2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

download 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

of 52

Embed Size (px)

Transcript of 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  1/52

  Vămuirea mărfurilor de export-import

  1. Operațiuni vamale

   Ansamblul operațiunilor vamale se împart în trei categorii:

  ► declarația vamală

  ► prezentarea mărfii în vamă

  ► evaluarea și achitarea datoriei vamale

  Sub incidența declarației vamale intră mărfurile cu destinație UE, care auun statut juridic precis numit regim vamal.

  Declarația vamală

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  2/52

  DOCUMENT ELECTRONIC DE IMPORT

  2 Expeditor / Exportator Nr.

  8 Destinatar Nr.

  14 Declarant / Reprezentant Nr. RO20899816

  AS WORLD CARGO SRL

  STR. GHE. TITEICA NR.180-200BUCURESTI

  0203305 RO

  18 Identitatea si nationalitatea mijlocului de transport la plecare / sosire

  RO

  19 Crt.

  0

  21 Identitatea si nationalitatea mijlocului de transport activ care trecefrontiera RO

  25 Mod de transportla frontiera

  26 Mod de transportinterior 

  27 Locul de incarcare / descarcare

  PL – TAROM4 3

  10 Tara ul timei 11 Tara t ranzact . 12 Elemente pentru valoare 13 P.A.C.

  prov. / prod.

  15 Tara de expediere / de export

  Taiwan

  15 Cod. exped./ export 17 Cod tara destinatie

  a TW b a RO b

  16 Tara de origine

  Taiwan

  17 Tara de destinatie

  Romania

  20 Conditii de livrare

  FOB TAIPEI

  22 Moneda si valoarea total factura 23 Curs de schimb 24 Natura tranzactie

  USD 6918.00 3.1777 1

  1 DECLARATIE A BIROUL DE DESTINATIEMRN: 10ROBU1030I0223755

  Data acc: 29/10/2010Birou vamal: ROBU1030

  OTOPENI CALATORI

  Manifest A*281-22971152IWRT10003077

  IM A

  3 Formulare 4 Liste de incarc

  1 4

  5 Articole

  3

  6 Total colete

  13

  7 Nr. de referinta

  LRN: 10-20899816-BIT77 29.10.2010

  CNR:

  9 Responsabil financiar Nr.

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  3/52

  29 Birou de intrare

  ROBU1030

  30 Localizarea marfurilor 

  Punct vamal

  Loc autorizat

  28 Informatii financiare si bancare Banca:

  Filiala: Cont nr:

  Cond. plata

  Valoarea statistica: 24484.18

  48 Raport de plata 49 Identificarea antrepozitului

  B INFORMATII CONTABILE

  V: 21225 29/10/2010R: 21129 29/10/2010

  50 Principal obligat C BIROUL DE PLECARE

  52 Garantie nevalabila pentru 53 Biroul de destinatie (si tara)

  CONTROLUL LA BIROUL DE DESTINATIE

  Rezultat : A1

  Referinta sigiliu

  Sigilii aplicate:

  Termen incheiere op.sup.:

  Semnatura

  Stampila 54 Locul si data:

  OTOPENI CALATORI29.10.2010

  Semnatura si numele declarantului reprezentantului

  ISTRICEANU ANGELA

  10ROBU1030I0223755

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  4/52

  DOCUMENT ELECTRONIC DE IMPORTMRN: 10ROBU101030I0223755

  Data acc: 29.10.2010Birou vamal: ROBU1030

  OTOPENI CALATORIManifest: A*281-22971152WRT10003077

  LISTA ARTICOLELOR - IMPORTFormulare

  2 4

  Exportator 8 Destinatar  

  3 Articol1

  35 Masa brut1.20

  38 Masa neta1.00

  33 Cod marfa85287113 00 0000 0000

  1 DeclaratiIM

  Cod T. Exp. Cod T. Dest. 31 Descriere SET TOP BOX-8BUC.POZ.R2:3665/1TAROM/28.10.2010

  34 Cod tara origineTW

  36 Preferinte100

  37 Regi ext. com. nat.4000 111

  39 Contingen Unitati suplimentare

  Valoare statistica 771.55 acc. tva. V1A Ajustare Pret articol 218.00

  Containere 31 Pachete

  Cantitati date in UM suplimentare

  Numar container  Tip pachet Marci CANTITATE

  BX PLANET 13

  Cantitate Unitate de masura

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  5/52

  40 Declaratie sumara / Documente precedente 40 Documente atasate

  44 Mentiuni speciale

  47 Calcului impozitelor 

  Total: 185.00

  Tip Mentiuni speciale

  Tip document Referinta document

  X785 3665 / 28.10.2010

  Tip document Referinta documentN380 TRANSP.AA35708459/923316/28.10.2010

  N741 AWB:281-22971152/HAWB:WRT10003077/29.10.2010

  1110 PLATA ELECTRONICA/29.10.2010

  1003 J29/……………/29.10.2010

  1004 RO……………/29.10.2010

  1113 FN/29.10.2010

  N380 SIV10A098/26.10.2010

  N271 SIV10A098/26.10.2010

  Tip Baza de calcul a impozitului Procent Cuantum MP

  A00 771.55 0.0000 0.00 1

  B00 771.55 0.2400 185.00 1

  10ROBU1030I0223755

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  6/52

  Documentele necesare pentru întocmirea unei declaraţii vamale:

  ► factura originală;

  ► certificat de înmatriculare;

  ► referințe cont bancar;

  ► certificat de origine;

  ► documente de transport / asigurare;

  ► licență de import / export (după caz).

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  7/52

  ► Utilizarea codului IM

  ► Utilizarea codului CO

  1 DECLARATIE A BIROUL DE DESTINATIE

  MRN: 10ROBU1030I0223755

  Data acc: 29/10/2010

  Birou vamal: ROBU1030

  OTOPENI CALATORI

  Manifest A*281-

  22971152IWRT10003077

  IM A

  3 Formulare 4 Liste de incarc

  1 4

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  8/52

  ► Utilizarea codului IM

  Codul IM este utilizat în Uniunea Europeană,  în schimburilecomerciale dintre statele membre, în cadrul căruia mărfuri

  necomunitare sunt plasate sub un regim vamal.

  Exemplu:

  O societate suedeză importă mărfuri din SUA şi le plasează în

  regim de antrepozit vamal în Suedia. Mărfurile sunt vândute în

  Danemarca şi sunt trimise în această ţară în temeiul acordurilor privind

  tranzitul comunitar extern. În Danemarca, mărfurile sunt puse în

  circulaţ ie, iar codul IM este introdus în declaraţ ia referitoare la acestea.

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  9/52

  ► Utilizarea codului CO

  Codul CO este utilizat în legătură cu mărfurile comunitare care

  fac obiectul unor  măsuri specifice în timpul perioadei de tranziţ ie

  prevăzute în Actul de aderare al noilor state membre.

  Codul CO este, de asemenea, utilizat în cazul schimburilor 

  comerciale cu mărfuri comunitare:

  a. Între părţ i ale teritoriului vamal comunitar, dintre care una se

  află în interiorul, iar cealaltă în exteriorul teritoriului TVA, de exemplu în

  cazul comerţ ului de mărfuri comunitare între Suedia şi Insulele Åland;

  b. Între păţ i ale teritoriului vamal comunitar care se află ambele

   în afara teritoriului TVA, de exemplu în cazul schimburilor comerciale

  cu mărfuri comunitare între Insulele Åland şi Insulele Canare.

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  10/52

  Declarația nu este necesară în următoarele cazuri:

  ► mărfuri fără caracter comercial transportate de turiști/călători;

  ► bunuri personale, exportate sau importate de persoane particulare;

  ► pachete / colete / expedieri poștale care se încadrează sub o anumită

  valoare.

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  11/52

  Declarantul Cine poate declara marfa?

  3. Un comisionar vamal

  1. Orice persoană fizică sau  juridică stabilită  în UE, expeditor sau destinatar real al mărfii

  2. Reprezentantul legal al expeditorului / destinatarului

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  12/52

  DOCUMENT ELECTRONIC DE IMPORT

  2 Expeditor / Exportator Nr.

  8 Destinatar Nr.

  14 Declarant / Reprezentant Nr. RO20899816

  AS WORLD CARGO SRLSTR. GHE. TITEICA NR.180-200BUCURESTI

  0203305 RO

  18 Identitatea si nationalitatea mijlocului de transport la plecare / sosire

  RO

  19 Crt.

  0

  10 Tara ul timei 11 Tara t ranzact . 12 Elemente pentru valoare 13 P.A.C.

  prov. / prod.

  15 Tara de expediere / de export

  Taiwan

  15 Cod. exped./ export 17 Cod tara destinatie

  a TW b a RO b

  16 Tara de origine

  Taiwan

  17 Tara de destinatie

  Romania

  1 DECLARATIE A BIROUL DE DESTINATIEMRN: 10ROBU1030I0223755

  Data acc: 29/10/2010Birou vamal: ROBU1030

  OTOPENI CALATORI

  Manifest A*281-22971152IWRT10003077

  IM A

  3 Formulare 4 Liste de incarc

  1 4

  5 Articole

  3

  6 Total colete

  13

  7 Nr. de referinta

  LRN: 10-20899816-BIT77 29.10.2010

  CNR:

  9 Responsabil financiar Nr.

  1. Orice persoană fizică sau juridică stabilită în UE, expeditor 

  sau destinatar real al mărfii

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  13/52

  2. Reprezentantul legal al expeditorului / destinatarului

  40 Declaratie sumara / Documente precedente 40 Documente atasate

  44 Mentiuni speciale

  Tip Mentiuni speciale

  Tip document Referinta document

  X785 3665 / 28.10.2010

  Tip document Referinta document

  N380 TRANSP.AA35708459/923316/28.10.2010

  N741 AWB:281-22971152/HAWB:WRT10003077/29.10.2010

  1110 PLATA ELECTRONICA/29.10.2010

  1003 J29/……………/29.10.2010

  1004 RO……………/29.10.2010

  1113 FN/29.10.2010

  N380 SIV10A098/26.10.2010

  N271 SIV10A098/26.10.2010

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  14/52

  3. Un comisionar vamal

  DOCUMENT ELECTRONIC DE IMPORT

  2 Expeditor / Exportator Nr.

  8 Destinatar Nr.

  14 Declarant / Reprezentant Nr. RO20899816

   AS WORLD CARGO SRL

  STR. GHE. TITEICA NR.180-200BUCURESTI

  0203305 RO

  10 Tara ul timei 11 Tara t ranzact . 12 Elemente pentru valoare 13 P.A.C.

  prov. / prod.

  15 Tara de expediere / de export

  Taiwan

  15 Cod. exped./ export 17 Cod tara destinatie

  a TW b a RO b

  1 DECLARATIE A BIROUL DE DESTINATIEMRN: 10ROBU1030I0223755

  Data acc: 29/10/2010Birou vamal: ROBU1030

  OTOPENI CALATORI

  Manifest A*281-22971152IWRT10003077

  IM A

  3 Formulare 4 Liste de incarc

  1 4

  5 Articole

  3

  6 Total colete

  13

  7 Nr. de referinta

  LRN: 10-20899816-BIT77 29.10.2010

  CNR:

  9 Responsabil financiar Nr.

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  15/52

   În toate cazurile, declarantul este responsabil de exactitatea

  informațiilor  furnizate și mai ales de toate elementele de drept ce vor  

  servi la stabilirea taxelor:

  Principalele elemente ale

  DECLARAȚIEI VAMALE

  3. Valoarea în vamă

  1. Poziție / sub-poziție tarifară

  2. Originea mărfurilor 

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  16/52

  1. Poziție / sub-poziție tarifară

  MRN: 10ROBU101030I0223755Data acc: 29.10.2010

  Birou vamal: ROBU1030

  OTOPENI CALATORI

  Manifest: A*281-22971152WRT10003077

  Formulare

  2 4

  8 Destinatar 

  33 Cod marfa85287113 00 0000 0000

  31 Descr iere SET TOP BOX-8BUC.

  POZ.R2:3665/1TAROM/28.10.2010

  39 Contingen Unitati suplimentare

   Ajustare Pret articol 218.00

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  17/52

  2. Originea mărfurilor 

  10 Taraultimei 11 Taratranzact. 12 Elemente pentru valoare 13 P.A.C.

  prov. / prod.

  15 Tara de expediere / deexport

  Taiwan

  15 Cod. exped./ export 17 Cod tara destinatie

  a TW b a RO b16 Tara de origine

  Taiwan

  17 Tara de destinatie

  Romania

  20 Conditii de livrare

  FOB TAIPEI

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  18/52

  3. Valoarea în vamă

  VV = (PF

  + Text

  + Aext

  Cv

  PF  –  prețul de factură

  Text  – costul transportului pe parcurs extern

  Aext  –  costul asigurării pe parcurs extern

  Cv  – cursul valutar 

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  19/52

  15 Tara de expediere / de

  exportTaiwan

  15 Cod. exped./ export 17 Cod tara destinatie

  a TW b a RO b

  16 Tara de origine

  Taiwan

  17 Tara de destinatie

  Romania

  20 Conditii de livrare

  FOB TAIPEI

  22 Moneda si valoarea totalfactura

  23 Curs de schimb 24 Natura tranzactie

  USD 6918.00 3.1777 1

  28 Informatii financiare si bancare Banca :

  Filiala : Cont nr Cond. plata

  Valoarea statistica : 24484.18

  3. Valoarea în vamă

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  20/52

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  21/52

   În cazul în care importatorul nu poate, dintr-un motiv anume, să prezinte

  la momentul vămuirii fie un document, fie o informație care trebuie

  inclusă  în declaratie (ex: lipsa certificatului de origine), este totusi

  posibilă  întocmirea declarației și dispunerea de marfă, utilizând

  procedura D48. Declarantul completează formularul și se angajează ca

   într-o lună să prezinte documentul lipsa. Ca atare, se vor percepe taxe și

  penalități.

  Procedura D48

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  22/52

  Regimul vamal:

  ► Regim de import

  ► Regim de export

  1. Punerea în liberă circulație

  2. Perfecționare activă, admitere temporală sau transformare sub control vamal

  3. Tranzit

  ! Completarea casetei 15a este obligatorie pentru următoarele proceduri:

  15 Tara de expediere / deexport

  Taiwan

  15 Cod. exped./ export 17 Cod tara destinatie

  a TW b a RO b

  16 Tara de origineTaiwan

  17 Tara de destinatieRomania

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  23/52

  1. Regimuri de import

  Dacă  în nicio ţară intermediară nu are loc nicio oprire sau

  acţ iune  juridică neavând legătură cu transportul, se introduce în

  caseta 15a codul comunitar pentru ţ ara din care mărfurile au fost

  expediate iniţ ial către statul membru importator. Dacă au avut loc

  astfel de opriri sau acţ iuni, ultima ţară intermediară se consideră

  ţară de expediere/export.

  Ţara de expediere/export î nseamnă ţ ara din care mărfurile

  au fost iniţ ial expediate statului membru importator, fără ca vreo

  oprire sau operaţ iune  juridică care nu este inerentă transportului

  acestora să fi avut loc într-o ţară intermediară.

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  24/52

  ExportSUA

  1. Regimuri de import

  Intrare înGRECIA

  PAS în Grecia

  Exemple:

  a. Plasarea directă sub regimul de perfecţ ionare activă  în sistem cu

  suspendare (PAS) în Grecia:

  15a: USA

  b. Import pentru liberă circulaţ ie (LC) în Olanda după regim de tranzit (RT)

  din Germania în Olanda:

  ExportSUA

  Intrare înGERMANIA 15a: USA

  Regim de tranzitGERMANIA – OLANDA

  Liber ă circulație în Olanda

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  25/52

  c. Import pentru liberă circulaţ ie (LC)  în Olanda după un regim de

  antrepozit vamal (AV), altul decât în scopulreluă

  rii tranzitului în

  Franţ a şi un regim de tranzit (RT) din Franţ a în Olanda.

  ExportSUA

  15a: FR

  Liber ă circulație în Olanda

  Antrepozit vamal înFRANȚA

  Intrare înFRANȚA

  Regim de tranzitFRANȚA – OLANDA

  15a: USA

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  26/52

  d. Import pentru liberă circulaţ ie (LC)  în Olanda, după un regim de

  perfecţ ionare

  activă în sistem cu suspendare (PAS)  în Slovacia

  şi

  regim de tranzit (RT) din Slovacia în Olanda.

  ExportSUA

  15a: SK

  Liber ă circulație în Olanda

  Perfecționare activăcu suspendare (PAS)

   în SLOVACIA

  Intrare înSLOVACIA

  Regim de tranzitSLOVACIA – OLANDA

  15a: USA

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  27/52

  2. Regimuri de export

   În cazul exportului, completarea casetei (15a) este opţională. Statele

  membre pot alege să o completeze sau nu.

  Exemple:

  Exportpermanent

  dinFINLANDA

  Transport prin

  SUEDIA Intrare în NORVEGIA

  15a: FI

  a. Export permanent din Finlanda în Norvegia, prin Suedia: mărfurile

  sunt transportate din Finlanda în Suedia cu camionul şi feribotul şiapoi în Norvegia cu camionul.

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  28/52

  b. Reexport din Germania în SUA după regim de perfecţ ionare activă în

  sistem cu suspendare: mărfurile sunt transportate pe calea ferată la

  Rotterdam în vederea transportului naval ulterior către SUA.

  Reexport în SUAdupă prelucrare

  activă în GERMANIA

  Intrare în SUA

  Reîncărcare înOLANDA

  Transportprin

  OLANDA

  Reexport dinGERMANIA

  15a: DE

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  29/52

  a. Poziție / sub-poziție tarifară

  Poziția tarifară este un cod atribuit fiecărui produs în funcție de

  caracteristicile definitorii – conform tarifului vamal.

  8 Destinatar:

  33 Cod marfă 85287113 00 0000 0000

  31 Descriere SET TOP BOX – 8BUC

  POZ.R2:3665/1TAROM/28.10.2010

  39 Contingen Unități suplimentare 0.00

  NAR

   Ajustare Preț articol 218.00

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  30/52

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 3 4

  1 2 Capitol SA

  1 2 3 4 Poziție SA

  1 2 3 4 5 6 Subpoziție SA

  7 8 Subdiviziune COD

  9 10 Subdiviziune TARIC

  1 2 3 4 Cod adițional TARIC

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  31/52

  Tariful vamal (TARIC – Tariful Vamal Integrat Comunitar) conține informații

  (codificări), cu privire la:

  ► Suspendări tarifare

  ► Cote tarifare

  ► Preferințe tarifare (inclusiv cotele și exceptările)

  ► Sistemul generalizat al tarifelor preferențiale aplicate țărilor în curs de dezvoltare (SGP).

  ► Taxele anti-dumping și taxele compensatorii

  ► Valori standard de import

  ► Prețuri minime și prețuri de referință

  ► Prohibiții la import

  ► Restricții la import

  ► Restituiri la export

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  32/52

  b. Originea mărfurilor 

  Originea mărfurilor permite:

  ► stabilirea nivelului taxelor de import

  ► elaborarea unor statistici comerciale

  ► punerea în aplicare a politicilor comerciale

  Originea mărfurilor se stabilește  în baza unui certi ficat de origine emis

  de: camera de comerț, serviciu vamal, sau orice alt organism abilitat.

  ► aplicarea unui tratament preferențial

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  33/52

  10 Tara ultimei 11 Tara tranzact. 12 Elemente pentru valoare 13 P.A.C.

  prov. / prod.

  15 Tara de expediere / de export

  Taiwan

  15 Cod. exped./ export 17 Cod tara destinatie

  a TW b a RO b

  16 Tara de origine

  Taiwan

  17 Tara de destinatie

  Romania

  20 Conditii de livrare

  FOB TAIPEI

  22 Moneda si valoarea total fac tura 23 Curs de schimb 24 Natura t ranzactie

  USD 6918.00 3.1777 1

  28 Informatii financiare si bancare Banca :

  Filiala : Cont nr 

  Cond. plata

  Valoarea statistica : 24484.18

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  34/52

  c. Valoarea mărfii în vamă (valoarea statistică)

  c1. Valoarea statistică – IMPORT

  Reprezintă valoarea mărfurilor la locul și momentul în care acestea intră

  pe teritoriul statului membru importator.

  VV = (PF + Text + Aext)  Cv

  Valoarea statistică trebuie să fie indicată (exprimată)  în moneda

  națională a statului importator.

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  35/52

  10 Tara ultimei 11 Tara tranzact. 12 Elemente pentru valoare 13 P.A.C.

  prov. / prod.

  15 Tara de expediere / de export

  Taiwan

  15 Cod. exped./ export 17 Cod tara destinatie

  a TW b a RO b

  16 Tara de origine

  Taiwan

  17 Tara de destinatie

  Romania

  20 Conditii de livrare

  FOB TAIPEI

  22 Moneda si valoarea total fac tura 23 Curs de schimb 24 Natura t ranzact ie

  USD 6918.00 3.1777 1

  28 Informatii financiare si bancare Banca :

  Filiala : Cont nr 

  Cond. plata

  Valoarea statistica : 24484.18

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  36/52

  http://www.customs.ro/ro/curs-valutar/pentru_determinarea_valorii_in_vama.aspx

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  37/52

  NU trebuie să includă INCLUDE

  VALOAREA ÎN VAMĂ

  Taxele aferente importului: taxavamală, TVA, accize, cotizații,

  sau alte taxe cu efecte similare

  Cheltuieli ulterioare importului

  Cheltuieli de transport și

  asigurare pe parcurs extern

  Costuri auxiliare până la

  frontiera statului membru

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  38/52

  Pentru a determina valoarea în vamă avem nevoie de următoarele

  elemente:

  ► moneda și valoarea totală facturată (factura comercială)

  ► condiția de livrare – INCOTERMS 2010

  ► documentele de transport și asigurare

  A

  A = locul de expediere

  B

  B = frontiera statului membru importator 

  C

  C = destinația

  stat importator(teritoriul vamal)

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  39/52

  10 Tara

  ultimei

  11 Tara

  tranzact.

  12 Elemente pentru valoare 13 P.A.C.

  prov. / prod.

  15 Tara de expediere / de

  export

  Taiwan

  15 Cod. exped./ export 17 Cod tara destinatie

  a TW b a RO b

  16 Tara de origine

  Taiwan

  17 Tara de destinatie

  Romania

  20 Conditii de livrare

  FOB TAIPEI

  22 Moneda si valoarea total

  factura

  23 Curs de schimb 24 Natura tranzactie

  USD 6918.00 3.1777 128 Informatii financiare si bancare Banca :

  Filiala : Cont nr 

  Cond. plata

  Valoarea statistica : 24484.18

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  40/52

  INCOTERMS 2010

  Condițiile de livrare vor fi îmărțite în două categorii:

  ► Clauze valabile pentru toate tipurile de transport: EXW, FCA, CPT, CIP,

  DAT, DAP, DDP

  ► Clauze valabile exclusiv pentru transport maritim / fluvial: FAS, FOB,

  CFR, CIF

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  41/52

  Condiția de livrareTransmiterea

  cheltuielilor 

  Transmiterea

  riscurilor 

  Modalitatea de

  transport

  EXW

  Ex

  works……Franco

  fabrică

  La depozitulproducătorului

  La depozitulproducătorului Oricare

  Condiția de livrareTransmiterea chel tuiel ilor Transmiterea

  riscurilor 

  Modalitatea

  de transport

  FOB

  Free on board...

  Franco la bord

   în portul de încărcare la

  trecerea mărfii peste

  balustrada vasului

   în portul de încărcare

  la trecerea mărfii peste

  balustrada vasului

  maritim/fluvial

  Condiția de livrareTransmiterea

  cheltuielilor 

  Transmiterea

  riscurilor 

  Modalitatea

  de transport

  CIF

  Cost, Insurance and

  Freight…… named port of

  destination

   în portul de

  descărcare

  pe vas

   în portul de încărcare

  la trecerea mărfii peste

  balustrada vasului

  maritim/fluvial

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  42/52

  A

  A = locul de expediere (Taipei, EXW Taipei)

  B

  B = frontiera statului membru importator 

  C

  C = destinația

  stat importator(teritoriul vamal)

  Exemplu 1. Condiția de livrare EXW Taipei

  Suma facturată: 6 000,00 USD

  Costul calculat pentru transport și asigurare până la frontierastatului membru importator  (intervalul A-B) = 2 000,00 USD

  USD Rata de schimb EUR

  6 000,00 USD 1,233 4 866,18

  2 000,00 USD 1,233 1 622,06

  6 488,24Caseta 46 se completează astfel:

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  43/52

  20 Conditii de livrare

  22 Moneda si valoarea total

  factura

  23 Curs de schimb 24 Natura tranzactie

  28 Informatii financiare si bancare Banca :

  Filiala : Cont nr 

  Cond. plata

  Valoarea statist ica :

  EXW TAIPEI

  USD 6000.00 1.233

  6488.24

  Modul de completare a declarației vamale în cazul exemplului 1:

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  44/52

  Exemplu 2. Reimport după perfecționare pasivă –  cămăși 

  Valoarea statistică a mărfurilor   în regim de exporttemporar, de exemplu role de material: 20 000,00 EUR

  + costuri de prelucrare 500,00 EUR

  + costuri adiționale (nasturi, etc.) 80,30 EUR

  + ambalare 72,50 EUR

  + costul transportului și al asigurării * 120,00 EUR

   ________

  * Costul transportului și  al asigurării  în afara teritoriului statistic al statului membru importator (intervalul A – B).

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  45/52

  Costul transportului   și  al   asigurării  în afara teritoriului statistic al statului membru

  importator (intervalul A – B).

  20 732,80 EURCaseta 46 se completează astfel:

  A B C

  stat importator(teritoriul vamal)

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  46/52

  Exemplu 3. Condiția de livrare FOB “ D”

  Suma  facturată include costul transportului de la locul de expediere  până

  la locul “D”)

  A

  A = locul de expediere

  B

  B = frontiera statului membru importator 

  C

  C = destinația

  UE

  UE = frontiera Uniunii Europene

  stat importator(teritoriul vamal)

  D

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  47/52

  Articol 1 (50 kg) 1 200,00 EUR

  Articol 2 (100 kg) 13 500,00 EUR

  Asigurare – articol 1 200,00 EURAsigurare – articol 2 400,00 EUR

  Costul ambalării nu este inclus în prețul plătit: 50,00 EUR pentru articolul 1 și 89,00EUR pentru articolul 2

  Comisionul nu este inclus în prețul platit 800,00 EUR pentruarticolul 2 800,00 EUR

  Costul transportului (D-UE) din punctul D în punctul UE pentru articolul 1 este de100,00 EUR, iar pentru articolul 2 este de 200,00 EUR

  Costul transportului(UE-B) din punctul UE în punctul B pentru articolul 1 este de

  50,00 EUR, iar pentru articolul 2 este de 100,00 EUR

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  48/52

  Caseta 46 se completează astfel:

  Articolul 1 1 600,00

  Articolul 2 15 089,00

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  49/52

  47

  Calcularea

  impozitelor 

  Tip de

  impozitare

  Bază deimpozitare

  Procent Valoare Modalitate

  de plată A00 30 000,00 4%

  B00 31 200,00 24%Total:

  Ex.1. Import b ijuterii din China

  Calcularea impunerilor 

  1 200,00

  7 488,008 688,00

  Valoare în vamă: 30 000,00 RON

  Cod TARIC 7117900000

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  50/52

  Ex.2. Import produse agricole (suc de fructe) – din țări terțe

  Cod TARIC2202

  - 2202 90

  - - 2202 90 91

  - - - 2202 90 91- - - - 2202 90 91 10

  2202 9091 10

  Ape, inclusiv ape minerale și gazeificate, care conțin zahăr saualți  îndulcitori sau aromatizate și alte băuturi nealcolice, cuexcepția sucurilor de fructe sau de legume de la poziția 2009.Altele

   Altele, cu un conținut de grăsimi provenite din produse de lapozițiile 0401-0404

  Sub 0,2 % din greutateSuc de fructe sau suc de legume diluat cu ape mineralesau ape gazeificate

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  51/52

  Taxa vamală pentru țări terțe: 6,4 % + 13,7 EUR / 100 Kg

  Unitate suplimentară import (caseta 41): I

  Impozit național indirect 4,13 EUR / hl 20o C

  Greutatea netă = 20 000kg

  Valoarea în vamă = 10 000,00 EUR

  Litri = 19 000

  Hectolitri 20o C (unitate de măsură impozit național indirect) = 190

  Costuri transport = 250 Euro

  Declarație:

  Să se determine suma pe care trebuie să o plătească importatorul pentru a obține

  liberul de vamă.

 • 8/17/2019 2. Curs 2 - Vamuirea Marfurilor de Export-import 31zrh151kse84

  52/52

  640,00 EUR

  2 740,00 EUR

  784,70 EUR

  3 459,60 EUR

  7 624,30 EUR

  Calcularea

  impozitelor 

  Tip de

  impozitare

  Bază deimpozitare

  Procent Valoare

   A10 10 000,00 EUR 6,4%

   A10 200 13,7EUR / 100 KG

  028 190 4,13

  B00 14 415,00 EUR 24%

  Total :