Cerere de Finantare Vasrom

34
Anexa 1 CERERE DE FINANŢARE INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE UE FORMULAR PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar Institu ţia Data înregistrării Numele şi prenumele persoanei care înregistrează Număr de înregistrare Semnătura Număr cerere de proiecte* * Se completează în cazul în care se organizează sesiuni periodice de depunere.. TITLUL PROIECTULUI Achizitii de tehnologii si utilaje ultraperformante in vederea cresterii competitivitatii S.C. Vasrom S.R.L. 1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL 1.1. SOLICITANT Denumirea firmei S.C. Vasrom S.R.L. Număr de înregistrare la Registrul Comerţului J12/1781/2002 Cod Unic de Înregistrare / CIF RO 14893169 Adresa poştală Dej, str Valea Jichisului, nr 30, jud Cluj Cod poştal 405200 Poştă electronică [email protected] CF-1

description

Cerere de finantare fonduri europene

Transcript of Cerere de Finantare Vasrom

Page 1: Cerere de Finantare Vasrom

Anexa 1

CERERE DE FINANŢARE

INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE UEFORMULAR PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL

CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARESe completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar

Instituţia

Data înregistrării Numele şi prenumele persoanei care înregistrează

Număr de înregistrare Semnătura

Număr cerere de proiecte** Se completează în cazul în care se organizează sesiuni periodice de depunere..

TITLUL PROIECTULUI

Achizitii de tehnologii si utilaje ultraperformante in vederea

cresterii competitivitatii S.C. Vasrom S.R.L.

1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

1.1. SOLICITANT

Denumirea firmei S.C. Vasrom S.R.L.

Număr de înregistrare la Registrul Comerţului J12/1781/2002

Cod Unic de Înregistrare / CIF RO 14893169

Adresa poştală Dej, str Valea Jichisului, nr 30, jud Cluj

Cod poştal 405200

Poştă electronică[email protected]

1.2. TIPUL SOLICITANTULUI x Societate comercială

Societate cooperativăSe bifează cu X căsuţa corespunzătoare.

DATE DESPRE SOCIETATEA COMERCIALĂ / COOPERATIVĂ

Anul înfiinţării 2002

La data depunerii Cererii de finanţare În anul anterior depunerii Cererii de finanţare*

Număr de angajaţi 141 141

Cifra de afaceri 2634162 4390270

Profitul / Profitul din exploatare 249091 452893* Conform datelor din situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar corespunzător anului anterior.

CF-1

Page 2: Cerere de Finantare Vasrom

1.3. REPREZENTANTUL LEGAL

Nume şi prenume Pop Vasile

Funcţie administrator

Număr de telefon 0264211923

Număr de fax 0264211923

Poştă electronică[email protected]

1.4. PERSOANA DE CONTACT

Nume şi prenume Pop Vasile

Funcţie administrator

Număr de telefon 0264211923

Număr de fax 0264211923

Poştă electronică[email protected]

1.5. BANCA

Banca / Sucursală BCR Dej

Adresa Str Bobalna, nr 5, Dej, jud Cluj

Cod IBAN RO66RNCB0108002682750001

1.6. SPRIJIN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE

A) Aţi beneficiat de asistenţă financiară nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea unei instituţii financiare în ultimii 3 ani? Da x Nu

Dacă da, specificaţi următoarele informaţii pentru 3 proiecte:

Titlul proiectului şi nr. de referinţă Contract de leasing, contract nr 9018637

Stadiul implementării proiectului În curs de implementare Finalizat x

Rezultate propuse şi/sau realizate Achizitie masina

Valoarea proiectului (în lei) 81144

Sursa de finanţare Porche leasing

Titlul proiectului şi nr. de referinţă Credit

Stadiul implementării proiectului În curs de implementare Finalizat x

Rezultate propuse şi/sau realizate Achizitie utilaje

Valoarea proiectului (în lei) 552636

Sursa de finanţare BRD Group

Titlul proiectului şi nr. de referinţă Credit

Stadiul implementării proiectului În curs de implementare Finalizat x

Rezultate propuse şi/sau realizate Cresterea competitivitatii

Valoarea proiectului (în lei) 97200

Sursa de finanţare Banca Transilvania

CF-2

Page 3: Cerere de Finantare Vasrom

B) Specificaţi dacă pentru proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare aţi mai solicitat/ benefi-ciat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 3 ani. Da Nu X

Dacă da, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii:

Denumirea programului şi nr. de înregistrare al proiectului

Sursa de finanţare

2. DESCRIEREA PROIECTULUI

TITLUL PROIECTULUI

Achizitii de tehnologii si utilaje ultraperformante in vederea cresterii competitivitatii S.C. Vasrom S.R.L.

2.1. AXA PRIORITARĂ A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL ŞI DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIEPROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL „CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”

AXA PRIORITARĂ 1 – „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”DOMENIUL DE INTERVENŢIE 1.1 – „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”

OPERAŢIUNEA a) – „Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”SCHEMA DE AJUTOR DE STAT:

„Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii” „Sprijin pentru consultanţă specifică şi instruire specializată acordată întreprinderilor mici şi mijlocii pentru elaborarea şi

implementarea proiectelor de investiţii”

2.2. LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

România

Regiunea de dezvoltare Nord - Vest

Judeţul Cluj

Localitatea Mica

Adresa Sat Mica, comuna Mica, FN, jud Cluj

2.3. DESCRIEREA PROIECTULUI

2.3.0. Activitatea (Codul/ codurile CAEN) pentru care se solicită finanţare nerambursabilă

4120 – Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului

0812

2.3.1. Obiectivul proiectului

Scopul participării firmei S.C. Vasrom S.R.L. în Programul Operaţional Sectorial „Creşterea

competitivităţii economice, axa prioritară 1 – „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”, domeniul de

intervenţie 1.1 – „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a

IMM”, OPERAŢIUNEA a) – „Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”

este accesarea sprijinului financiar pentru achizitia unei unitati de productie - o statie de de sortare si

concasare, precum si achizitionarea unui incarcator frontal, utilaj necesar pentru deservirea ei .Mentionam ca

toate utilajele achizitionate sunt certificate conform standardelor de calitate internationale specifice si tehnologia

lor de fabricatie nu este mai veche de 3 ani. Pentru a demonstra acest fapt, atasam prezentului proiect ofertele

de preturi pentru utilajele pe care dorim sa le achizitionam.

Obiectivul general este cresterea productivitatii si competitivitatii S.C. Vasrom S.R.L. – pe piaţa

produselor de balastiera , contribuind la imbunatatirea performanţei generale a intreprinderilor autohtone (din

acest domeniu) fata de competitorii de specialitate din Uniunea Europeana, precum si la cresterea nivelului de

CF-3

Page 4: Cerere de Finantare Vasrom

trai atat din zona comunei Mica, cat si din Dej prin cresterea bugetului local (datorita taxelor platite de societate)

si reducerea numarului de someri prin noile angajari. Acest obiectiv se va realiza cu asigurarea principiilor

dezvoltarii durabile si printr-o mai buna utilizare a resurselor umane si a altor factori de productie. Cresterea

competitivitatii economice este factorul cheie in determinarea cresterii economice, in conditiile intrarii depline pe

o piata marcata de puternice forte concurentiale.Acest obiectiv este indeplinit prin achizitionarea utilajelor

performante din punct de vedere tehnologic,care vor inlocui utilajele pe care le detinem acum si care sunt

uzate atat moral , cat si fizic si care nu mai fac fata cererii de pe piata, crescand astfel si capacitatea noastra de

a face fata concurentei , adica de a fi competitivi.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Dezvoltarea tehnologiei pentru obtinerea materialelor de balastiera si este indeplinit prin achizitia statiei de

sortare si concasare si a incarcatorului frontal.

- Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv prin dezvoltarea de tehnologii si procedee

pentru obtinerea de noi produse si servicii competitive si este indeplinit prin achizitionarea

atat a statiei de sortare si concasare, cat si Incarcatorului frontal care ne permit obtinerea produselor de

balastiera de o calitate superioara

- Adaptarea intreprinderilor la noile standarde comunitare se va indeplini prin certificarea sistemului integrat

de mediu, asa cum aratam la pct 2.3.2.

- Imbunatatirea veniturilor intreprinderii sprijinite prin cresterea valorii adaugate a produselor , se va

indeplini deoarece folosind utilaje performante, vor scadea preturile de productie.

- Cresterea cifrei de afaceri si a profitului

Atingerea acestor obiective se va realiza prin investitii corporale, prin achizitionarea celor 2 utilaje, ceea

ce va duce la o serie de avantaje, precum:

- Productivitate marita;

- Reducerea costurilor de producţie;

- Consum redus de energie;

- Siguranta in exploatare;

- Cresterea valorii adaugate brute a intreprinderii;

- Cresterea eficienţei utilizarii resurselor de productie;

- Crearea de noi locuri de munca, contribuind astfel la dezvoltarea economica a zonei;

- Imbunatatirea siguranţei la locul de munca si a conditiilor de lucru in productie.

Obiectivele specifice ale proiectului corespund deplin obiectivului specific al Domeniului Major de

Interventie 1, deoarece vizam consolidarea si dezvoltarea companiei prin:

- Imbunatatirea competitivitatii;

- Extindere si modernizare prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi;

- Inovarea proceselor de productie a produselor;

- Accesul pe noi piete;

- Promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului.

Prin realizarea investiţiei si atingerea obiectivelor specifice mai sus amintite vom imbunatati nivelul

tehnologic al produselor si serviciilor in domeniul materialelor de constructii, care sa aiba un impact favorabil

asupra mediului si sa imbunatateasca performantele de mediu ale organizatiei noastre. Astfel, S.C. Vasrom

S.R.L se va alinia in randul firmelor competitive atat din punct de vedere al cresterii productiei, cat si a

performanţei in domeniu pe piata romaneasca si a Uniunii Europene.

2.3.2. Context

CF-4

Page 5: Cerere de Finantare Vasrom

Strategia globala la nivel de organizatie definita pentru urmatorii 6 ani de catre unicul asociat, care este

si administrator are doi poli bine definiti:

1. Strategia globala de crestere a vanzarilor si a activelor.

2. Strategia de portofoliu prin care am stabilit tipul unitatilor de afaceri pe care le detine firma, ce unitati

de afaceri vor fi eliminate, ce unitati de afaceri va dezvolta firma si cum va fi condus grupul format din unitatile

de afaceri existente in firma.

In acest scop, obiectivele principale ale strategiei enuntate mai sus (cresterea vanzarilor si a activelor)

se realizeaza in principal prin cresterea ponderii pe pietele existente, prin patrunderea pe noi piete, prin

introducerea de noi produse. Pe plan investitional acest lucru se traduce prin urmatoarele investitii:

1. Investitia noua cuprinsa in acest proiect cu scopul bine definit de a creste cifra de afaceri, de a

diversifica productia firmei si de a intra pe noi piete . Acest lucru se va realiza prin achizitionarea unei statii de

sortare si concasare si a unui icarcator frontal, care ne dau posibilitatea sa marim productia si calitatea

produselor.

2. In prima jumatate a anului 2012 vom depune proiect pentru o investitie mare prin fonduri europene

pe programul Fondului European pentru Pescuit, a carei valoare estimata este de 300.000 euro, prin intermediul careia

vechile terenuri folosite pentru exploatarea sorturilor din investitia precedenta vor fi transformate in lacuri pentru cresterea

intensiva a pestilor, reusind in felul acesta sa rezolvam in mod fericit redarea terenurilor utilizate pentru exploatarea

sorturilor in circuitul normal.

3. Investitie prin P.O.S., axa prioritara 1 – Un sistem inovativ si ecoficient de productie, Domeniul Major de

Interventie DM 1.1.- Investitii productie si pregatirea pentru competitia de piata a intreprinderilor , in special al IMM,

Operatiunea b)- Sprijin pentru implementarea standardelor internationale prin care dorim sa implementam ISO 14001,

sistem de management de mediu.

Aceste investitii au fost planificate dupa o analiza foarte atenta a pietei si chiar daca planul strategic va

suferi modificari datorita unor factori externi, liniile mari de strategie a organizatiei sunt trasate.

Din punct de vedere tehnic cele trei investitii sunt independente, nefiind conditionate una de existenta

celeilalte, iar ordinea lor de executie este dictata de stringenta retehnologizarii pentru a ramane pe aceasta

piata.

Din punct de vedere financiar investitiile sunt legate intre ele, deoarece realizarea primei investitii va

genera resursele proprii financiare pentru a le putea realiza pe celelalte 2.

Mentionam ca avem certificatul ISO 9001 - sistem de calitate a managementului.

2.3.3. Justificarea necesităţii finanţării nerambursabile

Cresterea competitivitatii, dezvoltarea si consolidarea intreprinderii depind in mod esential de extinderea

activitatilor firmei, achizitia de noi echipamente, tehnologii care sa permita adaptarea serviciilor la cerintele pietei .

Extinderea activitatilor inalt tehnologizate, realizarea de servicii cu valoare adaugata ridicata raspund dezideratului de

competitivitate economica, necesitand insa investitii considerabile.Data fiind cresterea preconizata a constructiilor in tara

noastra, fie ca e vb de constructii de cladiri sau cea de strazi si autostrazi si exigentei in crestere a consumatorilor si, deci

automat va creste si nevoia de produse de balastiera, conducerea firmei a luat hotararea de a face o noua investitie , o

noua statie de sortare si concasare, impreuna cu incarcatorul frontal necesar pentru deservirea ei, menita sa creasca

productivitatea firmei, contribuind la asigurarea unui nivel ridicat al securitatii si protectiei consumatorului si mediului.

Capacitatea de exploatare a statiei pe care o detinem este de 25mc/ora ,este si foarte veche si nu mai corespunde

normelor actuale de exploatare fapt pentru care am pornit un program de retehnologizare. In aceeasi situatie se afla si utilajul de

alimentare a statiei de sortare FANDROMA. Activitatea este deservita de 9 persoane ce lucreaza alternativ pe utilaje si realizeaza CF-5

Page 6: Cerere de Finantare Vasrom

in prezent o productie sezoniera de aproximativ 300.000 lei anual la care se adauga veniturile din transport.

Datorita solicitarilor de piata si pentru reconstructia si reabilitarea drumurilor pentru reabilitarea locurilor si pentru

realizarea investitiilor din industrie si agricultura din zona preconizam cresterea cererii de piata a agregatelor fapt ce ne determina

sa gandim aceasta investitie . De asemenea cererea de agregate cu granulozitate cat mai mica ne determina sa ne dotam cu

concasor si statie de sortare pentru valorificarea superioara a sorturilor cu granulozitate mare.

Investiţia în proiectul de faţă este inevitabilă din următoarele motive:

- in conditiile in care dorim sa ne dezvoltam si sa devenim cat mai competitivi pe piata produselor de balastiera,

avem nevoie de utilaje performante care sa ne permita sa devenim unul din jucatorii importanti de pe aceasta

piata care sa permita fluidizarea fluxului tehnologic

- va creste numarului clientilor nostri

- dacă nu vom asigura condiţii de muncă corespunzătoare, angajaţii noştrii vor fi atraşi de alte firme concurente

- folosirea utilajelor de ultima generatie duc la scaderea costurilor si deci implicit la cresterea valorii adaugate a

produselor

In conditiile existente, in care firma prin capitalul propriu si cu sume atrase de la banci (credite) ar incerca

tehnologizarea propusa prin proiect, durata de executie a proiectului ar fi mai lunga, iar dezvoltarea firmei ar avea mult de

suferit datorita dimensiunii reduse a capitalului de lucru. Prin intermediul ajutorului financiar nerambursabil, firma va reusi 3

lucruri si anume:

- Va scurta perioada de implementare a proiectului datorita faptului ca sumele proprii si atrase vor fi doar

40%din valoarea proiectului

- Va avea la dispozitie un capital de lucru marit substantial datorita disponibilizarii de fonduri financiare realizate

datorita AFN.

- Va castiga credibilitate mai mare in fata partenerilor de afaceri, deoarece o firma care a primit ajutor financiar

nerambursabil poate fi considerata o garantie a calitatii produselor.

Realizarea unei asemenea investiţii duce la creşterea nivelului de trai din zona respectivă. Acest fapt se poate explica

prin creşterea considerabilă a bugetului local, dat fiind faptul că o mare parte din taxele plătite către consiliul local rămâne în

bugetul local şi poate fi investit în infrastructură si prin faptul ca vom mari numarul de angajati cu 15, ceea ce va duce la

diminuarea numarului de someri din judetul Cluj. Totodată sunt si alte firme care furnizeaza materia prima , precum şi

materiale auxiliare ,care pot să mărească capacitatea de producţie. Acest lucru va asigura noi locuri de muncă şi va duce în

mod indirect la angajarea unui număr mai mare de oameni.

Participarea firmei noastre la această posibilitate de finanţare este în măsură să abordeze obiectivele propuse şi să

ducă la bun sfărşit realizarea proiectului. Managementul firmei este capabil să gestioneze resursele umane şi financiare

existente, astfel încât cu angajaţii proprii – desigur cu motivaţii salariale – să contribuie la maximum la realizarea cât mai

eficientă şi promptă a prezentului proiect. Colaboratorii externi – consultanţii de specialitate – au fost contractaţi pe baza

informaţiilor privind experienţa lor şi pe baza proiectelor de referinţe. Colaborarea cu instituţiile administraţiei publice locale

şi cu instituţiile bancare este foarte bună, astfel solicitarea lor nu ne crează decalaje în timp.

Proiectul pe care dorim sa-l implementam este absolut necesar pentru realizarea obiectivului general – deoarece

statia si utilajul pe care dorim sa le achizitionam ne vor mari productivitatea si ne vor permite in viitor dezvoltarea firmei si

pe alte axe de activitate.

La fel si obiectivele specifice, si enumeram aici doar cresterea capacitatii de productie si cresterea cifrei de afaceri sunt

de neconceput fara achizitionarea de utilaje performante care sa permita saltul calitativ si cantitativ.

In cadrul planului de afaceri, Formularul E , in sectiunea de calcul financiar se poate observa ca cifra de afaceri in

perioada imediat urmatoare implementarii proiectului (an 2011) este 8936395 lei, in timp ce in variant fara investitie, pentru

CF-6

Page 7: Cerere de Finantare Vasrom

aceeasi perioada cifra este 6618991 lei .Aceste valori indica clar necesitatea unei finantari pentru implementarea

proiectului. Subliniem ca ipotezele variantei cu investitie sunt in opinia noastra suficient de restrictive pentru a putea fi

atinse.

2.3.4. Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă cuantificat (dacă este cazul)

Beneficiarii directi ai proiectului sunt administratorul si angajatii firmei (141 persoane angajate in prezent

la care se adauga inca15 persoane care vor fi angajate in urma implementarii proiectului) carora le vor creste

veniturile si vor beneficia de conditii optime de munca.

Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt furnizorul statiei de sortare si concasare si a incarcatorului frontal.

Beneficiarii finali ai proiectului sunt clientii si potentialii clienti ai societatii, care vor beneficia de produse

calitative la un pret minim datorita cheltuielilor scazute de productie.

Realizarea unei asemenea investitii duce la cresterea nivelului de trai in zona respectiva,lucru extrem

de important tinand cont de faptul ca in judetul Cluj in luna iulie, rata somajului este 6,3 % in crestere fata de

luna iunie. Acest fapt se poate explica prin cresterea veniturilor bugetului local,dat fiind faptul ca o mare parte

din taxele platite catre stat si consiliul local ramane in bugetul local si poate fi investit in infrastructura.

2.3.5. Resursele implicate în realizarea proiectului

Resurse umane:

Se va constitui o echipa de management la nivelul organizatiei formata din:

- Pop Vasile – administratorul societatii; reprezentantul legal al proiectului ;

- Szekely Laslo – director tehnic in cadrul organizatiei; reprezentantul tehnic al proiectului;

- Vesa Adrian – economist in cadrul organizatiei; responsabilul financiar si administrativ al proiectului ;

Pe langa membri echipei de management, ii mai putem numi pe :

- Rus Mihai, director administrativ

- Rus Daniela, director relatii clientii

- Pop Andrei, operator prelucrare date

care sunt cativa din angajatii de baza ai firmei noastre, cu studii superioare si care isi indeplinesc cu succes

toate sarcinile primite . Atasam prezentului proiect C.V. lor.

In capitolul 2.4, „Managementul proiectelor”, vom detalia sarcinile care revin fiecarui membru al echipei

de management al proiectului.

De asemenea, angajatii care vor fi in contact cu noile utilaje vor fi instruiti pentru o buna optimizare a

fluxului tehnologic. S.C. Vasrom S.R.L. incurajeaza initiativa, implicarea si profesionalismul la toate nivelele

ierarhice.

Resurse materiale:

Pentru realizarea proiectului ,echipa de management constituita la nivelul organizatiei va folosi atat sediul social

situat in Dej, str Jichisului, nr 30, jud Cluj,cat si punctul de lucru situat in sat Mica, FN, jud Cluj. In efectuare deplasarilor

membrii echipei de management vor folosi 3 dintre autoturismele,aflate in dotarea firmei .De asemenea pentru tinerea

evidentei si realizarea legaturilor in vederea derularii proiectului membrii echipei de management vor folosi echipamentele I

T ,aflate in dotarea firmei (calculatoare ,telefoane fixe si mobile, fax, copiator, imprimanta, etc ,,).Putem mentiona de

asemenea ca absolut toata dotarea in utilaje si echipamente aflate actualmente in firma ,vor contribui la realizarea

proiectului propus ,deoarece in urma implementarii va rezulta o sectie unitara de productie..

2.3.6. Activităţi previzionate şi rezultate anticipate

CF-7

Page 8: Cerere de Finantare Vasrom

Nr. crt.

Activitate/subactivităţi Rezultate Indicatori de evaluare Resurse implicate

1. Pregatire pentru proiect, cercetarea pietei

1. Crearea echipei de management al proiectului2. Realizarea unei baze de date privind furnizorii, clientii potentiali3. Deplasarea la furnizorii de echipamente şi potentialii concurenti in domeniu

1. S-a creat o echipa de management alcătuit din 3 persoane: Pop Vasile, Szekely Laslo, Vesa Adrian(Proces verbal a şedinţei de lucru pt infiintarea echipei de management al proiectului din data de 20.07.2009)2. Baza de date cu peste 20 de firme de producatoare de materiale de constructii şi de firme producătoare şi comerciante de tehnologii care vor fi achiziţionate din regiunea Vest, din România, din Ungaria, Slovacia, Germania3. Vizita de lucru la furnizorii de echipamente si la concurenta S.C. Marcom S.R.L. Otopeni, S.C. Global Trans Agro S.R.L. Bucuresti, S.C. Cllas-Apart Import-Export Auto S.R.L. Prahov,si la potentialii concurenti S.C. Samus Constructii SA, S.C. Urisoreana S.R.L., S.C. Somtrans S.R.L., SC Rabexim SRL

- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului- Resurse financiare pentru plata cercetarii pietei

2 Pregatirea proiectului

Contractarea unei firme de consultanta cu experienta vasta in domeniu

Contract de consultanta cu S.C Omnia Impexs S.R.L.

-Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului- Resurse financiare pentru plata proiectantilor

2.1. Obtinerea documentelor care trebuie anexate la proiect

Elaborarea cererilor, adreselor catre institutiile abilitate pentru emiterea acestor documente

Adresa catre Registrul Comertului Cluj, APM Cluj

- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului- Resurse financiare pentru plata documentelor cerute in anexa la proiect

3. Depunerea proiectului pentru finantare

Elaborarea proiectului in sine

Încheierea Procesului verbal de predare - primire cu proiectantul si cu firma de consultanta

- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului- Consultantul proiectului- Resurse financiare pentru plata resurselor umane implicate in proiect

4. Semnarea contractului de finantare

Contractul de finantare semnat de ambele parti

Obtinerea Contractului Cadru cu institutia finantatoare

Conducatorul de proiect – responsabil proiect

5. Publicitate Publicitatea inceperii activitătiilor proiectului

Contract de publicitate, publicatia in care a aparut

- Angajatii firmei care fac parte din echipa de

CF-8

Page 9: Cerere de Finantare Vasrom

management al proiectului- Resurse financiare pentru plata publicitatii

6. Organizarea de bunuri (echipamente tehnologice)

Primirea de suficiente oferte pentru achizitii de bunuri

Primirea de minim 3 oferte achizitii de bunuri

- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

6.1. Contractarea achizitii de bunuri (echipamente tehnologice)

Semnarea contractului de furnizare de bunuri cu firmele castigatoare la licitatie

Semnarea contractului de furnizare de bunuri cu firmele castigatoare la licitatie

Conducatorul de proiect – responsabil proiect

7. Recrutare si selectie de personal

Plan de recrutare, anunturi de angajare, interviuri de selectie, o sedinta de evaluare candidati

Documentele CV-urilor, ale ghidurilor de evaluare candidati, contracte de muncă, inregistrari in registrul de intrare-iesire

- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului

8. Derularea proiectului

Organizarea şi managementul continuu derularii proiectului

Activitati, controling saptamanal

- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului - Resurse financiare pentru plata constructorilor

8.1. Achizitia tehnologiei din proiect

Livrarea si receptia bunurilor contractate

Semnarea proceselor verbale de receptie(2 procese verbale de receptie)

Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului- Consultantul proiectului

8.2.. Intocmirea Dosarelor Cererii de Plată

Avizarea cheltuielilor eligibile ale proiectului de catre institutia finantatoare

Justificarea finantarii de 2292192,52 lei in 2 transe de plata

Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului- consultantul proiectului

9. Depunerea Dosarelor Cererii de Plată

Avizarea cheltuielilor eligibile ale proiectului de către instituţia finanţatoare

Obţinerea finanţării de 2292192,52 lei in 2 transe de plata

Angajaţii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului- consultantul proiectului

10. Monitorizarea proiectului

- Controlul calitativ al proiectului- Controlul incadrarii in termenele intermediare si finale de realizare al proiectului- Control economic al proiectului

3 vizite pe saptamana pe teren si consultari cu persoanele implicate in proiect

- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului- consultantul proiectului

11. Publicitate Publicitatea incheierii Contract de publicitate, - Angajatii firmei

CF-9

Page 10: Cerere de Finantare Vasrom

activitatilor proiectului publicatia in care a aparut care fac parte din echipa de management al proiectului- Resurse financiare pentru plata publicitatii

12. Finalizarea şi evaluarea proiectului

- Masurarea realizarilor in cadrul proiectului- Compararea realizarilor cu obiectivele initiale ale proiectului

- Determinarea cauzelor perturbatoare pentru evitarea acestora la proiectele viitoare

Elaborarea unui studiu de caz pe baza experientelor atat pozitive cat si negative despre proiect

- Angajatii firmei care fac parte din echipa de management al proiectului- Consultantul proiectului

Daca este necesar, se vor insera linii suplimentare în tabel.

2.4. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Membrii echipei de management sunt in prezent angajati ai S.C. Vasrom S.R.L. si detin urmatoarele functii:

- un responsabil legal – reprezentat de administratorul societatii, domnul Pop Vasile

- un responsabil tehnic – reprezentat de domnul Szekely Laslo, care detine functia de director tehnic in

cadrul societatii

- un responsabil financiar si administrativ– reprezentat de domnul Vesa Adrian, care detine functia de

economist in cadrul societatii

Reprezentantul legal va avea urmatoarele sarcini:

1.Sarcini in cadrul relatiilor cu finantatorul

- Semneaza si raspunde de documentatia depusa in cadrul cererii de finantare si a informatiilor

suplimentare aferenta acesteia;

- Semneaza si raspunde de contractul de finantare;

- Semneaza si raspunde de documentatiile depuse in cadrul procedurii de implementare la finantator.

2.Sarcini in cadrul relatiilor cu furnizorii

- Semneaza si raspunde de contractele cu furnizorii de echipamente tehnologice Dispune plata catre

furnizori;

- Alege furnizorii de servicii de publicitate pentru publicitatea proiectului impreuna cu responsabilul

tehnic si responsabilul administrativ;

- Tine legatura cu consultantii pentru furnizarea documentelor pentru implementarea proiectului.

3.Sarcini in cadrul procedurii de achizitii

- Decide furnizorii carora li se trimit cereri de oferte, instiintari;

- Raspunde la solicitarile de informatii ale ofertantilor;

- Semneaza si raspunde la cererile de oferte;

- Evalueaza impreuna cu responsabilul tehnic si responsabilul administrativ ofertele primite;

- Decide, impreuna cu responsabilul tehnic si responsabilul administrativ atribuirea contractului de

achizitie.

4.Sarcini in cadrul activitătilor de recrutare si selectie

- Publica, impreuna cu responsabilul tehnic si responsabilul administrativ, anuturile de angajare;

- Organizeaza, impreuna cu responsabilul tehnic si responsabilul administrativ, interviurile de angajare;

- Decide, impreuna cu responsabilul tehnic, persoanele care urmeaza sa fie angajate.

CF-10

Page 11: Cerere de Finantare Vasrom

Responsabilul tehnic va avea urmatoarele sarcini:

1.Sarcini in cadrul relatiilor cu finantatorul

- Semneaza si raspunde de documentatia depusa la finantator, in cazul in care se solicita informatii sau

clarificari tehnice de catre finantator.

2.Sarcini in cadrul relatiilor cu furnizorii

- Semneaza si raspunde de contractele cu furnizorii de bunuri;

- Alege furnizorii de servicii de publicitate pentru publicitatea proiectului, impreuna cu responsabilul

tehnic şi responsabilul administrativ;

- Tine legatura cu consultantii pentru furnizarea documentelor pentru implementarea proiectului.

3.Sarcini in cadrul procedurii de achizitii

- Decide, impreuna cu reprezentantul legal si responsabilul administrativ, furnizorii carora li se trimit

cereri de oferte, instiintari;

- Raspunde la solicitarile de informatii ale ofertantilor;

- Evalueaza, impreuna cu reprezentantul legal si responsabilul administrativ, ofertele primite;

- Decide, impreună cu reprezentantul legal si responsabilul administrativ, atribuirea contractului de

achizitie.

4.Sarcini in cadrul activitătilor de recrutare si selectie

- Publica, impreuna cu reprezentantul legal si responsabilul administrativ, anunturile de angajare;

- Organizeaza, impreuna cu reprezentantul legal si responsabilul administrativ, interviurile de angajare;

- Decide, impreuna cu responsabilul legal, persoanele care urmează sa fie angajate.

Responsabilul financiar si administrativ va avea urmatoarele sarcini:

1.Sarcini in cadrul relatiilor cu finanţatorul

- Semneaza si raspunde de documentatia depusă la finantator, in cazul in care se solicita informatii sau

clarificari tehnice de catre finantator.

2.Sarcini in cadrul activitatii administrative a proiectului

- Raspunde de activitatea de secretariat a proiectului;

- Multiplica si editeaza materialele care i se solicita;

- Realizeaza registrul de intrari-iesiri ale documentelor proiectului si face toate inregistrarile in cadrul

acestuia;

- Intocmeste rapoarte, referate, editeaza brosuri si alte materiale promotionale, articole, comunicate,

scrisori;

- Raspunde de organizarea protocolului in cadrul proiectului la sedinte;

- Preia si transmite mesajele venite prin telefon sau direct de la clienti;

- Se ocupa de partea de corespondenta (fax, posta, e-mail), redactarea, expedierea si confirmarea

acesteia;

- Are ca responsabilitate administrarea si gestionarea contractelor, actelor, documentelor si faxurilor;

- Primeste clientii, colaboratorii si vizitatorii care vin in firma si asigura acestora protocolul;

- Organizeaza si participa la sedinte, conferinte, evenimente, cand i se solicita acest lucru, si intocmeste

raportul in urma acestor activitati;

- Redacteaza procesele-verbale ale sedintelor pentru organizarea proiectului;

- Convoaca participantii la sedinţele proiectului.

3.Sarcini in cadrul relatiilor cu furnizorii

CF-11

Page 12: Cerere de Finantare Vasrom

- Semneaza si raspunde de contractele cu furnizorii de bunuri;

- Alege furnizorii de servicii de publicitate pentru publicitatea proiectului impreuna cu responsabilul

tehnic, responsabilul administrativ si reprezentantul legal;

- Tine legatura cu consultantii pentru furnizarea documentelor financiare pentru implementarea

proiectului.

4.Sarcini in cadrul procedurii de achizitii

- Decide, impreuna cu reprezentantul legal, reprezentantul tehnic şi responsabilul administrativ, furnizorii

carora li se trimit cereri de oferte, instiintari;

- Raspunde la solicitarile de informatii ale ofertantilor;

- Evalueaza, impreuna cu reprezentantul legal, reprezentantul tehnic şi responsabilul administrativ,

ofertele primite;

- Decide, impreuna cu reprezentantul legal, reprezentantul tehnic şi responsabilul administrativ,

atribuirea contractului de achizitie.

- Organizeaza, supervizeaza si coordoneaza din punct de vedere administrativ procedura de achizitie;

- Redacteaza anunturile de participare la procedura de achizitie;

- Redacteaza invitatiile catre ofertanti;

- Se asigura ca ofertantii au primit invitatiile si preia toate solicitarile de informatii de la acestia;

- Inregistreaza in registrul de intrari-iesiri ofertele si toate documentele care intra si care ies;

- Participa la sedinta de evaluare a ofertelor;

- Redacteaza procesele-verbale ale sedintei de evaluare a ofertelor;

- Redacteaza instiintarile catre ofertanti.

5.Sarcini in cadrul documentelor si dosarelor pentru finantator

- Mentine legatura cu consultantii care se vor ocupa de implementarea proiectului;

- Furnizeaza copii ale documentelor solicitate de catre consultanti;

- Face inregistrari ale intrarilor si iesirilor de documente necesare in relatia cu finantatorul.

6.Sarcini in cadrul activitatilor de implementare a proiectului

- Raspunde de receptia sistemului

7.Sarcini in cadrul activitatilor de recrutare si selectie

- Publica, impreuna cu reprezentantul legal, reprezentantul tehnic si responsabilul administrativ,

anunturile de angajare;

- Organizeaza, impreuna cu reprezentantul legal, reprezentantul tehnic si responsabilul administrativ,

interviurile de angajare;

- Decide, impreuna cu responsabilul tehnic si reprezentantul legal, persoanele care urmează să fie

angajate.

Responsabilul legal poate fi inlocuit de catre responsabilul tehnic, responsabilul tehnic de catre

reprezentantul legal, iar reprezentantul administrativ de oricare dintre ceilalti doi membri ai echipei.

Redam mai jos activitatile si subactivitatile din cadrul proiectului nominalizand responsabilitatile si termenele:

1.Pregatire pentru proiect, cercetarea pietei – responsabil sef proiect Pop Vasile – termen 20 iulie 2009

- Crearea echipei de management al proiectului

- Realizarea unei baze de date privind furnizorii, clienţii potenţiali

- Deplasarea la furnizorii de echipamente şi potenţialii concurenţi în domeniu

2. Pregatirea proiectului – responsabil sef proiect Pop Vasile – termen 5 august 2009

- Contractarea unei firme de consultanţă cu experienţă vastă în domeniu

CF-12

Page 13: Cerere de Finantare Vasrom

2.1. Obtinerea documentelor ce trebuie anexate la proiect - responsabil financiar si administrativ al

proiectului Vesa Adrian – termen 15 august 2009

- Elaborarea cererilor, adreselor catre institutii abilitate pentru emiterea acestor documente

3.Depunerea proiectului pentru finantare – responsabil sef proiect Pop Vasile – termen 18 septembrie 2009

- Elaborarea proiectului in sine

4. Semnarea contractului de finantare – responsabil sef proiect Pop Vasile – termen 30 octombrie 2009

- Semnarea contractului de finanţare

5.Publicitate – responsabil financiar si administrativ Vesa Adrian – termen 1 luna de la semnarea contractului

de finantare

- Contract de publicitate inceperii activităiilor proiectului

6. Organizarea achizitiilor pentru achizitii de bunuri (echipamente tehnologice) – responsabil

tehnic Szekely Laslo – termen 2 luni de la semnarea contractului de finantare

- Primirea de suficiente oferte atat pentru executia lucrarilor de constructii, cat si pentru achizitii de

bunuri

6.1.Contractarea achizitii de bunuri (echipamente tehnologice) – responsabil sef proiect Pop Vasile –

termen 3 luni de la semnarea contractului de finantare

- Semnarea Contractului de furnizare de bunuri cu firmele castigatoare la licitatie

7. Recrutare si selectie de personal – echipa de management al proiectului, Pop Vasile, Szekely Laslo, Vesa

Adrian – termen 15 luni de la semnarea conttractului de finantare

- Plan de recrutare

- Anunturi de angajare

- Interviuri de selectie

- Sedinta de evaluare candidati.

8. Derularea proiectului – echipa de management al proiectului, Pop Vasile, Szekely Laslo, Vesa Adrian –

termen continuu, 15 luni de la semnarea contractului de finantare

- Organizarea şi managementul continuu derularii proiectului

8.1.Achiziţia tehnologiei din proiect – responsabil tehnic Szekely Laslo – termen 15 luni de la semnarea

contractului de finantare

- Livrarea si receptia bunurilor contractate

8.2. Intocmirea Dosarelor Cererii de Plata – responsabil financiar si administrativ al proiectului Vesa Adrian –

termen 15 luni de la semnarea contractului de finantare

- Avizarea cheltuielilor eligibile ale proiectului de catre institutia finantatoare

9.Depunerea Dosarelor Cererii de Plata – responsabil sef proiect Pop Vasile – termen 15 luni de la

semnarea contractului de finantare

- Avizarea cheltuielilor eligibile ale proiectului de catre institutia finantatoare

10.Monitorizarea proiectului - echipa de management al proiectului, Pop Vasile, Szekely Laslo, Vesa Adrian –

termen continuu, 15 luni de la semnarea contractului de finantare

- Controlul calitativ al proiectului

- Controlul incadrarii in termenele intermediare si finale de realizare ale proiectului

- Control economic al proiectului

11.Publicitate – responsabil financiar si administrativ al proiectului Vesa Adrian – termen 15 luni de la

semnarea contractului de finantare

- Publicitatea incheierii activitatilor proiectului

CF-13

Page 14: Cerere de Finantare Vasrom

12.Finalizarea si evaluarea proiectului – echipa de management al proiectului, Pop Vasile, Szekely Laslo,

Vesa Adrian – termen continuu, 15 luni de la semnarea contractului de finantare

- Masurarea realizarilor in cadrul proiectului

- Compararea realizarilor cu obiectivele initiale ale proiectului

Determinarea cauzelor perturbatoare pentru evitarea acestora la proiectele viitoare.

2.5. DURATA PROIECTULUI

Proiectul urmeaza sa se implementeze din momentul incheierii contractului de finantare, perioada de

implementare fiind de 15 luni.

2.6. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

Activitate De la …(luna … de la semnarea contractului)

Până la …(luna … de la semnarea contractului)

1.Pregatire pentru proiect, cercetarea pietei

Realizat

2.Pregatirea proiectului Realizat

3.Depunerea proiectului pentru finantare

Realizat

4.Semnarea contractului de finantare Realizat

5.Publicitate inceperea implementarii luna 1 de la semnarea contractului luna 1 de la semnarea contractului

6.Organizarea executarii lucrarilor de construire si achizitii de bunuri (echipamente tehnologice)

luna 1 de la semnarea contractului luna 3 de la semnarea contractului

7.Recrutare si selectie de personalluna 6 de la semnarea contractului luna 15 de la semnarea contractului

8.Derularea proiectului luna 1 de la semnarea contractului luna 15 de la semnarea contractului

9.Depunerea Dosarelor Cererii de Plată

luna 8 de la semnarea contractului luna 15 de la semnarea contractului

10.Monitorizarea proiectului luna 1 de la semnarea contractului luna 15 de la semnarea contractului

11.Publicitate sfarsitul implementarii Luna18 de la semnarea contractului luna 15 de la semnarea contractului

12.Finalizarea şi evaluarea proiectului luna 18 de la semnarea contractului luna 15 de la semnarea contractului

2.7. INDICATORI

IndicatoriLa începutul perioadei de

implementare

La sfârşitul perioadei de

implementare

La sfârşitul perioadei de menţinere obligatorie a investiţiei

(3 ani)

Realizare

Active tangibile achiziţionate prin proiect (buc.)1. Statie sortare concasare2. Incarcator frontal pe pneuri

000

211

211

Active intangibile achiziţionate prin proiect (buc.) 0 0 0

Suprafaţa de producţie modernizată/construită prin proiect (mp) 0 0 0

Rezultat

Creşterea cifrei de afaceri (%) 77 162

CF-14

Page 15: Cerere de Finantare Vasrom

Numărul locurilor de muncă create 15 15

Numărul locurilor de muncă menţinute 141 141 141

2.8. RELAŢIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE

Tip Denumire Mod de relaţionare

Program

POS CCE – Axa prioritara4: TIC pentru sectoarele public si privat; Domeniul major de interventie 1 – Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei

Impreuna cu POS CCE, Axa prioritara 1 contribuie la cresterea productivitatii si crearea unei baze dinamice

ProgramPOS CCE Axa Prioritara 2: Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare pentru competitivitate

Coroborat cu POS CCE Axa prioritara 1, contribuie la promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate

ProgramPOS CCE Axa Prioritara 4: Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a functionarii sistemului energetic

Coroborat cu POS CCE Axa prioritara 1, contribuie la promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate

Program Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

POS DRU include domenii majore de interventie orientate catre angajatori si angajati, actiuni care sunt complementare POS CCE Axa 1

Strategie

PND 2007 – 2013: Prioritatea I „Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere”CNSR: Prioritatea a doua „Cresterea competitivitatii economice pe termen lung”Cadrul Regional Strategic de Dezvoltare 2007-2013Planul de dezvoltare al judetului Cluj 2007-2013

Contribuie in mod direct la atingerea obiectivelor specifice ale acestor documente: cresterea competitivitatii, dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere.

Proiect

Proiecte ale APL, Camerei de Comert si ale Asociatiilor oamenilor de afaceriPromovarea cercetarii si dezvoltarii economiceElaborarea unor strategii de marketing pentru micii intreprinzatoriRealizarea de studii si crearea unei baze de date necesare dezvoltarii IMM-urilor

Obiectivele coincid sau sunt complementare

Alt document relevant la nivel naţional/ regional

Strategia Nationala de Dezvoltare Durabila a Romaniei „Orizont 2025”HG 1172/ 2005 (MO 945/ 24.10.2005) privind aprobarea Politicii Industriale a Romaniei si a Planului de actiune pentru implementarea Politicii industriale a Romaniei

Obiective complementare

2.9. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Organizaţia este plătitoare de TVA? Da x Nu

Dacă NU, există activităţi în cadrul proiectului pentru care solicitaţi finanţare conform prezentei cereri, pentru care organizaţia este plătitoare de TVA ? Daca DA, vă rugăm să prezentaţi codul de plătitor de TVA pentru activităţile desfăşurate.

Da Cod plătitor RO 14893169 Nu x

2.10. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

Pentru a demonstra sustenabilitatea proiectului vom arata modul cum vom asigura cele trei aspecte ale

CF-15

Page 16: Cerere de Finantare Vasrom

sustenabilitatii unui proiect.

Sustenabilitatea financiara

Asa cum aratam in planul de afaceri la capitolul 8 (planul financiar), previziunea fluxului de numerar ne

arata faptul ca pe toata perioada de implementare si pentru perioada prognozata de trei ani de dupa

implementare, organizatia are resursele financiare necesare pentru plata dobanzilor si ratelor aferente

investitiei in conditiile mentinerii capacitatii de plata a societatii.

De asemenea, si faptul ca managerii au decis sa reinvesteasca profitul in noul proiect si decizia de

sustinere a cresterii economice din surse exterioare (de la banci si asociatii societatii), dar intr-o proportie care

sa mentina nemodificata rata de indatorare a societatii, demonstreaza performantele proiectului de investitii

(managerii fiind cei mai informati despre performantele noilor proiecte).

Sustenabilitatea organizationala

Organizatia are suficienta forta de resurse umane actuala (dovada si CV-urile atasate) si va avea grija

si de resursele umane viitoare. Pentru a asigura acest lucru, in primul an de dupa implementarea proiectului

echipa va desfasura doua activitati principale menite sa indeplineasca obiectivele stabilite in privinta vanzarilor.

1. Urmarirea functionarii normale a organizatiei pana la integrarea completa in ciclu de productie a noilor

achizitii, stiut fiind faptul ca orice noua investitie are nevoie de un interval de timp de pana la un an de zile

pana ajunge la functionare optima, timp necesar pentru a fi cunoscute problemele de functionare, de utilitati,

de personal, administrative.

2. Activitatea de vanzare a noii productii care va aparea datorita implementarii investitiei, stiut fiind faptul ca a

produce fara a putea vinde duce repede la faliment. Daca in primul caz conducerea executiva poate sa

rezolve problemele care se ivesc, pentru cel de al doilea caz este nevoie de suplimentarea departamentului de

vanzari si marketing cu economisti capabili sa indeplineasca obiectivele stabilite in privinta vanzarilor.

Sustenabilitea tehnica

Firma, prin echipa de management, va asigura mentenanta post implementare a proiectului prin doua cai:

- Prin contractele de achizitii va asigura o perioada de garantie cat mai lunga cu putinta si scalarizarea

personalului pentru exploatarea corecta a utilajelor si liniilor tehnologice

- Prin personalul tehnic pe care il are la dispozitie va asigura ciclurile de revizii si reparatii tehnice, astfel

incat sa mentina utilajele si liniile tehnologice la capacitatea nominala de productie.

2.11. INFORMARE ŞI PUBLICITATE

Nr. crt. Activitatea de informare şi publicitate (vă rugăm descrieţi pe scurt) Durata estimată/ Perioada

1. Anunt de presa in ziarul local privind inceperea proiectului 3 zile / 1 zi dupa semnarea contractului

2. Inchiderea proiectului cu mentionarea rezultatelor obtinute3 zile /15 luni de la semnarea contractului

3.Autocolant cu textul „Echipament achizitionat cu finantare” si logoul fondurilor P.O.S.

Permanent/ dupa achizitionarea utilajelor

3. CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ

3.1. IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI (VĂ RUGĂM SĂ EXPLICAŢI MODUL ÎN CARE PROIECTUL VA RESPECTA PRINCIPIUL „POLUATORUL PLĂTEŞTE”)

Fiind vorba de utilaje de ultima generatie, ele nu polueaza deloc mediul, fiind proiectate si folosindu-se o

tehnologie prietenoasa cu mediul. Strategia de viitor a organizatiei este astfel conceputa incat sa nu fie

CF-16

Page 17: Cerere de Finantare Vasrom

promovate tehnologii sau produse care sa atenteze la siguranta mediului inconjurator.

In anul 2010, vom depune proiect pe POS –CCE, Axa Prioritara 1, Domeniul de interventie D1.1 – Investitii

productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM Operatiunea d) – Sprijin

pentru implementarea standardelor internationale, prin care dorim sa implementam masura de imbunatatire a

calitatii mediului ISO 14001, pentru proiectul realizat. Pt a putea implementa ISO 14001, am prins in aceasta

faza, cateva masuri menite sa micsoreze impactul proiectului asupra mediului.

In ceea ce priveste masurile care vor fi luate pentru protectia mediului acestea sunt :

- Scurgerea apelor pluviale va fi asigurată prin pante spre canalizarea pluvială. Nu sunt surse de poluanti

pentru apele pluviale. Apele se vor deversa în rigola existentă la marginea drumului.

- Apele meteorice de pe platformele incintei sunt colectate prin intermediul rigolelor. Apele vor fi filtrate cu

ajutorul unui deznisipator. Apele curate se vor colecta şi se vor introduce în fluxul de producţie.

- Statia de sortare concasare are filtre pentru evacuarea în atmosferă a impurităţilor provenite din procesul

productiv, astfel cantitatea de pulberi este redusă la minimum.

- Sursele de zgomot vor proveni de la instalaţiile care vor fi montate pe platformele betonate. În jurul parcelei

se va planta o perdea verde deasă, care va reduce nivelul de zgomot..

- Din punctul de vedere al protectiei ecosistemelor programul functional, materialele utilizate se inscriu in

conceptul de dezvoltare durabila a ambientului, negenerand poluare pentru ecosistemele terestre si

acvatice.Nu va fi afectată flora şi fauna locală.

- Din procesul de producţie rezultă ape reziduale cu suspensii de agregate provenite în urma spălării

echipamentelor. Aceste ape se filtrează într-un reciclator, de unde se separă sorturile, iar apa va fi condusă

spre canalizare.

- Deseurile menajere se vor evacua printr-o firma specializată de salubritate.

3.2. DEZVOLTAREA DURABILĂ

Conceptul de dezvoltare durabila propune constientizarea efectelor pe care le au actiunile noastre

asupra mediului, care pe viitor ne vor afecta si pe noi, si de asemenea ofera metode prin care activitatile

omului sa nu dauneze naturii.

Metode:

- Reducerea consumarii resurselor – se refera la resursele care nu pot fi reinnoite, care nu trebuie

folosite, si utilizarea celor care pot fi innoite in timp sau inepuizabile (energie solara);

- Protectia impotriva poluarii – interzicerea sau limitarea folosirii materialelor chimice, deseurilor si

poluantilor, restrictionarea transportului de combustibil petrolier;

- Reciclarea resurselor – hartie, freon, aluminiu, metale sau ambalaje reciclabile;

- Protejarea resurselor – interzicerea desfasurarii de activitati economice in anumite zone protejate

(rezervatii naturale) care au atat valoare ecologica, cat si estetica si recreationala.

Alta componenta a dezvoltarii durabile este cea legata de societate, care se va realiza prin atingerea

unui consens social privind noile scopuri de dezvoltare, altele decat cresterea industriala, neglijarea principiilor

naturale si fantaziile de fezabilitate tehnologica.

Se doreste ca dezvoltarea economica, in cadrul careia se urmareste satisfacerea cerintelor prezente

de consum, sa nu prejudicieze sau sa compromita cerintelor generatiilor viitoare.

Vom urmari ca utilajele cumparate sa poata imbunatati conditiile de mediu, iar in cazul in care acest

lucru nu se poate , cel putin se vor respecta cerintele de mediu. Activitatea se desfasoara intr-o zona care nu

CF-17

Page 18: Cerere de Finantare Vasrom

este protejata, adica nu este rezervatie naturala. Si in plus, toata hartia pe care o vom folosi si de care nu mai

este nevoie, o vom da unui centru de reciclare, iar in ceea ce priveste pliantele pe care se va tipari reclama, se

va folosi hartie reciclata.

Chiar daca componenta economica este determinanta pentru ca reprezinta factorul esential al dezvoltarii

unei societati, atunci cand am conceput noi proiectul am tinut cont de factorul de mediu, asa cum am aratat

mai sus, precum si de factorul social, prin faptul ca am gandit amplasarea ei intr-o zona in care componenta

operationala a fortei de munca era in suferinta.

Chiar daca componenta economica este determinanta, fiindca ea reprezinta factorul esential al

dezvoltarii, trebuie sa tinem cont si de aspectul de mediu si de cel social.

O dezvoltare durabila trebuie sa prezinte simultan progrese in toate cele 4 componente:

1. Productivitatea – trebuie sa creasca continuu deoarece cresterea economica este esentiala pentru

dezvoltarea umana.

2. Echitatea – populatia trebuie sa aiba acces echitabil la optiuni.

3. Durabilitate – accesul la optiuni trebuie asigurat nu numai pentru generatiile prezente ci si pentru

generatiile viitoare. Toate formele de capital – fizic, uman si mediu trebuie reintregite.

4. Imputernicirea – omul trebuie sa participe deplin la deciziile si la procesele care-i modifica viata

(montarea parasolarelor pe halele existente ne reduce mult cheltuielile cu apa calda si incalzirea).

3.3. EGALITATEA DE ŞANSE

Regulamentul de ordine interioara a S.C. Vasrom S.R.L. cuprinde dispozitii cu privire la egalitatea de sanse si

tratament egal intre angajati, femei si barbati, in cadrul relatiilor de munca de orice fel, cat si interzicerea

discriminarilor bazate pe sex, apartenenta la grupuri minoritare, rasa, religie, dizabilitati.

S.C. Vasrom S.R.L. se angajeaza ca pe durata implementării proiectului sa respecte toate politicile si practicile

referitoare la egalitatea de sanse si nu va realiza nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferinta pe baza

de: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varsta,

handicap, boala cronica contagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt

criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunosterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de

egalitate, a drepturilor omului şi a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul

politic, economic, social si cultural sau orice alte domenii ale vietii publice.

S.C. Vasrom S.R.L. cunoaste si tine seama de prevederile legale:

- OUG nr. 137/ 2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare;

- Legea nr. 202/ 2002 republicata privind egalitatea de sanse intre barbati si femei, cu modificarile si

completarile ulterioare.

Principiile egalitatii de sanse sunt avute in vedere la:

- Incheierea, suspendarea, modificarea sau incetarea raportului de munca;

- Stabilirea si modificarea atributiilor de serviciu, locului de munca sau a salariului;

- Acordarea de beneficii egale pentru munca de valoare egala;

- Formarea, perfectionarea si promovarea profesionala;

- Aplicarea masurilor disciplinare;

- Acordarea drepturilor sociale, altele decat cele ce reprezinta salariul.

Analiza si identificarea factorilor ce pot afecta egalitatea de sansa :

- activitatea se va desfasura in comuna Mica. Conducerea societatii are ca bazin pentru recrutarea

fortei de munca tot judetul Cluj, dar bazinul principal il constituie localitatea Dej .Conform ultimului

CF-18

Page 19: Cerere de Finantare Vasrom

recensamant, orasul are o populatie de 38437 din care 32678 sunt romani, 5433 sunt maghiari, romi

258, si 68 alte 11 nationalitati.

- structura societatii pe sexe este urmatoarea :barbati 18723, femei 19714.

- nr persoanelor pana la 14 ani este de 6578, intre 15 si 59 de ani – 25784, iar peste 60 de ani - 6075

Avand in vedere cele de mai sus, factorii care ar putea influenta egalitatea de sanse sunt urmatorii:

1. Sexul salariatului

2. Etnia

3. Varsta

Pentru asigurarea egalitatii de sanse conducerea societatii are in vedere urmatoarele masuri, in cadrul

proiectului:

1. Sexul salariatului. Prin implementarea unor tehnologii noi de productie ( automatizarea unor faze care

se presteaza) se creeaza conditii pentru ca unele locuri de munca sa poata fi ocupate de femei, in

ciuda specificului domeniului de activitate. Acestea ar fi :contabilitate, secretariat, etc.

2. Zona de amplasare are o indelungata traditie multietnica. Conducerea societatii are in vedere doar

criterii profesionale in selectarea personalului in cadrul proiectului. Mentionam ca la data depunerii

proiectului societatea are 15 salariati eficienti de etnie maghiara si roma.

3. In ceea ce priveste varsta angajatilor, singurul criteriul de angajare, este, asa cum am spus si mai

sus, competenta profesionala, si in nici un caz varsta persoanei respective.In plus, le vom da ocazia

studentilor sa-si faca practica la firma noastra, oferindu-le ocazia sa castige experienta, astfel incat la

finalizarea studiilor sa poata sa-si poata gasi un loc de munca pe masura studiilor.

Mai mentionam ca in ceea ce priveste salarizarea , nu se vor face discriminari, toti angajatii vor fi

renumerati in functie de munca depusa, indiferent de sex, etnie, dizabilitati fizice, varsta, etc.

3.4. ACHIZIŢII

ACHIZIŢII DEMARATE/ EFECTUATE PÂNĂ LA DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE

Nr. crt.

Obiectul contractului/ Acordului-cadru pentru realizarea proiectului

Valoarea reală

Procedura aplicată Data începerii procedurii

Data finalizării procedurii/

Stadiul procedurii

Euro Lei

1. Achizitie serviciu de consultanta 42.800180487.6

Norme interne de achizitii, anexa V la Contractul de finantare

august 2009septembrie 2009

2.

ACHIZIŢII PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE

Nr. crt.

Obiectul contractului/ Acordului-cadru pentru realizarea

proiectului

Valoarea estimată

Procedura aplicată

Data estimată pentru

începerea procedurii*

Data estimată pentru

finalizarea procedurii*

Euro Lei

1.Furnizare produse –achizitie statie de sortare si concasare

675.0002846475

Norme interne de achizitii, anexa V la Contractul de finantare

Luna 1 Luna 3

2. Furnizare produse - achizitie incarcator frontal

181.000 763277 Norme interne de achizitii, anexa V la

Luna 1 Luna 3

CF-19

Page 20: Cerere de Finantare Vasrom

Contractul de finantare

* Se va completa cu nr. lunii (ex. a 3-a lună) de la semnarea acordului de finanţare.

4. BUGETUL PROIECTULUI/ SURSE DE FINANŢARE

4.1. DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIALĂ

Nr. crt. Denumirea cheltuielii*

Valoarea totală a

cheltuielii cu TVA (lei)

Valoarea totală

eligibilă a cheltuielii

(lei)

Finanţarea nerambursabilă Contribuţia proprie

Prevederile legale

Procentul (%)

Valoarea finanţării

nerambursabile (lei)

la valoarea eligibilă a cheltuielii

(lei)

Cheltuieli conexe şi neeligibile

(lei)

0 1 2 = 3+8 3 = 6+7 4 5 6 7 8

Teren

Clădire (total), din care:– Achiziţie– Construcţie– Modernizare– …

Mijloace fixe (total), din care:– Tangibile1.Statie sortare si concasare

2.Incarcator frontal– Intangibile

4295604.88

3387305.25908299.63

3609752

2846475

763277

60

60

60

2165851.2

1707885

457966.2

1443900.8

1138590

305310.8

685852.88

540830.25145022.63

Consultanţă (total), din care:– pentru pregătirea proiectului– elaborare de studii tehnice, etc.– pentru implementarea proiectului

214780.24

150346,17

64434,07

180487.6

126341,32

54146,28

70

70

70

126341.32

88438,92

37902,4

54146.28

37902,4

16243,88

34292.64

24004,85

10287,79

Instruire specializată

Alte cheltuieli- montaj utilaje-taxe ptr.obtinere avize,acorduri,autorizatii-comisioane,taxe,costul creditului,cote-probe tehnologice si teste-publicitate

157351.5660218.76421767746.1115054.6910115

157351.5660218.76421767746.1115054.6910115

TOTAL 4667736,68

3790239.6

2292192,521498047.08

877497.08

* Cheltuielile vor fi detaliate pe elementele componente ale fiecărei categorii de cheltuieli.

4.2. SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI

Nr. crt. Surse de finanţare Valoare (lei)

i Valoarea totală a proiectului 4667736,68

ii Valoarea neeligibilă a proiectului 877497.08

iii Valoarea eligibilă a proiectului 3790239.6

CF-20

Page 21: Cerere de Finantare Vasrom

Nr. crt. Surse de finanţare Valoare (lei)

1 Ajutor financiar nerambursabil solicitat 2292192,52

2 Contribuţia solicitantului 2375544.16

2.1 Contribuţia în numerar 500000

2.2 Contribuţia prin împrumut 1875544.16

4.3. GRAFICUL CERERILOR DE RAMBURSARE

Cerere de rambursare nr.

Activitatea/ subactivitatea pentru care se solicită rambursarea

Suma estimativă de rambursat (lei)

Data estimativă a depunerii (luna … de la data semnării contractului)

1 Achizitii bunuri 1707885 luna 8

2 Achizitii bunuri si consultanta 584307.52 luna 15

4.4. PREFINANŢARE

Solicit prefinanţare Da Nu x

Dacă DA, vă rugăm specificaţi

Data estimată a depunerii Cererii de prefinanţare la OI IMM …

% din valoarea totală a ajutorului financiar nerambursabil solicitat …

Cuantumul sumei solicitate (lei) …

5. DECLARAŢIE

Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pe care o solicit este necesară proiectului conform descrierii.

De asemenea, confirm că nu am luat la cunoştinţă de nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv această secţiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată în conformitate cu prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la fals în declaraţii.

Data 10.09.2009

Funcţia ocupată în organizaţie Administrator

Nume şi prenume (litere mari de tipar) POP VASILE

Semnătura şi ştampila

CF-21