Licenta 2011- Analiza economico-financiara - · PDF fileAnaliza economico-financiara Licenta...

Click here to load reader

 • date post

  16-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  42
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Licenta 2011- Analiza economico-financiara - · PDF fileAnaliza economico-financiara Licenta...

 • Analiza economico-financiara

  Licenta iulie 2011 - Administrarea afacerilor – Facultatea de Stiinte Economice Blaj

  MULTIPLE CHOICE

  1. Pe baza relatiei: ,T CA

  AC V ⋅= se determina:

  a. viteza de rotatie a capitalului propriu; d. viteza de rotatie a activelor circulante; b. viteza de rotatie a stocurilor; e. rata stabilitatii financiare. c. viteza de rotatie a creantelor;

  2. Echilibrul financiar se realizeaza atunci cand:

  a. trezoreria este negativa; d. fondul de rulment este negativ; b. trezoreria este zero; e. fondul de rulment este zero. c. trezoreria este pozitiva;

  3. Nevoia de fond de rulment poate fi definita ca fiind:

  a. partea din activele circulante care trebuie finantata din fondul de rulment;

  d. acea parte a capitalului permanent ce depaseste valoarea activelor imobilizate si este destinata finantarii activelor circulante;

  b. acea parte a capitalului propriu care finanteaza activitatea curenta;

  e. excedentul activelor circulante peste valoarea datoriilor pe termen lung.

  c. acea parte a capitalului propriu care finanteaza activele imobilizate;

  4. Pe baza relatiei: , totalPasiv

  permanentCapital se determina:

  a. viteza de rotatie a capitalului permanent; d. rata stabilitatii financiare; b. rata lichiditatii curente; e. rata autonomiei financiare. c. rata solvabilitatii generale;

  5. Nevoia de fond de rulment se calculeaza cu relatia:

  a. (Stocuri + creante) – datorii financiare; d. Capital permanent – datorii financiare; b. Capital permanent – active circulante; e. Active circulante – datorii de exploatare

  pe termen scurt. c. (Stocuri + creante) – datorii de exploatare

  pe termen scurt;

  6. Echilibrul financiar se analizeaza cu ajutorul indicatorilor;

  a. fondul de rulment; d. fondul de rulment, necesarul de fond de rulment si trezoreria neta;

  b. necesarul de fond de rulment; e. disponibilul de fond de rulment. c. trezoreria neta;

  7. Fondul de rulment poate fi definit astfel:

  a. acea parte a surselor permanente ce d. acea parte a capitalului permanent ce

 • finanteaza necesitatile permanente; depaseste valoarea activelor imobilizate si este destinata finantarii activelor circulante;

  b. acea parte a capitalului propriu care finanteaza activitatea curenta;

  e. acea parte a capitalului propriu care finanteaza activele imobilizate.

  c. excedentul activelor circulante peste valoarea datoriilor pe termen lung;

  8. Elementele de activ cresc cu 15%, iar datoriile totale cu 5%. Aceasta conduce la:

  a. cresterea fondului de rulment; d. cresterea patrimoniului net; b. cresterea nevoii de fond de rulment; e. diminuarea profitului brut. c. cresterea profitului brut;

  9.

  Pe baza relatiei: Creante (sold mediu) , se determina:

  Rulajul debitor al conturilor de creante (CA) a. raportul de imobilizare a creantelor; d. raportul creante-obligatii; b. rata datoriilor; e. ponderea obligatiilor in totalul datoriilor. c. durata de folosire a surselor atrase;

  10. Activul total creste cu 5, iar datoriile totale cu 20. Aceasta situatie semnifica:

  a. cresterea fondului de rulment; d. diminuarea profitului brut; b. cresterea profitului brut; e. scaderea patrimoniului net. c. cresterea nevoii de fond de rulment;

  11. Situatia fluxurilor de trezorerie prezinta:

  a. veniturile, cheltuielile si rezultatele aferente activitatii de exploatare;

  d. veniturile, cheltuielile si rezultatele dau activitati de finantare;

  b. provenienta lichiditatilor si modul lor de folosire;

  e. veniturile, cheltuielile si rezultatele din activitatile totale ale intreprinderii.

  c. rolul lichiditatilor si echivalentelor de lichiditate la sfarsitul anului;

  12. Ce exprima relatia: ( ) ( )∑∑∑∑ −−− 01111111 cqpqcqpq a. influenta volumului vanzarilor asupra profitului; b. influenta pretului de vanzare asupra profitului; c. influenta structurii cifrei de afaceri asupra profitului; d. influenta costului unitar asupra profitului; e. influenta pretului si costului unitar asupra profitului.

  13. Pe baza relatiei: obligatii de conturilor alcreditor Rulajul

  360mediu) (sold Obligatii ⋅ se determina:

  a. durata de folosire a surselor atrase; b. durata de imobilizare a creantelor; c. raportul creante-obligatii;

 • d. gradul de solvabilitate; e. ponderea obligatiilor in totalul datoriilor.

  14. Pe baza relatiei: , se determina:

  a. rata datoriilor; d. solvabilitatea imediata; b. gradul de indatorare; e. solvabilitatea patrimoniala. c. lichiditatea patrimoniala;

  15. Ce exprima relatia:

  a. modificarea cheltuielilor financiare cu dobanzile; b. modificarea profitului net; c. influenta modificarii soldului mediu al creantelor; d. eliberarea sau imobilizarea de capital; e. influenta modificarii profitului net.

  16. Viteza de rotatie a activelor circulante poate fi exprimata ca:

  1. numar de rotatii; 2. durata in zile; 3. eliberare de capital; 4. imobilizare de capital; 5. sold mediu al creantelor. Raspunsul corect este: a. 1,4,5 b. 2,3,5 c. 1,2,3 d. 1,2,4 e. 1,2

  17. Relatia: exprima:

  a. influenta modificarii soldului mediu al creantelor; b. influenta modificarii stocurilor medii; c. influenta modificarii soldului mediu al activelor circulante; d. influenta modificarii cifrei de afaceri; e. influenta modificarii sduratei in zile.

  18. Rata marjei de securitate se calculeaza cu relatia:

  a. ;

  b. ;

  c. ;

 • d. ;

  e. ;

  19. Echivalentul financiar este asigurat cand rata de acoperire a capitalului investit este:

  a. mai mare de 1; b. între 1-5; c. peste 5; d. egala cu 1; e. intre 5 si 10.

  20. Rata marjei de securitate trebuie sa fie cuprinsa:

  a. intre 90 si 270 zile cifra de afaceri; b. peste 30 zile cifra de afaceri; c. intre 30 si 90 zile cifra de afaceri; d. peste 90 zile cifra de afaceri; e. intre 90 si 180 zile cifra de afaceri.

  21. Ratele de rotatie ale activelor ciclice de exploatare exprima:

  a. termenele de plata a obligatiilor; b. durata creditului comercial; c. conditiile de formare a necesarului de fond de rulment; d. lichiditatea acestora; e. acoperirea capitalului investit.

  22. Trezoreria negativa exprima:

  a. decalajul intre termenul mediu de transformare a stocurilor si creantelor in lichiditati si durata medie de onorare a obligatiilor pe termen scurt;

  b. un excedent monetar al exercitiului financiar; c. soldurile debitoare ale conturilor de disponibilitati si plasamente; d. nevoia de numerar la fondul unui exercitiu financiar acoperita pe seama credetelor de

  trezorerie; e. elemente de la punctele a si d

  23. Ce semnificatie are pentru o firma un necesar de fond de rulment pozitiv:

  a. este o situatie normala; b. este o situatie nefavorabila; c. exista un surplus de nevoi temporare in raport cu sursele temporare; d. existenta unor stocuri fara miscare sau cu miscare lenta; e. angajarea unor datorii de exploatare cu termene de plata mai relaxante.

  24. Cresterea capitalului permanent se realizeaza prin:

  a. sporirea rezultatului exercitiului si a resurselor de capital; b. cresterea capitalului propri ca aport al actionarilor; c. cresterea provizioanelor; d. cresterea datoriilor financiare; e. toate elementele de la punctele a, b, c, d.

 • 25. Fondul de rulment patrimonial exprima, in marime absoluta:

  a. lichiditatea unei firme pe termen scurt; b. echilibrul intre sursele de finantare si utilizarea resurselor financiare; c. scaderea activelor imobilizate; d. un dezechilibru financiar; e. insuficienta utilizarii lichiditatilor.

  26. Sursele de finantare a patrimoniului net sunt formate din:

  a. capitalul social; b. rezerve; c. rezultatul reportat; d. rezultatul exercitiului; e. toate elementele de la a b, c si d.

  27. Firma are o autonomie financiara ridicata in cazul in care capitalul propriu reprezinta:

  a. 33% din totalul resurselor; b. 50% c. intre 33% si 50% d. peste 50%; e. cel putin 66%.

  28. Valoarea minima a ratei stabilitatii financiare, care ofera o stabilitate acceptabila pentru o firma

  industriala este de: a. 50% b. 80% c. 30% d. 60% e. 15%

  29. Care este ecuatia minima de echilibru structural la nivelul unei firme, in conditiile cresterii ratei

  stocurilor? a. ICA < IS b. ICA = IS c. ICA > IS d. ICA IS e. ICA IS

  30. Rata imobilizarilor corporale la nivelul unei firme este influentata de urmatorii factori:

  a. natura activitatii; b. politica de amortizare; c. politica de investitii; d. alegerea contabila intre costul istoric si valoarea justa pentru imobilizarile contabile; e. toate elementele de la punctele a, b, c si d.

  31. La elaborarea bilantului patrimonial (financiar) sunt respectate urmatoarele principii:

  a. evaluarea elementelor patrimoniale la valoarea lor neta; b. ordonarea elementelor de activ in ordine crescatoare a gradului de lichiditate; c. ordonarea elementelor de pasiv in ordine descrescatoare a gradului de lichiditate;

 • d. toate elementele de la punctele a, b si c; e. nici unul din elementele de la punctele a, b si c.

  32. Profitul maxim la