Rezolvari Econometrie

download Rezolvari Econometrie

of 33

 • date post

  11-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  160
 • download

  9

Embed Size (px)

Transcript of Rezolvari Econometrie

ECONOMETRIE ANUL II SEM. 2 1. n sens larg econometria reprezinta: a) verificarea ipotezelor statistice si cuantificarea estimatiei b) totalitatea modelelor stochastice aleatoare c) investigarea cantitativa a proceselor si fenomenelor economice d) o serie de timp supusa modelarii e) definirea variabilelor economice 2. Econometria este rezultatul interferentei: a) economiei cu logica b) statisticii, matematicii si economiei c) economiei cu stiintele politice d) matematicii cu filozofia e) economiei cu tehnologia 3. Termenul de econometrie a fost introdus de: a) Cobb si Douglas b) Pareto c) Gauss d) Frisch e) Laplace 4. Care din urmatoarele nu au contribuit la cristalizarea si dezvoltarea disciplinei econometrie? a) fizica nucleara b) teoria probabilitatilor n economie c) teoria deciziei d) teoria jocurilor e) metode ale cercetarii operationale 5. Care din urmatoarele nu au contribuit la cristalizarea si dezvoltarea disciplinei econometrie? a) analiza seriilor cronologice b) teoria grafurilor c) teoria jocurilor d) termodinamica e) teoria deciziei 6. Bazele Societatii pentru econometrie au fost puse la 29 dec 1930 n: a) Romnia b) Marea Britanie c) Franta d) Germania e) SUA 7. Modele econometrice au un rol preponderent: a) politic b) predictiv c) incert d) geografic e) tehnic

8. Econometria este considerata disciplina: a) calitativa b) de frontiera c) analogica d) imprecisa e) ce dateaza nca din antichitate 9. Inductia statistica se refera la: a) teoria jocurilor b) teoria deciziei c) verificarea ipotezelor statistice d) teoria probabilitatilor n economie e) coeficientul de elasticitate 10. Estimarea parametrilor regresiei simple sau multiple se realizeaza: a) cu ajutorul coeficientului de elasticitate b) cu ajutorul teoriei stocurilor c) pe baza teoriei jocurilor d) prin metoda celor mai mici patrate e) pe baza teoriei deciziei 11. Ecuatia de regresie nu poate cuprinde: a) variabile endogene b) variabile exogene c) factorul de perturbare d) variabile de ntrziere e) principiul dualismului 12. n ecuatia de regresie de mai jos: Factorul de perturbare este: a) b) c) d) e) ANS: d 13. n ecuatia de regresie de mai jos: a) varibila endogena b) variabila exogena c) variabila de ntrziere d) factorul de perturbare e) factorul de multiplicare 14. n ecuatia de regresie de mai jos:

a) varibila endogena b) variabila exogena c) variabila de ntrziere d) factorul de perturbare e) factorul de multiplicare 15. n ecuatia de regresie de mai jos: a) varibila endogena b) variabila exogena c) variabila de ntrziere d) factorul de perturbare e) factorul de multiplicare 16. Un complex de elemente n interactiune este definitia data de Bertalamffy: a) raportului cauza efect b) unei variabile c) unor expresii matematice d) principiului dualismului e) sistemului 17. Componentele sistemului econometric sunt reprezentate de: a) premise economice b) oferta c) cererea d) elemente si conexiuni e) pretul de vnzare si costul de preductie 18. Care din urmatoarele nu pot fi conexiuni ale unui sistem econometric: a) legaturile cauzale b) legaturile de coordonare a functiilor c) principiul dualismului d) succesiuni sau simultaneitati e) raporturi de subordonare 19. Sistemele econometrice sunt n toate cazurile: a) nchise b) deschise c) optime d) cantitative e) calitative 20. Conceptul de incluziune semnifica faptul ca orice sistem: a) se poate ncadra ntr-o structura mai larga b) are legaturi directe c) are legaturi inverse d) este caracterizat de feed-back e) este caracterizat de autoreglare

21. Stabilitatea unui sistem nseamna: a) autoreglare b) mentinerea starii la iesire, independent de modificarile intrarii c) feed back d) capacitatea unui sistem de a nu produce perturbatii e) independenta de a crea si folosi capacitatea proprie de reglare 22. Legatura inversa (feed back) este capacitatea sistemului a) de a fi autonom b) de a fi stabil c) de a realiza un flux permanent din spatiu dinspre punctual terminus (unde se evidentiaza iesirea) spre dispozitivul de reglare d) de a fi caracterizat de echilibru e) de a fi adaptabil 23. Reglarea unui sistem nu se poate face prin: a) autoreglare b) autoorganizare c) compensare d) dualism e) schimbari aduse n mediul perturbator 24. Relatiile sau conexiunile ntre elementele sistemului econometric nu pot fi: a) materiale b) valorice c) de proprietate d) nchise 25. Legaturile sistemului econometric cu mediul exterior nu se realizeaza cu ajutorul fluxurilor: a) materiale b) cognitive c) energetice d) informationale 26. Spre deosebire de procesele fizice, randamentul procesului de productie este: a) egal cu 1 b) supraunitar c) subunitar d) egal cu 100 e) egal cu 0 27. Randamentul procesului de productie este dat de raportul ntre: a) iesirea utilasi intrare b) timpul mort si timpul active c) feed back si corectii d) previziune si erorile de predictie e) timpul mort si timpul de reglare efectiva

28. Luarea deciziei se bazeaza pe unele din elementele de mai jos: 1. adoptarea deciziei 2. alegerea criteriului de decizie 3. alegerea alternativei de actiune 4. comanda deciziei 5. modificarea deciziei Care din combinatiile de mai jos reprezinta elemente pe care se bazeaza luarea deciziei: a) 1,2 b) 1,3 c) 2,3 d) 2,4 e) 2,5 29. Care din urmatoarele nu reprezinta rezultate n sistemul de productie rational posibil de luat n considerare: a) siguranta n functionare b) cantitatea de produse, lucrari, servicii c) termenul de livrare sau de dare n folosinta d) efecte sociale e) nonprofitul 30. Care din urmatoarele nu reprezinta rezultate n sistemul de productie rational posibil de luat n considerare: a) efectele sociale b) beneficial c) perturbatiile puternice d) respectarea normelor de tehnica a securitatii muncii e) cantitatea de produse, lucrari, servicii 31. Modelul determinist descrie legaturile : a) statistice sau stochastice ntre valorile necomandabile (intrari) si valorile comandabile ( iesiri) aferente sistemului studiat b) functionale dintre elementele necomandabile (intrari) si cele comandabile (iesiri) dintr-un sistem c) optime dintre elementele necomandabile (intrari) si cele comandabile (iesiri) dintr-un sistem d) imposibile dintre elementele necomandabile (intrari) si cele comandabile (iesiri) dintrun sistem e) istorice 32. Modelul econometric descrie legaturile : a) statistice sau stochastice ntre valorile necomandabile (intrari) si valorile comandabile ( iesiri) aferente sistemului studiat b) functionale dintre elementele necomandabile (intrari) si cele comandabile (iesiri) dintrun sistem c) optime dintre elementele necomandabile (intrari) si cele comandabile (iesiri) dintr-un sistem d) imposibile dintre elementele necomandabile (intrari) si cele comandabile (iesiri) dintrun sistem

33. Criteriul de decizie este: a) o relatie matematica ntre mai multi indicatori b) o variabila de raspuns c) o masura cu care se compara ntre ele variantele de actiune, pentru a se alege alternative cea mai buna d) o masura a cheltuielilor de investitii e) capacitatea sistemului econometric de a realiza o legatura inversa (feed back) 34. Criteriul simplu de decizie se aplica atunci cnd: a) exista mai multi indicatori de rezultat b) este identificata o relatie matematica ntre mai multi indicatori de rezultat c) atingerea obiectivului poate fi caracterizata printr-un singur indicator de rezultat d) se ignora cheltuielile e) productia maxima coincide cu costul minim 35. ntr-un criteriu complex de decizie: a) nu exista parametrii necontrolabili b) atingerea obiectivului poate fi caracterizata printr-un singur indicator de rezultat c) se ignora cheltuielile d) se reflecta mai multi indicatori de rezultat e) productia maxima coincide cu costul minim 36. Situatia decizionala econometrica este caracterizata prin reuniunea a trei elemente care se regasesc printre elementele: 1. multimea parametrilor independenti sau a stimulilor care definesc conditiile obiective si alcatuiesc variabilele necontrolabile 2. multimea alternativelor rational posibile sau a reactiilor cu care se raspunde la fiecare stare a conditiilor obiective si care alcatuiesc variabilele controlabile 3. multimea indicatorilor de resultant ce pot fi rational de luat n considerare la alegerea criteriulu de decizie 4. valoarea optima a indicatorilor de rezultat 5. valoarea maxima a indicatorilor de rezultat Care din combinatiile de mai jos caracterizeaza situatia decizionala econometrica: a) 1,2,4 b) 1,2,5 c) 2,3,4 d) 1,2,3 e) 2,3,5 37. O motivatie a introducerii variabilei aleatoare n modelul matematic econometric deriva din: a) legea lui Malthus b) legea lui Pareto c) alegerea criteriului de decizie complex d)variantace asigura productia maxima e) imposibilitatea reproducerii tehnice a fenomenului economic, ci numai bazat pe observatie 38. Eroarea este definita ca: a) diferenta dintre rezultatul masurarii si valoarea reala, adevarata, originara b) suma dintre rezultatul masurarii si valoarea reala, adevarata, originara c) produsul dintre rezultatul masurarii si valoarea reala, adevarata, originara

d) ctul dintre rezultatul masurarii si valoarea reala, adevarata, originara e) radacina patrata a rezultatului masurarii 39. Cauzele aparitiei erorilor n econometrie se regasesc n: a) analiza unor fenomene prea complexe b) insuficienta metodelor de masurare, a celor de analizasi interpretare sau calcul c) utilizarea de modele econometrice n analiza fenomenelor economice d) ponderarea rezultatelor prin grade de importanta e) adoptarea unor decizii de optimizare cu restrictii 40. Erorile econometrice sistematice apar: a) n situatii n care deciziile nu pot fi modificate b) la alegerea unei variante econometrice de actiune din mai multe posibile c) n acelasi sens fata de valoarea medie d) n situatii de programare lineara e) cnd se utilizeaza criterii simple de decizie 41. Erorile accidentale sau ntmplatoare: a) constau ntr-o depasire accentuata a limitelor admisibile b) apar n acelasi sens fata de valoarea medie c) necesita calcule laborio