Primitive Integrale Reimann

download Primitive Integrale Reimann

of 29

Embed Size (px)

Transcript of Primitive Integrale Reimann

 • 8/3/2019 Primitive Integrale Reimann

  1/29

  Tema 4

  Primitiva i integrala Riemann. Aplicaii.

  Modulul 4.1 - Primitiva. Aplicaii

  Noiunea de primitiv s-a degajat din aplicaiile matematicii n situaiiconcrete, care const n determinarea modelului matematic al unui proces atuncicnd se d viteza de variaie a acestuia.

  Abstract, problema primitivei se formuleaz astfel: fiind dat funcia derivat' : R RF f I = se cere s se determine funciile : Rf I . Problema

  primitivelor este deci inversa problemei fundamentale a calculului diferenial, caredup cum s-a artat n alt capitol, const n determinarea derivatei unei funcii date.

  Derivarea este un operator care asociaz unei funcii date : Rf I derivata

  sa ' : Rf I , n timp ce determinarea primitivelor (primitivizarea), adic inversaoperaiei unare de derivare, este o funcie multivoc care asociaz unei funcii date

  ': ( )F I F f =R, mulimea funciilorf cu proprietatea 'f F= care este infinit(dup una dintre consecinele teoremei Lagrange).

  Definiia 4.1

  1] Fie I R interval, f : IR. Se numete primitiv a funciei f peI, oricefuncieF:IRderivabil peIi cu proprietateaF' =f peI(F'(x) =f(x), x I).2] Operaia de determinare a unei primitive Fa lui f pe intervalul Ise numete

  operaie de integrare, notat prin simbolul ( )f x dx .3] Funciaf:IRcare admite cel puin o primitiv pe Ise numete funcie cu

  primitive pe Ii mulimea acestor funcii se va nota prin P(I).Teorema 4.1 (Proprieti generale ale primitivelor)

  Fie IR interval i f : IR, atunci au loc afirmaiile:(p1) Dac F este o primitiv a lui f pe I atunci pentru CR, funcia

  F + C este o primitiv a lui f pe I.(p2) Dou primitive oarecare F i G a lui f pe I difer printr-o constant.

  (p3)Primitiva generalsau integrala nedefinit sau antiderivata unei funcii f estedat prin:

  ( ) ( ) { } ( )1 | : primitiv a lui ; ,R Rnot

  f x dx F C F I f C F x C = + = + x I(p4) Integrala nedefinit este inversa aplicaiei de difereniere:

  ( ) ( ) ( )2 dF x F x C = + ( ) ( ) ( )3 d f x dx f x dx = .

  94

 • 8/3/2019 Primitive Integrale Reimann

  2/29

  Demonstraie (p1)Feste primitiv, deciFderivabil cuF' =fi avem: (F+ C)'

  = F' + C' = F' = f, de unde rezult F + C derivabil cu (F + C)' = f F + Cprimitiv.(p2) FieF, G :IRprimitive ale lui fpeI, conform definiiei 1: F, G derivabilecu:F'=f, G' =f peIF' = G'(F G )' = 0 F G = C, CR.

  (p4) Avem: ( ) ( ) ( ) ( ) ( )'

  2dF x F x dx f x dx F x C = = = + i( ) ( ) ( ) ( )

  ' ' 'd f x dx d F x C F x C dx F x C dx = + = + = + = ( ) ( ) ( )' 3F x dx f x dx= = .

  Teorema 4.2 (Operaii algebrice cu primitive)Fie IR interval i f , g : IR cu f , gP(I), atunci au loc proprietile:

  (p5) ( ) , ,R Rd f df f C C = = + (p6) ( ) ; Rd f g df dg f g C C = = + (p7) ( ) ( )d fg gdf fdg gdf fdg = + = +

  Demonstraie n ipotezaf,gdifereniabile (derivabile) peI, avem:( ) ( ) ( ), ,d f df d f g df dg d fg gdf fdg = = = + i dup formula (2) se obin

  imediat proprietile (p5), (p6), (p7).Consecina 4.1

  Fie f, g C1(I) din (p7 ) se obine formula de integrare prin pri , care este ometod de calcul pentru primitive:

  ( )4 fdg fg gdf =

  Consecina 4.2Dac f : IR, fP(I) cu F o primitiv oarecare a sa i ( ) ,x u t t J = este oschimbare de variabil cu u C1(J), atunci din formula de difereniere a funciilorcompuse, avem:

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )5 ' f x dx f u t du t f u t u t dt F u t C = = = + , RC .Demonstraie Fie ( ) ( ) ( ) ( )iF u f u du G t f u t dt = = , atunci avem:

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )' ' ' 'dF u t F u t u t dt f u t u t dt G t = = =

  ( ) ( )F u t G t C = + i este valabilformula de integrare prin schimbare de variabil(5).

  Consecina 4.3Din definiia primitivei, proprietile sale (p4) date prin (2) i (3) din Tabloulderivatelor unor funcii elementare se obine Tabloul primitivelor unor funciielementare(din bibliografie: [6], [10], [11], [14], [16] i manualul de matematic

  pentru clasa a XII a).

  95

 • 8/3/2019 Primitive Integrale Reimann

  3/29

  Tabelul primitivelor uzuale

  { }1

  ; 11. 1

  ln ; 1

  Rx

  x dx C

  x

  +

  = + +

  = ( )

  2 2

  12. ln 0

  2

  dx x aC a

  x a a x a

  = +

  +( )

  2 2

  1 13. arctg arcctg 0

  dx xC x C a

  x a a a a= + = +

  +( )2 2

  2 24. ln 0

  dxx x a C a

  x a= + + +

  +

  ( )2 25. arcsin arccos 0dx x x

  C C aa aa x = + = + ( )

  16. 0, 1 ;

  ln x x x xa dx a C a a e dx e C

  a= + > = +

  7. sin cos ; cos sinxdx x C xdx x C = + = + 8. ln tg ; ln tg

  sin 2 cos 4 2

  dx x dx xC C

  x x

  = + = + +

  9. tg ln cos ; ctg ln sinxdx x C xdx x C = + = + 2 2

  10. ctg ; tgsin cos

  dx dxx C x C

  x x= + = +

  ( ) ( )2 211. 1 ctg ctg ; 1 tg tgx dx x C x dx x C + = + + = + ( )

  22 2 2 212. arcsin 0

  2 2

  x a xa x dx a x C a

  a = + +

  ( )2

  2 2 2 2 2 213. ln 0

  2 2

  x ax a dx x a x x a C a = +

  14. sh ch ; ch sh2 2

  x x x xe e e exdx dx x C xdx dx x C

  += = + = = +

  2 215. th ; cth

  ch sh

  dx dxx C x C

  x x= + = +

  2 2

  sin cos16. sec ; cosec

  cos sin

  x xdx x C dx x C

  x x= + = +

  96

 • 8/3/2019 Primitive Integrale Reimann

  4/29

  217. arcsec arccosec

  1

  dxx C x C

  x x= + = +

  ( )18. 2;

  1Nm

  m m

  dxx C m m

  m x= +

  Observaii.1. Pentru a testa dacF:IReste o primitiv a funcieif:IRpeI; se verificegalitatea:F'(x) =f(x), xI.2. Studiul primitivelor a fost efectuat i n liceu, de aceea vom face unelecompletri, n special prezentnd clasele de funcii reale de o variabil real a cror

  primitive se reduc, prin substituii convenabile, la primitive de funcii raionale.3. Problema existenei primitivelor, nseamn de fapt, pentruf:I RRdeterminarea familiei de funcii P(I). Rspunsul complet la aceast

  problem nu a fost dat nc. Se cunosc rspunsuri pariale.(i) Condiia necesar de existen a primitivelor lui f : IReste ca f s posede

  proprietatea Darboux, deoarece n acest cazfeste o derivat peI(f=F'peI).(ii) Oricefuncie continuf:IRposed primitive peI, (condiie suficient) carese va demonstra n cadrul Integralei Riemann.(iii) Existfuncii discontinue care au primitive.

  Exemplu. ( )1

  sin ; 0,: ,

  0 ; 0

  RR R

  x x f f x x

  x

  = =

  discontinu n x0 = 0 are o

  primitiv F : R R definit prin formula F = G H unde G : R R cu

  ( )2

  cos ; 0,0 ; 0

  Rx x x xG xx

  = =

  i H : R R care este o primitiv a funciei

  continue : RRcu ( )1

  2 cos ; 0,

  0 ; 0

  x x xx x

  x

  = =

  R.

  Avem:

  ( ) ( ) ( )' ' 'F x G x H x= unde ( )1 1

  2 cos sin , 0,'

  0 , 0

  Rx x xG x x x

  x

  + =

  =

  i ( )1

  2 cos , 0,'

  0 , 0

  Rx x xH x x

  x

  = =

  deci ( ) ( )' , RF x f x x= iF

  este o primitiv a luif pe R.4. Metodele de calcul pentru primitive sunt:

  97

 • 8/3/2019 Primitive Integrale Reimann

  5/29

  Tabelul primitivelor imediate ale unor funcii elementare, Metoda transformriloralgebrice i trigonometrice, Metoda integrrii prin pri, Metoda integrrii prinformule de recuren dup n N i Metoda substituiei care se regsesc nconsecina 1, consecina2, consecina 3 i n bibliografie ([6], [10], [11], [14], [16]).5. Vom prezenta clase de funcii reale de o variabil real ale cror primitive sunt

  exprimabile prin combinaii liniare finite de funcii elementare.Primitive de funcii raionale

  Fie f : D R Rcu ( )( )

  ( )[ ]0 0cu ,

  P xf x P Q X

  Q x= R i cu grP0 grQ atunci

  ( )

  ( )( )

  ( )

  ( )[ ]0 0 0cu , ,

  P x P xp x p P Q X

  Q x Q x= + R i grP < gr.Q. Dup o teorem din

  algebr, are loc descompunerea n fracii simple:2

  0 21 20( ) ( ) ( 4 0)( ) ( )

  n

  n n

  A Mx N

  f x p x p qx x x px q

  +

  = + + =

 • 8/3/2019 Primitive Integrale Reimann

  6/29

  2 2 2

  12 2 2 1

  1 2 0 3

  ( )

  [( ) ] ( )

  1 2 3, pentru 2

  (2 1) [( ) ] 2 2

  1;

  n n n

  n nn

  d x dxI

  x x px q

  x nI I n

  n x n

  xI arctg C I x C

  = = + + +

  = + +

  = + = +

  Integrarea funciilor iraionaleIntegrarea funciilor iraionale, se va reduce, prin substituii convenabile, laintegrarea de funcii raionale. Vom folosi notarea R(u, v, w, ) pentru a desemnao funcie raional n variabilele u, v, w, care la rndul lor sunt funcii nx.

  1.1

  1( ,..., )Rp

  p

  mm

  nnx x dx cu1

  1

  ,...,

  ,..., *p

  p

  m m

  n n

  Z

  Ni considerm n = c.m.m.m.c.{n1, n2, , np}.

  Substituia x = tn i dx = ntn-1dt, notnd 111

  ,..., ppp

  mms n s n

  n n= = cu s1, , sp Z,

  obinem:1

  1 1 1

  1( ,..., ) ( ,..., ) ( )R R R

  p

  p p

  mm

  n sn s nx x dx n t t t dt t dt = = cu R1 o funcie raional n t.

  2.1

  1

  [ , ,..., ] unde 0; 0 cu , , , ;R

  p

  p

  mm

  n nax b ax b ax bx dx cx d a b c d

  cx d cx d cx d

  + + + + + + + R*m1,

  ,mpZ, n1, , npN*, i considerm n = c.m.m.m.c.{n1, n2, , np}. Substituia

  1

  2

  ( 0)

  ( )( )

  nn

  nn

  n

  n

  dt ba ct

  ax b a ctt x

  cx d ad bc nt dx dt a ct

  + = =

  + =

  1

  11

  1

  2 2

  ( )[ , ,..., ] , ,..., ( )

  ( )R R R

  p

  pp

  mmn n

  n n ss

  n n

  ax b ax b dt b n ad bc t x dx t t dt t dt

  cx d cx d a ct a ct

  + + = = + + unde

  R2 este o funcie raional n t.

  3. ( )2,R x ax bx c dx+ + cu a, b, c, R, a 0 i = b2 4ac 0.Se vor efectuasubstituiile lui Euler:31. Dac a > 0 substituia este: 2ax bx c x a t + + = i pentru cazul

  2 22

  2( 2 0); 2 ;

  2 ( 2 )

  t c at bt c aax bx c x a t x b t a dx dt

  b t a b t a

  + + + = + = =

  ( )2

  2 2

  2 2 2

  2

  ,2

  2 , ( ) cu o funcie raional n2 2 ( 2 )

  3 3

  R

  R R R

  at bt c aax bx c x ax bx c dx

  b t a

  t c at bt c a at bt c adt t dt t

  b t a b t a b t a

  + + + = + + =

  + +

  = =

  99

 • 8/3/2019 Primitive Integrale Reimann

  7/29

  32. Dac c > 0 substituia este: 2ax bx c xt c+ + = i pentru cazul2

  2 2

  2 2 2

  2( 0); 2 ;

  ( )

  t c b t c bt a cax bx c xt c x a t dx dt

  a t a t

  ++ + = + = =

  ( )2

  2 2

  2

  2 2

  2 2 2 2

  ,

  22 ;( )

  ( ) cu o funcie raional n4 4

  R

  R

  R R

  t c bt a cax bx c x ax bx c dx

  a t

  t c b t c bt a c t c bt a cdt

  a t a t a t

  t dt t

  ++ + = + + =

  + += =

  =

  33. Dac a < 0 i c < 0, iar = b2 4ac < 0 ax2 + bx + c < 0, x R i

  2ax bx c+ + C . Dac = b2 4ac > 0 ax2 + bx + c =a (x -x1)(x- -x2), x1,x2Rix1 x2.

  Avem: 2 21 2 11

  ( )( )( ) ( )

  ( )

  x xax bx c a x x x x x x a

  x x

  + + = =

  i atunci:

  2 21

  1

  ( ), ,( )

  ( )R R

  x xx ax bx c dx x x x a dx

  x x

  + + = este de tip 2 i se face substituia:

  222 1 2 1 2 2 1

  12 2 2 2

  1

  2 ( ); ;

  1 (1 ) 1

  x x t x x t x x x xt x dx dt x x

  x x t t t

  + = = = =

  + + +

  ( )2

  2 1 2 2 1 1 2

  2 2 2 2

  2 ( ), ;

  1 1 (1 )

  ( ) cu o funcie raional n5 5

  R R

  R R

  t x x x x t x xx ax bx c dx t a dt

  t t t

  t dt t

  + + + = = + + +

  =

  4. ( )

  pm n

  x a bx dx+ integrale binome cu a, b R*, m, n, p Q i notm1 1 1

  1 1 1 2 2 2

  2 2 2

  , , unde , ,i , ,m n p

  m n p m n p m n pm n p

  = = = Z N* .

  Teorema 4.3 (P. L. Cebev)

  Primitivele pentru ( )p

  m nx a bx dx+ se pot exprima prin combinaii finite de funciielementare numai n urmtoarele trei cazuri:

  41. p Z; 42.1m

  n

  +Z ; 43.

  1mp

  n

  ++ Z .

  Demonstraie. 41. DacpZ, avem:

  (i)p = 0 ( )1

  1 ( 1)1

  mpm n m xx a bx dx x dx C m

  m

  + + = = +

  + .(ii)p >0

  ( )1

  2

  0 0 1

  nk mp pp

  m n k p k k nk m k p k k

  p p

  k k

  xx a bx dx C a b x dx C a b C

  nk m

  + + +

  = =

  + = = ++ +

  100

 • 8/3/2019 Primitive Integrale Reimann

  8/29

  (iii)p < 0 ( )( )

  1 1

  2 2( , , )Rm nm

  pm nm n

  pn

  xx a bx dx dx x x x dx

  a bx

  + = =+

  de tip 1. i notnd n =

  c.m.m.m.c. {m2, n2} prin substituiaxn = t1

  nx t= ;

  ( )( )

  11

  6

  1 1( ) cu o funcie raional n .6R R

  mp

  m n n

  pn

  x a bx dx t dt t dt t n a bx

  +

  + = =+

  42.pZ i1m

  n

  +Z , atunci

  11

  m

  n

  + Z i prin substituiaxn = tavem:

  ( ) ( )1

  11 mp pm n nx a bx dx t a bt dt n

  +

  + = + din care prin o nou substituie:2

  2 2 2 12,p

  p p pn pz aa bt z a bx z t dt z dzb b

  + = + = = = se obine rezultatul final:

  ( ) ( )2

  1 2

  111

  112

  7

  1 1( )R

  mm p np p p pm n n

  p z ax a bx dx t a bt dt z dz z dz

  n n b b

  ++

  + + = + = =

  R7 o

  funcie raional nz deoarece1

  1m

  n

  + Z ip1 +p2 1 Z.

  43. Dac1

  ,m

  pn

  +Z i

  1mp

  n

  ++ Z se reprezint integrala binom sub forma:

  ( )p p

  n np

  m n m n m np

  n n

  a bx a bxx a bx dx x x dx x dx

  x x+ + ++ = =

  i prima substituie: xn = t

  1

  nx t= ;11 n

  ndx t dt n

  = conduce la:

  ( )1

  11pm

  ppm n n a btx a bx dx t dt n t

  ++ + + =

  ; a doua substituie:

  ( )2

  2 2 2

  2 2

  1

  2

  20 ,

  ( )

  pn p p p

  p pn

  ap za bt a bx az t t z b dt dz

  t x z b z b

  + += = = =

  ( ) 1 22

  11

  12

  8( )R

  mp

  npp pm n

  p

  ap ax a bx dx z dz z dz

  n z b

  ++

  + + = = cu

  11

  mp

  n

  ++ Z ,

  p1 +p2 1 Z i R8 o funcie raional nz.Integrarea funciilor raionale n sinx i cosx

  1. Calculul integralei( )sin , cosR x x dx

  n cazul general cu x (- , ) se faceprintr-o schimbare de variabil: 2

  22 , ,

  2 1x dt

  tg t x arctgt dxt

  = = =+

  ( ) ( )2 2

  2 2 2 2 2

  2 1 2 1sin , cos sin ,cos 2 ,

  1 1 1 1 1 1R R R

  t t t t dt x x x x dx t dt

  t t t t t

  = = = = + + + + +

  cu R1 ofuncie raional n t.

  101

 • 8/3/2019 Primitive Integrale Reimann

  9/29

  2. Dac R (sin x, cos x) este o funcie impar n cos x, avem:( ) 2 2sin ,cos (sin ,cos )cosR x x dx f x x xdx= i prin substituia: sin x= t, cosx dx = dtse

  obine: ( ) 2 2sin ,cos (sin ,cos )cosR x x dx f x x xdx= =

  ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2,1 sin ,cos ,1 2R Rf t t dt x x dx f t t dt t dt = = = cu cu R2 o funcieraional n t.3. Dac R (sin x, cos x) este o funcie impar n sin x, avem:

  ( ) 2 2sin ,cos (sin ,cos )sinR x x dx g x x xdx= i prin substituia: cosx= t,

  -sinx dx = dtrezult: ( ) 2 2sin ,cos (sin ,cos )( sin )R x x dx g x x xdx= = ( ) ( )2 21 , 3Rg t t dt t dt = = cu cu R3 o funcie raional n t.

  4. Dac R (sin x, cos x) este o funcie par n sin x i cos x, avem( ) 2 2sin ,cos (sin ,cos )R x x dx h x x dx= i prin substituia:

  2, ,

  1dt

  tgx t x arctgt dxt

  = = =+

  22 2

  2 2

  1sin , cos

  1 1t

  x xt t

  = =+ +

  se obine rezultatul final:

  ( ) ( ) ( )2

  2 2 2 2

  2 2 2

  1sin , cos sin , cos ,1 1 1 4

  R Rt dt

  x x dx h x x dx h t dt t t t

  = = = + + + cu R4 o funcieraional n t.

  Integrarea funciilor raionale n exponeniale

  Primitivele de forma: ( )1 ,...,R pr ax r axe e dx cu a 0, aR i r1, , rp Q, iar,ii i i

  i

  mr m n

  n= *Z, N i i=1, , p se va nota =c.m.m.m.c.{ n1, , np } i prin

  substituia eax = t , t>0 ln

  ,t dt

  x dx

  a a t

  = = se obine:

  ( ) ( ) ( )1 1,..., ,..., 1R R Rp pr ax r r ax r dt

  e e dx t t t dt a t

  = = cu R1 o funcie raional n t,deoarece r1, , rpZ.

  Integrale de forma ( )( )nP x f x dxFie PnR[X] i f este una dintre funciile elementare

  , , ln , log , arcsin , arccos , ,x x ae a x x x x arctg x arcctg x etc.. Integrala se calculeaz prin

  metoda integrrii prin pri cu scopul de a reduce treptat cu cte o unitate gradulplinomuluiPn: grPn = n (nN). se ntlnesc urmtoarele cazuri:

  1. 1( ) ( ) ' ( ) ( ) ( ) x x x x xn n n n nP x e dx e P x P x e dx e P x Q x e dx= = ( )1 1' i gr 1n n nQ P Q n = = 2. 1 1( ) ln ( ) ln ( ) ( )n n n n

  dxP x xdx Q x x Q x Q x dx

  x+ += = % unde

  ( )( )1 1( ) cu gr 1n n nQ x P x dx Q n+ += = + i ( )nQ x% polinom cu gr nQ%= n.

  3.1

  1 12

  ( )( )arcsin ( )arcsin cu ( ) ( )

  1n

  n n n n

  Q xP x xdx Q x x dx Q x P x dx

  x

  ++ += =

  102

 • 8/3/2019 Primitive Integrale Reimann

  10/29

  polinom de gradul ( n+ 1); se elimin radicalul din ultima integral prin una dintresubstituiile lui Euler. De asemenea, n unele cazuri sunt convenabile substituiiletrigonometrice x = sin t ( x = cos t); d x = cos t dt (d x = -sin t dt);

  2 21 1 sin | cos |x t t = = ;

  ( )2 21 1 cos | sin |x t t = = i se obine integrala unei funcii raionale n sint icost.

  4. 11 12( )

  ( ) ( ) ( ) ( )1

  Rn

  n n n

  Q xP x arctgxdx Q x arctgx dx Q x arctgx x dx

  x+

  + += = + cu R o funcieraional nx i 1( ) ( )n nQ x P x dx+ = polinom.

  5. 11 1

  ( ) ( ) ' ( ) ( ) ( )ln ln ln ln

  x x x x x

  n n n n n

  a aP x a dx P x P x a dx P x Q x a dx

  a a a a = =

  1(gr ( ) 1)nQ x n = .6. Integrale eliptice

  n cazul ( ), ( )R

  nx P x dx grPn = n 3, primitivele nu se pot exprima, n general,prin combinaii finite de funcii elementare i aceast clas de integrale se numescintegrale eliptice. Integralele eliptice pot fi reprezentate sub una dintre formele:

  1.2 2

  12

  ( , ) (0 1)1 sin

  1 1 sin(0, ) ; (1, ) ln

  | cos | 2 1 sin 21 sin

  dtI k t k

  k t

  dt dt t t I t t c I t C tg u

  t tt

  =

  + = + = = = + =

  2.

  2 2

  2 2

  1 3

  ( , ) 1 sin (0 1)

  (0, ) ; (1, ) 1 sin | cos | sin

  E k t k tdt k

  E t t c E t k tdt t dt t C

  =

  = + = = = +

  Funciile I(k, t),E(k, t) se numesc funcii eliptice; integralele de acest tip apar ncalculul lungimii unui arc de elips din plan.7. Integrale care nu se exprim prin combinaii liniare finite de funcii elementare:

  sinx

  dxx (sinusul integral);

  cosxdx

  x (cosinusul integral); lndx

  x

  (logaritmul integral);xe

  dxx (exponenialul integral);

  2xe dx (integrala lui Poisson);2 2cos i sinx dx x dx (integralele lui Fresnel) i integralele eliptice ( ), ( )R nx P x dx gr

  Pn = n 3.Aplicaii.

  1.2 2

  2 2

  ( 1) 1

  1 1x x

  dx dx x arctgx C x x

  + = = +

  + +

  2.2 2

  2 2 2 2 2 2

  cos2 cos sincos sin cos sin sin cos

  x x x dx dxdx dx ctgx tgx c

  x x x x x x

  = = = +

  103

 • 8/3/2019 Primitive Integrale Reimann

  11/29

  ( )2

  2

  2 20; -4

  1 1 23.

  2

  2 4 2 4

  1 2ln ; 0 prin substituia evident ,

  222

  ; 022 2

  ; 0

  a b ac

  bd x

  dx aba a bx xa a a a

  ax b bC x t dx dt

  aax b

  Cax b

  ax barctg C

  dx

  ax bx c=

  + = =

  + + +

  + > + = = + + = + = +

  + + 0 xI

  2 2

  22 4

  dx dx

  ax bx c ba x

  a a

  =+ + +

  i apar dou cazuri a>0 i a 0

  2 22

  2

  12

  2

  2

  1 2

  2 2

  1 ln ; dac 0 (se ia semnul +)2 2 4

  1 1ln ; dac 0 (se ia semnul -)

  2

  bd x

  dx a

  aax bx c bx

  a a

  b bx x C a a aa

  bx ax bx c C

  aa a

  + = =

  + + +

  + + + + > =

  + + + + + 0 i avem

  104

 • 8/3/2019 Primitive Integrale Reimann

  12/29

  32 2 2

  3

  1 12 2arcsin

  22 2

  1 2arcsin

  b bd x xdx a a C

  a aax bx c bx aa a

  ax bCa

  + + = = + =

  + + +

  += +

  2

  2 22

  2

  2sinsin (cos ) 1 cos 1 1 26. ln lnsin sin cos 1 2 cos 1 2 2cos

  2

  1ln ln

  2 2 2

  xdx xdx d x x

  C Cxx x x x

  x xtg C tg C

  = = = + = + =

  +

  = + = +

  ( ) 2

  2 2

  2

  7. '1

  1 (1 ) 1 ln(1 )2 1 2

  xarctgxdx x arctgxdx xarctgx dx

  x

  d xxarctgx xarctgx x C x

  = = =+

  += = + ++

  2

  2 2 2 2 2 2

  2 2

  2 22 2 2 2 2

  2 2 2 2

  2 2 2 2 2

  22 2 2 2 2 2

  8. ( ) '

  ln( )

  ln( )

  2 2

  xa x dx x a x dx x a x dx

  x a

  x a dxx a x dx a x a x

  x a x a

  a x dx a x x a C

  x aa x dx a x x x a C

  + = + = + =+

  += + + = +

  + +

  + + + + +

  + = + + + + +

  ( ) ( ) ( )

  ( ) ( )

  ( )

  2 22

  11 12 2 2 2 2 2

  '

  2 2

  1 12 2 2 2

  1 2 2 2

  0 1 1 22 2

  9.

  1 1

  22 2

  1 2 1; 1

  22

  1 1;

  n nn n n

  n n n nn n

  n nn

  dx x a xdxn I dx x a I

  x a x a x a

  xI a I x dx a I I

  nn x a n x a

  x nI I n

  a nn x a

  dxI x C I arctg C x a a a

  ++ +

  + +

  +

  + = = = +

  + + +

  = + = + + +

  = + + = + = = +

  +

  N,

  105

 • 8/3/2019 Primitive Integrale Reimann

  13/29

  2 2 2

  22

  12

  2 2

  1

  2

  0 1 1 2

  10. ( 1 1)cos

  ( ) cu 21

  1 sin; ln | cos |

  cos

  n n n

  n n

  nn

  n n

  n

  n n

  dxI tg xdx tg x tg x dx tg x I

  x

  tg xtg xd tgx I I n

  n

  tg xI I

  n xI x C I tgxdx dx x C

  x

  = = + = =

  = =

  =

  = + = = = +

  2

  2 2 2 2 2

  2

  2 2

  2 2 2

  2 2 13 1 3 4 211. ln | 2 |

  ( 2)( 1) 2 ( 1) 1

  3 1 1 14 ln( 1) 2

  2 1 1 2 2

  ( caz particular din 10.)( 1)

  x x x xdx dx x

  x x x x x

  xarctgx x arctgx C

  x x

  dxI

  x

  + + + += = + + + + +

  + + + + + +

  =+

  2

  22

  3 2 2

  3 3

  2

  3

  2

  22

  ( 2)1 1 2 22( 1)

  12.2 ( 1)2 2

  1 4 6 4 1 1 3 3

  4 ( 1) 4 4 ( 1)

  1 ( 1) ( 1) 1 1 1 1ln | 1|

  4 4 ( 1) 4 4 4 1

  1 1cu substituiile :

  8 ( 1)

  22 2 ;

  2

  t tx t t t

  dx dt t tx x x

  t t t t t dt dt dt

  t t

  t t t t dt t

  t t

  Ct

  tx x t x x

  ++ + ++= =

  ++ + ++ + + + +

  = = + =+ +

  + + + += + = + +

  + +

  ++

  + + = =

  2

  2

  22 2

  2 2

  2

  2

  2

  2 2 ( 2); ; 1 ;

  ( 1) ( 1) 2( 1)

  2 22 2 ; 2 2

  2( 1)

  1 1 1( 2 2) ln | 1 2 2 |

  4 42 2

  2 3 2 2 2

  8( 1 2 2)

  t t t t dx dt x

  t t t

  t tx x x t x x

  t

  xdx x x x x x x

  x x x

  x x xC

  x x x

  + + += + =+ + +

  + ++ + + = + + =

  ++

  = + + + + + + + + + + +

  + + + +

  + + + +

  106

 • 8/3/2019 Primitive Integrale Reimann

  14/29

  ( )

  12

  1

  31 13 4

  2 4

  34

  3 3 4 3 3 24

  3 43 4 2 3 3

  6 3 7 4 7 44 43 3

  113. 1

  111 1 2 2 1

  134

  1 ( 1) ; 4( 1) 3

  1( 1) 12 ( 1)

  12 12 1212 (1 ) 3 (1 )

  7 4 7

  xdx x x dx

  x

  mp x t

  n

  x t x t dx t t dt

  xdx t t t t dt

  x

  t t dt t t C x x C

  += +

  ++= = = + =

  = = =

  + = =

  = = + = + + +

  Z; Z

  Modulul 4.2 - Integrala Riemann. Aplicaii.

  Noiunea de integral a aprut din nevoia practic de a determina arii ivolume ale unor figuri din plan i corpuri din spaiu, ct i multe consideraii dinfizic.Bazele calculului integraliaplicaiile sale n geometrie, mecanic i fizicau fost dezvoltate n secolul al XVIII lea n lucrrile lui Newton i Leibniz.Definiia riguroas a conceptului de integral a fost dat peste un secol nlucrrile lui Cauchy i Darboux pentru clasa funciilor continue pe un intervalcompact din R. Extinderea integralei pentru funcii discontinue a fost realizat deRiemann i Lebesgue, care au formulat condiii necesare i suficiente de

  integrabilitate pentru funcii reale de o variabil real.Unele probleme speciale din teoria integrabilitii au fost elaborate de Stieltjes iLebesgue care au generalizat conceptul de integral pentru cazul mulimilorabstracte.

  n teoria general a integralei se pun astfel problemele:Se definete o anumit schem S (un procedeuS), prin care putem asocia unoranumite funcii date un numr real, n general, bine determinat. A integra ofuncief: [a, b]R(a, bR, a < b) relativ la schema S, nseamn a determinanumrul real S(f) asociat luif, cu ajutorul schemei precizate S. n mod natural apar

  urmtoarele probleme:I. Care este relaia dintre tipurile de integral considerate ?II. S se determine clase ct mai ample de funcii integrabile.III. S se indice metode, procedee pentru calculul integralelor cnd funcia de

  integrat are o form ct mai general sau o form particular remarcabil(funcii raionale, funcii iraionale etc).

  IV. S se precizeze metodele de calcul aproximativ al integralelor care s fiensoite de o formul de evaluare a erorilor de calcul.

  107

 • 8/3/2019 Primitive Integrale Reimann

  15/29

  Definiia integralei Riemann. Clase de funcii integrabile.

  Fie a, bRcu a < b if: [a, b]R. O divizare a intervalului [a, b], notat , este o mulime finit de puncte ={a =x0

 • 8/3/2019 Primitive Integrale Reimann

  16/29

  3. Dac existIRRcu proprietatea (2) acesta este unic.4. O funcie integrabil Riemann pe [a, b] se va numi funcie R- integrabili

  vom nota prin R[a, b]={f | f : [a, b] R integrabil Riemann} mulimeafunciilorf: [a, b]R, R integrabile.

  Teorema 4.4 (de caracterizare a integrabilitii pe R)

  Fie f : [a, b]R (a, bR; a < b). Funcia f este integrabil Riemann, dac inumai dac, exist IRR cu proprietatea:

  ( ) [ ]

  ( )

  1, un ir de diviziuni cu irul normelor 0 i ,

  (4)irul sumelor integrale Riemann , est e convergent n cu limita

  Dnn nn

  a b

  f

  I

  R

  R

  R

  R

  Demonstraia n bibliografie ([10], [11], [16]).Consecina 4.4.Fie f : [a, b]R o funcie R integrabil, atunci are loc

  afirmaia:

  [ ] ( )(5) , , 1 cu 0 i , ( )D nb

  n n aa b n f f x dx I =R R

  R

  Teorema 4.5 (Condiie necesar pentru integrabilitate)

  Dac f : [a, b]R este o funcie R integrabil, atunci f este mrginit pe [a, b].Demonstraie.

  f integrabil1def

  (2) adevrat i fie =1, atunci exist D([a, b]) a. .

  ( ) ( ) ( ) ( ) [ ]{ }11

  , 1, 2 ' 1 1, , | 1,n

  i i i i

  i

  f I I f x I x x i n =

  + =R R R Fixmj{1, 2, , n} i consederm un sistem de puncte intermediare{ }0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 2 1 1 1 2 1 1, ,..., , , ,..., cu , ,..., , ,..., j j j n j j n + + fixai i

  j arbitrar cu

  j

  [xj-1,

  xj] cu j i. Din (2) pentru j[xj-1,xj] avem:

  (6)( ) ( )

  ( )( ) ( )0 0

  1 1

  1 1 j j j ji j i j

  j

  j j j j

  I f x I f x

  fx x x x

  + + +

  R R

  f este mrginit pe [xj-1, xj] pentru j{1, 2, , n} f este mrginit pe

  [ ] 11

  , ,n

  j j

  j

  a b x x=

  = U .

  Consecina 4.5Dac f : [a, b]R este o funcie nemrginit pe [a, b], atunci

  f nu este R integrabil (condiie suficient).Demonstraia este direct din teorema 4.5.

  Fief: [a, b]Ro funcie mrginit cu m = inf{ f(x)|x [a, b]}, M = sup{ f(x)|x[a, b]}. Dac D([a, b]) pe fiecare interval parial [xi-1, xi] notm: mi (f)= inf

  f(x), cux [xi-1,xi], Mi (f)= supf(x), cux [xi-1,xi] i considerm sumele integraleDarboux:

  109

 • 8/3/2019 Primitive Integrale Reimann

  17/29

  ( ) ( )

  ( ) ( )

  1

  1

  , suma inferioar Darboux

  (7)

  , suma superioar Darboux

  n

  i i

  i

  n

  i i

  i

  s f m x x

  S f M x x

  =

  =

  = =

  Definiia 4.3.

  Fief: [a, b]R mrginit1] Numrul ( )

  [ ],

  supD a b

  s f I

  = se numete integrala inferioar Darboux a funcieif,

  notat: ( )b

  aI f x dx= .

  2] Numrul ( )[ ],

  infD a b

  S f I

  = se numete integrala superioar Darboux a funcieif,

  notat: ( )b

  aI f x dx= .

  3] Funcia mrginitfeste integrabil Darbouxpe [a, b] sauD- integrabil, dac

  prin definiie avem:(8) ( ) ( )

  b b

  Da a

  f x dx f x dx I = = R i ID se numete integrala Darboux a funcieifpe

  [a, b], notat prin acelai simbol ID = ( )b

  af x dx .

  Consecinta 4.6.Din formula (7) i definiia 4.3 rezult n mod direct urmtoarele proprieti alesumelor integrale Darboux:

  [ ]( ) { }

  [ ]{ }

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

  ( ) ( ) ( ) ( ){ } ( )

  [ ]1 2 1

  1 1

  2

  1 1

  3

  4 1 2 1 2 1 2

  ( ) 0 , 2 , 1,2,...,

  ( sup ( ) , )

  ( )

  ( ) max | 1,...,

  ( ) , , cu , ( ) ( ), ( )D

  not

  i i f i i

  n n

  i i i i i

  i i

  i i

  d M m x x M m f i n

  f f x x a b

  d S f s f M f m f x M f m f

  d S f s f M f m f i n b a

  d a b s f s f S f S

  = =

  =

  =

  =

  =

  2

  2 2 1 1

  ( )

  ( ) ( ) ( ) ( )

  f

  S f s f S f s f

  (d5) Dac f este mrginit pe [a, b]

  [ ]1 2 1 21 2

  , , , ( ) ( ), ( ) ( ) ( ) ( )Db b

  a aa b s f S f s f f x dx I I f x dx S f = = (d6)

  Dac f este mrginit pe [a, b] pentru D([a, b]), avem:( )

  ( ) ( )

  ( ) , ( );

  ( ) inf , ; ( ) sup ,

  s f f S f

  s f f S f f

  = =

  .

  Demonstraia propoziiilor (d1) (d6) se face prin calcul direct, folosinddefiniiile semnelor integrale Darboux i Riemann.

  110

 • 8/3/2019 Primitive Integrale Reimann

  18/29

  Observaii:

  1. Cnd rafinm diviziunea , sumele inferioare Darboux cresc i sumeleinferioare superioare Darboux descresc.

  2. Orice sum inferioar Darboux este mai mic sau egal cu orice sumsuperioar Darboux.

  3. Pentru f : [a, b] R s-au definit dou integrale: integrala Riemann iintegrala Darboux i dou tipuri de integrabilitate. Vom dovedi c cele douintegrale i cele dou tipuri de integrabilitate coincid i vom folosi din acestmotiv conceptele de integral definit sau integral i funcieintegrabil pe [a, b].

  Teorema 4.5 (Darboux / pentru caracterizarea integrabilitii)

  Fie f : [a, b] R o funcie mrginit, atunci urmtoarele afirmaii suntechivalente:(i) f este R integrabil; (ii) f este D integrabil;(iii) [ ]0, , a.. ( ) ( ) ;D a b S f s f >

  (iv) [ ]0, 0 a.. , cu ( ) ( ) .D f fa b S s > > < <

  Demonstraia se face pe etape folosind definiiile, teoremele i consecineleprezentate anterior, urmnd schemaI. (i) (ii); II. (iv) (iii); III. (iii) (ii);IV. (ii) (iii); V. (iv) (i); VI. (iii) (iv)i se gsete n bibliografie ([9], [6], [10], [11], [16]).

  Consecina 4.7.

  O funcie mrginit f : [a, b]R este integrabil Riemann, dac i numai dac, f

  este integrabil Darboux i cele dou integrale coincid:( ) ( ) ( )

  notb b b

  a a aI f x dx f x dx f x dx I I = = = = = R D R.

  Teorema 4.6 (Condiie suficient de integrabilitate)

  Dac f : [a, b]R este funcie monoton, atunci f este integrabil pe [a, b].Demonstraie. Presupunem f monoton cresctoare i neconstant. >0

  fixat, considerm D([a, b]) a. .

  ( )( ) ( )f b f a

  < =

  . Pentru [xi-1, xi] c u i {1, 2, ..., n}, avem:

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

  [ ] [ ] [ ]

  11

  1

  1

  ( ) ( ) i atunci

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )

  n

  i i i i i i ii

  n

  i i

  i

  M f m f f x f x S f s f s f M f m f x

  f x f x f b f a f b f af b f a

  =

  =

  = = =

  = < =

  f

  este integrabil dup condiia (iii) din teorema lui Darboux.Teorema 4.7. (Condiia suficient de integrabilitate)

  Dac f : [a, b]R este funcie continu, atunci f este integrabil.

  111

 • 8/3/2019 Primitive Integrale Reimann

  19/29

  Demonstraiefcontinu pe [a, b] feste uniform continu pe [a, b] (TeoremaCantor) i f este mrginit i i atinge marginile pe [a, b] (Teorema lui

  Weierstrass). Fie >0 fixat i funiform continu pe [a, b]def

  >0, ( )

  independent de x a. . x, y [a, b] cu |x - y|< | ( ) ( ) |f x f yb a

  b,

  avem ( ) ( )b a

  a bf x dx f x dx= .

  3. Reciproca afirmaiei f , g R[a, b] f + g R[a, b] n general, nu esteadevrat.Exemplu:

  [ ]

  ( ) [ ] [ ]

  1; 1;, : cu ( ) i g( ) cu , ,

  1; 1;

  avem f +g ( ) 0, i , pentru ,

  R

  R

  x xf g f x x f g a b

  x x

  x x f g a b a b

  = = /

  = +

  Q QR R

  R - Q R - Q

  R R.

  4. Mulimea de funcii integrabile R[a, b] are structura algebric de spaiu liniar nraport cu operaiile uzuale de nmulire i adunare cu scalari reali pentru funciireale de o variabil real.

  Teorema 4.10 (Proprietatea de aditivitate n raport cu intervalul)

  Funcia f : [a, b]R este integrabil pe [a, b] dac i numai dac, c (a, b)funciile 1 2[ , ] i [ , ]f f a c f f c b= = sunt integrabile i are loc formula:

  ( )3b c b

  a a cfdx fdx fdx= + o .

  Demonstraia se obine folosind teorema de caracterizare cu iruri de diviziunicu irul normelor tinznd la zero (teorema 4.4).

  Consecinta 4.9Dac IR este interval i f : [a, b]R este o funcie continu,

  atunci a, b, c I, are loc relaia ( )3b c b

  a a c

  fdx fdx fdx= +

  o .

  Demonstraie. Dac a< b < c avem (3) dup teorema 2. Dac a

 • 8/3/2019 Primitive Integrale Reimann

  21/29

 • 8/3/2019 Primitive Integrale Reimann

  22/29

  | | | | | |b b b b b

  a a a a af dx fdx f dx fdx f dx i cum ( )f x f rezult (7).

  Teorema 4.13 (Teorema I de medie )

  Fie f : [a, b]R cu fR[a, b] i g(x) 0, atunci exist [m, M]

  [ ]

  [ ]

  ( ), ,

  inf ( ), sup ( ) a.. 8 ( ) ( ) ( )b b

  a ax a b x a b

  m f x M f x f x g x dx g x dx

  = = =

  o .

  n particular, dac g(x) = 1, x [a, b], avem:

  ( )8 ' ( ) ( ) ( )b

  af x dx b a a b= i dup (4)

  rezult: ( )( ) ( ) ( ) ( ) *b b b

  a a am g x dx f x g x dx M g x dx . Dac

  ( ) 0 ( ) ( ) 0b b

  a ag x dx f x g x dx= = i pentru [m, M] are loc (8). Dac ( ) 0

  b

  ag x dx >

  , notm [ ],

  b

  a

  b

  a

  fgdx m Mgdx

  =

  i dup (*) rezult (8).

  Consecina 4.12

  Dac f : [a, b]R este continu i gR[a, b] este nenegativ, atunci exist

  [a, b] a. . ( )8 " ( )b b

  a afgdx f gdx= o .

  n particular, dac [ ]( ) 1, ,g x x a b se obine (6).

  Demonstraia este direct. Din ipoteza fcontinu pe [a, b], pentru [m,M], exist [a, b], astfel nctf( ) = (8).

  Teorema 4.14Fie IR interval i f : IR local integrabil pe I. Dac a I este un punct fixati se consider funcia

  (9) F(x) = ( )b

  af t dt , x I atunci F are proprietile:

  (i) F este continu pe I;(ii) F este derivabil n x0I n care f este continu cu F(x0) = = f (x0).

  Demonstraie. (i) Fie x0 I i r >0 fixat, atunci F(x) F(x0) = =[ ]

  0

  00 0, unde ,

  x x x

  a a xfdt fdt fdt x J I J x r x r = = + .

  0 00 0| ( ) ( ) | | | | | sup | ( ) |,

  x x

  x x t J

  F x F x fdt f dt x x f t x J

  = .Considerm >0 i

  0 0 0cu sup | ( ) | | ( ) ( ) | | | , F continu n It J

  f t M F x F x x x x I xM

  = = < < F

  continu pe I.

  115

 • 8/3/2019 Primitive Integrale Reimann

  23/29

  (ii) Fie x0 I ifcontinu n x0 I; pentru >0 exist >0 a. . |f(x) f(x0)| < , xI [x0 - , x0 + ] x I cux x0 ,

  ( )0 0 0

  00 0 0

  0 0 0 0

  ( ) ( ) 1 1 1( ) ( ) [ ( ) ( )]

  x x x

  x x x

  F x F xf x f t dt f x dt f t f x dt

  x x x x x x x x

  = =

  i avem:

  [ ]0 0 0 0 0 0 00 0

  ( ) ( ) 1( ) sup ( ) ( ) , , ;

  F x F xf x f t f x x x x J I x x x x

  x x x x

  < = +

  exist ( )0

  00 0

  0

  ( ) ( )lim ( ) '

  def

  x x

  F x F xf x F x

  x x

  = = F este derivabil nx0I cu F(x0 )=f(x0).

  Consecinta 4.13

  Fie IR interval i f : IR.I) Dac f este o funcie continu pe I, atunci pentru aI fixat, funcia (9)

  ( ) ( ) ,x

  aF x f t dt x I = este derivabil i avem F(x)= f (x), x I, deci fadmite primitive pe I i F este o primitiv a funciei f pe I.

  II) Pentru a, bI i f continu pe I, avem:

  (10) ( ) ( ) ( ) ( )b b

  aaf x dx F x F b F a= = ,

  unde F este o primitiv oarecare a lui f pe I.Demonstraie. I) Afirmaia este o consecin direc a teoremei 6 cazul (ii).

  II) a, bI fixai i F o primitiv a luifpe I, notm: 0 ( ) ( ) ,

  x

  aF F x f t dt x I = = i dup afirmaia I), avem: '0F f= pe I, deci

  0 0( ) 0 ,F F f f F F C C = = = + R.

  Cum 0 0( ) 0 ( ) i avem : ( ) ( ) ( ) ( ) ( ).b

  aF a C F a f x dx F b F b C F b F a= = = = = Observaii.

  1. Dacfdin teorema 6este continu la stnga (la dreapta) n x0I, atunci F estederivabil la stnga (la dreapta) n x0I cu ( ) ( ) ( ) ( )( )

  ' '

  0 0 0 00 0s dF x f x F x f x= = + .2. Consecinta 4.13-I se numete Teorema fundamental a calculului integral.3. Formula (10) este formula Leibniz Newton care este o metod de calcul aintegralei Riemann.

  Metode de calcul ale integralei RiemannIntegrala Riemann poate fi calculat folosind definiia 1 i construind dup

  schema (S) sumele integrale, apoi calculm limita acestora cnd norma divizriitinde la zero; acest metod este mai dificil de aplicat n cazul multor funcii reale.

  Teorema 4.15 (Formula Leibniz - Newton)

  Dac f : [a, b]R este o funcie integrabil i f admite primitive pe [a, b] atuncipentru orice primitiv F a lui f pe [a, b] are loc formula Leibniz-Newton:

  (10) ( ) ( ) ( ) ( )b b

  aaf x dx F x F b F a= = .

  Demonstraie. Pentru D([a, b]), avem

  116

 • 8/3/2019 Primitive Integrale Reimann

  24/29

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 11 1 1

  ( ) ( ) [ ( ) ( )] 'n n n

  i i i i i i i i

  i i i

  F b F a F x F x s f F x x f x x = = =

  = = = =

  ( )1pentru i i ix x din teorema Lagrange aplicat lui F derivabil pe[ ]1i ix x i avem ( )( ) ( ) , F b F a f = ; cum feste integrabil, aplicnd teorema 1

  (de caracterizare a funciilor integrabile): ( ) ( )

  0( ) ( ) , cu 0 i ( ) ( ) lim , ( )

  n n n nn

  b

  na

  F b F a f F b F a f f x dx = = = .

  Consecina 4.14Dac f : [a, b]R este o funcie derivabil cu f funcie integrabil pe [a, b],

  avem: ( ) ( )b

  afdx f b f a= .

  Demonstraia rezult din teorema 4.4 pentru F =f pe [a, b].Teorema 4.16 (Formula de integrare prin pri)

  Fie f , g : [a, b]R cu f , g C1([a, b]), atunci are locformula de integrare prinpri:(11) ' '

  b bb

  aa afg dx fg f gdx= .

  Demonstraie. Dinf,g C1([a, b]) (fg) =fg+g feste o funcie continupe [a, b] i dup consecina 7 (i) admite primitive i este integrabil, deci se

  aplic formula de calcul (10): ( ) 'b b

  aafg dx fg = , dar

  ( ) ' ( ' ') ' ' ( ) ' 'b b b b b bb

  aa a a a a afg dx f g fg dx f gdx fg dx fg f gdx fg dx= + = + = +

  ' 'b bb

  aa afg dx fg f gdx= . Teorema 4.17 (Formula schimbrii de variabil (I))

  Fie f : [a, b]R o funcie continu, atunci pentru orice : [, ][a, b] cu C1([a, b]) are locformula schimbrii de variabil (I):

  (12) [ ]( ) ( ) '( )b b

  a af x dx f t t dt = .

  Demonstraie. Pentrufcontinu pe [a, b], fie F o primitiv a sa i cum F, sunt derivabile, atunci F : [ , ] Reste derivabil cu.

  [ ] [ ]( ) '( ) ( ' )( ) '( ) ( )( ) '( ) ( ) '( ), ,F t F t t f t t f t t t = = = o o o . Funcia (f ) este integrabil i (F ) continu pe [ , ], admite primitive, deci:

  ( ) [ ] ( ) ( )

  ( ) ( )

  [ ]' [ ] [ ] i din ( ) ' ( ) '

  ( ) ' ( ) [ ( )] '( )b

  a

  F dt F F F F F f

  f dt F F f x dx f t t dt

  = = =

  = =

  o o o o o

  o

  Teorema 4.18 (Formula schimbrii de variabil (II))

  Dac f : [a, b]R este continu pentru orice : [, ][a, b] bijectiv i cu -1 C1([a, b]) are locformula schimbrii de variabil (II):

  117

 • 8/3/2019 Primitive Integrale Reimann

  25/29

  (13) [ ]( )

  1

  ( )( ) ( ) '( ) [ ( )']( )

  b

  a f x dx f t t dt f x dx

  = = o .

  Demonstraie. Cum este bijectiv i -1 : [a, b] [ , ] este bijectiv ide clas C1([a, b]) atunci f : [a, b] R este continu i avem:

  ( ) ( )1 1

  1 1

  ( ) ( )( )

  1 1 1

  ( )( ) ( )

  ( )( ) ' ( ) '( ) ( )b

  af t dt f dx f x dx f x dx

  = = =

  o o o o (13).

  Observaii.

  1. Formula (12) se numete prima fomul de schimbare de variabil nintegral undex = (t), t[ , ] i C1([a, b]), iara = ( ), b = ( ). Sealege convenabil funcia astfel nct integrala din membrul doi al formulei (12)s fie mai simpl sau chiar din tabelul primitivelor unor funcii elementare.2. Formula (13) se numete a doua formul de schimbare de variabil i pentru

  x = (t) strict cresctoare avem: ( )= a, ( ) = b i cum[ ] [ ], , fa b R, iar este inversabil cu -1C1([a, b]), atuncif este

  continu if( -1) integrabil pe [a, b].3. Denumirea de formula (I) i (II) de schimbare de variabil n integral esteconvenional; de fapt avem o singur formul de schimbare de variabil i maimulte moduri de aplicare a acestei formule n calcule.4. Din necesitatea de a folosi integralele Riemann n aplicaii concrete este uneori

  suficient s se cunoasc o valoare aproximativ a integralei ( )b

  af x dx cu o eroare

  dat orict de mic. n acest scop, vom enuna fr demonstraie, teoremele careindic metodele de calcul aproximativ al integralelor.

  Teorema 4.19 (Formula dreptunghiurilor)

  Fie f : [a, b]R cu f C2([a, b]) i ( )ii

  x a b an

  = + cu i {0, 1, 2, ..., n},

  1

  1 2

  ni i

  n

  i

  x xb aS f

  n

  =

  + =

  atunci Sn aproximeaz ( )b

  af x dx cu o eroare:

  (14)2 2( ) ( )

  ' ; ( ) '4 4

  b

  n n na

  b a b aE f f x dx S E f

  n n

  = .

  Teorema 4.20 (Formula trapezelor)

  Fie f : [a, b]R cu f C2([a, b]) i ( )i ix a b an= + cu i {0, 1, 2, ..., n},

  ( ) ( )1 1( ) ( )

  ...2n n

  b a f a f bS f x f x

  n + = + + +

  atunci Sn aproximeaz ( )b

  a f x dx cu o

  eroare:

  (15)3 3

  2 2

  ( ) ( )" ; ( ) "

  12 12

  b

  n n na

  b a b aE f f x dx S E f

  n n

  = .

  118

 • 8/3/2019 Primitive Integrale Reimann

  26/29

  Teorema 4.21 (Formula lui Simpson)

  Fie f : [a, b]R cu f C4([a, b]) i ( )ii

  x a b an

  = + cu i {0, 1, 2, ..., n},

  ( ) ( ){ }1 1[ ( ) ( )] 2 ... 26n nb a

  S f a f b f x f xn

  = + + + + atunci Sn aproximeaz ( )

  b

  a f x dx cu o

  eroare:

  (16)5 5

  (4) (4)

  4 4

  ( ) ( ); ( )

  2880 2880

  b

  n n na

  b a b aE f f x dx S E f

  n n

  = .

  Aplicaii ale calculului integral

  Orice mrime geometric, fizic, economic etc. care are proprietatea deaditivitate fa de mulime (interval) se poate exprima printr-o integral definit.Astfel noiunile de arie i volum pentru figuri geometrice din plan i corpuridin spaiu se pot defini n mod riguros din punct de vedere matematic.Vom

  prezenta fr demonstraie unele aplicaii ale integralei definite.I.Aria unui domeniu din plan

  1.Aria mulimiidin plan D R2 mrginit de dreptele x = a, x = b, y = 0 igraficul funcieif: [a, b]Rpozitiv i continu se calculeaz prin formula: (17)

  ( ) ( )Ab

  aD f x dx= .

  2. n cazul f : [a, b] R continu i de semn oarecare, avem: (17)( ) | ( ) |A

  b

  aD f x dx= .

  3.Aria mulimiidin plan mrginit de dreptelex = a,x = b i graficele funciilorf,

  g: [a, b]Rcontinue este calculat prin formula: (18) ( ) | ( ) ( ) |A baD g x f x dx= .II.Lungimea unui arc de curb

  Se numete curb plan o mulime R2 cu proprietatea c exist o funciecontinuf: [a, b]R, notaty = f(x), x [a, b] i Gf = R2 (graficul luifdin

  plan este ). Dacfare derivat continu (sau numai funcie integrabil) pe [a, b],

  lungime a curbei se calculeaz dup formula: (19) 2( ) 1 ' ( )b

  al f x dx = + .

  III. Volumul unui corp de rotaie

  Fief: [a, b]Ro funcie continu, atunci corpul K din spaiu obinut prin rotirea

  graficului lui f , Gf, n jurul axei Ox, are volumul calculat prin formula: (20)( ) 2 ( )V

  b

  aK f x dx= .

  IV. Suprafaa unui corp de rotaie

  Fie f : [a, b]Ro funcie derivabil pe [a, b] i cu f continu (f C1([a, b])),atunci suprafaa S a corpuui K obinut prin rotirea graficului luifn jurul axei Ox secalculeaz prin formula:

  119

 • 8/3/2019 Primitive Integrale Reimann

  27/29

  (21) ( ) 22 1 ' ( )Sb

  aK f x dx= + .

  Exemple.

  1.

  1

  2 2

  0 1 cu 1x dx f x = funcie continu i prin schimbarea de variabil:1 2

  2 2

  0 0

  2 22 2

  2

  0 00 0

  sin , cos , 0 0, 1 avem : 1 1 sin cos2

  1 1 1 sin 2cos (1 cos 2 )

  2 2 2 2 4

  x t dx tdt x t x t x dx t tdt

  ttdt t dt t

  = = = = = = = =

  = = + = + =

  2.2 2 2

  1

  0 1

  0 0 0

  sin cu ( ) sin 0, i , sin 12 2

  n n

  nI xdx f x x C I dx I xdx

  = = = = = = , aplicnd

  metoda integrrii prin pri se obine o formul de recuren:

  ( )

  ( ) ( )

  2 21 1 2 22

  00 0

  2 22

  2 1

  0 0

  2

  sin (sin ) cos sin 1 sin cos

  1 sin 1 sin ( 1) ( 1)

  2 1 2 3 3 1.... ; 2

  1 2 2 2 4 2 2cu 2

  2 2 2 4 2....2 1 2 1 5 3

  n n n

  n

  n n

  n n n

  n n n

  I x xdx x x n x xdx

  n xdx n xdx I n I n I

  k kn k

  n k kI I n I

  k knk k

  = = + =

  = =

  =

  = =

  +

  2

  2 1

  1; 2 1

  2 2 4 5 6 2 2...

  2 1 3 3 4 5 2 1 2 1k

  k

  n k

  Ik k

  k k I +

  = +

  = +

  i se arat c 22 1

  2 2 2 2lim 1 lim ...

  2 1 3 2 1 2 1n

  n nn

  I n n

  I n n +

  = = + numitformula lui Wallis.

  3.9

  4

  1

  1dx

  x+ prin substituia9 3

  2

  4 2

  33 3

  2 2

  2

  1

  , 2 , 4 2, 9 3, avem : 2 11

  1 42 1 2 2ln (1 ) 2 2ln

  1 3

  tdt

  x t dx tdt x t x t dx tx

  dt t t t

  = = = = = = = =++

  = = + = +

  2 2 22 22

  1

  1 1 1

  1 1 34. ln ln 2ln 2 2ln 2

  2 2 2 4

  x xx xdx x dx xdx

  x= = =

  120

 • 8/3/2019 Primitive Integrale Reimann

  28/29

  ( ) ( ) ( )1

  11

  1 1

  1

  0 1

  15. ln ln ln

  , 1

  1; 1

  e een n n

  n n

  n n

  I x dx x x xn x dx e nI x

  I e nI n

  I e I

  = = =

  = = =

  formul de recuren pentru calculul luiIn, nN.

  6.

  22

  20

  1 tg2

  2 5 tg2

  x

  dxx

  +

  +

  prin substituia tg2

  xt= , deci: 2

  22arctg ,

  1

  dtx t dx

  t= =

  +i

  ( )

  21 22

  2 220 0

  11 1

  222 00 0

  1 tg 1 220 0, 1 se obine2 2(3 ) 12 3 tg

  2

  1 1 1 3arctg arctg

  3 6 183 3 3 3 33

  xt

  x t x t dx dt x t t

  dt dt t t

  t t

  + +

  = = = = = =+ + +

  = = = = = =

  + +

  7.2

  03 2cos

  dx

  x

  +prin substituia tg

  2

  xt= 2

  22arctg , ,

  1

  dtx t dx

  t= =

  +

  12 2 2

  22

  0 02

  11

  200

  21 1cos , 0 0, 1 se obine

  11 2 3 2cos3 2

  1

  2 1 12 arctg arctg

  5 5 5 5 5

  dtt dx tx x t x t

  tt xt

  dt t

  t

  += = = = = = =+ + ++

  = = =+

  8.

  4 4

  0 0

  sin tg

  sin cos 1 tg

  x xdx dx

  x x x

  =+ +

  i prin substituia tgx = t

  2arctg , , 0 0, 11 4dt

  x t dx x t x t t

  = = = = = =

  +avem:

  1 141 12

  2 2 000 0 0

  1

  0

  sin 1 1 1 1 1ln(1 ) arctg

  sin cos 1 1 2 1 1 4 2

  1 1ln( 1) ln 22 4 2

  x t dt t dx dt t t

  x x t t t t

  t

  + = = = + + + + + + +

  + =

  9.4 4 1 1

  0 2 2

  1 1

  1 (1 )xdx x x dx+ = + ( m=0,1 1 1

  , , 12 2

  mn p

  n

  += = = Z ) prin substituia:

  21 , ( 1) , 1 2, 4 3x t x t x t x t + = = = = = = avem:

  121

 • 8/3/2019 Primitive Integrale Reimann

  29/29

  ( )3 12 2

  3

  1 14 3 3

  1 2 2

  2

  16 81 2( 1) 2 2 3 2

  3 1 5 151 12 2

  t txdx t t dt t t t dt

  + +

  + = = = = + +

  10.ln2

  0

  1xe dx

  prin substituia: 2 21 ln(1 ),xe t x t = = + 2

  2,

  1

  tdx dt

  t

  =

  +0 0, ln 2 1x t x t = = = = , avem:ln 2 1 12

  1 1

  2 2 0 0

  0 0 0

  11 2 2 1 2 2arctg 2

  1 1 2x te dx dt dt t t

  t t

  = = = = + +

  11.2

  1

  1

  1

  xdx

  x

  + prin substituia:

  21 11 0, 21 3

  xt x t x t

  x

  = = = = =

  + i

  ( )

  2

  22 2

  1 4,

  1 1

  t tx dx dt

  t t

  += =

  avem:

  ( ) ( )

  1 11

  3 3312

  2 3

  2 22 12 201 0 0 3

  11 4 2 2 3 ln 3 ln(2 3)1 1 11 1

  x t t dt dx dt x tt t

  = = = + = + + +