06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

54
 PROCESELE A DAPTIV - COMPENSATORII  

description

Morfopatologie

Transcript of 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 1/54

 PROCESELE ADAPTIV-

COMPENSATORII 

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 2/54

Procesele adaptive -

procesele, în care predomină elementele de

adaptare a structurilor celulare (tisulare) laanumite condiţii noi, modificate de activitatefuncţională.

Este o manifestare a interrelaţiilor organismului cumediul ambiant

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 3/54

Principalele procese adaptive:

1) atrofia

!) "ipertrofia ("iperpla#ia) adaptativă$) organi#area (încapsularea)%) restructurarea morfologică a ţesuturilor

&) metapla#ia') displa#ia

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 4/54

trofia - procesul de micorare a volumuluicelulelor, ţesuturilor, organelor cu scădereaactivităţii lor funcţionale.Poate fi fi#iologică i patologică, generală i locală.

trofia fi#iologică se observă în diferite perioade

de v*rstă, de e+.

  - atrofia vaselor ombilicale la nou-nscu!i"

- atrofia canalului arterial #$uctului %otallo& 'n(rimele ) luni $e via! e*trauterin"- atrofia +lan$elor se*uale" a (ielii" oaselor ,i altor

!esuturi #or+ane& la btrni 

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 5/54

trofia patologică generală sau cae+ia 

(de la grec. kakos – rău, hexis - stare):1) cae+ia alimentară!) cae+ia canceroasă$) cae+ia endocrină (hipofizei, tiroidei);

%) cae+ia cerebrală (procese inflamatoare sau

tumorale în regiunea hipotalamusului)

&) cae+ia în unele boli infecţioase cronice(tuberculoză, dizenterie cronică, S..!.".)

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 6/54

orfologic în atrofia generală se observă dispariţiaţesutului celuloadipos subcutanat, micorareavolumului i masei tuturor organelor i ţesuturilori diminuarea funcţiei lor.

n organe, îndeosebi în miocard i ficat, seacumulea#ă pigmentul lipofuscina, care le imprimă

o culoare brună #atrofie brun& 

.li(ofuscina / (i+mentul $e u0ur sau al senilit!ii1 

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 7/54

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 8/54

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 9/54

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 10/54

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 11/54

lasificarea atrofiei locale patologice:

1)atrofia disfuncţională / este cau#ată deinactivitate, scăderea sau suspendarea activităţiifuncţionale a organului (exemple - atrofia

mu#chilor în fracturile oaselor, atrofia $ezicii biliareîn obturarea ductului cistic prin calculi, atrofia

al$eolei dentare după înlăturarea dintelui)

!) atrofia neurotică / apare în urma tulburăriiinervaţiei trofice (exemple - traumatisme cu lezarea

ner$ilor motori, tumori ner$oase, poliomielită)

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 12/54

$) atrofia isc"emică (vasculară) / cau#ată descăderea aportului de s*nge arterial %atrofia

creierului, rinichilor în ateroscleroza arterelor&'

%) atrofia prin compresiune / cau#ată decomprimarea mecanică a parenc"imului

funcţional al organului, care duce la isc"emierealui %în tumori, acumulări de lichid&

e*em(le

  - 2i$ronefro0a – dilatarea bazinetului renal #ia calicelor prin acumularea urinei aseptice,

- 2i$rocefalia – acumularea de lichidce alorahidian în cutia craniană  

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 13/54

&) atrofia cau#ată de factori fi#ici i c"imici -

e+emple:- in"ibarea proceselor regenerative i atrofia

ţesuturilor "ematopoietice i glandelor se+uale în urma radiaţiei penetrante,

- atrofia glandelor endocrine la administrarea îndelungată a preparatelor "ormonale

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 14/54

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 15/54

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 16/54

0ipertrofia - mărirea în volum i masă acelulelor, ţesutului, organului.

0iperpla#ia - creterea numărului elementelorstructurale ale ţesutului i celulelor.

0ipertrofia unui organ (ţesut) se poate produceprin multiplicarea celulelor, sau prin cretereanumărului i dimensiunilor elementelorintracelulare, sau prin asocierea ambelor acestor

procese.

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 17/54

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 18/54

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 19/54

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 20/54

arietăţile de "ipertrofie2"iperpla#ie adaptativă:1) "ipertrofia neuro"ormonală!) proliferările "ipertrofice.

0ipertrofia neuro"ormonală (neuroumoral) 

este un proces adaptativ (nu com(ensator ) isurvine în urma tulburărilor neuro"ormonale cumodificarea balanţei "ormonilor, care e+ercită o

acţiune stimulatoare asupra creterii organelor iţesuturilor.

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 21/54

E+emple:

- "ipertrofia uterului i a mamelelor în cursul

sarcinii i lactaţiei sub acţiunea "ormonilorplacentari i ai corpului galben ovarian- acromegalia - "ipertrofia i creterea

neproporţională a m*inilor, picioarelor,mandibulei, urec"ilor, nasului cau#ată de"ipersecreţia "ormonului somatotrop în adenom

eo#inofil al "ipofi#ei (la copii, adolescenţi -gigantism)- "iperpla#ia glandulară a endometrului în urma"ipersecreţiei de "ormoni estrogeni

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 22/54

-  ginecomastia 3 "ipertrofia glandelor mamare la

bărbaţi cau#ată de "ipofuncţia testiculelor("iposecreţie de testosteron)

- "iperpla#ia nodulară a prostatei la bărbaţi dev*rstă înaintată, cau#ată de "iposecreţia"ormonilor androgeni i modificarea ec"ilibruluiandrogeni2estrogeni.

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 23/54

P lif ă il "i fi d l ă i î

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 24/54

Proliferările "ipertrofice duc la mărirea îndimensiuni a ţesuturilor i organelor au originediversă.E+emple:

- de#voltarea polipilor "iperplastici pemembranele mucoase în inflamaţia cronică- de#voltarea elefantia#isului în limfosta#a

cronică- pseudo"ipertofie sau "ipertrofie falsă -

proliferarea ţesutului adipos i con4unctiv în

ca#urile de atrofie parţială sau totală a organului,de e+., în atrofia rinic"ilor, a muc"iloprsc"eletali- proliferarea intimei vaselor sanguine în ca#ulscăderii resiunii în vase

5 f l i ă il

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 25/54

5estructurarea morfologică a ţesuturilor sau 

acomodarea "istologică - reacţia de adaptare aţesuturilor la condiţii noi de funcţionare.

E+emple:- dilatarea i "ipertrofia pereţilor vaselorsanguine colaterale în ca#ul tulburării circulaţiei

s*ngelui în vasele magistrale- transformarea epiteliului plat alveolar înepiteliu cubic în atelecta#ii

- transformarea nefroteliului capsuleiglomerulului renal în epiteliu cubic în ca#ulsclero#ei i "ialino#ei glomerulului

- îngroarea oaselor craniene în ca#ul atrofieicreierului se mai nume te 2i ertr  o ia e* vacuo

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 26/54

etapla#ia este transformarea unui ţesut adult

diferenţiat într-un alt tip de ţesut adult, deasemenea bine diferenţiat. Este un proces deadaptare a ţesuturilor la condiţii modificate de

funcţionare. 6recerea unui ţesut în altul are locdoar în limitele uneia i aceleiai foiţe embrionareprin proliferarea celulelor tinere.

7e înt*lnete mai frecvent în epiteliile de înveli iîn ţesuturile con4unctive.

t l i t ibil

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 27/54

etapla#ia este un proces reversibil.

au#ele:

- iritaţii i inflamaţii cronice,-avitamino#a #$eficien!a vitaminei A in$ucemeta(la0ia e(iteliului" iar e*cesul sto(ea0

3eratini0area&4

el mai frcevent se înt*lnete metapla#ia

epidermoidă (scuamoasă) a epiteliului glandular,c*nd epiteliul respectiv este substituit cu epiteliuscuamos stratificat cu sau fără cornificare.

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 28/54

E+emple:- metapla#ia epidermoidă a epiteliului tra"eii sau

bron"iilor la fumători,- metapla#ia epidermoidă a epiteliului canaluluicervical al uterului în endocervicite cronice,- metapla#ia epidermoidă a epiteliului ducturilor

e+cretoare ale glandelor salivare, pancreasului,căilor biliare în calculo#ă.

5n toate aceste ca0uri e(iteliul scuamos stratificat"fiin$ mai $ens" mai com(act este mai re0istent laac!iunea unor factori nocivi" care (ot altera e(iteliul

columnar s(eciali0at mai fra+il4 

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 29/54

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 30/54

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 31/54

6 E(iteliul scuamos stratificat 'n astfel $e ca0uri estenefunc!ional4

etapla#ia nu este considerată direct cancerogenă,dar în ca#urile c*nd factorul cau#al persistă timpîndelungat, el poate induce transformarea malignăa epiteliului metaplastic #$e e*4" cancerul scuamos

(ulmonar $ebutea0 'n focarele $e meta(la0iee(i$ermoi$ a e(iteliului bron2iilor&.

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 32/54

etapla#ia ţesutului con4unctiv cu apariţiaţesutului cartilaginos, osos sau adipos se înt*lnete:

  - în focarele de sclero#ă,- în cicatrice, aderenţe,

  - în stroma tumorilor,

  - în capsula focarelor vindecate de necro#ăca#eoasă în tuberculo#ă etc.

7ormarea !esutului meta(lastic $ebutea0 cu(roliferarea celulelor tinere ale !esutului con8unctiv"care se $iferen!ia0 'n con$robla,ti" osteobla,ti"li(obla,ti4  

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 33/54

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 34/54

d) variabilitatea dimensiunilor i formei celulelor

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 35/54

d) variabilitatea dimensiunilor i formei celulelore) creterea activităţii mitotice, a numărului demito#e, apariţia lor în toate straturile epiteliale

f) membrana ba#ală a epiteliului răm*ne intactă,nealterată.

aracteristicile enumerate demonstrea#ă clar cădispla#ia este mai mult o noţiune tisulară dec*tcelulară.

8ispla#ia se înt*lnete în procese inflamatorii iregenerative, fiind o manifestare a tulburărilorproliferării i diferenţierii celulelor.Ea se observă i în epiteliile metapla#iate.

7e disting trei stadii de displa#ie:

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 36/54

7e disting trei stadii de displa#ie:9 (uoară), 99 (moderată) i 999 (severă) limita dintre ele este uneori greu de stabilit.

8acă imaturitatea nucleară se observă în toatestraturile epiteliului, inclusiv în cele superficiale,

le#iunea este apreciată ca severdacă imaturitatea nucleară este locali#ată doar înstraturile ba#ale le#iunea se consideră u,oar.

7tadiile incipiente 9 i 99 ale displa#iei sunt maifrecvent reversibile, iar stadiul 999 este considerat ostare de precancer.

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 37/54

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 38/54

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 39/54

Procesele compensatorii /se de#voltă în ca#urile, în care are loc alterareaorganului (ţesutului) sub acţiunea unor factorinocivi.

ompensarea este orientată spre corecţiatulburărilor funcţionale, care survin în cursulafecţiunilor.

cest grup include:a) regenerareab) "ipertrofia ("iperpla#ia) compensatoare

5

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 40/54

5egenerarea - procesul de refacere (reînnoire) aelementelor structurale ale ţesutului (organului) în

locul celor distruse.re loc restabilirea at*t a structurii c*t i a funcţieiţesuturilor (celulelor) alterate.

orme morfologice ale regenerării:forma celular - multiplicarea celulelor, divi#iunealor mitotică sau amitotică

forma intracelular - multiplicarea i cretereadimensiunilor organitelor citoplasmatice.n evoluţia procesului regenerativ se disting ! fa#e:

1) $e (roliferare i !) $e $iferen!iere

i ă il d

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 41/54

arietăţile de regenerare:a) fi#iologică

b) reparatoriec) patologică.

5egenerarea fi#iologică - se efectuea#ăpermanent în decursul întregii vieţi i secaracteri#ea#ă prin reînnoirea continuă a celulelorparenc"imatoase, a elementelor fibrilare i asubstanţei fundamentale a ţesutului con4unctiv.

7e produce la nivel subcelular, permanent av*ndloc regenerarea bioc"imică (moleculară), care este

ec"ivalentul structural al funcţiilor organismului.

5egenerarea reparatorie - regenerarea care se

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 42/54

5egenerarea reparatorie - regenerarea care seproduce în diferite procese patologice, c*nd are localterarea celulelor i a ţesuturilor.

5epre#intă regenerarea fi#iologică în organismulbolnav.

 8ebutea#ă concomitent cu acţiunea factoruluinociv.

5egenerarea reparatorie poate ficompletă #restitu!ie& iincompletă #substitu!ie&4

5egenerarea reparatorie completă /

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 43/54

5egenerarea reparatorie completă /înlocuirea defectului cu un ţesut identic celuidistrus (pree+istent).

7e observă în ţesuturile în care predomină formacelulară de regenerare:

  - în ţesutul con4unctiv,- oase,- piele,

- mucoasa tractului digestiv,- muooasa sistemului respirator,- mucoasa căilor urogenitale,- endoteliul vaselor,- me#oteliul membranelor seroase,

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 44/54

5egenerarea reparatorie incompletă /

înlocuirea defectului cu ţesut con4unctiv cicatriceal,iar restabilirea parenc"imului funcţional seproduce prin "ipertrofia părţii restante a organuluidenumită 2i(ertrofie re+enerativ 4;ltima se poate efectua pe două căi:1) "iperpla#ia celulelor (în ficat, rinic"i, pancreas,plăm*ni etc.)

!) "iperpla#ia i "ipertrofia organitelorintracelulare, adică - "ipertrofia celulelor (seobservă în miocard i creier)

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 45/54

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 46/54

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 47/54

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 48/54

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 49/54

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 50/54

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 51/54

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 52/54

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 53/54

7/21/2019 06.Pr.adaptiv-comp. TEXTUL (1)

http://slidepdf.com/reader/full/06pradaptiv-comp-textul-1 54/54