Anexa a Formularul de Cerere de Finantare Final

of 30 /30
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Program Național De Dezvoltare Rurală Modernizare Ciupercărie Formularul de cerere de finanţare nerambursabilă Pentru Solicitarea de propuneri de proiecte – 2015 Măsura 121 – Ferma de familie Phare CBC 2006/018.449 Linia bugetară: B 22.0202 Referinţa: 2006/018.449.01.01 (Priorităţile 1 sau 2) Referinţa: 2006/018.449.01.02 (Prioritatea 3) Numele Solicitantului: S.C.CATINA S.R.L Dosar nr. 1 (numai pentru uz oficial) 2007

Embed Size (px)

description

j

Transcript of Anexa a Formularul de Cerere de Finantare Final

Page 1: Anexa a Formularul de Cerere de Finantare Final

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Program Național De Dezvoltare Rurală

Modernizare Ciupercărie

Formularul de cerere de finanţare nerambursabilă

Pentru Solicitarea de propuneri de proiecte – 2015

Măsura 121 – Ferma de familie

Phare CBC 2006/018.449

Linia bugetară: B 22.0202Referinţa: 2006/018.449.01.01 (Priorităţile 1 sau 2)

Referinţa: 2006/018.449.01.02 (Prioritatea 3)

Numele Solicitantului: S.C.CATINA S.R.L

Dosar nr. 1

(numai pentru uz oficial)

2007

Page 2: Anexa a Formularul de Cerere de Finantare Final

FORMATUL NOTEI CONCEPTUALE

1. Sumarul acţiuniiVă rugăm furnizaţi următoarele informaţii:1.1 Scurtă descriere a acţiunii propuse. Administratorii afacerii iși propun achiziția - Echipamentele și tehnologia performantă care reprezintă motorul acestui plan de creștere pe următorii ani. Aceasta pentru că oferă o precizie în timp real, dar și o reducere a costurilor de prestare a serviciilor.

Astfel se urmărește mentinerea productiei pe tot parcursul anului, chiar si in luniile cu temperaturi ridicate .

2. Relevantă:Vă rugăm să descrieţi următoarele: 2.1 Cat de relevantă este propunerea dvs. pentru nevoile şi constrângerile din ţara (ţările)

sau din regiunea ţintă?

Suprafețele cultivate cu catina sunt în plină creștere. În Europa, producția de catina reprezintă 65% din producția mondială, care se ridică la peste 1.00.000 de tone anual. Cultivarea catinei a crescut, în ultimii 20 de ani, de 11 ori în SUA, de 14 ori în Franţa, de 9 ori în Anglia datorita scopurilor medicinal si nu numai.

Secretul catinei constă în capacitatea sa de stimulare a imunităţii, fiind din acest punct de vedere campionul vitaminei A şi a întregului complex de vitamine B, atât de important în lupta cu cancerul. Oamenii de ştiinţă au reuşit să inventarieze până în acest moment peste 60 de substanţe active, din care 20 sunt minerale: calciu, magneziu, zinc, fier şi altele. Prin conţinutul mare de vitamina C, de aproape 10 ori mai mult decat citricele, cătina ajută în lupta împotriva cancerului şi la întărirea sistemului imunitar. Piața de desfacere românească are nevoie de cantităti mari de catin din producție autohtonă, fiindcă majoritatea firmelor preferă să cumpere de la cultivatorii romani, costurile de achiziție fiind mai mici, calitate mai bună, posibilitatea de a cumpăra puțin și des, înlăturând astfel riscul ca marfa să se altereze. De asemenea există piață de desfacere în: Piețe agro-alimentare, Magazine alimentare, Lanțurile de supermarketuri, Restaurante, Export în țările Uniunii Europene.

2.2 Care sunt problemele care trebuie rezolvate şi nevoile care trebuie avute în vedere?

Cerea de produse este în creștere, iar noi considerăm că am putea face față unui rulaj mai mare, astfel umărim extinderea capacității de producție. Pentru extinderea capacității de producție avem două variante: prima ar fi extinderea suprafeței de cultivare și a 2-a extinderea sezonului de cultivare. Având în vedere cerința pieței ce se manifestă pe tot parcursul anului vom alege varianta a 1-a, ce presupune extinderea suprafetei de cultivare pentru a face fat cererii pe tot parcursul anului. 2.3 Care sunt actorii implicaţi (beneficiari finali, grupuri ţintă)?

Beneficiarul final în primul rând va fi administratorul afacerii, ce isi va maximiza profiturile, dar și distribuitorii și nu în ultimul rând consumatorii.2015

Page 3: Anexa a Formularul de Cerere de Finantare Final

Grupul nostru țintă este format din consumatorii de catina, cărora vrem sa le oferim produsele nostre pe tot parcursul anului. Catina este recomandata tuturor persoanelor, mai ales celor care au anumite afectiuni, sau, trebuie să țină o dietă bazată pe un consum redus de calorii. O analiză detaliată a consumatorilor, presupune detalierea acestora pe grupe de vârstă, nivelul de venit, clasa socială, ocupația, nivelul de educație și alte caracteristici. Datorită beneficiilor consumului de catina, nu este necesară o detaliere foarte atentă a acestor grupe delimitative, pentru că, așa cum am mai spus, consumul este recomandat pentru toate persoanele, indiferent de vârstă, sex, ocupație etc. Produsul nostru se adresează, momentan, locuitorilor oraselor Falticeni, Roman și Suceava care își fac aprovizionarea din urmatoarele hypermarket-uri: Carrefour, Metro , Selgros, Real, Kaufland și Auchan.

2.4 Care sunt obiectivele şi rezultatele aşteptate? Principalele noastre obiective sunt:

crearea de minim 20 locuri de muncă creștere import – export cu minim 10% achiziționare echipament tenologice de productie promovare produs și regiune

Rezultate aștepatate Anul I de activitate: obținerea unui profit net de minim 50.000 lei. Anul II de activitate: creșterea profitului net cu 30%. Anul III de activitate: creșterea profitului net cu 60%. Anul IV de activitate: creșterea profitului net cu 90% Anul V de activitate: obținerea unei cote de piată de 30%.

2.5 Care este valoarea adaugata a acţiunii (în ce mod acţiunea propusa suplimentează sau completează acţiunile autoritatilor centrale sau locale sau acţiunile implementate de actorii non-guvernamentali)?

În urma analizei noastre nu am găsit concurenți direcți pentru noi, din punct de vedere al producției de catina, majoritatea comerciantilor de catina nu se axează pe o cultura intensivă a acestora, ci mizează pe culturi sezoniere, și își valorifică marfa în special pe piețele din orașe, așadar, în zona noastră, avem concurență zero pentru acest tip de activitate.

3. Metodologie şi sustenabilitate:Va rugăm sa descrieţi următoarele:

3.1 Care sunt principalele activitati ale proiectului? Principala activitate a proiectului este achiziția echipamentului tehnologic pentru irigarea plantatiei.

3.2 Care vor fi principalii parteneri în implementare, care este amploarea relaţiilor cu aceştia (de cât timp aveţi relaţii cu aceştia) şi cum vor fi implicaţi în proiect?

Partener - S.C. ECO-INGR S.R.L. – firma are relații de parteneriat de la înființare, acesta fiind unul dintre furnizorii de compost. Asociat – Directia Silvica Suceava – începutul unei relații de colaborare în vederea sustemabilității zonei

2015

Page 4: Anexa a Formularul de Cerere de Finantare Final

3.3 Cum işi va demonstra proiectul sustenabilitatea (cum va deveni sustenabil)?

3.4 Proiectul va avea efecte multiplicatoare? Nu.

4. Expertiza şi capacitate operationala:Va rugăm sa descrieţi următoarele: 4.1 Care este experienţa organizaţiei dvs. în managementul proiectelor? Acesta se dorește a fi primul proiect pentru finanțare pentru care firma aplică.

4.2. Care este experienţa organizaţiei dvs. şi a partenerului (partenerilor) în problematica abordată prin proiect(căreia proiectul i se adresează)?

Partenerul nostru a aplicat in urma cu 1 ani pentru un proiect cu finanțare Europeana, proiect pentru Modernizarea Exploatațiilor Agricole.

2015

Page 5: Anexa a Formularul de Cerere de Finantare Final

FORMU LARUL COMPLET AL APLICAŢIEI

I. ACŢIUNEA

1. DESCRIERE

1.1 Titlu - Extindere planttie de catina

1.2 Locaţia (locaţiile) - Com. Cornu-lunci, jud. Suceava

Ţară / ţări, regiune / regiuni, oraş / oraşe

1.3 Costul acţiunii şi suma solicitată de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

Costuri totale eligibile ale acţiunii

Suma solicitată de laMinisterul Dezvoltării, Lucrărilor

Publice şi Locuinţelor( Romania)

% din costul eligibil total al acţiunii

EUR 10800 6200 EUR 60 %

N.B. Procentul din totalul costurilor eligibile se calculează prin împartirea Sumei solicitate de la Autoritatea Contractantă la Costul eligibil total al acţiunii şi înmultirea cu 100. 1.4 Sumar

Maxim 1 pagina1

Durata acţiunii 6 luni

Obiectivele acţiunii Obiectivul general

- Dezvoltare regională rurală prin creșterea calității veții

Obiective specifice

- crearea de minim 20 locuri de muncă

- creștere import-export cu minim 10%

1 Numărul de pagini menţionat este maxim şi poate fi redus numai pentru finanţari nerambursabile mici ca valoare.2015

Page 6: Anexa a Formularul de Cerere de Finantare Final

- achiziționare echipament tehnologice de irigtie

- promovare produs și regiune cu o creștere de 10% a cotei de piață

- creștere profit cu minim 10%

- culegerea de rețete tradiționale pentru a veni în ajutorul clientului

Partener(i) S.C. ECO-INGR S.R.L

Grup (grupuri ţintă)2 - Consumatorii de catina

- Consumatori produse din catina

- distribuitorii

- furnizorii

Beneficiari finali3 - societatea

- consumatorii

Rezultate estimate Indeplinirea Obiectivelor Specifice

Activitati principale - achizitionarea de echipament tehnologice de irigatie

- instalarea acestuia

- training personal

- promovare produs

- producție

Unde este posibil, indicaţi în mod clar sectorul, tema sau aria geografica la care se refera acţiunea propusa, asa după cum se menţionează în Solicitarea de propuneri de proiecte.

1.5 Obiective

Obiectivul general

- Dezvoltare regională rurală prin creșterea calității veții. Atât timp cat noi ca scocietate comercială reușim să ne menținem și să creștem pe piață cu siguranță asta va aduce plus valoare zonei și regiunii din care facem parte, ba mai mult prin creșterea numarului locurilor de munca vom ajuta la creșterea calității vieții și a nivelului de trai.

Obiective specifice

2 “Grupurile ţintă” sunt acele grupuri/entităţi care vor fi afectate pozitiv în mod direct de proiect la nivelul Scopului Proiectului 3 “Beneficiarii finali” sunt cei care vor beneficia pe termen lung de rezultatele proiectului la nivelul societăţii sau al sectorului vizat2015

Page 7: Anexa a Formularul de Cerere de Finantare Final

- crearea de minim 20 locuri de muncă

- creștere import-export cu minim 10%

- achiziționare echipament tehnologice de irigtie

- promovare produs și regiune cu o creștere de 10% a cotei de piață

- creștere profit cu minim 10%

1.6 Fundamentare

1.6.1 Relevanţa acţiunii pentru obiectivele şi prioritatile programului

Obiectivele specifice ale programului ce sunt relevante în proiectul nostru:

- introducerea și dezvoltarea de tehnologii și procedee noi, diversificarea producției, ajustarea profitului, nivelului și calității producției la cerințele pieței, inclusiv a celei ecologice, precum și producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile – acest obiectiv este îndeplinit prin achiziția efectuată

- adaptarea exploatațiilor la standardele comunitare

- creșterea volumului exploatațiilor agricole sprijinite

- sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere.

1.6.2 Identificarea nevoilor şi constrângerilor observate în ţara/ ţările ţintă, în special în regiunea/regiunile vizate.

Suprafețele cultivate cu catina sunt în plină creștere. În Europa, producția de catina reprezintă 65% din producția mondială, care se ridică la peste 1.00.000 de tone anual. Cultivarea catinei a crescut, în ultimii 20 de ani, de 11 ori în SUA, de 14 ori în Franţa, de 9 ori în Anglia datorita scopurilor medicinal si nu numai.

Secretul catinei constă în capacitatea sa de stimulare a imunităţii, fiind din acest punct de vedere campionul vitaminei A şi a întregului complex de vitamine B, atât de important în lupta cu cancerul. Oamenii de ştiinţă au reuşit să inventarieze până în acest moment peste 60 de substanţe active, din care 20 sunt minerale: calciu, magneziu, zinc, fier şi altele. Prin conţinutul mare de vitamina C, de aproape 10 ori mai mult decat citricele, cătina ajută în lupta împotriva cancerului şi la întărirea sistemului imunitar. Piața de desfacere românească are nevoie de cantităti mari de catin din producție autohtonă, fiindcă majoritatea firmelor preferă să cumpere de la cultivatorii romani, costurile de achiziție fiind mai mici, calitate mai bună, posibilitatea de a cumpăra puțin și des, înlăturând astfel riscul ca marfa să se altereze. De asemenea există piață de desfacere în: Piețe agro-alimentare, Magazine alimentare, Lanțurile de supermarketuri, Restaurante, Export în țările Uniunii Europene.

2015

Page 8: Anexa a Formularul de Cerere de Finantare Final

Referitor la materia primă în România se găsesc de o calitate deosebită și ieftin, în comparație cu celelalte tări din UE, lucru care ce avantajează la export. In plus, statul roman acordă și el un sprijin financiar de 800 lei/tona de catina vândută.

1.6.3 Descrierea grupului/ grupurilor ţintă şi a beneficiarilor finali, numărul estimat al acestora

Piața noastră de desfacere este reprezentată de orasele Falticeni, Roman și Suceava. Conform informațiilor de care dispunem, în proporție de peste 50%, catina din hypermarket-uri sunt din import, pentru că în România oferta de catina este situată mult sub nivelul cererii, mai exact cererea este de 10 ori mai mare decat oferta.

Din punct de vedere al analizei pieței de desfacere, am efectuat doua tipuri de analize, una primară și una secundară. În cadrul analizei primare am efectuat investigații privind prețul de comercializare al catinei în varianta en-gross și care este cantitatea ce poate fi absorbită pe piață. În urma analizei secundare, adică în urma consultării informațiilor publice de specialitate am alcatuit o bază de date privind cele mai indicate metode de cultură pentru catina alba.

1.6.4 Motivele selecţiei grupului/ grupurilor ţintă şi identificarea nevoilor şi constrângerilor acestora. Cum contribuie Acţiunea la nevoile grupului (grupurilor) ţintă şi a beneficiarilor finali?

- prin creșterea calității și cantității produselor ce vor fi disponibile pe piață/

1.7 Descrierea detaliată a activităţilor

1- Managmentul proiectului – crearea ideii de proiect2 – Constituirea echipei 3 – Planificarea. Coordonare. Control4 – Audit Proiect5 – Achiziții echipament6 – Obținere autorizații7 – Instalare8 – Training personal9 – Producție10 - Promovare

1.9 Durata şi planul de acţiune

Durata acţiunii va fi de _6 luniPlanul de acţiune trebuie elaborat în următorul format:

2015

Page 9: Anexa a Formularul de Cerere de Finantare Final

Anul 1 Semestrul 1

Activitatea Luna 2 3 4 5 6 Organismul de implementareManagmentul proiectului AplicantulConstituirea echipei Partener + Aplicant

Planificare. Coordonare. Control

Partener + Aplicant

Audit Proiect Expert auditAchiziții AplicantAutorizații AplicantInstalare TehnicieniTraining personalProducție AplicantPromovare Aplicant

2. REZULTATE PREVIZIONATE

2.1 Impactul anticipat asupra grupurilor ţintă/beneficiarilor

2.1.1 Situaţia grupurilor ţintă/beneficiarilor

Conform criteriului demografic, segmentul vizat cuprinde persoane cu venituri medii si ridicate, cu ocupatii diferite, cu varsta cuprinsa intre 14-60 de ani , atat de sex feminin cat si masculin

2.2 Rezultate concrete

1. Încheierea de parteneriate cu potențiali clienți din afara țării nostre cu unități de profil alimentar și farmaceutic

2. Creșterea numărului de clinți de la an la an prin extinderea valorificării produsului pentru clienții din afara județului Suceava

2.4 Sustenabilitate

2.4.1 Aspectul financiar (Cum vor fi finanţate activităţile după încetarea finanţării nerambursabile?)

După încetarea finanțării nerambursabile societatea își va finanța activitatea din fondurile proprii.

2.4.2 Aspectul politic

Se spera îmbunătățirea legislației, scăderea taxelor și impozitelor

2.5. Matricea cadru logic

Anexa 12015

Page 10: Anexa a Formularul de Cerere de Finantare Final

3. BUGETUL ACŢIUNII

Anexa 2

Contribuţii în natură Aplicantul pune la dispoziția proiectului întreaga societate și tot ce este înregistrat că deține ea.

II. SOLICITANTUL

2015

Page 11: Anexa a Formularul de Cerere de Finantare Final

1. Partenerul principal (solicitantul)4

1.1 Date de identificare

Denumirea legală completă (numele organizaţiei):

S.C. CATINA S.R.L

Numărul de înregistrare ca plătitor de TVA(după caz):

J 07/ 2014

Naţionalitatea Română

Statutul legal (precizaţi forma de organizare – ONG, etc.)

Societate cu Raspundere Limitată

Adresa oficială Comuna Cornu-lunci, jud. Suceava

Nr. telefon : codul ţării + codul oraşului + numărul)

0755343841, 71522

Adresa de e-mail a organizaţiei

[email protected]

Site –ul organizaţiei www.catina.ro

Persoana de contact pentru acţiune

Ionela Tacaliuc

Orice modificare în adresă, numere de telefon, numere de fax şi mai ales a adresei de e-mail trebuie anunţate în scris Autorităţii Contractante. Autoritatea

Contractantă nu va fi responsabilă în cazul în care Solicitantul nu poate fi contactat.

2. DATE BANCARE

Înainte de semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, solicitanţii selectati vor furniza formularul de identificarea financiara, folosind modelul din Anexa V a Ghidului

Solicitantului, certificat de banca prin care se vor efectua platile.

3. DESCRIEREA SOLICITANTULUI

4 Partenerul principal (Solicitantul) – organizaţie, persoana juridica sau unitate administrativă care depune o aplicaţie in vederea obtinerii unei finanţari nerambursabile şi, in cazul in care proiectul sau este selectat de Comitetul Mixt de Evaluare, va primi aceasta finanţare nerambursabilă in vederea realizarii activitatilor proiectului. Partenerul principal (Solicitantul) este responsabil de coordonarea tuturor partenerilor implicaţi in proiect. In cazul proiectelor comune aceasta implica, printre altele, armonizarea activităţilor proiectului, stabilirea şi menţinerea de contacte regulate cu toţi partenrii de proiect din fiecare ţara participantă şi pregatirea de rapoarte comune asupra proiectului, inclusiv rapoartele financiare.Partenerul principal (solicitantul) din fiecare ţara este responsabil de implementarea proiectului in conformitate cu conditiile şi modalitatile de implementare specificate in contract. Contractul obligă Partenerul principal (solicitantul) sa asigure folosirea corecta a fondurilor publice de care va beneficia pentru implementarea proiectului, precum şi conformitatea cu conditiile şi cerinţele referitoare la raportare, audit şi plata. 2015

Page 12: Anexa a Formularul de Cerere de Finantare Final

3.1 Când a fost înfiinţată şi când şi-a început activitatea organizaţia dvs.?

S.C. Ciuperca S.R.L a fost înființată in Ianuarie 2014 și și-a început activitatea in Martie 2014

3.2. Care sunt principalele activităţi pe care le desfăşoară în prezent organizaţia dvs.?

Principala activitate pe care o desfășoară este cultivarea și distribuția catinei

3.3. Lista cu membrii consiliului/comitetului director al organizaţiei dvs.___________________________________________________________________________

Nume Profesie Naţionalitate

Funcţie Vechime în consiliu

Dn Ionela Tacaliuc

Economist RO Manager 1,5 ani

Dl. Avapoaie Daniel

Horticultir RO Manager adjunct 1,5 ani

Dn Berar Ancuta Economist RO Contabil 1,5 ani

4. CAPACITATEA DE MANAGEMENT ŞI DE IMPLEMENTARE A ACŢIUNILOR

4.1. Experienţă în acţiuni similare

4.1.1 Obiectul şi localizarea acţiunii

Cultivarea catinei in Com. Cornu-Lunci, jud. Suceava

4.1.2 Rezultatele acţiunii

Comercializarea și Distribuția catinei

4.1.3 Rolul jucat de organizaţia dvs.

Producător

4.1.4 Costul acţiunii

Lunar există următoarele cheltuieli:- cheltuieli cu salariile –15 000 lei- contribuțiile la stat pentru fondul salarii – 54% * 15000 = 8100lei- cheltuieli cu întreținerea plantatiei – 2 000lei

2015

Page 13: Anexa a Formularul de Cerere de Finantare Final

- TVA – 20 000Total cheltuieli: 45.100lei/ lună

După cum putem observa încasările totale depăsesc cheltuielile, rămânand un cashflow în valoare de 12 910lei.

2015

Page 14: Anexa a Formularul de Cerere de Finantare Final

III. PARTENERI AI PARTENERULUI PRINCIPAL (SOLICITANT) CARE PARTICIPĂ LA ACŢIUNE

1. DESCRIEREA PARTENERILOR

Această secţiune trebuie completată pentru fiecare organizaţie parteneră, în conformitate cu secţiunea 2.1.2 din Ghidul Solicitantului.Orice asociati definiti în aceeaşi secţiune nu trebuie menţionati. Acest tabel va fi multiplicat astfel încât să fie completat pentru toţi partenerii.

Partener

Denumirea legală completă a organizaţiei:

S.C. VasileCompost S.R.L

Naţionalitatea RO

Statutul juridic persoană juridică

Adresa oficială Iași

Persoana de contact Adomicai Vasile

Nr. telefon 0767541567

Nr. fax 0232546541

Adresă de e-mail [email protected]

Numărul de angajaţi 6

Alte resurse relevante fermă agricolă

Experienţa în acţiuni similare, în corelaţie cu rolul în implementarea acţiunii propuse

a mai depus un proiect pentru finanțare europeana în urmă cu 3 ani

Istoricul cooperării cu solicitantul

cooperare excelentă

Rolul şi implicarea în pregătirea acţiunii propuse

cooperare excelentă

Rolul şi implicarea în implementarea acţiunii propuse

cooperare excelentă

Important: Acest formular de cerere de finanţare nerambursabilă trebuie însoţit de o declaraţie de parteneriat semnată şi datată de catre fiecare partener, în conformitate cu modelul furnizat pe pagina următoare.

2015

Page 15: Anexa a Formularul de Cerere de Finantare Final

2. DECLARATIE DE PARTENERIAT5

Important: Aceasta declaratie trebuie furnizata de Solicitant şi fiecare partener.Un parteneriat este o relaţie efectivă între două sau mai multe organizaţii, implicând împărţirea unor responsabilităţi comune în derularea acţiunilor finanţate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (Romania). Pentru a se asigura asupra bunei desfăşurări a acţiunii, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (Romania) solicita ca toţi partenerii (inclusiv partenerul principal/solicitantul care semnează contractul) să-şi însuşească aceasta, prin asumarea respectării principiilor de bun parteneriat enunţate în continuare. 1. Toţi partenerii trebuie să fi citit formularul de cerere de finanţare nerambursabilă şi să fi

înţeles rolul care le revine în derularea acţiunii, înainte ca propunerea să fie înaintată Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (Romania).

2. Toţi partenerii trebuie să fi citit contractul standard de acordare a finanţării nerambursabile şi să fi înţeles obligaţiile care le revin în conformitate cu acesta. Aceştia îl autorizează pe partenerul principal (solicitant) să semneze contractul şi să-i reprezinte în relaţia cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (Romania), pe parcursul şi în contextul implementării acţiunii.

3. Solicitantul trebuie să se consulte cu partenerii săi în mod regulat şi să-i informeze permanent asupra progresului acţiunii.

4. Toţi partenerii trebuie să primească copii ale rapoartelor – tehnic şi financiar – care se transmit către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (Romania).

5. Propunerile care modifică în mod substanţial proiectul (de ex. activităţi, parteneri, etc.) trebuie aprobate de parteneri înainte de a fi înaintate către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (Romania). Dacă nu poate fi obţinută aprobarea partenerilor, solicitantul trebuie să precizeze aceasta în momentul în care înaintează modificările spre aprobare către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (Romania).

6. Dacă Beneficiarul nu are sediul în ţara în care se implementează acţiunea, partenerii trebuie să convină înainte de finalizarea acţiunii asupra distribuirii echitabile a echipamentelor, maşinilor şi bunurilor aferente acţiunii, achiziţionate din finanţarea nerambursabilă acordată de Uniunea Europeană între partenerii locali sau beneficiarii finali din ţările ţintă.

Am citit şi suntem de acord cu conţinutul propunerii înaintate către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (Romania). Înţelegem să ne confromăm principiilor de parteneriat cu bună practică.

Numele: Adomicăi Vasile

Organizaţia: S.C. VasileCompost S.R.L

Funcţia: Director

Semnătura:

Data şi locul: 15.05.2014

5 Va fi furnizata de catre solicitant şi de fiecare partener in toate cazurile in care acest partener exista.2015

Page 16: Anexa a Formularul de Cerere de Finantare Final

IV. ASOCIATI AI SOLICITANTULUI CARE PARTICIPA LA ACŢIUNE

3. DESCRIEREA ASOCIATILOR

Aceasta secţiune trebuie completată pentru fiecare organizaţie asociată în conformitate cu secţiunea 2.1.2 din Ghidul Solicitantului . Trebuie să furnizaţi un număr de copii egal cu numărul intrărilor în tabel.

Asociatul 1

Numele legal complet Direcția Silvică Suceava

Nationalitate Română

Statutul legal

Adresa oficială Suceava

Persoana de contact Ion Vasile

Telefon nr 0768543234

Fax nr 0342678765

E-mail [email protected]

Număr de angajaţi 15

Alte resurse relevante

Experienţa în acţiuni similare în corelaţie cu rolul în implementarea acţiunii propuse

există numeroase contracte de asociere

Istoricul cooperării cu solicitantul

cooperare excelentă

Rolul şi implicarea în pregătirea acţiunii propuse

cooperare excelentă

Rolul şi implicarea în implementarea acţiunii propuse

cooperare excelentă

2015

Page 17: Anexa a Formularul de Cerere de Finantare Final

V. LISTA DE VERIFICARE

NUMĂRUL DE REFERINŢĂ + TITLUL SOLICITĂRII DE PROPUNERI DE PROIECTE + LINIA BUGETARĂ

2007

Page 18: Anexa a Formularul de Cerere de Finantare Final

DATE ADMINISTRATIVE Se va completa de catre Solicitant

Numele Solicitantului Crihan Sabina- Florina

Naţionalitatea RO

Statutul legal14 persoană juridică

Data înfiinţării organizaţiei Ianuarie 2013

Partener 1 Nume: Adomicăi Vasile

Naţionalitate: RO

Statut legal: persoană juridică

Partener …

NB: Adăugaţi un număr de rânduri egal cu numărul partenerilor

Nume: Direcția Silvică Suceava

Naţionalitate: RO

Statut legal: persoană juridică

14 De ex. Organizaţii non-guvernamentale, non-profit, organizaţii internationale

2007

Page 19: Anexa a Formularul de Cerere de Finantare Final

ÎNAINTE DE A EXPEDIA PROPUNEREA, VA RUGĂM SA VERIFICAŢI DACĂ FIECARE DINTRE URMĂTOARELE DOCUMENTE A FOST COMPLETAT ŞI DACĂ RESPECTĂ URMĂTOARELE CRITERII:

Se va completa de către Solicitant

Se va completa de către Autoritatea

Contractantă

Da Nu Da Nu

1. A fost utilizat Formularul corect de cerere pentru finanţarea nerambursabilă, publicat pentru aceasta Solicitare de propuneri de proiecte

X

2. Propunerea este dactilografiată şi este în conformitate cu condiţiile prevăzute în Ghidul Solicitantului aferent solicitării de propuneri de proiecte lansată - respectiv, în limba română pentru proiectele simple şi complementare – şi conţine un rezumat în limba engleză (traducerea în engleză a Notei Conceptuale).

X

3. Sunt incluse 1 original şi 4 copii X

4. Este anexat un floppy-disk sau CD-rom X

5. Fiecare partener a completat şi semnat declaraţia de parteneriat, iar declaraţiile sunt incluse X

6. Bugetul este prezentat în formatul solicitat, este exprimat în Euro şi este anexat X

7. Matricea cadru logic a fost completată şi este anexată X

8. Durata acţiunii este egală sau mai mică decât….(perioada maximă specificată în Ghidul Solicitantului, pentru măsura corespunzatoare, vezi secţiunea 2.1.3)

X

9. Durata acţiunii este egală sau mai mare decât….(perioada minimă specificata în Ghidul Solicitantului, pentru măsura corespunzătoare, vezi secţiunea 2.1.3)

X

10. Contribuţia solicitată este egală sau mai mare decât…..Euro (suma minima permisa) vezi secţiunea 1.3 din Ghidul Solicitantului

X

11. Contribuţia solicitată este egală sau mai mica decât…..Euro (suma maximă permisa) vezi secţiunea 1.3 din Ghidul Solicitantului

X

12. Contribuţia solicitată este egală sau mai mare decât ….% din totalul costurilor eligibile (procentul minim admis) vezi secţiunea 1.3 din Ghidul Solicitantului

X

13. Contribuţia solicitată este egală sau mai mica decât ….% din totalul costurilor eligibile (procentul maxim admis) vezi secţiunea 1.3 din Ghidul Solicitantului

X

14. Declaratia Solicitantului a fost completată şi semnată X

2007

Page 20: Anexa a Formularul de Cerere de Finantare Final

Titlul propunerii Măsura 121 – fema de familie

VI. DECLARAŢIA SOLICITANTULUI

A. Solicitantul declară următoarele: Are sursele de finanţare, competenţa profesională şi calificările cerute în secţiunea 2.3 din GhidulSolicitantului; Întelege să se conformeze principiilor de bun parteneriat menţionate în secţiunea III.2 din formularul de cerere de finanţare nerambursabilă: Este direct responsabil de pregatirea şi managementul acţiunii impreuna cu partenerii săi şi nu va acţiona ca intermediar; El şi partenerii săi nu fac parte din categoriile (a) pana la (f) enumerate în secţiunea 2.1.1(3) din Ghidul Solicitantului; El şi partenerii săi sunt constienţi ca vor fi excluşi din participarea la solicitarea de propuneri de proiecte dacă, la momentul lansării acesteia, fac parte din una dintre

categoriile (g) pana la (i) enumerate în secţiunea 2.1.1 (3) din GhidulSolicitantului; El şi partenerii săi sunt constienţi de faptul ca nu este permisa dubla finanţare şi vor anunta Autoritatea Contractantă asupra acţivitatilor care sunt deja finanţate sau sunt

în curs de a obtine finanţarea, sau asupra aplicaţiilor depuse în vederea obtinerii de fonduri guvernamentale, UE sau alte surse internationale, şi ca se angajează sa asigure exploatarea şi întretinerea infrastructurii finanţate pentru o perioada de cel putin 10 ani de la finalizarea proiectului;

Garantează propria sa contribuţie în numerar, cel putin 10% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, numai în numerar6; În cazul în care îi va fi acordata mai mult decât o finanţare nerambursabilă, are capacitatea să furnizeze toate resursele necesare implementării tuturor proiectelor 7. În cazul în care va fi selectat, este capabil să furnizeze imediat, la cerere, documentele justificative menţionate în Ghidul SolicitantuluiMai mult, Solicitantul declară următoarele : Se va completa de

catre SolicitantSe va completa de catre Autoritatea

Contractantă

Da Nu Da Nu

1. Este eligibil (în conformitate cu criteriile menţionate la pct. 2.1.1 din Ghid) x

2. Partenerul 1 este eligibil (în conformitate cu criteriile menţionate la pct. 2.1.1 din Ghid) (dacă există)8 x

6 In cazul autorităţilor administraţiei publice, va fi furnizată o Hotărâre a Consiliului Local privitoare la asumarea acestui anagajament 7 Aceasta situaţie va fi luată în calcul numai dacă Solicitantul depune mai mult decât o singură propunere pentru această Solicitare de propuneri de proiecte 8 Menţionaţi “Nu se aplica” (NA) dacă nu aveţi nici un partener

2015

Page 21: Anexa a Formularul de Cerere de Finantare Final

5. Contribuţia în numerar este de…………………………3200……………………………………………………..EURO x

B. SEMNATURA:Eu, subsemnatul şi persoana responsabilă cu aceasta propunere de proiect în cadrul organizaţiei solicitante, declar că informaţiile furnizate în acesta Declaraţie sunt corecte.

Data:

Nume: Semnătura:

Pozitia/Funcţia:

VII. GRILA DE EVALUARE(NUMAI PENTRU UZUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE)

DA NU

1. Termenul limită a fost respectat x

2. Formularul de Aplicaţie îndeplineşte toate criteriile menţionate în Lista de verificare (Secţiunea V din Formularul de cerere de finanţare nerambursabilă).

x

Verificarea Listei de verificare a fost efectuată de ……………………………………… La data de ……………………………………………..

DECIZIA 1: Comitetul a decis să recomande Nota Conceptuală în vederea Evaluării după verificarea Conformităţii administrative .(În caz contrar, justificările se vor menţiona în Grila de verificare administrativă CRIS şi în Raportul de verificare administrativă CRIS) DECIZIA 2: Comitetul a aprobat Nota Conceptuală şi a decis să evalueze întreaga propunere după pre-selecţia celor mai bune Note Conceptuale. (În caz contrar, justificarile se vor menţiona în Grila de evaluare a Notelor Conceptuale CRIS – aceasta include evaluări din partea

2015

Page 22: Anexa a Formularul de Cerere de Finantare Final

asesorilor şi a evaluatorilor, în Raportul de evaluare a Notei Conceptuale şi în înstiinţările transmise aplicanţilor)

DA NU

DECIZIA 3: A. Comitetul a recomandat propunerea în vederea verificarii eligibilităţii după selectarea provizorie a acesteia în topul punctajelor acordate şi în limita disponibilităţilor financiare. (În caz contrar, justificările se vor menţiona în Grila de evaluare CRIS – aceasta include evaluări din partea asesorilor şi a evaluatorilor, în Raportul de evaluare şi în înştiintările transmise aplicanţilor.) B. Comitetul a recomandat propunerea în vederea verificării eligibilităţii propunerii după includerea acesteia pe lista de rezervă, în cazul în care oricare dintre propunerile temporar selectate nu va îndeplini condiţiile de eligibilitate în urma verificării acesteia, în conformitate cu topul punctajelor acordate şi în limita disponibilităţilor financiare. (În caz contrar, justificările se vor menţiona în Grila de evaluare CRIS – aceasta include evaluări din partea asesorilor şi a evaluatorilor, în Raportul de evaluare tehnică CRIS şi în înştiintările transmise aplicanţilor.) 3. Documentele justificative enumerate mai jos, depuse în conformitate cu Ghidul Solicitantului (secţiunea 2.2.5), îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru Solicitant şi partenerii săi (dacă există).

a. Statutul solicitantului.

b. Statutele şi documentele de înfiinţare ale tuturor partenerilor .

c. Raportul de audit extern al Solicitantului (după caz)9

d. Formularul de persoana juridică (vezi anexa D) este completat şi semnat de Solicitant şi este însoţit de documentele justificative solicitate.

e. Formular de identificare financiară în conformitate cu modelul prezentat în Anexa V10

f. Copii după cele mai recente extrase de cont ale Solicitantului.

Verificarea eligibilităţii a fost efectuată de ……………………………………………. …La data de ………………………………….DECIZIA 4: Comitetul a selectat propunerea în vederea finanţarii după verificarea eligibilităţii în conformitate cu criteriile

9 Menţionati “Nu se aplică ” (NA) dacă prin valoarea grantului solicitat nu este necesară prezentarea raportului de audit extern (Grant < 300 000€ - Grant operational < 75 000€)10 Va fi menţionat numai dacă Autoritatea Contractantă este un organism al Comisiei Europene

2015

Page 23: Anexa a Formularul de Cerere de Finantare Final

menţionate în Ghid. (În caz contrar, justificările se vor menţiona în Grila de evaluare CRIS – aceasta include evaluări din partea asesorilor şi a evaluatorilor, în Gila de evaluare a eligibilităţii CRIS şi în înştiinţările transmise Solicitanţilor.)

2015