Proiect didactic geografie-abilitati practice

18
PROIECT DIDACTIC Data: 28.03.2013 Clasa a II a Aria curriculară: Tehnologii Disciplina: Abilităţi practice Unitatea de învăţare: Aplicarea tehnicilor de lucru însuşite Subiectul: Poiană cu narcise Tipul lecţiei: consolidare priceperi şi deprinderi Scop: consolidarea abilităţilor de a realiza o lucrare folosind tehnicile de lucru însuşite Obiective operaţionale: O1 – să verbalizeze acţiunile care definesc etapele realizării produsului dat; O2 – sǎ decupeze dupǎ conturul trasat florile, frunzele şi păsările; O3 – sǎ asambleze prin lipire elementele decupate pe suportul de lucru, pentru a obţine produsul final – Poiana cu narcise; O4 – sǎ lucreze corect, îngrijit, asigurând aspectul estetic al planşei; O5 – sǎ colaboreze cu colegii şi cadrul didactic în vederea elaborarii unor produse de grup; O6 – să aprecieze obiectiv lucrarea personală şi pe cele ale colegilor Metode şi procedee:expunerea,conversaţia,explica ţia,demonstraţia, exerciţiul, observaţia, aprecierea verbalǎ Material didactic: Lucrarea model, flori şablon, hârtie glase, lipici, foarfece Forme de organizare: frontală,individuală Data: 28.03.2013 Clasa a IV a Aria curriculară: Om şi societate Disciplina: Geografie Unitatea de învăţare: „Organizarea administrativă” Subiectul: Prezentarea judeţului, a reşedinţei de judeţ şi a localităţii natale

description

invatamant simultan clasele a II a si a IV a

Transcript of Proiect didactic geografie-abilitati practice

Page 1: Proiect didactic geografie-abilitati practice

PROIECT DIDACTIC

Data: 28.03.2013

Clasa a II a

Aria curriculară: Tehnologii

Disciplina: Abilităţi practice

Unitatea de învăţare: Aplicarea tehnicilor de lucru

însuşite

Subiectul: Poiană cu narcise

Tipul lecţiei: consolidare priceperi şi deprinderi

Scop: consolidarea abilităţilor de a realiza o lucrare

folosind tehnicile de lucru însuşite

Obiective operaţionale:

O1 – să verbalizeze acţiunile care definesc etapele

realizării produsului dat;

O2 – sǎ decupeze dupǎ conturul trasat florile,

frunzele şi păsările;

O3 – sǎ asambleze prin lipire elementele decupate pe

suportul de lucru, pentru a obţine produsul final –

Poiana cu narcise;

O4 – sǎ lucreze corect, îngrijit, asigurând aspectul

estetic al planşei;

O5 – sǎ colaboreze cu colegii şi cadrul didactic în

vederea elaborarii unor produse

de grup;

O6 – să aprecieze obiectiv lucrarea personală şi pe

cele ale colegilor

Metode şi

procedee:expunerea,conversaţia,explicaţia,demonstraţia,

exerciţiul, observaţia, aprecierea verbalǎ

Material didactic: Lucrarea model, flori şablon,

hârtie glase, lipici, foarfece

Forme de organizare: frontală,individuală

Data: 28.03.2013

Clasa a IV a

Aria curriculară: Om şi societate

Disciplina: Geografie

Unitatea de învăţare: „Organizarea administrativă”

Subiectul: Prezentarea judeţului, a reşedinţei de judeţ

şi a localităţii natale

Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoştinţe

Scop: dobândirea de noi cunoştinţe despre judeţul

Vâlcea, municipiul Ramnicu Valcea şi satul

Sâmbotin

Obiective operaţionale:

O1- să localizeze pe hartă judeţulVâlcea, municipiul

Râmnicu Vâlcea, satul Sâmbotin (poziţia, vecinii,

formele de relief, reteau hidrografică);

O2- să prezinte caracteristi ale judeţuluiVâlcea,

municipiuluiRâmnicu Vâlcea, satului Sâmbotin,

folosind surse de informare diferite;

O3- să descrie succint judeţul Vâlcea, municipiul

Râmnicu Vâlcea, satul Sâmbotin.

O4- să coopereze în realizarea sarcinilor;

O5-să participe cu interes la lecţie;

Metode şi procedee: expunerea, observarea dirijată,

descoperirea, conversaţia, explicaţia;

Material didactic: harta

Forme de organizare: frontală, individuală

Page 2: Proiect didactic geografie-abilitati practice

SCENARIU DIDACTIC

Momentele lecţiei Conţinutul intructiv-educativ al lecţiei Metode

1.Moment organizatoric -Pregătirea celor necesare pentru oră

-Stabilirea ordinei şi a disciplinei în sala de clasă;

-Pregătirea celor necesare pentru oră

-Stabilirea ordinei şi a disciplinei în sala de

clasă;

conversaţia

2. Captarea atenţiei V-am pregătit un coş cu multe surprize în el. Voi pune nişte întrebări, cel ce va răspunde corect

va veni la tablă şi va extrage din coş un obiect pe care îl va identifica, urmând ca în final să

intuim ce vom face cu obiectele descoperite.

Pentru că suntem în anotimpul primăvara, întrebările se vor lega de acest lucru.

Întrebări:

1. În ce anotimp suntem?

2. Care sunt florile de primăvară?

3. Unde cresc ghioceii?

4. Ce se întâmplă cu păsările călătoare?

5. Ce se întâmplă cu copacii?

6. Care sunt activităţile practicate de oameni?

7. Care sunt lunile de primăvară?

8. Ce alte schimbări au loc odată cu venirea acestui anotimp?

Elevii vor descoperi : cei de clasa a II a –foarfecă, şabloane, lipici, culori, hârtie glace, iar cei de

clasa a IV a vor descoperi harta României, harta judeţului Vâlcea şi harta comunei Dăeşti.

Conversaţia

Observaţia

3.Anunţarea temei şi a

obiectivelor

Elevii sunt anunţaţi că astăzi vor realiza o lucrare

cu titlul „Poiana cu narcise”.

Elevii sunt anunţaţi că astăzi vor învăţa

despre localitatea natală, reşedinţa de judeţ

şi judeţul natal.

conversaţia

Page 3: Proiect didactic geografie-abilitati practice

4. Dirijarea învăţării Activitate directă

Se prezintă elevilor planşa model.

Elevii sunt antrenaţi în discuţii pe marginea

lucrării prezentate.

Se adresează întrebări de tipul:

- Ce materiale s-au folosit în realizarea lucrării ?

- Ce tehnici de lucru credeţi că au fost aplicate ?

- Ce culori s-au folosit?

- De ce instrumente de lucru avem nevoie?

Se prezintǎ elevilor etapele de realizare a lucrǎrii:

-realizarea gărgăriţei(se va picta jumătatea de

nucă cu roşu, se lasă puţin la uscat, apoi se fac

punctuleţele negre)

- decuparea dupǎ conturul desenat a elementelor

componente: flori, frunze, iarbă, rândunele

- Lipirea pe planşa a acestora

Se lasă libertate elevilor în a-şi organiza spaţiul

de lucru.

Activitate independentă

Elevii vor trece la realizarea efectivă a lucrării.

Se va preciza timpul de lucru.

Activitate independentă

Având în faţă harta administrativă a

României, elevii sunt rugaţi să numere câte

judeţe are România, să localizeze judeţul

Vâlcea, apoi să completeze o fişă cu,

cunoştinţele pe care le au ei despre judeţul

Vâlcea, despre comuna Dăeşti şi despre

satul Sâmbotin, urmând ca pe parcursul

lecţiei să completăm fişa cu alte informaţii

pe care le vom afla.

Activitate directă

Solicit elevilor să citească informaţiile pe

care le-au scris pe fişe.

Vom scrie titlul lecţiei la tablă şi elevii în

caiete.

Explic elevilor termenul de unităţi

administrativ-teritoriale, completând

schema lecţiei apoi cu numărul de judeţe

Conversaţia

Observaţia

Demonstraţia

Explicaţia

Exerciţiul

Lucru cu harta

Exerciţiul

Conversaţia euristică

Page 4: Proiect didactic geografie-abilitati practice

din ţara noastră şi numărul de comune.

Vom rezolva exerciţiile din manual.

1.Identificaţi pe harta judeţului localitatea

voastră. Stabiliţi în ce parte a judeţului se

află.

2. Identificaţi pe harta ţării judeţul vostru.

Spuneţi în ce parte a ţării se află. Precizaţi

judeţele vecine. Stabiliţi relieful şi apele

judeţului în care locuiţi.

3. Localizaţi oraşul reşedinţă de judeţ.

Spuneţi ce alte oraşe importante se mai află

în judeţul vostru.

Pe parcurs ce se lucrează exerciţiile, vom

completa şi fişa cu informaţiile pe care le-

am obţinut.

exerciţiul

explicaţia

conversaţia euristică

5. Evaluarea

lucrărilor/Obţinerea

performanţelor

Activitate directă

Se propune elevilor să analizeze lucrările şi să

aducă argumente în susţinerea observaţiilor făcute

Se notează elevii care au realizat cele mai

frumoase lucrări.

Activitate independentă

Se propune elevilor o fişă de lucru în care ei

va trebui să coloreze harta judeţului

conform formelor de relief.

Explicaţia

exerciţiul

6.Încheierea activităţii Formulez concluzii şi aprecieri cu privire la

modul cum au lucratelevii, la ordinea şi disciplina

în timpul orei.

Emit aprecieri generale referitoare la

modul de participare al elevilor la activitate,

evidenţiez activitatea câtorva elevi şi fac

anumite recomandări, după caz.

Conversaţia

Aprecieri verbale

Page 5: Proiect didactic geografie-abilitati practice

ANEXA 1

Page 6: Proiect didactic geografie-abilitati practice

ANEXA 2

Page 7: Proiect didactic geografie-abilitati practice

ANEXA 3

Page 8: Proiect didactic geografie-abilitati practice
Page 9: Proiect didactic geografie-abilitati practice

Fişă de lucru

Coloraţi harta judeţului Vâlcea conform formelor de relief.

Page 10: Proiect didactic geografie-abilitati practice

ŞtiuAm învăţat

ŞtiuAm învăţat

Page 11: Proiect didactic geografie-abilitati practice

Şcoala Gimnazială Dăeşti

Structura Şcoala Primară Sâmbotin

Abilităţi practice/Geografie

Prof.înv.primar Ciornohac Cosmina