Alina_radu-Aspecte Practice Ale Diverselor Alternative de Finantare

download Alina_radu-Aspecte Practice Ale Diverselor Alternative de Finantare

of 13

Transcript of Alina_radu-Aspecte Practice Ale Diverselor Alternative de Finantare

 • 7/24/2019 Alina_radu-Aspecte Practice Ale Diverselor Alternative de Finantare

  1/13

 • 7/24/2019 Alina_radu-Aspecte Practice Ale Diverselor Alternative de Finantare

  2/13

  ASPECTE PRACTICE ALEDIVERSELOR ALTERNATIVE DE

  FINANTARE~ REGLEMENTARI EUROPENE RELEVANTE ~

  Alina Radu, Partener

  Nestor Nestor Diulesu !in"ston Petersen

 • 7/24/2019 Alina_radu-Aspecte Practice Ale Diverselor Alternative de Finantare

  3/13

  MODALITATI DE FINANTARE APROIECTELOR PU#LICE $ ASPECTE

  GENERALE

  % I&'ru&uturi de la (ani o&eriale(in

  multe cazuri imprumuturi sindicalizate) sauinstitutii fnanciare internationale

  % E&itere de titluri de stat si o(li"atiuni

  % Reali)area unor *or&e de 'arteneriat'u(li+'riat(chiar daca acest concept nu se

  mai regaseste reglementat ca atare inlegislatia noastra)

 • 7/24/2019 Alina_radu-Aspecte Practice Ale Diverselor Alternative de Finantare

  4/13

  Dintre diversele modalitati de fnantare posibile,alegerea va f acuta in unctie de:

  % Tipul si caracteristicile proiectului ce se dorestea f realizat

  % Costul resurselor

  % Intentia de a transera o parte din riscurilelegate de realizarea si exploatarea proiectuluicatre sectorul privat

 • 7/24/2019 Alina_radu-Aspecte Practice Ale Diverselor Alternative de Finantare

  5/13

  na dintre cele mai reputate publicatii internationale de

  specialitate, !T-e Euro'ean Le"al .//", ne recunoaste ca lider

  al pietei serviciilor #uridice in $omania in domenii cheie cum sunt:% corporate&commercial

  % privatisation

  % ban'ing, fnance and capital mar'ets

  % pro#ect fnance

  % dispute resolutionConorm altor publicatii de specialitate, cum ar f 0C-a&(ersGlo(al + 1orld2s Leadin" La34ers5, D* este pozitionata peprimul loc in $omania la toate ariile de drept acoperite in aceste

  publicatii+

  % Clarifcarea legislatiei aplicabile

  % Incidenta legislatiei achizitiilor publice

  % Incidenta legii datoriei publice

  IMPRUMUTURI DE LA #ANCI COMERCIALE 6PRIN EMISIUNE DE TITLURI6O#LIGATIUNI PE

  PIETELE INTERNE SAU INTERNATIONALE7

 • 7/24/2019 Alina_radu-Aspecte Practice Ale Diverselor Alternative de Finantare

  6/13

  na dintre cele mai reputate publicatii internationale de

  specialitate, !T-e Euro'ean Le"al .//", ne recunoaste ca lider

  al pietei serviciilor #uridice in $omania in domenii cheie cum sunt:% corporate&commercial

  % privatisation

  % ban'ing, fnance and capital mar'ets

  % pro#ect fnance

  % dispute resolutionConorm altor publicatii de specialitate, cum ar f 0C-a&(ersGlo(al + 1orld2s Leadin" La34ers5, D* este pozitionata peprimul loc in $omania la toate ariile de drept acoperite in aceste

  publicatii+

  % rdonanta -. are in vedere si "serviciilefnanciare (servicii de asigurari si serviciibancare si de investitii)"

  % /xceptia de la aplicarea procedurii din

  rdonanta -.: "prestarea de servicii fnanciarein legatura cu emiterea, cumpararea, vanzareasau transerul valorilor mobiliare sau altorinstrumente fnanciare, in special operatii aleautoritatii contractante eectuate in scopul

  atragerii unor resurse fnanciare si sau decapital+"

 • 7/24/2019 Alina_radu-Aspecte Practice Ale Diverselor Alternative de Finantare

  7/13

  na dintre cele mai reputate publicatii internationale de

  specialitate, !T-e Euro'ean Le"al .//", ne recunoaste ca lider

  al pietei serviciilor #uridice in $omania in domenii cheie cum sunt:% corporate&commercial

  % privatisation

  % ban'ing, fnance and capital mar'ets

  % pro#ect fnance

  % dispute resolutionConorm altor publicatii de specialitate, cum ar f 0C-a&(ersGlo(al + 1orld2s Leadin" La34ers5, D* este pozitionata peprimul loc in $omania la toate ariile de drept acoperite in aceste

  publicatii+

  % 0utoritatile publice locale sunt autorizate sacontracteze imprumuturi atat de pe piatainterna cat si de pe piata externa

  % oua lege a fnantelor publice locale a introdussi conceptul de criza fnanciara a autoritatilorpublice locale si insolventa acestora,prevederile relevante intrand in vigoare de la 1

  ianuarie 2334

 • 7/24/2019 Alina_radu-Aspecte Practice Ale Diverselor Alternative de Finantare

  8/13

  % 5radul de indatorare anual a autoritatilorpublice locale nu poate depasi -36 din totalulveniturilor proprii

  % 7egislatia fnantelor publice locale nu are invedere schemele de fnantarestructurata8securitizari care adreseazaadministrarea si8sau transerul riscurilor,avand ca eect, intre altele, optimizarea inlegatura cu calculul gradului de indatorare

 • 7/24/2019 Alina_radu-Aspecte Practice Ale Diverselor Alternative de Finantare

  9/13

  %!0sociatia de municipalitati" 9 de ex+ in ranta si/lvetia+ 0cestea sunt utilizate inclusiv pentruobtinerea in comun a fnantarii si atragerea

  colectiva de resurse de pe pietele de capital,realizand in acest mod un rating mai bun alemisiunii

  %5arantarea imprumuturilor luate de autoritatilepublice locale prezinta anumite particularitati ;

  garantie !sui generis" pe venituri

 • 7/24/2019 Alina_radu-Aspecte Practice Ale Diverselor Alternative de Finantare

  10/13

  PARTENERIATELE DE TIP PU#LIC+PRIVAT% 0plicarea rdonantei 5uvernului nr+ 1

 • 7/24/2019 Alina_radu-Aspecte Practice Ale Diverselor Alternative de Finantare

  11/13

  % 0spectele legate de fnantare si posibilitatile degarantare trebuie discutate in azele incipienteale proiectului si avute in vedere la negocierea

  si incheierea contractelor cu autoritateapublica

  % 5arantarea proiectelor derulate in parteneriatpublic;privat

  % >tep;in;right

 • 7/24/2019 Alina_radu-Aspecte Practice Ale Diverselor Alternative de Finantare

  12/13

 • 7/24/2019 Alina_radu-Aspecte Practice Ale Diverselor Alternative de Finantare

  13/13

  VA MULTUMESC8