Model Cerere de Finantare

of 14 /14
Cerere de credit / Finantare Societatea Comerciala: S.C. „FIRMA” S.R.L. ___ Adresa: Bucuresti, Sec. 1, Str. Libertatii nr 10 ______ Telefon: 021.315.12.12 ______ Persoana de contact: Popescu Ion ______ Telefon 0721.150.150 CREDITUL SOLICITAT: SC _____ S.C. „FIRMA” S.R.L. ___________ solicita un credit de tipul _____Linie de credit prin accesarea fondurilor europene_____ cu destinatia de __Achizitie utilaje neceare cresterii productiei___in suma de __1.000.000 lei__ pe un termen de _18_luni. _ Popescu Ion__________________ _____Administrator____ Numele persoanei împuternicite Functia ____________xxxx_______________ _________30.12.2012_____

Embed Size (px)

description

finante

Transcript of Model Cerere de Finantare

Page 1: Model Cerere de Finantare

Cerere de credit / Finantare

Societatea Comerciala: S.C. „FIRMA” S.R.L. ___ Adresa: Bucuresti, Sec. 1, Str. Libertatii nr 10 ______ Telefon: 021.315.12.12 ______

Persoana de contact: Popescu Ion ______ Telefon 0721.150.150

CREDITUL SOLICITAT:

SC _____ S.C. „FIRMA” S.R.L. ___________ solicita un credit de tipul _____Linie de credit prin accesarea fondurilor europene_____ cu destinatia de __Achizitie utilaje neceare cresterii productiei___in suma de __1.000.000 lei__ pe un termen de _18_luni.

_ Popescu Ion__________________ _____Administrator____Numele persoanei împuternicite Functia

____________xxxx_______________ _________30.12.2012_____Semnatura persoanei împuternicite Data depunerii cererii

Page 2: Model Cerere de Finantare

A. STRUCTURA SI SCOPUL ÎMPRUMUTULUI:

A.1. Scopul imprumutului

1) capital de lucru / activitate curenta □

2) investitii (achizitie sau construire sediu firma) □

3) scrisori de garantare pentru participarea la licitatii □

1) Capital de lucru (bifati una sau mai multe variante):

achizitie stocuri □plati furnizori □plati datorii curente stat □alte plati curente □

2) Credit investitii

Se va atasa documentatiei de credit planul de afaceri / studiul de fezabilitate. In cazul in care nu sunt disponibile, se vor furniza informatii relevante despre:

Descrierea proiectului pt. care solicitati imprumutul (de ex: achizitia de locuinte de servici sau sedii de birouri – inclusiv cabinete medicale,notariale,spatii comerciale,etc.) evidentiind noile produse sau servicii si modul în care noul proiect va influenta activitatea firmei Dvs. – incluzând ratiunea investitiei – de ex: cresterea cotei de piata, imbunatatirea profitabilitatii, cresterea gradului de integrare al activitatii, intarirea capacitatii firmei de rezistenta la mediul concurential etc.

S.C. „ FIRMA” S.R.L. solicita un credit de investitie, credit acordat in baza Conventiei de colaborare incheiata de banca cu Agentia pentru implementarea proiectelor si programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, in suma de 1.000.000 lei, in vederea achizitionarii de echipamente tehnologice si a 4 autoutilitare furgon pentru livrarea la domiciliu clientului sau la sediul firmei a produselor comandate prin internet sau telefon . Produse distribuite sunt :

- apa plata imbuteliata la 19 litri si dozatoare- apa plata si minerala imbuteliata la diferite cantitati intre 0,5 l pana la 5 l- produse ambalate si preambalate de toate felurile - bauturi de toate felurile (exclus bauturile alcolice)

Page 3: Model Cerere de Finantare

Costul proiectului

Va rugam completati urmatorul tabel in moneda in care se solicita creditul, indicind costul total al fiecarui element implicat in proiect, si sursa de finantare a fiecarui element de investitie ( teren, constructii, echipamente, transport, taxe, capital de lucru, etc ).

Elementul de cost Finantat de banca Finantat din aport propriu

Finantat din alte surse

Costul total al elementului

4 autoutilitare340.000 lei 60.000 lei 0 400.000 lei

Echipamente tehnologice

425.000 lei 75.000 lei 0 500.000 lei

Consultanta100.000 lei 0 0 100.000 lei

Total 865.000 lei 135.000 lei 0 1.000.000 lei

a. Surse pentru aportul propriu: de unde provin banii pentru contributia proprie la proiect? Economii personale, imprumuturi patroni, cash din afacere ? Alte surse?Sursele pentru aportul propriu provin din contributia asociatului unic

b. Alte surse: explicati pozitia din tabel (alte credite, surse din vinzari de active, fonduri de investitii, aporturi de capital) -

Modul de realizare - se vor atasa, dupa caz urmatoarele:- Devize (generale, partiale), contractul de antrepriza; - oferte / contractele de achizitii cu furnizorii- graficul de realizare al investitiei- avize, autorizatii, etc. - orice alte informatii relevante solicitate de banca pe parcursul analizei.

3) alte destinatii – va rugam specificati (de. ex. plati leasing, rambursari datorii asociati / actionari, plati datorii restante la bugetul statului, etc.)

-

A.2. GARANTII PROPUSE

Va rugam sa completati aceasta lista de garantii disponibile. Indicati daca sunt garantii personale sau detinute de companie.

Page 4: Model Cerere de Finantare

Garantie propusa (imobil comercial, locuinta, echipament, gaj stocuri, cesiuni contracte, etc.

Proprietar Data achizitiei Pret achizitie Estimat valoare de piata (fara taxe incluse)

Imobil situat Bucuresti str. Eroilor, bloc BARCELONA, scara 1,etaj 1 si cota indiviza de terenaferent locuintei in suprafata de 67.91 mp

Popescu Ion 01.03.2010 500.000 lei 315.000 lei

Gaj fara deposedare asupra : - echipament tehnologic (dozatoare apa plata mici si mari )- autoutilitara furgon (second hand ) 4 buc.

S.C. „ FIRMA” S.R.L.Din credit 900.000 lei 900.000 lei

FUNCTIONAREA SI ISTORICUL AFACERII:

1. Obiectul de activitate:_ ,,Comertul cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet’’ - CAEN 4791_Data începerii afacerii: 2010

2. Banca prin care operati în prezent: BCR si Banca Transilvania_ ______

3. Forma legala a companiei: SRL - IMM

4. APROBARI: Aprobari si alte documente (licente, avize, acorduri) cerute pentru buna desfasurare a activitatii prezente si viitoare, inclusiv pentru protectia mediului. Va rugam atasati copii ale tuturor aprobarilor:- Copie CUI, Act constitutiv, Hotarare judecatoreasca, Licente de comercializare ape plate si minerale imbuteliate, Aviz mediu

5. Numele actionarilor (proprietarilor) si procentul detinut:

Nume si prenume: Capitalul detinut (%):

Popescu Ion ______ ___ 100%

Total: 100%

6. Conducerea firmei:Nume si prenume: Responsabilitati

(functia):

Popescu Ion Administrator

Page 5: Model Cerere de Finantare

7. Prezentarea activitatii companiei

S.C. FIRMA S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Sec. 1, Str. Libertatii nr 10, este inregistrata la Registrului Comertului sub numarul J40/140304/05.01.2010, CUI 123456. Firma a fost infintata in data de 05.01.2010 de catre Popescu Ion. Obiectul principal de activitate al societatii este ,,Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet’’, CAEN 4791.

Prin implementarea AFN (ajutor financiar nerambursabil) societatea va avea 15 angajati calificati (fiecare dintre ei fiind licentiat) si cu experienta in acest domeniu .

Puncetele tari ale societatii sunt : - pe piata romaneasca nu sunt momentan decat 2 concurenti puternici pt distributia de apa la 19 litri - oferirea in conditii avantajoase a dozatoarelor - apa este purificata prin ozon, cel mai puternic oxidant comercial din lume - pretul scazut in comparatie cu cele doua firme concurente - firma isi propune participarea la licitatiile desfasurate de potentialii beneficiari prin sistemul achizitiilor publice

Au fost schimbari ale obiectului de activitate in ultimii 5 ani? daca da, care.

NU

Detaliati activitatea principala prezenta dupa cum urmeaza:

gama de produse - indicand ponderea (%) pe grupe principale de produse in total vanzari ale perioadei curente si a celei anterioare.

Grupa de produse % in total vanzari (exercitiul anterior)

% in total vanzari (exercitiul anterior)

echipament tehnologic (dozatoare apa plata mici si mari )

85 % 90%

Alte produse 15% 10%

Nr. angajati (la data ultimei balante prezentate):

Puncte de lucru:

Punct de lucru Proprietatea firmei (bifati)

Chirie(bifati)

Chitila – strada Bucuresti x -

Bucuresti – str Moinesti (Depozit) x -

Page 6: Model Cerere de Finantare

Alte active mai importante detinute:Elemente de activ

Mijloacele de transport, echipamente si instalatii la data de 31.12.2012 in suma de 25.000 lei reprezinta 10% din total active, in usoara crestere fata de 31.12.2011 si constau in echipamente tehnologice, mobilier, birotica, etcActivele circulante in suma de 995.850 lei reprezinta 90% din total active,cu urmatoarea structura la 31.12.2011

- clienti – 483.982 lei reprezinta cea mai mare pondere in cadrul activelor circulante, (49%). In structura clientilor in sold la 31.12.2011, ponderea cea mai mare o reprezinta clientii neincasati cu vechime mai mare de 90 zile

BENEFICIAR SOLD 31.12.2011

SUB 30 ZILE

31-60 ZILE 61-90 ZILE

SC MASTER SRL 220.487 220.487SC ROMANIA SRL 117.199 117.199MMM GROUP SRL 81.261 81.261SC X MEDICAL SRL 48.571 48.571PERSOANE FIZICE 10.832 10.832ALTII 5.541 5.541

TOTAL 483.981 140.664 220.487 122.740 In cadrul clientilor in sold la 31.12.2011 ponderea cea mai mare o detin clientii cu vechime peste 90 de zile, iar in cadrul acestora SC MASTER SRL.

Avand in vedere specificul activitatii marea majoritate a contractelor se incaseaza la 30-60 zile, aspect reflectat si de indicatorul durata medie de incasare a creantelor care la 31.12.2010 care era de 94 de zile, iar la 31.12.2011 este de 62 zile. Durata mare de incasare a creantelor este influentata si de situatiile in care se fac compensari cu parteneri care sunt atat furnizori cat si clienti ai SC FIRMA SRL - conturi curente si casa - 85.250 lei, reprezinta 8% din activele circulante. - stocuri – 428.648 lei reprezinta 43% din active circulante. - conturi de regularizare - 65.665 lei, reprezinta sume platite in avans la diversi furnizori pentru acizitionarea de servicii sau materiale, din care ponderea cea mai mare o au urmatorii: SC RRR SRL (44.999,60 lei), SC Independent Modern XXX (6.863,45 lei), SC ZZZ SRL (4.508,79 lei).

8. Impozite si taxe: Beneficiaza sau va beneficia firma de reduceri, scutiri sau reesalonari de impozite si taxe de orice fel? Daca da, pentru cât timp?

SC FIRMA SRL nu Beneficiaza sau va beneficia firma de reduceri, scutiri sau reesalonari de impozite si taxe de orice fel

Exista datorii restante la bugetul consolidat? (daca e cazul se completeaza tabelul de mai jos sau se ataseaza o lista dupa acest model).

SC FIRMA SRL nu are datorii mai vechi de 30 de zile la bugetul consolidat al statului sau al asigurarilor sociale, conform certificatului de atestare fiscala nr. 101010/15.12.2011.

Page 7: Model Cerere de Finantare

Suma Tip impozit / taxa

Buget (general, asigurari sociale, etc.)

Vechime Cand se va achita?

- - - - -

POZITIA PE PIATA A FIRMEIActivitatea firmei se va desfasura in Bucuresti si in Ilfov, avand ca obiectiv o dezvoltare la nivel national prin identificarea viitorilor colaboratori pentru alte judete din tara .Tinand cont de promovarea facuta in mass-media de Ministerul Sanatatii cu privire la consumul de lichide si anume recomandarea de a consuma minim 2 l de lichide pe zi,cererea de apa imbuteliata resimte o crestere de la zi la zi , odata cu constientizarea publicului cu privire la beneficiile oferite de apa plata purificata cu ozon. Administratorul societatii , considera ca va avea succes pe piata romaneasca mai ales prin comercilaizarea produselor sale cu preturi mult mai mici decat supermarket-urile. Totodata , trebuie tinut cont si de sezonalitatea afacerii , care are cele mai ridicate praguri ale vanzarii in sezonul de primavara – vara . Pentru inceput societatea targeteaza reprezentantii tuturor institutiilor publice locale (gradinite, crese, campusuri scolare,azile de batrani,spitale, etc),contactarea clientilor PF si prezentarea ofertei cu beneficiile de riguare si explicarea procesului de purificare a apei si totodata constientizarea acestora cu privire la apa de la clasicul robinet . 1. Furnizori: Va rugam sa completati cu cel putin primii cinci furnizori in ordinea

importantei lor.

Furnizor actual

Ce furnizeaza % in total achizitii

Termeni de plata

Mod de plata (OP, BO, cec, etc.

De cand exista relatia?

SC XXX SRL Produse de purificare 65% 30-60 zile OP si BO De la infintare

....

....

2. Clienti: Va rugam sa completati cu cel putin primii cinci clienti in ordinea importantei lor.

Client actual Produse vandute

% in total vanzari

Termeni de plata

Mod de plata (OP, Bo, cec, etc.

De cand exista relatia?

SC CORA SA Apa imbuteliata (bidoane de la 0,5 l-19 l

35% 30-60 zile OP si BO 2010

MEGA IMAGE Apa imbuteliata (bidoane de la 0,5 l-19 l

25% 30-60 zile OP si BO 2011

Altii Apa imbuteliata (bidoane de la 0,5 l-19 l

40% 30 zile OP si BO 2010

Page 8: Model Cerere de Finantare

3. Concurenta:

a). Câte firme ofera produse/servicii identice sau similare? Enumerati principalele firme concurente, interne sau externe – daca este cazul.Principalii concurenti ai societatii sunt La Fantana SRL si SC Cumpana 1993 SRL_____________________________________________________________________________ ____________________________

b). Prin ce va deosebiti de concurenta? Enumerati punctele forte si punctele slabe ale propriei afaceri, comparativ cu ale concurentei.Avantajele S.C. Firma S.R.L. sunt : calitatea superioara,purificarea la nivel inalt,fiabilitatea ridicata,pret atractiv si asigurarea de servicii post-vanzare.

4. Care este piata tinta? Cit de mare estimati a fi aceasta piata? Care este procentul detinut de dvs. din piata?

Pentru inceput societatea targeteaza reprezentantii tuturor institutiilor publice locale (gradinite, crese, campusuri scolare,azile de batrani,spitale, etc),contactarea clientilor PF si prezentarea ofertei cu beneficiile de riguare si explicarea procesului de purificare a apei si totodata constientizarea acestora cu privire la apa de la clasicul robinet .

5. Comentati schimbarile ce vor avea loc pe piata si cum anume se va adapta firma Dvs. la aceste schimbari:

Cresterea concurentei pe piata interna? In functie de calitate si adaptabilitate se va resimti o crestere a concurentei dar firma noastra isi va pastra clientele prin comercilaizarea produselor sale cu preturi mult mai mici decat supermarket-urile

Cresterea cererii? Va fi cu siguranta o cresterea a cererii de apa plata

Schimbari în legislatie? Nu se prevad momentan astfel de schimbari

Alti factori care pot influenta piata? ___________-______________________

INFORMATII FINANCIARE

1. Situatia financiara a firmei: trecut, prezent si viitor

Va rugam a detalia urmatoarele (la data ultimei balante de verificare):

a) CONTURI CLIENTI (creante) lei (vechime solduri)

Nume client <30 zile 30 – 60 zile 60-90 zile >90 zile.... x.... x.... x

Page 9: Model Cerere de Finantare

b). DATORII BANCARE:

ÎMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT si PE TERMEN MEDIU SI LUNG: Tip credit Suma Banca Daca acordarii Data scadentei Sold

- 0 - - - 0

c). DATORII FURNIZORI (Detaliati, dat. furnizori, pe vechime) lei ( vechime solduri neplatite)Furnizor SOLD 31.12.2011 SUB 30 ZILE 31-60 ZILE 61-90 ZILE

SC MASTER SRL 220.487 220.487SC ROMANIA SRL 117.199 117.199MMM GROUP SRL 81.261 81.261SC X MEDICAL SRL 48.571 48.571PERSOANE FIZICE 10.832 10.832ALTII 5.541 5.541

TOTAL 483.981 140.664 220.487 122.740

4. Exista împrumuturi facute firmei de catre proprietari? Daca da, care sunt termenii acestora?Da – plata la finalizarea exercitiului financiar si numai daca firma este pe profit

5.Firma se afla in litigiu ? Daca da cu cine si care sunt cauzele si sansele unui castig in justitie:

__NU________________________________________________________________

XXXXXX______________________________ _______30.12.2012________Semnatura persoanei împuternicite Data depunerii cererii