subventionat de la bugetul de stat

in suma de 1.600 lei.

77. SC MARA SRL constata cu ocazia inventarierii de sfarsit de an, un

plus de aparate de control si reglare, in valoare de 2.400 lei.

Amortizarea anuala este de 400 lei.

78. SC DOMUD SRL primeste prin donatie o cladire evaluata la 8.000

lei si un teren evaluat la 6.000 lei.

79. SC VEGA SA primeste cu titlu gratuit un mijloc de transport a carui

valoare de inregistrare este de 80.000 lei, amortizabil in 4 ani prin

regimul liniar. Dupa doi ani de folosire mijlocul de transport respectiv se

caseaza. Valoarea neamortizata se trece integral asupra cheltuielilor.

80. SC PLASTOR SA incaseaza o subventie de 5.000 lei, cu care

achizitioneaza un brevet in valoare de 5.000 lei, TVA 19%, care

urmeaza sa fie amortizat liniar in 5 ani.

81. La sfarsitul anului 2004 era in curs de desfasurare un litigiu avand

ca obiect un prejudiciu pretins de o alta societate comerciala in suma

de 10.000 lei. Pana in acest moment s-au facut cheltuieli de judecata

de 500 lei. Este incerta castigarea procesului.

Page 22: Tema Stagiu Conta

Sa se efectueze inregistrarile in contabilitate in cele doua cazuri:

a) A – Procesul a fost castigat;

b) B – Procesul a fost pierdut.

82. SC CRISUL SA se afla la sfarsitul exercitiului finaciar 2004 in litigiu

cu un client, pentru marfurile livrate si neplatite, in suma de 11.900 lei,

din care TVA 1.900 lei. In exercitiul financiar 2005 litigiul este castigat,

pentru suma de 8.000 lei care se incaseza prin banca.

83. SC ARTIC SA produce frigidere, pentru care la vanzare acorda o

perioada de garantie de un an de zile. Pentru remedierea eventualelor

defectiuni neimputabile intervenite in aceasta perioada (anul 2004), ea

va constitui un provizion in valoare de 2.200 lei. In perioada de garantie

acordata clientilor, urmare a reclamatiilor primite de la acestia, se

estimeaza ca societatea va fi obligata in anul 2005 la efectuarea unor

remedieri in valoare de 2.500 lei. Deoarece cumparatorul se afla intr-o

alta localitate unde unitatea producatoare nu are reprezentanta se va

apela la o terta persoana pentru remedierea defectiunilor, care

factureaza producatorului suma de 2.400 lei, TVA 19%.

84. SC DORIS SA prin Consiliul de administratie hotaraste

restructurarea activitatii sale pentru un produs ce se executa in alta

localitate. S-a luat hotararea vanzarii cladirii la un pret negociat de

85.000 lei, iar valoarea contabila a cladirii este de 80.000 lei. S-au

achitat plati compensatorii celor afectati de restructurare in suma de

70.000 lei. Se constituie un provizion pentru restructurare de 90.000 lei,

reprezentand costuri cu personalul afectat de restructurare.

Page 23: Tema Stagiu Conta

85. SC GAMA SA emite 10.000 obligatiuni cu o valoare nominala de 1

leu si o dobanda anuala de 40%. Dupa un an imprumutul se

ramburseaza, iar dobanda se achita beneficiarilor.

86. SC SIGMA SA emite 10.000 obligatiuni, fara prima de rambursare,

cu o valoare nominala de 1 leu. Fara sa ajunga la scadenta, ele sunt

rascumparate la o valoare de 8.000 lei. Dobanda datorata pana la

rascumparare este de 3.500 lei, care se achita prin banca.

87. SC OMEGA SA emite 10.000 obligatiuni, fara prima de rambursare,

cu o valoare nominala de 1 leu. La scadenta obligatiunile se convertesc

in actiuni, in conditiile in care valoarea nominala a actiunilor este de

9.000 lei. Dobanda pentru imprumutul obligatar este de 3.000 lei.

88. SC FELIX SA emite un pachet de 1.000 de obligatiuni cu o valoare

nominala de 2,2 lei, care vand la pretul de 2 lei/bucata. Obligatiunile se

rascumpara in numerar dupa 2 ani, dupa acre se anuleaza. Primele de

rambursare se amortizeaza in doua transe egale.

89. SC GAMA SA emite 10.000 obligatiuni cu valoarea nominala de 10

lei. Dobanda anuala este de 50%. La scadenta, dupa un an,

obligatiunile de convertesc in actiuni, in conditiile in care valoarea de

emisiune a obligatiunilor este de 90.000 lei si valoarea nominala totala

a actiunilor emise este de 85.000 lei. Toate decontarile se fac in

numerar.

90. SC PLASTOR SA emite si vinde obligatiuni la loterie la valoarea

nominala de 1.000 lei, care se rascumpara inainte de scadenta la suma

de 1.050 lei. La tragerea la sorti a obligatiunilor castigatoare se acorda

castiguri in valoare de 250 lei.

Page 24: Tema Stagiu Conta

91. SC APRO SA emite 10.000 de obligatiuni cu o valoare nominala de

2 lei. Inainte de a ajunge la scadenta se rascumpara 5.000 de

obligatiuni la pretul de 1,85 lei/bucata, iar 5.000 de obligatiuni la pretul

de 2,2 lei/bucata, dupa care toate obligatiunile se anuleaza. Dobanda

datorata pana la rascumparare este de 30 lei, care se achita in

numerar.

92. SC GAMA SA emite pachet de obligatiuni in valoare de 6.000 lei, pe

care le cumpara SC SIGMA SA. Dobanda cuvenita prin negocieri este

de 1.000 lei. Dupa un an SC GAMA SA rascumpara pachetul de

obligatiuni emis la pretul de 5.000 lei si le anuleaza. Inregistrari la

ambele societati comerciale.

93. SC ORADINUM SA primeste prin contul de disponibil un credit

bancar la 1.07.2004 cu scadenta la 31.12.2005 in valoare de 50.000 lei,

cu o dobanda de 40%, ce se plateste in ultima zi lucratoare a fiecarui

exercitiu financiar. Creditul bancar contractat nu poate fi rambursat la

scadenta, ci in data de 31.01.2006, cu o dobanda penalizatoare de 1%

pentru fiecare zi de intarziere.

94. Regia autonoma de apa APATERM BIHOR beneficiaza la

01.04.2006 de un credit extern garantat de guvern de 40.000 USD, cu o

scadenta la 31.03.2007, la un curs valutar de la data primirii creditului

de 3,1 lei/USD. Cursul valutar la 31.12.2006 este de 3,2 lei/USD,

dobanda 6% platibila in ultima zi a exercitiului financiar. La scadenta se

ramburseaza creditul extern garantat de guvern, la un curs valuar de

3,3 lei/USD.

Page 25: Tema Stagiu Conta

95. SC PAROMA SA primeste un credit bancar in valuta in valoare de

20.000 EURO, la cursul de 4,2 lei/EURO, care se ramburseaza in doua

transe egale la sfarsitul fiecarui an. Dobanda anuala este de 8% si se

achita la sfarsitul fiecarui an. Cursul valutar este de 4,3 lei/EURO la

sfarsitul primului an si de 4 lei/EURO la sfarsitul anului doi.

96. SC MARA SRL primeste un credit bancar in devize pe 2 ani in

valoare de 10.000 $ la cursul de 3 lei/$, care se restituie in doua transe

egale la sfarsitul fiecarui an. Dobanda anuala este de 10% si se achita

la sfarsitul fiecarui an. La sfarsitul primului an cursul este de 3,1 lei/$,

iar la sfarsitul anului doi cursul este de 2,8 lei/$.

97. O filiala primeste de la o societate mama un imprumut de 40.000 lei,

care urmeaza a fi rambursat in doua transe anuale egale. Dobanda

anuala este de 10% si se achita la sfarsitul fiecarui an. Sa se efectueze

inregistrarile in contabilitatea ambelor societati comerciale.

98. SC MARIS SA preia in locatie de gestiune o cladire in valoare de

40.000 lei pe o perioada de 8 ani. Dobanda anuala este de 20%, iar

redeventa anuala este de 1.000 lei si TVA 19%.

99. SC SELINA SA isi adjudeca prin licitatie si incaseaza efectiv prin

banca o subventie pentru investitii in valoare de 25.000 lei, cu care

achizitioneaza un brevet la un pret negociat de 25.000 lei, TVA 19%

care urmeaza sa fie amortizat liniar in 5 ani.

100. SC HEXOL SA lanseaza un imprumut din emisiunea de

obligatiuni:

- valoarea nominala 500 lei/titlu

Page 26: Tema Stagiu Conta

- pret de emisiune 475 lei/titlu

- pret de rascumparare 525 lei/titlu

- nr. de obligatiuni 10.000 bucati

- rata dobanzii 10% /an

- durata imprumutului 5 ani

- rambursarea in totalitate la scadenta

Sa se inregistreze emisiunea obligatiunilor, incasarea contravalorii lor,

inregistrarea si plata anuala a dobanzii, amortizarea primelor de

rambursare precum si rambursarea imprumutului.

101 .S.C. “ALFA” S.A. efectueaza cheltuieli cu infiintarea societatii, in

valoare de 80 lei, astfel:

- taxa de inscriere la Registrul Comertului, achitata din contul de

disponibil de la banca, in suma de 40 lei;

- factura nr. 101, primita de la o societate specializata, pentru

cercetarea pietei, in suma de 30 lei;

- sume platite pentru publicitate TV, din casieria unitatii 10 lei.

Cheltuielile de constituire se amortizeaza in 5 ani, cu o cota anuala de 16 lei, dupa care se scot din evidenta.

102.S.C. “BETA” S.A. achita in numerar, unui avocat, onorariul legat de constituirea societatii in suma de 100 lei.

Concomitent se inregistreaza factura furnizorului, pentru emisiunea de actiuni, in valoare de 1700 lei, TVA 19 %.

Page 27: Tema Stagiu Conta

Adunarea generala a actionarilor hotaraste amortizarea cheltuielilor de constituire in doua exercitii financiare. Cota anuala de amortizare este de 75 lei.

A= - = = 75 lei

Se scot din evidenta cheltuielile de constituire integral amortizate.

103. La S.C. “ONIX” S.R.L. se efectueaza cheltuieli cu constituirea unitatii

patrimoniale (timbre fiscal, taxe, onorarii, etc.) in valoare de 80 lei achitate

in numerar.

Se amortizeaza in 5 ani, dupa care se scot din evidenta.

104. S.C. “ANI” S.R.L. a primit de la asociatii proprii suma de 60 lei care a

fost cheltuita pentru infiintarea societatii (taxe, timbre, onorarii). Dupa

inceperea oficiala a activitatii, se ridica de la banca si se achita asociatilor

datoria.

Cheltuielile de constituire se amortizeaza in 3 ani dupa care se scot din evidenta.

105. La S.C. “U.A.M.T.” S.A. se inregistreaza cheltuieli de dezvoltare

efectuate pe cont propriu, in suma de 420 lei. Amortizarea cheltuielilor de

dezvoltare se face in 5 ani, cu o cota lunara de amortizare de 7 lei, dupa

care se scot din evidenta.

106. In vederea retehnologizarii sectorului de productie S.C. “METALICA”

S.A. achizitioneaza o inventie, in valoare de 120 lei, care se amortizeaza in

5 ani, dupa care se scoate din evidenta.

107. IPJ Bihor realizeaza in regie proprie, un proiect astfel:

Page 28: Tema Stagiu Conta

- in primul an proiectul nu este finalizat, valoarea cheltuielilor fiind:

cheltuielile material 4000 lei, salarii 2000, CAS 19,75%, CASS 7%, CFS

2,5%;

- in al doilea an proiectul este finalizat si receptionat, la nivelul costului de

productie de 10000 lei;

- termenul de amortizare a proiectului este de 4 ani;

- dupa 3 ani proiectul este scos din folosinta.

108. La S.C. “PREMAGRO” S.A. se inregistreaza valoarea brevetelor

realizate pe cont propriu 1600 lei si valoarea unei marci de fabrica adusa

ca aport la infiintarea societatii 1400 lei. Se amortizeaza in 5 ani, dupa

care se scot din evidenta.

109. S.C. “APRO” S.A. cumpara un brevet in valoare de 1500 lei, care se

achita. Brevetul se amortizeaza in suma de 1200 lei, dupa care se scoate

din evidenta.

110. S.C. “ALFA” S.A. primeste in concesionare o masina de taiat table, de

la S.C. “MEDA” S.A., in valoare de 8000 lei, care se amortizeaza liniar in 5

ani, pe durata nedeterminata, pentru care va plati o redeventa anuala de

600 lei. Se vor efectua inregistrarile in contabilitatea ambelor societati

comerciale.

111. S.C. “ARTEX” S.A. preia in concesiune, pe baza de contract,

imobilizari in valoare de 5000 lei, pentru o perioada de 10 ani.

Redeventele se cifreaza la 1000 lei/luna. Dupa incheierea contractului

imobilizarile concesionate se restituie.

Page 29: Tema Stagiu Conta

112. S.C. “EXMOB” S.A. achizitioneaza un fond de comert la cost de

achizitie de 10000 lei. Elementele de activ inregistrate in conturi sunt:

- brevete de investitii 700 lei

- cladiri 3.500 lei

- obiecte de inventar 300 lei

- materii prime 1.700 lei

- produse finite 2.600 lei

- conturi la banci 400 lei

Fond comercial = Fond de comert – elemente de activ inregistrate in conturi = 10.000 – (700 + 3.500 + 300 + 1.700 + 2.600 + 400)=800 lei.

113. S.C. “ALFA” S.A. inregistreaza achizitionarea unui fond comercial la

costul de achizitie de 1500 lei, precum si aportul de fond comercial, la

constituirea societatii, de 2.700 lei, care apoi este cedat.

114. S.C. “MULTIMOD” S.R.L. achizitioneaza un program informatic la

costul de achizitie de 900 lei, T.V.A 171 lei.

Se amortizeaza pe durata a 4 ani, dupa care se scoate din evidenta.

115. La S.C. “OMEGA” S.A. se inregistreaza valoarea programelor informatice achizitionate astfel:

- 360 lei achizitionate de la terti;

- 240 lei creante in unitate;

- 300 lei aduse ca aport la capitalul social al societatii.

Programele informatice se amortizeaza in 3 ani, dupa care se scot din evidenta.

116. La S.C. “ARTEX” S.A. se obtine din productie proprie programe

informatice in valoare de 900 lei. In timpul folosirii li se inregistreaza

Page 30: Tema Stagiu Conta

amortizarea in suma de 600 lei, dupa care se vand unui beneficiar, de la

care se incaseaza 200 lei, TVA 19 %. Se scot din evidenta programele

informatice vandute.

117. S.C. “GAMA” S.A. receptioneaza proiectele de cercetare stiintifica in

valoare de 800 lei, efectuate pe cont propriu care vor contribui la

dezvoltarea potentialului de activitate al unitatii. Activul necorporal se

amortizeaza liniar intr-o perioada de doi ani, stiind ca 300 de lei se

incorporeaza intr-o inventie.

118. S.C. “ALFA” S.A. realizeaza cu forte proprii un procedeu tehnologic de

prelucrare a lemnului, care se breveteaza, costul lui fiind de 2000 lei,

amortizabil in 4 ani. Dupa un an se vinde la S.C. “BETA” S.A. procedeul

tehnologic la o valoare de 1800 lei.

119. La S.C. OLIMP S.A. se trec de la imobilizari necorporale de natura

cheltuielilor de cercetare dezvoltare, la categoria brevetelor si licentelor,

valori in suma de 3000 lei.

120. Se primeste cu titlu gratuit un brevet in valoare de 2000 lei.

121. S.C. “FLORES” S.A. achizitioneaza un magazin estimat la 30000 lei,

din care bunurile tangibile componente reprezinta:

- constructii 20000 lei

- marfuri 3000 lei

- aparate de masura si control 6000 lei

- fond comercial 1000 lei

Ulterior, se constata ce fondul comercial a suferit o depreciere ireversibila, motiv pentru care se amortizeaza si se scoate din evidenta.

Page 31: Tema Stagiu Conta

122. Datorita unei calamitati naturale a fost distrus un fond comercial in

valoare de 1100 lei care este scos din evidenta. Valoarea amortizata este

de 600 lei.

123. Utilizarea in continuare a unui proiect informatic devine incerta, fapt

pentru care se inregistreaza o ajustare pentru depreciere, in suma de 600

lei. Pana la sfarsitul anului programul informatic nu a mai putut fi utilizat,

fapt pentru care se recupereaza pierderea de valoare nerecuperata, din

ajustarea inregistrata.

124. Conform facturii nr. 1400, S.C. “FELIX” S.A. achizitioneaza un teren la

pretul de cumparare de 4000 lei, TVA 19%.

125. S.C. “AGROMEC” S.A. vinde un teren agricol cu 8000 lei, TVA 19%.

126. Un asociat aduce ca aport la capitalul social un teren in valoare de 6000 lei.

127. Se primeste un titlu gratiut un teren in valoare de 5000 lei.

128. Se fac amenajari pe cont propriu la un teren in valoare de 2500 lei.

129. S.C. “AGRO” S.A. efectueaza lucrari de amenajare a terenurilor, in valoare de 400 lei, care nu sunt terminate pana la finele exercitiului financiar. Dupa terminarea lucrarilor de investitii, in anul urmator, se efectueaza receptia si se inregistreaza o amortizare de 50 lei.

130. S.C. “AGRO” S.R.L. executa cu forte proprii o amenajare de teren al carui cost este de 1500 lei, care se amortizeaza intr-o perioada de 5 ani, dupa care se scoate din activul patrimonial.

131. Se aduce ca aport la capitalul social al S.C. “MEDIA” S.A. o cladire in valoare de 6000 lei.

132. S.C. AGRO SRL receptioneaza in luna iunie 2004 investitia privind amenajarea unui teren pentru irigatii, conform facturii nr. 3002, in valoare

Page 32: Tema Stagiu Conta

de 20000 lei, TVA 19%. Consiliul de administratie hotaraste amortizarea acesteia in 8 ani.

133. SC GROPITA SRL executa cu forte proprii lucrari de amenajare a unui lac, pentru care ocazioneaza urmatoarele cheltuieli:

- amortizarea mijloacelor de transport 1000 lei

- consum de carburanti si lubrifianti 1500 lei

- salarii brute 2000 lei

- contributii sociale: CAS 19,75%, CFS 2,5%, CASS 7%

Se receptioneaza amenajarea lacului in luna decembrie 2004, iar Consiliul

de administratie hotaraste amortizarea acesteia in 10 ani.

134. S.C. MEDA S.A. acorda unui furnizor un avans de 500 lei, TVA 19 %

si achizitioneaza un strung automat in urmatoarele conditii:

- pret de achizitie 5000 lei

- cheltuieli de transport facturate de furnizor 1000 lei

- total cost de achizitie 6000 lei

- TVA 19% 1140 lei

- TOTAL FACTURA 7140 lei

Durata de utilizare a strungului este de 8 an, iar regimul de amortizare este

liniar. Dupa 6 ani strungul se vinde la un pret de 6500 lei, TVA 19%

incasandu-se prin banca contravaloarea acestuia.

135. SC GAMA SA realizeaza in regie proprie o cladire cu urmatoarele cheltuieli:

- materii prime 5000 lei

- materiale consumabile 6000 lei

Page 33: Tema Stagiu Conta

- salarii brute 10000 lei

- CAS 19,75%, CFS 2,5%, CASS 7 %

Se receptioneaza cladirea rezultata din lucrarea de investitii efectuata, in exercitiul urmator celui in care a inceput.

136. SC TERA SRL achizitioneaza din imprumut un utilaj pentru fabricarea

branzeturilor in valoare de 5000 USD, la un curs valutar de 3.1 lei/USD.

Taxa vamala este de 10%, iar comisionul vamal 0,5%, TVA 19%.

Cheltuielile de transport, datorate unei unitati din tara sunt de 1200 lei, TVA

19%. La plata furnizorului extern cursul dolarului este de 3.2 lei/USD.

137. Pentru modernizarea unor instalatii de lucru SC MECORD SA

foloseste atelierul mecanic propriu, care efectueaza urmatoarele cheltuieli:

- 800 lei material consumabile;

- 400 lei salariile muncitorilor;

- CAS 19,75%, CFS 2,5%, CASS 7%

Se receptioneaza si se inregistreaza in contabilitate modernizarea efectuata de societate.

138. S.C. PRINT TRADE hotaraste modernizarea unei masini pentru

fabricarea hartiei care are valoarea contabila de 12000 lei. Durata normala

de utilizare a masinii este de 10 ani, iar durata ramasa, de 4 ani. Lucrarile

de modernizare se realizeaza de un tert, care factureaza aceste lucrari la

valoarea de 3000 lei, TVA 19%, achitarea facandu-se cu ordin de plata. Sa

se inregistreze in contabilitate aceste operatii, inclusiv amortizarea lunara

a masinii modernizate pe durata ramasa, stiind ca metoda de amortizare

utilizata este cea liniara.

Page 34: Tema Stagiu Conta

139. S.C. SIMCOR S.A. caseaza un camion a carui valoare de inregistrare

este de 10000 lei, amortizat in valoare de 8000 lei. Cheltuielile cu casarea

(dezmembrare) camionului au fost de 40 lei, efectuate de o societate

specializata, iar recuperarile de piese de schimb sunt de 100 lei. Valoare

neamortizabila se suporta de unitate in 2 ani.

140. S.C. ORADINUM S.A. procedeaza la scoaterea din gestiune a unei

masini de cusut care a fost inregistrata in contabilitate la valoarea de 5500

lei si care a fost amortizata integral. Dezmembrarea masinii de cusut se

face de catre o firma specializata la costul de 400 lei, iar piesele de schimb

recuperate sunt in valoare de 600 lei.

141. S.C. VEGS S.A preia in chirie avand valoarea de inventar de 75000

lei, la care executa o investitie in regie proprie, ocazionand urmatoarele

cheltuieli:

- consum de material auxiliare 2000 lei

- consum de piese de schimb 3000 lei

- consum de energie facturata de CONEL 1000 lei, TVA 19%

Se receptioneaza investitia executata la cladirea inchiriata, care urmeaza a

se amortize liniar in 3 ani, cat este de fapt durata contractului de inchiriere.

Chiria platita anual este de 1200 lei. Sa se efectueze inregistrarile in

contabilitatea S.C. VEGA S.A.

142. Pe data de 11.12.2005 S.C. BETA cumpara un utilaj conform facturii

nr. 267, in urmatoarele conditii: pret de achizitie 9000 lei; cheltuieli de

transport inscrise in factura 500 lei, TVA 19%. Punerea in functiune a

utilajului necesita lucrari de montaj efectuate pe data de 25.12.2005 de o

Page 35: Tema Stagiu Conta

firma specializata. Factura nr. 4589 privind lucrarile de montaj prezinta

urmatoarele date: costul lucrarilor 1000 lei, TVA 19%. Pe data de

26.12.2005 se face receptia finala a utilajului.

143. SC AGROMEC SA vinde un teren pentru care a fost constituit o

ajustare de 2000 lei. Pretul la care a fost achizitionat terenul este de 10000

lei. Pretul la care se vinde terenul este de 9000 lei, TVA 19%.

144. SC ARTEX SA vinde o platforma de transport marfuri la pretul de

vanzare de 15000 lei, TVA 19%. Valoarea de inregistrare a platformei in

contabilitate este de 50000 lei, integral amortizata.

145. SC CALIPSO SA vinde un spatiu comercial cu 10000 lei, TVA 19%,

care a avut destinatia de bar de zi, fiind inregistrat in contabilitate la o

valoare de 3000 lei , complet amortizat.

146. La SC STIMIN SA se scoate din folosinta o cladire in valoare de

14000 lei, amortizata in valoare de 3500 lei, care a fost distrusa de un

cutremur.

147. La SC INFRATIREA SA se constata cu ocazia inventarierii lipsa

mobilierului de birou in valoare de 1700 lei, amortizare de 1600 lei, care se

imputa gestionarului la pretul de 500 lei.

148. SC FELIX SA primeste cu titlu gratuit o camioneta a carei valoare de

inregistrare este de 18000 lei si care se amortizeaza liniar in 4 ani. Dupa

doi ani de folosire camioneta se caseaza.

149. SC CRIOTEX SA doneaza unei scoli un microbus, care este

inregistrat in contabilitate la valoarea de 16000 lei, amortizarea inregistrata

fiind de 6650 lei.

Page 36: Tema Stagiu Conta

150. SC COMINCA SA vinde o cladire prin licitatie publica cu strigare.

Dupa prospectul de vanzare rezulta:

- valoare de inregistrare a activului vandut 45000 lei

- amortizarea calculate pana la data vanzarii 10000 lei

- valoarea ramasa neamortizata a cladirii 35000 lei

- taxa de participare la licitatie:10 persoane x 10 lei/pers = 100 lei

- garantia de participare la licitatie : 10 pers x 1000 lei/pers= 10000lei

- pretul de adjudecare a cladirii obtinut in urma licitatiei 57000 lei

Inregistrari in contabilitatea vanzatorului, inclusiv restituirea garantiilor.

151. SC ALFA SA vinde cu plata in rate o cladire pentru care se cunosc urmatoarele date:

- valoarea de inregistrare a cladirii 52500 lei

- valoare de amortizarii pana la data vanzarii de 12500 lei

- valoarea ramasa neamortizata 52500 – 12500 = 40000 lei

- valoarea de vanzare a cladirii 75000 lei

- dobanda lunara 7500 lei

- avansul incasat la vanzarea cu plata in rate 17850 lei

- numarul ratelor prevazute in contract 3 rate lunare

Inregistrari la SC ALFA SA vanzator, inclusiv incasarea primei rate lunare.

152. SC AGROMEC SA realizeaza prin efort propriu o plantatie de protectie, ocazionandu-se urmatoarele cheltuieli:

Page 37: Tema Stagiu Conta

- consum de material de plantat 1200 lei

- salarii 1000 lei

- CAS 19,75%, CFS 2,5%, CASS 7%

Plantatia are o durata de functionare de 7 ani, cu 5 ani scutita de

amortizare, fiind recuperate in luna martie 2006. Amortizarea plantatiei: 7

ani – 5 ani (scutita) = 2 ani. Dupa ce este complet amortizata se scoate din

evidenta, in martie 2008.

153. SC SINTEZA SA demoleaza un camin de nefamilisti avand valoarea

de inregistrare in contabilitate de 11800 lei. Din demoarea caminului au

rezultat material de constructii evaluate la 5150 lei, iar cheltuielile cu

demolarea caminului sunt de 1000 lei, CAS 19,75%, CFS 2,5% si CASS

7%. Diferenta dintre recuperari si cheltuieli se recupereaza in urmatorii 4

ani.

154. Documentele de import ( factura furnizorului extern, factura unitatii de

transport si declaratia vamala) indica urmatoarele informatii pentru un utilaj

achizitionat:

Valoarea externa 10000$ x 3 lei/$ 30000 lei

+ Transport extern 2000$ x 3 lei/$ 6000 lei

= Valoarea in vama 30000+6000 36000 lei

+ Taxa vamala 10% 36000x 10% 3600 lei

+ Comision vamal 0,5% 36000x 0.5% 180 lei

= COST DE ACHIZITIE 39780 lei

TVA 19% 7558,2 lei

Page 38: Tema Stagiu Conta

155. SC LUKOIL SRL achizitioneaza de la furnizorii interni de mijloace fixe,

o masina de frezat, la pretul de achizitie de 5500 lei, TVA 19%, ce urmeaza

a fi predate unui alt agent economic in regim de leasing operational.

Contractul de leasing este de 2 ani, iar durata normata de functionare a

masinii este de 5 ani. La expirarea contractului se convine vanzarea catre

locatar a masinii de frezat la valoarea reziduala.

Sa se efectueze inregistrarile atat in contabilitatea locatorului, cat si in

contabilitatea locatarului.

156. SC FRIGOEXPRES SA preia in chirie un autocamion, avand valoarea

de inregistrare in contabilitate de 17500 lei, pentru care plateste o chirie de

1500 lei, pentru o perioada de 5 zile.

SC ROMTRANS SA proprietarul autocamionului, inregistreaza amortizarea

lunara de 1400 lei si incaseaza chiria. Inregistrari la SC FRIGOEXPRES

SA si la SC ROMTRANS SA.

157. SC AURA SA achizitioneaza o instalatie de lucru, acordand

furnizorului un avans de 400 lei, TVA 19 %. Se primeste factura furnizorului

si se receptioneaza instalatia la valoarea de 3200 lei, TVA 19%. Se

regularizeaza datoria fata de furnizor prin acceptarea unui bilet la ordin

scadent peste 3 luni.

158. SC MIRAY SA realizeaza in regie proprie o cladire in valoare de

50000 lei, TVA 19%, din care 80% deductibila. Durata de amortizare a

cladirii este de 10 ani, dupa metoda liniara.

Page 39: Tema Stagiu Conta

159. Se achizitioneaza un utilaj in suma de 6000 lei, conform facturii nr.

1267, subventionat in proportie de 40% de la bugetul de stat. Durata de

amortizare este de 3 ani, metoda liniara.

160. SC MERCUR SA achizitioneaza un televizor color, marca Philips, in

valoare de 1500 lei, TVA 19% pe care il doneaza la SC ORIENT SA. SC

ORIENT SA primeste televizorul color si inregistreaza o amortizare lunara

de 20 lei.

161. SC VIITORUL vinde titluri imobilizate la un pret de vanzare de 4500 lei

si plateste un commision de 90 lei. Titlurile au fost achizitionate cu 4000 lei.

162. Se aduce un aport la capitalul social al unei filiale, din cadrul grupului

de firme TRANSILVANIA SRL, de catre actionari titluri de participare

evaluate la 10000 lei.

163. SC CIBO SA achizitioneaza titluri de participare de la o filiala din

cadrul grupului, cu plata imediata, in numerar de 15000 lei.

164. SC FLORES SA achizitioneaza titluri de participare de la o filiala din

cadrul grupului cu plata ulterioara, in valoare de 25000 lei.

165. SC ALFA SRL construieste in antrepriza o cladire. Pentru aceasta

lucrare societatea plateste un avans de 10000 lei, TVA 19%. Pe masura

realizarii lucrarilor societatea primeste facturile intocmite de antreprenor, in

valoare totala de 50000 lei, TVA 19%, plata realizandu-se prin conturile de

la banca. La terminarea lucrarilor se receptioneaza constructia in valoare

de 50000 lei.

166. SC AMBIENT realizeaza in luna martie 2005 o constructie speciala in

regie proprie. Executarea constructiei genereaza urmatoarele cheltuieli:

Page 40: Tema Stagiu Conta

materii prime 6000 lei; salarii 5000 lei, din care aferente muncitorilor direct

productive 2000 lei si personalului administrativ 3000 lei; amortizari 4000

lei, din care aferent imobilizarilor direct productive 3000 lei si imobilizarilor

utilizate in sectorul administrativ 1000 lei. La sfarsitul lunii aprilie lucrarea a

fost terminata si constructia speciala a fost data in folosinta la un cost total

de 15000 lei.

167. SC MEDA SA achizitioneaza 5000 actiuni de la o filiala din cadrul

grupului, avand valoarea nominala de 2 lei/actiune, achitandu-se prin

virament bancar 70% din valoarea nominala a actiunilor cumparate.

Comisionul societatii de valori mobiliare este de 2%. Ulterior, se achita si

varsamintele neefectuate prin virament bancar.

168. SC DACIA SA achizitioneaza 580 actiuni sub forma intereselor de

participare de la o filiala din cadrul grupului, printr-un intermediar. Valoarea

de achizitie a unei actiuni este de 10 lei. Partea eliberata din valoarea

nominala a actiunilor fiind de 50%, comisionul 2%, pentru cumpararea

actiunilor. Se achita comisionul catre intermediar si se face plata diferentei

in vederea eliberarii integrale a titlurilor de participare achizitionate.

Din cele 580 actiuni achizitionate AGA hotaraste vanzarea a 280 actiuni la

un curs de 10,2 lei/actiune, iar restul la un curs de 9,9 lei/actiune.

Comisionul cuvenit societatii intermediare a vanzarii este de 3%.

169. SC AMOS SA cumpara in 2005 actiuni ale unei filiale din strainatate in

valoare de 50000$ la pretul 3,3lei/$, cu plata prin virament bancar.

La sfarsitul anului 2005 cursul valutar este 3,4lei/$. In anul 2006 se vand

participatiile in filiala din strainatate la un pret negociat de 60000$, la un

curs de 3,45lei/$.

Page 41: Tema Stagiu Conta

170. SC SIGMA SA achizitioneaza 10000 actiuni a 2 lei/actiune de la SC

GAMA SA, din afara grupului, cu plata imediata, prin virament bancar.

Comisionul platit 1%, TVA 19%.

171. SC ALFA SRL hotaraste sa participe la majorarea capitalului social al

SC BETA SRL din afara grupului, in vederea influentarii gestiunii acesteia

la pretul de achizitie de 40000 lei. La finele exercitiului financiar se

calculeaza si se incaseaza prin banca dividendele cuvenite de 4600 lei. In

anul urmator are loc reevaluarea titlurilor de participare cu 1000 lei, ca

urmare a evolutiei favorabile a situatiei economice a societatii comerciale.

Dupa incasarea in numerar a dividendelor cuvenite in anul al doilea de

5000 lei, are loc vanzarea titlurilor de participare, la un pret de 45000 lei.

172. SC MARA SA detine un teren cu o valoare contabila de 10000 lei. La

sfarsitul anului N terenul este evaluat la valoarea justa de 9000 lei. La

sfarsitul anului N+1 terenul este evaluat la valoarea justa de 9500 lei.

173. SC DELTA SA achizitioneaza in numerar 5000 actiuni la pretul de

2lei/actiune in scopul obtinerii de dividende. In anul urmator se incaseaza

prin banca dividende in valoare de 1500 lei, dupa care se vand 1000

actiuni cu pretul de vanzare de 2,2lei/actiune.

174. SC GAMA SA acorda un imprumut unei filiale din cadrul grupului,

aflata in dificultate, de 8000 lei, cu termen de rambursare de 4 ani, cu

dobanda de 20% pe an. Se incaseaza rata si dobanda in primul an.

175. SC SIGMA SA acorda un imprumut unui partener de afaceri, in

2.04.2004 cu scadenta la 31.12.2005, in suma de 20000 lei, cu dobanda de

30% platibila la scadenta. Imprumutul acordat se ramburseaza la scadenta.

Page 42: Tema Stagiu Conta

176. SC AMOS SA acorda unei filiale din cadrul grupului un imprumut de

8000 lei pe o durata de 2 ani, cu o dobanda de 20% pe an. Imprumutul se

restituie in doua transe egale la sfarsitul fiecarui an, dar anul urmator filiala

intra in faliment si nu mai incaseaza nici rata imprumutului si nici dobanda

cuvenita, care trece la pierderi.

177. SC ALFA SA acorda la inceputul anului 2005 SC BETA SA un

imprumut pe 2 ani in valoare de 20000 euro la cursul de 4 lei/euro.

Dobanda este de 10% pe an. La sfarsitul anului 2005 cursul a crescut la

4.3 lei/euro, dar dobanda se incaseaza la inceputul anului 2006 cand cursul

este de 4.2 lei/euro. La sfarsitul celui de-al doilea an cand se incaseaza

imprumutul si dobanda cursul este de 4.5 lei/euro.

178. SC ARTEX SA depune o garantie la APATERM in suma de 65000 lei.

Ulterior se restituie in numerar o parte din garantie in suma de 35000 lei.

179. SC SRIOTEX SA constituie la BRD un depozit la termen, pe doi ani, in

valoare de 10000 lei. Dobanda anuala bonificata de banca este de 40%.

Sa se inregistreze constituirea depozitului si primirea dobanzii anuale in

contul curent al societatii.

180. SC ORADINUM SA constituie un depozit bancar pe o perioada de 2

ani, la BCR, in valoare de 20000USD, la cursul de 3 lei/USD. Dobanda

este de 10% pe an, iar cursul valutar este de 3,2lei/USD la sfarsitul primului

an si de 3,1lei/USD la sfarsitul anului doi.

181. SC GAMA SA participa cu o cladire administrativa la capitalul social al

SC OMEGA SA, care este o societate in afara grupului, cunoscandu-se

urmatoarele date:

Page 43: Tema Stagiu Conta

- valoarea cladirii 10000 lei

- amortizarea cladirii 4000 lei

- valoarea de aport 6000 lei

- valoarea nominala a actiunilor emise de SC OMEGA SA 5000 lei

- pretul de vanzare a actiunilor 7000 lei

Sa se faca inregistrarile in contabilitatea ambelor societati.

182. SC OVEX SA inregistreaza in contabilitate imprumuturile acordate pe

termen lung, altor societati comerciale, in suma de 40000 lei, care nu au

mai putut fi incasate sau recuperate.

183. Reflectarea in contabilitate a garantiilor depuse la diversi furnizori sau

prestatori de serviciii, respectiv a cautiunilor in suma de 50000 lei.

184. SC SIGMA SA achizitioneaza de la SC OMEGA SA un pachet de 500

actiuni la valoarea de 10 lei bucata, sub forma titlurilor de participare la o

filiala din cadrul grupului. Se achita imediat, printr-un ordin de plata,

valoarea a 300 actiuni. Bursa care a intermediate vanzarea percepe un

comision de 3%. In anul urmator se achita restul de actiuni.

SC SIGMA SA constata la sfarsitul anului 2004, ca valoarea reala a titlurilor

este de 9.5 lei bucata, adica mai mica cu 0.5 lei decat valoarea de

inregistrare, fapt pentru care inregistreaza o ajustare de depreciere.

La sfarsitul anului 2005 valoarea titlurilor cumparate este de 9,8 lei bucata,

fapt pentru care se diminueaza ajustarea constituita in 2004, cu 150 lei. In

anul 2006 SC SIGMA SA vinde la SC GAMA SA actiunile la un pret de

11lei/actiune.

Page 44: Tema Stagiu Conta

185. SC ELCO SA achizitioneaza un utilaj in valoare de 8000 lei, TVA 19%,

care se amortizeaza liniar in 10 ani. La sfarsitul primului an de functionare

valoarea utilajului este de 7000 lei, iar la inceputul anului urmator utilajul se

vinde cu 5000 lei, TVA 19% si avand o amortizare inregistrata de 800 lei.

186. SC EXMOB SA realizeaza cu forte proprii un program informatic,

ocazionand urmatoarele cheltuieli: salarii 2000 lei, CAS 19,75%, CFS

2,5%, CASS 7%. In perioada urmatoare se intrerupe temporar executia

programului, iar ulterior se reia lucrarea, se termina programul informatic,

amortizeaza in 3 ani, iar in al 4 lea an se scoate din evidenta.

187. SC CRISUL SA achizitioneaza 500 actiuni cu pretul de 1 leu/actiune in

scopul obtinerii de dividente anuale. Se achita actiunile cumparate imediat

prin banca. In anul urmator se constata ca a scazut cursul acestor actiuni la

0.7 lei bucata, fapt pentru care se vand 200 actiuni.

188. SC BIHORUL SA achizitioneaza un teren in valoare de 20000 lei, TVA

19%, care se achita prin banca. La sfarsitul exercitiului se constata ca

valoarea terenului este de 19000 lei. Se vinde terenul la pretul de 22000,

TVA 19%.

189. SC DORIS SA a efectuat cheltuieli cu realizarea unui program

informatic de 6000 lei, in anul 2004, dar executia programului informatic se

sisteaza ca urmare a intrarii societatii in stare de faliment. In anul 2005 se

identifica un client care cumpara programul informatic la un pret de 4000

lei, TVA 19%.

190. SC STIMIN SA preia in chirie, pe baza de contract, un strung paralel

in valoare de 60000 lei, pe o durata de 3 ani, stabilindu-se o chirie lunara

Page 45: Tema Stagiu Conta

de 80 lei, TVA 19%. La expirarea contractului strungul se restituie

proprietarului. Chiria se achita cu ordin de plata.

191. SC SELINA SA preia in chirie o cladire avand valoarea de inventar de

35000 lei, la care se executa in regie proprie investitii, ocazionandu-se

urmatoarele cheltuieli:

- consum de material auxiliare 10000 lei

- consum de piese de schimb 1500 lei

- salarii brute 7500 lei

- contributii sociale: CAS 19,75%, CFS 2,5%, CASS 7%.

Se receptioneaza investitiile efectuate la cladirea luata cu chirie, care

urmeaza a se amortiza liniar pe durata ramasa a contractului de inchiriere

care este de 5 ani, incepand cu exercitiul financiar 2004.

192. SC BETA SA achizitioneaza in anul 2003 un spatiu cu destinatie

comerciala in incinta petei agroalimentare Rogelius pentru suma de 20000

lei, TVA 19%, suma din care 17500 lei reprezinta valoarea cladirii

expertizata tehnic, iar 2500 lei fondul comercial. In anul 2004 se constata o

deteriorare a vadului comercial cu 80%, ca urmare a inchiderii pietei

agroalimentare in vederea inceperii unei lucrari de modernizare a acesteia.

In anul 2005, ca urmare a redeschiderii pietei agroalimentare modernizata,

vadul comercial al zonei revine la normal.

193. SC “ALFA” SA are in stoc materii prime in valoare de 1.000 lei.

Conform facturii nr.1100, se primesc materii prime la pretul standard de

2.800 lei, cheltuieli de transport incluse in factura 200 lei, TVA 19%.

Page 46: Tema Stagiu Conta

Se dau in consum materii prime la pretul standard de 3.300 lei,

repartizandu-se si cheltuielile de transport aferente.

Se constata o lipsa de materii prime in stoc de 100 lei, inregistrandu-se si

diferentele de pret aferente.

194. Conform facturii nr.1600, SC “BETA” SA primeste materii prime la

costul de achizitie de 2.000 lei (pretul de cumparare 1.600 lei si cheltuieli

de transport incluse in factura 400 lei), TVA 19%.

Se elibereaza in consum materii prime la costul de achizitie de 1.800 lei.

195. SC “MODEX” SA prezinta urmatoarele informatii cu privire la stocul de

materii prime aferente exercitiului financiar 2004:

a) stoc initial:

- la pretul de inregistrare 500 lei

- diferenta de pret 50 lei

b) intrari de stoc (cumparaturi cu TVA 19%):

- la pretul de inregistrare 2.500 lei

- diferenta de pret 300 lei

c) iesiri din stoc la pretul de inregistrare de 2.000 lei

d) valoarea stocului constatat prin inventarierea faptica la finele

exercitiului 2004, in preturi de inregistrare 1.100 lei.

SC “MODEX” SA contabilizeaza materiile prime dupa metoda inventarului

permanent.

Page 47: Tema Stagiu Conta

196. SC “CODEX” SA prezinta urmatoarele informatii cu privire la stocul de

materii prime aferente exeritiului financiar 2004:

a) stoc initial in costuri istorice 560 lei;

b) cumparaturi in costuri de achizitie 2.800 lei, TVA 19%;

c) stoc final, in costuri istorice, constatate la inventarul de la finele

exercitiului 1.050 lei.

Contabilizarea materiilor prime dupa metoda inventarului intermitent.

197. SC “ATACRET” SRL are in stoc materii prime la inceputul anului de

1.000 lei. In cursul anului se achizitioneaza materii prime in valoare de

2.800 lei, cheltuielile de transport in suma de 200 lei. Costul de achizitie

este de 3.000 lei, TVA 19%. Se elaboreaza in consum materii prime la

costul de achizitie de 3.500 lei.

Stocul faptic la sfarsitul anului este de 400 lei, fata de 500 lei, stoc scriptic,

deci cu 100 lei mai putin. Se inregistreaza diferenta in minus constatat.

Sa se efectueze inregistrarile necesare in cazul:

- A – inventarului permanent;

- B – inventarului intermitent (periodic).

198. La SC “ELCO” SA se primeste factura nr. 1500, care cuprinde:

- materiale consumabile la pret de cumparare:

- 500 bucati x 2 lei/bucata 1.000 lei

- cheltuieli de transport 200 lei

Page 48: Tema Stagiu Conta

Total factura 1.200 lei

TVA 19% 228 lei

Total de plata 1.428 lei

Inregistrari in conditiile in care:

- A – societatea este platitoare de TVA;

- B- societatea nu este platitoare de TVA.

199. SC “CRISUL” SA prezinta urmatoarele informatii contabile cu privire la stocul de materii prime:

- stoc initial de materii prime 250 lei

- cumparari de materii prime 1.400 lei

- consum de materii prime 1.270 lei

- stoc de materii prime la sfarsitul exercitiului 390 lei

Sa se efectueze inregistrarile dupa metoda inventarului permanent si dupa

metoda inventarului intermitent.

200. SC “MEDA” SA are la 30 iunie urmatoarea situatie in conturi:

- contul 301 Si. 800 lei

- contul 3021 Si. 100 lei

- contul 308 Si. 60 lei

a) In cursul lunii iunie au loc urmatoarele operatii:

Page 49: Tema Stagiu Conta

- conform facturii nr.1200 se primesc materii prime la pretul de

cumparare (standard) de 600 lei, TVA 19%, cheltuieli de transport

incluse in factura 30 lei;

- se achita factura nr. 1200, astfel:

• 500 lei prin virament;

• 30 lei in numerar.

b) pentru diferenta se emite un efect de comert;

c) se primesc materiale auxiliare la pretul de cumparare de lei, TVA

19%, cheltuieli de transport incluse in factura 10 lei;

d) se achita factura pentru materiale auxiliare receptionate;

e) se elibereaza in consum materii prime in valoare de 1000 lei;

f) se elibereaza in consum auxiliare in valoare de 200 lei;

g) la sfarsitul exercitiului se inregistreaza o ajustare pentru

deprecierea stocurilor de materii prime 80 lei si materiale auxiliare de

30 lei.

Sa se efectueze inregistrarile in contabilitate atat dupa metoda inventarului

permanent, cat si dupa metoda inventarului intermitent.

201. SC “MOBILA ALFA” SA are in depozitul de materii prime, la 1 octombrie, 1200 m.c. lemn de brad de un anumit sortiment, la pretul de cumparare de 75 lei/m.c.

Aprovizionarile in cursul lunii au fost:

- la 5 octombrie, 800 m.c. la costul de achizitie de 80 lei/m.c.;

Page 50: Tema Stagiu Conta

- la 11 octombrie, 1000 m.c. la costul de achizitie de 82 lei/m.c.;

- la 20 octombrie, 900 m.c. la costul de achizitie de 82 lei m.c.

- Consumurile lunii octombrie au fost:

• la 8 octombrie, 1100 m.c.

• la 18 octombrie, 1500 m.c.

Contabilizarea intrarilor si iesirilor de materii prime se va face dupa:

- A – metoda primei intrari – primei iesiri (FIFO);

- B – metoda costului prestabilit, de 77 lei/m.c.;

- C – metoda costului mediu ponderat (CMP).

202. La SC “INTEGRAL” SRL se receptioneza materii prime sosite fara factura, in valoare de 1.000 lei, TVA 19%.

La sosirea facturii se constata ca valoarea facturata este de 1.200 lei, tva 19%.

Inregistrari in contabilitate dupa doua variante:

- A – varianta cu stornarea; - B – varianta cu inregistrarea diferentelor.

203. SC “IMPULS” SRL achizitioneaza de la SC “BADOR” SA piese de

schimb, conform facturii nr. 1600, care cuprinde valoarea pieselor de

schimb de 4.000 lei si TVA 19%.

Se achita factura nr.1600, prin virament bancar. Costul transportului

efectuat cu mijloace proprii este estimate la 300 lei.

Piesele de schimb primite se elibereaza in consum, la sectiile de productie

ale societatii.

Page 51: Tema Stagiu Conta

204. SC VESTMETAL SA are in stoc materiale de natura obiectelor de

inventar de 20.000 lei.

In cursul exercitiului financiar 2005 se primesc materiale de natura

obiectelor de inventar, de la furnizor, la pretul de facturare de 7.500 lei,

TVA 19% si se elibereaza in folosinta materiale de natura obiectelor de

inventar de 10.000 lei.

Sa se efectueze inregistrarile in contabilitate atat in cazul inventarului

permanent cat si in cazul inventarului intermitent.

205. SC “DORIS” SA cumpara obiecte de inventar in valoare de 1.450 lei.

Cheltuielile de transport sunt in suma de 150 lei, TVA 19%. Se dau in

folosinta obiecte de inventar in valoare de 2.500 lei, repartizandu-se

cheltuielile de transport aferente.

206. SC “MECORD” SA primeste un lot de obiecte de inventar, factura

incluzand:

- pret de cumparare 200 buc x 15 lei = 3.000 lei

- cheltuieli de transport 400 lei

Total factura 3.400 lei

TVA 19% 496 lei

Total de plata 3.896 lei

Page 52: Tema Stagiu Conta

La receptie se constata un plus de 20 bucati obiecte, care se accepta in gestiune:

TVA

200 buc. X 15 lei/buc 3.000 lei 570 lei

20 buc x 15 lei/buc 300 lei 57 lei

Pret de cumparare total 3.300 lei 627 lei

Cheltuieli de transport 400 lei 76 lei

Cost de achizitie 3.700 lei 703 lei

Total de plata 4.403 lei

207. SC “CRISANA” SA achizitioneaza echipament de lucru (salopete si

uniforme), in valoare de 1.000 lei, TVA 19%, conform facturii nr.1150.

Echipamentul de lucru se distribuie salariatilor, care suporta 50% din

valoarea lui, iar restul se suporta de societate. Se retine prin statul de plata

partea suportata de salariati.

208. SC “ARTEX” SA primeste, conform facturii nr. 1650, echipament de

lucru in valoare de 2.000 lei, TVA 19%, care se distribuie salariatilor,

unitatea suportand 50% din valoare, iar restul suporta salariatii.

209. SC “APRO” SA trimite la SC “NUTRIENTUL” SA materii prime in

valoare de 200 lei si materiale consumabile in valoare de 150 lei, in

vederea prepararii de furaje combinate. In factura primita de la SC

Page 53: Tema Stagiu Conta

“NUTRIENTUL” SA sunt trecute furajele combinate rezultate in valoare de

500 lei.

210. SC “GROPITA” SA se aprovizioneaza cu seminte in valoare de 800

lei, furaje 700 lei si ingrasaminte 500 lei, TV 19%, precum si medicamente

de uz veterinar in valoare de 200 lei, TVA 19%.

Semintele, furajele, ingrasamintele chimice si medicamentele se elibereaza

in consum.

211. SC “EXMOB” SA achizitioneaza 200 m.c. cherestea de stejar a 80

lei/m.c., TVA 19%, conform facturii nr.1500. Transportul efectuat de CFR

este facturat la 500 lei, TVA 19%. Se dau in consum 30 m.c. din

cheresteaua primita.

212. Se constata la inventariere un plus de materii prime in valoare de 50

lei si un plus de materiale de natura obiectelor de inventar de 30 lei.

213. Cu factura nr. 1800 SC “ARTEX” SA primeste materii prime, costul de

achizitie 600 lei, TVA19%. Materialele primite se trimit spre prelucrare la

terti, manopera 200 lei, TVA19%, care se achita. Se primesc materiale de

la prelucrare si se elibereaza in consum.

214. SC “ORADINUM” SA primeste conform facturii nr.2200, 5.000 m stofa

de import a 1 USD/m, curs valutar 2,7 lei/USD taxe vamale 10%, accize

20%, TVA 19%, care se elibereaza in consum.

215. SC “GAMA” SA primeste materii prime conform facturii nr. 1201, la

costul de achizitie de 2.500 lei, TVA 19%, care se vor achita in 5 rate

lunare. Sa se efectueze plata pentru rata lunii intai.

Page 54: Tema Stagiu Conta

216. SC “TRAMECO” SA se aprovizioneza cu bonuri cantitati fixe (BCF), in

valoare de 700 lei, TVA 19%, pe care le distribuie soferilor si care le

consuma.

217. SC “LUCON” SRL receptioneaza conform facturii nr. 1300, piese de

schimb in valoare de 150 lei, TVA 19%, cheltuieli incluse in factura 50 lei.

Din piesele de schimb primate se vand unui beneficiar jumatate, la pretul

negociat de 300 lei,TVA 19%, de la care se incaseaza suma. Se descarca

gestiunea pentru piesele de schimb vandute si se inchid conturile de

venituri si cheltuieli.

218. SC “OMEGA” SA primeste combustibil in valoare de de 600 lei. Pret

negociat, TVA 19%, cota de diferenta de pret fiind 20% din pretul de

achizitie, conform facturii nr. 1550.

Se vinde unui beneficiar combustibil achizitionat, la pretul de vanzare de

900 lei, TVA 19%, dupa care se incaseaza suma si se descarca gestiunea.

Sa se efectueze inregistrarile in conditiile:

- A – transferul combustibilului la marfuri;

- B – fara transferul combustibilului la marfuri.

219. La SC “LIDO” SA cu ocazia inventarierii se constata:

- plus de materii prime 500 lei;

- plus de obiecte de inventar 300 lei;

- lipsuri de materilae auxiliare neimputabile 200 lei;

- lipsuri de piese de schimb 80 lei, care se imputau gestionarilor,la 100 lei, TVA 19%.

Page 55: Tema Stagiu Conta

220. Lipsuri de obiecte de inventar constatate cu ocazia inventarierii in valoare de 500 lei, in urmatoarele conditii:

a) neimputabile;

b) imputabile, pretul de imputare 600 lei, TVA 19%.

221. La SC “GAMA” SA se constata pierderile de obiecte de inventar,

datorate unei calamitati naturale, in valoare de 180 lei.

222. SC “PLASTOR” SA primeste documentele de plata pentru materiile

prime receptionate de delegate, expediate, dar nesosite, la pretul

producatorului de 200 lei, TVA 19%.

Inregistrari in inventarul permanent si intermitent.

223. La SC “MEDA” SA se constata o lisa de materii prime in gestiune,

datorata unui furt calificat, autorul fiind neindentificat, paguba fiind evaluate

la 200 lei. Sa se efectueze inregistrarile in conditiile in care:

a) autorul nu este identificat;

b) autorul este identificat si i se imputa lipsa de imputare de 220 lei,

TVA 19%.

224. Sa se inregistreze in contabilitate un import de materii prime pentru

care se cunosc urmatoarele elemente:

a) Valoarea materiilor prime de 20.000 euro;

b) Cheltuielile de transport – aprovizionare 2.000 euro;

c) Taxe vamale 15%;

Page 56: Tema Stagiu Conta

d) TVA in vama 19%;

e) In ziua intocmirii declaratiei vamale de import se practica un curs

valutar de 3,96 lei/€, iar la finele anului 3,97 lei/€.

225. SC “ORINTEX” SA primeste de la R.A “CONEL”, factura pentru

consumul de energie electrica, in suma de 800 lei, de la R.A “APA

CANAL”, factura pentru apa 700 lei si de la R.A “ROMGAZ”, factura pentru

gaze naturale 500 lei, TVA 19%, care se achita.

226. SC “GAMA” SA primeste obiecte de inventar in valoare de 1.400 lei,

TVA 19%, pe care le trimite spre reparare la terti, manopera 200 lei, care

se achita. Se aduc de la reparare obiectele de inventar si se elibereaza in

folosinta.

227. SC “GLOBUS” SA obtine din productie proprie 400 surubelnite a 5 lei

bucata, care sunt considerate materiale de natura obiectelor de inventar.

Se vand surubelnitele unui beneficiar, de la care se incaseaza pretul de

livrare de 3.000 lei, TVA 19% si se descarca gestiunea.

228. La SC “LUSO” SA se obtin din productie proprie, produse finite avand

costul de productie prestabilit de 10.000 lei, care se vand cu un pret de

vanzare de 10.800 lei.

La finele lunii costul efectiv de productie, stabilit de contabilitatea interna de

gestiune este de 9.960 lei.

229. La SC “OVEX” SA se obtin produse finite la costul standard de 2.000

lei, care se predau la magazine. La sfarsitul exercitiului, din contabilitatea

interna de gestiune se preia costul efectiv al produselor finite obtinute care

este de 2.200 lei si care se inregistreaza diferentele de pret aferente.

Page 57: Tema Stagiu Conta

Se livreaza ½ din cantitatea de produse finite obtinute, la pretul negociat de

1.500 lei, TVA 19%, care se incaseaza de la beneficiar.

Se descarca gestiunea pentru produsele finite vandute si se inregistreaza

diferentele de pret aferente produselor finite vandute, dupa metoda

inventarului permanent.

230. SC “ALFA” SA are la inceputul exercitiului urmatoarele stocuri:

- produse finite: 100 bucati x 10 lei/bucata = 1.000 lei;

- diferenta de produse: 10 lei

- produse in curs de executie in valoare de 50 lei.

In cursul exercitiului au loc urmatoarele operatii economice:

- s-au obtinut produse finite 4.000 bucati;

- s-au vandut produse finite 3.800 bucati la pretul de vanzare de 13

lei/bucata, TVA 19%.

La sfarsitul exercitiului financiar s-a calculate costul efectiv de productie

care este de 8 lei/bucata.

231. SC “SINTEZA COLOR” SA livreaza la SC “OLIMPIA” SA conform

facturii nr. 1200, cantitatea de 4.000 kg vopsele a 2,5 lei/kg, TVA 19%, care

urmeza a fi folosita ca materie prima in procesul de productie, diferente

favorabile 10 %, in urmatoarele conditii:

- remize acordate 10%;

- scont de decontare 4%;

Page 58: Tema Stagiu Conta

Sa se efectueze inregistrarile la SC “SINTEZA COLOR” SA si SC

“OLIMPIA” SA.

232. SC “ONIX” SA are in cursul exercitiului financiar 2004, urmatoarea situatie a stocurilor:

SPECIFICARE PRODUSE IN CURS (lei)

PRODUSE FINITE (lei)

Stocuri initiale 400 2.000

- intrari ------ 10.000

- iesiri ------ 11.200

Stocuri finale 250 800

Stocuri la inventariere 250 880

Diferente ----- +80

Pretul de vanzare al produselor finite este de 13.000 lei, TVA 19%.

Inregistrari dupa metoda inventarului permanent.

233. Sa se inregistreze in contabilitate urmatoarele operatii:

a) Obtinerea a 1.000 bucati din produsul A, care se urmaresc la pretul

prestabilit de 25 lei/bucata;

b) Diferenta de pret aferenta productiei inregistrata anterior este

favorabila in suma de 5 lei/bucata;

c) Vanzarea a 50% din bunurile obtinute la un pret inregistrat care este

cu 20% mai mare decat costul efectiv de productie aferent;

d) Scaderea din evidenta a productiei vandute.

Page 59: Tema Stagiu Conta

234. Sa se inregistreze in contabilitate urmatoarele operatii:

a) Obtinerea a 1.000 bucati din produsul A, la costul de productie unitar

de 50 lei;

b) Livrarea integrala, fara facturare a productiei obtinute la un pret de

vanzare de 57,50 lei/bucata, TVA de 19%;

c) Intocmirea facturii catre beneficiarul produselor finite;

d) Scaderea din evidenta a produselor vandute.

235. SC “BERE MALT” SA are urmatoarea situatie:

- stocuri initiale:

• produse in curs de executie 400 lei;

• produse finite 2.000 lei;

- stocuri finale, stabilite la inventariere:

• produse in curs de executie 250 lei;

• produse finite 880 lei.

Inregistrari dupa metoda inventarului intermitent.

236. SC “ALRO” SA obtine din productie semifabricate in valoare de 600

lei, din care vinde SC “ALUMINA” Tulcea semifabricate de 300 lei, trimite

spre prelucrare la SC “ALUMINIU” Slatina semifabricate de 200 lei, iar

diferenta de semifabricate ramasa o foloseste in procesul de productie ca

materie prima.

237. La SC “MOBILA” SA se obtin din procesul de productie deseuri din

lemn, evaluate la 400 lei care se vand in numerar unor salariati ai societatii.

Se descarca gestiunea pentru produsele reziduale vandute. Transportul

Page 60: Tema Stagiu Conta

acestora s-a efectuat cu un camion al societatii, incasandu-se in numerar

un tarif de 20 lei, TVA 19%.

238. SC “GROPITA” SA inregistreaza laptele obtinut de la ferma de vaci in

valoare de 6.000 lei, care a fost livrat zilnic la SC “LUSO” SA, de la care s-

a incasat suma cuvenita. Costul efectiv al laptelui in luna octombrie a fost

de 5.800 lei.

239. La ferma de animale a SC “AGRO” SA se inregistreaza obtinerea din

productie proprie a 50 vitei cu valoare de 1.000 lei/bucata.

240. SC “CRISUL” SA livreaza pantofi in valoare de 1.400 lei, TVA 19%,

diferenta de pret favorabila 15%, societatii “CRISANA” SA, de la care s-a

incasat anterior un avans de 238 lei, TVA inclus, diferenta se incaseaza

prin virament bancar.

241. SC “EXMOB” SA livreaza 40 garnituri de mobila a 5.000 lei garniture

la SC “GAMA” SA, TVA 19%. Se descarca gestiunea de produse finite si

se incaseaza factura prin banca. Transportul mobilei s-a facut cu mijloace

proprii, fapt pentru care se percepe un tarif de 200 lei, TVA 19%, care se

factureaza clientului si se incaseaza prin banca.

242. SC ORINTEX SA receptioneaza o lucrare de investitii sub forma de

cladire, in valoare de 25.000 lei, TVA 19%, executata de SC CRISANA SA,

care incaseaza valoarea lucrarii executate prin banca. Inregistrari la SC

ORINTEX SA si la SC CRISANA SA.

243. Din productie rezulta piese de schimb evaluate la 400 lei si SDV-uri

(obiecte de inventar) la costul standard de 600 lei. Costul efectiv este

Page 61: Tema Stagiu Conta

pentru piesele de schimb 380 lei, iar pentru SDV –uri de 625 lei. Se

elibereaza in consum piese de schimb si se dau in folosinta SDV-URILE.

244. SC OVEX SA receptioneaza un imobil destinat vanzarii in valoare de

14.000 lei, TVA 19%, adaos comercial 20%, executat de SC CONSTRUCT

SA, care incaseaza contravaloarea imobilului executat. Se vinde imobilul

unor beneficiari si se incaseaza contravaloarea lui. Inregistrari la SC

CONSTRUCT SA si la SC OVEX SA.

245. SC BETA SA livreaza la SC GAMA SA produse finite la pretul de

vanzare de 400 lei. TVA 19%, cost standard 300 lei.

SC GAMA SA refuza plata produselor primite pe motiv ca nu au fost

comandate si le preia in custodie.

Pentru pastrarea produselor in custodie se primeste factura de 50 lei, TVA

19%, care se achita.

Se readuc in depozit produsele finite livrate.

246. La SC BERE SA se consuma produse finite pentru protocol, in valoare

de 600 lei, TVA 19%.

247. SC MOBILA ALFA SA doneaza casei de copii nr. 3, produse finite in

valoare de 8.200 lei, TVA 19%.

248. Cu ocazia inventarierii se constata un plus de produse finite in

depozit, in valoare de 400 lei si semifabricate in valoare de 200 lei.

249. Lipsuri de produse finite 800 lei, care nu se imputa.

250. Lipsuri de produse finite, datorate unei calamitati (inundatii), in valoare de 450 lei.

Page 62: Tema Stagiu Conta

251. Lipsuri de produse finite, in valoare de 600 lei, cost efectiv 500 lei, pret

de imputare 800 lei, TVA 19%. Imputarea se face unei persoane straine de

societate de la care se recupereaza sumele.

252. La sfarsitul lunii mai, SC MEDA SA inregistreaza productia

nedeterminata in suma de 850 lei.

Din productia in curs de fabricatie se finiseaza in luna iunie produse in

valoare de 500 lei.

253. SC CRISUL SA are ca activitate de desfacere cu amanuntul si

dispune la inceputul lunii martie de marfuri in valoare de 11.900 lei la pret

cu amanuntul inclusiv TVA de 1.900 lei, cu un adaos comercial de 2.000

lei.

Din “Jurnalul cumparaturilor” si “Jurnalul de vanzare” rezulta ca in cursul

lunii martie au avut loc urmatoarele operatii:

a) Se achizitioneaza si se receptioneaza marfuri stind ca: pretul de

cumparare de 14.000 lei, adaos commercial 25%, TVA 19%

b) S-au vandut marfuri, in numerar, in valoare de 14.000 lei, din care

TVA 2.235 lei

c) Se descarca gestiunea pentru marfurile vandute.

Sa se efectueze inregistrarile necesare dupa metoda inventarului

permanent.

254. SC ORINTEX SA prezinta la 01.05.2000 urmatoarea situatie:

- stoc initial de marfuri 2.500 lei

- cumparari de marfuri 400 lei TVA 19%

- vanzari de marfuri 1.500 lei TVA 19%

Page 63: Tema Stagiu Conta

- stoc final de marfuri 1.400 lei

Inregistrari in contabilitate dupa:

- A – metoda inventarului intermitent; - B – metoda inventarului permanent.

255. SC MAGNOLIA SRL se aprovizioneaza cu marfuri la costul de

achizitie de 2.000 lei, TVA 19% pe care le vinde la pretul negociat de 2.500

lei. Se incaseaza contravaloarea marfurilor vandute, se incheie conturile de

venituri si cheltuieli si se stabileste rezultatul final.

256. SC HIPERION SA care practica comertul cu ridicata cumpara marfuri

de 2.000 lei, adaos comercial 30 %, TVA 19%, pe care le vinde en-gross

SC INTEGRAL SRL, la pretul cu ridicata.

257. SC COMALIMENT SA cumpara marfuri in valoare de 2.000 lei, adaos 20%, TVA 19%, pe care le vinde in numerar populatiei, la pretul cu amanuntul, calculate astfel:

- pret de cumparare 2.000 lei

- TVA/d 19% 380 lei

- adaos comercial 20% 400 lei

- Pret de vanzare cu amanuntul 2.400 lei fara TVA

- TVA 19% 456 lei

- Pret de vanzare cu amanuntul cu TVA 2.856 lei

258. SC CRISANA SA care practica comertul en-gross, achizitioneaza marfa la cost de achizitie de 20.000 lei, TVA 19%.

Page 64: Tema Stagiu Conta

Marfurile se vand cu un adaos de 7%.

259. Situatia in conturi la societatea comerciala cu ridicata CORDA SA la inceputul lunii mai este : 371 Sd 1.000 lei, 378 Sc 200 lei

Conform facturii nr.1200 se primesc marfuri, astfel:

- pretul producatorului 4.000 lei

- TVA 19% 760 lei

- Total de plata 4.760 lei

- Adaos comercial 30% 1.200 lei

- Pretul comerciantului 5.960 lei

Se vand marfuri in valoare de 5.000 lei, TVA 19% . Se incaseaza pretul de vanzare si se descarca gestiunea pentru marfurile vandute.

260. SC CRISANA SA de comert cu ridicata, cumpara conform facturii

nr.1300, marfuri in valoare de 10.000 lei, TVA 19%, adaos comercial 10%,

pe care le vinde, conform facturii nr.1620 SC CRISUL SA, unitate cu

amanuntul, care vinde marfurile in numerar populatiei, cu un adaos

comercial de 20 %. Inregistrari in contabilitatea ambelor societati.

261. SC CALIPSO SA societate de comert en-detail, are la inceputul lunii iunie, urmatoarea situatie in conturi:

- 371 Sd 14.640 lei

- 378 Sc 2.000 lei

- 4428 Sc 2.640 lei

Page 65: Tema Stagiu Conta

In cursul lunii iunie s-au primit marfuri la costul de achizitie de 70.000 lei si

au fost vandute marfuri la pretul complet cu amanuntul de 117.800 lei.

Adaosul practicat este de 20%, iar TVA 19%.

262. SC CRISUL SA receptioneaza marfurile sosite cu factura nr.1020, de la SC MEDA SA cu urmatoarele elemente:

- marfa: 10.000 buc x 2 lei/buc 20.000 lei

- TVA 19% 3.800 lei

Total factura 23.800 lei

Nota de intrare receptie (NIR) intocmita pe baza receptiei consemneaza:

- cantitatea primita 9.990 bucati;

- minus 10 bucati din vina furnizorului;

- valoarea minus: 10 bucati x 2 lei = 20 lei.

Inregistrari la SC CRISUL SA si la SC MEDA SA.

263. SC ALFA SA receptioneaza marfurile sosite cu factura nr. 1500 cu urmatoarele elemente:

- marfa: 1.000 buc x 2 lei/buc 2.000 lei

- TVA 19% 380 lei

Total factura 2.380 lei

La receptie se constata lipsa a 100 bucati, pentru care este vinovat

carausul si caruia i se imputa suma de 200 lei (100 buc x 2 lei/buc). Se

primeste factura nr. 1100 de la caraus pentru transportul efectuat de 500

lei, care se achita, mai putin debitul avut.

264. SC BETA SA receptioneaza marfurile sosite cu factura nr. 1100, cu urmatoarele elemente:

Page 66: Tema Stagiu Conta

- marfa : 1.000 buc x 2 lei/buc 2.000 lei

- TVA 19% 380 lei

Total factura 2.380 lei

La receptie se constata o lipsa de 10 bucati, pentru care se face vinovat

delegatul propriu al societatii BETA SA, caruia i se imputa lipsa de 30 lei,

TVA inclus.

265. SC CALIPSO SA primeste factura nr. 2100 cu marfurile:

- pret de cumparare 3.000 lei

- TVA 19% 570 lei

Total factura 3.570 lei

In NIR se consemneaza:

- valoarea marfii 3.200 lei

- TVA 19% 608 lei

- diferente fata de factura nr. 2100:

- la marfa 200 lei

- la TVA 38 lei

Total diferenta 238 lei

Diferentele in plus se accepta la plata.

266. SC ORINTEX SA primeste factura nr.2200 de la SC CRISUL SA care cuprinde:

- marfa: 1000 buc x 2lei/buc 2.000 lei

- TVA 19% 380 lei

Page 67: Tema Stagiu Conta

Total factura 2.380 lei

NIR este conforma cu factura.

SC ORINTEX SA a comandat 900 bucati, deci un plus de 100 bucati neadmis.

Inregistrari in contabilitatea ambelor societati.

267. SC GRISIA SRL primeste marfuri, conform facturii nr.3200, care cuprinde:

- marfa: 6000 kg x 1,50 lei/kg 9.000 lei

- cheltuieli de transport 600 lei

Total factura 9.600 lei

TVA 19% 1.824 lei

Total de plata 11.424 lei

La receptie se constata un minus de 50 kg avand drept cauze: 0,5%

perisabilitati admise, iar restul din vina delegatului propriu, caruia i se

imputa la pretul de vanzare a marfii de 1,80 lei/kg, TVA 19%.

Cost de achizitie/kg = 9.600 : 6000 kg = 1,6 lei/kg;

Marfa receptionata : 5950 kg x 1,60 lei/kg = 9.520;

Marfa lipsa 50 kg x 1,60 lei/kg = 80 lei

din care :

• perisabilitati: 6000 kg x 0.5% = 30 kg; • lipsa din vina delegatului: 50 kg – 30kb = 20kg.

Page 68: Tema Stagiu Conta

268. Cu factura nr.1400 se cumpara marfuri in valoare de 1.000 lei, TVA

19%, care sunt refuzate la plata avand defecte de calitate si vicii ascunse,

considerandu-se urmatoarele cazuri:

- A – refuzul s-a efectuat inaintea achitarii facturii la furnizor;

- B – se achita factura la furnizor si se refuza integral.

Sa se efectueze inregistrarile necesare la furnizor si la cumparator.

269. SC VULTURUL NEGRU SA se aprovizioneaza pe baza facturii

nr.35596 cu confectii femei, de la SC MONDIALA Satu Mare.

Marfa sosita prin CFR este in valoare de 2.200 lei, TVA 19%, cheltuieli

cuvenite CFR-ului 100 lei, TVA 19%.

La receptie se constata ca un lot de bluze femei au vicii ascunse, valoarea

acestui lot fiind de 550 lei.

Se formeaza o comisie de receptie, care anunta furnizorul, iar lotul

respectiv se receptioneaza si ramane in custodie.

270. SC ORINTEX SA se aprovizioneaza conform facturii nr.35972, de la

SC CRISUL FAVORIT SA cu incaltaminte pentru copii, in valoare de 7.000

lei, TVA 19%. Valoarea ambalajelor este de 210 lei, TVA 19%.

La receptie se constata o lipsa in valoare de 300 lei (9 lei ambalaje), care

se imputa delegatului propriu la pretul de vanzare a marfii 341 lei plus

valoarea ambalajelor lipsa. Se receptioneaza suma prin stat de plata si se

achita factura nr.32972.

Page 69: Tema Stagiu Conta

271. SC UNISEM SA se aprovizioneaza cu tricouri pentru femei de la SC

MIORITA SA conform contractului incheiat, in valoare de 1.200 lei, TVA

19%, urmand ca factura sa soseasca peste doua zile. Dupa doua zile

soseste factura.

272. La SC AMIGO SA se receptioneaza marfuri sosite fara factura, in luna

februarie 2005. Cantitatea receptionata 1000 kg, pret negociat 1 leu/kg,

TVA 19%.

In luna martie se primeste factura de la furnizorul de marfuri, astfel:

- A – valoarea marfurilor 1.000 lei, TVA 19%

- B – valoarea marfurilor ca urmare a incadrarilor la o calitate

superioara este de: 1000 kg x 1,2 lei/kg = 1.200 lei, TVA 19%.

273. SC ADA SRL neplatitoare de TVA livreaza marfa la SC CRISUL SA,

platitoare de TVA, cu factura nr.1650 care cuprinde:

- pretul de vanzare a marfii 800.000 lei.

Adaosul comercial inregistrat de SC CRISUL este de 30%, TVA 19%.

Marfurile sunt vandute in numerar populatiei.

Sa se efectueze inregistrarile in contabilitatea SC ADA si SC CRISUL.

274. SC BEATRIX SRL cumpara 1000 l lapte la pretul de 2,5 lei/l, TVA

19%, pe care il vinde populatiei la pretul de 3 lei lei/l, inclusiv TVA.

275. SC OLIMPIA SA inregistreaza obtinerea din productie proprie a 110

bucati pantofi a 80 lei bucata, pret de inregistrare in contabilitate 8.800 lei.

Page 70: Tema Stagiu Conta

- Costul efectiv al pantofilor este de 78 lei bucata, iar diferenta de

pret de 2 lei/bucata.

- Adaosul comercial practicat de societate este de 20%, iar TVA

19%.

- Se vand pantofii in numerar populatiei si se descarca gestiunea.

276. La SC ORADINUM SA se obtin din productie proprie costume barbati

la costul de productie standard de 5.000 lei, conform notei de predare-

produse nr. 205.

Produsele se transfera magazinului propriu de desfacere, spre a fi vandute

in numerar populatiei, adaos comercial 20%, TVA 19%.

In urma postcalculatiei de la finele perioadei de gestiune, costul efectiv al

produselor obtinute este de 4.970 lei.

277. SC DACIA SA unitate de alimentatie publica produce si comercializeaza preparate culinare in urmatoarele conditii:

- cost producator 3.000 lei

- pret de livrare catre unitatile proprii 5.000 lei

- adaos comercial 30% x 5.000 lei = 1.500 lei

TVA = 6.500 X 19/100

= 1.235 lei

- pretul cu amanuntul de alimentatie publica =

6.500 + 1.235 = 7.735 lei

Se vand preparatele culinare numerar populatiei, se descarca gestiunea si se regularizeaza TVA.

Page 71: Tema Stagiu Conta

278. SC ORINTEX SA vireaza un avans in suma de 3.000 lei, TVA 19% la

SC EMA SRL Piatra Neamt, pentru o livrare de 10.000 lei, TVA 19%,

adaos 30%.

Marfa primita se plateste pe masura vanzarii.

279. SC CRINUL SRL a primit o comanda de la Spitalul Judetean pentru

un lot de 100 garnituri de pat a 45 lei garnitura, inclusiv TVA. Clientul si-a

ridicat marfa de la magazinul Romarta cu dispozitia de ridicare a marfii,

urmand ca ulterior sa fie intocmita si factura.

280. Consiliul de administratie al SC BIHORUL SA a hotarat ca pentru

stocul de incaltaminte femei, in valoare de 5.000 lei, furnizat de SC GUBAN

SA Timisoara, sa se realizeze o majorare de adaos comercial de la 25% la

30%.

281. SC ORINTEX SA realizeaza in luna mai o reducere de adaos

comercial la confectii pentru copii, pentru un stoc de marfa de 4.000 lei, cu

un adaos de 20%.

Adaosul comercial nou pentru acest sortiment este “0”, iar TVA 19%.

282. La SC COMALIMENT SA de comert cu amanuntul se constata un

plus de marfuri la inventariere la pretul complet cu amanuntul de 396 lei,

adaos comercial 20%, TVA 19%.

283. La SC SORA SRL se constata cu ocazia inventarierii, un minus de

marfuri la pretul complet cu amanuntul de 141 lei, adaos comercial 20%,

TVA 19%. Lipsa se incadreaza in normele legale de perisabilitate.

Page 72: Tema Stagiu Conta

284. La SC ORINTEX SA se hotaraste majorarea pretului la marfa

existenta in stoc la magazinul Romarta. Stocul existent este in valoare de

2.000 lei, iar in urma majorarii pretul devine 2.500 lei.

285. La consignatia KAROLA SRL se primeste de la un deponent, un

televizor color PHILIPS, evaluat la 300 lei, comisionul consignatiei 20%,

cheltuieli proprii 50 lei.

Se vinde televizorul si se achita suma deponentilor.

286. SC DIAMANT SRL primeste spre vanzare in consignatie marfuri

evaluate la 500 lei, comision 20% si TVA 19%. Sa se efectueze

inregistrarile in contabilitate in conditiile in care:

a) deponentul este persoana fizica

b) deponentul este persoana juridical (societate comerciala).

287. IONESCU VASILE se prezinta la SC ADA SRL pentru a preda spre vanzare in consignatie urmatoarele marfuri aduse din Turcia:

- o haina de blana naturala, pret pretins de deponent 2.000 lei, cota accize 70%;

- cafea naturala 5 kg a 8 lei/kg, accize 120%;

- alcool dublu rafinat 5 sticle a 25 lei/litru, accize 50%;

- verighete din aur 5 bucati a 30 lei bucata, accize 20%.

Calculul pretului cu amanuntul pe unitatea de masura este:

Page 73: Tema Stagiu Conta

Nr.crt.

Denumirea marfii

UM Cant.

Costul marfii

Accize datorate

Comision 15%

TVA 19 %

Pret de vanz. cu amanuntul

1. Haina de blana

Buc 1 2.000 1.400 300 57 3.757

2. Cafea naturala

Kg 5 40 48 6 1,14 95,14

3. Alcool L 5 125 62,5 18,75 3,56 209,81

4. Verighete Buc 5 150 30 22,5 4,27 206,77

TOTAL 2.315 1.540,5 347,25 65,97 4.5268,72

288. SC ACONALEX SA vinde marfuri cu plata in rate in valoare de 8.500

lei, din care 1.500 lei adaos comercial, TVA 19%. Se incaseaza un avans

40% la vanzarea marfurilor, iar restul se incaseaza in 5 rate egale.

Dobanda este de 10% si se aplica la marimea ratei, incasandu-se odata cu

ea. Se incaseaza prima rata si dobanda aferenta.

289. Consignatia ADA primeste de la o persoana fizica un set de cesti de

cafea, evaluat la 200 lei, comisionul consignatiei 10%, TVA 19%, care se

vand dupa expirarea termenului din protocol, fapt pentru care se retine 2%

din pretul de decontare.

290. SC CRISUL SA care practica vanzarea cu plata in rate, primeste

marfuri avand costul de achizitie de 10.000 lei, adaos comercial 12%, TVA

19%.

Page 74: Tema Stagiu Conta

Marfurile se vand cu plata in rate, incasandu-se un avans de 30%,

dobanda perceputa la pretul cu amanuntul fiind de 15% pe an, iar durata

de creditare de 5 luni. Sa se efectueze inregistrarile aferente primelor doua

luni.

291. SC ALFA SA livreaza la SC BETA SA produse finite (BETA le

receptioneaza ca marfuri) a caror valoare este de 2.300 lei, conform facturii

nr. 1300, din 1 februarie 2005, cu scadenta la 28 februarie 2005. Pretul de

inregistrare al produselor finite este de 2.000 lei. Rabatul acordat pentru

defecte este de 30 lei.

Remizele acordate pentru vanzari superioare sumei de 1.000 lei, 1% , iar

remiza pentru pozitia privilegiata detinuta de SC BETA SA este de 5%.

Scontul pentru decontarea facturii la 10.02.2005 este de 2% si se acorda

printr-o factura ulterioara.

Inregistrari la SC ALFA SA si SC BETA SA. Factura nr.1300 cuprinde:

- valoarea produselor livrate 2.300 lei

- rabat - 30 lei

2.270 lei

- remiza I (2.270.000 x 1%) - 22,7 lei

2.247,3 lei

- remiza II (2.247.300 x 5%) - 112,3 lei

Net comercial 2.135 lei

TVA (2.135 X 19%) 405, 7 lei

Factura ulterioara cuprinde:

Scont 2% x 2.135 = 42,7 lei

Page 75: Tema Stagiu Conta

292. La 10 ianuarie 2000, SC CIAC SA primeste factura nr.2200, pentru

marfurile cumparate in valoare de 2.000 lei, TVA 19%.

La 20 ianuarie se primeste de la acelasi furnizor printr-o factura

suplimentara o remiza de 5% pentru factura din 10 ianuarie.

293. SC SIGMA SA importa marfuri din Germania in conditia de livrare

FOB, in valoare de 20.000$, transport extern 2000$, iar asigurarea pe

parcurs extern 1000$, taxa vamala 10%, comisionul vamal 0,5%, iar cursul

vamal este de 3,3 lei/$. Se achita marfa, transportul si asgurarea la cursul

de 3,25 lei/$. Marfurile primite se vand unui client intern la valoarea de

90.000 lei, TVA 19%.

294. SC ALFA SA importa pe cont propriu marfuri pe care le vinde unor

clienti interni, astfel:

Datele privind importul sunt:

- valoarea marfii conform facturii externe: 5.000$;

- cheltuieli de transport pe parcurs extern: 100$;

- taxa vamala 10%;

- comision vamal 0,5%;

- accize 100%;

- TVA 19%.

Cursul dolarului din prima zi a saptamanii in care se intocmeste declaratia

vamala de import este de 3,2 lei/$ (curs comunicat de BNR);

Cursul de referinta comunicat de BNR in ziua precedenta efectuarii platii

furnizorului 3,3 lei/$.

Page 76: Tema Stagiu Conta

295. S.C. ALTEX S.A. acorda furnizorului sau un avans in suma de 3000

lei, TVA 19%. Conform facturii nr. 1250 se achizitioneaza 1000 kg materii

prime la 5 lei/kg, TVA 19% in conditiile in care se acorda un rabat de 4%.

Ulterior, ca urmare a decontarii facturii inainte de scadenta, se acorda si un

scont de 1%.

296. S.C BETA S.A factureaza la intern servicii prestate in valoare de 1200

lei, TVA 19% si la extern in valoare de 5000$, cursul de schimb comunicat

de BNR este de 3,3 lei/$.

297. S.C. PLASTOR S.A. vinde produse finite, avand pretul de vanzare de

5000 lei, TVA 19%, conform facturii nr. 3300 la S.C. CRISUL S.A.

S.C. CRISUL S.A. elibereaza S.C. PLASTOR S.A. un bilet la ordin, care se

incaseaza la scadenta in numerar.

298. S.C. UAMT S.A. livreaza un lot de produse finite cu factura nr. 1500,

la S.C. DACIA Pitesti, in valoare de 6000 lei, TVA 19%. S.C. UAMT S.A.

accepta un credit comercial acordat de S.C. DACIA Pitesti pe termen de 3

luni, acceptand in acest sens un bilet la ordin emis de client. Se depune

efectul de incasat inainte de scadenta, acordandu-se un scont de

decontare de 5%, reprezentand scontul acordat platitorului.

299. Asupra facturii de cumparare de marfuri de la furnizorul BETA S.R.L

se obtine un scont de 3%, cu ocazia reglementarii platii. Pretul de

cumparare a marfurilor este de 2000 lei, TVA 19%. Calculul scontului:

- scont la prêt de cumparare =(2000 x 3%) 60 lei

- TVA la scont =(60 x 19%) 11.4 lei

Page 77: Tema Stagiu Conta

300. S.C. ALFA S.A. livreaza S.C. BETA S.A. produse finite pentru care

primeste un bilet la ordin in valoare de 10.000 lei. Sa se efectueze

inregistrarile necesare in contabilitatea tragatorului (beneficiarului) si a

trasului (platitorului), in conditiile:

- A- decontarea se face direct, fara interventia bancii in numerar;

- B- decontarea se face prin intermediul bancii, pentru care se percepe un

comision de 5%.

301. S.C. MULTIMOD S.A. reinnoieste efectele comerciale existente,

valoarea nominal a efectului 10000 lei, dobanda penalizatoare 12%,

amanarea termenului de la 1 mai la 31 iulie (10000 x 12 x 3):(100 x12)=

300 lei, timbrul fiscal 12 lei, cheltuieli cu corespondenta 8 lei. Sa se

efectueze inregistrarile necesare, inclusiv crearea noului efect, atat la

tragator, cat si la tras.

302. Valoarea nominala a efectului comercial detinut de S.C. FRUCTAVIT

S.R.L. este de 10.000 lei, valoarea scontata (neta) la unitatea bancara este

de 9200 lei, comision bancar 100

Valoarea scontata (neta) = Valoarea nominala – AGIO

AGIO = Scont + Comision = (10.000 – 9.200)+100= 900lei.

303. S.C. ALFA S.A. remite bancii spre incasare o cambie in valoare de

10.000 lei, astfel:

-A – scontarea se face la scadenta;

-B – scontarea se face inainte de scadenta, comision 10%, servicii bancare

200 lei, perioada 3 luni.

Page 78: Tema Stagiu Conta

304. S.C. ALFA S.A. se aprovizioneaza de la SC GAMA SA cu marfuri in

valoare de 600 lei, TVA 19 %.

- SC ALFA SA vinde SC BETA SA marfuri in valoare de 600 lei, TVA 19%.

- SC ALFA SA trage asupra SC BETA SA o cambie in favoarea SC GAMA

SA. Posesorul cambiei, respectiv SC GAMA SA poate utilize cambia in

unul din urmatoarele moduri:

- A – transmite prin gir (andosare) cambia unui alt beneficiar SC OMEGA

SA fata de care are o obligatie dintr-un raport comercial anterior;

- B – sconteaza cambia la banca inainte de scadenta; taxa de scont 14 lei;

- C – pastreaza cambia in portofoliu pana la scadenta cand se face

decontarea directa cu “trasul” prin incasarea in numerar;

- D – deconteaza cambia prin intermediul bancii sau oficiul postal, la

scadenta, banca retinand un comision de 4 lei.

305. SC ARO SA livreaza la SC UAMT SA un autoturism de teren in

valoare de 90000 lei, TVA 19%, urmand ca decontarea sa se realizeze

dupa doua luni. Dupa o luna SC UAMT isi achita datoria fata de SC ARO

obtinand un scont de 30% pe an. Sa se efectueze inregistrarile la ambele

societati.

306. SC BETA SA vinde semifabricate, avand pretul de vanzare de 2000

lei, TVA 19% pentru care nu s-a intocmit factura pana la finele perioadei de

gestiune. La inceputul perioadei urmatoare se intocmeste si se emite

factura.

Page 79: Tema Stagiu Conta

307. SC METALICA SA incaseaza, conform extrasului de cont, un avans

de 1000 lei, TVA 19% de la SC MECANICA SA pentru o reparatie la utilaje,

pe care o va executa ulterior. SC METALICA SA factureaza contravaloarea

lucrarilor la pretul de deviz de 4000 lei, TVA 19%. Unitatea beneficiara a

lucrarii emite un bilet la ordin unitatii executante, aceasta remitandu-l la

scadenta spre incasare unei banci. Comisionul bancar 7 lei.

308. Unui tert, executant de lucrari de reparatii, i se plateste conform

extrasului de cont, un avans de 1000 lei, TVA 19%. Se primeste factura nr.

1600, cu contravaloarea lucrarilor executate la pretul de deviz de 4000 lei,

TVA 19%.

309. SC CRISANA SA unitate de comert en-gros vinde marfuri cu pretul de

vanzare de 5000 lei, TVA 19%, cu un rabat de 3% pentru neefectuarea

livrarilor in timp util. Pretul de inregistrare a marfurilor este de 3900 lei.

Termenul de decontare a facturii este de 2 luni de la livrarea marfurilor.

Intrucat livrarea se face la 10 zile dupa livrarea marfurilor se acorda un

scont de 5%.

Inregistrari in contabilitatea furnizorului si clientului.

Valoarea marfurilor:

TVA 5000 950

rabat 3% 150 28.5

_________________________________________________

Net comercial 4850 921.5

_________________________________________________

Total factura 5771.5

Page 80: Tema Stagiu Conta

Scont 5% 242.5 46.08

310. SC FELIX SNC vinde produse finite SC DACIA SA, la pretul de

vanzare de 2000 lei, TVA 19%, conform facturii nr. 410, cu decontarea

peste 3 luni. Pretul de inregistrare a produselor finite este de 1500 lei.

Deoarece incasarea se face imediat dupa livrare, SC FELIX SNC acorda

SC DACIA SA un scont de 3%.

Inregistrari la S.C. FELIX S.N.C si S.C. DACIA S.A. stiind ca S.C. DACIA le

receptioneaza ca materii prime.

311. S.C. “MOBILA ALFA” vinde produse reziduale, la pretul de vanzare de

2000 lei, TVA 19%, pe factura fiind inscrise si cheltuielile de transport de

250 lei, TVA 19%. Se incaseaza valoarea facturii, care cuprinde:

- pret de vanzare 2000 lei

- cheltuieli de transport 250 lei

Total 2250 lei

TVA 19% 427.5 lei

Suma de incasat 2677.5 lei

312. S.C. “EXMOB” S.A. achizitioneaza materii prime, la pretul negociat de

1000 lei, cu cheltuieli de transport facturate la 75 lei, TVA 19%.

Pentru suma de plata se emite un bilet la ordin.

Factura cuprinde:

Pret negociat 1000 lei

Page 81: Tema Stagiu Conta

Cheltuieli de transport 75 lei

Costul de achizitie 1075 lei

TVA 19% x 1075 204.25 lei

Suma de plata 1279.25 lei

313. SC “SIMCOR” SA achizitioneaza materii prime, pentru care a sosit

factura pana la finele perioadei de gestiune, la costul de achizitie 3000 lei,

TVA 19%. La inceputul perioadei urmatoare de gestiune soseste factura,

care se si achita.

314. S.C. “MULTIMOD” S.R.L. vinde produse finite unui partener extern, la

pretul de vanzare de 1000 $, cursul de schimb al dolarului 3,4 lei/$. La

finele perioadei de gestiune cursul de schimb scade la 3.38 lei/$.

Incasarea creantei se face la 3.41 lei/$.

315. S.C. “MEDA” S.A. vinde produse finite unui client extern, la pretul de

vanzare de 1000$, cursul de schimb a dolarului fiind de 3,4 lei/$.

La finele perioadei de gestiune cursul de schimb creste la 3,42 lei/$.

Incasarea creantei se face la 3,41 lei/$.

316. La S.C. “OLIMPIA” S.A. se constata, la finele perioadei, un client

incert cu un debit de 5950 lei. Se inregistreaza o ajustare egala cu debitul,

mai putin TVA inclusa in debit. In perioada urmatoare se constata

insolvabilitatea clientului incert care, din acest motiv, este scos din

evidenta.

Page 82: Tema Stagiu Conta

317. La S.C. “OLIMPIA” S.A. se reactiveaza creanta pe seama clientilor,

scoasa anterior din evidenta, in suma de 5000 lei.

318. La S.C. “PIGMENTI” S.A se inregistreaza avansurile acordate

salariatilor pe luna octombrie, conform listelor de avansuri chenzinale, in

suma de 500 lei. Salariile brute datorate personalului la sfarsitul lunii,

conform statelor de plata a salariilor sunt de 2000 lei.

Din salarii se fac urmatoarele retineri:

CAS, CASS, CFS;

100 lei impozitul pe salarii;

50 lei retineri datorate tertilor (chirii, rate, etc.);

500 lei avansuri banesti acordate salariatilor;

Se ridica numerar de la banca 1010 lei si se achita salariile nete, 160 lei

reprezentand salarii neridicate in termen de 3 zile, care sunt platite ulterior,

319. La S.C. “ARTEX” S.A. se acorda salariatilor un avans de 500 lei. La

sfarsitul lunii se inregistreaza salariile datorate personalului in suma de

1400 lei. Se efectueaza retineri din salarii, astfel: CAS, CASS, CFS, impozit

pe salarii 185 lei, chirii 80 lei, imputatii 40 lei. Se inregistreaza contributia

unitatii la asigurarile sociale (CAS) 19,75% si la fondul de somaj 2,5%,

contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate 7%. Se achita chenzina

a doua in suma de 200 lei si se inregistreaza salarii neridicate in termen de

3 zile de 57 lei. Se varsa pe destinatii legale sumele datorate.

320. S.C. “MEDA” S.A. inregistreaza avansurile acordate salariatilor, in

cursul lunii, 1000 lei. Salariile datorate personalului, la sfarsitul lunii, sunt

de 10000 lei. Se fac urmatoarele retineri:

Page 83: Tema Stagiu Conta

- avansuri acordate 1000 lei

- C.A.S. 9,5% 950 lei

- fond de somaj 1% 100 lei

- CASS 6,5% 650 lei

- impozit pe salarii 1000 lei

Ajutoarele materiale acordate salariatilor sunt in suma de 1700 lei,

suportate din CAS. Se inregistreaza si contributiile unitatii. Se achita

salariile si ajutoarele material, la sfarsitul lunii, 100 lei reprezentand salarii

neridicate in termen. Se acorda un ajutor de deces de 150 lei. Se vireaza

sumele datorate bugetului asigurarilor sociale.

321. Cu fila CEC nr. 10.400, din carnetul de CEC in numerar, a S.C.

“IFOR” S.A. ridica suma de 600 lei, pentru plata avansului chenzinal.

Salariile brute, la sfarsitul lunii ianuarie, sunt in suma de 2000 lei, CAS

19,75%, CASS 7%, 2,5% fond de somaj si 2% fond de risc si accidente.

Retinerile din salarii sunt:

CAS, CASS, CFS

250 lei impozit;

600 lei avans acordat.

Se varsa pe destinatii sumele retinute din salarii. Cu CEC nr. 10.500, se

ridica de la banca suma de 810 lei pentru plata salariilor, din care 110 lei

reprezinta salarii neridicate in termen, care se depun la banca.

322. S.C. “ALFA” S.A. inregistreaza impozitul pe venituri in luna ianuarie,

astfel:

Page 84: Tema Stagiu Conta

- impozit pe salarii datorate 1430 lei

- impozit pe concedii medicale 110 lei

- impozit pe participare la profit 170 lei

- impozit datorat din luna precedenta 8 lei

- impozit virat in plus in luna precedent care se recupereaza de la buget

si se achita salariatilor de la care s-a retinut 44 lei

323. La SC CLASICORN SA AGA hotaraste acordarea unor premii din

profitul realizat de societate in suma de 100.000.000 lei, impozit 5%, iar

plata se face in numerar.

324. SC CRIOTEX SA are un colaborator cu un venit brut de 4000 lei, care

i se retine pe stat de plata, CAS 9,5%, CASS 6,5%, CFS 1% si un impozit

pe salar de 500 lei. Se calculeaza si se inregistreaza contributiile patronale:

CAS 19,75%, CASS 7%, CFS 2,5%.

325. S.C. “BETA” S.A. incheie un contract pentru prestari de servicii cu un

colaborator extern, in suma de 800 lei, acordandu-i un acont de 75 lei. La

sfarsitul perioadei pentru care a incheiat contractual, se inregistreaza statul

de salarii, pentru sumele datorate, retinandu-se:

- impozit 106 lei

- imputatii 22 lei

Se achita sumele cuvenite colaboratorilor externi si se varsa sumele pe

destinatii.

Page 85: Tema Stagiu Conta

326. S.C. “ALFA” S.A. acorda salariatilor 500 bucati produse finite la un

prêt de vanzare de 3 lei/bucata. Salariile cuvenite personalului pe luna

curenta sunt de 4500 lei. Costul de inregistrare a produselor finite este de

2,55 lei/buc, iar costul efectiv este de 2,50lei/buc.

Calculul salariului si a impozitului pe salar:

Total salarii = (500x3)+4500 lei = 6000 lei

CAS 9,5% = 4500x9,5% = 427,50 lei

CASS 6,5% = 4500x 6,5% = 292,50 lei

Ajutorul de somaj = 4500x1% = 45 lei

Salariul impozabil = 6000 – (427,50 + 292,50 + 45) = 5235 lei

327. S.C. “OMEGA” S.A. acorda actionarilor dividend de 1500 lei in bani si

100 bucati produse finite la un prêt de vanzare de 5 lei bucata, cost de

inregistrare 4,20 lei bucata, iar costul efectiv este de 4 lei bucata.

Calculul dividendului net:

Dividend in bani 1500 lei

Dividend in natura: 100bucx5lei/buc 500 lei

Total dividend 2000 lei

Impozit pe dividend 10% 200 lei

Dividend net din care: 1800 lei

în natura 450 lei

în bani 1350 lei

Page 86: Tema Stagiu Conta

328. La cantina S.C. “UAMT” S.A. se obtin 300 portii de mancare, care se

inregistreaza la pretul de productie de 2,5lei portia. Se ofera gratuit

salariatilor, toate portiile obtinute, pretul de vanzare este de 3 lei portia,

impozit 120 lei, TVA 19%. Sa se descarce gestiunea pentru portiile de

mancare oferite gratuit salariatilor.

329. S.C “APRO” S.A. a achitat salariatilor in plus fata de drepturile

cuvenite 4600 lei. Suma se recupereaza de la personal.

330. La S.C. “SIGMA” S.A. suma platita unui angajat pentru concediu de

odihna este de 80 lei. La sfarsitul lunii, salariatul prezinta concediu medical

pentru luna respectiva, fapt pentru care suma respectiva se suporta din

drepturile de ajutor material.

331. Cheltuielile efectuate de S.C. “STIMIN” S.A. cu pregatirea cadrelor

sunt in suma de 500 lei, TVA 19%.

332. S.C. “ONIX” S.R.L inregistreaza suma de 400 lei, ca un salar datorat

personalului, dupa incheierea exercitiului financiar. Se ridica suma si se

achita salariatilor.

333. S.C. “CAMEL” S.A. inregistreaza suma de 85 lei, ca un salar platit in

plus unor salariati, care nu li se cuvenea, de la care se retine suma si se

depune la banca.

334. Impozitul pe salarii datorat bugetului de stat, pe luna ianuarie, la S.C.

“OLIMP” S.A. este de 1350 lei, din care:

- impozit pe salar 1150lei

- impozitul suplimentar pentru depasirea fondului de salarii admisibil 152lei

Page 87: Tema Stagiu Conta

- impozitul pe ajutoarele material 20 lei

- impozitul datorat de colaboratorii unitatii 28 lei

Se varsa impozitul la bugetul de stat.

Pentru neplata impozitului se plateste penalizare pentru fiecare zi

intarziere, adica 15 lei, care se achita.

335. S.C. “LIDO” S.A. prezinta urmatoarea situatie privind impozitul pe

profit:

- impozit datorat 125 lei

- impozit varsat 110 lei

Impozit varsat 15 lei

Se varsa impozitul la bugetul de stat.

336. Un client incheie un contract cu un furnizor pentru un proiect in

valoare de 200 lei. La semnarea contractului, furnizorul primeste de la

client, un avans de 50 lei, TVA 19%. La expedierea proiectului furnizorul

intocmeste factura in valoare de 200 lei, TVA 19%, care se incaseaza.

337. SC “CONFECTII” SA primeste o factura de la SC “MARA” SA cu

privire la cumpararea de cadouri destinate sa fie oferite clientilor cu ocazia

sarbatorilor de sfarsit de an. Valoarea facturii este de 900 lei, TVA 19%. Sa

se efectueze inregistrarile la S.C. “CONFECTII” S.A. si S.C. “MARA” S.A.

338. S.C. TREIRA S.R.L. achizitioneaza hartie in valoare de 500 lei, TVA

19% pe care o achita in numerar. In cursul lunii se obtin reviste in valoare

de 1000 lei si manuale scolare in valoare de 200 lei. Productia se livreaza

Page 88: Tema Stagiu Conta

pe baza de factura la urmatoarele preturi de livrare: reviste 1700 lei, TVA

19% si manual 300 lei, scutite TVA.

339. SC MULTIMOD SRL inregistreaza accize de 5000 lei care intra in

costul de achizitie al materiilor prime importate si impozitul pe cladiri in

suma de 2000 lei, care se achita prin virament.

340. SC “CRISANA” SA efectueaza urmatoarele operatii in luna

decembrie:

- achizitionare de materii prime 2000 lei, TVA 19%;

- livrarea de produse finite: 4000 lei, din care:

-la intern 2000 lei, TVA 19%;

-la export 500 lei;

-la intern scutite de TVA 1500 lei.

Sa se realizeze exigibilitatea TVA.

341. S.C. GAMA S.A. face reparatia unui motor la un camion propriu la

S.C. DACIA SERVICE S.A. Costul reparatiei este de 200 lei, TVA 19% din

care 100 lei s-a achitat in momentul reparatiei, iar 100 lei se vor achita in

luna urmatoare.

342. S.C. STIMIN S.A. a efectuat in atelierul propriu o reparatie la un

camion inchiriat de la Autobaza de marfuri, costul reparatiei 500 lei, TVA

19%.

Page 89: Tema Stagiu Conta

343. In 31 ianuarie s-a facturat pentru o firma din Beius marfa, in valoare

de 1000 lei, TVA 19%, dar din cauza unei defectiuni a mijlocului de

transport, marfa a fost transportata a doua zi, adica la 1 februarie.

344. S.C. “ARTEX” S.A. factureaza unui client marfuri in valoare de 10000

lei. Pentru nerespectarea clauzelor contractual acorda o reducere sub

forma de rabat de 4%. Clientul deconteaza factura inainte de termenul de

scadenta, pentru care primeste o reducere de 3%, TVA 19%.

Factura cuprinde urmatoarele elemente:

pret de vanzare 10000 lei

rabat 4% 400 lei

Netul comercial 9600 lei

Total factura 11424 lei

Sa se efectueze inregistrari la client si furnizor

345. S.C. “MARA” S.R.L, agentie de turism realizeaza un transport Oradea-

Viena, cu mijloace proprii, la un tarif negociat de prestari de servicii in

valoare de 1200 lei, TVA inclus. Se incaseaza contravaloarea serviciilor

prestate.

346. O intreprindere care desfasoara activitate de intermediere in turism

inregistreaza serviciile de transport prestate de S.C. MARA S.R.L in

valoare de 1280 lei, TVA inclus. Agentul economic ce desfasoara

activitatea de intermediere incaseaza de la turisti tariful de 1500, TVA

inclus. Sa se regularizeze TVA-ul la unitatea intermediara in turism.

Page 90: Tema Stagiu Conta

347. S.C. “PROMESSE” S.R.L. livreaza marfuri la client in valoare de 750

lei, TVA 19%. La primirea marfii, clientul refuza 20% din valoarea marfii, ca

fiind necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

348. In luna iunie S.C. “ASOS” S.A. a efectuat urmatoarele operatii:

Facturi primite:

-Materii prime 800 lei

TVA 19% 152 lei

Total factura

Facturi emise la export:

-Marfuri vandute 480 lei

Total facturi emise 480 lei

TVA/p = TVA/c – TVA/d = 0 – 152 = -152 lei, adica suma de

recuperate de la buget.

In aceasta situatie, dupa inchiderea lunii, la 30 iunie, se solicita restituirea

TVA, iar dupa aprobare se intocmeste dispozitia de incasare pentru suma

de 152 lei, de la buget, in 7 iulie.

349. S.C. “FLORES” S.A. livreaza produse finite in valoare de 1000 lei,

S.C. “RETIS” S.A.. S.C. “RETIS” S.A., dupa primirea marfii, constata ca

25% din bunuri nu corespund calitatii prevazute in contract si returneaza

produsele furnizorului.

350. S.C. “FLORES” S.A. livreaza produse finite, in valoare de 800 lei, S.C.

“STAR” S.A., care devine insolvabila si e declarata falimentara prin

hotarare judecatoreasca.

Page 91: Tema Stagiu Conta

351. In luna martie SC OMEGA SA livreaza marfuri la intern si export,

astfel:

Facturi primite:

Materiale 15000 lei

TVA 19% 2850 lei

Total facturi primite 17850 lei

Facturi emise:

La export: marfuri 40000 lei

La intern: marfuri 20000 lei

TVA 3800 lei

Total facturi emise 63800 lei

Din valoarea totala a facturilor emise de 60000 lei, valoarea facturilor

emise la export reprezinta 66,7%, iar valoarea facturilor emise la intern

reprezinta 33,3%.

-TVA/d/ex = 2850 x 66.7% = 1900,95 lei

-TVA/d/int = 2850 x 33.3% = 949,05 lei

TVA de plata se poate in doua variante:

A – din totalul TVA colectata se retine TVA deductibila la export si

societatea nu mai face cerere de restituire de la buget a TVA deductibila

la export;

-TVA/p = TVA/c – TVA/d/exp. – TVA/d/int. = 3800 – 2850= 950 lei

Page 92: Tema Stagiu Conta

B – din TVA colectata nu se retine TVA deductibila la export, dar

societatea solicita bugetului de stat TVA deductibila la export 1900,95 lei

-TVA/d = TVA/c – TVA/d/int. = 3800 – 1900,95 = 1899,05 lei

Deci s-a platit 2850 lei si s-a incasat de la buget 1900,95 lei.

352. In 20 decembrie 2004, SC ALFA SA livreaza marfuri SC BETA SA,

factura nefiind intocmita decat in ianuarie 2005. Valoarea marfurilor livrate

este de 4000 lei, TVA 19%. Sa se efectueze inregistrarile contabile in cele

doua exercitii.

353. SC ALFA SA cumpara un tablou (de arta) pentru a fi oferit cadou unui

client. Pretul de cumparare este de 2000 lei, TVA 19%, achitat in numerar.

354. SC GAMA SA obtine din productie proprie o masina de frezat in

valoare de 2000 lei, TVA 19%.

355. SC OMEGA SA cumpara un calculator, pretul de cumparare 1700 lei,

TVA 19%, prorate de deducere 60%.

356. SC STAR SA cumpara un teren in rate, al carui pret de cumparare

este de 10000 lei, TVA 19%, cu termen de scadenta la plata de 10 luni.

357. SC CRINUL SA vinde un televizor in valoare de 2000 lei, cu plata in

20 rate lunare. In luna in care a avut loc vanzarea se incaseaza prima rata

de la client plus TVA aferenta.

358. SC TRAMENCO SA primeste factura nr. 2200, astfel:

- reparatii utilaje 400 lei

- TVA 19% 76 lei

Page 93: Tema Stagiu Conta

Total de plata 476 lei

Plata a fost convenita prin contract, astfel:

200 lei, pe baza facturii la receptia lucrarii;

276 lei, in trei rate egale.

359. Factura de livrare a SC LIDO SRL cuprinde:

- produse finite 600 lei

- ambalaje nerestituibile 150 lei

- transport – manipulare 50 lei

Total 800 lei

TVA 19% 152 lei

Total de plata 952 lei

v) A – se achita integral factura;

w) B – plata se face in rate, astfel:

- 452 lei data livrarii produselor finite;

- 500 lei in doua rate egale.

360. SC PERAMI SRL importa bere in valoare de 20800 lei. Transportul pe

parcurs extern este de 800 lei, taxa vamala 20%, accize 115%, TVA 19%,

marja importatorului 40%. Berea importata se vinde unui beneficiar,

efectuandu-se regularizarea TVA.

Declaratia vamala arata astfel:

Pretul in vama 20800 lei

Taxe vamale 20800 x 20% 4160 lei

Page 94: Tema Stagiu Conta

Accize (20800 + 4160) x 115% 28704 lei

Baza de impozitare 53664 lei

TVA deductibila 53664 x 19% 10196,16 lei

Total factura de cumparare 63860,16 lei

Marja importatorului 53664 x 40% 21465,6 lei

Pretul de vanzare al importatorului 75129,6 lei

TVA colectata 75129,6 x 19% 14274,62 lei

Total factura de vanzare 89404,22 lei

TVA/p = TVA/c – TVA/d = 14274,62 – 10196,16 = 4078,46 lei

361. SC ECHO SA importa marfuri din Germania, in valoare de 10000

euro, cu scopul de a-l revinde la intern:

- cheltuielile de transport pe parcurs extern 2000 euro;

- taxa vamala 10%;

- comsion vamal 0,5%;

- TVA 19%;

- pretul de vanzare negociat cu clientul 56000 lei;

- cursul 1 euro a fluctuat astfel:

- la primirea marfurilor 3,4 lei;

- la plata furnizorului 3,42 lei;

Page 95: Tema Stagiu Conta

- la plata transportului 3,41 lei;

- D.V.I. cuprinde urmatoarele elemente:

1. Valoarea externa FOB: 10000 euro x 3,4lei/euro 34000lei

2. Cheltuieli de transport pe parcurs extern:

2000euro x 34000lei/euro 6800lei

3. Pret extern CIF (1+2) 40800lei

4. Taxele vamale (3 x 10%) 4080lei

5. Comision vamal (0.5 % x 3) 204lei

6. Cost de achizitie in vama ( 3+4+5) 45084lei

7. TVA deductibila (6 x 19%) 8565,96 lei

8. Pret de vanzare negociat cu clientul 56000 lei

9. Marja importatorului ( 8 - 6) 10916 lei

10. TVA colectata ( 8 x 19%) 10640 lei

11. Total valoare facturata ( 8 + 10) 66640 lei

362. SC BACHUS SA specializata in producerea de bauturi alcoolice,

obtine in cursul lunii produse la cost de productie de 15000 lei. Societatea

vinde din productia stocata, la pretul de inregistrare de 8000 lei, pret

negociat 11200 lei, accize 30%, TVA 19%.

Factura de vanzare cuprinde:

marfa – pret negociat 11200 lei

Page 96: Tema Stagiu Conta

accize 30% 3360 lei

TVA 19% x 14560 lei 2766,4 lei

Total factura 17326,4 lei

362. S.C “AS” S.A importa alcool pe care il foloseste la fabricarea de

produse proprii, astfel:

- valoarea in vama: 2000$ x 3,3lei/$ 6600 lei

- taxe vamale 15% 990 lei

- comision vamal 0,5% 33 lei

Total valoare in vama 7623 lei

Accize 20% x 7623 1524,6 lei

TVA 19% x 9147,6 1738,04 lei

Total factura 10885,64 lei

SC “AS” SA vinde produsele rezultatele la intern, astfel:

Pret negociat 2000 lei

Accize 20% 400 lei

TVA 19% 456 lei

363. SC CRISANA SA, unitate de comert en-gross, contabilizeaza accizele

la importul a 500 cartuse tigari KENT a 12$ cartusul.

Cheltuieli:

transport pe parcurs extern 200 $;

asigurare pe parcurs extern 150 $;

taxa vamala 60%;

Page 97: Tema Stagiu Conta

comision vamal 0,5%;

taxa de magazinaj intern 2 lei.

Cursul valutar este de 3,3 lei/$.

x) Valoarea marfii in vama, in valuta: (500 cartuse x 12$) + 200$ + 150$ =

6350$

y) Valoarea in lei: 6350$ x 3,3 lei = 20955 lei

z) Taxa vamala: 20955 x 60% = 12573 lei

aa) Comision vamal: 20955 x 0,5% = 104,77 lei

bb) Baza de calcul accize: 20955 + 12573 + 104,77 + 2 = 33634,77 lei

cc) Accize: 33634,77 x 30% = 10090,43 lei

364. SC “BENZOIL” SRL vinde un imobil, evaluat la 20000 lei, pentru care

plateste o taxa de inregistrare de 1% din valoarea imobilului.

365. SC “BADOR” SA detine in patrimoniu 10 camioane pentru care

plateste taxa asupra mijloacelor de transport de 80 lei pentru fiecare mijloc

de transport aflat in patrimoniu.

366. La cinematograful “PATRIA” ruleaza filmul “Satra” si incaseaza 1000

lei, pentru care plateste un impozit pe spectacole de 2%.

367. SC “ROMNATURAL” SRL are un panou publicitar pe traseul Oradea –

Cluj, panoul publicitar are 3 mp si face reclama la bauturi alcoolice. Taxa

datorata de societate este:

- panou 2-3mp, taxa 75 lei

Page 98: Tema Stagiu Conta

- taxa majorata pentru bauturi de 500% 375 lei

Taxa datorata 450 lei

368. SC “TRANSCOM” SA a incasat de la buget, in anul 2004, suma de

12000 lei, pentru achizitionarea de mijloace de transport si suma de 800 lei

pentru activitatea de transport, ca urmare a practicarii unor tarife sub pretul

de vanzare, diferente ce se suporta din bugetul de stat. La sfarsitul anului

se constata ca societatea mai are de incasat o subventie de exploatare de

200 lei, care se si incaseaza.

369. SC “GRISIA” SA contabilizeaza datoriile fiscal pe luna curenta astfel:

- impozit pe cladiri 400 lei

- impozit pe dividend 300 lei

- impozit pentru folosirea terenului proprietate de stat 200 lei

- taxa asupra mijloacelor de transport 600 lei

Se inregistreaza majorarile si penalizarile datorate bugetului pentru neplata

in termen a veniturilor bugetului in suma de 75 lei. Se achita sumele

cuvenite bugetului de stat.

370. Se inregistreaza datoria bugetului de stat fata de SC “APRO” SA

pentru sumele varsate in plus la buget, in valoare de 420 lei, care se

incaseaza de la buget in luna curenta.

371. Se inregistreaza suma de 500 lei, drept chirie pentru un spatiu

inchiriat, urmand a fi incasata ulterior.

Page 99: Tema Stagiu Conta

372. Se inregistreaza suma de 600 lei, drept debitori insolvabili scosi din

evident, dar urmariti in continuare.

373. Se reactiveaza debitorii insolvabili, scosi din active, in valoare de 600

lei, care se incaseaza.

374. Se ia in evidenta o creanta generata de obtinerea unei despagubiri de

1500 lei, in urma unui proces cu un partener de afaceri care nu a respectat

clauzele contractuale. Se incaseaza despagubirea.

375. Se contabilizeaza suma de 350 lei, drept chirie datorata tertilor,

pentru un imobil inchiriat.

376. Se inregistreaza suma de 7500 lei, ca o incasare care nu se cuvine

unitatii.

377. Societatile comerciale “ALFA” si “BETA” fac parte din acelasi grup.

Societatea “ALFA” contabilizeaza creantele si datoriile generate de relatiile

sale financiare cu societatea “BETA”, astfel:

dd) reflectarea creantelor pe seama societatii “BETA” generate de: sumele

virate in cont de 500 lei, datoriile cuvenite la imprumuturile acordate 40 lei

si dividende cuvenite din participatii 260 lei;

ee) reflectarea datoriilor fata de societatea “BETA” generata de: sumele

incasate in cont 80 lei, diferentele de curs valutar nefavorabile, aferente

creantelor in devize de 120 lei.

378. S.C. ALFA S.A. acorda un imprumut S.C. BETA S.A. in valoare de

850 lei, cu o dobanda de 10%, societatile facand parte din acelasi grup.

Dupa un an se ramburseaza imprumutul si dobanda cuvenita.

Page 100: Tema Stagiu Conta

Inregistrari la ambele societati din cadrul grupului.

379. La S.C. PRACTIC S.A., asociatul A depune la casierie suma de 600

lei, prin contul de disponibil la banca suma de 2000 lei, iar dividend

cuvenite pentru anul trecut neridicate sunt in suma de 1400 lei. Dobanda

cuvenita asociatului pentru sumele depuse este de 1200 lei, iar impozitul

pe dividend de 140 lei (10%).

380. La S.C. MINERVA S.A. se depun de catre asociati in conturile de

disponibil la banca sume in lei 90 lei si in valuta de 5000$, la cursul de 3,5

lei/$. Dobanzile calculate si datorate asociatilor sunt de 13 lei si 600$.

Se restituie sumele depuse si dobanzile aferente, cursul valutar in

momentul lichidarii datoriilor este de 3,45 lei/$.

381. La S.C. ARTIC S.A. la finele lunii decembrie se incheie un contract

pentru un imobil luat cu chirie pentru perioada 01.01.-30.06. anul viitor.

Chiria contractata 600 lei, TVA 19%, astfel:

ff) contabilizarea, in decembrie, ca o cheltuiala in avans a chiriei platite,

conform extrasului de cont al bancii;

gg) reflectarea, la finele lunii ianuarie a anului viitor, ca o cheltuiala curenta,

a chiriei aferente acestei lui, repartizata conform scadentarului de 100 lei.

382. S.C. “SAPICO” S.R.L. incheie la finele lunii decembrie un contract de

inchiriere pentru un imobil dat cu chirie, pentru perioada 01.01-30.06 anul

viitor. Chiria este de 600 lei, TVA 19%.

hh) contabilizarea in decembrie, ca venit in avans, a chiriei incasate;

Page 101: Tema Stagiu Conta

ii) reflectarea la finele lunii ianuarie anul viitor, ca venit curent, a chiriei

incasate, aferente acestei luni, repartizata conform scadentarului de 100

lei.

383. In luna decembrie a anului curent, S.C. “VULTURUL NEGRU” S.A.

achita prin virament suma de 120 lei, pentru abonament la presa si

publicatii de specialitate pentru anul urmator. In anul urmator, in fiecare

luna se vor inregistra cheltuieli anticipate ajunse la scadenta, 120 : 12 luni

= 10 lei, pe baza scadentarului.

384. S.C. VEST METAL S.A. inregistreaza factura primita de la

intreprinderea specializata care a efectuat o reparatie capitala, in valoare

de 2000 lei, TVA 19%. Se apreciaza ca lucrarea nu a fost previzibila, astfel

incat nu au fost constituite provizioane in acest scop. Data fiind valoarea

mare a reparatiei, aceasta se include esalonat in cheltuielile de exploatare.

385. Editura “ECONOMICA” incaseaza in luna decembrie, abonamentele

la reviste de specialitate economica, pentru anul urmator, astfel:

- in numerar 300 lei

- prin virament 250 lei

In anul urmator, se transfera la veniturile exercitiului in curs, contravaloarea

abonamentelor incasate in anul precedent.

386. S.C. “MECORD” S.A. constata ca in extrasul de cont pentru CECUL

DE DECONTARE din 10 martie,apare la plata suma de 1000 lei pentru

care nu exista documente justificative.

Page 102: Tema Stagiu Conta

In urma verificarii filelor de la cotorul cecului se constata ca acesta

reprezinta plata facturii nr. 125 din 10 martie, pentru transportul efectuat.

387. S.C. “GAMA” S.A. ca societate mama acorda unei filiale un imprumut

prin banca de 5000 lei, cu o dobanda de 12% pe an. Dupa 6 luni, filiala

achita dobanda si restituie imprumutul catre societatea mama. Sa se

efectueze inregistrarile la ambele societati.

388. S.C. “ALFA” S.A. acorda un ajutor financiar, incluzand un interes de

participare de 50000 lei lui S.C. “BETA” S.A. La sfarsitul exercitiului

financiar urmator se deconteaza dobanzile de 10% pe an si se convertesc

interesele de participare in actiuni emise. Inregistrari la ambele societati.

389. S.C. ADA S.R.L. incaseaza in numerar de la asociatul sau unic suma

de 2000 lei, pentru finantari curente. Dobanda cuvenita la sfarsitul

exercitiului financiar este de 200 lei ,care se achita in exercitiul urmator.

Asociatul retrage si suma de 1000 lei.

390. S.C. FIDO S.A. a obtinut la sfarsitul exercitiului financiar un profit net

de 10000 lei. Consiliul de administratie propune repartizarea profitului ca

dividende, iar AGA aproba si se dispune plata dividendelor in numerar,

retinandu-se impozitul pe dividend de 5%, care se varsa la buget.

391. SC ALFA SA are de incasat de la SC BETA SA contravaloarea unei

facturi de 8000 lei,TVA 19%. Aceasta da faliment. Creanta devine incerta.

In final se decide recuperarea prin includerea in cheltuieli. Totodata, are de

incasat de la un debitor suma de 200 lei. Acesta decedeaza. In final se

recupereaza suma de la familie.

Page 103: Tema Stagiu Conta

392. SC MERCUR SA apreciaza ca la inchiderea exercitiului financiar,

creanta asupra clientului STIMIN SA este de 119 lei (din care 19 lei TVA) si

prezinta dubii in ceea ce priveste posibilitatea incasarii ei la scadenta,

datorita situatiei financiare nesatisfacatoare a acesteia.

393. SC ALFA SA deschide o actiune judecatoreasca impotriva clientului

“SINTEZA” SA, pentru o creanta asupra acesteia de 1785 lei din care 285

lei este TVA.

394. In cursul lunii ianuarie a anului urmator se constata ca creanta asupra

clientului “STIMIN” SA in suma de 119 lei este definitiva nerecuperabila si

ca atare se scoate din activ.

395. SC GAMA SA constata, cu ocazia inchiderii exercitiului financiar, ca

gestionarul unui magazin este in imposibilitatea sa plateasca o parte a

imputatiei in suma de 800 lei, TVA 19%. Se inregistreaza o ajustare pentru

depreciere de 800 lei.

In exercitiul urmator se incaseaza o parte din creanta fata de gestionar, in

suma de 476 lei, restul ramane nerecuperabila.

396. La SC “COLUMNA” SA se inregistreaza o ajustare pentru deprecierea

creantelor cuprinse in conturile de decontari in cadrul grupului si cu

asociatii, in suma de 180 lei, care se anuleaza.

397. La SC “ORSER” SA un debitor contesta plata sumei de 500 lei. Pentru

solutionarea litigiului se recurge la instant de judecata, procesul fiind in curs

la finele exercitiului 2004. Evolutia procesului arata ca cel putin 50% din

suma contestata va fi recuperate. In luna martie 2005, procesul se incheie

Page 104: Tema Stagiu Conta

si debitorul este obligat la plata integrala a sumei datorate, pe care o face

la o data ulterioara.

398. SC PLASTOR SA livreaza unui beneficiar in valoare de 10000 lei,

TVA 19%, a caror cost de achizitie este de 8000 lei. O instant de judecata

declara starea de faliment a clientului, fapt pentru care creanta este scoasa

din activ ca urmare a imposibilitatii incasarii creantei. Dupa o anumita

perioada se reuseste incasarea a 50% din valoarea creantei.

399. SC ALTEX SA cumpara de la bursa 800 de actiuni ale unei filiale din

cadrul grupului la pretul de 2.5 lei/actiune in scopul obtinerii de venituri

financiare pe termen scurt. Ulterior, 400 de actiuni se vand la pretul de 2.6

lei/actiune, iar 100 de actiuni se includ in categoria imobilizarilor financiare.

400. SC ALFA SA cu un capital de 5000 lei, format din 5000 de actiuni cu

valoarea nominala de 1 leu , trebuie sa-si reduca activitatea si deci, sa

micsoreze capitalul social cu 200 lei.

In acest scop se rascumpara 200 de actiuni de la actionari si se anuleaza.

401. SC BETA SA rascumpara 200 de actiuni proprii cu valoarea nominala

de 1leu , la un pret de:

a) 1.1 lei/actiune

b) 0.95 lei/ actiune

In exercitiul financiar curent actiunile rascumparate se anuleaza.

402. SC GAMA SA rascumpara actiuni proprii la costul de achizitie de 500

lei, cheltuieli accesorii (comisioane de rascumparare) 8 lei.

In termen de 3 luni actiunile au luat destinatiile:

- 50% au fost distribuite salariatilor, la pretul de vanzare de 240 lei

- 40% au fost vandute tertilor, la pretul de vanzare de 220 lei

Page 105: Tema Stagiu Conta

- 10% au fost anulate

403. SC FELIX SA rascumpara de la actionari 500 de actiuni la pretul de 1

leu/actiune eliberate integral, platindu-se prin caseria societatii.

Dupa 14 luni se revand 100 de actiuni, pretul de vanzare fiind de 1.2 lei,

incasandu-se prin banca, 100 de actiuni se revand la 0.9 lei actiunea,

incasandu-se prin caserie, iar 300 de actiuni rascumparate se anuleaza.

404. SC DACIA SA rascumpara 300 de actiuni, emise anterior,

cunoscandu-se :

- valoarea nominala unitara de 2 lei

- costul unitar de achizitie de 1.7 lei

- actiunile sunt rascumparate cu decontare imediata din contul de

disponibil pentru suma de 300 lei si cu decontare ulterioara 210 lei

- rascumpararea se face prin intermediul unei entitati spcializate

careia i se datoreaza un comision de 10%, din costul de achizitie

- 100 de actiuni se anuleaza

- 200 de actiuni se revand angajatilor proprii la pretul de 1.6 lei, atat

cu incasare imediata in numerar ( 50 de actiuni), cat si cu

decontare ulterioara, in termen de o luna ( 150 de actiuni).

405. SC EXMOB SA rascumpara 100 de actiuni la valoarea de

rascumparare de 6 lei actiunea, valoarea nominala 5 lei actiunea. La

rascumparare se achita contravaloarea a 80 de actiuni, in numerar,iar

ulterior se achita si diferenta in numerar.

In termen de 6 luni din actiunile rascumparate, 60 de actiuni se revand, in

numerar salariatilor, la pretul de vanzare de 4 lei /actiun, 20 actiuni se

revand tertilor in numerar, la pretul de vanzare de 8 lei actiunea, iar 20 de

actiuni rascumparate se anuleaza.

Page 106: Tema Stagiu Conta

406. SC MECORD SA rascumpara in vederea anularii un pachet de 300

actiuni a caror valoare nominala este 10 lei/actiune, astfel:

a) 100 actiuni rascumparate cu 9 lei actiunea, cu decontare imediata

prin casa, care se anuleaza

b) 100 actiuni rascumparate cu 10 lei actiunea cu decontare imediata

prin banca , care se anuleaza

c) 100 actiuni rascumparate cu 12.5 lei actiunea cu decontare in termen

de 2 luni prin banca, care se anuleaza.

407. SC UAMT SA achizitioneaza de la o entitate afiliata actiuni ca investitii

financiare pe termen scurt, avand costul de achizitie de 400 lei, platibil

ulterior.

Cheltuielile accesorii (comisioane de cumparare) insumeaza 6 lei.

Jumatate de actiuni se negociaza la bursa la pretul de vanzare de 220 lei,

iar cealalta jumatate la pretul de vanzare de 190 lei.

408. SC PREMAGRO SA cumpara la bursa un pachet de 1000 de actiuni

la pretul de 1.2 lei / bucata in scop de revanzare. Dupa 10 zile, vinde un

pachet de 6000 de actiuni din cele cumparate la pretul zilei de 1.5

lei/bucata. Dupa inca 10 zile vinde restul de 4000 actiuni, la pretul zilei la

bursa de 1.1 lei/bucata.

409. O filiala SC OMEGA SA achizitioneaza 1000 de actiuni emise de catre

o alta filiala din cadrul aceluiasi grup SC GAMA SA pentru care se cunosc:

a. valoarea unitara a actiunilor cotate la bursa este de 3 lei ;

b. decontarea actiunilor in cauza este imediata si se face din

contul de disponibil in lei;

Page 107: Tema Stagiu Conta

c. comisionul datorat pentru intermediere este de 1%

d. vanzarea la bursa a 800 de actiuni la un curs de 3.4 lei/actiune,

cu incasare prin virament;

e. comisioanele pentru serviciile bancare (incasari si plati) privind

actiunile sunt de 7.5 lei;

f. vanzarea la bursa a 200 de actiuni la un curs de 1leu/actiune,

cu incasare in numerar.

410.O filiala achizitineaza in scop speculativ 100 de actiuni a 1leu emise de

catre o alta filiala din cadrul aceluiasi grup, care urmeaza sa fie eliberate,

plata efectuandu-se ulterior. Cheltuielile pentru achizitionarea acestor

actiuni, prin intermediul bancii sunt 10 lei. Se achita valoarea actiunilor in

vederea eliberarii integrale a titlurilor de catre societatea emitenta. Se

negociaza la bursa 50 de actiuni la curs de 1.1 lei /actiunea, iar 20 actiuni

se vand la un curs de 0.9 lei/actiunea, incasarea facandu-se prin caserie.

411.SC ALFA SA cumpara 200 de actiuni, cu intentia de a le revinde si a

realiza un castig pe termen scurt. Pretul de achizitie al actiunilor este de 5

lei titlul, iar partea eliberata a actiunilor este de 75%care se achita imediat

din disponibilul de la banca. Cheltuielile legate de achizitionarea actiunilor

reprezinta 1% din valoarea investitiilor financiare pe termen scurt.

SC ALFA SA vinde cele 200 de actiuni, astfel:

a. 1000 actiuni cu 6 lei/ actiunea;

b. 100 actiuni cu 4 lei/ actiunea.

Page 108: Tema Stagiu Conta

412. SC COMICA SA cumpara de la o societate afiliata , SC

COMALIMENT SA 200 actiuni a 3 lei bucata. Dividentele cuvenite la

sfarsitul anului sunt de 90 lei, care se incaseaza.

In anul urmator se vand, cu decontare ulterioara, actiuni astfel:

c. 80 actiuni cu 3. 5 lei titlul ;

d. 20 actiuni cu 2.8 lei titlul.

413. SC PETROM SA achizitioneaza actiuni cotate la bursa la un cost de

achizitie de 1000 lei, printr-o societate de intermediere al carui comision

este de5%, TVA 19%. Plata actiunilor se efectueaza ulterior prin virament

bancar. Prinzand o conjunctura favorabila societatea vinde actiunile cu

1400 lei, din care 400 lei cu incasare in numerar , iar restul cu incasare prin

banca.

414. SC TRICOTEXTIL SA emite 1000 obligatiuni, la valoarea nominala de

5 lei obligatiunea, in vederea obtinerii unui imprumut, cu dobanda de 10%

pe an.

Se rascumpara 100 obligatiuni, care se anuleaza, deci se ramburseaza

imprumutul obtinut anterior prin emisiunea de obligatiuni.

415. SC DELTA SA emite 100 obligatiuni, in urmatoarele conditii:

- valoarea nominala 5 lei

- valoarea de emisie ( vanzare) 4.7 lei

- valoarea de rambursare 5.1 lei

- dobanda anuala 10%

Page 109: Tema Stagiu Conta

- durata imprumutului 5 ani

Dupa 1 an se rascumpara 20 obligatiuni.

416. SC PETROLSUB SA rascumpara obligatiuni emise anterior, avand

valoarea nominala de 5000 lei, in vedrea anularii, deci a rambursarii

imprumutului obligatar.

417. SC DELTA SA rascumpara 500 de obligatiuni, in vederea anularii, pentru care se cunosc urmatoarele elemente:

- valoarea unitara nominala 1 leu

- dobanda anuala este de 20%

- rascumpararea se face pentru 300 de obligatiuni cu decontare imediata, iar 200 de obligatiuni cu decontare ulterioara.

418. SC LUSO SA emite 200 obligatiuni, in vederea obtinerii unui

imprumut, la valoarea nominala de 1leu/obligatiune. In cursul tragerii la

sorti, ( la loterie) se achita un castig de 45 lei, care se trece pe cheltuieli

financiare. Se rascumpara 40 de obligatiuni.

419. SC AVANTUL SA rascumpara 600 de obligatiuni emise in vederea

obtinerii de imprumuturi publice. Pretul de rascumparare este de 1.1 lei /

obligatiune, iar pretul de rambursare este de 1.2 lei /obligatiune.

Obligatiunile rascumparate sunt anulate:

- Valoarea de rambursare : 720 lei

( 600 obligatiuni x 1.2 lei /obligatiune)

Page 110: Tema Stagiu Conta

- Valoarea de rascumparare: (600 obligatiuni x 1.1 lei/obligatiune) 660

lei

Diferenta favorabila : 720-660 60 lei

420. SC COMETA SA rascumpara cu 3500 lei obligatiunile emise anterior

la valoarea nominala de 3000 lei, care se anuleaza. Pentru 2900 lei

decontarea este imediata prin virament, rar restul de 600 lei se deconteaza

ulterior.

421. SC MEDA SA achizitioneaza 1000 obligatiuni in vederea vanzarii ulterioare, cunoscand urmatoarele elemente:

- costul de achizitie unitar 6 lei

- plata se face pentru 4000 lei, din banca, iar pentru 2000 lei, in numerar

- se vand 700 obligatiuni la un pret unitar de 6.5 lei/ bucata

- se vand 300 obligatiuni la un pret unitar de 5.8 lei /obligatiunea.

422. SC PETROVEST SA achizitioneaza obligatiuni ca investitii financiare

pe termen scurt, avand costul de achizitie de 500 lei, platibil ulterior.

Jumatate din obligatiuni se vand ulterior cu pretul de vanzare de 270 lei, iar

cealalta jumatate cu pretul de vanzare de 240 lei.

423. SC MARA SRL cumpara 150 de obligatiuni la 1 leu bucata, iar 50 urmeaza a se plati ulteror.

Se revand 100 obligatiuni, 50 la pretul de vanzare de 0.8 lei, incasandu-se prin caserie , iar 50 la pretul de vanzare de 1,2 lei, incasandu-se prin banca.

424. SC ALFA SA emite obligatiuni in valoare de 60 lei, pe care le cumpara

SC BETA SA. Dobanda cuvenita prin negociere este de 15 lei. Dupa 1 an

Page 111: Tema Stagiu Conta

SC ALFA SA rascumpara obligatiunile emise la pretul pietei de 50 lei si le

anuleaza.

Sa se efectueze inregistrari la ambele societati comerciale.

425. SC GAMA SA a achizitionat obligatiuni in luna aprilie 2004, in valoare

de100 lei, iar cuponul dobanzii de incasat figureaza cu data de 1 aprilie

2005, rata dobanzii fiind de 16% . In execitiul 2005, la 1 aprilie se

incaseaza cuponul pentru perioada 1 aprilie 2004-1 aprilie 2005.

426. SC PAMORA SA achizitioneaza 250 de obligatiuni ale SC AVICOLA

SA cu o valoare nominala de 5 lei obligatiunea, valoarea de rambursare 5.5

lei / obligatiune si o dobanda de 10%.

Se vand altei societati obligatiunile cumparate la pretul de vanzare de 6

lei/obligatiune.

427. SC APRO SA achizitioneaza 100 obligatiuni in vederea obtinerii unui

castig din revanzare. Pretul de achizitie este de 400 lei, din care 300 lei se

achita in numerar, iar restul ulterior prin virament. Se vand 90 obligatiuni cu

5 lei/obligatiune, iar 10 obligatiuni cu 3.5 lei/obligatiune.

428. SC CRINUL SA primeste de la unul din clientii sai cu CEC pentru

incasat de 400 lei, reprezentand contravaloarea bunurilor livrate.Cecul se

depune la banca si se incaseaza.

429. SC MECORD SA detine in portofoliul sau o cambie de la un client,

pentru suma de 1200 lei. Cambia se depune la banca, pentru incasare la

scadenta, fapt pentru care banca percepe un comision de 17.5 lei.

Page 112: Tema Stagiu Conta

430. SC LUSO SA primeste de la un client un bilet la ordin valorand 100

lei, contravaloarea produselor finite livrate anterior.

La scadenta, biletul la ordin este remis bancii in vederea incasarii .

Comisionul bancar este de 4%.

431.SC SIMCOR SA primeste de la un client un bilet la ordin valorand

1000 lei, contravaloarea produselor finite livrate anterior.

Cu 18 zile inainte de scadenta, biletul la ordin este remis bancii spre

decontare . Rata scontului este de 6% si comisionul bancar este de 4%.

432. SC ALFA SA cumpara marfuri de la SC BETA SA in valoare de 100

lei, cu TVA 19% si concomitent vinde marfuri SC OMEGA SA de 100 lei,

TVA 19%. SC ALFA SA trage o cambie asupra SC OMEGA SA in favoarea

SC BETA SA. Sa se efectueze inregistrarile la cele 3 societati.

433. SC MERCUR SA incheie un contract de import in valoare de 10.000 lei, pe credit furnizor. Platile au loc astfel:

- 10% din valoarea importului se va plati in avans catre furnizori ;

- 30 % din valoarea importului se plateste la livrarea marfurilor prin acreditiv;

- 60 % din valoarea importului se plateste prin garantie cu un set de 6 cambii de 1000 lei fiecare, cu scadente semestriale in termene stabilite.

Se negociaza o dobanda de 8% la valoarea nominala a fiecarei cambii.

Inregistrari la importator si exportator. Ambele societati sunt scutite de plata TVA.

Page 113: Tema Stagiu Conta

434. SC ATACRET SRL incheie un contract de import in valoare de 5000

eur, a 3.3 lei/ eur, pe credit furnizor.In acest contract se prevede ca platile

se vor efectua astfel:

- 20% la livrare prin acreditiv irevocabil;

- 80% plata pe credit in patru rate platite la 6 luni de la ultima livrare. La

plata, fiecare rata este acoperita de catre o cambie, in valoare de 40 lei . La

valoarea de 160 lei, acoperita prin cambii, cumparatorul plateste

furnizorului o dobanda de 7%, esalonata egala in timp.

Inregistrari la importator si exportator in conditiile in care nu sunt platitoare

de TVA.

435. SC MOBIROM SA accepta o cambie de la un client caruia i-a facturat

bunuri in valoare de 500 lei, cu termenul de plata la 30 iunie 2005.

a) incasarea cambiei la scadenta cu un comision de 5 lei;

b) scontarea cambiei inainte de scadenta, la 20 iunie 2005, comision 5lei ,

tva 19 %, iar rata scontului este de 12%.

436. Societatea comerciala C ( tras) anunta societatea comerciala A(

tragator) ca nu poate plati cambia, la scadenta, societatii comerciale B (

beneficiar) de 1190 lei.

Tragatorul A avanseaza trasului C suma de 1190 lei si, concomitent, pentru

recuperarea sumei avansate, emite o alta cambie, in valoare de 1249 lei

(1190+ 59 lei dobanda) asupra trasului C. Beneficiarul cambiei noi este

trgatorul A.

Sa se efectueze inregistrari in contabilitatea societatilor A si C.

Page 114: Tema Stagiu Conta

437. SC “ORION” SA are o creanta pe seama unui client extern de 1000$

si care a fost luata in evidenta la cursul valutar de 3,2 lei/$.

Ulterior, creanta este incasata, astfel:

a).la cursul de 3,3 lei/$

b).la cursul de 3 lei/$.

438. SC “SCORPION” SA are o datorie fata de un furnizor extern de 1000$

si a fost luata in evidenta la cursul valutar de 3,2 lei/$.

Ulterior, datoria este platita, astfel:

a).la cursul de 3,3 lei/$;

b).la cursul de 3lei/$.

439. Pentru soldul debitor al contului de 5121, in trimestrul I al anului, s-au

calculate dobanzi in suma de 480 lei, care se incaseaza.

440. Pentru soldul creditor al contului 5121, in trimestrul II al anului, s-au

calculate dobanzi in suma de 220 lei, care se achita.

441. La data de 20 noiembrie 2004 se fac urmatoarele operatiuni prin

contul de disponibil in devize:

- incasarea facturii privind livrarea de bunuri de la un client extern in

valoare de 20000 euro, emisa la data de 10 octombrie 2004;

- plata unei facturi primita de la un furnizor extern din data de 25

septembrie, in valoare de 12000 euro.

Cursul oficial al euro a fost de 3 lei/euro la 25 septembrie, 3,2 lei/ euro la

10 ocotmbrie 2004 si de 3,3 lei/euro la 20 noiembrie.

Page 115: Tema Stagiu Conta

La 31 decembrie 2004 cursul oficial al euro este de 3,35 lei/euro. Sa se

calculeze soldul in devize la cursul oficial din 31 decembrie 2004.

442. SC “MULTIGRAF” SRL contabilizeaza mandatele postale aferente

vanzarilor prin colete, in suma de 280 lei, care se incaseaza prin contul din

disponibil la banca.

443. La finele lunii se contabilizeaza suma de 180 lei, remisa de un client

bancii, dar neaparuta in extrasul de cont. La inceputul lunii urmatoare,

suma apare ca incasata in extrasul de cont primit de la banca.

444. SC MUSAT SRL rezerva suma de 3000 lei necesari cumpararii de

valuta la licitatie. In urma licitatiei valutare se obtin 2000 dolari la cursul de

3,2 lei/$. Comisionul bancar pentru schimbul valutar este de 1%.

445. Se contabilizeaza operatiile banesti in lei, conform Registrului de

casa, astfel:

Incasari:

200 lei incasari din contul de la banca;

50 lei din restituire de avans de trezorerie neutilizat;

350 lei incasari de la clienti;

60 lei chirii;

440 lei din vanzari de marfuri.

Plati:

300 lei furnizorilor;

250 lei salariile personalului;

80 lei ajutoare material salariatilor;

Page 116: Tema Stagiu Conta

20 lei societati de asigurare ca prima;

446. Se contabilizeaza operatiile banesti in devize, prin casieria unitatii,

conform Registrului de casa in devize.

a) Se incaseaza o creanta de 100$ la cursul valutar de 3,2lei/$, creanta

fiind in evidenta la cursul de 3,15 lei/$;

b) se acorda un avans de trezorerie de 50$, la cursul valutar al zilei de

3,25lei/$;

c) Se incaseaza de la debitor 80$ la cursul valutar al zilei de 3,23lei/$,

creanta fiind in evidenta la cursul de 3,25lei/$. Cursul final este de 3,3 lei/$.

447. SC CRINUL SA incaseaza de la un client extern un avans de 1000

euro la cursul valutar de 3,3 lei/euro. Se livreaza marfa in valoare de 2000

euro, la cursul de 3,35 lei/euro, dupa care se regularizeaza avansul si se

incaseaza restul de 1000 euro, la cursul de 3,33lei/euro.

448. SC MEDA SA obtine un credit bancar pe termen scurt de 2000 lei.

Dobanda perceputa 400 lei.

449. Se achita obligatia fata de furnizor, in suma de 32500 lei, dintr-un

credit pe termen scurt primit de la banca, dobanda 15%. La scadenta se

ramburseaza creditul si dobanda.

450. Acordarea unui bilet la ordin de 1000$, la cursul de schimb de

3,25lei/$, furnizorului de mijloace fixe. Plata se face la scadenta, la cursul

valutar de 3,23lei/$ si se evidentiaza si diferente nefavorabile de curs

valutar contatate la lichidarea efectului de plata in devize.

Page 117: Tema Stagiu Conta

451. Se incaseaza un avans de 4000$, la cursul de 3,2lei/$, de la client

extern pentru produsele contractate a se livra. Se livreaza produsele finite

in valoare de 10000$ la cursul de schimb de 3,2 lei/$. Se diminueaza

creanta fata de client cu avansul acordat si se incaseaza diferenta, la

acelasi curs valutar de 3,2 lei/$.

452. Se incaseaza avansul de 400$ la cursul de 3,2lei/$ de la un client

extern pentru produsele contractate a se livra. Produsele nu se mai

livreaza, iar avansul se restituie clientului extern, ca urmare a rezilierii

contractului, la un curs de schimb de 3,23 lei/$.

453. Se depune suma de 1000$, la cursul de schimb de 3,3 lei/$, la

casieria societatii comerciale “EXMOB” S.A..

Restituirea sumei catre asociati, din mijloacele banesti depuse de catre

acestia, la cursul de 3,31 lei/$, si evidentierea diferentelor nefavorabile de

curs valutar constatate cu aceasta ocazie.

454. Se reflecta dividendele datorate actionarilor in suma de 1000$, la

cursul de 3,24lei/$, precum si retinerea impozitului de 10% pe dividend de

catre unitatea patrimoniala. Se achita dividendele cuvenite de 900$ si se

face plata datoriei fata de bugetul de stat, pentru impozitul pe dividend

datorat de 100$, la cursul de 3,25 lei/$.

455. Evidentierea sumei de 400$, la cursul de 3,3lei/$, datorata tertilor

pentru achizitionarea de actiuni, in vederea obtinerii veniturilor financiare

intr-un termen scurt, achitarea acestor datorii la cursul de schimb de

3,32lei/$ si reflectarea diferentelor nefavorabile de curs valutar, cu ocazia

achitarii investitiilor financiare pe termen scurt.

Page 118: Tema Stagiu Conta

456. Obtinerea imprumutului obligatar in suma de 600$, la cursul de

schimb de 3,3 lei/$, la valoarea de rambursare a obligatiunilor emise.

Incasarea sumei la acelasi curs de schimb, restituirea imprumutului din

emisiunea de obligatiuni, la cursul de 3,32lei/$ si evidentierea diferentelor

nefavorabile de curs valutar constatate cu aceasta ocazie.

457. Se primeste suma de 800$, la cursul de 3,33 lei/$, sub forma de credit

pe termen lung si mediu. Rambursarea creditului bancii se face la cursul de

3,34 lei/$, reflectandu-se si diferentele de curs nefavorabile constatate.

458. Incasarea sumei de 550$, la cursul de schimb de 3,22 lei/$ de la

agentii economici care detin titluri de participare la S.C. CRISUL S.A.

Restituirea sumei in valuta la cursul de schimb de 3,32 lei/$ si evidentierea

diferentelor nefavorabile de curs valutar rezultate.

459. Primirea sumei de 450$, la cursul de 3,3 lei/$ sub forma altor

imprumuturi si datorii asimilate, rambursarea ei la cursul de 3,32 lei/$ si

evidentierea diferentelor de curs.

460. S.C. ONIX S.A. executa lucrari unui client extern in valoare de 2000$,

la cursul de 3,23lei/$. Incasarea sumei se face prin casieria unitatii la cursul

de 3,22 lei/$. Se inregistreaza si diferentele de curs valutar constatate cu

ocazia lichidarii creantelor.

461. S.C. OMEGA S.A. inregistreaza factura nr. 1200, in valoare de 600$

pentru semifabricatele vandute pe credit, la cursul de 3,22lei/$, pentru care

primeste un bilet la ordin in valoare de 600$, iar incasarea lui prin casieria

unitatii se face la un curs de 3,21 lei/$. Se inregistreaza si diferentele

nefavorabile de curs valutar constatate la lichidarea efectelor de primit in

devize.

Page 119: Tema Stagiu Conta

462. SC ALFA SA vinde marfuri pe credit in valoare de 3000$, la cursul de

3,22lei/$, pentru care primeste un bilet la ordin in valoare nominala de

2000$ si se acorda un scont de 2%, din valoarea ramasa de incasat

(1000$), pentru achitarea anticipate a datoriei catre comparator. Se

incaseaza, prin casieria unitatii, suma ramasa la cursul de achimb de 3,2

lei/$. Se evidentiaza si diferentele de curs valutar aferente.

463. SC BETA SA depune la banca biletul la ordin cu valoarea nominal de

2000$ pentru scontare, la cursul de schimb de 3,1 lei/$, pentru care se

acorda un scont de 100$ bancii, iar banca retine comisionul de 10$. Se

incaseaza valoarea nominal a efectului de comert, mai putin comisionul si

dobanda (2000$ - 110$ = 1890 $).

Cursul dolarului in momentul primirii biletului la ordin, pentru serviciile

efectuate, a fost de 3,22lei/$.

464. Se evidentiaza la cursul de schimb de 3,23 lei/$, suma de 1000$,

datorata societatii de un client incert. Se incaseaza suma in numerar la

cursul de 3,21lei/$.

465. SC “ONIX” SA acorda un imprumut de 1000$, la cursul de 3,22 lei/$,

SC “OPAL” SA la care detine titluri de participare. Se incaseaza imprumutul

la cursul valutar de 3,21 lei/$ si se evidentiaza diferentele constatate in

urma rambursarii imprumutului.

466. SC DELTA SA acorda un imprumut societatii, in valoare de 2000$, la

cursul de 3,22 lei/$, in baza unui contract de imprumut. Rambursarea

imprumutului la scadenta se face la cursul de 3,15 lei/$.

Page 120: Tema Stagiu Conta

467. La SC “ARTA” SA se evidentiaza dobanzile anuale de 500$, la cursul

de 3,3 lei/$, aferente creantelor legate de participatii si imprumuturilor pe

termen lung acordate tertilor. Incasarea dobanzii se face la cursul de 3,2

lei/$.

468. SC “MOCA” SA primeste sub forma de imprumut pe termen lung,

suma de 5000$, la cursul de 3,31 lei/$, cu o dobanda de 200$ pe an. Dupa

primul an se ramburseaza imprumutul si dobanda aferenta la cursul de

3,38 lei/$.

469. SC METALICA SA contracteaza un credit pe termen scurt in valoare

de 30000 lei, la data de 1.07.2005, scadent la 31.12.2005, cu o dobanda

anuala de 20%, platibila la scadenta. Creditul nu poate fi rambursat decat

la 31.01.2006, banca percepand o dobanda penalizatoare de 0,1% pentru

fiecare zi de intarziere.

470. SC MIORITA SA incaseaza un credit garantat de guvern in valoare de

150000 euro, la data de 1.06.2005, la un curs valutar de 3,3 lei/euro, care

urmeaza a se rambursa la 31.08.2005, cu o dobanda de 10%, platibila la

scadenta. Rambursarea creditului si a dobanzii la scadenta se face la

cursul de 3,35 lei/euro.

471. SC CRISUL SA beneficiaza la 1.04.2005 de un credit extern garantat

de stat de 30000 euro, la un curs valutar de 3,3 lei/euro. Dobanda bancara

inregistrata este de 6% platibila la rambursarea creditului. Scadenta

creditului este de 30.06.2005, cand se ramburseaza la un curs de 3,28 lei/

euro.

472. SC “COMALIMENT” SA achizitioneaza marci postale si timbre fiscal,

in valoare de 600 lei, conform Registrului de casa. Se utilizeaza marci

Page 121: Tema Stagiu Conta

postale in valoare de 80 lei, pentru francarea corespondentei, conform

Borderoului intocmit.

473. SC “EXMOB” SA achizitioneaza bilete de tratament si odihna in

valoare de 200 lei, TVA 19%. Se distribuie salariatilor bilete de tratament si

odihna, contravaloarea lor suportandu-se 50% de unitate si 50% de

salariati. Se retin sumele de la salariati, inclusiv TVA.

474. SC “SINTEZA” SA achizitioneaza bilete de calatorie de 50 lei si

abonamente de calatorie de 150 lei, TVA 19%, pe care le distribuie gratuit

salariatilor proprii, potrivit legii.

475. SC MECORD SA primeste conform facturii nr. 1800, 100 tichete de

masa a 8 lei tichetul, precum si valoarea imprimatelor de 40 lei. Se impart

cele 100 de tichete salariatilor, 10 tichete restituindu-se ulterior societatii.

476. Se deschide un acreditiv in lei, la dispozitia unui furnizor intern, pentru

10000 lei. Se primesc facturi pentru materii prime aprovizionate in suma de

9500 lei , care se achita din acreditiv. Se lichideaza partea neutilizata din

acreditiv.

477. Se deschide un acreditiv in devize, la dispozitia unui furnizor extern,

pentru 10000$, cursul valutar fiind de 3,2 lei/$. Acreditivul ramane neutilizat

pana la finele exercitiului, cand cursul valutar creste la 3,4lei/$. La acest

curs se achita furnizorului extern contravaloarea unei facturi de 9000$.

478. Se acorda unui salariat, care se deplaseaza la Pitesti, pentru

achizitionarea de piese de schimb, un avans de trezorerie, in numerar de

600 lei, conform Registrului de casa. Costul de achizitie al pieselor de

Page 122: Tema Stagiu Conta

schimb este de 410 lei, TVA 19%, iar cheltuielile de deplasare, conform

decontului intocmit, se cifreaza la 17,1 lei. Se incaseaza suma necheltuita.

479. Se acorda unui merceolog, suma de 1200 lei, pentru procurarea de

marfuri necesare societatii.

Merceologul intocmeste decontul de cheltuieli astfel:

800 lei cumparat marfuri;

152 lei TVA aferenta;

148 lei cheltuieli de deplasare si hotel;

100 lei se restituie la casierie.

480. SC TURIST SA acorda un avans de trezorerie in valuta, in valoare de

200$, la cursul de schimb al zilei de 3,25 lei/$. La data justificarii avansului

acordat in devize el a fost integral utilizat.

481. SC STIMIN SA acorda un avans in devize, pentru deplasare, in

valoare de 200$, la cursul de schimb 3,25lei/$.

La data justificarii avansului in devize, care a fost utilizat numai in suma de

160$, pot sa apara trei cazuri:

Cursul dolarului a ramas neschimbat;

Cursul dolarului a crescut 3,28 lei/$;

Cursul dolarului a scazut la 3,21 lei/$.

482. SC OLIMPIA SA deconteaza cheltuielile cu reparatia autoturismului

proprietatea firmei, in valoare de 2000 lei, TVA 19%, achitate de catre un

salariat al firmei (sofer), pe baza de bonuri de reparatii.

In acest caz pot sa apara doua situatii:

Page 123: Tema Stagiu Conta

Angajatul a primit avans de 3000 lei;

Angajatul nu a primit avans si a platit costul reparatiei din banii

proprii, pe care ii recupereaza.

483. Pentru aprovizionarea cu material deficitare, un salariat al SC OMEGA

SA este delegate sa se deplaseze la Timisoara. La plecare primeste un

avans de 5000 lei. La intoarcerea din delegatie, in timp de 3 zile, justifica

prin decontul de cheltuieli, urmatoarele:

- bilet CFR dus-intors 60 lei

- cazare hotel 2 nopti 140 lei

- diurna deplasare 3 nopti 100 lei

Total 300 lei

Materiale cumparate 4200 lei

Sume nefolosite 500 lei

Total 5000 lei

484. Se procura diferite materiale consumabile de catre un angajat al

firmei, in suma de 4000 lei, TVA 19%, care a primit avans de trezorerie.

Dupa intocmirea decontului se primesc banii de catre salariat.

485. La casa de schimb valutar “Dacia” au avut loc urmatoarele operatii in

cursul lunii:

- cumpararea a 3500 dolari, la un curs de cumparare de 3,38lei/$, cu un

comision de 5%;

Page 124: Tema Stagiu Conta

- vanzarea a 2000$, la un curs de vanzare de 3,4lei/$, cu un comision de

4%.

486. Casa de schimb valutar “FELIX”, transfera catre punctual de schimb

din Bors, suma de 820 lei si 6000$, la cursul de cumparare de 3,43lei/$.

487. SC MEDA SA cumpara 200 actiuni a 5 lei/actiune de la o filiala din

cadrul grupului in data de 1.03.2005 la sfarsitul anului 2005, in urma

inventarierii se constata ca valoarea actiunilor a scazut la 4,5lei/actiune,

fapt pentru care se inregistreaza o ajustare pentru depreciere. In anul 2006

actiunile detinute la societatile din cadrul grupului se vand cu 4lei/actiune,

incasandu-se prin banca.

488. SC CAMEL SA constata cu ocazia inventarierii de la sfarsitul anului

2005 ca valoarea actiunilor proprii rascumparate se diminueaza capitalul

social (VN = 2500), iar ajustarea se anuleaza.

489. SC DORIS SA cumpara obligatiuni, de pe piata de capital, in valoare

de 12000 lei, in 1.06.2005. la sfarsitul anului se constata ca valoarea

obligatiunilor cumparate de la alte societati a scazut de la 10500 lei, fapt

pentru care se inregistreaza ajustare pentru deprecierea obligatiunilor. In

anul urmator obligatiunile sunt vandute cu 10000 lei, iar ajustarea este

anulata.

490. SC ALTEX SA primeste cu factura nr.2200, materii prime la costul de

achizitie de 800 lei, TVA 19%, cheltuieli de transport incluse in factura 200

lei, care se inregistreaza in contabilitate dupa metoda inventarului

intermitent.

Page 125: Tema Stagiu Conta

491. Conform bonului de consum nr.105 se inregistreaza consumul de

materii prime, in valoare de 500 lei, cheltuieli de transport aferente 100 lei,

inregistrate in contabilitate dupa metoda inventarului permanent, care au fost

inregistrate la costul standard (prestabilit).

492. Cu ocazia inventarierii se consta o lipsa de materii prime la pretul

standard de 200 lei, inregistrandu-se si diferentele de pret aferente de 60 lei.

493. Se inregistreaza consumul de materii auxiliare in valoare de 60 lei,

cheltuieli de transport aferente 20 lei.

494. Se elibereaza in consum hartie de ambalat, in valoare de 280 lei.

495. Conform fisei limita de consum se inregistreaza consumul de piese de

schimb, pe luna curenta in valoare de 300 lei, cheltuieli de transport aferente

de 600 lei.

496. La SC LIDO SA cu ocazia inventarierii se constata:

- plus de materii prime 40 lei

- plus de materii auxiliare 30 lei

- plus de materiale de natura obiectelor de inventar 80 lei

- lipsuri de piese de schimb neimputabile 20 lei

- lipsuri de carburanti, pentru care sunt norme de perisabilitati admise 70 lei

497. SC APRO SA inregistreaza consumul de seminte si produse agricole, astfel:

- seminte de grau, porumb si secara 650 lei

- coceni de porumb 300 lei

Page 126: Tema Stagiu Conta

- lapte de vaca consumat de vitei 200 lei

498. De la ferma zootehnica a SC GROPITA SA se obtin gunoi de grajd in valoare de 2.000 lei, care se repartizeaza pentru folosire, astfel:

- 80% in anul current;

- 20% in anul urmator.

499. Se cumpara un carnet de CEC nou, pentru care se achita suma de 6 lei, in numerar.

500. Materialele de natura obiectelor de inventar date in folosinta in luna curenta sunt de 200 lei, cheltuielile de transport aferente sunt in suma de 75 lei.

501. Pe baza facturii nr.1110 se inregistreaza consumul de energie electrica pe luna curenta 120 lei, TVA 19%.

502. Factura pentru apa pe luna curenta este de 150 lei, TVA 19%.

503. Conform facturii nr.1420 se inregistreaza consumul de energie termica, pe luna curenta de 300 lei, TVA 19%.

504. Inregistrarea mortalitatii la categoria tineret bovin 0-6 luni, in valoare de 1.800 lei pentru animalele cumparate.

505. La SC ORINTEX SA se descaraca gestiunea pentru marfurile vandute in cursul lunii 500 lei, adaos comercial 100 lei, TVA neexigibila 114 lei.

506. Se descarca gestiunea pentru ambalajele vandute, in valoare de 200 lei, diferente de pret aferente 40 lei.

507. Se primeste in chirie un imobil avand valoarea de 6.000 lei. Chiria lunara datorata si achitata este de 120 lei.

508. Se primeste factura nr.1116 pentru reparatii la utilaje frigorifice in valoare de 200 lei, TVA 19%.

509. Reparat si verificat aparate de masura si cantarit de catre o firma specializata, care emite factura nr.502 in valoare de 600 lei, TVA 19%.

Page 127: Tema Stagiu Conta

510. Se achita la ASIROM prima de asigurare a bunurilor pe luna curenta in suma de 1.600 lei.

511. SC MULTIMOD SRL plateste chiria pe luna curenta, in valoare de 180 lei, TVA 19%.

512. Se achita chiria anticipat pe trei luni, in suma de 600 lei. Se include in cheltuieli, suma ce devine curenta pe prima luna din trimestru, din chiria platita anticipat.

513. Se inregistreaza factura nr.1500 a unui institut de cercetari pentru elaborarea unui studiu realizat in favoarea unitatii patrimoniale, in valoare de 800 lei, TVA 19%.

514. Conform statului de plata a salariilor se inregistreaza suma de 120 lei, datorata unui collaborator pentru prestatiile efectuate, TVA 19%.

515. Onorariile cuvenite unui expert contabil, pentru expertiza contabila efectuata, este in suma de 400 lei, TVA 19%.

516. Se inregistreaza factura 8002 primita de la PROTV, pentru publicitatea efectuata in suma de de 100 lei, TVA 19%.

517. SC ALFA SA inregistreaza plata in numerar a sumei de 200 lei, TVA 19%, pentru achizitionarea de sucuri si cafea consumate cu ocazia tratativelor purtate cu o delegatie a unui partener strain.

518. SC GAMA SA inregistreaza factura nr. 1101 primita de la intreprinderea de transport local, pentru transportul personalului unitatii la si de la locul de munca in valoare de 300 lei, TVA 19%.

519. Consumul de bilete si tichete de calatorie cu transportul de persoane, pe luna curenta este de 150 lei.

520. Titularul unui avans de 200 lei primit pentru deplasare in interes de serviciu in alta localitate prezinta la revenirea in unitate decontul de cheltuieli si acte anexe (bilete de transport, nota de plata hotel, ordin de deplasare), justificand suma de 180 lei si restituie suma de 20 lei la casierie.

Page 128: Tema Stagiu Conta

521. Cheltuielile ocazionate cu deplasarile in alte localitatati a personalului, pe luna curenta sunt in suma de 280 lei, pentru care s-au acordat avansuri de trezorerie.

522. Conform decontului se inregistreaza contravaloarea marcilor postale utilizate in cursul lunii pentru expedierea corespondentei, in suma de 60 lei.

523. Consumul de timbre postale si fiscale, folosit de societate pentru francarea corespondentei pe luna curenta este in suma de 80 lei.

524. Cheltuielile de telefon pe luna curenta facturate de PTTR sunt in suma de 300 LEI, tva 19%.

525. Din extrasul de cont rezulta retinerea de catre unitatea bancara, din contul de disponibil al unitatii patrimoniale a sumei de 350 lei, reprezentand comisioane si speze bancare pentru serviciile efectuate in cursul perioadei de gestiune.

526. Se achita in numerar suma de 50 lei reprezentand diferite fotocopii la terti.

527. Se calculeaza impozitul suplimentar datorat de SC ALFA SA bugetului de stat pentru depasirea fondului de salarii maxim admisibil, in suma de 135 lei.

528. Se inregistreaza impozitul pe cladiri in suma de 120 lei, datorat bugetului statului de catre unitatea patrimoniala.

529. Fondul de risc si accidente este de 220 lei, pe luna curenta.

530. Accizele datorate pentru marfurile aprovizionate sunt in suma de 900 lei.

531. La sfarsitul lunii mai SC BETA SA inregistreaza suma de 1.000 lei drept

salarii cuvenite personalului, conform statelor de plata, CAS 19,75%, fondul

de somaj 2,5 %, CASS 7%.

Page 129: Tema Stagiu Conta

532. La SC EXMOB SA se inregistreaza suma de 480 lei la clienti insolvabili,

care nu mai pot fi incasati.

533. SC STIMIN SA inregistreaza suma de 250 lei ca suma ce nu mai poate

fi incasata de la diversi debitori.

534. SC ALFA SA detinand titluri de participare (actiuni) in capitalul social al

SC BETA SA i-a acordat acesteia un imprumut pe termen lung in suma de

1.000 lei, dar la scadenta nu poate sa-si recupereze imprumutul si nici

dobanda aferenta de 150 lei, fapt pentru care inregistreaza suma de 1.150

lei drept pierderi din creante legate de participanti.

535. SC OMEGA SA are in cont la banca 1.000$ evidentiati in contabilitate

la cursul de 3,3 lei/$, iar cursul scade la 3,25 lei/$, deci apare o diferenta

nefavorabila de 0,05 lei/$, care se inregistreaza.

536. La SC SINTEZA SA valoarea pierderilor din creante imobilizate este de

440 lei, care se inregistreaza.

537. SC ALOR SA vinde actiuni cumparate de la societati afiliate, pretul de

vanzare incasat este de 360 lei, iar pretul de cumparare a fost de 400 lei.

538. Dobanda aferenta creditului pe termen scurt este de 85 lei.

539. Scontul acordat clientilor pentru plata inainte de termen a produselor primite este in suma de 62,5 lei.

540. Se achita despagubiri, amenzi si penalitati, prin contul de disponibil al unitatii patrimoniale, in suma de 1.000 lei.

541. SC SIMCOR SA vireaza suma de 300 lei sub forma de donatii unei fundatii filantropice.

Page 130: Tema Stagiu Conta

542. SC CALIPSO SA acorda sub forma de donatii marfuri in valoare de 6.000.000 lei si ambalaje de 200 lei.

543. Se scoate din evidenta o creanta prescrisa in suma de 200 lei.

544. Se inregistreaza suma de 400 lei, reprezentand materii prime distruse in urma unei inundatii, la magazia de materiale a unitatii.

545. SC MOBILA SA face o donatie de materii prime la pretul de achizitie de

200 lei, Scolii speciale nr.7 Oradea si alte materiale, la pretul de inregistrare

de 130 lei, cheltuieli de transport aferente 20 lei, Grupului Scolar nr. 1 din

Oradea.

546. SC VULTURUL NEGRU SA doneaza Casei de copii nr. 10 marfuri la

pretul de achizitie de 200 lei, adaos comercial 40 lei, TVA 45,6 lei.

547. SC BETA SA doneaza la SC OMEGA SA materii prime in valoare de

560 lei (diferenta de pret nefavorabila 60 lei) si suma de 100 lei, platita din

numerarul aflat in caserie.

548. SC PECO BIHOR doneaza gradinitei de copii nr.2, combustibili in

valoare de 400 lei si asociatiei sportive VIITORUL suma de 600 lei.

549. SC PREMAGRO SA doneaza terenuri in valoare de 7.000 lei, utilaje

energetice noi de 16.000 lei, masini de lucru in valoare de 10.000 lei,

amortizate in proportie de 80% si titluri imobilizate ale activitatii de portofoliu

12.000 lei.

550. SC SIGMA SA varsa catre Crucea Rosie, in scop umanitar, suma de

2.000 lei.

551. Se trec pe cheltuieli creantele fata de un debitor devenit insolvabil, in

sum ad 350 lei, pe baza unei hotarari judecatoresti.

Page 131: Tema Stagiu Conta

552. Se inregistreaza scoaterea din evidenta a unui utilaj vandut, al carui valoare neta contabila este de 1.800 lei.

553. Datorita unei inundatii la magazia de produse finite, se inregistreaza degradarea produselor finite in valoare de 1.750 lei.

554. Se scoate din functiune un strung, valoarea de inregistrare 360 lei, amortizarea inregistrata 300 lei.

555. Se inregistreaza cotele lunare de amortizare, astfel:

- 60 lei brevete;

- 20 lei cheltuieli de dezvoltare;

- 80 lei cladiri;

- 50 lei instalatii de lucru;

- 40 lei mijloace de transport.

556. La inchiderea exercitiului financiar se constata cu ocazia inventarierii imobilizarilor corporale, urmatoarele:

- cost de achizitie a imobilizarilor 1.450 lei

- amortizarea inregistrata 830 lei

Valoarea neta contabila 620 lei

Valoarea actuala (reala) 400 lei

Depreciere valorica 220 lei

Pentru deprecierea valorica se inregistreaza o ajustare.

Page 132: Tema Stagiu Conta

557. Se inregistreaza o ajustare de 400 lei pentru deprecierea imobilizarilor

corporale si o ajustare de 200 lei pentru deprecierea imobilizarilor

necorporale.

558. Se inregistreaza o ajustare pentru deprecierea imobilizarilor financiare

in suma de 300 lei.

559. Se inregistreaza o ajustare pentru deprecierea materiilor prime 200 lei

si a marfurilor 300 lei.

560. Se inregistreaza o ajustare pentru deprecierea creantelor – debitori in

suma de 700 lei.

561. Se inregistreaza o ajustare pentru deprecierea creantelor unitatii cu

asociatii in suma de 380 lei.

562. Se inregistreaza o ajustare pentru deprecierea investitiilor financiare pe

termen scurt in suma de 500 lei.

563. SC MODEX SA efectueaza urmatoarele cheltuieli in luna noiembrie:

- consum de materii prime 3.000 lei

- consum de materii auxiliare 2.000 lei

- drepturi de personal care constau in:

- salarii 8.000 lei

- CAS 19,75% 1.580 lei

- CASS 7% 560 lei

- contributia la fondul de somaj 200 lei

- comisioane si speze bancare 250 lei

- cheltuieli cu transport de bunuri si persoane 200 lei

Page 133: Tema Stagiu Conta

- TVA 19% 38 lei

- cheltuieli cu colaboratorii, persoane fizice 120 lei

- cheltuieli cu impozite sit axe cuvenite bugetului de stat la termenele

legale 600 lei

- cheltuieli privind majorari de intarziere constatate de organele de

control ale Ministerului Finantelor 250 lei

564. SC CALIPSO SA inregistreaza obligatiile pe luna ianuarie, astfel:

- impozit pe profit 620 lei

- impozit pe teren 300 lei

- impozit pe cladiri 200 lei

565.Cu factura nr. 1800, SC GAMA SA livreaza produse finite, la pretul de vanzare de 1500 lei, tva 19%. 

566.Se livreaza unui client materii prime, care nu sunt folosite in unitate,

pretul de vanzare 600 lei, TVA 19%, costul de achizitie 550 lei.

567.SC AGRO SA livreaza unor beneficiari produse agricole, astfel:

- produse vegetale in valoare de 600 lei

- produse animaliere in valoare de 400 lei.

568.Se emite factura nr. 1303, pe numele unui client extern pentru

produsele livrate de 40.000 eur, cursul in momentul facturarii este de 3.3

lei/ eur.

569.Se livreaza unui client, conform facturii nr. 1501, tineret bovin 6-12 luni,

in valoare de 2500 lei, tva 19%.

Page 134: Tema Stagiu Conta

570.Se inregistreaza factura nr. 2021, pentru materiale de natura obiectelor

de inventar livrate unui beneficiar, in valoare de 800 lei , TVA 19%.

571.Se vand produsele reziduale ( span) la pretul de vanzare de 300 lei,

TVA 19%.

572.Conform facturii nr. 1101 se livreaza semifabricate, pretul de vanzare

de 1600 lei , tva 19%.

573.Se factureaza unui client intern contravaloarea unei lucrari executate in

suma de 400 lei, tva 19%.

574.Se factureaza unui client extern, transportul pentru produsele

cumparate, in valoare de 1800 lei.

575. Se vinde unui client extern o licenta de fabricatie a cimentului in

valoare de 3000 lei.

576.Se inregistreaza suma de 6000 lei, tva 19% ca redeventa cuvenita

pentru concesionarea unui teren altei societati comerciale, pe anul in curs.

577.Se vand 400 lazi de fag unui beneficiar, pretul de vanzare 5 lei/bucata ,

tva 19% .

578.SC ORINTEX SA vinde marfuri in valoare de 5000 lei, pe credit

comercial, cu o dabanda de 20%, incasarea efectuandu-se peste un an.

Factura cuprinde:

Page 135: Tema Stagiu Conta

- valoarea marfii 5000 lei

- TVA 19% 950 lei

Total 5950 lei

- dobanda 20% 1000 lei

Total credit 6950 lei

579.SC CRISUL SA vinde in numerar marfuri la pretul de vanzare cu

amanuntul de 5000 lei, tva inclus in pret.

580.Se incaseaza in numerar suma de 200 lei, tva 19%, reprezentand

venituri obtinute de SC TURIST SA din transportul de persoane, pe luna

curenta.

581.Veniturile realizate de societate din convorbirile telefonice avute cu

clienti, sunt in suma de 50 lei, tva 19%.

582.In luna curenta se inregistreaza veniturile din convorbirile telefonice ale

salariatilor societatii, in suma de 60 lei, tva 19%.

583.Veniturile din chirii percepute de la salariatii societatii sunt in suma de

500 lei, tva 19%.

584.Veniturile incasate din chirii, pentru luna curenta , de la alte societati

comerciale 2500 lei, tva 19%.

585.Veniturile obtinute din tratamentul efectuat catre salariati este de 250

lei.

586.Se factureaza unui beneficiar:

- 550 lei semifabricate

Page 136: Tema Stagiu Conta

- 100 lei produse rezidulae

- 650 lei produse finite

- 200 lei ambalaje

- Tva 19%.

587.Se vand unui beneficiar 1000 sticle cu apa minerala Borsec, 1.2 lei/

litru de apa, 0.8 lei sticla , tva 19%.

588. La SC ALFA SA din productie rezulta produse finite, care se predau

la magazie , la pretul de inregistrare standard de 1600 lei.

589.Din productie rezulta semifabricate, care se predau la magazie, la

pretul de inregistrare de 800 lei.

590.Din productie rezulta SDV-uri, in valoare de 1200 lei, care vor fi folosite

in intreprindere sub forma materialelor de natura obiectelor de inventar.

591.SC AGRO SRL inregistreaza laptele obtinut la 1200 lei si livrat catre

SC LUSO SA la 1250 lei, costul efectiv fiind de 1170 lei .Se descarca

gestiunea pentru laptele livrat.

592.Se obtin din productie 20 vitei in valoare de 4000 lei.

593.Inregistrarea sporului in greutate al animalelor, astfel:

- categoria 0-6 luni : 4000 kg x 4 lei = 16. 000 lei

- categoria 6-12 luni : 2500 kgx 6 lei = 15.000 lei

TOTAL 31.000 lei

594.SC MEDA SA efectueaza o lucrare de cercetare pe cont propriu al

carui venit este estimat la 500 lei si care se amortizeaza in doai ani.

595.La sfarsitul anului era in curs de executie un proiect de dezvoltare in

valoare de 1800 lei.

Page 137: Tema Stagiu Conta

596.Se executa in regie proprie lucrari de acces la un teren si imprejurimi a

caror cost efectiv este de 280 lei.

597.SC ARTEX SA realizeaza in regie proprie o cladire in valoare de 5000

lei, cost de productie, tva 19%, din care deductibila 80%.

598.SC GAMA SA, incepe la 30.03.2001, construirea unei hale de

productie pentru nevoi proprii. La finele anului 2005 cheltuielile legate de

investitie se ridica la 4500 lei, iar la 30.06.2006 se receptioneaza obiectivul,

la un cost de productie de 12000 lei , tva 19%.

599.Conform facturii nr.1301, se vand programe informatice , in valoare de

300 lei , tva 19%.

600.Regia autonoma a huilei calculeaza subventia de primit de la bugetul

de stat, pentru carbunele extras la un cost superior pretului de livrare, in

suma de 2800 lei. Se incaseaza 1500 lei din subventia cuvenita.

601.Se primeste de la bugetului statului suma de 1300 lei, ca subventie

pentru acoperirea pierderilor rezultate din diferentele de pret pentru

transportul in comun.

602.Se inregistreaza suma de 1200 lei, ce urmeaza sa fie incasata de la

buget , ca subventie.

603.Se inregistreaza suma de 650 lei, drept creante reactivate, din

vanzarea marfurilor, care vor fi incasate ulterior.

Page 138: Tema Stagiu Conta

604.Debitele reactivate sunt in suma de 300 lei.

605.Cu ocazia inventarierii depozitului de produse finite se constata lipsa a

200 bucati pulovere a 5lei/bucata, tva 19%, care se imputa gestionarului.

607.Se constata lipsa de combustibil, in valoare de 200 lei, care se imputa

unei persoane din afara societatii la valoarea de 200 lei, tva 19%.

608.Se inregistreaza dividentele ce i se cuvin SC ARTA SA pentru

participatia detinuta in capitalul social al SC BETA SA din afara grupului, in

suma de 600 lei, care se incaseaza.

609.Se inregistreaza dividentele ce i se cuvin SC ALFA SA pentru

participatiile detinute in capitalul social al altei intreprinderi asociate din

cadrul grupului pe care le lasa mai departe acesteia, in suma de 1200 lei.

610.Se vinde la bursa un pachet de actiuni, valoarea nominala fiind de 600

lei, iar pretul de vanzare de 650 lei.

611.SC BETA SA acorda un imprumut pe termend e 5 ani, in valoare de

10.000 lei, cu o dabanda de 20% pe an. Sa se inregistreze dobanda in

primul an.

612.Se vand obligatiuni, la pretul pietei de 1000 lei, valoarea de

rambursare 850 lei.

Page 139: Tema Stagiu Conta

613.In urma vanzarii la bursa a efectelor comerciale, se incaseaza suma

de 3800 lei, valoarea nominala a cambiilor fiind de 3.000 lei.

614.Se incaseaza suma de 4500 lei reprezentand dobanda pentru un

imprumut acordat altei societati comerciale.

615.Se inregistreaza suma de 400 lei, ca dobanzi aferente debitelor avute.

616.Suma de 80 lei reprezinta dobanzile de incasat aferente

disponibilitatilor aflate in conturile curente la banci.

617.Se incaseaza de la un client din strainatate o creanta de 2000 EUR .

Cursul in momentul constituirii creantei a fost de 3.4 lei/eur, iar cursul de

schimb actual este de 3.5 lei/eur.

618.Sa se achite anticipat datoria fata de un furnizor de 40 lei, beneficiind

din partea acestuia de un scont de decontare de 4 lei.

619.Se incaseaza in numerar suma de 120 lei, drept penalitati cuvenita

societatii pentru nerespectarea unor clauze contractuale.

620.Se primesc cu titlu gratuit marfuri in valoare de 300 lei.

621.Drepturile de personal neridicate,prescrise, datorate bugetului statului

potrivit legii, sunt in suma de 65 lei.

Page 140: Tema Stagiu Conta

622.SC OVEX SA inregistreaza vanzarea unui activ corporal in valoare de

25.000 lei, tva 19% care se incaseaza prin virament.

623.Constituirea veniturilor corespunzatoare imobilizarilor financiare cedate

la unitatea nr. 1 din cadrul grupului, in valoare de 600 lei, incasate prin

virament bancar.

624.SC STIMIN SA inregistreaza crearea unui program informatic pentru

nevoi proprii, la costul de productie de 850 lei, in luna decembrie 2005, dar

care nu este receptionat decat in luna ianuarie 2006. Programul informatic

este vandut altei societati comerciale, de la care se incaseaza 850 lei, tva

19%.

625.Se vinde o cladire 600 lei, tva 19%.

626.Din casarea unui strung se obtin piese de schimb, in valoare de 350

lei.

627.Se livreaza unui client 100 butoaie din lemn a 5 lei/bucata, tva 19%, de

la care urmeaza sa se incaseze suma.

628.Se inregistreaza suma de 750 lei, ca subventie pentru investitii virata

asupra veniturilor.

629.Se anuleaza o ajustare inregistrata pentru deprecierea mijloacelor de

transport, in suma de 1680 lei.

Page 141: Tema Stagiu Conta

630.Se anuleaza ajustarea pentru deprecierea produselor finite, in suma

de 250 lei.

631.Se anuleaza ajustarea pentru deprecierea creantelor-clienti de 480 lei.

632.Se diminueaza ajustarea pentru deprecierea investitiilor financiare pe

termen scurt in suma de 600 lei.

633.SC MARA SARL pretinde penalitati pentru nerespectarea clauzelor

contractuale din partea SC ADA SRL in valoare de 850 lei, care se

incaseaza in numerar.

634.O entitate economica produce si comercializeaza produse pentru care

se acorda subventii pentru acoperirea diferentei dintre costul efectiv ( mai

mare) si pretul de vanzare (mai mic). Din documentatia depusa la organele

competente rezulta o creanta in suma de 5000 lei. Ulterior subventia se

incaseaza prin banca.

635.O societate comerciala angajeaza cu contract de munca pe perioada

nedeterminata un absolvent de invatamant superior cu un salariu de

incadrare de 1000 lei. Presupunem ca entitatea nu avea alti salariati in

momentul angajarii absolventului.

Nota: Din bugetul asigurarilor pentru somaj se pot subventiona

cheltuielile cu forta de munca in cazul angajarii de absolventi astfel:

• 1 salariu de baza minim brut pe tara, pentru absoventii ciclului

inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;

Page 142: Tema Stagiu Conta

• 1.2 salarii de baza minime brute pe tara, pentru absolventii

invatamantului secundar superior sau ai invatamantului

postliceal

• 1.5 salarii de baza minime brute pe tara, pentru absolventii de

invatamant superior.

636. Casa de amanet AMA SRL incheie un contract cu o persoana fizica,

proprietara unui bun de valoare, pe baza caruia ii acorda un imprumut in

suma de de 3.000 lei pe o perioada de 6 luni. Pentru aceasta, se percepe

persoanei fizice un comision de 15%. La data scadentei pot interveni

urmatoarele situatii:

A – proprietarul ceasului ramburseaza imprumutul si comisionul si

reprimeste ceasul;

B – proprietarul bunului nu se prezinta si, conform intelegerii, casa de

amanet devine proprietara a acestuia, suma achitata fiind considerate

drept contravaloarea bunului. Si in acest caz pot apare doua situatii:

B1 – casa de amanet vinde bunul in regim de consignatie; Pret

evaluat 3.000 lei, comision 10% 300 lei, TVA 627 lei (3.300x19%)

B2 – casa de amanet devine proprietara bunului, pe care il

inregistreaza ca mijloc fix;

C – proprietarul bunului se prezinta, darn u dispune de suma

necesara achitarii datoriei si solicita o prelungire, drept pentru care

casa de amanet mareste comisionul.

Page 143: Tema Stagiu Conta

637. SC ALFA SA are un capital de 5.000 lei divizat in 1.000 actiuni a cate

5lei/actiune. Societatea dispune de rezerve de 500 lei. In decurs de doi ani

consecutive s-au reportat pierderi care cumuleaza 2.000 lei. Actionarii

decide acoperirea acestor pierderi pe seama rezervelor, iar diferenta va

afecta valoarea capitalului social, astfel:

- pierdere totala 2.000 lei

- rezerve 500 lei

reducerea de capital 1.500 lei

Nota:

Echivalentul in actiuni a pierderii este de 1.500/5 = 300 actiuni, deci proportia de anulare este de 300/1.000 sau 3/10.

Actionarii vor suporta pierderi prin anularea actiunilor in proportie de 3/10, deci la 10 actiuni vechi se suporta o pierdere de 3 actiuni.

Cine detine 10 actiuni vechi: 10 x 5 = 50 lei, va pierde echivalentul a 3 actiuni x 5 = 15 lei si va dispune in continuare de: 7 actiuni x 5 lei = 35 lei.

societatea va ramane din 1.000 actiuni – 300 actiuni = 700 actiuni x 5 lei = 3.500 lei, care reprezinta noul capital social al societatii.

638. SC DACIA SA cu un capital social de 20.000 lei decide reducerea

acestuia la 15.000 lei.

In acest sens adunarea generala a actionarilor a decis rascumpararea de

actiuni intr-o perioada de doi ani.

Numarul total al actiunilor aflate pe piata este de 1.000, la valoarea

nominala de 20 lei.

Page 144: Tema Stagiu Conta

Numarul de actiuni care se rascumpara este de 5.000: 20 = 250 actiuni. Se

hotaraste ca 125 de actiuni sa se rascumpere in primul an si restul in al

doilea an, astfel:

- in 2005 societatea rascumpara 125 actiuni de 20 lei, la un pret

mediu de 19 lei, actiuni pe care le anuleaza la finele anului;

- in anul urmator, societatea rascumpara cele 125 actiuni la un pret

de 20,5 lei/actiune.

639. La 1 ianuarie 2005 se constituie si isi incepe activitatea SC

CONFMETAL SRL din Marghita, avand ca obiect de activitate “Confectii

metalice si prestari de servicii in transportul auto”.

Cei trei asociati au subscris un capital social d 500.000 lei, aportat integral

la data infiintarii, plus 500 lei prime legate de capital, stabilite prin statut,

depuse in numerar odata cu capitalul subscris, astfel:

a) Asociatul SC ALFA SA (societate cu capital de stat) a subscris un

capital de 350.000 lei, format din:

- cladiri 50.000 lei

- constructii speciale 100.000 lei

- masini, utilaje si instalatii de lucru 200.000 lei

b) Asociatul SC INA SRL (societate cu capital privat) a subscris un

capital social in valoare de 100.000 lei, constatand din:

- materii prime 70.000 lei

- materiale auxiliare 15.000 lei

- obiecte de inventar 10.000 lei

Page 145: Tema Stagiu Conta

- numerar 5.000 lei

c) Asociatul “A” persoana fizica a subscris un capital social in valoare de

50.000 lei, constand din numerar.

Valorile subscrise au fost aportate integral, conform procesului verbal nr.10 din 10.01.2005.

d) Dupa obtinerea autorizatiei de functionare de la Camera de Comert si

Industrie Bihor si inregistrarea la Administratia Financiara teritoriala

ca societate comerciala cu personalitate juridical, se angajeaza

personalul salarial al societatii, format din 85 muncitori si 15 persoane

pentru administrare si conducere.

e) Suma de 5.500 lei, aportul in numerar al asociatilor, se depune

integral in contul curent deschis la BRD.

f) Pentru constituirea societatii s-au cheltuit 500 lei, TVA inclus

reprezentand prima legata de capital, care se capitalizeaza.

g) La 1 februarie 2005 SC CONFMETAL SRL primeste de la stat o

subventie, in suma de 10.000 lei, pentru finantarea investitiilor

(instalatii de lucru achizitionate de la furnizori in suma de 10.000 lei si

mijloace de transport 5.000 lei, TVA 19%). Se inregistreaza

amortizarea anuala liniara a imobilizarii corporale, durata de viata

utila 10 ani, dupa care se trece cota parte din subventie la venituri.

640. La data de 2 februarie 2005 se constituie SC GROPITA SRL cu sediul

in Marghita, str. Libertatii nr.14, avand ca obiect: cultura cerealelor si

legumelor, comercializarea acestora, cresterea pasarilor si comercializarea

lor, precum si prestari de servicii si transport auto.

Page 146: Tema Stagiu Conta

Cei 4 asociati au subscris un capital social de 400.000 lei, varsat integral la

data infiintarii societatii, astfel:

- Asociatul “A” a subscris si aportat integral 100.000 lei, din care:

• 70.000 lei terenuri agricole;

• 10.000 lei cladiri;

• 10.000 lei masini agricole;

• 2.000 lei numerar.

- Asociatul “B” a subscris si aportat integral 100.000 lei, din care:

• 40.000 lei terenuri agricole;

• 20.000 lei constructii speciale;

• 10.000 lei mijloace de transport;

• 10.000 lei masini, utilaje si instalatii de lucru;

• 10.000 lei unelte si mobilier de birou;

• 10.000 lei numerar.

- Asociatul “C” a subscris si aportat integral 1.000.000.000 lei, din

care:

• 80.000 lei terenuri agricole;

• 10.000 lei mijloace de transport ;

• 8.000 lei seminte si materiale de plantat;

• 2.000 lei numerar.

- Asociatul “D” a subscris si aportat integral 100.000 lei, din care:

• 20.000 lei terenuri agricole;

• 20.000 lei constructii speciale;

• 2.000 lei aparate de masura, control si reglare;

• 28.000 lei mijloace de transport;

• 10.000 lei animale si pasari;

Page 147: Tema Stagiu Conta

• 2.000 lei ambalaje;

• 8.000 lei numerar;

• 10.000 lei materiale consumabile, din care:

- 1.000 lei materiale auxiliare;

- 1.000 lei combustibil;

- 100 lei materiale pentru ambalat;

- 900 lei piese de schimb;

- 5.000 lei seminte si materiale de plantat;

- 2.000 lei furaje.

S-au contractat de la Banca Agricola credite pe termen mediu pentru

investitii 20.000 lei.

S-au achizitionat masini agricole 10.000 lei, s-au construit plantatii diverse

in valoare de 10.000 lei, s-au achitat cu CEC furnizorii de imobilizari

corporale.

S-au primit de la stat subventii- terenuri agricole- in valoare de 15.000 lei.

Cu ocazia constituirii societatii, cei 4 asociati au cheltuit din banii proprii

400 lei, reprezentand taxe achitate la notariat, judecatorie, etc. Sumele

cheltuite vor fi rambursate dupa inceperea activitatii societatii.

641. O societate de leasing (locator) incheie cu un utilizator (locatar) un

contract de leasing operational pentru o masina de alezat achizitioneaza cu

pretul de 14.400 lei, TVA 19%, care are durata normata de functionare 12

ani. Durata contractului este de 3 ani, iar rata lunara de leasing este de 244

lei. Decontarile se efectueaza prin banca. La expirarea contractului se

convine vanzarea catre locatar a masinii la valoarea reziduala. Sa se

efectueze inregistrarile contabile la locatar.

Page 148: Tema Stagiu Conta

642. La SC EXMOB SA se inregistreaza trecerea in patrimonial bancii

creditoare a imobilizarilor corporale gajate. Acestea au fost achizitionate

din credite bancare in valuta, stiind ca:

- valoarea de intrare a utilajelor achizitionate 75.000$

- cursul valutar din decalartia vamala 3,31 lei/$

- cursul valutar la data platii facturii externe din credit contractat pe termen

lung 3,33 lei/$

- amortizarea calculate pana la data preluarii utilajului gajat 84.650 lei

- valoarea utilajului preluat conform raportului de evaluare 220.800 lei

- valoarea creditului nerambursat la data preluarii utilajului 70.000$

- cursul valutar la data preluarii utilajului 3,34 lei/$

643. SC STIMIN SA contracteaza un credit garantat de stat in valoare de 50.000€, ce urmeaza a se rambursa peste 3 ani intr-o singura rata, la scadenta.

Cursurile de schimb leu/€ au fost:

- la data primirii creditului 3,6 lei/€

- la sfarsitul primului an 3,63 lei/€

- la sfarsitul anului al doilea 3,61 lei/€

- la scadenta (sfarsitul anului al treilea) 3,62 lei/€

644. SC GAMA SA a livrat in luna septembrie un calculator in urmatoarele conditii contractuale:

- pret de achizitie al calculatorului 6.000 lei

Page 149: Tema Stagiu Conta

- adaosul comercial 30% 1.800 lei

Pret de vanzare 7.800 lei

- TVA 19% 1.482 lei

- cota de garantie 10% din pretul de vanzare 780 lei

- perioada de garantie 1 an

- cheltuieli totale efectuate in luna martie a anului urmator, pentru

remedierea 760 lei defectiunilor constatate la calculator din care:

- 50 lei contravaloarea pieselor de schimb consumate;

- 50 lei contravaloarea transportului de piese de schimb

efectuate de terti;

- 500 lei salariile personalului care a efectuat reparatiile;

- 99 lei CAS (19,75%);

- 13 lei fond de somaj (2,5%);

- 35 lei CASS (7%);

- in intervalul aprilie-august nu s-au mai efectuat cheltuieli

pentru remedierea calculatorului;

- calculatia costului total al remedierilor efectuate la

calculator este de 760 lei.

645. SC CONSTRUCTORUL SA acorda un avans din contul curent de

1.190 lei, TVA inclus, furnizorului sau SC SIMCOR SA.

Conform facturii nr.1250, SC SIMCOR SA livreaza la SC

CONSTRUCTORUL SA betoane in valoare de 2.000 lei, TVA 19%;

transportul cu mijloace proprii in valoare de 300 lei, TVA 19%. Pentru

Page 150: Tema Stagiu Conta

CONSTRUCTORUL betoanele reprezinta materii prime. Evidenta stocurilor

se conduce la pret de facturare.

Inregistrari la SC CONSTRUCTORUL SA si SIMCOR SA.

646. SC OMEGA SA preda materii prime in suma de 350 lei si materiale

consumabile in valoare de 50 lei, unor terti, in vederea obtinerii unor

ambalaje.

Se receptioneaza ambalajele obtinute in urma prelucrarii cunoscandu-se

urmatoarele elemente:

- tariful practicat de unitatea prelucratoare 150 lei;

- TVA aferenta tarifului facturat (19%) 28,5 lei;

- pretul de inregistrare prestabilit pentru ambalajele obtinute 540 lei;

647. SC DACIA SRL receptioneaza marfuri, conform facturii nr. 1700, la

pretul de cumparare de 2.500 lei, TVA 19%, care se vand prin restaurant,

care practica un adaos comercial de alimentatie publica de 100%.

Se vand in numerar marfuri populatiei de 2.000 lei si se factureaza clientilor

marfuri de 1.500 lei , TVA inclus in pret.

La sfarsitul lunii se descarca gestiunea restaurantului pentru marfurile

vandute, in conditiile unui coeficient de adaos mediu de alimentatie publica

de 40%, pentru luna respectiva.

Calculul preturilor in alimentatie publica:

- pret de cumparare 2.500 lei

- adaos de alimentatie publica 2.500 x 100% = 2.500 2.500 lei

Page 151: Tema Stagiu Conta

Pret de alimentatie publica 5.000 lei

- TVA 19% (5.000 X 19%) 950 lei

Pret de alimentatie publica inclusiv TVA 5.950 lei

648. SC OVEX SA vinde societatii FAVORIT marfuri in valoare de 30.400

lei, tva 19% .Pentru defecte de calitate se acorda un rabat de 200 lei,

pentru vanzari superioare sumei de 20.000.000 o remiza de 1% si o remiza

de 3% pentru pozitia privilegiata.Datorita faptului ca plata s-a facut anterior

scadentei se acorda un scont de decontare de 2%.Valoarea de inregistrare

a marfurilor este de 13000 lei . Sa se faca inregistrarile la ambele societati

in situatia in care scontul de decontare se acorda printr-o factura ulterioara.

649. SC EXMOB vinde catre SC ADA mobila cu plata in rate la pret de

vanzare de 10.000 lei, tva 19% incasand initial 40% din pretul de vanzare

ca avans , restul incasandu-se in 6 rate egale.Dobanda totala inclusa in

mod uniform in rate este de 600 lei. Costul marfurilor este de 7000 lei. Sa

se efectueze inregistrarile la ambele societati.

650. SC ALFA SA din Romania livreaza un lot de marfa in contrapartida de

10.000$, SC BETA SA, din Germania, efectuandu-se compensarea datoriei

cu creanta.

651. SC ALFA SA primeste in consignatie un bun, pretul solicitat de

deponent persoana fizica este de 500 lei, comisionul practicat de SC ALFA

este de 10%.

Page 152: Tema Stagiu Conta

652. Pornind de la datele problemei precedente sa se efectueze

inregistrarile in contabilitatea SC ALFA in situatia in care deponentul este

persoana juridica.

653. SC ADA SRL decide sa reduca pretul a 100 perechi pantofi

CARMENS prin reducerea adaosului comercial de la 30% la 20%.Pretul de

cumparare este de 200 lei /pereche.

Societatea are in stoc 100 perechi pantofi OLIMPIA cu pretul de 20.000 lei ,

pentru care adaosul creste de la 30% la 40%.

654. La 01.07.SC GAMA SA cumpara de la furnizorul SC MOBILA SA un lot de obiecte de inventar ( scaune ) , cu factura nr. 1600 , care cuprinde:

- 100 buc scaune x75 lei/buc 7500 lei

- tva 19%x750 lei 1425 lei

Total factura 8925 lei

Distinct se factureaza chiria pentru perioada de custodie , de 50 lei , tva 19%.

La 30.09 se aduc scunele lasate in custodie, achitandu-se in numerar cheltuieli de transport de 30 lei, tva 19%.

La receptia scaunelor se constata un plus de 2 scaune care se admit in gestiune.

655. SC AVANTUL SA trimite spre prelucrare 90 m tesaturi a 20 lei/m , in valoare de 1800 lei.

Page 153: Tema Stagiu Conta

In urma prelucrarii se obtin 300 halate. Furnizorul a facturat o manopera de

25 lei/bucata , tva 19%, iar cheltuielile de transport dus-intors sunt de 80

lei, tva 19%, care s-au achitat in numerar.

Costul de achizitie al halatelor= 1800+(300x25)+80= 9380 lei, tva 19%

_____________________

Manopera 300x25 lei /buc 7500 lei 1425 lei

Cheltuieli de transport 80 lei 15.2 lei

Total cheltuieli de prelucrare 7580 lei 1.440.2 lei

Total de plata 9.020.2 lei

656. SC GAMA SA vinde marfuri, factura cuprinzand 100 bucx 6 lei/ buc =

600 lei, TVA 19%.

Ambalajele care insotesc marfa : 100 bucx 0.15 lei/buc=15 lei, se

expediaza pw baza avizului de insotire. La termenul prevazut clientul

restituie 90 bucati ambalaje.Se factureaza ambalajele nerestituite.

657. SC OMEGA SA inregistreaza un prejudiciu cauzat prin efractie de

catre autori necunoscuti in valoare de 12.000 lei , adaos comercial 20%,

tva 19%.

Dupa expirarea termenului de prescriptie ( 3 ani), daca prejudiciu nu a fost

recuperat, se va scadea creanta fata de debitorii diversi , dupa care se va

inregistra in contul in afara bilantului 8034 – Debitori scosi din activ si

urmariti in continuare.

Page 154: Tema Stagiu Conta

658. SC OMEGA SA primeste in septembrie, un avans de 5000 lei, pentru

a livra produse finite in valoare de 20.000 lei, costul efectiv al produselor

finite este de 14.000 lei.

Pentru defecte de calitate se solicita o reducere comerciala de 10%, adica

2.380 lei , din care TVA 380 lei.

Se incaseaza de la client creanta, in conditiile acordarii unui scont de

decontare de 2%, pe motivul achitarii creantei mai devreme.

659. SC SIGMA SA vinde in exercitiul financiar 2005 produse finite in

valoare de 50000 lei, fara TVA si TVA 19%, pentru care se acorda o

garantie de un an. Procentul mediu de cheltuieli cu remedierile sunt de 2%.

Cheltuielile ocazionate cu remedierea produselor in garantie in exercitiul

financiar 2006 sunt:

- piese de schimb 300 lei;

- salariile personalului 500 lei;

- CAS 19,75% 99 lei;

- CASS 7% 35 lei;

- CFS 2,5% 13 lei.

Se anuleaza provizionul pentru garantii acordate clientilor.

660. O societate livreaza produse finite la pretul de vanzare de 75000 lei,

TVA 19%, pretul de inregistrare fiind de 44000 lei. Clientul societatii nu

poate sa achite contravaloarea produselor livrate, iar peste 2 luni o

hotarare judecatoreasca declara starea de faliment a acestuia, ca urmare

Page 155: Tema Stagiu Conta

creanta este scoasa din activ. Ulterior se recupereaza in numerar 50% din

valoarea creantei.

661. Se acorda un avans de trezorerie in suma de 1000$ la cursul de

3lei/$. Avansul se utilizeaza la cursul de 3,1 lei/$ astfel:

- cumparare de materii prime 800$

- chetuieli de deplasare 100$

- diurna 30$

Se restituie avansul neutilizat.

662. O societate comerciala deschide un acreditiv in suma de 10000$ si

achizitioneaza din import marfuri in valoare de 10000$. Se inregistreaza si

se achita prin banca: taxa vamala 10%, comisionul vamal 0,5%, accize

30%, TVA 19%. Cursuri valutare:

- la data importului 3lei/$

- la data deschiderii acreditivului 3,2lei/$

- la data achitarii datoriei din acreditiv

- varianta 1 3,3 lei/$

- varianta 2 2,9 lei/$

663. SC DORICRIS SA inregistreaza in contabilitate urmatoarele operatii

aferente cheltuielilor si veniturilor efectuate in luna decembrie:

- consum de materii prime in suma de 4000 lei;

- consum de materiale consumabile in suma de 1400 lei;

Page 156: Tema Stagiu Conta

- inregistrarea facturii privind energia consumata: 800 lei, TVA 19%;

- livrare de produse finite in valoare de 10000 lei, TVA 19%;

- livrare de semifabricate in valoare de 3000 lei, TVA 19%;

- livrare de produse reziduale in valoare de 200 lei, TVA 19%;

- facturarea proiectelor de cercetare in suma de 1600 lei, TVA 19%;

- inchiderea conturilor de cheltuieli;

- inchiderea conturilor de venituri;

- calcularea si inregistrarea impozitului pe profit (profit impozabil = profit

brut);

- inchiderea contului de cheltuieli cu impozitul pe profit;

- reportarea profitului.

664. In anul urmator AGA decide repartizarea profitului net din problema

precedent astfel:

- 30% pentru constituirea de reserve special pentru investitii

- 70% pentru dividend

665. SC DACIA SERVICE SA are in profilul de activitate executarea de

servicii diverse ca: transport de bunuri si persoane, reparatii auto si alte

servicii. Executa un transport colectiv de persoane pentru o alta societate

in valoare de 2000 lei, TVA 19%, ce se factureaza in momentul efectuarii

transportului. De asemenea, executa o lucrare de reparatii auto in valoare

de 5000 lei, TVA 19%, lucrare ce se factureaza provizoriu inainte de

Page 157: Tema Stagiu Conta

receptie si apoi se definitiveaza, dupa receptive, cand se constata ca

lucarea a costat mai mult cu 1000 lei, TVA 19%. Societatea executa si

servicii de spalare auto in valoare de 500 lei, TVA 19% cu incasare directa

in numerar.

666. SC STAR SA cu profil zootehnic obtine din fermele proprii animale

tinere evaluate de comisia de evaluare la valoarea de 4000 lei, pretul

standard fiind de 4500 lei. Ca urmare a furajarii lor s-a obtinut o crestere in

greutate de 9000 lei. La maturitate animalele se vand la pret de vanzare de

15000 lei, TVA 19% cu incasare prin banca. Se descarca gestiunea cu

animalele vandute.

667. Conducerea unei întreprinderi decide sã reevalueze construcţiile sale.

Activele în cauzã au fost achiziţionate la un cost de 800 miliarde lei şi sunt

amortizate pentru suma de 200 lei. Valoarea justã a construcţiilor

determinatã de experţi este de 900 lei.

Sã se contabilizeze operaţia de reevaluare ştiind cã, în conformitate cu

standardul IAS 16 „Imobilizãri corporale”, se foloseşte ca procedeu de

reevaluare reevaluarea simultanã a valorilor brute şi a amortizãrilor

cumulate.

668. O întreprindere, al cãrei obiect de activitate este locaţia de mijloace de

transport, pune în practicã o politicã de închiriere a vehiculelor timp de 3

ani, dupã care le vinde la valoarea lor netã contabilã. Deci durata de

utilitate a vehiculului achiziţionat este de 3 ani. Conducerea întreprinderii şi

experţii sãi estimeazã cã în primul an vehiculul se depreciazã pentru 30%

din valoare, în al doilea an, pentru 25% din valoare, iar în al treilea an,

pentru 15%.Sã se calculeze amortizarea unui vehicul achiziţionat la un cost

Page 158: Tema Stagiu Conta

de 300.000 lei, în cei 3 ani, ştiind cã societatea aplicã IAS 16 „Imobilizãri

corporale”.

669. Conducerea unei întreprinderi decide sã reevalueze construcţiile sale.

Activele în cauzã au fost achiziţionate la un cost de 800 lei şi sunt

amortizate pentru suma de 200 lei. Valoarea justã a construcţiilor

determinate de experţi este de 900 lei.

Sã se contabilizeze operaţia de reevaluare ştiind cã, în conformitate cu

standardul IAS 16 „Imobilizãri corporale”, se foloseşte ca procedeu de

reevaluare reevaluarea numai a valorii nete contabile, stabilitã prin

deducerea amortizãrilor din costul imobilizãrilor.

670. Pentru a realiza un contract ce vizeazã furnizarea a 240.000 de piese

în 4 ani, o întreprindere a pus la punct o maşinã specialã al cãrei cost de

producţie este de 240.000 u.m. În acord cu clientul, scadenţarul livrãrilor de

piese a fost programat dupã cum urmeazã:

– în primul an: 25.000 piese

– în al doilea an: 60.000 piese

– în al treilea an: 100.000 piese

– în al patrulea an: 55.000 piese

____________________________

240.000 piese

Maşina este scoasã din funcţiune la sfârşitul perioadei de derulare a

contractului.

Sã se calculeze amortizarea imobilizãrii în conformitate cu IAS 16

„Imobilizãri corporale” prin metoda care reflectã cel mai bine ritmul în care

se consumã avantajele aferente acesteia.

Page 159: Tema Stagiu Conta

671. Conducerea unei întreprinderi decide sã reevalueze construcţiile sale.

Activele în cauzã au fost achiziţionate la un cost de 800 miliarde lei şi sunt

amortizate pentru suma de 200 lei. Valoarea justã a construcţiilor

determinatã de experţi este de 720 lei.

Sã se contabilizeze operaţia de reevaluare în conformitate cu standardul

IAS 16 „Imobilizãri corporale”.

672. La 30 decembrie N, întreprinderea achiziţioneazã un echipament la un

cost de 147.000 lei. Durata de viaţã fizicã a activului este de 7 ani, dar

conducerea estimeazã vânzarea lui dupã 5 ani de utilizare. Valoarea

rezidualã este estimatã la 47.000 lei.

Sã se calculeze şi sã se contabilizeze amortizarea imobilizãrii în exerciţiul

N+1 în conformitate cu IAS 16 „Imobilizãri corporale”.

673. O întreprindere a cumpãrat la 1 ianuarie N un mijloc de transport la un

cost de achiziţie de 260.000 lei. Conducerea estimeazã cã durata de

utilitate a mijlocului de transport este de 5 ani, iar valoarea rezidualã, de

20.000 lei.

Sã se calculeze amortizarea prin metoda SOFTY (SYD), ştiind cã cifrele

ataşate celor 5 ani sunt: 5, 4, 3, 2 şi 1.

674. O întreprindere a cumpãrat la 1 ianuarie N un mijloc de transport la un

cost de achiziţie de 260.000 lei. Conducerea estimeazã cã durata de

utilitate a mijlocului de transport este de 5 ani, iar valoarea rezidualã, de

20.000 lei.

Sã se calculeze amortizarea prin metoda SOFTY (SYD), ştiind cã cifrele

ataşate celor 5 ani sunt: 8, 6, 3, 2 şi 1.

Page 160: Tema Stagiu Conta

675. O întreprindere a cumpãrat la 1 ianuarie N un mijloc de transport la un

cost de achiziţie de 260.000 lei. Conducerea estimeazã cã durata de

utilitate a mijlocului de transport este de 5 ani, iar valoarea rezidualã, de

20.000 lei.

Sã se calculeze amortizarea prin metoda degresivã utilizând o ratã de

amortizare degresivã de 40%.

676. Durata de utilitate a unui utilaj cumpãrat la începutul exerciţiului N-2 şi

amortizat linear a fost fixatã iniţial la 7 ani. Prin analiza stãrii activului

respectiv, la închiderea exerciţiului N, se apreciazã cã durata sa rezidualã

de utilitate este numai de 3 ani din acest moment. Se presupun un cost de

achiziţie de 140.000 lei şi o valoare rezidualã nulã estimate la data punerii

în funcţiune.

Sã se calculeze amortizarea aferentã exerciţiilor N-2, N-1, N, N+1, N+2 şi

N+3 în conformitate cu IAS 16 „Imobilizãri corporale”.

677. O societate are un departament de cercetare care dezvoltã, în cursul

exerciţiului N, douã proiecte, pe care le vom numi proiectul X şi proiectul Y.

În cazul proiectului X, întreprinderea nu poate demonstra încã fezabilitatea

acestuia. În ceea ce priveşte însã proiectul Y, acesta îndeplineşte, chiar de

la începutul exerciţiului N, condiţiile pentru

recunoaşterea unei cheltuieli de dezvoltare.

În exerciţiul N, cheltuielile departamentului, în u.m., au fost urmãtoarele:

Informatii Cheltuieli Proiectul Proiectul

Page 161: Tema Stagiu Conta

generale X Y

Cheltuieli

materiale si

servicii

Cheltuieli cu

personalul:

- directe

-salariul

conducãtorului

de department

-personal

administrative

Cheltuieli

generale:

- directe

- indirecte

600

-

1000

2000

-

-

5.000

3500

-

-

1200

400

3.000

1500

-

-

800

400

Conducãtorul de departament consumã 10% din timpul de lucru pentru

proiectul X şi 20%, pentru proiectul Y.

Sã se precizeze care este tratamentul cheltuielilor angajate de

departamentul de cercetare pentru cele douã proiecte, în conformitate cu

IAS 38 „Imobilizãri necorporale”.

Page 162: Tema Stagiu Conta

678. Societatea a realizat cu ajutorul informaticienilor sãi un program de

gestiune a stocurilor. Cheltuielile ocazionate de realizarea acestui program

au fost distribuite astfel:

– în perioada 01.06-30.06.N: pentru studiul prealabil 2.000 u.m.;

– în perioada 01.07-18.07.N: pentru analiza funcţionalã 8.000 u.m.;

– în perioada 19.07-29.07.N: pentru analiza organicã 11.000 u.m.;

– în perioada 30.07-10.09.N: pentru programare 18.000 u.m.;

– în perioada 11.09-20.09.N: pentru teste 1.000 u.m.;

– în perioada 21.09-29.09.N: pentru întocmirea documentaţiei necesare

utilizatorilor 800 u.m.; şi

– în perioada 30.09-25.10.N: pentru formarea personalului 600 u.m.

La sfârşitul analizei funcţionale, managerii apreciazã cã proiectul are şanse

mari de reuşitã şi hotãrãsc continuarea acestuia.

Sã se precizeze care este tratamentul cheltuielilor angajate pentru

elaborarea programului informatic, în conformitate cu IAS 38 „Imobilizãri

necorporale”.

679. Societatea dezvoltã un nou produs. Centrul de cercetare al societãţii a

angajat, în exerciţiul N, în faza de cercetare, cheltuieli de 30.000 u.m.

La începutul exerciţiului N+1, s-a demonstrat fezabilitatea tehnicã şi

comercialã a produsului. Cheltuielile angajate în N+1 au fost: cheltuieli cu

personalul 10.000 u.m. şi taxe legale pentru înregistrarea brevetului 8.000

u.m. În N+2, s-au cheltuit 12.000 u.m. pentru a apãra societatea într-un

proces de urmãrire legalã împotriva recunoaşterii brevetului.

Sã se precizeze care este tratamentul cheltuielilor angajate în exerciţiile N,

N+1 şi N+2, în conformitate cu IAS 38 „Imobilizãri necorporale”.

Page 163: Tema Stagiu Conta

680. Societatea deţine o categorie de imobilizãri necorporale achiziţionate

la închiderea exerciţiului N-2 cu 50.000 u.m. Imobilizãrile se amortizeazã

linear începând cu 1 ianuarie N-1, pe o duratã de 5 ani. La 31 decembrie

N, conducerea întreprinderii decide reevaluarea imobilizãrilor. Având în

vedere incertitudinile cu privire la fezabilitatea economicã a procesului de

producţie, valoarea justã a imobilizãrilor necorporale este estimatã la

15.000 u.m. La 31 decembrie N+1, ţinând cont de faptul cã s-a reuşit

perfecţionarea procesului de producţie, imobilizãrile sunt din nou

reevaluate. Valoarea justã este estimatã la 60.000 u.m. Se foloseşte ca

procedeu de reevaluare anularea amortizãrii cumulate şi reevaluarea valorii

nete.

Sã se contabilizeze reevaluarea în conformitate cu IAS 38 „Imobilizãri

necorporale”.

681. Societatea deţine o categorie de imobilizãri necorporale achiziţionate

la închiderea exerciţiului N-2 cu 50.000 u.m. Imobilizãrile se amortizeazã

linear începând cu 1 ianuarie N-1, pe o duratã de 5 ani. La 31 decembrie

N, conducerea întreprinderii decide reevaluarea imobilizãrilor.

Având în vedere incertitudinile cu privire la fezabilitatea economicã a

procesului de producţie, valoarea justã a imobilizãrilor necorporale este

estimatã la 15.000 u.m. La 31 decembrie N+1, ţinând cont de faptul cã s-a

reuşit perfecţionarea procesului de producţie, imobilizãrile sunt din nou

reevaluate. Valoarea justã este estimatã la 60.000 u.m. Se foloseşte ca

procedeu de reevaluare reevaluarea valorii brute şi a amortizãrii cumulate.

Sã se contabilizeze reevaluarea în conformitate cu IAS 38 „Imobilizãri

necorporale”.

Page 164: Tema Stagiu Conta

682. Societatea deţine echipament tehnologic pe care intenţioneazã sã îl

vândã. Pentru a stabili valoarea de piaţã a echipamentului tehnologic s-a

apelat la serviciile unui evaluator. Valoarea justã a fost estimate de cãtre

evaluator la 750.000 u.m. Pentru remunerarea evaluatorului s-au fãcut

cheltuieli de 10.000 u.m. Pentru a vinde echipamentul, societatea trebuie

sã procedeze la dezinstalarea acestuia, ceea ce ar

antrena cheltuieli de 15.000 u.m. De asemenea, ar fi necesare cheltuieli cu

pregãtirea echipamentului în vederea transportului (ambalarea) de 4.000

u.m. şi cheltuieli cu actele, 1.000 u.m.

Sã se calculeze valoarea justã diminuatã cu cheltuielile estimate de

vânzare în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”.

683. La 31.12.N existã indicii cã un utilaj a pierdut din valoare. Informaţiile

disponibile privind utilajul respectiv sunt:

– costul de achiziţie al utilajului 4.000.000 u.m.;

– pentru achiziţia utilajului s-a fãcut apel la un credit care genereazã

cheltuieli anuale cu dobânzile de 20.000 u.m.;

– preţul de vânzare al unui produs realizat cu ajutorul utilajului 1.000 u.m.;

– costul de producţie pe unitatea de produs 750 u.m.

Se estimeazã cã toate veniturile şi cheltuielile vor creşte cu 3% pe an din

cauza inflaţiei.

În anul N, s-au vândut 2.000 bucãţi de produs, dar societatea estimeazã cã

volumul vânzãrilor va creşte cu 5% pe an.

În anul N+2, utilajul va face obiectul unei revizii prin care se doreşte

menţinerea acestuia la nivelul performanţelor estimate iniţial. Cheltuielile

estimate cu revizia sunt de 15.000 u.m. De asemenea, în anul N+3, se va

Page 165: Tema Stagiu Conta

proceda la o reparaţie capitalã prin care sã se mãreascã performanţele

utilajului. Cheltuielile cu reparaţiile sunt estimate la 25.000 u.m. Utilajul va fi

vândut la sfârşitul exerciţiului N+6. Valoarea rezidualã a utilajului este

estimatã la 30.000 u.m.

Sã se identifice fluxurile de trezorerie care vor fi utilizate pentru calculul

valorii de utilitate în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”.

684. Societatea X utilizeazã modelul CAPM pentru a calcula costul

capitalului. Se cunosc urmãtoarele informaţii: rata dobânzii fãrã risc1 (Rf)

20%, rata de rentabilitate speratã de piaţã (Rm) 30% şi riscul sistematic de

piaţã al titlurilor (β) 2.

Sã se calculeze rata de randament ce va fi utilizatã pentru actualizarea

fluxurilor de trezorerie, în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”.

685. Societatea deţine un brevet pentru producerea unui parfum. Brevetul

expirã peste 4 ani. Societatea estimeazã cã, în fiecare dintre urmãtorii 4

ani, cererea pentru parfumul respectiv va creşte cu 20%. Experienţa aratã

cã societãţile concurente invadeazã piaţa cu versiuni ale parfumului

profitabil imediat ce acesta nu mai este protejat de brevet. În consecinţã,

societatea nu se aşteaptã ca brevetul sã mai genereze fluxuri de trezorerie

semnificative dupã expirarea celor 4 ani. În exerciţiul precedent, veniturile

nete din vânzarea parfumului au fost de 10.000 u.m. Se estimeazã cã rata

adecvatã pentru actualizarea fluxurilor de trezorerie aferente brevetului

este de 10%.

Sã se calculeze valoarea de utilitate în conformitate cu IAS 36

„Deprecierea activelor”.

Page 166: Tema Stagiu Conta

686. Societatea deţine un utilaj achiziţionat la începutul exerciţiului N la un

cost de 600.000 u.m. Durata de utilitate a fost estimatã în momentul

achiziţiei la 10.000 ore de funcţionare. În cursul exerciţiului N, utilajul a

funcţionat 1.000 de ore. Managerii estimeazã cã în fiecare dintre urmãtorii

4 ani utilajul va funcţiona câte 2.250 ore. Numãrul de produse realizate va fi

de 4 bucãţi pe orã.

La sfârşitul exerciţiului N, existã indicii cã utilajul s-a depreciat. Fluxurile de

trezorerie nete pe care le va obţine întreprinderea din vânzarea unui

produs sunt estimate la 15 u.m./buc. Rata la care se actualizeazã fluxurile

de trezorerie este de 10%. Presupunem cã existã o piaţã activã pe care

utilajul poate fi tranzacţionat. Preţul de vânzare (valoarea justã) ar fi de

510.000 u.m., iar cheltuielile determinate de ieşire ar fi de 10.000 u.m. Sã

se calculeze şi sã se contabilizeze deprecierea constatatã în conformitate

cu IAS 36 „Deprecierea activelor”.

687. Un teren cumpãrat în exerciţiul N-4 la un cost de 400.000 u.m. a fost

reevaluat, în exerciţiul N-2, la 550.000 u.m. Între timp (din N-2 pânã în

prezent), rezerva din reevaluare contabilizatã nu a suportat nicio

modificare. La închiderea exerciţiului N, valoarea realã a terenului,

considerate a fi egalã cu valoarea recuperabilã, este de 420.000 u.m.

Sã se calculeze şi sã se contabilizeze deprecierea constatatã în

conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”.

688. Un teren cumpãrat în exerciţiul N-4 la un cost de 400.000 u.m. a fost

reevaluat, în exerciţiul N-2, la 550.000 u.m. Între timp (din N-2 pânã în

prezent), rezerva din reevaluare contabilizatã nu a suportat nicio

Page 167: Tema Stagiu Conta

modificare. La închiderea exerciţiului N, valoarea realã a terenului,

considerate a fi egalã cu valoarea recuperabilã, este de 350.000 u.m.

Sã se calculeze şi sã se contabilizeze deprecierea constatatã în

conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”.

689. La 31.12.N-2, societatea a constatat o pierdere de 75.000 u.m. pentru

un utilaj cu valoarea contabilã de 300.000 u.m. Durata de utilitate rãmasã

la acea datã era de 10 ani. La 31.12.N, existã indicii cã pierderea de

valoare a utilajului s-a diminuat. Presupunem cã la 31.12.N valoarea

recuperabilã a utilajului este de 216.000 u.m.

Sã se analizeze situaţia la 31.12.N-2 şi la 31.12.N în conformitate cu IAS

36 „Deprecierea activelor” şi sã se contabilizeze deprecierile (reluãrile de

depreciere) constatate.

690. La 31.12.N-2, societatea a constatat o pierdere de 75.000 u.m. pentru

un utilaj cu valoarea contabilã de 300.000 u.m. Durata de utilitate rãmasã

la acea datã era de 10 ani. La 31.12.N, existã indicii cã pierderea de

valoare a utilajului s-a diminuat. Presupunem cã la 31.12.N valoarea

recuperabilã a utilajului este de 255.000 u.m.

Sã se analizeze situaţia la 31.12.N-2 şi la 31.12.N în conformitate cu IAS

36 „Deprecierea activelor” şi sã se contabilizeze deprecierile (reluãrile de

depreciere) constatate.

691. Societatea A (locatar) a semnat un contract de închiriere cu

urmãtoarele caracteristici:

– data începerii contractului: 31.12.N;

– durata contractului: 3 ani;

Page 168: Tema Stagiu Conta

– obiectul contractului: un echipament tehnic;

– valoarea justã a echipamentului: 135.000 u.m.;

– sunt prevãzute 3 redevenţe anuale, de 50.000 u.m. fiecare, achitabile în

ultima zi a anului de contract;

– locatarul plãteşte în fiecare an 1.000 u.m. pentru asigurare;

– la sfârşitul perioadei de locaţie, echipamentul va fi returnat locatorului;

– locatarul îi garanteazã locatorului o valoare rezidualã de 10.000 u.m. la

31.12.N+3;

– rata marginalã de împrumut a locatarului: 10%.

Sã se contabilizeze primirea echipamentului de cãtre locatar în

conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing”.

692. Societatea A (locatar) a semnat un contract de închiriere cu

urmãtoarele caracteristici:

– data începerii contractului: 31.12.N;

– durata contractului: 3 ani;

– obiectul contractului: un echipament tehnic;

– valoarea justã a echipamentului: 135.000 u.m.;

– sunt prevãzute 3 redevenţe anuale, de 50.000 u.m. fiecare, achitabile în

ultima zi a anului de contract;

– locatarul plãteşte în fiecare an 1.000 u.m. pentru asigurare;

– la sfârşitul perioadei de locaţie, echipamentul va fi returnat locatorului;

– locatarul îi garanteazã locatorului o valoare rezidualã de 10.000 u.m. la

31.12.N+3;

– rata marginalã de împrumut a locatarului: 10%.

Page 169: Tema Stagiu Conta

Sã se calculeze tabloul de amortizare a datoriei faţã de locator şi sã se

contabilizeze datoria faţã de locator, referitoare la dobânzi, pentru întreaga

perioadã a contractului, în conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing”.

693. Societatea X este proprietara unei clãdiri pe care o închiriazã, pe o

duratã de 5 ani, societãţii Y. Contractul a fost semnat la 1 octombrie

exerciţiul N. Chiria este de 8.000 u.m. pe lunã. Societatea X suportã

cheltuielile de cãutare a locatarului în sumã de 100 u.m. Ea decide sã

înscrie în activ aceste cheltuieli şi sã le repartizeze pe întreaga duratã a

contractului. Costul de achiziţie al imobilului este de 500.000 u.m., iar

durata sa de utilitate (estimatã de locator) este de 50 de ani.

Sã se prezinte calculele şi înregistrãrile în contabilitatea locatarului în

conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing”.

694. Societatea X este proprietara unei clãdiri, pe care o închiriazã, pe o

duratã de 5 ani, societãţii Y. Contractul a fost semnat la 1 octombrie

exerciţiul N. Chiria este de 8.000 u.m. pe lunã. Societatea X suportã

cheltuielile de cãutare a locatarului în sumã de 100 u.m. Ea decide sã

înscrie în activ aceste cheltuieli şi sã le repartizeze pe întreaga duratã a

contractului. Costul de achiziţie al imobilului este de 500.000 u.m., iar

durata sa de utilitate (estimatã de locator) este de 50 de ani.

Sã se prezinte calculele şi înregistrãrile în contabilitatea locatorului în

conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing”.

695. O întreprindere fabricã un produs pentru care costul variabil unitar de

producţie este de 180 u.m. Cheltuielile fixe anuale de producţie sunt de

1.800.000 u.m. Cantitãţile fabricate au fost de 5.000 bucãţi în exerciţiul N,

Page 170: Tema Stagiu Conta

4.000 bucãţi în exerciţiul N+1 şi 6.500 bucãţi în exerciţiul N+2. La sfârşitul

fiecãrui exerciţiu, întreprinderea posedã 800 bucãţi

în stoc. Sã se calculeze costul de producţie unitar în conformitate cu IAS 2

„Stocuri”, în condiţiile în care presupunem cã mãrimea capacitãţii normale

de producţie este de 5.000 bucãţi.

696. Stocul mãrfii M la 1 noiembrie era evaluat la 400.000.000 u.m. (1.000

bucãţi x 400.000 u.m./bucatã). În luna noiembrie, acest stoc este afectat de

urmãtoarele operaţii:

– 4 noiembrie: o ieşire de 400 bucãţi;

– 10 noiembrie: o intrare de 500 bucãţi la un cost de 410.000 u.m./ bucatã;

– 17 noiembrie: o ieşire de 400 bucãţi;

– 25 noiembrie: o intrare de 200 bucãţi la un cost de 414.000 u.m./bucatã;

– 30 noiembrie: o ieşire de 800 bucãţi.

Costul mediu ponderat al perioadei precedente (ipotezã): 400.000

u.m./bucatã.

Sã se întocmeascã fişa stocului în cazul în care se utilizeazã costul mediu

ponderat al perioadei precedente.

697. Stocul mãrfii M la 1 noiembrie era evaluat la 400.000.000 u.m. (1.000

bucãţi x 400.000 u.m./bucatã). În luna noiembrie, acest stoc este afectat de

urmãtoarele operaţii:

– 4 noiembrie: o ieşire de 400 bucãţi;

– 10 noiembrie: o intrare de 500 bucãţi la un cost de 410.000 u.m./bucatã;

– 17 noiembrie: o ieşire de 400 bucãţi;

– 25 noiembrie: o intrare de 200 bucãţi la un cost de 414.000 u.m./bucatã;

– 30 noiembrie: o ieşire de 800 bucãţi.

Page 171: Tema Stagiu Conta

Costul mediu ponderat al perioadei precedente (ipotezã): 400.000

u.m./bucatã.

Sã se întocmeascã fişa stocului în cazul în care se utilizeazã costul mediu

ponderat calculat dupã fiecare intrare.

698. Stocul mãrfii M la 1 noiembrie era evaluat la 400.000.000 u.m. (1.000

bucãţi x 400.000 u.m./bucatã). În luna noiembrie, acest stoc este afectat de

urmãtoarele operaţii:

– 4 noiembrie: o ieşire de 400 bucãţi;

– 10 noiembrie: o intrare de 500 bucãţi la un cost de 410.000 u.m./ bucatã;

– 17 noiembrie: o ieşire de 400 bucãţi;

– 25 noiembrie: o intrare de 200 bucãţi la un cost de 414.000 u.m./ bucatã;

– 30 noiembrie: o ieşire de 800 bucãţi.

Costul mediu ponderat al perioadei precedente (ipotezã): 400.000 u.m./

bucatã.

Sã se întocmeascã fişa stocului în cazul în care se utilizeazã metoda FIFO.

699. Societatea X a dat în funcţiune, începând cu 1 ianuarie N, un utilaj în

valoare de 900.000 u.m. Din punct de vedere contabil, utilajul se

amortizeazã linear pe trei ani. Amortizarea fiscalã aferentã utilajului în N

este de 400.000 u.m.

Sã se calculeze eventuala diferenţã temporarã, la 21.12.N, în conformitate

cu IAS 12 „Impozitul pe profit”.

700. La data bilanţului, societatea are o creanţã privind dividendele de

încasat de 85.000 u.m. Din punct de vedere fiscal, dividendele nu sunt

impozabile.

Page 172: Tema Stagiu Conta

Sã se calculeze eventuala diferenţã temporarã în conformitate cu IAS 12

„Impozitul pe profit”.

701. În cursul lunii decembrie N, societatea a încasat redevenţe în valoare

de 10.000 u.m. aferente trimestrului 1 din exerciţiul N+1. Presupunem cã

din punct de vedere fiscal redevenţele sunt impozabile în anul încasãrii

acestora.

Sã se calculeze eventuala diferenţã temporarã la 31.12.N în conformitate

cu IAS 12 „Impozitul pe profit”.

702. La începutul exerciţiului N, s-a dat în funcţiune un utilaj în valoare de

20.000 u.m. În anul N, amortizarea contabilã a fost de 2.000 u.m., iar

amortizarea fiscalã, de 2.800 u.m. Cota de impozit pe profit în vigoare în

anul N: 16%. Pânã la închiderea exerciţiului N nu au apãrut reglementãri

privind modificarea cotei de impozit pentru exerciţiul viitor.

Sã se calculeze impozitul amânat la închiderea exerciţiului N în

conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”.

703. La 31.12.N, societatea are o datorie privind dobânzile de plãtit de

1.000 u.m. Presupunem cã din punct de vedere fiscal dobânzile sunt

deductibile în exerciţiul financiar în care genereazã fluxuri de trezorerie. În

decembrie N, a apãrut o reglementare conform cãreia, începând cu

01.01.N+1, cota de impozit pe profit va creşte de la 30% la 35%.

Sã se calculeze impozitul amânat la închiderea exerciţiului N, în

conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”.

704. Se cunosc urmãtoarele informaţii privind societatea X, la 31.12.N:

Page 173: Tema Stagiu Conta

Informatii Valori contabile

Imobilizări corporale (1)

Creante client (2)

Dobânzi de încasat (3)

750.000

150.000

15.000

Amenzi de plătit (4)

Dobânzi de plătit (3)

16.500

7.500

(1) Baza de impozitare pentru imobilizãrile corporale este de 705.000 u.m.

(2) Creanţele clienţi au o valoare brutã de 162.000 u.m. şi existã o ajustare

de depreciere a creanţelor de 12.000 u.m. Ajustarea nu este deductibilã

fiscal.

(3) Presupunem cã dobânzile sunt recunoscute fiscal în exerciţiul în care

acestea genereazã fluxuri de trezorerie.

(4) Amenzile nu sunt deductibile fiscal.

Cota de impozit pe profit: 30%.

La începutul exerciţiului N, existã un pasiv de impozit amânat de 3.000

u.m.

Sã se calculeze şi sã se contabilizeze impozitul amânat în conformitate cu

IAS 12 „Impozitul pe profit”, fãrã a compensa creanţele şi datoriile de

impozit.

705. Societatea X a dat în funcţiune, începând cu 1 ianuarie N, un utilaj cu

o valoare de 360.000 u.m. Din punct de vedere contabil, utilajul se

Page 174: Tema Stagiu Conta

amortizeazã linear pe trei ani. Amortizarea fiscalã aferentã utilajului va fi

de: 80.000 u.m. în N, 120.000 u.m. în N+1, respectiv 160.000 u.m. în N+2.

Cota de impozit pe profit: 30%.

Sã se calculeze şi sã se contabilizeze impozitul amânat în conformitate cu

IAS 12 „Impozitul pe profit” la sfârşitul fiecãruia dintre cele trei exerciţii.

706. Se cunosc urmãtoarele informaţii privind o categorie de clãdiri ale

societãţii X:

La 31.12.N, societatea a procedat la reevaluarea categoriei de clãdiri

valoarea reevaluatã fiind de 127.000 u.m. Din punct de vedere fiscal,

reevaluarea nu este recunoscutã. Cota de impozit pe profit: 30%. La

începutul exerciţiului N, exista un pasiv de impozit amânat de 6.000 u.m.

Sã se calculeze şi sã se contabilizeze impozitul amânat în conformitate cu

IAS 12 „Impozitul pe profit”, la 31.12.N.

707. Societatea procedeazã la retratarea situaţiilor financiare în

conformitate cu prevederile IAS 29 pentru prima datã în exerciţiul N. Din

punct de vedere fiscal, retratarea situaţiilor financiare nu este recunoscutã.

Presupunem urmãtoarele informaţii privind imobilizãrile corporale ale

societãţii la deschiderea exerciţiului N:

Valoarea contabilã (valoarea corectatã de efectele inflaţiei) 180.000 u.m.

Baza de impozitare (valoarea istoricã) 120.000 u.m.

____________________________________________

Diferenţã temporarã impozabilã 60.000 u.m.

Cota de impozit pe profit: 35%.

Sã se calculeze şi sã se contabilizeze impozitul amânat în conformitate cu

IAS 12 „Impozitul pe profit”.

Page 175: Tema Stagiu Conta

708. La începutul exerciţiului N, societatea româneascã M a achiziţionat

100% societatea americanã F. La acea datã, F deţinea o imobilizare

cumpãratã recent cu 100.000 $. Imobilizarea se amortizeazã pe 5 ani din

punct de vedere contabil şi pe 4 ani, din punct de vedere fiscal. Cota de

impozit pe profit 30%. La data achiziţiei, 1 $ = 3 lei. La 31.12.N, 1 $ = 3,3

lei. Presupunem cã moneda funcţionalã a societãţii F coincide cu moneda

de raportare. În consecinţã, în situaţiile financiare consolidate, activul va fi

evaluat la 100.000 $ x 3 = 300.000 lei.

Sã se calculeze şi sã se contabilizeze impozitul amânat în conformitate cu

IAS 12 „Impozitul pe profit”.

709. La 31.12.N, societatea deţine un utilaj cu valoarea contabilã de

100.000 u.m. şi baza de impozitare de 80.000 u.m. La deschiderea

exerciţiului N, exista un pasiv de impozit amânat de 1.000 u.m. În cursul

exerciţiului N, cota de impozit pe profit a crescut de la 25% la 30%.

Sã se calculeze şi sã se contabilizeze impozitul amânat în exerciţiul N în

conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”.

710. O societate din industria petrolierã a instalat o rafinãrie pe un teren

închiriat. În contract se precizeazã cã, la sfârşitul perioadei de închiriere,

rafinãria va fi mutatã într-o altã locaţie strategicã. Se estimeazã cã pentru

mutarea rafinãriei sunt necesare cheltuieli de 200.000 u.m.

Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion

în conformitate cu IAS 37 „Provizioane, datorii contingente şi active

contingente”. 45. Un magazin de vânzãri cu amãnuntul are o politicã de

rambursare a contravalorii bunurilor returnate de cãtre clienţii nemulţumiţi,

Page 176: Tema Stagiu Conta

chiar şi atunci când nu are obligaţia legalã de a o face. Politica sa este

cunoscutã pe piaţã. Statisticile aratã cã anual sunt returnate produse a

cãror valoare reprezintã 3% din cifra de afaceri. În anul N, cifra de afaceri a

fost de 10.000.000 u.m.

Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion

în conformitate cu IAS 37 „Provizioane, datorii contingente şi active

contingente”.

711. Un magazin de vânzãri cu amãnuntul are o politicã de rambursare a

contravalorii bunurilor returnate de cãtre clienţii nemulţumiţi, chiar şi atunci

când nu are obligaţia legalã de a o face. Politica sa este cunoscutã pe

piaţã. Statisticile aratã cã anual sunt returnate produse a cãror valoare

reprezintã 3% din cifra de afaceri. În anul N, cifra de afaceri a fost de

10.000.000 u.m.

Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion

în conformitate cu IAS 37 „Provizioane, datorii contingente şi active

contingente”.

712. O societate din industria chimicã polueazã mediul prin activitãţile sale.

Deşi ţara în care îşi desfãşoarã activitatea nu dispune de o reglementare

care sã prevadã obligativitatea societãţilor poluante de a suporta costurile

cu decontaminarea, existã dezbateri asupra unui proiect de lege în acest

sens şi este aproape sigur cã proiectul respective va fi în curând

promulgat. Se estimeazã costuri cu decontaminarea în valoare de 600.000

u.m.

Page 177: Tema Stagiu Conta

Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion

în conformitate cu IAS 37 „Provizioane, datorii contingente şi active

contingente”.

713. Conform contractului, o societate acordã garanţie de un an tuturor

bunurilor pe care le vinde. Statisticile aratã cã 70% din produsele vândute

nu prezintã defecte, 25% prezintã defecte minore şi 5% prezintã defecte

majore. Dacã toate produsele ar avea defecte minore, cheltuielile cu

reparaţiile ar fi de 200.000 u.m. Dacã toate produsele ar avea defecte

majore, cheltuielile cu reparaţiile ar fi de 1.000.000 u.m.

Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion

în conformitate cu IAS 37 „Provizioane, datorii contingente şi active

contingente”.

714. La sfârşitul anului 1, societatea X a achiziţionat dreptul de a exploata

o minã timp de 5 ani. Prin contract, ea este obligatã ca la sfârşitul perioadei

de exploatare sã îndepãrteze echipamentele şi sã recoperteze solul. Se

estimeazã cã pentru îndeplinirea obligaţiilor contractual sunt necesare

cheltuieli de 600.000 u.m. Presupunem o ratã de actualizare de 5%.

Sã se verifice dacã la sfârşitul anului 1 sunt îndeplinite condiţiile de

constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane, datorii

contingente şi active contingente”.

715. La începutul exerciţiului N-2, societatea X a semnat un contract de

închiriere a unei clãdiri în care sã funcţioneze sediul societãţii. Durata

contractului: 5 ani. Redevenţa anualã: 150.000 u.m. În contract se

Page 178: Tema Stagiu Conta

precizeazã cã spaţiul nu poate fi subînchiriat altui beneficiar, iar în caz de

reziliere se vor plãti penalizãri de 140.000 u.m. pentru fiecare

an de neîndeplinire a contractului. La sfârşitul exerciţiului N, societatea şi-a

mutat sediul într-un centru administrativ prestigios, care corespunde mai

bine noii imagini pe care aceasta doreşte sã o promoveze.

Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion

în conformitate cu IAS 37 „Provizioane, datorii contingente şi active

contingente”.

716. Societatea presteazã servicii de curierat pe plan intern şi internaţional.

Pe 5 decembrie N, consiliul de administraţie decide ca, începând cu 1

ianuarie N+1, sã lichideze activitãţile externe. Pe 8 decembrie N, s-a

aprobat un plan detaliat pentru aplicarea acestei decizii. În zilele urmãtoare

s-a procedat la informarea clienţilor şi a personalului asupra procesului de

restructurare.

Se estimeazã cã pentru lichidarea activitãţilor externe se vor angaja

cheltuieli de 1.000.000 u.m.

Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion

în conformitate cu IAS 37 „Provizioane, datorii contingente şi active

contingente”.

717. Societatea îşi desfãşoarã activitatea în domeniul prelucrãrii laptelui.

Din cauza concurenţei pe piaţã, rezultatele ultimelor exerciţii au fost mult

mai mici decât cele bugetate. Din acest motiv, în exerciţiul N, consiliul de

administraţie a decis sã renunţe la fabricarea iaurtului cu aromã de fructe şi

sã înceapã producţia de cremã de brânzã.

În planul de restructurare sunt prevãzute urmãtoarele:

Page 179: Tema Stagiu Conta

– indemnizaţii pentru concedierea unei pãrţi din salariaţi: 2.000.000 u.m.;

– cheltuieli cu achiziţia de instalaţii pentru producerea cremei de brânzã:

9.000.000 u.m.;

– cheltuieli cu recalificarea personalului în vederea utilizãrii noilor instalaţii:

300.000 u.m.;

– profituri estimate a se obţine din vânzarea instalaţiilor utilizate în

producerea iaurtului cu aromã de fructe: 900.000 u.m.;

– cheltuieli cu promovarea noilor produse: 800.000 u.m.

La sfârşitul exerciţiului N s-au anunţat public principalele caracteristici ale

planului de restructurare. Acest anunţ a indus salariaţilor, clienţilor şi

furnizorilor aşteptarea cã societatea va implementa procesul de

restructurare.

Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion

în conformitate cu IAS 37 „Provizioane, datorii contingente şi active

contingente”.

718. Pe 01.06.N, societatea X garanteazã creditele bancare contractate de

societatea Y. La acea datã, situaţia financiarã a societãţii Y era solidã. În

cursul exerciţiului N+1, situaţia financiarã a societãţii Y se agraveazã, iar

pe 30.11.N+1 se declarã falimentul. La 31.12.N+1, se estimeazã cã sumele

ce trebuie acoperite în numele societãţii Y sunt de 800.000 u.m.

Sã se verifice dacã, pentru societatea X, sunt îndeplinite condiţiile de

constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane, datorii

contingente şi active contingente”, la 31.12.N şi la 31.12.N+1.

719. În luna februarie exerciţiul N, societatea a fost acţionatã în instanţã de

cãtre un fost angajat. Reclamantul solicitã despãgubiri pentru daunele

Page 180: Tema Stagiu Conta

suferite în timpul unei accidentãri în perioada în care lucra pentru societate,

susţinând cã aceasta nu a respectat regulile prevãzute de legislaţia în

domeniul protecţiei muncii. La 31.12.N, avocaţii societãţii sunt de pãrere cã

aceasta nu va fi fãcutã responsabilã. La 31.12.N+1, ţinând cont de evoluţia

procesului, avocaţii considerã cã societatea va fi fãcutã rãspunzãtoare şi va

trebui sã plãteascã despãgubiri în valoare

de 700.000 u.m.

Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion

în conformitate cu IAS 37 „Provizioane, datorii contingente şi active

contingente”, la 31.12.N şi la 31.12.N+1.

720. În cursul exerciţiului N, societatea X a acţionat în instanţã un

concurent pentru utilizarea ilegalã a unei licenţe. Tribunalul a decis cã

societatea concurentã îi va plãti lui X despãgubiri în valoare de 100.000

u.m. Concurentul a fãcut recurs la o instanţã superioarã. Pânã la

închiderea exerciţiului N, recursul nu a fost soluţionat.

Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiţiile de recunoaştere a unui activ

în bilanţul societãţii X, în conformitate cu IAS 37 „Provizioane, datorii

contingente şi active contingente”.

721. O agenţie de voiaj a vândut bilete de avion în valoare de 100.000.000

u.m. Ea percepe comision de 15% din preţul de vânzare, restul de 85%

revenind companiilor aeriene în numele cãrora s-a realizat vânzarea.

Sã se contabilizeze operaţia de vânzare în conformitate cu IAS 18

„Venituri”.

Page 181: Tema Stagiu Conta

722. La 1 ianuarie N, o întreprindere a vândut unui client mãrfuri în valoare

de 100.000.000 u.m. Condiţiile de decontare sunt urmãtoarele: 50% la

semnarea contractului; 25% peste un an şi 25% peste doi ani. Se

estimeazã cã societatea-client ar fi putut obţine un credit echivalent pe

piaţa bancarã la o ratã de 5%.

Sã se contabilizeze operaţia de vânzare şi repartizarea cheltuielilor

financiare între exerciţii în conformitate cu IAS 18 „Venituri”.

723. O întreprindere A schimbã cu întreprinderea B un stoc de material

consumabile cu valoarea justã de 100.000 u.m. contra unui stoc de materii

prime cu valoarea justã de 150.000 u.m.

Sã se contabilizeze operaţia de schimb, la societatea A, în conformitate cu

IAS 18 „Venituri”.

724. În exerciţiul N, societatea X vinde produse-program. Prin contract, ea

se angajeazã sã furnizeze servicii de întreţinere timp de doi ani de la data

vânzãrii. Preţul de vânzare (60.000 u.m.) trebuie alocat între suma

corespunzãtoare produselor-program (50.000 u.m.) şi suma identificabilã a

serviciilor ulterioare (10.000 u.m.).

Sã se contabilizeze operaţia de vânzare în conformitate cu IAS 18

„Venituri”.

725. Pe 25 decembrie N, societatea X a transferat societãţii Y mãrfuri în

valoare de 10.000 u.m. pentru a le vinde în regim de consignaţie la un preţ

de 12.000 u.m. Mãrfurile au fost vândute pe 5 ianuarie N+1.

Sã se contabilizeze transferul şi vânzarea mãrfurilor, la societatea X, în

conformitate cu IAS 18 „Venituri”.

Page 182: Tema Stagiu Conta

726. Pe data de 10 decembrie N, societatea A vinde mãrfuri în urmãtoarele

condiţii: preţ de vânzare 70.000.000 u.m., costul mãrfurilor vândute

62.000.000 u.m. Creditul acordat nu depãşeşte duratele obişnuite de

creditare.

Sã se contabilizeze operaţia de vânzare în conformitate cu IAS 18

„Venituri”.

727. La 1 mai N, societatea a achiziţionat 100 de obligaţiuni la un preţ

unitar de 2.000 u.m. Pe 1 august N, societatea încaseazã, în numele

obligaţiunilor, dobânda aferentã perioadei 1 august N-1 – 30 iulie N.

Dobânda anualã pentru fiecare obligaţiune: 60 u.m.

Sã se contabilizeze achiziţia obligaţiunilor şi încasarea dobânzilor în

conformitate cu IAS 18 „Venituri”.

728. Pe data de 1 octombrie N, societatea a semnat un contract de

concesiune a unui teren pentru o perioadã de 10 ani. Acest contract

genereazã venituri totale de 120.000.000 u.m. Veniturile sunt repartizate în

mod uniform pe durata contractului şi se încaseazã anual pe 30

septembrie.

Sã se contabilizeze veniturile aferente exerciţiului N în conformitate cu IAS

18 „Venituri”.

729. La 1 octombrie N, s-au achiziţionat 1.000 de acţiuni ALFA la un preţ

unitar de 5.000 u.m. Pe 1 iunie N+1, la societatea ALFA s-a luat decizia de

distribuire a dividendelor aferente exerciţiului N: 50 u.m./acţiune. Prin

achiziţia acestor acţiuni, ALFA devine societate afiliatã.

Page 183: Tema Stagiu Conta

Sã se contabilizeze achiziţia acţiunilor şi dreptul de a încasa dividende, în

conformitate cu IAS 18 „Venituri”.

730. În cursul lunii noiembrie N, societatea a achiziţionat un teren în

valoare de 50.000.000 u.m. Pe 1 decembrie N, s-a obţinut un împrumut de

6.000.000 u.m. pe 2 ani la o ratã a dobânzii de 5%, plãtitã la sfârşitul

fiecãrei luni. Împrumutul a fost obţinut special pentru amenajarea terenului.

Lucrãrile de amenajare au fost demarate la începutul exerciţiului N+1 şi au

continuat pe parcursul întregului exerciţiu.

Sã se calculeze costurile împrumuturilor capitalizabile în conformitate cu

IAS 23 „Costurile îndatorãrii”.

731. O societate procedeazã la construirea unei clãdiri în care va funcţiona

serviciul administrativ. Pentru construcţia clãdirii, întreprinderea a obţinut,

în N-1, un împrumut bancar de 20.000.000 u.m., la o ratã a dobânzii de

6%, plãtitã la sfârşitul fiecãrei luni. Împrumutul se ramburseazã integral pe

31 decembrie N.

Pe 30 septembrie N, s-a încheiat construcţia fizicã a clãdirii. Ea nu poate fi

datã însã în funcţiune imediat, întrucât se doreşte decorarea sãlilor de

conferinţe şi instalarea unor accesorii.

Sã se stabileascã în ce moment se stopeazã capitalizarea costurilor

împrumuturilor în conformitate cu IAS 23 „Costurile îndatorãrii”.

732. La 30.06.N, o întreprindere obţine o subvenţie de 16.000.000 u.m.

pentru a achiziţiona o instalaţie al cãrei cost este de 40.000.000 u.m. şi

care va fi amortizatã conform metodei lineare pe o duratã de 4 ani.

Page 184: Tema Stagiu Conta

Administraţia publicã condiţioneazã acordarea subvenţiei de angajarea a

trei absolvenţi pentru o duratã minimã de un an.

Sã se contabilizeze achiziţia imobilizãrii, primirea subvenţiei şi tratamentul

subvenţiei în exerciţiul N în conformitate cu IAS 20, ştiind cã se foloseşte

metoda contabilizãrii subvenţiei la venituri în avans.

733. La 30.06.N, o întreprindere obţine o subvenţie de 16.000.000 u.m.

pentru a achiziţiona o instalaţie al cãrei cost este de 40.000.000 u.m. şi

care va fi amortizatã conform metodei lineare pe o duratã de 4 ani.

Administraţia publicã condiţioneazã acordarea subvenţiei de angajarea a

trei absolvenţi pentru o duratã minimã de un an.

Sã se contabilizeze achiziţia imobilizãrii, primirea subvenţiei şi tratamentul

subvenţiei în exerciţiul N în conformitate cu IAS 20, ştiind cã se foloseşte

metoda deducerii subvenţiilor pentru investiţii din costul activului.

734. La 10 martie N, o întreprindere obţine o subvenţie de 3.000.000 u.m.

pentru finanţarea consumului de apã în luna februarie N. Factura privind

consumul de apã al lunii februarie N are o valoare de 10.000.000 u.m.

Sã se contabilizeze factura de apã şi primirea subvenţiei în conformitate cu

IAS 20, ştiind cã se foloseşte metoda înregistrãrii subvenţiilor la venituri.

735. La 10 martie N, o întreprindere obţine o subvenţie de 3.000.000 u.m.

pentru finanţarea consumului de apã în luna februarie N. Factura privind

consumul de apã al lunii februarie N are o valoare de 10.000.000 u.m.

Sã se contabilizeze factura de apã şi primirea subvenţiei în conformitate cu

IAS 20, ştiind cã se foloseşte metoda deducerii subvenţiei.

Page 185: Tema Stagiu Conta

736. La 10 martie N, o întreprindere obţine o subvenţie de 3.000.000 u.m.

pentru finanţarea consumului de apã în luna februarie N. Factura privind

consumul de apã al lunii februarie N are o valoare de 10.000.000 u.m.

În anul N+1, administraţia publicã a informat întreprinderea cã, din motive

întemeiate, este obligatã sã ramburseze integral subvenţia pentru

consumul de apã pe care o primise în exerciţiul precedent.

Sã se contabilizeze rambursarea subvenţiei în conformitate cu IAS 20.

737. La 30.06.N, o întreprindere obţine o subvenţie de 16.000.000 u.m.

pentru a achiziţiona o instalaţie al cãrei cost este de 40.000.000 u.m. şi

care va fi amortizatã conform metodei lineare pe o duratã de 4 ani.

Administraţia publicã condiţioneazã acordarea subvenţiei de angajarea a

trei absolvenţi pentru o duratã minimã de un an. Presupunem cã în

exerciţiul N+1 societatea a fost obligatã sã ramburseze 90% din subvenţia

pentru investiţii pe care o primise în exerciţiul precedent.

Sã se contabilizeze rambursarea subvenţiei în conformitate cu IAS 20,

ştiind cã la data primirii sale subvenţia se înregistrase la venituri în avans.

738. La 30.06.N, o întreprindere obţine o subvenţie de 16.000.000 u.m.

pentru a achiziţiona o instalaţie al cãrei cost este de 40.000.000 u.m. şi

care va fi amortizatã conform metodei lineare pe o duratã de 4 ani.

Administraţia publicã condiţioneazã acordarea subvenţiei de angajarea a

trei absolvenţi pentru o duratã minimã de un an.

Presupunem cã în exerciţiul N+1 societatea a fost obligatã sã ramburseze

90% din subvenţia pentru investiţii pe care o primise în exerciţiul precedent.

Sã se contabilizeze rambursarea subvenţiei, în conformitate cu IAS 20,

ştiind cã la data primirii sale subvenţia se dedusese din valoarea activului.

Page 186: Tema Stagiu Conta

739. Se cunosc urmãtoarele informaţii privind exerciţiul încheiat la 31.12.N:

– profit înainte de impozitare: 100.000.000 u.m.;

– impozit pe profit: 30.000.000 u.m.;

– interese minoritare: 5.000.000 u.m.

Dividendele în valoare de 40.000.000 u.m. au fost repartizate astfel: pentru

acţiuni ordinare 25.000.000 u.m. şi pentru acţiuni preferenţiale 15.000.000

u.m. La începutul exerciţiului N, existau în circulaţie 9.000 de acţiuni

ordinare. La 30 septembrie N, au fost emise încã 4.000 de acţiuni ordinare.

Sã se calculeze rezultatul pe acţiune de bazã în conformitate cu IAS 33

„Rezultatul pe acţiune”.

740. În exerciţiul N-1 au fost emise 20.000 de obligaţiuni convertibile în

acţiuni ordinare. Valoarea nominalã a unei obligaţiuni 10.000 u.m.,

dobânda nominalã 10%. La data emisiunii obligaţiunilor, s-a stabilit cã pe 1

iulie N+1 fiecare 100 obligaţiuni pot fi convertite în 105 acţiuni.

La începutul exerciţiului N, societatea avea în circulaţie 100.000 acţiuni

ordinare. Rezultatul net al exerciţiului N aferent acţiunilor ordinare a fost de

500.000.000 u.m. Cota ipoteticã de impozit pe profit este de 25%.

Sã se calculeze rezultatul pe acţiune de bazã şi rezultatul pe acţiune diluat

în conformitate cu IAS 33 „Rezultatul pe acţiune”.

741. Se cunosc urmãtoarele informaţii privind societatea X, în exerciţiul N:

– rezultatul net al perioadei aferent acţiunilor ordinare: 1.200.000 u.m.;

– numãrul mediu ponderat de acţiuni ordinare în circulaţie: 500.000 acţiuni;

– valoarea justã medie a unei acţiuni în N: 20 u.m.;

Page 187: Tema Stagiu Conta

– în N-1 au fost emise opţiuni pentru cumpãrarea a 100.000 acţiuni

ordinare la un preţ unitar de 15 u.m. Durata de exercitare a opţiunilor: 4 ani.

În N-1 şi N nu s-au exercitat opţiuni.

Sã se calculeze rezultatul pe acţiune diluat în conformitate cu IAS 33

„Rezultatul pe acţiune”.

742. La închiderea exerciţiului N, activele cuprind:

– un echipament tehnic a cãrui valoare netã contabilã este de 10.000 euro;

acest echipament a fost achiziţionat la 30.06.N-2;

– un teren achiziţionat la un cost de 1.000 euro pe 01.04.N-3 şi reevaluat la

31.12.N-1 la nivelul sumei de 5.000 euro;

– un stoc de materii prime cumpãrat la 25.06.N la un cost de 400 euro şi

depreciat pentru 10% din valoare la închiderea exerciţiului N;

– o creanţã de 2.000 euro privind drepturile asupra unui client strãin,

corespunzãtoare unei vânzãri efectuate la 21.10.N;

– suma de 20.000 euro în contul curent la bancã.

Raportul de schimb euro/leu a evoluat astfel:

01.04.N-3 30.06.N-2 31.12.N-1 25.06.N 21.10.N 31.12.N

2,6 3,0 3,3 3,7 3,9 4,0

Sã se evalueze elementele prezentate anterior în lei, în conformitate cu

IAS 21 „Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar”.

743. La 25 noiembrie N, o întreprindere vinde unui client strãin produse în

valoare de 10.000 euro. Contravaloarea produselor a fost decontatã la 25

decembrie N. Cursul de schimb euro/leu a evoluat astfel: la 25 noiembrie

N, 1 euro = 3,9 lei, la 25 decembrie N, 1 euro = 4,0 lei.

Sã se contabilizeze operaţia de vânzare şi încasarea creanţelor.

Page 188: Tema Stagiu Conta

744. Pe 15 noiembrie N, societatea româneascã X a cumpãrat materii

prime în valoare de 5.000 euro. Plata furnizorilor se efectueazã pe 5

februarie N+1. Societatea X îşi închide conturile, în fiecare an, la 31

decembrie.

Cursul monedei europene a suportat urmãtoarea evoluţie:

– la 15 noiembrie N: 3,9 lei;

– la 31 decembrie N: 4,01 lei;

– la 5 februarie N+1: 4,0 lei.

Sã se contabilizeze operaţia de achiziţie, evaluarea datoriei la inventor şi

plata datoriei.

745. La 15 aprilie N, societatea româneascã M a acordat un împrumut de

100.000 euro filialei franceze F. Acest împrumut are, de fapt, caracterul

unei finanţãri permanente. Cursul monedei europene a suportat

urmãtoarea evoluţie:

– la 15 aprilie N: 3,8 lei;

– la 31 decembrie N: 4,0 lei.

Sã se contabilizeze, la M, acordarea împrumutului şi evaluarea creanţei la

închiderea exerciţiului N, în conformitate cu IAS 21 „Efectele variaţiei

cursurilor de schimb valutar”.

746. La 15 aprilie N, societatea francezã M a acordat un împrumut de

100.000 euro filialei F din România. Acest împrumut are, de fapt, caracterul

unei finanţãri permanente. Cursul monedei europene a suportat

urmãtoarea evoluţie:

– la 15 aprilie N: 3,8 lei;

Page 189: Tema Stagiu Conta

– la 31 decembrie N: 4,0 lei.

Sã se contabilizeze, la F, primirea împrumutului şi evaluarea datoriei la

închiderea exerciţiului N, în conformitate cu IAS 21 „Efectele variaţiei

cursurilor de schimb valutar”.

747. Pe 30.12.N, societatea F a achiziţionat o imobilizare corporalã în

urmãtoarele condiţii: preţ de cumpãrare 80.000.000 u.m., cheltuieli cu

transportul şi instalarea facturate de furnizor 5.000.000 u.m. Politica

grupului din care face parte F este de a include în costul imobilizãrilor

corporale cheltuielile estimate a se angaja cu demontarea

lor. Valoarea cheltuielilor estimate a se angaja cu demontarea imobilizãrii

este de 15.000.000 u.m. Presupunem o cotã de impozit de 25%.

Sã se procedeze la retratãrile prealabile consolidãrii.

748. În cursul exerciţiului N, societatea F a capitalizat cheltuieli de

cercetare în valoare de 10.000.000 u.m., acestea urmând sã se amortizeze

linear, începând cu 1 ianuarie N+1 pe o perioadã de 5 ani. Politica grupului

din care face parte F este de a considera cheltuielile de cercetare cheltuieli

ale perioadei. Presupunem o cotã de impozit pe profit de 25%. Sã se

procedeze la retratãrile prealabile consolidãrii.

749. Pentru amortizarea unei categorii de utilaje, filiala F utilizeazã metoda

de amortizare degresivã, în timp ce politica grupului este de a amortize

aceste bunuri în mod linear. Filiala achiziţionase astfel de utilaje, la

01.01.N, la un cost de achiziţie de 200.000.000 u.m. Conducerea ei

estimase o valoare rezidualã nulã şi o duratã de utilitate de 5 ani (normã de

amortizare linearã = 20%, normã de amortizare degresivã = 30%).

Page 190: Tema Stagiu Conta

Presupunem o cotã de impozit de 25%.

Sã se procedeze la retratãrile prealabile consolidãrii pentru exerciţiul N.

750. Pentru amortizarea unei categorii de utilaje, filiala F utilizeazã metoda

de amortizare degresivã, în timp ce politica grupului este de a amortize

aceste bunuri în mod linear. Filiala achiziţionase astfel de utilaje, la

01.01.N, la un cost de achiziţie de 200.000.000 u.m. Conducerea ei

estimase o valoare rezidualã nulã şi o duratã de utilitate de 5 ani (normã de

amortizare linearã = 20%, normã de amortizare degresivã = 30%).

Presupunem o cotã de impozit de 25%.

Sã se procedeze la retratãrile prealabile consolidãrii pentru exerciţiul N+1,

ştiind cã se realizeazã consolidarea pe bazã de fluxuri.

751. Pentru amortizarea unei categorii de utilaje, filiala F utilizeazã metoda

de amortizare degresivã, în timp ce politica grupului este de a amortize

aceste bunuri în mod linear. Filiala achiziţionase astfel de utilaje, la

01.01.N, la un cost de achiziţie de 200.000.000 u.m. Conducerea ei

estimase o valoare rezidualã nulã şi o duratã de utilitate de 5 ani (normã de

amortizare linearã = 20%, normã de amortizare degresivã = 30%).

Presupunem o cotã de impozit de 25%.

Sã se procedeze la retratãrile prealabile consolidãrii pentru exerciţiul N+1,

ştiind cã se realizeazã consolidarea pe bazã de solduri.

752. Fie societatea M al cãrei capital este format din 5.900 de acţiuni cu

valoarea nominalã de 1.000 u.m. Adunarea generalã decide diminuarea

capitalului social cu 90.000 u.m. în vederea rambursãrii cãtre asociaţi. Sã

se contabilizeze diminuarea capitalului social.

Page 191: Tema Stagiu Conta

753. Societatea M are capitalul social format din 6.000 de acţiuni cu

valoarea nominalã de 1.000 u.m. Adunarea generalã a asociaţilor decide

acoperirea unei pierderi provenite din exerciţiile trecute în valoare de

10.000 u.m., prin anularea a 10 acţiuni.

Sã se contabilizeze diminuarea capitalului social.

754. Societatea X a contractat un împrumut bancar în urmãtoarele condiţii:

– valoarea împrumutului 100.000 u.m.;

– rata împrumutului: 12% (ratã anualã);

– durata împrumutului: o lunã.

Sã se prezinte înregistrãrile contabile generate de împrumut.

755. Presupunem cã, la sfârşitul lunii aprilie N, societatea prezintã

urmãtoarea situaţie privind taxa pe valoarea adãugatã: TVA deductibilã

9.500 u.m., TVA colectatã 7.600 u.m. Sã se regularizeze TVA.

756. Societatea Alfa îşi desfãşoarã activitatea într-o economie

hiperinflaţionistã. Managerii acesteia decid aplicarea normei IAS 29

„Raportarea financiarã în economiile hiperinflaţioniste” pentru prima datã la

închiderea exerciţiului N.

Situaţiile financiare ale societãţii la închiderea exerciţiului N, întocmite în

costuri istorice, cuprind, printre altele, urmãtoarele elemente:

– terenuri: 400.000 u.m.; terenurile au fost achiziţionate pe 1 decembrie N-

2 şi au fost reevaluate la 31.12.N-1;

– stocuri de mãrfuri: 80.000 u.m.; mãrfurile au fost achiziţionate pe 30

noiembrie N;

Page 192: Tema Stagiu Conta

– creanţe clienţi: 150.000 u.m.; creanţele provin dintr-o vânzare realizatã

pe 1 septembrie N;

– venituri din vânzarea mãrfurilor: 400.000 u.m.;

– cheltuieli cu mãrfuri: 300.000 u.m.

Sã se prezinte valoarea corectatã de efectele inflaţiei pentru elementele

prezentate anterior, la 31.12.N, ştiind cã indicele general al preţurilor a

evoluat astfel:

01.12.N

-2

31.12.N

-1

30.09.

N

30.11.

N

31.12.

N

100 150 170 180 200

757. La 25 noiembrie N, societatea X vinde produse unui client extern la un

preţ de 10.000 euro. Contravaloarea produselor vândute urmeazã a fi

încasatã pe 25 februarie N+1.

În exerciţiul N, cursul de schimb al monedei europene a evoluat astfel:

– la 25 noiembrie N, 1 euro = 3 lei;

– la 31 decembrie N, 1 euro = 3,2 lei.

Presupunem cã diferenţele de curs valutar nerealizate nu sunt recunoscute

din punct de vedere fiscal. Cota de impozit pe profit este de 16%.

Sã se calculeze şi sã se contabilizeze impozitul amânat aferent creanţelor

clienţi la 31.12.N.

758. O întreprindere româneascã a cumpãrat de la un furnizor strãin, la 25

octombrie N, mãrfuri în valoare de 50.000 euro. Decontarea contravalorii

mãrfurilor a fost efectuatã la 25 ianuarie N+1. Întreprinderea îşi închide

conturile sale la 31 decembrie N.

Page 193: Tema Stagiu Conta

Cursul monedei europene a suportat urmãtoarea evoluţie:

– la 25 octombrie N: 3 lei;

– la 31 decembrie N: 2,9 lei;

– la 25 ianuarie N+1: 3,2 lei.

Sã se prezinte înregistrãrile în contabilitatea societãţii româneşti.

759. La 1 septembrie N, societatea româneascã M a acordat un împrumut

de 2.000.000 franci filialei sale elveţiene F. Acest împrumut are, de fapt,

caracterul unei finanţãri permanente. Cursul monedei elveţiene a suportat

urmãtoarea evoluţie:

– la 1 septembrie N: 3 lei/franc;

– la 31 decembrie N: 3,1 lei/franc.

Sã se prezinte înregistrãrile în contabilitatea societãţii M la 1 septembrie şi

la 31 decembrie N.

760. Se constituie o societate pe acţiuni cu un capital subscris de 10.000

USD. Cursul valutar la data subscrierii este de 3,1 lei/USD. Aportul adus de

acţionari în contul capitalului subscris este reprezentat de un utilaj evaluat

la 4.000 USD şi de numerar depus la bancã în sumã de 6.000 USD. Cursul

valutar la data recepţiei mijlocului fix adus ca aport în naturã este de 3,2

lei/USD, iar cel de la data vãrsãrii numerarului în valutã în contul bancar al

societãţii este de 3,05 lei/USD. Înregistraţi în contabilitate operaţiunile.

761. O societate comercialã hotãrãşte majorarea capitalului social cu

10.000 lei prin compensarea unei datorii faţã de un furnizor. Înregistraţi în

contabilitate operaţiunile.

Page 194: Tema Stagiu Conta

762. Se dau urmãtoarele date: societatea A are un capital social, vãrsat în

totalitate, divizat în 10.000 de acţiuni cu valoarea nominalã de 1 leu. Se

hotãrãşte majorarea capitalului social printr-un aport reprezentat de un

utilaj evaluat la 1.400 lei. În schimbul acestui aport se emit 1.000 de acţiuni.

Suma capitalurilor proprii este de 14.000 lei, fiind reprezentate, pe lângã

capitalul social, de rezervele constituite de societate în sumã de 4.000 lei.

Totodatã, societatea a plãtit în numerar suma de 20 lei reprezentând

cheltuieli pentru emisiunea noilor acţiuni. Înregistraţi în contabilitate

operaţiunile.

763. Se majoreazã capitalul social prin conversia unor obligaţiuni în valoare

totalã de 7.000 lei în acţiuni. În schimbul acestor obligaţiuni, societatea

emite 5.000 de acţiuni, valoarea nominalã a unei acţiuni fiind de 1 leu, iar

valoarea de emisiune, de 1,4 lei. Înregistraţi în contabilitate operaţiunile.

764. Din contabilitatea unei societãţi comerciale se extrag urmãtoarele date

existente la sfârşitul anului:

– capital social: 3.000 lei;

– rezerve legale: 200 lei;

– venituri obţinute: 4.000 lei;

– cheltuieli efectuate: 2.000 lei, din care 800 lei reprezintã cheltuieli cu

impozitul pe profit pânã în luna noiembrie, inclusiv.

Sã se întocmeascã formula contabilã de înregistrare a repartizãrii la alte

rezerve a unei cote de 10% din profitul unitãţii. Cota de impozit pe profit

este de 16%.

Page 195: Tema Stagiu Conta

765. Sã se înregistreze în contabilitate repartizarea profilului net pe

urmãtoarele destinaţii:

a) dividende de platã: 1.200 lei;

b) rezultat reportat: 500 lei;

c) alte rezerve: 100 lei;

766. O societate comercialã urmeazã sã primeascã în contul bancar o

subvenţie de 3.000 lei pentru procurarea unui utilaj. Dupã achiziţionarea

utilajului în valoare de 5.000 lei, se achitã factura prin bancã. Estimãrile

legate de amortizarea utilajului sunt: durata de utilizare de 5 ani, ritmul

linear, valoarea rezidualã nulã.

Sã se înregistreze în contabilitate aceste operaţii, inclusiv amortizarea

utilajului şi trecerea la venituri a unei pãrţi din subvenţie, la sfârşitul primului

an de utilizare.

767. Societatea comercialã Alfa SA obţine dreptul de a primi o subvenţie

pentru investiţii în valoare de 3.000 lei. Ulterior se primeşte prin virament

bancar subvenţia respectivã. Din aceastã subvenţie se finanţeazã, parţial,

procurarea unui utilaj în valoare de 10.000 lei; durata normal de funcţionare

a utilajului este de 5 ani, amortizabil prin metoda linearã. Dupã primul an de

utilizare, utilajul respectiv este vândut la preţul de 9.000 lei. În aceste

condiţii se restituie prin bancã subvenţia rãmasã. Plata furnizorului se face

prin virament bancar.

Sã se înregistreze în contabilitate aceste operaţiuni, inclusiv anul şi

trecerea la venituri a subvenţiei pentru investiţii.

Page 196: Tema Stagiu Conta

768. O societate comercialã emite 10.000 de obligaţiuni cu valoarea

nominal de 10 lei. Dobânda anualã este de 50%. La scadenţã – dupã un an

– obligaţiunile se convertesc în acţiuni, în condiţiile în care valoarea

nominalã totalã a acţiunilor emise este de 85.000 lei. Toate decontãrile se

fac în numerar.

Sã se înregistreze în contabilitate operaţiile.

769. O societate comercialã emite 10.000 de obligaţiuni care se vând la

valoarea nominalã de 1 leu/bucatã. Dobânda anualã este de 45%. Dupã un

an obligaţiunile se rãscumpãrã la valoarea nominalã, iar apoi se anuleazã.

Atât vânzarea, cât şi cumpãrarea obligaţiunilor, precum şi plata dobânzii se

realizeazã cu numerar în al doilea an.

Sã se înregistreze în contabilitate operaţiile.

770. O societate comercialã emite un pachet de 1.000 obligaţiuni cu

valoarea nominalã şi preţ de rambursare de 25 lei, care se vând prin bancã

la preţul de 20 lei/bucatã. Rata dobânzii este de 10%. Obligaţiunile se

rãscumpãrã în numerar dupã 2 ani, la un preţ de 25 lei/bucatã, apoi se

anuleazã. Primele de rambursare se amortizeazã în douã tranşe anuale

egale.

Sã se înregistreze în contabilitate operaţiile.

771. O societate comercialã primeşte în contul de disponibil un credit

bancar în sumã de 10.000 lei. Rambursarea împrumutului se face

începând cu luna a X-a de la contractare şi pânã în luna a XIV-a, în tranşe

egale. Dobânda anualã este de 40% şi se plãteşte lunar.

Sã se înregistreze în contabilitate operaţiile.

Page 197: Tema Stagiu Conta

772. O societate comercialã primeşte un credit bancar în devize în valoare

de 1.000 USD la cursul de 3 lei/USD, care se restituie în douã tranşe egale

la sfârşitul fiecãrui an. Dobânda anualã este de 10% şi se achitã la sfârşitul

fiecãrui an. La sfârşitul primului an cursul este de 3,1 lei/USD, iar la

sfârşitul anului doi cursul este de 2,8 lei/USD.

Sã se înregistreze în contabilitate operaţiile.

773. O filialã primeşte de la societatea-mamã un împrumut pe 2 ani de

8.000 lei, care se restituie în douã tranşe anuale egale. Dobânda anualã

este de 10% şi se plãteşte la sfârşitul anului.

Sã se înregistreze aceste operaţii în contabilitate (la filialã).

774. Se achiziţioneazã un program informatic la preţul de 10.000 lei, TVA

19%, care se achitã prin virament bancar. Amortizarea programului

informatic, potrivit deciziei Consiliului de Administraţie, se face în 3 ani, prin

metoda linearã. Dupã 3 ani este scos din evidenţã. Se înregistreazã în

contabilitate aceste operaţiuni, inclusiv amortizarea programului.

Sã se înregistreze în contabilitate operaţiile.

775. O societate comercialã hotãrãşte sã-şi modernizeze tehnologia de

fabricaţie a unui produs. Unitatea achitã în numerar un avans de 5.000 lei

unui institut de proiectare care va realiza lucrãrile de dezvoltare. Dupã

finalizarea lucrãrilor, institutul factureazã documentaţia la valoarea de

20.000 lei, TVA 19%, acestea urmând sã fie recepţionate. Decontarea

facturii se face prin bancã, ţinându-se seama de avansul achitat.

Cheltuielile de dezvoltare se amortizeazã în 20 de luni.

Page 198: Tema Stagiu Conta

Sã se înregistreze în contabilitate aceste operaţiuni, inclusiv amortizarea

lunarã a cheltuielilor de dezvoltare şi scoaterea din evidenţã a cheltuielilor

amortizate.

776. Se achiziţioneazã un teren cu preţul de 50.000 lei, TVA 19%, care se

achitã cu ordin de platã. Pe acest teren se efectueazã apoi lucrãri de

desecare de o firmã specializatã. Lucrãrile de amenajare sunt facturate la

suma de 20.000 lei, TVA 19%, iar apoi se face recepţia finalã. Investiţia se

amortizeazã într-o perioadã de 4 ani. Dupã 3 ani se vinde terenul împreunã

cu amenajãrile aferente pentru suma de 80.000 lei, TVA 19%.

Sã se înregistreze în contabilitate operaţiile.

777. O societate realizeazã prin efort propriu o construcţie ale cãrei lucrãri

au început la 01.01.2005. În scopul realizãrii construcţiei societatea

contracteazã un credit bancar pe termen de 4 ani în valoare de 100.000 lei,

cu o dobândã de 40% pe an la data de 01.01.2005. Creditul se restituie în

4 rate anuale egale împreunã cu dobânzile aferente.

Pânã la utilizarea efectivã a sumelor împrumutate, acestea au fost plasate

pe piaţa de capital, generând venituri financiare încasate astfel:

– în 2005: 10.000 lei;

– în 2006: 12.000 lei;

– în 2007: 12.500 lei.

Lucrarea are o valoare totalã de 300.000 lei.

Consumurile înregistrate sunt urmãtoarele:

– în 2005: 80.000 lei;

– în 2006: 120.000 lei;

– în 2007: 100.000 lei.

Page 199: Tema Stagiu Conta

Durata de utilizare a construcţiei este de 20 ani. Valoarea rezidualã a

construcţiei este nulã. Se utilizeazã regimul de amortizare linear.

Lucrarea se finalizeazã la 31.12.2009. Calculul amortizãrii începe la 1

ianuarie 2010.

Sã se determine dobânzile capitalizabile în anul 2007 în conformitate cu

IAS 23 „Costurile îndatorãrii”.

778. O societate realizeazã prin efort propriu o construcţie ale cãrei lucrãri

au început la 01.01.2007. În scopul realizãrii construcţiei societatea

contracteazã la data de 01.01.2005 un credit bancar pe termen de 4 ani în

valoare de 1.000.000.000 lei cu o dobândã de 40% pe an. Creditul se

restituie în 4 rate anuale egale împreunã cu dobânzile aferente.

Pânã la utilizarea efectivã a sumelor împrumutate, acestea au fost plasate

pe piaţa de capital, generând venituri financiare încasate astfel:

– în 2005: 100.000.000 lei;

– în 2006: 120.000.000 lei;

– în 2007: 125.000.000 lei.

Lucrarea are o valoare totalã de 3.000.000.000 lei.

Consumurile înregistrate sunt urmãtoarele:

– în 2005: 800.000.000 lei;

– în 2006: 1.200.000.000 lei;

– în 2007: 1.000.000.000 lei.

Durata de utilizare a construcţiei este de 20 ani. Valoarea rezidualã a

construcţiei este nulã. Se utilizeazã regimul de amortizare linear.

Lucrarea se finalizeazã la 31.12.2007. Calculul amortizãrii începe de la 1

ianuarie 2008.

Page 200: Tema Stagiu Conta

Sã se determine dobînzile capitalizabile în anul 2006 în conformitate cu

IAS 23 „Costurile îndatorãrii”.

779. O societate realizeazã prin efort propriu o construcţie ale cãrei lucrãri

au început la 01.01.2005. În scopul realizãrii construcţiei societatea

contracteazã la data de 01.01.2005 un credit bancar pe termen de 4 ani în

valoare de 1.000.000.000 lei cu o dobândã de 40% pe an. Creditul se

restituie în 4 rate anuale egale împreunã cu dobânzile aferente.

Pânã la utilizarea efectivã a sumelor împrumutate acestea au fost plasate

pe piaţa de capital, generând venituri financiare încasate astfel:

– în 2005: 100.000.000 lei;

– în 2006: 120.000.000 lei;

– în 2007: 125.000.000 lei.

Lucrarea are o valoare totalã de 3.000.000.000 lei.

Consumurile înregistrate sunt urmãtoarele:

– în 2005: 800.000.000 lei;

– în 2006: 1.200.000.000 lei;

– în 2007: 1.000.000.000 lei.

Durata de utilizare a construcţiei este de 20 ani. În perioada 01.01.2006 –

31.06.2006 lucrarea este întreruptã din motive tehnice. Valoarea rezidualã

a construcţiei este nulã. Se utilizeazã regimul de amortizare linear.

Lucrarea se finalizeazã la 31.12.2007.

Sã se determine dobânzile capitalizabile în anul 2005 în conformitate cu

IAS 23 „Costurile îndatorãrii”.

780. O societate realizeazã prin efort propriu o construcţie ale cãrei lucrãri

au început la 01.01.2005. În scopul realizãrii construcţiei societatea

Page 201: Tema Stagiu Conta

contracteazã la data de 01.01.2004 un credit bancar pe termen de 4 ani în

valoare de 1.000.000.000 lei cu o dobândã de 40% pe an. Creditul se

restituie în 4 rate anuale egale împreunã cu dobânzile aferente.

Pânã la utilizarea efectivã a sumelor împrumutate, acestea au fost plasate

pe piaţa de capital, generând venituri financiare încasate astfel:

– în 2005: 100.000.000 lei;

– în 2006: 120.000.000 lei;

– în 2007: 125.000.000 lei.

Lucrarea are o valoare totalã de 3.000.000.000 lei.

Consumurile înregistrate sunt urmãtoarele:

– în 2005: 800.000.000 lei;

– în 2006: 1.200.000.000 lei;

– în 2007: 1.000.000.000 lei.

Durata de utilizare a construcţiei este de 20 ani. În perioada 01.01.2006 –

31.06.2006 lucrarea este întreruptã din motive tehnice. Valoarea rezidualã

a construcţiei este nulã. Se utilizeazã regimul de amortizare linear.

Lucrarea se finalizeazã la 31.12.2007.

Sã se determine dobânzile capitalizabile în anul 2006 în conformitate cu

IAS 23 „Costurile îndatorãrii”.

781. O unitate încheie un contract cu un antreprenor pentru construirea

unui depozit. La sfârşitul primei luni, constructorul factureazã lucrãrile de

investiţii la valoarea de 6.000 lei, TVA 19%. În a doua lunã se finalizeazã

lucrãrile de investiţii şi se factureazã restul lucrãrilor în valoare de 4.000 lei,

TVA 19%. Achitarea facturilor se face cu ordin de platã. Durata de utilizare

a depozitului este de 25 ani. Dupã amortizarea integralã, depozitul se vinde

cu preţul de 3.000 lei, TVA 19%, factura încasându-se cu ordin de platã.

Page 202: Tema Stagiu Conta

Sã se înregistreze în contabilitate aceste operaţii.

782. Se reevalueazã pentru prima datã o clãdire care are valoarea de

intrare de 3.000 lei, iar valoarea justã de 5.500 lei. Amortizarea cumulatã a

clãdirii la data reevaluãrii este de 1.000 lei.

Sã se înregistreze în contabilitate aceste operaţii, dacã se utilizeazã

procedeul reevaluãrii valorii rãmase.

783. La 30.06.N a fost achiziţionat un mijloc de transport care a avut un

cost de achiziţie fãrã TVA de 10.000 lei, TVA 19%. Acest mijloc de

transport este supus unui regim de amortizare linear, în funcţie de o duratã

normalã de utilizare de 5 ani. La 31.12.N+1 acest mijloc de transport a fost

reevaluat la 10.500 lei (valoarea netã reevaluatã).

Sã se facã înregistrãrile contabile pentru:

1) achiziţionarea mijlocului de transport şi amortizarea pentru anul N;

2) amortizarea pentru anul N+1 şi reevaluarea pentru anul N+1 prin metoda

reevaluãrii valorii rãmase.

784. La 30.06.N a fost achiziţionat un mijloc de transport care a avut un

cost de achiziţie fãrã TVA de 10.000 lei, TVA 19%. Acest mijloc de

transport este supus unui regim de amortizare linear, în funcţie de o duratã

normalã de utilizare de 5 ani.

La 31.12.N+1 acest mijloc de transport a fost reevaluat la valoarea justã de

10.500 lei (valoarea netã reevaluatã).

Sã se facã înregistrãrile contabile pentru:

1) achiziţia mijlocului de transport şi amortizarea anului N;

Page 203: Tema Stagiu Conta

2) amortizarea anului N+1 şi reevaluarea, dacã se utilizeazã metoda

reevaluãrii valorii brute şi a amortizãrii cumulate.

785. O unitate de exploatare minierã, care aplicã IAS, achiziţioneazã o

bandã transportoare în valoare de 4.900 lei, estimând cheltuieli cu

demontarea benzii de 500 lei. Durata de viaţã a benzii transportoare este

de 9 ani. Valoarea actualizatã a cheltuielilor de demontare este de 212 lei.

Cum se înregistreazã aceastã situaţie în contabilitate?

786. Societatea-mamã acordã un împrumut pe doi ani de 8.000 lei unei

filiale, care se restituie în douã tranşe anuale egale. Dobânda anualã este

de 10% şi se încaseazã la sfârşitul fiecãrui an.

Sã se înregistreze aceste operaţii în contabilitatea societãţii-mamã.

787. Se primeşte cu titlu gratuit un mijloc de transport a cãrui valoare de

înregistrare este de 8.000 lei, amortizabil în 4 ani prin regimul linear. Dupã

doi ani de folosire mijlocul de transport respectiv se caseazã. Valoarea

neamortizatã se trece integral asupra cheltuielilor.

Înregistraţi în contabilitate operaţiile.

788. Se hotãrãşte modernizarea unei maşini pentru fabricarea hârtiei care

are valoarea contabilã de 12.000 lei. În acest scop, se cumpãrã component

de 3.000 lei, TVA 19%, care se încorporeazã în echipamentul supus

modernizãrii. Durata normalã de utilizare a maşinii este de 10 ani, iar

durata rãmasã, de 4 ani. Amortizarea investiţiei se face pe durata rãmasã.

Sã se efectueze înregistrarea în contabilitate a urmãtoarelor operaţii:

– cumpãrarea accesoriilor;

Page 204: Tema Stagiu Conta

– achitarea facturii cu ordin de platã;

– încorporarea accesoriilor;

– amortizarea anualã a maşinii pe durata rãmasã dupã efectuarea

modernizãrii.

789. O societate comercialã acordã unei filiale din cadrul grupului un

împrumut de 10.000 lei pe o duratã de 2 ani cu o dobândã preferenţialã de

30% pe an. Împrumutul se restituie în douã tranşe egale la sfârşitul fiecãrui

an, când se încaseazã şi dobânzile anuale. Ulterior filiala a intrat în stare

de faliment şi, ca urmare, nu s-au mai încasat rata din anul al doilea şi

dobânda aferentã, care se trec la pierderi. Decontãrile se fac prin bancã.

Înregistraţi în contabilitate operaţiile.

790. O societate comercialã acordã la l ianuarie 2007 unei alte întreprinderi

un împrumut pe termen de 2 ani în valoare de 1.000 USD, la cursul de 3,1

lei/USD. Dobânda este de 20%, calculatã anual, şi nu se capitalizeazã. La

sfârşitul primului an, cursul dolarului (în funcţie de care se calculeazã şi

dobânda) este de 3,2 lei/USD. Dobânda se încaseazã la începutul anului

urmãtor, când cursul valutar este de 3,15 lei/USD. La sfârşitul celui de-al

doilea an, când se restituie împrumutul, cursul valutar este de 3,3 lei/USD.

Dobânda aferentã celui de-al doilea an se înregistreazã şi se încaseazã tot

la acelaşi curs de 3,3 lei/USD.

Înregistraţi în contabilitate operaţiile.

791. Societatea X aduce ca aport în naturã la capitalul societãţii Y un mijloc

de transport a cãrui valoare de înregistrare în contabilitate este de 10.000

lei, iar amortizarea cumulatã este de 2.000 lei. În schimbul acestui mijloc

Page 205: Tema Stagiu Conta

de transport societatea Y emite 8.000 acţiuni cu valoarea nominalã 1

leu/acţiune. Valoarea de emisiune este egalã cu valoarea nominalã.

Sã se înregistreze aceste operaţii în contabilitatea societãţii Y.

792. Se achiziţioneazã 1.000 de acţiuni cu preţul de 20 lei/bucatã în scopul

obţinerii de dividende anuale, unitatea intenţionând sã le deţinã pe o

perioadã mai mare de un an. Plata are loc ulterior prin bancã. La sfârşitul

anului se constatã cã a scãzut cursul acestor acţiuni la 18 lei/bucatã. La

sfârşitul anului urmãtor cursul era de 17 lei/bucatã, moment în care se vând

în numerar 200 de acţiuni.

Înregistraţi în contabilitate operaţiile în conformitate cu IAS 39.

793. O întreprindere ţine evidenţa stocurilor de materii prime la cost efectiv

cu ajutorul metodei inventarului intermitent în contabilitatea financiarã.

– stocul iniţial de materii prime este de 100 kg;

– costul de achiziţie al stocului iniţial 120 lei;

– cumpãrãri de materii prime în cursul lunii: 400 kg, costul de achiziţie fiind

de 1,4 lei/kg, TVA 19%;

– la inventarierea de la sfârşitul lunii s-a constatat un stoc de materii prime

de 200 kg. Evaluarea stocului se face la costul mediu al materiei prime

respective.

Înregistraţi în contabilitate operaţiile.

794. Se trimite un lot de produse finite înregistrat la costul de producţie de

2.000 lei pentru a fi vândute în consignaţie la preţ de 3.000 lei. Dupã

vânzarea produselor, se trimite factura şi se încaseazã în numerar.

Înregistraţi în contabilitate aceste operaţii.

Page 206: Tema Stagiu Conta

795. Societatea A livreazã societãţii B mãrfuri în valoare de 10.000 lei, TVA

19%. Costul de achiziţie al mãrfurilor livrate de societatea A este de 8.000

lei. Furnizorul acceptã ca decontarea sã se facã pe baza unui bilet la ordin

întocmit de client. Dupã primirea efectului comercial, furnizorul îl depune la

bancã şi se încaseazã la scadenţã.

Sã se înregistreze aceste operaţii în contabilitatea furnizorului (societatea

A).

796. Societatea A livreazã produse finite societãţii B (pentru aceasta

produsele finite sunt materii prime) în valoare de 800 lei, TVA 19%.

Furnizorul acceptã ca decontarea sã se facã pe baza unui efect de comerţ

(bilet la ordin). Dupã primirea efectului comercial, furnizorul îl depune la

bancã spre încasare la scadenţã. Costul de producţie al produselor finite

livrate este de 500 lei.

Sã se înregistreze operaţiile în contabilitatea clientului (societatea B).

797. Conform contractului, clientul acordã furnizorului un avans în numerar

de 2.380 lei (inclusiv TVA). Ulterior, furnizorul livreazã clientului

semifabricate, respectiv materii prime în valoare de 15.000 lei, TVA 19%.

Preţul de înregistrare la furnizor al semifabricatelor este de 10.000 lei.

Decontarea facturii se face prin bancã, ţinându-se seama de avansul

acordat anterior.

Sã se înregistreze operaţiile în contabilitatea clientului.

798. Conform contractului, clientul acordã furnizorului un avans în numerar

de 2.380 lei (inclusiv TVA). Ulterior, furnizorul livreazã clientului

Page 207: Tema Stagiu Conta

semifabricate, respectiv materii prime în valoare de 15.000 lei, TVA 19%.

Preţul de înregistrare la furnizor al semifabricatelor este de 10.000 lei.

Decontarea facturii se face prin bancã, ţinându-se seama de avansul

acordat anterior.

Sã se înregistreze operaţiile în contabilitatea furnizorului.

799. O societate comercialã vinde mãrfuri unui client extern, în condiţia de

livrare FOB, în valoare de 1.000 USD, cursul valutar la data facturã rii fiind

de 3,3 lei/USD. Furnizorul acceptã ca decontarea sã se facã pe baza unui

bilet la ordin întocmit de client. Ulterior, furnizorul îl depune la bancã spre

scontare. Taxa scontului perceputã de bancã, respectiv dobânda aferentã

împrumutului sunt de 10%. La data încasãrii efective a efectului comercial

scontat, cursul valutar este de 3,4 lei/USD.

Înregistraţi operaţii în contabilitatea furnizorului.

800. Se vând unui client mãrfuri pe bazã de aviz de însoţire a mãrfii în

valoare de 1.000 lei, TVA 19%; ulterior se întocmeşte şi factura.

Decontãrile se fac prin bancã.

Sã se înregistreze aceste operaţii în contabilitatea ambelor societãţi.

801. Se încaseazã prin bancã, în decembrie, chiria aferentã lunii ianuarie a

anului urmãtor, în sumã de 100 lei, TVA 19%. În anul urmãtor se include în

rezultat valoarea chiriei. Sã se înregistreze operaţiile în contabilitatea celor

doi parteneri.

802. Societatea A livreazã societãţii B mãrfuri în valoare de 1.000 lei, TVA

19%. Costul de achiziţie al mãrfurilor vândute este de 600 lei. Decontarea

Page 208: Tema Stagiu Conta

facturii se face pe baza unui cec emis de societatea B. Sã se înregistreze

operaţiile în contabilitatea celor doi parteneri.

803. Se primeşte un credit bancar pe 3 luni în sumã de 9.000 lei, care

trebuie rambursat în 3 rate lunare egale începând cu sfârşitul primei luni.

Dobânda este de 40% pe an şi trebuie achitatã lunar. Înregistraţi în

contabilitate operaţiile.

804. Se primeşte, la începutul lunii februarie, un credit bancar pe douã luni

în valoare de 1.000 USD, la cursul de 3,2 lei/USD. Dobânda de 1% pe lunã

se achitã în valutã la sfârşitul fiecãrei luni, când se restituie şi cele douã

rate egale. La sfârşitul lunii februarie cursul dolarului este de 3,3 lei/USD,

iar la sfârşitul lunii martie cursul este de

3,1 lei/USD. Înregistraţi în contabilitate operaţiile.

805. Care sunt principalele forme de înregistrare contabilã în partidã dublã,

precum şi rolul registrelor şi formularelor mai importante pe care acestea le

utilizeazã în comun?

806. Care sunt principalele obligaţii privind reconstituirea documentelor

justificative şi contabile pierdute, sustrase sau distruse?

807. Care sunt condiţiile de lucru ce trebuie asigurate comisiei de

inventariere anualã a elementelor de activ capitaluri proprii şi datorii, potrivit

normelor în domeniu?

Page 209: Tema Stagiu Conta

808. Care sunt elementele patrimoniale care, aflate în anumite situaţii, se

înscriu în liste de inventariere separate, potrivit normelor în domeniu?

809. Care sunt modelele şi regulile corespunzãtoare evaluãrii elementelor

de activ capitaluri proprii şi datorii inventariate, potrivit normelor în domeniu

şi reglementãrilor contabile aplicate?

810. Care sunt condiţiile şi aspectele metodologice esenţiale privind

efectuarea compensãrii lipsurilor cu eventualele plusuri constatate la

inventariere, potrivit normelor în domeniu?

811. Care sunt lucrãrile premergãtoare (preliminare) întocmirii situaţiilor

financiare anuale?

812. Care sunt destinaţiile, în ordinea în care acestea se au în vedere,

pentru repartizarea profitului net la entitãţile economice cu capital integral

sau majoritar de stat?

813. Care sunt reducerile de preţ pe care le pot acorda furnizorii pentru

livrãri şi încasãri aferente, precum şi modul de realizare a operaţiunilor de

aceastã naturã?

814. Care sunt componentele actuale ale situaţiilor financiare anuale

conform OMFP 1752/2005?

815. Cum se vor efectua calculele şi înregistrãrile contabile necesare

pentru un import de materii prime referitor la care se cunosc:

Page 210: Tema Stagiu Conta

a) valoarea materiilor prime 2.000 euro;

b) cheltuieli de transport-aprovizionare 200 euro;

c) taxe vamale = 15%;

d) TVA în vamã = 19%;

e) în ziua întocmirii declaraţiei vamale de import se practicã un curs valutar

de 3,96 lei, iar la finele anului, de 3,97 lei.

816. Cum se înregistreazã în contabilitate urmãtoarele operaţii effectuate

de o societate comercialã în legãturã cu un credit bancar pe termen de 2

ani, care se ramburseazã integral la scadenţã:

a) obţinerea creditului în sumã de 10.000 euro la un curs de 38 lei/euro;

b) evaluarea la finele exerciţiului a datoriei în devize, cursul valutar la 31

decembrie fiind de 38,8 lei/euro;

c) evaluarea la finele exerciţiului urmãtor a datoriei în devize, cursul valutar

la 31 decembrie fiind de 38,5 lei/euro;

d) la scadenţã, se ramburseazã creditul bancar la cursul valutar de 39,1

lei/euro.

817. O societate comercialã efectueazã şi înregistreazã în contabilitate

operaţiile economice ce privesc:

a) acordarea unui împrumut în lei în sumã de 10.000 lei unei societãţi în

capitalul cãreia se deţine o participaţie. Împrumutul este acordat pe o

perioadã de 2 ani, cu dobândã de 20%;

b) dobânda pentru primul an;

c) rambursarea la scadenţã a împrumutului şi încasarea dobânzii aferente.

Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaţii?

Page 211: Tema Stagiu Conta

818. Cum se înregistreazã urmãtoarele operaţii privind producţia de bunuri

şi valorificarea acestora:

a) obţinerea de produse finite la preţul standard de 2.000 lei;

b) produsele finite se livreazã clienţilor la preţul de vânzare de 2.400 lei,

TVA 19%;

c) transportul produselor se efectueazã de o unitate specializatã, iar tariful

aferent se factureazã clienţilor pentru suma de 500 lei, TVA 19%;

d) la finele lunii se calculeazã şi se înregistreazã diferenţele nefavorabile

între preţul de înregistrare şi costul efectiv al produselor finite, în sumã de

150 lei.

819. Cum se înregistreazã urmãtoarele operaţii în contabilitatea unei

societãţi comerciale:

a) produse finite la preţul de înregistrare de 1.250 lei, cu diferenţe de preţ

nefavorabile de 250 lei;

b) produsele finite obţinute se transferã în magazinul propriu de prezentare

şi desfacere, unde evidenţa se conduce la preţul de vânzare cu amãnuntul,

inclusiv TVA, care este de 4.500 lei.

c) mãrfurile se vând în totalitate, descãrcându-se şi gestiunea.

820. În baza unui contract de concesiune, cum se înregistreazã operaţiile

economice ce privesc:

a) primirea unei clãdiri în concesiune, cunoscând valoarea contabilã a

acesteia de 200.000 lei; amortizarea anualã, durata de viaţã utilã 5 ani,

amortizare linearã;

b) redevenţa anualã datoratã este de 5.000 lei;

Page 212: Tema Stagiu Conta

c) cu acordul proprietarului se efectueazã, cu o unitate specializatã, o

modernizare a clãdirii în valoare de 50.000 lei, TVA 19%. Modernizarea

este efectuatã cu 5 ani înainte de expirarea contractului;

d) predarea cãtre proprietar a clãdirii şi a modernizãrii efectuate.

821. Se predã în concesiune o clãdire, operaţiune referitor la care se vor

efectua înregistrãrile contabile pentru urmãtoarele operaţii economice:

a) predarea clãdirii în concesiune, cunoscând valoarea contabilã a acesteia

de 200.000 lei;

b) redevenţa anualã curentã este de 5.000 lei;

c) primirea clãdirii şi a modernizãrii efectuate de cãtre chiriaş şi amortizatã

integral, în valoare de 50.000 lei.

822. Cum se înregistreazã urmãtoarele operaţii în contabilitatea unei firme

prestatoare de servicii:

a) se executã lucrãri în favoarea terţilor la tariful facturat de 50.000 lei, TVA

19%;

b) 50% din valoarea facturatã se deconteazã cu filã CEC;

c) 30% din valoarea facturatã se deconteazã cu efect comercial onorat la

scadenţã;

d) 20% din valoarea facturatã se deconteazã cu numerar încasat înainte de

data stabilitã pentru decontare, cu scont acordat de 5%.

823. O societate comercialã participã cu 51% la constituirea capitalului

social al altui agent economic. În acest scop se efectueazã şi se

înregistreazã urmãtoarele operaţii:

Page 213: Tema Stagiu Conta

a) se subscriu şi se plãtesc prin virament 1.000 de acţiuni care au valoarea

nominalã de 50 lei şi cea de emisiune, de 60 lei;

b) unitatea emitentã îi acordã dividende de 50% pentru primul an, dupã

care rãscumpãrã 300 de acţiuni la preţul de 62 lei şi alte 200 de acţiuni la

preţul de 49 lei.

824. Cum se înregistreazã operaţiile economice de mai jos în contabilitatea

unei unitãţi producãtoare de bunuri:

a) se achiziţioneazã ambalaje în valoare de 600 lei, TVA 19%;

b) ulterior, ambalajele se expediazã integral cãtre terţi, cu produse finite

evaluate la preţul de vânzare total de 5.000 lei, TVA 19%;

c) de la unitatea terţã se reprimesc, în sistemul restituirii directe, ambalaje

goale în valoare de 400 lei, diferenţa de 200 lei reprezentând ambalaje

care nu se mai restituie de cãtre client.

825. O unitate cu profil comercial efectueazã şi înregistreazã operaţiile

economice care se prezintã în continuare:

a) se achiziţioneazã mãrfuri ce se reflectã în contabilitate la costul de

achiziţie de 5.000 lei, însoţite de ambalaje în valoare de 600 lei, care

circulã în regim de restituire directã. TVA este de 19%.

b) ambalajele primite anterior, dupã golirea de conţinut, au urmãtoarele

destinaţii:

– ambalaje în valoare de 400 lei se restituie furnizorului de la care au fost

primite;

– ambalaje evaluate la 100 lei sunt degradate;

– ambalaje în sumã de 100 lei se reţin pentru nevoi proprii.

Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaţiuni?

Page 214: Tema Stagiu Conta

826. Se emit obligaţiuni în vederea obţinerii unui împrumut referitor la care

se cunosc urmãtoarele elemente:

– numãrul obligaţiunilor emise 20.000 buc.;

– valoarea nominalã a unei obligaţiuni 10 lei;

– valoarea de emisiune a unei obligaţiuni 9,6 lei;

– valoarea de rambursare a unei obligaţiuni 10,5 lei;

– rata anualã a dobânzii 10%;

– termenul de rambursare a împrumutului 10 ani;

– primele de rambursare a împrumutului se amortizeazã pe durata

împrumutului.

Sã se înregistreze în contabilitate urmãtoarele operaţii:

a) obligaţiunile emise şi vândute;

b) dobânda aferentã;

c) amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor;

d) rambursarea la scadenţã a împrumutului.

827. În legãturã cu obligaţiunile emise anterior în vederea obţinerii unui

împrumut se cunosc urmãtoarele elemente:

– numãrul obligaţiunilor emise 20.000 buc.;

– valoarea nominalã a unei obligaţiuni 10 lei;

– valoarea de emisiune a unei obligaţiuni 9,6 lei;

– valoarea de rambursare a unei obligaţiuni 10,5 lei;

– rata anualã a dobânzii 10%;

– termenul de rambursare a împrumutului 10 ani;

– primele de rambursare a împrumutului se amortizeazã pe durata

împrumutului.

Page 215: Tema Stagiu Conta

Sã se înregistreze în contabilitate urmãtoarele operaţii:

a) cu trei ani înainte de scadenţã se rãscumpãrã 3.000 de obligaţiuni la

costul de achiziţie de 10.75 lei/obligaţiune şi alte 2.000 de obligaţiuni la

costul de achiziţie de 10.1 lei/obligaţiune.

b) obligaţiunile totale rãscumpãrate se anuleazã.

828. Se vor reflecta în contabilitate urmãtoarele operaţii economice:

a) potrivit facturii fiscale, se acordã un avans furnizorului de materii prime

în valoare de 10.000 lei, TVA 19%;

b) se aprovizioneazã materii prime cunoscând: preţul facturat de furnizor

100.000 lei, rabat acordat de furnizor pentru defecte de calitate 1.000 lei,

remizã de 2% acordatã de furnizor pentru vânzãri ce depãşesc 40.000 lei,

TVA 19%;

c) pentru decontarea contravalorii stocurilor achiziţionate se deschide un

acreditiv din care se efectueazã plata.

829. Sã se înregistreze în contabilitate operaţiile economice ce privesc:

a) vãrsarea aporturilor subscrise în vederea majorãrii capitalului social

constând într-un utilaj şi o construcţie neterminatã, evaluate la 30.000 lei şi

respectiv 270.000 lei;

b) finalizarea în regie proprie a construcţiei, pânã la recepţia acesteia fiind

imobilizate cheltuieli însumând încã 320.000 lei;

c) duratele normale de utilizare pentru cele douã categorii de imobilizãri

sunt de 10 ani pentru utilaj şi 50 de ani pentru clãdire, iar regimul de

amortizare utilizat este cel linear (se vor contabiliza numai operaţiile

aferente primului an de utilizare).

Page 216: Tema Stagiu Conta

830. Sã se înregistreze în contabilitate urmãtoarele operaţii economice

realizate de un agent economic:

a) se realizeazã în regie proprie o lucrare de împrejmuire a terenului

propriu, a cãrei valoare este de 20.000 lei;

b) investiţia realizatã se amortizeazã linear într-o perioadã de 5 ani,

contabilizându-se numai amortizarea aferentã primului an;

c) dupã un an de la realizarea investiţiei terenul este vândut la preţul total

de 130.000 lei, TVA 19%. Valoarea sa contabilã este de 70.000 lei.

831. Se achiziţioneazã cu plata în rate o linie de fabricaţie referitor la care

se cunosc:

a) valoarea imobilizãrii achiziţionate este de 800.000 lei, iar avansul plãtit

de întreprindere este de 10%, TVA 19%;

b) plata se face în 10 rate anuale egale, dobânda totalã datoratã fiind de

70.000 lei, iar dobânda aferentã primei rate este de 7.000 lei (se vor

contabiliza numai operaţiile aferente primului an).

Cum se înregistreazã în contabilitate?

832. Cum se înregistreazã în contabilitate urmãtoarele operaţii privind

casarea unei imobilizãri corporale:

a) se caseazã un mijloc de transport complet amortizat a cãrui valoare

contabilã este de 160.000 lei;

b) operaţia de casare (dezmembrarea) este efectuatã de o firmã

specializatã, care, pentru serviciul prestat, emite o facturã în valoare de

6.000 lei, TVA 19%;

c) pentru decontarea obligaţiei faţã de firma specializatã întreprinderea

emite un efect comercial, care este acceptat;

Page 217: Tema Stagiu Conta

d) ca urmare a dezmembrãrii activului, se recupereazã materiale auxiliare

şi piese de schimb reprezentând 5% şi respectiv 10% din valoarea de

intrare a imobilizãrii;

e) piesele de schimb sunt utilizate integral pentru repararea prin effort

propriu a unui alt mijloc de transport.

833. Cum înregistreazã în contabilitate o societate comercialã urmãtoarele

operaţii economice:

a) se caseazã un calculator electronic integral amortizat a cãrui valoare

contabilã este de 15.000 lei;

b) se primeşte cu titlu gratuit un alt calculator evaluat la 20.000 lei a cãrui

duratã normalã de utilizare este de 4 ani, regimul de amortizare utilizat fiind

cel linear;

c) întreprinderea înregistreazã amortizarea aferentã primului an de utilizare

a noului calculator, dupã care, din cauza unui incendiu, se contabilizeazã

scoaterea acestuia din evidenţã.

834. Cum se vor înregistra urmãtoarele operaţii economice privind ieşirea

din gestiune a unor imobilizãri corporale în contabilitatea unei societãţi

comerciale:

a) un aparat de mãsurã şi control constatat lipsã la inventariere în valoare

de 30.000 lei şi amortizat 20% este scos din evidenţã, cunoscând cã activul

respectiv este imputat unui salariat al unitãţii la nivelul valorii contabile

nete, TVA 19%, cu reţinerea din salariu

a debitului;

b) se transmite unui terţ, cu titlu gratuit, un utilaj a cãrui valoare contabilã

este de 40.000 lei, amortizat 90%.

Page 218: Tema Stagiu Conta

835. Se realizeazã în antreprizã o construcţie referitor la care se cunosc

urmãtoarele elemente:

a) avansul acordat antreprenorului 90.000 lei;

b) execuţia construcţiei se desfãşoarã pe parcursul a douã perioade de

gestiune, costul total al lucrãrilor facturate de antreprenor este de 700.000

lei, exclusiv TVA, valoarea lucrãrilor facturate la sfârşitul primei perioade de

gestiune fiind de 300.000 lei, TVA 19%;

c) decontarea sumelor datorate antreprenorului se realizeazã prin virament

integral dupã finalizarea şi recepţia construcţiei.

Cum se înregistreazã în contabilitate?

836. Cum se înregistreazã în contabilitate achiziţia unui autoturism din

import referitor la care se cunosc urmãtoarele elemente:

a) preţul de achiziţie 10.000 euro, cursul de schimb la data achiziţiei 35

lei/euro;

b) taxe vamale 10% şi TVA 19%;

c) transportul pe parcurs intern este efectuat de o unitate specializatã care

emite facturã pentru suma de 1.000 lei, TVA 19%.

837. Se recepţioneazã şi se înregistreazã în contabilitate materii prime

referitor la care se cunosc:

a) cantitate livratã 4.000 kg la preţ de 5 lei/kg, cantitate recepţionatã 3.400

kg, lipsã 600 kg, din care 500 kg se imputã cãrãuşului şi 100 kg delegatului

unitãţii, TVA 19%;

b) preţul de evidenţã este prestabilit în sumã de 5 lei/kg, iar contravaloarea

transportului, conform facturii terţului, este în sumã de 1.000 lei, TVA 19%.

Page 219: Tema Stagiu Conta

838. Cum se vor înregistra urmãtoarele operaţii economice în contabilitatea

unei întreprinderi care utilizeazã varianta metodei inventarului permanent şi

a preţului standard:

a) aprovizionarea cu materiale consumabile referitor la care se cunosc:

preţul unitar standard 10 lei/kg, preţul unitar de facturare 11 lei/kg,

cantitatea aprovizionatã 700 kg, TVA facturatã 19%;

b) cheltuieli de transport facturate de o firmã specializatã 800 lei, TVA 19%;

c) materiale lansate în consum în valoare de 3.000 lei, precum şi predate

cu titlu gratuit, în valoare de 1.500 lei. Diferenţele de preţ sunt nefavorabile,

în valoare de 9%.

839. Utilizându-se metoda inventarului permanent şi preţul prestabilit ca

preţ de evidenţã, sã se înregistreze operaţiile:

a) aprovizionarea cu echipament de lucru cunoscând: preţul facturat de

furnizor de 20.000 lei, preţul standard de 21.000 lei şi TVA de 19%;

b) echipamentul este distribuit integral salariaţilor, care suportã 50% din

costuri, înregistrându-se totodatã şi repartizarea diferenţelor de preţ

aferente.

840. Aprovizionarea cu materii prime ocazioneazã efectuarea şi

înregistrarea operaţiilor:

a) avans în valoare de 20.000 lei, inclusiv TVA, plãtit prin virament

furnizorului;

b) materii prime recepţionate, pentru care nu s-a primit factura, evaluate la

50.000 lei, TVA 19%;

Page 220: Tema Stagiu Conta

c) conform facturii primite ulterior, valoarea materiilor prime recepţionate

este de 51.000 lei, TVA 19%. Obligaţia faţã de furnizor se deconteazã în

mod obişnuit.

Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaţii?

841. Cum se vor înregistra în contabilitate urmãtoarele operaţii economice:

a) reparaţia a cinci SDV-uri, efectuatã de o firmã specializatã, al cãrei cost

facturat este de 700 lei/bucatã, TVA 19%;

b) trimiterea de matriţe la terţi pentru a fi prelucrate, în valoare de 5.000 lei,

costul facturat al prelucrãrii reprezentând 20% din valoarea matriţelor, TVA

19%.

842. Cum se vor înregistra urmãtoarele operaţii economice în contabilitatea

unei întreprinderi productive:

a) la începutul exerciţiului se continuã procesul de fabricaţie pentru

producţia în curs de execuţie evaluatã la 60.000 lei;

b) se obţin 5.000 bucãţi de produse finite, evaluate la preţul standard unitar

de 20 lei/bucatã, costul efectiv fiind de 22 lei/bucatã;

c) se vând produse finite la preţul de vânzare total de 90.000 lei, TVA 19%.

Preţul de înregistrare al producţiei vândute este de 75.000 lei, iar

coeficientul de repartizare a diferenţelor de preţ este de 6%.

843. Cum se vor înregistra în contabilitate operaţiile economice de mai jos:

a) se acordã produse finite propriilor salariaţi, la preţul de înregistrare total

de 40.000 lei, produsele în cauzã nefiind scutite de TVA;

Page 221: Tema Stagiu Conta

b) pentru produsele acordate se datoreazã de salariaţi un impozit de 16%,

iar contribuţiile acestora la fondul de şomaj şi fondul pentru asigurãri

sociale de sãnãtate sunt de 1% şi respectiv 6,5%.

844. Referitor la producţia vândutã, cum se înregistreazã operaţiile

economice ce privesc:

a) produsele facturate clienţilor la preţul de vânzare de 100.000 lei, TVA

19%, acceptându-se o cambie la a cãrei valoare se adaugã dobânda

datoratã de cãtre client de 3% din valoarea totalã a creanţei;

b) cambia se depune la bancã spre scontare, scontul reţinut de aceasta

fiind de 2% din valoarea efectului comercial;

c) preţul de evidenţã al produselor vândute este de 75.000 lei.

845. Cum se vor înregistra în contabilitate urmãtoarele operaţii economice:

a) plata prin virament a unui avans în sumã de 10.000 lei, în vederea

achiziţionãrii unor bilete de tratament şi odihnã;

b) achiziţia a cinci bilete în valoare unitarã de 3.000 lei, TVA 19%, şi

achitarea cu numerar a diferenţei în momentul ridicãrii biletelor;

c) distribuirea integralã a biletelor cãtre salariaţi, având în vedere cã

întreprinderea suportã 70% din valoarea acestora.

846. Ambalajele care circulã în sistemul restituirii directe ocazioneazã

efectuarea şi înregistrarea urmãtoarelor operaţii:

a) împreunã cu mãrfurile achiziţionate se primesc de la furnizori ambalaje

în valoare de 2.000 lei, din care se restituie 80%;

b) 15% din totalul ambalajelor se reţin de client, iar 5% sunt deteriorate din

vina clientului, fapt pentru care se primeşte facture furnizorului.

Page 222: Tema Stagiu Conta

Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaţii?

847. Cum se vor înregistra în contabilitate urmãtoarele operaţii economice:

a) se primesc ambalaje de la prelucrare, cunoscând: valoarea ambalajelor

trimise spre prelucrare 2.000 lei, costul facturat al prelucrãrii 400 lei, TVA

19%, preţul prestabilit al ambalajelor primate 2.500 lei;

b) odatã cu mãrfurile se vând şi ambalaje în valoare de 1.800 lei, TVA

19%, iar coeficientul mediu pe baza cãruia se repartizeazã diferenţele

favorabile este de 5%.

848. În capitalul social aferent unei societãţi comerciale se efectueazã şi se

înregistreazã urmãtoarele modificãri:

a) subscrierea unui aport în naturã sub forma unei instalaţii tehnice

evaluate la 75.000 lei, pentru care corespund 15.000 de acţiuni noi la

valoarea unitarã de 5 lei;

b) primirea aportului în naturã subscris anterior;

c) majorarea capitalului social prin încorporarea altor rezerve, emiţându-se

2.000 de acţiuni noi cu o valoare unitarã de 5 lei;

d) diminuarea capitalului social cu 10% în vederea acoperirii unei pierderi

de 4.000 lei ce provine din exerciţiul N-2, cunoscând cã unitatea dispune

de un capital social divizat în 7.000 de acţiuni cu o valoare nominalã

unitarã de 5 lei.

Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaţii?

849. Cum se vor înregistra urmãtoarele operaţii referitoare la acţiunile

emise anterior de unitate:

Page 223: Tema Stagiu Conta

a) rãscumpãrarea a 1.000 acţiuni la preţul unitar de 5,2 lei şi valoarea

nominalã aferentã de 5 lei, cu decontare ulterioarã;

b) anularea a jumãtate din acţiunile rãscumpãrate;

c) vânzarea a 200 acţiuni cãtre un terţ, la preţul de 5,3 lei/acţiune, cu

decontare prin virament;

d) vânzarea a 300 acţiuni cãtre angajaţii unitãţii, la preţul de 5 lei/acţiune,

cu încasare imediatã în numerar.

850. Se realizeazã un împrumut obligatar referitor la care se înregistreazã

urmãtoarele operaţii:

a) subscrierea de cãtre terţi a 2.000 de obligaţiuni cu valoarea de vânzare

de 4,7 lei/obligaţiune, valoarea nominalã de 5 lei/obligaţiune şi valoarea de

rambursare de 5,2 lei/obligaţiune;

b) încasarea integralã a sumelor de la obligatari, cu decontare prin

virament;

c) dobânda datoratã obligatarilor pentru primul an, cunoscând cã

emisiunea s-a realizat cu o dobândã anualã de 15%;

d) amortizarea primelor de rambursare aferentã întregii perioade de

derulare a împrumutului;

e) rãscumpãrarea la finele primului an a 200 de obligaţiuni, cu decontare în

numerar, precum şi anularea acestora.

Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaţii?

851. Se obţine un credit bancar pentru o perioadã de 6 ani cu o dobândã

anualã de 20%, referitor la care se vor reflecta în contabilitate operaţiile ce

privesc:

a) obţinerea creditului în valoare de 600.000 lei;

Page 224: Tema Stagiu Conta

b) dobânda datoratã bãncii pentru al doilea an ştiind cã în anul 1 s-a

rambursat rata şi decontarea acesteia;

c) rata devenitã restantã la scadenţa fixatã pentru primul an;

d) rambursarea ratei restante determinate la finele primului an.

Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaţii?

852. În legãturã cu amenajarea unui teren se efectueazã şi se

înregistreazã urmãtoarele operaţii:

a) acordarea unui avans de 20.000 lei, TVA 19%, pe baza facturii primite în

acest sens;

b) primirea în acelaşi exerciţiu a facturii finale aferente lucrãrilor executate

de terţ, în valoare de 100.000 lei, TVA 19%;

c) amortizarea aferentã primilor doi ani de exploatare, cunoscând cã

valoarea investiţiei se va recupera pe o perioadã de 10 ani;

d) vânzarea amenajãrii la începutul celui de-al treilea an, la un preţ mai

mare cu 10% decât valoarea rãmasã neamortizatã, TVA 19%.

Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaţii?

853. Casarea unui echipament tehnologic amortizat parţial ocazioneazã

efectuarea şi înregistrarea urmãtoarelor operaţii:

a) recuperarea a 20 de repere de natura pieselor de schimb, evaluate la 20

lei/buc., şi a 10 AMC-uri în valoare de 50 lei/buc.;

b) valoarea lucrãrilor de casare este facturatã de un terţ la tariful de 10

lei/orã, fiind luate în calcul 40 ore, TVA 19%; c) scãderea din evidenţã a

activului casat, a cãrui valoare de intrare este de 5.000 lei, recuperatã în

proporţie de 85% prin intermediul

amortizãrii;

Page 225: Tema Stagiu Conta

d) decontarea obligaţiei faţã de executantul lucrãrii, cunoscând cã a

solicitat un avans de 200 lei, TVA 19%, diferenţa achitându-se în numerar.

Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaţii?

854. Vânzarea unui utilaj cu plata în rate ocazioneazã efectuarea şi

înregistrarea operaţiilor de mai jos:

a) facturarea activului vândut, în condiţiile încasãrii unui avans de 25% din

preţul negociat de 200.000 lei, exclusiv TVA, cu o dobândã totalã de

40.000 lei, TVA 19%;

b) încasarea prin virament a avansului acceptat de cumpãrãtor;

c) scãderea din evidenţã a utilajului, a cãrui valoare de intrare este de

400.000 lei, amortizatã în proporţie de 55%;

d) reflectarea TVA devenitã exigibilã aferentã ratei scadente în prima lunã

în cazul încheierii contractului de vânzare pe o perioadã de 48 luni.

Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaţii?

855. În baza unui contract de leasing operaţional pentru o instalaţie de

lucru, locatorul înregistreazã urmãtoarele operaţii:

a) întocmirea facturii cãtre utilizatorul bunului pentru redevenţa aferentã

lunii curente, de 4.000 lei, TVA 19%;

b) evidenţierea amortizãrii ce a stat la baza calculãrii redevenţei,

cunoscând cã valoarea de intrare este de 160.000 lei, durata contractului

este de 5 ani, valoarea rezidualã prevãzutã este de 10.000 lei, iar regimul

de amortizare aplicat este cel linear;

c) transferul dreptului de proprietate la finele contractului în baza opţiunii

utilizatorului;

Page 226: Tema Stagiu Conta

d) scãderea din evidenţã a activului ca urmare a transferului dreptului de

proprietate.

Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaţii?

856. În vederea achiziţionãrii unor elemente de mobilier sunt efectuate mai

multe operaţii şi înregistrãri contabile, dupã cum urmeazã:

a) acordarea unui avans de 10% în numerar pe baza antecalculaţiei

efectuate de furnizor de 20.000 lei;

b) recepţionarea bunurilor facturate de terţ, în care este consemnat preţul

de vânzare de 21.000 lei, TVA 19%;

c) diminuarea obligaţiei faţã de furnizor cu avansul acordat anterior şi

subscrierea unui bilet la ordin pentru diferenţa rãmasã;

d) decontarea la scadenţã a biletului la ordin subscris.

Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaţii?

857. Cum se înregistreazã în contabilitate urmãtoarele operaţii effectuate

ce privesc achiziţionarea de materii prime:

a) acordarea unui avans în numerar în valoare de 2.000 lei, TVA 19%;

b) cheltuielile de transport sunt facturate de o unitate specializatã la tariful

de 400 lei, TVA 19%;

c) recepţionarea materiilor prime având în vedere cã valoarea aferentã

cantitãţii totale livrate este de 10.000 lei, iar furnizorul acordã un rabat

pentru defecte de calitate de 2%;

d) decontarea dintr-un acreditiv a diferenţei datorate furnizorului.

858. Cum se vor înregistra urmãtoarele operaţii economice referitoare la

gestiunea de materiale consumabile:

Page 227: Tema Stagiu Conta

a) recepţionarea a 750 unitãţi din sortimentul A la preţul unitar facturat de

furnizor de 50 lei, TVA 19%;

b) cheltuielile de transport-aprovizionare sunt de 3.000 lei, TVA 19%, fiind

facturate de o unitate specializatã. Materialele pentru care acestea se

efectueazã sunt înregistrate la preţul prestabilit;

c) costul total efectiv de achiziţie aferent materialelor inventariate la finele

perioadei curente, ştiind cã la începutul perioadei unitatea deţinea

materiale în valoare de 20.000 lei, a efectuat aprovizionãri de 35.000 lei, s-

au consumat materiale de 10.000 lei şi se aplicã varianta inventarului

intermitent;

d) lipsurile nesoluţionate sunt de 5.000 lei, cu diferenţe de preţ favorabile

de 10% constatate la inventarierea anualã.

859. În legãturã cu echipamentul de lucru ce se achiziţioneazã de la terţi,

se efectueazã şi se înregistreazã operaţiile economice ce privesc:

a) cumpãrarea a 300 halate la preţul unitar de 600 lei, TVA 19%;

b) cheltuielile de transport-aprovizionare sunt de 4.000 lei, fiind facturate de

o unitate specializatã;

c) predarea cãtre salariaţi, în baza tabelelor întocmite în acest sens, a 30%

din lotul de bunuri cumpãrate anterior; salariaţii suportã 50% din cost, TVA

19%;

d) repartizarea cheltuielilor de transport-aprovizionare aferente

echipamentului eliberat în exploatare.

Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaţii?

860. În cadrul unui agent economic cu activitate de producţie se realizeazã

şi se înregistreazã mai multe operaţii economice, şi anume:

Page 228: Tema Stagiu Conta

a) obţinerea a 1.000 unitãţi din produsul A, care se urmãresc la preţul

prestabilit de 25 lei/unitate;

b) diferenţa de preţ aferentã producţiei înregistrate anterior este favorabilã,

de 5 lei/unitate;

c) vânzarea a 50% din bunurile obţinute la un preţ negociat care este cu

20% mai mare decât costul efectiv de producţie aferent;

d) scãderea din evidenţã a producţiei vândute.

Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaţii?

861. În contabilitatea unei unitãţi cu profil de producţie se înregistreazã

operaţiile economice referitoare la:

a) obţinerea a 1.000 bucãţi din produsul A la costul de producţie unitar de

50 lei;

b) livrarea integralã, fãrã facturare, a producţiei obţinute la un preţ de

vânzare cu 15% mai mare decât costul total de producţie, TVA 19%;

c) întocmirea facturii cãtre beneficiarul produselor finite;

d) scãderea din evidenţã a producţiei vândute.

Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaţii?

862. În contabilitatea unui agent economic ce comercializeazã mãrfuri se

vor înregistra operaţiile de mai jos, în condiţiile utilizãrii preţului prestabilit:

a) recepţionarea mãrfurilor cumpãrate la preţul facturat de furnizor de

10.000 lei, TVA 19%. Preţul standard aferent este de 9.000 lei;

b) cheltuielile de transport-aprovizionare sunt de 1.000 lei, TVA 19%, şi

decontare dintr-un avans de trezorerie;

Page 229: Tema Stagiu Conta

c) vânzarea a jumãtate din mãrfurile achiziţionate, cu decontare ulterioarã,

cunoscând cã preţul negociat este cu 20% mai mare decât preţul standard

aferent;

d) descãrcarea gestiunii pentru mãrfurile vândute;

e) repartizarea diferenţelor de preţ aferente mãrfurilor vândute în baza

coeficientului de repartizare determinat în acest sens.

Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaţii?

863. Se vor reflecta în contabilitate urmãtoarele operaţii economice specific

comercializãrii mãrfurilor cu plata în rate:

a) facturarea mãrfurilor cãtre cumpãrãtor, cunoscându-se urmãtoarele

elemente: preţul cu amãnuntul, inclusiv TVA, 8.000.000 lei; avansul achitat

de cumpãrãtor este de 20% din valoarea bunurilor; dobânda cuvenitã

vânzãtorului este de 800.000 lei; TVA aferentã

avansului este de 255.456 lei, iar TVA pentru rate este de 1.021.824 lei;

b) scãderea din evidenţã a mãrfurilor vândute anterior, cunoscându-se în

plus TVA de 1.277.280 lei şi adaosul comercial de 611.156 lei;

c) evidenţierea veniturilor impozabile corespunzãtoare dobânzii, la

scadenţa acesteia;

d) TVA colectatã aferentã tuturor ratelor devenite scadente.

Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaţii?

864. Utilizarea unor ambalaje de cãtre un agent economic ocazioneazã

efectuarea înregistrãrilor pentru operaţiile ce se prezintã în continuare:

a) recepţionarea ambalajelor, cunoscând cã preţul înscris în facturã,

exclusiv TVA, este de 4.000 lei, iar preţul total prestabilit afferent este cu

10% mai mic;

Page 230: Tema Stagiu Conta

b) repartizarea diferenţelor de preţ nefavorabile de 10% ca urmare a

predãrii de ambalaje cu titlu gratuit cãtre alte unitãţi, în valoare totalã de

20.000 lei preţ prestabilit;

c) reţinerea de ambalaje în stoc în valoare de 5.000 lei de cãtre un client,

fapt pentru care se factureazã, în condiţiile utilizãrii sistemului de restituire

directã.

Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaţii?

865. Sã se înregistreze în contabilitate urmãtoarele operaţii referitoare la

gestiunea clienţilor:

a) facturarea a 400 unitãţi din sortimentul de marfã A, cunoscând cã preţul

unitar, exclusiv TVA, este de 120 lei, din care se acordã un rabat de 2%

pentru defecte de calitate, TVA fiind de 19%;

b) încasarea creanţei de 1.000 $ faţã de un partener extern la cursul de 29

lei/$, având în vedere cã a avut loc o creştere cu 5% a cursului de schimb

comparativ cu data livrãrii bunurilor;

c) livrarea, cu facturare ulterioarã, a 250 unitãţi din semifabricatul B la

preţul de vânzare unitar de 200 lei;

d) primirea a 100 buc. ambalaje restituite de altã unitate, facturate anterior

proforma la valoarea unitarã de 130.000 lei;

e) acceptarea unui bilet la ordin în valoare de 70.000 lei.

866. Sã se înregistreze în contabilitate operaţiile de mai jos referitoare la

aprovizionarea cu valori materiale:

a) cumpãrarea unor materiale auxiliare facturate la valoarea de 50.000 lei,

din care o remizã de 2% pentru livrãri ce depãşesc 20.000 lei, TVA 19%;

Page 231: Tema Stagiu Conta

b) subscrierea unui bilet la ordin pentru datoria constituitã la operaţia

anterioarã;

c) achitarea obligaţiei de 8.500 $ faţã de un partener extern de la care s-a

achiziţionat un utilaj, cunoscând cã la efectuarea importului cursul de

schimb a fost de 28 lei, iar la momentul plãţii a înregistrat o scãdere cu 7%;

d) recepţionarea, fãrã facturã, a 500 kg de materie primã din sortul A la

preţul unitar de 75 lei, TVA 19%;

e) soluţionarea obligaţiei comerciale de 30.000 lei, avându-se în vedere cã

în luna anterioarã s-a acordat furnizorului un avans de 10%, iar diferenţa

este achitatã cu numerar.

867. O societate-filialã F a înregistrat la începutul exerciţiului N-1 cheltuieli

de constituire de 12.000 lei, amortizabile în 5 ani. În schimb, grupul

prevede înregistrarea acestor cheltuieli în contul de profit şi pierdere.

Se cer înregistrãrile de preconsolidare a amortizãrii în bilanţul anului N,

dacã se utilizeazã metoda de consolidare pe solduri.

868. O societate-filialã F a înregistrat în exerciţiul N-1 cheltuieli de

constituire de 12.000 lei, amortizabile în 5 ani. În schimb, grupul prevede

înregistrarea acestor cheltuieli în contul de profit şi pierdere.

Se cer înregistrãrile de preconsolidare a pãrţii neamortizate a cheltuielilor

în bilanţul exerciţiului N-1.

869. La o societate comercialã capitalul social este 10.000 lei, rezervele

2.000 lei, numãrul de acţiuni 2.000. Se procedeazã la majorarea capitalului

social prin emiterea a 400 acţiuni noi la valoarea nominal de 5 lei/acţiune,

egalã cu preţul de emisiune.

Page 232: Tema Stagiu Conta

Care este valoarea contabilã a unei acţiuni înainte şi dupã majorarea

capitalului, mãrimea teoreticã a DS-ului şi raportul de paritate între vechile

şi noile acţiuni?

870. Dispuneţi de urmãtoarele date: o societate a achiziţionat mãrfuri din

import, cheltuielile legate de achiziţie fiind: valoarea în vamã 2.500.000 lei;

taxe vamale 250.000 lei; cheltuieli de transport pe parcurs intern 300.000

lei; cheltuieli de manipulare 10.000 lei; prime de asigurare 90.000 lei;

reducere comercialã primitã 60.000 lei; diferenţe de curs valutar rezultate

din plata furnizorului extern 10.000 lei. Întreprinderea

estimeazã cã mãrfurile vor fi vândute la preţul de 6.000.000 lei. În scopul

vânzãrii se estimeazã urmãtoarele cheltuieli: cheltuieli de transport

2.000.000 lei; comisioane privind vânzãrile 600.000 lei; costul garanţiei

acordate dupã vânzare 800.000 lei.

Ce valoare au mãrfurile la închiderea exerciţiului financiar?

871. Dispuneţi de urmãtoarele date: profit net înainte de impozitare

1.350.000 lei; cheltuieli cu amortizarea 270.000 lei, diminuarea creanţei

clienţi 90.000 lei; creştere cheltuieli în avans 36.000 lei; creştere datorii

furnizori 120.000 lei; plãţi impozit pe profit 540.000 lei; plãţi privind: achiziţia

de terenuri 300.000 lei, achiziţia unei clãdiri 450.000 lei, achiziţia de maşini,

utilaje, instalaţii 120.000 lei; împrumuturi încasate din emisiunea de

obligaţiuni 120.000 lei; dividende plãtite aferente activitãţii de finanţare

312.000 lei.

Sã se calculeze fluxurile nete de numerar pentru activitãţile de exploatare,

investiţii şi finanţare.

Page 233: Tema Stagiu Conta

872. O societate vinde în anul N un soft pentru suma de 85.000 lei şi

include în facturã şi preţul activitãţii de service dupã instalare în valoare de

9.000 lei. Activitatea de service se realizeazã în anul N+1.

Conform IAS 18 „Venituri”, sã se calculeze venitul care afecteazã contul de

profit şi pierdere al anului N.

873. O întreprindere de servicii de consultanţã contabilã efectueazã o

prestaţie cãtre un client în urmãtoarele condiţii: durata contractului 01.08.N

– 31.03.N+1; valoarea devizului: 20.000 lei; costul total estimate este de

16.000 lei.

Care este valoarea venitului contabilizat la 31.12.N conform IAS 18

„Venituri”, ştiind cã pentru execuţia contractului s-au angajat cheltuieli de

10.000 lei?

874. Societatea ABC a emis un împrumut obligatar de 10.000 obligaţiuni cu

un preţ de rambursare de 4.1 lei/obligaţiune şi o valoare nominal de 4

lei/obligaţiune. La dorinţa purtãtorului, obligaţiunile pot sã fie convertite în

acţiuni, paritatea de conversie fiind: o acţiune cu valoare nominalã de 3 lei

pentru o obligaţiune. Purtãtorii a 2.000 de obligaţiuni decid sã converteascã

titlurile lor în acţiuni ale societãţii ABC.

Care este valoarea primei de conversie a obligaţiunilor în acţiuni?

875. Situaţia înainte de dubla mãrire a capitalului social se prezintã astfel:

capital social 15.000 lei împãrţit în 15.000 acţiuni; rezerve 3.000 lei. Se

decide creşterea capitalului social prin dubla mãrire astfel: faza I –

încorporãri de rezerve în valoare de 2.000 lei, pentru care se emit 2.000

Page 234: Tema Stagiu Conta

acţiuni, iar în faza a II-a – aporturi în numerar pentru care se emit 4.000

acţiuni a 1 leu/acţiune, preţ de emisiune.

Sã se determine mãrimile DA-ului şi DS-ului.

876. SC ABC SA deţine un teren cu o valoare contabilã de 900.000 lei. La

sfârşitul anului N, terenul este reevaluat la valoarea justã de 1.200.000 lei.

La sfârşitul exerciţiului N+3, terenul este reevaluat la valoarea justã de

1.100.000 lei.

Conform IAS 16 „Imobilizãri corporale”, care este valoarea rezervei din

reevaluare la sfârşitul anului N+3?

877. Dispuneţi de urmãtoarele informaţii referitoare la tranzacţiile efectuate

de o întreprindere comercialã în cursul perioadei: s-au achiziţionat titluri de

participare eliberate în proporţie de 90%; preţul de cumpãrare a fost de

40.000 u.m., partea eliberatã fiind plãtitã imediat la achiziţie; s-au emis la

valoarea nominalã obligaţiuni în valoare de 20.000 lei în schimbul unui

teren de aceeaşi valoare; s-au încasat 32.000 u.m. din vânzarea unei

imobilizãri corporale; s-a efectuat o platã de 9.000 u.m. reprezentând o ratã

dintr-un contract de leasing financiar; s-a acordat unei filiale un împrumut

pe termen lung în valoare de 6.000 u.m.

Indicaţi care este, conform IAS 7 „Situaţiile fluxurilor de trezorerie”, fluxul de

trezorerie din activitatea de investiţii.

878. Cu ocazia inventarului aferent exerciţiului N se estimeazã o cheltuialã

probabilã privind activitatea de exploatare de 60.000 lei pentru un litigiu cu

unul dintre colaboratorii externi ai întreprinderii. În cursul anului N+1 se

Page 235: Tema Stagiu Conta

plãteşte colaboratorului extern suma de 40.000 lei ca rezultat al deciziei din

instanţã.

Cum este afectat contul de profit şi pierdere în anul N+1?

879. Se cunosc urmãtoarele informaţii pentru o imobilizare corporalã

achiziţionatã la 01.01.N: preţ de cumpãrare 200.000 lei, taxe vamale

20.000 lei, reducere comercialã primitã 4.000 lei, durata de utilizare

estimate 8 ani, valoarea rezidualã estimatã 16.000 lei, metoda de

amortizare linearã. Ştiind cã întreprinderea aplicã IAS 16 „Imobilizãri

corporale” şi cã în cursul anului N+1 se menţine estimarea privind valoarea

rezidualã, dar se reestimeazã durata totalã de utilizare la 11 ani, sã se

calculeze cheltuiala cu amortizarea aferentã acestui exerciţiu şi valoarea

contabilã netã.

880. Dispuneţi de urmãtoarele informaţii legate de un echipament

tehnologic: cost de achiziţie 400.000 lei, durata utilã de viaţã 10 ani,

metoda de amortizare linearã. Dupã 6 ani de utilizare imobilizarea

corporalã este reevaluatã cu ajutorul unui indice pentru a se ajunge la

costul de înlocuire, mai puţin amortizarea corespunzãtoare (indice = 4).

Cunoscând cã întreprinderea opteazã pentru realizarea surplusului din

reevaluare în rezultatul reportat pe mãsura amortizãrii echipamentului, care

este suma înregistratã în al optulea an de utilizare a echipamentului?

881. Dispuneţi de urmãtoarele informaţii referitoare la tranzacţiile effectuate

de o întreprindere comercialã în cursul perioadei: s-a acordat unei

întreprinderi asociate din cadrul grupului un împrumut pe termen lung în

valoare de 10.000 u.m.; s-au emis şi încasat la valoarea nominal obligaţiuni

Page 236: Tema Stagiu Conta

în valoare de 15.000 u.m.; s-a efectuat o platã de 6.000 u.m. reprezentând

o ratã dintr-un contract de leasing financiar; s-a încasat suma de 3.000

u.m. reprezentând dobânda aferentã unui împrumut pe termen lung

acordat unei filiale.

Indicaţi care este, conform IAS 7 „Situaţiile fluxurilor de trezorerie”, fluxul de

trezorerie din activitatea de finanţare.

882. Situaţia creanţelor clienţi la sfârşitul anului N este: client A 23.800 lei,

inclusiv TVA 19%, probabilitate de încasare 60%; client B 9.000 lei,

exclusiv TVA, probabilitate de neîncasare 20%; client C 5.950 lei, inclusiv

TVA 19%, probabilitate de încasare 70%.

Care este mãrimea provizionului pentru deprecierea creanţelor clienţi ce

trebuie constituit la sfârşitul anului N?

883. Dispuneţi de urmãtoarele date: vânzãri de mãrfuri 8.000 u.m., costul

mãrfurilor vândute 6.000 lei; vânzãri de produse finite 10.000 lei; venituri

din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii 4.000 lei; subvenţii de exploatare

aferente materiilor prime 800 lei; producţie imobilizatã 20.000 lei; producţie

obţinutã la cost de producţie 40.000 lei; stoc

iniţial de produse finite 1.000 lei; stoc final de produse finite 32.000 lei; alte

venituri din exploatare 10.000 lei; venituri din provizioane privind

deprecierea creanţelor clienţi 3.000 lei.

Conform OMFP nr. 1.752/2005, care este mãrimea cifrei de afaceri şi a

veniturilor din exploatare?

884. O întreprindere decide ca durata de utilizare a unui activ achiziţionat

pe 01.01.N sã fie stabilitã la 8 ani; costul de achiziţie al imobilizãrii

Page 237: Tema Stagiu Conta

respective este de 100.000 lei, valoarea rezidualã 8.000 lei. Activul va fi

amortizat în sistem linear. Dupã 3 ani, conducerea întreprinderii decide

diminuarea duratei de funcţionare cu 1 an şi reestimarea valorii reziduale la

6.000 lei.

Sã se determine cheltuiala cu amortizarea aferentã anului N+4 în

conformitate cu prevederile normei IAS 16 „Imobilizãri corporale”.

885. O întreprindere prezintã urmãtoarele informaţii privind stocul de

produse finite: stoc iniţial 2.000 lei; producţie curentã 20.000 lei; vânzãri de

produse finite 29.988 lei inclusiv TVA 19%; societatea practicã un adaos de

20%; stoc final de produse determinat la inventarul fizic 900 lei.

Ce valoare prezintã în bilanţ stocul de produse finite?

886. Dispuneţi de datele: profit net 3.000 u.m.; cheltuieli cu amortizarea

900 lei; pierderi din diferenţe de curs valutar 300 lei; venituri din investiţii

financiare 2.700 lei; stocuri: sold iniţial 10.000 lei şi final 8.000 lei; clienţi:

sold iniţial 6.000 lei şi final 4.000 lei; furnizori: sold iniţial 1.500 lei şi final

500 lei; impozit pe profit datorat: sold iniţial 1.300 lei şi final 200 lei; dobânzi

încasate legate de exploatare 3.000 lei; dividende plãtite legate de

exploatare aferente anului curent 5.000 lei.

Conform IAS 7 „Situaţiile fluxurilor de trezorerie”, calculaţi fluxul de

trezorerie provenit din exploatare.

887. O societate are la data bilanţului creanţe în valutã de 1.000 $, valoare

contabilã 2.900 lei, datorii în valutã 2.000 $, valoare contabilã 5.600 lei,

disponibilitãţi în valutã 100 $, valoare contabilã 260 lei, utilaje din import

Page 238: Tema Stagiu Conta

11.000 lei, preţ de cumpãrare 4.000 $. La închiderea exerciţiului, cursul

dolarului a fost 1 $ = 2,8 lei.

Ce valori vor avea aceste elemente în bilanţul de deschidere?

888. Se cunosc urmãtoarele date pentru un contract de leasing financiar:

valoarea justã a bunului 300.000 lei, valoarea actualizatã a plãţilor

minimale 280.000 lei, rata implicitã a contractului la locatar 10% pe an, iar

la locator 6% pe an, redevenţa anualã plãtibilã la 31 decembrie 70.000 lei,

data semnãrii contractului 1 ianuarie N, avans la data semnãrii

contractului 40.000 lei.

Care este valoarea dobânzii şi a recuperãrii investiţiei contabilizate la

locator la închiderea exerciţiului N, în conformitate cu norma IAS 17

„Contracte de leasing”?

889. Dispuneţi de urmãtoarele date din bilanţ: imobilizãri 6.400 lei, mãrfuri

1.200 lei, disponibil la bancã 400 lei, capital subscris vãrsat 3.400 lei, alte

rezerve 1.200 lei, furnizori 2.800 lei, clienţi – creditori 600 lei.

Care este mãrimea activului net contabil?

890. Societatea X achiziţioneazã o sondã de extracţie din import. Se ştie

cã: preţul de import (valoarea în vamã) este de 20.000 lei, taxa vamalã

10%, comisionul vamal 1%, TVA 19%, iar cheltuielile estimate cu

demontarea, mutarea sondei şi refacerea amplasamentului la terminarea

extracţiei sunt de 1.800 lei.

Indicaţi mãrimea costului de achiziţie şi a taxelor datorate în vamã.

Page 239: Tema Stagiu Conta

891. Societatea X a achiziţionat un utilaj în exerciţiul N-2 la preţul de

25.000 lei, durata 5 ani, amortizabil linear. În exerciţiul N (dupã 3 ani de

funcţionare) are loc reevaluarea utilajului la valoarea justã de 18.000 lei.

Precizaţi efectele generate în exerciţiul N privind plusul de valoare rezultat

în condiţiile aplicãrii metodei de reevaluare prin creşterea valorii contabile

nete.

892. În urma a douã reevaluãri succesive ale unei imobilizãri corporale s-

au obţinut urmãtoarele date: în exerciţiul N o creştere de valoare de 100 lei,

iar în exerciţiul N+1 o reducere de valoare de 120 lei.

Ce determinã reducerea de valoare de 120 lei conform IAS 16 „Imobilizãri

corporale”?

893. O societate achiziţioneazã materii prime pe baza facturii: preţ de

cumpãrare 500 u.m., rabat 2%, remizã 1%, scont de decontare 1%, TVA

19%.

Care vor fi efectele în situaţiile financiare dacã scontul se va contabiliza la

plata facturii?

894. Societatea X achiziţioneazã la 20.08.N un utilaj la costul de achiziţie

de 12.000 lei, duratã de funcţionare 8 ani.

Indicaţi valoarea amortizãrii aferente exerciţiului N+1 şi valoarea contabilã

rãmasã la finele exerciţiului N+1 dacã sistemul utilizat este cel degresiv.

895. Dispuneţi de urmãtoarele date privind produsele finite la o societate

comercialã: stoc la începutul lunii 400.000 lei cost standard, diferenţe de

preţ favorabile la produsele în stoc 20.000 lei; intrãri de produse finite în

Page 240: Tema Stagiu Conta

cursul lunii 600.000 lei cost standard; diferenţe de preţ nefavorabile

aferente produselor intrate 80.000 lei; ieşiri de produse finite 900.000 lei

cost standard.

Precizaţi influenţa asupra situaţiilor financiare determinatã de diferenţele de

preţ.

896. Societatea a primit o subvenţie de 50% pentru investiţii de la buget

pentru achiziţionarea unui utilaj în sumã de 3.000 lei. Utilajul achiziţionat a

fost utilizat şi amortizat pentru suma de 2.400 lei, dupã care s-a vândut

unui client la preţul de 800 lei.

Cum sunt afectate bilanţul şi contul de profit şi pierdere?

897. Potrivit balanţei de verificare încheiate la 31.12.N, conturile prezintã

urmãtoarele solduri: cont 1012 = 21.000 lei, cont 121 (SC) = 5.000 lei, cont

129 = 5.000 lei, cont 105 = 6.000 lei, cont 117 (SD) = 4.000 lei, cont 151 =

2.000 lei, cont 161 = 8.000 lei, cont 169 = 1.000 lei.

Calculaţi suma capitalului propriu.

898. Potrivit balanţei de verificare încheiate la 31.12.N, conturile de stocuri

de produse, mãrfuri şi asociate lor ale societãţii X prezintã urmãtoarele

solduri: cont 345 = 100.000 lei, cont 348 (SC) = 8.000 lei, cont 394 = 2.000

lei, cont 331 = 1.000 lei, cont 371 = 234.000 lei, cont 378 = 45.000 lei, cont

397 = 4.000 lei, cont 4428 = 39.000 lei.

Care este valoarea postului bilanţier „Produse finite şi mãrfuri”?

899. Dispuneţi de urmãtoarele informaţii privind materia primã X: stoc iniţial

200 kg a 10 lei; intrãri pe data de 10.01.N 300 kg a 15 lei şi pe 20.01.N 100

Page 241: Tema Stagiu Conta

kg a 17 lei; ieşiri pe data de 15.01.N 400 kg şi pe 25.01.N 150 kg. Care

este valoarea stocului final evaluat potrivit metodelor FIFO şi LIFO?

900. Dispuneţi de urmãtoarele date: valoarea contabilã a unei instalaţii

2.000 lei, amortizarea calculatã 1.700 lei, cheltuieli de dezmembrare

(materiale consumabile) 110 lei, materiale consumabile rezultate din

dezmembrare 290 lei.

Care vor fi efectele în situaţiile financiare generate de scoaterea din

evidenţã a instalaţiei?

901. La sfârşitul exerciţiului N rulajele creditoare ale conturilor de venituri

ale societãţii X sunt urmãtoarele: cont 701 = 8.000 lei, cont 707 = 400 lei,

cont 708 = 100 lei, cont 711 = 500 lei, cont 722 = 2.000 lei, cont 758 = 90

lei, cont 766 = 300 lei.

Indicaţi mãrimea cifrei de afaceri.

902. Societatea A cumpãrã materii prime de la societatea B în sumã de

100.000 lei, TVA 19%, şi vinde societãţii C produse finite de aceeaşi

valoare decontabile cu un efect de comerţ (cambie). Pentru decontarea cu

furnizorul B, societatea A andoseazã cambia acceptatã de clientul C.

Cum se reflectã în contabilitatea societãţii A decontarea cu societãţile B şi

C?

903. Dispuneţi de urmãtoarele date bilanţiere: capital social 100.000 lei,

efecte de platã 1.000 lei, furnizori – debitori 15.000 lei, clienţi – creditori

2.000 lei, credite bancare 3.000 lei, împrumuturi din emisiunea de

obligaţiuni 5.000 lei, prime privind rambursarea obligaţiunilor 1.000 lei.

Page 242: Tema Stagiu Conta

Care este suma datoriilor?

904. Dispuneţi de urmãtoarele informaţii bilanţiere: stocuri de materii prime

100.000 lei, ajustãri pentru deprecierea stocurilor de materii prime 30.000

lei, produse finite 150.000 lei, diferenţe de preţ (sold debitor) la produse

finite 20.000 lei, furnizori – debitori pentru stocuri 10.000 lei, clienţi 80.000

lei, clienţi – creditori 25.000 lei, conturi la bãnci 60.000 lei, TVA de

recuperat 5.000 lei, acţiuni proprii 15.000 lei, titluri de participare deţinute

pe termen lung 45.000 lei. Precizaţi mãrimea activelor circulante.

905. Dispuneţi de urmãtoarele date la închiderea exerciţiului N: impozitul

pe profit calculat şi înregistrat la 30.09.N 200 lei, din care plãtit 100 lei,

veniturile aferente exerciţiului N 8.000 lei, din care dividende încasate 400

lei; cheltuielile aferente exerciţiului N 5.600 lei, din care cheltuieli de

protocol nedeductibile 300 lei.

Cota impozitului pe profit este de 16%. Care este suma impozitului pe profit

datorat pentru anul N, precum şi cheltuiala cu impozitul pe profit care va

afecta contul de profit şi pierdere?

906. Societatea X achiziţioneazã un utilaj din import ştiind cã preţul de

import stabilit la frontiera românã este de 1.000 $ la cursul de schimb de

2,7 lei/$, taxa vamalã 10%, comisionul vamal 1%, TVA 19%. Cheltuielile

interne de transport-manipulare sunt de 800 lei, TVA 19%. Calculaţi costul

de achiziţie al utilajului din import.

907. Se dau urmãtoarele date privind un utilaj: valoarea contabilã la

achiziţionare (sfârşitul lunii decembrie N-1) 4.000 lei, durata de funcţionare

Page 243: Tema Stagiu Conta

5 ani, amortizarea se calculeazã degresiv. Peste un an are loc reevaluarea

utilajului. Valoarea justã este de 3.000 lei. Cum se reflectã reevaluarea

utilajului?

908. Din balanţa de verificare a conturilor încheiatã la 31.12.N rezultã

urmãtoarele solduri ale conturilor de mai jos: cont 4111 = 20.000 lei, cont

413 = 16.000 lei, cont 418 = 4.000 lei, cont 419 = 7.000 lei, cont 425 =

3.000 lei, cont 491 = 2.000 lei, cont 5187 = 4.000 lei. Determinaţi mãrimea

creanţelor întreprinderii.

909. Dispuneţi de urmãtoarele date bilanţiere: cont 1012 = 50.000 lei, cont

106 = 10.000 lei, cont 121 (SC) = 8.000 lei, cont 129 = 7.000 lei, cont 151 =

19.000 lei, cont 161 = 4.000 lei, cont 169 = 1.000 lei, cont 519 = 6.000 lei.

Care este mãrimea capitalului propriu şi a capitalului permanent?

910. Factura primitã de la un furnizor cuprinde urmãtoarele date: materii

prime la preţ de vânzare 100.000 lei, rabat 2%, scont de decontare 1%,

TVA 19%.

Indicaţi efectele în situaţiile financiare dacã se utilizeazã preţul standard de

90.000 lei ca preţ de evidenţã şi scontul de decontare este înregistrat la

primirea facturii.

911. Dispuneţi de urmãtoarele informaţii din conturi (solduri finale): cont

213 = 10.000 lei, cont 281 = 3.000 lei; cont 301 = 4.000 lei; cont 391 = 200

lei; cont 409 = 300 lei; cont 4111 = 500 lei; cont 419 = 600 lei; cont 461 =

100 lei; cont 462 = 150 lei.

Precizaţi care este mãrimea activelor imobilizate şi a activelor circulante.

Page 244: Tema Stagiu Conta

912. Dispuneţi de urmãtoarele date în cursul exerciţiului N: o întreprindere

obţine în cursul anului produse finite la costul de producţie de 30.000 lei; ea

vinde 30% din ele la preţul de 38.900 lei, reducerea comercialã înscrisã pe

facturã fiind de 10%. Între cheltuielile ocazionate de obţinerea produselor

finite sunt: materiale consumate 3.000 lei, salarii datorate 35.000 lei, salarii

plãtite 3.200 lei, dobânzi 400 lei, amortizare 1.600 lei. Care este mãrimea

rezultatului contabil?

913. O societate comercialã cu amânuntul achiziţioneazã mãrfuri pe baza

facturii. Preţul de cumpãrare 400 lei, rabat 2%, scont de decontare 1%,

TVA 19%. Societatea ţine evidenţa mãrfurilor la preţ cu amãnuntul (inclusiv

TVA).

În condiţiile în care cota de adaos comercial este de 30%, care este preţul

cu amãnuntul (inclusiv TVA) al mãrfurilor achiziţionate?

914. În exerciţiul N, societatea X a obţinut produse finite la costul de

producţie de 400.000 lei şi a vândut produse la preţul de vânzare de

380.000 lei, costul lor de producţie fiind de 300.000 lei. Încasarea

produselor s-a fãcut cu un efect de comerţ, plãtindu-se bãncii comerciale

un comision de 10.000 lei.

Care indicatori bazaţi pe contul de profit şi pierdere sunt influenţaţi şi cu ce

sumã?

915. Sã se stabileascã fluxurile de numerar pentru activitãţile de exploatare

ale unei societãţi în condiţiile urmãtoare: rezultatul contabil înaintea

impozitãrii şi a elementelor extraordinare 10.000 lei, cheltuieli cu

Page 245: Tema Stagiu Conta

amortizarea 2.000 lei, venituri din provizioane 500 lei, venituri din

plasamente 300 lei, creşterea stocurilor de materii prime 1.500 lei,

scãderea stocurilor de mãrfuri 300 lei, scãderea conturilor de creanţe clienţi

1.300 lei, creşterea conturilor de datorii la furnizori 200 lei, impozit pe profit

plãtit 1.000 lei.

916. Situaţia înainte de dubla creştere a capitalului se prezintã astfel:

capital social 10.000 lei (10.000 acţiuni x 1 leu valoare nominalã), reserve

5.000 lei. Prima fazã a majorãrii constã în încorporarea de rezerve de

4.000 lei pentru care se emit 2.000 acţiuni. În faza a doua se aduc aporturi

în numerar pentru care se emit 3.000 acţiuni la un preţ de emisiune egal cu

valoarea nominalã.

Calculaţi valoarea DA şi DS generate de creşterea de capital.