Girlshare.ro Managemne Aprovizonare

download Girlshare.ro Managemne Aprovizonare

of 32

Embed Size (px)

Transcript of Girlshare.ro Managemne Aprovizonare

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Managemne Aprovizonare

  1/32

  Intrebarile + rezultate corelate de -gheorghiu constantin- sunt:

  MULTIPLE CHOICE

  1. In literatura de specialitate, alaturi ori concomitent cu termenul de aprovizionare, se

  mai folosesc si altii. Identificati in textele de mai jos varianta ce contine toti acestitermeni.

  a. asigurare, aprovizionare, contractare;b. achizitionare, asigurare, aprovizionare;c. achizitionare, asigurare, alimentare;d. alimentare, aprovizionare, contractare;e. aprovizionare, contractare, furnizare.

  ANS: C

  2. Desfacerea asigura:Identificati in formularile de mai sus punctul care nu se incadreaza la elementele pe carele asigura desfacerea.

  a. satisfacerea unor nevoi personale si sociale;b. reluarea procesului de productie, cat si resursele materiale destinate pentruaprovizionarea firmelor consumatoare, firmele aparand intr-o dubla ipostaza: dec. recuperarea cheltuielilor de productie si resursele materiale necesare pentruaprovizionarea beneficiarilor;d. realizarea si cresterea eficientei economice, a profitului firmei producatoare prinpunerea in miscare a parghiilor economice, organizatorice si tehnice care sunt la

  indemana managerului firmei respective;e. constituirea substantei materiale destinate largirii pietei si acoperirii nevoilorcumparatorilor.

  ANS: E3. In structura sa managementul aprovizionarii contine si o serie de elemente deansamblu. Precizati care dintre formulari le contine.

  a. conducere-coordonare, organizare, furnizare, gestionare, valorificare;b. conducere-coordonare, organizare, programare-contractare, derulare efectiva, control-analiza-evaluare;c. organizare, programare-contractare, derulare efectiva, gestionare, valorificared. furnizare, gestionare, valorificare, organizare, control-analiza-evaluare;e. valorificare, organizare, control-analiza-evaluare, derulare efectiva, programare-contractare.

  ANS: B

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Managemne Aprovizonare

  2/32

  4. Obiectivul principal al desfacerii il reprezinta:Identificati in textele de mai sus obiectivul principal al activitatii de desfacere.

  a. elaborarea studiilor de marketing;b. realizarea schimbului de produse;

  c. vanzarea produselor din profilul propriu de fabricatie in conditii de eficienta;d. prestarea de servicii in baza unui contract;e. repartizarea produselor.

  ANS: C5. Aprovizionarea indeplineste mai multe roluri. Identificati in textele de mai jos caresunt acestea.

  a. sursa de informare strategica si subsistem de participare activa la elaborarea strategiilorde dezvoltare a firmelor;

  b. subsistem de participare activa la elaborarea strategiilor de dezvoltare a firmelor sisursa de venituri;c. subsistem de participare activa la elaborarea strategiilor de dezvoltare a firmelor sisursa de venituri;d. sursa de venituri si subsistem de conceptie si executie;e. subsistem de participare activa la elaborarea strategiilor de dezvoltare a firmelor sisubsistem de conceptie si executie.

  ANS: A

  6.Analiza continutului managementului desfacerii productiei conduce la concluzia caaceasta activitate este importanta prin faptul ca asigura:Identificati in cadrul textelor de mai sus formularea ce nu reprezinta un element atribuitimportantei activitatii de desfacere.

  a. baza motivationala pentru organizarea si desfasurarea fabricatiei de produse;b. furnizeaza elementele pentru fundamentarea programelor de fabricatie;c. conditiile in care urmeaza a se exploata sau utiliza produsele fabricate;d. spatiul de derulare a activitatilor de marketing;e. cerintele pe care trebuie sa le satisfaca productia pentru a raspunde comenzii sociale.

  ANS: D7.Aprovizionarea ca proces complex cu repercusiuni asupra costurilor totale ale produselorsi serviciilor oferite de catre firme are si rolul de sursa de informare strategica; acest roldecurge din raporturile cu piata din amonte. Care din informatiile colectate din amonteprezentate mai jos nu sunt adevarate:

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Managemne Aprovizonare

  3/32

  a. a. cele privitoare la evolutia cererii si a ofertei de produse;b. cele care privesc tendintele in evolutia viitoare a concu-rentei;c. cele care se refera la strategia desfasurarii negocierilor;d. cele care privesc evolutia preturilor;

  e. cele care influenteaza volumul si structura productiei proprii.

  ANS: E8. Pentru efectuarea activitatii de desfacere firmele concentreaza un volum important desarcini si atributii dupa cum urmeaza:Care dintre aceste enunturi nu se incadreaza in categoria sarcinilor si atributiiloractivitatii de desfacere.

  a. prospectarea pietei, a cerintelor beneficiarilor, pentru a cunoaste volumul si structuraconsumului si a-si adapta productia la nevoile pietei;

  b. evitarea imobilizarii capitalului investit si a blocarii spatiilor de depozitare;c. incheierea de contracte economice in calitate de producator si furnizor in concordantacu prevederile din portofoliul de comenzi si cu programul sau de productie;d. efectuarea la timp a lucrarilor de determinare a nivelului stocurilor de desfacere;e. corelarea termenelor din contractele economice de livrare a produselor finite cu cele delansare in fabricatie.

  ANS: B9. Specificati care dintre formularile de mai jos nu reprezinta factori ce influenteazaprocesul de aprovizionare.

  a. instabilitatea preturilor la materii prime si materiale clasice, de baza;b. activizarea politicilor nationale de protejare a resurselor materiale limitate si a celorstrategice;c. realizarea unui nou cadru general de actiune bazat pe autonomia agentilor economici inasigurarea si gestionarea resurselor, in vanzarea rezultatelor productiei;d. frecvente schimbari, la intervale scurte de timp, in structura si dimen-siunea cererilorpentru consum si in oferta de resurse materiale si energetice;e. asigurarea conditiilor normale de primire-receptie a partizilor de materiale sosite de lafurnizori.

  ANS: E10.Depozitele de desfacere, constituite in cadrul firmelor, au rolul de a efectua, in conditiilestabilite, livrarea produselor finite catre consumatori, baze de aprovizionare etc.Identificati care din textele de mai jos nu se refera la sarcinile depozitelor de desfacere:

  a. primirea si receptionarea produselor;

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Managemne Aprovizonare

  4/32

  b. pastrarea si conservarea produselor finite;c. asortarea produselor si pregatirea loturilor de livrare;d. reducerea cheltuielilor de depozitare;e. marketing, achizitionare si desfacere de produse.

  ANS: E11.Piata de aprovizionare reprezinta totalitatea relatiilor de vanzare-cumparare dintre agentiieconomici furnizori si beneficiari, pentru asigurarea continuitatii proceselor lor deproductie. In acest context alegeti varianta de raspuns corecta ce se refera la piata deaprovizionare se particularizeaza prin:

  a. numarul cumparatorilor si al ofertelor, dependenta ei de politica de investitii, deciziilede cumparare, cumparare efectivab. numarul cumparatorilor si al ofertelor, dependenta ei de politica de investitii,

  cumparare efectiva, ofertanti si purtatori ai cererii;c. dependenta ei de politica de investitii, deciziile de cumparare, cumparare efectiva,ofertanti si purtatori ai cererii;d. numarul cumparatorilor si al ofertelor, dependenta ei de politica de investitii, deciziilede cumparare, cumparare efectiva, ofertanti si purtatori ai cererii;e. numarul cumparatorilor si al ofertelor, deciziile de cumparare, cumparare efectiva,ofertanti si purtatori ai cererii.

  ANS: D12.

  Transferul fizic al produselor de la cel care le fabrica la cel ce le consuma trebuie sa serealizeze operativ, in timpul cel mai scurt. Acest transfer depinde de o serie de factori.Identificati in textele mai jos formularea ce nu reprezinta factor de influenta altransferului fizic.a. crearea sau modernizarea si extinderea retelelor proprii de desfacere a produselor pepiata interna si externa;b. distanta existenta intre producator si consumator;c. timpul destinat operatiunilor de incarcare-descarcare, asezare in mijloacele de transporta produselor;d. efectuarea transportului fara pierderi, degradari si deteriorari calitative;e. timpul aferent intocmirii actelor necesare.

  ANS: A13.Trasaturile produselor pe piata se manifesta in mod diferit de la o etapa la alta, in raportcu mutatiile ce au loc in structura consumului, in cea a productiei materiale, in structurapotentialului resurselor materiale si energetice pe care le ofera sursele de furnizare, influctuatiile de pret care au loc pe piata, in strategiile ce le adopta detinatorii de resurse,

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Managemne Aprovizonare

  5/32

  furnizorii acestora, fata de evolutia cererilor. Identificati in textele de mai jos formulareace nu contine trasaturi ale produselor pe piata.

  a. conditioneaza intreaga activitate a firmei utilizatoare, functie de locul ocupat inprocesul de productie;

  b. permanenta corelare cu indicatorii celorlalte activitati, astfel incat, in diferite momentede elaborare, sa se obtina variante diferite ale planului de aprovizionare, intr-un cadrupermanent si complex de optimizare;c. contureaza o piata cu o structura rigida si cu modificari relativ mai lente decat in cazulbunurilor de consum;d. au durata de intrebuintare diferentiata in raport de specificul procesului de productie lacare participa, precum si de intensitatea ori gradul de solicitare la care sunt supuse;e. forma, compozitia, caracteristicile, prezentarea, calitatea, utilizarea si randamentul suntstrict definite sub raport tehnic, ceea ce face ca ele sa fie alese, incercate, achizitionate infunctie de acesti parametri.

  ANS: B14.Relatiile ce se stabilesc, atat pe plan intern cat si pe plan extern, pe linia desfacerii au caroluri:a. a asigura satisfacerea prompta a clientilor fapt ce asigura stabilitatea si extindereavanzarilor de produse;b. prospectarea pietei necesare desfacerii;c. sporirea increderii cumparatorilor in produsele sau serviciile oferite;d. mentinerea sau cresterea cifrei de afaceri pentru producator;e. obtinerea unui profit mai mare, ca scop final al activitatii firmei.

  Identificati varianta de raspuns ce nu reprezinta rol al desfacerii pe plan intern sau extern.

  a. a asigura satisfacerea prompta a clientilor fapt ce asigura stabilitatea si extindereavanzarilor de produse;b. prospectarea pietei necesare desfacerii;c. sporirea increderii cumparatorilor in produsele sau serviciile oferite;d. mentinerea sau cresterea cifrei de afaceri pentru producator;e. obtinerea unui profit mai mare, ca scop final al activitatii firmei.

  ANS: B15.Derularea activitatii de aprovizionare se realizeaza printr-o serie de metode specifice;precizati care dintre metodele enumerate mai jos sunt adevarate:

  a. metoda pasiva, metoda pas cu pas, metoda activa;b. metoda pasiva si metoda activa;c. metoda pasiva, metoda just in time si metoda activa;

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Managemne Aprovizonare

  6/32

  d. metoda pasiva, metoda punctului de comanda si metoda activa;e. metoda pasiva, metoda scrisa si metoda activa.

  ANS: B

  16.Expedierea produselor finite ca modalitate de organizare a activitatii de desfacere seorganizeaza de catre producatori. Identificati in formularile de mai jos varianta care nu serefera la ce asigura expedierea produselor finite:

  a. inchirierea mijloacelor de transport;b. transportul produselor finite la destinatari;c. intocmirea formalitatilor de expeditie-transport;d. predarea catre unitatea de transport a produselor;e. depunerea documentatiei corespunzatoare la banca.

  ANS: B17.Precizati raspunsul corect ce se refera la: managementul aprovizionarii integreaza intr-un tot unitar fluxul si controlul resurselor materiale din momentul

  a. initierii procesului de asigurare si pana la transformarea acestora in produse vandabile;b. fundamentarii programelor de aprovizionare pana la controlul utilizarii resurselor inconsum;c. dimensionarii stocurilor pana la alimentarea sectiilor de productie;

  d. alegerii furnizorilor pana la eliberarea pentru consum a resurselor materiale;e. identificarii pe structura a resurselor materiale necesare firmei pana la controlulutilizarii acestora in consum.

  ANS: A18.Stocurile de desfacere se pot analiza cu ajutorul unor indicatori precum:

  a. nivelul fizic efectiv al stocului de produse finite, in raport cu limita stabilita;b. volumul fizic si valoric al stocurilor peste necesar, cu miscare lenta sau fara miscare;c. stocul mediu in raport cu productia marfa;d. structura produselor aflate in stocul de desfacere;e. greutatea specifica a stocului mediu valoric de desfacere in volumul total de mijloacecirculante.

  ANS: D19.

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Managemne Aprovizonare

  7/32

  Derularea normala a procesului de aprovizionare necesita organizarea, in cadrul structuriimanageriale a firmei, a unor compartimente de specialitate constituite sub forma dedirectii, departamente, servicii, birouri, in raport cu volumul si profilul de activitate,forma de organizare si marime. Fiecare compartiment al sistemului trebuie sa aiba oorganizare interna rationala, organizare ce va influenta direct functionalitatea sistemului

  respectiv. Identificati in textele de mai jos varianta care nu contine elementele ce trebuiesa asigure organizarea interna.

  a. identificarea principalelor functii ale sistemului;b. stabilirea criteriilor pe baza carora se va contura organizarea structurala;c. precizarea rolului sistemului in cadrul organizarii structurale de an-samblu a firmei;d. stabilirea gradului de centralizare-descentralizare;e. legaturi continue, operative dintre beneficiari si furnizori.

  ANS: E

  20. Drept criterii de clasificare a tipologiei depozitelor se folosesc:Identificati formularea ce nu reprezinta criteriu de clasificare a tipologiei depozitelor.

  a. functia pe care o indeplineste;b. locul pe care il ocupa in procesul de productie;c. departarea fata de sectiile de productie;d. nomenclatorul produselor;e. gradul de mecanizare.

  ANS: C

  21.Identificati in textele de mai jos varianta care nu contine factorii ce influenteaza formelede organizare a aprovizionarii.

  a. volumul si diversitatea productiei ori a obiectivului activitatii economice;b. adancirea procesului de specializare si diversificare a productiei;c. forma generala de organizare a firmei;d. o mare mobilitate pentru adaptarea din mers la noile conditii care apar atat in sistemulintern al firmei, cat si in mediul socio-economic in care aceasta actioneaza;e. perspectivele de dezvoltare ale firmei.

  ANS: D22.Care din urmatoarele operatii fac parte din fluxul operatiilor la furnizor, ce se efectueazainaintea livrarii, in depozitul de produse finite al firmei producatoare:

  a. primirea de la sectiile de fabricatie;b. sortare, selectare;

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Managemne Aprovizonare

  8/32

  c. asezare, stivuire;d. conservare;e. incarcare in mijloacele de transport

  ANS: A23.Organizarea compartimentului de aprovizionare se diferentiaza prin modul cum serepartizeaza si se prevede realizarea sarcinilor stabilite. Identificati in textele de mai josvarianta care nu contine sistemele principale de organizare a aprovizionarii.

  a. sistemul functional sau sistemul pe grupe de activitati distincte;b. sistemul pe grupe sau sectoare de aprovizionare-depozitare-control;c. sistemul pe departamente;d. sistemul cantitatilor limita;e. sistemul mixt.

  ANS: D24.Care din urmatoarele afirmatii fac parte din caile pentru realizarea unei eficiente ridicatein efectuarea operatiunilor de depozitare atat la furnizor cat si la beneficiar:

  a. masurile ce sunt necesare pentru imbunatatirea coeficientului de folosire a suprafeteide depozitare;b. imbunatatirea fluxului de circulatie a materialelor;c. apropierea de principalele cai de comunicatie;

  d. modul de depozitare si de pastrare a diferitelor materiale in depozit;e. gradul de incarcare a capacitatilor de depozitare existente.

  ANS: B25. Pentru realizarea trecerii materialelor si produselor de la producator la consumator seconstituie canale de aprovizionare pe care le vom prezenta in textele de mai jos:

  a. canale scurte (directe);b. canale medii;c. canale lungi (cu intermediari);d. canale de alte tipuri;e. canale de furnizori.

  ANS: E26.Analiza folosirii suprafetelor de depozitare evidentiaza urmatoarele elemente de fond.Identificati in textele de mai jos elementele care nu sunt evidentiate in cazul analizei

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Managemne Aprovizonare

  9/32

  suprafetelor de depozitare.

  a. daca suprafata depozitului a fost integral folosita;b. factorii care au influentat cresterea sau scaderea folosirii suprafetei de depozitare;c. daca depozitul este bine amplasat geografico-economic;

  d. daca modul de depozitare a materialelor a fost cel mai corespunzator pentru folosirearationala a suprafetei de depozitare;e. care au fost consecintele unei utilizari nerationale a suprafetei depozitului.

  ANS: C27.Adoptarea unuia sau altuia dintre canalele de aprovizionare este determinata de o serie defactori enumerati mai jos:

  a. crearea si dezvoltarea de noi firme industriale in diferite zone ale tarii;

  b. caracteristicile productiei si consumului unor materiale si produse;c. multiplicarea punctelor de productie si consum si cresterea volumului circulatieiproduselor;d. apropierea productiei de locul consumului;e. stabilirea unor zone de aprovizionare cat mai apropiate de beneficiari.

  ANS: B28.Elementele necesare elaborarii balantei capacitatilor de depozitare sunt:Identificati in textele de mai sus elementul nespecific necesar elaborarii balantei

  capacitatilor de depozitare.

  a. nomenclatorul de materiale ce se deruleaza prin depozite;b. conditiile de manipulare, depozitare, conservare solicitate de fiecare tip de material inparte;c. tehnologiile de manipulare-depozitare utilizate;d. gradul de incarcare al depozitului;e. volumul de activitate (rulaj zilnic, stoc maxim estimat, stoc mediu estimat).

  ANS: D29. In procesul complex de aprovizionare materiala se instituie o serie de relatii intreparticipantii la activitatea economica. Identificati in textele de mai jos afirmatiile care nuse refera la tipurile de relatii.

  a. relatii pe plan intern;b. relatii pe plan extern;c. relatii de subordonare;d. relatii de colaborare pe diverse componente ale activitatii.

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Managemne Aprovizonare

  10/32

  e. relatii de intrajutorare.

  ANS: E30. Balanta capacitatilor de depozitare este alcatuita din patru cadrane ce contin patru

  seturi de informatii diferite. Identificati formularea din textele de mai jos care nu seincadreaza in unul din cele patru cadrane ale balantei capacitatilor de depozitare.

  a. necesar de capacitati de depozitare;b. modificari realizate la inceputul anului pentru realizarea unor capacitati de depozitaremai mari;c. existent de capacitati de depozitare, in functiune la inceputul anului;d. modificari in cursul anului ale capacitatilor de depozitare (scoateri din functiune,intrari in functiune);e. existent de capacitati de depozitare in functiune la sfarsitul anului.

  ANS: B31.In procesul complex de aprovizionare materiala relatiile pe plan intern se organizeazaintre compartimentele de aprovizionare materiala si celelalte compartimente sausubunitati din cadrul structurii organizatorice a unitatilor de productie. Identificati intextul de mai jos compartimentul care nu este specific relatiilor pe plan intern indomeniul aprovizionarii:

  a. institutii de conjunctura mondiala;b. compartimentul de desfacere a produselor;

  c. compartimentul financiar-contabil;d. compartimentul de control al calitatii;e. compartimentul de conceptie-proiectare.

  ANS: A32.In practica ambalarii se utilizeaza o serie de categorii de materiale. Identificati in cele ceurmeaza categoria de material ce nu se foloseste la ambalare.

  a. lemnoase;b. ceramice;c. celulozice;d. plastice;e. metalice.

  ANS: B33.

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Managemne Aprovizonare

  11/32

  Relatiile pe plan extern pe linia aprovizionarii sunt relatii de colaborare pe diversecomponente ale activitatii. Precizati care este compartimentul nespecific acestor relatii siprezentat in textele de mai jos:

  a. furnizorii de materiale pentru: achizitionarea de resurse, stabilirea conditiilor de

  furnizare, incheierea de conventii si contracte de livrare, derularea livrarilor, acoperireacontravalorii resurselor cumparate, reconcilierea conditiilor de furnizare;b. unitatile de transport pentru: stabilirea conditiilor de aducere a resurselor de lafurnizori, inchirierea de mijloace de transport;c. compartimentul de conceptie-proiectare (de creatie, de cercetare-dezvoltare) caruia iipune la dispozitie informatii privind materiale, componente, echipamente tehnice noi,aparute pe piata in amonte, care pot fi avute in vedere pentru modernizarea produselor;d. unitati specializate in importul de materiale pentru achizitionarea si aducerea deresurse de la furnizorii externi;e. institutii de cercetare specializate pentru elaborarea de studii de prognoza privind:conjunctura mondiala a furnizarilor de resurse materiale; evolutia pietei de materii prime

  si materiale, a preturilor; scadenta potentialului de resurse clasice; mutatiile in structuraconsu-mului, in structura ofertei de resurse materiale.

  ANS: C34.Conceperea ambalajului cuprinde, pe langa alegerea tipului, stabilirea celorlalte elementede constituire a sa. Identificati in formularile de mai jos pe cea care nu contine aspecte cuprivire la conceperea ambalajului.

  a. protectia interioara;

  b. sistemul de inchidere;c. sistemul de ambalare;d. sistemul de etichetare;e. sistemul de marcare.

  ANS: A35. Relatiile de colaborare se stabilesc de catre compartimentul aprovizionare cu o seriede alte compartimente. Idenficati-le in textele de mai jos si stabiliti compartimentul cucare nu realizeaza acest tip de relatie:

  a. compartimentul productie;b. furnizorii de materiale;c. compartimentul desfacere;d. depozitele de aprovizionare;e. intre structurile proprii aprovizionarii.

  ANS: B

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Managemne Aprovizonare

  12/32

  36.Tipizarea ambalajelor constituie un mijloc de rationalizare si urmareste o serie deobiective. Identificati obiectivul care nu este urmarit prin tipizare in formularile de maijos.

  a. simplificarea productiei pe calea reducerii numarului de tipuri constructive;b. cresterea eficientei si longevitatii produselor;c. cresterea productivitatii prin marirea seriilor de fabricatie;d. aplicarea pe scara larga a corelarilor dimensionale;e. stabilirea de prescriptii de executie si metode de verificare de natura sa garanteze bunacomportare in exploatare.

  ANS: B37.Unul din aspectele dezvoltate din punct de vedere teoretic si practic si care a cunoscut o

  atentie deosebita din partea specialistilor in aprovizionare o constituie problematicastocurilor. Acestea includ o serie de probleme precum:Precizati care dintre acestea nu se constituie in probleme ce le includ stocurile.

  a. dimensionare;b. modernizare;c. depozitare;d. conservare;e. redistribuire

  ANS: B38.In afluirea ambalajelor se impun unele tehnici specifice. Identificati in textele urmatoaretehnica ce nu se refera la afluirea ambalajelor.

  a. tehnica autoportanta, specifica mijloacelor de transport, dar aplicata si altor marfurisimilare;b. tehnica dispunerii marfurilor pe coloane si siruri in scopul manipularii lor mai usoare;c. tehnici specifice marfurilor lichide neambalate, incluzand transportul prin conducte sicu cisternele;d. tehnici specifice marfurilor solide in vrac;e. tehnici specifice marfurilor cu gabarit mare, caracterizate prin operatii de incarcare-descarcare efectuate cu utilaje cu carlig;

  ANS: B39. Continutul notiunii de stoc si aria sa de cuprindere se interfereaza si cu alte segmenteeconomice precum:Identificati care dintre acestea nu se incadreaza la interferenta cu notiunea de stoc.

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Managemne Aprovizonare

  13/32

  a. ritmicitatea aprovizionarii;b. determinarea si utilizarea capacitatilor de depozitare;c. formarea loturilor de expeditie si transport;d. asigurarea capacitatii de a face fata fluctuatiilor neasteptate ale productiei sau

  vanzarilor;e. gestionarea operativa a bunurilor.

  ANS: D40.Exigentele unui bun ambalaj sunt prezentate in continuare. Identificati formularea ce nuse refera la acestea.

  a. sa fie depozitat corect pentru a nu-si pierde caracteristicile fizico-chimice;b. sa nu fie exagerat de mare pentru un continut minor;

  c. sa nu fie luxos pentru un continut modest;d. sa-si indeplineasca obligatia de baza cu privire la protejarea produsului;e. sa-si indeplineasca obligatia de baza cu privire la protejarea produsului;

  ANS: A41. Fara stocuri nu se poate obtine utilizarea judicioasa a capacitatilor de productie, nu sepot satisface cererile clientilor in concordanta cu pretentiile pe care le emit, nu se potdesfasura o serie de operatii din sistemele de aprovizionare cu cheltuieli rezonabile.Identificati in textele de mai jos care este rolul stocurilor.

  a. efectele negative ale uzurii morale a materialelor stocate;b. infaptuirea unor ritmuri ridicate de dezvoltare economica;c. a asigura conditii optime pentru desfasurarea, dupa un sistem rational, a activitatiifirmelor;d. prelungirea duratei vietii produselor;e. utilizarea resurselor secundare rezultate din procesul de productie si din consum.

  ANS: C42.Receptia cantitativa se realizeaza prin masuratori directe pentru determinarea valoriimarfii si indirecte atunci cand lipsesc mijloacele de masurare directa sau cand acestea nusunt corespunzatoare materialelor si produselor supuse receptiei. Identificati in cadrulformularilor de mai jos metoda care nu se constituie in metoda directa folosita la receptiacantitativa.

  a. metoda compararii;b. metoda susbstitutiei;c. metoda pas cu pas;

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Managemne Aprovizonare

  14/32

  d. metoda diferentiala;e. metoda coincidentei.

  ANS: C

  43.In activitatea practica stocurile de aprovizionare indeplinesc anumite functii denumiteprincipale; identificati care sunt acestea in textul de mai jos:

  a. infaptuirea unor ritmuri ridicate de dezvoltare economica;b. cresterea eficientei intregii activitati economice a firmei;c. diminuarea eficientei activitatii economice prin scoaterea din circuit a unor cantitatiinsemnate de resurse;d. utilizarea intensiva, cu maxima eficienta a capacitatilor de productie si a resurselor demunca;e. sigurarea la timp si in totalitate a resurselor materiale necesare proceselor productive.

  ANS: B44.Receptia calitativa a materialelor si produselor este mai pretentioasa si solicita mai multecunostinte tehnice. Pentru aceasta se stabilesc un anumit numar de probe in mod arbitrar,pe baza unor calcule statistice.Verificarile cu probe se aplica atunci cand:

  a. materialele sunt fabricate in serie sau in masa continua si nu corespund prevederilor decalitate;b. costul verificarilor este relativ ridicat fata de costul fabricatiei produselor;

  c. verificarea articolelor din lot comporta incercari distructive;d. este necesara determinarea mai multor marimi;e. materialele si produsele sunt foarte solicitate sau au termene de garantie relativ scurte,necesitand o circulatie rapida.

  ANS: D45. Identificati in textele de mai jos formularea care nu reprezinta una din trasaturileprocesului de stocare.

  a. are caracter obiectiv si obligatoriu pentru toate unitatile economice;b. corelarea constituirii, amplasarii si administrarii stocurilor cu indicatorii strategici si ininterdependenta cu rezultatele economico-financiare ale activitatii firmelor;c. adaptarea sistematica a nivelului stocurilor la noi conditii economice, la cerinteledesfasurarii procesului de aprovizionare si asigurarii continuitatii fabricatiei, la structurileorganizatorice noi ce s-au creat si la noul ritm al derularii resurselord. utilizarea intensiva, cu maxima eficienta a capacitatilor de productie si a resurselor demunca, prin asigurarea la timp si in totalitate a resurselor materiale necesare proceselorproductive;

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Managemne Aprovizonare

  15/32

  e. controlul stocurilor cu privire la respectarea nivelurilor si structurilor stabilite,depistarea cantitatilor care depasesc aceste niveluri si devin amorfe, livrarea operativacatre unitatile economice care au nevoie de un volum mai mare de resurse.

  ANS: D46.Metoda controlului pe baza unei singure probe se aplica intr-o serie de cazuri. Identificatiin textele de mai jos cazul ce nu corespunde metodei controlului pe baza unei singureprobe.

  a. produsele respective sunt fabricate de unitatea in cadrul careia se face verificarea;b. costul luarii probelor este relativ ridicat fata de cazul examinarii exemplarelor;c. cand nu exista posibilitatea luarii probelor in mai multe etape din acelasi lot;d. examinarea exemplarelor comporta incercari de lunga durata care se executa simultanpentru toate exemplarele probei, iar verificarea pe baza de mai multe probe ar intarzia

  prea mult circulatia produsului;e. cand personalul de verificare nu este familiarizat cu metodele de verificare pe baza deprobe.

  ANS: A47.Evolutia stocului curent intre minim si maxim este determinata de ritmul consumului sicadenta cu care are loc eliberarea materialelor din stoc pentru acoperirea cererilor deconsum. Sub acest aspect consumul imbraca mai multe forme. Identificati in textele demai jos aceste forme.

  a. consum specific si consum neritmic;b. consum constant si consum periodic;c. consum constant continuu si consum variabil;d. consum uniform in timp si consum periodic;e. consum ritmic si consum uniform.

  ANS: C48.Identificati in textele de mai jos formularea ce nu se constituie in directii de actiunepentru realizarea unui consum economic:

  a. fundamentarea tehnico-economica a indicatorilor de consum si valorificare a resurselormateriale;b. evitarea impactului dur cu piata de materii prime, materiale si energie;c. ridicarea nivelului tehnic calitativ al produselor;d. modernizarea structurii productiei din profilul de fabricatie;e. folosirea de inlocuitori pentru resursele materiale clasice

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Managemne Aprovizonare

  16/32

  ANS: B49. Factorii care influenteaza nivelul de formare a stocurilor de productie actioneaza inmod diferit, au putere de influenta mai mare sau mai mica, in raport de: natura resursei

  materiale, destinatia in consum si conditiile de asigurare-furnizare-conservare. Uneori,influenta acestor factori poate fi conjugata. Comun lor este faptul ca actiunea seconcretizeaza in cheltuieli sau pierderi care se inglobeaza in costul produselor, lucrarilor,serviciilor, influentand nivelul acestora si implicit rentabilitatea firmei. Identificati intextele de mai jos factorul care nu are influenta asupra nivelului stocurilor .

  a. efortul de stocare;b. gradul de utilizare a capacitatilor de productie la furnizor raportat asupra niveluluioptim al stocurilor de materiale la beneficiar;c. frecventa livrarilor in functie de conditiile furnizorilor si ale consumatorilor;d. normele minime de livrare;

  e. distanta fata de furnizor.

  ANS: E.50.Identificati in cadrul formularilor de mai jos varianta ce nu reprezinta functii aleindicatorilor de consum si valorificare:

  a. instrument tehnico-economic justificativ de baza;b. instrumente determinante, stimulatoare si de cointeresare, pentru folosirea economica aresurselor materiale;

  c. instrumente de mare eficienta practica destinate pentru urmarirea, controlul, analiza sievaluarea modului de folosire a resurselor materiale la nivelul fiecarui punct de consumdin organigrama firmelor;d. instrumente pentru evidentierea modului de valorificare a resurselor materiale lanivelul firmei si al structurilor sale interne;e. reprezinta o baza de comparatie viabila pentru produsele din fabricatie proprie, inraport ce cele realizate de firme similare.

  ANS: E51. Conducerea proceselor de stocare se manifesta in mod diferit, in functie de conditiilein care au loc acestea. Identificati in textele de mai jos formularea ce nu se constituie inobiectiv al conducerii procesului de stocare.

  a. urmarirea sistematica a livrarilor programate pentru prevenirea intar-zierilor, aexpedierii unor resurse necorespunzatoare calitativ;b. formarea unor stocuri minime, asortate, care sa asigure desfasurarea normala, laparametrii proiectati, a activitatii de ansamblu a firmelor prin alimentarea continua apunctelor de consum in conditiile unui efort de stocare cat mai mic;

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Managemne Aprovizonare

  17/32

  c. mentinerea stocurilor efective in limitele estimate;

  d. prevenirea fenomenelor de lipsa de resurse materiale in stoc si de suprastocare, deformare a stocurilor cu miscare lenta sau fara miscare;

  e. pastrarea integritatii cantitative, a caracteristicilor fizico-chimice a resurselor pe timpulstocarii.

  ANS: A52.Sistemul indicatorilor de consum si valorificare se coreleaza si interconditioneaza cu ceispecifici diferitelor sectiuni ale planului strategic de dezvoltare economica a firmei.Identificati care dintre formularile de mai jos nu se constituie in indicator de consum sivalorificare:

  a. normele de consum (consumurile specifice);b. coeficientii tehnici de utilizare productiva a resurselor materiale;c. coeficientii tehnici de utilizare productiva a resurselor materiale;d. coeficientii produs-material;e. coeficientii de masa neta si specifica a produselor.

  ANS: D53.Modalitatile de actiune pentru concretizarea obiectivelor conducerii procesului de stocare

  sunt specificate mai jos. Precizati formularea care nu se refera la una din modalitatile deactiune pentru concretizarea obiectivelor conducerii procesului de stocare.

  a. folosirea in dimensionarea stocurilor a unor modele economico-matematice adecvatescopului urmarit, care tin seama de factorii concreti ce le conditioneaza existenta sinivelul de constituire, de cheltuielile specifice pe care le antreneaza procesul lor deformare;b. alegerea furnizorilor a caror oferta prezinta cele mai avantajoase conditii economice siasigura certitudine in livrarile viitoare;c. aplicarea in procesul de urmarire-control a derularii proceselor de sto-care, a evolutieistocurilor efective fata de limitele estimate, a unor metode si tehnici de mare eficacitate siutilitate practica, cu accentuat caracter preventiv pentru fenomene dereglatoare sau stariirationale;d. valorificarea intr-un timp scurt a stocurilor devenite disponibile pentru deblocareaoperativa a fondurilor financiare astfel imobilizatee. asigurarea unor conditii de depozitare-pastrare judicioase in scopul preveniriidegradarilor de materiale stationate in stocuri.

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Managemne Aprovizonare

  18/32

  ANS: B54. Normele de consum se elaboreaza de catre compartimentul tehnic al firmei princolaborarea dintre acesta cu cel de aprovizionare si cel de planificare a productiei.Identificati in cadrul formularilor de mai jos pe cea care nu se refera la un criteriu declasificare a normelor de consum:

  a. dupa elementele componente;b. dupa destinatia de consum;c. dupa locul ocupat in cadrul circuitului productiv;d. dupa locul ocupat in cadrul circuitului productiv;e. dupa orizontul de timp de aplicare sau perioada de valabilitate.

  ANS: C55.Stocurile se pot exprima in mod diferit, in functie de corelatiile in care acestea se gasesc

  cu celelalte sectiuni ale programului de dezvoltare economico-sociala al firmei, precum side functiile lor in cadrul planului de aprovizionare. Precizati modul corect de exprimare astocurilor continut de enunturile urmatoare:

  a. in unitati conventionale, calitative;b. in unitati de productie, cantitative;c. in unitati de masura proprii;d. in unitati naturale, unitati valorice, zile;e. in unitati de masa si volum.

  ANS: D56.Normele tehnice de consum de energie reprezinta cantitatea maxima admisa a ficonsumata pe baza de documentatie tehnico-economica elaborata in conditiile incarcariila parametri prevazuti a instalatiilor, agregatelor, respectarii stricte a prescriptiilor tehnicesi tehnologice de lucru, precum si aplicarii masurilor ce conduc la cresterearandamentului energetic, organizarii optime a proceselor de productie, recuperariiresurselor energetice refolosibile de la utilajul sau procesul tehnologic care le-a generat.Ele se iau in calcul in fundamentarea planului si programelor de aprovizionare cucarburanti, combustibili, energie electrica si energie termica, precum si a planuluicosturilor de productie.Identificati in formularile de mai jos varianta ce nu se constituie in element pe bazacaruia se determina:

  a. pe baza consumurilor de energie propriu-zise;b. pe baza bilanturilor energetice de proiect;c. pe baza documentatiilor de investitii aprobate;d. pe baza bilanturilor energetice reale elaborate de firma;e. pe baza programelor de masuri de economisire a energiei.

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Managemne Aprovizonare

  19/32

  ANS: A57.

  Identificati in textele de mai jos punctul ce nu reprezinta caracteristicile elementelor decalcul ale structurii stocurilor.

  a. cererea de consum;b. cantitatea de aprovizionat;c. lotul cu care se face aprovizionarea;d. parametrii de timp care intervin in procesele de stocare;e. cererea variabila.

  ANS: E

  58.Identificati in cadrul formularilor de mai jos textul care nu se refera la factorii deinfluenta ai procesului de croire:

  a. caracteristicile dimensionale ale materialelor si reperelor;b. volumul materialului care este efectiv folosit;c. tipul productiei si tehnica ori tehnologia folosite in debitarea-decuparea reperelor;d. varietatea dimensional-configurativa a reperelor obtinute dintr-un suport definit poateconduce la o croire simpla sau complexa;e. forma si structura interna a materialului de croit.

  ANS: B59.Gestiunea economica a stocurilor asigura aprovizionarea continua a procesului deproductie cu resursele materiale necesare, existenta acestora in depozitele firmei,acumularea lor prealabila, astfel incat, la primirea comenzii, sa se poata alimenta imediatsectiile de fabricatie, locurile de munca, cu materiale in cantitatile si sortimentelesolicitate. Identificati in textele ce urmeaza formularea care nu se incadreaza in tipuri degestiune diferentiata a stocurilor.

  a. gestiunea cu cerere constanta, la intervale egale ;b. gestiune cu cerere imediata, slab crescatoare ;c. gestiunea cu cerere variabila, la intervale egale ;d. gestiunea cu cerere variabila, la intervale inegale ;e. gestiunea de tip sau cu doua depozite.

  ANS: B60.

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Managemne Aprovizonare

  20/32

  Identificati in textele urmatoare formularea ce nu se incadreaza la caile si sursele princare se realizeaza recuperarea si recircularea materialelor refolosibile:

  a. colectarea si valorificarea materialelor, pieselor si subansamblelor reutilizabile;b. recuperarea, reconditionarea si refolosirea pieselor, subansamblelor si reperelor;

  c. colectarea, prelucrarea si valorificarea materialelor refolosibile;d. identificarea, strangerea si depozitarea materialelor;e. recuperarea si refolosirea pieselor de echimb, subansamblelor reutilizabile rezultate dindezmembrari.

  ANS: D61.Identificati in textele de mai jos punctul ce reprezinta momentul cand are loc lipsa destoc.

  a. depozitarea si conservarea conduc la scaderea calitatii produselor;b. modificarea structurii productiei;c. nu este economic sa se constituie stocuri de materiale la un articol;d. se comanda materiale in formate si dimensiuni diferite de cele reale;e. are loc transferul de sarcini altei firme productive.

  ANS: C62.Firmele vor trebui sa asigure desfasurarea in conditii de eficienta economica a tuturoractivitatilor destinate procesului de recuperare si valorificare a materialelor apeland la

  unele masuri tehnico-organizatorice. Identificati in textele urmatoare formularea ce nu seconstituie in masura tehnico-organizatorica.

  a. realizarea unui nivel ridicat al productivitatii muncii lucratorilor din acest domeniu;b. folosirea oportuna a solutiilor de croire rationala in cadrul proceselor de fabricatie;c. mecanizarea complexa a operatiilor;d. dinamizarea desfasurarii operatiilor de colectare si valorificare a materialelorrefolosibile;e. reducerea cheltuielilor atrase de acest proces.

  ANS: B63.Stocurile fara miscare constituie un "balast" cu serioase consecinte pentru activitateaeconomica. Identificati in textele de mai jos formularea care nu reprezinta consecinte aledetinerii unor astfel de stocuri pentru firma.

  a. cheltuieli mari pentru intretinerea, depozitarea si conservarea materialelor;b. supradimensionarea necesarului de materii prime si materiale;

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Managemne Aprovizonare

  21/32

  c. dobanzi penalizatoare pentru creditele acordate;d. blocarea spatiilor de depozitare;e. degradarea, demodarea sau dezasortarea materialelor depozitate o perioada maiindelungata de timp.

  ANS: B64.Identificati in cadrul textelor de mai jos formularea care nu se constituie in factor ceinfluenteaza strategia de desfacere:

  a. profilul de activitate al firmei;b. numarul de utilizatori potentiali;c. caile de prospectare a pietei;d. gradul de complexitate al produselor si serviciilor;e. numarul de producatori sau prestatori de servicii de un anumit tip.

  ANS: C65.Identificati in textele de mai jos una dintre masurile pentru eliminarea efectelor negativegenerate de imobilizarea materialelor.

  a. desfasurarea unei ample actiuni de informare a potentialilor clienti de pe piata;b. apelarea unor unitati specializate in studiul pietei, a unor agenti comerciali cuexperienta si sfera de actiune mare;c. participarea la bursele de resurse materiale si produse, la targuri si expozitii;

  d. folosirea resurselor materiale respective, devenite disponibile, chiar in cadrul firmei ;e. urmarirea permanenta a evolutiei stocurilor.

  ANS: A66.Strategia odata elaborata se adapteaza sistematic in raport cu noile conditii care apar sicare le modifica pe cele avute initial in vedere. Strategia activitatii de desfacere se afla instransa interdependenta cu:

  a. organizarea activitatii de servire-vanzare, livrare-expeditie a produselor;b. potentialul de productie sau de absorbtie care se poate pune in evidenta prin estimare;c. organizarea si modernizarea retelelor de distributie si de service;d. oferirea si asigurarea serviciilor asociate produselor;e. urmarirea comportamentului produselor la utilizatori.

  ANS: B67.

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Managemne Aprovizonare

  22/32

  Atunci cand au aparut fenomene de imobilizare a resurselor in stocuri este necesar caproblema sa fie solutionata prin diferite cai. In textele de mai jos identificati formulareacare nu reprezinta cale de solutionare.

  a. folosirea resurselor materiale respective, devenite disponibile, chiar in cadrul firmei,

  dar pe alte destinatii de consum decat cele initiale si daca se justifica economic;b. inlocuirea unor materiale sau sortimente cu cele existente in stoc si utilizarea lor pentrualte lucrari sau pentru alte produse;c. asigurarea unor conditii optime pentru activizarea resurselor materiale blocate farascop economic in stocuri disponibile;d. contractele economice se adapteaza la noile conditii, tinandu-se cont de gradul deacoperire al sarcinilor de plan cu resursele materiale existente in stoc;e. desfasurarea unei ample actiuni de informare a potentialilor clienti de pe piata asupraresurselor materiale si produselor disponibile pentru vanzare, folosind in acest sens toatemijloacele posibile care se justifica economic.

  ANS: C68.Elaborarea planului strategic si a programelor de desfacere a produselor pe canaleleprevazute sau pe destinatari vizeaza urmatoarele activitati (actiuni):

  a. informarea larga a potentialilor utilizatori asupra produselor si serviciilor care se potoferi pentru comercializare directa sau prin intermediari;b. studiul pietei in vederea identificarii cererilor dimensional-structurale ale viitorilorcumparatori-utilizatori;c. evaluarea previziunilor in vanzari;

  d. intocmirea portofoliului de comenzi si incheierea de contracte economice;e. expedierea produselor pe canalele de distributie stabilite.

  ANS: E69.Cheltuielile de stocare, cuprind cheltuielile efectuate cu:Identificati formularea care contine raspunsul corect cu privire la ce cuprind cheltuielilede stocare.

  a. transportul intern, manipularea, depozitarea propriu-zisa, conservarea, paza, evidenta,sau eventuale deteriorari; imobilizarea fondurilor financiare;b. stationarea resurselor materiale in stoc; primirea-receptia; transportul intern,manipularea, depozitarea propriu-zisa, conservarea, paza, evidenta, sau eventualedeteriorari; imobilizarea fondurilor financiare;c. stationarea resurselor materiale in stoc; primirea-receptia; imobilizarea fondurilorfinanciare;d. stationarea resurselor materiale in stoc; primirea-receptia; transportul intern,manipularea, depozitarea propriu-zisa, conservarea, paza, evidenta, sau eventuale

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Managemne Aprovizonare

  23/32

  deteriorari;e. stationarea resurselor materiale in stoc; transportul intern, manipularea, depozitareapropriu-zisa, conservarea, paza, evidenta, sau eventuale deteriorari.

  ANS: B70.In activitatea de desfacere a produselor firma poate adopta urmatoarele tipuri de strategii:

  a. strategii in investigarea pietei;b. strategii interstitiale;c. strategii in domeniul produsului;d. strategii in domeniul publicitatii si promovarii vanzarilor;e. strategii in domeniul distributiei.

  ANS: B

  71.Efortul direct de stocare este constituit din cheltuielile legate de mentinerea stocului demateriale bine determinate si localizate in spatiu pentru a le conserva proprietatile fizico-mecanice si chimice, integritatea, a le depozita, administra, manipula si elibera din stoc inraport de cerinte. Indicati in formularile de mai jos afirmatia care nu are tangenta cumarimea efortului direct de stocare:

  a. cheltuieli cu salariile muncitorilor si personalului administrativ care deservesc

  depozitele, inclusiv cotele pentru asigurari sociale aferente;b. cheltuieli pentru energie electrica, combustibili, carburanti, abur, destinate desfasurariiproceselor tehnologice de manipulare - depozitare - conservare;c. cheltuieli cu amortismentele mijloacelor fixe, respectiv pentru constructii, utilaje,mecanisme si alte mijloace de inventar ale depozitelor;d. cheltuielile ocazionate de formarea si detinerea stocurilor;e. cheltuieli pentru intretinerea si repararea instalatiilor si echipamentelor.

  ANS: D72.In activitatea economica s-au sedimentat si conturat urmatoarele strategii de tipantreprenorial care au condus la realizarea succesului economic:Identificati formularea ce nu reprezinta tip de strategie de desfacere in domeniulproduselorde tip antreprenorial.

  a. utilizarea tuturor resurselor de care dispune firma sau antreprenorul;b. stabilirea tintei acolo unde nu exista nimic;c. descoperirea si ocuparea unei brese ecologice;

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Managemne Aprovizonare

  24/32

  d. crearea unui climat favorabil cumpararii;e. schimbarea caracteristicilor economice ale unui produs, ale unei piete de desfacere sauale unui domeniu.

  ANS: D73.Stocurile peste necesar sau suprastocarea reprezinta acumulari de resurse materiale caredepasesc nevoile firmei pentru perioada respectiva; aceasta situatie se datoreaza unorcauze obiective. Precizati care este formularea din textele de mai jos ce nu contine acestecauze:

  a. folosirea resurselor materiale respective, devenite disponibile, chiar in cadrul firmei,dar pe alte destinatii de consum decat cele initiale si daca se justifica economic;b. specificarea si comandarea materialelor in formate, dimensiuni, compozitii, calitatidiferite de cele reale, necesare in procesul de productie;

  c. livrarea de catre furnizori a unor materiale in sortotipodimensiuni diferite de celeprevazute in comenzile primite de la beneficiari si in contractele economice incheiate cuacestia;d. modificarea pe parcursul anului a structurii productiei, fara adaptarea corespunzatoarea planului de aprovizionare;e. livrarea de catre furnizori a materialelor in neconcordanta cu termenele stabilite princontracte sau expedierea unor loturi mai mari decat cele care au stat la baza dimensionariistocurilor.

  ANS: A

  74. Sfera de cuprindere a serviciilor se poate materializa in:Identificati formularea ce nu reprezinta sfera de cuprindere a serviciilor.

  a. servicii care contribuie la conceperea si fabricatia unor produse;b. serviciile care inlesnesc comercializarea produselor;c. asistenta in domeniul organizarii si conducerii productiei;d. modalitatile practicate de producator-furnizor pentru desfacerea produselor sale.e. asistenta in domeniul organizarii si conducerii activitatii de desfacere;

  ANS: D75.Precizati care este formularea din textele de mai jos ce nu contine una dintre metodele decalcul a stocurilor de productie.

  a. metoda calculului direct;b. metoda minim-maxim;c. metoda calculului indirect;d. metode ce iau in calcul cheltuielile antrenate de procesele de aprovizionare-stocare;

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Managemne Aprovizonare

  25/32

  e. metoda statistica.

  ANS: B76.

  Identificati in cadrul variantelor de mai jos textele care nu se refera la functiile serviciilor.

  a. de inlesnire a comercializarii produselor;b. de sporire a volumului si eficientei vanzarilor;c. de imbunatatire a calitatii ofertei;d. de retroinformare;e. de stabilizare si permanentizare a relatiilor cu partenerii.

  ANS: A77.Precizati care este formularea din textele de mai jos ce contine unul dintre elementele decare depinde pragul de comanda-reaprovizionare.

  a. durata de reaprovizionare;b. durata de alimentare a sectiilor consumatoare;c. durata de emitere a comenzii de reaprovizionare;d. durata de pastrare a resurselor in stocuri in depozite si magazii;e. durata de fabricatie a produselor.

  ANS: A78.Precizati care din variantele de text de mai jos se refera la principalii indicatori specificice definesc continutul planului si programelor de desfacere sunt:

  a. stocul preliminat de produse finite la inceputul perioadei de gestiune; stocul preliminatde produse finite la sfarsitul perioadei de gestiune; stocul de siguranta;b. volumul desfacerilor; stocul preliminat de produse finite la sfarsitul perioadei degestiune;c. volumul desfacerilor; stocul de conjunctura; stocul preliminat de produse finite lasfarsitul perioadei de gestiune;d. volumul desfacerilor; stocul preliminat de produse finite la inceputul perioadei degestiune;e. volumul desfacerilor; stocul preliminat de produse finite la inceputul perioadei degestiune; stocul de produse finite destinate desfacerii la sfarsitul perioadei de gestiune.

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Managemne Aprovizonare

  26/32

  ANS: E79. Precizati care dintre formularile de mai jos reprezinta metode de calcul a stocului desiguranta.

  a. metoda IMPACT;

  b. metoda calculului indirect;c. metoda devierii medii;d. metoda abaterii mediei patratice;e. metoda bazata pe timpul de reaprovizionare.

  ANS: B80.Pe timpul cat produsele finite se gasesc in stocul de desfacere acestea trebuie sa suporte oserie de operatii precum:Identificati operatiile care nu se incadreaza la acest moment.

  a. primirea si receptia produselor finite sosite de la sectiile de fabricatie;b. inregistrarea in evidenta si incarcarea gestiunii;c. se face egalitatea dintre stocul previzionat si stocul real apreciindu-se cu o valoareprobabila;d. sortarea produselor finite;e. asamblarea, compunerea, efectuarea unor operatiuni de mon-taj;

  ANS: C81. Viteza de rotatie arata in ce masura fondurile materiale circula mai repede,

  parcurgand intr-un timp cat mai scurt fazele circuitului economic; orice stationare delunga durata a acestor fonduri conduce la realizarea unei productii materiale mai mici. Secunosc datele de mai jos:- stocul mediu de productie in expresie valorica este de 625;- necesarul de consum exprimat valoric este de 5000;- numarul de zile din an este de 360.Aplicand formula vitezei de rotatie a stocurilor identificati varianta corecta de raspuns dinformularile de mai jos.

  a. 25;b. 35;c. 45;d. 15;e. 30.

  ANS: C82.Etapele pe care le parcurge un produs in decursul existentei sale sunt, in general,

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Managemne Aprovizonare

  27/32

  urmatoarele:Precizati care dintre texte nu se constituie in etapa parcursa de catre produse in decursulexistentei lor.

  a. nasterea produsului;

  b. cresterea vanzarilor;c. orientarea catre produse noi;d. maturitatea;e. declinul.

  ANS: C83.Codificarea materialelor, pieselor de schimb, a altor repere este actiunea prin care,folosind un anumit sistem de indexare, se atribuie fiecarui articol un simbol in scopulsubstituirii denumirii acestuia. Precizati care din textele de mai jos contin sistemele de

  indexare uzitate in nomenclatorul de materiale si echipamente tehnice:

  a. sistemul zecimal;b. sistemul milenar;c. sistemul centisimal;d. sistemul alfa - numeric si numeric;e. sistemul combinat.

  ANS: D84.

  Cauzele care pot conduce la incetinirea ritmului de crestere a vanzarilor si de dezvoltare aprodusului lansat sunt urmatoarele:Precizati care dintre texte nu se constituie in cauze ale incetinirii ritmului de crestere avanzarilor si de dezvoltare a produsului.

  a. produsul nu raspunde din punct de vedere calitativ cerintelor cumparatorilor;b. a considera produsul patruns pe piata ca vechi, din care cauza va trebui ca, odata ceperioada de crestere s-a terminat, sa se orienteze catre alte produse noi;c. piata nu este prospectata corespunzator ceea ce conduce la o saturare timpurie a ei, lalipsa de cerere, la restrangerea zonelor de consum;d. reclama, publicitate, prezentare slabe, ce nu sustin in suficienta masura ritmul asteptatal vanzarilor;e. aparitia unui produs similar imbunatatit, sau a unui produs cu totul nou care cuprindein gama utilizarilor lui si utilizarile produsului lansat anterior pe piata.

  ANS: B85. Nomenclatorul de resurse materiale si echipamente trebuie sa raspunda unor cerinte.Identificati in textele de mai jos formularea ce nu reprezinta cerinta.

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Managemne Aprovizonare

  28/32

  a. sa cuprinda toate articolele de care are nevoie firma, pe toate subsistemele componente,pe intreaga perioada de gestiune;b. sa prevada pozitii de rezerva pentru includerea ulterioara in cadrul acestuia a noiarticole neprevazute sau neidentificate initial;

  c. sa asigure o ordonare stricta a materiilor prime si materialelor;d. sa cuprinda fiecare articol distinct la o singura pozitie si sa ii corespunda un singurnumar de cod;e. sa fie completat la zi.

  ANS: C86.Precizati care dintre textele de mai jos nu reprezinta functie pe care o indeplinesc marcile:

  a. indica originea produsului;b. garanteaza calitatea produsului;c. tendinta de a crea o varietate de presiuni;d. stimuleaza solicitarea si cumpararea produsului;e. contribuie la desfasurarea unei concurente loiale deoarece inlatura posibilitatea de aconfunda un produs fabricat de o firma cu acelasi produs facut de alta firma.

  ANS: C87.Procesul de elaborare a planului si a programelor de aprovizionare materiala are la baza o

  serie de elemente pe care le prezentam in continuare.

  a. asigurarea unei stricte corelari intre necesitatile de consum cu potentialul pe structurade resurse materiale care pot fi asigurate, in scopul indeplinirii obiectivelor de ansambluale activitatii firmei;b. modificarile de ordin tehnic, tehnologic si organizatoric ce au loc in cadrul firmelor;c. imbunatatirea structurii materiale;d. determinarea necesarului de resurse materiale, materii prime si energetice destinaterealizarii activitatii de baza a firmei, respectiv fabricatiei de produse, executarii de lucrarisau de prestatii de servicii, denumit generic necesar de consum;e. tendintele si mutatiile ce se inregistreaza pe piata interna si externa de materii prime.

  ANS: D88.Precizati care dintre textele de mai jos nu reprezinta functie pe care o indeplinesc marcile:

  a. indica originea produsului;

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Managemne Aprovizonare

  29/32

  b. garanteaza calitatea produsului;c. tendinta de a crea o varietate de presiuni;d. stimuleaza solicitarea si cumpararea produsului;e. contribuie la desfasurarea unei concurente loiale deoarece inlatura posibilitatea de aconfunda un produs fabricat de o firma cu acelasi produs facut de alta firma.

  ANS: C89.Precizati care din textele de mai jos nu se incadreaza la activitatea operativa de desfacerea produselor:a. organizarea minutioasa a operatiunilor de pregatire a produselor pentru livrare;b. formarea loturilor complete si complexe, unitare pentru livrare;c. intocmirea documentelor de expeditie;d. pregatirea pietei cu privire la aparitia unor noi produse;e. derularea propriu-zisa a actiunii.

  ANS: D90.Strategiile in cadrul procesului de aprovizionare cu resurse materiale au in atentie o seriede obiective. Care dintre variantele din textul de mai jos nu reprezinta obiective alestrategiei in aprovizionarea materiala:

  a. stabilirea pe structura a necesitatilor reale de resurse materiale pentru consum;b. implementarea unui sistem informational simplu, cuprinzator, operativ, care sa permitaevidentierea in timp util a starii proceselor de aprovizionare-stocare si consum al

  resurselor materiale;c. mentinerea ritmului aprovizionarilor programate, a dinamicii stocurilor efective inlimitele maxime si minime estimate, a consumurilor in limitele normated. mentinerea ritmului aprovizionarilor programate, a dinamicii stocurilor efective inlimitele maxime si minime estimate, a consumurilor in limitele normate;e. formarea unor stocuri minim necesare, care sa asigure acoperirea ritmica, completa sicomplexa a cererilor pentru consum in conditiile antrenarii unor costuri minime deachizitionare, aducere si depozitare a resurselor materiale.

  ANS: B91..Precizati care din textele de mai jos nu reprezint obiectiv al analizei gradului dendeplinire a planului de desfacere:

  a. stabilirea gradului n care firma si-a ndeplinit planul de livrari;b. gradul de acoperire cu contracte a activitatii de desfacere;c. nivelul imobilizarilor de produse finite n stocuri, n raport cu limitele normate;d. ponderea produselor noi livrate n raport cu productia vnduta;

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Managemne Aprovizonare

  30/32

  e. estimarile privind vnzarile suplimentare catre clientii potentiali.

  ANS: E

  92.

  Identificati in textele de mai jos varianta care nu reprezinta modalitati de realizare astrategiei de aprovizionare:

  a. identificarea necesitatilor de consum pentru toate destinatiile de utilizare a resurselormateriale si evaluarea lor folosind metode si modele adecvate;b. mentinerea ritmului aprovizionarilor programate, a dinamicii stocurilor efective inlimitele maxime si minime estimate, a consumurilor in limitele normate;c. alegerea anticipata a resurselor materiale oferite de piata, folosind o paleta extinsa decriterii de selectie;d. aplicarea, cu prioritate, in dimensionarea stocurilor a unor modele care asaza nivelulacestora pe criterii economice;

  e. folosirea in urmarirea si controlul dinamicii stocurilor efective a unor metode si tehnicieficiente si de utilitate practica.

  ANS: B

  93-?Identificati n cadrul textelor de mai jos formularea care nu reprezint etap de parcurs norganizarea si concretizarea relatiilor comerciale de desfacere:Desfasurarea negocierilor necesita parcurgerea urmatoarelor etape:1. initierea actiunii prin transmiterea de oferte sau cereri de oferte;

  2. pregatirea actiunii de negociere; stabilirea si desfasurarea unor discutii preliminare;3. negocierea propriu-zisa;4. ncheierea actiunii si elaborarea raportului final.

  ANS: ?294.Factorii care influenteaza strategiile in cumpararea de resurse materiale pot fi urmatorii:Identificati formularea care nu se constituie in factori ce influenteaza strategiile inaprovizionare.

  a. disponibilitatile de pe piata de cumparare;b. numarul de furnizori;c. varietatea produselor;d. intelegerile intre furnizori;e. costurile de intrare pe piata de cumparare.

  ANS: C95.

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Managemne Aprovizonare

  31/32

  Acordul de parteneriat trebuie s rezolve urmtoarele probleme principale:Identificati n cadrul variantelor de mai sus textul care nu se refer la ce problemetrebuie s rezolve acordul de parteneriat.

  1 rspunderea asupra reuitei produsului s revin subfurnizorului, evident n proporiile

  i limitele ce se vor stabili n cadrul acordului;2 repartiia riscurilor economice, care n prezent apas unilateral, pe cei trei parteneri-subfurnizor, furnizor, cumprtor (beneficiar);3 accentuarea organizrii fabricaiei produselor pe linii de flux;4 concepia tehnic s aparin i subfurnizorului, pentru partea lui de contribuie larealizarea produsului, avndu-se n vedere ca aceasta s se ncadreze n concepia deansamblu a produsului, s fie funcional, util i s reprezinte un proces tehnic cuavantaje economice nete fa de situaia anterioar;5 subfurnizorul s nu fie izolat de consumatorul final, ci s aib dreptul de a colabora cuacesta, favorizndu-se astfel contribuia la gsirea unor soluii mai bune i cu un profitmai mare n raport cu cele ale furnizorului

  ANS: 396.Pozitia firmei in cadrul pietei, in calitate de producator-furnizor necesita evidentiereaunor caracteristici speciale ale acesteia. Caracterizarea furnizorilor se poate face dupacum urmeaza:Identificati formularea care nu se constituie in criterii de caracterizarea a furnizorilor.

  a. ca producatori;b. prin resursele oferite;

  c. prin facilitatile oferite consumatorilor;d. prin calitatea managementului;e. prin sistemul de preturi.

  ANS: E97. Identificai n cadrul textelor de mai jos formularea ce nu se refer la factorii deevoluie a contextului stimulator al practicilor subfurnizoratului.

  1. factorii tehnologici;2. factorul geospaial;3. factorii economici i financiari;4. factorii culturali;5. factorii socio-politici.ANS: 2

  98-? Identificati in textele de mai jos varianta care nu se constituie in criteriu obiectiv deapreciere a furnizorilor reali:a. modul de derulare a livrarilor anterioare;

 • 8/9/2019 Girlshare.ro Managemne Aprovizonare

  32/32

  b. modul de respectare a conditiilor referitoare la cantitatea comandata, cantitatea livrataefectiv, sortimentatia prevazuta, calitatea solicitata;c. preocuparea pentru a-si face cunoscute conditiile de livrare;d. modul in care se procedeaza in cazul materialelor si produselor respinse la receptiacalitativa si cantitativa;

  e. informarea clientilor despre modernizarile pe care le are in vedere furnizorul sauprodusele noi prevazute pentru fabricatie.

  ANS: C

  99-? Identificai n cadrul formulrilor de mai jos textul care nu se constituie n criteriu declasificare a contractelor economice.

  1. dup obiect;2. dup elementele care pot reprezenta obiect al unui contract;

  3. dup modul de stabilire a condiiilor contractuale;4. dup orizontul de timp la care se refer;5. dup forma n care se concretizeaz.

  ANS: 3

  100.Identificati n textele de mai jos care dintre variante nu contine factori favorizanti airelatiilorcontractuale :

  1 cnd ntre cumprtori i furnizori s-au format relaii tradiionale n procesele deaprovizionare-desfacere, ca urmare a adncirii specializrii i cooperrii n producie;2 cnd preurile de vnzare la care urmeaz a fi livrate produsele i forma dedecontare sunt congruente;3 cnd obiectul relaiilor economice contractuale l constituie aprovizionarea cu materiiprime i materiale de baz (crbuni, isturi bituminoase, minereuri);4 n cazul mainilor, utilajelor i instalaiilor, al altor produse complexe destinateobiectivelor de investiii;5 n cazul produselor care se realizeaz de una sau un numr restrns de firmeproductoare i sunt destinate unuia sau mai multor consumatori tradiionali

  ANS: 2