Arte vizuale si abilitati practice cls 3 caietcdn4.libris.ro/userdocspdf/709/Arte vizuale si...

of 8 /8
ffi ffi W ffi ffi

Embed Size (px)

Transcript of Arte vizuale si abilitati practice cls 3 caietcdn4.libris.ro/userdocspdf/709/Arte vizuale si...

Page 1: Arte vizuale si abilitati practice cls 3 caietcdn4.libris.ro/userdocspdf/709/Arte vizuale si abilitati... · 2016-08-16 · Flia trF il 1 ffi,,';iiH*+"@il Acest caiet imi apar[ine!

ffiffi

Wffiffi

Page 2: Arte vizuale si abilitati practice cls 3 caietcdn4.libris.ro/userdocspdf/709/Arte vizuale si abilitati... · 2016-08-16 · Flia trF il 1 ffi,,';iiH*+"@il Acest caiet imi apar[ine!

p t-ilr

F lv-vt

CUPRINS

SEMESTRUL I

Recapitulare: materiale ;i instrumenteRecapitulare: elemente de limbaj plastic - punctul, linia, pata de culoare, formaRecapitulare: tehnici de lucru invdlate in clasa a ll-a

Amestecuri aGromaticeOblinerea de forme spontaneForme plane gi spaliale (colajul gi macheta)

Elemente de limbaj plastic: culoarea, culori principale, binare, calde, reci,

nuan!e, tonuriTehnica Origami

Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea, formaTehnici de lucru cu fire gi materiale textite: tiiere, croire, coasere, impletireModelaj: modelare liberi, presare; volum, plan, linie

Amestecuri cromaticeObfinerea de forme spontane prin: stropire forlata, curgere liberi, fuzionare,

scurgere aderenti ;i prin dirijarea jetului de aerTehnici de lucru: colaj, indoire, tiiere, lipire etc.TehnicS fotografici: forma, lumina 9i culoarea

Tehnici specifice de aplicare a culorilor: efectul de transparenld/opacitateOblinerea de forme spontane prin decolorare cu pic

Tehnici de lucru: colajul oblinut prin rupere, tiiere, lipire etc.

Tehnici fotografici: forma, lumina gi culoarea

SEMESTRUL AL II-LEA

Amestecuri cromaticeTehnici de lucru cu fire;i materiale textile: tdiere, croire, coasere, impletireTehnica Quilling

Elemente de limbaj plasti<: formaOblinerea de forme spontane din sfoard coloratdTehnica amprentiriiTehnici de lucru cu materiale din nature

Amestecuri cromatlceTehnica TangramTehnici fotografice

Amestecuri cromaticeTexturiTehnici de lucru combinate

Tehnica haguriiForme plane gi spafiale; texturiVolum, plan, linieTehnica leserii cu benzi de h6rtieTehnici de lucru Gu materiale diferite - recapitulare

U*it*t** 3 * $**li?e Fsvesaqs{ 5

Drumul citre gcoald 6

Pagini din viala ;colii 10

Oamenii gcolii, mici 9i mari 13

**itetea fr -. *r: i*tr* s*i{*i*iUn copil obi;nuitLumea mea

lJnlr*qa* 3 .* i*sa"lri ;ije*;iriiNoi gi lucrurileJocurile genera!iilor

#a:it*t** 6 - *espe'* p*ri*n1Oameni ;i pasiuni

'- ",i -i.r c y' ,.".;rt;r-.

** ia p!*rlt*Echilibrul din naturdDespre plante

iii:itx*s* $ .- &nim*attri*r

** f*ve$*Prieteni necuv6ntdtoriConsiliul vie!uitoarelor

**it*t*e * *"f i* ?1i p**r?Ma;ina ECO

Puzzle ECO

ECO-mar!ieni

U*!?*t** t* '. {i.*l*etie*,*rid* tirvlp lil**rColeclii de amintiri

15'16

17

23

24

25

I Vil-tx

F X-Xil

* xtv-xvll

p r-ilr

F tv-vt

F Vil-tx

F x-xrv

U*i?*g** 4 .- l**{t****tiatlp*ri3*t 29

Cele patru anotimpuri 30

Anotimpul preferat 32

|i,'"Jqf + 5. {.;n o11r }.

pl***{x r{* 37

Universul 38

Planeta Albastri 40

43

44

51

52

55

57

60

61

65

6667

68

73

74

s xv-xvil

Page 3: Arte vizuale si abilitati practice cls 3 caietcdn4.libris.ro/userdocspdf/709/Arte vizuale si abilitati... · 2016-08-16 · Flia trF il 1 ffi,,';iiH*+"@il Acest caiet imi apar[ine!

lia

FF

tril

1 ffi,,';iiH*+"@il

Acest caiet imi apar[ine!Creeaz5-fi propriul caleidoscop. imparte forma de mai jos ata cum i1i doregti. in fiecare fragmentde oglindd, deseneazd sau scrie ceva despre tine, ca sd ardli cd acest caiet ili apagine. Prin linii,puncte 9i culori poli vorbi despre: familia ta, prietenii tdi, culoarea preferat5, animalul preferat,materia preferati, desenul animat preferat, muzica preferatd,locul preferat,locurivizitatein vacanfi, cdrli citite etc.

1j.gr$b*;;tr 'ffiJB'iFH i il ,r,,, '

tlt*.gl,sEe sbss

Locul unde mcr joc

Ff3rntrllrrefers,

PrietcmeaE ffiffie&

cel sae* banm

*nfusfiffffis,g

Fcsnilia ilrecr meu nor$Gos

Page 4: Arte vizuale si abilitati practice cls 3 caietcdn4.libris.ro/userdocspdf/709/Arte vizuale si abilitati... · 2016-08-16 · Flia trF il 1 ffi,,';iiH*+"@il Acest caiet imi apar[ine!

TIPAR

Materiale necesare: tiparul,o coalb de hdrtie, un creiongi o coala de calc.

0bservd cd desenul s-a imprimat pe

coala de dedesubtin pozilie inversd.

Repetb pasul 3 ;i ingroa;5 conturulimprimat pe coala alba.

Copiazd pe coala de calc conturul

desenului ales din caiet. Folosegte

un creion cu mind moalel

intoarce coala de calc pe cealaltd

parte, agaz-o pe o coala albd

gi recontureazd.

,Td&1:

1.

Pofi folosi desenul de pe coala de calc de cdte oridore;ti, pentru a obline mai multe desene.

Iti amintesti?tt

Acest caiet conline o mullime de tipare (gabloane) pe care le poli multiplica,daca doregti.latd una dintre metodele posibilel

Page 5: Arte vizuale si abilitati practice cls 3 caietcdn4.libris.ro/userdocspdf/709/Arte vizuale si abilitati... · 2016-08-16 · Flia trF il 1 ffi,,';iiH*+"@il Acest caiet imi apar[ine!

l. Scolilepovestesc

Cu ce g0nduri

si emotiittr,Iai inceput

clasa a lll-a?

llustreazd o amintire placutb legata de gcoalb.

Page 6: Arte vizuale si abilitati practice cls 3 caietcdn4.libris.ro/userdocspdf/709/Arte vizuale si abilitati... · 2016-08-16 · Flia trF il 1 ffi,,';iiH*+"@il Acest caiet imi apar[ine!

lmagineazS-fi cd strdzile pe care mergi cdtre gcoala ta seamdnd

cu un labirint, asemenea celor din fig. A gi B.

Descoperd drumulinfiecare caz!

1. $collls povestesc

cc@

tr

reW%

tr

Page 7: Arte vizuale si abilitati practice cls 3 caietcdn4.libris.ro/userdocspdf/709/Arte vizuale si abilitati... · 2016-08-16 · Flia trF il 1 ffi,,';iiH*+"@il Acest caiet imi apar[ine!

Gdndegtete la drumul pe care il parcurgi zilniccdtre ;coald. Deseneazd-l in chenarul de maijos,sub forma unui labirint.

Page 8: Arte vizuale si abilitati practice cls 3 caietcdn4.libris.ro/userdocspdf/709/Arte vizuale si abilitati... · 2016-08-16 · Flia trF il 1 ffi,,';iiH*+"@il Acest caiet imi apar[ine!

i;:'"j

iriillil"r

:j iii lflli .rr- I

r:a iai,J.l '::i:i:

tii til-'ri'!r.," l.,l r.lii r-,.':li.l:r,i

:iilr; rlilil'i -'r :,rlr''r.lr:lr'ri