cerere finantare drepturile omului

download cerere finantare drepturile omului

of 42

Transcript of cerere finantare drepturile omului

 • 8/10/2019 cerere finantare drepturile omului

  1/42

  Anexa 1

  Cod dosar: ________________________

  (pentru uzul intern al Operatorului Fondului ONG)

  Fondul ONG in RomaniaComponenta 1 - IMPLICARE

  Cerere de fnantare

 • 8/10/2019 cerere finantare drepturile omului

  2/42

  1. Inormatii $enerale de"pre proie%t

  1&1& !itlul proie%tului' Fii informat! Traieste-ti drepturile!

  1&(&)oli%itant' Fundatia Camera de Ar*itra+ "i Mediere Ia"i

  Per"oana de %onta%t de"emnata pentru proie%t din partea )oli%itantului'Nume si prenume: Coste StefanFunctia in cadrul oranizatiei: resedinte

  Telefon: "#$%&%'%""-mail: stefancostemail*com

  1&,&Parteneri .da%a e"te %a/ul0'+enumirea leala completa:

  Tara in care e inreistrata entitatea(pentru partenerii straini):

  1&&)u*%omponenta 2i/ata de proie%t'

  Su,componenta 1*1 articipare la luarea deciziilor si implicare comunitaraSu,componenta 1*& .oluntariat

  Su,componenta 1*' /ncura0area alorilor democratice

  1&3&4urata proie%tului .in luni0' &$

  1&5&)uma "oli%itata'

  !otal %o"turi eli$i*ile.euro0

  )uma "oli%itata .euro0 6 "umei "oli%itate dintotal %o"turi eli$i*ile

  7,87 559: 9:6

  1&7&!ipul $rantului "oli%itat

  Grant mic (suma solicitata este intre 2*""" si '2*""" uro3 iar durata proiectului

  este intre % si 14 luni)Grant mediu (suma solicitata este intre '2*""1 si #2*""" uro3 iar durata

  proiectului este intre % si &4 luni)Grant mare (suma solicitata este intre #2*""1 si &2"*""" uro3 iar durata

  proiectului este intre 1& si &4 luni)

  1&8&Lo%ul de de"a"urare: 5eiunea Nord-st

  Anexa 1 la Ghidul Solicitantilor - Componenta IMPLICARERunda 1 201

  '1

 • 8/10/2019 cerere finantare drepturile omului

  3/42

  (& Re/umatul proie%tului

  (&1&Re/umat in lim*a romana

  Titlul proiectului- Fii informat! Traieste-ti drepturile!

  Solicitant-Fundatia Camera de 6r,itra0 si 7ediere /asi

  Scopul proiectului este oferirea de consultanta si asistenta 0uridica de specialitate indomeniul drepturilor omului precum si solutionarea con8ictelor prin intermediul

  medierii*

  Se impune cu necesitate a,ordarea unor strateii3 planuri de actiune si masuri

  concrete de ordin leislati si practic pentru a asiura respectarea reala a drepturilor

  omului3 potriit o,liatiilor asumate de 5omania3 e9ercitarea drepturilor electorale si

  de asociere politica3 dreptul la mediere3 transparentizarea institutiilor pu,lice3

  depolitizarea institutiilor cu rol de ar,itru si a celor pu,lice cu rol de informare* Toate

  aceste demersuri tre,uie realizate cu stricta respectare a o,liatiilor de transparenta

  si consultare pu,lica*

  O,iectiele enerale ale proiectului sunt:- Oranizarea unei campanii de informare in scopul educariiinstruirii rupurilor

  enerale si specializate in spiritul respectari drepturilor omului3 dreptului la

  mediere si preenirealimitarea a,uzurilor in aceasta materie;

  - Consilierea a &2 de ,ene

 • 8/10/2019 cerere finantare drepturile omului

  4/42

  mediere*

  rincipalele neoi identi

 • 8/10/2019 cerere finantare drepturile omului

  5/42

 • 8/10/2019 cerere finantare drepturile omului

  6/42

  societ3 in =AicA tAe leislatie dnamics seems to moe at an eer increasin pace

  and tAe issues of @Auman riAts? Aae ,ecome increasinl alorized*

  ere are tAe cateories of population tAe most prone to Auman riAts iolation:

  oun people3 unemploed indiiduals3 senior citizens3 lo= income and poorl

  educated people3 cAildren3 pAsicall and mentall disa,led indiiduals3 motAers =itA

  cAildren*

  TAe

 • 8/10/2019 cerere finantare drepturile omului

  7/42

  ,& 4e"%rierea proie%tului,&1&Pro*lema a*ordata'

  Jniunea uropeana ofera numeroase ,ene

 • 8/10/2019 cerere finantare drepturile omului

  8/42

  copiii3 persoanele in etate3 inalizii3 familiile cu multi copii etc* /n 5omania tocmai

  aceste cateorii de populatie sunt cele mai defaora,ile su, aspectul respectarii

  drepturilor omului: dreptul la un niel de trai decent3 accesul la 0ustitie3 ealitate in

  fata leii si alte arantii ale drepturilor omului sunt iluzorii pentru ei*

  ro,leme de drepturile omului semnalate in cursul anului &"1' au inclusconditiile de

 • 8/10/2019 cerere finantare drepturile omului

  9/42

  ul Camerei +eputatilor a pu,licat o aenda e9trem de sumara)*

  /n domeniul drepturilor omului sunt necesare im,unatatiri3 ca parte a tranzitiei

  5omaniei spre o democratie pe deplin functionala si a crearii unei societati ciice

  functionale*

  entru a implini drepturile omului3 ,ene

 • 8/10/2019 cerere finantare drepturile omului

  10/42

  ,&(&O*ie%ti2ele proie%tului'

  O,iectiele enerale ale proiectului sunt:

  - Oranizarea unei campanii de informare in scopul educariiinstruirii rupurilorenerale si specializate in spiritul respectari drepturilor omului si

  preenirealimitarea a,uzurilor in aceasta materie;- Consilierea a &2 ,ene

 • 8/10/2019 cerere finantare drepturile omului

  11/42

  ,&&A%ti2itatile proie%tului'

  1& A%ti2itatea de mana$ement al proie%tului/n cadrul acestei actiitati Solicitantul a < responsa,il de asiurarea

  manaementului si coordonarii proiectului*

  Ca si su,actiitati om aea: plani

 • 8/10/2019 cerere finantare drepturile omului

  12/42

  ecAipei de proiect isi or desfasura actiitatea si studenti3 oluntari interesati de

  actiitatile oferite in cadrul proiectului* /n alcatuirea ecAipei de manaement se or

  respecta preederile leale cu priire la principiul ealitatii de en3 astfel & persoane

  or < de se9 feminin*

  7em,rii ecAipei de implementare isi aduc o contri,utie semni

 • 8/10/2019 cerere finantare drepturile omului

  13/42

  leislatiei in ioare priind acAizitiile pu,lice* 6ctiitatea a continua prin

  ela,orarea caietelor de sarcini3 primirea3 ealuarea ofertelor si atri,uirea

  contractelor de acAizitie pu,lica*

  Tipuri de acAizitii:

  - Contract de informare si pu,lcitate;

  - Contract pentru portal =e,;- Contract pentru materiale pu,licitare priind informarea rupului tinta;- Contract realizare si difuzare Spot T.- Contract de dotare spatiu cu mo,ilier ,irou;- Contract de acAizitie ecAipamente /T;- Contract sericii telefonie si internet;- Contract pentru incAiriere spatiu *

  rocedura de incAeiere a contractelor a respecta principiul acAizitiilor pu,lice:

  nediscriminare3 tratament eal3 recunoastere reciproca3 transparenta3 conform OJG

  '$&""%3 art*& alineatul &*

  5ezultate anticipate priind actiitatea de acAizitii pu,lice

  - 1 Contract de informare si pu,lcitate;- 1 Contract pentru portal =e,;- 1 Contract pentru materiale pu,licitare priind informarea rupului tinta;- 1 Contract realizare si difuzare Spot T.;- 1 contract de acAizitie ecAipamente /T (laptop3 telefon3 fa93 multifunctionala);- 1 contract acAizitie sericii de telefonie si internet;- 1 Contract acAizitie mo,ilier ,irou;- 1 contract pentru incAiriere spatiu desfasurare*

  6ceasta actiitate este realizata de solicitant* Sericiile si ,unurile

  acAizitionate sunt necesare implementarii actiitatilor proiectului cum ar 5eista drepturilor omului? ce apare trimestrial si a 5eista drepturile

  omului?

  "

  "

  "

  "

  "

  "

  "

  "

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  actiitatilor siinformarii rupuluitinta*

  & A%ti2itat

  ea de

  inormare a

  pu*li%ului

  - Campanie de

  informare

  desfasurata;

  - liante tiparite si

  distri,uite;- ene

 • 8/10/2019 cerere finantare drepturile omului

  21/42

  drepturilor

  omului

  incAeiate;

  - ene

 • 8/10/2019 cerere finantare drepturile omului

  22/42

  recurente deincalcare adrepturilor omului3 inederea stopariinerespectariidemnitatii umane*

  8& A%ti2itat

  ea de

  inormare "i

  pu*li%itate-

  in%=eierea

  proie%tului

  -Conferinta de presa

  -7ape de prezentare-/nitatii-6rticol de presa

  "

  """

  1

  2"2"1

  Se asiura

  transparenta siizi,ilitateao,iectielor sirezultatelor o,tinutein urma proiectului*

  ,&7&Ri"%uri'

  5ealizarea cu succes a unui proiect comple93 cu ma9imum de e

 • 8/10/2019 cerere finantare drepturile omului

  23/42

  Jn risc identi

 • 8/10/2019 cerere finantare drepturile omului

  24/42

  ,&9&)u"tena*ilitatea proie%tului'

  .a < ela,orata o strateie pentru continuarea proiectului dupa

 • 8/10/2019 cerere finantare drepturile omului

  25/42

  3.10.Corelarea cu initiative similare:

  roiectul propus se pliaza pe normele leislatie de la niel national si international

  in ioare3 dupa cum urmeaza:

  CONST/TJT/6 5O76N//

  AR!ICOL?L (: - !ratatele internationale pri2ind drepturile omului

  .10+ispozitiile constitutionale priind drepturile si li,ertatile cetatenilor or Competente sociale si

  ciice? la care au fost 1% persoane inscrise3 respecti 1% a,solenti*

  Fundatia a fost autorizata in anul &"1&3 de catre Consiliul de 7ediere3 ca

  furnizor de formare in domeniul medierii3

 • 8/10/2019 cerere finantare drepturile omului

  38/42

  de"%riere a a%e"tora

  3&,&4ate de"pre Parteneri .da%a e"te %a/ul0'

  Forma de or$ani/are

  Le$i"latia in *a/a %areia "-a %on"tituit .pentru Partenerii din Romania0

  !ara in %are i"i de"a"oara a%ti2itatea

  4ate de %onta%t .adre"a@ teleon@ e-mail0

  Li"ta mem*rilor Con"iliului 4ire%tor B %u pre%i/area or$ani/atiei in"titutieidin %are pro2in .pentru or$ani/atiile ne$u2ernamentale din Romania0

  4ata infintarii .dupa %a/@ data inre$i"trarii in Re$i"trul A"o%iatiilor "iFundatiilor0

  ;u$et anual (:11

  ;u$et anual (:1(

  )%opul@ prin%ipalele a%ti2itati

  Proie%tele rele2ante derulate in ultimii , ani .da%a e"te %a/ul0 "i o "%urtade"%riere a a%e"tora

  $+aelul #a % copiat !i completat pentru %ecare partener in parte*

  3&&Experienta "i moti2atia or$ani/atiei "oli%itante de a implementa proie%tul'

  Anexa 1 la Ghidul Solicitantilor - Componenta IMPLICARERunda 1 201

  '1

 • 8/10/2019 cerere finantare drepturile omului

  39/42

  /n luna decem,rie &"1& Fundatia a in

 • 8/10/2019 cerere finantare drepturile omului

  40/42

  forta e9terioara pentru ca aceste mecanisme create intr-un stat de drept pentru

  cetateni sa functioneze* Sunt situatii in care cetateanul este pus fata in fata cu o

  autoritate pentru a-si apara un drept3 insa autoritatea nu intreprinde actiunile

  necesare pentru remedierea a,uzului sau indreptarea situatiei cetateanului* Sunt

  multe cazuri in care cAiar autoritatea este neputincioasa3 mai ,ine zis3 functionarii

  care o reprezinta nu sunt su

 • 8/10/2019 cerere finantare drepturile omului

  41/42

  Anexa 1 la Ghidul Solicitantilor - Componenta IMPLICARERunda 1 201

  '1

 • 8/10/2019 cerere finantare drepturile omului

  42/42

  11& Li"ta de 2erif%are

  Alaturi de pre/enta Cerere de fnantare@ am %ompletat urmatoareledo%umente'

  (/a ruam iati toate ca!utele core!pun&atoare documentelor tran!mi!e* Completatili!ta cu alte anexe, daca e!te ca&ul)

  6ne9a &: uetul proiectului (,uet3 surse de