Cerere de Finantare CNCSIS 2007

52
La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani. A-1 A 2007 Se completeaza de catre CNCSIS CERERE DE FINANTARE PENTRU PROIECTE MULTIANUALE DE CERCETARE STIINTIFICA/CREATIE ARTISTICA FINANTATE DIN BUGETUL DE STAT 1. Date personale ale directorului de proiect: 1.1. Nume: BARGAOANU 1.2. Prenume: ALINA 1.3. An nastere: 1974 1.4. Titlu didactic si/sau stiintific: Lector (selectati) 1.5. Doctor din anul: 2006 1.6 Conducator doctorat: NU (selectati) 1.7 Numar doctoranzi: 2. Locul de munca: 2.1. Cod CNCSIS al Institutiei: 13 [ A se vedea ANEXA 1 ] 2.2. Denumire institutie: SNSPA -FCRP [completati denumirea institutiei] 2.3. Facultate/ departament: FACULTATEA DE COMUNICARE SI RELATII PUBLICE 2.4. Functie: COORD. MASTERATUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR 2.5. Adresa: STR. POVERNEI 6-8, SECTOR 1, BUCURESTI 2.6. Telefon: 021/3135895 2.7. Fax: 021/3135895 2.8. E-Mail: [email protected] 3. Titlul proiectului: (Max 200 caractere) PERCEPTIA PRIVIND RELEVANTA SOCIALA A MANAGEMENTULUI DE PROIECT. STUDIU COMPARATIV INTRE NIVELUL DE MATURITATE AL MANAGEMENTULUI DE PROIECT IN INVATAMANTUL SUPERIOR ROMANESC SI CEL EUROPEAN 4. Termeni cheie (max 5 termeni): Introduceti un singur termen pe camp. 1 1 PERCEPTIE SOCIALĂ 2 MANAGEMENT DE PROIECT 3 EDUCATIE 4 INTEGRARE EUROPEANĂ ROMÂNIA Ministerul Educaţiei şi Cercetării Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior

Transcript of Cerere de Finantare CNCSIS 2007

Page 1: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-1

A 2007

Se completeaza de catre CNCSIS

CERERE DE FINANTARE PENTRU PROIECTE MULTIANUALE DE CERCETARE STIINTIFICA/CREATIE ARTISTICA

FINANTATE DIN BUGETUL DE STAT

1. Date personale ale directorului de proiect: 1.1. Nume: BARGAOANU

1.2. Prenume: ALINA

1.3. An nastere: 1974

1.4. Titlu didactic si/sau stiintific: Lector (selectati)

1.5. Doctor din anul: 2006

1.6 Conducator doctorat: NU (selectati)

1.7 Numar doctoranzi:

2. Locul de munca: 2.1. Cod CNCSIS al Institutiei: 13 [ A se vedea ANEXA 1 ]

2.2. Denumire institutie: SNSPA -FCRP [completati denumirea institutiei]

2.3. Facultate/ departament: FACULTATEA DE COMUNICARE SI RELATII PUBLICE

2.4. Functie: COORD. MASTERATUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR

2.5. Adresa: STR. POVERNEI 6-8, SECTOR 1, BUCURESTI

2.6. Telefon: 021/3135895

2.7. Fax: 021/3135895

2.8. E-Mail: [email protected]

3. Titlul proiectului: (Max 200 caractere)

PERCEPTIA PRIVIND RELEVANTA SOCIALA A MANAGEMENTULUI DE PROIECT. STUDIU COMPARATIV INTRE NIVELUL DE MATURITATE AL MANAGEMENTULUI DE PROIECT IN INVATAMANTUL SUPERIOR ROMANESC SI CEL EUROPEAN

4. Termeni cheie (max 5 termeni): Introduceti un singur termen pe camp.

1 1 PERCEPTIE SOCIALĂ

2 MANAGEMENT DE PROIECT

3 EDUCATIE

4 INTEGRARE EUROPEANĂ

ROMÂNIA

Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior

Page 2: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-2

5 SOCIETATEA ORIENTATĂ PE PROIECTE

5. Incadrarea proiectului in comisiile de specialitate:

COD COMISIE COD SUBCOMISIE COD DOMENIU

EXPERT 1 * 3 (selectati) 3E 24

EXPERT 2 * 3 (selectati) 3E 24

EXPERT 3 3 (selectati) 3A 1

[ Pentru cod: Comisie / Subcomisie / Domeniu- A se vedea ANEXA 2]

* Expertul 1 si Expertul 2 trebuie sa fie din comisia la care se incadreaza proiectul. Expertul 3 poate sa fie din aceeasi comisie sau pentru proiectele interdisciplinare din alta comisie de specialitate.

Va rugam sa completati cele trei incadrari ale proiectului.

6. Durata proiectului (1–2 ani): (selectati)

7. Rezumatul proiectului: (Max. 2000 caractere)

IN CONTEXTUL INTEGRARII IN UNIUNEA EUROPEANA, CAPACITATEA DE A ELABORA SI IMPLEMENTA PROIECTE VIABILE PREZINTA O MIZA NATIONALA, CONDITIONAND DEZVOLTAREA PE TERMEN LUNG A ROMANIEI. CERCETAREA DE FATA PORNESTE DE LA PREMISA CA EXISTA O CORELATIE INTRE GRADUL DE MATURITATE A SOCIETATII ROMANESTI IN CEEA CE PRIVESTE MANAGEMENTUL DE PROIECT SI REZULTATELE OBTINUTE IN MANAGEMENTUL FONDURILOR EUROPENE. PREMISA A FOST TESTATA SI VERIFICATA IN SPATIUL EUROPEAN (GAREIS 2005), INSPIRAND POLITICI DE ANVERGURA IN CEEA CE PRIVESTE ORIENTAREA PE PROIECTE A DIFERITELOR STATE EUROPENE (EX. “PROGRAMME I AUSTRIA – THE AUSTRIAN PROJECT MANAGEMENT INITIATIVE”, “PROJECT SWEDEN INITIATIVE”, “GLOBAL PROJECT BUSINESS INIATIVE – GREAT BRITAIN"). PROIECTUL VA REALIZA O ANALIZA SOCIOLOGICA A PERCEPTIEI SI A GRADULUI DE CONSTIENTIZARE PRIVIND RELEVANTA SOCIALA A MANAGEMENTULUI DE PROIECT, CAUTAND SA RELEVE POSIBILE DISCREPANTE INTRE UTILIZAREA EXCESIVA A TERMENILOR “PROIECT”, “MANAGEMENT DE PROIECT” SI UTILIZAREA REALA A METODOLOGIILOR SI INSTRUMENTELOR SPECIFICE; CU ALTE CUVINTE, SA IDENTIFICE POSIBILA TRANSFORMARE A ERORII DE PERCEPTIE INTR-O EROARE DE ABORDARE. ANALIZA SE VA FOCALIZA PE MASURAREA NIVELULUI DE MATURITATE AL MANAGEMENTULUI DE PROIECT IN INVATAMANTUL SUPERIOR ROMANESC SI PE COMPARAREA ACESTUI NIVEL CU CEL PREZENT IN UNIVERSITATILE EUROPENE. APARATUL METODOLOGIC CREAT PRIN PROIECT VA FI FOLOSIT, IN DEMERSURI ULTERIOARE, PENTRU STUDIEREA PROCESELOR SIMILARE DIN ALTE DOMENII ALE SOCIETATII: INVATAMANT PREUNIVERSITAR, SECTOR NON-PROFIT, ADMINISTRATIE PUBLICA, MARI COMPANII. REZULTATELE CERCETARII IN CEEA CE PRIVESTE ORIENTAREA PE PROIECTE A INVAMANTULUI SUPERIOR SI A SOCIETATII IN ANSAMBLU VOR STA LA BAZA FORMULARII DE POLITICI PRIVIND CONSTIENTIZAREA SI PROMOVAREA PROFESIEI DE MANAGER DE PROIECT, PRIVIND MANAGEMENTUL EFICIENT AL FONDURILOR EUROPENE PENTRU O DEZVOLTARE DURABILA. DURATA PROIECTULUI ESTE DE 2 ANI, IAR BUGETUL TOTAL SOLICITAT ESTE DE 198.250 RON.

8. Prezentarea proiectului:

[Va rugam sa completati max. 10 pag. in ANEXA 3]

9. Resursa umana:

2

Page 3: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-3

10. Infrastructura de cercetare:

(Echipamente si facilitati pentru experimentare, proprii sau disponibile prin relatii de cooperare cu alte institutii. Adecvanta echipamentelor si facilitatilor pentru experimentare la obiectivele proiectului, precum si gradul de acoperire a necesitatilor proiectului cu echipamentele si facilitatile existente)

[Va rugam sa completati ANEXA 7]

11. Bugetul proiectului

11.1 Structura bugetului pe durata de desfasurare a proiectului:

NR. CRT

DENUMIRE CAPITOL BUGET

ANUL I VALOARE

(RON)

ANUL II VALOARE

(RON)

TOTAL VALOARE

(RON)

1. CHELTUIELI DE PERSONAL * [salarii, CAS, Şomaj, Contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate, colaborări, diurna-deplasari interne/externe]

79100 89200 168300

2. CHELTUIELI INDIRECTE (regie) 500 700 1200

3. CHELTUIELI DE INFORMARE DOCUMENTARE

3.1 Cheltuieli materiale

300 3500 3800

3.2

Mobilitati [vizite de studiu, participări la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale în concordanţă cu tematica grantului, taxe de acces, cheltuieli de transport şi cazare) – max. 15% din valoarea grantului

16750 16750

4. MATERIALE, OBIECTE DE INVENTAR [materiale consumabile inclusiv reactivi, componente, costuri pentru acces la infrastructura de cercetare a tertilor]

1000 1800 2800

5. COSTURI DE VALORIFICARE A REZULTATELOR CERCETARII [cheltuieli de editare – publicare, actiuni in vederea realizarii temei de cercetare sau valorificarii rezultatelor]

1100 1300 2400

6. CHELTUIELI DE CAPITAL [echipamente, software/upgrading in proportie de max. 50% din valoarea grantului]

3000 3000

7. TOTAL 98750 99500 198250

*Se calculeaza in functie de numarul de persoane care participa la executia proiectului si de salariul

9.1. DIRECTORUL DE PROIECT

ACTIVITATEA STIINTIFICA; GRANTURI OBTINUTE DE DIRECTORUL DE PROIECT DIN DIVERSE SURSE DE FINANTARE

[Va rugam sa completati ANEXA 4]

9.2. ECHIPA DE CERCETARE

9.2.1. NUMARUL MEMBRILOR ECHIPEI [Exclusiv directorul de proiect] 9 9.2.2. NUMARUL DOCTORANZILOR IMPLICATI IN PROIECT 4 9.2.3. NUMARUL STUDENTILOR LA MASTER IMPLICATI IN PROIECT 2 9.2.4. LISTA MEMBRILOR ECHIPEI DE CERCETARE: [Va rugam sa completati ANEXA 5]

9.2.5. EXPERIENTA ANTERIOARA A MEMBRILOR ECHIPEI IN DOMENIUL TEMEI PROPUSE– contributii si finalizare

[Va rugam sa completati ANEXA 6]

Page 4: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-4

corespunzator functiei de cercetare

11.2 Bugetul proiectului pe durata de desfasurare:

Detaliati capitolele de buget din deviz – pct. 11.1 [Va rugam sa completati ANEXA 8]

12. Declaratia pe propria raspundere a directorului de proiect:

13. Directorul de proiect are activitatea profesionala de baza (Cartea de Munca) in institutia care propune proiectul – conditie de eligibilitate: (selectati)

PRIN ACEASTA SE CERTIFICA LEGALITATEA SI CORECTITUDINEA

DATELOR CUPRINSE IN PREZENTA CERERE DE FINANTARE

CODUL CNCSIS AL INSTITUTIEI : Codul trebuie sa fie identic cu cel de la punctul 2.1 (vezi ANEXA 1)

DATA: 20 SEPTEMBRIE 2006

RECTOR/DIRECTOR, Nume, prenume:Prof. univ. dr. VLASCEANU MIHAELA Semnatura: Stampila DIRECTOR EC./CONTABIL SEF, Nume, prenume:MATEICIUC MARIA Semnatura: SEF CATEDRA/SEF LABORATOR

Nume, prenume:Conf. univ. dr. CHICIUDEAN ION Semnatura:

DIRECTOR DE PROIECT, Nume, prenume: Lector univ. dr. Alina Bargaoanu Semnatura:

Tema propusa face obiectul finantarii bugetare in cadrul altui program national de cercetare in ultimii patru ani.

[In cazul in care raspunsul este DA, se va completa declaratia pe proprie raspundere potrivit precizarilor din

ANEXA 9]

NU (selectati)

DA

13

Page 5: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-5

Page 6: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-6

Page 7: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-7

ANEXA 1

LISTA

UNIVERSITATILOR SI UNITATILOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE

CODINST INSTITUTIE

1 UNIVERSITATEA DE ARTA SI DESIGN DIN CLUJ NAPOCA

2 UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE BUCURESTI

3 ACADEMIA DE MUZICA GHEORGHE DIMA DIN CLUJ-NAPOCA

4 ACADEMIA DE POLITIE ALEXANDRU IOAN CUZA DIN BUCURESTI

5 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI

6 ACADEMIA FORTELOR AERIENE HENRI COANDA DIN BRASOV

7 ACADEMIA FORTELOR TERESTRE NICOLAE BALCESCU DIN SIBIU

8 ACADEMIA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT DIN BUCURESTI

9 ACADEMIA NAVALA MIRCEA CEL BATRAN DIN CONSTANTA

10 ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI

11 INSTITUTUL NATIONAL DE INFORMATII DIN BUCURESTI

12 INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC DIN BUCURESTI

13 SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE DIN BUCURESTI

14 UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI

15 UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD

16 UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA

17 UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRANCOVEANU DIN PITESTI

18 UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRANCUSI DIN TARGU JIU

19 UNIVERSITATEA CONSTANTIN RADULESCU MOTRU DIN DROBETA TURNU SEVERIN

20 UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI

21 UNIVERSITATEA EFTIMIE MURGU DIN RESITA

22 UNIVERSITATEA EMANUEL DIN ORADEA

23 UNIVERSITATEA GEORGE BACOVIA DIN BACAU

24 UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU

25 UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU DIN BUCURESTI

26 UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA

27 UNIVERSITATEA PETRU MAIOR DIN TARGU-MURES

28 UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI

29 UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA

30 UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA

31 UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCURESTI

32 UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV

33 UNIVERSITATEA VALACHIA DIN TARGOVISTE

34 UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR DIN BUCURESTI

35 UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA

36 UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU DIN BUCURESTI

37 UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA ION LUCA CARAGIALE DIN BUCURESTI

38 UNIVERSITATEA DE ARTA TEATRALA DIN TARGU-MURES

39 UNIVERSITATEA DE ARTE GEORGE ENESCU DIN IASI

40 UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTE DIN BUCURESTI

41 UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI

42 UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI

43 UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA

44 UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA

45 UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TARGU-MURES

46 UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA

47 UNIVERSITATEA NATIONALA DE MUZICA DIN BUCURESTI

48 UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE

49 UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI

50 UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA

51 UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA

52 UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI

53 UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS DIN ARAD

54 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA

55 UNIVERSITATEA DIN BACAU

56 UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

57 UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

58 UNIVERSITATEA DIN ORADEA

59 UNIVERSITATEA DIN PETROSANI

60 UNIVERSITATEA DIN PITESTI

Page 8: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-8

CODINST INSTITUTIE

61 UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA

62 UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI

63 UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI

64 UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI

65 UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA

66 AB SRL DIN BUCURESTI

67 ACK SRL DIN PASCANI

68 AFERRO SA DIN BUCURESTI

69 AGREMIN SA DIN TARGOVISTE

70 AL CONSULT SA DIN BUCURESTI

71 ALTECH SRL DIN BUCURESTI

72 AMA SA DIN BUCURESTI

73 AQUAPROIECT SA DIN BUCURESTI

74 ARHIVA DE FOLCLOR A ACADEMIEI ROMANE DIN CLUJ NAPOCA

75 ARSENALUL ARMATEI RA FAGARAS, UZINA CHIMICA VICTORIA

76 BANCA DE RESURSE GENETICE VEGETALE DIN SUCEAVA

77 BIOING SA DIN BUCURESTI

78 BIOTEHNOS SA DIN BUCURESTI

79 BITNET SRL DIN CLUJ NAPOCA

80 CARFEM ELECTRONIC SRL DIN BUCURESTI

81 CASSTIL SA DIN BUCRESTI

82 CCEA RETEHNOLOGIZARE PRIN CAMPURI ELECTROMAGNETICE SI ACUSTICE SRL DIN BUCURESTI

83 CCPPR SA DIN ALBA IULIA

84 INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MONTANOLOGIE CRISTIAN SIBIU

85 CEDRU SA DIN BUCURESTI

86 CENTRU DE SANATATE PUBLICA DIN TIMISOARA

87 CENTRUL DE ACUPUNCTURA SI HOMEOPATIE DIN BUCURESTI

88 CENTRUL DE APARATURA STIINTIFICA CAST SA DIN BUCURESTI

89 CENTRUL DE CERCETARE DE PRODUCTIE MEDICAMENTE ATITUMORALE DIN BUCURESTI

90 CENTRUL DE CERCETARE PENTRU CALITATEA SI PROTECTIA MEDIULUI LACECA SA DIN BUCURESTI

91 CENTRUL DE CERCETARE PENTRU COMPONENTE MOTOR SI INGINERIE TEHNOLOGICA DIN IASI

92 CENTRUL DE CERCETARE PENTRU MEDICAMENTE DE SINTEZA SA DIN CLUJ NAPOCA

93 CENTRUL DE CERCETARE PENTRU MEMBRANE MACROMOLECULARE SI MEMBRANE SA DIN BUCURESTI

94 CENTRUL DE CERCETARE PENTRU SISTEME DE PROPULSIE SI INGINERIE TEHNOLOGICA DIN BUCURESTI

95 CENTRUL DE CERCETARE PROIECTARE INFORMATICA CP INFO DIN BUCURESTI

96 INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE ACVATICA, PESCUIT SI ACVACULTURA GALATI

97 CENTRUL DE CERCETARE PROIECTARE SI INGINERIE TEHNOLOGICA FIBRE SI FIRE ARTIFICIALE ROMPROCEF SA DIN BRAILA

98 CENTRUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU BIOSTIMULATORI BIOS DIN CLUJ NAPOCA

99 CENTRUL DE CERCETARE SI PRODUCTIE SISTEME TEHNOLOGICE SI DE PRODUCTIE INFO SIT SA DIN BUCURESTI

100 CENTRUL DE CERCETARE SI PROIECTARE A IMBRACAMINTEI MODSTAR SA DIN BUCURESTI

101 CENTRUL DE CERCETARE SI PROIECTARE ABRAZIVUL SA DIN CLUJ-NAPOCA

102 CENTRUL DE CERCETARE SI PROIECTARE PENTRU PRODUSE REFRACTARE CCPR SA DIN BRASOV

103 CENTRUL DE CERCETARI ANTROPOLOGICE FRANCIS RAINER DIN BUCURESTI

104 CENTRUL DE CERCETARI BIOLOGICE GEOGRAFICE SI GEOLOGICE STEJARUL DIN PIATRA NEAMT

105 CENTRUL DE CERCETARI DE MEDICINA COMPARATA CCMC DIN BUCURESTI

106 CENTRUL DE CERCETARI DEMOGRAFICE VLADIMIR TREBICI DIN BUCURESTI

107 CENTRUL DE CERCETARI EEG IN EPILEPSIE DIN BUCURESTI

108 CENTRUL DE CERCETARI IN ELECTROCHIMIE DIN BUCURESTI

109 CENTRUL DE CERCETARI IN ELECTROCHIMIE DIN CLUJ NAPOCA

110 CENTRUL DE CERCETARI IN PSIHIATRIE GHEORGHE MOINESCU DIN BUCURESTI

111 CENTRUL DE CERCETARI PENTRU ANTIBIOTICE SA DIN IASI

112 CENTRUL DE CERCETARI PENTRU OENOLOGIE DIN IASI

113 CENTRUL DE CERCETARI PENTRU PROBLEMELE SPORTULUI DIN BUCURESTI

114 INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR BUCURESTI

115 CENTRUL DE CERCETARI PENTRU TEVI SI TREFILATE OMEGA SA DIN BUCURESTI

116 CENTRUL DE CERCETARI PRELUCRARE SI PRODUCTIE MASE PLASTICE CEPROPLAST SA DIN IASI

117 CENTRUL DE CERCETARI TEXTILE DIN MOLDOVA IASI

118 CENTRUL DE CERCETARI UPS SA OCNA MURES

119 CENTRUL DE CERCETARII BIOLOGICE DIN JIMBOU

120 CENTRUL NATIONAL DE CONSERVARE SI VALORIFICARE A TRADITIEI SI CREATIEI POPULARE DIN BUCURESTI

121 CENTRUL DE EXPERIMENTARI SI STUDII PENTRU AUTOMOBILE ROMANESTI CESAR SA CAMPULUNG MUSCEL

122 CENTRUL DE IMUNOLOGIE DIN BUCURESTI

123 CENTRUL DE INFORMATICA MINIERE CIM SA DIN CLUJ NAPOCA

124 CENTRUL DE ISTORIE SI CIVILIZATIE EUROPEANA DIN IASI

125 CENTRUL DE MANAGENT SI TRANSFER TEHNOLOGIC CEMATT SA DIN BUCURESTI

Page 9: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-9

CODINST INSTITUTIE

126 CENTRUL DE PROIECTARE UTILAJE CHIMICE COMPLEXPROIECT SA DIN BUCURESTI

127 CENTRUL DE PROTECTIA IGIENA SI ERGONOMIA MUNCII CIPIEM SA DIN BUCURESTI

128 CENTRUL DE REACTIVI CHIMOPAR DIN BUCURESTI

129 CENTRUL DE SANATATE PUBLICA DIN SIBIU

130 CENTRUL DE STATISTICA MATEMATICA GHEORGHE MIHOC DIN BUCURESTI

131 CENTRUL DE STUDII BUCOVINA DIN RADAUTI

132 CENTRUL DE STUDII SI CERCETARI PENTRU PROBLEME DE TINERET DIN BUCURESTI

133 CENTRUL EUROPEAN DE CERCETARI IN PROBLEME ETNICE SI COMUNICARE SOCIALA DIN BUCURESTI

134 CENTRUL MEDICAL FONOAUDIOLOGIE CHIRURGIE FUNCTIONALA ORL DORIN HOCIOTA DIN BUCURESTI

135 CENTRUL METODOLOGIC DE REUMATOLOGIE ION STOICA DIN BUCURESTI

136 CENTRUL NATIONAL DE REPRODUCTIE SI SELECTIE ANIMALA DIN BALOTESTI

137 CENTRUL NATIONAL DERMATO VENERIAN SCARLAT LONGHIN DIN BUCURESTI

138 CENTRUL NATIONAL PENTRU INCERCAREA SI EXPERTIZAREA PRODUSELOR LAREX DIN BUCURESTI

139 INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU INTELIGENTA ARTIFICIALA

140 CENTRUL PENTRU CERCETARI TEHNICE FUNDAMENTALE SI AVANSATE DIN TIMISOARA

141 CENTRUL PENTRU CONTROLUL DE STAT AL PRODUSELOR BIOLOGICE DE UZ UMAN DIN BUCURESTI

142 CENTRUL PENTRU NOI ARHITECTURI ELECTRONICE DIN BUCURESTI

143 CENTRUL REGIONAL DE INOVARE APLICARE SI IMPLEMENTARE A INVENTIILOR DIN TARGU MURES

144 CENTRUL ROAMAN DE COMERT EXTERIOR CRCE DIN BUCURESTI

145 CENTRUL ROMAN DE ECONOMIE COMPARATA SI CONSENSUALA DIN BUCURESTI

146 INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV-CENTRUL STUDII AVANSATE IN FIZICA DIN BUCURESTI

147 CEPRONIM RA DIN DEVA

148 CERITEX SA DIN BRASOV

149 CGH DESIGN SRL ORADEA

150 CHEMIC CERAMIC SRL DIN SFANTU GHEORGHE

151 CHIMCOLOR SA DIN BUCURESTI

152 CHIMENERG SA DIN CRAIOVA

153 CHIMINFORM DATA SA DIN BUCURESTI

154 CINETIC SRL DIN BUCURESTI

155 COCC SA DIN BUCURESTI

156 COLECTIV CERCETARE DIN BARAGAN

157 COLECTIV CERCETARE DIN BISTRITA NASAUD

158 COLECTIV CERCETARE DIN BRASOV

159 COLECTIV CERCETARE DIN CAMPULUNG MOLDOVENESC

160 COLECTIV CERCETARE DIN CARANSEBES

161 COLECTIV CERCETARE DIN CLUJ NAPOCA

162 COLECTIV CERCETARE DIN MIHAIESTI

163 COLECTIV CERCETARE DIN ORADEA

164 COLECTIV CERCETARE DIN PITESTI

165 COLECTIV CERCETARE DIN POTOCI

166 COLECTIV CERCETARE DIN ROMAN

167 COLECTIV CERCETARE DIN SIMERIA

168 COLECTIV CERCETARE DIN TULCEA

169 COLECTIV CERCETARE FOCSANI VRANCEA

170 COLECTIV DE CERCETARE DIN CRAIOVA

171 COMFRUCT SA DIN LIPOVA

172 CONSEL SRL DIN BUCURESTI

173 CONSENERG SA DIN BUCURESTI

174 CONSULTPROIECT SA DIN PLOIESTI

175 D & D ENGIENEERING SA DIN TARGOVISTE

176 DATRONIX COMPUTER SRL DIN CLUJ NAPOCA

177 DRIVE TECHNIC SRL CAMPINA

178 ECOLOGING SRL DIN BUCURESTI

179 ECOTECH PROIECT SRL DIN BUCURESTI

180 ELECTROPROIECT SA DIN BUCURESTI

181 ELECTROSIM SRL DIN BUCURESTI

182 ELECTROUZINPROIECT SA DIN BUCURESTI

183 ELMA PROIECT '92 SRL DIN BUCURESTI

184 EMCO SA DIN BUCURESTI

186 ENGINEERING & ROCK MECHANICS ERM SRL DIN BUCURESTI

187 EP & ENGINEERING PRODUCTION AND TRAINING SA DIN BUCURESTI

188 ESSEX SRL DIN BUCURESTI

189 ESSI INTERNATIONAL SRL DIN BUCURESTI

190 EUROTEST SA DIN BUCURESTI

191 FAST ECO SA DIN BUCURESTI

Page 10: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-10

CODINST INSTITUTIE

192 FICHTNER ROMELECTRO ENGINEERING SA DIN BUCURESTI

193 FILIALA UNIVERSITATE DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ NAPOCA

194 FILIALA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA

195 FITPOL SRL DIN BUCURESTI

196 FRUTES SA DIN BACAU

197 GASTAR GAS ANALYSERS SRL DIN BUCURESTI

198 GAUDENT SRL DIN BUCURESTI

199 GEI PROSECO SRL DIN BUCURESTI

200 GENESYS GENERAL SYSTEMS SRL DIN BUCURESTI

201 GENETIM CHEMICAL RESEARCH INSTITUTE SA DIN TIMISOARA

202 GLOBAL PARTNER RSL DIN BUCURESTI

203 GLOBTRADE 93 SRL DIN BUCURESTI

204 HIPOCRATE SRL DIN BUCURESTI

205 HYDRAMOLD SRL DIN IASI

206 ICPE ACTEL SA DIN BUCURESTI

207 SC ICPE-CERCETARI AVANSATE SA

208 ICPE ECOENERG SA DIN BUCURESTI

209 ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES SA DIN BUCURESTI

210 ICPE ELECTROSTATICA SA DIN BUCURESTI

211 ICPE MASINI ELECTRICE ME SA DIN BUCURESTI

212 ICPE SA DIN BISTRITA

213 ICPE SAERP SA DIN BUCURESTI

214 ICPET CERCETARE SA DIN BUCURESTI

215 ICPET SA DIN BUCURESTI

216 ICPSP SN ROMARM SA DIN BUCURESTI

217 INCSEE ELECTROSTATICA SI ELETROTEHNOLOGII SA DIN BUCURESTI

218 INDA ELTRAC SA DIN CRAIOVA

219 INDA SRL DIN CRAIOVA

220 INDUSTRIAL CEFIN SA DIN BUCURESTI

221 INFOMIN SA DIN DEVA

222 INFOMIN SA DIN DEVA

223 INFOTIM SA DIN TIMISOARA

224 INGINERIE SI TEHNOLOGIE INDUSTRIALA VTC SRL DIN BUCURESTI

225 INSITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE DIN CLUJ NAPOCA

226 INSITUTUL DE MEDICINA LEGALA DIN IASI

227 INSITUTUL INIMII NICOLAE STANCIOIU DIN CLUJ NAPOCA

228 INSITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MECANICA FINA CEFIN DIN BUCURESTI

229 INSTITUTUL DE CERCETARI CHIMICO ICECHIM DIN BUCURESTI

230 INSTITUTUL DE MANAGEMENT AL SERVICIILOR DE SANATATE PUBLICA DIN BUCURESTI

231 INSTITUTUL ASTRONOMIC DIN BUCURESTI

232 INSTITUTUL CANTACUZINO R.A. DIN BUCURESTI

667 INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE DIN IASI

687 INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE SI ISTORIA ARTEI DIN CLUJ NAPOCA

235 INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE VASILE PARVAN DIN BUCURESTI

236 INSTITUTUL DE BIOCHIMIE DIN BUCURESTI

237 INSTITUTUL DE BIOLOGIE DIN BUCURESTI

238 INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI NUTRITIE ANIMALA BALOTESTI

239 INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI PATOLOGIE CELULARA NICOLAE SIMIONESCU BUCURESTI

240 INSTITUTUL DE BOLI CEREBRO VASCULARE DIN BUCURESTI

241 INSTITUTUL DE CADASTRU SI ORGANIZAREA TERITORIULUI AGRICOL DIN BUCURESTI

242 INSTITUTUL DE CALCUL TIBERIU POPOVICIU DIN CLUJ-NAPOCA

243 INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE C.C. ILIESCU DIN BUCURESTI

244 INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITATII VIETII DIN BUCURESTI

245 INSTITUTUL DE CERCETARE A MATERIEI CONDENSATE DIN TIMISOARA

246 INSTITUTUL DE CERCETARE ECHIPAMENTE ELECTRONICE ELECTRICE SI DE AUTOMATIZARE PENTRU AVIATIE ELAROM SA DIN

BUCURESTI

247 INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU COMPONENTE ELECTRONICE ICCE DIN BUCURESTI

248 INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU INSTRUMENTATIE ANALITICA DIN CLUJ NAPOCA

249 INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURA SI FLORICULTURA VIDRA

250 INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU RAFINARII SI PETROCHIMIE ICERP SA DIN PLOIESTI

251 INSTITUTUL DE CERCETARE PRELUCRARE MASE PLASTICE INCERPLAST SA DIN BUCURESTI

252 INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE CONSTRUCTII NAVALE ICEPRONAV SA DIN GALATI

253 INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE ECHIPAMENTE DE SUDURA TES SA IN TIMISOARA

254 INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE ECHIPAMENTE ENERGETICE HIDROTIM SA DIN TIMISOARA

255 INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE ECHIPAMENTE ENERGETICE SIETA SA DIN CLUJ NAPOCA

256 INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII DE MASINI ICTCM SA DIN BUCURESTI

Page 11: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-11

CODINST INSTITUTIE

257 INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE IN DOMENIUL AERONAUTIC CPCA SA DIN CRAIOVA

258 INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU ARMATURI INDUSTRIALE CEPROAR SA DIN TARGOVISTE

259 INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU AUTOCAMIOANE INAR SA DIN BRASOV

260 INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU AUTOTURISME CESAR SA PITESTI COLIBASI

261 INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU CERAMICA FINA CEROC SA DIN CLUJ NAPOCA

262 INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU ELECTROTEHNICA ICPE SA DIN BUCURESTI

263 INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCTII AGRICOLE MITECO SA DIN IASI

264 INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU MATERIALE DE SUDURA TIMASUD SA DIN TIMISOARA

265 INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU TRACTOARE TRACTOR PROIECT SA DIN BRASOV

266 INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE RULMENTI SI ORGANE DE ASAMBLARE ICPROA SA DIN BRASOV

267 INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE SISTEME DE PRODUCTIE ICPSP CN DIN BUCURESTI

268 INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE TEHNOLOGICA TEHNOMAG CUG SA DIN CLUJ NAPOCA

269 INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE TEHNOLOGII DE FABRICATIE CHEMA PROIECT SA DIN BUCURESTI

270 INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE UTILAJ METALURGIC SI PRESE PRESUM PROIECT SA DIN IASI

271 INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE UTILAJ MINIER SI MASINI DE RIDICAT CEPROM SA DIN SATU MARE

272 INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE UTILAJ MINIER SI MASINI DE RIDICAT PROMT SA DIN TIMISOARA

273 INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE UTILAJE DE CONSTRUCTII CEPROREX SA DIN BRAILA

274 INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE VAGOANE ICPV SA ARAD

275 INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU INDUSTRIALIZAREA SI MARKETINGUL PRODUSELOR HORTICOLE "HORTING",

BUCURESTI

276 INSTITUTUL DE CERCETARE SI INGINERIE TEHNOLOGICA FIBRESIN SA DIN IASI

277 INSTITUTUL DE CERCETARE SI INGINERIE TEHNOLOGICA PENTRU IRIGATII SI DRENAJE DIN BANEASA GIURGIU

278 INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CARTOF SI SFECLA DE ZAHAR BRASOV

279 INSTITUTUL DE CERCETARE SI PRODUCTIE ELECTROTEHNICA ICPE TRAFIL SA DIN IASI

280 INSTITUTUL DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU APICULTURA DIN BUCURESTI

281 INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR BALOTESTI

282 INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA OVINELOR SI CAPRINELORPALAS CONSTANTA

283 INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI BRASOV

284 INSTITUTUL DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CULTURA SI INDUSTRIALIZAREA SFECLEI DE ZAHAR SI A SUBSTANTELOR

DULCI DIN FUNDULEA

285 INSTITUTUL DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARA SI FRIGORIFICA ICPIAF SA DIN CLUJ NAPOCA

286 SC INSTITUTUL DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU PASARI SI ANIMALE MICI SA BALOTESTI

287 INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA PITESTI MARACINENI

288 INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE PENTRU CELULOZA SI HARTIE CEPROHART SA DIN BRAILA

289 INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE PENTRU LOCUINTE SI CONSTRUCTII SOCIAL CULTURALE PRODOMUS SA DIN BUCURESTI

290 INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE PENTRU METALE RARE SI RADIOACTIVE SA DIN BUCURESTI

291 SC MATIRO SA

292 INSTITUTUL DE CERCETARE STIINTIFICA INGINERIE TEHNOLOGICA SI PROIECTARE PENTRU MINE DE LIGNIT ICSITPML RA DIN

CRAIOVA

293 INSTITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE DIN IASI

294 INSTITUTUL DE CERCETARI CHIMICE SI TEHNOLOGIE APLICATA SA DIN CRAIOVA

295 INSTITUTUL DE CERCETARI ECO MUZEALE DIN TULCEA

667 INSTITUTUL DE CERCETARI ECONOMICE GHEORGHE ZANE DIN IASI

297 INSTITUTUL DE CERCETARI ELECTRONICE ICE SA DIN BUCURESTI

298 INSTITUTUL DE CERCETARI FIBRE SINTETICE ICEFS DIN SAVINESTI

299 INSTITUTUL DE CERCETARI FINANCIARE SI MONETARE VICTOR SLAVESCU DIN BUCURESTI

300 INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI INCERTRANS SA DIN BUCURESTI

301 INSTITUTUL DE CERCETARI JURIDICE DIN BUCURESTI

302 INSTITUTUL DE CERCETARI METALURGICE ICEM SA DIN BUCURESTI

303 INSTITUTUL DE CERCETARI NUCLEARE ICN DIN PITESTI

304 INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA FUNDULEA

305 INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR INCERC FILIALA CLUJ NAPOCA

306 INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR INCERC FILIALA TIMISOARA

307 INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR INCERC FILIALA IASI

308 INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII DE MECANIZARE A CONSTRUCTIILOR ICECON SA DIN

BUCURESTI

309 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI

310 INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU PESTICIDE DIN BUCURESTI

311 INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU PRELUCRAREA ELASTOMERILOR CERELAST SA DIN BUCURESTI

312 INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU PRODUSE AUXILIARE ORGANICE ICPAO SA DIN MEDIAS

313 INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU STRUCTURI AERONAUTICE STRERO SA DIN BUCURESTI

314 INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE VALEA CALUGAREASCA

315 INSTITUTUL DE CERCETARI PIELARIE INCALTAMINTE CERPI DIN BUCURESTI

316 INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE DIN BUCURESTI

317 INSTITUTUL DE CERCETARI SI PROIECTARI DE FABRICATIE PENTRU PRODUSELE PLATE SI ACOPERIRI METALICE ICPPAM SA

DIN GALATI

Page 12: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-12

CODINST INSTITUTIE

318 INSTITUTUL DE CERCETARI SI PROIECTARI MINIERE ICPM RA DIN PETROSANI

319 INSTITUTUL DE CERCETARI SI PROIECTARI MINIERE ICPM SA DIN BAIA MARE

320 INSTITUTUL DE CERCETARI SI PROIECTARI MINIERE MINESA ICPM SA DIN CLUJ NAPOCA

321 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE SI RESURSE RADIOACTIVE –ICPMRR BUCURESTI

322 INSTITUTUL DE CERCETARI SI PROIECTARI PENTRU METALURGIE NEFEROASA CEPRONEF DIN BAIA MARE

323 INSTITUTUL DE CERCETARI SOCIO UMANE C S NICOLAESCU PLOPSOR DIN CRAIOVA

324 INSTITUTUL DE CERCETARI SOCIO-UMANE DIN CLUJ NAPOCA

325 INSTITUTUL DE CERCETARI SOCIO-UMANE DIN SIBIU

326 INSTITUTUL DE CERCETARI SOCIO-UMANE GHEORGHE SINCAI DIN TARGU MURES

327 INSTITUTUL DE CERCETARI SOCI-UMANE TITU MAIORESCU DIN TIMISOARA

328 INSTITUTUL DE CHIMIE ALIMENTARA DIN BUCURESTI

329 INSTITUTUL DE CHIMIE DIN TIMISOARA

330 INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI

331 INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI

332 INSTITUTUL DE CHIMIE ORGANICA AL ACADEMIEI ROMANE COSTIN D. NENITESCU DIN BUCURESTI

333 INSTITUTUL DE CHIMIE RALUCA RIPAN DIN CLUJ NAPOCA

334 INSTITUTUL DE ECOLOGIE APLICATA SA DIN BUCURESTI

335 INSTITUTUL DE ECONOMIE A INDUSTRIEI DIN BUCURESTI

337 INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII SI DEZVOLTAREA RURALA BUCURESTI

338 INSTITUTUL DE ECONOMIE MONDIALA COSTIN MURGESCU DIN BUCURESTI

339 INSTITUTUL DE ECONOMIE NATIONALA DIN BUCURESTI

340 INSTITUTUL DE ETNOGRAFIE SI FOLCLOR CONSTANTIN BRAILOIU DIN BUCURESTI

667 INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMANA DAN PHILIPPIDE DIN IASI

342 INSTITUTUL DE FILOSOFIE DIN BUCURESTI

343 INSTITUTUL DE FIZICA ATOMICA IFA DIN BUCURESTI

344 INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE NORMALA SI PATOLOGICA D. DANIELOPOLU DIN BUCURESTI

345 INSTITUTUL DE FONETICA SI DIALECTOLOGIE AL ROSETTI DIN BUCURESTI

346 INSTITUTUL DE GEODINAMICA SABBA S. STEFANESCU DIN BUCURESTI

347 INSTITUTUL DE GEOGRAFIE AL ACADEMIEI ROMANE DIN BUCURESTI

667 INSTITUTUL DE INFORMATICA TEORETICA DIN IASI

349 INSTITUTUL DE INGINERIE CONSULTANTA SI PROIECTARE PENTRU METALURGIA NEFEROASA IPRONEF SA DIN BUCURESTI

350 INSTITUTUL DE INGINERIE TEHNOLOGICA PENTRU INDUSTRIA CHIMICA IPROCHIM SA DIN BUCURESTI

351 INSTITUTUL DE ISTORIA ARTEI GEORGE OPRESCU DIN BUCURESTI

667 INSTITUTUL DE ISTORIE A D XENOPOL DIN IASI

687 INSTITUTUL DE ISTORIE DIN CLUJ NAPOCA

354 INSTITUTUL DE ISTORIE NICOLAE IORGA DIN BUCURESTI

355 INSTITUTUL DE ISTORIE SI TEORIE LITERARA GEORGE CALINESCU DIN BUCURESTI

356 INSTITUTUL DE LINGVISTICA IORGU IORDAN DIN BUCURESTI

357 INSTITUTUL DE LINGVISTICA SI ISTORIE LITERARA SEXTIL PUSCARIU DIN CLUJ NAPOCA

358 INSTITUTUL DE MASINI TERMICE MASTER SA DIN BUCURESTI

359 INSTITUTUL DE STATISTICA MATEMATICA SI MATEMATICA APLICATA GHEORGHE MIHOC-CAIUS IACOB DIN BUCURESTI

360 INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI AL ACADEMIEI ROMANE

361 INSTITUTUL DE MECANICA SOLIDELOR DIN BUCURESTI

362 INSTITUTUL DE MEDICINA FIZICA BALNEOFIZIOTERAPIE SI RECUPERARE MEDICALA DIN BUCURESTI

363 INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA DIN TIMISOARA

364 INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA MINA MINOVICI DIN BUCURESTI

365 INSTITUTUL DE MEDICINA SPORTIVA DIN BUCURESTI

366 INSTITUTUL DE MEMORIE CULTURALA IMEC DIN BUCURESTI

367 INSTITUTUL DE METALE NEFEROASE SI RARE IMNR SA DIN BUCURESTI

368 INSTITUTUL DE MODA IMOD SA DIN BUCURESTI

369 INSTITUTUL DE NUTRITIE SI BOLI METABOLOGICE N. PAULESCU

370 INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA DIN BUCURESTI

371 INSTITUTUL DE PROGNOZA ECONOMICA DIN BUCURESTI

372 INSTITUTUL DE PROIECTARE CERCETARE ECHIPAMENTE DE TELECOMUNICATII PROCETEL SA DIN BUCURESTI

373 INSTITUTUL DE PROIECTARE CERCETARE SI INGINERIE PENTRU CONSTRUCTII IPC SA DIN BUCURESTI

374 INSTITUTUL DE PROIECTARE CERCETARE SI TEHNICA DE CALCUL IN CONSTRUCTII IPCT SA DIN BUCURESTI

375 INSTITUTUL DE PROIECTARE CONSULTING MARKETING SERVICII IPCMG SA DIN BUCURESTI

376 INSTITUTUL DE PROIECTARE PENTRU COMPRESOARE SI MATERIAL RULANT INTEGRALPROIECT SA DIN BUCURESTI

377 INSTITUTUL DE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII DE MASINI IPCM SA DIN BUCURESTI

378 INSTITUTUL DE PROIECTARE PENTRU RAFINARII SI PETROCHIMIE IPIP SA DIN PLOIESTI

379 INSTITUTUL DE PROIECTARE PENTRU SECTOARE CALDE IPSC SA DIN BUCURESTI

380 INSTITUTUL DE PROIECTARE SI INGINERIE TEHNOLOGICA PENTRU INDUSTRIA METALURGICA IPROMET SA DIN BUCURESTI

381 INSTITUTUL DE PROIECTARE TEHNOLOGICA PENTRU INDUSTRIA USOARA IPIU DIN BUCURESTI

382 INSTITUTUL DE PROIECTARI MINIERE IPROMIN SA DIN BUCURESTI

383 INSTITUTUL DE PROIECTARI PENTRU SECTII SI UZINE DE LAMINARE IPROLAM SA DIN BUCURESTI

Page 13: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-13

CODINST INSTITUTIE

384 INSTITUTUL DE PROIECTARI TRANSPORTURI AUTO NAVALE SI AERIENE IPTANA SA DIN BUCURESTI

385 INSTITUTUL DE PSIHOLOGIE MIHAI RALEA DIN BUCURESTI

386 INSTITUTUL DE SANATATE PUBLICA DIN BUCURESTI

387 INSTITUTUL DE SANATATE PUBLICA IULIU MOLDOVAN DIN CLUJ NAPOCA

388 INSTITUTUL DE SANATATE PUBLICA LEONIDA GEORGESCU DIN TIMISOARA

389 INSTITUTUL DE SANATATE PUBLICA MIHAI CIUCA DIN IASI

390 INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE DIN BUCURESTI

391 INSTITUTUL DE SPEOLOGIE EMIL RACOVITA DIN BUCURESTI

392 INSTITUTUL DE STIINTE ALE EDUCATIEI DIN BUCURESTI

393 INSTITUTUL DE STIINTE SOCIO UMANE DIN IASI

394 INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE ISS DIN BUCURESTI

395 INSTITUTUL DE STUDII EST EUROPENE DIN BUCURESTI

396 INSTITUTUL DE STUDII GEOTHENICE SI GEOFIZICE GEOTEC SA DIN BUCURESTI

397 INSTITUTUL DE STUDII ORIENTALE SERGIU GEOGE DIN BUCURESTI

398 INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI CAI FERATE ISPCF SA DIN BUCURESTI

399 INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI ENERGETICE ISPE SA DIN BUCURESTI

400 INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE ISPH SA DIN BUCURESTI

401 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU IMBUNATATIRI FUNCIARE INCDIF ISPIF DIN BUCURESTI

402 INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI PENTRU LUCRARI TEHNICO EDILITARE PROED SA DIN BUCURESTI

403 INSTITUTUL DE STUDII SOCIOCOMPORTAMENTALE SI GEOPOLITICE ISOGEP SRL DIN BUCURESTI

404 INSTITUTUL DE TEHNICA DE CALCUL ITC SA DIN BUCURESTI

405 INSTITUTUL DE TEHNOLOGIE CHIMICA ITEC SA DIN BRAZI

406 INSTITUTUL DE TEORIE SOCIALA DIN BUCURESTI

407 INSTITUTUL DE TESTARE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MECANIZAREA AGRICULTURII ROMATEST DIN BUCURESTI

408 INSTITUTUL DE TESTARE SI CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MECANIZAREA AGRICULTURII ROMATEST SA DIN BUCURESTI

409 INSTITUTUL DE VIRUSOLOGIE STEFAN S NICOLAU DIN BUCURESTI

410 INSTITUTUL DECERCETARI PENTRU PROTECTII ANTICOROZIVE LACURI SI VOPSELE ICEPALV SA DIN BUCURESTI

411 INSTITUTUL LIMBII ROMANE DIN BUCURESTI

667 INSTITUTUL MATEMATICA OCTAV MAYER DIN IASI

413 INSTITUTUL NATINAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU UTILAJ PETROLIER IPCUP DIN PLOIESTI

414 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN DOMENIUL GEOLOGIEI GEOFIZICII GEOCHIMIEI SI TELEDETECTIEI IGR

DIN BUCURESTI

415 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN DOMENIUL GEOLOGIEI GEOFIZICII GEOCHIMIEI SI TELEDETECTIEI IGR

FILIALA MUZEUL GEOLOGIC DIN BUCURESTI

416 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN DOMENIUL GEOLOGIEI GEOFIZICII GEOCHIMIEI SI TELEDETECTIEI IGR FILIALA OBSERVATORUL GEOMAGNETIC NATIONAL DIN SURLARI

417 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN DOMENIUL GEOLOGIEI GEOFIZICII GEOCHIMIEI SI TELEDETECTIEI IGR

SUCURSALA DIN CLUJ NAPOCA

418 INSTITUTUL NATIONAL AL LEMNULUI INL SA DIN BUCURESTI

419 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLARE INCDDD DELTA DUNARII DIN TULCEA

420 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLARE PENTRU ENERGIE ICEMENERG DIN BUCURESTI

421 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE CHIMICO FARMACEUTICE ICCF DIN BUCURESTI

422 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN DOMENIUL PATOLOGIEI SI STIINTELOT MEDICALE VICTOR BABES DIN

BUCURESTI

423 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN INFORMATICA ICI DIN BUCURESTI

424 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN SUDURA SI INCERCARI DE MATERIALE ISM DIN TIMISOARA

425 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MARINA GRIGORE ANTIPA INCDM DIN CONSTANTA

426 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU BIOTEHNOLOGIE DIN BUCURESTI

427 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRALA ECOIND DIN BUCURESTI

428 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA ECOIND SUCURSALA ICOIND DIN

RAMNICU VALCEA

429 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA ECOIND SUCURSALA ICOIND DIN

TIMISOARA

430 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA INCEMC DIN TIMISOARA

431 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN

BUCURESTI

432 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI

433 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI INCDFP DIN BUCURESTI

434 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA TEHNICA IFT DIN IASI

435 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE SI GEOECOLOGIE MARINA GEOECOMAR DIN

BUCURESTI

436 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE INMA DIN BUCURESTI

437 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI

ALIMENTARE INMA FILIALA DIN CLUJ NAPOCA

438 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI

ALIMENTARE INMA FILIALA DIN TIMISOARA

439 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE DIN BUCURESTI

Page 14: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-14

CODINST INSTITUTIE

440 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA INOE 2000 DIN BUCURESTI

441 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MUNCII INCDMP DIN BUCURESTI

442 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE DIN BUCURESTI

443 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE ICSI DIN RAMNICU

VALCEA

444 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ

NAPOCA

445 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE INCDTP DIN BUCURESTI

446 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TURISM INCDT DIN BUCURESTI

447 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU URBANISM DIN BUCURESTI

448 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SI INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA ICMET DIN CRAIOVA

449 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI DIN BUCURESTI

450 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI

451 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE SI DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ICIM DIN BUCURESTI

452 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE STIINTIFICA IN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE INCSMPS DIN BUCURESTI

453 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI AEROSPATIALE ELIE CARAFOLI

454 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI ECONOMICE DIN BUCURESTI

455 INSTITUTUL NATIONAL DE CIMENT CEPROCIM SA DIN BUCURESTI

456 INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE CONSTANTIN PARHON DIN BUCURESTI

457 INSTITUTUL NATIONAL DE EXPERTIZA MEDICALA SI RECUPERARE A CAPACITATII DE MUNCA INEMRCM DIN BUCURESTI

458 INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE ANA ASLAN DIN BUCURESTI

459 INSTITUTUL NATIONAL DE HEMATOLOGIE TRASFUZIONALA DIN BUCURESTI

460 INSTITUTUL NATIONAL DE INFORMARE SI DOCUMENTARE INID DIN BUCURESTI

461 INSTITUTUL NATIONAL DE INVENTICA DIN IASI

462 INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA VETERINARA PASTEUR RA DIN BUCURESTI

463 INSTITUTUL NATIONAL DE METROLOGIE INM DIN BUCURESTI

464 INSTITUTUL NATIONAL DE METROLOGIE SI HIDROLOGIE DIN BUCURESTI

465 INSTITUTUL NATIONAL DE PROIECTARI PENTRU TELECOMUNICATII TELEROM PROIECT SA DIN BUCURESTI

466 INSTITUTUL NATIONAL DE STICLA INS SA DIN BUCURESTI

467 INSTITUTUL NATIONAL DE STUDII SI CERCETARI PENTRU COMUNICATII INSCC DIN BUCURESTI

468 INSTITUTUL NATIONAL DE STUDII SI STRATEGII PRIVIND PROBELEMELE PERSOANELOR CU HANDICAP DIN BUCURESTI

469 INSTITUTUL NATIONAL PENTRU CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR INCERC DIN BUCURESTI

470 INSTITUTUL NATIONAL PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA INSEMEX SA DIN PETROSANI

471 INSTITUTUL NATIONAL PENTRU STUDIUL TOTALITARISMULUI DIN BUCURESTI

472 INSTITUTUL ONCOLOGIC ALEXANDRU TRESTIOREANU DIN BUCURESTI

473 INSTITUTUL ONCOLOGIC ION CHIRICUTA DIN CLUJ NAPOCA

474 INSTITUTUL PENTRU ANANLIZA SISTEMELOR INAS SA DIN CRAIOVA

475 INSTITUTUL PENTRU AVIATIE INAV DIN BUCURESTI

476 INSTITUTUL PENTRU CONTROLUL DE STAT AL MEDICAMENTELOR SI CERCETARI FARMACEUTICE PETRE IONESCU STOIAN DIN

BUCURESTI

477 INSTITUTUL PENTRU HIDRAULICA SI PNEUMATICA DIN BUCURESTI

478 INSTITUTUL PENTRU OCTROTIREA MAMEI SI COPILULUI ALFRED RUSESCU DIN BUCURESTI

479 INSTITUTUL PENTRU RESURSE AGROALIMENTARE DIN BUCURESTI

480 INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI POLARE SRL DIN BUCURESTI

481 INSTITUTUL ROMAN DE MANAGEMNT IROMA DIN BUCURESTI

482 INSTITUTUL ROMAN DE STUDII INTERNATIONALE NICOLAE TITULESCU DIN BUCURESTI

483 INSTITUTUL ROMAN DE TRACOLOGIE DIN BUCURESTI

485 INSTITUTUL TEHNOLOGIC PENTRU TURNATORII DEFORMARI PLASTICE SI TRATAMENTE TERMICE INTEC SA DIN BUCURESTI

486 IOEL OPTOELECTRONICA 2001 SA DIN BUCURESTI

487 IPA SA CERCETARE PROIECTARE SI PRODUCTIE DE ECHIPAMENTE SI INSTALUATII DE AUTOMATIZARE DIN BUCURESTI

488 IPSCAIA SA DIN BUCURESTI

489 LABORATOARELE MEDICA SRL DIN BUCURESTI

490 LABORATOR DE INFORMATICA MEDICALA SRL DIN SATU MARE

491 LABORATORUL DE CHIMIE ANORGANICA DIN BUCURESTI

492 LABORATORUL DE GEOECOLOGIE SI BIOCHIMIE MARINA DIN CONSTANTA

493 MACONIMPEX TRADING CO SRL DIN BUCURESTI

494 MARVIOR CONSULT SRL DIN BUCURESTI

495 MASRAMIT SRL DIN BUCURESTI

496 MATPUR SA DIN BUCURESTI

497 MECANICTOP SA DIN BUCURESTI

498 MEDILABS IMPEX SRL DIN BUCURESTI

499 MERINOS DE TRANSILVANIA SA DIN CAREI

500 METAV SA DIN BUCURESTI

501 METECUS SRL DIN CLUJ NAPOCA

502 MICS SOFTWARE SRL DIN SUCEAVA

503 MICS SOFWARE SRL DIN SUCEAVA

Page 15: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-15

CODINST INSTITUTIE

504 MISONIX SRL DIN CLUJ NAPOCA

505 MOLDINVENT SA DIN IASI

506 MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA DIN BUCURESTI

507 NOBILMET CENTRUL DE CERCETARE SI PRODUCTIE SA DIN CLUJ NAPOCA

508 NOVOPLAST SA DIN BUCURESTI

509 OBSERVATORUL GEOMAGNETIC NATIONAL DIN SURLARI

510 OLTCHIM SA DIN RAMNICU VALCEA

511 PAN PROIECT SA DIN BUCURESTI

512 PARCIS SRL DIN BUCURESTI

513 PARCS SRL DIN IASI

514 PARKER & CO SRL DIN BUCURESTI

515 PARTERAL EXIM SRL DIN ORADEA

516 PERS SRL DIN BUCURESTI

517 PETRESCU ENGINEERING SRL DIN BRASOV

518 PETRODESIGN SA DIN BUCURESTI

519 PETROSTAR SA DIN PLOIESTI

520 PETTO SRL DIN BUCURESTI

521 PHARMA SERV INTERNATIONAL SRL DIN BUCURESTI

522 PLANTAVOREL SA DIN PIATRA NEAMT

523 PLASMATERM SA DIN TARGU MURES

524 PNEUMATIC 7 VACUM TECHNOLOGY SA DIN BUCURESTI

525 PONETI SRL DIN BUCURESTI

526 PROBIO CERCETARE SA DIN PLOIESTI

527 PROCELIA SA DIN BRASOV

528 PROCEMA SA DIN BUCURESTI

529 PRODPOM SA DIN MAGURELE

530 PROMINFO SA DIN PLOIESTI

531 PROOPTICA SA DIN BUCURESTI

532 PROREP SRL DIN PLOIESTI

533 PRUTEH STAR SRL DIN IASI

534 PSHIHOTECH SRL DIN BUCURESTI

535 QATRONIC SRL CERCETARE PROIECTARE ELECTRONICA SI MECANICA FINA DIN BUCURESTI

536 RAAN CITON RA DIN BUCURESTI

537 REGIA AUTONOMA CAI RASA DIN BUCURESTI

538 REGISTRU AUTO ROMAN RAR RA DIN BUCURESTI

539 REGISTRUL FEROVIAR ROMAN AFER RA DIN BUCURESTI

540 ROM QUARTZ SA DIN BUCURESTI

541 ROMAGREMIN PROIECT SRL TARGOVISTE

542 ROMEDISON SRL DIN BUCURESTI

543 ROMES SA DIN BUCURESTI

544 ROMFLIUD SA DIN BUCURESTI

545 SC ROMSUINTEST PERIS SA

546 ROMVAC SA DIN VOLUNTARI

547 ROPULBER ELECTROSTATIC SRL DIN BUCURESTI

548 SCIENT CONSULT SRL DIN BUCURESTI

549 SCIPOMAR SA DIN BAIA MARE

550 SEMBRA SA DIN BRAILA

551 SEMCO PROIECT SA DIN BUCURESTI

552 SENCO PLASMA CER SRL DIN BUCURESTI

553 SEPCO EXIM SRL DIN BUCURESTI

554 STATIUNEA DE CERCETARI SERICICOLE, BANEASA BUCURESTI

555 SIAT SA DIN BUCURESTI

556 SIGMA STAR SERVICE SRL DIN BUCURESTI

557 SILVAPROIECT SRL DIN BUCURESTI

558 SIMTEX SA DIN BUCRESTI

559 SIMULTEC SA DIN BUCURESTI

560 SINPREST SA DIN BUCURESTI

561 SINPREST SA DIN BUCURESTI

562 SIRIUS SRL DIN BUCURESTI

563 SNP PETROM SA SUCURSALA INSTITUTUL DE CERCETARI SI PROIECTARI TEHNOLOGICE DIN CAMPINA

564 SNPPETROM SA SUCURSALA CENTRUL DE CERCETARI SI PROIECTARI PENTRU EXPLORARI GEOLOGICE DIN BUCURESTI

565 SOCIETATEA DE CERCETARE STIINTIFICA SI EDITARE GENEZE SRL DIN BUCURESTI

566 SOCIETATEA DE SERVICII INFORMATICE SSI SRL DIN SUCEAVA

567 SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA MEDIAS SUCURSALA CERCETARE SI PROIECTARE

PENTRU TRANSPOSRT GAZE NATURALE

568 SOCIETATEA NATIONALA TUTUN ROMANESC SA DIN BUCURESTI

Page 16: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-16

CODINST INSTITUTIE

569 SOFTCHIM SA DIN BUCURESTI

570 SOFTWARE ITC SA DIN BUCURESTI

571 SOVECORD INT SA DIN SLATINA

572 SPECTRUM VIF SRL DIN BUCURESTI

573 SPITALUL CLINIC FUNDENI

574 STARR MU SRL DIN BUCURESTI

575 STATIUNEA CENTRALA DE CERCETARI PENTRU AMELIORAREA SOLURILOR SATURATE DIN BRAILA

576 CENTRUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI PERIENI

577 CENTRU DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI DABULENI

578 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CARTOF TARGU SECUIESC

579 STATIUNEA DE CERCETARE PENTRU ACVACULTURA SI ECOLOGIE DIN IASI

580 CENTRUL DE CERCETARE PENTRU PISCICULTURA NUCET

581 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PLANTE MEDICINALE SI AROMATICE DIN FUNDULEA

582 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU HORTICULTURA TARGU JIU

583 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CARTOF MIERCUREA CIUC

584 STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE A CARTOFULUI DIN TARGU JIU

585 STATIUNEA DE DE DEZVOLTARE PENTRU CULTURA CARTOFULUI DIN TULCEA

586 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURA BACAU

587 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURA BUZAU

588 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURA IERNUT

589 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURA ISALNITA

590 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA ANIMALELOR DE BLANA TARGU-MURES

591 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR DIN DANCU

592 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU BOVINE DULBANU

593 STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR DIN MARGINENI

594 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD

595 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BUBALINE SERCAIA

596 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR SIGHET

597 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR DIN TARGU MURES

598 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA OVINELOR BILCIURESTI

599 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA OVINELOR CARANSEBES

600 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA OVINELOR POPAUTI

601 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU OVINE SI CAPRINE REGHIN

602 STATIUNEA DEDEZVOLTARE PENTRU OVINE RUSETU

603 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU OVINE SI CAPRINE SECUIENI

604 STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CULTURA PAJISTILOR DIN ARGES

605 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI JUCU

606 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI TIMISOARA

607 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI VASLUI

608 STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CULTURA SFECLEI DE ZAHAR DIN ARAD

609 STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CULTURA SFECLEI DE ZAHAR DIN BRASOV

610 STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE PENTRU CULTURA SI INDUSTRIALIZAREA SFECLEI DE ZAHAR DIN GIURGIU

611 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU SFECLA DE ZAHAR DIN ROMAN

612 STATIUNEA DE DEZVOLTARE POMCOLA DIN VRANCEA

613 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA BANEASA BUCURESTI

614 STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLA DIN BIHOR

615 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA BISTRITA

616 STATIUNEA DE DEZVOLTARE POMICOLA BUZAU

617 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA LUGOS (CARANSEBES)

618 STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLA DIN CLUJ NAPOCA

619 STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLA DIN CONSTANTA

620 STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLA DIN DOLJ

621 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA FALTICENI

622 STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLA DIN GEOAGIU

623 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA IASI

624 STATIUNEA DE DEZVOLTARE POMICOLA MEHEDINTI

625 STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLA MURES

626 STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLA DIN SATU MARE

627 STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE POMICOLA DIN TARGU JIU

628 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA VALCEA

629 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA VOINESTI

630 STATIUNEA DE DEZVOLTARE POMICOLA DIN ZALAU

631 STATIUNEA DEDEZVOLTARE POMICOLA STEJESTI

632 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE MINIS

633 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE MURFATLAR

Page 17: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-17

CODINST INSTITUTIE

634 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE ODOBESTI

635 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE PIETROASA

636 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU BIOTEHNOLOGII IN HORTICULTURA STEFANESTI

637 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE BLAJ

638 STATIUNEA DE CERCETAREDEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE BUJORU

639 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE DRAGASANI

640 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIEGREACA

641 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE IASI

642 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA SUCEAVA

643 STATIUNEA DE CERCETARI PENTRU CULTURI IRIGATE DIN DOBROGEA

644 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA MARCULESTI

645 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA CARACAL

646 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA LIVADA

647 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA LOVRIN

648 STATIUNEA PENTRU CERCETARI AGRICOLE DIN PODUL ILIOAIEI

649 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA SIMNIC

650 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA TELEORMAN

651 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA TURDA

652 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA ORADEA

653 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA SECUIENI

654 STATIUNEA PENTRU CEREALE SI PLANTE TEHNICE DIN PITESTI ALBOTA

655 STIMET SRL DIN BUCURESTI

656 SUPERSEM SA DIN ARAD

657 TAUN REXIMCO SRL DIN BUCURESTI

658 TEHNOFINA SA DIN BUCURESTI

659 TEHNOSISTEM THE SA DIN BUCURESTI

660 TQA SERVICE AS TOTAL QUALITY ASSURANCE SERVICE DIN BUCURESTI

661 UNISYS R&D CERC SRL DIN CLUJ NAPOCA

662 URANUS SA DIN BUCURESTI

663 VINILACRILCONSULT SA DIN RASNOV

664 WESTERN IQ SRL DIN BUCURESTI

665 ZECASIN SA DIN BUCURESTI

666 ACADEMIA ROMANA

667 ACADEMIA ROMANA FILIALA DIN IASI

668 ACADEMIA ROMANA FILIALA DIN TIMISOARA

669 BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA DIN BUCURESTI

670 BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA LUCIAN BLAGA DIN CLUJ-NAPOCA

671 BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA EUGEN TODORAN DIN TIMISOARA

672 FUNDATIA PROFESOR CONSTANTIN POPOVICI DIN BUCURESTI

673 INSTITUTUL DE SPEOLOGIE EMIL RACOVITA FILIALA DIN CLUJ-NAPOCA

674 INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIA ADULTILOR IREA DIN TIMISOARA

675 INSTITUTUL SOCIAL ROMAN BANAT CRISANA DIN TIMISOARA

676 SPITALUL CLINIC COLENTINA-INSTITUTUL DE MEDICINA INTERNA SI NEUROSTIINTE DIN BUCURESTI

677 SPITALUL CLINIC DE URGENTA FLOREASCA DIN BUCURESTI

678 INSTITUTUL DE FIZICA SI TEHNOLOGIA MATERIALELOR IFTM DIN BUCURESTI

679 CENTRUL DE SOCIOLOGIE URBANA DIN BUCURESTI

680 FUNDATIA PENTRU EDUCATIE SI SANATATE

681 CENTRUL DE CERCETARE STIINTIFICA PENTRU TEHNICA DE MARINA CONSTANTA

682 UNIVERSITATEA SPIRU HARET

683 ASOCIATIA ROMANA ANTISIDA

684 UNIVERSITATEA ECOLOGICA

685 ASOCIATIA PROFIZICA

686 FUNDATIA HORIA HULUBEI, FHH DIN BUCURESTI

687 ACADEMIA ROMANA FILIALA CLUJ-NAPOCA

688 INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ-NAPOCA

689 INSTITUTUL DE STUDII SUD-EST EUROPENE

690 INSTITUTUL DE PSIHOLOGIE SI FILOSOFIE C-TIN RADULESCU MOTRUN AL ACADEMIEI ROMANE

691 SC OPTOELECTRONICA-2001 SA

692 UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA

693 INSTITUTUL DE BOLI INFECTIOASE PROF. DR. MATEI BALS

694 PIXELCOM SRL

695 SC PRO AUTO INDUSTRIES SA

696 UNIVERSITATEA HYPERION

697 INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU TINERET DIN BUCURESTI

698 MITROPOLIA MOLDOVEI SI BUCOVINEI - CENTRUL MITROPOLITAN DE CERCETARI TABOR DIN IASI

Page 18: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-18

CODINST INSTITUTIE

699 SPITALUL CLINIC DE URGENTA BAGDASAR-ARSENI

700 UNIVERSITATEA GEORGE BARITIU

701 UNIVERSITATEA BIOTERRA

702 UNIVERSITATEA ROMANA DE STIINTE SI ARTE GH. CRISTEA

703 UNIVERSITATEA DANUBIUS

704 UNIVERSITATEA APOLLONIA

705 UNIVERSITATEA PETRE ANDREI

706 UNIVERSITATEA TIBISCUS

707 ACADEMIA ROMANA DE AVIATIE

708 CONSILIUL NATIONAL AL CERCETARII STIINTIFICE DIN INVATAMANTUL SUPERIOR

709 INSTITUTUL DE ISTORIE GEORGE BARITIU CLUJ

710 INSTITUTUL DE STIINTE POLITICE SI RELATII INTERNATIONALE

711 ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE GHEORGHE IONESCU-SISESTI

712 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA VALU LUI TRAIAN

713 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA

714 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA CLUJ NAPOCA

715 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA VALU LU TRAIAN DIN CONSTANTA

716 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA GEOAGIU DIN HUNEDOARA

717 UNIVERSITATEA ECOLOGICA DIN BUCURESTI

718 UNIVERSITATEA EUROPEANA DRAGAN DIN LUGOJ

719 BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M. EMINESCU DIN IASI

720 AGENTIA SPATIALA ROMANA DIN BUCURESTI

721 AGENTIA NATIONALA PENTRU SPORT DIN BUCURESTI

722 UEFISCSU - CONSILIUL NATIONAL PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR (CNFIS)

723 SCOALA DE APLICATIE PENTRU TRANSMISIUNI, INFORMATICA SI RAZBOI ELECTRONIC DIN SIBIU

724 MUZEUL NATIONAL AL SATULUI DIMITRIE GUSTI DIN BUCURESTI

725 CENTRUL DE INCUBARE CREATIV INOVATIV DE AFACERI (CICIA) ROZNOV, NT

731 STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLA PITESTI

738 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI

741 CENTRUL DE STUDII COMPLEXE DIN BUCURESTI

742 CENTRUL NATIONAL DE PREGATIRE IN STATISTICA DIN BUCURESTI

743 CENTRUL DE BIOTEHNOLOGII MICROBIENE BUCURESTI

744 INSTITUTUL PENTRU ANALIZA SI SINTEZA SISTEMELOR INFORMATICE DESCHISE SCA DIN IASI

745 SC UZINA CONSTRUCTOARE DE MASINI DIN RESITA

746 SC RIVAV SRL DIN TARGU MURES

747 CENTRUL INTERNATIONAL DE BIODINAMICA DIN BUCURESTI

748 INSTITUTUL DE CERCETARI ENERGETICE DIN BUCURESTI

749 FORUMUL INVENTATORILOR ROMANI DIN IASI

750 INSTITUTUL DE ADMINISTRATIE PUBLICA A AFACERILOR-ASEBUSS DIN BUCURESTI

751 STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE POMICOLA CARANSEBES

752 NEW SYSTEMS SA DIN BUCURESTI

753 UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR SI A CERCETARII STIINTIFICE UNIVERSITARE

754 INSTITUTUL e-AUSTRIA TIMISOARA

783 SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE -CLUJ-NAPOCA

784 HYDRO-ENGINEERING SA DIN RESITA

Page 19: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-19

ANEXA 2

COMISIA 1 MATEMATICA SI STIINTELE NATURII

1A MATEMATICA 18 CHIMIE FIZICA ( STRUCTURA CINETICA, TERMODINAMICA )

1 ALGEBRA, LOGICA SI TEORIA NUMERELOR 19 ELECTROCHIMIE, COROZIUNE, FOTOCHIMIE SI RADIOCHIMIE

2 ANALIZA REALA,TEORIA MASURII 20 COLOIZI SI CHIMIE MACROMOLECULARA

3 GEOMETRIE, TOPOLOGIE SI ANALIZA GLOBALA 21 BIOCHIMIE

4 FUNCTII DE VARIABILE COMPLEXE SI TEORIA POTENTIALULUI 22 CATALIZA OMOGENA SI ETEROGENA

5 ECUATII DIFERENTIALE, INTEGRALE SI CU DERIVATE PARTIALE 1D FIZICA

6 ANALIZA FUNCTIONALA, TEORIA OPERATORILOR, ANALIZA CONVEXA 23 FIZICA ATOMULUI SI MOLECULEI

7 PROBABILITATI, STATISTICA SI CERCETARI OPERATIONALE 24 FIZICA NUCLEARA

8 ANALIZA NUMERICA SI TEORIA APROXIMARII 25 TEORIA NUCLEULUI SI A PARTICULELOR ELEMENTARE

9 MECANICA SI ASTRONOMIE 26 TEORIA STARII CONDENSATE

1B INFORMATICA 27 FIZICA-MATEMATICA

10 MODELARE SI TEORIA CALCULULUI 28 FIZICA COMPUSILOR METALICI SI SUPRACONDUCTORILOR

11 SISTEME SOFTWARE 29 FIZICA DIELECTRICILOR SI SEMICONDUCTORILOR

12 ORGANIZAEA SISTEMELOR DE CALCUL SI PROCESARE DISTRIBUITA 30 OPTICA, SPECTROSCOPIE SI LASERI

1C CHIMIE 31 FENOMENE NELINIARE . OPTICA NELINIARA

13 CHIMIE ORGANICA SI COMPUSI NATURALI 32 FIZICA PLASMEI

14 CHIMIA MEDIULUI 33 BIOFIZICA SI FIZICA MEDICALA

15 CHIMIE ANORGANICA SI ANALITICA 34 FIZICA MEDIULUI

16 CHIMIE COORDINATIVA SI SUPRAMOLECULARA 35 APLICATII ALE FIZICII. FIZICA TEHNICA

17 CHIMIA PRODUSILOR ELEMENT-ORGANICI

Codul Comisiei : 1

Codul Subcomisiei : 1A, 1B, 1C, ….

Codul Domeniului : 1, 2, 3, ….

Page 20: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-20

ANEXA 2

COMISIA 2 STIINTE INGINERESTI

CODUL COMISIEI : 2

CODUL SUBCOMISIEI : 2A, 2B, 2C, ….

CODUL DOMENIULUI : 1, 2, 3, ….

2A INGINERIE MECANICA 51 INGINERIA (MANAGEMENTUL) SISTEMELOR DE PRODUCTIE

1 MECANICA TEHNICA SI VIBRATII MECANICE 52 TRATAMENTE TERMICE SI DEFORMARI PLASTICE

2 MECANICA FINA 53 TEHNOLOGII MECANICE TEXTILE

3 MECANISME 54 METROLOGIE

4 ACUSTICA TEHNICA 55 SECURITATEA MUNCII

5 TRIBOLOGIE 56 ASIGURAREA CALITATII

6 ORGANE DE MASINI 57 FIABILITATE

7 TERMOTEHNICA 2G INGINERIE CHIMICA

8 HIDRAULICA, AERODINAMICA SI MECANICA FLUIDELOR 58 CHIMIE ANORGANICA

9 STRUCTURI DE AVIATIE SI AEROELASTICITATE 59 CHIMIE ORGANICA

10 REZISTENTA MATERIALELOR, ELASTICITATE, PLASTICITATE SI

STABILITATE 60 CHIMIE FIZICA

2B INGINERIE ELECTRICA 61 CHIMIE ANALITICA

11 ELECTROMECANICA 62 FENOMENE DE TRANSFER SI UTILAJE IN INDUSTRIA CHIMICA,

PETROCHIMICA

12 ELECTROTEHNICA 63 PROCESE SI TEHNOLOGII PENTRU PIELE SI INLOCUITORI

13 ELECTROTEHNOLOGII 2H MINE, PETROL SI GAZE

14 MASINI, APARATE SI ACTIONARI ELECTRICE 64 UTILAJ PETROLIER

15 MASURARI ELECTRICE 65 FORAJUL SI EXTRACTIA PETROLULUI SI GAZELOR

2C INGINERIE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII 66 MASINI SI INSTALATII MINIERE

16 ELECTRONICA 67 MECANICA ROCILOR, PAMINTURILOR SI STRUCTURI SUBTERANE

17 COMPONENTE, DISPOZITIVE SI CIRCUITE ELECTRONICE 68 MINE SI EXPLOATARI MINIERE

18 MICROELECTRONICA 69 TOPOGRAFIE MINIERA

19 OPTOELECTRONICA 70 PREPARAREA SUBSTANTELOR MINERALE UTILE

20 RADIOTEHNICA SI RADIOCOMUNICATII 71 METALURGIE NEFEROASA SI PREPARAREA MINEREURILOR

21 TELECOMUNICATII 2I STIINTA CALCULATOARELOR

22 ELECTRONICA MEDICALA 72 CALCULATOARE

23 MATERIALE PENTRU ELECTRONICA 73 INFORMATICA APLICATA

2D STIINTA MATERIALELOR 74 TEHNOLOGIA INFORMATIEI

24 TEHNOLOGIA MATERIALELOR 2J AUTOMATICA

25 METALURGIA FIZICA 75 SISTEME AUTOMATE

26 METALURGIA PULBERILOR 76 ROBOTI INDUSTRIALI

27 STIINTA MATERIALELOR CERAMICE 2K ENERGETICA

28 STIINTA MATERIALELOR POLIMERICE 77 ELECTROENERGETICA

29 STIINTA MATERIALELOR COMPOZITE 78 TERMOENERGETICA

30 STIINTA MATERIALELOR METALICE 79 HIDROENERGETICA

2E INGINERIA CONSTRUCTIILOR (GEODEZIE, GENIU,

INSTALATII) 80 ENERGETICA NUCLEARA

31 STATICA, DINAMICA SI STABILITATEA CONSTRUCTIILOR 81 CENTRALE ELECTRICE

32 ALIMENTARI CU APA, CANALIZARI SI EPURAREA APELOR

UZATE 2L INDUSTRIA LEMNULUI

33 CONSTRUCTII CIVILE 82 MASINI UNELTE SI UTILAJE PENTRU INDUSTRIA LEMNULUI

34 CONSTRUCTII DIN BETON ARMAT SI PRECOMPRIMAT 2M INDUSTRIA ALIMENTARA

35 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE 83 TEHNICA PISCICOLA

36 CONSTRUCTII INDUSTRIALE SI AGRICOLE 84 TEHNOLOGII SI ECHIPAMENTE IN INDUSTRIA ALIMENTARA

37 CONSTRUCTII METALICE 2N TRANSPORTURI AERIENE, NAVALE, FEROVIARE SI RUTIERE

38 GEODEZIE, FOTOGRAMMERIE, CARTOGRAFIE SI TELEDETECTIE 85 AUTOMATIZAREA APARATELOR DE ZBOR

39 GEOTEHNICA SI FUNDATII 86 AUTOVEHICULE SI TRACTOARE

40 IMBUNATATIRI FUNCIARE 87 DINAMICA ZBORULUI AEROSPATIAL

41 INGINERIE SEISMICA SI SIGURANTA CONSTRUCTIILOR 88 HIDROMECANICA NAVALA SI STRUCTURI NAVALE

42 INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII 89 LOCOMOTIVE SI VAGOANE

43 MASINI SI UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII 90 MOTOARE CU REACTIE SI RACHETE, MOTOARE CU ARDERE INTERNA

44 MATERIALE PENTRU CONSTRUCTII 91 TELECOMENZI SI TEHNICA TRANSPORTURILOR

45 TOPOGRAFIE SI CADASTRU 92 PODURI

2F INGINERIE INDUSTRIALA 93 CAI FERATE

46 SIDERURGIE 94 DRUMURI SI AEROPORTURI

47 TEHNOLOGIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI 95 CONSTRUCTII SUBTERANE

48 ECHIPAMENTE DE PROCES 96 MASINI AGRICOLE

49 AGREGATE, INSTALATII SI ECHIPAMENTE METALURGICE 2O STIINTE TEHNICE MILITARE

50 MASINI – UNELTE SI SISTEME FLEXIBILE DE PRODUCTIE 97 STIINTE TEHNICE MILITARE

Page 21: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-21

ANEXA 2

COMISIA 3 STIINTE SOCIO-UMANE SI ECONOMICE

CODUL COMISIEI : 3

CODUL SUBCOMISIEI : 3A, 3B, 3C, ….

CODUL DOMENIULUI : 1, 2, 3, ….

3A SOCIOLOGIE 30 MERCEOLOGIE

1 SOCIOLOGIE 31 FINANTE. BANCI. ASIGURARI

2 SOCIOLOGIA ORGANIZATIILOR 32 CONTABILITATE

3 ASISTENTA SOCIALA 33 CIBERNETICA ECONOMICA

4 POLITICI SOCIALE 34 STATISTICA SI PREVIZIUNE ECONOMICA

5 ANTROPOLOGIE SOCIALA 35 RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE

3B ANTROPOLOGIE CULTURALA. ETNOGRAFIE.

FOLCLOR 36 INFORMATICA ECONOMICA

6 ANTROPOLOGIE CULTURALA 3H ISTORIE. TEOLOGIE

7 ETNOLOGIE 37 ISTORIE ANTICA SI ARHEOLOGIE

8 ETNOGRAFIE SI FOLCLOR 38 ISTORIE MEDIEVALA

3C FILOSOFIE 39 ISTORIE MODERNA

9 FILOSOFIE SISTEMATICA 40 ISTORIE CONTEMPORANA

10 ISTORIA FILOSOFIEI 41 ISTORIA ARTEI

11 FILOSOFIE MORAL-POLITICA 42 MUZEOLOGIE,CONSERVAREA

PATRIMONIULUI .RESTAURARE

12 FILOSOFIA CULTURII SI A VALORILOR 43 ISTORIA CULTURII SI A MENTALITATILOR.

ARHIVISTICA

13 LOGICA SI FILOSOFIA STIINTEI 44 TEOLOGIE SI STUDIUL RELIGIILOR

14 STIINTELE COGNITIEI 45 ISTORIA BISERICII

3D PSIHOLOGIE. PEDAGOGIE 3I LITERE

15 PSIHOLOGIE 46 LINGVISTICA

16 PSIHOTERAPIE 47 LIMBA SI LITERATURA ROMANA

17 PEDAGOGIE 48 LIMBI SI LITERATURI MODERNE

18 PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA 49 LITERATURA COMPARATA

19 MANAGEMENT SI EVALUARE EDUCATIONALA 50 TEORIA LITERATURII

3E STIINTE POLITICE. STIINTE ADMINISTRATIVE.

COMUNICARE. JURNALISM 51 LIMBI SI LITERATURI ORIENTALE

20 STIINTE POLITICE 52 FILOLOGIE

21 RELATII INTERNATIONALE. STUDII EUROPENE 53 TRADUCERE SI INTERPRETARE

22 STIINTE ADMINISTRATIVE 54 BIBLIOLOGIE

23 JURNALISM 3J STIINTE MILITARE

24 COMUNICARE SI RELATII PUBLICE 55 SECURITATE SI APARARE NATIONALA

25 STUDII DE GEN 56 ARTA MILITARA

3F DREPT 57 ISTORIA ARTEI MILITARE

26 DREPT 3K EDUCATIE FIZICA SI SPORT

3G STIINTE ECONOMICE 58 KINETOTERAPIE

27 ECONOMIE . ECONOMIE DE RAMURA 59 BIOMECANICA EXERCITIILOR FIZICE

28 MANAGEMENT SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

29 MARKETING

Page 22: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-22

ANEXA 2

COMISIA 4

STIINTELE VIETII SI ALE PAMANTULUI

4A BIOLOGIE 11 GEOLOGIE STRUCTURALA

1 TAXONOMIE 12 GEOFIZICA

2 BIOLOGIE MOLECULARA (INCLUSIV BIOCHIMIE) 4C GEOGRAFIE

3 ANATOMIE SI HISTOLOGIE 13 HAZARDE NATURALE SI ANTROPICE

4 FIZIOLOGIE 14 DINAMICA PEISAJELOR GEOGRAFICE

5 BIOFIZICA 15 SISTEME INFORMATIONALE GEOGRAFICE

6 BIOLOGIE CELULARA 16 GEOGRAFIE UMANA

7 GENETICA 17 GEOGRAFIE FIZICA

4B GEOLOGIE SI GEOFIZICA 4D STIINTA MEDIULUI (ECOLOGIE)

8 PETROLOGIE-MINERALOGIE 18 ECOLOGIE SISTEMICA SI CONSERVAREA CAPITALULUI NATURAL

9 GEOCHIMIE SI RESURSE 19 STIINTA MEDIULUI

10 PALEONTOLOGIE-STRATIGRAFIE

CODUL COMISIEI : 4

CODUL SUBCOMISIEI : 4A, 4B, 4C, ….

CODUL DOMENIULUI : 1, 2, 3, ….

Page 23: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-23

ANEXA 2

COMISIA 5 STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA

CODUL COMISIEI : 5

CODUL SUBCOMISIEI : 5A, 5B, 5C, ….

CODUL DOMENIULUI : 1, 2, 3, ….

5A AGRICULTURA 41 ONCOLOGIE VETERINARA

1 BOTANICA 42 BIOLOGIA ANIMALELOR DE LABORATOR

2 BIOCHIMIE 43 IGIENA ALIMENTELOR SI SANATATE PUBLICA VETERINARA

3 MICROBIOLOGIE 5D ZOOTEHNIE

4 AGROCHIMIE 44 TEHNOLOGIA CRESTERII BOVINELOR

5 PEDOLOGIE 45 TEHNOLOGIA CRESTERII SUINELOR

6 FIZIOLOGIE VEGETALA 46 TEHNOLOGIA CRESTERII OVINELOR SI CAPRINELOR

7 GENETICA VEGETALA 47 TEHNOLOGIA CRESTERII PASARILOR

8 MASINI SI ECHIPAMENTE AGRICOLE 48 TEHNOLOGIA CRESTERII ANIMALELOR DE BLANA

9 AGROTEHNICA 49 AMELIORAREA ANIMALELOR

10 FITOTEHNIE 50 TEHNOLOGIA CRESTERII ECVINELOR

11 PROTECTIA PLANTELOR 51 ALIMENTATIA ANIMALELOR

12 AMELIORAREA PLANTELOR 52 APICULTURA SI SERICICULTURA

13 IRIGAREA CULTURILOR 53 ZOOIGIENA SI PROTECTIA MEDIULUI

14 DESECARI-DRENAJ SI IMBUNATATIRI FUNCIARE 54 TEHNOLOGIA PRELUCRARII PRODUSELOR ANIMALIERE

15 MANAGEMENT SI MARCHETING AGRICOL 5E INDUSTRIE ALIMENTARA

16 ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI IN AGRICULTURA 55 INDUSTRIA CARNII

17 PAJISTI SI CULTURI FURAJERE 56 INDUSTRIA LAPTELUI

5B HORTICULTURA 57 INDUSTRIA PANIFICATIEI SI A PRODUSELOR FAINOASE

18 VITICULTURA 58 INDUSTRIA VINULUI

19 OENOLOGIE 59 INDUSTRIA ZAHARULUI SI A PRODUSELOR ZAHAROASE

20 POMICULTURA 60 INDUSTRII FERMENTATIVE

21 LEGUMICULTURA 61 INDUSTRIA CONSERVELOR

22 FLORICULTURA, DENDROLOGIE- ARHITECTURA PEISAGERA 62 BIOCHIMIA PRODUSELOR ALIMENTARE

23 TEHNOLOGII DE PASTRARE SI PRELUCRARE A PRODUSELOR AGRICOLE

63 MICROBIOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTARE

5C MEDICINA VETERINARA 64 CLIMATIZARI IN INDUSTRIA ALIMENTARA

24 BIOCHIMIE VETERINARA 65 PISCICULTURA

25 BIOLOGIE CELULARA 66 ACVACULTURA

26 ANATOMIE ANIMALA 67 IHTIOLOGIA

27 FIZIOLOGIE 68 UNELTE SI ECHIPAMENTE DE PESCUIT

28 HISTOLOGIE SI EMBRIOLOGIE 69 INDUSTRIA MORARITULUI

29 GENETICA ANIMALA SI EREDOPATOLOGIE 5F BIOTEHNOLOGII

30 MICROBIOLOGIE, IMUNOLOGIE SI IMUNOPATOLOGIE 70 BIOTEHNOLOGII AGRICOLE

31 NUTRITIA SI CONTROLUL CALITATII FURAJELOR 71 BIOTEHNOLOGII MEDICALE VETERINARE

32 PATOLOGIE MEDICALA 72 BIOTEHNOLOGII ZOOTEHNICE

33 TOXICOLOGIE 73 BIOTEHNOLOGII ALIMENTARE

34 PARAZITOLOGIE SI DERMATOLOGIE 5G SILVICULTURA

35 FARMACOLOGIE 74 AMENAJAREA PADURILOR

36 CHIRURGIE 75 EXPLOATARI FORESTIERE

37 ANATOMIE PATOLOGICA 76 SILVICULTURA SI RECONSTRUCTIE ECOLOGICA

38 BOLI INFECTIOASE 77 PROTECTIA PADURILOR

39 IGIENA SI BUNASTAREA ANIMALELOR 78 CINEGETICA SALMONICULTURA

40 REPRODUCTIE SI PATOLOGIA REPRODUCTIEI

Page 24: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-24

ANEXA 2

COMISIA 6

STIINTE MEDICALE

6A MEDICINA 30 RADIODIAGNOSTIC-IMAGISTICA MEDICALA

1 BOLI METABOLICE 31 TOXICOLOGIE

2 BOLI INFECTIOASE 6C CHIRURGIE

3 CARDIOLOGIE 32 CHIRURGIE

4 DIABET-NUTRITIE 33 CHIRURGIE CARDIOVASCULARA

5 DERMATOLOGIE 34 CHIRURGIE INFANTILA

6 ENDOCRINOLOGIE 35 CHIRURGIE PLASTICA SI REPARATORIE

7 MEDICINA INTERNA SI GASTROENTEROLOGIE 36 CHIRURGIE TORACICA

8 GERIATRIE 37 NEUROCHIRURGIE

9 HEMATOLOGIE 38 ANESTEZIE-TERAPIE INTENSIVA

10 IMUNOLOGIE CLINICA 39 OFTALMOLOGIE

11 NEUROLOGIE 40 ORL

12 NEUROLOGIE SI PSIHIATRIE INFANTILA 41 ORTOPEDIE

13 NEFROLOGIE 42 UROLOGIE

14 ONCOLOGIE 43 GINECOLOGIE-OBSTETRICA

15 PNEUMOLOGIE 6D STOMATOLOGIE

16 PSIHIATRIE 44 STOMATOLOGIE GENERALA

17 PEDIATRIE 45 CHIRURGIE BUCO-MAXILO-FACIALA

18 REUMATOLOGIE 46 PROTETICA DENTARA

6B PARACLINICE SI LABORATOR 47 ORTODONTIE

19 BIOCHIMIE 48 PARODONTOLOGIE

20 BIOFIZICA 6E FARMACIE

21 BIOLOGIE MOLECULARA SI CELULARA 49 BIOFARMACIE

22 EPIDEMIOLOGIE SI IGIENA 50 BIOCHIMIA FARMACEUTICA SI LABORATOR CLINIC

23 FARMACOLOGIE 51 CHIMIA FARMACEUTICA

24 FIZIOLOGIE NORMALA SI PATOLOGICA 52 CHIMIA FIZICA A MEDICAMENTULUI

25 GENETICA MEDICALA 53 CONTROLUL MEDICAMENTELOR

26 IMUNOLOGIE 54 FARMACOGNOZIE

27 MICROBIOLOGIE SI VIRUSOLOGIE 55 TEHNICA FARMACEUTICA

28 MANAGEMENT 56 TOXICOLOGIE FARMACEUTICA

29 MORFOLOGIE NORMALA SI PATOLOGICA

CODUL COMISIEI : 6

CODUL SUBCOMISIEI : 6A, 6B, 6C, ….

CODUL DOMENIULUI : 1, 2, 3, ….

Page 25: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-25

ANEXA 2

COMISIA 7

ARTE SI ARHITECTURA

7A TEATRU SI COREGRAFIE 7D ARTE VIZUALE (ARTE PLASTICE)

1 ARTELE SPECTACOLULUI DE TEATRU:ACTORIE, ACTORIE PAPUSI SI

MARIONETE, REGIE TEATRU, SCENOGRAFIE, COREGRAFIE 10 ESTETICA SI TEORIA ARTEI

2 TEATROLOGIE 11 ARTE DECORATIVE

7B CINEMATOGRAFIE SI MEDIA 12 ARTE PLASTICE

3

FOTOGRAFIE, CINEMATOGRAFIE-MEDIA: REGIE DE FILM SI

TELEVIZIUNE, IMAGINE DE FILM SI TELEVIZIUNE, MULTIMEDIA SUNET-

MONTAJ, COMUNICARE AUDIOVIZUALA

13 DESIGN

4 FILMOLOGIE 14 SCENOGRAFIE

7C MUZICA 15 RESTAURARE SI CONSERVARE

5 MUZICA INSTRUMENTALA SI VOCALA 7E ARHITECTURA SI URBANISM

6 MUZICA RELIGIOASA 16 ARHITECTURA

7 MUZICOLOGIE 17 URBANISM SI AMENAJREA TERITORIULUI

8 COMPOZITIE SI INTERPRETARE 18 ARHITECTURA PEISAJULUI

9 TEATRU LIRIC (REGIE DE OPERA)

CODUL COMISIEI : 7

CODUL SUBCOMISIEI : 7A, 7B, 7C, ….

CODUL DOMENIULUI : 1, 2, 3, ….

Page 26: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-26

ANEXA 3

8. Prezentarea proiectului: (Max. 10 pagini)

8.1 Importanta stiintifica a temei propuse

8.1.1. Relevanta ariei tematice in care se incadreaza tema propusa, in raport cu dinamica cercetarii stiintifice la nivel international

Termenii “proiect” si “managementul proiectelor au devenit unii dintre cei mai utilizati termeni ai vocabularului actual al limbii romane si nu numai. Acest lucru se intampla deoarece ne confruntam cu o explozie reala de proiecte la nivelul economiei globale. Unele sectoare ale economiei sunt dominate de orientarea pe proiecte – industria de IT, industria aeronautica, industria farmaceutica, dar proiectele sunt din ce in mai prezente si in micile companii, in administratia publica, in organizatii precum micile comunitati, asociatii, scoli sau chiar familii. Potrivit lui R. Gareis (2005), “managementul prin proiecte” devine o strategie organizationala tot mai pregnanta, o strategie macroeconomica prin care societatile incep sa raspunda complexitatii mediului extern. Din ce in ce mai multi autori concep proiectele ca fiind demersuri multidisciplinare, care deservesc scopuri multiple si se deruleaza in medii complexe. Reputati economisti devin din ce in ce mai interesati de cercetarea in domeniul managementului proiectelor, de legaturile pe care acest domeniu exploziv le prezinta cu fenomene cu evolutie la fel de exploziva, precum globalizarea (Thurow 2003). Profesia de manager de proiect ar reprezenta, potrivit mai multor cercetatori, prima profesie intr-adevar globala (Turner, 2000). Cercetarea in domeniu are un caracter interdisciplinar marcat, aflata la intersectia dintre teoriile dezvoltarii, managementul schimbarii, managementul sistemelor, managementul cunoasterii, sociologie (sociologia profesiilor), managementul comunicarii si cel al resurselor umane. Conceptul de “societate orientata pe proiecte” capata din ce in ce mai mare greutate, iar cercetarea de profil devine din ce in mai consistenta. “O societate care utilizeaza in mod frecvent proiectele si programele ca organizatii temporare pentru a realiza procese relativ unice, de o complexitate medie sau mare, poate fi considerate o societate orientata pe proiecte” (Gareis 2005, 2002, 2001). Metodologiile de management de proiect si management de program depasesc de mult cadrul unei industrii si sunt considerate strategii macro de dezvoltare a unei intregi natiuni. De exemplu, strategia de dezvoltare a Indiei pana in anul 2020, intitulata “India’s New Opportunities 2020” a fost in mod explicit formulata apeland la metodologiile si instrumentele specifice managementului de proiect (Jedd, PM Network, June 2006, Ryu Rao, 2006, PMI Global Congress – Asia Pacific, Bangkok). Exista preocupari consistente de a cerceta nivelul de maturitate al unei societati din punctul de vedere al managementului de proiect, pornind de la ideea ca nivelul global de maturitate poate fi agregat din scoruri intermediare obtinute de sectoarele-cheie ale unei societati: mediul privat, administratie publica, invatamant superior, invatamant preuniversitar sau gimnazial, ONG-uri. Modelul propus de R. Gareis (2005, 2002, 2001) se bazeaza pe doua paradigme fundamentale: constructivismul (Berger si Luckmann, 1966) si teoria sistemelor sociale (Luhmann, 1995). Modelul are la baza cercetarea a doua componente. Pe de o parte, masurarea nivelului de maturitate are in vedere cercetarea competentelor si a metodologiilor de management de proiect utilizate in sectoarele mentionate mai sus, masura in care cunostinte si metodologii specifice sunt aplicate in diversele etape ale unui proiect: initiere, coodonare, control, incheiere. Pe de alta parte, masurarea nivelului de maturitate are in vedere si evaluarea “serviciilor” specifice managementului de proiect pe care le ofera o societate: servicii de educatie (numar de programe universitare, postuniversitare, de doctorat, programe de training), de cercetare (programe si fonduri de cercetare, institutii la nivel national) si de marketing/ promovare a profesiei (numarul asociatiilor, numarul membrilor, numarul certificarilor internationale, numarul evenimentelor si al conferintelor de specialitate etc). Alte modele de masurare a nivelului de maturitate a managementului de proiect, concepute in concordanta cu standardul international in domeniu, PMBOK (Kwak si Ibbs, 2002) considera ca masurarea nivelului de maturitate a managementului de proiect poate fi realizata de-a lungul celor 5 procese si al celor 9 arii de cunostinte specifice managementului de proiect:

- 5 procese: initiere, planificare, executie, control, inchidere: - 9 arii de cunostinte: managementul integrarii, al ariei de cuprindere, al timpului, al costului, al calitatii, al comunicarii, al

resurselor umane, al riscului, al achizitiilor. In dinamica nivelului de maturitate a societatii orientate pe proiecte intervin, pe langa aspectele tehnice (metodologii si procese specifice, arii de cunostinte) si aspecte sociale-cheie: importanta perceputa a proiectelor si programelor, relevanta sociala cu care este inzestrata profesia de manager de proiect, structura de ansamblu a societatii, istoria si asteptarile sale cu privire la viitor, structura subsistemelor sale: economie, cercetare, educatie, politica, religie, justitie, cultura etc. (Gareis, 2001). Aceste variabile, desi mentionate in mod explicit in modelul cel mai cunoscut privind societatea orientata pe proiecte (Gareis 2005, 2001), nu sunt deloc cercetate in literature de specialitate.

8.1.2. Importanta stiintifica a temei propuse si caracterul de cercetare fundamentala

Page 27: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-27

Premisele cercetarii Dezvoltarea este un concept larg utilizat incepand cu al doilea razboi mondial. Exista multe teorii care se concentreaza asupra celei mai bune metode de a realiza dezvoltarea, dar ele pot fi clasificate in doua mari categorii/ paradigme: paradigma neoclasica (Solow-Swan, 1956) si paradigma politicilor structurale (Tobin, 2003, Stiglitz, 2003). Abordarea neoclasica pune accentul pe cresterea economica nationala bazata pe investitii. In primele formulari ale acestei abordari, dezvoltarea era egala cu cresterea si industrializarea. Aceasta abordare a fost dominanta in anii ’50–’60. Spre sfarsitul anilor ’80–’90, accentul a trecut de la expansiunea si cresterea economica la studiul politicilor. In aceasta abordare, proiectele sunt considerate a fi un instrument al politicii, mijloacele prin care politicile sunt implementate, puse in practica. Gandirea actuala si dezbaterea pe tema dezvoltarii subliniaza urmatoarele aspecte (Cushworth, 2003):

• dezvoltarea nu poate fi redusa la dezvoltarea economica;

• dezvoltarea presupune schimbari variate, de la structura sociala pana la credintele si obiceiurile populare;

• dezvoltarea nu se limiteaza la contextul national, ci implica si sistemul global (“dezvoltarea nu se opreste la granita”). Cercetarea de fata porneste de la premisa ca exista o corelatie intre nivelul de maturitate al unei societati in ceea ce priveste managementul de proiect si competitivitatea economiei, precum si dinamica sociala pentru atingerea stadiului de societate bazata pe cunoastere (Kerzner, 2005, Gareis, 2005). Premisa privind legatura dintre orientarea pe proiecte a unei societati si rezultatele obtinute din implementarea proiectelor, dintre maturitatea procesului de management de proiect si competitivitatea globala a respectivei societati a fost testata in spatiul european. Dincolo de aspectele teoretice, vizand modelele de maturitate, teoria sistemelor, teoriile dezvoltarii, cercetarile de acest fel au inspirat politici de anvergura in ceea ce priveste orientarea pe proiecte a diferitelor state europene (ex. “Programme I Austria – the Austrian project management initiative”, “Project Sweden Initiative”, “Global Project Business Iniative – Great Britain") Obiectivele cercetarii In cadrul teoretic referitor la modelele de maturitate ale managementului de proiect intr-o organizatie sau intr-o societate (Gareis, Kwak si Ibbs), cercetarea de fata isi propune:

a) sa analizeze perceptia si gradul de constientizare privind importanta managementului de proiect in mediul universitar romanesc;

b) sa construiasca un model pentru masurarea nivelului de maturitate al managementului de proiect in invatamantul superior din Romania, model care sa inglobeze urmatoarele dimensiuni:

- nivelul perceptiei si al constientizarii privind managementul de proiect; - nivelul competentelor de management de proiect (pe procese si arii de cunostinte); - nivelul serviciilor specifice de management de proiect: servicii de educatie, de cercetare si de marketing/ vizibilizare.

Perceptia si constientizarea managementului de proiect in randul managerilor din invatamantul superior romanesc Proiectul va realiza mai intai o analiza sociologica a perceptiei si a gradului de constientizare privind relevanta sociala a managementului de proiect, cautand sa releve posibile discrepante intre utilizarea excesiva a termenilor “proiect”, “management de proiect” si utilizarea reala a metodologiilor si instrumentelor specifice. Cu alte cuvinte, cercetarea cauta sa identifice posibila transformare a eroarii de perceptie intr-o eroare de abordare, sa testeze ipoteza potrivit careia, chiar si in cazurile in care exista un grad de constientizare destul de ridicat cu privire la ce este managementul de proiect si la profesia de manager de proiect, continutul reprezentarilor sociale despre acestea este difuz, neclar, chiar diferit de intelesul strict, de specialitate, al termenilor respectivi. Cercetarea va fi realizata pe baza de chestionare administrate pe grupuri tinta formate din rectori, prorectori si directori ai departamentelor de relatii internationale din universitatile romanesti, un numar de aproximativ 200 persoane. Cercetarea cantitativa prin intermediul chestionarelor va fi precedata de o cercetare calitativa prin metoda focus grup, care va orienta redactarea chestionarelor, punand in discutie termenii de “proiect”, “manager de proiect”, “management prin proiecte”. Rezultatele cercetarii sociologice vor sustine teza de ansamblu potrivit careia gradul scazut de constientizare si continutul difuz, Nivelul competentelor de management de proiect si al serviciilor de management de proiect Dupa realizarea studiului de perceptie si constientizare, cercetarea se va focaliza pe masurarea nivelului competentelor de management de proiect in randul aceluiasi grup-tinta cercetat anterior. Alegerea invatamantului superior romanesc ca domeniu in care sa fie masurat, cu caracter pilot, nivelul de maturitate al managementului de proiect este intemeiata pe ideea potrivit careia invatamantul superior reprezinta un subsistem-cheie al societatii, studierea sa permitand atat diagnosticarea situatiei prezente (nivelul de maturitate actual), cat si identificarea/ anticiparea tendintelor pe termen mediu si lung (potentialul de maturizare si de profesionalizare in domeniul managementului proiectelor). Cercetarea cantitativa prin intermediul chestionarelor va urmari sa vada masura in care grupul-tinta studiat detine competente in management de proiect in ceea ce priveste:

- grupurile de procese: initiere, planificare, executie, control, inchidere: - ariile de cunostinte: managementul integrarii, al ariei de cuprindere, al timpului, al costului, al calitatii, al comunicarii, al

resurselor umane, al riscului, al achizitiilor. Referitor la serviciile de management de proiect din Romania, cercetarea va urmari, prin intermediul analizei documentelor oficiale (tiparite sau online):

- sa identifice modelul de best practice din Europa privind serviciile de management de proiect – cercetare, educatie, marketing/ vizibilizare:

- sa realizeze o analiza comparativa/ benckmarking intre modelul identificat si invatamantul superior romanesc (numarul si calitatea programelor educationale de profil, stadiul cercetarii, raportul dintre teorie, practica si rezultate de cercetare in continutul acestor programe, raportul dintre programele educationale si cele de training).

Rezultatele asteptate ale cercetarii Cercetarea va contribui la conceperea si testarea unui model de masurare a nivelului de maturitate al managementului de proiect, al orientarii pe proiecte societatii romanesti. Modelul creat si testat pe subsistemul “invatamant superior” va fi folosit, in proiecte ulterioare, pentru studierea proceselor similare din alte subsisteme ale societatii precum: invatamant preuniversitar, sector non-profit, administratie publica. Rezultatele cumulate obtinute din cercetarea tuturor acestor subsisteme pot indica gradul de maturitate al societatii romanesti in manament de proiect. “Nota” obtinuta de societatea romaneasca la materia “orientarea pe proiecte”, “maturitatea managementului de proiect” constituie un predictor fidel privind competitivitatea economiei si dinamica societatii romanesti, fiind punctul de plecare pentru demararea unor initative care sa vizeze:

- promovarea profesiei de manager de proiect si a managementului de proiect ca abordare micro si macroeconomica; - profesionalizarea managementului de proiect; - crearea unei adevarate culturi a proiectelor – in universitati, in administratia centrala si locala, in micile intreprinderi sau

in marile companii;

Page 28: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-28

- conceperea dezvoltarii societatii romanesti in ansamblu in termeni expliciti de programe si proiecte, utilizand metodologii specifice de management de program si management de proiect.

Cercetarea de fata este o cercetare fundamentala, asupra unei teme de cea mai mare actualitate, aflata in plina dezbatere in comunitatea stiintifica si profesionala internaţionala si cu o miza semnificativa pentru societatea contemporana. Vocatia prezentei cercetări este una multidisciplinara, fapt dovedit de tematica propusa, de abordarea aleasa si de componenta echipei.

8.2 Stadiul actual al cunoasterii in aria in care se incadreaza tema 8.2.1. Descrierea stadiul actual al cunoasterii in aria aferenta temei propuse, bazata pe referiri concrete la publicatii din ultimii 5 ani (reviste cotate ISI, alte reviste internationale de larga circulatie, volumele conferintelor internationale, reviste recunoscute CNCSIS etc) si cu specificarea bibliografiei de referinta.

Literatura de specialitate dedicata societatii orientate pe proiecte a relevat faptul ca nivelul de maturitate al unei societati in managementul de proiect este influentat de importanta acordata proiectelor si programelor, de perceptia privind relevanta perceputa a managementului de proiect, de istoria acelei societati si de asteptarile sale cu privire la viitor, de structura subsistemelor sale. Aceste variabile, desi mentionate in mod explicit in literatura de specialitate, nu au fost sistematic cercetate pana acum. Cercetarea de fata isi propune sa analizeze, in profunzime, una dintre aceste variabile, perceptia si constientizarea managementului de proiect, avansand ipoteza ca exista o corelatie intre un grad scazut de constientizare, un continut difuz al perceptiilor si reprezentarilor sociale referitoare la managementul proiectelor, pe de o parte, si ritmul lent de profesionalizare a domeniului. Maturitatea organizatiilor si a societatilor orientate pe proiecte poate fi masurata aplicand modele de maturitate. Au fost propuse modele de maturitate pentru companiile orientate pe proiecte, pentru societatile orientate pe proiecte, pentru procesul de management de proiect, pentru procesul de management de program, pentru managementul echipei de proiect. Dintre aceste modele studiate, doua modele de maturitate intemeiaza analiza propusa: 1. Modelul panzei de paianjen (Gareis 2005, 2002), care evidentiaza:

- utilizarea metodologiilor de management de proiect pentru organizarea proceselor specifice; - oferirea de servicii specifice de management de proiect (servicii de educatie, cercetare, servicii marketing/ promovare/

vizibilizare a profesiei, eforturi de standardizare si de certificare). 2. Modelul Berkeley (Kwak si Ibbs, 2002), care evidentiaza maturitatea procesului de management de proiect de-a lungul celor 5 procese si al celor 9 arii de cunostinte specifice managementului de proiect:

- 5 procese: initiere, planificare, executie, control, inchidere; - 9 arii de cunostinte: managementul integrarii, al continutului, al timpului, al costului, al calitatii, al comunicarii, al

resurselor umane, al riscului, al achizitiilor. - Ambele modele evidentiaza corelatia dintre maturitatea managementului de proiect si rezultatele obtinute din

implementarea proiectelor si programelor. Pana in momentul de fata, cercetari privind maturitatea managementului de proiect au fost facute pe mari companii

(studiul global realizat de Pricewaterhouse Coopers, 2004, www.pwc.be), pe un sector industrial (industria de IT, sectorul bancar). Au existat si studii globale realizate pe grupuri de tari (Gareis 2002, PMI Research Conference), care au avut ca obiectiv evaluarea maturitatii managementului de proiect de-a lungul celor doua dimensiuni: practica managementului de proiect si serviciile specifice oferite prin universitati, institute de cercetare si asociatii profesionale. Nici o analiza de pana acum nu a urmarit studierea, in profunzime, a unui susbsistem social precum invatamantul superior, invatamantul gimnazial, religie, drept, arta, stiinta din punctul de vedere al maturitatii managementului de proiect. In Romania, nu exista pana acum o cercetare dedicata modului in care managementul de proiect este perceput la nivel social, ca abordare micro si macroeconomica. Nici o cercetare de pana acum nu a facut legatura intre gradul de pregatire pentru absorbtia si implementarea fondurilor europene si gradul de pregatire, maturitatea managementului de proiect, prezenta unei adevarate culturi a proiectelor in toate sectoarele societatii romanesti: invatamant, sector nonprofit, IMM-uri etc. In absenta constientizarii unei astfel de legaturi intre “cultura proiectelor”, “maturitatea managementului de proiect” si capacitatea de administra, cu succes, fondurile europene si, in cele din urma, competitivitatea societatii romanesti in plan European si global, a intarziat formularea acelor politici care sa confere viziune si coerenta procesului de integrare. Bibliografie de referinta: 1. Chelcea, S. (2003). Metodologia cercetarii sociologice. Metode cantitative si calitative. Bucuresti: Editura Economica; 2. Chelcea, S. (2002). Opinia publica. Gandesc masele despre ce si cum vor elitele?. Bucuresti: Editura Economica.

3.Cushworth, J.W, Franks, T.R. (2003). Managing Projects in Developing Countries, Longman Group, Ltd., Essex, England. 4. Dobrescu, P. (2003). Geopolitica. Bucuresti: comunicare.ro. 5. Gareis, R. (2005). Happy Projects. MANZ Verlag: Vienna. 6. Gareis, R. (2002). Management in the Project-oriented Society. PMI Research Conference. 7. Gareis, R. (2001). Benchmarking the Project-Oriented Society. PM Days Conference, University of Economics and Business Administration Vienna. 8. Kerzner, H. (2005). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. Wiley & Sons, New York. 9. Kwak, Y. H., Ibbs W.C. (2002). Project Management Process Maturity Model. Journal of Management in Engineering. July. 10. Luhmann, N. (1995). Social Systems. Stanford University Press: Stanford, CA. 11. McBride, T., Henderson-Sellers B., Zowghi, D. (2004). Project Management Capability Levels: An Empirical Study, 11

th Asia-

Pacific Software Engineering Conference (APSEC'04), pp. 56-63. 12. Neculau, A. (1995). Reprezentari sociale. Psihologia campului social (ed). Bucuresti: Societatea de Stiinta si Tehnica. 13. Thurow, L. (2003). Head to Head: the Coming Economic Battle Among Japan, Europe and America. Collins: New York (3

rd

edition). 14. Turner, J.R., Simister, S.J. (2006). The Gower Handbook of Project Management (eds). Gower Publishing Company (4

th

edition). 15. Rao, R. (2006). White Paper The Role of Project Management in Transforming a Nation from Developing into Developed Status: The Case of India Vision 2020, PMI Global Congress 2006 – Asia Pacific, Bangkok. 16. *** (2004). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK). Project Management Institute. 3

rd edition.

8.3. Contributiile anterioare (ultimii 5 ani) ale echipei de cercetare in ariile tematice convergente temei propuse si pozitionarea acestor contributii fata de stadiul actual al cunoasterii prezentat la punctul 8.2

Page 29: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-29

Se vor mentiona contributiile si elementele care atesta finalizarea cercetarilor anterioare, valorificari prin publicare, pe categorii de publicatii: reviste cotate ISI (A), alte reviste internationale de larga circulatie inclusiv cele indexate in baze de date (B), reviste recunoscute CNCSIS necotate ISI (C), carti (D), volumele conferintelor internationale organizate de forurile stiintifice internationale recunoscute in domeniu (E), alte conferinte internationale (F) sau nationale(G).

Publicatii: Bargaoanu, A. (2006). Finantare europeana. Bucuresti: comunicare.ro. Bargaoanu, A. (2006). Orientarea empirica – contributia americana cea mai fertila la studiul comunicarii. Revista de sociologie romaneasca, 12. Bargaoanu, A. (2006). Prolegomene la o posibila istorie a comunicarii (II). Revista Romana de Comunicare si Relatii Publice. Bargaoanu, A. – coautor (2005). Istoria comunicarii.. Bucuresti: comunicare.ro Bargaoanu, A. (2004). Managementul proiectelor. Bucuresti: comunicare.ro. Postfaţă la Spirala tacerii. Opinia publica – invelisul nostru social de Elisabeth Noelle-Neumann. (2004). Bucuresti: comunicare.ro. Bargaoanu, A. – coautor (2003, 2001). Mass media si societatea. Bucuresti: comunicare.ro. Bargaoanu, A. - coautor (2003). Prolegomene la o posibila istorie a comunicarii (I). Revista Romana de Comunicare si Relatii Publice, 6. Bargaoanu, A. – coautor (2003). Interactionismul simbolic – produsul cel mai sigur si mai impunator al pragmatismului american. Revista de sociologie romaneasca, . Bargaoanu, A. – coautor (2003). Scoala de la Chicago – plasarea comunicarii in inima proceselor sociologice Revista de sociologie romaneasca, 1-2. Bargaoanu, A. – coautor (2001). Geopolitica. Comunicare.ro Chelcea, S. – coord. (2005). Comunicarea nonverbala in spatiul public. Bucuresti: Tritonic. Chelcea, S. – coord. (2005). Refractia sociologica si reflexia jurnalistica. Bucuresti: Editura Economica. Chelcea, S. (2005). Opinia publica despre criminalitate, justitie si politie. Revista de Sociologie Romaneasca, 10. Chelcea, S. (2003). Metodologia cercetarii sociologice. Metode cantitative si calitative. Bucuresti: Editura Economica. Chelcea, S. – coord. (2003). Enciclopedie de psihosociologie. Bucuresti: Editura Economica. Chelcea, S. (2002). Un secol de cercetari psihosociologice. Iasi: Polirom. Chelcea, S. (2002), Opinia publica. Gandesc masele despre ce si cum vor elitele?. Bucuresti: Editura Economica. Chelcea, S. (2001). Justitia sociala socialista si comunismul rezidual in Romania dupa un deceniu de tranzitie. Revista de Psihologie Sociala. Dobrescu, P. – coautor (2005). Istoria comunicarii, Bucuresti: comunicare.ro. Dobrescu, P. (2004/2005), Globalizare si integrare europeana (curs in format electronic), Bucuresti: editura Comunicare.ro; Dobrescu, P. (2003), Interactionismul simbolic – produsul cel mai sigur al pragmatismului american, Bucuresti : articol publicat în Revista de Sociologie Romaneasca ; Dobrescu, P. – coautor (2003), Prolegomene la o posibila istorie a comunicarii. Romana de Comunicare si Relatii Publice, 6. Dobrescu, P. (2003). Geopolitica. Bucuresti: comunicare.ro. Dobrescu, P. (2002). In asteptarea votului pentru. Reflectii asupra campaniilor electorale postdecembriste. Revista Romana de Comunicare si Relatii Publice. Dobrescu, P. – coautor (2001). Mass media si societatea. Bucuresti: comunicare.ro. Bonghez, S. (2005). Project Management Advanced. Bucuresti: Editura CODECS. Bonghez, S. (2005). Managementul proiectelor. Bucuresti: comunicare.ro (curs in format electronic). Bonghez, S. (2004). Project Management Basics. Bucuresti: Editura CODECS. Crisan, C. (2006). Comunicarea interculturala in proiectele de dezvoltare comunitara. Studiu publicat in volumul Comunicare eficienta pentru organizatii si institutii non-profit – lucrarile conferintei nationale. Bucuresti, 9-10 iunie 2006”, coord. Alexandra Zbuchea, editat de SNSPA-FCRP. Stan, S. (2005). Monitorizarea proiectelor. Bucuresti: comunicare.ro; (curs in format electronic). Stan, S. – coautor (2003). Planificarea, elaborarea si implementarea proiectelor . Bucuresti: comunicare.ro (curs in format electronic) Stan, S. – coautor (2003). Managementul riscului în proiectele internationale. Bucuresti: comunicare.ro (carte in format electronic). Stan, S. – coautor (2002). Managementul proiectelor. Bucuresti: Comunicare.ro. Ivan, L. (2005). Efectul de regrupare in jurul invingatorului din sondajele electorale versus efectul sustinerii celui invins in sondaje. Studiu experimental. (in colaborare). In S. Chelcea si G. Jderu (eds.) Refractia sociologica si refletia jurnalistica. Despre sondajele de opinie si prezentarea lor în mass media. Bucuresti: Editura Economica. Ivan, L. – coautor (2005). Comunicarea nonverbala: gesturile si postura. Bucuresti: comunicare.ro. Ivan, L. (2002), Young Academics Relative Deprivation. In Wieger Bakker et al.(eds.): Inclusion and Exclusion in Contemporary European Societies, Utrecht/Amsterdam University; Ivan, L. (2001), Globalization and regionalization- Two Counter Tendencies, Future Studies. Ivan, L. – coautor (2000). Metodologia si practica sondajelor finale (exit polls) cu referire la alegerile de la 26 noiembrie 2000 din Romania, Bucuresti: studiu publicat in Revista Romana de Comunicare si Relatii Publice. Calinescu, L (2006). Promovarea proiectelor finantate de Uniunea Europeana. Teorie si practica. Revista romana de comunicare si relatii publice. Calinescu, L. (2006), Campanii de comunicare publica – aspecte cheie. Articol publicat în jurnalul proiectului Phare Schema de investitii pentru proiecte mici de gestionare a deseurilor. Calinescu, L. (2006). Manualul de identitate vizuala al Uniunii Europene: reguli si constrangeri, articol publicat in jurnalul proiectului Phare Schema de investitii pentru proiecte mici de gestionare a deseurilor. Calinescu, L. (2006). Managementul schimbarii prin comunicare publica: un studiu asupra evolutiei atitudinilor, publicat in raportul proiectului Ispa Implementarea unui nou sistem de managementul deseurilor in Piatra Neamt.

Page 30: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-30

8.4. Contribuţia potenţială la tematica ştiinţifică vizată în proiect, reflectată prin gradul de originalitate/inovatie (raportat la cele mai recente realizari citate in fluxul principal de publicatii)

Prezentarea va contine:

� relevarea, prin analiza critica a stadiului actual, a faptului ca tema propusa poate avea un aport semnificativ la dezvoltarea cunoasterii in domeniu;

� specificarea contributiilor propuse, raportate la analiza critica anterioara si la elementele prezentate la punctul 8.3;

� prezentarea tipului de elemente originale vizate, prin incadrarea acestora in una din urmatoarele categorii:

� elaborarea de noi abordari si teorii in aria aferenta temei;

� dezvoltarea unor abordari/teorii/metode existente;

� adaptarea unor abordari/teorii/metode existente, pentru a fi utilizate in noi aplicatii;

� elaborarea de noi metode experimentale.

� evaluarea impactului contributiilor vizate

Contributia la dezbaterea teoretica Cercetarea maturitatii managementului de proiect este un domeniu de cercetare de ultima ora (Pennypacker si Turner 2006), care atrage interesul cercetatorilor, al teoreticienilor si al practicienilor deopotriva. Extinderea cercetarii empirice la studiul nivelului de maturitate al unei intregi societati (Gareis 2005) prezinta potentialul de a imbogati si nuanta teoriile cu privire la dezvoltare. Dezbaterea actuala pe tema dezvoltarii (Thurow 2003) evidentiaza urmatoarele aspecte:

- dezvoltarea nu poate fi redusa la dezvoltarea economica; - dezvoltarea presupune schimbari variate, de la structura sociala pâna la credintele si obiceiurile populare; - dezvoltarea nu se limiteaza la contextul national, ci implica si sistemul international, este un fenomen global

(“dezvoltarea nu se opreste la granita”). Tot mai multi cercetatori fac legatura dintre dezvoltare si managementul proiectelor, concepand proiectele drept eforturi multidiscplinare prin care sunt implementate politicile de dezvoltare. Depasind cadrul dezbaterii teoretice, legatura dintre dezvoltare si management de proiect este realizata, in mod explicit, in diverse strategii de dezvoltare multianuala a mai multor state, in special cele din regiunea Asia-Pacific. In acest context, cercetarea de fata prezinta potentialul de a contribui:

- la nuantarea teoriilor cu privire la dezvoltare, adancind investigarea legaturii dintre orientarea pe proiecte si competitivitatea unei economii si societati:

- la exinderea cunoasterii in domeniul modelelor de maturitate a managementului de proiect, prin incorporarea, in modelele existente, a componentei referitoare la perceptie/ constientizare/ relevanta sociala perceputa.

Detalierea contributiilor: - modelul propus studiaza maturitatea managementului de proiect atat de-a lungul dimensiunii tehnice propriu-zise

(competente si servicii specifice), cat si de-a lungul dimensiunii sociale (perceptia, constientizarea, relevanta sociala perceputa);

- modelul, care extinde cele mai recente achizitii in domeniul cercetarii din Europa si din Statele Unite, este aplicat pentru prima oara in Romania;

- modelul este aplicat pentru studierea, in profunzime, a invatamantului superior romanesc, putand fi extins, prin demersuri de cercetare ulterioare, pentru studierea altor sectoare (administratie publica, invatamant preuniversitar, sector nonprofit etc.). Realizarea unei serii complete de studii in toate sectoarele societatii ar oferi o imagine clara cu privire la orientarea intregii societati pe proiecte.

Modelul extinde achizitiile teoretice in domeniul teoriilor dezvoltarii si al modelelor de maturitate prin: - testarea, in context, romanesc, a ipotezei cu privire la competitivitatea globala a unei economii sau societati si

orientarea acestora pe proiecte; - includerea, in modelele existente privind maturitatea managementului de proiect, a componentei sociale.

Impactul contributiilor: - promovarea profesiei de manager de proiect si a managementului de proiect ca abordare micro si macroeconomica; - constientizarea – de catre mediul privat, de catre administratia publica, de catre invatamentul superior, a nevoii de a

investi in manageri de proiect competenti; - profesionalizarea managementului de proiect; - dezvoltarea competentelor inviduale, dar mai ales a celor organizationale in domeniul managementului de proiect; - crearea unei adevarate culturi a proiectelor – in universitati, in administratia centrala si locala, in micile intreprinderi sau

in marile companii, in micile comuntitati sau in regiuni;

- conceperea dezvoltarii societatii romanesti in ansamblu in termeni expliciti de programe si proiecte, utilizand metodologii specifice de management de program si management de proiect.

8.5. Fezabilitatea contributiilor potentiale propuse Realismul solutiilor propuse, din punctele de vedere: conceptual, al costurilor si al duratei cercetarii (iar acolo unde este cazul, autoevaluarea gradului de risc al cercetării, cu menţionarea de soluţii alternative)

Modul de abordare al proiectului a fost astfel gandit incat conceptele de baza si metodologiile utilizate sa fie realiste , evaluabile in perioada de desfasurare a proiectului si sustenabile dupa finalizarea proiectului. Toate conceptele teoretice, ce au constituit baza argumentarii stiintifice a proiectului, au fost bine fundamentate pe baza literaturii de specialitate existente in domeniu ( asa cum rezulta si din capitolul 8.1), fiind utilizate informatii provenind de la institutii de prestigiu la nivel mondial.Teoriile utilizate si-au demonstrat validitatea in spatiul european, fiind utilizate cu succes in testarea mediului social de institutii de prestigiu in domeniu. Graficul de implementare al proiectului a fost realizat astfel incat fiecare activitate sa fie realist incadrata in timp si buget, alocandu-i-se resursele necesare unei corecte si optime implementari.Toata echipa utilizata in cadrul in cadrul implementarii proiectului are experienta necesara si capabilitatea de a duce la bun sfarsit activitatile atribuite in cadrul proiectului. Pentru corecta fundamentare a bugetului au fost identificate preturile medii pe piata de profil pentru salariile personalului implicat in cadrul activitatilor de cercetare, precum si consultatea mai multe oferte de preturi pentru achizitia de echipamente informatice ( desktop, imprimanta) si materiale consumabile.

Page 31: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-31

Pentru o buna gestionare a riscurilor preliminare in cadrul proiectului, echipa de proiect intocmit fisa autoevaluare a riscurilor interne ale proiectului (dupa formularul prestigioasei agentii de gestionare a riscurilor “The Standish Group”- USA) pentru a identifica oportunitatea derularii proiectului in actuala configuratie.

Element de analizat Notare Punctaj a. Propunerea de proiect este:

Nouă Combinaţie cu una veche Continuarea unei propuneri mai vechi

3 2 1

X

3

b. Managerul de proiect este Fără experienţă în domeniu Cu 2-4 ani experienţă Experienţă îndelungată în domeniu

3 2 1

X

1

c. Durata proiectului este: Mai mare de 12 luni Mai mare de 6 luni Mai mică de 6 luni

3 2 1

X

3

d. Numărul de parteneri implicaţi în desfăşurarea proiectului Mai mult de 3 2-3 departamente Unul singur

3 2 1

X

2

e. Domeniul de aplicabilitate al proiectului Nou pentru echipa de proiect Nou pentru unii membrii ai echipei de proiect Este cunoscut pentru toţi membrii proiectului

3 2 1

X

2

f. Echipa de proiect este: Nouă în totalitate Unii dintre membrii au mai colaborat Este o echipă care a mai colaborat în alte proiecte

3 2 1

X

2

g. Bugetul proiectului a fost construit: Independent (de către membrii echipei de proiect) Autoritatea contractantă (sponsorul proiectului) Autoritatea contractantă şi managerul de proiect

3 2 1

X

3

h. Desfăşurarea temporală a activităţilor, a fost stabilită Independent (de către membrii echipei de proiect) Autoritatea contractantă (sponsorul proiectului) Autoritatea contractantă şi managerul de proiect

3 2 1

X

1

i. Sprijinul acordat managerului de proiect de către echipa de proiect este: Scăzut (lăsat în seama finanţatorului) Mediu (numai dacă se trasează directive în mod expres) Mare (implicare totală)

3 2 1

X

1

j. Proiectul prezintă în final o interfaţă către: Exterior (alte proiecte similare) Interior (proiecte interne ale partenerilor proiectului) De sine stătător

3 2 1

X

2

Evaluarea profilului de risc: 5a+5b+3c+5d+4e+3f+5g+5h+5i+4j=15+5+9 +10+8+4+15+5+5+8=84

Conform punctajului (84 puncte), proiectul se încadrează în profilul unui proiect cu risc scăzut (conform standardelor de evaluare enuntate).

8.6. Modul de organizare a proiectului

An * 1. Obiective stiintifice (Denumirea obiectivului)

Activitati asociate * * Valoarea (RON) ***

1 Analiza stadiului actual al problematicii proiectului

2. Identificarea principalelor modele teoretice de maturitate a managementului de proiect 3. Cercetarea bibliotecilor, bazelor de date, paginilor web si a materialelor informative de profil

1.1 Identificarea si analizarea tendintelor existente la nivel national si international in domeniul perceptiei sociale a manegementului de proiect

4. Redactarea unui raport asupra tendintelor nationale si internationale in domeniu

1. Definitivarea planului de actiune pe obiective si activitati si atribuirea acestora pe membrii echipei de proiect 2. Configurarea cadrului conceptual general, definirea normelor, metodelor procedurilor si solutiilor

1.2 Stabilirea cadrului de dezvoltare metodologica a proiectului

3. Elaborarea unui ghid de documentare metodologica pentru echipa de proiect

1. Activitati preparatorii pregatirii vizitei de studiu a grupului de 5 cercetatori romani la Projekt Management Group – Austria

2. Derularea vizitei la Projekt Management Group – Austria

2007

1.3 Achizitia de noi competente profesionale si adaptarea normelor studiului la valorile europene din domeniu 3. Realizarea unui raport asupra vizitei de lucru la PM Group

Page 32: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-32

4. Alcatuirea unui plan strategic cu rol de armonizare si implementare a modelelor de maturitate identifcate in spatiul european in zona invatamantului universitar romanesc

1. 4.1 Elaborarea ghidului de focus grup si a chestionarului

1.4.2. Esantionare

1.4.3. Organizarea a 6 focus grupuri

1.4.4. Selectarea instrumentelor specifice

1.4.5 Ajustarea instrumentelor de cercetare in functie de rezultatele de la punctual 1.4

1.4.6 Administrarea chestionarelor prin operatori

1.4 Dezvoltarea unei cercteri sociologice prin realizarea studiului de perceptie

1.4.7 Prelucrarea statistica si interpretarea datelor. Redactarea raportului de concluzii

85.250

2. Obiective manageriale Activitati asociate * * Valoarea (RON) ***

1. Planificarea activitatilor proiectului

2. Coordonarea activitatilor proiectului

3. Monitorizarea si controlul fazelor proiectului

2.1. Gestionarea optima a proiectului in conform cu planul de implementare al acestuia

4. Motivarea si conducerea resurselor umane

1. Identificarea si clasificarea riscurilor in cadrul proiectului

2.Alegerea strategiei adecvate in functie de tipul de risc aparut: acceptare, evitare, transferare

2.2. Gestionarea riscurilor in cadrul proiectului

3. Intocmirea planului de contingenta pentru situatii de risc

13.500

1. Proiectarea infrastructurii software

2. Realizarea si implementarea sistemului de interfatare pentru vizualizare si imprimare 3. Achizitionarea echipamentelor informatice si integrarea lor in cadrul structurii centrului de implementare al proiectului

4. Construirea modulului de interogare statistica (bazat pe sisteme de baze de date statistice: clusterizare, componente principale, atribuirea de discriminant)

3.1 Realizarea cadrului general pentru sistemul informatic de gestionare a cercetarii sociologice

5. Realizarea bazei de date

1. Elaborarea chestionarelor

2 Pilotarea chestionarelor

3 Ajustarea chestionarelor

4 Training cu operatorii de interviu

5 Administrarea chestionarelor prin operatorii de interviu

6 Prelucrarea si interpretarea datelor statistice

3.2 realizarea studiului privind competentele de MP in invatamantul superior romanesc

7 Redactarea unui raport asupra rezultatelor studiului sociologic

1. Identificarea si analizarea informatiilor pe urmatoarele dimensiuni: cercetare, educatei, marketing/vizibilizare

2. Identificarea modelului de best practice din Europa privind serviciile de MP

3.3 Analiza documentelor sociale privind serviciile de MP in Romania si Europa

3. Cercetare comparativa /benchmarking intre modelul identificat la 3.3.2 si invatamantul superior romanesc

1 . Integrarea datelor obtinute din studiile anterioare: studiul de perceptie, studiul privind competentele de MP si studiul privind serviciile de MP.

2 Design-ul modelului

3 Testarea si retestarea modelului

4 Rafinarea modelului in functie de datele empirice

3.4 Constructia si dezvoltarea modelului de maturitate al MP

5. Redactarea unui raport de concluzii

50.800

4. Obiective manageriale si administrative (Denumirea obiectivului)

Activitati asociate * * Valoarea solicitata pe

activitati (RON) ***

1. Planificarea activitatilor proiectului

2. Coordonarea activitatilor proiectului

3. Monitorizarea si controlul fazelor proiectului

4.1. Gestionarea optima a proiectului in conform cu planul de implementare al acestuia

4. Motivarea si conducerea resurselor umane

1. Identificarea si clasificarea riscurilor in cadrul proiectului

2008

4.2. Gestionarea riscurilor in cadrul proiectului 2.Alegerea strategiei adecvate in functie de tipul de risc aparut:

acceptare, evitare, transferare

12.000

Page 33: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-33

3.Intocmirea planului de contingenta pentru situatii de risc

1 Elaborarea structurii si a materialelor de training

2 Publicarea anuntului de invitatie la modulele de training

3 Derularea modulelor de training

4 Evaluarea participantilor in cadrul modulelor de training si inregistrare feedback-ului

5.1 Training in managment de proiect pentru reprezentanti ai universitatilor romanesti

5 Redactarea unui raport de concluzii asupra activitatilor de training

1. Lansarea invitatiilor pentru seminarul international pe tema maturitatii managementului de proiect in invatamantul universitar romanesc si cel european

2. Derularea evenimentului. 3 Redactarea raportului cu privire la seminarul international

5.2 Prezentarea concluziilor asupra cercetarii intreprinse comunitatii stiintifice nationale si internationale. Diseminarea rezultatelor proiectului

4 Elaborarea raportului final al proiectului

30.700

6. Obiective manageriale si administrative (Denumirea

obiectivului)

Activitati asociate * * Valoarea solicitata pe

activitati (RON) ***

1. Planificarea activitatilor proiectului

2. Coordonarea activitatilor proiectului

3. Monitorizarea si controlul fazelor proiectului

2008

6.1. Gestionarea optima a proiectului in conform cu planul de implementare

4. Motivarea si conducerea resurselor umane

1. Identificarea si clasificarea riscurilor in cadrul proiectului

2.Alegerea strategiei adecvate in functie de tipul de risc aparut: acceptare, evitare, transferare

6.2. Gestionarea riscurilor in cadrul proiectului

3.Intocmirea planului de contingenta pentru situatii de risc

6.000

8.6.2. Managementul proiectului; rolul membrilor echipei. 8.6.2.1. Implicarea membrilor echipei - tabelul 8.6.2.1

Membrul echipei *

Activităţi

0

AB

1

SC

2

PD

3

SS

4

SB

5

LC

6

LI

7

CC

8

OR

9

LB

Activitatea 1 din obiectivul 1.1 (Anul I) – Analiza stadiului actual al proiectului 1.1.1 Analiza stadiului actual al problematicii proiectului

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

1.1 2. Identificarea principalelor modele teoretice de maturitate

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

1.1.3 Cercetarea bibliotecilor, bazelor de date, paginilor web pe problematica activitatilor 1.1

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Activitatati din obiectivul 1.2 (Anul I) – Stabilirea normelor metodologice de actiune in proiect 1.2.1 Definitivarea planului de actiune pe obiective si activitati si atribuirea acestora pe membrii echipei de proiect

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

1.2. 2 Configurarea cadrului conceptual general, definirea normelor, metodelor procedurilor si solutiilor

DA DA DA DA DA DA DA DA

1.2. 3. Elaborarea unui ghid de documentare metodologica pentru echipa de proiect

DA DA DA

Activitatati din obiectivul 1.3 (Anul I) – Derularea stagiului de mobilitati 1.3.1. Activtati pentru pregatirea vizitei de studiu a grupului de 5 cercetatori romani la Project Management Group –Austria

DA DA DA DA DA DA

1.3. 2. Derularea vizitei de studiu la PM Group -Austria DA DA DA DA DA

1.3.3. Realizarea unui raport de analiza asupra vizitei de lucru la PM Group -Austria

DA DA DA DA DA

Page 34: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-34

Activitatati din obiectivul 1.4 (Anul I) – Realizarea studiului de perceptie 1. 4.1 Elaborarea ghidului de focus grup si a chestionarului

DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

1.4.2. Esantionare DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

1.4.3. Organizarea a 6 focus grupuri DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

1.4.4. Selectarea instrumentelor specifice DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

1.4.5 Ajustarea instrumentelor de cercetare in functie de rezultatele de la punctua 1.4

DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

1.4.6 Administrarea chestionarelor prin operatori DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

1.4.7 Prelucrarea statistica si interpretarea datelor. Redactarea raportului de concluzii

DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

Activitatati din obiectivul 3.1 (Anul II) – Dezvoltarea Infrastructurii software a proiectului 3.1.1. Proiectarea infrastructurii software

DA

3.1.2 Realizarea si implementarea sistemului de interfatare pentru vizualizare si imprimare

DA

3.1.3 Achizitionarea echipamentelor informatice si integrarea acestora in cadrul structurii centrului de implementare al proiectului

DA DA DA DA DA DA

3.1.4 Construirea modulului de interogare statistica (bazat pe sisteme de baze de date statistice: clusterizare, componente principale, atribuirea de discriminant)

DA DA DA DA DA DA

3.1.5 Realizarea bazei de date a proiectului DA DA DA DA DA DA

Activitatati din obiectivul 3.2 (Anul II) – Realizarea studiului privind competentele de MP in invatamantul superior romanesc 3.2.1 Elaborarea chestionarelor

DA DA DA DA DA DA

3.2.2 Pilotarea chestionarelor DA DA DA DA DA DA DA

3.2.3 Ajustarea chestionarelor DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

3.2.4 Training cu operatorii de interviu DA DA DA

3.2.5 Administrarea chestionarelor DA DA DA

3.2.6 Prelucrarea si interpretarea datelor statistice DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

3.2.7 Redactarea unui raport asupra rezultatelor studiului sociologic

DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

Activitatati din obiectivul 3.3 (Anul II) – Analiza documentelor sociale privind serviciile de MP in Romania si Europa 3.3.1. Identificarea si analizarea informatiilor pe urmatoarele dimensiuni: cercetare, educatei, marketing/vizibilizare

DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

3.3. 2 Identificarea modelului de best practice din Europa privind serviciile de MP

DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

3.3.3Benchmarking intre modelul identificat la 3.3.2 si invatamantul superior romanesc

DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

Activitatati din obiectivul 3.4 (Anul II) – Construirea modelului de maturitate al MP 3.4.1 . Integrarea datelor obtinute din studiile anterioare: studiul de perceptie, studiul privind competentele de MP si studiul privind serviciile de MP

DA DA DA DA DA DA DA

3.4.2 Design-ul modelului DA DA DA DA DA DA DA

3.4.3 Testarea si retestarea modelului DA DA DA DA DA DA DA

3.4.4 Rafinarea modelului in functie de datele empirice DA DA DA DA DA

3.4.5 Redactarea unui raport de concluzii DA DA DA DA DA

Page 35: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-35

8.6.2.2 Fluxul de activitati desfasurate pe intervalul de realizare a proiectului, utilizand graficul Gantt

Activitatati din obiectivul 5.1 (Anul II) – Training in domeniul MP pentru 20 de persoane din grupul tinta 5.1.1 Elaborarea structurii si a materialelor de training

DA DA DA DA DA

5.1.2 Invitarea participantilor la training DA DA DA DA DA DA DA

5.1.3 Derularea modulelor de training DA DA DA DA DA DA DA

5.1.4 Evaluarea participantilor. Feedback DA DA DA DA DA DA DA

5.1.5 Redactarea unui raport de concluzii asupra activitatilor de training

DA DA DA DA DA DA DA DA

Activitatati din obiectivul 5.2 (Anul II) – Diseminarea rezultatelor proiectului 5.2. 1. Lansarea invitatiilor pentru seminarul international pe tema nivelului de maturitate al managementului de proiect

DA DA DA DA DA

5.2.2. Derularea evenimentului. Inregistrarea propunerilor participantilor la seminar si diseminarea cazurilor de buna practica

DA DA DA DA DA

5.2.3 Redactarea raportului cu privire la seminarul international

DA DA DA DA DA

5.2.4 Elaborarea raportului final al proiectului DA DA DA DA DA DA DA

MANAGEMENTUL PROIECTULUI Activitatati din obiectivul 2.1, 4,1 6.1

DA DA DA DA DA DA DA

6.1.1. Planificarea activitatilor proiectului DA DA DA DA DA DA DA

6.1.2. Coordonarea activitatilor proiectului DA DA DA DA DA DA DA

6.1.3. Monitorizarea si controlul fazelor proiectului DA DA DA DA DA

6.1.4. Motivarea si conducerea resurselor umane DA DA DA DA DA

Activitati din obiectivul 2.2, 4.2, 6.2 6.2.1 Identificarea si clasificarea riscurilor in cadrul proiectului

DA

6.2.2. Alegerea strategiei adecvate in functie de tipul de risc aparut: acceptare, evitare, transferare

DA

Anul de derulare al proiectului Anul 1 2007 Anul I1 2008

Lunile proiectului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Activitatea 1 din obiectivul 1.1 (Anul I) – Analiza stadiului actual al proiectului 1.1.1 Analiza stadiului actual al problematicii proiectului

1.1 2. Identificarea modelor teoretice de maturitate

1.1.3 Cercetarea bibliotecilor, bazelor de date, paginilor web pe problematica activitatilor 1.1

Activitatati din obiectivul 1.2 (Anul I) – Stabilirea normelor metodologice de actiune in proiect 1.2.1 Definitivarea planului de actiune pe obiective si activitati si atribuirea acestora pe membrii echipei de proiect

1.2. 2 Configurarea cadrului conceptual general, definirea normelor, metodelor procedurilor si solutiilor

1.2. 3. Elaborarea unui ghid de documentare metodologica pentru echipa de proiect

Activitatati din obiectivul 1.3 (Anul I) – Derularea stagiului de mobilitati 1.3.1. Activtati preparatorii pregatirii vizitei de studiu a grupului de 5 cercetatori romani la Project Management Group - Austria

1.3. 2. Derularea vizitei de studiu la Projekt Management Group – University of Economics and Business Administration, Austria

1.3.3. Realizarea unui raport asupra vizitei la Projekt Management Group

Page 36: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-36

Lunile proiectului

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Activitatati din obiectivul 1.4 (Anul I) – Realizarea studiului de perceptie 1. 4.1 Elaborarea ghidului de focus grup si a chestionarului

1.4.2. Esantionare

1.4.3. Organizarea a 6 focus grupuri

1.4.4. Selectarea instrumentelor specifice

1.4.5 Ajustarea instrumentelor de cercetare in functie de rezultatele de la punctual 1.4

1.4.6 Administrarea chestionarelor

1.4.7 Prelucrarea statistica si interpretarea datelor. Redactarea raportului de concluzii

Activitatati din obiectivul 3.1 (Anul II) – Dezvoltarea infrastructurii software a proiectului 3.1.1. Proiectarea infrastructurii software

3.1.2 Realizarea si implementarea sistemului de interfatare pentru vizualizare si imprimare

3.1.3 Achizitionarea echipamentelor informatice si integrarea lor in cadrul structurii de implementare al proiectului

3.1.4 Construirea modulului de interogare statistica (bazat pe sisteme de baze de date statistice: clusterizare, componente principale, atribuirea de discriminant)

3.1.5 Realizarea bazei de date a proiectului

Activitatati din obiectivul 3.2 (Anul II) – Realizarea studiului privind competentele de MP in invatamantul superior romanesc 3.2.1 Elaborarea chestionarelor

3.2.2 Pilotarea chestionarelor

3.2.3 Ajustarea chestionarelor

3.2.4 Training cu operatorii de interviu

3.2.5 Administrarea chestionarelor prin operatorii de interviu

3.2.6 Prelucrarea si interpretarea datelor statistice

3.2.7 Redactarea unui raport asupra rezultatelor studiului sociologic

Activitatati din obiectivul 3.3 (Anul II) – Analiza documentelor sociale privind serviciile de MP in Romania si Europa 3.3.1. Analizarea informatiilor pe urmatoarele dimensiuni: cercetare, educatei, marketing/vizibilizare

3.3. 2 Identificarea modelului de best practice din Europa privind serviciile de MP

3.3.3 Cercetare comparativa /benchmarking intre modelul identificat la 3.3.2 si invatamantul superior romanesc

Activitatati din obiectivul 3.4 (Anul II) – Construirea modelului de maturitate al MP 3.4.1 Integrarea datelor obtinute din studiile anterioare: studiul de perceptie, studiul privind competentele de MP si studiul privind serviciile de MP

3.4.2 Design-ul modelului

3.4.3 Testarea si retestarea modelului

3.4.4 Rafinarea modelului in functie de datele empirice

3.4.5 Redactarea unui raport de concluzii

Page 37: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-37

Activitatati din obiectivul 5.1 (Anul II) – Training in domeniul MP pentru 20 de persoane din grupul tinta 5.1.1 Elaborarea structurii si a materialelor de training

5.1.2 Invitarea participantilor la cursurile de training

5.1.3 Derularea modulelor de training

5.1.4 Evaluare sifeedback

5.1.5 Redactarea unui raport de concluzii asupra activitatilor de training

Activitatati din obiectivul 5.2 (Anul II) Diseminarea rezultatelor proiectului 5.2. 1. Lansarea invitatiilor pentru seminarul international pe tematica nivelului de maturitate al mp

5.2.2. Derularea evenimentului

5.2.3 Redactarea unui raport asupra seminarului international.

5.2.4 Elaborarea raportului final al proiectului

MANAGEMENTUL PROIECTELOR Activitatati din obiectivul 2.1, 4,1 6.1

6.1.1. Planificarea activitatilor proiectului

6.1.2. Coordonarea activitatilor proiectului

6.1.3. Monitorizarea si controlul fazelor proiectului

6.1.4. Motivarea si conducerea resurselor umane

8.7. Modul de valorificare a rezultatelor

1. Articole publicate in revista Project Management Journal (refereed journal); 2. Articole publicate in revista romana Management si marketing; 3. Prezentarea rezultatelor intermediare ale cercetarii la conferinta “PM Days” (Viena, Projekt Management Group – University of Economics and Business Administration); 4. Prezentarea rezultatelor intermediare ale cercetarii la conferinta PMI Research Conference; 5. O prima carte care sa prezinte rezultatele cercetarii privind maturitatea managementului de proiect in invatamantul superior romanesc (in limba romana si in limba engleza) – membrii echipei. 6. O carte de autor despre modelul si politicile de dezvoltare a Uniunii Europene (Alina Bargaoanu). 7. O carte de autor despre globalizare, dezvoltare si management de proiect (Paul Dobrescu). 8. Recomandari periodice de politici si documente de pozitie (policy reports si white papers) in domeniul: managementul fondurilor europene, conceperea planurilor si strategiilor de dezvoltare nationala si sectoriala.

8.8. Masura in care proiectul contribuie la dezvolatrea resursei umane

Baza teoretica si rezultatele cercetarii vor fi utilizate de catre doctoranzi in vederea finalizarii si publicarii lucrarilor de doctorat. Toti studentii doctoranzi implicati in acest demers au interese de cercetare in zona: - managementului de proiect (Sergiu Stan, Simona Bonghez, Camelia Crisan); - legaturii dintre dezvoltare si management de proiect (Simona Bonghez); - managementului de proiect ca instrument de realizare a dezvoltarii comunitare (Camelia Crisan); - metodologiei de cercetare sociologica, cercetarea perceptiei si a reprezentarilor sociale (Loredana Ivan). Cele doua studente masterande, Loredana Calinescu si Omerina Rotaru, si-au manifestat deja interesul pentru cercetarea in domeniul managementului de proiect, incheiindu-si studiile universitare cu lucrari de absolvire in domeniu (fondurile de preaderare – Omerina Rotaru si promovarea programelor finantate de UE – Loredana Calinescu). Ambele studente masterande in domeniul managementului de proiect vor fo incurajate sa elaboreze disertatiile pe temele de cercetare privind maturitatea managementului de proiect (cadru teoretic si analitic, rafinarea metodologiei de cercetare, cercetare-pilot pe grupuri tinta mici). Toti membrii echipei vor participa la elaborarea documentelor de pozitie si a recomandarilor de politici, precum si la elaborarea diferitelor capitole din cartile preconizate.

8.9. Masurile prevazute pentru respectarea normelor deontologice ale cercetarii Intreaga activitatea de cercetare intreprinsa in cadrul prezentului proiect se va supune urmatoarelor norme deontologice 1.Toate activitatile proiectului vor fi direct coordonate de catre directorul de proiect, descentralizarea actului de conducere facandu-se numai in situatii speciale bine articulate. 2. Pentru fiecare activitate in cadrul proiectului exista un responsabil , ce isi asuma responsabilitatea derularii activitatilor din subordinea sa. 3. In timpul implementarii proiectului, vor fi respectate cu strictete obiectivele propuse si rezultatele estimate ale proiectului. 4. Toti participantii in cadrului proiectului de cercetare vor semna un contract de confidentialitate asupra partilor de proiect ce necesita o astfel de abordare. 5. Intreaga activitate stiintifica intreprinsa in cadrul proiectului nu va leza nici unul din interesele principiile fundamentale ale statului roman(sau organismelor internationale), nu va produce poluari ale mediului inconjurator, precum si alte actiuni vatamatoare ale unei terte parti.

Page 38: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-38

ANEXA 4

9.1. Activitatea stiintifica a directorului de proiect: 9.1.1. Domenii de competenta si rezultate semnificative. Domeniile de competenta vor fi documentate atat prin rezultatele teoretice cat si prin rezultate

practice. Pregatire academica Doctor, Universitatea I.L. Caragiale, Catedra de Media şi Comunicare (tema: „Istoria ştirilor”) Bursier Fulbright, SUA, University of Alabama, College of Communication and Information Science, specializarea „Comunicare de masă” (2001 – 2002) Studii academice postuniversitare în Comunicare şi relaţii publice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – SNSPA (1997 – 1999) Lector universitar, SNSPA, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice; cursuri şi seminarii la disciplinele Mass media şi societatea, Finanţare europeană, Managementul proiectelor cu finanţare nerambursabilă (din 2002) Cursuri de training Risk Management – a Future Challenge in a Globalised World (Amsterdam – Maastricht Summer University), Bruxelles, august 2006 Evaluation of Socio-Economic Development Policies and Programmes (Ministerul Finanţelor Publice, National University of Ireland, Galway şi GDSI), Bucureşti, aprilie – mai 2006 Management of Structural Funds (Guvernul Olandei şi Fundaţia Ecorys), Rotterdam, octombrie – noiembrie 2004 Risk Management in Structural and Agriculture Funds (UE – OLAF), Malta, noiembrie 2004 Project Management Professional, PMP® (din 2004) Curs de pregătire Project Management Professional, Ten Step România (2004) Curs MBA, specializarea Managementul proiectelor, CODECS România (2003 – 2004) Experienta in management de proiect

2006 Konrad Adenauer, Şcoala de vară „Tineretul din România. Instituţiile Uniunii Europene”

Trainer Training pe temele:

• Politica de dezvoltare regională a Uniunii Europene

• Fondurile Structurale

2005 – prezent Ministerul Educaţiei şi Cercetării –CNCSIS

Expert cheie • Cercetare, analiză de risc pentru proiectul „Percepţia socială a riscurilor naturale”;

• Trainer pe tema „Managementul şi comunicarea riscului”

2002 – prezent SNSPA – Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

Lector Cursuri predate:

• Finanţare europeană;

• Managementul proiectelor cu finanţare nerambursabilă;

• Mass media şi societatea

2003 – prezent

SNSPA – Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

Director executiv, Masteratul de Managementul proiectelor

• Elaborarea planului de învăţământ;

• Identificarea specialiştilor care susţin cursurile în cadrul masteratului (în calitate de profesori-titulari sau invitaţi); • Administrarea platformei de e-learning www.comunicareonline.ro;

• Asigurarea calităţii masteratului;

• Conceperea şi implementarea strategiei de promovare a masteratului;

• Conceperea modului de prezentare a fiecărui curs prevăzut în planul de învăţământ al masteratului de MP: cadrul general al cursului, structura cursului, programarea activităţilor, modalitatea de evaluare, resurse suplimentare şi publicarea acestor informaţii pe platforma www.comunicareonline.ro;

• Supervizarea activităţii de evaluare

2004 – 2005 Ministerul Finanţelor Publice

Manager de proiect

• Redactarea documentelor de licitaţie (contracte de servicii şi contracte de lucrări);

• Supervizarea procesului de contractare;

• Administrarea relaţiei cu beneficiarii finali în toate fazele de implementare a contractelor;

• Raportarea către Delegaţia Comisiei Europene în România şi către direcţiile relevante din cadrul CE (DG Regio, DG Enlargement);

• Pregătirea misiunilor de audit ale CFCU;

• Redactarea unor proceduri din manualul de proceduri al CFCU (procedura privind promovarea proiectelor ISPA, managementul riscului, dezvoltarea resurselor umane, neregulile)

2004 Ministerul Finanţelor Publice

Training expert • Identificarea şi planificarea nevoilor de training;

• Testarea planului de training;

• Training pentru cursurile interne de managementul riscului, comunicare şi relaţii publice (curriculum, materiale de training, predare, evaluarea cursanţilor, evaluarea sesiunilor de training)

2002 – 2003 Facultatea de Director • Formarea şi conducerea echipei de proiect;

Page 39: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-39

Comunicare şi Relaţii Publice – Proiectul PHARE „Universitatea Virtuală de Afaceri”

executiv • Negocierea şi semnarea contractului cu Agenţia de Dezvoltare Regională;

• Supervizarea implementării proiectului;

• Monitorizarea şi raportarea către finanţator;

• Supervizarea realizării şi implementării platformei de training online www.uva.ro;

• Supervizarea derulării programului de training (identificarea nevoilor de training, proiectarea şi testarea planului de învăţământ, selecţia cursanţilor, derularea cursurilor, evaluarea cursanţilor şi a planului de training în ansamblu) ;

• Susţinerea cursului de Managementul proiectelor, prevăzut în planul de training

2000 - 2003 Banca Mondială, Unitatea de Implementare a Proiectului „Rural Development Project”

Consultant • Elaborarea documentaţiei de proiect pentru proiectul de dezvoltare rurală – „Rural Development Project” – componenta de învăţământ la distanţă;

• Identificarea nevoilor de pregătire ale profesorilor din mediul rural;

• Elaborarea planului de învăţământ pentru pregătirea profesorilor din mediul rural

2000 – 2002 Centrul de Educaţie Permanentă în Comunicare şi Relaţii Publice, finanţat de Banca Mondială

Director executiv

• Redactarea propunerii de proiect;

• Formarea şi conducerea echipei de proiect;

• Supervizarea implementării proiectului;

• Supervizarea derulării cursurilor de perfecţionare în comunicare şi relaţii publice prevăzute în proiect;

• Monitorizarea şi raportarea către finanţator 9.1.2. Lucrari semnificative publicate (max.5 lucrari)

Bargaoanu, A. (2006). Finantare europeana. Bucuresti: comunicare.ro. Bargaoanu, A. (2004). Managementul proiectelor. Bucuresti: comunicare.ro. Bargaoanu, A. – coautor (2003). Mass media si societatea. Bucuresti: comunicare.ro. Bargaoanu, A. – coautor (2002). Puterea fara contraputere. Mass media. Bucuresti: All. Bargaoanu, A. – coautor (2001). Geopolitica. Comunicare.ro

9.1.3. Alte modalitati de valorificare/diseminare a rezultatelor din domeniile de

competenta declarate [Publicatii, brevete, expozitii, organizare de conferinte in ultimii 5 ani]

Evenimente organizate Mediul academic – furnizor de expertiza pentru derularea proiectelor europene, Crowne Plaza, Bucuresti - iunie 2004 Scurta descriere: Principalele probleme puse în discutie s-au referit la buna desfasurare a programelor europene în România, precum si la raspunderea mediului academic de a forma experti în domeniu. În cadrul evenimentului, facultatea a lansat cele trei masterate online în domeniile Managementul proiectelor, Management educational, Management si comunicare în afaceri. Managementul de proiect face diferenta, World Trade Centre, Bucuresti – 2005 si 2006 Scurta descriere: Scopul conferintei a fost acela de a reliefa aspectele care determina succesul sau esecul unui proiect, punând un accent deosebit asupra unei teme de certa actualitate – modul de derulare a proiectelor europene. Evenimentul a oferit un cadru de comunicare între studenti, specialisti în managementul proiectelor si institutiile – publice sau private – implícate în implementarea managementului de proiect si derularea fondurilor europene. Dezbaterile s-au focalizat pe concepte precum „eficienta organizationala”, „performanta prin comunicare”, „mediu investitional”, „proiecte de finantare” sau „implicare mass media”. Ziua absolventului MMP Online - S.N.S.P.A. – martie 2006, octombrie 2005 Scurta descriere: Echipa Masteratului online de Managementul Proiectelor de la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative a organizat, în data de 18 martie a.c, ZIUA ABSOLVENTULUI MMP ONLINE. Evenimentul – organizat împreuna cu CODECS – a fost dedicat celor care au absolvit cu succes primul masterat online din România. Absolventii au aflat cum pot valorifica statutul de absolvent al masteratului online, cum pot continua efortul de pregatire profesionala, ce solutii concrete exista pentru obtinerea certificarii internationale Project Management Professional (PMP®), ce responsabilitati au ca membri ai comunitatii de manageri de proiect profesionisti

9.1.4. Premii si distinctii academice obtinute

Certificare internationala in management de proiect Project Management Professional (PMP)

Page 40: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-40

Granturi de cercetare obtinute de directorul de proiect din diverse surse de finantare nationale si internationale (in ultimii 5 ani)

9.1.5. Date privind identificarea proiectului (anul, sursa de finantare, nivel de finantare, titlul, institutiile participante, numarul de participanti).

-

9.1.6. Situatia actuala a proiectului. -

9.1.7. Rezultate obtinute.

Se va face referire atat la rezultatele teoretice cat si la rezultatele practice. Se vor puncta si eventualele aspecte de cooperare intre institutii.

-

Page 41: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-41

ANEXA 5

9.2. Echipa de cercetare

9.2.4. Lista membrilor echipei de cercetare: (Fara directorul de proiect)

* La “Titlu didactic/stiintific” completati cu una din variantele: Profesor / Conferentiar / Lector / Asistent / CS I / CS II / CS III / Cercetator ** La “Doctorat” completati cu una din variantele: DA /NU / Doctorand

*** Semnatura certifica participarea, in anul de finantare 2007, la cel mult doua propuneri de proiecte CNCSIS, proiecte noi sau in continuare (tip A si tip AT), din care numai la unul in calitate de director

Nr. Crt.

Nume si prenume Anul nasterii

Titlul didactic /stiintific

*

Doctorat * *

Semnatura

***

1 SEPTIMIU CHELCEA 1940 PROFESOR DA

2 PAUL DOBRESCU 1946 PROFESOR DA

3 SIMONA BONGHEZ 1964 Cercetator Doctorand

4 LOREDANA IVAN 1975 Lector Doctorand

5 CAMELIA CRISAN 1976 Lector Doctorand

6 SERGIU STAN 1972 Asistent Doctorand

7 LOREDANA CALINESCU

1983 Cercetator NU

8 OMERINA ROTARU 1982 Cercetator NU

9 LAVINIA BUTUM 1974 Cercetator NU

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page 42: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-42

ANEXA 6

9.2.5. Experienta anterioara a membrilor echipei in domeniul temei propuse.

(max. 5 pagini) Se completeaza pentru fiecare membru al echipei. 9.2.5.1. Domenii de competenta si rezultate semnificative. Domeniile de competenta vor fi documentate atat prin rezultate teoretice cat si

prin rezultate practice. SEPTIMIU CHELCEA - profesor univ.dr., cadru didactic asociat – Facultatea de Comunicare si Relatii Publice “David Ogilvy”, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Bucuresti. Domenii de competenta: Metode si tehnici de cercetare socilogica, Psihosociologie, Sociologia opiniei publice, identitate culturala, relatii interetnice si memorie sociala. Sustinere de cursuri in domeniul: sociologie, psihologie sociala, metode si tehnici de cercetare. Doctor in filosofie, specializarea in sociologie, Universitatea Bucuresti, 1974. PAUL DOBRESCU - Prorector, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Bucuresti, Profesor universitar Facultatea de Comunicare si Relatii Publice “David Ogilvy”. Domenii de competenta: filosofie, globalizare si integrare europeana, geopolitica, comunicare sociala. Titular curs: Mass media si societatea, Globalizare si integrare europeana, Geopolitica si relatii internationale. Doctor in filosofie, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucuresti. Competente practice: CNCSIS - Coordonarea implementarii proiectului de cercetare “Impactul globalizarii asupra valorilor si stilurilor de viata in societatea romaneasca actuala”- Director de grant de cercetare (2005 – prezent); Presedinte al Consiliului ONBSS – Ministerul Educatiei si Cercetarii (2003-2005); Manager de proiect - “Universitatea Virtuala de Afaceri”, proiect finantat de Comisia Europeana prin Programul Phare Coeziune Economica si Sociala (2002-2004), FCRP; Manager de proiect - “Centrul pentru Formare Continua in Comunicare” finantare Banca Mondiala (2000-2002) FCRP; Manager de proiect - proiectul Info EuroLider, finantat de Comisia Europeana prin programul EUROPA (2001-2002) FCRP; Manager de proiect - proiectul “Centru de pregatire in Relatii Publice”, finantat de Banca Mondiala (2000-2001), FCRP; Director - Centrului pentru Învatamant la Distanta, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice (1999-prezent); Director – Editura comunicare.ro, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice (1999-prezent); SIMONA BONGHEZ - cadru didactic asociat – Facultatea de Comunicare si Relatii Publice “David Ogilvy”, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Bucuresti. Domenii de competenta: managementul proiectelor, training. Sustinere de cursuri in domeniul: management de proiect. Doctorand in sociologie - Universitatea Bucuresti, Facutatea de Sociologie si Asistenta Sociala – cercetare in curs in cadrul temei: Cursuri de pregatire: studii academice postuniversitare in Relatii Publice, Facultatea de Jurnalism - Universitea Bucuresti (1996-1997); studii de masterat in Managementul Firmei, Academia de Studii Economice Bucuresti 1997-1998); curs de pregatire Project Management Professional, Open University UK – Business School (1999-2001), curs de management de proiect, Open University - Computing for Commerce and Industry (2000-2001). A urmat urmatoarele cursuri de perfectionare: CODECS - A deveni-A fi trainer – Bucuresti (februarie-martie 2006); Advanced Project Management – Heidelberg (iulie 2005); Project Management Process Framework – Bucuresti (mai-iunie 2004); A Primer to Intelligence Solution Implementation, Bucuresti (octombrie 2003); Train the Trainer Course - CODECS (septembrie 2003); SAS Project Management Methodology – Varsovia, (septembrie 2002), Train the Trainer Course - CODECS (septembrie 2001); Train the Trainer Course - CODECS (mai 2001); Quality management and quality assurance - Qakademia (aprilie 2001) , Phare Human Resources Development Programme – Project Management (iulie 2000), Opportunity Associates – Human Resources Management (iunie 2000). Competente practice: Manager de proiect - SAS Institute reprezentanta Romania. Conduce proiecte de implementare a solutiilor si tehnologiei SAS Institute; tutor pentru cursul de management de Proiect prezentat de CODECS in colaborare cu OU Marea Britanie. Vicepresedinte al Asociatiei Project Management Romania, Membru al Project Management Institute Cerificare internationala: IPMA (International Project Management Institute) nivel B: Certified Project Manager (CPM), Certificare internationala: PMI (Project Management Institute) Project Management Professional (PMP). CAMELIA CRISAN – lector univ. drd. - Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, Scoala Nationala de

Page 43: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-43

Studii Politice si Administrative, Bucuresti. Domenii de competenta: Dezvoltarea personalului, Training, Finantare europeana, comunicare interculturala. Sustinere de seminarii si cursuri în domeniile: Formarea personalului si training, Managementul proiectelor cu finantare nerambursabila. Doctorand in sociologie - Universitatea Bucuresti, Facutatea de Sociologie si Asistenta Sociala – cercetare in curs in cadrul temei: “Strategii de comunicare in procesul de dezvoltare comunitara” ce se axeaza pe fostele zone mono-industriale ale Romaniei (i.e. zonele miniere). Cursuri de pregatire: “Social Inclusion Training Seminar” (Worchester – Marea Britanie, 2002) organizat de British Council, “Valorization in Leonardo da Vinci Projects” (Edinburgh – Marea Britanie, 2004) organizat de DG for Youth al Comisiei Europene. Competente practice: Manager de proiect – Fundatia PROGRESS in peste 20 de proiecte finantate de: UNICEF, Banca Mondiala, DfID, USAID; Consultant – Ministerul Economiei si Comertului; Trainer - Profis Consult, realizand designul a 4 programe de formare si a peste 20 de sesiuni de training in: vanzari, negocieri, tehnici de comunicare, educatie interculturala. SERGIU STAN – asistent univ. drd. - Facultatea de Comunicare si Relatii Publice ‘David Ogilvy’, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Bucuresti. Domenii de competenta: managementul proiectului. Sustinere de seminarii in domeniile: Analiza financiara a proiectelor, Managementul riscului, Planificarea, elaborarea si implementarea proiectelor. Doctorand la Universitatea Bucuresti, domeniul doctoral: Logica - Decizia manageriala, titlul tezei: Fundamente

logice ale deciziei manageriale.

Cursuri de pregatire: masterat in Managementul afacerilor prin proiecte, Facultatea de Management-ASE, Bucuresti (2004-2005); Specializare în domeniul bazelor de date pentru gestionarea proiectelor internationale; Unitatea pentru coordonarea Programului “ Leonardo da Vinci”, 1999, Viena – Austria; Specializare cu atestat în domeniul “ Managementul Riscului”, Bursa Româna de Marfuri, 2001, Bucuresti; Specializare cu atestat pentru programul de management al proiectelor “ Primavera”, Compania Total Soft, Bucuresti. Competente practice: Diperia Finance Group (Reprezentant al Global Frontier Group în Romania, Broker pentru US Ex-Im Bank of America) – Coordonator de proiecte pentru finantari SUA (2003-2004) ; Proiect PHARE “Universitatea Virtuala de Afaceri – Centrul Resita” – Director Executiv (Aprilie 2003 – octombrie 2004); Program gestionat de Delegatia Comisiei Europene din România “Info Euro Lider” ” – Director Executiv (Martie 2003 – Februarie 2004); Programul Cadru 5 Cercetare – Dezvoltare al Uniunii Europene, Componenta CORINT Suport – Expert proiecte internationale (Martie 2003 – Februarie 2004); Fundatia Internationala de Dezvoltare Economica a României – Expert coordonator proiecte internationale (Noiembrie 2001 – Decembrie 2002); Universitatea “Titu Maiorescu” – Asistent universitar la disciplina “Statistica Psihologica”( Februarie 2000 – Septembrie 2002); Centrul National de Formare Profesionala “Leonardo da Vinci” – Program al Uniunii Europene- Referent de specialitate(August 1998 – Februarie 2000). LOREDANA IVAN – asistent univ. drd, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative. Domenii de competenta: sociologia opiniei publice, psihologie sociala si tehnici de cercetare sociologica Sustinerea seminariilor la disciplinele: Sociologia Opiniei Publice, Psihologie Sociala si Tehnici de Cercetare Sociologica. Din 2001, doctorand la Universitatea Bucuresti, Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, coordonator stiintific prof.univ.dr. Septimiu Chelcea. Cursuri de pregatire: 2003-2004 Bursier Marie Curie la Universitatea Groningen Olanda ; februarie 2003 absolvent master la Universitatea Lund, Suedia ; 2001 absolvent al master Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, Universitatea Bucuresti ; martie - iunie 2000 bursier Erasmus la Universitatea Lund, Suedia. CALINESCU LOREDANA - preparator univ., Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Bucuresti; Project Manager, Hill International. Domenii de comptenta: management de proiect Sustinere de seminarii in domeniul: Managementul proiectelor in cadrul Masteratului de Managementul proiectelor, zi si on-line. Educatie: Licentiata in Comunicare si Relatii Publice, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice (SNSPA), (lucrare de licenta pe tema Promovarea proiectelor finantate de Uniunea Europeana. Teorie si practica). Cursuri de pregatire: 10,11 August 2006, Train the Project Management Trainer, Roland Gareis Consulting Austria; 21 Mai – 30 Octombrie 2005, Project Management - MZT 865, curs organizat de CODECS România & Open University U.K., certificat de absolvire; 2– 6 Decembrie 2003,

Page 44: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-44

OMERINA ROTARU – preparator univ - Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Bucuresti ; Project Manager – Ministerul Finantelor Publice, Unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice. Domenii de competenta: management de proiect. Sustinere de seminarii in domeniul: Managementul proiectelor in cadrul Masteratului de Managementul proiectelor, zi si on-line. Licentiata in Comunicare si Relatii Publice, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice (SNSPA), (lucrare de licenta pe tema Instrumentele financiare de preaderare: Phare, Ispa si Sapard. Teorie si practica). In prezent, urmeaza Masteratul de Managementul Proiectelor din cadrul Facultatii de Comunicare si Relatii Publice. A absolvit cursul de Management de Proiect MZT865, curs organizat de CODECS Romania & Open University U.K. Membru al Project Management Institute. Competente practice: membru in echipa proiectului „Actualizarea standardului ocupational –Manager de proiect”.

9.2.5.2. Lucrari semnificative publicate (max. 5 lucrari)

CHELCEA SEPTIMIU Chelcea, S. – coord. (2005), Comunicarea nonverbala in spatiul public, Bucuresti: editura Tritonic; Chelcea, S. (2005), Refractia sociologica si reflexia jurnalistica (coord.), Bucuresti: editura Economica; Chelcea, S. (2003), Metodologia cercetarii sociologice. Metode cantitative si calitative, Bucuresti: editura Economica; Chelcea, S. (2002), Un secol de cercetari psihosociologice, Iasi: editura Polirom; Chelcea, S. (2002), Opinia publica. Gandesc masele despre ce si cum vor elitele?, Bucuresti: editura Economica; Chelcea, S. (2001/2003), Metodologia cercetarii sociologice. Metode cantitative si calitative, Bucuresti: editura Economica; Chelcea, S. (2001), Justitia sociala socialista si comunismul rezidual in Romania dupa un deceniu de tranzitie, Bucuresti: studiu publicat in Revista de Psihologie Sociala; PAUL DOBRESCU Dobrescu, P. (2005), Istoria comunicarii, Bucuresti:editura Comunicare.ro; Dobrescu, P. (2004/2005), Globalizare si integrare europeana, Bucuresti: editura Comunicare.ro (curs in format electronic); Dobrescu, P. – coautor (2003), Prolegomene la o posibila istorie a comunicarii, Bucuresti: articol publicat în Revista Romana de Comunicare si Relatii Publice; Dobrescu, P. (2002), Mass media – puterea fara contraputere, Bucuresti: editura ALL; Dobrescu, P. – coautor (2001), Mass media si societatea, Bucuresti: editura Comunicare.ro; SIMONA BONGHEZ Bonghez, S. (2004), Project Management Basics, Bucuresti: editura CODECS; Bonghez, S. (2005), Project Management Advanced, Bucuresti: editura CODECS; Bonghez, S (2005), Managementul proiectelor, note de curs ,Bucuresti: editura Comunicare.ro (suport electronic); CAMELIA CRISAN Crisan, C. (2006), Comunicarea interculturala in proiectele de dezvoltare comunitara, Bucuresti: studiu publicat in volumul „Comunicare eficienta pentru organizatii si institutii non-profit – lucrarile conferintei nationale, Bucuresti, 9-10 iunie 2006”, coord. Alexandra Zbuchea, editura: Comunicare.ro LOREDANA IVAN Ivan, L. (2005), Efectul de regrupare in jurul invingatorului din sondajele electorale versus efectul sustinerii celui invins in

sondaje. Studiu experimental. (in colaborare). In S. Chelcea si G. Jderu (eds.) Refractia sociologica si refletia jurnalistica.

Despre sondajele de opinie si prezentarea lor în mass media. Bucuresti: Editura Economica. Ivan, L. – coautor (2005), Comunicarea nonverbala: gesturile si postura, Bucuresti: editura Comunicare.ro; Ivan, L. (2002), Young Academics Relative Deprivation. In Wieger Bakker et al.(eds.): Inclusion and Exclusion in

Contemporary European Societies, Utrecht/Amsterdam University. Ivan, L. (2001), Globalization and regionalization- Two Counter Tendencies, Future Studies. Ivan, L. – coautor (2000), Metodologia si practica sondajelor finale (exit polls) cu referire la alegerile de la 26 noiembrie

2000 din Romania, Bucuresti: studiu publicat in Revista Romana de Comunicare si Relatii Publice, SERGIU STAN Stan, S. (2005), Monitorizarea proiectelor, Bucuresti: editura Comunicare.ro; (curs in format electronic) Stan, S. - coautor (2003), Planificarea, elaborarea si implementarea proiectelor , Bucuresti: editura Comunicare.ro; (carte in format electronic) Stan, S. - coautor (2003), Managementul riscului în proiectele internationale, Bucuresti: editura Comunicare.ro (carte in format electronic); Stan, S. - coautor (2002), Managementul proiectelor, Bucuresti: editura Comunicare.ro; CALINESCU LOREDANA Calinescu, L. (2006), Campanii de comunicare publica – aspecte cheie, articol publicat în jurnalul proiectului Phare Schema de investitii pentru proiecte mici de gestionare a deseurilor;

Page 45: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-45

Calinescu, L. (2006), Manualul de identitate vizuala al Uniunii Europene: reguli si constrangeri, articol publicat in jurnalul proiectului Phare Schema de investitii pentru proiecte mici de gestionare a deseurilor; Calinescu, L. (2006), Managementul schimbarii prin comunicare publica: un studiu asupra evolutiei atitudinilor, publicat in raportul proiectului Ispa Implementarea unui nou sistem de managementul deseurilor in Piatra Neamt;

9.2.5.3. Modalitati de valorificare/diseminare a rezultatelor. [Publicatii, brevete, participari la conferinte]

Participari la conferinte: SERGIU STAN Conventia Regionala “Networking Europe/ Informatie europeana la puterea n”, adresata multiplicatorilor de informatie europeana, Bucuresti, 2004 Conferinta “Mediul academic – furnizor de expertiza in derularea proiectelor europene”, Bucuresti, 2004 Conferinta “Parteneriate internationale in cadrul programelor de formare profesionala”- Rethymnon, Grecia, 2003 “Conferinta pe probleme economice a guvernatorilor celor 12 tari vest europene”, Bucuresti, 2003 Sesiunea de comunicari stiintifice “Olimpiadele comunicarii", Bucuresti, 2003 si 2004 CAMELIA CRISAN - „Profilul facilitatorului comunitar”. Sesiunea de comunicari stiintifice a Universitatii Bucuresti – Facultatea de Sociologie, Bucuresti, Iunie 2006. IVAN LOREDANA 12 mai 2003. Health Communication to AT-Risk Population-simpozion organizat de AscoR, Universitatea Amsterdam, 23-27 mai 2003, Conferinta anuala organizata de ICA (International Communication Association), San Diego. 12-16 iulie 2003, Al 6-A Congres Regional al Asociatiei International de Psihologie Transculturala. Budapesta,Ungaria. 20-23 septembrie, Al 12-lea Congres European de Sociolgie, Murcia, Spania. 6-9 septembrie, 2001 The17-th World Conference of World Future Studies Federation, Brasov, Romania LOREDANA CALINESCU 21 – 23 Iunie 2006, PM Vision 2006, Conferinta organizata de All Consulting & Training, cu sprijinul CEFE România, WBF/GTZ Germania, PMI-Romania Chapter si APMR: prezentari ale programelor de finantare ale Uniunii Europene, precum si ale unor concepte; 9 Mai 2006, Marketing360, eveniment organizat de New Media PR: seminarii si prezentari Architecture of a Marketing Strategy, Strategic Planning; Martie 2006, Ziua absolventului MMP online, Bucuresti; 27-29 Iunie 2005, Project Management Conference; Mai 2005, mai 2006, Managementul de proiect face diferenta, Bucuresti; 15 Februarie 2005, Performance Management, organizat de Project Management Institute PMI Romania Chapter; 12 Octombrie 2004, Risk Management Fundamentals, organizat de BRM Business Consulting, în cadrul Risk Management Forum 2004; 14-15 octombrie 2004, Forumul International de Investitii pentru Europa Centrala si de Sud-Est, Camera de Comert si Industrie a Romaniei; Mai 2004, Olimpiadele Comunicarii, concurs organizat de asociatia Ethos; Martie 2003, Conferinta Dunareana- editia a IV-a, , Camera de Comert si Industrie a Romaniei; Aprilie 2002, Europa de sud-est si noua economie,, Camera de Comert si Industrie a Romaniei. SIMONA BONGHEZ Iunie 2006, Project Management Vision, Conferinta organizata de All Consulting & Training, cu sprijinul CEFE România, WBF/GTZ Germania, PMI-Romania Chapter si APMR: prezentari ale programelor de finantare ale Uniunii Europene, precum si ale unor concepte, Bucuresti; Martie 2006, Ziua absolventului MMP online, Bucuresti; Mai 2005, mai 2006, Managementul de proiect face diferenta, Bucuresti; Noiembrie 2005, Project Management Forum, Bucuresti. 2005, SAS International Project Management Forum, organizator SAS Institute, Heidelberg, Tema prezentarii: Competitive Advantage trough Project Management 2004, SAS Institute – PM CoP – Placeware Conference – Tema prezentarii: Management in four directions 2004, Project Management Forum, organizator CODECS, Bucuresti, Tema prezentarii: Experiaentia Docet - Management de proiect 2003, Risk Management Forum, organizator BRM Consulting, Bucuresti, Tema prezentarii: Abordarea Managementulul riscurilor în proiecte OMERINA ROTARU Martie 2006, Ziua absolventului MMP online, Bucuresti; 2005, Gestionarea conflictelor in proiecte: abilitate sau strategie?, in cadrul conferintei Project Management Forum, editia a doua, organizator Codecs.

Page 46: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-46

2005, Conceptul de PMO, conferinta Managementul de proiect face diferenta, organizator Facultatea de Comunicare si Relatii Publice ‘David Ogilvy’, SNSPA.

9.2.5.4. Granturi / granturi obtinute de catre membrii echipei. [Titlul, nivel de finantare, sursa de finantare, durata]

CHELCEA SEPTIMIU 2006-2008, Grantul CNCSIS: Sentimentele sociale: Vinovatia si rusinea. Manifestari in sfera publica in Romania postdecembrista, Institutia: Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, Universitatea din Bucuresti, pozitie ocupata in cadrul echipei de proiect: Director de proiect. 2003-2005, Grantul CERES cu tema, Violenta asupra tanarului si copilului in familie si societate, Institutia: Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, Universitatea din Bucuresti, finatare: total- 1335000 mii lei, pozitie ocupata in cadrul echipei de proiect: membru in echipa de cercetare. 2003-2005- Grantul CNCSIS(nr 228): Impactul publicarii sondajelor politice asupra construirii opiniei publice: Analiza sociologica, Institutia: Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, Universitatea din Bucuresti, Finatare: Total- 193000 mii lei, pozitie ocupata in cadrul echipei de proiect: Director de proiect. PAUL DOBRESCU 2005-prezent Proiect de cercetare “Impactul globalizarii asupra valorilor si stilurilor de viata in societatea romaneasca actuala”, pozitie ocupata in cadrul echipei de proiect: Director de grant de cercetare 2002-2004, Proiect “Universitatea Virtuala de Afaceri”, finantat de Comisia Europeana prin Programul Phare Coeziune Economica si Sociala, pozitie ocupata in cadrul echipei de proiect: Manager de proiect. 2001-2002, Proiect Info EuroLider, finantat de Comisia Europeana prin programul EUROPA, pozitie ocupata in cadrul echipei de proiect: Manager de proiect. 2000-2002, Proiect “Centrul pentru Formare Continua in Comunicare” , finantat de Banca Mondiala, pozitie ocupata in cadrul echipei de proiect: Manager de proiect. 2000-2001, Proiect “Centru de pregatire in Relatii Publice”, finantat de Banca Mondiala, pozitie ocupata in cadrul echipei de proiect: Manager de proiect. SIMONA BONGHEZ 2002-prezent, Proiectele de implementare a solutiilor si tehnologiei SAS Institute, functie in cadrul proiectelor: Manager de proiect iulie 2000- iunie 2001, Phare Human Resources Development Programme – Project Management, nivel de finantare 50 000 euro, functie in cadrul proiectului: Coordonator formare si comunicare interna. CAMELIA CRISAN 2002-2006, Proiect –:„Centrul Educational pentru Copiii Rromi din Barbulesti”, finantat de UNICEF cu suma totala de 50.000 USD; functie in cadrul proiectului – Manager de Proiect. 2002 – 2006, Proiect: „Learning and Living Abroad” finantat prin programul Leonardo da Vinci al UE cu suma de 80.000 EURO; functie in cadrul proiectului – Manager de Proiect. 2006, Proiect: „Small NGO Sustainability Program”, finantat de USAID cu suma totala de 58.000 USD, proiecte realizate in cadrul Fundatiei PROGRESS, functie in cadrul proiectului – Manager de Proiect. 2004 – 2005, Proiect: „Lessons Learned – Strenghtening Cohesion” finatat de DfID pentru evaluarea capacitatii institutionale a Agentiei Zonelor Miniere, valoarea totala a proiectului 100.000 GBP, functie in cadrul proiectului – membru al echipei de proiect. SERGIU STAN Martie 2003 – Feb. 2004, Proiect PHARE “Universitatea Virtuala de Afaceri – Centrul Resita”; nivel de finantare aprox. 100.000 EURO; functie in cadrul proiectului – Director Executiv Martie 2003 – Feb. 2004, Programul de microproiecte -INFOEUROPA , Program gestionat de Delegatia Comisiei Europene din Romania, Proiect “Info Euro Lider”; nivel de finantare aprox. 50.000 EURO; functie in cadrul proiectului – Director

Executiv.

Iunie 2006 – prezent, Grant CNCSIS, Proiectul “Comunicarea sociala a riscurilor naturale “Expert proiect ”; nivel de finantare aprox. 90.000 RON anual (perioada de finalizare proiect 2008)

LOREDANA CALINESCU

Dec 2005 – nov. 2006, Proiect Phare Asistenta Tehnica pentru a sprijini implementarea proiectelor de investitii / infrastructura in domeniul gestionarii deseurilor sub Coeziune Economica si Sociala, valoare contract: 1 000 000 euro, pozitie ocupata in cadrul echipei de proiect: Coordonator comunicare publica;

Ian 2005 – mai 2008, Proiect Ispa Reabilitatea statiei de epurare a apei menajere in Piatra Neamt, pozitie ocupata in cadrul echipei de proiect: Coordonator comunicare publica; Dec 2004 – iunie 2006, Proiect Ispa Asistenta tehnica pentru managementul si supervizarea contractelor Ispa in Piatra Neamt, pozitie ocupata in cadrul echipei de proiect: Coordonator comunicare publica.

Page 47: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-47

ANEXA 7

10. Infrastructura de cercetare

(Echipamente si facilitati pentru experimentare, proprii sau disponibile prin relatii de cooperare cu alte institutii. Adecvanta echipamentelor si facilitatilor pentru experimentare la obiectivele proiectului, precum si gradul de acoperire a necesitatilor proiectului cu echipamentele si facilitatile existente) se va face distinctie intre infrastructura de tehnica de calcul si restul infrastructurii de cercetare

Pentru implementarea activitatilor proiectului, echipa de proiect (cu sprijinul direct al conducerii SNSPA FCRP) va pune la dispozitie un spatiu propriu gestionarii eficiente a proiectului. Acest spatiu va fi situat in str. Povernei 6-8, sector 1, unde este si actualul sediu al SNSPA si va permite accesul direct la o infrastructura tehnica de cercetare adecvata necesitatilor impuse de proiect. Prin infrastructura tehnica de cercetare, intelegem existenta conectarii spatiului centrului de implemntare al proiectului, la : - reteaua de utilitati; - reteaua internet; - reteaua de telefonie fixa.

Infrastructura tehnica de calcul ce este pusa la dispozitia proiectului de catre Centrul de implementare al proiectului, cuprinde :

1. laborator de cercetare cu utilitati standard si conecatre la internet 2. 4 calculatoare de birou(desktop) 3. 4 mese si 4 scaune 4. 1 telefon 5. 1 fax

Page 48: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-48

ANEXA 8

11.2 Bugetul proiectului pe durata de desfasurare (Detaliati capitolele de buget din deviz – pct. 11.1)

(Model bugetar detaliat)

I. Cheltuieli de personal Alocarea resurselor umane pe ani de derulare ai proiectului

Anul Functia in cadrul

proiectului Perioada in care resursa este

implicata in proiect (luni)

Buget alocat per unitate (luna)

Buget total (RON)

Director proiect (AB) 9 1.500 13.500

Cercetator principal – Coordonator activitati

cercetare (SC)

8 1.500 12.000

Contabil (LB) 8 1.000 8.000

Cercetator 1 (PD) 8 1.200 9.600

Cercetator 2 (SB) 8 1.200 9.600

Cercetator 3 (SS) 8 1.200 9.600

Cercetator 4 (LC) 5 1.200 6.000

Cercetator 5 (LI) 5 1.200 6.000

Cercetator 6 (CC) 2 1.200 2.400

Cercetator 7 (OR) 2 1.200 2.400

Anul I

2007

TOTAL 2006 79.100

Director proiect (AB) 12 1.500 18.000

Cercetator principal – Coordonator activitati

cercetare (SC)

10 1.500 15.000

Contabil (LB) 10 1.000 10.000

Cercetator 1 (PD) 9 1.200 9.800

Cercetator 2 (SB) 9 1.200 9.800

Cercetator 3 (SS) 9 1.200 9.800

Cercetator 4 (LC) 6 1.200 7.200

Cercetator 5 (LI) 5 1.200 6.000

Cercetator 6 (CC) 1 1.200 1.200

Cercetator 7 (OR) 2 1.200 2.400

Anul II

2008

TOTAL 2007 89.200

OBS! 1. Salariile calculate lunar includ plata tuturor platilor catre bugetul de stat (CAS, somaj, etc.) 2. In elaborarea bugetului s-a tinut cont de faptul ca plata echipei de cercetatori pentru elaborarea studiilor ,

sondajelor, training-ului cu persoanele din grupul tinta se realizeaza lunar, in cuantum de valori egale distribuite pe intreaga perioada cat cercetatorul isi realizeaza activitatile in cadrul proiectului.

Legenda a abrevierilor utilizate in detalierea bugetara : AB – Alina Bargaoanu

PD – Paul Dobrescu SC – Septimiu Chelcea

LB – Lavinia Butum SB - Simona Bonghez

SS – Sergiu Stan LC – Loredana Calinescu

LI - Loredana Ivan

CC - Camelia Crisan

OR - Omerina Rotaru

Page 49: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-49

II. Cheltuieli indirecte (regie)

2007 – estimare la 55 RON/luna pentru suma cheltuielilor de regie aferente sediului de implementare al proiectului din cadrul SNSPA –FCRP

• pentru 9 luni de proiect 500 RON

2008 – estimare la 58 RON/luna pentru suma cheltuielilor de regie aferente sediului de implementare al proiectului din cadrul SNSPA –FCRP

• pentru 12 luni de proiect 500 RON

III. CHELTUIELI DE INFORMARE DOCUMENTARE 3.1 Cheltuieli materiale 2007 - 300 RON cheltuieli materiale curente pe parcursul celor 9 luni de proiect in 2007

2008 – 3500 RON (total cheltuieli materiale), din care:

500 RON cheltuieli materiale curente an 2008

3000 RON cheltuieli materiale organizare seminar national la Bucuresti pentru diseminarea rezultatelor

proiectului

3.2 Cheltuieli mobilitati Cheltuieli deplasare Austria pentru formare profesionala/ schimb de experienta la Project Management Group -

Austria,

Numar de persoane : 5

Durata deplasarii : 1 saptamana

Cheltuieli deplasare : transport avion Bucuresti – Viena si retur 1.100 RON/pers

Cheltuieli cazare- acomodare + diurne 1 persoana = 450 RON /pers/zi

1 persona x 6 zile (5 nopti) = 2.250 RON

Total cheltuieli de deplasare 1 persoana/ deplasare = 3.350 RON

Total buget alocat deplasare 4 persoane = 5 x 3.350 RON = 16.750 RON

IV. Cheltuieli materiale , obiecte de inventar

Calculul bugetului a fost articulat pe definirea unei valori lunare medii pentru materialele consumabile ce sunt utilizate in cadrul Centrului de implementare al proiectului din SNSPA -FCRP , apoi multiplicand aceste valori cu 12

(numarul lunilor dintr-un an).

An1. 2007 Valoare medie lunara materiale consumabile 111 RON /luna x 9luni = 1.000 RON /an

An2. 2008 Valoare medie lunara materiale consumabile 150 RON /luna x 12luni = 15.000 lei ROL /an

V. Costuri de valorificare a rezultatelor cercetarii ( cheltuieli de editare – publicare)

Pentru cheltuielile de editare - publicare, aferente urmatoarelor actiitati - tiparirea de chestionare sociologice - tiparirea de brosuri si pliante pentru asigurarea promovarii centrului - editarea de materiale informative asupra proiectului - editarea de rapoarte catre finatator - editarea de materiale didactice pentru formarea profesionala: cursuri si teste - etc.

au fost stabile pe acelasi algorim ca la punctul precedent, o valoare medie lunara corelata cu nevoile de

publicare/editare identificate in cadrul graficului de implementare al proiectului

An1. 2007 Valoare medie lunara cheltuieli editare – publicare 122 RON /luna x 9 luni = 1.100 RON /an

Page 50: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-50

An2. 2008 Valoare medie lunara materiale consumabile 109 RON /luna x 12luni = 1.300 RON /an

V. Cheltuieli de capital

Achizitiiile (pe baza normelor si procedurilor de licitatie in vigoare) de echipamente informatice pentru dotarea

Centrului de implementare al proiectului, au urmatoarea structura :

Nr.

crt.

Denumire echipament Caracteristici Valoare estimata

(RON)

1. Imprimanta color 1 bucata 1 x 1.000 = 1.000

2. Calculator de birou + Monitor

(Desktop )

1 bucati 1 x 2.000 = 2.000

TOTAL ECHIPAMENTE: 2 bucati 3.000

Page 51: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-51

ANEXA 9

12. Declaratia pe propria raspundere a directorului de proiect ca tema propusa a mai fost finantata in diverse programe de cercetare, dar obiectivele proiectului curent sunt altele decat cele deja finantate. – NU ESTE CAZUL

Prezentarea obiectivelor finantate prin alte programe:

1. Date de identificare ale proiectului

2. Sursa de finantare

3. Obiectivele finantate

4. Stadiul de realizare al obiectivelor

Page 52: Cerere de Finantare CNCSIS 2007

La competitiile CNCSIS pot participa numai cetatenii romani.

A-52

LISTA DE VERIFICARE

� Directorul de proiect are activitatea profesionala de baza in institututia care propune

proiectul, pe intreaga perioada de derulare a grantului;

� Directorul de proiect are varsta mai mica sau egala cu 70 de ani pe intreaga perioada de

derulare a grantului;

� Directorul de proiect este doctor in stiinte;

� S-a completat corect codul institutiei (vezi ANEXA 1);

� Institutia din care face parte solicitantul este eligibila (institutii de invatamant

superior acreditate, precum si unitati si institutii de cercetare-dezvoltare, atestate pentru

a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare);

� Cererea de finantare este semnata de catre persoanele autorizate din institutia

organizatoare;

� Au fost stabilite corect Comisia, Subcomisia si Domeniul pentru proiect si experti

(vezi ANEXA 2);

� Fiecarui obiectiv ii corespund mai multe activitati de realizare; fiecarei activitati ii

corespunde o valoare;

� Au fost completate toate Anexele solicitate;

� Bugetul a fost completat in “RON”;

� S-a completat declaratia pe propria raspundere a directorului de proiect in cazul

cand tema propusa face, la nivelul echipei de cercetare, obiectul finantarii bugetare

in cadrul altui program national de cercetare in ultimii patru ani (vezi ANEXA 9);

� Institutia din care face parte aplicantul a transmis catre CNCSIS documente privind

strategia ei de cercetare stiintifica si componenta consiliului stiintific.

Criteriu de eligibilitate: Un aplicant poate face parte din cel mult doua propuneri de proiecte noi sau in continuare (tip A, tip At), din care numai la unul in calitate de director de proiect.