59724011 01 Cerere de Finantare

download 59724011 01 Cerere de Finantare

of 18

Transcript of 59724011 01 Cerere de Finantare

 • 7/27/2019 59724011 01 Cerere de Finantare

  1/18

  Dosarul meuID 39405

  Titlul proiectului Retea regionala de promovare a culturii antreprenoriale

  Profilul meu

  ID 9001

  Denumire organizaie S.C. URBIS S.R.L. IASI

  Adres pot electronic [email protected]

  Cod de nregistrare fiscal RO28018383

  Numr de nregistrare n registrulcomerului

  J22/37/25.02.2005

  Anul nfiinrii 2005

  Adresa potal Iasi, str. Gradinari nr. 15, judetul Iasi

  Cod 700510

  Localitate Iasi

  Jude/SectorRegiune Nord-Est

  Nr. de la Registrul Asociaiilor iFundaiilor

  TIPUL SOLICITANTULUI

  Tipul solicitantului Persoane juridice de drept privat

  REPREZENTANTUL LEGAL

  Prenume i Nume Maria Popescu

  Funcie Director General

  Numr de telefon 0232.516.587

  Numr de fax 0232.516.587

  Adres pot electronic [email protected]

  Document de identitate CI seria MX numarul 634929

  Emis de Mun. Iasi

  La data de 05-03-2004

  ACORDUL PRIVIND UTILIZAREA DATELOR

  Sunt de acord ca datele cuprinse n

  prezenta nregistrare i n formularelereferitoare la aplicant i la proiect s fieutilizate n conformitate cu Legea nr.

  677/2001 privind protecia persoanelorcu privire la prelucrarea datelor cu

  caracter personal i libera circulaie aacestor date cu modificrile i

  completrile ulterioare

  DA

  ALTE INFORMAII

  Anul n*-2

  Numr mediu de angajai 15

  Cifra de afaceri 1096940

 • 7/27/2019 59724011 01 Cerere de Finantare

  2/18

  Profitul sau pierderea net() aexerciiului financiar (conform bilan)

  105402

  Anul n*-1

  Numr mediu de angajai 26

  Cifra de afaceri 2570240

  Profitul sau pierderea net() aexerciiului financiar (conform bilan)

  741464

  Partenerii

  PARTENERII IMPLICAI N DERULAREA PROIECTULUI

  Implementarea proiectului se face nparteneriat?

  DA

  1

  ID Partener 12587

  Denumire organizaie Asociatia Patronatul Terra

  Numr nregistrare 34227572

  Adresa potal Iasi, str. Mihai Voda nr. 15, judetul Iasi

  Persoana de contact Maria Ionescu

  Descrierea activitii partenerului Partenerul este o institutie neguvernamentala, fara caracter politic, cu personalitatejuridica, ce activeaza in domeniul dezvoltarii economice.Organizatia a luat fiinta in luna ianuarie 2008, la initiativa unui grup de 24 dereprezentanti ai mediului de afaceri din judetul Iasi, cu scopul de a sustine si dezvoltaproiecte generatoare de plus-valoare.Partenerul isi asuma rolul de a contribui la realizarea unui mediu de afaceri stabil, coerensi atractiv, favorabil dezvoltarii durabile a economiei judetului Iasi.In calitatea sa de asociatie patronala, acesta se adreseaza agentilor economici cuactivitate in toate sectoarele economice, care au convingerea ca viata companiei lor, darsi a comunitatii in ansamblul ei, poate fi imbunatatita prin crearea unor parteneriatecomune, bazate pe experienta, informatie, bune-practici si relatii de incredrere.

  Misiunea sa este de a actiona ca si colaborator strategic pentru firmele-membre aleorganizatiei, maximizandu-le sansele de a obtine finantarii pentru proiectele proprii sicomune, venind cu solutii diferite si inovatoare pentru a genera plus de valoare sieconomie de resurse si timp.La momentul depunerii acestei cereri de finantare, aplicantul are in derulare un proiect cufinantare Phare 2006 Dezvoltarea Resurselor Umane avand ca partener acceasiorganizatie ca si in cazul de fata.Proiectul este intitulat Implicarea resurselor umane din IMM-uri in sfera implementariiproiectelor europene si are ca obiective promovarea cresterii productivitatii angajatilor lalocul de munca in scopul sustinerii unei calitati mai ridicate a locurilor de munca, precumsi cresterii competitivitatii si adaptabilitatii fortei de munca, alaturi de crestereaparticiparii la formarea profesionala continua pentru toate categoriile de persoane dinperspectiva invatarii pe tot parcursul vietii.

  Experienta relevanta a parteneruluipentru domeniul proiectului

  Experienta partenerului in lucrul cu grupul tinta al proiectului este relevata deurmatoarele aspecte:- partenerul este o asociatie patronala formata in jurul unui grup de 24 de reprezentantiai mediului de afaceri din judetul Iasi, fapt ce-i ofera capacitatea de a atrage in mod facilgrupul tinta al proiectului- proiectul Implicarea resurselor umane din IMM-uri in sfera implementarii proiecteloreuropene este derulat la momentul depunerii acestei cereri de finantare de catre aceleasiorganizatii - aplicant si partener. Prin obiectivele propuse - promovarea cresteriiproductivitatii angajatilor la locul de munca in scopul sustinerii unei calitati mai ridicate alocurilor de munca, precum si cresterii competitivitatii si adaptabilitatii fortei de munca,alaturi de cresterea participarii la formarea profesionala continua pentru toate categoriilede persoane din perspectiva invatarii pe tot parcursul vietii, proiectul contribuie laimbunatatirea relatiilor de colaborare dintre aplicant si partener si ofera oportunitateacresterii nivelului de expertiza a ambelor organizatii in actiunile specifice pietei muncii.- servicii de informare si consultanta oferite propriilor membri si mediului de afaceri al

  judetului Iasi. In aceasta categorie se includ organizarea conferintei Mediul economiciesean in contextul crizei financiar-bancare actuale, intalniri de schimb de experienta sivizite de lucru la sediile firmelor membre, organizarea si coordonarea a doua misiuni

 • 7/27/2019 59724011 01 Cerere de Finantare

  3/18

  economice in Italia si Statele Unite.

  Activitatea/activitile din cadrulproiectului n care este implicat

  Partenerul participa activ la realizarea urmatoarelor activitati ale proiectului: activitatea de pregatire a implementarii, contribuind in mod esential la realizareaplanului de implementare in cadrul intalnirii de lucru cu echipa de management. activitatea de derulare a procedurilor de achizitie publica activitatea de editare si tiparire a materialelor de promovare prin oferirea de feed-backasupra continutului si designului materialelor in scopul eficientizarii procesului decomunicare cu grupul tinta activitatea de selectie, prin participarea la realizarea bazei de date cu beneficiarii direct activitatea de consultanta, prin serviciile de consultanta si asistenta oferite de proprii

  experti activitatea de promovare a proiectului, prin punerea in valoare a membrilor asociatieipatronale in scopul diseminarii informatiilor referitaore la obiectivele si rezultateleproiectului activitatea de monitorizare si management al proiectului prin suportul oferit echipei demanagement pentru asigurarea coerentei fluxului de activitati si evitarea erorilor de oricefel

  Tipul partenerului Partener naional

  Regiune/ara Nord-Est

  Anul n*-2

  Numr mediu de angajai 0

  Cifra de afaceri 0

  Profitul sau pierderea net() aexerciiului financiar (conform bilan)

  0

  Anul n*-1

  Numr mediu de angajai 0

  Cifra de afaceri 0

  Profitul sau pierderea net() aexerciiului financiar (conform bilan)

  0

  INFORMATII PROIECT

  ID 40425

  Titlul proiectului Retea regionala de promovare a culturii antreprenoriale

  DATELE DE CONTACT ALE PERSOANEI DESEMNATE PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI

  Prenume i Nume Maria Popescu

  Funcie Director General

  Numr de telefon 0232.516.587

  Numr de fax 0232.516.587

  Adres pot electronic [email protected]

  DOMENIUL MAJOR DE INTERVENIEDomeniul major de intervenie 3.1

  TIPUL PROIECTULUI

  Tipul proiectului Regional

  CLASIFICAREA DOMENIILOR

  Clasificarea domeniilor Rural i urban

  LOCAIA PROIECTULUI

 • 7/27/2019 59724011 01 Cerere de Finantare

  4/18

  ara

  Regiunile Nord-Est

  Judeele Bacu Botoani Iai Neam Suceava Vaslui

  Altele

  OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POS DRU

  Obiective orizontale ale POS DRU

  Egalitate de anse

  Dezvoltare durabil

  Inovaie i TIC

  DURATA PROIECTULUI

  Durata 24 (n luni)

  Exeriena relevant a solicitantuluipentru domeniul proiectului

  Aplicantul este autorizat ca furnizor de formare profesionala de Consiliul National pentruFormarea Profesionala a Adultilor (CNFPA) pentru a organiza diferite cursuri (competentecomune management, expert achizitii publice, manager proiect, specialist in proiectareasistata pe calculator, competente cheie comune mai multor ocupatii, calificari indomeniul constructiilor). De asemenea, aplicantul detine experienta relevanta in

  consultanta pentru afaceri si este furnizor de servicii de consultanta agreat de catreAutoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica.

  Aplicantul a organizat pana in prezent mai multe cursuri de calificare la care au participat137 persoane si cursuri de perfectionare/initiere/specializare la care au participat 134persoane.

  Acesta a desfasurat, de asemenea, seminarii de scurta durata pe diferite teme, in urmacarora s-au eliberat diplome de participare: contabilitate-fiscalitate, legislatie,managementul resurselor umane, marketing.

  In cadrul proiectelor desfasurate de aplicant impreuna cu AJOFM Iasi, au fost instruite siconsiliate peste 600 persoane. Dintre proiectele amintite, cel intitulat "Consultanta siasistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri"a avut drept scop cresterea sanselor de angajare a unui numar de 215 someri beneficiariai unor servicii de informare, instruire si consultanta. Activitatile proiectului au constat in

  informarea si instruirea a 215 persoane aflate in somaj, cu accent pe somerii de lungadurata, precum si infiintarea a 11 afaceri de catre acestia, la finalul proiectului. Astfel,persoanele somere au fost informate despre posibilitatea de a-si deschide propria afaceresi au fost instruite in cadrul unor cursuri cu module specifice (marketing si managementpentru micile afaceri, management financiar, legislatie aplicabila micilor intreprinzatori,surse de finantare, elaborarea planului de afaceri, tehnici de cautare a unui loc demunca). Persoanele interesate de deschiderea unei afaceri au fost consiliate si asistateindividual in procesul inregistrarii firmei si a elaborarii planului de afaceri, in finalinregistrandu-se 20 de mici afaceri, dintre care 19 societati comerciale si o persoanafizica autorizata. Aplicantul a avut in cadrul acestui proiect calitatea de solicitantprincipal, realizand integral managementul activitatilor proiectului. Bugetul proiectului afost de 39.000 Euro.

  Cu finantarea Phare 2004 - Promovarea capitalului uman, aplicantul a desfasuratproiectul Centru regional de formare profesionala continua, evaluare si certificare inactivitatea de constructii, prin care au fost organizate: 3 grupe de calificare pentrumuncitori, 2 grupe de perfectionare pentru inginerii constructori, 1 grupa de perfectionarepentru manageri, precum si evaluarea si certificarea competentelor pentru 71 depersoane. Aplicantul a avut in cadrul acestui proiect calitatea de solicitant principal, iarpartener a fsot Facultatea de Constructii si Instalatii a Universitatii Tehnice Gh. AsachiIasi. Bugetul proiectului a fost de 92.888 Euro. Contributia financiara a solicitantului:18.578 Euro, contributia UE 74.310 Euro.

  Cu finantarea Phare 2004 - Promovarea capitalului uman, aplicantul a desfasurat incalitate de partener proiectul Promovarea capitalului uman pentru obtinerea performantein sectorul incaltamintei al carei solicitant este S.C. Angela International S.R.L. In calitatede furnizor de formare profesionala a adultilor, aplicantul a organizat cursuri deperfectionare pentru manageri, cursuri pentru personalul productiv si cursuri pentrudepartamentul de proiectare - in total 65 de persoane.

 • 7/27/2019 59724011 01 Cerere de Finantare

  5/18

  PARTENERIATUL N CADRUL PROIECTULUI

  Descriei parteneriatul pentru proiect Partenerul este o asociatie patronala ce cuprinde de 24 de reprezentanti ai mediului deafaceri din judetul Iasi. El este implicat in patru etape ale proiectului: dezvoltarea ideii deproiect, implementarea activitatilor, expertiza si resurse umane.

  Implicarea in dezvoltarea ideii de proiect a constat in acordarea de asistenta inidentificarea obiectivelor, planificarea rezultatelor si estimarea rezultatelor proiectului.Partenerul va fi reprezentat de un expert care participa in mod activ la activitatile deimplementare a proiectului asa cum este detaliat in cele ce urmeaza: expertul partenerului va participa la activitatea de pregatire a implementarii proiectuluicontribuind in mod esential la realizarea planului de implementare in cadrul intalnirii delucru cu echipa de management. de asemenea, expertul partenerului va participa la activitatile de derulare a procedurilode achizitie publica si la cele de de editare si tiparire a materialelor de promovare, oferindfeed-back asupra actiunilor realizate partenerul, in calitatea sa de asociatie patronala, are un rol semnificativ in atragerea decursanti in cadrul sesiunilor de instruire prevazute in proiect, folosind in acest scoplegaturile existente cu alte asociatii de profil si personal de conducere din IMM-uri de lanivelul Regiunii de Nord-Est in activitatea de promovare a proiectului organizatia partenera va folosi organizatiilemembre pentru a disemina obiectivele si rezultatele proiectului participarea la activitatea de monitorizare si management al proiectului oferapartenerului oportunitatea transmiterii de feedback catre echipa de management pentruasigurarea coerentei fluxului de activitati si evitarea erorilor de orice fel

  DESCRIERE PROIECT 1

  Obiectivul proiectului Obiectivul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea spiritului antreprenorial inRegiunea de Nord-Est.Proiectul se adreseaza Axei prioritare 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor siintreprinderilor", Domeniul de interventie 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale"intrucat prin activitatile prevazute contribuie la mai buna cunoastere a mediuluiantreprenorial, la dezvoltarea competentelor antreprenoriale ale persoanelor care dorescsa initieze o activitate independenta si perfectionarea abilitatilor manageriale alepersonalului de conducere din intreprinderi, mai ales din micro-intreprinderi si IMM-uri, lanivelul Regiunii de Nord-Est.

  Obiectivele specifice sunt:1. Cunoasterea caracteristicilor mediului antreprenorial din Regiunea de Nord Est.Atingerea acestui obiectiv este posibila prin realizarea Barometrului antreprenorial, adicaa unui studiu sociologic prin care sa fie obtinute date statistice despre intreprinzatori,referitoare in special la situatia si dinamica acestora din punct de vedere al factorilordemografici, socio-culturali si motivationali.2. Cresterea numarului de noi afaceri initiate in Regiunea de Nord-Est. Obiectivul esteatins prin activitatile de oferire a serviciilor de consultanta si asistenta in demararea uneiafaceri de catre grupul tinta prin intermediul retelei regionale de centre locale deantreprenoriat si prin dezvoltarea competentelor antreprenoriale ale persoanelor caredoresc sa initieze o activitate independenta in urma sustinerii sesiunilor de instruireantreprenoriala.3. Perfectionarea abilitatilor manageriale ale personalului de conducere dinmicrointreprinderi si IMM-uri. Activitatile care vor contribui la atingerea acestui obiectivsunt cele de instruire a grupului tinta in dezvoltarea de competente comune -management si obtinerea de catre cursanti a unui certificat recunoscut de catre ConsiliulNational de Formare Profesionala a Adultilor (CNFPA).

  Activitatile proiectului 1. Pregatirea implementarii proiectului

  Se va forma echipa de management, se vor stabili rolurile si responsabilitatile fiecaruimembru prin fisele de post. Se va organiza o intalnire de lucru cu lectorii si expertiipartenerului pentru obtinerea planului de implementare a activitatilor.

  2. Derularea procedurilor de achizitie publicaEchipa de management va identifica ofertantii de: 6 laptopuri, 6 imprimantemultifunctionale, 5 seturi mobilier pentru centrele locale, 5 telefoane. Impreuna cuexpertii partenerului se vor derula procedurile de achizitii publice.

  3. Infiintarea Centrelor Locale de AntreprenoriatSe vor inchiria si amenaja sase spatii de minim 30 mp in localitatile Botosani, Suceava,Neamt, Iasi, Bacau si Vaslui, ce vor deveni sediile Centrelor Locale de Antreprenoriat.Locatiile au fost alese pe baza estimarilor referitoare la nevoia de informare si instruire inacest domeniu si pentru a obtine un impact regional proiectului. Vor fi selectate sirecrutate 6 persoane pentru pozitia de manager centru local.

 • 7/27/2019 59724011 01 Cerere de Finantare

  6/18

  4. Editarea si tiparirea materiale de promovareEchipa de management impreuna cu expertii partenerului va realiza continutulmaterialelor si il va transmite in format electronic unei tipografii pentru editare simultiplicare. Vor fi realizate 6 panouri exterioare, 1200 pliante A4 color, 200 afise A3color, 1800 compact discuri, 1200 brosuri A5 color, 1800 mape de prezentare si 1website de promovare a activitatilor proiectului.

  5. Realizarea barometrului antreprenorialAcesta este un studiu sociologic ce vizeaza obtinerea de date statistice referitoare lasituatia si dinamica intreprinzatorilor din punct de vedere al factorilor demografici, socio-

  culturali si motivationali. El este realizat prin colectarea de informatii din toate cele 6judete ale Regiunii de Nord-Est de catre managerii de centre. Se vor aplica minim 30 dechestionare pe judet, pentru obtinerea unui grad ridicat de reprezentativitate aesantionului de intreprinzatori. Barometrul va identifica oportunitati antreprenoriale inspecial din domeniile noi de dezvoltare economica si sectoarele emergente. El va fi pus ladispozitia factorilor de decizie si initiatorilor de politici pe piata muncii din regiune (agenti

  judetene de ocupare si formare profesionala, inspectorate judetene scolare, camere decomert, universitati), precum si potentialilor antreprenori prin intermediul website-uluiproiectului.

  6. Servicii de consultanta si asistenta in demararea unei afaceriIn fiecare centru local se vor oferi servicii de consultanta si asistenta in initierea sidezvoltarea unei afaceri. Acestea vor fi oferite de catre managerul de centru, asistat deechipa de management si experti. Fiecare centru va asigura identificarea uneioportunitati/idei de afaceri si oferirea de servicii de consultanta (intocmire a planului deafaceri, realizare a strategiei de marketing sau furnizare de consultanta juridica in

  deschiderea unei firme) pentru minim 60 de persoane. Intreprinzatorii cu planurile deafaceri avand cele mai ridicate sanse de succes vor beneficia de subventii pentruinfiintarea unei firme (PFA sau SRL). Se vor infiinta minim 36 firme.

  7. Selectia grupului tintaMaterialele de promovare se vor distribui catre oficii teritoriale pentru IMM, camere decomert, asociatii patronale, organizatii de tineret, sindicate si agentii pentru ocupareafortei de munca. Se va realiza baza de date cu potentiali beneficiari: microintreprinderi siIMM-uri, personal de conducere, intreprinzatori. Se va incuraja participarea echilibrata acelor doua sexe si se va urmari formarea unor grupe echilibrate prin atragerea decursanti deopotriva din mediul urban si rural. In fiecare centru, se vor selecta 60 depersoane ce vor participa la instruirea antreprenoriala si 30 de persoane ce vor fi instruitein dezvoltarea de competente comune - management.

  8. Instruiri antreprenorialeInstruirile vor fi organizate de centrele locale. In cadrul fiecarui centru, pe tot parcursulactivitatii se vor forma 3 grupe a cate 20 persoane. Numarul de grupe a fost ales deaplicant pe baza estimarilor privind nevoia de instruire la nivel de regiune, estimarirealizate la data elaborarii prezentei propuneri. Legatura cu cursantii va fi realizata printelefon, fax sau email.In urma absolvirii acestui curs, angajatii vor dobandi cunostinte generale si abilitatilespecifice necesare dezvoltarii unei idei de afaceri.Cursul totalizeaza 24 de ore si se desfasoara dupa structura:A. Legislatie Start-up si notiuni de contabilitate primaraB. Idei de afaceriC. Marketing-ul afacerilor mici si mijlociiD. Managementul afacerilor mici si mijlociiE. Surse de finantare si accesare fonduri UEInstruirea se va realiza cu mijloace logistice corespunzatoare: laptop, videoproiector,ecran, flip-chart, materiale de curs. Cursantii vor primi un certificat de absolvire oferit deaplicant.

  9. Instruiri in competente managerialeInstruirile vor fi organizate de centrele locale. In cadrul fiecarui centru, pe tot parcursulactivitatii se vor forma 3 grupe a cate 10 persoane. Numarul de grupe a fost ales deaplicant pe baza estimarilor privind nevoia de instruire la nivel de regiune, estimarirealizate la data elaborarii prezentei propuneri. Legatura cu cursantii va fi realizata printelefon, fax sau email.In urma absolvirii acestui curs, angajatii isi vor perfectiona abilitatile manageriale. Cursultotalizeaza 40 de ore si se desfasoara dupa structura:A. Managementul resurselor umaneB. Conducerea eficienta a activtatiiC. Tehnici de imbunatatire in managementul calitatiiD. Informatica in sprijinul programarii activitatiiE. Accesare fonduri UEInstruirea se va realiza cu mijloace logistice corespunzatoare: laptop, videoproiector,ecran, flip-chart, materiale de curs. Examenul final va fi sustinut la aceeasi locatie folosita

 • 7/27/2019 59724011 01 Cerere de Finantare

  7/18

  pentru instruire, in prezenta Comisiei de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionalaa Adultilor Iasi si va consta intr-o proba teoretica si una practica. Absolventii vor primi uncertificat de recunoscut de CNFPA.

  10. Promovarea proiectuluiSe va realiza in mod continuu prin: comunicat de presa la initierea proiectului pentruprezentarea acestuia, transmis catre minim 3 publicatii locale din fiecare judet, panouriexterioare, website, realizarea si distribuirea de pliante, afise, compact discuri, brosuri simape, comunicat de presa la realizarea sesiunilor de instruire, comunicat de presa siconferinta de presa la final de proiect pentru prezentarea rezultatelor.

  11. Monitorizarea si managementul proiectuluiPe toata durata proiectului se va urmari modul de implementare a activitatilor si gradulde atingere a rezultatelor, in scopul identificarii deficientelor si aplicarii modificarilor sicorectiilor necesare. Se va compara progresul actual cu cel planificat si se va apreciacalitatea, volumul si incadrarea in timp a activitatilor.

  Rezultate anticipate Rezultate cantitative:- 6 Centre Locale de Antreprenoriat- dotarile Centrelor Locale de Antreprenoriat (laptop, imprimanta multifunctionala,mobilier, telefon)- 180 de chestionare completate de intreprinzatori din Regiunea de Nord-Est- 1 barometru (studiu sociologic) ce descrie situatia si dinamica mediului antreprenorialregional- 360 de persoane ce doresc sa initieze o afacere vor beneficia de consultanta si instruireantreprenoriala- 36 de firme nou infiintate (persoane fizice autorizate si/sau societati comerciale cu

  raspundere limitata)- 36 de cursuri de instruire desfasurate intr-o perioada de 24 de luni- 180 de intreprinzatori si personal de conducere din microintreprinderi si IMM-uri vorbeneficia de perfectionarea competentelor manageriale

  Publicatii:- 6 panouri exterioare- 1200 pliante A4 color- 200 afise A3 color- 1800 compact discuri- 1200 brosuri A5 color- 1800 mape de prezentare- 1 website de promovare a activitatilor proiectului- comunicat de presa la inceperea proiectului- comunicat de presa la realizarea sesiunilor de instruire- comunicat de presa la final de proiect pentru prezentarea rezultatelor acestuia

  Rezultate calitative:- identificarea in detaliu a caracteristicilor sociologice ale mediului antreprenorial regional- dezvoltarea a noi afaceri in Regiunea de Nord-Est- competente antreprenoriale ridicate ale persoanelor care doresc sa initieze o activitateindependenta- abilitati manageriale perfectionate ale personalului de conducere din microintreprinderisi IMM

  Contextul proiectului Proiectul detine o contributie importanta la realizarea obiectivelor ProgramuluiOperational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, si in special a obiectivului specific

  Promovarea culturii antreprenoriale" prin infiintarea unei retele de centre locale deantreprenoriat si derularea prin aceasta de activitati de cercetare sociologica a mediuluiantreprenorial, consultanta in initierea unei afaceri si instruire specializata a persoanelorce doresc sa initieze o activitate noua si a intreprinzatorilor si persoanelor de conducere

  din microintreprinderi si IMM.De asemenea, activitatile planificate prin prezenta propunere contribuie la realizareaStrategiei Europene de Ocupare, in special a politicilor privind antreprenoriatul, asigurando crestere a eficientei acestora prin sporirea cunostintelor si abilitatilor persoanelor cedoresc sa initieze o afacere si competentelor manageriale ale intreprinzatorilor simanagerilor de IMM.In plus, propunerea are o contributie semnificativa si la punerea in practica a prioritatiiCadrului Strategic National de Referinta 2007-2013 referitoare la "Crestereacompetitivitatii economice pe termen lung" prin fundamentarea unei retele de centrelocale antreprenoriale dinamice, care sprijina crearea si dezvoltarea de noi afaceri, inprincipal prin servicii de consultanta si instruire specifica.

  Grupul tintaBeneficiarii directi ai proiectului sunt:- factori de decizie si initiatori de politici pe piata muncii din regiune (agentii judetene deocupare si formare profesionala, inspectorate judetene scolare, camere de comert,

 • 7/27/2019 59724011 01 Cerere de Finantare

  8/18

  universitati)- 360 de persoane ce doresc sa initieze o afacere- 180 de intreprinzatori si personal de conducere din microintreprinderi si IMM-uriBeneficiari indirecti:- partenerii de afaceri (clienti si furnizori) ai persoanele ce initiaza o afacere in urmaconsultantei si/sau instruirii de care au beneficiat prin proiect- intreprinderile din Regiunea de Nord-Est ai caror manageri si personal de conduceresunt instruiti prin proiect- comunitatea de afaceri a Regiunii de Nord-Est

  Nevoile grupului tinta:

  1. De informatii privind situatia si dinamica antreprenoriatului in Regiunea de Nord-EstRomania nu are o traditie antreprenoriala, inregistrand o medie de intreprinderi mici simijlocii de trei ori mai mica decat restul statelor din Uniune. Exista, de asemenea,diferente majore in ceea ce priveste distributia acestora pe regiuni, Regiunea de Nord-Estfiind cea mai slab reprezentata. Asa cum subliniaza si Planul National de Dezvoltare, suntabsolut necesare politici coerente de incurajare a investitiilor in acest domeniu, precum sde incurajarea antreprenoriatului si inovatiei in sectoarele profitabile. Astfel de politiciinsa se pot formula si fundamenta doar pe date statistice relevante si reale, oferite destudii sociologice de specialitate, de tipul barometrelor si sondajelor de opinie. Proiectulpropune in acest sens un intrument inovativ - Barometrul antreprenorial, prin care se vorobtine informatii extrem de utile factorilor de decizie si initiatorilor de politici pe piatamuncii din regiune.

  2. De infrastructuri locale care sa ofere sprijin in initierea de noi afaceriConform analizei tematice realizate de Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013,spiritul antreprenorial insuficient dezvoltat, mediul de afaceri dificil si lipsa unei

  infrastructuri adecvate de sprijin pentru afaceri impiedica dezvoltarea sectorului deafaceri si conduc la o competitivitate scazuta a economiei nationale. Proiectul raspundeacestei nevoi prin infiintarea unei retele de centre locale capabila sa ofere servicii deconsultanta si consiliere in initierea unei afaceri potentialilor intreprinzatori. Caracterullocal al acestui tip de infrastructura determina un impact major pozitiv la nivelulantreprenorilor din fiecare judet al regiunii. In acelasi timp, faptul ca aceste centre localese afla intr-o retea faciliteaza schimbul de experienta si asocierea antreprenorilor indezvoltarea de afaceri.

  3. De crestere a nivelului activitatii antreprenoriale si dezvoltarii abilitatilor managerialePotrivit subcapitolului 1.3 Competitivitatea economiei romanesti din Cadrul StrategicNational de Referinta 2007-2013, nivelul scazut al activitatii antreprenoriale si abilitatilemanageriale insuficent dezvoltate reprezinta o cauza majora a lipsei de competitivitate atarii. Proiectul raspunde acestei probleme prin oferirea de acces facil si gratuit laprograme de instruire antreprenoriala si de perfectionare a abilitatilor manageriale.Grupul tinta a proiectului beneficiaza astfel de oportunitatea acumularii de cunostinteteoretice si dobandirii de abilitati practice necesare initierii si dezvoltarii propriei afaceri inconditiile economice actuale.

  Justificarea necesitii implementriiproiectului

  Proiectul are capacitatea de a satisface nevoia de informatii si date statistice privindsituatia si dinamica antreprenoriatului in Regiunea de Nord-Est. Barometrulantreprenorial reprezinta un instrument inovativ in domeniul cercetarilor sociologice, careare capacitatea de a sustine concluzii referitoare la situatia curenta si evolutiafenomenului antreprenorial cu date statistice reale si de actualitate. Aceste informatii vorfi puse la dispozitia factorilor de decizie si initiatorilor de politici pe piata muncii dinregiune cum sunt agentiile judetene de ocupare si formare profesionala, inspectoratele

  judetene scolare, camerele de comert, universitatile. In acest mod, aceste institutii vorobtine baza de informatii necesara elaborarii de politici si programe de stimulareantreprenoriala, si vor fi capabile sa-si adapteze actiunile la situatia existenta la nivelulRegiunii de Nord-Est.

  Necesitatea unor infrastructuri locale de sprijin in initierea de noi afaceri este abordata de

  proiect intr-un mod direct si pragmatic. Este infiintata o retea de centre locale prin careserviciile de consultanta, asistenta si instruire devin disponibile in teritoriu catrepotentialii antreprenori din fiecare judet, atat in mediul urban, cat si in cel rural. Acestfapt contribuie semnificativ la eficientizarea demersului si la obtinerea unor rezultatepozitive, cuantificabile ca numar de afaceri initiate, numar de potentiali antreprenoriconsiliati si instruiti si de personal de conducere din intreprinderi specializat. Efectulcumulat al acestor activitati este cel de de crestere a gradului de competitivitate alcompaniilor comerciale si intregului mediu de afaceri din Regiunea de Nord-Est.

  Nevoia de crestere a nivelului activitatii antreprenoriale si dezvoltarii abilitatilormanageriale este abordata de proiect prin ansamblul tuturor activitatilor prevazute.Informarea obiectiva asupra realitatilor mediului antreprenorial din teritoriu, alaturi derealizarea unei infrastructuri locale care ofera servicii de consultanta, asistenta si instruireconstituie o abordare integrata a fenomenului antreprenorial. In acest fel sunt atinse omultitudine de probleme, fiecare printr-o metoda adaptata specificului sau, ceea ce ofera

 • 7/27/2019 59724011 01 Cerere de Finantare

  9/18

  proiectului posibilitatea depasirii rezultatelor previzionate.

  Valoarea adaugata adusa de proiect este generata in principal de infiintarea sidezvoltarea retelei de centre locale de antreprenoriat. Infrastructura creata arecapacitatea de a sustine pe termen lung activitatile de consultanta si instruire cu efectemultiplicatoare in domeniul dezvoltarii antreprenoriatului in Regiunea de Nord-Est. Inplus, faptul ca sustinerea infiintarii de noi afaceri se face printr-o retea regionala aduceoportunitatea asocierii intre intreprinzatori din diferite judete in vederea initierii deactivitati economice. Este o valoare adaugata cu care proiectul contribuie semnificativ ladezvoltarea locala economica echilibrata.

  Pana in prezent initiativele de incurajare a antreprenoriatului in regiunea Nord-Est au fostsporadice si insuficient sustinute. Singurul tip de infrastructura de sprijinire a initierii deafaceri dezvoltat pana in prezent in regiune sunt incubatoarele de afaceri realizate decatre agentiile de ocupare si formare profesionala. Aceste initiative au avut rezultateslabe, majoritatea firmelor incubate incetandu-si activitatea odata cu incheierea activitatiincubatorului de afaceri. Abordarea propusa de actualul proiect are un caracter strategicsi inovativ, prin tipurile complementare de servicii oferite intreprinzatorilor si caracterullocal al acestora. In acest mod, serviciile de consultanta si asistenta in initierea de afacersunt insotite de oportunitatea participarii la cursuri de instruire, fapt ce ofera proiectuluiun caracter integrat.

  Resursele alocate pentru implementareaproiectului

  Resursele necesare implementarii proiectului pot fi grupate in:Resurse umane formate din echipa de implementare a proiectuluiResurse materiale: aplicantul dispune de un sediu modern utilat, in concordanta cucerintele activitatii de consultanta si instruire, avand urmatoarele dotari:- 25 birouri

  - 3 sali de curs cu o capacitate de 90 de persoane- 11 PC-uri- 4 imprimante- 5 laptop-uri- 1 videoproiector- 1 flipchart- 1 whiteboard- 1 sistem sonorizare- 5 automobileParteneriatul realizat prin proiect ofera resursele umane si materiale necesareimplementarii in bune conditii a activitatilor, inclusiv a celor de monitorizare, informare sipublicitate.

  Managementul proiectului Echipa de implementare, descrisa mai jos, este formata din echipa de management(manager de proiect, responsabil financiar, consilier juridic, asistent de proiect),manageri ai centrelor locale, lectori instruiri antreprenoriale si competente si expertipartener.

  Manager de proiect - responsabilitati: planifica si conduce toate activitatile din proiect,asigura promovarea obiectivelor si rezultatelor proiectului, coordoneaza redactarearapoartelor de progres si cererilor de rambursare, mentine relatiile cu UIP sireprezentantii mass media.Calificari si experienta profesionala:- experienta de minim 2 ani in scrierea si implementarea de proiecte cu finantarenerambursabila- experienta de minim 3 ani in activitati de management sau marketing- coordonator al cel putin unui proiect cu finantare nerambursabila- studii superioare

  Responsabil financiar - responsabilitati: realizarea rapoartelor financiare si cererilor derambursare.Calificari si experienta profesionala:- experienta de minim 2 ani in contabilitatea IMM-urilor

  - managementul financiar al cel putin unui proiect cu finantare nerambursabila- licentiat al unei facultati cu profil economic

  Consilier juridic - responsabilitati: intocmeste documentatia de achizitii publice,consultanta juridica in infiintarea de noi firme, solutioneaza problemele de drept civil,comercial si dreptul muncii.Calificari si experienta profesionala:- experienta de minim 1 an in probleme de drept civil, comercial si dreptul muncii- membru al unei asociatii profesionale a consilierilor juridici- licentiat al unei facultati cu profil juridic

  Asistent proiect - responsabilitati: prelucreaza si interpreteaza chestionarele, mentinelegatura cu managerii de centre locale si cu grupul tinta, realizeaza si actualizeaza bazade date a beneficiarilor, participa la realizarea materialelor de promovare, implementeazaactivitatea de achizitii.Calificari si experienta profesionala:

 • 7/27/2019 59724011 01 Cerere de Finantare

  10/18

  - studii superioare- experienta in derularea de cercetari sociologice, studii de piata- membru al unei echipei de proiect cu finantare nerambursabila- experienta de minim 1 an in activitati de management sau marketing

  Manager centru - responsabilitati: selectia grupului tinta, aplicarea chestionarelor,participa la realizarea materialelor de promovare si le distribuie catre grupul tinta,actualizeaza baza de date cu beneficiarii de consultanta si instruire, organizeazaactivitatile de instruire.Calificari si experienta profesionala:- experienta de minim 2 ani in activitati de management sau marketing

  - studii superioare

  Lectori - responsabilitati: realizeaza suportul si materialul de prezentare pentru curs,sustine sesiunile de instruire, pastreaza legatura cu reprezentantii aplicantului, realizeazaevaluarea cursantilor.Calificari si experienta profesionala:- experienta in sustinerea de cursuri de instruire antreprenoriala- studii superioare

  Expert din cadrul organizatiei partenerului - responsabilitati: participa la realizarea bazeide date cu beneficiarii directi, asigura servicii de consultanta, participa la realizareamaterialele de promovare, participa la redactarea cererilor de rambursare si rapoartelorde progres.Calificari si experienta profesionala:- experienta in managementul proiectelor cu finantare externa- studii superioare

  Modul de organizare generala se prezinta astfel: Aplicantul va realiza managementulgeneral al proiectului, identificarea grupului tinta si instruirile, asigurand infrastructura siechipamentele necesare implementarii proiectului. Rolul partenerului consta in atragereagrupului tinta, monitorizarea progresului proiectului si asigurarea vizibilitatii proiectului inconformitate cu manualul de identitate vizuala.Se vor realiza sedinte de monitorizare lunare si vor fi redactate rapoartele trimestriale deprogres si rapoartele ce insotesc cererile de rambursare in conformitate cu cerintele dinghidul solicitantului.

  Metodologia de implementare Metode de implementare a activitatilor proiectului:Activitatea 1:- realizarea fiselor de post pentru fiecare membru al echipei de proiect- intalnire de lucru cu partenerul pentru realizarea planului de implementare a activitatiloActivitatea 2:- realizarea documentatiei de achizitie

  - incheierea contractelor de achizitie publica- receptia produselor si licentelorActivitatea 3:- identificarea ofertelor de inchiriere de spatii- semnarea contractelor de inchiriere- amenajarea si dotarea centrelor localeActivitatea 4:- realizarea continutului materialelor de informare- transmiterea acestuia catre tipografie- receptia materialelorActivitatea 5:- achizitia de publicatii si date statistice existente- aplicarea de chestionare intreprinzatorilor- centralizarea si interpretarea chestionarelor- redactarea si transmiterea barometrului catre beneficiarii directiActivitatea 6:

  - analiza situatiei beneficiarilor de consultanta- redactarea documentelor necesare- asistenta in deschiderea de firmeActivitatea 7:- stabilirea listelor cu potentiali participanti la curs- realizarea si actualizarea bazei de date cu participantiActivitatea 8:- stabilirea orarului de desfasurare a cursurilor- stabilirea grupelor cu respectarea echilibrului de gen- contactarea cursantilor si comunicarea orarului si a grupei din care fac parte- realizarea materialelor de instruire: suport de curs, liste de participanti, material deprezentare (slide-uri)- amenajarea corespunzatoare a salii de instruire- derularea instruirii: utillizare flipchart, markere, post-ituri, videoproiector; metode:prezentare, lucru pe grupe, studii de caz, jocuri de rol

 • 7/27/2019 59724011 01 Cerere de Finantare

  11/18

  Activitatea 9:- stabilirea orarului de desfasurare a cursurilor- stabilirea grupelor cu respectarea echilibrului de gen- contactarea cursantilor si comunicarea orarului si a grupei din care fac parte- realizarea materialelor de instruire: suport de curs, liste de participanti, materialul deprezentare (slide-uri)- amenajarea corespunzatoare a salii de instruire- derularea instruirii: utillizare flipchart, markere, post-ituri, videoproiector; metode:prezentare, lucru pe grupe, studii de caz, jocuri de rol - sustinerea examenului deabsolvireActivitatea 10:

  - distribuirea materialelor de promovare- realizarea comunicatelor de presa si transmiterea lor catre institutii de presa- contact cu institutii mass media si transmiterea invitatiilor la conferinta de presa- realizarea listei participantilor la conferinta de presaActivitatea 11:- consultarea permanenta a diagramei Gantt- analiza informatiilor si luarea deciziilor privind eventuale schimbari, ajustari aleproiectului- oferirea de feed-back membrilor echipei de catre partener

  Resursele disponibile in vederea obtinerii rezultatelor asumate sunt grupate pe activitati,dupa cum urmeaza:Activitatile 1, 2 si 11 implica din punct de vedere al alocarii resurselor:resurse umane: echipa de management si expertii parteneruluiresurse materiale: punctul de lucru al aplicantuluiActivitatile 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 si 10 implica din punct de vedere al alocarii resurselor :

  resurse umane: echipa de management, managerii de centre, lectorii si expertiiparteneruluiresurse materiale: punctul de lucru al aplicantului, centrele localeMonitorizarea se realizeaza de catre aplicant si partener sub forma intalnirilor de lucrulunare sau ori de cate ori este necesar. Se vor intocmi procese verbale, se vor discutaprogresul atingerii obiectivelor stabilite, problemele intampinate si solutiile posibile.

  Proiect generator de venit NU

  DESCRIERE PROIECT 2

  Sustenabilitatea proiectului Proiectul constituie pentru factorii de decizie si initiatorii de politici pe piata muncii dinRegiunea de Nord-Est o sursa de date statistice si informatii reale si actuale referitoare lamediul antreprenorial. Barometrul antreprenorial va fi inclus si va fundamenta politicile si

  strategiile dezvoltate de agentiile judetene de ocupare si formare profesionala,inspectoratele judetene scolare, camerele de comert si universitatile regiunii. El constituieo sursa esentiala de informatii si un model de buna practica ce poate fi replicat in viitor invederea actualizarii datelor statistice si informatiilor obtinute din interpretarea acestora.Se realizeaza astfel un transfer dublu: atat de rezultate, cat si de bune practici catrebeneficiarii directi ai proiectului. Acestia beneficiaza de activitatea desfasurata de proiect(rezultatele concrete ale barometrului), dar si de posibilitatea de a relua acest studiusociologic in scopul actualizarii datelor statistice si adaptarii actiunilor la situatia existentain acel moment.

  Reteaua de centre locale de antreprenoriat infiintata prin proiect ofera oportunitateainitierii si dezvoltarii de afaceri prin asocierea intre intreprinzatori din diferite zone aleregiunii. Ea faciliteaza comunicarea si schimbul de experienta, contribuind in modsemnificativ la multiplicarea oportunitatilor de afaceri la nivel de regiune. Centrele localese vor autosustine financiar dupa finalizarea proiectului prin oferirea contracost a unorservicii catre mediul de afaceri, simultan cu diversificarea portofoliului de servicii oferit.

  Este cazul acelor servicii care se bucura de o cerere in crestere si ai caror beneficiari suntdisponibili a plati o taxa pentru acestea.

  Activitatile de consultanta si instruire ofera beneficiarilor cunostintele si abilitatilenecesare initierii si dezvoltarii propriilor activitati economice. Pe langa efectul principal decrestere economica, rezulta si o crestere a pregatirii antreprenoriale in mediul de afaceri,cunostintele dobandite fiind usor transferabile catre partenerii de afaceri si/sau personaludin intreprinderi. Practic, informatiile continute de suporturile de curs si materialelerealizate in cadrul serviciilor de consultanta si instruire au o capacitate ridicata demultiplicare si se vor transmite catre beneficiari indirecti reprezentati de mediul de afaceral regiunii.

  Prin activitatea de promovare se vor transmite informatii legate de necesitatea siavantajele implementarii unor actiuni de sustinere a antreprenoriatului la nivel deregiune. Diseminarea informatiilor legate de proiect are si scopul de a determinaimbunatatirea metodelor si politicilor autoritatilor si factorilor de decizie in domeniul

 • 7/27/2019 59724011 01 Cerere de Finantare

  12/18

  sprijinirii antreprenoriatului, simultan cu posibilitatea de a replica aceste activitati incelelalte regiuni ale tarii. Pe de alta parte, activitatea de promovare va aduce un plus devizibilitate aplicantului si partenerului, si serviciilor de instruire pe care acestia lerealizeaza.

  Parteneriatul creat in cadrul acestui proiect are un rol important in multiplicarearezultatelor proiectului. Partenerul isi va consolida relatia de colaborare cu societatilecomerciale din regiune, atat ca organizatie reprezentativa pentru mediul de afaceri, cat sca furnizor de consultanta si instruire catre societatile comerciale. Astfel, partenerul vaatrage pe de o parte grupul tinta necesar bunei desfasurari a activitatilor intreprinse decatre aplicant, si va beneficia, pe de alta parte, de cresterea vizibilitatii serviciilor sale in

  randul societatilor comerciale. In urma implementarii proiectului, aplicantul isi vaconsolida pozitia pe piata regiunii ca furnizor de consultanta si instruire specializata catresocietati comerciale. El isi va largi aria de specializare, iar personalul sau isi va dezvoltagradul de expertiza tehnica si manageriala, fapt ce permite derularea de actiuni similarela nivel national.

  Egalitate de anse Aplicantul dezvolta inca de la infiintare in cadrul departamentului de resurse umane opolitica activa de descurajare a discriminarii de orice tip. Obiectivele acestei politici sunt: sustinerea participarii femeilor alaturi de barbati in procesele de luare a deciziilor incadrul operatiunilor derulate in cadrul companiei reducerea inegalitatilor de gen in accesul si controlul resurselor si beneficiilor respectarea drepturilor salariatilor indiferent de varsta, sex, religie, nationalitate, etnie,etc.In mod concret, aceasta politica s-a concretizat intr-un set de masuri cum sunt: asigurarea accesului nediscriminatoriu la angajare in toate posturile vacante si la toatenivelurile ierarhice pentru persoanele cu dizabilitati, femei, tineri absolventi, persoane de

  diferite nationalitati si religii oferirea de venituri egale pentru munca de valoare egala a angajatilor programe de perfectionare si specializare, alaturi de conditii de munca ce respectanormele de sanatate si securitate in munca, conform prevederilor legislatiei in vigoare adaptarea infrastructurii/echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilitati

  Ca rezultat, la data depunerii acestei cereri de finantare echipa de proiect este formata inprincipal din persoane tinere, deopotriva barbati si femei. In plus, pozitia de Reprezentanlegal este ocupata de o persoana de sex feminin, ceea ce argumenteaza lipsadiscriminarilor de gen in accesarea diferitelor pozitii ierarhice.In ceea ce priveste proiectul propus, contextul acestuia nu prezinta aspecte potentialelegate de discriminare. In pregatirea acestei cereri de finantare au fost luate inconsiderare opiniile tuturor salariatilor aplicantului, indiferent de sex sau varsta. In plus,angajatii de sex feminin vor participa la implementarea activitatilor din proiect in modactiv. Conform politicii deja implementate la nivel de organizatie, procesul de selectie aparticipantilor la cursuri va incuraja in mod egal barbatii si femeile, punandu-se accent in

  formarea grupelor pe respectarea echilibrului de gen si varsta. Vor fi incurajati saparticipe si cursanti de etnie roma. De asemenea, principiul egalitatii de sanse va firespectat si in cadrul procedurilor de achizitii publice derulate prin acest proiect.

  In ceea ce priveste cursantii cu diverse dizabilitati, materialele si software-ul utilizat incadrul cursurilor sunt prevazute cu caracteristici de accesibilitate care faciliteataparcurgerea/operarea lor de catre acestia. Respectivele caracteristici constau in principalin utilizarea computerului fara monitor, cresterea vizibilitatii computerului, folosireacomputerului fara mouse sau tastatura, simplificarea utilizarii mouse-ului si tastaturii,utilizarea textului si alternativelor vizuale pentru sunete, facilitarea focalizarii pe activitatide citire si tastare. Prin intermediul acestor proprietati, software-ul poate fi folosit in modeficient si confortabil de catre persoane cu diverse deficiente, eliminand orice obstacol inintegrarea lor in cadrul grupei de cursanti.

  Alte obiective orizontale Contributia proiectului la atingerea obiectivului orizontal dezvoltare durabilaDerularea si promovarea antreprenoriatului conduce in mod direct la dezvoltare

  economica si sociala echilibrata, cu beneficii semnificative pentru intreaga societate. Inacest sens, activitatile proiectului contribuie in mod direct la dezvoltarea durabila, cuimpact major asupra mediului de afaceri al Regiunii de Nord-Est. Instruireaantreprenoriala conduce la obtinerea de productivitate ridicata in activitatea economica,deci la reducerea consumului de materii prime si energie si la o utilizare rationala aresurselor. Prin urmare, ea reprezinta un mijloc eficient de care dispune societateapentru a raspunde provocarilor viitorului, atat timp cat progresul depinde semnificativ decapacitatea de inovare si adaptare la cerintele prezente si viitoare.In prezent, cunoasterea progreseaza in maniera exponentiala, iar nevoia de a intelege side a gasi si fundamenta noi solutii intr-un ritm si mai rapid. De aceea, este necesar caeducatia sa fie extinsa si la laturile sale nonformale si informale. Proiectul raspundeacestei nevoi prin promovarea procesului de instruire profesionala pe tot parcursul vietii,oferind persoanelor ce doresc sa initieze o activitate independenta oportunitatea de a-sipune in practica acest deziderat si de a se dezvolta pe plan personal. In acest mod,activitatile si rezultatele acestei propuneri contribuie semnificativ la realizareadezideratului dezvoltarii durabile.

 • 7/27/2019 59724011 01 Cerere de Finantare

  13/18

  Contributia proiectului la obiectivul orizontal inovareProiectul introduce un instrument inovator in cercetarea fenomenului antreprenorial inRomania - Barometrul antreprenorial. Acest studiu sociologic va oferi in premierainformatii si date statistice actuale referitoare la factorii demografici, socio-culturali simotivationali care determina un intreprinzator sa initieze o afacere in Regiunea de Nord-Est. Prin diseminarea rezultatelor obtinute catre factorii de decizie de pe piata muncii sipublicul larg se ofera ocazia reluarii acestui tip de cercetare, de fiecare data cand vor finecesare actualizari ale informatiilor existente.

  Contributia proiectului la obiectivul orizontal tehnologia informatiei si comunicarii (TIC)

  Proiectul propus contribuie semnificativ la cresterea gradului de utilizare a noilor solutiiinformatice in cadrul mediului de afaceri la nivelul Regiunii de Nord Est prin urmatoarele: promovarea proiectului se realizeaza prin mijloace digitale - site Internet si compactdiscuri pe parcursul sesiunilor de instruire, sunt utilizate echipamente informatice moderne(laptop, videoproiector) in programa cursurilor de competente manageriale, este introdus capitolul Informaticain sprijinul programarii activitatii care ofera personalului de conducere din intreprindericunostintele si abilitatile necesare introducerii si utilizarii echipamentelor IT in proceseleinterne ale propriilor companiilor. Cursantii vor detine astfel capacitatea de a transformaavantajele tehnologiei informatiei si comunicarii in veritabile atuuri concurentiale pepiata. echipamentele de tehnologia informatiei sunt utilizate la capacitate optima si contribuiedecisiv la implementarea cu succes a activitatilor din proiect mediul de afaceri beneficiaza de productivitatea ridicata a resurselor umane, cupotentialul de a se transforma intr-un avantaj concurential solid

  proiectul contribuie semnificativ la dezvoltarea societatii informationale din Regiunea deNord-Est, la reducerea decalajelor existente comparativ cu alte regiuni si maturizareapietei de tehnologia informatiei si comunicatii

  Complementaritatea cu altestrategii/programe/proiecte

  Activitatile proiectului sunt complementare interventiilor specifice destinate sprijinirii sidezvoltarii antreprenoriatului, promovate in cadrul Programului Operational SectorialCresterea Competitivitatii Economice (POS CEE), Domeniul de interventie 1.3 Dezvoltareadurabila a antreprenoriatului. Acesta vizeaza dezvoltarea si inovarea bazeiantreprenoriale prin asigurarea infrastructurii logistice si accesul IMM la serviciile deconsultanta calificate, precum si prin furnizarea de servicii integrate pentru afaceri.Activitatile proiectului constituie un model de bune practici pentru organizatiile ce voraplica pe acest domeniu de interventie, oferindu-le posibilitatea de a-si integra actiunileintr-un cadru institutional deja existent si functional si de a beneficia de know-how-ulacumulat prin prezentul proiect.

  Proiectul propune activitati complementare actiunilor finantate de Programul Operational

  Regional (POR) prin Domeniul de interventie 4.1 Dezvoltarea durabila a structurilor desprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala, contribuind la dezvoltareaspiritului antrepenorial la nivel local si regional. Reteaua de centre locale deantreprenoriat dezvoltata prin prezenta propunere ofera viitoarelor initiative finantate dePOR sprijinul logistic si informational necesar atingerii cu succes a obiectivelor legatepromovarea initierii de noi activitati economice.

  Obiectivele ce se doresc a fi atinse prin proiect se incadreaza in directiile strategice dedezvoltare ale Strategiei Regionale Nord Est 2007-2013, contribuind activ la realizareaMasurii 5.2 - Sprijin pentru dobandirea competentelor antreprenoriale prin activitatile deconsultanta, asistenta si instruire prevazute.

  In acelasi timp, activitatile proiectului se incadreaza in viziunea strategica definita deCadrul Strategic National de Referinta 2007-2013, avand ca rezultat final Crestereaproductivitatii si crearea unui mediu de afaceri dinamic.

  Proiectul contribuie si la indeplinirea principalelor obiective pe termen mediu aleStrategiei Nationale pentru Dezvoltare Durabila, in sensul imbunatatirii mediului deafaceri si promovarea culturii antreprenoriale pentru o dezvoltare regionala armonioasa.In cadrul proiectului, alegerea tipurilor de activitati si programarea acestora in timp s-afacut tinand cont de concluziile desprinse din actiunile similare derulate de solicitant sipartener. S-a urmarit o abordare integrata, care sa fie capabila sa raspunda nevoilormultiple existente la nivelul grupului tinta: informare, consultanta, asistenta si instruire.Actiunile desfasurate pana in prezent in domeniul antreprenoriatului, au evidentiatinteresul ridicat pentru acest domeniu, in special pentru partea practica a instruirilor.Acest tip de experienta va fi utilizata pentru a creste gradul de implicare a cursantilor inprocesul de instruire si la obtinerea unui nivel de pregatire superior al acestora.

  Alte informaii relevante nu este cazul.

 • 7/27/2019 59724011 01 Cerere de Finantare

  14/18

  GRAFICUL ACTIVITILOR PROIECTULUI

  Activitatea (*) Durat Organizaia careimplementeaz

  proiectul (*)

  Anul - 1

  1 Pregatirea impl... Solicitantului ...2 Derularea proce... Solicitantului ...3 Infiintarea Ce... Solicitantului ...4 Editarea si tip... Solicitantului ...5 Realizarea baro... Solicitantului ...6 Servicii de con... Solicitantului ...7 Selectia grupul... Solicitantului ...8 Instruiri antre... Solicitantului ...9 Instruiri in co... Solicitantului ...10 Promovarea proi... Solicitantului ...11 Monitorizarea s... Solicitantului ...Anul - 2

  1 Realizarea baro... Solicitantului ...2 Servicii de con... Solicitantului ...3 Selectia grupul... Solicitantului ...4 Instruiri antre... Solicitantului ...5 Instruiri antre... Solicitantului ...6 Instruiri in co... Solicitantului ...7 Instruiri in co... Solicitantului ...8 Promovarea proi... Solicitantului ...9 Monitorizarea s... Solicitantului ...Anul - 3

  Activitatea (*) Organizaia care implementeaz proiectul (*)

  Anul - 1

  1 Pregatirea implementarii proiectului Solicitantului Partener naional 1

  2 Derularea procedurilor de achizitie publica Solicitantului Partener naional 1

  3 Infiintarea Centrelor Locale de Antreprenoriat Solicitantului Partener naional 1

  4 Editarea si tiparirea materialelor de promovare Solicitantului Partener naional 1

  5 Realizarea barometrului antreprenorial Solicitantului Partener naional 1

  6 Servicii de consultanta si asistenta in demararea unei afaceri Solicitantului Partener naional 1

  7 Selectia grupului tinta Solicitantului Partener naional 1

 • 7/27/2019 59724011 01 Cerere de Finantare

  15/18

  8 Instruiri antreprenoriale grupa I Solicitantului

  9 Instruiri in competente manageriale grupa I Solicitantului

  10 Promovarea proiectului Solicitantului Partener naional 1

  11 Monitorizarea si managementul proiectului Solicitantului Partener naional 1

  Anul - 2

  1 Realizarea barometrului antreprenorial Solicitantului Partener naional 1

  2 Servicii de consultanta si asistenta in demararea unei afaceri Solicitantului Partener naional 1

  3 Selectia grupului tinta Solicitantului Partener naional 1

  4 Instruiri antreprenoriale grupa II Solicitantului5 Instruiri antreprenoriale grupa III Solicitantului

  6 Instruiri in competente manageriale grupa II Solicitantului

  7 Instruiri in competente manageriale grupa III Solicitantului

  8 Promovarea proiectului Solicitantului Partener naional 1

  9 Monitorizarea si managementul proiectului Solicitantului Partener naional 1

  Anul - 3

  Date Financiare

  PACHETUL DE FINANARE A PROIECTULUI

  Anul 1 Anul 2 Anul 3 Total

  1 Resurse umane 298800.00 423600.00 0.00 722400.0

  2 Participani 0.00 0.00 0.00 0.0

  3 Alte tipuri de costuri 411136.00 449645.00 0.00 860781.0

  4 Din care FEDR (10% pentru AP 1-5 inclusiv, 15% pentru AP 6) 40300.00 0.00 0.00 40300.0

  5 Total costuri directe (1+2+3) 709936.00 873245.00 0.00 1583181.0

  6 Total cheltuieli generale de administraie 91910.00 91909.00 0.00 183819.0

  7 VALOAREA ELIGIBIL A PROIECTULUI (5+6) 801846.00 965154.00 0.00 1767000.0

  8 Din care activiti transnaionale 0.00 0.00 0.00 0.0

  9 Contribuia solicitantului 40092.00 48258.00 0.00 88350.0

  10 ASISTEN FINANCIAR NERAMBURSABIL SOLICITAT (7-9) 761754.00 916896.00 0.00 1678650.0

  11 Valoarea neeligibil a proiectului 0.00 0.00 0.00 0.0

  12 Valoarea total a proiectului (7+11) 801846.00 965154.00 0.00 1767000.0

  V rugm s justificai i s detaliai bugetul Cheltuieli cu personalul 722400 lei.In regim de norma partiala 4h/zi timp de 24 luni sunt remunerati: managerul deproiect cu 3000 lei/luna, responsabilul financiar cu 2000 lei/luna, consilierul

  juridic cu 1000 lei/luna, asistentul proiect cu 1500 lei/luna. In regim de normaintreaga, managerul de centru este platit cu 2000 lei/luna timp de 20 de luni.Lectorii vor fi platiti cu 200 lei pe ora, la un total de 432 ore instruireantreprenoriala (3zile de instruire a cate 8 ore pentru 3 grupe in fiecare centru)si 720 ore instruire competente management (5 zile de instruire a cate 8 orepentru 3 grupe in fiecare centru). Expertii partenerului sunt remunerati cu 1500lei/luna timp de 24 luni.

  Cheltuieli cu transportul 93000 lei.Linia de buget Transport persoane acopera necesitatile de transport ale echipeide management, lectorilor si expertilor (1000 lei pe luna pentru 24 luni). Liniilede buget Cazare si diurna contin sumele necesare echipei de management siexpertilor pentru deplasari (120 zile cu 575 lei pe zi pentru cazare si diurna).

  Cheltuieli aferente managementului de proiect 73520 lei.Linia de buget Materiale consumabile prevede costuri de 1000 lei pe luna timp de

 • 7/27/2019 59724011 01 Cerere de Finantare

  16/18

  24 luni, linia Achizitionare de publicatii include 2000 lei, iar linia catering 47520lei (330 lei/zi pentru 144 zile instruire).

  Taxe 3240 lei.Cheltuielile legate de comisiile de evaluare a cursantilor sunt acoperite cu sumade 3240 lei (1080 lei pentru o grupa de instruire).

  Cheltuieli financiare si juridice 22632 lei.Linia Prima de asigurare autoturisme prevede 4696 lei asigurarile pentru douaautoturisme utilizate in proiect pentru 24 luni. Linia Cheltuieli aferentedeschiderii si gestionarii contului bancar al proiectului prevede 114 lei/luna

  pentru 24 de luni (in total 2736 lei). Linia Contabilitate prevede 7600 lei pentruverificarea documentelor contabile de catre un contabil autorizat pe toata durataproiectului. Linia audit prevede 7600 lei aloca sumele necesare contractariiserviciilor unui auditor independent in vederea obtinerii unui raport de audit acheltuielilor la final de proiect.

  Cheltuieli pentru inchirieri 563169 lei.Sunt prevazute cheltuieli cu rate de leasing platite pentru cele doua autoturismefolosite (26889 lei pentru 24 de luni), inchirierea de sali de curs pentru 144 dezile de curs (1520 lei/ziua de curs, adica 218880 lei), inchirierea de locatii pentrucentrele locale de antreprenoriat (2300 lei/centru, adica 317400 lei pentru 23 deluni).

  Subventii si burse 12600 lei.Linia aloca 200 lei pentru infiintarea unui PFA si 500 lei pentru infiintarea unuiSRL.

  Cheltuieli de informare si publicitate 52320 lei.Sunt prevazute costuri cu realizarea de panouri exterioare (10800 lei), pliante A4color (2400 lei), afise A3 color (800 lei), compact discuri (9000 lei), brosuri A5color (14400 lei), mape prezentare (10800 lei), website (3040), conferinta depresa (1080).

  Cheltuieli de tip FEDR 40300 lei.Prin proiect vor fi achizitionate urmatoarele echipamente si dotari: laptop-uri(12000 lei), imprimante multifunctionale (1800 lei), seturi mobilier centre locale(25000 lei), telefoane (1500 lei).

  Cheltuieli generale de administratie 183819 lei. Acestea contin costuri legate deutilitati (7200 lei/luna timp de 24 luni), alte cheltuieli administrative (11019 lei).

  Indicatori

  Indicatori

  ID Indicatori [1 output] Valoare

  65 Nr. de cursani pregtii pentru iniierea unei afaceri 360

  66 din care femei 180

  67 Numrul beneficiarilor aciunilor pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale i pentru iniierea afacerilor 360

  68 Numrul persoanelor participante la aciuni de dezvoltare a competenelor manageriale 180

  69 dintre care femei 90

  ID Indicatori [2 result] Valoare

  70 Ponderea beneficiarilor de cursuri de formare care iniiaz noi afaceri 10

  ID Indicatori adiionali [output] Valoare

  1 chestionare completate de intreprinzatori din Regiunea de Nord-Est 180

  2 Barometru antreprenorial regional 1

  3 cursuri de instruire desfasurate intr-o perioada de 24 de luni 36

 • 7/27/2019 59724011 01 Cerere de Finantare

  17/18

  4 Centre Locale de Antreprenoriat infiintate 6

  5 firme nou infiintate (persoane fizice autorizate si/sau societati comerciale cu raspundere limitata) 36

  ID Indicatori adiionali [result] Valoare

  Grup int

  GRUP INT

  ID Grup int Valoare

  4 Angajai 0

  39 ntreprinztori 180

  63 Persoane care doresc s iniieze o activitate independent 360

  103 Personal de conducere din ntreprinderi, n special din micro-ntreprinderi i IMM-uri 180

  Finantare anterioara

  ASISTEN FINANCIAR NERAMBURSABIL PRIMIT N PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE

  Ai beneficiat de asisten nerambursabil dinfonduri publice sau de mprumut din partea

  Institutelor Financiare Internaionale n ultimii3 ani, relevant pentru domeniul proiectului?

  DA

  1

  Scurt descriere a proiectului Proiectul Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independentesau pentru initierea unei afaceri a avut drept scop cresterea sanselor de angajarea unui numar de 215 someri beneficiari ai unor servicii de informare, instruire siconsultanta.Activitatile proiectului au constat in informarea si instruirea a 215 persoane aflate

  in somaj, cu accent pe somerii de lunga durata, precum si infiintarea a 11 afaceride catre acestia, la finalul proiectului. Astfel, persoanele somere au fostinformate despre posibilitatea de a-si deschide propria afacere si au fost instruitein cadrul unor cursuri cu module specifice (marketing si management pentrumicile afaceri, management financiar, legislatie aplicabila micilor intreprinzatori,surse de finantare, elaborarea planului de afaceri, tehnici de cautare a unui locde munca).Persoanele interesate de deschiderea unei afaceri au fost consiliate si asistateindividual in procesul inregistrarii firmei si a elaborarii planului de afaceri, in finalinregistrandu-se 20 de mici afaceri, dintre care 19 societati comerciale si opersoana fizica autorizata.

  ara de intervenie i linia bugetar Aplicantul a avut in cadrul acestui proiect calitatea de solicitant principal,realizand integral managementul activitatilor proiectului. Proiectul a fost finantatde AJOFM Iasi din fonduri de la bugetul de stat.

  Suma 140400.00

  Anul obtinerii 2006

  2

  Scurt descriere a proiectului Proiectul Centru regional de formare profesionala continua, evaluare si certificarein activitatea de constructii a finantat organizarea de: 3 grupe de calificarepentru muncitori, 2 grupe de perfectionare pentru inginerii constructori, 1 grupade perfectionare pentru manageri, precum si evaluarea si certificareacompetentelor pentru 71 de persoane.Aplicantul a avut in cadrul acestui proiect calitatea de solicitant principal, iarpartener a fost Facultatea de Constructii si Instalatii a Universitatii Tehnice Gh.Asachi Iasi.

  ara de intervenie i linia bugetar Promovarea capitalului uman Phare 2004/016

 • 7/27/2019 59724011 01 Cerere de Finantare

  18/18

  Suma 334397.00

  Anul obtinerii 2007

  3

  Scurt descriere a proiectului Proiectul Implicarea resurselor umane din IMM-uri in sfera implementariiproiectelor europene are ca obiective promovarea cresterii productivitatiiangajatilor la locul de munca in scopul sustinerii unei calitati mai ridicate alocurilor de munca, precum si cresterii competitivitatii si adaptabilitatii fortei demunca, alaturi de cresterea participarii la formarea profesionala continua pentru

  toate categoriile de persoane din perspectiva invatarii pe tot parcursul vietii.ara de intervenie i linia bugetar Dezvoltarea Resurselor Umane Phare 2006 - 018

  Suma 365160.00

  Anul obtinerii 2008