CERERE FINANTARE PENSIUNE.doc

download CERERE FINANTARE PENSIUNE.doc

of 27

Transcript of CERERE FINANTARE PENSIUNE.doc

 • 8/10/2019 CERERE FINANTARE PENSIUNE.doc

  1/27

  Cuprins

  I. IDENTIFICAREA IDEII PROIECTULUI I A MODALIT II DE FINANARE ....................................3

  1.1 Titlul proiectului......................................................................................................................................4

  1. Loc!li"!re!..............................................................................................................................................4

  1.3 Pre"e#t!re! co#te$tului %e#er!l !l proiectului.........................................................................................4

  1.4 Moti&!re! i'eii 'e proiect.......................................................................................................................(

  1.( )t!*ilire! +copului, o*iecti&elor i ! -!lo!#elor proiectului ....................................................................

  II. PLANIFICAREA PROIECTULUI............................................................................................................1/

  .1 )t!*ilire! i 'e+criere! 'et!li!t0 ! !cti&it0ilor2+u*!cti&it0ilor proiectului ...........................................1/

  . Ecip! 'e iplee#t!re........................................................................................................................15.3 Pl!#i6ic!re! c!le#'!ri+tic0 ! proiectului................................................................................................17

  .4 Re+ur+ele #ece+!re 'e+60 ur0rii !cti&it0 ilor 8i *u%etul proiectului ........................................................17

  III. MANA9EMENTUL RI)CURILOR........................................................................................................1

  3.1 I'e#ti6ic!re! ri+curilor po+i*ile.............................................................................................................1

  3. M!trice! c!'ru lo%ic ! proiectului........................................................................................................./

  :I:LIO9RAFIE.............................................................................................................................................1

  ANE;E...........................................................................................................................................................

  1

 • 8/10/2019 CERERE FINANTARE PENSIUNE.doc

  2/27

  I. IDENTIFICAREA IDEII PROIECTULUI I A MODALIT II DEFINANARE

  1.1 Titlul proiectuluiProiectul propu+ !re c! i titlul Di&er+i6ic!re! o6ertei turi+tice. Pe#+iu#e! A#'ree!.

  1. Loc!li"!re!E+t,

  Cou#!= R0uce ti,

  )!t= R0uce ti,

  !r!= Ro?#i!

  1.# Pre"ent!re! conte$tului %ener!l !l proiectului

  1.3.1 Ideea proiectului.

  Proiectul !re c! o*iecti& cre!re! u#ei pe#+iu#i turi+tice @# loc!lit!te! R0uce ti, -u'e ul

  Ne! . Proiectul i#te# io#e!"0 ! o6eri o !lter#!ti&0 turi tilor ro0#i i +tr0i#i ce &i# +0 &i"ite"e

  !ce!+t0 p!rte ! 0rii @# cee! ce pri&e te c!"!re! '!r i petrecere! tipului li*er. Pri# cre!re!

  pe#+iu#ii A#'ree! +e 'ore te ! o6eri pie ei o o6ert0 'e c!"!re c!r!cteri"!t0 pri# ur0to!rele

  elee#te=

  pre uri +c0"ute

  c!lit!te ri'ic!t0

  c!"!re! @#tr>o "o#0 li#i tit0, 'ep!rte 'e "%ootul or! elor

  6!cilit0 i 'e petrecere ! tipului li*er= ATB>uri, ecit! ie, etc.

  po+i*ilit!te! 'e cu#o! tere ! tr!'i iilor ro?#e ti 'i# "o#! 'e #or' ! Mol'o&ei

  !cce+ ie'i!t l! o +erie 'e pu#cte turi+tice

  petrecere! &!c!# ei @#tr>o "o#0 rur!l0, *e#e6icii#' 'e to!te 6!cilit0 ile o6erite 'e

  te#olo%i! o'er#0.

  Proiectul &i#e @# @#t?pi#!re! u#or pro*lee e$i+te#te l! #i&elul -u'e ului Ne! precu=

  Pre uri ri'ic!te

  C!lit!te +c0"ut0 ! o6ertelor turi+tice

  Po+i*ilit0 i 'e recreere re'u+e.

  2

 • 8/10/2019 CERERE FINANTARE PENSIUNE.doc

  3/27

  1.3.2 Solicitantul/promotorul/beneficiarul de fonduri:

  Nuele or%!#i"!iei +olicit!#te= Per+o!#0 6i"ic0 c!re +e &! !#%!-! c! p?#! l! '!t! +e#!rii

  co#tr!ctului 'e 6i#!# !re +0 +e !utori"e"e cu u# +t!tut i#i 'e per+o!#0 6i"ic0 !utori"!t0 i

  +0 6u#c io#e"e c! icro@#trepri#'ere. ).C.ANDU. )RL

  Tipul or%!#i"!iei= Fir0 pri&!t0, icro@#trepri#'ere !&?#' u# #u0r 'e !#%!-! i !i ic 'e

  i o ci6r0 'e !6!ceri !#u!l0 !i ic0 'e ilio!#e euro.

  O*iectul 'e !cti&it!te !l or%!#i"!iei= Acti&it!te! pri#cip!l0 co#6or co'i6ic0rii or'i#

  3352//5= ((/ Alte +er&icii 'e c!"!re.

  Mi+iu#e! or%!#i"!iei= Pri# &!lo!re, pri# +er&icii, pri# c!lit!te proo&0 turi+ul ro?#e+c.

  )olicit!#tul 6i#!# 0rii #u ! !i *e#e6ici!t 'e +pri-i# 'i# !lte 6o#'uri cou#it!re pe#tru

  i#&e+titii +iil!re @# ultiii 3 !#i

  1.3.3 Stabilirea i descrierea modalitii de finanare

  Proiectul +e @#c!'re!"0 @# Pro%r!ul N! io#!l 'e De"&olt!re Rur!l0, A$! 3 *u#0t0 ire!

  c!lit0 ii &ie ii @# "o#ele rur!le i 'i&er+i6ic!re! eco#oiei rur!le> M0+ur! 313 #cur!-!re!

  Acti&it0 ilor Turi+tice 'eo!rece ur0re te 'e"&olt!re! pote# i!lului touri+tic 'i# "o#! rur!l0 i

  'e"&olt!re! !cti&it0 ilor turi+tice @# "o#ele rur!le c!re +0 co#tri*uie l! cre tere! #u0rului 'e locuri

  'e u#c0 i ! &e#iturilor !lter#!ti&e, precu i l! cre tere! !tr!cti&it0 ii +p! iului rur!l i

  @#'epli#e te cuul!ti& ur0to!rele pu#cte=

  1. ur0re te o*iecti&ul %e#er!l !l 0+urii 313. ur0re te o*iecti&ele +peci6ice i oper! io#!le 3. *e#e6ici!rul proiectului e+te eli%i*il4. *e#e6ici!rul 'e+60 o!r0 o !cti&it!te !%ricol0 @# oe#tul !plic0rii(. i#&e+ti i! e+te &i!*il0G. icro@#trepri#'ere! #u e+te @# 'i6icult!te5. +tructurile 'e priire rur!l0 +e &or ri'ic! l! +t!#'!r'ele ipu+e l! #i&el #! io#!l i Europe!# 7. c!lit!te! +er&iciilor e+te 'e 3 !r%!rete. co#+truc i! p0+tre!"0 !ritectur! "o#ei1/. e$i+t0 i#te# i! 'e i#tro'ucere ! o*iecti&ului @# circuitul touri+tic

  11. e$i+t0 po+i*ilit!te! 'e co6i#!# !re ! proiectului.

  1.& Moti'!re! i(eii (e proiect

  1.4.1 Prezentarea problemei

  LIP)A OFERTELOR TURI)TICE DE CALITATE RIDICAT N

 • 8/10/2019 CERERE FINANTARE PENSIUNE.doc

  4/27

  +t!#'!r'ele UE pri&i#' turi+ul rur!l I#&e+ti iile @# o6ertele 'e c!"!re +u#t re'u+e.

  I#6r!+tructur! e$i+te#t0 +e orie#te!"0 @# !re p!rte 'o!r +pre +er&icii 'e c!"!re H Cultur0

  +l!* 'e"&olt!t0 pri&i#' +erci&iile co#e$e Lip+! +e#tie#tului 'e proo&!re ! culturii

  #! io#!le.

  :!rierele cultur!le e$i+te#te l! #i&el re%io#!l H Tr!'iii 'i6erite l! #i&el re%io#!l.

  Efecte ce ar putea s perpetueze prin nerezolvarea cauzei:

  Deterior!re! i#6r!+tructurii, +er&iciilor turi+tice rur!le H )c0'ere! #u0rului 'e turi ti

  Deterior!re! turi+ului rur!l.

  Deterior!re! +tructurilor 'e priire turi+tic0 l! +c!r0 ic0 H )c0'ere! &!lorii !'0u%!te @#

  !cti&it0 ile 'e turi+ )c0'ere! pote# i!lului turi+tic.

  C!lit!te +c0"ut0 ! +er&iciilor @# turi+ul rur!l H Reorie#t!re! turi tilor +pre "o#ele ur*!#e

  c!re o6er0 i !lte 6!cilit0i Pier'ere! trept!t0 ! &!lorilor #! io#!le.

  O:IECTIB= DEJBOLTAREA TURI)MULUI IN JONA RUCETI, NEAM

  Activit i:

  Co#+truc i! 6i#!li"!t0 H Aci"i i! !teri!lelor Ale%ere! 6irei 'e co#+tructi&e i

  Co#+truc i! propriu>"i+0

  Co#+truc ie 6u#c io#!l0 H )t!*ilire! #ece+!rului 'e 'ot!re !6ere#t 3 !r%!rete Pre%!tire!

  'o+!rului 'e !ci"i ii .

  Cre!re! i#6r!+tructurii turi+tice 'e !%reee#t H Aci"i i! 'e ATB>uri i Cre!re! "o#ei 'e

  ecit! ie Proo&!re! tr!'i iilor.

  Rezultate:

  Cre!re!, @*u#0t0ire! 8i 'i&er+i6ic!re! i#6r!+tructurii 8i +er&iciilor turi+tice H Cre8tere!

  #u0rului 'e turi8ti 8i ! 'ur!tei &i"itelor De"&olt!re! i#6r!+truturii turi+tice @# "o#0.

  Cre tere! i @*u#0t0 ire! +tructurilor 'e priire turi+tice l! +c!r! ic! H Cre8tere! &!lorii

  !'0u%!te @# !cti&it0i 'e turi+ Certi6ic!re! c!lit!ii +er&iciilor o6erite @# 'oe#iul

  turi+ului

  Certi6ic!re! c!lit0ii +er&iciilor o6erite @# 'oe#iul turi+ului H Cre!re! 6!cilit!tilor

  recre!tio#!le @# &e'ere! !+i%ur!rii !cce+ului l! "o#ele #!tur!le 'e i#tere+ )u+i#ere!

  !cti&it0ilor +peci6ice turi+ului rur!l

  Analiza S!"

  4

 • 8/10/2019 CERERE FINANTARE PENSIUNE.doc

  5/27

  Puncte t!ri "onei Poten i!l turistic ri(ic!t !l "onei ) Nu*+r *!re (e turi ti ) Flu$ continuu (e turi ti ) Aproprire! (e i*port!nte i nu*ero!se o,iecti'e turistice Peis!- n!tur!l (i'ersiic!t i pu in /nt0lnit Multiple *i-lo!ce (e petrecere ! ti*pului li,er

  Puncte sl!,e !le

  "onei

  )l!*! 'e"&olt!re ! o6ertei turi+tice O6ert0 turi+tic0 e$i+te#t0 c!re #u +e ri'ic0 l! +t!#'!r'ele UE I#e$i+te# ! +er&iciilor co#e$e

  Oportunit+ti

  %ener!te (e

  i*ple*ent!re!

  proiectului pt "on+

  Cre!re! u#ei pe#+iu#i turi+tice pri# co6i#!# !re europe!#0 De"&olt!re! pote# i!lului turi+tic Cre tere! &e#iturilor Cre tere! #u0rului locurilor 'e u#c0 Cre8tere! #u0rului 'e turi8ti 8i ! 'ur!tei &i"itelor De"&olt!re! i#6r!+truturii turi+tice @# "o#0 Cre8tere! &!lorii !'0u%!te @# !cti&it0i 'e turi+ )u+i#ere! !cti&it0ilor +peci6ice turi+ului rur!l Cre!re! 6!cilit!tilor recre!tio#!le @# &e'ere! !+i%ur!rii !cce+ului l!

  "o#ele #!tur!le 'e i#tere+ turi+tic Certi6ic!re! c!lit!ii +er&iciilor o6erite @# 'oe#iul turi+ului

  A*enin +ri Puter#ic! 'e"&olt!re ! +ectorului turi+tic @# 0rile &eci#e Politic0 'e pre uri +c0"ute pr!ctic!te 'e &eci#i C!lit!te ri'ic!t0 ! +er&iciilor 'e c!"!re i recre! io#!le o6erite 'e

  pe#+iu#ile turi+tice 'i# 0rile &eci#e Mi%r!re! turi tilor ro?#i +pre 0ri precu :ul%!ri!, U#%!ri!.

  1.4.2 Prezentarea beneficiarilor direci# $rupurilor int# beneficiarilor indireci.

  1. :e#e6ici!ri 'irecti !i proiectului +u#t= Per+o!#! 6i"ic0 Cuco8 A#'ree!, 6ir! ).C. ANDU

  ).R.L.

  2. :e#e6ici!rii i#'irec i !i proiectului +u#t=

  Turi tii pe "o#! 'e #or' e+t ! Ro?#iei, c!re &or *e#e6ici! o o6ert0 turi+tic0 @*o%0 it0. #tre!%! popul! ie 'i# "o#! @# c!re +e &! co#+trui pe#+iu#e! 'eo!rece &or cre te #u0rul

  locurilor 'e u#c0 )ociet0 ile eco#oice ori#t!te +pre proo&!re! culturii tr!'i io#!le 'eo!rece &! cre te

  #u0rul pote# i!lilor cup0r0tori3. 9rupuri ti#t0

  Pi!! 'e 'e+6!cere cupri#'e pote#i!lii clie#ii, 8i !#ue !cele per+o!#e c!re &or *e#e6ici!

  pe &iitor, 'up0 'e+ci'ere! pe#+iu#ii, 'e +er&iciile o6erite.

  Pri#tre clie#ii #oii pe#+iu#i +e &or #u0r! per+o!#ele c!re &i"ite!"0 "o#ele @#co#-ur0to!re8i &or +0 +e *ucure 'e c?te&! "ile 'e rel!$!re @# e'iul rur!l, per+o!#ele c!re &or +0 +c!pe 'e

  5

 • 8/10/2019 CERERE FINANTARE PENSIUNE.doc

  6/27

  !%loer!i! !rilor or!8e, per+o!#ele i#tere+!te 'e or%!#i"!re! u#or e&e#ie#te 'eo+e*ite @#tr>o

  !*i!#0 rur!l0. Toi &i"it!torii Ne! ului &or repre"e#t! o pote#i!l0 clie#tel0 ! pe#+iu#ii.

  9rupurile i#t0 +u#t repre"e#t!te 'e=

  Turi8tii c!re &or +0 +e 'e+pri#'0 'e !%loer!i! !rilor or!8e Per+o!#e i#tere+!te 'e or%!#i"!re! u#or e&e#iete 'eo+e*ite @#tr>o !*i!#0 rur!l0 Per+o!#e i#tere+!te 'e petrecere! u#ei perio!'e 'e tip @#tr>u# e'iu li#i8tit Per+o!#ele c!re 'ore+c +0 petre!c0 u# +6?r8it 'e +0pt0?#0 @#tr>u# e'iu rur!l.

  T!*el #r. 1 Pote#i!lii clie#i !i +olicit!#tului

  Clie#t K 'i# &?#"0riPerso!ne (in *e(iul ur,!n (/O!*eni (e !!ceri 4/Perso!ne (in!!r! +rii 1/

  Pri#tre clie#ii +tructurii 'e priire turi+tic0 c!re +e 'ore8te ! 6i co#+truit0 +e #u0r0persoanele fizicec!re locuie+c @# e'iul ur*!# 8i 'ore+c +0 e&!'e"e 'i# coti'i!# 8i +0 petre!c0

  c?te&! "ile 'ep!rte 'e !%loer!ie 8i "%oot.

  De !+ee#e!,persoane juridice, !'i#i+tr!tori +!u !#!%eri !i u#or 6ire, pot or%!#i"!

  te!>*uil'i#%>uri, co#6eri#e +!u orice !lte e&e#ie#te pe#tru !#%!-!i +!u p!rte#eri 'e !6!ceri @#

  c!'rul pe#+iu#ii. )!l! 'e +er&ire ! e+ei po!te 6i !e#!-!t0 8i 'ecor!t0 @# !8! 6el @#c?t +0 +e

  'e+608o!re @# *u#e co#'iii 8i @#tr>o !*i!#0 pl0cut0 orice 6el 'e e&e#ie#t.

  Pe l?#%0 per+o!#ele 'i# !r0 c!re &or !pel! l! +er&iciile o6erite 'e ).C. ANDU ).R.L. &ore$i+t! 8i turiti strini&e#ii @# Ro?#i! @# &i"it0, @# +copuri recre!io#!le +!u @# i#tere+ 'e !6!ceri.

  To!te !ce+te c!te%orii 'e per+o!#e repre"i#t0 clie#i pote#i!li !i pe#+iu#ii c!re &or !pel! cu

  @#cre'ere l! +er&iciile o6erite @# c!'rul +tructurii 'e priire turi+tic0.

  1.4.3 %&iden iere a $radului de unicitate/ino&are.

  9r!'ul 'e ori%i#!lit!te !l proiectului co#+t0 @# 'e"&olt!re! i#6r!+tructurii turi+tice 'e

  !%ree#t l! +t!#'!r' ri'ic!te. Cu to!te c0 e$it0 o6erte 'e c!"!re @# "o#0, pu i#e +u#t cele ce o6er0

  po+i*ilit0 i 'e recreere i 'e petrecere ! tipului li*er. Proiectul 'e 6! 0 +e 'i6ere# i!"! toc!i pri#

  6!ptul c0 pu#e l! 'i+po"i i! pote# i!lilor clie# i o'!lit0 i 'i&er+e 'e petrecere ! tipului li*er.

  Elee#tele 'e !%reee#t o6erite +u#t=

  ATB>uri Pre"e#t!re! 'e colec ii 'e co+tue popul!re Pre"e#t!re! u#or o*iceiuri precu ol0ritul, e+utul, cu+utul Jo#e 'e ecit! ie.

  Ori%i#!lit!te! proiectului +t0 i @# proo&!re! tr!'i iilor ro?#e ti, ! culturii.

  6

 • 8/10/2019 CERERE FINANTARE PENSIUNE.doc

  7/27

  1.2t!,ilire! scopului3 o,iecti'elor i ! -!lo!nelor proiectului1..1 2cop

  O*iecti&ul pri#cip!l, +!u +copul proiectului @l repre"i#t0 cre tere! c!lit0 ii turi+ului pri#

  cre!re! u#ei pe#+iu#i turi+tice, !+t6el @#c?t pri# iplee#t!re! proiectului +e &! !+i%ur! o6erire! 'e

  +er&icii 'e c!lit!te +uperio!r0 co#+u!torilor 'e +er&icii 'e turi+ rur!l 8i !+i%ur!re! u#ui !reti#%

  !'ec&!t.

  1.. O,iecti'e

  O,iecti'e pe ter*en scurt4

  De"&olt!re! i#6r!+tructurii turi+tice @# "o#0 Cre tere! +i @*u#0t0 ire! +tructurilor 'e priire turi+tice l! +c!r! ic0 De"&olt!re! +i+teelor 'e i#6or!re i proo&!re turi+tic0 Cre!re! 6!cilit0 ilor recre! io#!le @# &e'ere! !+i%ur0rii !cce+ului l! "o#ele #!tur!le 'e i#tere+

  turi+tic )u+i#ere! !cti&it0ilor +peci6ice turi+ului rur!l Certi6ic!re! c!lit0ii +er&iciilor o6erite @# 'oe#iul turi+ului A+i%ur!re! 'e pre+t!ii +iil!re, 'i# pu#ct 'e &e'ere c!lit!ti&, cu cele !le 0rilor 'i# U.E 8i o

  &!lori6ic!re core+pu#"0to!re ! !tr!ciilor #!tur!le 8i !#tropice A+i%ur!re! +ecurit0ii !lie#t!re co#6or #orelor U.E.

  O,iecti'e pe ter*en lun%4

  Re!li"!re! u#ui turi+ 'ur!*il I#te%r!re!, !i l!r%0, ! turi+ului ro?#e+c @# circuitul o#'i!l 'e &!lori Cre8tere! #u0rului 'e turi8ti ro?#i 8i +tr0i#i B!lori6ic!re! p!trio#iului #!tur!l 'i# "o#0 o#ue#te i+torice, re"er&!ii #!tur!le 8i !lte

  !tr!cii turi+tice Cre8tere! #i&elului 'e tr!i Dii#u!re! r!tei 8o!-ului Re!li"!re! u#ei cre8teri eco#oice !t?t @# "o#0, c?t 8i @# !lte "o#e pri#tr>u# e6ect

  ultiplic!tor )u+i#ere! proiectelor i#ii!te 'e ti#eri pe#tru to!te !cti&it0ile e#io#!te !i +u+. *u#0t0 ire! o6ertei turi+tice ! "o#ei Proo&!re! tr!'i iilor ro?#e ti Cre tere! 6!cilit0 ilor recre! io#!le Cre tere! c!lit0 ii +er&iciilor turi+tice .

  1..# 5!lo!ne

  1. Co#+truc i! 6i#!li"!t0. Co#+truc ie 6u#c io#!l0

  3. I#6r!+tructur0 turi+tic0 'e !%reee#t 6u#c io#!l04. Pe#+iu#e proo&!t0

  7

 • 8/10/2019 CERERE FINANTARE PENSIUNE.doc

  8/27

  (. Per+o#!l !#%!-!tG. )er&icii o6erite5. Proiect o#itori"!t

  II. PLANIFICAREA PROIECTULUI

  .1 2t!,ilire! i (escriere! (et!li!t+ ! !cti'it+6ilor7su,!cti'it+6ilor proiectului)tructur! 'e 'e+copu#ere pe lucr0ri @# 6or!t 'e re"u!t +e pre"i#t0 !+t6el=

  1. Co#+truc i! 6i#!li"!t01.1 Ale%ere! 6irei 'e co#+truc ie= )tu'iere! o6ertelor, #ceiere! co#tr!ctului.1. Aci"i i! !teri!lelor= )tu'iere! o6ertei, Aci"i i!. 1.3 Co#+truc i! cl0'irii.

  . Co#+truc ie 6u#c io#!l0 .1 )t!*ilire! #ece+!rului 'e 'ot!re !6ere#t 3 !r%!rete= A#!li"! #ece+!rului 'e 'ot!re,Pre%0tire! 'o+!rului 'e !ci"i ii.. Aci"i i! elee#telor te#olo%ice 'e 'ot!re i#terio!r0= A#!li"! o6ertelor, Aci"i i!, Ae#!-!re!.

  3. I#6r!+tructur0 turi+tic0 'e !%reee#t 6u#c io#!l03.1 Aci"i i! 'e ATB>uri= )tu'iere! o6ertei, Aci"i i! 3. Aci"i i! 'e co+tue popul!re= )tu'iere! o6ertei, Aci"i i! 3.3 Aci"i i! o*iectelor #ece+!re ol0ritului, e+utului, cu+utului= Aci"i i! o*iectelor +peci6ice ol0ritului, e+utului, cu+utului, Ae#!-!re! +p! iului i#terior cu o*iectele!ci"i io#!te

  3.4 Aci"i i! 'e o*iecte 'e cult +peci6ice> ico!#e= Aci"i i!, Ae#!-!re! i#terio!r0 3.( Cre!re! "o#ei 'e ecit! ie= Cre!re! "o#ei 'e ecit! ie, Aci"i i! c!ilor , Aci"i i!o*iectelor #ece+!re ecit! iei

  4. Pe#+iu#e proo&!t04.1 Cre!re! u#ui +ite= Cre!re, Pu*lic!re, Proo&!re4. Cre!re! 'e pli!#te 1// lu#!r, 'i+tri*uire! lor i# c!'rul !%e# iilor 'e turi+ loc!le4.3 A#u# uri perio'ice @# "i!rele loc!le4.4 #ceiere! 'e col!*or0ri cu !%e# iile 'e turi+4.( Cre!re! c0r ilor 'e &i"it04.G Cre!re! 'e c0r i po t!le

  (. Per+o#!l !#%!-!t (.1 Recrut!re (. )elec ie (.3 Tr!i#i#%G. )er&icii o6erite G.1 C!"!re G. )er&ire! e+ei G.3 Locuri 'e !%reee#t5. Proiect o#itori"!t 5.1 E&!lu!re!

  5. Mo#itori"!re 5.3 E'it!re! 'e r!po!rte

  8

 • 8/10/2019 CERERE FINANTARE PENSIUNE.doc

  9/27

  2.1.1 'onstructia structurii de primire turistic

  Ace+t -!lo# ur0re te co#+truire! u#ei pe#+iu#i c!re +0 6ie !lc0tuit0 'i#= G c!ere, u#

  !p!rt!e#t, 14 locuri 'e c!"!re, 5 *0i, u# re+t!ur!#t cu c!p!cit!te! 'e 7 'e per+o!#e, o *uc0t0rie, o

  recep ie. Componenta a) Investiii n infrastructura de primire turistic! pre+upu#e @#6ii#!re!

  u#ei pe#+iu#i turi+tice @# -u'eul Ne! cu 14 locuri 'e c!"!re 8i ! c0rui #i&el 'e co#6ort 8i c!lit!te !

  +er&iciilor !ti#%e +t!#'!r'ul 'e c!lit!te 'e 3 !r%!rete.

  )er&iciile turi+tice o6erite pri# iplee#t!re! !ce+tui proiect &or cree! co#'iii priel#ice 'e

  'e+ti#'ere 8i rel!$!re ! turi8tilor 8i @# !cel!8i tip &or co#tri*ui l! re@pro+p0t!re! 8i e#er%i"!re!

  !ce+tor!, pri# !cee! c0 turi8tii pot +0= pe+cui!+c0, +0 &?#e"e, +0 co#+ue !lie#te ecolo%ice 8i +0

  i#tre @# co#t!ct cu tr!'iiile 8i o*iceiurile "o#ei. # 6i#!l +er&iciile ce &or 6i o6erite !tr!% 'up0 +i#e

  re6!cere! i#te%r!l0 ! c!p!cit0ii 6i"ice ! or%!#i+ului, +iult!# cu petrecere! pl0cut0 8i i#+tructi&0 !

  tipului li*er.

  ecipe 'e iplee#t!re.

  2.1.2 'onstruc ie func ional

  )p!iile 'e c!"!re ce +e &or re!li"e pri# iplee#t!re! !ce+tui proiect, &or 6i o*il!te 8i

  !e#!-!te @# !8! 6el @#c?t +0 core+pu#'0 #orelor 'e cl!+i6ic!re pe#tru 3 !r%!rete el!*or!te 'e

  Mi#i+terul Turi+ului, c!re l! r?#'ul +0u le &! oolo%!, i!r t!ri6ele pr!ctic!te +e &or +t!*ili @#

  co#6orit!te cu le%i+l!i! @# &i%o!re. O +tructur0 'et!li!t0 ! elee#telor #ece+!re &! 6i pre"e#t!t0 l!

  cre!re! *u%etului.Acti&it!te! &! 6i re!li"!t0 pe p!rcur+ul ! 44 'e "ile pri# co#tri*u i! u#ei +i#%ure ecipe 'e

  iplee#t!re.

  2.1.3 Infrastructur turistic de a$reement func ional

  Pri# !cti&it!te! propu+0 'e ).C. ANDU ).R.L. +e 'ore8te p0+tr!re! 8i proo&!re! culturiitr!'iio#!le. A+t6el, @# &e'ere! !e#!-0rii +tructurii 'e priire turi+tic0 +e &or !ci"iio#! o*iecte

  certi6ic!te c! 6ii#' pro'u+e tr!'iio#!le 'e !rc0.

  O*iecti&ul propu+ 'e ).C. ANDU ).R.L.e+te 'e ! 'ecor! 8i !e#!-! +tructur! 'e priire

  turi+tic0 cu !+t6el 'e o*iecte tr!'iio#!le. Ace+t lucru &! !&e! u# e6ect po"iti& !+upr! per+o!#elor

  c!re &or 'ori +0 @8i petre!c0 ce&! tip 'ep!rte 'e or!8, 'e !%loer!ie 8i "%oot, @#tr>u# loc retr!+,

  6ruo+ !e#!-!t c!re @i 'uce cu %?#'ul l! &reurile 'e 'eult 8i l! o'ul 'e &i!0 ! pre'ece+orilor.

  9

 • 8/10/2019 CERERE FINANTARE PENSIUNE.doc

  10/27

  a" Ac#izitia de A$%&uri

  Pe#tru ! !coperi 8i componenta b) Investiii n activiti recreaionale!+>! propu+ pri#

  i#tere'iul proiectului !ci"iio#!re! ! 3 ATB>uri c!re &or 6i 6olo+ite @# &e'ere! 'e+608ur0rii u#or

  pli*0ri, e$cur+ii, @#treceri @# +cop recre!ti&. AT8>urile All Ter!i# Beicle+, cu#o+cute 8i +u*

  #uele 'e u!'+ +u#t &eicule o66>ro!' cu p!tru roi c!re pot +tr0*!te orice tere# 8i c!re pot 6i

  co#'u+e pro6e+io#i+t 8i @# +cop 'e recreere @# @#tre!%! lue. Ace+te! +e co#'uc cu c!r#et 'e

  co#'ucere c!te%ori! 9, cee! ce '0 po+i*ilit!te! u#ui 6o!rte !re #u0r 'e per+o!#e +0 +e *ucure 'e

  pri&ile%iul 'e ! pute! co#'uce u# !+ee#e! &eicul. Utilit!te! lor @# turi+ +u#t o coplet!re

  #ece+!r0 l! +er&iciile 'e !%ree#t pe c!re !r tre*ui +0 le o6ere orice pe#+iu#e, c!*!#0 +!u otel c!re

  +e re+pect0 8i e+te !te#t l! #e&oile clie#tilor.

  b" Ac#izitia de costume populare

  'ostumul popular, co#+tituie o p!rte i#te%r!#t0 ! culturii #o!+tre tr!'iio#!le, el 6!ce p!rte

  'i# p!trio#i!l !rti+tic tr!'iio#!l, ce tre*uie prote-!t 8i &!lori6ic!t. # ile#iul !l treile!, p0+tr!re!

  e*leelor i#'e#tit!re !le #!iu#ilor co#+tituie o preocup!re ! +tr!te%iilor politice, eco#oice 8i

  cultur!le pe#tru re!li"!re! u#ei Europe u#ite, pluricultur!l0, c!re !re u# &!loro+ p!trio#iu

  ultiet#ic l! c!re co#tri*uie 8i !r! #o!+tr0.

  Co+tuul 0r0#e+c repre"i#t0 u#ul 'i#tre cele !i &!+te 8i @# !cel!8i tip !i cople$e

  'oe#ii !le !rtei popul!re ro?#e8ti. E+te !+!*l!t 'i#tr>o ultitu'i#e 'e pie+e, 'up0 re%ulio8te#ite 'i# &ecie 'e colecti&it!te! c!re @l po!rt0. De !ici 'ecur%e +peci6icit!te! #!io#!l0,

  pro&i#ci!l0, re%io#!l0, "o#!l0 +!u ci!r cou#!l0 loc!l0 ! co+tuului.

  U# !+ee#e! port popul!r &! 6i 6olo+it l! !e#!-!re! +p!iului 'e priire turi+tic0 o'!t0 cu

  iplee#t!re! i#&e+tiiei propu+e.

  c" Ac#izitia obiectelor necesare olritului' tesutului' cusutului

  Ol+ritul e+te o ocup!ie ce +e pr!ctic0 @#c0 'i# &reuri +tr0&eci @# p!rte! 'e Nor'>E+t !

  Mol'o&ei. Me8te8u%ul ol0ritului 6olo+e! @# priul r?#' @# !lie#t!ie, '!r cer!ic! e+te 6olo+it0 8i

  @# +cop 'ecor!ti&, @# co#+trucii +!u pe#tru !#uite ritu!luri.# "iu! 'e !+t0"i !+ee#e! &!+e co#6ecio#!te 8i pict!te 'e ?#0 +e 6olo+e+c !i ult @#

  'ecor!re! i#terio!relor u#or c!+e, pe#+iu#i +!u locuri 'e priire ! turi8tilor 'ec?t @# +copuri pr!ctice.i @# pe#+iu#e! propu+0 ! +e co#+trui +e &or 6olo+i !+t6el 'e 'ecor!iu#i tr!'iio#!le @#

  &e'ere! ipre+io#0rii turi8tilor. )e &! re!li"! u# c!'ru pl0cut, priitor c!re &! !&e! e#ire! 'e !

  tr!#+pu#e pri&itorul pe#tru oe#t @#tr>u# tip !i @#'ep0rt!t, ! c0rui pre"e#0 +e 6!ce +iit0 'o!r

  pri# !+t6el 'e o*iecte.

  10

 • 8/10/2019 CERERE FINANTARE PENSIUNE.doc

  11/27

  esutul :i cusutulpe#tru 6!ilie 60ce!u p!rte 'i#tre @#'elet#icirile 'e *!"0 !le 6eeii

  ro?#e. De l! pie+e 'e port coti'i!# l! cele 'e +0r*0to!re 8i p?#0 l! te$tilele c!re @*r0c! locui#!,

  er! totul lucr!t 'e ?i#i !r#ice 8i 0ie+tre. P?#0 @# "ilele #o!+tre +>! p0+tr!t tr!'ii! c! 6etele +0

  'epri#'0 @# 6!ilie !rt! e+utului.

  O*iecti&ul propu+ e+te 'e ! 'ecor! 8i !e#!-! +tructur! 'e priire turi+tic0 cu !+t6el 'e

  o*iecte tr!'iio#!le. Ace+t lucru &! !&e! u# e6ect po"iti& !+upr! per+o!#elor c!re &or 'ori +0 @8i

  petre!c0 ce&! tip 'ep!rte 'e or!8, 'e !%loer!ie 8i "%oot, @#tr>u# loc retr!+, 6ruo+ !e#!-!t

  c!re @i 'uce cu %?#'ul l! &reurile 'e 'eult 8i l! o'ul 'e &i!0 ! pre'ece+orilor.

  d" Ac#izitia de obiecte de cult specifice& icoane

  Ico!#! ! repre"e#t!t 'i#tot'e!u#! o p!rte copo#e#t0 ! +u6letului 0r!#ului ro?#. To!te

  !cti&it0ile pe c!re el le 'e+608o!r0 tre*uie +0 +e !6le +u* +e#ul *i#ecu&?#t0rii 'u#e"eie8ti. Ico!#!e+te #elip+it0 'i# c!+! tr!'iio#!l0, 6ii#' 6olo+it0 c! o*iect 'e cult, +!u cu +copul 'ecor!ti& 8i reli%io+,

  cu e+te c!"ul ico!#elor pict!te pe +ticl0 +!u pe le# 'e pe cupri#+ul @#tre%ii Mol'o&ei.

  e" Crearea zonei de ec#itatie

  Cre!re! u#ei !+t6el 'e "o#e 'e"&olt0 po+i*ilit0 ile 'e petrecere ! tipului li*er i +pore tere

  !tr!cti&it!te! pe#+iu#ii. Acti&it!te! pre+upu#e !ci"i i! ! 3 c!i, co#+truc i! u#ui +p! iu 'e ecit! ie i

  ! u#or +p! ii +peci6ice 'e !'0po+tire ! !#i!lelor.

  Acti&it0 ile !6ere#te -!lo#ului 3 +e &or 'e+60 ur!te pe perio!'e 'ec!l!te 'e tip, 'i# i#ter&!l

  'i6erite, 60r0 +upr!pu#ere, cu p!rticip!re! u#ei +i#%ure ecipe 'e iplee#t!re.

  2.1.4 Pensiune promo&at

  )copurile !cti&it0ii 'e proo&!re +u#t=

  'i+ei#!re! i'eilor i#6lue#!re! 8i co#&i#%ere! co#+u!torilorcre8tere! e6icie#ei !ciu#ilor 'e !reti#% pe#tru cucerire! u#ui +e%e#t 'e pi!0.

  Pri#cip!lele o*iecti&e !le proo&0rii +e re6er0 l!=+porire! &0#"0rilorcre8tere! po"iiei 6irei pe pi!0cre8tere! u#ei i!%i#i 6!&or!*ile, ! cu#o!8terii 8i recu#o!8terii 6ireicre!re! u#ui cli!t 6!&or!*il pe#tru &iito!rele &?#"0rie'uc!re! 8i i#6or!re! pieei pri# tr!#+itere! i'eilor 8i i#+truciu#ilor pri&i#' co#+uul 8i

  utili"!re! !i e6icie#t0 ! pro'u+ului turi+tic, precu 8i locul 8i o'ul @# c!re pot 6i !ci"iio#!te

  +er&iciilecre!re! u#ei 'i6ere#ieri ! pro'u+ului turi+tic 6!0 'e co#cure#0 pri# +er&iciile +uplie#t!re

  o6erite co#+u!torilor.

  11

 • 8/10/2019 CERERE FINANTARE PENSIUNE.doc

  12/27

  Mo'!lit0ile 'e proo&!re ! o6ertei turi+tice pr!ctic!te 'e ).C. ANDU ).R.L +e re6er0 l!

  @#6ii#!re! u#ui +ite, cu +copul 'e ! re'uce tipul !cor'!t c0ut0rii locului i'e!l pe#tru petrecere!

  u#ui +e-ur 'e c?te&! "ile +!u u#ui co#ce'iu. Plec?#' 'e l! i'ee! c0 tipul co+t0 !i ult 'ec?t

  *!#ii, cre!re! !ce+tui +ite !r !&e! !ri !&!#t!-e, @# +peci!l pe#tru o!e#ii 'e !6!ceri. Pe#tru

  c!te%oriile 'e popul!ie c!re #u !u !cce+ l! i#ter#et, +e &or cre! pli!#te, !6i8e.

  Fii#' o +ociet!te cu o !cti&it!te #ou0, ).C. ANDU ).R.L tre*uie +0 !loce !#u!l u# *u%et 'e

  pu*licit!te +e#i6ic!ti&, cu +copul 'e ! +!ti+6!ce ceri#ele 'e *!"0 !le pro'u+elor ciclul 'e &i!0 !

  pro'u+elor turi+tice e+te !lc0tuit 'i# 4 6!"e= l!#+!re!, cre8tere!, !turit!te! +!u +!tur!i! 8i 'ecli#ul,

  re+pecti& pe#tru 6iec!re 6!"0 ! u#ui pro'u+ tre*uie !loc!t0 o +u0 'e *!#i, c!re +c!'e pe 0+ur0 ce

  pro'u+ul e+te !ccept!t pe pi!0.

  Alte o'!lit0i pri# c!re +e &! 6!ce pu*licit!te!=

  p!rticip!re! l! t?r%uri 8i e$po"iii rur!le. Pri# p!rticip!re! l! !ce+te t?r%uri 8i e$po"iii +e !re

  @# &e'ere proo&!re! pro'u+elor 8i +er&iciilor turi+tice o6erite 'e pe#+iu#e, '!r 8i proo&!re! "o#ei

  c! o*iecti& turi+tic!ciu#i +peci!le 'e proo&!re ! pro'u+elor 8i +er&iciilor turi+tice o6erite @# oc!"ii 'eo+e*ite=

  )6. Io#, :o*ote!"!, )0r*0to!re! M0ri8orului, )0r*0to!re! P!8telui, )0r*0to!re! Cr0ciu#ului, A#ul

  Nou, Jiu! Recolteipli!#te cu 'e+criere! pe#+iu#ii 8i ! +er&iciilor o6erite!#u#uri @# "i!rele loc!le 8i 'e+criere! +er&iciilor o6eritecol!*or0ri cu !%e#iile 'e turi+c0ri 'e &i"it0 c!re +e &or @#?#! tuturor clie#ilor l! plec!rec0ri po8t!le.

  #tre!%! +tr!te%ie 'e !reti#% !plic!t0 'e c0tre ).C. ANDU ).R.L !re @# &e'ere re!li"!re!

  u#ei o6erte cou#e, cu +copul !tr!%erii u#ui #u0r !i !re 'e turi8ti @# "o#0. O'!t0 cu !tr!%ere!

  u#ui #u0r !i !re 'e turi8ti @# "o#0 &or cre8te &e#iturile 8i @# !cel!8i tip &! cre8te 8i iport!#!

  "o#ei @# ier!ri! loc!lit0ilor ro?#e8ti.

  Acti&it0 ile !6ere#te -!lo#ului 3 +e &or 'e+60 ur! pe perio!'e 'ec!l!te 'e tip, 'i# i#ter&!le

  'i6erite, cu +upr!pu#ere, cu p!rticip!re! ! ecipe 'e iplee#t!re. C!p!#i! 'e proo&!re

  e6ecti&0 !re loc @# ulti! lu#0 ! iplee#t0rii proiectului.

  2.1.( Personal an$a)at

  Pe#tru *u#! 'e+60 ur!re ! !cti&it0 ilor pe#+iu#ii, 6ir! recur%e l! o recrut!re, +elec ie i

  tr!i#i#% !l per+o#!lului.

  recep ie 3 per+o!#e, *uc0t!rie 1per+o!#!, re+t!ur!#t per+o!#e, cur0 e#ie 1 per+o!#0,

  @#%ri-itor 1 per+o!#!, i#+tructor 1 per+o!#0.

  12

 • 8/10/2019 CERERE FINANTARE PENSIUNE.doc

  13/27

  Pe#tru recrut!re! +e 6!ce !#u# l! O6iciul For elor 'e Mu#c0 T?r%u Ne! i #u pre+upu#e

  co+turi.

  Recrut!re! +e 6!ce pri# triitere! o#li#e ! c&>urilor. )elec i! +e 6!ce pri# i#ter&iu. Tr!i#i#%>

  ul +e 6!ce pri# pre"e#t!re! !tri*u iilor .

  Acti&it0 ile !6ere#te !ce+tui -!lo# +e 'e+60 o!r0 @# ulti! lu#0 ! iplee#t0rii proiectul.

  2.1.* Ser&icii oferite

  Di6ere#tiere! t!ri6elor i# 6u#ctie 'e +e"o#=

  CAJARE/ 1 # & ;)e"o# Nr +p!tii

  c!"!reNrlocuric!"!re

  9r!'ocup!re

  T!ri6Euro2c!F!r! TBA

  Nr."ileperio!'!

  Be#it tot!leuroGH1Q3Q4Q(

  Ap!rt!*ent 1 7(K 4/ 15/ 11.;! @#cei!t o col!*or!re. Mu#c! pre+t!t0 +e cu!#ti6ic0

  1 "ileQ7 ore "iQ 1 per+o!#0. Ecip! ;'. Ace!+t0 ecip0 +e ocup0 'e o#itori"!re! proiectului. Ecip! ;. Ace!+t! +e ocup0 'e !-orit!te! !cti&it0 ilor to!te !i pu i# cele re!li"!te 'e ;*,

  ;' i ;c. E+te !lc0tuit0 'i#= 1. A'i#i+tr!torul +ociet0 ii ;= :

  14

 • 8/10/2019 CERERE FINANTARE PENSIUNE.doc

  15/27

  . Cei !+oci! i !i u#it0 ii ;=C i D 3. M!#!%erul u#it0 ii ;= A

  Ecip! ;'= )e ocup0 'e e&!lu!re i o#itori"!re= E..

  M!#!%erul 'e proiect= 'i6er0 @# 6u#c ie 'e !cti&it!te.

  .# Pl!niic!re! c!len(!ristic+ ! proiectuluiProiectul +e &! iplee#t! pe p!rcur+ul ! 1 !# i G lu#i, 'i# c!re G lu#i pe#tru !'ucere!

  pe#+iu#ii @# +t!re 6u#c io#!*il0 i 1 !# pe#tru e&!lu!re! c!lit0 ii +er&iciilor o6erite. Iplee#t!re! +e

  &! re!li"! 'e c0tre 4 ecipe ;,;*,;c, ;> pre"e#t!te !#terior. E$i+t0 +u*!cti&it0 i c!re +e

  'e+60 o!r0 pe p!rcur+ul ! !i ulte "ile +!u +0pt0?#i. De!+ee#e! e$i+t0 +u*!cti&it0 i c!re +e

  i#terc!le!"0, !ce!+t0 +itu! ie 6ii#' po+i*il0 '!torit0 ecipelor 'e iplee#t!re 'i6erite. Pe p!rcur+ul

  u#ei +0pt0?#i o ecip0 +e &e'e pu+0 @# +itu! i! 'e ! '! cur+ l! re!li"!re! !i ultor !cti&it0 i. )e

  e$ter#!li"e!"0 o p!rte 'i# !cti&it0 ile !6ere#te proo&0rii precu i co#+truc i! e6ecti&0 .

  .& Resursele neces!re (es+ ur+rii !cti'it+ ilor :i ,u%etul proiectului

  2.4.1 ,u$etul pentru )alonul 1: 'onstructia structurii de primire turistic

  -enumire unaaferent

  'ost total 'ontribu ieond

  'ontribu ie S0

  I#&e+titii 1 11G173,5 43((/ 5G33,5

  I#&e+titii ( (343,7 1G/,( 3341.3

  TOTAL 15/15.1G G(1(,( 1/454,GG

  2.4.2 ,u$etul pentru )alonul 2: 'onstruc ie func ional

  Pe#tru !ce+t -!lo# co+turi !#tre#!te +e re%0+e+c pe !$! .., re+tul !cti&it0 ilor 6ii#'

  e66ectu!te cu titlu %r!tuit 'e c0tre e*rii co#'ucerii u#it0 ii.. Celtuielile !6ere#te !ci"i iilor +e

  re!li"e!"0 @# lu#! ! (> !, +0pt0?#! 'e lucru 1. Celel!lte celtuieli +e re%0+e+c @# lu#! 4.

  C Lun!!erent+

  Cost tot!l T8A Contri,u ieFon(

  Contri,u ie2RL

  1 I#&e+ti ii ( 4G373.7 54/(,7 147 G74,7

  C e$plo!t!re 4 175/.G7 7,G7 / 175/.G7TOTAL 47(4.47 55/4.47 147 75G4.G7

  :u%etul 'e+60 ur!t +e re%0+e te @# !#e$e.

  15

 • 8/10/2019 CERERE FINANTARE PENSIUNE.doc

  16/27

  2.4.3 ,u$etul pentru )alonul 3: Infrastructur turistic de a$reement func ional

  Nr Denu*ire Prettot!l

  Contr UE T8A Contr 2RL Lun!

  1 Celtuieli cu

  i#&e+ti ii

  G4,5 113/,( 43/1,5 1(G, (

  TOTAL G4,5 113/,( 43/1,5 1(G, (

  2.4.4 ,u$etul pentru )alonul 4: pensiune promo&ata

  Nr Denu*ire Costtot!l

  Contri,utieUE

  T8A Contr 2RL

  1 C e$plo!t!re G7( 3445,( 131/,/( 45(5,((

  C i#&e+ti ii 1// (/ 1 G

  TOTAL G( 345,( 13,/( 47G,((

  2.4.( ,u$etul pentru )alonul (: Personal an$a)at.Acest jalon nu presupune costuri din partea

  firmei"

  2.4.* ,u$etul pentru )alonul *: Ser&icii oferite

  Nr Denu*ire Costtot!l

  Contri,utieUE

  T8A Contr 2RL

  1 C e$plo!t!re (174 / 543,G G1/5,G C cu +!l!rii 3((44 / 3((44

  TOTAL 7G77 / 543,G G(51,G

  2.4.+ ,u$etul pentru )alonul +: Proiect monitorizat

  Nr Denu*ire Prettot!l

  ContrUE

  T8A Contr2RL

  Lun!

  1 Celtuieli cu co#+ult!#t! 1/// 1/ 11/ 1...17 Celtuieli cu !teri!le

  co#+u!*ile// 151 1/51 1...17

  # Celtuieli cu 'epl!+!re! 5// 133 733 1...17Tot!l G// 44 3/4 1...17

  16

 • 8/10/2019 CERERE FINANTARE PENSIUNE.doc

  17/27

  2.4. ,u$etul estimat pe luniAne(a "*

  2.4. ,u$etul a$re$atAne(a "+

  III. MANABEMENTUL RI2CURILOR

  #.1 I(entiic!re! riscurilor posi,ileRe!lit!te! ie'i!t0 #e rele&0 pr!ctic 6!ptul c0 pe#tru #ici u# proce+ co#8tie#t !+u!t ce +e

  'e+608o!r0 @# orice 'oe#iu 'e !cti&it!te, i#certitu'i#e! #u po!te 6i elii#!t0. # !ce+t co#te$t +e

  po!te co#clu"io#! !+upr! 6!ptului c0 ri+cul 8i i#certitu'i#e! +e @#t?l#e+c pr!ctic oriu#'e, @#+0

  co*i#!te @# proporii 'i6erite.

  # +itu!ii 'eo+e*ite, e&e#ie#tele ipre&i"i*ile pot pro&oc! !*!teri c!p!*ile +0 o'i6ice6u#'!!#t!l co#6i%ur!i! '!telor pro*leei, i#certitu'i#e! 'e&e#i#' e! @#+08i u# pote#i!l 6!ctor 'e

  ri+c.

  Co#+i'er!#' c! %r!'ul 'e !#i6e+t!re !l ri+cului e+te 'irect le%!t 'e pro*!*ilit!te! +! 'e

  re!li"!re, pute re!li"! o cl!+i6ic!re ! %r!&it!tii ri+curilor i# 6u#ctie 'e pro*!*ilit!te! lor 'e

  re!li"!re.

  %&enimente:

  Fo!rte ri+c!#te > !#ul!re! u#ei !cti&it0i @#t?r"iere! proiectului Me'iu ri+c!#te > !loc!re! 'e +ue pe#tru !coperire! co+turilor +uplie#t!re

  De ri+c +c!"ut > @#ci'ere! proiectului.

  M!#%ee#tul 'e ri+c #u tre*uie pri&it 'o!r pri# per+pecti&! +i#%ul!r! ! u#ui c!pitol

  copo#e#t !l !#!%ee#tului %lo*!l !l u#ui proiect, '!torit! cople$it!tii +!le +itu!#'u>+e i#

  c!te%ori! +elect! ! +tii#telor 'e %r!#it! ce #ece+it! i# %e#er!l coro*or!re! i#6or!tii 'i# !i ulte

  'oe#ii= eco#oic, te#ic, 6i#!#ci!r, +ocio>cultur!l, ecolo%ic, -uri'ic, +t!ti+tic +i p+iolo%ic.

  #. M!trice! c!(ru lo%ic ! proiectuluiA#e$! 1.1.

  17

 • 8/10/2019 CERERE FINANTARE PENSIUNE.doc

  18/27

  9I9LIOBRAFIE1. Managementul Ciclului de Proiect, PCM 2004, Volume 1: Proect C!cle

  Management "u##orting e$ecti%e im#lementation o& t'e (C)*

  +e%elo#ment Coo#eration Polic!, (uro#ean Commi**ion (uro#e-id.

  2. 'idul *olicitantului, Programul /#eraional regional Planul aional de

  +e%oltare regional, -a 3 munatatirea calitatii %ietii n onele rurale *i

  di%er*icarea economiei rurale M*ura 313 ncuraarea -cti%itilor

  uri*tice

  3. M!#u!l Proce'ur! !ci"itii *e#e6ici!ri pri&!i Ber+.11

  4. .6i#!#t!re.ro

  5. .!p'rp.ro

  18

  http://www.finantare.ro/http://www.apdrp.ro/http://www.finantare.ro/http://www.apdrp.ro/
 • 8/10/2019 CERERE FINANTARE PENSIUNE.doc

  19/27

  ANEE1. 1 Anea atricea cadru lo$ic

 • 8/10/2019 CERERE FINANTARE PENSIUNE.doc

  20/27

  20

  I#ter&e#ti! lo%ic! I#'ic!tori 'e&eri6ic!re !o*iecti&elor

  )ur+e 'e &eri6ic!re )upo"itii

  Ri+curi i ipote"e

  O*iecti&e %e#er!le

  De"&olt!re!i#6r!+tructuriituri+tice @# "o#0

  Cre tere! +i@*u#0t0 ire!+tructurilor 'e

  priire turi+tice l!+c!r! ic0

  De"&olt!re!+i+teelor 'ei#6or!re i

  proo&!re turi+tic0

  Cre!re!6!cilit0 ilorrecre! io#!le @#&e'ere! !+i%ur0rii!cce+ului l! "o#ele#!tur!le 'e i#tere+turi+tic

  )u+i#ere!!cti&it0ilor

  +peci6ice turi+uluirur!l

  Certi6ic!re!c!lit0ii +er&iciiloro6erite @# 'oe#iulturi+ului

  A+i%ur!re!+ecurit0ii!lie#t!re co#6or#orelor U.E.

  Cre!re! u#eipe#+iu#i turi+tice

  R!port 'eo#itori"!re

  Cre tere!#u0rului 'epe#+iu#i cu 1Cre tere!#u0rului 'e+er&icii o6erite cu

  )t!ti+ticiO*+er&!re 6i"ic0

  Cre tere! c0ilor 'eproo&!re cu(c!#!le

  Co#6ir#!re 'irect0c!#!le 6olo+ite

  3 ATB1/ c!i14 locuri c!"!re( locuri re+t!ur!#t

  Co#6ir!re 'irect0Co#6ir!re 'irect0Pl!# cl0'ireO*+er&!re 'irect0

  Cre tere! %r!'ului'e cu#o ti# e

  pri&i#' tr!'i iile

  ro0#e ti cu (/K@# r0#'ul turi tilor@# 'ecur+ 'e 1 !#

  Ce+tio#!re)t!ti+tici !#u!le

  Cre tere! %r!'ului'e +!ti+6!c ie !clie# ilor '!tor!t0c!lit0 ii +er&iciilorcu 5/ Kpe

  p!rcur+ul u#ui !#9r!'ul 'e 3!r%!rete o6erit

  pe#+iu#ii

  Ce+tio#!re

  Docue#te o6ici!le

  )i%ur!# 0 pri&i#'!lie#t! i! 1//K

  Norele U EO*+er&!re 'irect0

  )copul proiectuluicre tere! c!lit0 ii turi+ului pri#cre!re! u#ei

  pe#+iu#i turi+tice,!+t6el @#c?t pri#iplee#t!re!

  proiectului +e &!!+i%ur! o6erire! 'e+er&icii 'e c!lit!te+uperio!r0co#+u!torilor 'e+er&icii 'e turi+

 • 8/10/2019 CERERE FINANTARE PENSIUNE.doc

  21/27

  1.2 Anexa Note explicative la buget

  ,u$et )alonul 1

  Nr Denumire Prettotal

  ContrUE

  TVA ContrSRL

  Luna

  1 C'eltuieli #entru #roiectare *ia*i*tenta te'nica

  1

  "tudii de teren 1500 0 285 1785 1/tinerea de a%ie, acorduri*i autoriatii

  2800 532 3332 1

  Proiectare *i engineering 6233 1184,27 7417,27

  1

  -i*tenta te'nica 0 0 0 1

  2 C'eltuieli #entru in%e*titia deaaMateriale con*tructie *i 87100 43550 16549 60099 1

  21

 • 8/10/2019 CERERE FINANTARE PENSIUNE.doc

  22/27

  in*talatiiMano#era con*tructie 37000 18500 7030 25530 5

  3 -lte c'eltuieliComi*ion ;"C 0,7< = altecomi*ioane

  2126 403,94 2529,94

  5

  C'eltuieli di%er*e *i

  ne#re%aute 5 142964 65152,5

  27163,16

  104974,7

  1.2.2 Buget jalonul 2

  C'eltuieli in%e*tiii? luna 5@

  r

  +enumire AM r Pretunitar

  Prettotal

  ContrA(

  V- Contr"B>

  I .DOTRI CAMERE 1 ele%ior color c 7 165 1155 577,5 219,4

  5

  796,95

  2 Ma*a V c 7 82 574 287 109,06

  396,06

  3 Paturi dule c 7 175 1225 612,5 232,75

  845,25

  "altele #at dule c 7 213 1491 745,5 283,29

  1028,79

  ! >enerie #at, dule?cearcea&, #ilot , 2&ee de #ern@

  c 14 145 2030 1015 385,7 1400,7

  " Perne c 14 8 112 56 21,28 77,28

  # Co%or c 8 195 1560 780 296,4 1076,4$ PerdeleDdra#erii Metr

  i40 20 800 400 152 552

  % o#tiere c 14 19 266 133 50,54 183,541&

  Veioa c 14 13 182 91 34,58 125,58

  11

  Pa'are camere c 14 2 28 14 5,32 19,32

  12

  "caune camere c 14 20 280 140 53,2 193,2

  13

  Me*e camere c 7 100 700 350 133 483

  1

  +ula# cu dou uEi c 7 365 2555 1277,5 485,45

  1762,95

  1!

  Fotoliu c 7 100 700 350 133 483

  1"

  Cana#ea cu &otolii "et 1 840 840 420 159,6 579,6

  /-> C-M(B( 14498 7249 2754,6

  10003,6

  II. 'AI 1

  #

  Pro*oa#e ?#ro*o#

  mic, #ro*o# mare@

  c 20 6 120 60 22,8 82,8

  1 Pa'are aie c 14 1 14 7 2,66 9,66

  22

 • 8/10/2019 CERERE FINANTARE PENSIUNE.doc

  23/27

  $1%

  A*catoare mGini c 7 98 686 343 130,34

  473,34

  /-> -; 820 410 155,8 565,8 III. RESTAURANT 2

  &

  Ca*a de marcat c 1 250 250 125 47,5 172,5

  21

  Me*e re*taurant c 7 125 875 437,5 166,25

  603,75

  22

  "caune re*taurant c 28 35 980 490 186,2 676,2

  23

  Fee de ma*a c 14 5 70 35 13,3 48,3

  /-> B("-AB- 2175 1087,5 413,25

  1500,75

  IV. 'UCTRIE 2

  Moilier uctrie "et 1 4350 4350 2175 826,5 3001,5

  2!

  Plit c 1 362 362 181 68,78 249,78

  2"

  Cu#tor c 1 245 245 122,5 46,55 169,05

  2#

  Frigider c 3 1145 3435 1717,5 652,65

  2370,15

  2$

  Cu#tor microunde c 1 190 190 95 36,1 131,1

  2%

  Friteua c 1 90 90 45 17,1 62,1

  3& Pritor #Gine c 1 50 50 25 9,5 34,531

  Hot c 1 190 190 95 36,1 131,1

  32

  Boot uctrie c 1 126 126 63 23,94 86,94

  33

  MaEin *#lat %a*e c 1 440 440 220 83,6 303,6

  3

  -#arat e#re*o c 1 110 110 55 20,9 75,9

  3!

  "et com#let %e*el c 2 3000 6000 3000 1140 4140

  /-> ACItIB;( 15588 7794 2961,7

  10755,7

  V. (OLACCES)RECEP*IE

  3"

  Jero ?=&a, *caner,tele&on@

  c 1 685 685 342,5 130,15

  472,65

  3#

  Calculator c 1 762 762 381 144,78

  525,78

  3$

  "ei& rece#ie c 1 445 445 222,5 84,55 307,05

  3%

  Cana#ea cu &otolii'ol acce*

  c 1 830 830 415 157,7 572,7

  irou rece#ie c 1 445 445 222,5 84,55 307,05

  23

 • 8/10/2019 CERERE FINANTARE PENSIUNE.doc

  24/27

  &1

  Ma*a 'ol c 1 125 125 62,5 23,75 86,25

  2

  Co%or 'ol, rece#ie c 1 500 500 250 95 345

  /-> 3792 1896 720,4

  8

  2616,4

  8 VI. ALTELE 3

  -*#irator c 1 205 205 102,5 38,95 141,45

  ru* medical c 1 65 65 32,5 12,35 44,85

  !

  +ula# %e*tiar c 2 90 180 90 34,2 124,2

  "

  (uro#uele c 5 31 155 77,5 29,45 106,95

  #

  "tingtoare c 5 50 250 125 47,5 172,5

  $

  MaEin *#lat c 1 500 500 250 95 345

  %

  A*cator ru&e c 1 600 600 300 114 414

  !&

  Fier clcat c 2 75 150 75 28,5 103,5

  /-> ->(>( 2105 1052,5 399,95

  1452,45

  /-> ((B-> 38978 19489 7405,8

  26894,8

  -lte c'eltuielircrt

  +enumire Valoare &rV-

  Valoare cu%a

  Contriuie Fond

  Contriuie "B>

  Calculator 1000 1190 0 1190-cce* ;nternet 22 26.28 0 26.28MaEin? motorin@ 500 595 0 595ele&on? aonament@ 50 59.5 0 59.5/-> 1572 1870.68 0 1870.68

  1.2.3 Buget jalonul 3

  Nr

  Denumire Um

  Nr+u,

  Pretunitar

  Prettotal

  ContrUE

  TVA ContrSRL

  Luna

  1 C'eltuieli cuin%e*tiii-c'iiie -t%uri c 3 378

  211346 5673 2155,7

  47828,74

  5

  -c'iiieco*tume#o#ulare

  c 2 125 250 125 47,5 172,5 5

  -c'iiie %a*ede lut

  c 3 5 15 7,5 2,85 10,35 5

  24

 • 8/10/2019 CERERE FINANTARE PENSIUNE.doc

  25/27

  -c'iiie cnirneEti

  c 5 4 20 10 3,8 13,8 5

  -c'iieco%oarerneEti

  c 2 100 200 100 38 138 5

  -c'iiie icoane

  n argint

  c 7 40 280 140 53,2 193,2 5

  -c'iiie icoan#e *ticl

  c 1 230 230 115 43,7 158,7 5

  -c'iitie materialecon*tructie

  1 3500

  3500 1750 665 2415 5

  Materialeamenaare*#aiu

  c 1 2000

  2000 1000 380 1380 5

  Mano#er c 1 1500

  1500 750 285 1035 5

  -c'iiie cai c 6 500 3000 1500 570 2070 5-c'iiie'amuri

  c 6 50 300 150 57 207 5

  /-> 22641 11320,5

  4301,79

  15622,29

  1.2.4 Buget jalonul 4

  N

  r

  Denumire U

  M

  Nr Lu

  naa-erent,/.

  Pret

  unitar

  Pre

  ttotal

  Contr

  UE

  TVA Contr

  SRL

  CH de e#loatare C

  1 C' de con*ultana?crearea *iteului@

  c 1 5 1975 1975

  987,5 375,25

  1362,75

  2 C' cu #romo%area?#romo%area *iteului@

  c 13 6...18

  45 585 292,5 111,15

  403,65

  1 C' decon*ultan?crearea #liantelor@

  c 1 5 100 100 50 19 69

  2 C' cu crearea#liantelor c 1300 618 0,5 650 325 123,5 448,5

  25

 • 8/10/2019 CERERE FINANTARE PENSIUNE.doc

  26/27

  2 C' cu #ulicareaanunurilor#eriodice

  c 52 618

  28,55

  1485

  742,5 282,15

  1024,65

  2 C' cu realiareacrilor de %iit

  c 2000

  5 0,5 1000

  500 190 690

  1 C' de con*ultan?cri #oEtale *icarti de %iita@

  c 1 5 100 100 50 19 69

  2 C' cu realiareacrilor #oEtale

  2000

  5 0,5 1000

  500 190 690

  0

  otal e#loatare 689

  5

  3447,5 1310

  ,05

  4757,55

  C' in%e*tiii c

  Pulicarea *iteului? ac'iiia unuidomeniu .ro@

  1 5 100 100 50 19 69

  otal in%e*tiii 100 50 19 69

  uget total 6995

  3497,5 1329,05

  4826,55

  1.2.6 Buget jalonul 6

  Nr Denumire Um Nr

  +u,

  Pret

  unitar

  Pret

  total

  Con

  trUE

  TVA Contr

  SRL

  Luna

  1 C' cu *alariil lunar 12 2100 25200

  0 0 25200 7....18

  2 Contriutii la *tata&erente *alariilor

  lunar 12 862 10344

  0 0 10344 7....18

  3 -cce* internet lunar 12 10 120 22,8 142,8 7...18

  ele&on aonament lunar 12 10 120 22,8 142,8 7...18

  ! -onament V lunar 12 10 120 22,8 142,8 7...18

  26

 • 8/10/2019 CERERE FINANTARE PENSIUNE.doc

  27/27

  " Materialecon*umaile

  lunar 12 500 6000

  1140 7140 7...18

  # Materii #rime 30510

  5796,9

  36306,9

  7...18

  $ utiliti lunar 12 600 7200

  1368 8568 7...18

  % C'eltuieli cucomu*tiilul

  3504 3504

  665,76

  4169,76

  7...18

  1& C'eltuieli cu #ie*elede *c'im

  350 350 66,5 416,5 7...18

  11 C'eltuieli cuanimalele

  lunar 12 200 2400

  456 2856 7....18

  12 -lte c'eltuieli dee#loatare lunar 12 80 960 182,4 1142,4 7....18

  otal 86828

  9743,96

  96571,96

  7...18

  1.2.7 Buget jalonul 7

  Nr Denumire Pret

  total

  Cont

  r UE

  TVA Cont

  r SRL

  Luna

  1 C'eltuieli cu con*ultanta 1000 190 1190 1...182 C'eltuieli cu materiale

  con*umaile900 171 1071 1...18

  3 C'eltuieli cu de#la*area 700 133 833 1...18otal 2600 494 3094 1...18

  1.3 Anexa Buget estimat pe luni

  1.4 Anexa Buget agregat estimat / Buget consolidat