Arte vizuale si abilitati practice Cls 1 Caiet vizuale si abilitati practice Cls 1 Caiet... ·...

7

Transcript of Arte vizuale si abilitati practice Cls 1 Caiet vizuale si abilitati practice Cls 1 Caiet... ·...

Page 1: Arte vizuale si abilitati practice Cls 1 Caiet vizuale si abilitati practice Cls 1 Caiet... · Elemente de limbaj plastic linia, punctul, forma Tehnici de lucru: pensula!ie, decupare,
Page 2: Arte vizuale si abilitati practice Cls 1 Caiet vizuale si abilitati practice Cls 1 Caiet... · Elemente de limbaj plastic linia, punctul, forma Tehnici de lucru: pensula!ie, decupare,

rcl t-ilt

CUPRINS

Materiale gi instrumente: hdrtie liniati 5i neliniatS, diverse obiecte,

creion grafit, creioane colorate, creioane cerate, radierS, acuarele,

hirtie colorati, foarfeci, lipici etc.

Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, formaTehnici de lucru: linie modulati, repetilie, dactilopicturd, decupare

dupi contur, lipireProduse ale activitSlii: decoralii, compozi!ii, jucirii

Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forma

Tehnici de lucru: desen, amprentare, decupare, indoire, lipire

Produse ale activitSlii: desen liber, compozi!ii, diferite obiecte

decorative sau jucirii, figurine etc.

Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, formaTehnici de lucru: desen, decupare dup6 contur, indoire, lipire, colaj

Produse ate activitifii: diferite obiecte decorative ;ijucirii etc.

Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forme regulate

Tehnici de lucu: linie modulati, repetilie, indoire, colaj, decupare,

lipire, pensula!ie

Produse ale activitetii: desen liber, compozi!ii, obiecte decorative

Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forma 9i volumul

Tehnici de lucru: repetilie, stilizare, pensulalie, tiiere, indoire,

lipire etc.

Produse ale activitalii: desen liber, compozi!ii, diferite obiecte

decorative sau utile in anumite ocazii etc.

Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forma

Tehnici de lucru: linie modulati, repetilie, pensulalie, colaj, decupare,

lipireProduse ale activitilii: desen liber, decoralii, compozi!ii, obiecte

utile

Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forme regulate

;i neregulate

Tehnici de lucru: linie modulati, repetilie, pensulalie

Produse ale activitSlii: desen liber, compozi!ii

Elemente de limbaj plastic: pata platd, pata vibratiTehnici de lucru: linie modulatd, repetilie, pensulalie, decupare,

pliere, colajProduse ale activitS!ii: desen liber, compozi!ii, obiecte decorative

Elemente de limbaj plastic; linia, punctul, formaTehnici de lucru: pensulalie, lipire, repetilieProduse ale activititii: desen liber, compozi!ii, jucErii

Elemente de limbaj plastic linia, punctul, formaTehnici de lucru: pensula!ie, decupare, pliere, colaj

Frqduse ale activitetii: desen liber, compozi!ii, obiecte decorative

Unitatea t -lnpborPovegti cu pisiriBaloane colorate

Zmeie de h5rtie

Unitate* 3 - Pavegti de ts*rnn&Frunzele povestesc

ln vie

Arborii povestesc

in pidureIoamna darnrca

Unitatea 3 - Noi, in diversitatea lumiiAutoportretCum nelmbricim?Frizuri amuzante

Unitatea 4 - Povegti de iarniLu manusr sr cactula

Ningel

Unitatea 5 - SimboluriBlazonul familiei mele

Bufni!a, simbolul inlelepciuniiSimboluri ale unor supereroi

uniratea 7 - cilitoriiDrumul spre comoard

Pas cu pas

Alege destina!ia

Unitatea I - in lumea celor€are nu cuv6ntiFluturi

Animale din cifre

ln apa

u$ltatee 6 * Me*eriil* p$rn*ntul$i 47

Meseria preferati 48

Mandala unei meserii 53

:6

1l

12

3 tv-v[

s vm-x

r xt-xtv

' xv-xvil

l xvm-xx

' xxt-xxil

) xxN-xxvlt

l xxvilt-xxxt

13

14

17

18

21

22

23

24

25

26

29

30

34

41

4243

45

55

56

58

60

6',|

62

65

67

Unlt*lea**lnv*,nteeafr-reinventeaai 69

Puzzle din bele de la inghelatd 70

Creatori de imprimeuri 71

tinitatea 10 - Amintiri despre viitor 73

Papuci de cilitor 74

Prin ochelar:i de scafandru 77

l xxxlt-xxxv

Page 3: Arte vizuale si abilitati practice Cls 1 Caiet vizuale si abilitati practice Cls 1 Caiet... · Elemente de limbaj plastic linia, punctul, forma Tehnici de lucru: pensula!ie, decupare,

,-, .#.".' & *

&#:.,L$,effi*

?<.*6I .'#i

rr*ffi-@#,F-. Oghr%*-

&B "*_*

lx{l& *=*

*ffiw

H,lE-,*#D@ *##Yf?J+ *DlI,%I#*ffi,txI#v

f

-qq.w;.i'

#a .t::'f,::,,.

ffi;s@=iia;*= a&.er\r=<F

O -:==\\

:r,"E$

T0-* ,

t

I

s\*&e

\-{gffiI

-3rE- *@;E

P@;+ s.@g

-

_5

#W'ffi:ar_,|"' 'a

S&nd sprxt EE&m*

Ia ce te g&ffidery&f,?

- r !- -''.'-t:', .i

trtr-El-El-trl

Page 4: Arte vizuale si abilitati practice Cls 1 Caiet vizuale si abilitati practice Cls 1 Caiet... · Elemente de limbaj plastic linia, punctul, forma Tehnici de lucru: pensula!ie, decupare,

1. In zbor: Povetti cu p&sclriUmple conturul pdsdrii pnnamprentare, folosind v6rfuldegetului sau capitul unuicreion. Roag5 trei colegisi aplice gi ei cite o culoare!Ajuta-igitu pe ei!

Ce culoare va folosifiecare?

Andrei(exemplu)

Page 5: Arte vizuale si abilitati practice Cls 1 Caiet vizuale si abilitati practice Cls 1 Caiet... · Elemente de limbaj plastic linia, punctul, forma Tehnici de lucru: pensula!ie, decupare,

Decoreazi bufni,tele,folosind linii, puncte, forme gi culori.

Page 6: Arte vizuale si abilitati practice Cls 1 Caiet vizuale si abilitati practice Cls 1 Caiet... · Elemente de limbaj plastic linia, punctul, forma Tehnici de lucru: pensula!ie, decupare,

f. in zbor: Pove$ti cu pcsctri =,,.,

Creeazi o pasdre pe deget, urm6nd pagii de maijos.

Decupeaz5! [ipegte capetele!

Lipegte capetele tiparu lui ! Probeazi gi !ipegte inelul!

indoaie gi lipegte aripile! JoacS-te!

Page 7: Arte vizuale si abilitati practice Cls 1 Caiet vizuale si abilitati practice Cls 1 Caiet... · Elemente de limbaj plastic linia, punctul, forma Tehnici de lucru: pensula!ie, decupare,

TIPAR