Download - 0 Planificare Calendaristica II

Transcript
Page 1: 0 Planificare Calendaristica II

Aria curriculară: LIMBĂ ŞI COMUNICAREDisciplina:

LIMBĂ ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Clasa a II-aVarianta de curriculum: nucleuNumăr de ore: 8 ore / săptămână (7 ore limba şi literatura română – 1 oră lectură)

Nr.crt. SEMESTRUL NUMĂR ORE1 Semestrul I 104 h2 Semestrul al II –lea 168h - 2h 1 Mai

- 2h 6 Mai3 TOTAL 272h - 4h = 268h

Manual: Abecedar, Marcela Peneş, Editura Marcela Peneş, Bucureşti 2004

OBIECTIVE CADRU ŞI DE REFERINŢĂ

O1: Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral1.1. să desprindă informaţii de detaliu dintr-un mesaj ascultat;1.2. să înţeleagă sensul cuvintelor dintr-un enunţ;1.3. să sesizeze intuitiv structurile corecte sau incorecte dintr-un mesaj oral;1.4. să semnaleze prin replici adecvate înţelegerea mesajului interlocutorului;1.5. să manifeste interes faţă de mesajul partenerului de dialog.

O2: Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală2.1. să îmbine enunţuri într-un mesaj propriu;2.2. să pronunţe clar şi corect enunţuri;2.3. să redea prin cuvinte proprii cu sprijin, un paragraf/fragment dintr-un text citit;2.4. să-şi adapteze vorbirea în funcţie de partenerul de dialog;2.5. să manifeste o atitudine degajată în comunicarea orală cu persoane cunoscte.

O3: Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura)3.1. să identifice elemente de bază ale organizării textului în pagină;3.2. să desprindă informaţii esenţiale dintr-un text citit;3.3. să citescă fluent, corect şi expresiv un text cunoscut de mică întindere;3.4. să citească în ritm propriu un text nou de mică întindere;3.5. să manifeste interes pentru lectură.

O4: Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă:4.1. să scrie corect litere, silabe, cuvinte, enunţuri;4.2. să redacteze texte scurte pe baza unui suport vizual şi a unui şir de întrebări;4.3. să utilizeze sensul cuvintelor noi în enunţuri proprii;4.4. să scrie corect, lizibil şi îngrijit texte;4.5. să utilizeze convenţii ale limbajului scris (semnul de exclamare, linia de dialog, două puncte, virgula)4.6. să manifeste interes pentru redactarea corectă şi îngrijită a textului.

Page 2: 0 Planificare Calendaristica II

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Nr.crt.

Unitateade

învăţare

Obiective de

referinţăConţinuturi Nr.

oreSăpt. Observaţii

SEMESTRUL I1. La început de

drum

1.4.;2.1.;2.5.;1.5.;3.3.;4.1.;4.4..

*Cum mi-am petrecut vacanţa mare?*Comunicarea orală. Povestirea unor întâmplări petrecute în vacanţă*Prezentarea manualului de limba şi literatura română*Deşteaptă-te, române!, de A.Mureşanu*Transcriere, copiere*Alfabetul. Grupurile de litere.*Cuvântul - element de comunicare. Utilizarea cuvintelor noi în alte contexte.*Comunicarea scrisă. Scrierea caligrafică a unor texte. Copieri, transcrieri de texte de mică întindere Scrierea după dictare. Autodictare.Lecturi:Verificarea lecturilor citite în vacanţăRecomandarea lecturilor pentru clasa a II-aEvaluare iniţială

16I-II

2. Toamna mândră, darnică

1.1.;1.2.;1.3.;1.4.;1.5.;2.2.;3.2.;3.4.;4.4..

Alfabetul toamneiA sosit toamnaCărţileToamna în muşuroi, de Marin SorescuToamnă, de Emil Gârleanu*Lectura explicativă a textului*Despre comunicarea orală-dialogul, componentele comunicării dialogate*Titlul, alineatul, numărul de pagini*Aşezarea textului în pagina cărţii*Aşezarea textului în pagina caietului-copiere/transcriere*Formularea mesajului: iniţierea şi închiderea unui schimb verbal*Comunicarea orală după imagini şi întrebăriLecturiMi s-a terminat caietul, de Mircea SântimbreanuO furnică, de Tudor ArgheziDin lumea celor care nu cuvântă (fragmente), de Emil GârleanuRecapitulare-Prietenul adevăratEvaluare sumativă

24III-V

3. Universul familiei

1.1.;1.2.;1.3.;2.2.;3.1.;3.2.;3.3.;3.5.;4.1.;

Familia mea, după Baruţu T. ArgheziTelefonulPuişorii, de Grigore VieruDumbrava minunată, după Mihail SadoveanuBanul muncit, după Alexandru Mitru*Textul literar.Titlul.Autorul.Personajul*Povestirea orală a textului*Propoziţia.Intonarea propoziţiei*Semne de punctuaţie: punctul, semnul întrebării, virgula, semnul exclamării, linia de dialog, două puncte*Comunicarea dialogată-dialogul*Transcrierea unui dialog

32VI-

IX

Lecturi

Page 3: 0 Planificare Calendaristica II

4.3.;4.4.;4.5.;4.6..

(vol.) Cartea cu jucării, de Tudor ArgheziDumbrava minunată, de Mihail SadoveanuTatăl şi cei zece feciori, de Al. MitruRecapitulare-Spre bunicaEvaluare sumativă

4. Bucuroşi de oaspeţi 1.1.;

1.2.;3.1.;3.2.;3.3.;3.5.;4.1.;4.3.;4.4.;4.6..

Iarna, de Nicolae LabişCrăiasa Zăpezii, după H.C.AndersenUite, vine Moş Crăciun, de Otilia CazimirCu sania, după Ion AgârbiceanuColinde: Cu Moş Ajunul Pluguşorul Moş Crăciun Sorcova Steaua sus răsare*Textul literar.Titlul.Autorul.Personajul*Povestirea orală a textului*Cuvântul*Cuvinte cu înţeles asemănător*Cuvinte cu înţeles opus*Dialoguri după imaginiLecturi Povestea lui Moş Nicolae şi Moş CrăciunNaşterea DomnuluiSfântul VasileRecapitulareEvaluare sumativă

32X-

XIII

SEMESTRUL al II-lea5. Hai la joacă!

1.1.;1.2.;2.2.;3.2.;3.3.;3.5.;4.1.;4.3.;4.4.;4.6..

Iarna pe uliţă, de George CosbucLa săniuş, după Mihail SadoveanuDoi fraţi cuminţi, de Elena FaragoLa Grădina Zoologică, după Marin SorescuO sperietoare, după Frank Baum*Textul literar.Titlul.Autorul.Personajul*Povestirea orală a textului*Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe*Scrierea cuvintelor într-o/într-un*Sunetul şi litera. Vocalele şi consoanele*Întrebări şi răspunsuriLecturi Iarna pe uliţă, de George CoşbucGândăcelul, de Elena FaragoVrăjitorul din Oz, de Frank BaumRecapitulareEvaluare sumativă

28XIV

-XVII

6. Cartea cu poveşti1.1.;1.2.;2.1.;2.2.;2.3.;3.2.;3.3.;3.4.;3.5.;4.1.;4.3.;4.4.;4.6.

În ţara proştilor, după Alexei TolstoiDegeţica, după H.C.AndersenFetiţa cu părul azuriu, după Alexei TolstoiPovestea unui om leneş, după Ion Creangă*Textul literar.Titlul.Autorul.Personajul*Povestirea orală a textului*Delimitarea textului în fragmente*Scrierea grupurilor de litere ce, ci, ge,gi, che, chi, ghe, ghi*Scrierea cu litera x*Comunicarea orală. La bibliotecăLecturi Cheiţa de aur, de Alexei TolstoiDegeţica, după H.C.AndersenSoacra cu trei nurori, după Ion CreangăRecapitulareEvaluare sumativă

28XVII

-XX

7. Salutare, primăvară! 1.1.;

1.2.;

Primăvara, de Vasile AlecsandriAu sosit cocorii, după Cezar PetrescuLa Paşti, de George Coşbuc

2.2.;2.3.;

*Textul literar.Titlul.Autorul.Personajul*Povestirea orală a textului*Delimitarea textului în fragmente

Page 4: 0 Planificare Calendaristica II

3.2.;3.3.;3.5.;4.1.;4.3.;4.4.;4.5.;4.6..

*Comunicarea scrisă*Scrierea grupurilor de sunete ie, ia, ea, oa, ua, uă*Alcătuirea unui scurt text după imagini şi întrebăriLecturiCutremurul, de V. CarianopolAcul şi barosul, de Ion CreangăŢapul şi şarpele, de Petre IspirescuRecapitulare-Lupul şi mielul, după Ion CreangăEvaluare sumativă

24XXI

-XXIII

8. Din bătrâni se povesteşte 1.1.;

1.2.;2.1.;2.2.;2.3.;3.2.;3.3.;3.4.;3.5.;4.1.;4.3.;4.4.;4.6.

Srămoşii noştriŞtefan cel Mare şi Vrâncioaia, după Alexandru VlahuţăCuza-Vodă şi sultanul, după Dumitru Almaş*Textul literar/liric.Titlul.Autorul.Personajul*Povestirea orală a textului*Întrebări şi răspunsuri*Scrierea corectă a cuvintelor care conţin m înainte de b şi p*Scrierea corectă a cuvintelor s-a/sa*Exprimarea propriilor păreri – Limba românească, de George SionLecturiPovestiri istorice, de Dumitru AlmaşMândricel, de P.D.PopescuRecapitulare - Cinste şi omenie, după P.D.PopescuEvaluare sumativă

24XXIV

-XXVI

9. În lumea necuvântătoarelor 1.1.;

1.2.;2.2.;2.3.;3.2.;3.3.;4.1.;4.2.;4.3.;4.4.;4.6.

Cioc!Cioc!Cioc!, după Emil GârleanuApolodor, de Gellu Naum*Textul literar/liric.Titlul.Autorul.Personajul*Povestirea orală a textului*Întrebări şi răspunsuri*Scrierea corectă a cuvintelor cu ,,â” şi ,,î”*Dialog despre ciobănilă. Povestirea unor fapte, întâmplăriLecturiCiobănilăDin lumea celor care nu cuvântă, de Emil GârleanuRecapitulare – Vulpea şi BarzaEvaluare sumativă

20XXVII

-XXIX

10. Vară, vară, dulce vară,Bine ai venit!

2.2.;2.3.;3.2.;3.3.;3.5.;4.3.;4.4.;4.5.;4.6.

La mijloc de codru des..., de Mihai EminescuDoi prieteni, după Anton PannPremiul întâi, după Marin Preda*Textul literar/liric.Titlul.Autorul.Personajul*Povestirea orală a textului*Împărţirea textului în fragmente logice, povestirea orală, desprinderea învăţăturii*Întrebări şi răspunsuri*Scrierea funcţională: biletul*Scrierea corectă a cuvintelor dintr-o, dintr-unLecturiLa scăldat, de Ion CreangăLa cireşe, de Ion CreangăRecapitulare Evaluare sumativă

20XXX

-XXXII

11. Recapitulare finală

1.1.;1.2.;2.2.;2.3.;3.2.;3.3.;

AlfabetulPropoziţia, cuvântul, silabaSemnele de punctuaţieCuvinte cu înţeles asemănător/opusScrierea corectă a cuvintelor Grupuri de litere

20XXXII

-XXIV

4.1.;4.3.;

Exerciţii de transcriere, copiere, dictare, autodictare

Page 5: 0 Planificare Calendaristica II

4.4.;4.6.

Recomandarea lecturilor pentru clasa a III-a

Aria curriculară: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURIIDisciplina:

Page 6: 0 Planificare Calendaristica II

CUNOAŞTEREA MEDIULUI

Clasa a II-aVarianta de curriculum: nucleuNumăr de ore: 1 ore / săptămână

Nr.crt. SEMESTRUL NUMĂR ORE1 Semestrul I 13 h2 Semestrul al II –lea 21 h 3 TOTAL 34 h

Manual: Cunoaşterea mediului, Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu, Editura Aramis, Bucureşti 2004

OBIECTIVE CADRU ŞI DE REFERINŢĂ

O1: Dezvoltarea capacităţilor de observare, explorare şi înţelegere a realităţii din mediul înconjurător1.1. să descrie caracteristici ale mediului natural;1.2. să identifice asemănări şi deosebiri între vieţuitoare dinmediul apropiat; să identifice asemănări şi deosebiri între vieţuitoare din diferite zone geografice;1.3. să observe şi să denumească efectele unor fenomene din natură asupra vieţuitoarelor.

O2: Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni specifici, pentru a descrie fenomene observate în mediul înconjurător2.1 să utilizeze un limbaj specific ştiinţelor naturii în descrierea unor vieţuitoare, fenomene din mediul înconjurător;2.2 să formuleze întrebări în legatură cu fenomenele observate;2.3 să utilizeze simboluri şi informaţii referitoare la fenomene observate în mediul înconjurător.

O3: Formarea unei atitudini pozitive fată de mediul înconjurător, prin stimularea interesului faţă de păstrarea unui mediu echilibrat şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a acestuia3.1. să identifice căi prin care poate contribui la menţinerea unei mediu sănătos;3.2. să participe la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului;3.3. să enumere şi să descrie câteva acţiuni proprii pentru păstrarea igienei locuinţei şi a clasei.

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Page 7: 0 Planificare Calendaristica II

Nr.crt.

Unitateade

învăţare

Obiective de

referinţăConţinuturi Nr.

oreSăpt. Observaţii

SEMESTRUL I1. Elemente ale

mediului natural 1.1.;2.2..

* Unde ţi-ai petrecut vacanţa mare?* La munte * La câmpieRecapitulareEvaluareSistematizare

5I-V

2. În lumea plantelor

1.2..;2.1.;1.3..

* Alcătuirea unei plante* În grădina de legume* Cerealele* În livadă* În pădure* Plante din alte zone ale lumii* Comdiţiile necesare creşterii plantelorRecapitulareEvaluareSistematizare

8 VI-

XIII

SEMESTRUL al II-lea3. În lumea

necuvântătoarelor1.2..;2.1.;1.3..

* Alcătuirea unui animal* Animale domestice* Animale sălbatice* Animale din alte zone ale lumii* Condiţii necesare vieţii animalelorRecapitulareEvaluareSistematizare

7XIV

-XX

4. Efectele fenomenelor naturii asupra vieţuitoarelor

1.3.;2.1.;2.2.;2.3..

* Cum sunt influenţate vieţuitoarele de anotimpuri?* Anotimpurile şi vieţuitoareleRecapitulareEvaluareSistematizare

4XXI

-XXIV

5. Mediul înconjurător şi protejarea lui, sănătatea noastră

2.1.;3.1.;3.2.;3.3.;

* Igiena clasei şi a locuinţei* Acţiuni care dăunează mediului înconjurător* Protejarea mediului înconjurător de către copiiRecapitulareEvaluareSistematizare

6XXV

-XXIX

6. Recapitulare finalăEvaluare finală

1.1.;2.2..1.2..; 2.1.;1.3.. 3.2.;3.3..

*Elemente ale mediului natural* Alcătuirea unei plante/animal* Plante şi animale din alte zone ale lumii* Efectele fenomenelor naturii asupra plantelor şi animalelor* Protejarea mediului înconjurător

4 XXX-

XXXIV

Aria curriculară: TEHNOLOGII

Page 8: 0 Planificare Calendaristica II

Disciplina:

ABILITĂŢI PRACTICE

Clasa a II-aVarianta de curriculum: nucleuNumăr de ore: 1 ore / săptămână

Nr.crt. SEMESTRUL NUMĂR ORE1 Semestrul I 13 h2 Semestrul al II –lea 21 h3 TOTAL 34 h

OBIECTIVE CADRU ŞI DE REFERINŢĂ

O1: Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale1.1.să identifice şi să clasifice materiale din natură şi materiale sintetice în funcţie de caracteristicile lor;1.2.să aplice tehnici de prelucrare a materialelor utilizând instrumente şi ustensile adecvate;1.3.să se familiarizeze cu modalităţi de îngrijire a aimalelor de casă sau de curte.

O2: Proiectarea, confecţionarea şi evaluarea unor produse simple2.1.să sesizeze difereţele dintre diverse tipuri de compoziţii decorative;2.2.să îmbine în mod adecvat tehnicile de realizare a unor produse simple şi/sau complexe;2.3.să aprecieze intuitiv calitatea unor materiale folosite sau a unui produs finit.

O3: Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura)3.1. să-şi exprime părerile despre modul în care se poate realiza un produs dat sau o compoziţie;3.2. să coopereze cu colegii dintr-o echipă la realizarea unor produse complexe

O4: Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă4.1. să descopere posibilităţi de utilizare a diverselor materiale;4.2. să găsească variante de realizare a aceluiaşi produs, cu tehnici şi materiale diferite şi să găsească utilitate obiectelor realizate;4.3. să-şi dezvolte comportamente şi atitudini igienice corecte faţă de propria persoană şi faţă de alte fiinţe şi obiecte4.4. să-şi dezvolte deprinderi practic-gospodăreşti.

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Page 9: 0 Planificare Calendaristica II

Nr.crt.

Unitateade

învăţare

Obiective de

referinţăConţinuturi Nr.

oreSăpt. Observaţii

SEMESTRUL I1. Natura ne oferă

materiale 1.1.;1.2.;2.1.;2.2.;

2.3.; 3.1.;4.1..

Activităţi cu materiale din natură*Colectarea materialelor din natură*Tehnici de conservare şi depozitare a materialelor*Tehnici de lucru: pregătire, vopsire, lipire, asamblareRecapitulareEvaluare

6I-

VII

2. Magia hârtiei1.1.;1.2.;2.1.;2.2.;3.1.;3.2.;4.1..

Activităţi cu materiale sintetice: hârtia*Observarea caraterisicilor hârtiei*Învăţarea tehnicilor de lucru: îndoire, tăiere, pliere, rupere liberă a a hârtiei şi lipire / ruperea hârtiei după contur, decuparea după contur* Realizarea de produse simple* Realizarea de colaje şi jucării simpleRecapitulareEvaluare

7VIII

-XIII

SEMESTRUL al II -lea3. Firele miraculoase

1.1.;1.2.;2.1.;2.2.;3.1.;3.2.;4.1..

Activităţi cu materiale sintetice: fire*Observarea caracteristicilor firelor*Învăţarea tehnicilor de lucru: răsucire, împletire în 3,4 sau 8, tăiere, lipire, înnodare, şnuruiere.* Realizarea de produse simple* Realizarea de colaje şi jucării simpleRecapitulareEvaluare

5XIV

-XVIII

4. Mâini dibace1.2.;2.2.;

3.1.;3.2.;4.1..

* Activităţi cu materiale sintetice: hârtia* Învăţarea tehnicilor de lucru: ţeserea cu benzi de hârtie, ruperea şi mototolirea hârtiei creponate, trasarea după şablon, decuparea după conturul trasat şi lipirea.* Realizarea de produse simple* Realizarea de colaje şi jucării simpleRecapitulareEvaluare

6XIX

-XXIV

5. Jucării pentru copii 1.2.;

2.2.;2.3.;3.2.;4.1..

*Aplicarea tehnicilor de lucru însuşite cu ajutorul diverselor materiale (materiale din antură, materiale sintetice, materiale refolosibile)* Realizarea de produse simple* Realizarea de colaje şi jucării simpleRecapitulareEvaluare

5

XXV-

XXIX

6. Micul gospodar1.2.;

4.1.;4.3.;4.4..

*Pregătirea micului dejun*Alimentaţie sănătoasă*Igiena îmbrăcămintei şi încălţăminteiRecapitulareEvaluare

5XXX

-XXXIV

Page 10: 0 Planificare Calendaristica II

Aria curriculară: ARTEDisciplina:

EDUCAŢIE MUZICALĂ

Clasa a II-aVarianta de curriculum: nucleuNumăr de ore: 1 ore / săptămână

Nr.crt. SEMESTRUL NUMĂR ORE1 Semestrul I 13 h2 Semestrul al II –lea 21 h3 TOTAL 34 h

OBIECTIVE CADRU ŞI DE REFERINŢĂ

O1: Valorificarea în practica muzicală vocală şi instrumentală a elementelor de limbaj muzical receptate1.1. să diferenţieze sursa sonoră şi direcţia de propagare a sunetului;1.2. să diferenţieze sunetele vocale de cele instrumentale;1.3. să reproducă un repertoriu de cântece receptate după auz, respectând disciplina impusă de cântarea în colectiv;1.4. să evidenţieze prin mişcare elementele de limbaj muzical întâlnite în melodia cântecului;1.5.* să delimiteze prin mişcare diferenţiată strofa de refrenul cântecului;1.6. să diferenţieze auditiv calităţile sunetulor muzicale (intensitatea, durata, înălţimea);1.7. să recunoască auditiv, după structura ritmică şi după cea melodică, cântecele învăţate.

O2: Exprimarea prin muzică2.1. să utilizeze nuanţa adecvată în cântarea colectivă, potrivit conţinutului de idei şi caracterului melodiei;2.2. să cânte în aranjamente armonico-polifonice simple, vocal şi vocal-instrumenatal;2.3.*să cânte în grup şi individual, cu acompaniamentul instrumentului muzical, mânuit de cadrul didactic;2.4. să acompanieze cântecele, marcând ritmul şi timpii egali ai măsurii;2.5.*să clasifice cântecele învăţate;2.6. să îşi exprime impresia faţă de muzica audiată, prin utilizarea mijloacelor de exprimare specifice altor discipline;2.7. *să improvizeze spontan combinaţii muzicale melodice, însoţite de mişcare.

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Page 11: 0 Planificare Calendaristica II

Nr.crt.

Unitateade

învăţare

Obiective de

referinţăConţinuturi Nr.

oreSăpt. Observaţii

SEMESTRUL I1. Deprinderi de

cântare vocală 1.1.;1.2.;1.3.;2.1..

*Deprinderi specifice de cânt (emisia naturală, dicţia)*Deprinderi de cântare în colectiv (ton, semnal de început, sincronizarea)RecapitulareEvaluare

4 I-

IV

2. Deprinderi de cântare instrumentală

1.1.;1.2.;1.3.;2.1.;2.2.;2.6..

*Cântarea instrumentală* Jucării muzicale* Percuţie corporală* Cântarea cu acompaniamentRecapitulareEvaluare

5V-

IX

3. Elemente de limbaj muzicalTimbrul

1.1.;1.2.;1.5.;2.1.;2.6..

*Sunete din natură şi din mediul înconjurător*Sunete cântate-vorbite* Sunete vocal-instrumentaleRecapitulareEvaluare

4X-

XIII

SEMESTRUL al II-lea4. Elemente de

limbaj muzicalRitmul 1.4.;

1.6.;1.7.;2.2.;2.6..

*Sunete lungi şi sunete scurte*Marcarea structurilor ritmice pe cântec: pătrimea, pauza de pătrime*Marcarea timpilor egali ai măsurii, optimea*Audiţia interioară, doimea*Recunoaşterea auditivă a structurilor ritmice din cântece*Improvizaţia spontană colectivăRecapitulareEvaluare

6XIV

-XIX

5. Elemente de limbaj muzicalMelodia

1.3.;1.6.;1.7.;2.1.;2.2.;2.6..

*Exersarea acuităţii auditive prin joc*Audierea comparată prin jocuri de intuire a sunetelor cântate si vorbite*Redarea fragmentară şi integrală în colectiv, în grupuri mici şi individual a cântecelor din repertoriul propus, (10-15 cântece cu ambitusul do1-la do2)*Sunete înalte şi sunete joase*Genuri muzicale: folclorul copiilorRecapitulareEvaluare

6XX

-XXV

6. Elemente de limbaj muzicalInterpretarea

1.1;1.3.;1.4.;1.6.;2.1.;2.2..

*Sunete care se aud tare-încet*Procedee armonico-polifoice: grupe alternative, solist-cor*Mişcarea pe muzică (liberă, ritmică)RecapitulareEvaluareRecapitulare finală

9XXVI

-XXXIV

Page 12: 0 Planificare Calendaristica II

Aria curriculară: ARTEDisciplina:

EDUCAŢIE PLASTICĂ

Clasa a II-aVarianta de curriculum: nucleuNumăr de ore: 1 ore / săptămână

Nr.crt. SEMESTRUL NUMĂR ORE1 Semestrul I 13 h2 Semestrul al II –lea 21 h – 1 Mai3 TOTAL 34 h – 1 h = 33h

OBIECTIVE CADRU ŞI DE REFERINŢĂ

O1: Cunoaşterea şi utilizarea materialelor, a instrumentelor de lucru şi a unor tehnici specifice artelor plastice1.1. să folosească diverse materiale (tuburi, pastile, carioca, pastel, plastilină, lut, hârtie, placă) şi tehnicile de lucru (acuarelă, tempera, guaşă, colaj, mixtă);1.2. *să utilizeze diferite tehnici de modelaj.

O2: Recunoaşterea tipurilor de culori, a nonculorilor şi a formelor spaţiale, în mediul înconjurător şi pe imagini2.1. să recunoască grupele de culori în diferite contexte, precum şi amestecurile din culorile din steaua culorilor;2.2. *să recunoască forme spaţiale din mediul înconjurător.

O3: Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic3.1. să realizeze pete de culoare folosind tehnici specifice picturii;3.2. să realizeze compoziţii decorative şi comoziţii plastice folosind elementele de limbaj plastic studiate.

O4: Realizarea unor compoziţii4.1. să obţină amestecuri din culorile din steau culorilor şi* cu adaosurile de alb sau negru;4.2. să compună un spaţiu plastic folosind elementele de limbaj şi amestecurile studiate

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Page 13: 0 Planificare Calendaristica II

Aria curriculară: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII

Nr.crt.

Unitateade

învăţare

Obiective de

referinţăConţinuturi Nr.

oreSăpt. Observaţii

SEMESTRUL I1. Instrumente,

materiale şi tehnici de lucru

1.1.;3.2..

*Materiale de lucru şi folosirea lor:creioane colorate, creioane cerate, carioca, pastile, tuburi de culori, pensula, palete, materiale cu texturi diferite, ceară, soluţie pentru decolorat (pic), cerneală, hârtie colorată, platilină.RecapitulareEvaluare

3I-

III

2. Grupele de culori

1.1.;2.1.;3.2.;4.2.;

*Steaua culorilor*Culori primare*Culori binare *Nonculorile*Culori calde*Culori reciRecapitulareEvaluare

7

IV-X

3. Alb şi negru

1.1.;2.1.;4.2..

*Nonculorile*Tonurile culorilor (realizarea tonurilor închise şi deschise prin amestecul culorilor cu alb sau negru)RecapitulareEvaluare

3XI-

XIII

SEMESTRUL al II-lea4. Amestecul

culorilor 2.1.;4.1.;4.2..

*Nuanţele (amestecul unei culori cu o alta din steaua culorilor)*Nuanţe din grupa culorilor reci*Nuanţe din grupa culorilor caldeRecapitulareEvaluare

9 XIV-

XXII

5. Culoare, armonie, fantezie 3.1.;

3.2.;4.1.;4.2..

*Compoziţia suprafeţei decorative, folosind culoarea* Compoziţia spaţiului plastic, folosind culoareaRecapitulareEvaluare

6XXIII

-XXVIII

6. Tenicile picturii3.1.;3.2.;4.2..

*Procedee pentru realizarea unor compoziţii*Fuzionarea, dirijarea culorii prin suflare sau stropire, amprenta, decolorarea.*Compunerea spaţiului plasticRecapitulareEvaluareRecapitulare finală

6XXIX

-XXXIV

Page 14: 0 Planificare Calendaristica II

Disciplina:

MATEMATICĂ

Clasa a II-aVarianta de curriculum: nucleuNumăr de ore: 4 ore / săptămână

Nr.crt. SEMESTRUL NUMĂR ORE1 Semestrul I 52 h2 Semestrul al II –lea 84 h - 1h 1 Mai

- 1h 6 Mai3 TOTAL 136h - 2h = 134h

Manual: Matematică, Dumitru D. Pârâială, Viorica Pârâială, Cristian-George Pârâială, Editura Euristica, Iaşi, 2009

OBIECTIVE CADRU ŞI DE REFERINŢĂO1: Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii1.1.să înţeleagă sistemul zecimal de formare a numerelor (din sute, zeci şi unităţi), utilizând obiecte pentru justificări;1.2.să scrie, să citească numerele de la 0 la 1000; să compare şi să ordoneze numerele naturale mai mici decât 1000, utilizând simbolurile: < , =, >;1.3.să efectueze operaţii de adunare şi de scădere:- cu numere naturale de la 0 la 100 fără şi cu trecere peste ordin;- cu numere naturale de la 0 la 1000 fără şi cu trecere peste ordin.

O2: Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme2.1.să stabilească poziţii relative ale obiectelor în spaţiu;2.2.să recunoască forme plane/spaţiale; să calsifice figuri geometrice sau obiecte după criterii variate;2.3.să utilizeze unităţi de măsură pentru timp şi unităţi monetare;2.4.să exploreze modalităţi variate de descompunere şi descompunere a numerelor;2.5.să estimeze ordinul de mărime al rezultatului unei operaţii pentru a limita erorile de calcul;2.6.să rezolve probleme care presupun o singură operaţie dintre cele învăţate;* să rezolve probleme care presupun o singură operaţie din cele învăţate;2.7.să formuleze, oral şi în scris, exerciţii şi probleme cu numere, care se rezolvă printr-o singură operaţie;2.8.să sesizeze asocierea dintre elementele unei categorii de obiecte (şiruri, numere mai mici ca 1000) pe baza unor regului date;2.9.să continue modele repetitive reprezentate prin obiecte sau numere;2.10.să extragă informaţii din tabele şi liste, să colecteze datele obţinute prin observare directă, să repezinte datele în tabel;2.11.să măsoare şi să compare lungimea, capacitatea sau masa unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard adecvate, precum şi urmtoarele unităţi de măsură: metrul, litrul.

O3: Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic3.1.să exprime oral, în cuvinte proprii, etape ale rezolvării unor probleme.

O4: Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate4.1.să manifeste o atitudine pozitivă pentru aflarea rezultatelor unor exerciţii şi probleme;4.2.să manifeste disponibilitate în utilizarea numerelor şi a calculelor în viaţa cotidiană..

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Page 15: 0 Planificare Calendaristica II

Nr.crt.

Unitateade

învăţare

Obiective de

referinţăConţinuturi Nr.

oreSăpt. Observaţii

SEMESTRUL I1. Un nou început

1.1.;1.2.;1.3.;2.3.;3.1..

*Să ne amintim din clasa I:- Numere naturale în concentrul 0-30 (citire, scriere, comparare, ordonare)-Simboluri matematice „+” şi “-„-Adunări şi scăderi cu numere în concentrul 0-30-Adunări şi scăderi cu mai mulţi termeni-Probleme care se rezolvă prin adunare sau/ şi scădere-Figuri geometrice: triunghi, pătrat, dreptunghi, cerc-Măsurarea mărimilorEvaluare iniţială

8I-II

2. Numerele naturale de la 0 la 100 1.1.;

1.2.;2.4.;2.10..

*Numirea, citirea şi scrierea numerelor naturale de la 0 la 100*Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100RecapitulareEvaluare sumativăRecuperare şi dezvoltare

8III-

IV

3. Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 100 făre trecere peste ordin (I)

1.3.;2.5.;2.6.;2.7.;2.8.;3.1.;4.1..

*Adunarea fără trecre peste ordin a numerelor de la 0 la 30 *Scăderea fără trecre peste ordin a numerelor de la 0 la 30*Legătura dintre adunare şi scădere*Adunarea şi scăderea numerelor de la 30 la 100 fără trecere peste ordin. Adunarea şi scăderea numerelor formate numai din zeci*Adunarea unui numar format din zeci cu un numar format din unităţi*Scăderea numărului de zeci sau a numărului de unităti dintr-un numar format din zeci si unităti*Adunarea unui număr format din zeci şi unităţi cu un numar format din unităţi*Scăderea unui numar format din unităţi dintr-un număr format din zeci şi unităţi*Aflarea unui termen necunoscutRecapitulareEvaluare sumativăRecuperare şi dezvoltare

14V-

VIII

4. Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 100 făre trecere peste ordin (II)

1.3.;2.5.;2.6.;2.7.;2.8.;3.1.;4.1.;4.2..

*Adunarea unui numar format din zeci si unitati cu un numar format din zeci*Scăderea unui numar format din zeci dintr-un număr format din zeci şi unităţi *Adunarea numerelor formate din zeci si unitati*Scăderea numerelor formate din zeci si unitati dintr-un numar format din zeci si unitati

14

VIII-

XI

Page 16: 0 Planificare Calendaristica II

*Verificarea rezultatelor adunării şi scăderii*Probleme care se rezolvă prin adunare sau scădereRecapitulareEvaluare sumativăRecuperare şi dezvoltare

5. Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 20 cu trecere peste ordin

1.3.;2.5.;2.6.;2.7.;2.8.;3.1.;4.1..

*Adunarea numerelor formate din unităţi cu trecere peste ordinul zecilor*Scăderea cu trecere peste ordin a numerelor de la 0 la 20*Cum se scrie o problemă?*Rezolvare de problemeRecapitulareEvaluare sumativăRecuperare şi dezvoltare

8XII

-XIII

SEMESTRUL al II –lea6. Adunarea şi

scăderea numerelor naturale de la 0 la 100 cu trecere peste ordin

1.3.;2.5.;2.6.;2.7.;2.8.;3.1.;4.1..

*Adunarea numerelor formate din unităţi cu trecere peste ordinul zecilor*Scăderea cu trecere peste ordin a numerelor de la 0 la 20*Adunarea unor numere formate din zeci si unitati cu un număr format din unităţi*Scaderea unui număr de unitaţi dintr-un număr format din zeci*Scăderea unui număr de unităţi dintr-un număr format din zeci şi unităţi*Adunarea unor numere formate din zeci*Scăderea unor numere formate din zeci si unitati dintr-un număr format din zec*Scăderea unor numere formate din zeci şi unităţi*Compunere şi rezolvare de problemeRecapitulareEvaluare sumativăRecuperare şi dezvoltare

24XVI

-XIX

7. Numerele naturale de la 0 la 1000

1.1.;1.2.;2.4.;2.10..

*Numirea, citirea şi scrierea numerelor naturale de la 0 la 1000*Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 1000RecapitulareEvaluare sumativăRecuperare şi dezvoltare

12XX

-XXII

8. Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 1000

1.3.;2.5.;2.6.;2.7.;2.8.;3.1.;4.1..

*Adunarea fără trecere peste ordin*Scăderea fără trecere peste ordin*Adunarea cu trecere peste ordinul unităţilor*Scăderea cu trecere peste ordinul unităţilor *Adunarea cu trecere peste ordinul zecilor*Scăderea cu trecere peste ordinul zecilor*Adunarea cu trecere peste ordinul unităţilor şi al zecilor *Scăderea cu trecere peste ordinul untăţilor şi al zecilorRecapitulareEvaluare sumativăRecuperare şi dezvoltare

21XXIII

-XXVIII

9. Măsurarea mărimilor

2.3.;2.6.;2.11.;2.10.;3.1.

*Măsurarea lungimii. Metrul*Măsurarea capacităţii. Litrul *Măsurarea masei. Kilogramul*Măsurarea timpului *Monede

12XXVIII

-XXX

Page 17: 0 Planificare Calendaristica II

4.1.;4.2..

RecapitulareEvaluare sumativăRecuperare şi dezvoltare

10. Elemente de geometrie

2.1.;2.2.;4.1.;4.2..

*Forme plane: pătratul, triunghiul, dreptunghiul, cercul*Interiorul şi exteriorul unei figuri geometrice *Forme spaţiale : cubul, sfera, cilindrul, conul, *cuboidul. *Identificarea unor forme spaţialeRecapitulareEvaluare sumativăRecuperare şi dezvoltare

8XXXI

-XXXII

11. Recapitulare finală

1.1. ;1.2. ;1.3. ;2.2. ;2.3. ;

2.5. ;2.6. ;2.7. ;2.9. ;3.1. ;

4.1..

*Numerele naturale de la 0 la 1000*Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 1000*Rezolvare şi compunere de probleme*Elemente intuitive de geometrie*Măsurarea mărimilorEvaluare sumativă

8XXXIII

-XXXIV