Cerere Finantare Fundatia Irina

download Cerere Finantare Fundatia Irina

of 21

Embed Size (px)

Transcript of Cerere Finantare Fundatia Irina

 • 8/3/2019 Cerere Finantare Fundatia Irina

  1/21

  Anexa 1

  PROGRAMUL OPERAIONAL REGIONAL 2007-2013

  CERERE DE FINANARE

  NREGISTRAREA CERERII DE FINANARE

  [Se completeaz de ctre Organismul Intermediar]

  ORGANISMUL INTERMEDIAR pentru POR, din cadrul Ageniei pentru DezvoltareRegional ....................................

  Numr de nregistrare

  ...................

  [Se completeaz cu nr. de nregistrare de laregistratura ADR]

  nregistrat de

  ............................................

  [Numele i prenumele persoanei care nregistreaz]

  Cod SMIS (Numr cerere de finanare)

  ..................................>

  Semntura

  ........................

  Data nregistrrii

  ...............

  [zz/ll/aaaa]

  [ Instruciuni privind completarea cererii de finanare:

  Pentru a veni n sprijinul solicitantului, la fiecare punct din cererea de finanare s-a explicatmodul n care trebuie completat informaia solicitat; aceast explicaie este redactat cucaractere italice i marcat ntre paranteze dreptunghiulare [ ]. V rugm s citii cu atenieexplicaiile nainte de completarea cererii de finanare!

  La momentul completrii cererii de finanare, explicaia marcat ntre parantezeledreptunghiulare trebuie tears

  Tabelul de pe coperta cererii de finanare se va completa numai de ctre organismulintermediar. V rugm s nu completai, modificai sau tergei tabelul!

  Dup completarea cu informaiile solicitate, cererea de finanare se va numerotacorespunztor, n conformitate cu prevederile din ghidul solicitantului ]

  TITLUL PROIECTULUI

  DEZVOLTAREA CENTRULUI DE INGRIJIRE PENTRU COPII DIAGNOSTICATI CU SINDROM DOWN SF.IRINA

  [ Titlul proiectului se va scrie cu litere de tipar. Atenie, titlul proiectului nu trebuie sdepeasc 300 de caractere ]

  TIPUL ASISTENEI FINANCIARE NERAMBURSABILE

  01 FEDER1

  1

 • 8/3/2019 Cerere Finantare Fundatia Irina

  2/21

  [Aceast informaie este predefinit. V rugm nu tergei, modificai, completai! ]

  1. INFORMAII PRIVIND SOLICITANTUL

  1.1 SOLICITANT

  Denumire organizaie: Fundatia Sf.IRINACod de nregistrare fiscala 10667150

  Nr. de la Registrul Asociaiilor i Fundaiilor.(dac este cazul) 256/2010

  Adresa potal: Str . George Cosbuc , Nr.1 , Slobozia , Jud. Ialomita

  Adresa pot electronic [email protected]

  1.2 TIPUL SOLICITANTULUI:

  Autoritate a administraiei publice locale

  Autoritate a administraiei publice locale - prin serviciile publice de asisten social dinsubordine

  Autoritate a administraiei publice locale n parteneriat cu furnizori de servicii sociale dedrept public, acreditai n condiiile legii

  Autoritate a administraiei publice locale n parteneriat cu furnizori de servicii sociale dedrept privat, acreditai n condiiile legii

  Furnizorii de servicii sociale de drept privat, acreditai n condiiile legii:

  Asociaie/ fundaie, constituit nconformitate cu prevederile OG nr. 26/2000

  Filial a unei asociaii/ fundaii internaionale

  Unitate/ structur de cult, aparinndcultelor religioase recunoscute n Romnia

  1.3 REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI

  Nume, prenume Munteanu I. Vergilia

  Funcie Director Executiv

  Numr de telefon 0745753798

  Numr de fax 02433520042

  Adres pot electronic [email protected]

  1.4 PERSOANA DE CONTACT

  Nume, prenume Munteanu Ana-Maria ClaudiaFuncie Voluntar manager proiect

  Numr de telefon 0745753798

  2

  2

  X

 • 8/3/2019 Cerere Finantare Fundatia Irina

  3/21

  Numr de fax 02433520042

  Adres pot electronic [email protected]

  1.5. PERSOANA RESPONSABIL CU OPERAIUNILE FINANCIARE

  Nume Munteanu Valentin

  Funcie contabilNumr de telefon 0744337827

  Numr de fax 02433520042

  Adres pota electronic [email protected]

  1.6 BANCA / TREZORERIA

  Banca/ Sucursal: Banca Transilvania

  Adresa: P-ta Alba Iulia, NR.2, Sector 3 ,Bucuresti

  Cod IBAN: RO54BTRL04301205818104XX

  1.7 SPRIJIN PRIMIT N PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE I/SAU MPRUMUTURI DINPARTEA INSTITUIILOR FINANCIARE INTERNAIONALE (IFI)

  Ai beneficiat de asisten nerambursabil din fonduri publice comunitare sau de mprumut dinpartea IFI n ultimii 5 ani?

  DA

  NU

  Dac DA, v rugm specificai urmtoarele informaii pentru proiectele pentru care aibeneficiat de finanare nerambursabil sau mprumut:

  [Se vor completa informaii pentru maxim trei proiecte, selectate n ordinea descresctoare aanului calendaristic n care s-a semnat contractul de finanare. Pentru fiecare proiect se vacompleta cte un tabel, dup modelul de mai jos]

  Titlul proiectului i nr. de referin

  [Se va completa cu titlul proiectului aa cum apare n contractul de finanare. Numrul de referinareprezint codul proiectului/ numrul contractului aa cum a fost el stabilit de organizaia

  finanatoare/autoritatea de contractare]

  Beneficiarul proiectului:

  Stadiul implementrii proiectului [Se va completa cu FINALIZAT sau N CURS DE FINALIZARE; nacest ultim caz se va trece data prevzut de finalizare aacum este n contractul de finanare

  Obiectul proiectului [Se va completa cu o scurt descriere a proiectului,

  activiti realizate/n curs de realizare, nu mai mult dejumtate de pagin]

  3

  3

  X

 • 8/3/2019 Cerere Finantare Fundatia Irina

  4/21

  Rezultate obinute [Se va completa cu rezultatele finale sau pariale aleproiectului]

  Valoarea proiectului [Se va completa cu valoarea final a proiectului dacacesta a fost finalizat sau cu valoarea de contract dacacesta este n implementare. Pentru proiectele la carecontractul de finanare s-a ncheiat n alt moned dect

  RON se va trece valoarea n moneda respectiva iechivalentul n RON la data semnrii contractului de

  finanare]

  Sursa de finanare [Se va indica sursa de finanare ex. bugetul de stat,bugetele locale, surse externe nerambursabile , etc - i se vacompleta cu denumirea organizaiei finanatoare i aautoritii contractante (dac difer)]

  V rugm s specificai dac pentru proiectul (n ntregime sau parial, respectiv activiti dinproiect) ce constituie obiectul prezentei cereri de finanare a mai fost solicitat sprijin financiar

  din fonduri publice, mprumuturi din partea IFIDA

  NU

  Dac DA, v rugm specificai urmtoarele informaii:

  Denumirea programului i nr. de nregistrare a proiectului

  Sursa de finanare

  Stadiul la data depunerii cererii de finanare

  [ se va completa cu: n evaluare, n curs de finanare, respins etc]

  V rugm s specificai dac proiectul (n ntregime sau parial, respectiv activiti din proiect)ce constituie obiectul prezentei cereri de finanare a/ au beneficiat deja de sprijin financiardin fonduri publice, mprumuturi din partea IFI

  DA

  NU

  Dac DA, v rugm s dai detalii cu privire la program, organizaia finanatoare/autoritatea

  de contractare, activitile finanate (respectiv acele activiti care se regsesc i n proiectulcare face obiectul prezentei cereri de finanare), valoarea activitilor finanate.

  2. DESCRIEREA PROIECTULUI

  2.1 AXA PRIORITAR A PROGRAMULUI OPERAIONAL I DOMENIUL MAJOR DE INTERVENIE

  PROGRAMUL OPERAIONAL REGIONAL

  AXA PRIORITAR 3 mbuntirea infrastructurii sociale

  DOMENIUL DE INTERVENIE Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea i echipareainfrastructurii pentru servicii sociale.

  SCHEMA DE AJUTOR DE STAT NU ESTE CAZUL[Aceast informaie este predefinit. V rugm nu completai, tergei, modificai!]

  4

  4

  X

  X

 • 8/3/2019 Cerere Finantare Fundatia Irina

  5/21

  2.2 LOCALIZAREA PROIECTULUI

  ROMNIA

  REGIUNEA: SUD

  JUDEUL: IALOMITA

  LOCALITATEA: SLOBOZIA

  2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI

  2.3.1 Obiectivul proiectului

  Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii necesare sustinerii serviciilor incadrul Centrului Multifunctional de ingrijiri Sf. Irina care sa acorde asisten social unui numr

  suplimentar de 40 copii bolnavi n cele mai bune condiii, dar i a familiilor acestora, precum idiversificarea activitilor prin infiintarea unui cabinet de depistare precoce a anomaliilor congenitale detip Sindrom Down.Scopul proiectului este extinderea centrului prin construirea unui nou corp de cldire lng corpul prezent i,n consecin mrirea capacitii centrului cu 40 de paturi, n vederea ngrjirii si supravegherii zilnice a unuinumr suplimentar de cel putin 40 copii ce sufera de Sindromul Down.

  Proiectul se va realiza prinurmatoarele obiective specifice:

  - Amenajarea i dotarea corespunztoare a spaiilor destinate asistenei copiilor- Crearea unor camere sociale speciale pentru aparintorii (familia copiilor bolnavi), care doresc s iinsoeasc- nfiinarea unui cabinet de depistare precoce ( intrauterina) a Sindromului Down

  - Formarea unei echipe de asisten medical care sa ofere servicii de ngrjire paliativ la domiciliulcopiilor suferinzi

  Proiectul se inscrie in obiectivul DMI 3.2. al Axei III a POR 2007-2013, si anume mbuntirea calitiiinfrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat n mod echilibrat pe ntreg teritoriul rii,pentru asigurarea unui acces egal al cetenilor la astfel de servicii.De asemenea, proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al Axei III POR - crearea premiselornecesare pentru asigurarea populaiei cu servicii eseniale, contribuind astfel la atingerea obiectivuluieuropean al coeziunii economice i sociale, prin mbuntirea infrastructurii serviciilor de sntate,educaie, sociale i pentru siguran public n situaii de urgen.In linii mari, realizarea proiectului va contribui la realizarea obiectivului general al POR - sprijinirea

  unei dezvoltri economice, sociale, durabile i echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor Romniei,potrivit nevoilor i resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltrii durabile a polilor urbanide cretere, mbuntirea mediului de afaceri i a infrastructurii de baz, pentru a face din regiunileRomniei, n special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiii, si implicit la realizareaprioritatilor Cadrului National Strategic de Referinta 2007-2013 si ale Planului National de Dezvoltare2007-2013.

  2.3.2 Context

  Prin acest proiect se urmareste a se veni in sprijinul unui numar cat mai mare de copii bolnavi in cele maibune conditii ,dar si a familiilor acestora, precum si diversificarea activitatilor( directionarea activitatilorcatre depistarea precoce) . Acest centru ofera servicii medicale, psihologice si spirituale (prin voluntariatdin partea celor care au astfel de copii suferinzi) incercand sa ajute pe langa copiii bolnavi si familiileacestora ce trebuie invatate cum sa priveasca aceasta boala a copiilor lor si sa invete cum ii pot ajuta.Centrul de ingrijire Sf. Irina acorda astfel de servicii intr-o locatie linistita , langa orasul Slobozia , pentrucopiii bolnavi din sudul tarii. Centrul Sf. Irina poate acomoda in prezent 20 copii, ceea ce este insuficientpentru toata zona de sud a Romaniei .

  5

  5

 • 8/3/2019 Cerere Finantare Fundatia Irina

  6/21

  Din nefericire numarul anomaliilor congenitale este in crestere si data fiind slaba informarea a viitoarelormame ce provin mai ales din mediul rural cu privire la necesitatea stringenta de a-si efectua anumiteteste pe parcursul sarcinii apar pe lume copii nevinovati ce sufera de teribilul Sindrom Down.

  Necesitatea acestui proiect deriva din nevoia de a acorda servicii de asistenta atat femeilor cu conditiemateriala precara pentru a-si efectua analizele necesare depistarii intrauterine a sindromului Down catsi de a-i ajuta pe copii nascuti cu acest sindrom sa se dezvolte si de a invata familiile acestora cum sa iiajute, iar obiectivul Centrului de ingrijiri Sf.Irina este cresterea calitatii si relevantei serviciilor

  sociale, si urmeaza a fi realizat in 2 mari directii:- Diversificarea si cresterea calitatii serviciilor de specialitate oferite- Dezvoltarea infrastructurii Centrului

  Prin realizarea sa, proiectul de fata creeaza premisa implementarii unei Strategii de dezvoltare petermen mediu si lung a Centrului de ingrijiri paliative Sf. Irina, al carei obiectiv este sa furnizezeservicii sociale de calitate unui numar cat mai mare de persoane pentru asigurarea unui acces egal alcetenilor la astfel de servicii.

  Proiectul de extindere a Centrului de ngrijiri Sfnta Irina reprezint continuarea unei investiii complexecare vine n ntmpinarea unei nevoi reale a societii romneti: susinerea i asistena copiilor bolnavi deDown .

  n Romnia este semnalat un numr foarte mic de servicii medicale i sociale puse la dispoziia persoanelordin grupurile int menionate n acest proiect; de asemenea, starea precar a bazei materiale aparinndorganizaiilor non-guvernamentale i a instituiilor care activeaz n domeniu impune creterea numrului deiniiative orientate spre promovarea sntii i a susinerii sociale a acestor persoane.

  2.3.3 Justificarea necesitii implementrii proiectului

  Problemele principale ale Centrului de ingrijiri paliative Sf Irina sunt:- lipsa spatiului pentru acomodarea cazurilor grave. In prezent, Centrul poate asigura ingrijiri de

  specialitate pentru 20 copii simultan, iar prin proiect se va realiza suplimentarea numarului de paturila 60. Fiind o maladie care afecteaza in principal intelectul , capacitatea de comunicare odata venitipe lume acesti copii raman in grija familiilor lor care ori nu stiu cum sa ii ajute ori in cazul familiilorsarace si care nu au acces la informatie de multe ori ii abandoneaza la casele de copii cu problemementale.

  - numarul de voluntari si angajati, insuficient pentru a face fata cererii . Prin extinderea Centrului,una dintre consecintele imediate este cresterea numarului de personal angajati si voluntari, curezultate implicite in deservirea mai multor bolnavi si in cresterea calitatii serviciilor Centrului.

  - lipsa unui centru de diagnosticare si prevenire, disponibil tuturor celor interesati, dotat modern siaccesibil. Statisticile nationale arata ca multe femei insarcinate nu participa la controale preventiveperiodice si nu isi fac toate testele necesare depistarii timpurii a sarcinilor cu potential mare deaparitie a Sindromului Down .

  Oportunitatea interventiei

  Obiectivul specific nr 2 al Strategiei Nationale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale este asigurarea uneireele naionale de servicii sociale, echitabil distribuit, performant, accesibil tuturor potenialilorbeneficiari, pn n anul 2013.Existenta Strategiei sus-mentionate si oportunitatea finantarii infrastructurii serviciilor sociale prin PORDMI 3.2. constituie principala premisa a realizarii proiectului nevoia de servicii sociale de calitate sirelevante fiind din ce in ce mai pregnanta in conditiile cresterii numarului de copii care au nevoie deaceste servicii.

  Extinderea i dezvoltarea actualei structuri a Sfnta Irina ar ameliora urmtorii parametrii:- va crete numrul cpiilor bolnavi asistai- va crete calitatea actului medical prin crearea unui volum ambiental mai mare- se va putea ameliora simitor relaia social i psihologic cu familia din care provin si

  va avea efect pozitiv direct asupra comunitii locale i familiei care nu va mai resimipresiunea psihologic de a avea un debil

  Au beneficiat pn n prezent de asisten specializat un numr de 200 de bolnavi,ceea ce reprezint aproximativ 15 bolnavi pe lun. La deschidere, n primele 6 luni,Centrul a avut o medie de 5 bolnavi pe lun. n prezent, n ultimele 6 luni, numarul

  6

  6

 • 8/3/2019 Cerere Finantare Fundatia Irina

  7/21

  mediu a crescut la 20 bolnavi pe lun. Estimm c n urmtorii ani, dup ce vom reusi saextindem centrul, s putem ngriji un numr de cel puin 40-45 bolnavi pe lun.

  Toate aceste intenii de dezvoltare i extindere presupun construirea unei cldiri anexe i achiziionareade noi echipamente: paturi, mobilier adecvat copiilor, utilaje pentru dezinfecie i splare, computere,soft-uri, echipamente multimedia.

  2.3.4 Potenialii beneficiari ai proiectului/ grupul int

  Grupurile int ale proiectului propus spre implementare sunt:1. Copiii bolnavi ce depind n ngrijirea lor de alte persoane2. Familia aflat n dificultate i reeaua socio-afectiv a acestor persoane

  Beneficiarii direci:1. Copii ce sufera de Sindrom Down2. Familiile, reeaua socio-afectiv a copiilor bolnavi3. Femeile insarcinate sau care vor sa aiba copii sntoasi care solicit consultaii de specialitate, examenebiologice suplimentare

  Beneficiarii indireci:1. O.N.G- uri orientate spre activiti similare, ce vor putea utiliza practicile i metodele abordate n acest

  centru;2. Comunitatea local;3. Societatea civil.

  Definirea grupurilor int a dus la selectarea activitilor, astfel nct acestea s vin n ntmpinareanecesitilor i a problemelor materiale, medicale, sociale i afectiv-intelectuale pe care aceste persoane lentmpin. Trebuie specificat c aceste afeciuni comport att dimensiuni medicale, ct i socio-afective,afectnd ntregul spectru de via al bolnavului ct i a celor din jurul lui. Profesional, i, n mare parte, isocial, persoana afectat este expus marginalizrii, gama de activiti care i sunt accesibile se reducedrastic.

  2.3.5. Activitile proiectului

  Mentionam ca, pentru a eficientiza activitatea de management de proiect si pentru a lansa proiectul cuusurinta, activitatile de management de proiect au fost impartite in activitati de pregatire si incepere aproiectului, care constau in trecerea usoara de la situatia fara proiect la cea cu proiect constientizareaechipei si grupurilor tinta afectate in mod direct, lansarea proiectului, mobilizarea echipei si a resurseloraferente proiectului si reglementarea desfasurarii acestuia si in activitati generale de management deproiect (coordonare, raportare si monitorizare a activitatilor).

  Activitatea cea mai importanta a proiectului inainte de implementarea propriu-zisa a constructiilor sidotarilor este cea de achizitii. De aceasta activitata depinde intreaga planificare propusa, astfel incat,pentru a asigura cea mai buna desfasurare a achizitiilor de lucrari si dotari, in prima faza se vor contractaserviciile un expert in achizitii care va sprijini Centrul pe parcursul procedurilor de achizitii publice delucrari si dotari.

  Metodologia de implementare a contractelor semnate, in viziunea noastra, este etapizata si se constituieastfel:

  A.1 Obinerea avizelor necesare demarrii construcieiAvizele necesare demarrii construciei sunt urmatoarele:o expertiz rezisten;o proiectare arhitectur;o proiectare rezisten;o proiectare instalaii electrice;o proiectare instalaii termice;o proiectare instalaii sanitare;o alte avize proiect;o

  autorizaia de construcie.Activitatea const n: obinerea tuturor avizelor, respectiv efectuarea tuturor expertizelor, proiectrilorcare se impun pentru demararea construciei;

  Responsabil: Managerul de proiect, administrator;echipa de tehnicieni de expertiz.7

  7

 • 8/3/2019 Cerere Finantare Fundatia Irina

  8/21

  A.2 Selectarea echipei de constructori care va efectua lucrrile; realizarea planului de execuie alucrrilor i demararea propiu-zis a construciei noului corp de cldire (perioada intermediar)Echipa de constructori selectat va demara construcia noului corp de cldire ncepnd cu realizareaterasamentului i turnarea fundaiei necesare pentru trecerea la urmtoarea etap, etapa de execuiepropriu-zis a lucrrilor.Actvitatea const n: formarea echipei care se va ocupa de construcie, i demarea lucrrilor;

  Responsabil: Managerul de proiect, director adjunct, echipa de constructori;

  A.3 Faza de execuie la rou a lucrrilorCldirea va fi alctuit din urmtorele niveluri: demisol, parter, etaj I, etaj II, mansard. Executareaacestora se va face de ctre constructori n baza planului de execuie a lucrrilor. Dup realizarea spturii iturnrii fundaiei se va trece la faza de execuie a lucrrilor la rou, lucrri concretizate n elementeleprezentate mai sus.

  A.4 Realizarea finisajelor cldirii

  Aceste finisaje vor include: finisaje exterioare (cldirea va fi izolat termic), finisaje interioare (tmplrieexterioar, tmplrie interioar, zugrveli interioare).De asemenea, finisajele vor include instalaiile electrice, termice, sanitare, echipamentele de buctrie,echipamente mobilier, precum i instalaii de ridicat (lift pacieni, lift persoane).Activitatea const n: efectuarea lucrrilor de finisare a cldirii;Responsabil: Managerul de proiect, echipa de constructori;

  A.5 Achiziionarea echipamentelor necesare dotrii cldirii precum i darea lor n folosin;Echipamentele necesare dotrii corespunztoare a noului corp de cldire sunt: Calculatoare/ birotic; Aparatur medical;Activitatea const n : procurarea tuturor dotrilor necesare bunei funcionri a centrului;

  Responsabil: Managerul de proiect,director adjunct, administrator.

  B. Crearea cabinetului de depistare precoce a sarcinilor cu risc mare de aparitie a Sindromului Down si aunei echipe mobile de asistare a copiilor bolnavi la domiciliu

  Prin acest proiect urmrim s ne dezvoltm activitatea, astfel nct s oferim un nou tip de servicii. Astfel, nafara activitii pe care Fundaia Sfnta Irina o are n prezent i pe care ncearc s o dezvolte prin acestproiect dorim de asemenea s ne extindem domeniul de activitate prin crearea unei echipe mobile de caresa asiste copii bolnavi la domiciliu. Considerm c aceasta etap este una fireasc i absolut necesar dacinem cont de faptul c exist foarte puine centre att n Romania care s ofere asisten de acest tip, i deasemenea foarte puin personal specializat n acest domeniu care este nc la nceput de drum n Romnia.

  Totodata vom infiinta si un cabinet de depistare precoce a sarcinilor cu risc mare de aparitie a SindromuluiDown din dorinta de a ne extinde activitatea, indreptand-o si catre persoanele sanatoase ce doresc saefectueze consultatii medicale de specialiate. n cadrul acestui cabinet se vor efectua o serie de consulturide specialitate, a unor investigaii biologice suplimentare in special pentru femeile ce provin din familii cuconditie materiala precara.Activitatea const n: oferirea de consultaii de specialitateResponsab il: Managerul de proiect, profesori, medici, psihologi

  8

  8

 • 8/3/2019 Cerere Finantare Fundatia Irina

  9/21

  2.3.6 Calendarul activitilor

  Activitati preliminarii: contractarea studiilor tehnice si de fezabilitate, obtinerea de avize si autorizatii si elaborarea Dosarului de finantare

  Durata activitatilor preliminarii: 6 luni

  Nr.crt

  Activitate/subactivitate

  Poziia/persoanaresponsabilcu

  implementarea activitii

  Anul 1 Anul 2Anul.

  Luna1

  Luna2

  Luna3

  Luna4

  Luna5

  Luna6

  Luna7

  Luna8

  Luna9

  Luna10

  Luna11

  Luna12

  Luna1

  Luna2

  Luna3

  Luna4

  Luna5

  Luna6

  Luna7

  Luna8

  Luna9

  Luna10

  Luna11

  Luna12

  Luna1

  Luna..

  1

  Management deproiect MP X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

  1.1 Raportare MP X X X X X X X

  1.2

  Cereri derambursare MP X X X X X X X

  2 ACHIZITII MP/EJ X X X X X X X X X X X X X X X X X

  3

  Realizarea ctr. Delucrari MP/CONSTR. x x x

  4

  Realizareactr. De

  dotari

  MP/FURNIZO

  R X

  9

  9

 • 8/3/2019 Cerere Finantare Fundatia Irina

  10/21

  2.3.7. Resursele materiale implicate n realizarea proiectului

  Centrul de ingrijiri paleative Sf Irina va pune la dispozitia proiectului sediul sau din Jud. Ialomita, precumsi spatiu si dotari suficiente pentru ca cele 4 persoane care vor face parte din echipa de proiect sa isipoata indeplini sarcinile legate de proiect.

  Astfel, un birou administrativ, complet mobilat si dotat, cu acces la linii de comunicatii si internet va fipus la dispozitia echipei de proiect pe tot parcursul derularii proiectului.

  Reprezentantii furnizorilor de lucrari, bunuri si servicii vor fi acomodati, in perioadele in care prezentalor este necesara, la sediul Centrului.

  2.3.8 Rezultate anticipate

  Activitatea Rezultate anticipate

  Management de proiect

  Proiect implementat in conditiile de timp, bugetsi calitate prevazute in prezenta cerere,implementarea de solutii conforme cu descriereatehnica din Studiul de fezabilitate si in deplinaarmonie cu cerintele Contractului de finantare sicu instructiunile AM POR / OI si legislatia

  nationala

  Activitati pregatitoare si de incepere a proiectuluiEchipa mobilizata, reguli si roluri stabilite,proiect lansat

  RaportareRapoarte de activitate si rapoarte de progresrealizate

  Elaborarea cererilor de rambursare / prefinantareCereri de rambursare / prefinantare elaborate sidepuse

  Monitorizare

  Monitorizare realizataRapoarte de activitate lunare elaborateintern,rapoarte trimestriale si ad-hoc elaborate sitransmise la AM / OI

  Achizitii Contracte de bunuri, servicii si lucrari semnate

  Achizitia serviciilor juridice1 Expert juridic contractat1 contract de asistenta juridica semnat

  Achizitii dotari 1 Contract furnizare dotari semnat

  Realizarea contractului de lucrari

  Constructie realizata

  - 700mp suprafata utila realizati

  - Facilitati pentru acomodarea a 40 depersoane aditionale realizate

  - Saloane, Sali de lucru si recreere dotate sipuse in functiuene, conform solutieitehnice propuse

  Organizare de santier si conexe Lucrari de pregatire si organizare santier realizateConstructii si finisaje Constructii si finisaje realizateRealizarea contractului de dotari Echipamente si dotari puse in functiuneInformare si publicitate Vizibilitate proiect realizataAutocolante Autocolante postate pe echipamente

  Placuta permanenta1 Placuta permanenta realizata si amplasata lalocatia proiectului

  Tiparituri (brosuri, pliante)

  Tiparituri (brosuri, pliante) realizate, conformplanificarii (Cap. Informare si publicitate dinprezenta cerere)

  Anunt si eveniment de final 1 Anunt si 1 eveniment de final organizate

  2.4 MANAGEMENTUL PROIECTULUI

  7

  7

 • 8/3/2019 Cerere Finantare Fundatia Irina

  11/21

  Precizai care sunt resursele umane alocate implementrii proiectului (existente i viitoare).

  Centrul Sf. Irina va organiza o echipa de proiect alcatuita din 4 persoane:

  - 1 manager de proiect

  - 1 responsabil financiar Economistul Centrului

  - 1 responsabil juridic

  - 1 asistent de proiectRolul acestei echipe este de a asigura un management performant al proiectului, experienta si calificarilelor vorbind de la sine.

  Metodologia de management de proiect pe care ne-o propunem abordeaza in mod integrat activitatilespecifice de management de proiect, cu particularitatile proiectelor cu finantare europeana.

  Managementul de proiect reprezint procesul de coordonare, organizare i gestionare a activitilorinterdependente i a resurselor alocate, pentru a asigura atingerea obiectivelor stabilite la standardelede calitate solicitate, n condiiile existenei unor constrngeri referitoare la timp, resurse i costuri.

  Managementul de proiect va realiza implementarea proiectului astfel nct s fie ndeplinite cele treimari deziderate:

  Incadrarea n costuri; Incadrarea n timp; Incadrarea n nivelul de calitate propus.

  si va asigura: Determinarea corect a scopului proiectului; Indeplinirea obiectivelor i obinerea rezultatelor ateptate ca urmare a implementrii

  proiectului; Alegerea unui lider de echipa, formarea unei echipe i nsuirea corect de ctre membriiacesteia a scopului proiectului.

  Managerul de proiect(MP) asigura:o Gestionarea relatiei cu finantatorul / AM POR / OI ADRBI, cu Dirigintele de Santier,

  precum si cu alte terte parti implicate in proiect;o Coordonarea echipei de management de proiect;

  o Asigurarea calitatii generale a activitatilor si a documentelor elaborate;

  o Monitorizeaza activitatea Dirigintelui de Santier;

  o Asigurarea respectarii calendarului activitatilor, identificarea problemelor care aparsi a masurilor corective;

  o Identificarea eventualelor modificari ale contractului impuse de evenimenteneprevazute, coordoneaza si verifica elaborarea actelor aditionale

  o

  Initiaza actele aditionala la contractul de finantare nerambursabila

  Responsabilul financiar (RF) care are drept responsabilitati:o realizarea dosarelor cererilor de rambursare, in forma si cu respectarea termenelor

  impuse de finantator;o realizarea contabilitatii analitice a proiectului, a registrelor periodice, precum i a

  nregistrrilor contabile separate i transparente ale implementrii proiectului;o elaborarea si implementarea sistemului de arhivare si inregistrare al documentelor

  legate de proiect;

  Reprezentant achizitii (RA) responsabilitati:o realizarea procedurilor de achizitie de lucrari, bunuri si servicii, in conformitate cu

  prevederile Anexei V si in linie cu prevederile legislatiei romanesti de achizitiipublice;

  8

  8

 • 8/3/2019 Cerere Finantare Fundatia Irina

  12/21

  o elaboreaza dosarele de achizitii, in forma si cu respectarea termenelor impuse deAnexa V a Contractului de Finantare si prevederile legale in vigoare;

  . Expert juridic extern va asigura sprijin tehnico-juridic pentru achizitiile de lucrari si dotari.

  Asistenta tehnica (AT) echivalent dirigentie de santier asigura aportul de cunostinte

  tehnice necesare pentru intocmirea caietelor de sarcini si pentru alegerea echipamenteloradecvate, precum si contributia necesara in celelalte faze ale proiectului (selectia ofertelor,verificarea instalarii echipamentelor, testarea software achizitionat pentru operareaechipamentelor);

  Asistent de proiect - monitorizare si proceduri europene (AP) responsabilitati:o Asigura colectarea informatiilor pentru elaborarea Rapoartelor Trimestriale de

  Progres;o participa la monitorizarea calitatii si a respectarii calendarului activitatilor, sub

  coordonarea Managerului de Proiect;o identifica problemele potentiale si propune Managerului de Proiect solutii corective;

  o

  elaboreaza actele aditionale, in cazul necesitatii modificarii Contractului deFinantare;o asigura conformitatea generala cu procedurile specifice proiectelor finantate din

  fonduri europene;o asigura conformitatea masurilor de informare si publicitate cu Manualul de Identitate

  Vizuala.

  Echipa de management de proiect va raporta sistematic Conducerii Centrului privind buna desfasurare aactivitatilor, pregatindu-se pentru indeplinirea obligatiilor de raportare post-implementare (elaborarearapoartelor anuale de progres, gestionarea sistemului de arhivare si inregistrare necesar eventualeloractivitati de audit, control si evaluare viitoare, continuarea cativitatilor de informare si publicitate afinantarii nerambursabile).

  2.5 DURATA PROIECTULUI

  Precizai durata implementrii proiectului, exprimat n luni.

  Durata proiectului va fi 20 de luni de la data semnarii contractului de finantare.

  2.6 INDICATORI

  INDICATORI Valoare la nceputulperioadei de implementare

  Valoare la sfritul perioadeide implementare

  Rezultat imediat (direct)

  (indicatorii se vor corela curezultatele prevzute la pct

  9

  9

 • 8/3/2019 Cerere Finantare Fundatia Irina

  13/21

  2.3.6)

  Noi locuri de munca create 0 10 persoane, din care

  -5 infirmiere (anul I postimplementare)

  - 5 asistenti (anul IV post

  implementare)

  Noi locuri de munca create in fazade constructie

  0 1 inginer

  10 locuri de munca care nunecesita studii superioare

  Suprafata utila realizata 0 700 mp

  Centre sociale reabilitate/modernizate/ extinse/ echipate(total i pe categorii)

  0 1

  Centre sociale reabilitate/modernizate/ extinse/echipate,multifuncionale

  0 1

  Numar persoane deservite (paturi) 20 60

  Rezultate induse (indirecte)

  (efecte pe termen mediu/lung)

  Acces crescut la serviciile socialeoferite n centrele sociale

  reabilitate/modernizate/ extinse/echipate

  Cca 200 maximum 250pacienti / an,

  Maximum 400 de pacienti / an,

  Creterea numrului de persoanecare beneficiaz de infrastructurareabilitat/ modernizat/extins/ echipat -infrastructurapentru servicii sociale, din care:

  200 400

  2.7 PARTENERII IMPLICAI N DERULAREA PROIECTULUIImplementarea proiectului se face n parteneriat?

  DA

  NU

  Dac DA, descriei partenerii, completnd urmtorul tabel:

  Denumire organizaiepartenere

  Tipul organizaieipartenere

  Mod de implicarefinanciar

  Mod de implicare nimplementare

  X

  10

  10

 • 8/3/2019 Cerere Finantare Fundatia Irina

  14/21

  2.8 RELAIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE

  [se va descrie modul n care proiectul relaioneaz/se ncadreaz/rspunde unei strategii naionale ndomeniu, modul n care proiectul se coreleaz cu alte proiecte finanate din fonduri publice/private nregiune/jude, modul n care proiectul se ncadreaz n strategia local de dezvoltare etc completndtabelul de mai jos, selectnd opiunea/opiunile care sunt relevante pentru proiect.Orientativ: 3

  pagini]

  MOD DE RELAIONARE

  POS Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

  Realizarea proiectului fundamenteaza dezvoltarearesurselor umane prin introducerea de noi tehnologii delucru (care necesita training specific).

  De asemenea, proiectul creeaza premisa pentruelaborarea de propuneri de proiecte vizand sprijinul,constientizarea si informarea publicului si societatiicivile, precum si a unor parteneriate societate civila mediu de afaceri in domeniul luptei anti-cancer, invederea prevenirii riscurilor de imbolnavire, cresteriicalitatii vietii si reconcilierii vietii profesionale si acelei private si promovarea echilibrului si unei atitudiniproactive privind sanatatea.

  Realizarea proiectului va facilita realizarea de proiecteviitoare incadrabile in axele VI si III ale POS DRU.

  Planul National de Dezvoltare 2007-2013 Proiectul contribuie, la realizarea prioritilor PlanuluiNaional de Dezvoltare 2007-2013 care vizeazreducerea disparitilor regionale i promovareadezvoltrii economico-sociale echilibrate

  [TITLU PROIECT]

  [ALT DOCUMENT RELEVANT LA NIVELNAIONAL/ REGIONAL-PRECIZAI]

  2.9 TAXA PE VALOAREA ADUGAT

  Organizaia este pltitoare de TVA?

  DA

  NU

  2.10 PROIECT GENERATOR DE VENIT

  Este proiectul pentru care solicitai finanarea generator de venituri?

  DA

  NU

  2.11 IMPACTUL ASISTENEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA IMPLEMENTRII PROIECTULUI

  Asistena financiar nerambursabil pe care o solicitai va avea rolul s:

  X

  X

  11

  11

 • 8/3/2019 Cerere Finantare Fundatia Irina

  15/21

  a) accelereze implementarea proiectului

  DA

  NU

  Detaliai............................Asistenta financiara nerambursabila este esentiala in vederea implementarii proiectului.

  b) este esenial pentru implementarea proiectului

  DA

  NU

  Detaliai............................

  Asa cum reiese din Analiza Cost Beneficiu realizata in cadrul Studiului de fezabilitate, impactul financiaral proiectului asupra organizatiei este esential acesti bani nu exista in bugetul Centrului si fara sprijinulcomunitar, realizarea proiectului este imposibila.

  2.12 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

  Proiectul va contribui la intarirea capacitatii Centrului Sf. Irina de a furniza servicii de calitate copiilorsuferinzi de Sindrom Down.

  Mai mult decat atat, realizarea proiectului se va concretiza in noi locuri de munca (permanente si pebaza de voluntariat), precum si in cresterea numarului persoanelor sprijinite, de la 20 in acest moment,la cca 60 copii.

  Sustenabilitatea se va realiza in doua directii principale:

  - institutionala prin mentinerea actualei organigrame si cresterea numarului angajatilor si voluntarilorCentrului.

  Concluziile analizei cost-beneficiu arata ca numarul angajatilor va creste cu 5 persoane inca din primulan. Se asteapta recrutarea pe baza de voluntariat a unei parti din personalul administrativ, astfel incat sase poata crea doua noi locuri de munca in cadrul ingrijirii de specialitate 5 asistenti medicali urmeazasa fie angajati pana in anul IV post-implementare.

  De asemenea, se vor mentine locurile de munca existente si se urmareste cresterea numarului devoluntari, atat specialisti, cat si pentru activitatile administrative, in urmatorii 5 ani post-implementare.

  - financiara capacitatea crescuta de a raspunde nevoilor pentru servicii de acest tip va genera oatragere a resurselor locale si regionale catre finantarea proiectului, prin constientizarea problemelorcomplexe pe care proiectul intentioneaza sa le rezolve. Proiectul va antrena, cu siguranta, o mai mareconstientizare a organizatiilor publice si private in directia sprijinirii Centrului. Consideram ca informareasi diseminarea realizate in cadrul proiectului vor asigura suficienta vizibilitate in cadrul societatii civile simediului de afaceri, pentru a strange o parte din fondurile necesare derularii activitatilor. De asemenea,lectiile invatate si experientele anterioare, ce vor fi facute publice prin intermediul comunicatelor online(acestea vor fi transmise si ziarelor regionale si nationale din zona) si a listelor de informare, vor atrageatentia factorilor decizionali din cadrul Ministerului Sanatatii si altor institutii publice. Un alt aspectimportant este atragerea de finantari nerambursabile din fonduri complementare (Fondul SocialEuropean, fonduri nationale, etc.), prin utilizarea experientei prezente.

  Managementul proiectului fiind intern, nu se vor produce schimbari in echipa care va asigura, pe perioada

  post-implementare, raportarea anuala de progres si activitati de informare si diseminare privindactivitatea Centrului, rezultatele atrase de implementarea proiectului, lectii invatate, etc.

  De asemenea, capacitatea echipei interne de a elabora si implementa proiecte va creste, antrenand, deasemenea, o crestere a optiunilor de finantare a activitatii.

  X

  X

  12

  12

 • 8/3/2019 Cerere Finantare Fundatia Irina

  16/21

  2.13 INFORMARE I PUBLICITATE

  [Va rugm s precizai msurile pe care le vei ntreprinde pentru respectarea cerinelorregulamentelor comunitare de asigurare a vizibilitii contribuiei comunitare la proiect. Vor fi inclusecel puin urmtoarele tipuri de activiti de informare i publicitate: anun de pres ntr-un ziar

  regional i/sau local privind nceperea proiectului, anun de pres la nchiderea proiectului cumenionarea rezultatelor iar n cazul proiectelor de infrastructur, msurile obligatorii prevzute deregulamentele specifice ale Comisiei Europene. V rugm s citii cu atenie Ghidul solicitantului laseciunea referitoare la Informare i publicitate pentru detalii. Activitatea de informare i publicitatetrebuie s se regseasc i la pct 2.3.5, 2.3.6, 2.3.8, ].[Orientativ: 2 pagini]

  Nr. Activitatea de informare ipublicitate

  Durata estimat/ Perioada Costuri estimate (valorifara TVA)

  1 Anunt de lansare, publicat intr-unziar de circulatie regionala

  Luna 1, 2 saptamani 1000 ron

  2 Conferinta de presa de lansare,comunicat de lansare

  Luna 1, 2 saptamani 1000 ron

  Autocolante informative Luna 8, 2 saptamani 0 ron

  Comunicate online La finalul fiecarei etapeimportante, 1 saptamana

  0 ron

  Eveniment de finalizare a proiectului

  (50 de persoane)

  Luna 20, 2 saptamani 50*25= 1250 ron

  Placuta permanenta Luna 20, 3 saptamani 3500 ron

  Anunt de incheiere a proiectuluiintr-un ziar regional

  Luna 20, 2 saptamani 1000 ron

  TOTAL CHELTUIELI INFORMARE SIPUBLICITATE

  8000 ron

  3. CONCORDANA CU POLITICILE UE I LEGISLAIA NAIONAL

  3.1 EGALITATEA DE ANSEEgalitatea de sanse este conceptul conform caruia toate fiintele umane sunt libere sa-si dezvoltecapacitatile personale si sa aleaga fara limitari impuse de roluri stricte.

  Proiectul de fata este, prin excelenta, un proiect incluziv.

  Prin scopul si obiectivele sale, proiectul se adreseaza celor mai nevinovati dintre noi copiii.

  Acesta afecteaza in egala masura femei si barbati, de toate varstele si de toate etniile.

  Centrul Sf. Irina a sprijinit din 2010 si pana in prezent peste 200 de bolnavi aflati in urban si din rural,apartinand oricarei etnii si oricarei religii. Scopul Centrului este sa sprijine, fara nici un fel de diferente,pe cei care au nevoie de sprijin material, spiritual si medical.

  De asemenea, Centrul a oferit sprijin si consiliere si familiilor pacientilor, cu aceeasi dedicare cu care s-a

  ocupat de acestia.Angajatii si voluntarii Centrului au fost angajati si sunt promovati in mod transparent si fara a se tinecont de aspecte discriminatorii. Toate posturile nou-create in urma implementarii proiectului vor fideschise tuturor celor ce doresc sa participe in procesul de selectie si recrutare, angajarea facandu-se pe

  13

  13

 • 8/3/2019 Cerere Finantare Fundatia Irina

  17/21

  principiul egalitatii de sanse.

  Furnizorii de servicii, bunuri si lucrari ce urmeaza a fi selectati vor fi incurajati sa respecte principiulegalitatii de sanse si li se va solicita sa explice, unde este cazul, modalitatea de aplicare a acestuiprincipiu.

  La elaborarea prezentei cereri de finantare au participat atat barbati, cat si femei, iar angajatiiCentrului au contribuit pe parcursul procesului de elaborare a documentatiei suport cu informatii si cusugestii.

  Toti participantii la realizarea proiectului vor respecta legislatia nationala in domeniul egalitatii de sanse(respectiv OUG 61/2008, Legea 202/2002 si OG 137/2000). Aceste legi au scopul de a asigura egalitateade tratament in variatele aspecte ale vietii de zi cu zi de la locul de munca, si pana in viata de familie.

  o DEZVOLTAREA DURABIL I EFICIENA ENERGETIC

  Dezvoltarea durabila este cea care urmareste indeplinirea nevoilor prezente tinand cont de nevoilegeneratiilor viitoare.

  Din punctul de vedere al componentei de mediu, analiza de impact ne arata ca realizarea proiectului

  va avea, pe termen lung, un impact minim asupra mediului. Toate activitatile intreprinse pentrurealizarea sa vor urmari eficienta in exploatare, fie ca vorbim despre eficienta consumurilor energetice,de apa sau de alt tip. Mai mult, indirect, proiectul va contribui la o dezvoltare durabila prin masuri decolectare selectiva a deseurilor, utilizarea unor surse de lumina economice si prin reciclarea resurselor,in special a hartiei. Daca la finalul proiectului vor ramane resurse neutilizate, acestea vor fi directionatecatre departamentele unde este nevoie de ele, sau vor fi donate.

  Din punct de vedere social, realizarea proiectului este imperioasa cresterea numarului de copii cesufera de Sindromul Down, precum si mortalitatea crescuta la varste tinere, atrage dupa sine nevoiapentru ingrijirea celor bolnavi si informarea preventiva si incurajarea controalelor medicale periodice sieducarea privind o conduita de viata sanatoasa a celor mai predispuse grupuri: femeile.

  Consideram ca proiectul de fata va asigura suficienta vizibilitate serviciilor oferite de Centrul Sf. Irina,precum si initiativelor sale, pentru a atrage atentia si asupra prevenirii riscurilor de aparitie a Sindromuli

  Down.Din punctul de vedere al componentei economice, consideram ca realizarea proiectului va contribui lareducerea unei poveri extrem de dure pentru pacienti, pentru familiile acestora si pentru reteaua lorsociala.Personalul Centrului Sf. Irina are competente specifice in ceea ce priveste asigurarea de sprijin siconsiliere pentru membrii familiei, asigurandu-le acestora un mai mare confort emotional. Sprijinulmaterial asigurat in astfel de situatii este, de asemenea, important..

  Pentru Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si pentru Ministerul Sanatatii, lectiile invatate in ceea cepriveste modul de lucru cu pacientii si cu familiile acestora pot constitui buna practica si pot fi preluatein proceduri si metode de lucru, conducand la o diseminare larga a serviciilor de acest ip .

  3.2 TEHNOLOGIA INFORMAIEI

  Proiectul va utiliza, in toate fazele sale, tehnologia informatiei si instrumentele sale, in vederearealizarii unei comunicari eficiente cu tertii si cu partile interesate si de asemenea, in vederea realizariiplanificarii eficace a derularii activitatilor, a costurilor si a progresului proiectului.

  Ori de cate ori va fi posibil se va utiliza e-mailul ca forma de comunicare rapida, eficienta si nepoluanta.

  Dotarile prevazute pentru sediul extins prevad si echipamente IT si tehnologii inovative, care sa asiguredepistarea rapida si neintruziva .

  3.4 ACHIZIII PUBLICE

  V rugm s completai formularul privind programul/ calendarul achiziiilor publice:

  ACHIZIII PUBLICE DEMARATE/EFECTUATE PN LA DEPUNEREA CERERII DE FINANARE

  14

  14

 • 8/3/2019 Cerere Finantare Fundatia Irina

  18/21

  Nr. crt.

  Obiectulcontractului/

  Acordului-cadrupentru realizarea

  proiectului

  Valoareareal(Lei)

  Proceduraaplicat

  Data nceperiiprocedurii*

  Data finalizriiprocedurii*

  12

  34

  ACHIZIII PUBLICE PRECONIZATE DUP DEPUNEREA CERERII DE FINANARE

  Nr. crt.

  Obiectulcontractului/

  Acordului-cadrupentru realizarea

  proiectului

  Valoareaestimat

  (Lei)

  Proceduraaplicat

  Data estimatpentru nceperea

  procedurii*

  Data estimatpentru

  finalizareaprocedurii*

  * Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia lun) de la semnarea acordului de finanare

  3.4.1 INFORMATII PRIVIND ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE/DOCUMENTAIEI DE AVIZARE ALUCRRILOR DE INTERVENII

  Data lansrii procedurii de achiziie pentru elaborarea studiului de fezabilitate/ documentaiei de avizarea lucrrilor de intervenii

  Data elaborarii studiului de fezabilitate/ documentaiei de avizare a lucrrilor de intervenii

  Data ultimei actualizari a studiului de fezabilitate/ documentaiei de avizare a lucrrilor de intervenii

  [se vor completa cu informaii numai paragrafele corespunztoare situaiei la data completrii cereriide finanare ]

  4. FINANAREA PROIECTULUI

  4.1 BUGETUL PROIECTULUI

  Nr. crt Denumirea capitolelor i subcapitolelor CheltuielineeligibileCheltuielieligibile TOTAL TVA

  1 2 3 4 5=3+4 6

  1

  CAPITOL 1

  Cheltuieli pentru obinerea iamenajarea terenului

  1.1 Obinerea terenului1.2 Amenajarea terenului

  1.3 Amenajarea pentru protecia mediului 1.646 1.646 313 TOTAL CAPITOL 1 1.646 1.646 313

  2 CAPITOLUL 2

  15

  15

 • 8/3/2019 Cerere Finantare Fundatia Irina

  19/21

  Cheltuieli pentru proiectare iasisten tehnic

  2.1

  Studii de teren2.2 Cheltuieli pentru avize, acorduri i

  autorizaii 1.647 1.647 0

  2.3 Proiectare i inginerie 73.707 73.707 14.0042.4 Consultan 46.846 46.846 8.9012.5 Asisten tehnic 17.191 17.191 3.266

  TOTAL CAPITOL 2 139.392 139.392 26.1713 CAPITOLUL 3

  Cheltuieli pentru investiii3.1 Construcii i instalaii 2.043.351 2.043.351 388.2373.2 Dotri de specialitate 515.203 515.203 97.8893.3. Achiziionare programe informatice 23.109 23.109 4.391

  TOTAL CAPITOL 3 2.581.663 2.581.663 490.516

  4 CAPITOLUL 4Alte cheltuieli

  4.1 Organizare de antier 10.233 10.233 1.9444.1.1 Lucrri de construcii i instalaii 4.1.2 Cheltuieli conexe organizrii de antier

  4.2 Cote legale 9.785 9.785 0TOTAL CAPITOL 4 20.018 20.018 1.944

  5 CAPITOLUL 5

  Cheltuieli diverse i neprevzute

  5.1 Cheltuieli diverse i neprevzute 141.991

  141.99126.978

  TOTAL CAPITOL 5 141.991 141.991 26.978

  6 CAPITOLUL 6

  Cheltuieli aferente implementriiproiectului

  6.1 Cheltuieli de publicitate i informare 21.500 21.500 4.0856.2 Cheltuieli de audit 27.950 27.950 5.311 TOTAL CAPITOL 6 49.450 49.450 9.396I TOTAL cheltuieli 2.934.160 2.934.160 555.319

  II Alte cheltuieli neeligibile 0 0 0

  III TOTAL GENERAL (I+II) 2.934.160 2.934.160 555.319

  Bugetul proiectului =

 • 8/3/2019 Cerere Finantare Fundatia Irina

  20/21

  b. Valoarea eligibil a proiectului 2.934.160

  c. TVA 555.319

  II Contribuia proprie n proiect, d.c.: 58.683

  a. Contribuia solicitantului la cheltuielileeligibile

  58.683

  b. Contribuia solicitantului la cheltuielileneeligibile

  0

  c. Autofinanarea proiectului* 0

  III TVA 555.319

  IV ASISTEN FINANCIARNERAMBURSABIL SOLICITAT

  2.934.160

  n care:

  I Valoarea total a proiectului = Valoarea neeligibil a proiectului + Valoarea eligibil a proiectului +TVA

  II Contribuia proprie n proiect = Contribuia solicitantului la cheltuieli eligibile + Contribuiasolicitantului la cheltuieli neeligibile + Autofinanarea proiectului*

  *Autofinanarea proiectului se va calcula numai n cazul proiectelor generatoare de venit

  5. CERTIFICAREA APLICAIEI

  5.1 DECLARAIE

  Confirm c informaiile incluse n aceast cerere i detaliile prezentate n documentele anexate suntcorecte i asistena financiar pentru care am aplicat este necesar proiectului pentru a se derulaconform descrierii.

  De asemenea, confirm c nu am la cunotin nici un motiv pentru care proiectul ar putea s nu sederuleze sau ar putea fi ntrziat.

  neleg c dac cererea de finanare nu este complet cu privire la toate detaliile i aspectele solicitate,

  inclusiv aceast seciune, ar putea fi respins.Prezenta cerere a fost completat avnd cunotin de prevederile articolelor 473, 474, 479-484 dinCodul Penal adoptat prin Legea nr. 301/2004.

  Data

  17

  17

 • 8/3/2019 Cerere Finantare Fundatia Irina

  21/21

  Numele , prenumele (litere mari de tipar) reprezentantului legal al solicitantului sau persoaneimputernicite

  MUNTEANU VERGILIA

  Funcia ocupat n organizaie

  DIRECTOR EXECUTIV.

  Semntura..........................

  (tampila)

  ..............................................

  18