Curs i Analiza Financiara

Click here to load reader

 • date post

  17-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  13
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Analiza Financiara

Transcript of Curs i Analiza Financiara

ANALIZ FINANCIARTitular de cursConf. dr. Fnua POPANALIZA SITUAI!I FINANCIAR! A !NTITII !CONO"IC!#. ANALIZA $! ANSA"%LU A POZII!I FINANCIAR! Perioada 1999 2000, cu prelungire pn n anul 2006, se identific cu perioada marii deschideri acontailit!ii romne"ti, perioadncares#ancercat armoni$areasistemului contail romnesccunormelesau%tandardele&nterna!ionalede'ontailitate(&)%*+ ,inpunct de-ederelegislati-,acestproces de compatiili$are a sistemului contailit!ii romne"ti cu %tandardele &nterna!ionale de'ontailitate, s#a reali$at pn acum n urmtoarele etape.# prima etap a constat n elaorarea OMFP nr. 403/22.04.1999 pentru aprobarea Reglemantrilorcontabile armonizate cu Directia a !"#a a $omunit%ii &conomice &uropene '$&&( )i cu*tan+ar+ele !nterna%ionale +e $ontabilitate '!,*(, aplicat asupra situa!iilor financiare ale anului1999, pe un e"antion de 12 societ!i comerciale, cotate la /ursa de 0alori /ucure"ti+# a doua etap a constat n elaorarea OMFP nr. 94/29.01.2001 (1onitorul 2ficial al 3omniei nr+45620+02+2001*pentruaprobareaReglementrilor contabilearmonizatecuDirectiaa!"#aa$omunit%ii &conomice &uropene '$&&( )i cu *tan+ar+ele !nterna%ionale +e $ontabilitate '!,*( ,carel arogpecel precedent, dar caresea$ea$n marepartepeacesta+ )ceastreglementares#aaplicat pesitua!iilefinanciarealeanului 2000, deunnumr mai maredentreprinderi, "i anume.#societ!ile comerciale cotate la /ursa de 0alori /ucure"ti#unele regii autonome, companii "i societ!i na!ionale, alte ntreprinderi de interes na!ional#unele categorii specifice de societ!i care operea$ pe pia!a de capital (pia!a 3)%,)7*3mneau nafara reglementrilor 218Pnr+ 99629+01+2001 numai ntreprinderile care, potri-itlegisla!iei n-igoare la aceadat, se ncadrauncategoria ntreprinderilor mici"i mi:locii+ )cestentreprinderi aplicau pre-ederile 218P nr+ ;066august 2002+# a treia etap a constat n elaorarea OMFP nr. 1-.2/1-.11.200./ pulicat in 1onitorul2ficial,Partea & nr+ 1040 din ;0+11+2005pentru aprobarea reglementrilor contabile con0orme cu+irectiele europene 'Reglementrile contabile con0orme cu Directia a !"#a a $omunit%i!&conomice&uropene)i Reglementrilecontabilecon0ormecuDirectiaa "!!#aa$omunit%i!&conomice &uropene(/ modificat prin OM&F nr. 23-4/12.12.200-, pulicat n 1onitorul 2ficial, nr+25 din 19+01+2004+#ultima mo+i0icare 1#a realizat prin OMFP nr. 30../29.10.2009pulicat in 1onitorul 2ficial nr+ egea contailit!ii nr+ 4261991, repulicat+Persoanele:uridicecareladatailan!uluide&'escli(iteleadoudintreur(toarele)criterii, denumite n continuare criterii de mrime. # total acti-e. ;+650+000 euro? # cifra de afaceri net. )EC=&+%tocuri&&+ 'rean!e&&&+&n-esti!ii pe termen scurt&0+'asa "i conturi la nci'+ 'F=>CA&=>& BE )0)E%,+ ,)C23&&. %A1=>= ')3= C3=/A&= P>GC&C= BEC3#2 P=3&2),G ,= PHEG >) AE )E=+ )'C&0= '&3'A>)EC= E=C= 6 ,)C23&& 'A3=EC= E=C=8+ C2C)> )'C&0= 1&EA% ,)C23&& 'A3=EC=I+ ,)C23&&. %A1=>= ')3= C3=/A&= P>GC&C= BEC3#2 P=3&2),G 1)& 1)3= ,=AE )EF+ P320&D&2)E= &+0=E&CA3& BE )0)E%J+ ')P&C)> K& 3=D=30=&+ 'apital&&+Prime de capital&&&+ 3e$er-e din ree-aluare&0+ 3e$er-e0+Profitul sau pierderea reportat(a*0&+ Profitul sau pierderea [email protected] financiar')P&C)>A3& P32P3&& # C2C)>Patrimoniul pulic')P&C)>A3& C2C)>&lementele +e acti sunt grupate +up natur/ +e1tina%ie )i lic2i+itate, iar elementele +e capitaluriproprii )i +atoriisunt grupate +up natur/ proenien% )i e3igibilitate+ 1+ ,up natura lor elementele de acti- pot fi grupate n.a*+ )cti-e imoili$ate*+ )cti-e circulantec*+ 'heltuieli n a-ans=lementele de datorii "i capitaluri proprii pot fi grupate dup acela"i criteriu n.a*+ ,atorii ce treuie achitate fa! de ter!i*+ Pro-i$ioane c*+ 0enituri n a-ansd*+ 'apital "i re$er-e2+ ,up destinaie0 elementele de acti- pot fi structurate n.a*+ )cti-e utili$ate n mai multe cicluri financiare, formate din acti-e imoili$ate *+ )cti-e utili$ate ntr#un singur ciclu financiar, care includ acti-ele circulante "i cheltuielilen a-ans;+ ,up provenien/ elementele de datorii "i capitaluri proprii se grupea$ n.a*+ ,atorii fa! de ter!i, n care se includ. datorile totale, pro-i$ioanele "i -eniturile n a-ans*+ ,atorii fa! de ac!ionari, care includ capitalul "i re$er-ele9+ ,up lichiditate0 elementele de acti- se clasific n.a*+)cti-eculichiditateredus, careincludacti-eleimoili$ate, acror lichiditateestecuprins ntre 20#50L *+ )cti-e cu lichiditate par!ial, formate din. stocuri, crean!e "i cheltuieli n a-ans, care potfi transformate n lichidit!i n propor!ie de 50#&82, costmediu ponderat etc+ meninerea ritmului de evoluie a stocurilor de materii prime i materiale consumabile nparametrii comparaili cu cei ai perioadei precedente (&%1PP100L*, n ca$ul. unei apro-i$ionri ritmice unui consum specific constant unor costuri de achi$i!ie constante men!inerii structurii de farica!ie n aceea"i parametridiminuarea nivelului stocurilorde materii prime i materiale consumabile(&%1PN100L*,prin. ritmul superior al produc!iei n raport cu cel al apro-i$ionrii apro-i$ionarea neritmic utili$area stocului de siguran! n produc!ie reducerea costului de achi$i!ie a materiilor prime modificri n structura de farica!ie, fie prin renun!area la faricarea unorsortimentemaipu!in rentaile saupentrucare nu mai [email protected] cerere pe pia!, fiedatorit cre"terii ponderii sortimentelor care necesit materii prime mai ieftine +6. Anali.a 1n dina(ic a celor trei indicatori 5stocuri de (aterii &ri(e 'i (ateriale consu(a+ile0c:eltuieli (ateriale'i cifradeafaceri net60 &er(itee/ideniereaur(toarelor as&ecte(aii(&ortante4 &%1PO100L, &'1O100L, &')EO100L "i &')EO&'1, nseamn c are loc o cre"tere a -alorii stocurilorca urmare a unor comen$i suplimentare, n condi!iile cre"terii cheltuielilor materiale, prin sporirea fie aconsumurilor specifice normate,fie acostului de achi$i!ie a materiilor prime,pe fondulunui gradde-alorificare a materiilor prime, n cre"tere+ 'orela!ia reflect o situa!ie fa-orail pentru ntreprindere,deoarece ritmul de cre"tere al cifrei de afaceri nete (efectul o!inut* este superior ritmului de cre"tere acheltuielilor materiale (efortul depus*+&%1PO100L, &'1O100L, &')EO100L"i &')EN&'1, ca$ncarestocurilecrescdatoritdep"iriinormelor de consum, n condi!iile unuigrad sc$ut de -alorificare a materiilor prime+ %itua!ia se [email protected]"i prinsporireacostului deachi$i!ie, ncondi!iilemen!inerii neschimateacantit!iiapro-i$ionate"i apre!urilorde-n$areaproduselorfa!deperioadaprecedent, sauncondi!iilecre"terii pre!urilor de -n$are ntr#un ritm inferior ritmului de cre"tere a costurilor de achi$i!ie a materiilorprime+ %itua!ia reflect o utili$are ineficient a stocurilor de materii prime "i materiale consumaile+$o1tul +e ac2izi%ieal unui un este egal cu pre!ul de cumprare, [email protected] nerecuperaile,cheltuielile de transport#apro-i$ionare "ialte cheltuieliaccesoriinecesare pentru punerea n stare deutili$are sau intrare n gestiune a unului respecti-+&%1PO100L, &'1O100L, &')EO100L"i &')EP&'1, situa!ie [email protected] prin faptul c [email protected] -aloric, princre"tereacostului deachi$i!ieamateriilor prime"imaterialelor, iar pre!urile de -n$are aleproduselor e-oluea$ n acela"i ritm+&%1PO100L, &'1O100L, &')EN100L"i e-ident &')EN&'1, situa!ie nefa-orail pentru firm,[email protected] cstocurileaucrescut peseamareducerii -n$rilor, normeledeconsum"icosturiledeachi$i!ienregistrndocre"terefa!deperioadaprecedent+ Iradul de-alorificareamateriilor prime este n scdere, ntreprinderea fiind pus n situa!ia de a nu#"i putea recupera integralcheltuielile cu materiile prime+&%1PN100L, &'1N100L, &')EO100L"i e-ident &')EO&'1, situa!iefoartefa-orailpentrufirm,deoarece ea se [email protected] prin diminuarea stocurilor, att prin reducerea consumurilor de materii prime, ct"i prin sporirea gradului de -alorificare al acestora, reflectnd o eficien! crescut n ceea ce pri-e"teutili$area stocurilor de materii prime+Cotu"iaceast situa!ie, de"i este cea mai fa-orail pentru ntreprindere, are pn la un punct:ustificareeconomic, adicntreprinderea, pedeoparte, nutreuiesreducstocuriledemateriiprime, nct s se afle n situa!ia de a apela la stocurile de siguran!, sau s nu ai stocurile necesarereali$rii comen$ilor, iar pe de alt parte, nu treuie s reduc cheltuielile materiale astfel nct s fieafectat ni-elul calitati- al produselor, situa!ii care pot duce la scderea cifrei de afaceri, ca$ reflectat deurmtoarea corela!ie &%1PN100L, &'1N100L, &')EN100L(situa!ie ne:ustificat din punct de -edereeconomic*+ &%1PP100L, &'1P100L, &')EOP100L, situa!ie foarte rar ntlnit n cadrul unei ntreprinderi, sauntmpltoare, care se [email protected] prin faptul c stocurile se men!in constante n condi!iile acelora"i -n$ri"i consumuri specifice comparaile cu cele ale perioadei precedente+ -roducia n curs de execuie (2-C4) este de regul e-aluat la cost de produc!ie+ ,ac -aloareareali$ail net a produc!iei n curs de [email protected]!ie este mai mic dect costul de produc!ie, atunci acea-aloare reali$ail net corespun$toare acti-ului circulant este cea care treuie pre$entat n situa!iilefinanciare, adic -aloarea acti-ului, mai pu!in pro-i$ionul legal constituit+Produc!ia n curs de [email protected]!ie este influen!at de patru factori, "i anume.# -olumul fi$ic al produc!iei# durata ciclului de farica!ie# structura sortimental# costul de produc!ie,incomparareain+icelui pro+uc%iei 4ncur1+ee3ecu%ie'!*P$&(cuin+icelepro+uc%iei 0inite'!*PF(/ re$ult urmtoarele conclu$ii. &%P'=O&%P8, corela!ia arat c are loc o mrire a duratei ciclului de farica!ie "i o sporire acostului de produc!ie &%P'=N&%P8, corela!ia arat c are loc o reducere a duratei ciclului de farica!ie n paralelcu reducerea costului de produc!ie+ &