Studiu de fezabilitate trefilor.doc

73
CONSTRUIRE ATELIER DE FABRICARE A ARTICOLELOR DIN FIRE METALICE IN COM. DARMANESTI JUD. SUCEAVA SOLICITANT: S.C. TERPECTO S.R.L. PROIECTANT: S.C. IDEAL PROIECT S.R.L. CONSULTANT: S.C. CORETI CONCEPT S.R.L. STUDIU DE FEZABILITATE

description

Studiu de fezabilitate trefilor

Transcript of Studiu de fezabilitate trefilor.doc

CONSTRUIRE ATELIER DE FABRICARE A

ARTICOLELOR DIN FIRE METALICE IN COM.

DARMANESTI JUD. SUCEAVA

SOLICITANT: S.C. TERPECTO S.R.L.

PROIECTANT: S.C. IDEAL PROIECT S.R.L. CONSULTANT: S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.

STUDIU DE FEZABILITATE

STUDIU DE FEZABILITATE

I. Părţile scrise

STUDIU DE FEZABILITATE

1. Date generale

1.0. Foaie de capăt

COLECTIV DE ELABORARE

1. Manager Proiect

XXXXXXXXX

2. Proiectant

Xxxxxxxx

3. Consultant Finanţări Proiecte Europene

Mihaela Corneanu

STUDIU DE FEZABILITATE

1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare

ale acestuia

SC TERPECTO SRL

Adresă: Sat Dărmăneşti, Com. Dărmăneşti, Nr. 543 B, jud. Suceava

Formă jurică: societate cu răspundere limitată, cu asociat unic

CUI: 30660726

J33/794/13.09.2012

Tel: 0757 050441

Asociat unic: Fonai Floare

Administrator şi reprezentant legal de proiect: Corodeanu Diana

Valerica

1.2 Scurt istoric al solicitantului

SC TERPECTO S.R.L. s-a infiinţat in 2012, ca micro-intreprindere cu sediul

social in comuna Dărmănşti, judeţul Suceava, cu activitate in sfera non-

agricolă productivă.

Ceea ce societatea işi propune pe viitor, ca activitate principală este

prelucrarea firelor metalice intr-un spaţiu adecvat, utilat cu utilaje

moderne şi performante. In acest scop, SC TERPECTO SRL a intocmit

prezentul proiectul, cu scopul obţinerii unei finanţări nerambursabile in

cadrul Măsurii 312 – „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-

intreprinderi”, finanţată prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare

Rurală.

Încă de la început, politica managerială a firmei se va baza pe principiul

investiţiei în utilaje tehnologice moderne, cu fluxuri de producţie

integrate, capabile să realizeze produse de calitate, la standarde

internaţionale.

Se estimează că in anul 2014 investiţia va intra in exploatare, societatea

urmând să continue şi să-şi dezvolte activitatea incepută.

STUDIU DE FEZABILITATE

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului ( pentru care

solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului

Comertului/ Colegiul Medicilor / Colegiul Medicilor Veterinari in sensul

ca desfasoara respectivele activitati)

Principalul obiect de activitate al solicitantului, pentru care solicitantul

aplică proiectul de faţă este:

Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricare de lanţuri şi

arcuri, cod 2593 – conform CAEN

activitate eligibilă in cadrul programului de finanţare, conform Anexei

9B la Ghidul Solicitantului, aşa cum este şi

Fabricarea articolelor de feronerie – cod 2572 – conform CAEN,

activitate secundară ce se regăseşte in certificatul constatator al

solicitantului şi pentru care SC TERPECTO SRL aplică in cadrul aceluiaşi

proiect

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul

solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii),

constructii, utilaje si echipamente, animale,etc.

Denumire mijloc

fix

Data

achizitiei

Valoare neta

la data

intocmirii

ultimului

bilant

Lei

Bucati

1.CLADIRI TOTAL    

1.1

detaliati……………

..

   

STUDIU DE FEZABILITATE

1.n

detaliati……………

   

2.UTILAJE TOTAL    

2.1

detaliati……………

..

   

2.n

detaliati……………

   

3.ANIMALE    

3.1

detaliati……………

..

   

3.n

detaliati……………

   

4.ALTELE -

detaliati

   

TOTAL    

TERENURI

Nr

.c

rt

Amplasar

e

Judet/Loc

alitate

Suprafata

totala

(mp) /

Categoria

Valoarea

contabila

Lei

Regim

juridic

STUDIU DE FEZABILITATE

de

folosinta

1 Judeţul

Suceava,

Sat

Dărmăneş

ti,

comuna

Dărmăneş

ti, judeţul

Iaşi

1000 mp /

teren

arabil

4500 Proprietat

e, conform

contractul

ui de

vânzare-

cumpărare

autentifica

t cu nr.

4530/18.0

9.2012

2. Descrierea proiectului

2.1. Denumirea investiţiei

“Construire atelier de fabricare a articolelor din fire metalice in com.

Dărmăneşti, jud. Suceava”

2.2. Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc)

De elaborarea proiectului s-au ocupat:

Proiectant: SC IDEAL PROIECT SRL SUCEAVA

cu următoarele date de identificare:

Adresa: Suceava, Str. C. Porumbescu nr. 2, bl. 2, sc. B, ap. 2

J33/829/2005

TEL. / FAX 0330 / 402345

TEL. 0723 / 136123, 0745 / 019720

e-mail: [email protected]

cod CAEN 7111 - Activitati de arhitectura

STUDIU DE FEZABILITATE

cu următoarele obiective:

- Conceperea şi redactarea studiului de fezabilitate

- Intocmire devize proiect

- Intocmire piese desenate

- Intocmire proiect tehnic

- Intocmire detalii de executie

- Asistenţă tehnică din partea proiectantului in perioada de

implementare a proiectului

Consultant:

SC CORETI CONCEPT SRL, cu următoarele date de identificare:

Adresa: Iaşi, Str. Drobeta nr. 10

RO 30369396, J22/1067/28.06.2012

Telefon: 0332142672

[email protected]

Cod CAEN 7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management

Cod CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica

Administrator: Mihaela Corneanu

cu următoarele obiective:

- Completarea şi redactarea cererii de finanţare

- Consultanţa privind managementul investiţiei

2.3. Descrierea activitatii propuse prin proiect (activitate non-

agricola/activitatea mestegugareasca/servicii pentru populatia

rurala/investitii in producerea de energie regenerabila). Se va

descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect, respectiv,

crearea de noi capacitati de productie/servicii, etc. Se va

STUDIU DE FEZABILITATE

preciza capacitatea existenta (daca e cazul) si capacitatea

propusa a se realiza la finalizarea investitiei.

In cazul investiţiilor care au in componenta si investitii in echipamente de

producere a energiei din alte surse regenerabile decat biocombustibilii ,

utilizate in scopul desfasurarii activitatii, se va descrie acest tip de

investitie.

Pentru modernizari/ finalizarea constructiilor existente, achizitii de utilaje

cu montaj si care schimba regimul de exploatare al constructiei existente,

se va atasa Expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente

si Raportul privind stadiul fizic al lucrarilor.

Investitorul isi propune realizarea unei hale ce se va echipa cu utilajele si

echipamentele necesare fabricarii articolelor din fire metalice.

La dimensionarea halei s-a avut in vedere gabaritul componentelor

utilajului de fabricatie, distanta dintre acestea, spatiul de lucru al

operatorilor, spatiul de manipulare a materiei prime si a produsului finit cu

utilajele de transport, precum si suprafetele de circulatie si cele

auxiliare.

Compartimentarile interioare vor delimita doar zona grupului social, care

se va compune din birou tehnolog, vestiar cu dus si grup sanitar, birou

medic medicina muncii si magazinul de prezentare si desfacere produse

mestesugaresti.

In hala de productie, care va fi spatiul dominant al cladirii, se vor amplasa

utilajele ce se vor achizitiona pentru producerea firelor metalice prin

procedeul de trefilare, obtinandu-se fire de sarma de dimensiunile

solicitate de clienti.

Cladirea halei va avea in plan dimensiunile de gabarit de 10,40m x

26,15m si se va amplasa la 11,00 m fata de limita de la nord-est a

parcelei si 2,00 m fata de limita de la sud-est a parcelei.

STUDIU DE FEZABILITATE

Fata de axul drumului national DN2 (E85) cladirea se va amplasa la

distanta de 26,00m.

Achizitia de utilaje si dotari

Documentatia prevede si achizitia utilajului pentru fabricarea firelor de

sarma de diferite diametre, principalele componente si operatiuni ale

utilajului fiind:

- dispozitiv de depanare a sarmei - cu rol pentru alimentare continua

cu sarma; 

- dispozitiv de decapare mecanica - cu rol de a elimina calamina

prezenta pe suprafata firului;

- dispozitiv pentru lubrifierea firului – care lubrifiaza firul pentru a

evita rupturi in momentul diferitelor etape de trefilare;

- monobloc de trefilare cu axa verticala si 6 pasi de trefilare pentru

fire sarma, cu continut scazut de carbon;

- casete de laminare cu role, prevazute cu bobine - pentru obtinerea

firului drept sau striat;

- bobinator cu axa orizontala, cu control digital sau analog –

formeaza rolele de sarma;

- echipamentul electric conform normei CE 400 V, 50 Hz; tablou

electric.

Produsul finit, rolele de sarma cu diverse diametre pot fi folosite pentru

realizarea de plase sudate sau impletite sau in costructii.

STUDIU DE FEZABILITATE

Se va achizitiona, de asemenea, un panou solar cu tuburi vidate pentru

producerea apei calde menajere, care se va amplasa pe acoperisul

cladirii.

Amenajari exterioare

In incinta obiectivului se va realiza o platforma din piatra sparta, atat

pentru accesul pietonal cat si carosabil, pentru parcarea sau stationarea

autovehiculelor care vor aproviziona sau ridica produsele finite.

In coltul de la vest al parcelei se va amplasa un put sapat prevazut cu

camin pentru hidrofor si apometru, iar in coltul de la est al parcelei se va

amplasa un bazin vidanjabil de 20mc.

Suprafetele de teren ramase libere se vor ierba.

Descrierea investitiei de producere a energiei din surse

regenerabile

Ca sursa alternativa pentru producerea agentului termic se va folosi

energia solara prevazand montarea unui panou solar sub presiune.

Pentru un maxim de eficienta in ceea ce priveste procentul de radiatie

solara recuperate, se recomanda montajul cu fata spre sud, cu o abatere

stanga/dreapta, in plan orizontal, de maxim +/- 60°, in locuri ferite de

umbra pe toata durata zilei.

In plan vertical, unghiul optim este de 45° fata de orizontala, dar se pot

monta si in plaja de 30°- 70°.

Montajul la alte unghiuri de inclinare duce la scaderea randamentului din

cel putin doua puncte de vedere:

- circuitul de vaporizare / condensare, la nivelul tubului cu lichid de

vaporizare, nu se mai desfasoara in conditii normale, procesul avand

nevoie de o componenta gravitationala;

STUDIU DE FEZABILITATE

- incidenta razelor solare pe suprafata panoului nu mai este cea

acceptabila, avand ca efect reducerea cantitatii de energie captata si

cresterea pierderilor prin reflexie pe suprafata tuburilor.

Principiul de functionare

Schimbatorul de caldura (colectorul) este constituit dintr-o teava de cupru

in care sunt introduse tecile sudate si prin care circula apa (agent termic)

sub presiune.

Tot ansamblul este izolat si inchis intr-o carcasa exterioara din tabla inox.

Tuburile se introduc in decuparile cilindrice practicate in carcasa, bulbul

superior tevii de cupru patrunzand in teaca colectorului astfel incat sa se

asigure un contact termic cat mai bun.

Rigidizarea tubului pe pozitia de functionare se face prin fixarea acestuia

cu bridele metalice, pe latura inferioara a cadrului. Schimbul de caldura

are loc la contactul direct dintre cele doua tevi de cupru, intre vaporii de

apa din capul tubului captator si apa din colector. Cele doua capete ale

tevii colectorului sunt cuplate intr-un circuit hidraulic inchis prin care, cu o

pompa de circulatie, caldura este transferata in preparator (ex: boiler,

schimbator de caldura sau un simplu rezervor de acumulare).

Varianta de utilizare recomandata este cea cu boiler bivalent, pompa de

circulatie si panou electronic de comanda (regulator electronic dedicat).

Montajul panoului solar se face pe un cadru metalic dreptunghiular,

fixarea facandu-se de elementele rigide ale acoperisului.

In ceea ce priveşte investiţia in activităţi meşteşugăreşti, precizăm că in

cadrul halei se vor presta activităţi productive de prelucrare a fierului –

feronerie, prin angajarea unei meşter fierar care va folosi tehnici

preponderent manuale pentru prelucrarea firelor metalice şi obţinerea de

articole artizanale ce vor fi puse spre vânzare in cadrul unui mic magazin

de desfacere la intrarea in hală.

STUDIU DE FEZABILITATE

Legătura directă intre activitatea principală, cea de fabricare a firelor

metalice cu aparatură modernă, şi cea de prelucrare a firelor prin tehnici

manuale este de netăgăduit. Mai mult, este o ilustrare a noului vs. vechi,

modern vs. antic. Să nu uităm că, până la urmă, deşi prelucrarea firelor

este automată, cu maşini performante, lucrul fierului a fost la inceputuri o

activitate manuală.

Există şi in ziua de azi meşteşugari recunoscuţi, dintre care amintim de

doamna

Doina Jităreanu, de la Lunca Cetăţuii (Iaşi) meşteşugar recunoscut in zona

Moldovei, care reprezintă un exemplu in rândul pentru faptul că din

pasiunea sa pentru prelucrarea manuală a fierului a dezvoltat o afacere

profitabilă, cu care este prezentă la toate târgurile de profil din ţară.

SC TERPECTO SRL va urma exemplul dumneaei, in sensul că propune

angajarea unui fierar, meşter popular, care să prelucreze o parte din

materia primă şi să folosească din firele obţinute ca produs finit pentru

obţinerea unor obiecte decorative din fier, lucrate manual, obiecte ce vor

fi vândute prin intermediul spaţiului de prezentare special amenajat la

poarta atelierului.

Exemple de obiecte lucrate manual de fierari (suporturi flori,

rame oglinzi, mini-biciclete decorative)

STUDIU DE FEZABILITATE

Capacitatea de producţie preconizată prin implementarea

proiectului

A. Capacitate de producţie sârmă

Regimul de lucru al personalului angajat este de 8 ore pe zi, intr-un singur

schimb, 5 zile pe săptămână. Fiecare dintre angajaţi va avea concediul

asigurat prin lege, respectiv 21 zile lucrătoare anual.

Norma de timp pentru producţia de fire metalice trase, indiferent de

dimensiunea acestora este de 0.28 tone / lucrător / zi.

Relaţiile de calcul pe care le vom folosi in continuare pentru determinarea

capacităţii de producţie sunt:

Fd = [365 - (D + S + Sl +Zr)] *ns * ds

Cp = Na * Fd * Np

unde:

Fd = fondul de timp disponibil;

STUDIU DE FEZABILITATE

Cp = capacitatea de productie;

D = duminici;

S = sambete;

Sl = sarbatori legale;

Zr = zile reparatii;

ns = numar de schimburi;

ds = durata unui schimb

Na = număr angajaţi

Nt = norma de timp

Plecand de la datele cunoscute si inlocuind in formula de mai sus,

obtinem:

Fd = [365-(52+52+8+31]*1*8 = 1776 ore / an

Cp = 6 * 0,28 * 1776 = 6000 to/an

Din calculele efectuate putem spune că 6000 tone / an va reprezenta

capacitatea de producţie de fire metalice a SC TERPECTO SRL.

B. Capacitate de producţie articole meşteşugăreşti

Estimarea unei capacităţi de producţie lunare pentru articolele

meşteşugăreşti este dificilă, având in vedere caracterul artistic al

activităţii, insă se preconizează că lunar se va produce un număr de 100

obiecte ce vor fi scoase la vânzare in punctul de vânzare ce va fi amenajat

in incinta atelierului.

STUDIU DE FEZABILITATE

Fierul (din latina, ferrum; in franceza fer, in engleza iron, in germana

Eisen, in maghiara vas ) este un element chimic cu simbolul Fe si numarul

atomic 26. In tabelul periodic al elementelor, fierul se gaseste in grupa a

8-a si in perioada a 4-a.

Fierul este un metal de culoare gri-argintie, cu un punct de topire ridicat

(1538oC), si o larga raspandire in natura, sub forma de combinatii

chimice.

Este ultimul element care poate fi produs prin fuziune nucleara in nucleele

stelelor (dar doar in cele cu masa mai mare de 5 mase solare), si deci cel

mai greu element a carui formare nu necesita un eveniment cataclismic

de tipul unei supernove.

Primul tip de fier cunoscut si utilizat de oameni provenea din meteoriti. In

Egipt si Mesopotamia s-au descoperit varfuri de sulita si obiecte

decorative cu aceasta origine, datand din jurul anului 4000 i.Hr. [3] 2000

de ani mai tarziu a aparut si fierul prelucrat din minereu (la inceput cel

STUDIU DE FEZABILITATE

numit fier de mlastina - in engleza bog iron, sau limonit), folosit insa doar

pentru obiecte de cult si considerat mai valoros decat aurul. Intre 1600

i.Hr. si 1200 i.Hr. a inceput obtinerea fierului in topitorii primitive, in

Imperiul Hitit (Anatolia si Caucaz). Disparitia acestui imperiu a permis

raspandirea cunostintelor despre prelucrarea fierului in toata regiunea,

facilitand trecerea de la Epoca Bronzului la Epoca Fierului.

In jurul anului 550 i Hr. in China a fost inventat furnalul si s-a obtinut

prima fonta turnata.

Otelul, aliaj al fierului cu relativ putin carbon, a fost produs, se pare,

pentru prima data in India, in secolul al III-lea. Un exemplu al maiestriei

indiene in domeniul metalurgiei este si faimoasa coloana de fier din Delhi,

care este constituita in proportie de 98% din fier forjat si a fost ridicata la

sfarsitul secolului al IV-lea sau inceputul secolului al V-lea[4].

In Europa, primele sarje de fonta turnata au fost obtinute in Suedia, in

secolul al XV-lea (Lapphyttan si Vinarhyttan). Ghiulele de tun din fonta au

permis apoi raspandirea acestui material si a metodelor de obtinere in

toata lumea.Combustibilul de baza pentru aceste procese era carbunele

de lemn (mangalul).

Disparitia accentuata a padurilor din Marea Britanie a dus in secolul al

XVIII-lea la inlocuirea mangalului cu cocsul, de catre Abraham Darby.

Acest lucru, impreuna cu inventarea masinii cu abur, a dus la Revolutia

industriala.

La sfarsitul anilor 1850, Henry Bessemer a inventat un nou procedeu de

fabricare a otelului cu continut foarte scazut de carbon, la care se sufla

aer prin fonta bruta topita. Acest progres a dus la diminuarea treptata a

productiei de fier forjat.

STUDIU DE FEZABILITATE

Ca abundenta, fierul este al zecelea element in univers si al 4-lea pe

Pamant (al doilea metal, dupa aluminiu). Ca masa insa, fierul ocupa primul

loc pe Pamant. In prezent se considera ca 80% din nucleul interior al

Pamantului este format din fier.Sub forma de diverse combinatii, el

formeaza 5% din scoarta terestra, insa in stare pura se gaseste doar

accidental (in meteoriti). Se presupune de asemenea ca planeta Marte isi

datoreaza culoarea rosiatica unui sol bogat in oxid de fier.

Fierul prezinta patru izotopi naturali. In ordinea abundentei relative,

acestia sunt: 56Fe (91, 7 %), 54Fe (5, 8 %), 57Fe (2, 2 %) si 58Fe (0, 3 %).

De asemenea, se cunosc alti 10 izotopi sintetici ai fierului. S-a demonstrat

(prin corelatia existenta intre abundenta izotopului 60Ni, un produs de

dezintegrare al 60Fe, si abundentele izotopilor stabili ai fierului in unii

meteoriti) ca 60Fe a existat in stare naturala in perioada de formare a

sistemului solar.

In functie de domeniile de temperatura la care sunt stabile si de structura

cristalina, este acceptata astazi existenta a 3 stari alotropice ale fierului

solid.

Fierul are o structura cristalina cubica cu volum centrat si este stabil de la

temperatura ambianta pana la temperatura de 1185 K (912oC). Intre

temperatura ambianta si temperatura de 1043 K (770oC) (punctul Curie),

fierul este feromagnetic, iar peste 1043 K devine paramagnetic. Din

aceasta cauza, initial formei structurale de fier existente intre 1043 K si

1185 K i s-a dat denumirea de fier ß. Ulterior s-a renuntat la aceasta

denumire intrucat intre fierul si fierul ß nu exista alte diferente.

Fierul are o structura cristalina cubica cu fete centrate si este stabil intre

1185 K (912oC) si 1667 K (1394oC).

Fierul are o structura cristalina cubica cu volum centrat si este stabil intre

1667 K (1394oC). si temperatura de topire, 1811 K (1538oC).

STUDIU DE FEZABILITATE

La nivel mondial nu s-a ajuns inca la un acord complet in privinta pozitiei

exacte a diferitelor puncte caracteristice ale fierului (si nici a punctelor

caracteristice din diagrama de echilibru fier-carbon). Valorile indicate aici

pentru temperaturi sunt cele intalnite in monografiile de specialitate

uzuale din Romania.

Fierul formeaza cu oxigenul combinatii bivalente si trivalente. Fenomenul

de oxidare a fierului se mai numeste ruginire.

Metalurgia este o ramură a industriei ce include procesele de obținere a

metalelor din minereuri și alte substanțe ce conțin metale. Metalurgia

include prelucrarea minereurilor, extragerea metalelor din minereuri,

rafinarea metalelor, producerea aliajelor metalice, prelucrarea metalelor

sub presiune, fabricarea pieselor metalice turnate, prelucrarea termică,

termochimică, termomecanică, sudarea și lipirea metalelor și aliajelor,

acoperirea suprafeței pieselor metalice cu straturi de alte metale prin

difuzia unor substanțe (metalice sau nemetalice) în stratul superficial ale

obiectelor de metal. Metalurgia a apărut încă în antichitate.

Istoria trefilării a pornit de la etape pur manufacturiere:

Trefilarea sârmei de dimensiune medie cu ajutorul unui tambur

Trefilarea sârmei subţiri de pe un mosor pe altul

Trefilarea sârmei groase cu ajutorul ,,morilor de sârme”

Dezvoltarea tehnicii a dus la apariţia maşinii de trefilat sârmă de

dimensiuni medii, apoi la tragerea sârmei pe maşina de trefilat sârme

subţiri şi la tragerea sârmei pe maşina de trefilat sârme groase.

Dintre produse obţinute prin trefilare-tragere, enumerăm:

Sârma netratată termic, care se utilizează pentru:

- fabricarea cuielor cu diametrele de la 1,0-6.0 mm, fără acoperire şi

zincată;

STUDIU DE FEZABILITATE

- fabricarea plasei împletite (Rabitz), cu diametrele de la  1,0-3,0 mm, fără

acoperire şi zincată.

- suspendarea plasei Rabitz, suspendarea cablurilor de telefon şi altora (ø

3).

- fabricarea mânerelor pentru găleţi, fabricarea periilor metalice, inelelor

pentru portchei, umeraşelor pentru haine  .

- executarea de tiranţi pentru piloni şi stâlpi, prize cu pământul (ø 5,6).

- elemente de fixare pentru cutiile de carton şi lăzile de lemn.

- armarea conductorilor de electricitate din aluminiu.

- fabricarea clamelor şi scoabelor.

Sârma tratată termic, care se utilizează pentru:

- fabricarea plaselor ţesute cu diametrele de la 0,2-2,5mm, fără acoperire

şi zincată.

- legarea armăturii, în construcţii şi la fabricarea construcţiilor din beton

armat, cu diametrele de la  0,8-2,0 mm, cu acoperire şi fără acoperire.

- fixarea plaselor, ce armează stratul termoizolator la efectuarea lucrărilor

de izolare termică a conductelor, cu diametrele de la 0,8-3,0 mm.

- legarea teancurilor: de maculatură, gunoi, bumbac, lingouri (în

metalurgie), material lemnos de la  3,0-8,0 mm

- fabricarea brazilor, coroanelor de la 0,6-1,0 mm.

SC TERPECTO SRL va prelucra sârmă laminată achiziţionată la diametru fir

de trefilat: 5,5 mm şi va obţine fire trefilate la diametre de 2,0-2,2 mm;

2,4-2,8 mm; 3,0-3,8 mm; 4,0-5,0 mm. Transportul materiei prime va fi

STUDIU DE FEZABILITATE

asigurat de furnizor, iar cel al produsului finit de către cumpărător. In

interiorul halei se vor folosi 2 utilaje de incărcare – descărcare inchiriate.

2.4. Fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investiției

Activitatea prestată de SC TERPECTO SRL este o activitate non-agricolă

productivă. Sediul social al societăţii, precum şi locul de desfăşurare a

activităţii sunt amplasate in mediul rural, in comuna Dărmăneşti, judeţul

Suceava, iar imediat după darea in funcţiune a obiectivului, societatea va

face angajări.

Putem considera aşadar că proiectul de faţă este in acord cu obiectivul

general al Măsurii 312 – „dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin

încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de

locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale”, dar şi cu obiectivele specifice

şi cu cele operaţionale ale măsurii, conform celor de mai jos:

Obiectiv 1: crearea şi menţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural

(proiectul presupune angajarea a 8 persoane calificate in domeniul

prelucrării fierului: 6 lăcătuşi mecanici, 1 tehnolog şi un meşter fierar);

Obiectiv 2: creşterea valorii adăugate în activităţi non-agricole (activitatea

prestată in mediul rural va avea caracter non-agricol productiv);

Obiectiv 3: creşterea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală

prestate de către micro-întreprinderi (in cadrul firmei, s-a incheiat deja un

pre-contract de servicii medicale de medicina muncii cu un medic

specializat, care va asigura aceste servicii pentru personalul angajat;

având in vedere faptul că angajaţii vor proveni din mediul rural, putem

afirma că proiectul urmăreşte şi acest obiectiv)

Obiectiv 4: crearea de micro-întreprinderi precum şi dezvoltarea celor

existente în sectorul non-agricol în spaţiul rural (SC TERPECTO SRL este o

microintreprindere infiinţată in septembrie 2012);

Obiectiv 5: încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de

către tineri şi femei (asociatul unic al societăţii doamna Fonai Floarea

STUDIU DE FEZABILITATE

doreşte să-şi promoveze start-up-ul şi să obţină finanţarea

nerambursabilă);

Obiectiv 6: reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură (prin

angajarea de personal din mediul rural se va incuraja dezvoltarea

sectorului non-agricol in acest spaţiu).

Incadrarea proiectului in criteriile de selecţie ale Măsurii 312

1. Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru

activităţi similare în ultimii 3 ani

SC TERPECTO SRL nu a mai beneficiat de fonduri comunitare – 5

puncte

2. Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de

un loc de muncă/ 25.000 Euro investiţi

Proiectul propune angajarea a 8 persoane după darea in funcţiune a

obiectivului – 10 puncte

3. Proiecte care promovează activităţi meșteșugărești, de

artizanat

Atât prin angajarea unui meşteşugar in lucrul fierului, cât şi prin

deschiderea unui punct de vânzare a articolelor prelucrate de acesta

se urmăreşte promovarea activităţilro meşteşugăreşti.

Valoare investiţie in deschidere punct de vânzare (x 12,20 mp) = 6800

Euro

6800 euro / 235100 euro *15 puncte = 0.43 puncte

4. Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârstă până în 40 de

ani la data depunerii proiectelor

Asociatul unic al societăţii este femeie – 10 puncte

5. Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiinţate) care aplică

proiecte ce vizează activităţi non-agricole productive

SC TERPECTO SRL este un start-up, firmă cu vechime de mai puţin de un

an fiscal, ce depune proiect pentru o investiţie intr in activităţi ce se

regăsesc conform codului CAEN 2593 (Fabricarea articolelor din fire

metalice; fabricare de lanţuri şi arcuri) şi cod 2572 (Fabricarea articolelor

STUDIU DE FEZABILITATE

de feronerie), in Anexa 9B la Ghidul Solicitantului pentru Măsura 312 – 20

puncte

6. Proiecte ce vizează dezvoltarea serviciilor sanitar-

veterinare sau a serviciilor medicale

Prin proiect se urmăreşte şi prestarea de servicii medicale de medicina

muncii, in sensul că, in cadrul secţiei se va amenaja un birou separat

pentru medicul de medicina muncii pentru care s-a semnat un pre-

contract de servicii – 35 puncte

7. Proiecte ce vizează achiziţionarea de echipamente pentru

producerea energiei din alte surse regenerabile decât

biocombustibilii

Ca sursă alternativă de incălzire se propune achiziţionarea de panouri

solare ce vor amplasate pe acoperişul clădirii

Valoare panouri solare conform deviz = 1330 euro => 1330/235100 * 5

puncte = 0.03 puncte

TOTAL PUNCTAJ = 80.46 puncte

Necesitatea şi oportunitatea unei astfel de investiţii in contextul socio-

economic actual la nivel naţional şi local pot fi motivate atât prin

dezvoltarea din ultimii ani a sectorului constructiilor, sector care va

beneficia in final de produsul finit pus pe piaţă de SC TERPECTO SRL, cât

şi prin necesitatea dezvoltării economice a spaţiului rural, necesitate ce

devine tot mai pregnantă având in vedere dependenţa majoră a

localnicilor din acest spaţiu faţă de agricultură.

Se creează astfel perspectivele unei afaceri ce va intra ca start-up pe o

piaţa in dezvoltare, şi va incuraja dezvoltarea economică a spaţiului rural

afectat de dependenţa de agricultură.

Deşi industria românească in general a cunoscut efectele crizei in

perioada 2008 – 2010, incepând cu 2011 Institutul Naţional de Statistică a

semnalat o creştere a unor ramuri industriale, printre care şi a prelucrării

fierului.

STUDIU DE FEZABILITATE

Considerăm aşadar că investiţia de faţă este necesară şi oportună şi se

incadrează in obiectivele Măsurii 312, in cadrul căreia aplică perzentul

proiect de finanţare.

2.5. Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata

ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin

implementarea proiectului

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Denumire furnizor de

materii

prime/materiale

auxiliare/produse/servi

cii

Adresa Produs

furnizat si

cantitate

aproximati

va

Valoare

aproximati

va

Lei (lunar)

% din

total

achizit

ii

Countinho & Ferostal

SRL

Bucureşi Sărmă

laminată

368000 32.23

ROUVAMIN MATFER

SRL

Bucureşti Sâmă laminată

420500 38

IMPERIAL METAL Bucureşti Sârmă laminată

316500 28

SC TEHNOMET SA Timişoara Piese de

schimb

4800 0.43

SC ROSAL SRL Suceava Servicii

salubrizar

e

600 0.05

SC MEDICAL TEST

SRL

Suceava Servicii

medicale

4500 0.4

STUDIU DE FEZABILITATE

SC KARIOPSA

SERVICE SRL

Suceava Servicii de

zincare

10000 0.89

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI

Nr.cr

t

Client (Denumire si

adresa)

Valoare

Lei

(trimestrial)

% din vanzari

1. SC AVANS UCROM SRL,

Galaţi

550000 14

2. SC CUIUL SRL, Neamţ 625000 16

3. SC DAN STEEL GRUP

SRL, Beclean

438000 11

4. SC METALICPLASIMPEX

SRL, Dej

590000 15

5. SC SIDERCOMIT SRL,

Bucureşti

359000 9.6

6. SC MIRAS

INTERNATIONAL SRL,

Câmpina

1338000 34

7. Persoane fizice 14400 0.4

Concurenţa pe piaţa de profil din România este reprezentată de

producători mari, care produc atât sârma trefilată, cât şi produse

obţinutedin sârmă, cât şi concurenţi de talie mai mică, cu mici ateliere

specializate. Cei mai mari concurenţi pe piaţa locală sunt SC CUIUL SRL,

STUDIU DE FEZABILITATE

SC TREFO SA, SC ELECTROTIMIS SA, SC TECAR-SAN SRL, competitori faţă

de care SC TERPECTO SRL se va distinge in principal prin calitatea

produselor livrate, prin prisma utilajelor moderne ce se vor achiziţiona,

utilaje ce vor depăşi din punct de vedere calitativ şi performant pe cele

ale competitorilor, dar şi prin promptitudine, având in vedere capacitatea

de producţie.

3. Date tehnice ale investitiei

3.1. Date generale

3.1.1. Zona si amplasamentul

Investitia se propune a se realiza in :

Regiunea Nord-Est, jud. Suceava, com. Darmanesti

Investitia ce face obiectul documentatiei se va realiza in intravilanul

satului Darmanesti, comuna Darmanesti, judetul Suceava.

Parcela de teren pe care se va amplasa obiectivul este proprietatea

investitorului S.C. TERPECTO S.R.L. SUCEAVA , si se identifica cu parcela

cadastrala nr.429/72, din CF nr. 31443 a UAT Darmanesti si are suprafara

de 1000mp.

Vecinatatile parcelei sunt:

- la nord – est – drum national DN2 si zona drumului;

- la nord - vest –teren liber, proprietate particulara;

- la sud - est – teren liber, proprietate particulara;

STUDIU DE FEZABILITATE

- la sud – vest – teren liber, proprietate particulara;

3.1.2. Caracteristicile geofizice ale terenului de

amplasament

Studiul topografic

Studiul topografic cuprinde planul topografic cu amplasamentele reperelor

si liste cu repere de referinta nationale.

Coordonatele au fost calculate in sistemul de proiectie Stereografica 1970,

iar cotele au fost calculate prin nivelment trigonometric in plan de

referinta Marea Neagra.

Pe parcela de teren pe care se va amplasa obiectivul nu se gasesc

constructii sau alte amenajari, terenul fiind liber.

Parcela de teren are o forma dreptunghiulara, avind dimensiunile de

gabarit de 45,50m x 22,50m, iar terenul prezinta o panta de cca. 3,6% pe

directia NV-SE.

Studiul geotehnic

Conform studiului geotehnic intocmit de persoana fizica autorizata ing.

Mihai Prisacaru pot fi evidentiate urmatoarele aspecte:

- amplasamentul este favorabil pentru realizarea constructiei

mentionate si este stabil din punct de vedere geomecanic;

- in urma sondajului s-a ivedentiat urmatoarea stratificatie geologica:

• 0 - 0,80 m – sol vegetal, argilos;

• 0,80-2,80m – argilă prăfoasă de culoare galbenă; strat

slab permeabil;

STUDIU DE FEZABILITATE

• 2,80-3,50m – argilă de culoare galben roşcată cu urme de

resturi vegetale (brune); strat impermeabil.

- nivelul hidrostatic a fost interceptat la 3,5 m fata de CTN;

- presiunea conventionala calculata conform STAS 3300/2: Pconv =

300 kPa (presiune conventionala calculata pentru o adancime de fundare

de 2,00 m si latimea talpii de fundare de 1,00m, fata de CTN);

- constructia proiectata se incadreaza in conformitate cu normativele

GT 035/2002 si NP 074/2002, in categoria geotehnica 1, avand risc

geotehnic redus;

- conform prevederilor normativului P100/1-2006, amplasamentul se

caracterizeaza prin urmatorii indicici seismici:

• acceleratia terenului ................................................ag = 0,12;

• perioada de colt ...................................................Tc = 0,7 sec;

• regiunea este incadrata in gradul 6 de zonare seismica dupa

scara Msk.

Date climatice

Datorita asezarii sale, comuna Darmanesti are o clima temperata, cu

nuanta continentala, specifica zonei de podis.

Temperatura medie anuala se situeaza intre 6-8 °C cu temperatura medie

a lunii ianuarie de -5 °C, iar a lunii iulie de +19 °C.

Caracterul de clima continentala de tranzitie, face sa avem ierni lungi si

friguroase si primaveri scurte și racoroase, datorita unor influente a

aerului polar si a vanturilor de vest si est-nord-vest.

Cantitatea de precipitatii este de sub 600 l/an, cu mari diferente de la o

luna la alta și de la an la an. Ca fenomene meteorologice intalnite in zona

STUDIU DE FEZABILITATE

localitatii Darmanesti, este semnalata prezenta brumei destul de timpurii,

in perioada de primavara si de toamna, ca si ceata, frecventa mai ales

iarna in lunca raului Suceava, dar si a afluentilor sai.

Inghetul se produce in luna octombrie, ceva mai devreme decat in restul

Podisului Sucevei, iar dezghetul se produce destul de tarziu, la sfarsitul

lunii martie

3.2. Caracteristicile principale ale constructiilor

3.2.1. Pentru cladiri

Principalele caracteristici de natura spatiala ale cladirii, sunt:

- Ac = 272,00mp;

- Ad = 272,00mp;

- regimul de inaltime – P ;

- volumul construit al cladirii – 1200 mc.

Dimensiunile de gabarit ale constructiei vor fi de 10,40m x 26,15m

avand inaltimea maxima la coama de 5,15 m si minima la streasina de

4,20m.

Cladirea este structurata in travei de 5,00 m si 5,80 m cu o

deschidere de 10,00 m.

Categoria de importanta

Conform HGR 766/1997 – constructia se incadreaza in categoria C –

normala de importanta, iar conform Normativ CR-0-2005, anexa 1, in

clasa 3 de importanta – expunere la cutremur.

STUDIU DE FEZABILITATE

Functiuni si suprafete realizate

Parter

- spatiu productie articole din fire metalice – s = 221,75mp

- magazin prezentare si desfacere produse mestesugaresti – s =

12,20mp

- birou tehnolog – s = 5,40mp

- sas – s = 2,95mp

- birou medic medicina muncii – s = 9,00mp

- vestiar – s = 7,20mp

- grup sanitar – s = 2,90mp

Au = 261,40mp

Finisaje

● la interior

- pardoseli din beton elicopterizat – in spatiul de productie;

- pardoseli din gresie – in birou tehnolog, zona vestiar-grup

sanitar, birou medic medicina muncii si in magazin prezentare

si desfacere produse mestesugaresti;

- vopsitorii lavabile la pereti si tavane, pe suprafete de gips-

carton – in zona grup social ;

- placaje cu faianta la grup sanitar si dus;

- tamplarie interioara din PVC ;

- panouri sandwich, termoizolante, vopsite in camp electrostatic.

● la exterior 

- panouri sandwich vopsite in camp electrostatic ;

- tamplarie exterioara din PVC ;

STUDIU DE FEZABILITATE

- usi sectionale la acces materie prima si iesire produs finit ;

- acoperis din panouri sandwich, termoizolante, vopsite in camp

electrostatic ; 

- jgheaburi si burlane din tabla multistrat.

Bilant teritorial

Avand in vedere suprafata parcelei de teren de 1000 mp, aria construita si

desfasurata a cladirii propuse se vor realiza urmatorii indici urbanistici:

S parcela = 1000 mp;

Ac = 272,00mp

Ad = 272,00mp

POT = 27,20 %

CUT = 0,27 mp Ad/mp teren

Incadrarea in Normativ P118/99, securitatea la incendiu

Avand in vedere sistemul constructiv adoptat, clasa de reactie si limita

minima de rezistenta la foc a materialelor, respectiv:

- structura metalica neprotejata (stalpi, grinzi, contravantuiri) –

clasa de reactie A1, cu limita minima de RF 15 min;

- pereti interiori neportanti, din panouri sandwich –clasa de

reactie B-s1,d0 cu limita minima de RF 30min;

- pereti exteriori neportanti, din panouri sandwich –clasa de

reactie B-s1,d0 cu limita minima de RF 30min;

- acoperis autoportant, din panouri sandwich –clasa de reactie B-

s1,d0 cu limita minima de RF 30min;

STUDIU DE FEZABILITATE

Conform tabel 2.1.9, constructia se incadreaza, in gradul V rezistenta la

foc dar, avand in vedere ca in toate spatiile densitatea sarcinii termice

este mai mica de 420Mj/mp, materialele manipulate si depozitate fiind

incombustibile ( utilaje metal, role de sarma), conform articol 2.1.12.

cladirea se incadreaza in gradul II rezistenta la foc.

Spatiile de productie si depozitare se incadreaza in categoria „E” pericol

de incendiu.

In toate incaperile se asigura evacuarea fumului si gazelor, prin tiraj

natural organizat, prin ochiurile mobile ale ferestrelor amplasate in

treimea superioara a peretilor exteriori.

De asemenea, se asigura accesul autospecialelor de interventie pe cel

putin doua laturi ale cladirii.

Cladidea se va dota cu mijloace de prima interventie pentru stingerea

incendiilor.

Incadrarea in HG nr. 37/2006

Avand in vedere realizarea constructiei fara subsol, aceasta este

exceptata de la obligativitatea realizarii unui adapost de protectie civila,

conform art. 4, aliniatul a), din HG. 37/2006.

3.2.2. Pentru retele

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa a obiectivului proiectat se va face in sistem individual,

prin racordarea acestuia la un put sapat, prevazut cu camin de hidrofor

care sa asigure necesarul de apa pentru consum menajer .

Sistemul de alimentare cu apa va cuprinde:

STUDIU DE FEZABILITATE

- conducta de aspiratie cu sorb PEHD Ø32mm, in put;

- instalatie de hidrofor, cu pompa cu rejectie, recipient

hidropneumatic de 50L, presostat, filtru si robineti;

- camin pentru hidrofor, in care se va monta si un apometru;

- conducta de alimentare cu apa PEHD Ø32mm pana in spatiul grup

sanitar cu lungimea de 45,00m.

Conducta se va monta sub adancimea de inghet in zona (-1,10m) pe

un pat de nisip bine compactat, pe un traseu rectiliniu. Acoperirea

conductelor se va face tot cu un strat de nisip (min. 15cm) conform

specificatiilor furnizorului.

Evacuarea apelor uzate

Canalizarea apelor uzate se va face in sistem individual si se va realiza din

tubulatura PVC SN4 cu diametrul 160 mm. Sistemul este prevazut sa

functioneze gravitational de la obiectele sanitare pana la bazinul

vidanjabil propus, cu volum de 20 m3.

Conductele se vor amplasa in sol, la adancimi cuprinse intre 1-3m.

Montarea lor se va face într-un pat de nisip sau balast foarte bine

compactat (conform specificatiilor furnizorului).

Lungimea conductelor va fi de 10,00m.

Apele deversate in bazinul vidanjabil de 20 m3 vor trebui sa respecte

obligatoriu conditiile specificate de catre NTPA 002 impuse de furnizorul

de utilitati.

Bazinul vidanjabil se va goli de cate ori va fi necesar de catre o

societate agrementata, in baza unui contract de prestari servicii.

Apele pluviale vor fi colectate prin jgheaburi si burlane si dirijate prin

sistematizarea terenului catre spatiile verzi.

STUDIU DE FEZABILITATE

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face in baza

avizului E-ON Moldova sucursala Suceava, de la reteaua de joasa tensiune

existenta in zona, lungimea necesara a cablului subteran de bransament,

in afara incintei fiind de 50,00m, iar in incinta de 85,00m.

3.3. Structura constructiva

3.3. 1. Pentru cladiri

Cladirea se va realiza cu urmatorul sistem constructiv :

Infrastructura

Fundatii:

- continue pe contur, cu ingrosari in dreptul stalpilor, din beton

armat, pentru cladire ;

- fundatii speciale, izolate, Opentru utilajele care se momteaza in

spatiul de productie ;

Suprastructura

Cadre

- stalpi si grinzi din metal, pane si contravantuiri din metal,

imbinate cu buloane si suruburi.

STUDIU DE FEZABILITATE

Pereti:

- pereti interiori si exteriori, neportanti, de inchidere si

compartimentare, din panouri sandwich, termoizolati gata

finisati prin vopsire electrostatica.

Acoperisul:

- autoportant, in doua ape, pe grinzi si pane metalice.

Invelitoarea:

- panouri sandwich, termoizolati gata finisati prin vopsire

electrostatica.

3.3.2. Pentru retele

Retelele de alimentare cu apa si canalizarea, ce se vor realiza, vor avea ca

sistem constructiv urmatoarele:

- putul forat - forajul se va executa în regim hidraulic cu circulatie

indirecta pina la adincimea acviferului, coloana filtranta fiind din tuburi

PVC sau din beton, cu pietris margaritar;

- conducta de racord apa – teava PEHD, cu ø 32 mm, pozata

subteran, sub adancimea de inghet, pe un pat de nisip si izolata contra

inghetului;

- conducte pentru canalizare – tevi PVC, cu diametrul de 160mm,

pozate subteran sub adancimea de inghet, pe un pat de nisip, avand

pante i=0,01, imbinarile conductelor facandu-se cu garnituri etanse.

STUDIU DE FEZABILITATE

- caminul hitrofor – se va executa din beton armat (radier, pereti,

placa) hidroizolat la exterior, amplasat ingropat si prevazut cu gura de

vizitare cu capac etans si aerisire;

- bazinul vidanjabil – se va executa din beton armat (radier, pereti,

placa) hidroizolat la exterior, amplasat ingropat si prevazut cu gura de

vizitare cu capac etans si aerisire; volum minim = 20mc.

3.3.3. Alei pietonale, carosabile, platforme si parcari,

amenajari exterioare

Avand in vedere destinatia obiectivului si pozitia acestuia in cadrul

localitatii, este primordiala asigurarea accesului cu mijloacele auto.

Acesta se va realiza din drumul national DN2, printr-o alee carosabila cu

doua sensuri de circulatie, care va racorda la platforma drumului si va

face legatura cu platforma incintei din fata cladirii propuse.

Incinta se va amenaja cu alei si platforme carosabile, din piatra sparta,

care vor fi si spatii de manevra si de parcare a autovehiculelor care

aprovizioneaza cu materie prima, sau ridica produsele finite. Platforma

va folosi si drept loc de parcare pentru autovehiculele personalului sau a

clientilor.

Suprafetele ramase libere se vor amenaja prin ierbare, sau plantare de

arbori.

3.4. Principalele utilaje de dotare ale constructiilor

Pentru buna functionare a obiectivului, se prevede montarea unui

hidrofor, cu pompa cu rejectie, recipient hidropneumatic de 50L,

presostat, filtru si robineti;

STUDIU DE FEZABILITATE

Apa calda menajera se va prepara cu energie neconventionala prin

montarea unui panou solar cu tuburi vidate, descris la capitolul 2.3.

3.5. Instalatii aferente constructiilor

Cladirea se va echipa cu instalatii sanitare si electrice de iluminat si

forta.

3.5.1 Instalatii sanitare

Alimentarea cu apa

Instalatiile interioare de alimentare cu apa vor deservi obiectele sanitare

din zona grupului sanitar (dus, chiuvete, vas wc).

Conductele se vor executa din teava de polipropilena imbinata prin

termofuziune, montata aparent pe pereti si vor asigura debitul si

presiunea necesara utilizarii obiectelor sanitare.

Apa calda menajera se va prepara cu energie neconvitionala (panou solar

presurizat ce se va monta pe acoperisul cladirii).

Obiectele sanitare prevazute vor cu picior pe pardoseala, din portelan

sanitar, cu baterii stative cu monocomanda.

Toate robinetele de trecere vor fi cu sfera metalica.

Conform normativ NP- 086/2005 nu este obligatorie echiparea obiectivului

cu hidranti interiori de incendiu.

STUDIU DE FEZABILITATE

Canalizarea menajera

De la punctele de consum din zona grupului sanitar, apele uzate se vor

colecta si evacua gravitational.

Apele uzate vor corespunde, din punct de vedere a incarcarilor chimice,

prescriptiilor Normativului NTPA 002/2002.

Instalatia de canalizare interioara se proiecteaza si executa conform

Normativ I9-94 si STAS 1795-89, astfel:

- pentru colectoarele interioare montate aparent sau in ghene,

inclusiv racordurile la obiectele sanitare, se vor realiza din tubulatura PVC

– KA (usor), cu mufe etanse cu garnituri de cauciuc, cu diametrul de 110

mm;

- pentru colectoarele interioare montate ingropat in pamant, se vor

realiza din tubulatura PVC – KA (greu), cu mufe etanse cu garnituri de

cauciuc, cu diametrul de 110mm.

Toate conductele vor avea pantele de scurgere prevazute in proiectele

tehnice de executie sau conform STAS 1795-89.

3.5.2. Instalatii electrice

Instalatii electrice interioare cuprind:

- instalatiile de iluminat si pentru prize de uz curent la spatiul de

productie si auxiliare;

- instalatii de forta pentru utilaje si echipamente;

Distributia circuitelor electrice interioare in cladire se va face din tabloul

de distributie general, prin tablourile secundare, amplasate la parter.

Instalatia electrica de iluminat si prize - va fi compusa din conductori

montati in tuburi de protectie si corpuri de iluminat. Acestea vor fi cu

lampi fluorescente, etanse, cu un consum redus de energie.

STUDIU DE FEZABILITATE

Instalatiile se vor realiza aparent cu doze de derivatie sau de aparat

aparente, tub de protectie, si vor fi impartite in mod egal pe cele 3 faze.

Conform Normativ I7-2011, tabel 7.13, obiectivul se va echipa cu o

instalatie de iluminat de siguranta, de tip 4, la care alimentarea

iluminatului de siguranta este asigurata din coloana tabloului principal

general sau din coloana tabloului principal de forta al cladirii, racordarea

facandu-se inaintea intreruptorului general sau, daca acesta lipseste,

inaintea sigurantelor generale.

Conductoarele folosite vor fi de tip Fy montate in tub de protectie, iar

cablurile vor fi de tip CYYF, cu intarziere la propagarea flacarii, montate pe

jgheaburi metalice.

Consumatorii de forta, din spatiul de fabricare a articolelor din fire

metalice, vor fi alimentati din tabloul de distributie secundar, local

amplasat, cu distributie radiala, alimentat la randul sau din tabloul general

al obiectivului. Cablurile de alimentare ale consumatorilor de forta, vor fi

montate pe jgheaburi metalice, cu capac, si amplasate aparent sub

tavane.

Pentru protectia impotriva trasnetului, se va prevedea un dispozitiv de

captare, cu amorsare, prevazut conform planului de situatie, pe tija

metalica, fixata de elementele acoperisului, cu 2 legaturi la priza de

pamant artificiala, cu contor de lovituri.

Priza de pamant realizata va asigura si protectia utilajelor, iar rezistenta ei

de dispersie, nu va depasi 1Ω.

Obiectivul nu se incadreaza in prevederile Normativului I18 -02, privind

obligativitatea echiparii cu instalatii de semnalizare a incendiilor

(art.4.2.1.), spatiile incadrandu-se in categoria E pericol de incendiu si

avand aria desfasurata sub 600mp.

3.5.3. Instalatii termice

STUDIU DE FEZABILITATE

Apa calda menajera se va prepara cu energie neconventionala,

prevazandu-se un panou solar cu tuburi vidate.

3.6. Situatia existenta a utilitatilor

In zona in care se afla cladirea ce face obiectul documentatiei se gaseste

numai retea de energie electrica, de joasa tensiune, cablurile de transport

fiind pozate suprateran si subteran.

Pentru racordarea obiectivului la reteaua electrica sunt necesari 50 m de

cablu subteran in afara incintei si de 90 m in incinta, pentru racord si

iluminat incin

3.7. Avize si acorduri

- certificat de urbanism

- acord mediu

- aviz DSP

- aviz DSV

3.8. Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor /

echipamentelor tehnologice, echipamentelor de transport,

dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect

3.8.1. Fluxul tehnologic

Prelucrarea metalelor prin trefilare este un procedeu de deformare

plastica ce consta in trecerea fortata a materialului, sub actiunea unei

forte de tractiune, printr-un orificiu a carui sectiune transversala este mai

mica decat a semifabricatului prelucrat.

In urma procedeului de deformare plastica prin trefilare se obtine

sirma.

STUDIU DE FEZABILITATE

Trefilarea se execută prin mai multe treceri prin diverse scule,

montate pe utilaje, numite filiere.

După fiecare trecere, sau după câteva treceri, funcţie de coroiaj,

materialul este supus recoacerii de recristalizare.

În timpul prelucrării, între sculă şi semifabricat apare frecare foarte mare.

Pentru micşorarea ei, semifabricatul se unge cu ulei mineral, grafit, leşie

sulfitică, sticlă pisată, etc.

Trefilarea asigură, în raport cu laminarea, precizie dimensională mult mai

bună şi grad de netezire ridicat, iar în raport cu prelucrările mecanice,

consum de material şi manoperă mic.

Aceste procedee de deformare plastică, combinate cu tratamente termice,

conduc la obţinerea de proprietăţi mecanice foarte bune ale materialelor.

Schema procesului de trefilare :

toba alimentare —> lubrifiant —> filiera —> toba

tragere

Procesul tehnologic de trefilare cuprinde o serie de etape, prima dintre

acestea fiind decaparea sârmei.

Decaparea are rolul de a îndepărta de pe suprafaţa sârmei a oxizilor si are

loc cu ajutorul unui dispozitiv special.

Urmează procesul de ascuţire care se execută pe o instalaţie similară cu o

mini cajă de laminare la care cilindrii prezintă nişte profilevariabile.

Urmează apoi trefilarea propriu-zisă. Capătul unui nou colac de sârmă

este sudat prin presare de precedentul.

STUDIU DE FEZABILITATE

După trefilare urmează tratamentul termic al sârmelor pentru a elimina

efectele ecruisării, apoi controlul calitatii şi expediţie.

3.8.2. Utilaje si echipamente tehnologice

N

r.

cr

t.

Denumire/Tip

utilaj/echipament

Numar

bucati

Valoare

fara TVA

- euro-

TVA

-euro-

Total cu

TVA

-euro-

0 1 2 3 4 5

1Utilaj pentru fabricarea

firelor din sarma1

2 Panou solar presurizat 1 1330 319 1649

Nr.

crt

.

Denumire/Tip

utilaj/echipament

Caracteristici tehnice Prezentarea

tehnica a

constructiilo

r

0 1 2 3

1 Utilaj pentru

fabricarea firelor

din sarma

Subansambluri:

- dispozitiv de depanare a

sarmei ;

- dispozitiv de decapare

mecanica ;

- dispozitiv pentru lubrifierea

Amplasare:

in spatiul

productie

STUDIU DE FEZABILITATE

firului ;

- monobloc de trefilare cu axa

verticala si 6 pasi de trefilare

pentru fire sarma, cu continut

scazut de carbon;

- casete de laminare cu role,

prevazute cu bobine - pentru

obtinerea firului drept sau striat;

- bobinator cu axa orizontala, cu

control digital sau analog –

formeaza rolele de sarma;

- echipamentul electric conform

normei CE 400 V, 50 Hz; tablou

electric.

Caracteristici:

- diametru fir de trefilat: 5,5 mm

- diametre fire trefilate:2,0-2,2

mm; 2,4-2,8 mm; 3,0-3,8 mm; 4,0-

5,0 mm;

- viteza de prelucrare: max 600

m/min

2 Panou solar

presurizat

- Rezistenta la inghet - 30°C

- Tuburi colectoare: 18 buc.

- Boiler 180 litri

- Suport metalic inox

- Controler solar

Amplasare:

pe

invelitoare

STUDIU DE FEZABILITATE

Nr.cr

t

Denumire/Tip

DOTARE

Numa

r

bucati

Valoare

fara TVA

-euro-

TVA

-euro-

Total cu

TVA

-euro-

1 Dulap vestiar 2 720 173 893

2 Masa+scaun tehnolog 1 240 58 298

3 Masa +scaun medic 1 290 70 360

4 Dulap instrumentar 1 480 128 608

STUDIU DE FEZABILITATE

3. Durata de realizare (luni) şi etape principale

Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati (in lei, fără TVA).

LUCRARI LUNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total

CAPITOLUL 1 0

1.1 Obtinerea terenului 0

1.2 Amenajarea terenului 0

1.3 Amenajari pentru protectia mediului 0

CAPITOLUL 2 0

Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii obiectivului 19726 19726 19727 59179

CAPITOLUL 3 0

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 0

3.2 Obtinerea de avize, acorduri autorizatii 2692 2692

3.3 Proiectare si inginering 5601 5601

3.5 Consultanta 5602 5602

3.6 Asistenta tehnica 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 281 5601

CAPITOLUL 4 0

Cheltuieli pentru investitia de baza 0

4.1 Constructii si instalatii 13443 13443 13443 13443 13443 13443 13443 13443 13443 13443 13443 13443 13443 13443 13443 13443 13443 13443 13443 13454 268871

4.2 Montaj utilaje tehnologice 862 862 862 862 865 4313

4.3.Utilaje si echipamente cu montaj 208743 208743 208743 208743 208747 1043719

4.4 Utilaje,echipamente tehnologice fara montaj 0 0 0 0 0 0

4.5 Dotari 3248 3248 3248 9744

CAPITOLUL 5 0

5.1 Organizare de santier 1288 1288

5.2 Comisioane, cote, costuri de finantare 718 718 719 2155

5.3 Diverse si neprevazute 9373 9373 9374 28120

CAPITOLUL 6 0

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0

6.2 Probe tehnologice 0

TOTAL GENERAL 5601 0 0 4698 33449 33449 33450 13723 14441 13723 13723 13723 13723 23096 23096 23097 13723 14442 13723 223328 223328 226576 226576 232197 1436885

STUDIU DE FEZABILITATE

4. Costul estimativ al investiţiei

Valoarea totala a investitiei cu detalierea pe structura devizului general, insotit

de devizele pe obiecte, conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). In

cazul in care apar cheltuieli eligibile si neeligibile, se vor prezenta devize pe

obiect separate (pe categorii de cheltuieli eligibile si neeligibile).

5. Finanţarea investiţiei

STUDIU DE FEZABILITATE

Din valoarea totală a investiţiei de 318085 Euro, ajutorul public nerambursabil

este de 199835 Euro.

Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele

prevazute in fisa masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/Leu publicat pe

pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data

intocmirii Studiului de Fezabilitate.

Curs Euro / leu 4.5173 din data de 21.09.2012

Procent finantare publica = 85%

 Cheltuieli

eligibile

Cheltuieli

neeligibileTotal

Euro

Eur

o Euro

Ajutor public nerambursabil 199835 199835

Sursele de finantare pentru

completarea necesarului

de finantare din care: 35265 82985 118250

- autofinantare

- imprumuturi 35265 82985 118250

TOTAL PROIECT 235100 82985 318085

Procentul de finantare publica se va stabili in functie de conditiile impuse

de fisa tehnica a masurii aferente proiectului intocmit de solicitant.

Pentru proiectele cu finantare publica mai mare de 50% din valoarea

eligibila, se va motiva solicitarea procentului.

Până in momentul de faţă solicitantul a dorit să găsească surse de finanţare

pentru investiţia propusă in acest proiect, insă, fără succes.

Finanţarea in cadrul PNDR este adecvată proectului atât datorită activităţii

propuse, cât şi cadrului general de desfăşurare a acesteia.

STUDIU DE FEZABILITATE

Finanţarea de 85% din valoarea eligibilă a proiectului este motivată şi de

codurile CAEN pe care societatea işi va exercita activitatea, acestea fiind din

sfera non-agricolă productivă.

6. Date privind forţa de muncă :

7.1 Total personal existent 0

din care personal de execuţie 0 .

7. 2 Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

Numar locuri de munca nou create cu norma intreaga, pentru personalul

implicat direct în activităţi de producţie/servicii (personalul muncitor - 

direct productiv si cel mult un loc de munca cu indirect productiv).

Se vor crea 8 noi locuri de muncă, pentru personalul direct implicat in

activitatea productivă, după cum urmează:

- 6 lăcătuşi mecanici

- 1 tehnolog

- 1 lăcătuş mecanic cu atestat de meşter fierar

7.3 Reprezentant legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei,

studii si experienta profesionala) , relevante pentru proiect

Reprezentantul legal de proiect este dna Corodeanu Diana Valerica,

administratorul societăţii, aşa cum reiese din certificatul constatator, in

prezent gestionar la SC HALTERRA SRL. Doamna Corodeanu a acumulat

până in prezent experienţă in domeniul achiziţiei şi vânzării de materiale

de construcţii, inclusiv rolele de sârmă ce vor fi produs finit in proiectul de

faţă. Experienţa dumneaei in marketing o recomandă pentru rolul ocupat

in cadrul proiectului.

STUDIU DE FEZABILITATE

II. Părţile desenate

- Plan de amplasare în zonă (1:25.000-1:5.000)

- Plan general (1:5.000-1:500)

- Plan de situatie cu amplasarea retelor de utilitati, surse de apa si

receptori ape uzate (1:1.000-1:500)

- Planuri de arhitectură - planurile nivelurilor, secţiuni pentru principalele

obiecte de construcţii

- Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic

STUDIU DE FEZABILITATE

III. Proiecţii financiare şi

indicatori financiari pentru

demonstrarea criteriului de

eligibilitate vizând

viabilitatea investiţiei

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectii financiare persoane juridice (Anexe B)

1.1. Prognoza veniturilor

1.2. Prognoza cheltuielilor

1.3. Proiectia contului de profit si pierdere

1.4. Bilant sintetic previzionat

1.5. Flux de numerar

1.6. Indicatori financiari

STUDIU DE FEZABILITATE

PRECIZAREA IPOTEZELOR CARE AU STAT LA BAZA INTOCMIRII

PROIECTIILOR FINANCIARE

PRECIZARILE DE MAI JOS SUNT AFERENTE ANEXELOR B

SC TERPECTO SRL este o companie nou infiinţată. Aşadar, prognozele

financiare nu au putut fi făcute pe baza siţuaţiilor financiare anterioare.

S-a luat in calcul potenţialul economic şi uman al zonei, dar şi profilul

companiei, adaptat la cerinţele pieţei locale.

1.1 Prognoza veniturilor

S-a completat anexa B1 «Prognoza veniturilor şi evoluţia capacităţii de

producţie » cu vânzările cantitative şi valorice previzionate trimestrial in

primii doi ani de activitate, după care anual.

Prognoza veniturilor şi evoluţia capacităţii producţie pentru anul I a

cuprins veniturile calculate in funcţie de următoarele caracteristici:

A. PRODUCTIE SARMA

In funcţie de capacitatea de producţie preconizată, s-a calculat o vânzare

anuală de 6000 to/an, adică 500 tone / lună (1500 tone/ trimestru), care

se vor vinde la un preţ de 2.6 lei / kg.

Preţul de mai sus este un preţ mediu. In fapt, vânzarea se va face

diferenţiat, in funcţie de grosimea sârmei.

STUDIU DE FEZABILITATE

S-au considerat pierderi in producţie de 5%.

vănzări trimestriale = 1500 * 1000 * 2.6 = 3900000 lei

B. OBIECTE DECORATIVE MESTESUGARESTI

Suporturi de flori x 40 buc = 45 lei/buc

Rame pentru oglinzi x 30 buc = 25 lei/buc

Mini-bicilete decorative x 30 buc = 75 lei / buc

S-a considerat că in anul 2 preţurile, la fel ca şi numărul de clienţi vor

rămâne aceleaşi, şi ca in următorii ani, 3, 4 şi 5, numărul de clienţi va

creşte cu 5% faţă de anul anterior.

1.2 Prognoza cheltuielilor

S-a completat Anexa B2 «Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de

productie » cu valorile previzionate pe categorii de cheltuieli trimestrial in

primii doi ani de activitate dupa care anual.

In cadrul acestei secţiuni s-au detaliat prezumţiile care au stat la baza

realizarii previzionarii.

Punctul 1: Cheltuieli cu materiile prime şi cu materialele

consumabile

Materii prime şi materiale consumabile

Prezumţiile s-au făcut pe baza necesarului de materiale, in funcţie de

capacitatea de producţie şi in funcţie de vânzările previzionate

trimestrial.

S-a considerat că pentru 500 tone/ lună sârmă trefilată produsă este

nevoie de 500 tone / lună sârmă laminată, ce se va achiziţiona la preţul

de 2.21 lei /kg.

Cheltuieli achiziţie colaci fire de sârmă laminată = 500 * 1000 *

2.21 = 1105000 lei / lună

STUDIU DE FEZABILITATE

Cheltuieli achiziţie sârmă pentru confecţionarea articolelor

meşteşugăreşti = 100 kg * 2.25 = 225 lei

Cheltuieli cu combustibili şi piese de schimb

Au fost calculate cheltuieli lunare de 4800 lei pentru acoperirea a

pieselor de schimb.

Punctul 2: Alte cheltuieli materiale

La acest punct s-au avut in vedere cheltuielile privind asigurările

pentru mijloace fixe, care s-au calculat la o valoare anuală de 25000

lei şi o valoare trimestrială de 6250 lei.

Puctul 3: Alte cheltuieli dinafară

S-au preconizat cheltuieli lunare cu utilităţile, pentru primii 2 ani,

după cum urmează:

apă: 620 lei lunar in primul şi al doilea an, urmând ca in anii

următori, cheltuielile să crească cu 5%.

energie electrică 2500 lei/lună in primii 2 ani, urmând ca in anii

următori, cheltuielile să crească cu 5%.

Punctul 4: Cheltuieli privind mărfurile

Nu există cheltuieli cu mărfuri.

Punctul 6: Cheltuieli cu personalul angajat

S-a preconizat angajarea de personal, după cum urmează:

- 6 lăcătuşi mecanici

- 1 tehnolog

STUDIU DE FEZABILITATE

- 1 lăcătuş mecanic atestat ca meşter fierar

Salariul brut lunar preconizat pentru anii 1 şi 2 este unic pentru toţi

lăcătuşii: 1500 lei

Salariul brut lunar preconizat pentru anii 1 şi 2 pentru tehnolog este de

1700 lei

In anii 3, 4 şi 5 s-au calculat măriri salariale pe an cu 5% faţă de

anul anterior.

Punctul 7: Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială

S-au luat in calcul salariile previzionate la punctul anterior şi s-au aplicat

legal toate cheltuielile procentuale.

Punctul 9: Cheltuieli cu amortizările

Amortizarea bunurilor se va face pe o perioadă de 12 ani, respectiv 40

ani, incepând din primul an după darea in exploatare.

De aici rezultă cheltuieli in valoare de 10700 lei / trimestru.

Punctul 10: Alte cheltuieli de exploatare

La acest capitol s-au avut in vedere:

- Cheltuieli faţă de terţi privind zincarea – 10000 lei / lună = 45000

lei / trimestru

- Cheltuieli faţă de terţi privind inchirierea utilajelor de ridicare =

8000 lei / lună = 30000 lei / trimestru

- cheltuielile faţă de terţi privind salubritatea (colectarea deşeurilor)

– 600 lei / trimestru, cheltuieli ce vor creşte cu 5% in fiecare an, in

anii III, IV şi V;

- Cheltuieli faţă de terţi privind servicii medicale de medicina muncii

– 4500 lei / lună = 14700 lei / trimestru

STUDIU DE FEZABILITATE

- Impozite şi taxe – 250 lei/ lună = 750 lei/trimestru

1.3 Proiectia contului de profit si pierdere

SC TERPECTO SRL este infiinţată in anul 2012, aşadar coloana An 0 nu a

fost completată.

Celelalte date au fost preluate automat din sheet-ul anterior.

1.4 Bilant sintetic previzionat

S-a completat Anexa B4 cu valorile prognozate ale posturilor din bilant şi

s-au avut in vedere următoarele:

SC TERPECTO SRL este o companie infiinţată in anul 2012, aşadar coloana

An 0 nu a fost completată.

Valorile activelor imobilizate noi achizitionate au fost corelate valorile cu

cele prezentate in prognoza cheltuielilor.

Nu vor avea loc vânzări de active imobilizate.

Pentru linia casa si conturi la banci s-a preluat valoarea rezultata in Fluxul

de numerar aferent fiecărei perioade din linia S.

La capitolul „Datorii ce trebuie plătite intr-o perioadă de până la un an” s-

au completat sumele din anexa B2 (Prognoza cheltuielilor) – Cheltuieli cu

asigurările şi protecţia socială.

La capitolul „Datorii ce trebuie plătite intr-o perioadă mai mare de un an”

au fost preluate sumele din proiectia contului de profit şi pierdere –

Cheltuieli financiare.

1.5 Flux de numerar

S-au completat anexele cu datele privind fluxurile de numerar aferente

proiectului pe perioada implementarii (anexele B5, B6 si B7desfasurate

STUDIU DE FEZABILITATE

lunar) si pentru o perioada de 5 ani (anexa B8) dupa implementarea

proiectului.

S-a preconizat ca implementarea va dura 2 ani (24 luni).

S-au corelat sheeturile cu fluxurile de numerar cu sheeturile anterioare şi

s-au păstrat aceleaşi previziuni de vânzări şi de cheltuieli ca in primul an

după darea in exploatare.

« Disponiblul de numerar la sfarsitul perioadei» este pozitiv.

1.6 Indicatori financiari

Pe baza datelor obţinute din prognozele efectuate s-au calculat indicatorii

care relevă sustenabilitatea şi viabilitatea investiţiei ce urmează a fi

promovată.