Arte vizuale si abilitati practice Cls 1 Caiet vizuale si abilitati practice Cls 1 Caiet... ·...

of 7 /7

Embed Size (px)

Transcript of Arte vizuale si abilitati practice Cls 1 Caiet vizuale si abilitati practice Cls 1 Caiet... ·...

 • rcl t-ilt

  CUPRINS

  Materiale gi instrumente: hdrtie liniati 5i neliniatS, diverse obiecte,creion grafit, creioane colorate, creioane cerate, radierS, acuarele,

  hirtie colorati, foarfeci, lipici etc.Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, formaTehnici de lucru: linie modulati, repetilie, dactilopicturd, decuparedupi contur, lipireProduse ale activitSlii: decoralii, compozi!ii, jucirii

  Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, formaTehnici de lucru: desen, amprentare, decupare, indoire, lipire

  Produse ale activitSlii: desen liber, compozi!ii, diferite obiectedecorative sau jucirii, figurine etc.

  Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, formaTehnici de lucru: desen, decupare dup6 contur, indoire, lipire, colaj

  Produse ate activitifii: diferite obiecte decorative ;ijucirii etc.

  Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forme regulateTehnici de lucu: linie modulati, repetilie, indoire, colaj, decupare,lipire, pensula!ie

  Produse ale activitetii: desen liber, compozi!ii, obiecte decorative

  Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forma 9i volumulTehnici de lucru: repetilie, stilizare, pensulalie, tiiere, indoire,lipire etc.

  Produse ale activitalii: desen liber, compozi!ii, diferite obiectedecorative sau utile in anumite ocazii etc.

  Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, formaTehnici de lucru: linie modulati, repetilie, pensulalie, colaj, decupare,lipireProduse ale activitilii: desen liber, decoralii, compozi!ii, obiecteutile

  Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forme regulate

  ;i neregulateTehnici de lucru: linie modulati, repetilie, pensulalie

  Produse ale activitSlii: desen liber, compozi!ii

  Elemente de limbaj plastic: pata platd, pata vibratiTehnici de lucru: linie modulatd, repetilie, pensulalie, decupare,pliere, colajProduse ale activitS!ii: desen liber, compozi!ii, obiecte decorative

  Elemente de limbaj plastic; linia, punctul, formaTehnici de lucru: pensulalie, lipire, repetilieProduse ale activititii: desen liber, compozi!ii, jucErii

  Elemente de limbaj plastic linia, punctul, formaTehnici de lucru: pensula!ie, decupare, pliere, colaj

  Frqduse ale activitetii: desen liber, compozi!ii, obiecte decorative

  Unitatea t -lnpborPovegti cu pisiriBaloane colorate

  Zmeie de h5rtie

  Unitate* 3 - Pavegti de ts*rnn&Frunzele povestesc

  ln vie

  Arborii povestesc

  in pidureIoamna darnrca

  Unitatea 3 - Noi, in diversitatea lumiiAutoportretCum nelmbricim?Frizuri amuzante

  Unitatea 4 - Povegti de iarniLu manusr sr cactulaNingel

  Unitatea 5 - SimboluriBlazonul familiei meleBufni!a, simbolul inlelepciuniiSimboluri ale unor supereroi

  uniratea 7 - cilitoriiDrumul spre comoardPas cu pas

  Alege destina!ia

  Unitatea I - in lumea celor€are nu cuv6ntiFluturi

  Animale din cifreln apa

  u$ltatee 6 * Me*eriil* p$rn*ntul$i 47Meseria preferati 48Mandala unei meserii 53

  :6

  1l

  12

  3 tv-v[

  s vm-x

  r xt-xtv

  ' xv-xvil

  l xvm-xx

  ' xxt-xxil

  ) xxN-xxvlt

  l xxvilt-xxxt

  13

  14

  17

  18

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  29

  30

  34

  41

  4243

  45

  55

  56

  58

  60

  6',|

  62

  65

  67

  Unlt*lea**lnv*,nteeafr-reinventeaai 69Puzzle din bele de la inghelatd 70Creatori de imprimeuri 71

  tinitatea 10 - Amintiri despre viitor 73Papuci de cilitor 74Prin ochelar:i de scafandru 77

  l xxxlt-xxxv

 • ,-, .#.".' & *

  :.,L$,effi*

  ?

 • 1. In zbor: Povetti cu p&sclriUmple conturul pdsdrii pnnamprentare, folosind v6rfuldegetului sau capitul unuicreion. Roag5 trei colegisi aplice gi ei cite o culoare!Ajuta-igitu pe ei!

  Ce culoare va folosifiecare?

  Andrei(exemplu)

 • Decoreazi bufni,tele,folosind linii, puncte, forme gi culori.

 • f. in zbor: Pove$ti cu pcsctri =,,.,

  Creeazi o pasdre pe deget, urm6nd pagii de maijos.

  Decupeaz5! [ipegte capetele!

  Lipegte capetele tiparu lui ! Probeazi gi !ipegte inelul!

  indoaie gi lipegte aripile! JoacS-te!

 • TIPAR