Aplicatii CECCAR

27
Aplicatii – Stagiu An I - semestrul I – 2013 Stagiar Ranjea Daniela 1. Studiu de caz privind constituirea si majorarea capitalului social Se constituie o societate comerciala pe actiuni prin subscriere integrala si simultana a capitalului social de catre actionari, dupa cum urmeaza: capital subscris 100.000 lei, numar de actiuni = 100 de titluri, valoarea nominala a unei actiuni : 100.000 lei/100 titluri = 1000 lei/titlu, cheltuieli de constituire 1000 lei, platite prin banca. - Subscrierea actiunilor: 100 titluri X 1000 lei/titlu = 100.000 lei 456 = 1011 100.000 lei - Plata cheltuielilor de constituire 201 = 512 1000 lei - Varsarea capitalului social direct in contul de banca 512 = 456 100.000 lei 1011 = 1012 100.000 lei In urma intalnirii AGA s-a luat hotararea majorarea capitalului social prin creşterea valorii nominale a actiunilor existente cu 30%. Ca urmare a deciziei aprobate, valoarea nominala a actiunilor va fi de 1300 lei/actiune. Astfel, capitalul social va fi majorat cu suma de 30.000 lei. - Subscrierea actiunilor: 456 = 1011 30.000 lei

Transcript of Aplicatii CECCAR

Page 1: Aplicatii CECCAR

Aplicatii – Stagiu An I - semestrul I – 2013

Stagiar Ranjea Daniela

1. Studiu de caz privind constituirea si majorarea capitalului social

Se constituie o societate comerciala pe actiuni prin subscriere integrala si simultana a capitalului social de catre actionari, dupa cum urmeaza: capital subscris 100.000 lei, numar de actiuni = 100 de titluri, valoarea nominala a unei actiuni : 100.000 lei/100 titluri = 1000 lei/titlu, cheltuieli de constituire 1000 lei, platite prin banca.

- Subscrierea actiunilor:100 titluri X 1000 lei/titlu = 100.000 lei 456 = 1011 100.000 lei

- Plata cheltuielilor de constituire201 = 512 1000 lei

- Varsarea capitalului social direct in contul de banca

512 = 456 100.000 lei

1011 = 1012 100.000 lei

In urma intalnirii AGA s-a luat hotararea majorarea capitalului social prin creşterea valorii nominale a actiunilor existente cu 30%.

Ca urmare a deciziei aprobate, valoarea nominala a actiunilor va fi de 1300 lei/actiune. Astfel, capitalul social va fi majorat cu suma de 30.000 lei.

- Subscrierea actiunilor:456 = 1011 30.000 lei

- Varsarea capitalului social direct in contul de banca 512 = 456 30.000 lei1011 = 1012 30.000 lei

Page 2: Aplicatii CECCAR

2. Studiu de caz privind diminuarea capitalului social

O firma are un capital social de 50.000 (impartit in 5.000 de actiuni), alte rezerve de 2.000 si prime de capital de 3.000. S-a luat decizia reducerii capitalului social prin reducerea numarului de actiuni cu 20%, si rambursarea drepturilor catre actionari.

Capitalul social se va diminua cu 1.000 de actiuni ( 5.000 act x 20%), respectiv cu suma de 10.000 lei (1.000 act x 10 lei/act).

- diminuarea capitalului social1012 = 456 10.000 lei 456 = 512 10.000 lei

3. Studiu de caz privind evaluarea capitalului

Capitalul social este divizat in actiuni la societatile de capitaluri si in parti sociale la societatile de persoane. Actiunile sau partile sociale se pot evalua la urmatoarele valori:

a) Valoarea nominala

La infiintarea unei societati cu raspundere limitata se constituie un capital social de 10.000 lei, care este divizat in 100 de parti sociale.

Valoarea nominala a unei parti sociale este Capital social/Numar Parti sociale, respective: 10.000/1000 = 10 lei / parte sociala.

b) Valoarea de piata sau cotatia titlurilor este valoarea de vanzare cumparare a titlurilor care se stabileste prin negociere la bursa de valori. Pretul de piata al unei actiuni depinde de mai multi factori: marimea dividendelor asteptate de catre actionari; stabilitatea financiara a entitatii; situatia generala a pietei de capital; rata dobanzilor,etc.

Pretul de emisiune sau cursul actiunilor este pretul care trebuie platit de catre persoanele care subscriu actiunile sau partile sociale(PE). Pretul de emisiune poate fi egal sau mai mare decat valoarea nominala.

c) Valoarea financiara (VF)

Pentru o actiune s-a primit un dividend de 50 lei, iar rata medie a dobanzii este de 20%. Valoarea financiara a actiunii este :

VF=Valoare divident/ Rata dobanzii 50/0.2 = 250 lei

Suma de 250 lei corespunde sumei totale care ar trebui plasata la dobanda de 20% pentru a obtine un avantaj egal cu marimea dividendului de 50 lei.

Page 3: Aplicatii CECCAR

d) Valoarea de randament (VR)

VR=(dividendul pe actiune + cota parte din profit pe actiune incorporata in rezerve):rata medie a dobanzii.

Dividendul pe actiune este de 50 lei,partea din profit incorporata in rezerve este de 5 lei /actiune, iar rata dobanzii este de 20% pe an.

Valoarea de randament este VR=(Divident pe actune+Profit pe actiune)/Rata Dobanzii = (50+5) : 20/100 = 275 lei

e) Valoarea contabila (VC) sau valoarea bilantiera se calculeaza ca un raport intre activul net contabil si numarul de titluri VC=ANC/NA

Activul net contabil = Activ real – Datorii

Activul net contabil = 12.000 lei

Valoarea nominala 100.000:10000 = 10 lei

Valoarea contabila = 120.000/10000 = 12 lei

4. Studiu de caz privind amortizarea capitalului social

Capitalul social al unei societati este de 90.000 lei. Actionarii decid sa se amortizeze capitalul cu 15.000 lei, prin afectarea altor rezerve constituite.

a) inregistrarea deciziei de amortizare a capitalului pentru fractiunea amortizata

1012 = 456 15.000 lei

b) afectarea rezervelor la amortizare:

1068 = 1012.1 15.000 lei

c) virarea in contul de capital a cotei corespunzatoare de capital neamortizat:

1012 = 1012.2 75.000 lei

d) rambursarea efectiva a actiunilor:

456 = 5121 15.000 lei

5. Studiu de caz privind rezervele, rezervele din reevaluare, si primele de capital

a) Se constituie rezerve legale la sfarsitul anului din profitul brut, in valoare de 2000 lei.129 = 1061 2000 lei

Page 4: Aplicatii CECCAR

b) Se constituie rezerve statutare, in valoare de 4000 lei, si alte rezerve , in valoare de 5000 lei, din profitul net117 = % 9000

1063 40001068 5000

c) O societate cumpara in anul N-1 o instalatie , in valoare de 80.000 lei , amortizata liniar in 10 ani, la sfarsitul anului N+1 este reevaluata, iar valoarea justa este de 68.000 lei. Surplusul din reevaluare este transferat la rezultatul reportat pe masura folosirii in cadrul soc.La 31.12.N+1 valoarea bunului 68.000 leiAm N+2 = 68.000 : 8 ani = 8500/anAm la costul initial = 64000 : 8 = 8000/anRezulta Diferenta de transferat la rezerve105 = 1065 500 lei

Evidentierea rezervelor din reevaluare tb. efectuata pe fiecare Imob. Corp. in parte, si pe fiecare operatiune de reevaluare.

d) Se cunosc urmatoarele informatii: Prime de emisiune =5.000 leiIncorporarea primelor de emisiune in capitalul social104 = 1012 5000 lei

6. Studiu de caz privind rezultatul exercitiului

Societatea realizeaza la finele exercitiului financiar un profit net in suma de 20.000 lei. Cu aceasta ocazie se decide aprobarea repartizarii profitului realizat astfel:

- constituirea rezervei legale in suma de 5.000 lei;

- constituirea unei rezerve statutare ca urmare a hotararii generale a celor 2 actionari, in suma de 2.000 lei;

- acordarea de dividende in suma de 8.000 lei;

- reportarea intr-o perioada urmatoare, pana la noi hotarari AGA, in rezultatul reportat pentru suma de 5.000 lei.

Rezultatul exercitiului financiar si reportarea profitului

La data de 31 decembrie se efectueaza inregistrarea contabila privind constituirea rezervei legale:

Page 5: Aplicatii CECCAR

129 = 1061 cu suma de 5.000 lei

La inceputul exercitiului financiar urmator se efectueaza inregistrarea contabila:

121 = 117 cu suma de 15.000 lei

121 = 129 cu suma de 5.000 lei

7. Studiu de caz privind rezultatul reportatSocietatea realizeaza la finele exercitiului financiar un profit net in suma de 20.000 lei. Cu aceasta ocazie se decide aprobarea repartizarii profitului realizat astfel:- constituirea rezervei legale in suma de 5.000 lei;- constituirea unei rezerve statutare ca urmare a hotararii generale a celor 2 actionari, in suma de 2.000 lei;- acordarea de dividende in suma de 8.000 lei;- reportarea intr-o perioada urmatoare, pana la noi hotarari AGA, in rezultatul reportat pentru suma de 5.000 lei.

Dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, in termen de maximum 150 de zile de la finele exercitiului financiar, conform prevederilor din Legea contabilitatii se inregistreaza repartizarea profitului, conform Hotararii AGA:

117 = 1063 cu suma de 2.000 lei

117 = 457 cu suma de 8.000 lei

117 = 117.1 cu suma de 5.000 lei

8. Studiu de caz privind tranzactiile cu instrumente de capitaluri propriiO societate cumpara 1000 de titluri din propriile actiuni, valoarea nominala este de 16 lei, iar pretul de rascumparare este de 15 lei. Actiunile sunt anulate.

1000 act x 15 lei/act = 15.000 lei

109 = 512 15.000 lei

Reducerea capitalului social cu valoarea nominala a actiunilor 1012 = % 16.000

109 15.000141 1.000

Page 6: Aplicatii CECCAR

9. Studiu de caz privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieliLa 31.12.N societatea inregistreaza un provizion pentru litigii estimat la 8.000 leiRecunoasterea datoriei - Un provizion este recunoscut daca entitatea are o obligatie curenta generata anterior

- Este probabila o iesire de resurse pentru onorarea obligatiei

- Poate fi estimata o valoare credibila a obligatiei6812 = 1511 8.000 leiInfluenta asupra rezultatului financiar poate fi pozitiva sau negativa

10. Studiu de caz privind imprumuturile din emisiuni de obligatiuni

O societate a emis un imprumut obligatar in urmatoarele conditii: 1.000 de obligatiuni, pret de rascumparare 1.200 lei/titlu; valoare nominala 1.000 lei/titlu, pret de emisiune 900 lei/titlu, durata imprumutului 10 ani, dobanda anuala 10%.

Se rascumpara si se anuleaza 200 de obligatiuni, pret de rascumparare 1.300lei/titlu.

200 oblig x1.300 lei/titlu = 260.000 lei

505 = 512 260.000 lei

Anularea obligatiunilor: 200 oblig x 1.200 lei/titlu

% = 505 260.000161 240.000668 20.000

11. Studiu de caz privind creditele bancare pe termen mediu si lung

O societate primeste un credit in valoare de 50.000 lei, pe o perioada de 10 ani, cu o dobanda anuala de 30%, care se plateste lunar. Creditul este rambursat integral la scadenta.

Primirea creditului

512 = 1621 50.000 lei

Plata dobanzii lunare: Dobanda lunara = 50.000 x 30% / 12 = 1.250 lei

666 = 512 1.250 lei

Rambursarea creditului la scadenta

1621 = 512 50.000 lei

Page 7: Aplicatii CECCAR

12. Studiu de caz privind contractele de leasing financiar

La sfarsitul anului 2012, o societate face un contract de leasing financiar pentru achizitionarea unui autoturism, in valoare de 10.000 lei, avans 2.000 lei, valoare reziduala 100 lei, durata 5 ani.

- inregistrarea achizitiei autoturismului la valoarea capitalului de rambursat

2133 = 167 10.000 lei

evidentierea dobanzii aferente contractului de leasing, se face prin debitarea contului 8051

- inregistrarea facturii de avans

% = 404 2.000 lei

167 1612.90

4426 387.10

- inregistrarea facturii cuprinzand taxa administrare, comisioane etc

% = 404

628

622

4426

- inregistrarea facturii cuprinzand rata scadenta si dobanda

% = 404

167

666

4426

In creditul contului 8051 se inregistreaza dobanda facturata

- inregistrarea diferentelor de cursa. diferente favorabile

404 = 768

b. diferente nefavorabile

668 = 404

Page 8: Aplicatii CECCAR

In mod similar se inregistreaza toate operatiunile pana la sfarsitul perioadei de leasing. La plata ultimei rate, locatarul achita valoarea reziduala si obtine dreptul de proprietate juridica asupra autoturismului.

- primirea si inregistrarea facturii cuprinzand valoarea reziduala : 167 = 404 80.65 lei

- inregistrarea sumei TVA deductibila inscrisa in factura privind valoarea reziduala 4426 = 404 19.35 lei

- limitarea dreptului de deducere a TVA aferenta valorii reziduale635 = 4426

Dupa data de 01 iulie 2012, potrivit prevederilor art 145^1 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , se limiteaza la 50% dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta leasingului de vehicule (deci atat avansului cat si ratelor de leasing si valorii reziduale), in cazul in care acestea nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice.

13. Studiu de caz privind contractele de leasing operational

O societate incheie un contract de leasing operational pe o perioada de 3 ani pentru un autovehicul. Valoarea contractului de leasing operational este de 100.000 lei fara TVA. Rata lunara de leasing este de 2.500 lei fara TVA. Daca la finalul perioadei de leasing societatea doreste sa achizitioneze mijlocul de transport auto, va trebui sa achite o valoare reziduala de 10.000 lei fara TVA.

La sfarsitul perioadei de leasing, societatea isi exprima optiunea de a cumpara mijlocul de transport la valoarea reziduala stabilita in contract, transferandu-se dreptul de proprietate.

8036 100.000 lei- inregistrarea in gestiune a mijlocului de transport in regim de leasing operational (valoarea ratelor de leasing): % = 401 3.100 lei 612 2.500 leiDiminuarea valorii totale a ratelor de leasing cu sumele facturate: 8036 2.500 leiPlata facturii emise de locator: 401 = 5121 3.100 lei

In acelasi mod se inregistreaza toate facturile primite de la locator pana la incheierea contractului de leasing operational. La sfarsitul perioadei de leasing, societatea isi exprima optiunea de a cumpara mijlocul de transport la valoarea reziduala stabilita in contract, transferandu-se dreptul de proprietate.

Page 9: Aplicatii CECCAR

Inregistrarea transferului dreptului de proprietate: % = 404 12.400 lei 2133 10.000 lei 4426 2.400 lei Plata facturii emise de locator pentru valoarea reziduala: 404 = 5121 12.400 lei

Daca autoturismul care face obiectul contractului de leasing nu este utilizat pentru activitatile exceptate, prezentate mai sus, societatea nu are dreptul sa deduca TVA aferenta valorii reziduale a autoturismului. In schimb, in cazul in care autoturismul nu este utilizat pentru activitatile exceptate, societatea va limita dreptul de deducere a TVA aferente valorii reziduale facturate de societatea de leasing prin formula contabila:

635 = 4426

Dat fiind faptul ca societatea a dedus TVA aferenta valorii reziduale, se va efectua o regularizare a taxei deduse initial fie prin inregistrarea contabila:

635 = 4426 1.200 lei

14. Studiu de caz privind cheltuielile de dezvoltare

O societate comercială efectuează cheltuieli de dezvoltare, privind proiectarea unei clădiri, în valoare de 12 100 lei. Plata furnizorului se face prin virament bancar. Cheltuielile de dezvoltare se amortizează în 22 de luni.

- Primirea facturii de la furnizori

% = 404 15 004 lei203 12 100 lei4426 2 904 lei

- Plata furnizorilor

404 = 5121 15 004 lei- Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare * Calcul amortizare – 12 100 lei / 22 luni = 550 lei

6811 = 2803 550 lei - Scoaterea din evidenţă a cheltuielilor de dezvoltare

2803 = 203 12 100 lei

Page 10: Aplicatii CECCAR

15. Studiu de caz privind brevetele, licentele si drepturi similare

O societate concesioneaza un lac, in salina Turda, in vederea organizarii de plimbari cu barca. Durata contractului 10 ani, valoarea contractului 18.000 lei, redeventa anuala 1.800 lei, amortizarea se face pe durata contractului, linear.

- Primirea concesiunii205 = 167 18.000 lei- Amortizarea lunara a concesiunii = 10 ani x 12 luni = 120 luni; 18.000 lei/ 120 luni=150 lei/luna6811 = 2805 150 lei- Inregistrarea redeventei167 = 404 1.800 lei- Plata redeventei404 = 5121 1.800 lei- Scoaterea din evidenta a concesiunii\2805 = 205 18.000 lei

16. Studiu de caz privind amortizarea imobilizarilora) Amortizarea liniara

Societatea cumpara un utilaj la 05.12. N si pus in functiune cu aceiasi data, costul fiind de 50.000 lei. Utilajul se amortizeaza liniar in 5 ani.

- Valoarea amortizabila = 50.000 lei

- Data inceperii amortizarii = 01.01.N+1

- Val. Am/an=50.000 lei / 5 ani = 10.000 lei/an6811 = 2813 10.000 lei/an

b) Amortizarea degresiva

Societatea cumpara un utilaj la 05.12. N si pus in functiune cu aceiasi data, costul fiind de 10.000 lei. Utilajul se amortizeaza degresiv, durata de functionare 5 ani.

Valoarea de intrare 10.000,00Durata de functionare (ani) 5,00Amortizarea liniara 2.000,00Cota de amortizare liniara (100/5ani) 20,00%Cota de amortizare degresiva (1,5 x 20%) 30,00%

Page 11: Aplicatii CECCAR

Anul Calcul am. anuala

Valoare am. Calcul val. ramasa

Val. ramasa

2013 10.000x30% 3.000,00 10.000-3.000 7.000,00

2014 7.000x30% 2.100,00 7.000-2.100 4.900,00

2015 4.900x30% 1.470,00 4.900-1.470 3.430,002016 1.715,00 1.715,002017 1.715,00 0,00

10.000,00

6811 = 2813 3.000 lei/an6811 = 2813 2.100 lei/an6811 = 2813 1.470 lei/an6811 = 2813 1.715 lei/an6811 = 2813 1.715 lei/an

c) Amortizare acceleratad) Societatea cumpara un utilaj la 05.12. N si pus in functiune cu aceiasi data, costul fiind de

10.000 lei. Utilajul se amortizeaza accelerat, in 5 ani.An N+1 amortizarea = 10.000 leix 50% = 5.000 lei 6811 = 2813 An N+2 am= 5.000 lei/4 ani =1.250 lei 6811 = 2813 An N+3 am= 3.750lei/3 ani =1.250 lei 6811 = 2813 An N+4 am = 2.500 lei/2 ani =1.250 lei 6811 = 2813 An N+5 am = 1.250 lei/1 an =1.250 lei 6811 = 2813

17. Studiu de caz privind deprecierea imobilizarilorO societate detine o cladire inreg. la costul de 120.000 lei, iar amortizarea cumulata 40.000 lei. In urma reevaluarii la 31.12.2012 valoarea justa este de 60.000 lei.- Valoarea contabila = 120.000 – 40.000 = 80.000 lei

- Valoarea justa = 60.000 lei rezulta o depreciere de 20.000 lei2812 = 212 40.000 lei6813 = 212 20.000 lei (nedeductibil)In 2013 amortiz. contabila = 60.000 : 20 ani = 3.000 lei/an 6811= 2812In 2013 amortiz fiscala = 80.000 : 20 ani = 4.000 lei/an

Page 12: Aplicatii CECCAR

Cheltuiala nedeductibila se recupereaza in 20 ani.

18. Studiu de caz privind intrarile de imobilizari necorporaleO societate de proiectare achizitioneaza un program de calcul devize in suma de 30.000 lei+TVA, pentru nevoi proprii. Durata de utilizare 3 ani.

% = 404 37.200 lei208 30.000 lei4426 7.200 lei

19. Studiu de caz privind iesirile de imobilizari necorporaleO firma decide scoaterea din uz a unui program informatic cu o valoarea contabila de 10.000 lei.

a) programul informatic este complet amortizat:2805 = 208 10.000 lei

b) programul informatic este amortizat in proportie de 70% si se vinde unui tert la pretul de 8.000 lei

- inregistrarea transferului de proprietate:

461 = % 9.920 lei7583 8.0004427 1.920

2805 = 208 2.000 lei

20. Studiu de caz privind tranzactiile de intrare in patrimoniu a imobilizarilor corporaleSe primeste sub forma de donatie un utilaj a carui valoare justa este de 10.000 lei2131 = 4753 10.000 lei

21. Studiu de caz privind tranzactiile de iesire din patrimoniu a imobilizarilor corporaleSe vinde un utilaj la pret de vanzare 110.000 lei, fara tva. Costul utilajului a fost de 100.000 lei, iar amortizarea cumulata pana la data vanzarii 30.000 lei.

- Vanzarea utilajului461 = % 136.400 lei

7583 110.000 lei4427 26.400 lei

- Scoaterea din evidenta a utilajului neamortizat integral% = 2131 100.000 lei

Page 13: Aplicatii CECCAR

2813 30.000 lei6583 70.000 lei

22. Studiu de caz privind evaluarea la intrare a imobilizarilora) Se primeşte de la un alt agent economic aportul în natură concretizat într-un strung

evaluat la preţul total, stabilit pe bază de expertiză tehnică, de 32.000.000 lei şi consemnat în procesul verbal de predare-primire:

2131 =456 32.000.000 leib) Se achiziţionează un complex comercial care deţine o clientelă semnificativă la preţul

negociat şi înscris în factură şi în procesul verbal de recepţie de 24.000.000 lei, din care 4.000.000 lei reprezintă fond comercial, TVA de 5.760.000 lei (24.000.000 x 24%):

% = 404 29.760.000212 20.000.000207 4.000.0004426 5.760.000c) Unitatea patrimonială achiziţionează un autocamion în valoare de 100.000.000 lei, iar pe

baza facturii, procesului verbal de recepţie şi a notei de contabilitate se efectuează înregistrarea :% = 404 124.000.0002133 100.000.0004426 24.000.000

d). In cadrul unei singure perioade de gestiune, se obţine din producţia proprie un aparat de măsurare la costul efectiv de 12.400.000 lei:

2132 = 722 12.400.000

23. Studiu de caz privind subventiile pentru investitii si subventiile pentru exploatareO societate comercială obţine o subvenţie în valoare de 6000 lei, decontarea realizându-se prin virament bancar. Se achiziţionează un utilaj în valoare de 12 400 lei, cu o durată de funcţionare de 5 ani. Societatea vinde utilajul la preţul de 8 680 lei, după primul an- se restituie prin virament bancar subvenţia rămasă. Se trece la venituri subvenţia pentru investiţii

Dreptul de a primi subvenţia 445 = 475 6 000 leiÎncasarea subvenţiei 5121 = 445 6 000 leiAchiziţia utilajului% = 404 12 400 lei213 10 000 lei4426 2 400 lei

Page 14: Aplicatii CECCAR

Plata utilajului prin bancă404 = 5121 12 400 lei

Amortizarea anuală6811 = 2813 2 000 lei475 = 5121 4 800 leiVirarea unei părţi din subvenţie la venituri475 = 7584 1 200 leiVânzarea utilajului461 = % 8 680 lei

7583 7 000 lei

4427 1 680 lei Descărcarea gestiunii% = 213 10 000 lei2813 2 000 lei6583 8 000 leiRambursarea restului de subvenţie475 = 5121 4 800 lei

24. Studiu de caz privind veniturile si cheltuielile in avansÎn luna august 2012, o persoană impozabilă A, înregistrată în scopuri de TVA potrivit

Codului fiscal, încasează 1.000 euro drept avans pentru livrarea în interiorul ţării a unui automobil de la o altă societate B, obiectul de activitate al acesteia fiind vânzarea de automobile.Persoana impozabilă A va emite o factură către societatea B la cursul de 4,2000 lei/euro, valabil la data încasării avansului.

În luna septembrie 2012 are loc livrarea automobilului, care costă 5.000 euro, fără TVA.Cursul pentru înregistrarea operaţiunilor de livrare este de 4,3000 lei/euro. La data livrării se

va storna taxa pe valoare adăugată aferentă avansului acordat, respectiv 1.008 lei, cu semnul minus.

Înregistrări contabile efectuate de către vânzător (A):1) Înregistrarea facturii de avans:Baza de impozitate a TVA = 1.000 euro x 4,2000 lei/euro = 4.200 leiTaxa pe valoarea adăugată aferentă avansului = 4.200 lei x 24% = 1.008 lei

4111 = % 5.208 lei 419 4.200 lei 4427 1.008 lei2) Încasarea contravalorii facturii de avans:

Page 15: Aplicatii CECCAR

5121 = 4111 5.208 lei

3) Evaluarea avansului la sfârşitul lunii august 2010, la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de BNR din ultima zi bancară a lunii, respectiv de 4,2500 lei/euro, cu recunoaşterea diferenţelor aferente:

1.000 euro x (4,2500 lei/euro – 4,2000 lei/euro) = 50 lei.668 = 419 50 lei

4) Livrarea automobilului (5.000 euro x 4,3000 lei/euro = 21.500 lei)Baza de impozitare a TVA pentru livrare se determină astfel:(1.000 euro x 4,2000 lei/euro) = 4.200 lei +(4.000 euro x 4,3000 lei/euro) = 17.200 leiTOTAL 5.000 euro = 21.400 leiTaxa pe valoarea adăugată aferentă livrării se determină astfel: 21.400 lei x 24% = 5.136 lei4111 = % 26.636 lei 707 21.500 lei 4427 5.136 leişi, concomitent:compensarea avansului la cursul de 4,3000 lei/euro:

% = 4111 4.300 lei419 4.250 lei668 50 leişi stornarea TVA-ului aferent avansului:4111 = 4427 -1.008 lei

Înregistrări contabile efectuate de către cumpărător (B):

1) Înregistrarea facturii de avans:% = 404 5.208 lei232 4.200 lei4426 1.008 lei

2) Plată contravaloare factură de avans:404 = 5121 5.208 lei3) Evaluarea avansului la sfârşitul lunii august 2010, la cursul de 4,2500 lei/euro, cu recunoaşterea diferenţelor aferente:1.000 euro x (4,2500 lei/euro – 4,2000 lei/euro) = 50 lei232 = 768 50 lei

Page 16: Aplicatii CECCAR

4) Achiziţia automobilului: % = 404 26.636 lei2133 21.500 lei4426 5.136 leişi, concomitent:compensarea avansului la cursul de 4,3000 lei/euro:404 = % 4.300 lei 232 4.250 lei 768 50 leişi stornarea TVA-ului aferent avansului:4426 = 404 -1.008 lei

25. Studiu de caz privind intrarile si iesirile de imobilizari financiareO societate vinde titluri imobilizate ale altei societati la un pret de vanzare de 105.000 lei, si

plateste un comision de 10.000 lei.Titlurile au fost achizitionate cu 80.000 lei.- Recunoasterea pretului de vanzare ca venit

461 = 7641 105.000 lei- Scoterea din evidenta a titlurilor la costul lor

6641 = 261 80.000 lei- Incasarea titlurilor cedate si inregistrarea comisionului

% = 461 105.000 lei512 95.000 lei622 10.000 lei

26. Studiu de caz privind contabilitatea materiilor prime, materialelor consumabile.a) O entitate care tine evidenta stocurilor la cost de achizitie detine un stoc initial de 200 kg,

evaluat la cost de achizitie 0,80 ron/kg. In cursul lunii cumpara materii prime astfel: 600 kg la1 ron/kg plus TVA achitate prin banca, la care s-au platit in numerar cheltuieli de transport in valoare de 60 ron plus TVA. S-a efectuat un consum de materii prime de 700 kg, evaluat dupa metoda LIFO.

- achizitionare de materii prime conform facturii:% = 401 714 lei 301 600 lei 4426 114 lei

- cheltuieli de transport achitate in numerar:% = 5311 71 lei 301 60 lei

Page 17: Aplicatii CECCAR

4426 11 lei- achitare cu ordin de plata a materiilor prime :

401 =5121 714 lei

- consum de materii prime conform bonului de consum

601 = 301 740 lei

Nota: Costul de achizitie unitar al materiilor prime achizitionate este : (600+60):600 =1,10 lei/ kg Valoarea consumului avand in medere metoda utilizata este : 600*1,10 +100*0,80 = 740 leib) O societate comercială achiziţionează materiale consumabile necesare in procesul de

producţie în valoare de 6 000 lei. La data achiziţionării, furnizorul este plătit pentru livrarea efectuată iar materialele consumabile se dau in consum.

Achiziţie de materiale consumabile

% = 401 7 440 lei302 6 000 lei4426 1 440 leiTVA Plata furnizorului401 = 5121 7 440 lei Darea in folosinţă a materialelor consumabile602 = 302 6 000 lei

27. Studiu de caz privind contabilitatea obiectelor de inventarO societate comercială cumpără obiecte de inventar de la un furnizor, în valoare de 5 000 lei,

TVA 24%. Plata furnizorului se efectuează prin virament bancar. La dta achiziţionării, obiectele de inventar se dau în consum.

Achiziţia obiectelor de inventar % = 401 6 200 lei303 5 000 lei 4426 1 200 leiPlata furnizorului401 = 5121 6 200 leiDarea în folosinţă a obiectelor de inventar603 = 303 5 000 lei

Page 18: Aplicatii CECCAR

28. Studiu de caz privind contabilitatea stocurilor aflate la tertiO societate comercială trimite matriţe la terţi spre a fi preclucrate, în valoare de 3 500 lei,

costul manoperei fiind facturat cu 800 lei, TVA 24%

Trimiterea matriţelor la terţi spre a fi prelucrate351 = 303 3 500 leiÎnregistrarea costului prelucrării% = 401 960 lei303 800 lei4426 160 leiPrimirea matriţelor de la terţi303 = 351 3 500 lei

29. Studiu de caz privind contabilitatea produselor finiteO societate comercială trimite la o consignaţie un lot de produse finite, având un cost de

producţie de 5 000 lei, pentru a fi vândute la preţul de 7 500 lei. În momentul vânzării produselor, societatea comercială trimite factura, iar încasarea contravalorii facturii se incasează prin bancă.

Livrarea produselor finite pentru a fi vândute în regim de consignaţie354 = 345 5 000 leiÎnregistrarea vânzarii produselor4111 = % 9 300 lei

707 7 500 lei4427 4427 1 800 lei

Descărcarea gestiunii

711 = 354 5 000 leiÎncasarea contravalorii facturii5121 = 4111 9 300 lei

30. Studiu de caz privind contabilitatea marfurilorO societate comercială vinde mărfuri unui client în valoare de 3 000 lei, TVA 24%. Mărfurile

sunt trimise pe bază de aviz de însoţire a mărfii, pentru ca ulterior să se întocmească factura.

Vânzarea mărfurilor418 = % 3 720 lei

707 3 000 lei 4428 720 lei

Page 19: Aplicatii CECCAR

Emiterea facturii4111 = 418 3 720 lei 4428 = 4427 720 leiÎncasarea creanţei clienţi5121 = 4111 3 720 lei