Cerere Finantare Individual

of 4 /4
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului ROMÂNIA Anexa 1 COMPETITIA INTERNA PENTRU GRANTURI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ SESIUNEA 2013 CERERE DE FINANȚARE PENT RU GRANTURI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 1. Date pe!"na#e a#e $% e&t"'#'% p"p'ne%% $e p"%e&t Nume Prenume Data nasterii (ZZ/LL/AN) Anul absolvirii universitatii ("&'# $e )'n&a %n Un%*e!%tate - Facultatea - Departamentul/Disciplina A&t%*%tate %n a#te %n!t%t'+%% (dacă este cazul) - Spital/linică - !itlul pro"esional (medic/"armacist rezident/specialist/primar) - specialitatea !ele"on/#-mail$ %& Date e,e %t"a e #a p "- a)'# $e $"&t" at n $e '#a e / a!"#*%t / (se bi"ează) Forma de invatamant  Anul in care a "ost admis la doctorat  Data prevazuta pentru sustinerea tezei de doctorat/data sustinerii (luna/anul) C"n$'&at"'# $e $"&t"at Nume' prenume nstituia  3. T%t#'# #'&a%% $e $"&t"at *& Re')at'# p"%e&t'#'% p"p'! (max. 2000 caractere) 4. P"-a)'# $e $"&t"at +&,& Sit uatia doctorandului n cadrul Pro.ramului de doctorat (daca aplicantul este doctorand) Cod procedură: POS-UMFTGM-CC-12-01-V02 Nr. anexe: 2 Pagina: 1 din

Embed Size (px)

Transcript of Cerere Finantare Individual

 • 8/13/2019 Cerere Finantare Individual

  1/4

  Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i SportuluiROMNIA

  Anexa 1COMPETITIA INTERNA PENTRU GRANTURI DE CERCETARE TIINIFIC SESIUNEA 2013

  CERERE DE FINANARE PENTRU GRANTURI DE CERCETARE

  TIINIFIC

  1. Date pe!"na#e a#e $%e&t"'#'% p"p'ne%% $e p"%e&t

  Nume

  Prenume

  Data nasterii (ZZ/LL/AN)

  Anul absolvirii universitatii

  ("&'# $e )'n&a %n Un%*e!%tate

  - Facultatea- Departamentul/Disciplina

  A&t%*%tate %n a#te %n!t%t'+%% (dac este cazul)

  - Spital/linic

  - !itlul pro"esional (medic/"armacistrezident/specialist/primar) -specialitatea

  !ele"on/#-mail$

  %& Date e,e%t"ae #a p"-a)'# $e $"&t"at n $e'#ae / a!"#*%t / (se bi"eaz)

  Forma de invatamant

  Anul in care a "ost admis la doctorat

  Data prevazuta pentru sustinereatezei de doctorat/data sustinerii(luna/anul)

  C"n$'&at"'# $e $"&t"at

  Nume' prenume

  nstituia

  3. T%t#'# #'&a%% $e $"&t"at

  *& Re')at'# p"%e&t'#'% p"p'! (max. 2000 caractere)

  4. P"-a)'# $e $"&t"at+&,& Situatia doctorandului n cadrul Pro.ramului de doctorat (daca aplicantuleste doctorand)

  Cod procedur: POS-UMFTGM-CC-12-01-V02

  Nr. anexe: 2

  Pagina: 1 din

 • 8/13/2019 Cerere Finantare Individual

  2/4

  Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i SportuluiROMNIA

  (Se precizeaz situaia doctorandului n ceea ce privete situatia examenelor i areferatelor sustinute si admiterea in etapa a doua a studiilor doctorale programul de cercetare

  stiintifica)

  +&%& Stadiul tezei de doctorat (daca aplicantul este doctorand)

  5. Peentaea p"%e&t'#'% $e &e&etae6 (ma& + pa.ini)

  0&,& Stadiul actual al cunoasterii in domeniu pe plan national si international' raportatla cele mai recente re"erinte din literatura de specialitate (ma 1 p.)&

  0&%& 2biectivele si activitatile de cercetare din cadrul pro.ramului

  An O%e&t%*e A&t%*%tat% a!"&%ate 7

  2018

  ,& ,&

  %&

  %& ,&

  %&3 Activitatile de cercetare' corespunzatoare obiectivelor stiinti"ice' delimiteaza"azele/etapele atin.erii obiectivului& Fiecarui obiectiv ii pot corespunde maimulte activitati de realizare&

  0&4& Descrierea propriu-zis a proiectului 5i contributiile potentiale ale proiectuluiraportate la realizarile in domeniu (maxim pagini)

  0&*& 6odul de valori"icare / diseminare a rezultatelor cercetarii (pu!licarea de articole"participarea la conferinte" finalizarea lucrarii de doctorat" etc)#

  Numar, Articole S (publicare in etenso)

  % Articole 7D (publicare in etenso)4 on"erinte internationale (participare cu rezumat)

  * on"erinte nationale (participare cu rezumat)+ Altele# Sunt o!ligatorii asumarea pu!licarii a cel putin un articol $S$ intr%o revista cu factorde impact" a unui articol &'$ si participarea cu rezumat pu!licat la o conferinta.

  0&+& 8usti"icarea bu.etului solicitat 9 Se prezinta in detaliu ce se doreste a fiacizitionat (utilizand costuri aproximative) si eventualele mo!ilitati prevazute afi efectuate)

  A&:%%t%e ;'!t%,%&ae Pet e!t%)at%*

 • 8/13/2019 Cerere Finantare Individual

  3/4

  Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i SportuluiROMNIA

  >>>.M"%#%tat% Man%,e!tae !t%%nt%,%&a ?'-et

  @. A&t%*%tatea !t%%nt%,%&a a $%e&t"'#'% p"p'ne%% $e p"%e&t6

  9&,& Premii obtinute la mani"estari stiinti"ice

  9&%& Participarea cu lucrari la mani"estari stiinti"ice

  9&4& Publicatii in etenso se va atasa copia articolului considerat cel maisemnificativ*

  9&*& Participarea in pro.rame/.ranturi de cercetare-dezvoltare nationaleinternationale' sta.ii de pre.tire n strintate(nume proiect / pro.ram /institutia care a "inantat/le.aturile cu tema propusa in

  acest proiect)

  . St'&t'a '-et'#'%76

  N&t

  DENUMIRE CAPITO( ?UGET BA(OARE

 • 8/13/2019 Cerere Finantare Individual

  4/4

  Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i SportuluiROMNIA

  Semntur$

  (%!ta $e *e%,%&ae

  Directorul propunerii de proiect este an.a Proiectul are o durata de ,% luni (, ian& %;,* - 4, dec& %;,*)>

  7u.etul a "ost completat in [email protected] si respecta maimul sumei admise&

  Cod procedur: POS-UMFTGM-CC-12-01-V02

  Nr. anexe: 2

  Pagina: din