Arte vizuale si abilitati practice cls 4 caiet vizuale si abilitati practice cls 4 caiet... · o...

6
ffi rt lt // *J @

Transcript of Arte vizuale si abilitati practice cls 4 caiet vizuale si abilitati practice cls 4 caiet... · o...

ffirtlt

//*J

@

CUPRINS

SEMESTRUL I

t l-lll Elemente de limbaj plastic: Iinia, punctul, culoarea, formaTehnici de lucru mixte: colaj 3D tangram

lV-Vl Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea (nuan!e),formaTehnici de lucru mixte: decupare dupd contur, lipire

Vll-lx Elemente de limbaj plastic linia, punctul, culoarea(culori calde, culori reci), formaTehnici de lucru mixte: trasare, ha;urare, portretulFotografia ca limbaj

X-Xlll Elemente de limbaj plastic: linia, punctul. culoarea, formaTehnici de lucru mixte: decupare dupi contur, colaj

XIV-XV|| Elemente de limbaj plastic linia, punctul. culoarea, forma

SEMESTRUL AL II-LEA

l-lll Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea, formaFotografia ca limbaj

lV-Vl Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea, formaTehnici de lucru mixte: indoire, kirigami, decupare dupicontur

Vll-lX Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea, formaTehnici de lucru mixte: decupare dupi contur, rupere ;i lipire.indolre, Iesere cu benzi de h5rtie

X-XIV Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea, formaTehnici de lucru mixte: lucru cu f6sii de h6rtie, ?ndoire, lipire,risucire, quilling, decupare dupi conturFotografia ca limbaj

XV-XVIll Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea, formaTehnici de lucru mixte; indoire, lipire, decupare dupd contur,colaj

lntroducerelnvita!ie la responsabilitateMai multe despre mineSfaturi pentru a fi creativProvociri artistice timp de 30 de zileUnitateal-lnzborintre cer;i pim6nt aeronavaO cildtorie cu balonulPisdri: bufni!aAmintiri din copiliriePdsdri: tangram

Unitatea 2 - Pove;ti de toamndAtelier de artistNatura, izvor de inspiralieCulorile, copiii IuminiiToamna in ;coali[Jnitatea 3 - Noi, in diversitatea lumiiLa fel 5i diferi{i

Unitatea 4 - Poveqti de iarniOameni de zdpaddDecoruri de iarnd

t"lnitatea 5 - SimboluriLiniile povestescCil6torii ;i simboluriBlazonul familiei

Unitatea 5 - Meseriile pimdntuluiPictura, pasiune sau meserie?Fotografia, pasiune sau meserie?Meqteri populariPove;ti din bucitirielnstrumente

Unitatea 7 - Lumea florilorFlorile inspiriCircuitul vieliiFormeGhirlande de flori

Unitatea 8 - in lumea celor care nu <uvintdAnimale, pas cu pasLan!uri troficeAnimale-simbol

Unitatea 9 - lnventeazS/Reinventeaz5Pil6rii trisniteDin inimdMateriale la indemSniECOcogul

Unitatea 10 - Trecut, prezent, viitorViitor: Peste 20 de aniTrecut: La castelPrezent: CdlStorie in lumea joculuiEvaluareCuvint de sfArsit

41

4t45

47485253

555658606265

676811

72

74

77788083

9'r

929798100

101

102i03'106

'I 10111

o

Provoc&ri crttsticetinrp de 30 de zile

Deseneazi in fiecare zi o teml noui!

Ziua l.AutoportretZiua2. Familia ta

Iiua 3. Prietenii cei mai buniZiua 4.[ocul preferat

Ziua 5. Animalul preferat

Ziua 6.0 scend din cartea preferat5

Ziua 7.0 sceni din filmul preferat

Ziua 8. Personajul preferat de desen animatZiua 9. Floarea preferatl

Ziua 10. Desertul preferat

Ziua 11. Un moment important din viala taZiua 12. Cea mai recenti reugitd

Ziua 13.0 intdmplare amuzanti din via[a taZiua 1 4. Portretul profesorului preferat

Ziua 15. Ceva care te inspiriZiua 16. Mincarea preferat5

Ziua 17. 0 compozi[ie cu plante

Ziua 18. 0 caricaturiZiua 19. Un element de noutate

Ziua 20. Ceva oranj

Iiua 21 - Ceva ce i1i doregtiZiua22. Ceva de care ai nevoie

Ziua 23. Ceva de care [i-e dorZiua24.Doud personaje

Ziua 25. Un peisaj

Ziua26.Ceva ce nu ili place

Ziua 27. Absolut orice ili trece prin minteZiua 28. Pe cineva pe care il/o iubegti

Ziua 29. Un Ioc pe care i1i doregti si il viziteziZiua 30. Un afig cu mesajul FEIICITAR|!

ffi ffi '-r-l**

t*-&

l*;*-

roo---

l'*I

*,,,,,*

Iffi!sI

*

s

*

**

Oe es se spuno

ed parr tnu 6bon

tft tnehute onipr

si uise?

*'l

,t

1. ln zbor

rc#-s,a

1. ln zbor &ffConstruiegte o aeronavi asemlndtoare cu cea din exemplulde maijos.

Ai nevoie de: un tub de hdrtie igienici, carton de lao cutie veche, tempera sau resturi de h6rtie coloratd,foarfecd, lipici, pensu 15.

Pentru aripi, poli folosi tiparul de la pagina 9.

1. Decupeazl forma ;i lipegte-o pe o bucatd de carton de la o cutie veche. Pofi lipi forma decupat5 cu partea albbin sus (pagina 9), pe care poli desena, sau o poli intoarce pe verso, astfel ?nc6t sd se vadd modelul de ia pagina 1 0.Decupeazi cartonul dupE conturul formei lipite.

2. Decoreazi tubul de carton, prin desen sau colaj. 0plional, ii poli tiia un orificiu, ca in imaginile de maijos.

3. Lipe;te aripile pe tubul de carton.

\,oo

ffi

TIPAR

o