Integrale de suprafata

of 27 /27
140 , , , , , CAPITOLUL 6 INTEGRALE DE SUPRAFAŢĂ 6.1. SUPRAFEŢE PARAMETRIZATE NETEDE Definiţia 6.1.1. Fie D un domeniu (mulţime deschisă şi conexă). Se numeşte pânză parametrizată de clasă , orice funcţie vectorială de clasă . 2 1 C 3 : rD 1 C Dacă notăm cu x, y şi z componentele scalare ale lui r, atunci ( ) , ruv = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) , uv D x uv yuv zuv = , . Ecuaţiile ( ) , x xuv = , ( ) , y y uv = , , ( ) , z zuv = ( ) , uv D se numesc ecuaţiile parametrice ale pânzei r, sau o repre- zentare parametrică a pânzei, iar u şi v se numesc parametrii pânzei. Imaginea directă a domeniului D prin funcţia vectorială r, adică mulţimea ( ) ( ) ( ) ( ) { } , , , , , ; , S xuv yuv zuv uv D = se numeşte suportul (sau urma) pânzei r. În continuare vom folosi câteva notaţii specifice geometriei diferenţiale. Pentru funcţia folosim notaţia vectorială: 3 : rD ( ) ( ) , , ruv xuvi = + r r ( ) , yuv j r ( ) , zuvk + , ( ) , uv D . De asemenea, notăm cu u x x u = , v x x v = , u y y u = etc., cu ( ) , A Auv = ( ) ( ) , , Dyz Duv = = u u v v y z y z , ( ) , B Buv = ( ) ( ) , , Dzx Duv = = u u v v z x z x , ( ) , C Cuv = ( ) ( ) , , Dyz Duv = = u u v v x y x y . u u u u k r r xi yj z u = = + + r r r r r v v v v r i yj zk v = = + + r x r r r r r , 2 2 2 u u u 2 u E r x y = = + + r z , u v u v u v u v F r r xx yy zz = = + + r r şi 2 2 2 v v v G r x y z = = + + r 2 v . Observăm că: u r r × v r = r Ai Bj Ck + + r r r şi 2 2 2 u v r r A B C × = + + 2 r r . Dacă notăm cu ϕ unghiul dintre vectorii u r r şi v r r , atunci ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 1 cos u v u v u v EG F r r rr r r ϕ = = r r rr r r =

Embed Size (px)

Transcript of Integrale de suprafata

 • 140

  , , , , ,

  CAPITOLUL 6

  IINNTTEEGGRRAALLEE DDEE SSUUPPRRAAFFAA

  6.1. SUPRAFEE PARAMETRIZATE NETEDE Definiia 6.1.1. Fie D un domeniu (mulime deschis i conex). Se

  numete pnz parametrizat de clas , orice funcie vectorial de clas .

  2

  1C 3:r D 1C

  Dac notm cu x, y i z componentele scalare ale lui r, atunci ( ),r u v =( ) ( ) ( )( ) ( ),u v Dx u v y u v z u v= , . Ecuaiile ( ),x x u v= , ( ),y y u v= ,

  , ( ),z z u v= ( ),u v D se numesc ecuaiile parametrice ale pnzei r, sau o repre- zentare parametric a pnzei, iar u i v se numesc parametrii pnzei. Imaginea direct a domeniului D prin funcia vectorial r, adic mulimea

  ( ) ( ) ( ) ( ){ }, , , , , ; ,S x u v y u v z u v u v D= se numete suportul (sau urma) pnzei r. n continuare vom folosi cteva notaii specifice geometriei difereniale.

  Pentru funcia folosim notaia vectorial: 3:r D ( ) ( ), ,r u v x u v i= +

  rr( ),y u v j

  r( ),z u v k+ , ( ),u v D .

  De asemenea, notm cu ux

  xu

  =

  , v

  xx

  v

  =

  , uy

  yu

  =

  etc., cu

  ( ),A A u v= ( )( ),,

  D y zD u v

  = = u uv v

  y zy z

  , ( ),B B u v= ( )( ),,

  D z xD u v

  = = u uv v

  z xz x

  ,

  ( ),C C u v= ( )( ),,

  D y zD u v

  = = u uv v

  x yx y

  .

  u u u ukr

  r x i y j zu

  = = + +

  r rr rrv v v v

  ri y j z k

  v

  = = + +

  r xr rr rr

  ,

  2 2 2u u u

  2uE r x y= = + +

  rz , u v u v u v u vF r r x x y y z z= = + +

  r r i

  2 2 2v v vG r x y z= = + +r 2

  v . Observm c:

  urr

  vr =r

  Ai Bj Ck+ +rr r

  i 2 2 2u vr r A B C = + + 2r r

  .

  Dac notm cu unghiul dintre vectorii urr

  i vrr

  , atunci

  ( ) ( )2 2 2 222 21 cosu v u v u vEG F r r r r r r = = r r r r r r

  =

 • 141 CAP. 6 INTEGRALE DE SUPRAFA

  ( )2 2 22 2sinu v u vr r r r A B C 2 2= = = + +r r r r . Aadar avem:

  2 2 2A B C+ + 2EG F= (1) Definiia 6.1.2. O pnz parametrizat de clas se numete neted dac 1C

  2 2 2A B C+ + > 0, ( ),u v D . Pentru o pnz parametrizat neted rezult c ur

  r vrr

  0, ( ),u v D , deci i sunt necoliniari. Fie ur

  rvrr

  ( ),u v D i fie ( ) ( ) ( ), , , , ,M x u v y u v z u v S , punctul corespunztor de pe suportul pnzei r. Planul determinat de vectorii i

  i care trece prin M se numete planul tangent n M la S i are ecuaia: urr

  vrr

  ( )( ) ( )( ) ( )( ), , ,A X x u v B Y y u v C Z z u v + + 0= (2) Normala n punctul M la S (adic perpendiculara pe planul tangent n punctul

  M al suportului S al pnzei) este paralel cu vectorul urr

  vrr

  . Rezult c parametrii directori ai normalei n M la S sunt A, B i C.

  Definiia 6.1.3. O pnz parametrizat se numete simpl, dac

  funcia r este injectiv, adic dac

  3:r D ( ) ( )1 1 2 2,r u v r u v , , oricare ar fi punctele

  ( )1 1,u v D , ( )2 2,u v D , ( ) ( )1 1 2 2, ,u v u v . Exemplul 6.1.1 Fie pnza parametrizat de clas , definit prin: 1C

  ( ) ( ), sin cos , sin sin , cosr u v R u v R u v R u= ( ), , 0, 0,2 2u v D =

  . Ecuaiile

  parametrice sunt:

  ( )

  sin cossin sin

  cos , 0, 0,2 2

  x R u vy R u v

  z R u u v D

  = =

  = =

  Observm c pentru orice ( ),u v D , punctul ( ) ( ) ( )( ), , , , ,x u v y u v z u v verific ecuaia

  2 2 2 2x y z R+ + = , , , . Rezult c suportul acestei pnze este poriunea sferei cu centrul n origine i de raz R, cuprins n primul

  octant. Mai departe avem:

  0x > 0y > 0z > Fig. 1

  cos cosux R u v= cos sinuy R u= sinuz R u, , v =

 • 142

  vsin sin , sin cos , 0v vx R u v y R u v z= = = 2 2sin cosA R u= v , 2 2sin sinB R u v= 2 sin cosu u=, C R 2E R= , , 0F = 2 2sinG R u=

  2 2 2A B C+ + 2 4 2sin 0EG F R u= = > , ( ),u v D . De asemenea, este evident c funcia r este injectiv pe D. Aadar, pnza parame- trizat din acest exemplu este o pnz parametrizat neted i simpl.

  Un caz particular de pnz parametrizat, deosebit de important n aplicaii, este cazul pnzei definit explicit. Mai precis, fie D un domeniu i fie

  o funcie de clas . Notm cu

  2

  :f D 1C fpx

  =

  i cu

  fq

  y

  =

  . Cu ajutorul

  funciei f putem defini urmtoarea pnz parametrizat de clas : 1C3:r D , ( ) ( )( ), , , ,r x y x y f x y= , ( ),x y D .

  Ecuaiile parametrice sunt:

  ( ) ( ), , ,

  x xy yz f x y x y D

  = = = .

  Observm c suportul acestei pnze este graficul funciei f (Fig. 2). Pe de alt parte, avem

  Fig. 2

  ( )( )0 1,

  ,D y z

  A pD x y p q

  = = = ,

  ( )( )

  ,, 1 0

  p qD z xB q

  D x y= = = i

  ( )( )

  1 0,1

  , 0 1D x y

  CD x y

  = = = .

  Deoarece 2 2 2 2 2A B C p q 1 0+ + = + + > , rezult c pnza (3) este neted. De aseme nea, este evident c este o pnz simpl.

  Planul tangent ntr-un punct oarecare ( )( ), , ,M x y f x y are ecuaia: ( )( ) ( )( ) ( ),X x p Y y q Z f x y + + = 0 , iar parametrii directori ai normalei n M sunt ( ), ,1p q .

  Definiia 6.1.5. Dou pnze parametrizate de clas , i

  se numesc echivalente cu aceeai orientare dac exist un difeo-

  morfism

  1C 3:r D 3

  1 1:r D

  1: D D cu proprietile: ( )det , 0J u v > , ( ),u v D i . 1r r= o

 • 143 CAP. 6 INTEGRALE DE SUPRAFA

  Reamintim c este difeomorfism, dac este bijectiv, i

  ( )1C D

  ( )1 1 1C D Dac pe D, spunem c cele dou pnze sunt echivalente cu

  orientri opuse. Funcia se mai numete i schimbare de parametri. Vom nota cu faptul c pnzele r i sunt echivalente. Din Definiia 6.1.4 rezult:

  det 0J > 0 .

  Observm c pnzele din exemplele 6.1.1 i 6.1.2 sunt echivalente cu aceeai

  orientare. ntr-adevr, fie 1: 0, 0,2 2D D

  =

  , definit prin:

  ( ),u v ( )sin cos , sin sinR u v R u v= , ( ),u v D . Rezult c i ( )1C D

  ( ),J u v = 2cos cos sin sin

  sin cos 0cos sin sin cos

  R u v R u vR u u

  R u v R u v

  = > , ( ),u v D . Dac

  presupunem c ( ) ( ),u v u v = , v, atunci rezult c tg tgv = i mai departe c i v v= u u= . Aadar, este injectiv. Pentru a dovedi c este i surjectiv,

  fie , cu proprietatea . Deoarece 1 0u > 1 0v > 2 21 1u v R+ < 22 21 10 1

  u vR+

  < < , rezult

  c exist 0,2

  u

  astfel nct 2 21 1 sin

  u vu

  R+

  = , relaie echivalent cu

  21

  sinu

  R u +

  21 1

  sinv

  R u =

  . Atunci exist 0,2

  v

  astfel nct 1 cossinu

  vR u

  = i

  1 sinsinv

  vR u

  = . n definitiv, am artat c exist ( ),u v D astfel nct

  , , deci 1 sin cosu R u v= 1 sin sinv R u= v ( ) ( )1 1,u v u v= , . De asemenea, este uor de observat c

  ( )2 21 1 11

  1 11

  , arcsin , arctgu v v

  u vr u

  + =

  , ( )1 1 1,u v D , deci . ( )1 1 1C D Pe de alt parte avem:

  ( )( ) ( ) ( ) ( )1 1, , sin cos , sin sin , cos ,r u v r u v R u v R u v R u r u = = = o v ,

 • 144

  ( ),u v D , deci . 1r r Observaia 6.1.2 Orice pnz parametrizat echivalent cu o pnz

  parametrizat simpl sau neted este la rndul su simpl sau neted. ntr-adevr, fie unde 1r r ( ) ( ) ( ) ( )( ), , , , ,r u v x u v y u v z u v= , , ( ),u v D ,

  ( ) ( ) ( ) ( )( )1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, , , , , , , ( )1 1 1,u v Dr u v x u v y u v z u v= i fie 1: D D , ( ) ( ) ( )( ), , , ,u v u v u v = , ( ),u v D , schimbarea de parametri.

  Deoarece i este bijectiv, rezult c dac r1r r= o 1 este injectiv (deci simpl) atunci i r este injectiv (simpl). Pe de alt parte:

  ( ) ( ) ( )1, , , ,x u v x u v u v = , ( ) ( ) ( )1, , , ,y u v y u v u v = ,

  i

  ( ) ( ) ( )1, , ,z u v z u v u v = . innd seama de formulele de derivare a funciilor compuse de dou

  variabile rezult:

  ( )( )( )( )

  ( )( )

  ( )( )

  1 11

  , , ,, , ,

  D y z D y z D DA A

  D u v D u v D u v D u v,,

  = = =

  i analog

  ( )( )1,,

  DB B

  D u v

  = i ( )( )1,,

  DC C

  D u v

  = .

  Aadar, avem:

  ( ) ( )( )2

  2 2 2 2 2 21 1 1

  ,,

  DA B C A B C

  D u v

  + + = + +

  . Cum ( )( )

  2,0

  ,DD u v

  >

  , rezult c

  dac r (respectiv r1) este neted, atunci i r1 (respectiv r) este neted. Definiia 6.1.6 Se numete suprafa parametrizat de clas orice clas

  de echivalen de pnze parametrizate de clas .

  1C1C

  Aadar, este o suprafa parametrizat de clas , dac exist o pnz parametrizat de clas , r : D , astfel nct:

  S 1C1C 2 3

  { 31 :S r D= , pnz neted parametrizat; }1r r . Cum , rezult c r . Suprafaa se numete simpl (respectiv neted)

  dac pnza r care o determin este simpl (neted). Suportul suprafeei , este suportul S al pnzei r care o determin, acelai cu suportul oricrei alte pnze de clas . De regul, vom identifica suprafea su suportul su S.

  1r r S S

  S

  S S

 • 145 CAP. 6 INTEGRALE DE SUPRAFA 6.2. ARIA UNEI SUPRAFEE

  Pentru nceput abordm problema ariei unei suprafee nedete explicit. Fie

  D un domeniu mrginit care are arie i fie 2 :f D o funcie de clas C 1

  pe D . Dac notm cu f

  px

  =

  i

  fq

  y

  =

  , rezult c p i q sunt continue pe D . Fie

  S (respectiv S ) graficul funciei (respectiv :f D :f D ). Aadar,

  ( )( ) ( ){ }, , , ; ,S x y f x y x y D= i ( )( ) ( ){ }, , , ; ,S x y f x y x y D= . Mulimea = S \ S se numete bordura suprafeei S. Dac S este frontiera

  domeniului D, atunci ( )( ) ( ){ }, , , ; ,x y f x y x y C = .

  Fie 1 2: , , , nD D D K o partiie a

  domeniului D i fie ( ,i i )iM x y un punct oarecare din iD . Notm cu punctul corespunztor de pe suprafaa S. Evident are coordonatele

  iP

  iP

  Fig. 1

  ( )( ), , ,i i i ix y f x y . Fie i planul tangent la S n

  punctul i fie iP inr

  versorul normalei la S n , orientat n sus. Dac notm cu

  iP

  i unghiul format de versorul cu

  axa Oz, atunci cos

  inr

  2 2i i

  1

  1i

  p q =

  + +,

  unde ( ),i if

  p xx i

  y

  =

  i ( ),i if

  q xy

  =

  iy .

  Fie poriunea decupat din planul tangent iT i de cilindrul cu generatoarele paralele cu Oz i curba directoare frontiera domeniului iC iD . Deoarece i este unghiul dintre planul i i planul xOy rezult c aria iD = aria ( )cosiT i sau

  aria ( ) 2 21i iT p iq= + + aria ( )iD (1)

  Prin definiie, aria S = aria S = A =0

  lim

  ( )1aria

  n

  ii

  T= . Sensul exact fiind

  urmtorul: Exist A astfel nct > 0, exist + > 0 astfel nct, 1: , , nD D K , partiie a lui D, cu < i () ( ),i i i iM x y D , avem:

 • 146

  ( )1aria

  n

  ii

  A T =

 • 147 CAP. 6 INTEGRALE DE SUPRAFA

  ( ) ( ) ( )( ) ( ){ }, , , , , ; ,S x u v y u v z u v u v D= . Deoarece suprafaa este simpl, rezult c funcia r : D S este bijectiv.

  Mulimea = S \ S se numete bordura suprafeei S. Dac notm cu C frontiera domeniului D, atunci

  ( ) ( ) ( )( ) ( ){ }( ) , , , , , ; ,r C x u v y u v z u v u v C = = . Corespondena dintre C i , n general nu este bijectiv . Suprafaa S se

  numete nchis dac S = S. O suprafa parametrizat nchis nu are bordur. Exemplul 6.2.2 Fie suprafaa parametrizat

  ( ) ( ), sin cos , sin sin , cosr u v R u v R u v R u= , ( ) ( ) ( ), 0, 0,u v D 2 = .

  Fig. 2

  Ecuaiile parametrice sunt:

  ( )( )

  sin cossin sin 0,cos 0,2 .

  x R u vy R u v uz R u v

  = = =

  Observm c ( ) ( )0, 0,0,r v R= , [ ]0,2v . Aadar, imaginea oricrui punct de pe segmentul AE , prin funcia vectorial r, este punctul . n

  mod analog imaginea oricrui punct de pe segmentul

  ( )0,0,P RBF este punctul ( )0,0,P R .

  Pe de alt parte, imaginea oricrui punct M AB EF U va fi un punct de coordonate sinx R u= , y = 0, cosz R u= , [ ]0,u .

  Deoarece 2 2 2 2x y z R+ + = i rezult c imaginea frontierei dome-

  niului D prin funcia vectorial r este meridianul

  0x

  PQP de pe sfera cu centrul n origine i de raz R. Aadar, ( )S r D= este sfera cu centrul n origine i de raz R

  mai puin meridianul PQP .

 • 148

  ( )S r D= este sfera cu centrul n origine i de raz R. Bordura suprafeei S este = S \ S = PQP .

  Definiia 6.2.2 Fie D un domeniu mrginit care are arie i fie 2

  3:r D , ( ) ( ) ( ) ( )( ), , , , , ,r u v x u v y u v z u v= , ( ),u v D . Presupun c ( )1r C D i este injectiv. Fie i 3:r D ( )S r D=( )S r D= . Prin definiie aria S = aria 2 2 2 2

  D DS EG F du dv A B C du dv= = + + (3)

  Observaia 6.2.1 Fie S o suprafa neted explicit: ( ),z f x y= ,

  ( ) 2,x y D , ( )1f C D . n acest caz , , 1A p B q C= = = i din Definiia

  6.2.2 rezult c: aria S 2 21D

  p q dx dy= + + .

  Aadar, n acest caz particular, regsim formula (2) de calcul a ariei unei suprafee. Rezult c Definiia 6.2.2 este generalizarea, pentru suprafee parame- trizate, a noiunii de arie a unei suprafee explicite.

  Observaia 6.2.2 Aria unei suprafee parametrizate nu depinde de parame-

  trizarea aleas. ntr-adevr, fie S o suprafa parametrizat simpl i neted i fie

  , 3:r D ( ) ( ) ( ) ( )( ), , , , , ,r u v x u v y u v z u v= , ( ),u v D, o reprezentare parametri- zat a sa. Dac , 31 1:r D ( ) ( ) ( ) ( )( )1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, , , , , ,r u v x u v y u v z u v= 1 1 1,u v D, ( ) este o alt reprezentare parametric echivalent a lui S, atunci exist un difeo- morfism 1: D D , ( ) ( ) ( )( ), , ,u v u v u v = , , , ( ),u v D i avem

  ( ) ( )( )2

  2 2 2 2 2 21 1 1

  ,,

  DA B C A B C

  D u v

  + + = + +

  .

  Dac n formula (3) facem schimbarea de variabile ( )1 ,u u v= (, )1 ,v u v= obinem

  aria ( )( )( )( )

  1

  12 2 2 2 2 21 1 1 1 1 1 1 1

  , ,, ,D D

  D DS A B C du dv A B C du dv

  D u v D u v

  = + + = + + =

  2 2 2

  DA B C du dv= + + .

 • 149 CAP. 6 INTEGRALE DE SUPRAFA

  Exemplul 6.2.3 S se calculeze aria suprafeei parametrizate

  , , : sin cosS x R u v= sin siny R u v= cosz R u= , ( ), 0, 02 2

  x v D , =

  .

  Aa cum s-a artat n exemplul 6.1.1, n acest caz 2 2 2 2 4 2sinA B C EG F R u+ + = = , deci

  Aria S 2 sinD

  R u du dv= =22 22

  0 0sin

  2R

  R dv u du

  = .

  Din punct de vedere geometric suprafaa S este poriunea din primul octant a sferei, cu centrul n origine i de raz R. Aria ntregii sfere va fi egal cu

  228 4

  2R

  R

  = .

  Exemplul 6.2.4 S se calculeze aria torului. Considerm n planul xOy un cerc de raz a cu centrul n punctul (b,0) unde

  0 < a < b. Torul este suprafaa T care se obine cnd rotim acest cerc, ca un corp rigid, n spaiu n jurul axei Oy. Dac este unghiul din figura 2 i este unghiul de rotire al cercului n jurul axei Oy, atunci ecuaiile parametrice ale torului sunt:

  ( )

  ( )( ) ( ) (

  cos cos: sin , 0,2 0,2

  cos sin

  x b aT y a D

  z b a

  )

  = + = = = +

  .

  Rezult:

  Fig. 2

  sin cosx a = cosy a = sin sinz a =

  ( )cos sinx b a = + 0y =

  ( )cos cosz b a = + 2 2 2 2E x y z a = + + = ;

  0F x x y y z z = + + = ;

  ( )22 2 2 cosG x y z b a = + + = + ( )22 2 cosEG F a b a = + .

  Aria T ( )cosD

  a b a d d = + = ( )2 2 20 0

  cos 4a d b a d a

  + = b .

  Aadar, aria torului este . n cazul particular cnd a = b reobinem aria sferei.

  24 ab

 • 150

  , , , , ,

  6.3. INTEGRALE DE SUPRAFA DE PRIMA SPE Fie S o suprafa parametrizat simpl i neted i fie

  r(u, v) = ( ) ( ) ( )( ) ( ),u v Dx u v y u v z u v , o reprezentare parametric a sa. Presupunem c D este un domeniu mrginit care are arie i c x, y, z ( )1C D . Fie de asemenea, F o funcie real definit pe ( )S r D= i fie 1 2: , , , nD D D K o partiie a lui D. Notm cu ( )iS r D= i i cu ( ), ,i i i iP x y z un punct oarecare din iS .

  Definiia 6.3.1 Se numete integrala de suprafa de prima spe a funciei

  F pe suprafaa S i se noteaz cu ( ), , dS

  F x y z urmtoarea limit

  ( )0 1

  lim arian

  ii

  iF P = S , dac aceast limit exist i e finit.

  (Sensul exact al existenei acestei limite fiind urmtorul: exist L astfel nct > 0, 0 > cu proprietatea c oricare ar fi partiia a lui D cu <

  i oricare ar fi punctele iP S i avem ( )1

  arian

  i ii

  L F P S =

 • 151 CAP. 6 INTEGRALE DE SUPRAFA

  Fie 1 2: , , , nD D D K o partiie oarecare a domeniului D. O astfel de partiie determin o partiie a suprafeei S (mai exact a suprafeei lui S) i anume:

  unde 1 2, , , nS S SK ( )iS r D= i . Fie ( ), ,i i i iP x y z un punct oarecare din ( )i iS r D= i

  fie ( )1

  arian

  n ii

  iF P=

  = S . Dac inem seama de modul de calcul al ariei unei

  suprafee (Definiia 6.2.2), rezult c ( ) ( )21

  , , , d di

  n

  n i i ii D

  F x y z EG F u v u v=

  = .

  Pe de alt parte, din teorema de medie a integralei duble, rezult c exist ( ),i i iD astfel nct

  ( ) ( ) (2 2, d d , ariai

  i i iD

  )EG F u v u v EG F D = .

  Fie, de asemenea ( ),i i iD cu proprietatea c ( ),i i ix x = ( ),i i iy y =, i ( ),i iz z i = . Cu aceste precizri rezult c:

  ( ) ( ) ( ) ( ) (21

  , , , , , , arian

  n i i i i i i i ii

  )iF x y z EG F =

  = D .

  Dac notm cu ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2, , , , , ,G u v F x u v y u v z u v EG F u v= , , ( ),u v D , atunci suma Riemann corespunztoare partiiei , funciei G i punctelor intermediare ( ),i i iD este

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (21

  , , , , , , , , arian

  i i i i i i i i ii

  G F x y z EG F =

  = )D .

  Deoarece G este continu pe D , deci integrabil pe D , rezult c exist ( ) ( )

  0lim ; , , d d

  DG G u v = u v (2)

  Cum F este continu pe ( )S r D= i S este o mulime compact (fiind imaginea mulimii compacte D prin funcia continu r), rezult c F este mrginit pe S . Fie M > 0 astfel nct ( ), ,F x y z M< , ( ), ,x y z S .

  n continuare avem:

  ( ) ( ) ( ) ( )2 21

  ; , , , arian

  n i ii

  G M EG F EG F =

  i i iD .

  Pe de alt parte, funcia 2EG F fiind continu pe mulimea compact D , este uniform continu, deci > 0, 0 > cu proprietatea c oricare ar fi

 • 152

  )punctele ( ) i ( din ,u v ,u v D astfel nct u v < , u v < , rezult c

  ( ) ( ) ( )2 2, ,

  ariaEG F u v EG F u v

  M D

  0. Suprafaa S reprezint emisfera superioar a sferei cu centrul n origine i de raz a. O reprezentare parametric a acestei suprafee este: sin cosx a u v= ,

  , , sin siny a u v= cosz a u= ( ) (, 0, 0,2u v D )2 =

  (Vezi Exemplul 6.1.1).

  innd seama c 2 4 2sinEG F a u = , din Teorema 6.3.1 rezult: ( )d

  Sx y z + + = ( ) 2sin cos sin sin cos sin d d

  Da u v a u v a u a u u v+ + =

  ( )2 23 2 20 0d sin cos sin sin sin cos da u u v u v u u v

  = + + = 2 2 223 2 2

  0 0 0 0sin sin sin cos sin cos da u v u v v u u

  = + u =

  223 3

  0

  sin2

  2u

  a a

  = = .

  Corolarul 6.3.1 Fie ( ): ,S z f x y= , ( ),x y D o suprafa neted explicit,

  unde D este un domeniu mrginit care are arie, iar ( )1f C D . Dac :F S este continu, atunci:

  ( ), , dS

  F x y z = ( ) ( )2 2, , , 1 , d dD

  F x y f x y p q x y x y+ + (5)

  Afirmaia rezult din Teorema 6.3.1 i din observaia c o reprezentare parametric a suprafeei S este: x = x, y = y, z = ( ),f x y , ( ),x y D .

 • 153 CAP. 6 INTEGRALE DE SUPRAFA

  Exemplul 6.3.2 S se calculeze ( )dS

  xy yz zx + + , unde S este poriunea

  din conul 2z x y= + 2 , decupat de cilindrul 2 2 2x y y+ = . Observm c proiecia supra-

  feei S n planul xOy este domeniul 2 2: 2D x y y 0+ . Aadar,

  2 2:S z x y= + , ( ),x y D .

  n continuare avem z

  px

  = =

  2 2

  x

  x y=

  +,

  2

  z yq

  y 2x y

  = =

  + i

  2 21 p q 2+ + = . Din corolarul 6.3.1

  rezult c: I = ( )dS

  xy yz zx + + ( ) 2 2 2 d dD

  xy y x x y x y = + + + .

  Fig. 1 Fig. 2

  Trecnd la coordonate polare: cosx = , siny = , [ ]0, , 0 2sin , obinem:

  2I = ( )2sin 2 2 20 0d sin cos sin cos d

  + + =

  ( )2sin4

  00

  2 sin cos sin cos d4

  = + + =

  ( )5 5 404 2 sin cos sin sin cos d

  = + + = 504 2 sin d

  =

  ( )22064 2

  4 2 1 cos sin d15

  = = .

  Observaia 6.3.2 Dac suprafaa S este neted pe poriuni, adic este o

  reuniune finit de suprafee simple netede, 1

  ii

  S

  ==US cu proprietile: este

  simpl i neted

  iS

  1,i = , dou cte dou nu au puncte interioare comune ( dac i j) i pentru orice i i j i jS S = I ij i jS S = I este o curb neted pe poriuni (n cazul cnd este nevid), atunci

  aria i 1aria i

  iS S

  == ( ) ( )

  1, , d , , d

  iS SF x y z F x y z

  == .

 • 154

  6.4. INTEGRALE DE SUPRAFA DE SPEA A DOUA Pentru a defini integrala de suprafa de spea a doua, trebuie mai nti s

  definim orientarea unei suprafee, problem asemntoare cu orientarea unei curbe. Fie S o suprafa parametrizat neted i fie ( ) ( ) ( ) ( )( ), , , , , ,r u v x u v y u v z u v= ,

  )

  D o reprezentare parametric a sa. n scriere vectorial, ( ,u v( ) ( ) ( ) ( ), , , ,r u v x u v i y u v j z u v k= + +

  rr, ( ),u v D.

  Deoarece suprafaa S este neted, rezult c 0u vr r r

  , pentru orice D. n

  fiecare punct M S, de coordonate

  ( ,u v)( ) ( ) ( ), , , , ,M x u v y u v z u v exist doi versori

  normali la suprafaa S (ortogonali pe planul tangent n punctul M la suprafaa S) i

  anume unde ( )n Mr

  ( )n M =r u v

  u v

  r rr r

  .

  Definiia 6.4.1 Suprafaa S se numete orientabil (sau cu dou fee) dac

  aplicaia M 3( ) :n M S r

  este continu. Este evident c dac aplicaia 3( ) :M n M S

  r este continu, atunci i

  aplicaia este continu. Dac o suprafa este orientabil, atunci orientarea sa (sau desemnarea unei fee a acestei suprafee) revine la alege- rea uneia din cele dou aplicaii continue

  3( ) :M n M S r

  ( )M n M r

  . Aadar, avem dou orientri posibile ale suprafeei S (sau dou fee ale suprafeei S) i anume:

  ( ),S S n+ =r

  care corespunde aplicaiei continue 3( ) :M n M S r

  i ( ),S S n =r

  care corespunde aplicaiei continue 3( ) :M n M S r

  . Desigur, notaia pentru faa

  S+( ),S nr este arbitrar. Putem foarte bine s notm cu ( ),S S n+ =

  r.

  Important este faptul c, odat ales un anumit sens al normalei pentru a desemna o fa a suprafeei, cealalt fa va corespunde sensului opus al normalei. O suprafa neorientabil se mai numete i suprafa cu o singur fa.

  Observaia 6.4.1 Proprietatea aplicaiei 3( ) :M n M S

  r de a fi

  continu, n cazul unei suprafee orientabile, este o proprietate global i se refer la ntreaga suprafa S. Aceasta presupune de pild urmtoarea proprietate: fie

  0M S oarecare fixat i fie C o curb nchis pe suprafaa S care trece prin 0M i care nu ntlnete bordura suprafeei S. S presupunem c am ales un sens pe normala n 0M la S i anume sensul versorului ( )0n M

  r. Deplasnd versorul

  pe curba C, plecnd din ( )n Mr

  0M , revenim n punctul 0M cu aceeai orientare a normalei, adic

 • 155 CAP. 6 INTEGRALE DE SUPRAFA ( )

  00lim ( )

  M MM C

  n M n M

  =r r .

  Exemple. 1. Orice suprafa neted explicit, ( ),z f x y= , ( ),x y D are dou fee i

  anume: faa superioar, care corespunde normalei orientat n sus (care face un unghi ascuit cu direcia pozitiv a axei Oz) i faa inferioar care corespunde normalei orientat n jos.

  Fig. 1

  2. Sfera 2 2 2 2x y z R+ + = are dou fee i anume: faa exterioar care cores-

  punde normalei orientat spre exterior i faa interioar care corespunde normalei orientat spre interior.

  ntr-adevr, pentru orice punct ( ), ,M x y z de pe sfer, versorul normalei

  exterioare n punctul M al sferei este: 1

  ( )n M OMR

  =uuuurr

  .

  Este uor de artat c aplicaia 3( ) :M n M S r

  este continu pe

  ( ){ }2 2 2 2, ,S x y z x y z R= + + = . 3. Fie S o suprafa parametrizat neted i fie ( ) ( ) ( ), , ,r u v x u v i y u v j= + +

  rr

  ( ),z u v k+ , ( D o reprezentare parametric a sa. ),u vPresupunem n plus c r : D S este homeomorfism, adic r este bijectiv

  i bicontinu (r i sunt continue). Atunci S = r(D) este o suprafa orientabil.

  ntr-adevr, aplicaia , unde

  1r

  3( ) :M n M S r

  ( )n M =r u v

  u v

  r rr r

  este continu pe

  S, pentru c este compunerea funciilor continue 1r : S D i

  ( ,u v) u vu v

  r rr r

  : D . 3

 • 156

  4. Un exemplu clasic de suprafa cu o singur fa (neorientabil) este aa-numita banda lui Mbius. Un model al acestei suprafee se obine dac rsucim o bucat de hrtie dreptunghiular ABCD astfel nct punctul A s coincid cu C, iar punctul B cu D.

  Fig. 2 Este uor de observat c dac deplasm versorul normalei la suprafa

  plecnd din E, pe curba nchis de pe suprafa corespunztoare liniei mediane EF, cnd revenim n E, orientarea versorului normalei va fi opus orientrii iniiale a acestuia. Aadar, nu este asigurat continuitatea global a aplicaiei

  3( ) :M n M S r

  , deci suprafaa nu este orientabil. Definiia 6.4.2 Fie S o suprafa parametrizat simpl, neted, orientabil

  i fie ( ) ( ) ( ) ( ), , , ,r u v x u v i y u v j z u v k= + +rr

  , ( ),u v D o reprezentare parametric a sa. Presupunem c D este un domeniu mrginit care are arie i c

  ( )1, ,x y z C D . Fie de asemenea 3:v r o funcie vectorial continu definit prin ( ) ( ) ( ) ( ), , , , , , , ,v x y z P x y z i Q x y z j R x y z k= + +

  rr rr, ( ), ,x y z , unde

  este un domeniu ce conine suprafaa S. Dac notm cu

  3

  ( ),S S n+ =r

  unde

  nr

  = u vu v

  r rr r

  , atunci integrala de suprafa de spea a doua a funciei pe faa S

  a suprafeei S, se definete astfel:

  vr

  +

  ( ) ( ) ( )

  d

  , , cos , , cos , , cos dS S

  S

  Pdydz Qdzdx Rdxdy v n

  P x y z Q x y z R x y z

  +

  + + = =

  = + +

  r r

  (1)

  unde , , sunt unghiurile pe care le face versorul nr

  al normalei la suprafa cu

  direciile pozitive ale axelor de coordonate. Aadar: ( ) ( ), , cos , ,n x y z x y z i= +rr

  ( ) ( )cos , , cos , ,x y z j x y z k + +rr

  , ( ), ,x y z S. Dac ( ),S S n = r

  este cealalt fa a suprafeei S, atunci: ( )d

  S S SPdydz Qdzdx Rdxdy v n Pdydz Qdzdx Rdxdy

  +

  + + = = + + r r

  .

 • 157 CAP. 6 INTEGRALE DE SUPRAFA

  Observaia 6.4.2 Din punct de vedere fizic, integrala de suprafa de spea a doua reprezint fluxul cmpului de vectori v

  r prin faa S+ (respectiv ) a supra-

  feei S. Mai precis, s presupunem c S

  vr

  reprezint cmpul vitezelor particulelor unui fluid n curgere staionar, adic oricare ar fi M , v

  r(M) coincide cu viteza

  particulei de fluid care trece prin M, vitez care depinde de punctul M, dar nu depinde de timp. Atunci d

  Sv n

  +

  r r

  reprezint volumul fluidului care trece n unita-

  tea de timp prin suprafaa S n direcia versorului nr

  , ce definete faa a supra-

  feei S. Dac notm cu

  S+( )( )

  ,,

  D y zA

  D u v= , ( )( )

  ,,

  D z xB

  D u v= i ( )( )

  ,,

  D x yC

  D u v= , atunci A, B, C

  sunt parametrii directori ai normalei la suprafa i 2 2 2

  cosA

  A B C =

  + +,

  2 2 2cos

  B

  A B C =

  + +,

  2 2 2cos

  C

  A B C =

  + +. Alegerea semnului "+" sau ""

  n faa radientului se face n funcie de orientarea normalei la suprafa. innd seama de modul de calcul al integralei de suprafa de prima spe

  rezult:

  ( ) ( ) ( ) ( ){

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )}

  , , , , , ,

  , , , , , , , , , , , , d d

  S DPdy dz Qdz dx Rdx dy P x u v y u v z u v A u v

  Q x u v y u v z u v B u v R x u v y u v z u v C u v u v+

  + + = +

  + +

  (2)

  Exemplul 6.4.1 S se calculeze

  Sxdydz ydzdx zdxdy

  +

  + + , unde este

  faa exterioar a sferei

  S+

  2 2 2 2x y z R+ + + . Ecuaiile parametrice ale sferei sunt:

  sin cossin sincos

  x R u vy R u vz R u

  = = =

  [ ] [ ]0, , 0,2 .u v

  2 2sin cosA R u v= , 2 2sin sinB R u v= 2 2sin cosC R u u=, i 2 2 2 4 2sinA B C R u+ + =

  cos sin cosu v = , cos sin sinu v = , cos cosu = (3) Observm c pentru normala orientat spre exterior trebuie s alegem

  semnul "+" n formulele (3). ntr-adevr, dac 0,2

  u

  punctul corespunztor M

  de pe sfer se afl pe emisfera superioar i normala exterioar va face un unghi ascuit cu axa Oz ( cos cos 0u = > ).

 • 158

  Dac ,2

  u

  , punctul corespunztor

  M de pe sfer se afl pe emisfera inferioar i normala orientat spre exterior va face un unghi optuz cu axa Oz ( cos cos 0u = < ). Din formula de calcul (2) rezult:

  Sxdydz ydzdx zdxdy

  +

  + + =

  ( )2 3 3 2 3 3 2 3 20 0d sin cos sin sin sin cos dv R u v R u v R u u u

  = + + = 3 3

  02 sin 4R udu R

  = = .

  n cazul unei suprafee netede explicit ( ),z f x y= , ( ),x y D, avem A = p,

  B = q, C = 1, unde f

  px

  =

  i

  fq

  y

  =

  .

  2 2cos

  1

  p

  p q

  =

  + +,

  2 2cos

  1

  q

  p q

  =

  + +,

  2 2

  1cos

  1 p q =

  + +.

  Dac S+ este faa superioar a suprafeei, corespunztoare normalei orien- tate n sus, atunci cos > 0 i vom alege semnul "+" n faa radicalului. Pentru faa inferioar , cos < 0 i alegem semnul "" n faa radicalului. S

  Exemplul 6.4.2 S se calculeze

  ( ) ( ) ( )S

  y z dydz z x dzdx x y dxdy

  + + , unde

  S este faa inferioar a conului 2 2 2 : 0x y z z h+ = . Aadar avem:

  2 2:S z x y= + , ( ),x y D , unde

  ( ){ }2 2 2,D x y x y h= + , 2 2x

  px y

  =+

  ,

  2 2

  yq

  x y=

  +, . Deoarece cos < 0, rezult c 2 21 p q+ + = 2

  1cos

  2 =

  ,

  2 2cos

  2

  x

  x y =

  + i

  2 2cos

  2

  y

  x y =

  +.

  ( ) ( ) ( )S

  y z dydz z x dzdx x y dxdy

  + + =

 • 159 CAP. 6 INTEGRALE DE SUPRAFA

  = ( ) ( ) ( )2 2 2 2

  1d

  22 2S

  x yy z z x x y

  x y x y

  + + =

  + +

  ( ) ( )2 2 2 22 2 2 2 222 2Dx y x

  y x y x y x dxdyx y x y

  = + + + + =

  + +

  y

  d 0

  ( ) ( )0

  2 2 sin cosh

  Dy x dxdy = = = .

  6.5. FORMULE INTEGRALE O prim formul integral a fost deja prezentat n Capitolul 5, 5.7 i

  anume formula lui Green, care stabilete legtura ntre integrala dubl pe un dome- niu i integrala curbilinie de spea a doua pe frontiera acestui domeniu. n cele ce urmeaz prezentm alte dou formule: formula Gauss-Ostrogradski, care stabilete legtura ntre integrala tripl i integrala de suprafa i formula Stokes care stabi- lete legtura ntre integrala curbilinie i integrala de suprafa.

  Teorema 6.5.1 (Gauss-Ostrogradski) Fie un domeniu simplu n raport cu cele trei axe de coordonate i

  fie P, Q, R trei funcii reale continue, mpreun cu derivatele lor

  3T

  , ,P Q Rx y z

  pe

  T . Presupunem de asemenea c \S T T= (frontiera lui T) este o suprafa neted pe poriuni. Atunci:

  ( ) ( ) ( ), , , , , ,eT S

  P Q Rdxdydz P x y z dydz Q x y z dzdx R x y z dxdy

  x y z + + = + +

  ,

  unde cu am notat faa exterioar a suprafeei S. eS Demonstraie. Deoarece domeniul este simplu n raport cu axa Oz,

  rezult c exist un domeniu mrginit

  3T 3D , care are arie i dou funcii reale,

  conine pe D proprietatea c ( ) ( ), ,x y x < y , ( ),x y D astfel nct ( ) ( ) ( ) ( ){ }3, , ; , , , ,T x y z x y z x y x y D = < < .

  Notm cu graficul funciei 1S ( ),z x y= , ( ),x y D , cu graficul funciei

  2S

  ( ),z x= y , ( ),x y D i cu suprafaa cilindric lateral, cu genera- toarele paralele cu axa Oz. Observm c suprafaa

  3S

  1 2S S S S3= U U este frontiera

  domeniului T. Ipoteza c S este neted pe poriuni nseamn c ( )1, C D .

 • 160

  Faa exterioar a suprafeei S nseamn faa corespunztoare norma- lei orientate spre exterior. Aceasta nseamn pentru suprafaa , faa inferioar, iar pentru suprafaa , faa superioar. Aadar

  1S

  2S

  Fig. 1

  ( ) ( ) ( )1 2 3e eS S S S += U U . Deoarece pentru faa inferioar a

  suprafeei , unghiul 1S format de normala orientat n jos, cu axa Oz, este optuz, rezult c cos 0 < , deci

  2 2

  1cos

  1x y

  = + +

  .

  Mai departe avem:

  ( )( )

  ( )11

  2 2

  1, , , ,

  1SS

  R x y z dxdy R x y z d

  x y

  =

  + +

  =

  ( )( )2 2

  2 2

  1, , , 1

  1D

  R x y x y dxdyx y

  x y

  = + + + +

  =

  ( ), , ,D

  R x y x y dxdy= (1)

  n mod analog, pentru faa superioar a suprafeei , 2S cos 0 > , deci

  ( )( )2

  , ,S

  R x y z dxdy+

  =

  ( )2 2

  2 2

  1, , , 1

  1D

  R x y x y dxdyx y

  x y

  = + + + +

  =

  ( ), , ,D

  R x y x y dxdy= . (2)

  Pentru faa exterioar a suprafeei cilindrice laterale, cos 0 = , deoarece

  unghiul 2

  = . Rezult c:

 • 161 CAP. 6 INTEGRALE DE SUPRAFA

  ( )( )

  ( )33

  , , , , cos d 0e SSR x y z dxdy R x y z = = (3)

  Aadar avem: ( ) ( )

  ( )( )

  ( )( )

  ( )1 2 3, , , , , , , ,

  e eS S S SR x y z dxdy R x y z dxdy R x y z dxdy R x y z dxdy

  +

  = + + =

  ( ), , ,D

  R x y x y dxdy= ( ), , ,D

  R x y x y dxdy (4)

  Pe de alt parte, din modul de calcul al integralei triple rezult:

  T

  Rdxdydz

  z

  = ( )

  ( ) ( )( )

  ( ),,

  ,,

  , ,x y

  x y

  x yD D x y

  Rdz dx dy R x y z dx dy

  z

  = =

  ( ) ( ), , , , , ,D D

  R x y x y dx dy R x y x y dx dy = (5)

  Din (4) i (5) deducem:

  T

  Rdxdydz

  z

  = ( ), ,

  eSR x y z dxdy (6)

  n mod analog, folosind faptul c domeniul T este simplu i n raport cu axele Oy i Ox deducem:

  T

  Qdxdydz

  y

  = ( ), ,

  eSQ x y z dzdx (7)

  T

  Pdxdydz

  x

  = ( ), ,

  eSP x y z dxdy (8)

  n sfrit, adunnd relaiile (6), (7) i (8) obinem formula Gauss-Ostrogradski:

  T

  P Q Rdxdy dz

  x y z + + =

  ( ) ( ) ( ), , , , , ,eS

  P x y z dydz Q x y z dzdx R x y z dxdy+ + (9)

  Observaia 6.5.1 Printre exemplele de domenii simple n raport cu cele 3

  axe de coordonate amintim: sfera, elipsoidul, paralelipipedul dreptunghic cu muchiile paralele cu axele etc. Fr a intra n detalii, menionm c formula Gauss-Ostrogradski rmne valabil i pentru domenii care sunt reuniuni finite de domenii simple n raport cu cele 3 axe de coordonate, dou cte dou, dintre acestea avnd n comun cel mult suprafee netede pe poriuni. Scriind formula Gauss-Ostrogradski pentru fiecare din domeniile simple , care alctuiesc dome- niul T, adunnd aceste formule i folosind proprietatea de aditivitate a integralei triple i a integralei de suprafa, se obine formula Gauss-Ostrogradski pentru domeniul T. Acest lucru se explic prin faptul c integrala de suprafa, pe o suprafa de intersecie a dou domenii simple vecine, apare n suma din membrul

  iT

 • 162

  drept de dou ori, o dat pe faa superioar i o dat pe faa inferioar, deci contri- buia ei n membrul drept este nul. n felul acesta, n membrul drept rmne numai integrala pe faa exterioar a domeniului T.

  Observaia 6.5.2 innd seama de legtura dintre integrala de suprafa de

  spea a doua i de integrala de suprafa de spea nti, formula Gauss-Ostrogradski se mai scrie:

  T

  P Q Rdxdydz

  x y z + + = ( )

  cos cos cos dS

  P Q R + + (10)

  unde , , sunt unghiurile pe care le face normala exterioar la suprafaa S cu Ox, Oy i Oz.

  Dac notm cu V cmpul vectorial de componente P, Q, R, atunci r

  V Pi Qj Rk= + +rr r r

  i divP Q R

  Vx y

  = + +

  r

  z

  k

  . Fie de asemenea,

  cos cos cosn i j = + +rr rr

  versorul normalei exterioare la suprafaa S. Cu aceste precizri, formula Gauss-Ostrogradski devine:

  divT

  V dxdydz =r

  dS

  V n r r

  (11)

  Sub aceast form, formula Gauss-Ostrogradski se mai numete i formula flux-divergen.

  Exemplul 6.5.1 Folosind formula Gauss-Ostrogradski s se calculeze

  2 2 2

  eSx dydz y dzdx z dxdy+ + , unde este faa exterioar a cubului eS

  ( ){ }3, , ; 0 ,0 ,0T x y z x a y a z a= . Notnd cu ( ) 2, ,P x y z x= , ( ) 2, ,Q x y z y= i ( ) 2, ,R x y z z= , din formula Gauss-Ostrogradski deducem:

  2 2 2

  eSx dydz y dzdx z dxdy+ + = ( )2 2 2

  Tx y z dxdy dz+ + =

  = ( )0 0 0

  2a a adx dy x y z dz+ + =

  2

  0 00

  22

  aa a zdx xz yz dy

  + + =

  2

  0 02

  2a a adx ax ay dy

  = + + =

  2 2

  00

  22 2

  aa y a

  axy a y dx

  + + =

  3 3 22 2 3

  00

  2 22 2 2

  aa a a x

  a x dx a a x a

  = + + = + =

  43 .

 • 163 CAP. 6 INTEGRALE DE SUPRAFA

  Teorema 6.5.2 (Stokes) Fie S o suprafa neted explicit: ( ),z f x y= , ( ),x y D , unde D este un

  domeniu mrginit a crui frontier este o curb neted. Presupunem c

  ( )2f C D i P, Q, R sunt trei funcii de clas pe un domeniu care include suprafaa

  1C 3

  S . Dac notm cu ( )( ) ( ){ }\ , , , ; ,S S x y f x y x y = = bordu- ra suprafeei S, atunci avem:

  Pdx Qdy Rdz

  + + =S

  R Q P R Q Pdydz dzdx dxdy

  y z z x x y+

  + + .

  (ntre sensul de parcurgere al curbei i faa suprafeei pe care se face integrala din membrul drept, exist urmtoarea legtur de compatibilitate*) : dac curba este parcurs n sens trigonometric (respectiv sensul acelor unui ceasornic), atunci integrala din membrul drept se face pe faa superioar (respectiv inferioar) a suprafeei S).

  Demonstraie. Fie [ ]( ), ( ), ,x t y t t a b = = o reprezentare parametric a

  curbei . Atunci ( ), ( )x t y t = = ,

  Fig. 2

  [ ]( ), ( )z f t t = , [ ],t a b este o reprezentare parametric a curbei -bordura suprafeei S.

  innd seama de modul de calcul al integralei duble de spea a doua avem:

  ( ), ,P x y z dx

  =

  ( )0

  ( ), ( ), ( ), ( ) ( )da

  p t t f t t t t = = = ( ), , ,P x y f x y dx

  . (12)

  n continuare, din formula lui Green rezult:

  ( ), , ,P x y f x y dx

  D

  P P fdxdy

  y z y = +

  (13)

  Dac notm f

  px

  =

  i cu

  fq

  y

  =

  , mai departe avem:

  *) n ipoteza c sistemul de coordonate este rectangular drept.

 • 164

  2 22 2

  11

  1

  cos d

  D D

  S S

  P Pdxdy p q dxdy

  y y p qP P

  dxdyy y

  +

  = + +

  + +

  = =

  =

  (14)

  i 2 2

  2 21

  1

  cos d

  D D

  S S

  P f P qdxdy p q dxdy

  z y y p qP P

  dzdxz z

  +

  = + +

  + +

  = =

  =

  (15)

  Din (12), (13) i (15) deducem:

  ( ), ,S S

  P PP x y z dx dzdx dxdy

  z y+ +

  =

  (16)

  n mod analog se arat c:

  ( ), ,Q x y z dy

  =S S

  Q Qdxdy dydz

  x z+ +

  (17)

  i

  ( ), ,R x y z dz

  =S S

  R Rdydz dzdx

  y x+ +

  (18)

  Adunnd relaiile (16), (17) i (18) obinem formula lui Stokes din enunul teoremei.

  Observaia 6.5.3 Formula lui Stokes rmne valabil i pentru suprafee

  care sunt reuniuni finite de suprafee explicite de tipul celei din Teorema 6.4.2, dou dintre acestea avnd n comun arce de curb care sunt poriuni din bordurile orientate ale acestor suprafee. ntr-adevr, scriind formula lui Stokes pentru fiecare

  din suprafeele i adunnd formulele obinute, rezult formula lui Stokes pentru

  suprafaa .

  iS

  1

  p

  ii

  S S=

  =U

  Fig. 3

  Explicaia const n faptul c integrala curbilinie pe o curb de intersecie a dou suprafee vecine intervine n suma din membrul stng de dou ori, cu orientri diferite, deci contribuia sa n aceast sum este nul. n felul acesta n membrul stng apare numai integrala curbilinie pe bordura

 • 165 CAP. 6 INTEGRALE DE SUPRAFA

  suprafeei S. Pe de alt parte este evident c 1 ( )

  .i

  p

  iS S==

  Observaia 6.5.4 innd seama de legtura ntre integrala de suprafa de

  spea a doua i integrala de suprafa de spea nti, formula lui Stokes se mai scrie: Pdx Q dy Rdz

  + + =

  cos cos cos dS

  R Q P R Q Py z z x x y

  = + +

  .

  Dac notm cu V cmpul vectorial de componente P, Q, R, atunci r

  V Pi Qj Rk= + +rr r r

  i rotV =r R Q P R Q P

  i jy z z x x y

  + +

  rk

  r r.

  Fie de asemenea cos cos cosn i j k = + + rr rr

  versorul normalei la suprafaa

  S orientat n sus i fie d r dxi dyj dzk= + +rr rr

  . Cu aceste precizri, formula lui Stokes devine:

  rot dS

  V d r V n

  = r rr r

  .

  Integrala din membrul stng reprezint circulaia cmpului Vr

  de-a lungul curgei , iar integrala din membrul drept reprezint fluxul cmpului prin suprafaa S n sensul normalei orientate n sus.

  rotVr

  Exemplul 6.5.2 Folosind formula lui Stokes s se calculeze

  ( ) ( ) ( )ABC

  z y dx x z dy y x dz

  + + , unde

  A, B, C sunt punctele de coordonate ( ),0,0 ,A a

  ( ) ( )0, ,0 , 0,0,B b C c , . 0, 0, 0a b c> > >Planul determinat de punctele A, B i C are

  ecuaia 1x y za b c

  + + = .

  Observm c triunghiul ABC este bordura

  suprafeei : 1x y

  S z ca b

  =

  , ( ),x y D ,

  unde D este triunghiul (plin) OAB.

  Fig. 4

  Notnd cu P = z y, Q = x z i R = y x, din formula lui Stokes rezult:

 • 166

  ( ) ( ) ( )ABC

  z y dx x z dy y x dz

  + + = ( )2 cos cos cos dS

  + + , unde , ,

  sunt unghiurile pe care le face normala la suprafaa S, orientat n sus, cu axele Ox, Oy i Oz. Cum este ascuit, rezult cos > 0. Pe

  de alt parte avem z c

  px a

  = =

  ,

  cb

  = q i

  2 2 2 2 2 22 2

  2 21a b b c c a

  p qa b

  + ++ + = . Rezult c:

  Fig. 5

  2 2 2 2 2 2cos

  ab

  a b b c c a =

  + +,

  2 2 2 2 2 2cos

  bc

  a b b c c a =

  + +,

  2 2 2 2 2 2cos

  ca

  a b b c c a =

  + +. Cu aceste precizri, rezult:

  ( ) ( ) ( )ABC

  z y dx x z dy y x dz

  + + = ( )2

  Dbc ca ab dxdy bc ca ab

  ab+ + = + + .

  INTEGRALE DE SUPRAFA6.1. Suprafee parametrizate netede6.2. Aria unei suprafee6.3. Integrale de suprafa de prima spe6.4. Integrale de suprafa de spea a doua6.5. Formule integrale