7.d.pedagogii Alternative Material Auxiliar

30
WALDORF WALDORF WALDORF ASPECTE LEGATE DE ASPECTE LEGATE DE ALTERNATIVA EDUCATIONALA ALTERNATIVA EDUCATIONALA

description

educatie waldorf

Transcript of 7.d.pedagogii Alternative Material Auxiliar

Page 1: 7.d.pedagogii Alternative Material Auxiliar

WALDORFWALDORFWALDORFASPECTE LEGATE DE ASPECTE LEGATE DE

ALTERNATIVA EDUCATIONALA ALTERNATIVA EDUCATIONALA

Page 2: 7.d.pedagogii Alternative Material Auxiliar

WALDORF

APARIŢIE. FUNDAMENTE.

RUDOLF STEINER,

-fondatorul

primei

şcoli

waldorf;-s-a născut

la Kraljevec-Croaţia,în

anul

1861 -în

centrul

activităţii

sale a stat “ştiinţa

cunoaşterii”

cu accent pe

antropologie-concluziile

cercetărilor

sale de antropologie-

legate de tripartiţia

omului: -trupul, sufletul

şi

spiritul

pot fi

vizibile

în

metamorfozele

lor,la

nivelulcorpului

fizic

şi

a sistemului

nervos-senzorial, la nivelul

organizării

ritmice

a sistemelor

respirator şi

circulator în

metabolism.Ele

apar

în

corelaţie

cu activităţi sufleteşti:gândire, simţire

şi voinţă

şi

pot fi

dezvoltate

la rândul

lor

în

capacităţi

spirituale:imaginaţie, inspiraţie

şi

intuiţie.

PRIMA ŞCOALǍ

WALDORF DIN LUME

-înfiinţată

în

1919 la Stuttgart de Rudolf Steiner la iniţiativa

şi

cu sprijinul

material al lui

Emil Molt, managerul

fabricii

de ţigarete

Waldorf-

Astoria din Stuttgart.

Page 3: 7.d.pedagogii Alternative Material Auxiliar

ETAPE DE DEZVOLTARE A COPILULUICele

trei

elemente

ale fiinţei

umane:trup, suflet

şi

spirit se dezvoltă

diferenţiat:1). 0-7 ani

= lumea este bună-copilul

trăieşte

într-o

lume

pe

care o consideră

eminamente

bună;-este

accentuată

dezvoltarea

fizică

prin

activarea

voinţei, manifes-tată

în

joc

şi imitaţie.2).7-14 ani

= lumea

este

frumoasă-copilul

trăieşte

sentimentul

lumea

este

frumoasă;-are loc în

mod deosebit

dezvoltarea

sufletească-

activarea

simţirii;3).14-21 ani

= lumea

este

reală-tânărul

percepe

lumea

reală, în

care filozofiile

şi

teoriile

sale suntobiectul

principal al cunoaşterii;-această

perioadă

vizează

dezvoltarea

spirituală-

activitatea

gândiriiindependente.

Page 4: 7.d.pedagogii Alternative Material Auxiliar

ANTROPOLOGIA STEINERIANǍ

CA BAZǍ

A PEDAGOGIEI WALDORF

CARACTERISTICILE VÂRSTEI PREŞCOLARE

În

viziunea

steineriană

, în

învăţarea-

formarea

umană, accentul

se pune

în

mod diferenţiat

pe

cele

trei

moduluri

de manifestare

ale fiinţei

umane.

Vârsta

preşcolară

este

caracterizată, din acest

punct

de vedere, în

primul

rând

prin

activitate

fizică, prin

imitaţie

şi

joc.De

aceea, este

nevoie

de un spaţiu

protejat, în

caresă

poată

fi

efectuate

experienţe

definitorii

pentru

întreaga

evoluţie

ulterioară

a copilului.

CE TREBUIE SǍ

REŢINEM :-copilul

nu

este

un mic

adult;-vârsta

copilăriei

este

o formă

specifică

de existenţă,cu

trebuinţe

si

posibilităţi

proprii;

Page 5: 7.d.pedagogii Alternative Material Auxiliar

DESCHIDEREA-principala

caracteristică

a copiilor

mici

este

imensa

deschidere

spre

ceeace

îi

înconjoară

( asimilează

elementele

din jurul

lor

şi

întâlnesc

lumea

cu o încredere

nelimitată- fără

rezistenţa

pe

care o are un adult din experien-ţele

de viaţă);

IMITATIA-este

mai

mult

decât

un simplu

mijloc

de copiere

a gesturilor,a

comporta-mentelor

celor

din jur

sau

de repetare

a cuvintelor

acestora-

ea atingeprofunzimea

stărilor

sufleteşti, a gândurilor

şi

atitudinilor

umane;

JOCUL-prin

joc

voinţa

copilului

se orientează

spre

mediul

înconjurător

pe

care îltransformă

cu ajutorul

fanteziei,punând

în

mişcare

lumea

sa

interioară;prin

joc

copilul

reflectă

impresiile

primite, remodelându-le într-un mod personal şi

dându-le valenţele

necesare

propriei

dezvoltări;-jocul

trebuie

fie liber;-prin

joc

se manifestă

dorinţa

copilului

de învăţare

şi

de înţelegere, de ata-şament

sufletesc

şi

de manifestare

a posibilităţilorcreatoare.

Page 6: 7.d.pedagogii Alternative Material Auxiliar

ASPECTE LEGATE DE ALTERNATIVA EDUCAŢIONALǍ

WALDORF

1.ALTERNATIVA EDUCAŢIONALǍ

WALDORF•

-completează

sistemul

educaţional

existent;•

-substituie

unele

forme

de educaţie

printr-o

ofertă

metodică şi

didactică

diferită

sau

complementară;•

-restructurează

cadrul

de organizare

şi funcţionare

a instituţiei

şcolare.

2.CE ESTE ŞCOALA WALDORF ÎN ROMÂNIA?•

-o şcoală

în

cadrul

învăţământului

alternativ

de stat;•

-o instituţie

de învăţământ

în

care cadrele

didactice

se străduiesc

păstreze

specificul

pedagogiei

waldorf;•

-un cadru

în

care părinţii

elevilor

din grădiniţele

şi

şcolile

waldorf

sunt

constituiţi în asociaţii

non-profit şi

sprijină

activităţile

şcolii

atât

în

procesul

instructiv-educativ, cât

şi în

organizarea

vieţii

social-culturale.

Page 7: 7.d.pedagogii Alternative Material Auxiliar

ASPECTE LEGATE DE ALTERNATIVA EDUCAŢIONALǍ

WALDORF

3.FEDERAŢIA WALDORF DIN ROMÂNIA•

-este

o persoană

juridică, înfiinţată

prin

sentinţa

nr.6/1993 a Tribunalului

Municipiului

Bucureşti;•

-reprezintă

alternativa

waldorf

în

faţa

oficialităţilor, pentru

asigurarea

unei

legături

între

această

abordare

a educaţiei

şi

ambientul

educaţional

şi

cultural românesc;•

4.CE ŞI-AR DORI SǍ

FIE O UNITATE WALDORF DIN

ROMÂNIA?•

-să

fie o instituţie

de învăţământ

de stat cu un grad de autonomie

suficient

de mare pentru

a păstra

nealterate

principiile

şi

specificul

pedagogiei

waldorf.•

5.CE NU ESTE O UNITATE WALDORF?

-o instituţie

particulară

cu taxe

şcolare;•

-o şcoală

pentru

copii

cu nevoi

speciale._______________________________________________________

_________

-precizări

ale FEDERAŢIEI WALDORF DIN ROMÂNIA inserate

în

broşura

“WALDORF”şi

pe

internet-

[email protected]

www.waldorf.ro

Page 8: 7.d.pedagogii Alternative Material Auxiliar

ASPECTE LEGATE DE ALTERNATIVA WALDORF

6.OBIECTIVUL FUNDAMENTAL AL PEDAGOGIEI WALDORF

-întărirea, cultivarea

şi armonizarea celor trei componente

fundamentale

ale fiinţei

umane:voinţa,

simţirea

şi gândirea la nivelul

fiecărei

categorii

de vârstă;

-încurajarea

dezvoltării

sănătoase

a capacităţii fizice, sufleteşti

şi spirituale ale tânărului, pe

baza

metodicii

elaborate de Rudolf Steiner şi a programei

şcolare

concepute

ţinând

cont de

impulsurile

date de acesta

şi găsirea

unui

răspuns adecvat

şi

corect

la tendinţele

proprii

de

dezvoltare

ale copilului.

Page 9: 7.d.pedagogii Alternative Material Auxiliar

ASPECTE LEGATE DE ALTERNATIVA WALDORF

7.CÂTEVA DIFERENŢE ÎN PEDAGOGIA WALDORF FAŢǍ

DE ALTE SISTEME DE ÎNVǍŢǍMÂNT

-are în

vedere

educarea

omului

în

ansamblul

său,artisticul

susţinând

şi

împletindu-se cu ştiinţificul,armonizându-se în

procesul

educaţional;•

-disciplinele

nu

sunt

privite

ca un scop

în

sine,ci

ca mijloace

educaţionale;

-copiii

primesc

la sfârşitul

anului

şcolar

o caracterizare

scrisă

de educatoare/ învăţător/ profesor, ce

sintetizează

evoluţia

lor( progrese,)•

-evită

folosirea

manualului

ca unică

sursă

de informare

pentru

elevi, uneori

renunţând

complet

la acesta, în

favoarea

creării

obişnuinţei

de consultare

a unor

surse

variate

de informare;•

-disciplinele

sunt

predate în

module/epoci

de câte

3-4 săptămâni;•

-are discipline, activităţi

şcolare

specifice

numai

în

pedagogia

waldorf:-euritmia

steriană-învăţarea

unui

instrument muzical

din cls.I

–blockflote-desenul

de forme-serbare

lunară-la sfârşit

de epocă-ateliere

de aplicaţii

tehnologice(lemn,lut,fier,cupru,text)•

-curriculum propriu, aprobat

de M.E.C. la toate

nivelurile

de învăţăm.;•

-tendinţe

spre

renunţarea

la sistemul

piramidal

de conducere

a unităţilor

de învăţăm. în

favoarea

conducerii

colegiale

şi

prin

delegatie.

Page 10: 7.d.pedagogii Alternative Material Auxiliar

ASPECTE LEGATE DE ALTERNATIVA WALDORF

7.CÂTEVA DIFERENŢE ÎN PEDAGOGIA WALDORF FAŢǍ

DE ALTE SISTEME DE ÎNVǍŢǍMÂNT

Structura

cursului

principal (110 minute fără

pauza):•

a).partea

ritmică

-se adresează

componentei

afectiv-motivaţională-are drept

scop

activarea

copiilor,pregătirea

pentru

lecţie-cuprinde: -exerciţii

ritmice

de mişcare-exerciţii

de plastica

vorbirii

(cultivarea

rostirii)-cântul

vocal şi

instrumental-calcul

oral-interpretare

de roluri

semnificative

pentrudisciplina

studiată•

b).partea

de învăţare

–se adresează

componentei

cognitiv-aptitudinal

-are drept

scop

descoperirea

de către

copii

,prindemersul

coordonat

de cadrul

didactic, a noţiunilorşi

fenomenelor

studiate;•

c).partea

acţională

–se adresează

componentei

volitiv-acţionale-

se lucrează

la caietele

de epocă-

se efectuează

exerciţii

individuale;•

d).partea

narativă

-se adresează

componentei

afectiv-atitudinale-cuprinde:basme,povestiri,fabule, legende,biografii

– înfuncţie

de vârsta

copilului.

Page 11: 7.d.pedagogii Alternative Material Auxiliar

ASPECTE LEGATE DE ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF

8.DIFERENŢE CARE S-AR DORI SǍ

EXISTE•

-funcţia didactica de învăţător waldorf-

permite

ca predarea

fie făcută

cel

puţin

până

în

clasa

a-VI-a de către

un singur

învăţător;•

-funcţia didactică de profesor de euritmie steriană ;•

-profilul liceal alternativ waldorf•

9.ÎN ROMÂNIA

-există

în

anul

şcolar

2003/2004:122 de clase waldorf şi 38 grupe

de grădiniţă

____________________________________________________

__________

precizări

ale FEDERAŢIEI WALDORF DIN ROMÂNIA inserate

în

broşura

“WALDORF”şi

pe

internet-

[email protected]

www.waldorf.ro

Page 12: 7.d.pedagogii Alternative Material Auxiliar

WALDORF

GRǍDINIŢA

CARACTERISTICI:

1.GRUPǍ

MIXTǍ

3-7ANI DE CE?-pentru

a crea

un cadru

de învăţare

prin

socializare;-modelele

copiilor

mari

îi

îndeamnă

indirect pe

cei

mici

să-i

imite;-prezenţa

copiilor

mici

le oferă

celor

mari

ocazia

de a fi

atenţi,grijulii

Page 13: 7.d.pedagogii Alternative Material Auxiliar

2.PROGRAMUL ZILNIC:

JOC LIBER

JOC RITMIC

MASA

JOCUL ÎN AER LIBER

ACTIVITǍŢI MEŞTEŞUGǍREŞTI ŞI ARTISTICE

POVEŞTILE,TEATRUL DE MASǍ,TEATRUL DE MARIONETE

Page 14: 7.d.pedagogii Alternative Material Auxiliar

PRECIZǍRI ALE PROGRAMEI WALDORF

I.PRINCIPIILE PEDAGOGIEI PREŞCOLARE WALDORF

1.Copilul este

o unitate

de voinţă-simţire-gândire.2.Copilul este

o fiinţă

larg

receptivă

din punct

de vedere

senzorial.3.Impresiile marchează

fiinţa

copilului

până

la nivelul

formării

organelorinterne şi

al proceselor

sufleteşti.4.Imitaţia şi

modelul

caracterizează

demersul

educaţional

necesar

vârstei.5.Procesele de creştere

şi

cele

de învăţare

au loc sub acţiunea

aceloraşiforţe.6.Dezvoltarea cere

timp.În

educaţie,o

treaptă

se clădeşte

pe

cea

anterioa-ră.7.Ritmul şi

repetiţia

structurează

activităţile în grădiniţa

waldorf.8.Pentru a optimiza

procesul

educativ

şi

cognitiv,grupa

de grădiniţă

estecompusă

din copii

de vârste

diferite.

Page 15: 7.d.pedagogii Alternative Material Auxiliar

II.SCOPURILE ACTIVITǍŢILOR DIN GRǍDINIŢA WALDORF

1.Dezvoltarea sănătoasă,armonioasă şi

plenară

– în voinţă,simţire,gândire-a copilului

văzut

ca individualitate

în

formare, prin

crearea

posibilităţilor

de afirmare

a forţelor

înnăscute

din el.2.Asigurarea premiselor

dezvoltării

pentru

întreaga

viaţă

a copillului.3.Crearea unui

înveliş

protector prin

ambianţa

In care se desfăşoară

activi-tăţile, prin

oferirea

unui

mod de viaţă

sănătos

şi

prin

modelul

educatoarei.4.Realizarea siguranţei

interioare

prin

imprimarea

obiceiurilor,ritmurilor,repetării.5.Crearea unei

comunităţi educaţionale

complexe

prin

organizarea

grupeicu copii

de vârste

diferite.6.Realizarea unui

mediu

de activităţi

stimulatoare,cu

sens, pornind

de la nivelul

realităţii

immediate.7.Oferirea de modele

comportamentale

şi

de gândire, pe

care copiii

le poată

imita

pe

baza

motivaţiei

interioare, în

funcţie

de stadiulm

de dezvol-tare la care se află.8.Încurajarea cunoaşterii, prin

crearea

de situaţii

pedagogice

inedite.9.Trezirea sentimentelor

de iubire

şi

respect pentru

om

şi

mediu.

Page 16: 7.d.pedagogii Alternative Material Auxiliar

PRECIZǍRI ALE PROGRAMEI WALDORF

III.PLANUL DE ÎNVǍŢǍMÂNT-

PREŞCOLAR-

ALTERNATIVA WALDORF

Categorii

de activitateNr. de

activităţiOrar

normal

Nr. de activităţiOrar

prelungit

JOC LIBER 11 34

JOC RITMICJOC DE DEGETE

52

52

BASMTEATRU DE MASǍ ŞIMARIONETEJOC CU ROLURI

5 5

PICTURǍDESENMODELAJ

111

111

LUCRU DE MÂNǍGOSPODǍRIE ŞI GRǍDINǍRIT

11

11

ACTIVITǍŢI EXTRACURRICULARE-euritmie-limbă

străină-flaut

pentatonic-dansuri

populare-confecţionare

de obiecte

şi jucării

din lână

(vopsit,tors,ţesuttrăistuţe, covoraşe, pâslărit).

TOTAL 28 51

Page 17: 7.d.pedagogii Alternative Material Auxiliar

METODOLOGIA DE APLICARE A PLANULUI DE ÎNVǍŢǍMÂNT-

spicuiri

1.urmăreşte:treapta socializării(3-5ani)şi treapta

pregătirii

pentru

şcoală(5-

6/7ani)2.o activitate

cu copiii

durează

15-45 ‘( în

funcţie

de vârstă/treaptă/ tema)3.forme:jocul liber,joc

ritmic,joc

de degete,joc

cu roluri,joc

în

aer

liber,basm.4.jocul este

activitatea

fundamentală

a copilului

preşcolar.5.jocul liber

şi

activităţile

alese-grupuri

mici

sau

individual-centre de interes.6.specificul waldorf:-jocul

liber-ales de fiecare

copil-jocul

ritmic(limbaj,cunoaştere,matematică,muzică,civică,)

-jocul

de degete

(limbaj,cunoaştere,matematică,muzică)

-jocul

cu roluri

(limbaj,cunoaştere,educaţie

civică)-basm,teatru

de masă şi

marioanete

(la fel

ca la jocul

ritmic) 7.activităţile clasice

se incorporează

în

specificul

waldorf-interdisciplinaritate.

Page 18: 7.d.pedagogii Alternative Material Auxiliar

IV. PROCESUL EDUCATIV-

elemente

componente

specifice:

A.EDUCAŢIA INTERDISCIPLINARǍB.MIJLOACE DE ÎNVǍŢǍMÂNTC.RITMUL ACTIVITǍŢILOR DIN GRǍDINIŢA WALDORF

1.RITMUL ANULUI2.RITMUL SǍPTǍMÂNII3.RITMUL ZILEI

D.ACTIVITǍŢILE ÎN GRǍDINIŢA WALDORF1.JOC LIBER, JOC LIBER ÎN CURTE, PLIMBǍRI2.JOC RITMIC, JOC DE DEGETE, EURITMIE3.BASM, TEATRU DE MASǍ.TEATRU DE MARIONETE,

JOCURI CU ROLURI, JOCURI CU PǍPUŞI4.MUZICǍ, VERSURI5.DESEN, PICTURǍ, MODELAJ, TABLOURI DE LÂNǍ6.LUCRUL DE MÂNǍ, GOSPODǍRIE, GRǍDINǍRIT7.SǍRBǍTORILE ANULUI, SǍRBǍTORIREA ZILEI DE NAŞTERE,

BAZARUL.

Page 19: 7.d.pedagogii Alternative Material Auxiliar

V.PREGǍTIREA COPIILOR PENTRU ŞCOALǍ

Presupune:-neizolarea

copiilor

mari

de cei

mici-teme

de pregătire

incluse

în

parcursul

zilnic

general-responsabilităţi

mai

mari/ realizarea

unor

lucrări

mai

complexe

VI.EVALUARE

-este

continuă

prin

observarea

zilnică

a nevoilor, intereselor, compor-tamentelor, achiziţiilor

copilului-lucrările

copiilor-instrument de lucru

de cunoaştere

a evoluţiei

copilului-mijloace

de evaluare

internă

care protejează

copilulu

şi îi oferă

sigu-ranţă

şi

detaşare-evaluarea

de la sfârşitul

ciclului

de grădiniţă

are în

vedere

finalităţilecare vizează

maturitatea

şcolară.

Page 20: 7.d.pedagogii Alternative Material Auxiliar

VII.ACTIVITǍŢILE EDUCATOAREI

A.PROIECTAREA ŞI SUSŢINEREA ACTIVITǍŢILOR-educatoarea

îşi

elaborează

planul

de activitate

în

funcţie

de specificulgrupei

şi

de cunoaşterea

fiecărui

copil:anual/ epoci/ săptămână/ zi-în

funcţie

de epocă

se stabileşte

conţinutul

jocului

ritmic,basmul

şi temaactivităţilor

practice-în

funcţie

denivelul

grupei

se stabilesc: jocul

de degete, lucrul

de mână-instrument de lucru

: jurnalul

educatoareiB.OBSERVAREA EVOLUŢIEI COPILULUIC.COLABORAREA CU PǍRINŢII-vizite, participare

la sărbători, întâlniri,conferinţe, simpozioane, bazare-participarea

părinţilor

la activitatea

zilnică-educatoarea

şi părinţii

dezvoltă

o relaţie

de parteneriat

intens

fructificatîn

interesul

copilului

şi

pe

parcursul

evoluţiei

sale în

grădiniţăD.PERFECŢIONAREA EDUCATOAREI-forme

specifice

cunoscute-consiliul

săptămânal,conferinţele

(unitate,zonă,naţionale

şi

internaţionale)au o ritmicizare

mai

accentuată

în

waldorf.

Page 21: 7.d.pedagogii Alternative Material Auxiliar

PRECIZǍRI ALE PROGRAMEI WALDORF•

IV.A. EDUCAŢIA INTERDISCIPLINARǍ

-învăţarea

copiilor

se desfăşoară

pe

întregul

parcursul

programului

zilnic•

-exemplu

de educaţie

interdisciplinară: matematica:•

-limbajul matematic se foloseşte

la pregătirea

mâncării, la aşezarea

mesei;•

-cantităţile, greutatea,măsurarea, formele şi numărul sunt

însuşite

prin

aspectele

practice ale vieţii

de zi

cu zi;•

-operaţii precum:adunarea, scăderea, corespondenţa

obiectelor-

nr. scaune, nr. farfurii,nr. căni, nr. pahare-

la nr. de copii.

Page 22: 7.d.pedagogii Alternative Material Auxiliar

PRECIZǍRI ALE PROGRAMEI WALDORF•

IV.B. MIJLOACE DE ÎNVǍŢǍMÂNT

-aranjarea

sălii

astfel

încât:-

lase

libertatea

de manifestare

copilului•

-să

acţioneze

armonios

prin

formă şi

culoare•

-spaţiul:-arhitectură-arcade, bolţi,mobilier,obiecte

simple,sugestive•

-culori

pastelate•

-asemenea

gospodăriei

unei

familii

cu activităţi

casnice

ce

se desfăşoară

în

prezenţa

copiilor:gătit, spălat, călcat, copt•

-camera păpuşilor( păpuşi

simple din pânză

sau

lână)•

-colţul

jucăriilor-maşini

cofecţionate

din lemn,rădăcini,pietre, etc.•

-colţul

jucăriilor-animale, croşetate, din lemn,pâslă

(ferma

)•

-masa

anotimpurilor-schimbări

din natură,sărbători

ale anului…•

-stative, rafturi

din lemn

ce

cuprind

un mare nr.de

materiale

din natură,materiale

textile ,coşuleţe

cuceracolor,pensule,acuarele,ceară, aţă

colorată,gherghef

pentru

ţesut,lână

netoarsă.

Page 23: 7.d.pedagogii Alternative Material Auxiliar

PRECIZǍRI ALE PROGRAMEI WALDORF

IV.C.RITMUL ACTIVITǍŢILOR-ritmuri

biologice

umane

corelate

cu marile

ritmuri

diurne, lunare, anuale.

1.RITMUL ANULUI•

-trăirea

cursului

anului

este

o permanentă

legătură

copil-

natură;•

-se bazează

pe

vechi

tradiţii

populare

şi culturale;•

-evenimentele

cardinale

ale anului

sunt

marcate

prin

sărbători:-Sărbătoarea

Recoltei-

la echinocţiul

de toamnă-Sărbătoarea

Crăciunului-

la solstiţiul

de iarnă-Sarbătoarea

de Paşte

echinocţiul

de primăvară-Sărbătoarea

Sânzienelor-solstiţiul

de vară•

-alte

evenimente

ale anului:-Sărbătoarea

Piticilor

( a Lampioanelor)-Sărbătoarea

Sfântului

Mihai- Sărbătoarea

Sfântului

Nicolae- Sărbătoarea

Celor

Trei

Magi- Sărbătoarea

Carnavalului- Sărbătoarea

Înălţării- Sărbătoarea

Rusaliilor

Page 24: 7.d.pedagogii Alternative Material Auxiliar

PRECIZǍRI ALE PROGRAMEI WALDORF

2.RITMUL SǍPTǍMÂNII•

-sistem

de predare

în

epoci- aceleaşi conţinuturi

sunt

repetate

pe

o perioadă

de 2-3 săptămâni,permiţând

copilului

parcurgă

întregulproces: învăţare, repetare, verificare;•

-1 epocă

= 2-3 săptămâni

cu activităţi,culori,alimente

specifice

fiecărei zi a săptămânii,la

alegere

dar

păstrând

ritmicitatea, de exemplu:

SARBATOAREA ACTIVITATI CULOAREAAsociate

planetelorALI-MENT

LUNI pictura Luna indigo OrezMARTI Activ.practica Marte

rosuMIERCURI Modelaj Mercur

galbenJOI Euritmie Jupiter oranjVINERI Activ.gospod. Venus verdeSAMBATA Saturn albastruDUMINICA Soare

alb

Page 25: 7.d.pedagogii Alternative Material Auxiliar

PRECIZǍRI ALE PROGRAMEI WALDORF

IV.C.RITMUL ACTIVITǍŢILOR•

3.RITMUL ZILEI

-se respectă

ritmul

specific respiraţiei

(inspiraţie-expiraţie),adică

alternanţa

dintre

concentrare

şi

relaxare-ziua

începe

cu jocul

liber; educatoarea

pregăteşte

gustarea, unii

copii

pot să

o ajute,alţii

construiesc,etc.-expiraţie-jocul

ritmic

cu întreaga

grupă

de copii

–inspiraţie, concentrare-spălatul

pe

mâini-expiraţie, relaxare-servirea

mesei-ritual ce

crează

climatul

familial-

inspiraţie,concentrare

-strângerea

şi

aranjarea

veselei,apoi

jocul

în

curte-

relaxare,expiraţie

-se revine

în

sală

pentru

ascultarea

basmului-concentrare, inspiraţie

-este

organizat

diferit

în

funcţie

de tipul

grădiniţei

(prelungit, normal)

Page 26: 7.d.pedagogii Alternative Material Auxiliar

IV.C.RITMUL ACTIVITǍŢILOR 3.RITMUL ZILEI

Nr. Momentul Program prelungit.Activitati Program normal.Act.

1. Dimineata -Joc

liber-activitati:desen,pictura,modact.gosp.,act. practica

-aceleasi

activitati

ca la program prelungit

2. -ordine

in sala

de grupa -ordine

in sala

de grupa;aranjare

masa3. -joc

ritmic-joc

de degete-joc

ritmic-joc

de degete

4. -jocuri

in aer

liber -servirea

gustarii

5. -basm -jocuri

in aer

liber

6. -pranz -basm

7. Dupaamiaza

-joc

liber-activtati

alese

Page 27: 7.d.pedagogii Alternative Material Auxiliar

LIMBAJUL: VORBIREA, SCRIEREA ŞI LECTURA ÎN PEDAGOGIA WALDORF

Limbajul include tot ceea ce este legat de vorbirea umană. Vorbirea

este relevarea prin intermediul

sunetelor a atenţiei spirituale umane. Comunicarea de informaţii

este doar una din funcţiile sale.

Trăirea, ca şi propria articulare de sunete (experienţa fonemelor) sunt în primii ani de viaţă,

printre marile componente ale dezvoltării umane.•

Învăţarea gramaticii, împărţită pe parcursul multor ani, începe la vârsta de 9 ani, fiind una din marile victorii ale conştiinţei, raţiunii, cu privire la natura umană.

Limba, ca instrument de expresie, este intens cultivată prin intermediul poeziilor, poveştilor, povestirilor etc.

Scrierea şi lectura

sunt discipline ce trebuie studiate independent de vorbire.

Page 28: 7.d.pedagogii Alternative Material Auxiliar

VORBIREA

1.

Elementul vocalic, ca sentimentde sine însuşi;

2. Elementul consonantic, conştiinţaşi imitarea lumii;3. Gramatica, conştiinţa limbajuluiîn structură proprie;4. Stilistica, metrica poetică, achiziţiide instrumente pentru o bună exprimare.

Page 29: 7.d.pedagogii Alternative Material Auxiliar

ALFABETIZAREA1.

Desenarea, scrierea –

antrenament al propriei voinţe (motricitatea);

2.

Trăirea estetică şi lectura propriei scrieri –

sentiment;

3.

Lectura altor scrieri – observaţie, intelect.

Page 30: 7.d.pedagogii Alternative Material Auxiliar

TEXTELEClasa I: poveşti;Clasa a II-a: poveşti despre animale, fabule, legende;Clasa a III-a: povestiri din Vechiul Testament;Clasa a IV-a: legende şi mituri;Clasa a V-a: miturile antichităţii clasice;Clasa a VI-a: diferite popoare ale pământului;Clasa a VII-a: etnologia, civilizaţiile străine;Clasa a VIII-a: marile epoci ale civilizaţiei; literatura, istoria, desco-

peririle etc. Lumea modernă.