Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

60
STATISTICA ECONOMICA 1. Ce presupune statistica practica? a . culegerea, inregistrarile fenomenelor, prelucrarea si analiza acestora b . culegerea si inregistrarile fenomenelor social economice c . culegerea, prelucrarea si analiza informatiilor R: A 2. Ce sunt fenomenele de masa? a . fenomenele care se produc intr-un numar mare de cazuri, prezentand anumite neregularitati b . fenomenele care se produc intr-un numar mare de cazuri, prezentand anumite regularitati c . fenomenele care se produc intr-un numar mediu de cazuri prezentand anumite regularitati R: B 3. Ce presupune „Legea numerelor mari”? a . luarea in studiu a unui numar mic de cazuri individuale pentru intreg Ramblul b . luarea in studiu a unui numar mare de cazuri individuale pentru intreg Ramblul c . luarea in studiu a toate cazurile individuale pentru intreg Ramblul R: C 4. Care este obiectul de studiu al statisticii? a . studiaza aspectele cantitative si calitative ale fenomenelor de masa b . studiaza aspectele cantitative ale fenomenelor de masa c . studiaza aspectele calitative ale fenomenelor de masa

Transcript of Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

Page 1: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

STATISTICA ECONOMICA

1. Ce presupune statistica practica?a. culegerea, inregistrarile fenomenelor, prelucrarea si analiza acestorab. culegerea si inregistrarile fenomenelor social economicec. culegerea, prelucrarea si analiza informatiilor

R: A

2. Ce sunt fenomenele de masa?a. fenomenele care se produc intr-un numar mare de cazuri, prezentand anumite

neregularitatib. fenomenele care se produc intr-un numar mare de cazuri, prezentand anumite

regularitatic. fenomenele care se produc intr-un numar mediu de cazuri prezentand anumite

regularitati

R: B

3. Ce presupune „Legea numerelor mari”?a. luarea in studiu a unui numar mic de cazuri individuale pentru intreg Ramblulb. luarea in studiu a unui numar mare de cazuri individuale pentru intreg Ramblulc. luarea in studiu a toate cazurile individuale pentru intreg Ramblul

R: C

4. Care este obiectul de studiu al statisticii?a. studiaza aspectele cantitative si calitative ale fenomenelor de masab. studiaza aspectele cantitative ale fenomenelor de masac. studiaza aspectele calitative ale fenomenelor de masa

R: A

5. Ce este metoda statistica?A totalitatea procedeelor de observare (inregistrare), grupare, centralizare, idenitificare a indicatorilor statisticiB. analiza fenomenelor si proceselor studiateC. inregistrarea, centralizarea,analiza informatiilor si prezentarea acestora la forurile superioarea. A+Bb. B+Cc. A+C

R: A

Page 2: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

6. Care sunt notiunile (conceptele) de baza ale statisticii?a. colectivitatea statistica, unitati statistice, caracteristicile, datele statistice,

prelucrarea si analiza lorb. colectivitatea, unitati caracteristici, date statistice si mesajul datelorc. operatii, calcule, determinari statistice si mesajul datelor

R: B

7. Ce reprezinta colectivitatea statistica?a. totalitatea factorilor, unitatilor, caracteristicilor de acceasi natura supuse unui

studiu statisticb. Ramblul de unitati statistice componente, studiate si analizatec. totalitatea elementelor de aceeasi natura supusa unui studiu statistic

R: C

8. Cum se mai numeste colectivitate statistica?a. populatie statisticab. grupari statisticec. unitati statistice

R: A

9. Cand se constituie „masa elementelor” intr-o colectivitate statistica?a. daca exista o serie de elemente cu trasaturi specificeb. numai daca exista o serie de trasaturi esentiale comune intre elementec. numai daca exista conditii esentiale pentru caracteristicile colectivitatii

R: B

10. Cum sunt colectivitatile statistice?a. statice, mobile, mixteb. dinamice, fara miscare, mixtec. statice si dinamice

R: C

11. Ce reprezinta unitatile statistice?a. elemente constitutive ale colectivitatilor statice si dinamiceb. elemente cantitative ale colectivitatilor statice si dinamicec. elemente calitative ale colectivitatilor statice si dinamice

R: A

12. De cate feluri sunt unitatile statistice?a. simple si compuseb. simple si complexec. simple si multiple

R: B

Page 3: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

13. Ce reprezinta caracteristicile statistice?a. principiile care stau la baza colectivitatiib. elementele de analiza a unitatilor colectivitatiic. criteriile pe baza carora se caracterizeaza (idenitifica) unitatile colectivitatii

R: C

14. De cate feluri sunt caracteristicile statistice?a. de timp, de spatiub. de timp, de spatiu, de pozitiic. de timp si atributived. de timp, de spatiu, atributive

R: D

15. Ce sunt datele statistice?a. sunt caracterizari valorice de timp, de spatiu, de pozitieb. sunt caracterizari numerice de timp, de spatiu si organizatoricec. sunt elemente ale unitatilor de timp, de spatiu si organizatorice

R: B

16. Ce este mesajul datelor?a. este expresia numerica a unei determinari obiectiveb. este expresia valorica a unei determinari aleatoarec. este expresia exponentiala a unei determinari subiective

R: A

17. Cine gestioneaza intreaga informatie statistica in Romania?a. sistemul informational nationalb. Uniunea nationala de statisticac. Institutul national de statistica

R: C

18. Ce activitati coordoneaza Institutul national de statistica (INS)?A. culegerea, prelucrarea si analiza datelor statisticeB. observarea, inregistrarea si prelucrarea datelor statisticeC. furnizarea informatiilor necesare pe plan intern si externD. prezentarea datelor la formele tutelarea. B+Db. A+Cc. D

R: B

Page 4: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

19. Care sunt principiile organizarii statistice in Romania?A. autonomie, specializare, autenticitateB. perspicacitate, profesionalismC. trRparenta, confidentialitateD. proportionalitate, deontologiea. B+Cb. C+Dc. A+C+D

R: C

20. Ce reprezinta Sistemul informational statistic (SIS)?a. totalitatea operatiunilor de elaborare a informatiilor statisticeb. un Ramblu integrat de mijloace si metode de culegere, prelucrare, analiza si

trRmitere a informatiilorc. un Ramblu de indicatori si sondaje solicitate la nivel national

R: B

21. Cum se realizeaza in practica Sistemul informational economico-social (SIE)?a. prin evidenta economicab. prin evidenta statisticac. prin inregistrare, centralizare si prelucrarea informatiilor

R: A

22. Ce foloseste evidenta statistica pentru caracterizarea activitatii economico - sociale? A. informatiile furnizate la sondajele de opinie si observarile propriiB. informatiile furnizate de evidenta contabila si tehnico-operativaC. observarile (inregistrarile) propriia. B+Cb. A+Cc. B

R: A23. In ce categorii de stiinte se incadreaza statistica economica si sociala?

a. stiinte socialeb. stiinte economicec. stiinte naturale

R: B

24. Ce este cercetarea statistica?a. totalitatea operatiunilor de culegere si observare (inregistrare), prelucreare, analiza

si interpretare a informatiilor necesare pentru conducerea proceselor sociale si economice

b. totalitatea factorilor care participa la elaborarea informatiilor necesare pentru conducerea activitatii economico sociale

c. totalitatea operatiunilor de obtinere a unor date, elemente, caracteristici ce formeaza obiectul de studiu al programului de cercetare

R: A

Page 5: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

25. Cum se efectueaza clasificarea statistica?a. dupa criterii obiective ale dezvoltarii economico socialeb. dupa principii social-economice cerute de economia de piatac. dupa criterii exprimate nominal si termenii economici si sociali

R: C

26. Care sunt cerintele clasificarii statistice?a. completitudinea, unicitatea si omogenitateab. complexitatea, unicitatea si omogenitateac. completitudinea, originalitatea si unicitatea

R: A

27. Ce este clasificarea statistica taxonomica?a. clasificarea ale carei elemente sunt originale si uniceb. clasificarea ale carei elemente sunt caracterizate prin completitudine si unicitatec. clasificarea carea are la baza completitudine si omogenitate

R: B

28. Ce sistem se utilizeaza in clasificarea statistica?a. unitarb. bidimensionalc. mixt

R: A

29. Care sunt clasificarile utilizate in statistica?A. clasificarea activitatilor economiei nationale ( CAEN )B. clasificarea unitara a produselor si serviciilor ( CUPS )C. ocupatia pe profesii, clasificarea fondurilor fixeD. clasificarea mijloacelor circulanteE. clasificarea dupa ramura de activitatea. B+D+Eb. A+B+Cc. A+C+E

R: B

30. Care sunt nomenclatoarele utilizate in statistica?A. nomenclatorul unitar al indicatorilor dezvoltarii economico-sociale ( NUIDES )B. nomenclatorul stradal ( NS )C. sistemul informatic - registru al unitatilor economice si sociale ( SIRUES )D. sistemul informatic registru al initatilor teritorial-administrative ( SIRUTA )E. sistemul informational al economiei (SIE)a. B+C+Eb. A+D+Ec. A+C+D

R: C

Page 6: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

31. Ce este observarea statistica?a. inregistrarea datelor dupa sistem europeanb. inregistrarea datelor dupa sistem economicc. inregistrarea datelor dupa metodologie unitara

R: C

32. Ce metode se folosesc in observarea statistica?a. inregistrarea directa si pe documente, interogareab. inregistrarea electronicac. inregistrarea in timp, spatiu, pe etape

R: A

33. Care sunt criteriile alegerii metodelor de observare?A. scopul observarii, calitatea datelorB. mijloacele materiale si banesti disponibileC. personalul de observareD. programul de observareE. reguli de observare modernea. A+B+Cb. D+Ec. B+D+ER: A

34. Ce reprezinta un formular de cercetare statistica? a. un document prin care se reliefeaza toate operatiunile folosite in analiza statisticab. un act oficial de cercetare statistica cerut de normele guvernamentalec. un document prin care unitatea prezinta periodic organelor statistice rezultatele

activitatii pe o perioada anume

R: C

35. Ce este recensamantul?a. este o metoda prin care se stabileste numarul unei populatii umane sau animaleb. este o metoda de inregistrare statistica dupa criterii unitare si simultan de la toate

unitatile cercetatec. este un sistem ordonat de guvern periodic

R: B

36. Din punct de vedere economic de cate feluri sunt recensamintele?a. industriale si comercialeb. industriale si scolarec. comerciale si agricoled. industriale si agricolee. industriale, comerciale, sociale si agricole

R: D

Page 7: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

37. Care este periodicitatea recensamantului la populatie?a. 10 anib. 5 anic. 15 anid. 20 anie. 25 ani

R: A

38. Care este periodicitatea recensamantului in agricultura?a. 5 anib. 10 anic. 25 anid. 20 anie. 15 ani

R: E

39. Care este periodicitatea recensamantului in economie?a. 3 anib. 9 anic. 15 anid. 5 anie. 20 ani

R: D

40. Ce este sondajul?a. o metoda de cercetare selectivab. o metoda de cercetare electivac. o metoda de cercetare stiintifica

R: A

41. Ce este ancheta statistica?a. o metoda de analiza statisticab. o metoda de prelucrare statisticac. o metoda de verificare statisticad. o metoda de cercetare statistica

R: D

42. Ce este observarea partii principale?a. o metoda de inregistrare partialab. o metoda de inregistrare totalac. o metoda de inregistrare medie

R: A

Page 8: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

43. Ce este monografia?a. o metoda de analiza statistica prin care se descrie geografic o unitateb. o metoda statistica prin care se studiaza aprofundat o unitate economica si socialac. o metoda statistica de testare a ocupatiei intr-o zona

R: B

44. Care sunt tipurile de anchete prin sondaj?A. ancheta prin sondaj a unei colectivitati ( ASC )B. ancheta sociala pentru protectie sociala ( ASS )C. ancheta integrata in gospodarii ( AIG )D. ancheta asupra fortei de munca ( AMIGO )E. ancheta structurala in intrprinderi ( AIS )a. B+C+Db. C+D+Ec. A+B+E

R: B

45. Care este obiectivul anchetei integrate in gospodarii (A.I.G.)?a. conditiile de viata ale populatieib. structura gospodariilor, starea de sanatatec. nivelul de pregatire scolarad. veniturile pe surse si cheltuielile banestie. toate aspectele sociale si economice proprii unei gospodarii

R: E

46. Care este obiectivul anchetei asupra fortei de munca in gospodarii (AMIGO)? A. evaluarea populatiei active, ocupate sau in somaj B. evaluarea populatiei inactive C. evaluarea intregii populatiia. B+Cb. A+Cc. A+B

R: C

47. Ce obiectiv are ancheta structurala in intreprinderi (AS)?a. sa ofere trimestrial informatii despre activiatatea economicab. sa analizeze periodic o data la 3 ani activitatea de productie si comercialac. sa ofere anual informatii pentru caracterizarea sistemului productiv si comercial pe

sectoare de activitate

R: C

Page 9: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

48. Ce masuri importante cuprinde programul de cercetare statistica?A. etapele de derulare a programuluiB. ordinea in care se deruleaza operatiile de cercetare statisticaC. stabilirea problemei de cercetat si elaborarea programului de cercetareD. stabilirea echipei de cercetare si masurile folositeE. prezentarea, prelucrarea analiza si interpretarea datelor ( informatiilor )a. C+D+Eb. A+B+Cc. B+C+D

R: A

49. Cate categorii de masuri se folosesc in ancheta sociala?A. metodologiceB. socialeC. de cuantificareD. empiriceE. economicea. A+B+Cb. A+Ec. B+C

R: B

50. Cum se efectueaza controlul in cadrul programului de cercetare statistica ?A. se verifica unicitatea datelorB. se verifica completitudinea datelorC. se verifica exactitatea datelorD. se verifica veridicitatea datelorE. se verifica calitatea datelora. A+B+Cb. D+Ec. B+E

R: C

51. Care sunt etapele prelucrarii datelor statistice?A. stabilirea obiectivuluiB. stabilirea echipeiC. programul prelucrariiD. metodele si procedeele de calcul statisticE. formele de prezentare si reprezentarea. C+D+Eb. B+Cc. A+B+D

R: A

Page 10: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

52. Care sunt procedeele de prelucrare a datelor statistice?A. prelucrarea electronicaB. prelucrarea manualaC. prelucrarea statisticaD. prelucrarea fiselorE. procedeul tabelarii manualea. C+Db. B+D+Ec. A+B+C

R: B

53. De cate feluri este centralizarea datelor statistice?A. simplaB. multiplaC. pe elementeD. pe colectivitatiE. pe grupea. A+Eb. C+Dc. B+C

R: A54. Ce este gruparea statistica?

a. impartilrea unitatilor in grupe omogene in functie de variatia uneia sau mai multor caracteristici

b. impartirea unitatilor in grupe heterogene in functie de variatia uneia sau mai multor caracteristici

c. impartirea unitatilor in grupe omogene in functie de variatia a cel putin doua caracteristici

R: A

55. Ce este gruparea omogena?a. este clasa de colectivitati in interiorul careia variatia caracteristicii este maximab. este clasa de unitati in interiorul careia variatia colectivitatii este minimac. este clasa de unitati in interiorul careia variatia caracteristicii este minima

R: C

56. Ce este variatia statistica?a. este nivelul sau valoarea prin care se manifesta o caracteristica inregistrata intr-o

observare statisticab. este nivelul sau valoarea prin care se manifesta o colectivitate inregistrata intr-o

observare statisticac. este nivelul sau valoarea prin care se manifesta o caracteristica inregistrata intr-o

cercetare statistica

R: A

Page 11: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

57. Ce este amplitudinea variatiei statistice?a. campul de concentrare a variantelor intr-o inregistrare statisticab. campul de imprastiere a variantelor intr-o cercetare statisticac. campul de imprastiere a variantelor intr-o inregistrare statistica

R: C

58. Ce este frecventa sau ponderea in statistica?a. este numarul de caracteristici la care se intalneste acelasi nivel de dezvoltare sau

forma de manifestareb. este numarul de unitati la care se intalneste acelasi nivel de dezvoltare sau forma

de manifestarec. este numarul de colectivitati la care se intalneste acelasi nivel de dezvoltare sau

forma de manifestare

R: B

59. Care sunt formele de prezentare si reprezentare a datelor statistice?A. coloane statisticeB. grafice statisticeC. tabele statisticeD. serii statisticeE. reprezentari grafice

a. B+C+Db. A+B+Ec. C+D+E

R: C

60. Care sunt principiile intocmirii tabelelor statistice?A. elementele tabelului statisticB. ordonatele tabelului statisticC. felurile tabelului statisticD. coordonateleE. reguli de intocmire si interpretare

a. A+C+Eb. B+Dc. C+D+E

R: A

Page 12: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

61. Care sunt elementele tabelului statistic?A. variabilele statisticeB. unitatile statisticeC. caracteristicile statisticeD. subiectul tabelului (colectivitatea )E. predicatul tabelului (caracteristici)a. B+Cb. D+Ec. A+B

R: B

62. Care tipurile de tabele statistice?A. sinopticeB. simpleC. mixteD. pe grupeE. de asocierea. A+B+Db. C+D+Ec. B+D+E

R: C

63. Ce sunt seriile statistice?a. o corespondenta intre doua siruri de date statisticeb. un paralelism intre doua siruri de date statisticec. o similitudine intre doua siruri de date statistice

R: A

64. Cum se clasifica seriile statistice?A. serii statistice - cronologiceB. serii statistice parametriceC. serii statistice de timpD. serii statistice de spatiuE. serii statistice de distributiea. C+D+Eb. A+B+Cc. B+C+D

R: A

65. Care sunt elementele unei reprezentari grafice?A. titlul graficuluiB. reteaua ( scala ) de reprezentareC. absisa si ordonataa. A+Cb. B+Cc. A+B

R: C

Page 13: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

66. Care sunt tipurile de grafice de reprezentare?A. pe coloane si benziB. de referintaC. statisticeD. de suprafata si de volumE. polare si de distributiea. B+C+Db. A+D+Ec. C+D+E

R: B

67. Ce este indicatorul statistic?

a. este expresia numerica a unor fenomene economico-sociale definite in timp, spatiu sau structura organizatorica

b. reflecta starea periodica a activitatii economico-socialec. arata cresterile si scaderile factorilor economici intr-o activitate economica

R: A

68. Care sunt functiile indicatorilor statistici?A. de masurare, de combinare, de verificareB. de masurare, de comparare, de analizaC. de sinteza, de estimare, de verificare a ipotezelor

a. B+Cb. A+Bc. A+C

R: A

69. Cum se clasifica indicatorii statistici?A. simpliB. combinatiC. mixtiD. absolutiE. derivati

a. A+Bb. B+Cc. D+E

R: C

Page 14: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

70. Care sunt indicatorii derivati?A. marimile relative, marimile mediiB. indicatorii variatiei si asimetriciC. indicatorii macroeconomiciD. indicatorii fondurilor fixeE. indicatorii corelatici si indicii satistice

a. B+C+Db. A+B+Ec. B+D+E

R: B

71. Ce exprima marimile relative?a. diferenta de valoare prin compararea indicilorb. diferenta de valoare prin compararea factorilorc. diferentele de nivel prin compararea indicilor

R: C

72. Care sunt problemele folosirii marimilor relative?A. alegerea bazei de comparareB. asigurarea comparabilitatii datelor care formeaza raportulC. alegerea formei de exprimare a marimii relative respectiveD. alegerea factorului curent de variatie

a. B+C+Db. C+Dc. A+B+C

R: C

73. Ce reprezinta marimile medii?a. calcularea valorilor tipice pentru gruparea statisticab. calcularea valorilor tipice reprezentative oentru colectivitatea studiatac. calcularea variabilelor tipice pentru caracteristica studiata

R: B

74. Ce categorii de medii cunoasteti?a. aritmetica si armonicab. algebricac. ponderatad. geometrica si patraticae. cronologica

a. A+D+Eb. B+C+Dc. C+D+E

R: A

Page 15: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

75. Ce grupe de indicatori se calculeaza la analiza seriilor de repartitie de frecventa?a. de volum b. de structura , mediic. de variatied. de analizae. de pozitiea. A+B+Cb. B+C+Dc. B+C+E

R: C

76. Care sunt indicatorii de pozitie?a. simpli b. quantinelec. valoarea modatad. de variatiea. B+Cb. A+Bc. C+D

R: A

77. Ce reprezinta quantilele?a. valori concrete ale seriei pe care o imparte in parti egaleb. valori concrete ale sirului de numere pe care-l imparte in parti egalec. valori concrete ale seriei cronologice pe care o imparte in parti inegaleR: A

78. In cate parti impart quantinele, mediana, quartilele, decilele?a. in 4, in 6, in 12b. in 3, in 6, in 9c. in 2, in 4, in 10d. in 5, in 10, in 15

R: C

79. . Ce este modul sau dominanta seriei?a. valoarea modala a unei serii data de variatia cu frecventa cea mai micab. valoarea modala a unei serii data de variatia cu frecventa cea mai marec. valoarea modala a unei serii data de variatia cu frecventa medie

R: B

80. In ce cazuri se face determinarea seriei?a. in cazul seriilor paraleleb. in cazul seriilor simplec. in cazul seriilor de frecvente pentru o caracteristica directaa. A+Cb. A+Bc. B+CR: C

Page 16: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

81. Ce se analizeaza cu indicatorii de frecventa?a. variatia valorilor caracteristicii si frecventle acestorab. variatia valorilor indicatorilor derivati si frecventele de variatiic. variatia valorilor factorilor si frecventele acestora

R: A

82. De cate feluri sunt frecventele?A.absoluteB.continuiC.uniformeD.relativeE.cumulatea. B+Cb. D+Ec. A+D

R: B

83. Care sunt grupele de indicatori pentru caracterizarea variatiei fenomenelor?A. indicatori de dispersieB. indicatori simpliC. indicatori de pozitiiD. indicatori sinteticiE. indicatori cronologicia. A+Bb. B+Dc. D+E

R: B

84. De cate feluri este amplitudinea variatiei?A. numericaB. valoricaC. combinataD. absolutaE. relativa

a. D+Eb. A+Cc. B+E

R: A

Page 17: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

85. Ce reprezinta abaterile individuale?a. abaterile factorilor individuali de la medieb. abaterile unitatilor individuale de la mediec. abaterile mediilor individuale de la media lor

R: C

86. Care sunt dezavantajele indicatorilor simpli ai variatiei?a. nu pot exprima varietatea de caracteristicib. nu pot exprima intreaga variatie a unei caracteristici inregistratec. nu pot exprima intreaga variatie a colectivitatii studiate

R: B

87. Ce avantaje prezinta indicatorii sintetici ai variatiei?a. sintetizeaza intr-o singura expresie numerica intreaga variatie a unei caracteristicib. sintetizeaza partile principale ale variatiei caracteristicic. sintetizeza ceea ce este reprezentativ din variatia caracteristicii

R: A

88. Ce indicatori sintetici ai variatiei exista?A. gradul de imprastiereB. abaterea medie liniaraC. dispersiaD. abaterea medie patraticaE. coeficientul de variatiea. A+B+C+Eb. A+B+C+Dc. B+C+D+E

R: C

89. Cum se calculeaza abaterea medie liniara?a. ca o medie artitmetica simpla din suma abaterilor temenilor seriei de la media lor si

valoare absolutab. ca o medie geometrica din suma abaterilor termenilor individuali de la media lorc. ca o medie a mediilor abaterilor termenilor individuali de la media lor

R: A

90. Cum se calculeaza depresia?a. ca o medie aritmetica patratica a abaterii termenilor fata de mediana lorb. ca o medie aritmetica simpla/ponderata a patratelor abaterilor termenilor fata de

media lorc. ca o medie geometrica a patratelor abaterilor termenilor fata de media lor

R: B

Page 18: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

91. Cum se calculeaza abaterea medie patratica?a. ca o medie patratica din abaterile principalelor variante ale seriei de la media lorb. ca o medie patratica a abaterilor variantelor medii ale serieic. ca o medie patratica din abaterile tuturor variantelor seriei de la media lor

R: C

92. Cum se calculeaza coeficientul de variatie?a. ca un raport intre abaterea medie patratica si nivelul mediu al serieib. ca un raport intre media abaterilor si nivelul minim al serieic. ca un raport intre abaterea medie patratica si nivelul minim al seriei

R: A

93. Care sunt principalele dispersii calculate pentru regula de adunare a dispersiilor?a. dispersia combinatab. dispersia totalac. dispersia de grupa ( partiala )a. A+Bb. B+Cc. A+C

R: B

94. Ce este variatia interquartilica?a. este abaterea dintre cuartila inferioara fata de cea superioarab. este abaterea dintre cuartila superioara si medianac. este abaterea care se inregistreaza intre cuartila inferioara si superioara fata de

mediana

R: C

95. Ce este variatie interdecilica?a. este media aritmetica a abaterii decilelor extreme fata de cuartila centrala a seriei

pentru un numar mare de grupeb. este media aritmetica a abaterilor decilelor extreme fata de cuartila centrala a seriei

pentru un numar mic de grupec. este media aritmetica a abaterilor decielor extreme fata de cuartila centrala a seriei

pentru toate grupele

R: A

96. Ce coeficienti ai aprecierii gradului de asimetrie cunoasteti?a. coeficientul Pearson si Bowleyb. coeficientul Fischer si Bowleyc. coeficientul Pearson, Fischer si Bowley

R: C

Page 19: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

97. In ce consta metoda sondajului in studierea fenomenelor social – economice?a. sudierea intregii colectivitati generalab. studierea unei parti din colectivitatea generalac. studierea unei parti din unitatile individuale

R: B

98. Cum se numeste partea cercetata din colectivitatea totala?A. unitate statisticaB. grupa cercetataC. esantionD. mostraE. sondaj

a. C+D+Eb. A+B+Cc. B+C+E

R: A

99. Care este conditia de baza a realizarii selectiei?a. esantionul studiat sa fie omogenb. esantionul studiat sa fie heterogenc. esantionul studiat sa fie reprezentativ

R: C

100. Cum se calculeaza dispersia colectivitatii generale?a. pe baza abaterilor medii ale seriei fata de media colectivitaii generaleb. pe baza abaterilor nivelurilor individuale ale seriei de la media colectivitaii

generalec. pe baza abaterilor totale ale seriei fata de media colectivitaii generale

R: B

101. Cum se calculeaza dispersia colectivitatii de selectie?a. pe baza abaterilor nivelurilor individuale ale seriei fata de media de selectieb. pe baza abaterilor medii individuale ale serie fata de media de selectiec. pe baza abaterilor totale ale seriei fata de media de selectie

R: A

102. Cum se calculeaza dispersia colectivitatii fata de media de selectie?a. pe baza abaterilor nivelurilor individuale ale seriei fata de selectia medieb. pe baza abaterilor mediei nivelurilor individuale ale seriei fata de colectivitatec. pe baza abaterilor totale fata de media seriei

R: A

Page 20: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

103. Cum se aleg unitatile componente pentru formarea esantionului?A. prin selectia aleatoare ( intamplatoare )B. prin selectia dirijataC. prin selectia solicitataa. A+Bb. B+Cc. A+C

R: A

104. Ce procedee se folosesc la selectia aleatoare?A. procedeul simpluB. procedeul tragerii la sortiC. procedeul tabelului cu numere intamplatoareD. procedeul selectiei mecanicea. A+B+Cb. B+C+Dc. A+C

R: B

105. Ce presupune procedeul tragerii la sorti?a. extragerea intamplatoare a bilelor reprezentativeb. extragerea ordonata a bilelor reprezentativec. extragerea bilelor reprezentative pe grupe

R: A

106. In ce consta procedeul cu numere intamplatoare?a. numerotarea unitatilori cu numere aleatoare si extragerea acestora, trecute apoi in

tabelb. numeroatarea tuturor unitatilor de la 1-N si extragerea a n unitati pe baza unui tabelc. numerotarea unor unitati reprezentative si extragerea unui numar de unitati stabilit

R: B

107. Ce presupune procedeul selectiei mecanice?a. raportarea numarului maxim la numarul minim al unitatilor, rezultatul se adauga la

numarul minim in mod repetatb. scaderea pasului din numarul maxim in mod repetatc. adaugarea pasului la valoarea anterioara

R: A

108. Care sunt caracteristicile selectiei dirijate?A. alegerea unitatilor sa se faca de persoane diferiteB. alegerea unitatilor sa se faca frecvent de aceeasi persoanaC. din fiecare grupa se stabileasca o cota de esantiona. A+B b. B+Cc. A+C

Page 21: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

R: B

109. Ce tipuri de sondaj sunt?A. sondaj selectivB. sondaj simpluC. sondaj mecanicD. sondaj tipic ( stratificat )E. sondaj de seriia. A+B+D+Eb. A+B+C+Dc. B+C+D+E

R: C

110. Cand se foloseste sondajul stratificat?a. in cazul fenomenelor omogeneb. in cazul fenomenelor eterogenec. in cazul fenomenelor mixte

R: B

111. Cand se foloseste sondajul de serie?a. in cazul colectivitatilor compuse din unitati complexe de sine statatoareb. in cazul colectivitatilor compuse din unitati simplec. in cazul colectivitatilor compuse din grupe de unitati

R: A

112. Care sunt indicatorii tipurilor de sondaj?A. eroarea minima de sondajB. eroarea medie de sondajC. eroarea limita admisaD. eroarea maxima de sondajE. volumul esantionului

a. B+C+Eb. A+B+Dc. B+D+E

R: A

113. Ce metode de studiere a interdependentei dintre fenomene exista?A. metoda analizei de regresieB. metoda analizei de corelatieC. metoda analizei de calculatiea. A+Cb. A+Bc. B+C

R: B

Page 22: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

114. Ce este metoda analizei de regresie?a. metoda prin care factorii se interconditioneazab. metoda prin care se explica forma legaturii intre fenomenec. metoda de calculatie a variabilelor

R: B

115. Ce arata metoda analizei de corelatie?a. cat de puternica este legatura dintre variabileb. corelatia variabilelorc. corelatiea factorilor

R: A

116. Ce tipuri de legaturi dintre fenomene exista?A. univocaB. biunivocaC. liniara....D. paralelaE. simpla coincidenta

a. A+B+D+Eb. A+B+C+Dc. B+C+D+E

R: A

117. Care sunt tipurile de metode simple de caracterizare a legaturii dintre variabilele statisticii?A. metoda seriilor neparaleleB. metoda seriilor paraleleC. metoda graficaD. metoda tabelului de corelatie

a. A+C+Db. A+B+Cc. B+C+D

R: C

118. Ce presupune metoda seriilor paralele?a. ordonarea crescatoare sau descrescatoare a valorilor caracteristici independente

prin compararea celor doua serii de dateb. ordonarea crescatoare a valorilor caracteristicii independentec. ordonarea descrescatoare a valorilor caracteristicii independente

R: A

Page 23: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

119. Ce exprima coeficientul de regresie?a. panta dreptei de regresieb. curba de regresiec. linia factorilor de regresie

R: A

120. Prin ce indicatorii se determina calitatea functiei de regresie?A. eroarea medieB. eroarea standardC. coeficientul de eroareD. coeficientul de determinatie

a. B+C+Db. A+B+Cc. A+C+D

R: A

121. Ce presupune ajustarea unei serii statistice?a. inlocuirea termenilor subiectului cu termeni teoreticib. inlocuirea valorilor variabilelor cu termeni teoreticic. inlocuirea termenilor empirici cu termeni teoretici

R: C

122. Ce arata o serie ajustata?a. tendinta de stationare a caracteristiib. tendinta de variatie a caracteristicii reprezentativec. tendinta de multiplicare a caracteristicii reprezentative

R: B

123. Ce este coeficientul de corelatie liniara?

a. un indicator sintetic care masoara intensitatea legaturii dintre variabileb. un indicator sintetic de legaturac. un indicator sintetic de variatie

R: A

124. Cum se apreciaza valoarea coeficientului de corelatie liniara?A. y > 0 - corelatie pozitiva - dar puternicaB. y < 0 corelatie negativa - dar puternicaC. y = 0 corelatie slaba sau lipsaD. y = 1 corelatie negativa

a. A+C+Db. A+B+Cc. B+C+D

R: B

Page 24: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

125. Prin ce se caracterizeaza metodele neparametrice?A. permit masurarea intensitatii unei legaturiB. pe baza unor ranguriC. pe baza unor factoria. A+Bb. B+Cc. A+C

R: A

126. In ce conditii se folosesc metodele neparametrice?A. cand variabilele se exprima prin nominalB. cand variabilele se exprima in cuvinteC. cand variabilele sunt cantitativeD. cand o variabila este cantitativa si alta calitativaE. cand nu se cunoaste forma distributieia. A+B+Cb. C+D+Ec. B+C+D+E

R: C

127. Care sunt metodele neparametrice de corelatie?A. coeficientul de variabilitateB. coeficientul de concordanta FechnerC. coeficientul de corelatie rangurilor SpermanD. coeficientul de asociereE. coeficientul de contingentaa. B+C+D+Eb. A+B+C+Dc. C+D+E

R: A

128. Din ce este formata o serie cronologica?a. din doua siruri de date paraleleb. din doua siruri de date neparalelec. din doua siruri de date convergented. din doua siruri de date divergente

R: A

129. Care sunt proprietatile seriilor cronologice?A. variabilitatea terminalaB. omogenitatea terminalaC. corelatia terminalaD. interdependenta terminalaE. periodicitatea terminalaa. B+C+D+Eb. A+B+D+Ec. A+B+C+D

Page 25: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

R: B

130. Care sunt criteriile de clasificare a seriilor cronologice?A. modul de exprimare al indicatorilorB. modul de calcul al coeficientilorC. timpul la care se refera dateleD. natura procesului statistic pe care il reprezinta

a. A+C+Db. B+C+Dc. C+D

R: A

131. Cum se clasifica seriile cronologice in functie de modul de exprimare al indicatorilor?A. formate din indicatori simpliB. formate din indicatori absolutiC. formate din indicatori relativiD. formate din indicatori medii

a. A+B+Cb. B+C+Dc. A+C+D

R: B

132. Cum se clasifica seriile cronologice in functie de unitatea de timp?A. de intervale de timpB. de intervale de momenteC. de intervale de spatiuD. de intervale variabile

a. A+Bb. B+Cc. C+D

R: A

133. Cum se determina indicatorii seriilor cronologice?A. prin raportare folosind baza aritmeticaB. prin raportare folosind baza fixaC. prin raportare folosind baza in lantD. prin raportare folosind baza de intervale

a. A+Bb. A+Cc. B+C

R: C

Page 26: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

134. Cum se face exprimarea seriilor cronologice?A. in marimi absoluteB. in marimi numericeC. in marimi valoriceD. in marimi variabileE. in marimi relative

a. A+Eb. A+Cc. B+D

R: A

135. Ce sistem de indicatori se folosesc in prelucrarea unei serii cronologice?a. indicatori statisticib. indicatori absolutic. indicatori cronologicid. indicatori relativie. indicatori medii

a. A+B+Db. B+D+Ec. B+C+D

R: B

136. Cum se calculeaza indicii de dinamica cu baza fixa?a. raportand termenii seriei la un termen ales ca baza de comparatieb. raportand termenii sirului la un termen ales in intervalul desemnatc. raportand termenii sirului la un termen ales ca baza de comaparatie

R: A

137. Cum se calculeaza indicii de dinamica cu baza in lant?a. raportand termenii sirului la media termenilorb. raportand termenii sirului la termenul variabilc. raportand termenii seriei la un termen ales ca baza in lant

R: C

138. Ce exprima ritmul de crestere sau descrestere?a. cu cat creste sau scade nivelul intitial fata de cel de bazab. cu cate procente depaseste sau scade nivelul din perioada curenta fata de cel din

perioada de bazac. cu cat creste sau descreste nivelul maxim fata de cel minim

R: B

Page 27: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

139. Care sunt principalele componente ale seriei cronologice?A. trendul sau tendinta generalaB. sezonalitatea C. temporalitateaD. ciclicitateaE. variatia reziduala

a. A+B+C+Eb. A+B+C+Dc. A+B+D+E

R: C

140. Care sunt metodele de calcul ale coeficientului de sezonalitate al seriei cronologice?A. procedeul mediei geometriceB. procedeul mediei aritmeticeC. procedeul mediei mediilorD. procedeul mediei mobileE. metoda celor mai mici patratea. B+D+Eb. B+Cc. A+C+D

R: A

141. In ce consta metoda mediilor aritmetice?a. un raport intre datele sezoniere si media anualab. un raport intre datele trimestriale si media anualac. un raport intre datele lunare si media anuala

R: A

142. Care sunt etapele de calcul in cadrul mediei aritmetice ale seriei cronologice?A. calculul mediilor lunareB. calculul mediilor trimestrialeC. calculul mediilor anualeD. calculul sezonalitatii in marimi absoluteE. stabilirea indicilor de sezonalitatea. B+D+Eb. A+B+Cc. B+C+D

R: A

143. Cum se determina indicele de sezonalitate?a. raport intre media lunara si cea anualab. raport intre media sezoniera si cea anualac. raport intre media trimestriala si cea anualad. raport intre media anuala si cea multianualae. raport intre media mediilor si cea anuala

R: C

Page 28: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

144. Ce sunt seriile teritoriale?a. sunt siruri de valori ale unor caracteristici statistice ordonate in raport cu unitatile

administrativeb. sunt sirui de valori ale unor caracteristici statistice ordonate in raport cu diviziunile

teritorialec. sunt siruri de valori ale unor caracteristici statistice ordonate in raport cu unitatile

administrative sau diviziunile teritoriale de care apartin

R: C

145. Care sunt particularitatile seriilor teritoriale?A. dependenta serieiB. interdependenta serieiC. independenta serieiD. omogenitatea serieiE. simultaneitatea termenilor

a. A+B+Db. C+D+Ec. B+C+E

R: B

146. Care sunt indicatorii seriilor teritoriale?A. indicatorii de nivel si de decalajul absolutB. indicatorii de baza si decalajul relativC. rata de decalaj D. coeficientul repartitiei teritorialeE. coeficientul de concentrare

a. A+B+C+Db. B+C+D+Ec. A+C+D+E

R: C

147. Care sunt metodele de ierarhizare a unitatilor administrative teritoriale?A. metoda rangului B. metoda comparatieiC. metoda distantei relative fata de performanta maximaD. metoda recensamantuluiE. metoda raportului nivelului de trai

a. C+Db. B+Ec. A+C

R: C

Page 29: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

148. Cum se calculeaza indicii statistici?

a. raportul de doua valori ale aceluiasi indicatorb. raportul a doua valori si media indicatoruluic. raportul mediei valorilor si media indicatorilor

R: A

149. Cum se grupeaza factorii de influenta ai indicilor statistici?A. factori cu baza fixa de natura intensivaB. factori cantitativi de natura extensivaC. factori calitativi de natura intensivaD. factori mobili de natura cantitativa

a. B+Cb. A+Bc. C+D

R: A

150. Cum se clasifica indicii statistici?A. indici factoriali si dinamiciB. indici teritorialiC. indici de spatii si timpD. indici ai planuluiE. indici individuali si de grup

a. A+C+D+Eb. B+C+D+Ec. A+B+D+E

R: C

151. Ce reprezinta indicii de grup?a. media indicilor de grupb. media indicilor individualic. media indicilor de variatiid. media indicilor sinteticie. media indicilor analitici

R: B

152. Ce este un indice tip Laspeyres?a. la care ponderile folosite sunt cele din perioada de bazab. la care ponderile folosite sunt cele din perioada curentac. la care ponderile folosite sunt cele din perioada finala

R: A

Page 30: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

153. Ce este un indice tip Paasche?a. a care ponderile de utilizare sunt cele din perioada de bazab. la care ponderile de utilizare sunt cele din perioada curentac. la care ponderile de utilizare sunt cele din perioada intitiala

R: B

154. Ce este un indice tip Fischer?a. este media aritmetica a indicilor de tip Laspeyres si Paascheb. este media aritmetica a indicatorilor de tip Laspeyres si Paaschec. este media geometrica a indicilor de tip Laspeyres si Paasche

R: C

155. Cum se calculeaza indicii de grup?a. ca raport a doi indici individuali b. ca raport a doua mediic. ca raport a doua variabiled. ca raport a doua siruri paralelee. ca raport a doua serii paralele

R: B

156. Cum se calculeaza descompunerea geometrica?a. prin descompunerea indicelui general in produsul indicilor factorialib. prin descompunerea indicelui maxim in produsul indicilor factorialic. prin descompunerea indicelui de grup in suma indicilor factoriali

R: A

157. Cum se calculeaza descompunerea analitica?a. prin descompunerea modificarii relative totale in suma modificarilor relative a

factorilorb. prin separarea modificarii absolute totale in suma modificarilor absolute a

factorilorc. prin separarea modicarilor simple in suma modificarilor medii a factorilor

R: B

158. Care sunt procedeele descompunerii variatiei unui fenomen?A. metoda substitutieiB. metoda substitutiei in lantC. metoda reducerii in lantD. metoda influentei izolate a factorilor

a. B+Db. A+Bc. C+D

R: A

Page 31: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

159. Ce presupune metoda substitutiei in lant?a. anularea factorilor principali si mentinerea celor minimi si maximib. anularea factorilor nereprezentativi si mentinerea celori principalic. anihilarea pe rand a factorilor mentinandu-se numai variatia unui factor

R: C

160. Ce presupune metoda influentei izolate a factorilor?a. modificarea fiecarui factor mentinandu-se unul neschimbatb. modificarea factorilor de baza mentinandu-se factorii curentic. modificarea factorilor curenti si mentinerea celor de baza

R: A

161. Ce semnificatie au agregatele macroeconomice?a. sunt indicatori primari teritorialib. sunt indicatori care exprima rezultatele din economia nationalac. sunt indicatori sintetici ai variabilelor mixte

R: B

162. Care sunt subiectele economice din cadrul economiei nationale?A. gospodariile privateB. firmele si statulC. domeniul publicD. bancileE. strainatatea

a. A+B+C+Eb. A+C+Dc. A+B+D+E

R: C

163. Ce evidentiaza contul 0?A. mijloace fixeB. veniturileC. dimensiuneaD. provenienta bunurilor si utilizarea lorE. cheltuielile

a. A+Bb. C+Dc. D+E

R: B

Page 32: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

164. Ce evidentiaza contul 1?A. productia la nivelul sectoarelorB. productia la nivelul economiei nationaleC. productia la nivelul firmelorD. productia la nivelul bancilor

a. A+Bb. B+Cc. C+DR: A

165. Ce evidentiaza contul 2?a. formarea bunurilor si folosirea lorb. redistribuirea veniturilorc. formarea veniturilor din activitati economice

R: C

166. Ce evidentiaza contul 3?a. redistribuirea generala a cheltuielilorb. redistribuirea generala a veniturilorc. redistribuirea generala a bugetuluid. repartitia primara a veniturilor

R: D

167. Ce evidentiaza contul 4?a. redistribuirea veniturilor si calculul venitului national disponibilb. repartitia primara a veniturilorc. provenienta bunurilor

R: A

168. Ce evidentiaza contul 5?a. provenienta bunurilorb. utilizarea in interiorul tarii a veniturilor disponibilec. redistribuirea veniturilor

R: B

169. Ce evidentiaza contul 6?a. veniturile primareb. cheltuielile generalec. modul cum sunt utilizate mijloacele disponibile pentru acumulare

R: C

Page 33: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

170. Ce evidentiaza contul 7?a. modificarile intervenite in nivelul si structura creantelor si anagajamentelor

financiare ale tariib. modul cum sunt utilizate cheltuielile generalec. modul de constituire a veniturilor nationale

R: A

171. Ce evidentiaza contul 8?a. tranzactii ale rezidentilor in tara noastrab. tranzactii ale nerezidentilor in tara noastrac. tranzactii bancare la nivel nationald. tranzactiile agentilor economici cu alte tari

R: D

172. Care sunt indicatorii macroeconomici?A. produsul intern brut si produsul national brutB. produsul intern net si produsul national netC. veniturile din productia internaD. veniturile din productia interna si externa

a. A+Bb. B+Dc. A+CR: A

173. Ce este Produsul intern brut (PIB)?a. valoarea intregii activitati de productie internab. valaorea intregii activitati de productie interna si externac. masoara valoarea bruta de piata a productiei de bunuri si servicii finale din

interiorul tarii

R: C

174. Cum se calculeaza Produsul intern brut (PIB)?A. prin metoda cumulativaB. prin metoda de productieC. prin metoda cheltuielilorD. prin metoda veniturilorD. prin metoda serviciilor

a. A+B+Cb. B+C+Dc. B+C+E

R: B

Page 34: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

175. In ce consta metoda de productie la calcularea Produsului intern brut (PIB)?a. in masurarea si evidentierea valorilor adugate brute in unitatile din tarab. in cuantificarea valorii adaugate nete si evidentierea in unitatile economicec. in perceperea legata a valorii adaugate a unitatilor economice

R: A

176. In ce consta metoda cheltuielilor la calcularea Produsului intern brut (PIB)?A. in masurarea investitiilor nete si a exportului brutB. in masurarea consumului privat publicC. in masurarea investitiilor bruteD. in masurarea exportului neta. A+C+Db. A+B+Cc. B+C+D

R: C

177. In ce consta metoda veniturilor la calcularea Produsului intern brut (PIB)?a. veniturile primite de proprietarb. veniturile primite de bugetul statuluic. veniturile primite de agentii economici

R: A

178. Ce este Produsul national brut (PNB)?a. valoarea bruta a serviciilor intr-un anb. valoarea bruta a productiilor intr-un anc. valoarea curenta de piata a bunurilor si serviciilor finale produse intr-un an

R: C

179. Cum pot fi exprimati indicatorii intr-o valuta unica in cazul comparatiilor internationale?A. pe baza acumularii valutare anualeB. pe baza cursurilor de schimb oficialeC. pe baza paritatii puterii de cumparare a valutelor tarilor care se compara

a. A+Bb. B+Cc. A+C

R: B

180. In ce consta metoda paritatii puterii de comparare a valutelor tarilor care se compara?a. folosirea unor indici ai preturilor bunurilor materiale si serviciilor din tarab. folosirea unor indici ai preturilor bunurilor materiale si serviciilor din strainatatec. folosirea unor indici ai preturilor bunurilor materiale si serviciilor din tara si

strainatate

R: A

Page 35: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

181. Ce este Balanta de plati externe (B.P.E.)?a. este evidenta datoriilor externeb. este un document ce evidentiaza datoria comerciala externac. este un document statistic in care sunt rezumate tranzactiile economice ale unei tari

R: C

182. Care este structura Balantei de plati externe (B.P.E.)?A. stocul de active financiareB. creanteC. aurul monetarD. cheltuieli speciale de tragere ( DST )E. rezerva valutaraa. A+B+C+Db. B+C+D+Ec. A+C+D+E

R: A

183. Ce este datoria externa?A. totalitatea imprumuturilor nationale B. totalitatea imprumuturilor angajate de guvern in raporturile cu strainatateaC. totalitatea imprumuturilor angajate de persoanele fizice si juridice in raport cu cu strainatateaD. totalitatea imprumuturilor angajate de persoanele rezidente in raport cu strainatatea.

a. B+C+Db. A+C+Dc. A+B+C

R: A

184. Ce presupune tranzactia internationala?a. trRformarea, comercializarea, trRferul sau stingerea unei valori economice in

relatiile unei economii cu restul lumiib. schimburile comerciale import-export ale unei taric. trRferurile bancare intertari

R: A

185. Ce reprezinta rezidentii unei economii?a. persoanele straine prezente intr-o tarab. totalitatea persoanelor fizice si juridice care au interes economic intr-o tarac. persoanele straine care au depozite bancare intr-o tara

R: B

Page 36: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

186. Ce reprezinta nerezidentii unei economii?a. persoanele fizice aflate in afara teritoriului nationalb. persoanele juridice aflate in afara teritoriului nationalc. persoanele fizice si juridice aflate in afara teritoriului national

R: C

187. Ce reprezinta teritoriul economic al unei tari?a. spatiul terestru, aerian si acvatic economic dintr-o tarab. spatiul terestru, aerian, acvatic unde se desfasoara o activitate economica intr-o

tarac. spatiul subteran, terestru, fluvial, maritim si aerian comercial dintr-o tara

R: A

188. Ce este centrul de interes economic?a. este zona centrala nationala economica dintr-o tarab. este plasamentul persoanelor fizice sau juridice care se afla intr-o tarac. este locul unde se conentreaza majoritatea oamenilor de afaceri importanti dintr-o

tara

R: B

189. Cum poate fi soldul Balantei de plati externe (BPE)?A. stabilB. fluctuantC. excedentarD. deficitarE. flexibil

a. A+Bb. B+Cc. C+D

R: C

190. Ce arata ponderea soldului in Produsul intern brut (PIB)?a. procentul de reprezentare a soldului in PIBb. partea stabila si constanta din PIBc. deficitul sau excedentul contului curent fata PIB

R: C

191. Care este limita maxima admisa pentru un dezechilibru al Balantei de plati eterne (BPE) fata de Produsul intern brut (PIB)?a. +/- 10%b. +/- 5%c. +/- 3%d. +/- 15%e. +/- 20 %

R: A

Page 37: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

192. Ce este datoria externa pe termen lung?a. debitele externe rambursabile intr-un anb. debitele externe rambursabile in doi anic. debitele externe care au o perioada de rambursare mai mare de un an

R: C

193. Care sunt componentele datoriei externe pe termen lung?A. datoria externa publicaB. datoria externa garantata publicC. datoria externa privata negarantata publicD. datoria externa a persoanelor juridicea. B+C+Db. A+B+Cc. A+B+D

R: B

194. Ce include datoria externa publica?A. obligatiile externe ale sectorului publicB. obligatiile externe ale agentiilor de statC. obligatiile externe ale persoanelor juridiceD. obligatiile externe ale persoanelor fizicea. A+Bb. B+Cc. C+D

R: A

195. Ce reprezinta datoria externa garantata public?a. datoria guvernamentala externab. datoria statului catre strainatatec. obligatia externa a unui debitor privat care este garantata de o entitate publica

R: C

196. Ce este datoria externa privata negarantata?a. datoria unui debitor privat negarantata de o entitate publicab. datoria externa a unui debitor privat negarantata de o entitate publicac. datoria interna a unui debitor privat extern negarantata de statR: B

197. Care sunt indicatorii datoriei externe?A. ai cuantumului datoriei externeB. ai structurii datoriei externeC. ai efectelor economice si financiare ai datoriei externeD. ai comensurarii datoriei externea. A+B+Cb. B+C+Dc. A+B+DR: A

Page 38: Girlshare.ro Grile Si Raspunsuri La Statistic A

198. Ce este cuantumul datoriei externe?a. este datoria externa pe termen lung si mediu la sfarsitul anului in dolar SUAb. este datoria externa pe termen lung si mediu la sfarsitul anului in Euroc. este datoria externa pe termen lung si mediu la sfarsitul anului in moneda nationalaR: A

199. Care sunt indicatorii structurii datoriei externe?A. calculatia pe tipuri de rata de dobanziB. calculatia pe perioada de scadentaC. calculatia pe tipuri de debitoriD. calculatia pe ramuri economiceE. calculatia pe tipuri de creditoria. A+C+D+Eb. B+C+D+Ec. A+B+D+ER: C

200. Ce evidentiaza efectele financiare ale datoriei externe?a. efortul valutar pentru restituirea imprumuturilor acoperite de la bugetb. efortul valutar pentru restituirea imprumuturilor acoperite de la exporturic. efortul valutar pentru restituirea imprumuturilor acoperite de la comert interior si

exteriorR: B

201. Cum se calculeaza indicele de vulnerabilitate externa?a. ca un raport intre fluxul brut de resurse si rezervele oficiale in valutab. ca un raport intre incasari si plati externec. ca un raport intre fluxul net de resurse si rezervele oficiale in valutaR: C

202. Cum se interpreteaza indicele de vulnerabilitate externa?A. > 0 - rezervele oficiale nu sunt afectateB. < 0 - rezervele oficiale sunt afectateC. = 0 - rezervele oficiale in echilibruD. < / = 0 - rezervele oficiale sunt incertea. A+Cb. A+Bc. B+C

R: B