Arte vizuale si abilitati practice Clasa Pregatitoare ... vizuale si abilitati practice Clasa... ·...

7
rfi[ ll,ll fflu-t,^JLl" Ml rl '\ [0tr I lll

Transcript of Arte vizuale si abilitati practice Clasa Pregatitoare ... vizuale si abilitati practice Clasa... ·...

Page 1: Arte vizuale si abilitati practice Clasa Pregatitoare ... vizuale si abilitati practice Clasa... · Marinela CHIRIAC Mariana Cerasela P0PA Doina BURTILA Luana GHITULESCU AW vrTlAALfr

rfi[ll,llfflu-t,^JLl"

Ml rl '\

[0tr I

lll

Page 2: Arte vizuale si abilitati practice Clasa Pregatitoare ... vizuale si abilitati practice Clasa... · Marinela CHIRIAC Mariana Cerasela P0PA Doina BURTILA Luana GHITULESCU AW vrTlAALfr

Marinela CHIRIAC

Mariana Cerasela P0PADoina BURTILA

Luana GHITULESCU

AW vrTlAALfrJ

A$fLfl-Mr PM)T)frouxilior pentru closo pregotitoore

Porteo I

Page 3: Arte vizuale si abilitati practice Clasa Pregatitoare ... vizuale si abilitati practice Clasa... · Marinela CHIRIAC Mariana Cerasela P0PA Doina BURTILA Luana GHITULESCU AW vrTlAALfr

TW Wi@

Lrr*l-a, , a,,mO\nUAl u

;A nrr MorfHt,A-[

#4II#

fin*l/4(.-..{Ta}r6di r'

I ;4 -\lrh" .4- I{t \}/q-].!/

ffi:$,N"" N_:-Nffiqffi&ffi

Olilll( l'l'I:t,]1. $COI-AI{LII.LJI g[ "f

I .l(

,,.: .,,J"\I\\1ff_T MUWffiWt$ffi$snr ffi*#ffffir

.t

Wffi,,I*,Z-'-{ffi

ffq"j'$l

\REA4ACUF'A

tso k-w+ w.nu"d*w

'{i* l;iri:'*

MILIARIZAREA

\u

p

fli.'

*$. ",,,1\ .$ l:\d d;: :"-

THRIA t, Ii t,E I\TECESA]

Mrffi

,L$f, o

Page 4: Arte vizuale si abilitati practice Clasa Pregatitoare ... vizuale si abilitati practice Clasa... · Marinela CHIRIAC Mariana Cerasela P0PA Doina BURTILA Luana GHITULESCU AW vrTlAALfr

.t. *,,j;sq':t'g;4

in

gi identifici apoi culorilei'

'j';;,';'ii.'i'!i,io,S

p*t.()li( )l;X; Lr "i_{,.,

Prive;te imaginile de mai jos

Foloseste-le in desenele tale.

AstIzi desenlmPrietenii tuturor.Pasta, peria, prosopelul, sipunulNi-s prieteni toti, ca unul. $i plugat gi virgat

Apa-ndatd a zvdntat!

Materiale gi ustensile: hArtie colorat5, foarfecl',fire de lind, mohair, lipici.

Tehnici de lucru: decupare dupl conturul trasat, tlieregi liprea firelor.

Etape de lucru:1. Decup eazd dreptunghiul albastru de la pagina27.2.Tate firele de lin5, mohair.3. Acoperl cu lipici pirgile laterale ale formei.4. Lipe;te firele gi prosopelul este gata.

Daci dore;ti pogi si-i faci pe mijloc ;i o floricici.Lipe;te prosopelul lAngi "Prietenii" p. care i-ai desenat

si colorat Ia pagina 25.

_ffiW

W ryLi''

ffi-\ D.r.n eazd gi coloreaz|,"Prieteni i" Ia pagina 25.

Page 5: Arte vizuale si abilitati practice Clasa Pregatitoare ... vizuale si abilitati practice Clasa... · Marinela CHIRIAC Mariana Cerasela P0PA Doina BURTILA Luana GHITULESCU AW vrTlAALfr

|\\u.i ,'ir 'i\ N . I N*l$-'$; "u r$A $ $ "$ii i$:i $

N\ Urmireste imaginea si spune care sunr culorile

toamnel.

i-lllii''.i ;l, ;i- r1 r';':i ii'r \i rj

Materiale si ustensile: frunze, petale de flori, acuarele,lipici.

Tehnici de lucru: ordonare, lipire.

Etape de lucru:1. Pregiteste frunzele ;i petalele de flori.2. AcoperS, cu lipici foaia - suporr.3. Aplici frunzele penrru a obpine un copxc l:r pug. 31.4. Petalele foloseste-le pentru flori imprcr-rri cr-r fru'zelemlcl.5. Folosegte gi acuarele pentru a conrplctrr t:rbloul.

r,1

i.ll\i

, , .l t'ji.lri

,lt','I irqr,'

'h

ffi

#tl

,ft

poo!obo

,{

\o

\'a*

GN

-oF,{

)\s

\o

s

a,

.lr

Vaporul, Monet\.\ Desen eaz\, si coloreazd, un peisaj de toamni la

pag. 29.

Page 6: Arte vizuale si abilitati practice Clasa Pregatitoare ... vizuale si abilitati practice Clasa... · Marinela CHIRIAC Mariana Cerasela P0PA Doina BURTILA Luana GHITULESCU AW vrTlAALfr

';" t ,r, \i" r,,.{..,{ir \i i ir'.

COVOF" DE, FT{UNZE "" PATA NE, CULOARE

u ;le s::r€. c# [ $te'l ag g^x ;tL # $ #

\ Pogi realizaun covor de frunze prin tehnica

gtampiliriila pag. 33.

TvtORI$CA

Materiale gi ustensile: hirtie colorati, lipici, foarfecd'

Tehnici de lucru: tiiere, indoire, lipire.

Etape de lucru:1. Taie hirtiain formi de pdtrar de la pag.27.

2. P\iazd pitratul pe liniile trasate.

3. DesfS-l apoi pe urmele rimase, taie cu foarfeca pinS'

aproape de centru.[.]^ iolgurile ;i suprapune-le unul pesre celilalt la centru,

unde le lipegti urmirind modelul.

':t....#'

.*"'+..-

A

2-3

Page 7: Arte vizuale si abilitati practice Clasa Pregatitoare ... vizuale si abilitati practice Clasa... · Marinela CHIRIAC Mariana Cerasela P0PA Doina BURTILA Luana GHITULESCU AW vrTlAALfr

ii-.' ',:", .r ,i , i !i' , i,{ 1; l; ;i i,",- it t. -: r

:

;" ':

t' 1." ;l ., ,i i r- r ''''i;;,i, i?rinil

ft,.foDELAJ - ltrRUCTE $r LEGUft,{E DE TOAh,TNACUTORT CAI,I}E,

"Rosu si galben amestecatDau orange neapdrat".

Rosu, galben si orange sunt culori calde.Ele dau senzatia de apropiere.

Recunoaste-le!

Deseneazd, apoi coloreazd,, fructe si legume(mdr, pari, morcov) la pag.35.