Evaluarea Activitatii si Analiza Economico-Financiara .Analiza economico-financiara va cuprinde...

download Evaluarea Activitatii si Analiza Economico-Financiara .Analiza economico-financiara va cuprinde calcularea

of 29

 • date post

  08-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  234
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Evaluarea Activitatii si Analiza Economico-Financiara .Analiza economico-financiara va cuprinde...

 • JUDET111., IASI TRA4 CONSILII [IR ETFAN IA.$1

  AN1,d4LA / Nr. in Th.-..7.._ I ..... Lunsk....K......2.4ua...-

  Anus

  Evaluarea Activitatii si Analiza Economico-Financiara a ADIS in perioada 2013-2016

  I. Introducere

  Asociatiile fara scop patrimonial au o misiunea importanta pentru bunul mers al

  comunitatii in cadrul careia isi desfasoara activitatea. In Romania, astfel de organizatii nu au

  avut traditie, insa intrarea in Uniunea Europeana a condus la aparitia acestor entitati, mai

  ales ca au avut in rol important in obtinerea de fonduri europene nerambursabile in diverse

  domenii de activitate, cum a fost si cazul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru

  Salubritate (ADIS).

  Infiintarea ADIS a avut loc in 2009 si a fost esentiala in obtinerea de fonduri

  nerambursabile pentru proiectul "Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul

  Iasi". Acest proiect are ca obiectiv principal cresterea standardului de viata al populatiei si

  imbunatatirea calitatii mediului din judetul Iasi, prin dezvoltarea si implementarea unui

  sistem durabil de management al deseurilor.

  Dupa finalizarea implementarii de catre Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila a

  Consiliului Judetean Iasi, ADIS va avea rolul de a infiinta, organiza, reglementa, exploata,

  monitoriza si gestiona serviciul de salubrizare pe raza de competenta a unitatilor

  administrativ-teritoriale membre, precum si realizarea unor proiecte de investitii publice de

  interes zonal sau regional destinate infiintarii, modernizarii sau dezvoltarii sistemelor de

  utilitati publice aferente serviciului de salubrizare pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia

  furnizarea in comun a serviciilor prin gestiunea delegata a activitatilor, ce compun

  serviciile, pe baza unor contracte de delegare a gestiunii, atribuite conform legii, unor

  operatori.

  Tinand cont de rolul pe care ADIS it va avea in domeniul managementului deseurilor pe

  raza judetului Iasi, este foarte important ca aceasta asociatie sa fie condusa de cei mai

  competenti specialisti, deoarece Consiliul Judetean Iasi doreste sa obtina cele mai bune

  rezultate in gestionarea deseurilor in conformitate cu legislatia nationala si europeana. Doar o

  conducere performanta va putea asigura dezideratele mai sus mentionate.

  Avand la baza considerentele prezentate mai sus, Presedintele Cons iliulut Judetean Iasi a

  solicitat efectuarea evaluarii activitatii si analiza economico-financiara a ADIS pe perioada

 • 2013-2016 pentru a se putea lua decizii informate cu privire la calitatea managementului

  asociatiei.

  Evaluarea activitatii va cuprinde urmarirea etapelor de implementare a proiectului,

  preluarea obiectivelor realizate si dezvoltarea colaborarii conducerii ADIS atat cu Directia

  Proiecte si Dezvoltare Durabila, cat si cu unitatile administrative-teritoriale din judetul Iasi,

  in calitate de membre ale asociatiei.

  Analiza economico-financiara va cuprinde calcularea principalilor indicatori economico-

  financiari, in baza situatiilor financiare legal intocmite si avizate de catre comisia de cenzori

  pe perioada mentionata in text, explicarea acestor indicatori, precum si observatii asupra

  gestionarii patrimoniului asociatiei. Importanta calcularii indicatorilor economico-financiari

  consta in cunoasterea evolutiei acestora si in compararea cu exercitiile financiare precedente,

  ceea ce ofera conducerii asociatiei posibilitatea de luare a unor decizii cu impact asupra

  rezultatelor economico-financiare viitoare.

  II. Evaluarea Activitatii

  Din aprilie 2009, cand a avut loc infiintarea ADIS, si pana in mai 2014, cand a fost

  efectuata angajarea primului salariat (directorul executiv), activitatea asociatiei a fost aproape

  inexistenta, ea rezumandu-se doar la incasarea ocazionala a cotizatiei de la cativa din

  membrii asociatiei. Semnarea contractului de finantare a determinat forul conducator al

  asociatiei sa efectueze angajari de salariati, ce urmau sa asigure buna organizare si

  functionare a asociatiei, concomitent cu implementarea proiectului SMID si in concordanta

  cu strategia elaborata de Consiliul Director. In profida acestor bune intentii si a unor fise de

  post foarte elaborate cu atributii complexe la toate nivelurile organigramei, se poate observa

  insa din documentele furnizate de salariatii ADIS ca activitatea asociatiei se rezuma

  deocamdata in mare parte la colectarea de cotizatii.

  Proiectul "Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Iasi" a fost elaborat

  pentru se desfasura in doua etape, in concordanta cu strategia de dezvoltarea nationala

  conform directivelor Uniunii Europene.

  Prima etapa a fost dezvoltata in programul de finantare POS Mediu 2007-2013, axa

  prioritara 2, iar contractul de finantare a fost semnat in 2013 pentru valoarea totala (fara

  TVA) de 247.899.718 Lei, din care s-a cheltuit suma totala de 173.890.271 Lei (fara TVA).

 • Conform documentatiei de la Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila in cadrul acestei etape

  au fost derulate contracte de servicii si contracte de lucrari dupa cum urmeaza:

  Servicii

  1. Asistenta tehnica de management pentru acordarea de sprijin in gestionarea si

  implementarea SMID in judetul Iasi finalizat in 31.07.2016 in proportie de 90%,

  neindeplinind conditiile pentru plata finala de 10%;

  2. Asistenta tehnica privind supervizarea contractelor aferente SMID in judetul Iasi este

  prelungit pana in decembrie 2017 si nu include supervizarea lucrarilor pana la

  finalizarea perioadei de notificare a defectelor de la contractual de lucrari 3;

  3. Asistenta tehnica pentru verificarea proiectelor aferente SMID in judetul Iasi se va

  finaliza odata cu terminarea lucrarilor de executie;

  4. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei proiectelor aferente SMID

  in judetul Iasi este prelungit pana in aprilie 2017;

  5. Servicii de audit financiar al proiectului privind SMID in judetul Iasi este prelungit

  pana in iunie 2017.

  Lucrari

  1. Extindere si modernizare centru de management al deseurilor Tutora (extinderea statiei

  de sortare, constructia unei instalatii TMB Tutora) finalizat 90% conform prezentarii

  procedurilor etapei I;

  2. Constructie statie transfer Baltati si constructie statie de transfer si sortare Ruginoasa

  Statia de transfer Baltati finalizata 90%, Statia de sortare Ruginoasa finalizata

  70%, Statia de transfer Ruginoasa 60% conform prezentarii procedurilor etapei I;

  3. Inchiderea depozitelor neconforme din Valea Seaca (Pascani), Targu Frumos si Harlau

  finalizate 100% sunt doar lucrarile de inchidere de la depozitele de la Valea Seaca

  (Pascani) si Targu Frumos, iar la depozitul de la Harlau s-au efectuat doar 10% din

  lucrarile programate, fapt pentru care a fost necesara prelungirea contractului

  pana in 2018.

  Pentru o evaluare informata asupra stadiului etapei I, etapa ce a intampinat nenumarate

  obstacole in timpul derularii sale, in luna martie 2017 a fost efectuata o vizita de informare la

  statia de transfer Baltati, la statia de transfer si sortare Ruginoasa, precum si la centrul de

  management al deseurilor Tutora.

 • Statia de transfer Baltati

  Din informarea de la punctul de lucru si dupa cum se vede si in imagini, atunci cand s-a

  lucr

  is de transfer Baltati nu s-au luat in considerare factori

  importar: nrru bun& u_,,,!sut.trc: a activitatii in aceasta statie, dar acest fapt se poate

  constata bine de catre speciaisti in domeniu.

  In primul rand, calea de acce (drumul dinspre Sirca) prezinta dificultati in utilizarea sa

  de catre masini de mare tonaj, cum ar fi masinile de colectare deseuri (16-20 tone), si este

  aproape imposibil de parcurs pe timpul iernii fara a exista un risc foarte mare de rasturnare a

  masinilor si utilaielor de mare tonaj (Imaginea 3 - drum de pamant in panta cu serpentine).

  Pentru a intatura riscul major de accident, atunci cand timpul este nefavorabil ar trebui

  utilizat drumul de acces dinspre Belcesti (Imaginea 4 - tot un drum de pamant, dar oarecum

  orizontal). fapt ce va conduce insa la cresterea cheltuielilor de operare a masinilor de

  colectare a deseurilor. Cresterea acestor costuri de functionare pentru operator se vor reflecta

  si in cresterea costurilor pentru beneficiar. Mai mult, chiar daca drumul dinspre Belcesti este

  mai accesibil, va necesita un minim de cheltuieli pentru amenajare (pietruire), deoarece si

  folosirea acestui drum poate prezenta riscuri pe timpul iernii.

  Un alt factor important, de care nu s-a tinut cont in momentul stabilirii locatiei, a fost

  protectia fata de intemperii (precipitatii abundente). Statia pare pozitionata in zona inundabila

 • si nu s-au efectuat lucrari de protectie prin diguri. Fata in fata cu intrarea principala pe

  cealalata parte a drumului de pamant este un versant fara vegetatie (Imaginea 2). Nu a fost

  efectuata nici un fel de lucrare de protejare a obiectivului si de preluare a apelor prin santuri

  colectoare.

  Referitor la punctul de lucru Baltati ca si constructie, putem observa ca avem o platforma

  betonata ce prezinta fisuri in unele zone (Imaginea 1), insa doar un expert in constructii

  industriale le poate analiza incat sa determine cat de mult pot afecta activitatea in statia

  Baltati. Totusi, aparitia unor astfel d