Model 1 - Proiect Analiza Economico Financiara

download Model 1 - Proiect Analiza Economico Financiara

of 54

 • date post

  19-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.644
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Model 1 - Proiect Analiza Economico Financiara

Universitatea Dunarea de Jos Facultatea de Stiinte Economice

Analiza economico-financiara

Galati 2007

CuprinsA. Analiza

pe baza bilant ............................................................................3

de

A1. Calculul indicatorilor de echilibru pentru bilantul financiar......................9 A2. Calculul indicatorilor de echilibru pentru bilantul functional..................14B. Analiza

pe baza contului pierdere............................................16

de

profit

si

B1. Soldurile intermediare de gestiune...........................................................16 B2. Capacitatea de autofinantare.....................................................................26C. Analiza

prin sistem rate.........................................................................28

de

C1. Ratele de rentabilitate...............................................................................28 1. Ratele de rentabilitate economica.....................................................29 2. Ratele de rentabilitate financiara.......................................................31 C2. Ratele echilibrului financiar.....................................................................32 C3. Ratele de lichiditate..................................................................................34 C4. Ratele de indatorare..................................................................................36 C5. Ratele privind structura activului si pasivului..........................................39 D. Analiza SWOT...........................................................................................43 E. Evenimentele ce au influenta asupra activitatii firmei................................45 F. Bibliografie.................................................................................................53

2

Societatea comerciala ale carei situatii financiare le analizam este o societate pe actiuni, ce are ca obiect de activitate preponderenta, conform CAEN, pregatirea fibrelor si filarea in fire de bumbac si tip bumbac. Firma produce si comercializeaza atat produsele finite obtinute, cat si semifabricatele si produsele reziduale, dar mai obtine venituri din producerea de imobilizari corporale, din lucrari executate si servicii prestate si din revedente, locatii de gestiune si chirii. Firma are sediul in localitatea Galati, ea detinand atat terenuri, constructii proprii, cat si inchiriate, precum si mijloace de transport. La sfarsitul anului 2004, societatea avea un numar mediu de salariati de 318, dar in urma restructurarilor facute, la sfarsitul anului 2005, inregistra un numar mediu de salariati de 303. ANALIZA PE BAZA DE BILANT Informatia financiar-contabila, ca instrument suplu de analiza a rezultatelor firmelor, trebuie sa fie cu necesitate omogena. Omogenitatea ca finalitate a procesului de normalizare a contabilitatii se refera la termenii folositi si la regulile de redactare a documentelor contabile de sinteza care trebuie sa fie identice pentru toate unitatile. Sistemul conturilor anuale, cunoscut in forma abreviata sub denumirea de bilant contabil, este compus conform Legii contabilitatii nr. 82/1991 din: bilantul contabil, contul profit si pierderi, anexe si raportul de gestiune. Potrivit Ordinului 403/22.04.1999 al Ministerului Finantelor, formatul conturilor anuale se refera la bilant, contul de profit si pierdere si note la conturile anuale. Bilantul contabil prezinta imaginea statica a situatiei patrimoniale. El sintetizeaza ansamblul drepturilor de proprietate si de creanta si ansamblul obligatiilor asumate de intreprindere, ce caracterizeaza situatia juridica si situatia financiara a acesteia. Intrucat bilantul contabil prezinta o serie de distorsiuni introduse de aplicarea principiilor contabilitatii, pentru o analiza financiara pertinenta sunt utilizate doua intrumente care si-au dovedit valoarea operationala ridicata: bilantul financiar si bilantul functional. Abordarea patrimoniala prezinta interes pentru proprietarii intreprinderii (actionarii) si pentru creditorii intreprinderii pentru care patrimoniul este garantia realizarii drepturilor lor. Posturile de activ si de pasiv sunt prezentate, in valoare neta, sub forma de coloane contrapuse, fiind clasificate dupa natura si destinatia lor. Pe baza situatiei patrimoniale se studiaza prin intremediul indicatorilor rentabilitatea, solvabilitatea, lichiditatea, acestea constitund elemenete primare intr-o analiza calitativa a corelatiilor prezente intre acesti3

parametri, a riscului (economic, financiar) si ulterior a modalitatilor de dispersie a lui.1 BILANT CONTABIL la data de 31.12.2004 -leiDenumirea indicatorului A. ACTIVE IMOBILIZATE I. Imobilizari necorporale II. Imobilizari corporale III. Imobilizari financiare Active imobilizate TOTAL B. ACTIVE CIRCULANTE I. Stocuri II. Creante III. Investitii financiare pe termen scurt IV. Casa si conturi la banci Active circulante - TOTAL C. CHELTUIELI IN AVANS D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, REPECTIV DATORII CURENTE NETE F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI I. VENITURI IN AVANS, din care : - subventii pentru investitii - venituri inregistrate in avans J. CAPITAL SI REZERVE I.Capital, din care: - capital subscris nevarsat - capital subscris varsat - patrimoniul regiei II. Prime de capital III. Rezerve din reevaluare IV. Rezerve V. Rezultatul reportat sold D1

Suma 563 3.133.702 4.069 3.138.334 3.471.215 1.556.402 0 23.553 5.051.170 31.730 6.685.703 - 1.602.803 1.535.531 1.167.973 0 0 0 0 1.061.803 0 1.061.803 0 0 0 16.064 2.238.404

Bogdan Constantin Andronic, Performanta firmei, Editura Polirom, Iasi, 2000, pag.19.

4

VI. Rezultatul exercitiului financiar - sold C VII. Repartizarea profitului Capitaluri proprii - TOTAL Patrimoniul public Capitaluri - TOTAL BILANT CONTABIL la data de 31.12.2005

1.528.095 0 367.558 0 367.558

-leiDenumirea indicatorului A. ACTIVE IMOBILIZATE I. Imobilizari necorporale II. Imobilizari corporale III. Imobilizari financiare Active imobilizate TOTAL B. ACTIVE CIRCULANTE I. Stocuri II. Creante III. Investitii financiare pe termen scurt IV. Casa si conturi la banci Active circulante - TOTAL C. CHELTUIELI IN AVANS D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, REPECTIV DATORII CURENTE NETE F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI I. VENITURI IN AVANS, din care : - subventii pentru investitii - venituri inregistrate in avans J. CAPITAL SI REZERVE I.Capital, din care: - capital subscris nevarsat - capital subscris varsat - patrimoniul regiei II. Prime de capital III. Rezerve din reevaluare5

Suma 6.690 2.866.650 193.899 3.067.239 2.357.586 1.790.249 0 76.373 4.224.208 59.567 5.308.989 - 1.025.214 2.042.025 0 0 0 0 0 2.504.420 0 2.504.420 0 0 0

IV. Rezerve V. Rezultatul reportat sold D VI. Rezultatul exercitiului financiar - sold C VII. Repartizarea profitului Capitaluri proprii - TOTAL Patrimoniul public Capitaluri - TOTAL

16.064 710.308 231.849 0 2.042.025 0 2.042.025

In scopul redactarii bilantului financiar, bilantul contabil este supus operatiilor de tratare si reclasificare a datelor contabile. Actiunile de rectificare si reclasificare sunt grupate in patru tupuri de operatiuni: Operatiuni de tratare a nonvalorilor; Operatiuni de inscriere in bilantul financiar a unor mijloace si resurse care nu sunt mentionate in bilantul contabil; Operatiuni de corectare a evaluarilor facute asupra unor posturi din bilantul contabil; Operatiuni de reclasificare. a) Nonvalorile sunt imobilizarile necorporale care corespund unor utilizari de fonduri, dar in termeni de lichiditate nu pot da nastere unor intrari viitoare de resurse financiare. Din acest motiv ele se mai numesc active fictive. Se inscriu in activul bilantului contabil din ratiuni de evidentiere a amortizarii lor si de esalonare pe mai multe exercitii a impactului asupra rezultatelor. Tratarea consta in deducerea lor din activ si din capitalurile proprii in pasiv. Diferentele de conversie de activ reprezinta fie diminuarea creantelor, fie cresterea datoriilor. In ambele cazuri, semnifica un rezultat negativ pentru intreprindere, dar acesta nu este efectiv pana cand datoriile nu sunt platite si creantele recuperate. Neutralizarea acestor inscrieri in redactarea bilantului financiar se face prin deducerea sumelor corespunzatoare din activul si pasivul bilantului contabil. Tot in categoria nonvalorilor sunt incluse si cheltuielile de repartizat asupra exercitilor finaciare urmatoare (cheltuieli inregistrate in avans), care se deduc in pasiv din capitalurile proprii, si primele de rambursare a obligatiunilor, care se deduc in pasiv din datoriile mai mari de un an. Aceste ultime trei elemente constituie componentele contului de regularizare de activ. b) Operatiunile de inscriere a unor mijloace si resurse financiare semnificative in bilantul financiar au in vedere efectele sconatate care nu au ajuns inca la scadenta si activele detinute in leasing. In activul bilantului financiar se adauga valoarea efectelor scontate si neajunse la scadenta la

6

creante clienti si in pasiv se adauga la creditele sub un an suma primita de la banca de catre intreprinderea furnizoare. c) Principiile inregistrarii contabile ajusteaza prin reevaluare activele la costul istoric. Dar aceasta operatie se face tinand cont de nivelul general al preturilor, si nu de ritmurile diferite de crestere ale preturilor de la o perioada la la alta. Corectarea de o maniera continua a imobilizarilor corporale, financiare sau a u