Arte vizuale si abilitati practice cls 2 caiet vizuale si abilitati practice cls 2 caiet... ·...

of 7 /7
**#Slilll;+-'un {#'ry;;;t+ 4sss'*- ++:-{: {i\ f 1-" !l t,lli,#J 'ta:r- *. l--..-, -.1.i' "-il .+'/ t .j' {;# ".?:"

Embed Size (px)

Transcript of Arte vizuale si abilitati practice cls 2 caiet vizuale si abilitati practice cls 2 caiet... ·...

 • **#Slilll;+-'un{#'ry;;;t+4sss'*-

  ++:-{: {i\f 1-" !lt,lli,#J'ta:r- *. l--..-, -.1.i'

  "-il.+'/

  t .j'

  {;#".?:"

 • t t-ill

  I IV-VII

  ) vil-x

  I Xt-xlv

  t xv-xvlt

  I t-ilr

  D lv-vl

  ) vil-x

  p xt-xtv

  CUPRINS

  SEMESTRUL I

  Materiale gi instrumente: hdrtie liniatd gi neliniatd, diverse obiecte, creiongrafit, creioane colorate, creioane cerate, peni!5, radieri, acuarele, tu;uri, guage,tempera, culori acrilice. ulei, h6rtie colorati, pensuli, burete, PC, tabletd etc.Elemente de limbaj plastic: linia ;i punctulTehnici de lucru: linie modulat6, repetifie, caligrafie, pensulalieProduse ale activitelii: desen liber, decora!ii, compozi!ii

  Elemente de limbaj plastic: linia gi punctulTehnici de lucru: linie modulatS, pensulalie, modelare liberd, presare, incizie,armdturi, gravuriProduse ale activitifii: desen liber, compozilii, diferite obiecte decorativesau jucirii, figurine etc.

  Elemente de limbaj plastic: linia ;i punctulTehnici de lucru: amprentare, pulverizare, lesere cu benzi de h6rtie, croit,cusut, impletireProduse ale activit6!ii: desen liber, compozi!ii, diferite obiecte decorativeqi de imbrdciminte etc.

  Elemente de limbaj plastic linia, punctul, forme regulateTehnici de lucru: linie modulatd, repetitie, stilizare, pensulalie, indoire, colajProduse ale activiti!ii: desen liber, compozi!ii, obiecte decorative

  Elemente de limbaj plastic: forma ;i volumulTehnici de lucru: repetilie, stilizare, pensulalie, tdiere, indoire etc.Produse ale activitifii: desen liber, compozi!ii, diferite obiecte decorativesau utile in anumite ocazii etc.

  SEMESTRUL AL II-LEA

  Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, formaTehnici de lucru: linie modulatS, repetilie, pensulalieProduse ale activiti!ii: desen liber, decora!ii, compozilii, obiecte utile

  Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forme regulate 9i neregulateTehnici de lucru: linie modulatS, repetilie, pensula!ie, hagurare, colaj,amprentare, gtampilare

  Produse ale activitSgii: desen liber. compozi!ii, obiecte decorative

  Elemente de limbaj plastic: pata plat6, pata vibratiTehnici de lucru: linie modulati, repetilie, pensulalie, pliere, colajProduse ale activitilii: desen liber, compozi!ii, obiecte decorative

  Elemente de limbaj plasti

 • Scllut! Numele meu este:

  Acest cqiet imi clpcrfine!

  A,m

  -

  GIni.

  HuceW*eEg

  Fihnulpreferat:

  M&nccrrecrpneferqt&:,

  trutoportretGcrfile preferate:

 • Buni!Suntem Alida gi Mareo!

  Avem nevoie de tine!Autoarele sunt puse peglumd gi ne-au incurcat

  hainele.At6tea liniigi puncte

  ne dau de furci...Ajuti-ne sd recuperim

  bucdfile lipsd!Scrie rdspunsurile

  in tabel.

  trtAlida Mares

  "fr

 • l. Cuvinte sidrdginumere

  Care sunt celemai dragi cuvinte

  pentru tine?

 • l. Cuvinte gi numere dragi

  Coloreazd sau decoreazd cu linii gi puncte doar literelecare se regisescin numele qi prenumele tdu.

 • Coloreaz6 sau decoreazi cu linii gi puncte doarcifrele care au legituri cu data nagterii tale.