Studiu de Fezabilitate Popricani

download Studiu de Fezabilitate Popricani

of 142

Transcript of Studiu de Fezabilitate Popricani

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  1/142

  STUDIU DE FEZABILITATE

  I.Partile scrise

  1. Date generale

  1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identiicare ale acestuiaSolicitantul finantarii nerambursabile prin Programul PNDR, Masura 313

  !Incura"area acti#itatilor turistice$, pentru proiectul !%onstruire &ensiune agroturistica siracord electric$, este domnul 'ADU P(PA, nascut la data de 15.10.1!, in municipiul "asi,#udetul "asi.

  'ADU P(PA) domiciliat in municipiul "asi, $%dul Dacia, nr.3!, bl. SD1, et.3, ap. 1&,#udetul "asi, identificat prin '" seria M( numarul )1155 eliberat la data de 1*.10.03, 'NP1!1015&&*+1, se a inregistra ca INT'EP'INDE'E INDI*IDUALA dupa ce se aaproba proiectul !%onstruire &ensiune agroturistica si racord electric$.

  "nregistrarea solicitantului ca INT'EP'INDE'E INDI*IDUALA se a reali-a intermen de 30 -ile lucratoare, de la data primirii notificarii priind selectarea 'ererii deinantare a proiectului !%onstruire &ensiune agroturistica si racord electric$.

  Domnul 'ADU P(PA are desc/is la B%', Sucursala 'ampulung Moldoenesc,contul curent cod IBAN+ '(,-'N%B,01213-1) aferent proiectului DR.

  1. Scurt istoric al solicitantuluiDomnul 'ADU P(PAs%a nascut la data de 15.10.1!, in municipiul "asi, #udetul "asi

  si se identifica prin '" seria M( numarul )1155, 'NP 1!1015&&*+1.Domiciliul solicitantului este in municipiul "asi, $%ul Dacia nr. 3!, bl.SD1, et. 3, ap.1&, #udetul "asi.

  Domnul 'ADU P(PA se a inregistra ca INT'EP'INDE'E INDI*IDUALA in

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  2/142

  1., (5iecte de acti#itate ale solicitantului 6 &entru care solicitantul are certiicateconstatatoare de la (iciul 'egistrului %omertului in sensul ca desasoara

  res&ecti#elel acti#itati7Dupa autori-area ca INT'EP'INDE'E INDI*IDUALA, domnul 'ADU P(PAaaea ca obiecte de actiitate2

  8biect de actiitate principal288 9 Facilit:;i de ca

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  3/142

  com.Po&ricani/

  sat %arlig

  categoria&adure

  #an

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  4/142

  In caterea eniturilor alternatie >i la cre>terea atractiit=;iispatiului rural.

  (5iecti#e s&eciice+ %rearea si mentinerea locurilor de munca &rin acti#itati de turism) in s&ecial&entru tineri si emei prin anga#area domnului 'ADU P(PA, in arsta de &3 de ani, in

  functia de administrator al pensiunii agroturistice4 %re=terea #alorii ad:ugate n acti#it:;ile de turism % prin proiectul 4%onstruire&ensiune agroturistica si racord electric$, domnul 'ADU P(PApropune construirea uneipensiuni agroturistice de 3 margarete, cu dotarile aferente cu scopul de a alorifica poten;ialul

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  5/142

  De

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  6/142

  Cansardaare o suprafata utila de *&.51 mp si este formata din 3 dormitoare, 3 bai si un/ol de circulatie.

  Pensiunea agroturistica a aea un niel de confort si o calitate a sericiilor de turismcare a atinge standardul de calitate de 3 margarete."nestitiile aferente dotarilor pensiunii2 dotarea bucatariei a fi facuta cu ec/ipamente, ase si ustensile din ino< adaptate

  ca numar la disponibilul locurilor de ca-are, conform 8rdinului nr. 1051B03.03.&011 pentru aprobarea Normelor metodologice priind eliberareacertificatelor de clasificare, a licen;elor >i breetelor de turism4

  dotarea camerelor si a spatiilor comune, conform 8rdinului nr. 1051B 03.03.&011

  pentru aprobarea Normelor metodologice priind eliberarea certificatelor declasificare, a licen;elor >i breetelor de turism4

  ac/i-itionarea produselor traditionale de marca paturi de lana, fete de masatesute, blanuri oaie, cooare de lana 9scoarte:, ase de lut si ceramica pictate,pentru bucatarie si pentru decor, masti traditionale, linguri de lemn, suportseretele lemn6 de la diersi arti-ani din -ona. ceste produse or seri laamena#area pensiunii agroturistice in stilul traditional specific -onei.

  $ucataria a fi dotata cu ec/ipamente si ustensile din ino< speciale, adaptate lanumarul camerelor si a locurilor de ca-are si masa.7ocul de luat masa a aea o capacitate de 10 persoane, luand in considerare cele !

  locuri de ca-are si & locuri in plus, in ca-ul in care sunt ca-ati si & copii cu parintii lor.7ocul de masa este format din2% & mese < 3 locuriB masa F * locuri4% 1 masa < ) locuri B masa F ) locuri.

  "nestitiile aferente utila#elor si ec/ipamentelor presupun ac/i-itionarea urmatoarelorbunuri2 instalatie termica4 sistem solar4

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  7/142

  informa;ii priind prestarea unor sericii, mi#loace de transport, spectacole, starearemii4

  Cnc=rcarea, desc=rcarea >i transportul baga#elor4 tre-irea turi>tilor la ora solicitat=4 pastrarea obiectelor de aloare4 transmiterea de mesa#e4 predarea coresponden;ei turi>tilor4 etilor4 p=strarea obiectelor uitate >i anun;area turi>tilor4

  oferirea de materiale de promoare si informare turistica4 acordarea de medicamente si materiale sanitare in cadrul primului a#utor in ca- deaccidente.

  Sericiile suplimentare oferite de I.I. 'ADU P(PA, cu plata separate, sunt2 conorbiri telefonice4 tir cu arcul4 paintball.

  Dintre cele mai importante conditii pe care le a indeplini acest tip de structura

  turistica, mentionam2- cl=dirile, inclusi aneti, or fi curate >i bine Cntre;inute4- c=ile de acces proprii >i spa;iile Cncon#ur=toare or fi bine Cntre;inute4- spa;iile pentru prepararea mesei, corespun-=toare >i igienice, or fi dotate cu

  ec/ipamente de preparare >i conserare a alimentelor4

  - fiecare din cele ) camere a aea baie proprie4- in dotarea camerelor intra2 pat cu saltea, pilota plapuma6, cuertura pat, dulap, cuier,oglinda, eio-a, perdele si draperii, prosoape fata si pentru baie, masa si scaune4- bucataria a cuprinde2 plita electrica, ase si ustensile de bucatarie din ino

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  8/142

  participarea la eenimente, traditii, obiceiuri specifice spatiului rural, etc.6 si or putea intra instransa legatura cu satenii.

  Practicarea actiitatilor agricole, alaturi de actiitatea de turism, repre-inta un modeficient de stimulare a atractiitatii -onei rurale si de de-oltare socio%economica durabila acomunitatii rurale.

  uristii care or fi ga-duiti in cele ) camere ale pensiunii agroturistice, construite prinproiectul 4%onstruire &ensiune agroturistica si racord electric$) se or putea implica inactiitatile gospodaresti alaturi de proprietar, a#utandu%l pe acesta la efectuarea lucrariloragricole specifice gospodariei prasit, copilit, rarit, recoltat, etc.6. Ma#oritatea turistilor strainisau auto/toni, interesati sa descopere satul romanesc, proin din spatiul urban al oraselor

  aglomerate si stresante pentru care reali-area unor actiitati agricole alaturi de membriifamiliei ga-da ar repre-enta un bun mod de imbinare a utilului cu placutul.

  'omuna Popricani este una din putinele comune in care inca se pastrea-a aproapeintacte traditiile si cutumele stramosesti si pre-inta un real interes pentru ma#oritatea turistilorstraini sau auto/toni, ce proin din mediul urban. "n aceste -one romanesti autentice, fiecarecalator dornic sa descopere frumusetile patriei, are posibilitatea de a interactiona direct culocalnicii si de a se implica in eenimentele traditionale, cu prile#ul marilor sarbatori crestine.

  Domnul 'ADU P(PAse a ocupa personal de programul turistilor ca-ati in pensiune,

  indrumandu%i si oferindu%le informatii cu priire la eenimentele care se or petrece incomuna Popricani si in localitatile inecinate si ii a a#uta sa se implice ei insisi in programele,in manifestarile traditionale si in obiceiurile locului.

  uristii eniti sa petreaca aceste -ile de sarbatoare in comuna Popricani, #udetul "a i, seor putea integra in cetele de colindatori si in traditionalele forme de teatru 'apra, Aoculrsilor6 specifice -onei, fiind pusi astfel in legatura directa cu populatia rurala.

  Prin &roiectul 4%onstruire &ensiune agroturistica si racord electric$) domnul'ADU P(PA #a ac?i

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  9/142

  Scoartele romanesti sunt ariate de la o -ona la alta. "n ce prieste decorul, in -ona "asiului,scoartele au la ba-a motie simbolice stili-ate, aand o cromatica speciala. "n $ucoina, spre

  e

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  10/142

  o Protectii genunc/i.

  % Ec?i&ament necesar &entru tir cu arcul+o rcuri traditionaleo Sageti de lemno inte de lemno inte de /artie

  .8 Fundamentarea necesitatii si o&ortunitatii in#estitiei.'u toate ca turismul intern si international al Romaniei inregistrea-a o accentuata

  tendinta descendenta in special datorita scaderii puterii de cumparare a populatiei, pe de oparte, si a diminuarii interesului i-itatorilor straini, pe de alta parte6, turismul rural a luat oamploare deosebita in Romania dupa 10 si in special in ultimii ani. ceasta situatie sedatorea-a in mare masura inolutiei sistemului /otelier clasic, u-urii morale a dotarilor siec/ipamentelor, preturilor mari practicate si sericiilor necorespun-atoare. Prin urmare,agroturismul a aparut ca o alternatia iabila, catre care s%au indreptat tot mai multi turisti.

  na dintre cerin;ele practic=rii durabile a turismului rural si a agroturismului const= Cn

  condi;iile de pre-erare a elementelor esen;iale ale ruralului.Gn aceste condi;ii turismul rural ia Cn calcul o serie de elemente precum dimensiunile2% &si?ologic: ba-at= pe trebuin;a uman= de a se bucura de odi/n= >i recreere64% social: generat= de contactul cu lumea rural=64% geograic: legat= de configura;ia reliefului, ce faori-ea-= ori limitea-= de-oltareaactiit=;ilor de turism64% ur5anistic: modul de organi-are spa;ial=, m=rimea a>e-=rilor, nielul dot=rilor >i cel alinfrastructurii6.

  urismul rural si agroturismul sunt doua din formele de turism practicate la nielnational si international, care inregistrea-a o eolutie cu pana la 15K, pe an. Dintre cele maiimportante elemente care stau la ba-a acestei tendinte se remarca gri#a crescanda pentruprotectia naturii, eolutia conceptului de durabilitate a spatiului rural si nu in ultimul rand

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  11/142

  Proiectul 4%onstruire &ensiune agroturistica si racord electric$reali-at de 'ADUP(PA,consta in reali-area unei pensiuni agroturistice formate din ) camere, cu o capacitate

  de ca-are pentru ! persoane, la un standard de calitate de 3 margarete, in sat 'arlig, comunaPopricani, #udetul "a i.Solicitantul inantarii neram5ursa5ile) domnul 'ADU P(PA, nu a mai 5eneiciat

  de s&ri"in din alte onduri comunitaresi doreste sa contri5uie &rin &re

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  12/142

  "n al doilea rand proprietarul este multumit ca primeste a#utor din partea turistilor, areloc o mai buna comunicare intre acesta si turistii ga-duiti, faori-and cunoasterea de catre

  acestia a spatiului rural, a traditiilor si a obiceiurilor specifice.Necesitatea si oportunitatea proiectului sunt date de slaba de-oltare a structurilor deca-are in -ona de impact a proiectului comuna Popricani, #udetul "a i6, respecti deposibilitatile mari de de-oltare a turismului in Moldoa comuna Popricani se gaseste inpartea central %estica a Moldoei6.

  ona "a ilor se include in aria turistica a Moldoei, "a iul fiind considerat principalul centru urbal al regiunii de nord%est a Moldoei. "n perioada 15*)%1!5 "asiul a fost capitalaMoldoei, iar intre anii 11*%11! capitala Romaniei. "asiul nu este o ase-are oarecare, este

  un oras mu-eu, nu numai ca centru uniersitar, dar mai ales prin alorile sale cultural%istoricepe care le incorpore-a. Se impun atentiei multimea si perfecta armoni-are Cn peisa# aobiectielor naturale, ar/itecturale, istorice, etnografice, folclorice si mu-eistice. cesteobiectie au suscitat de mult timp interesul populatiei auto/tone si al turistilor straini, dar subforma turismului organi-at, abia din a doua #umatate a secolului trecut.

  Desi a cunoscut multe momente de cumpana, "asiul a renascut de fiecare data,deenind asta-i un oras modern. "asiul este cel mai important centru social, economic sicultural al Moldoei, remarcandu%se prin trecutul lui care se amesteca remarcabil cu pre-entul.

  @ec/ile cladiri, acoperite de patina timpurilor se imbina armonios cu noile constructii, orasulcunoscand o de-oltare puternica datorita inatamantului si economiei locale. sta-i peisa#uleste dominat de cladiri moderne, sedii ale unor institutii importante sau mari centrecomerciale, dar casele memoriale, mu-eele, frumoasele manastiri, stradutele ce amintesc deremuri de mult apuse nu si%au pierdut farmecul de alta data.

  Pe acest fond, atJt de pitoresc, se detasea-a o seama de obiectie solitare, de mareinteres turistic si stiintific, unele de#a ocrotite prin lege.

  Institutii si puncte de interes2 $iserica Sf. Nicolae Domnesc % cea mai ec/e din oras,ctitorie a lui Stefan cel Mare, Manastirea ?olia, $iserica rei "erar/i, 'atedrala Metropolitana,'asa Dosoftei, palatul 'ulturii, 'asa Pogor Mu-eul 7iteraturii Romane6 cu :Masambrelor:, aleile 'opoului cu mireasma de tei si cu ecouri de ers eminescian % eiul lui

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  13/142

  'lima este temperat continentala cu caracter stepic datorita microclimatului din sesulAi#iei.

  'aracteristica dominant= a egeta;iei este aceea c= ea apar;ine -onei forestiere, cupaduri de fag si ste#ar, cranguri cu plopi si salcii. auna este pe cJt de ariat=, pe atJt debogat=. a face parte din complee-at= pe un platou,si se afla intr%o -ona defaori-ata din punctde edere al agriculturii actiitati specifice -onei sunt2 morarit si panificatie, crestereaanimalelor si silicultura. De asemenea practicarea actiitatilor turistice si agroturistice la

  scara mica pensiuni cu pana la *%+ camere de ca-are6 a inceput sa se de-olte in ultimaperioada. tragerea turistilor in -ona repre-inta o importanta deosebita pentru de-oltareasocio%economica a comunei, stimularea pluriactiitatii sericii turistice, actiitatimestesugaresti si de arti-anat6, cresterea gradului de ocupare a populatiei in actiitatinonagricole.

  Populatia totala a comunei este de apro

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  14/142

  ceramica 3 buc, fund de lemn 1 buc, cos paine impletit 3 buc, a-a ceramica + buc,farfurii lut 10 buc, farfurii lut desert 10 buc, linguri lemn decor * buc, cana ceramica 3

  buc, taa lemn sculptata % 10 buc, suport seretele lemn 3 buc, ceasca ceramica 10 buc,platou ceramica % 3 buc.Ma#oritatea produselor traditionale masti, carpete, a-e, paturi etc.6 or fi folosite

  pentru decorarea camerelor de ca-are si a spatiilor comune din pensiunea agroturistica, iarfarfuriile, canile, ulcioarele, cestile, oalele de ceramica si de lut or fi folosite pentru serireamesei, de catre turisti.

  Gn ansamblul interiorului moldoenesc, aceste produse se situea-= Cn categoria pieseloraloroase, remarcabile prin arietatea >i rafinamentul cu care sunt decorate.

  Proiectul 4%onstruire &ensiune agroturistica si racord electric$ are ca obiectigeneral de-oltarea actiit=;ilor turistice Cn aceasta -ona a comunei Popricani, #ude;ul "asi,contribuind astfel la cre>terea eniturilor alternatie >i la cre>terea atractiit=;ii spatiului rural.

  urismul in ona "asiului inregistrea-a o adearata de-oltare in ultima perioada, caurmare a promoarii continue la niel national si c/iar european a numeroaselor monumente silocuri cu o mare atractiitate. De-oltarea este insa disproportionata intre localitati si comuneca urmare a implicarii diferentiate a conducerii administratie locale si a populatiei. stenecesara reducerea disparitatilor dintre aceste -one si stimularea actiitatilor turistice in acele

  comune care au neoie de spri#in. 8 prima masura pentru stimularea turismului in com.Popricani, #ud. "asi este crearea unor structuri de ca-are care sa ofere sericii turistice decalitate si accesibile ca pret, unui numar mare de turisti romani sau straini.

  Pensiunea agroturistica construita prin proiectul 4%onstruire &ensiune agroturica siracord electric$, a suplimenta numarul de locuri de ca-are al comunei Popricani cu ! locurisi a contribui la cresterea numarului de turisti in -ona.

  tractiile turistice din comuna Popricani constau in2 Situri ar/eologice2 :7a Popi: % 'otu Morii, :@alea Sipotelului: % 'u-a

  @oda, :Dealul @iei%'urmatura: % Popricani, :?radina lui nton: % Popricani,:Rufeni: % @anatori, :"n "sla-: % Rediu Mitropoliei.

  $iserici2 $iserica :Sf. Nicolae: de la 'u-a @oda, $iserica :Sf. "erar/

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  15/142

  % infrastructura a fi imbunatatita prin reali-area unei constructii pensiuneagroturistica6 in stil ar/itectural simplu conform specificului din -ona, prin amena#area

  e

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  16/142

  % reducerea polu=rii mediului prin utili-area de te/nologii curate ba-in idan#abil,separator de grasimi, sistem solar64

  % ei tendin;elemanifestate pe pie;ele turistice.

  'omuna Popricani, #udetul "asi, face parte dintr%o -ona cu potential turistic redus,insuficient de-oltata din acest punct de edere, acordandu%i%se un puncta# de & puncte.

  Reducerea disparitatilor dintre comuna Popricani si localitatile mai de-oltate dinpunct de edere turistic, din -ona "asiului, se a reali-a in primul rand prin cresterea numaruluide locuri de ca-are si adaptarea acestora la cerintele consumatorilor. Pensiunea agroturistica

  construita prin proiectul 4%onstruire &ensiune agroturistica si racord electric$ a fiformata din ) camere, cu o capacitate de ca-are de ! persoane.

  Pensiunea a fi dotata la un niel al calitatii de 3 margarete.Pensiunea reali-ata prin proiectul 4%onstruire &ensiune agroturistica si racord

  electric$)in sat 'arlig, comuna Popricani, a contribui la satisfacerea cererii de sericii deagroturism enita din partea turistilor romani si straini care or sa paraseasca urbanul stresantsi poluat in timpul concediilor, acantelor, in timpul liber de pe parcursul saptamanii sau ineeIend, dar si satisfacerea cererii de ca-are si masa persoanelor in tran-it.

  .0 Piata de a&ro#i

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  17/142

  uristii care or fi ca-ati in pensiunea reali-ata de 'ADU P(PA or fi seriti cuproduse alimentare naturale proenind in special din gospodaria proprie, necesarul de alimente

  putand fi completat de producatorii locali autori-ati.Produsele alimentare destinate consumului in cadrul pensiunii, precum si produsele deigiena si curatenie or respecta conditiile si toate cerintele de calitate si de igiena.

  limentele destinate consumului turistilor or fi cu specific local, preparate inbucataria proprie, dupa retete traditionale, iar ga-da a pune la dispo-itia turistilor mai multeariante de meniu.

  Mancarurile or fi preparate in conditii de igiena si de siguranta alimentara. Datoritafaptului ca materiile prime proin in special din productia proprie si de la producatori locali

  care folosesc metode naturale si nec/imi-ate de agricultura si de crestere a animalelor, acesteasunt lipsite de conseranti, re-iduri de pesticide, /ormoni de crestere etc.Piata de aproi-ionare cu produse alimentare este constituita din producatori locali

  autori-ati, iar aproi-ionarea cu produse de curatenie si de igiena se a face de la diersifurni-ori din municipiul "asi. 7a alegerea furni-orilor se a tine cont de calitatea produseloroferite, precum si de preturile competitie ale acestora. 'alitatea produselor a fi la nielulcerintelor si pretentiilor consumatorilor si or fi ac/i-itionate la un pret sca-ut.

  Principalii furni-ori ai pensiunii agroturistice reali-ate prin proiectul 4%onstruire

  &ensiune agroturistica si racord electric$)pentru produse de curatenie si de igiena, or fiMetro 'as/ 'arrQ Srl, Selgros 'as/ 'arrQ, 'arrefour >i .on.

  P8N"7"" RN"8R" " S87"'"N7"Denumire urniiliare/&roduse/ser#icii

  AdresaProdus urniimati#a

  *aloarea&ro>imati#

  a

  @'(N@

  dintotal

  ac?i

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  18/142

  Sericiul turistic repre-int= Cn esen;=, obiectul actiit=;ii turistice priit= ca actiitateeconomic= Cntr%o anume dimensiune, olum, structur= sau calitate.

  Prin destina;iile sale, sericiul turistic se poate constitui Cntr%un mesa# adresatconsumatorilor turi>tilor6 poten;iali, care prin op;iunea lor, concreti-at= Cn pre-en;a lamomentul prest=rii sericiilor componente, dau na>tere flute4% un mediu ambiant Lnemecani-at:4% contacte personale Cn opo-i;ie cu anonimatul urbanului64% sen-a;ia de continuitate >i stabilitate, de tr=ire a unei istorii, ie >i trainic=4% posibilitatea de a cunoa>te Cndeaproape locuri >i oamenii acelor locuri4% contactul nemi#locit cu autorit=;ile locale, cu preocup=rile >i actiitatea specific=

  -onei4% cunoa>terea Cndeaproape a afacerilor ce se desfasoara pe plan local4

  % posibilitatea prele=rii de imagini legate de identitatea indii-ilor comunit=;ii4% >ansa integr=rii Cn comunitate pe perioada se#urului.Problema turismului rural nu este cea a produc;iei, a reali-=rii sale, ci mai ales cea a

  comerciali-=rii. ceasta CntrucJt atunci cJnd o structura de ca-are turistica doreste s= anda unprodus turistic trebuie s= r=spunda dorin;ei clientelei pe care o i-ea-a.

  Din acest punct de edere domnul 'ADU P(PA a tine cont de mi>c=rile pie;ii conturate prin ei cererii de sericii agroturistice cel pu;in cu aceea>iconsidera;ie pe care o acord= Ltimpului probabil: st=rii remiiBbuletinului meteorologic6atunci cJnd C>i programea-= actiit=;ile agricole, de care depind reu>ita ori insuccesulactiit=;ii unui Cntreg an de munc=.

  Produsul turisticrural este destinat satisfacerii neoii de reCntoarcere la origine, de

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  19/142

  pentru fatade. Raportul plin%gol este ec/ilibrat, fara suprafete mari itrate, dar dimensionatecorespun-ator, pentru asigurarea unei iluminari optime. erestrele se adaptea-a tipologiei

  locale prin forma lor dreptung/iulara.amplaria, atat cea interioara cat si cea eti ai

  mediului citadin >i din ;=rile de-oltate >i puternic industriali-ate. cestor turi>ti li se ofer=posibilitatea de a se bucura de frumusetile ietii la tara, de atractiile turistice din -ona "asiuluisi de a se delecta cu produse alimentare naturale, traditionale.

  Piata tinta a pensiunii este formata din persoane care urmaresc urmatoarele obiectie2- sa%si satisfaca curio-itatea si dorinta de petrecere a acantelor in cu totul alte

  conditii de iata si ciili-atie decat cele obisnuite4- sa%si materiali-e-e interesul pentru noi destinatii4

  - sa fragmente-e acanta in 3%) miniacante )%5 -ile2 mare, munte, statiunelocalitate balneara, sat turistic traditional64

  - sporirea gradului de solicitare pentru spatii de ca-are cu un confort mai redusdeci mai ieftin64

  - turism cultural si de cunoastere tinerii si turistii de arsta a treia6.

  'u toat= fuga de lumea ciili-at=, cu toat= dorin;a de i-olare >i de reCntoarcere lanatur=, omul modern dore>te Cn Lacan;ele sale er-i: din mi#locul spa;iului rural o serie deactiit=;i la care isea-=, gJnde>te % sau pe care nu le poate practica Cn marile aglomer=ri

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  20/142

  timpul liber. De asemenea turistii or fi incantati de traditiile si obiceiurile pastrate in comunaPopricani, de produsele arti-anale, de portul popular specific -onei si de multitudinea de

  obiectie turistice.Sericiile pe care pensiunea reali-ata de 'ADU P(PA)le ofera pe piata sunt2 sericii de ca-are4 sericii de serire a mesei4 sericii recreationale tir cu arcul si paintball6.

  Sericiile de agroturism practicate in cadrul noii pensiuni, se adresea-a deopotriaclientilor romani si straini. Segmentul care apelea-a cel mai des la acest gen de sericii este

  cel al persoanelor de arsta a doua si, intr%o mai mica masura, de arsta a treia. cestia preferalinistea unei astfel de pensiuni in locul -gomotului si agitatiei statiunilor aglomerate de pelitoral sau de pe @alea Pra/oei, de e

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  21/142

  P8N"7"" '7"N" " S87"'"N7"

  Nr.crt 'lient Denumire si adresa6 @aloare%lei % K din an-ari

  1 uristii care doresc sa i-ite-e obiectieleturistice din -ona

  31!!) &*

  & Persoanele care sunt interesate depetrecerea unei perioade de timp departede aglomeratia marilor orase si sa incercedierse actiitati noi de e

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  22/142

  'oncurentii directi ai pensiunii apartinand lui 'ADU P(PA sunt repre-entati deagentii economici care detin o structura de primire turistica sau agroturistica in comuna

  Popricani, #udetul "asi si in localitatile inecinate.

  %(N%U'ENTI P(TENTIALI

  Denumire/Standard de calitate Descriere Preturi

  9Pensiunea @alea "lenei: 3margarete6

  % ) camere cu patdublu4

  % * bai4% & camerematrimoniale% salon de luat masa.

  100 leiB cameramatrimoniala

  0 leiBcamera dubla

  9Pensiunea ?abriel: &margarete6

  % ) camere cu patdublu4% & camerematrimoniale

  % & camere triple% ! bai4% salon de luat masa.

  % *5 leiB camera% 0 leiBcameramatrimoniala% !0 lei camera dubla

  Strategia de &iataStrategia de piata insumea-a deci-iile pe care le a adopta solicitantul finantarii

  nerambursabile, cu priire la patrunderea sa, ca agent economic, in structurile pietei cu profilturistic.

  Sericiile pe care pensiunea reali-ata de 'ADU P(PA)le ofera pe piata sunt2 sericii de ca-are4 sericii de serire a mesei4

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  23/142

  5. tre-irea turi>tilor la ora solicitat=4*. patrarea obiectelor de aloare4

  +. transmiterea de mesa#e4!. predarea coresponden;ei turi>tilor4. etilor410. p=strarea obiectelor uitate >i anun;area turi>tilor11. oferirea de materiale de promoare si informare turistica41&. acordarea de medicamente si materiale sanitare in cadrul primului a#utor in ca- de

  accidentSericiile suplimentare oferite de I.I. 'ADU P(PA, cu plata separat sunt2

  o conorbiri telefonice4o tir cu arcul4o paintball.

  'alitatea produselor turistice i-ea-a prestarea sericiilor turistice conform cerintelorsi pretentiilor impuse de catre clienti si oferirea unor produse alimentare traditionale, naturale,proenind din gospodaria proprie si de la producatori locali autori-ati.

  Spatiile de ca-are camerele6 si cele comune or intruni toate cerintele igienico%sanitare si or fi amena#ate in stilul specific local, cu o ambianta primitoare si placuta.

  Productia agricola obtinuta in cadrul fermei a asigura in mari proportii necesarul deproduse egetale pentru prepararea mancarurilor in cadrul pensiunii.

  7egumele or fi consumate in stare proaspata, sub forma conserelor, muraturilor si instare congelata, in e

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  24/142

  Salata de rosii E ar-a 1 portiepa plataB minerala 1 buc

  'afeaB lapte 1 ceasca

  CENIU

  Cic de"un

  Denumire produs Cantitate

  8c/iuri & buc'afea 1 ceasca"aurt 1 portieSalata asortata 1 portie

  elemea 1 portiepa plataB minerala 1 bucPaine de casa simplaBpra#ita

  3 felii

  CENIU ,

  Cic de"un

  Denumire produs Cantitate

  acusca taraneasca 1 portieelemea E cas 1 portiepa plataB minerala 1 buc"aurt 1 portiePaine de casa 3 felii'afeaBlapte 1 ceasca

  Pretul mediu al unui meniu pentru micul de#un este de 1& lei.

  CENIU 1D i d C i

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  25/142

  Mamaliguta 1 portiePlacinte 9Poalen brau: & buc

  pa plataBminerala 1 buc 0,5 l6

  CENIU ,

  De"un

  Denumire produs Cantitate

  Supa de gaina cu taietei 1 portieoc/ituramoldoeneasca

  1 portie

  8c/iuri & buc

  Mamaliguta 1 portie

  $ran-a de burduf 1 portie

  Paine de casa 5 felii"ng/etata de casa 3 bucpa plataBminerala 1 buc 0,5 l6

  Pretul mediu al unui meniu pentru de#un este de 1! lei.

  CENIU 1

  %ina

  Denumire produs Cantitate

  Pulpe de pui la cuptor 1 portie'artofi taranesti 1 portieSalata de ar-a 1 portiePaine de casa 3 felii

  'latite cu dulceata 1 portiepa plataBminerala 1 buc 0,5 l6

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  26/142

  "nestitiile propuse prin proiectul de fata cuprind si ac/i-itionarea de produse

  traditionale de marca, in stil pur din regiunea "asi, de la diersi arti-ani sau mestesugari.$unurile traditionale ac/i-itionate prin proiect constau in paturi de lana, fete de masatesute, blanuri oaie, cooare de lana 9scoarte:, ase de lut si ceramica pictate pentru bucatariesi pentru decor6, masti traditionale, linguri de lemn, suport seretele lemn.

  Ma#oritatea produselor traditionale masti, carpete, a-e, paturi etc.6 or fi folositepentru decorarea camerelor de ca-are si a spatiilor comune din pensiunea agroturistica, iarfarfuriile, canile, ulcioarele, cestile, oalele de ceramica si de lut or fi folosite pentru serireamesei, de catre turisti.

  "n acest mod, turistilor li se a face cunoscuta traditia locului, istoria si stilul de iatadin spatiile rurale autentice.Sericiile oferite de pensiunea agroturistica, in raport cu cele turistice se diferentia-a in

  sensul ca pe langa actiitatile turistice propriu%-ise i-itarea monumentelor si mu-eelor,parcurgerea traseelor turistice etc.6, in cadrul primului tip de structura, turistii au posibilitateade a participa alaturi de ga-de la dierse actiitati gospodaresti, cu totul noi pentru turistiicitadini.

  "n cadrul pensiunii agroturistice din comuna Popricani, #udetul "asi, turistii se or putea

  bucura de alimente proaspete, or putea reali-a actiitati inedite actiitati agricole,participarea la eenimente, traditii, obiceiuri specifice spatiului rural etc6 si or putea intra instransa legatura cu satenii.

  uristii care or fi ga-duiti in cele ) camere ale pensiunii agroturistice, construite prinproiectul 4%onstruire &ensiune agroturistica si racord electric$) se or putea implica inactiitatile gospodaresti alaturi de proprietar, a#utandu%l pe acesta la efectuarea lucrariloragricole specifice gospodariei prasit, copilit, rarit, recoltat, etc.6.

  Preturile practicate pentru sericiile turistice oferite sunt mai mici fata de concurentape piata de profil, iar calitatea este superioara acestora.

  Preturile sca-ute sunt #ustificate prin reducerea c/eltuielilor cu produsele alimentare,deoarece acestea proin in mare parte din productia agricola proprie sau sunt ac/i-itionate la

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  27/142

  Extrasezon

  'amere duble ! &5K

  conomia turismului este orientata, intr%o masura tot mai mare spre pietele dedesfacere, iar administratorul pensiunii a adopta masuri organi-atorice de diferentiere atarifelor si preturilor, structura si diersitatea ofertei de sericii turistice si intensificareapublicitatii turistice or fi anali-ate cu atentie, pentru a se putea gasi solutii eficace in legaturacu permanenti-area actiitatii turistice.

  Distributia se face in mod direct, producator consumator, fara intermediari, pensiuneaagroturistica construita de catre 'ADU P(PAputand oferi clientilor sericii la preturi mai

  mici fata de concurenta din -ona si de buna calitate."n ceea ce prieste promoarea pensiunii agroturistice, o importanta metoda este insasi

  calitatea sericiilor oferite, care determina satisfactia turistilor, ceea ce ii poate transforma inclienti fideli. Mai mult, ei pot recomanda pensiunea agroturistica in care s%au simtit bine altorpersoane si, prin aceasta reclama erbala, gradul de ocupare poate creste considerabil. 8 altametoda, care a fi mai putin folosita in cadrul pensiunii noastre datorita costurilor ridicate esterepre-entata de reclama in presa scrisa, radio, care de cele mai multe ori nu isi #ustifica, prinsporul de eficienta, costurile foarte ridicate.

  'u toate acestea, pensiunea, pentru a%si promoa sericiile turistice, a reali-a flQere sibrosuri de informare turistica, care or fi distribuite la sediul pensiunii, in centrele deinformare turistica -onale si cu oca-ia targurilor sau e

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  28/142

  mplasamentul este situat in 'egiunea de Nord@Est, Audetul Iasi, 'omuna

  Po&ricani, Sat %arligsi este proprietatea priata a solicitantului 'ADU P(PA.Incadrarea in localitate

  erenul pe care urmea-a a fi amplasata constructia, se afla in #udetul "asi , comunaPopricani, sat 'arlig.

  Descrierea terenului

  erenul are o suprafata de &+50 mp si o geometrie poligonala, este situat in intrailanulsatului 'arlig, comuna Porpicani, #udetul "asi si este alcatuit din2

  - eren in suprafata de 1.&50 mp, intabulat in cartea funciara nr. *0!* a comuneiPopricani, #udetul "asi proenita din conersia de pe /artie a ' nr. +1& acomunei Popricani, #udetul "asi6, identificat cu numar cadastral al bunului imobil++*B), aflat in parcela 1B)&55B1B1B)64- eren in suprafata de 500 mp, intabulat in cartea funciara nr. *001 a comunei

  Popricani, #udetul "asi proenita din conersia de pe /artie a ' nr. +1& acomunei Popricani, #udetul "asi6, identificat cu numar cadastral al bunului imobil++*B&, aflat in parcela 1B&&55B1B1B&64- eren in suprafata de 500 mp, intabulat in cartea funciara nr. *0!5 a comunei

  Popricani, #udetul "asi proenita din conersia de pe /artie a ' nr. +1& acomunei Popricani, #udetul "asi6, identificat cu numar cadastral al bunului imobil++*B1, aflat in parcela 1B1&55B1B1B164- eren in suprafata de 500 mp, intabulat in cartea funciara nr. *0!+ a comunei

  Popricani, #udetul "asi proenita din conersia de pe /artie a ' nr. 5!5 acomunei Popricani, #udetul "asi6, identificat cu numar cadastral al bunului imobil++*B3, aflat in parcela 1B3&55B1B1B364

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  29/142

  L(%ALIZA'E

  mplasamentul construc;iei proiectate este situat in satul 'arlig, comuna Popricani,#udetul "asi.

  ccesul se reali-ea-a pe drumul european 5!3.erenul pe care urmea-a a fi amplasat obiectiul este proprietate particular=, categoria

  de folosin;= fiind T padure U.Pre-entul studiu urmareste stabilirea conditiilor geote/nice pentru constructia

  pensiune agroturistic= prea-ut= cu parter si mansarda.

  Din punct de edere al incadrarii in categoria geote/nic=, conform normatiului NP0+)B&00+, lucrarea ce urmea-a a se e

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  30/142

  pele din prima categorie se gasesc in depo-itele cristaline, siluriene, miocene,cretacice si sarmatiene. oate au niel ascensional si sunt minerali-ate.

  pele freatice pot fi intalnite in2 terasele raului $a/lui4 in ersantii deluio%coluiali4 insesul raului $a/lui.pa din terasele delurilor 'opou, Sorogari, 'iric si Miroslaa%?alata se afla in straturi

  de pietris si nisip care nu sunt legate genetic de nisipurile si pietrisurile din sesul $a/luiului. "nacest sens se poate orbi de e

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  31/142

  'rt"ndici geote/nici determinati

  1 7imita inferioara de palsticitate Vp K 1! %&0& 7imita superioara de plasticitate V7 K 3* % )&3 "ndice de plasticitate ip K 1+ % &&) miditate V K 1 % &&5 "ndice de consistenta Uc % 0,*+ % 0,1* rgila K 53+ Praf P K 3+! Nisip N K 10

  'aracteristici geote/nice estimate ?reutate olumica Q INBm3 1! %&010 ?reutate olumica in stare uscata Wd INBm3 1),& 15,*11 Poro-itate n K 3* % )01& "ndicele porilor e % 0,+5 0,!013 ?rad de umiditate sr % 0,5* % 0,&

  7uand in considerare caracteristicile fi-ico%mecanice ale stratului de argila prafoasa,precum si preederile din SS 3300B&%!5, s%au calculat alorile presiunilor plastice si criticein ipote-a asigurarii unei adancimi minime de fundare de 1,10 m de la nielul actual alterenului, conditionata de satisfacerea respectarii adancimii ma

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  32/142

  FA%T('II 'IS%ULUIGE(TEHNI%

  DES%'IE'EA SITUAIEI DINACPLASACENTUL STUDIAT

  PUN%TAESTICAT

  'ondi;ii de teren eren mediu loessoid gr. 3pa subteran= =r= epuismente 1"mportan;a construc;iei "mportanta normala 3@ecin=t=;i Risc moderat 3Seismicitate on= seismic= de calcul ' 1PUN%TA T(TAL ESTICAT 11

  Gn conclu-ie, pentru amplasamentul studiat se prelimin= un puncta# total apro

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  33/142

  7atimea minima a talpii fundatiei se a determina si din conditia creariiposibilitatii de e

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  34/142

  7a e

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  35/142

  agresiitate general acida si de de-alcani-are fata de o gama de categorii de betoane sibetoane armate4

  'onform indicatorului s 1!1, pamanturile in care se or e

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  36/142

  % Masuratorile au fost efectuate folosind te/nologia ?NSS ?PS6 cu a#utorulinsturmentului S ?NSS, medota de masurare cinematic in timp real in mod R.

  d. Descrierea &unctelor to&ograice noi determinate n cadrul lucr:rii 6&uncte dendesire ale re;elei de s&ri"in sau ale re;elei de ridicare7+

  % punctele re;elei de ridicare au fost materiali-ate cu ;=ru>i din lemn4 % ridicarea detaliilor planimetrice s%a eime la teren @ 12 m 11 m'egim de inaltime 9 PQCInaltimea constructiei O ma

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  37/142

  %ategoria de im&ortanta conform O?R nr. ++*B1+69 %%lasa de im&ortanta conform 'odului de Proiectare Seismica P100B1%&00*6@ I*

  ,.. Pentru re;ele+ lungimi) l:;imi) diametre) materiale) condi;ii de &oi a Cnc=perilor >i de condi;iile de mediu.

  'l=direa are un regim de Cn=l;ime de2 P E M.Alimentarea cu a&: recea consumatorilor interiori se face din sursa proprie.Distribu;iile de r la punctele de consum % obiecte sanitare, sunt reali-ate cu sisteme

  de conducte din teaa de cupru.Alimentarea cu a&a cald: de consum a consumatorilor interiori se face de la unboiler, amplasat in camera centralei.

  Distribu;ia apei calde curente la punctele de consum se face cu sisteme de conductedin cupru.

  limentarea pe ertical= cu ap= rece >i apa calda curenta se face cu coloane dedistribu;ie montate mascat, in dreptul stalpului.

  %anali

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  38/142

  Dimensionarea instalatiei locuintei se a face pentru o putere instalat= Pi F &&,5+ IV>i o putere simultan absorbit= Ps F 15,!0 IV.

  Sc/ema instala;iei electrice interioare este de tip TN @ S.Sc/ema distribu;iei interioare cuprinde un tablou electric ?6 amplasat in /olul deacces de la parter, alimentat de la firida de distributie si contori-are a locuintei si alimentea-acircuitele electrice de iluminta si pri-e de la fiecare niel.

  Energia termic:pentru Cnc=l-ire, preparare apei calde curente se a ob;ine cu a#utorulunui ca-an functionand cu combustibil solid in condensatie amplasat Cn camera specialamena#at=.

  'onductele de distributie a agentului termic c=tre distribuitoarele de niel or fi din

  teaa de cupru montate Cngropat in pardoseal= >i prote#ate cu tub riflat, iar cele ce or alimentacu agent termic conectoradiatoareleBradiatoarele tip portprosop, de ladistribuitoareleBcolectoarele de niel, or fi din teaa de cupru, montate ingropat in pardosealasi prote#ate cu tub riflat.

  'oloanele de alimentare a distribuitoarelorBcolectoarelor de la eta# or fi din ;eaa decupru po-ate aparent.

  recerea conductelor tur % retur6 prin pere;i se a face prin intermediul man>oanelorde protec;ie din ;ea= metalic=.

  ,..,. Pentru cladirile care se moderni

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  39/142

  Dormitor 1),*)

  $aie 3,))

  T(TAL PA'TE' 0,)3

  CANSA'DA

  Ool circulatie 13,)&Dormitor 1 1),)0$aie 3,3*Dormitor & 1&,3&$aie ),&3Dormitor 3 1&,0

  $aie &,*T(TAL CANSA'DA 0)81T(TAL FUN%TI(NAL 18)-,

  S(LUTII %(NST'U%TI*E SI DE FINISA

  SISTECUL %(NST'U%TI*

  Structura constructiei+ undatii continuii sub -iduri4 'adre din beton armat4 Planseu din beton armat4 coperis tip sarpanta, din lemn.

  IN%HIDE'ILE ETE'I(A'E SI %(CPA'TICENTA'I INTE'I(A'E"nc/iderile e

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  40/142

  coperisul este tip sarpanta din lemn, cu pante mari si cu inelitoare din sindrila. 'olectarea siscurgerea apelor se face spre #g/eaburi si apoi e diri#ata spre burlane.

  ST'U%TU'A %(NST'U%TI*A %LADI'E PENT'U %ENT'ALA TE'CI%ADES%'IE'EA FUN%TI(NALA

  mplasarea centralei termice se a face intr%o cladire formata dintr%un singur spatiufunctional 'NR7 in suprafata de !,*1 mp.

  S(LUTII %(NST'U%TI*E SI DE FINISA

  SISTECUL %(NST'U%TI*

  Structura constructiei+ undatii continuii sub -iduri4 'adre din beton armat4 Planseu din beton armat4 coperis tip sarpanta, din lemn.

  IN%HIDE'ILE ETE'I(A'E

  "nc/iderile e

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  41/142

  "mpre#muirea repre-inta gardul facut pe fundatie i-olata pe fiecare stalp cu grinda deec/ilibrare tip soclu. Partea superioara a fi construita din tei rectangulare la o inaltime liberade 1,* m, incastrata in pamant la o adancime de 1 m, din care fundatia a fi de 0,! m. "ntrestalpi se or monta plase bordurate de 1,5 m inaltime si o latime de &,5 m.

  INDEPLINI'EA %E'INTEL(' DE %ALITATE

  %E'INTA !A$ 'EZISTENTA SI STABILITATE conform preederilor din memoriulte/nic de structura6

  %E'INTA !B$ SIGU'ANTA IN EPL(ATA'E

  %E'INTA !%$ SE%U'ITATE LA IN%ENDIU ?rad de re-istenta la foc "@.%E'INTA !D$

  Igiena si sanatatea oamenilor

  Sunt respectate distantele initiale fata de constructiile inecinate.erenul este amplasat pe o -ona in panta in apropierea unui drum principal si permiteo insorire optima a spatiilor pe toata perioada -ilei. Dormitoarele sunt orientate catre sud%est,nord%est si nord. 7ocul de luat de mesa este orientat catre sud%est.

  Dormitoarele sunt dotate cu bai proprii.

  'eacerea si &rotectia mediuluiPrin amplasarea noii constructii nu se perturba ecinatatile si nu este necesara taierea de

  arbori.mplasamentul studiat pre-inta o serie de caracteristici2mplasamentul studiat face parte dintr%o -ona cu caracter de locuinte.

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  42/142

  "mpre#muirea terenului se a reali-a printr%un gard facut pe fundatie i-olata pe fiecare stalpcu grinda de ec/ilibrare sub soclu. Partea superioara a fi construita din tei rectangulare la oinaltime libera de 1,* m, incasata in pamant la 1 m, din care fundatia a fi de 0,! m.

  "ntre stalpi se or monta plase bordurate, cu inaltimea de 1,5 m si latimea de &,5 m.

  'EZISTENA OI STABILITATEA LA SA'%INI STATI%E) DINACI%E OISEISCI%E

  Date geote?nice =i de am&lasamentmplasamentul studiat are stabilitatea local= >i general= asigurat= Cn conteigentelor de re

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  43/142

  construc;iilor de locuin;e, social%culturale, agro-oote/nice >i industriale:, "ndicati P100%&modificat >i completat Cn 1*.

  Amena":ri e>terioare &entru nde&:rtarea a&elor &lu#ialeSistemati-area ertical= a asigura Cndep=rtarea rapid= a apelor prin pante >i rigole. Pentru

  prote#area funda;iilor contra infiltra;iilor >i Cng/e;ului se a ei la *0 cm c=tre limita de proprietate a spa;iului.

  Date des&re calculul structurii de rei utile au fost determinate conform SS 10101B+!, iar pentru

  -=pad= >i Jnt conform SS 10101%&1B&., respecti SS 10101%&0B&.7a dimensionarea >i alc=tuirea elementelor construc;iei s%au urm=rit respectareapreederilor normatielor2

  - NP1@3 Normati priind proiectarea >i e

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  44/142

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  45/142

  Normati priind proiectarea cl=dirilor ciile din punct de edere al cerin;elor de siguran;=Gn e

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  46/142

  % masa ) 1& Ig4

  Pentru alimentare apa

  Hidroor% aspira de la mai a Cnc=perilor >i de condi;iile de mediu.'l=direa are un regim de Cn=l;ime de2 P E M.7a elaborarea pre-entului proiect s%a utili-at proiectul pe partea de ar/itectur= >i planul

  de situa;ie cu amplasarea construc;iei.

  c/iparea s%a f=cut de c=tre partea de ar/itectur=, ;inJnd cont de preederile SS1)+! B 0 >i de normele Cn igoare cu2

  % laoare din por;elan sanitar ec/ipate cu baterii amestec=toare statie4% ase closet din por;elan sanitar cu re-eror de sp=lare montat pe as sau pe perete la

  semiCn=l;ime4% c=-i de dus din por;elan sanitar ec/ipate cu baterii amestec=toare de perete4% un sp=l=tor dublu din ino< la buc=t=rie.

  Pentru colectarea apelor de pe pardoseala b=ilor si din camera centralei sunt pre=-utesifoane de pardoseal=.Alimentarea cu a&: recea consumatorilor interiori se a face din sursa proprie

  ba-in colector

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  47/142

  'acord a&: &ota5il:Gn -ona apropiat= construc;iei nu e

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  48/142

  felul obiectului ec/ialent debit nr obiecte 1 &re-eror V' 0,5 * 3

  laoar 0,35 * &,1spalator 0,5 1 0,5cada de dus 1 5 5

  +,* 3

  \F1E&F 10,*

  [cF abc FlBs 1)32 lBs 8)2 mcB/

  % suma ec/ialen;elor robinetelor de ap= rece >i bateriilor amestec=toare4a % coeficient adimensional func;ie de regimul de furni-are a apei Cn re;eauade distribu;ie4 a F 0,15 pentru regim de furni-are &) ore pe -i4

  b % coeficient adimensional func;ie de felul apei rece sau cald=64 conformtab.!, pct.1, b F 14c % coeficient adimensional Cn func;ie de destina;ia cl=dirii4 conform tab.*, cF 34

  Determinarea diametrului de conduct=2

  d F11),3

  10)+,1) 3

  x

  xx

  F 0,0)3 m

  Se a alege o conducta POD P!0 De 50.

  E#acuare la canali

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  49/142

  Dimensionarea instalatiei locuintei se a face pentru o putere instalat= Pi F &&,5+ IV>i o putere simultan absorbit= Ps F 15,!0 IV.

  Sc/ema instala;iei electrice interioare este de tip TN @ S.Sc/ema distribu;iei interioare cuprinde un tablou electric ?6 amplasat in /olul de

  acces de la parter, alimentat de la firida de distributie si contori-are a locuintei si alimentea-acircuitele electrice de iluminta si pri-e de la fiecare niel

  %ircuite de iluminat) &rii protec;ia Cmpotria curen;ilor re-iduali de defect. Se or monta pri-e cu contact de protec;ie,monta# S.

  Gn=l;imea de montare a Cntrerup=toarelor >i pri-elor se a stabili de comun acord cubeneficiarul Cn limitele pre=-ute Cn art. 5.1& >i 5.1 din Normatiul ".+%&00&.

  Protec;ia la scurtcircuit a circuitelor se a reali-a cu Cntrerup=toare automate.S%a pre=-ut protec;ia Cmpotria curen;ilor re-iduali de defect cu dispo-itie de

  protec;ie diferen;ial= de mare sensibilitate, tip ?, "F 30m

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  50/142

  Solu;ia de reali-are a protec;iei la supratensiune la nielul bran>amentului se a stabiliprin proiectul de bran>ament al .8N M87D8@ S...

  Gn Cnc=perile Cn care se or instala consumatori de mare sensibilitate computere6 se ormonta dispo-itie pentru pri-e % clasa de solicitare D 7P&, 36, niel ma= intermediar= >i putJnd fi introduse Cn orice pri-= normal=.

  *eriicarea instala;iei electrice@erificarea instala;iei electrice se a face conform preederilor capitolului * din

  Normatiul ".+.%&00&, Cn dou= etape2 erificare preliminar= Cn timpul ei erificaredefiniti= dup= e

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  51/142

  'onductele de distributie a agentului termic c=tre distribuitoarele de niel or fi dinteaa de cupru montate Cngropat in pardoseal= >i prote#ate cu tub riflat, iar cele ce or alimentacu agent termic conectoradiatoareleBradiatoarele tip portprosop, de ladistribuitoareleBcolectoarele de niel, or fi din teaa de cupru, montate ingropat in pardosealasi prote#ate cu tub riflat.

  'oloanele de alimentare a distribuitoarelor B colectoarelor de la eta# or fi din ;eaa decupru po-ate aparent.

  recerea conductelor tur % retur6 prin pere;i se a face prin intermediul man>oanelorde protec;ie din ;ea= metalic=.

  "nstala;ia de Cnc=l-ire se compune din2

  a6 conducte de distribu;ie principale % ;ea= de cupru.b6 conducte de leg=turi la corpurile de Cnc=l-ire sunt din ;ea= de cupru4c6 arm=turi montate Cn locuri accesibile2

  %robinet dublu regla# Dn15, Pn10, montat pe fiecare radiator4%robinet de retur montat pe fiecare radiator Dn15, Pn104%robinet de sec;ionare, Cnc/idere, cu sfer=, Dn&0, Pn10, montat pe ramurile dedistribu;ie principale4%robinet de golire cu sfer=, cu dop >i portfurtun Dn15, Pn10, Cn punctele cele mai

  #oase in bai64%robine;i de aerisire % de-aerator manual 1B&:, montat pe fiecare corp4d6 corpurile de Cnc=l-ire sunt tip conectoradiatoare din otel, iar in b=i tip portprosop.

  'orpurile de Cnc=l-ire se or amplasa la partea inferioar= a Cnc=perilor, Cn -onasuprafe;elor itrate, pentru ob;inerea unei eficien;e termice mai Cn diagonal=.

  Montarea radiatoarelor se face cu a#utorul consolelor speciale pre=-ute de furni-orulde ec/ipamente6.

  Distan;ele de amplasare a corpurilor de Cnc=l-ire sunt conform Normatiului ".13 % )

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  52/142

  Pentru perioada de ei

  care s= aib= randament termic ridicat la gabarit redus4% limitarea temperaturii4Pentru perioada de ei igiena muncii Cn construc;ii % M7P

  aprobat cu 8rdinul BNB15 % 03 % 34% Norme specifice de securitate a muncii pentru lucr=rile de instala;ii te/nico%sanitare >i

  de Cnc=l-ire % 1*.plicarea m=surilor care re-ult= din acest regulament constituie obliga;ia >ir=spunderea earea>i e

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  53/142

  certificatul de urbanism nr. !0 din &0.0.&011, eliberat de 'onsiliul 7ocal Popricani, curespectarea preederilor din P?, cu Cncadrarea amplasamentului Cn planul urbanistic,ai-at >i aprobat potriit legii4

  alte ai-e de specialitate, stabilite potriit dispo-i;iilor legale2% ai-e si acorduri stabilite prin certificatul de urbanism2 alimentare cu energie electrica4 ai- Sistemul de ?ospodarire a pelor4 ai- Ministerul De-oltarii Regionale si urismului4 ai- Directia Sanitar @eterinara4 ai- "nspectoratul eritorial de Regim Silic si de @anatoare Suceaa4 securitatea la incendiu4 ai- priind sanatatea populatiei4 studiu geote/nic.

  ,. %aracteristici te?nice si unctionale ale utila"elor/ec?i&amentelorte?nologice/ec?i&amentelor de trans&ort ce urmea

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  54/142

  1! Pa/ar apaBin 10 ) 11 8ala ino< cu capac * litri 1 &0 5

  &0 'ratita ino< 3 litri 1 13 3&1 arfurie plata 10 1& 3&& arfurie adanca 10 1& 3&3 arfurie desert 10 1& 3&) 'escuta ceaiBcafea 10 + &&5 el 1 * 1&* Sosiera 3 11 3&+ igaie cu suprafata anti%aderenta 1 1! )&! iltru cafea 1 1* )1& 'uptor cu microunde 1 133 3&30 Mi

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  55/142

  &0 Masa ) persoane 1 *& 15&1 Masa 3 persoane & !& &0

  && Scaune 10 &1* 5&&3 8glinda ) ** 1*&) @a-a pentru flori 5 11 3&5 elefon birou 1 11 3&* Aoc tableBsa/ 1 * 1&+ Aoc rummQ 1 10 &&! Masa de calcat E fier de calcat 1 ) 1&0- T(TAL ,.,-1 13

  Dotarile aferente camerelor si spatiilor comune ac/i-itionate prin proiect or fi folositela mobilarea camerelor pat dublu, scaun mic, dulap & usi, cuier, noptiera6, la mobilareaspatiilor comune masa ) persoane, masa 3 persoane, scaune6, precum si la decorarea acestorincaperi a-a pentru flori, oglinda, eio-a6.

  1Tele#i

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  56/142

  &0 Suport seretele lemn 3 1 5&1 'easca ceramica 10 15 )

  && Platou ceramica 3 3* , T(TAL 1.33 ,80

  Produsele traditionale or fi folosite la atat la prepararea si serirea mesei taa delemn sculptata, ceasca ceramica, farfurii de lut, oala de lut, castron de lut, cos paine impletit,ulcior de in ceramica6, cat si pentru decor masca traditionala, carpete, paretare, scoarte, fetede masa, paturi, blidar6.

  Dotari aerente acti#itatilor recreationale

  Ec?i&ament &aint5allNr.%rt.

  Denumire &rodusNumar5ucati

  *aloare araT*A 6euro7

  T*A 6euro7*aloare cuT*A 6euro7

  1 MarIer ) 33& +! )00& 'asca protectie ) 113 &+ 1)0

  3c/ipament protectiesalopeta6 ) !1 1 100

  ) Sistem '8&si aer ) + &3 1&05 $ile opsea 1 3& ! )0* 7oader ) &* * 3&+ Manusi ) )! 1& *0! Protectie gat ) &* * 3& @esta ) + &3 1&0

  10 Protectie genunc/i ) 1& 31 1*011 T(TAL @ -21 ,, 1.3

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  57/142

  Ec?i&amente incal

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  58/142

  % aspira de la ma

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  59/142

  3. Durata de reali&rimate in lei cu T*A.

  ANUL 1 T(TALLuna

  1 , 3 8 0 2 - 1 11 1Acti#itatea &re#a

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  60/142

  ANUL

  T(TALLuna1 , 3 8 0 2 - 1 11 1

  Acti#itatea &re#a

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  61/142

  8. Alte &lati 9 c?eltuielidi#erse si ne&re#a

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  62/142

  & centrala termica &.*!) &.*!)& panouri solare &.)1+ &.)1+3.3 tila#e, ec/ipamentete/nologice si functionalecu monta#

  &*.13& &*.13&

  & centrala termica '.)'/

  '.)'/

  & panouri solare )0'0 )0'0

  3.5 Dotari 5+.&+ 5+.&+& dotari bucatarie 2 loc

  de luat masa(-../ (-../

  & dotari camere 2 spatii

  comune')('' ')(''

  & dotari cu produse

  traditionale)-.' )-.'

  & dotari privind activitatile recreationale

  '-(0+

  '-(0+

  8. Alte &lati 9 c?eltuielidi#erse si ne&re#a

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  63/142

  "n primele ) luni de implementare a proiectului !%(NST'UI'E PENSIUNEAG'(TU'ISTI%A SI 'A%('D ELE%T'I%$a fi reali-at proiectul te/nic si dosarele deac/i-itii pentru sericiile de consultanta si proiectare.

  "n lunile @ @" or fi reali-ate dosarele de ac/i-itii pentru lucrarile de constructii."n lunile @""" "( or fi reali-ate dosarele de ac/i-itii pentru bunuri fi-ice."n lunile @ ( I.I. 'ADU P(PAa efectua urmatoarele plati2% plata partiala a sericiilor de proiectare, respecti suma de 1.&!5 lei transa "64% plata partiala a sericiilor de consultanta, respecti suma de 1.&!5 lei transa "64% plata partiala a sericiilor de asistenta te/nica, respecti suma de 5*) lei transa "64% plata integrala pentru lucrarile de terasare la cladirea pentru primire turistica, respecti

  suma de 5.000 lei4% plata partiala a lucrarilor de re-istenta si ar/itectura la cladirea pentru primire turistica,

  respecti suma de )+.50! lei , repre-entand &0K din aloarea totala a lucrarilor de re-istenta siar/itectura &3+.5)0 lei64

  % plata integrala a lucrarilor aferente organi-arii de santier, respecti suma de 5.!!* lei4Pentru perioada cuprinsa intre lunile @ ( a fost prea-uta suma de 3.3*0 lei pentru

  acoperirea c/eltuielilor dierse si neprea-ute ce ar putea sa apara."n luna a (" a de implementare a proiectului a fi depus dosarul cererii " de plata, prin

  care se cere rambursarea a 3*.*30 lei.@aloarea primei cereri de plata este de *).!!! lei.Dupa 3 luni de la depunerea primei cereri de plata, respecti luna a ("@ a, in contul I.I.

  'ADU P(PAa intra prima transa a a#utorului FEAD', in suma de 3*.*30 lei.ceasta suma repre-inta +0K din aloarea platilor eligibile efectuate in lunile @ (.Suma de 1&.55 lei, care repre-inta @%ul aferent alorii de *).!!! din cererea de plata,

  a fi recuperata de la Ministerul de inante.

  Transa I de &lata a a"utorului neram5ursa5il R )2 603. 9 1.88-7 R ,0.0, lei.

  "n lunile (@ (@""" I.I. 'ADU P(PAa efectua urmatoarele plati2

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  64/142

  @aloarea celei de%a doua cereri de plata este de 1+0.&15 lei.Dupa 3 luni de la depunerea celei de%a doua cereri de plata, respecti in luna a (("" a, in

  contul I.I. 'ADU P(PAa intra cea de%a doua transa a a#utorului FEAD'in suma de *.0!

  lei.ceasta suma repre-inta +0K din aloarea platilor efectuate in lunile (@ (@""".Suma de 3&.)5 lei, care repre-inta @%ul aferent alorii de 1+0.&15 lei din cererea de

  plata, a fi recuperata de la Ministerul de inante.

  Transa II de &lata a a"utorului neram5ursa5il R )2 612.18 9 ,.-307 R -0.- lei.

  "n lunile ((""" ((@" I.I. 'ADU P(PA a efectua urmatoarele plati2% plata partiala a sericiilor de proiectare, respecti suma de ).)50 lei transa """64% plata partiala a sericiilor de consultanta, respecti suma de ).5++ lei transa """64% plata partiala a sericiilor de asistenta te/nica, respecti suma de *0) lei transa """64% plata integrala a lucrarilor priind alimentarea cu apa, respecti suma de 1&.01 lei4% plata integrala a lucrarilor priind canali-area, respecti suma de &0.)!! lei4% plata integrala a lucrarilor priind energia electrica, respecti suma de .5+* lei. Din

  aceasta suma, aloarea de &.*!0 lei este neeligibila, ea neluandu%se in calculul celei de%a

  treia transe de plata a a#utorului nerambursabil4% plata integrala a lucrarilor priind telefonia fi

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  65/142

  Transa a III 9a de &lata a a"utorului neram5ursa5il R )2 62.01 9 3.1,7 R112.1-- lei

  "n lunile (((" ((("" I.I. 'ADU P(PA a efectua urmatoarele plati2% plata partiala a sericiilor de proiectare, respecti suma de +.1)0 lei transa "@64% plata partiala a sericiilor de consultanta, respecti suma de +.013 lei transa "@64% plata integrala aferenta ac/i-itiilor de utila#e si ec/ipamente cu monta#, si anume a

  sistemului de incal-ire centrala termica6 in aloare de 1+.!1 lei si a sistemului solar 1panou solar6 in aloarea de !.313 lei4

  % plata integrala aferenta monta#ului celor doua ec/ipamente sistem de incal-ire centralatermica si sistem solar panou solar6 in aloarea de 5.10& lei4

  % plata integrala aferenta dotarilor pentru bucatarie si loc de luat masa, respecti suma de&0.++ lei4

  % plata integrala aferenta dotarilor pentru camere si spatii comune, respecti suma de 1!.15&lei4

  % plata integrala aferenta dotarilor cu produse traditionale, respecti suma de !.0+1 lei4% plata integrala aferenta dotarilor priind actiitatile recreationale, respecti suma de !.&55

  lei. ceasta suma nu a fi luata in calculul celei de%a patra transe de plata a a#utorului

  nerambursabil, ea fiind neeligibila.Pentru perioada cuprinsa intre lunile (((" ((("" a fost prea-uta suma de 1.500 leipentru acoperirea unor c/eltuieli dierse si neprea-ute ce pot aparea in aceasta perioada deimplementare a proiectului.

  "n luna a (((""" a de implementare a fi depus dosarul celei de%a patra cereri de plataprin care se cere rambursarea sumei de 53.001 lei.

  @aloarea celei de%a patra cereri de plata este de 10&.1)) lei.Dupa 3 luni de la depunerea celei de%a patra cereri de plata, respecti luna a (((@" a, in

  contul I.I. 'ADU P(PAa intra cea de%a patra transa a a#utorului FEAD'in aloare de 53.001lei.ceasta suma repre-inta +0K din aloarea platilor eligibile efectuate in lunile ((("

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  66/142

  Nu sunt permise atat c/eltuieli eligibile cat si neeligibile in cadrul cap. ).1. 'onstructiisi instalatii fara a se detalia pe dei-e pe obiect lucrarile corespun-atoare spatiilorBinstalatiilor cese or e

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  67/142

  DE*IZ GENE'ALpriind c/eltuielile necesare reali-arii !%onstruire &ensiune agroturistica si racord electric$

  in mii leiBmii euro la cursul $ancii 'entral uropene ).331 leiBeuro din data de &.0.&011

  Nr.%rt

  Denumirea ca&itolelor sisu5ca&itolelor de c?eltuieli

  *aloare ara T*A T*A *aloare inclusi#T*A

  lei euro lei lei euro

  1 , 3 8 0 2

  1'P"87 1'/eltuieli pentru ob;inerea si

  amena#area terenului0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  11 8b;inerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0001& mena#area terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  13mena#area pentru protec;iamediului si aducerea la stareainitiala

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  T(TAL %APIT(L 1 ) ) ) ) )

  &

  'P"87 &'/eltuieli pentru asigurareautilit=;ilor necesareobiectiuluialimentare apa,canali-are, telecomunicatii,alimentare cu energieelectrica6

  )3,1*& ,** 10,35 53,5&1 1&,35!

  T(TAL %APIT(L 3,)10 -)-00 1),8- 8,)81 1),8

  3 'P"877 3 '/eltuieli pentru proiectare >iasisten;= te/nic=St dii d t l i

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  68/142

  te/nologice si functionale cumonta#

  ).).tila#e fara monta# siec/ipamente de transport, alteac/i-i;ii specifice

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  ).5. Dotari )*,&0+ 10,** 11,0! 5+,&+ 13,&&).*. ctie necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  T(TAL %APIT(L 3 ,30)23 )0 ,)1 3-)-00 --)20

  5'P"877 5

  lte c/eltuieli

  518rgani-are de >antier ),+)+ 1,0* 1,13 5,!!* 1,355.1.1. 7ucrari de constructii ),+)+ 1,0* 1,13 5,!!* 1,355.1.&. '/eltuieli coneinepre=-ute

  1),* 3,3) 3,5&+ 1!,&&* ),&0

  T(TAL %APIT(L 8 1-)330 3)3- 3)000 3)11 8)80

  *

  'P"877 *

  '/eltuieli pentru probete/nologice si teste si predarela beneficiar

  *1Pregatirea personalului dee

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  69/142

  1 %HELTUIELI PENT'U STUDII DE TE'EN ) ) ) ) )

  %HELTUIELI PENT'U (BTINE'E A*IZE)A%('DU'I SI AUT('IZATII ) ) ) ) )&.1 obtinereBprelungire certificat de urbanism 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  &.&obtinereBprelungire alabilitatii autori-atiei deconstruireBdesfiintare, obtinere autori-atiescoatere de sub circuitul agricol

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  &.3

  obtinere ai-e si acorduri pentru racorduri sibransamente la retelele publice de

  apa,canali-are, ga-e, termoficare, energieelectrica, telefonie

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  &.)obtinere ai- sanitar, sanitar eterinar sifitosanitar

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  &.5obtinere certificat de nomenclatura stradala siadresa

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  &.*intocmire documentatie, obtinerea numaruluicadastral proi-oru si inregistrarea terenului in

  cartea funciara

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  &.+ obtinere ai- PS" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000&.! obtinerea acordului de mediu 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  &.alte ai-e acordurisi autori-atii solicitate prinlege

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  , &roiectare si inginerie 10)013 ,),0 ,)-2 )01 3)282

  3.1c/eltuieli pentru eleborarea tuturor fa-elor de

  proiectare 1*,*1) 3,!3* 3,!+ &0,*01 ),+5+a studiu de prefe-abilitate 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000b studiu de fe-ebilitate 1,035 0,&3 0,&)! 1,&!) 0,&+

  i t t / i 15 5+ 3 5+ 3 +3 1 31+ ) )*0

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  70/142

  5.1

  plata sericiilor de consultanta la elaborareamemoriului #ustificati, studiilor de piata, deealuare, la intocmirea cererii de finantare

  1,035 0,&3 0,&)! 1,&!) 0,&+

  5.&plata sericiilor de consultanta in domeniulmanagementului inestitiei sau administrareacontractului de e

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  71/142

  ESTICA'E DE*IZ (BIE%T 9 %LADI'E PENT'U P'ICI'E AG'(TU'ISTI%A

  Terasamentetotal )03& lei, din care2% sapatura &&50 lei4% compactare *0) lei4% umplutura 11!0 lei.

  %onstructiitotal 115*5 lei, din care2

  'EZISTENTA 87 5)+!5 7", D"N 'R2% 'ofra# fundatii 1&+5 lei4% urnare beton fundatii +500 lei4

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  72/142

  % encuieli e

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  73/142

  &

  'onstruc;ii 2 re-isten;= funda;ii, structur=de re-isten;=6 >i ar/itectur= Cnc/iderie

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  74/142

  % Structura acoperis *3& lei4% "nelitoare +30 lei.

  INSTALATII ELE%T'I%E*!! 7"

  E%HIPACENTE %U C(NTA2%ENT'ALA TE'CI%A1)3+0 leiC(NTA&1*5 lei.

  DE*IZ (BIE%T 9 %LADI'E PENT'U %ENT'ALA TE'CI%APriind c/eltuielile necesare reali-arii !%onstruire &ensiune agroturistica si racord electric$

  "n mii leiBmii euro la cursul $ancii 'entral uropene ),331 leiBeuro din data de &.0.&011

  Nr.%rt

  Denumirea ca&itolelor sisu5ca&itolelor

  *aloare araT*A

  T*A*aloare inclusi#

  T*A

  lei euro lei lei euro

  1 , 3 8 0 2" % 7'R_R" D '8NSR'`""

  1 erasamente 0,*5) 0,151 0,15+ 0,!11 0,1!+

  &

  'onstruc;ii 2 re-isten;= funda;ii,structur= de re-isten;=6 >i ar/itectur=Cnc/ideri e

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  75/142

  3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000T(TAL III 13),2 ,),1 ,)33- 12)1- 3)113

  T(TAL6T(TAL IQT(TAL IIQT(TAL III7 0)08 0)183 0),-2 ,,)3 2)0,1

  ESTICA'E DE*IZ (BIE%T 9 SISTEC PAN(U S(LA'

  Procurare sistem panou solar *+0) lei.Monta# panou solar 1) lei

  T(TAL SISTEC DE PAN(U S(LA' R 08, LEI

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  76/142

  &

  'onstruc;ii 2 re-isten;= funda;ii,structur= de re-isten;=6 >i ar/itectur=Cnc/ideri e

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  77/142

  DE*IZ (BIE%T 9 ICP'ECUI'EPriind c/eltuielile necesare reali-arii !%onstruire &ensiune agroturistica si racord electric$

  "n mii leiBmii euro la cursul $ancii 'entral uropene ),331 leiBeuro din data de &.0.&011

  Nr.%rt

  Denumirea ca&itolelor sisu5ca&itolelor

  *aloare araT*A

  T*A*aloare inclusi#

  T*A

  lei euro lei lei euro

  1 , 3 8 0 2

  " % 7'R_R" D '8NSR'`""

  1 erasamente 0,!)0 0,1) 0,&0& 1,0)& 0,&)0

  &

  'onstruc;ii 2 re-isten;= funda;ii,structur= de re-isten;=6 >i ar/itectur=Cnc/ideri e

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  78/142

  ESTICA'E DE*IZ %(CP(NENTA B 9 A%TI*ITATI 'E%'EATI(NALE

  D(TA'Itotal !&55 lei, din care2

  % Ec?i&ament &aint5all total )&0) lei, din care2 MarIere 1.3+ lei4 'asti protectie )! lei4

  c/ipamente de protectie salopete6 3) lei4 Sistem '8& si aer )1 lei4 $ile opsea 1)0 lei4 7oader 111 lei4 Manusi &10 lei4 Protectie gat 111 lei4 @esta )1 lei4

  Protectie genunc/i 55.

  % Ec?i&ement tircu arcul total )051 lei, din care2 rcuri &*5) lei4 Sageti &+ lei4 inte 111! lei.

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  79/142

  &

  'onstruc;ii 2 re-isten;= funda;ii,structur= de re-isten;=6 >i ar/itectur=Cnc/ideri e

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  80/142

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  81/142

  ESTICA'E DE*IZ %APIT(LUL 9 %ANALIZA'E

  Terasamentetotal 3+)& lei, din care2% Sapatura &*1& lei4% mplutura *30 lei4% 'ompactare 500 lei.

  %onstructiitotal 1&1+0 lei, din care2% 'amine i-itare 1)&1 lei4% eaa canali-are 1310 lei4% $a-in idan#abil total )3 lei, din care2

  o urnare beton 3533 lei4o rmatura 3150 lei4o "-olatii &+5+ lei.

  Utila"e ara monta"total *11 lei, din care2% Separator grasimi *11 lei.

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  82/142

  &

  'onstruc;ii 2 re-isten;= funda;ii,structur= de re-isten;=6 >i ar/itectur=Cnc/ideri e

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  83/142

  DE*IZ %APIT(LUL 9 ENE'GIE ELE%T'I%A ELIGIBILPriind c/eltuielile necesare reali-arii !%onstruire &ensiune agroturistica si racord electric$

  "n mii leiBmii euro la cursul $ancii 'entral uropene ),331 leiBeuro din data de &.0.&011

  Nr.%rt

  Denumirea ca&itolelor sisu5ca&itolelor

  *aloare araT*A

  T*A*aloare inclusi#

  T*A

  lei euro lei lei euro

  1 , 3 8 0 2

  " % 7'R_R" D '8NSR'`""

  1 erasamente 1,+ 0,)*1 0,)+ &,)+* 0,5+&

  &

  'onstruc;ii 2 re-isten;= funda;ii,structur= de re-isten;=6 >i ar/itectur=Cnc/ideri e

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  84/142

  T(TAL6T(TAL IQT(TAL IIQT(TAL III7 8)801 1)3 1),,8 0)-0 1)8-

  ESTICA'E DE*IZ %APIT(LUL 9 ENE'GIE ELE%T'I%A NEELIGIBIL

  Terasamente total 1031 lei, din care2% Sapatura )50 lei4% mplutura strat nisip &11 lei4% mpluturi si compactari 3+0 lei.

  Instalatii electricetotal 1130 lei.

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  85/142

  &

  'onstruc;ii 2 re-isten;= funda;ii,structur= de re-isten;=6 >i ar/itectur=Cnc/ideri e

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  86/142

  DE*IZ %APIT(LUL 9 TELEF(NIE FIA ELIGIBILPriind c/eltuielile necesare reali-arii !%onstruire &ensiune agroturistica si racord electric$

  "n mii leiBmii euro la cursul $ancii 'entral uropene ),331 leiBeuro din data de &.0.&011

  Nr.%rt

  Denumirea ca&itolelor sisu5ca&itolelor

  *aloare araT*A

  T*A*aloare inclusi#

  T*A

  lei euro lei lei euro

  1 , 3 8 0 2

  " % 7'R_R" D '8NSR'`""

  1 erasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  &

  'onstruc;ii 2 re-isten;= funda;ii,structur= de re-isten;=6 >i ar/itectur=Cnc/ideri e

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  87/142

  T(TAL6T(TAL IQT(TAL IIQT(TAL III7 ,)28- )0 )- 3)00 1)20

  ESTICA'E DE*IZ %APIT(LUL 9 TELEF(NIE FIA NEELIGIBIL

  Retea curenti slabi6 )0 lei

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  88/142

  &

  'onstruc;ii 2 re-isten;= funda;ii,structur= de re-isten;=6 >i ar/itectur=Cnc/ideri e

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  89/142

  DE*IZ %APIT(LUL 9 ALEI A%%ESPriind c/eltuielile necesare reali-arii !%onstruire &ensiune agroturistica si racord electric$

  "n mii leimii euro la cursul $ancii 'entral uropene ),331 leiBeuro din data de &.0.&011

  Nr.%rt

  Denumirea ca&itolelor sisu5ca&itolelor

  *aloare araT*A

  T*A *aloare inclusi#T*A

  lei euro lei lei euro

  1 , 3 8 0 2

  " % 7'R_R" D '8NSR'`""1 erasamente 0,* 0,&30 0,&3 1,&35 0,&!5

  &

  'onstruc;ii 2 re-isten;= funda;ii,structur= de re-isten;=6 >i ar/itectur=Cnc/ideri e

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  90/142

  T(TAL6T(TAL IQT(TAL IIQT(TAL III7 3)80 1)38 1)0 8)01 1)-0

  ESTICA'E DE*IZ %APIT(LUL 8 9 ('GANIZA'E SANTIE'

  Platforme depo-itare materiale &53! lei"nstalatii electrice bransament proi-oriu6 &&0 lei.

  T(TAL ('GANIZA'E DE SANTIE' R 3232 LEI

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  91/142

  &

  'onstruc;ii 2 re-isten;= funda;ii,structur= de re-isten;=6 >i ar/itectur=Cnc/ideri e

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  92/142

  Procentul de finantare publica se a stabili in functie de conditiile impuse de fisa te/nicaa masurii aferente proiectului intocmit de solicitant.

  Pentru proiectele cu finantare publica mai mare de 50K din aloarea eligibila, se a

  motia solicitarea procentului.

  0. Date &ri#ind or;a de munc: +

  +.1 otal personal e

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  93/142

  III. Pentru demonstrarea criteriului de eligi5ilitate #iele B 6&entru &ersoane "uridice 7sau Ane>ele % 6&entru &ersoane i

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  94/142

  ., Indicatori inanciari

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  95/142

  .1 Progno

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  96/142

  5 0 0.000 7" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000* 0 0.000 7" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000+ 0 0.000 7" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000! 0 0.000 7" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0.000 7" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  10 0 0.000 7" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00011 0 0.000 7" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0001& 0 0.000 7" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  "ncasari din actiitateaagricol= E"ncasari dinactiit=;i non%agricoleproductie,mestesugaresti, prest=risericii etc.

  7" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  13 port propiu 7" &)+,+*)1) Subentii 7"

  15lte enituridobJn-i, etc6

  7"

  1* @an-ari de actie 7"

  1+'reditecontractate

  7"

  1!#utornerambursabilDR

  7" *0,5!3

  T(TAL IN%ASA'I LEI ,),32 ) ) ) ) ) ) ) ) )

  1Plati pentruac/itareadatoriilor2

  7" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  *

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  97/142

  &0

  % creditecontractate lab=nci >i dobJn-ileaferente rate >idobJn-i6, inclusicele aferenteproiectului

  7"

  &1 % alte datorii 7"

  &&

  Plati pentrudesf=>urareaactiit=;ilor nonagricoleproductie,mestesugaresti,prestari sericii2

  7" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  &3 % plati pentrumaterii prime simateriale

  7"

  &) % alte plati 7"

  &5% plati priindmarfurile

  7"

  &*

  Plati pentrudesf=>urareaactiit=;iloragricole2

  7" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  &+ % plati pentrumaterii prime simateriale

  7"

  &! % alte plati 7"

  &% plati priindmarfurile

  7"

  30 lte plati 7"

  +

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  98/142

  31Plati legate deproiect DR2

  7" 0,000 0,000 0,000 0,000 3,13) 0,000 5,!!* 5&,50! 3,3*0 0,000

  3&

  %ac/i-itii deactie fi

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  99/142

  1 0,000& 0,0003 0,000) 0,0005 0,000

  * 0,000+ 0,000! 0,000 0,00010 0,00011 0,0001& 0,000

  *an

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  100/142

  + 0 0.0007"

  0,000 0,000 0,000 0,0000,00

  00,00

  00,00

  00,00

  00,00

  00,000 0,000

  0,000

  0,000

  ! 0 0.0007"

  0,000 0,000 0,000 0,0000,00

  00,00

  00,00

  00,00

  00,00

  00,000 0,000

  0,000

  0,000

  0 0.0007"

  0,000 0,000 0,000 0,0000,00

  00,00

  00,00

  00,00

  00,00

  00,000 0,000

  0,000

  0,000

  10 0 0.0007"

  0,000 0,000 0,000 0,0000,00

  00,00

  00,00

  00,00

  00,00

  00,000 0,000

  0,000

  0,000

  11 0 0.0007"

  0,000 0,000 0,000 0,0000,00

  00,00

  00,00

  00,00

  00,00

  00,000 0,000

  0,000

  0,000

  1& 0 0.000 7"

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  0,000

  0,000

  0,000

  0,000

  0,000 0,000 0,000

  0,000

  "ncasari dinactiitateaagricol=E"ncasari dinactiit=;i non%agricoleproductie,

  mestesugaresti,prest=ri sericiietc.

  7"

  0,000 0,000 0,000 0,0000,00

  00,00

  00,00

  00,00

  00,00

  00,000 0,000

  0,000

  0,000

  13portpropiu

  7"

  0,000

  1) Subentii 7

  0,000

  100

  "

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  101/142

  "

  15

  lteenituridobJn-i,etc6

  7"

  0,000

  1* @an-ari deactie 7"

  0,000

  1+'reditecontractate

  7"

  0,000

  1!#utornerambursabil DR

  7"

  &),51

  3

  ++,1)

  10&,)&

  +

  87

  @"N'SR"

  7

  " 0,000

  &),51

  3 0,000 0,000

  0,00

  0

  0,00

  0

  0,00

  0

  0,00

  0

  0,00

  0

  ++,1

  ) 0,000

  0,00

  0

  10&,)&

  +

  1

  Plati pentruac/itareadatoriilor2

  0,000

  0,000 0,000 0,000 0,0000,00

  00,00

  00,00

  00,00

  00,00

  00,000 0,000

  0,000

  0,000

  &0

  % creditecontractatela b=nci >idobJn-ile

  aferenterate >idobJn-i6,inclusiceleaferenteproiectului

  7"

  0,000

  &1 % alte datorii 7 0,000

  101

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  102/142

  "

  &&

  Plati pentrudesf=>urareaactiit=;ilornonagricoleproductie,mestesugaresti, prestarisericii2

  7"

  0,000 0,000 0,000 0,0000,00

  00,00

  00,00

  00,00

  00,00

  00,000 0,000

  0,000

  0,000

  &3

  % platipentrumateriiprime simaterialele

  7" 0,000

  &)% alte plati 7

  "

  0,000

  &5% platipriindmarfurile

  7"

  0,000

  &*

  Plati pentrudesf=>urareaactiit=;iloragricole2

  7" 0,000 0,000 0,000 0,000

  0,00

  0

  0,00

  0

  0,00

  0

  0,00

  0

  0,00

  00,000 0,000

  0,00

  00,000

  &+

  % platipentrumateriiprime simaterialele

  7" 0,000

  10&

  lt l ti 7

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  103/142

  &!% alte plati 7

  "

  0,000

  &% platipriindmarfurile

  7"

  0,000

  30lte plati 7

  "

  0,000

  31Plati legatede proiectDR2

  7"

  0,000 0,0001*,1*

  )13),3

  *11,*

  00,00

  00,00

  00,00

  00,00

  00,000

  )1,01*

  !),3)

  &5,5!0

  3&

  %ac/i-itiide actiefi

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  104/142

  DISP(NIBILDENUCE'A' ALPE'I(ADEIP'E%EDENTE

  3,)38-

  LEI

  3,)38-

  3,)38-

  02)-2

  81)

  112)332

  -2)282

  -2)282

  -2)282

  -2)282

  -2)282

  128)021

  1,3)088

  3,)38-

  DISP(NIBILDENUCE'A'LASFA'SITULPE'I(ADEI

  LEI

  3,)38-

  02)-2

  81)

  112)332

  -2)282

  -2)282

  -2)282

  -2)282

  -2)282

  128)021

  1,3)088

  8),0

  8),0

  Progno

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  105/142

  *an

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  106/142

  1Plati pentruac/itareadatoriilor2

  7" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,

  &0

  % creditecontractate lab=nci >idobJn-ileaferente rate >idobJn-i6, inclusicele aferenteproiectului

  7"

  &1 % alte datorii 7"

  &&

  Plati pentrudesf=>urareaactiit=;ilor nonagricoleproductie,mestesugaresti,prestari sericii2

  7" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,

  &3% plati pentrumaterii prime simaterialele

  7"

  &) % alte plati 7"

  &5% plati priindmarfurile

  7"

  &*

  Plati pentrudesf=>urareaactiit=;iloragricole2

  7" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,

  &+% plati pentrumaterii prime simaterialele

  7"

  &! % alte plati 7"

  10*

  % plati priind

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  107/142

  &% plati priindmarfurile

  7"

  30 lte plati 7"

  31Plati legate deproiect DR2

  7" &&,13* &!,0) 0,000 0,000 0,000 35,!00 1),153 0,000 0,000 0,

  3&

  %ac/i-itii deactie fi

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  108/142

  Sericiile de serire a mesei s au calculat in functie de pretul mediu al unui mic de#un, de#un si cina.Preturile medii de an-are s%au calculat in functie de costul materiei prime folosite pentru pregatirea micului de#un, de#unului

  respecti cinei si de asemenea in functie de pretul sericiilor de serire a micului de#un, de#unului si cinei din -ona.'/eltuielile de produc;ie '/t6repre-int= ei de for;= de munc= reclamat de ob;inerea

  unui sericiu. stfel, c/eltuielile totale au fost calculate prin suma c/eltuielilor efectuate pentru factorii utili-a;i 9< i:.

  '/t F P1

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  109/142

  ! pa plata &.00 buc 1,)! 1,51! 1,5)! 1,5+! 1,*0 pa minerala &.00 buc 1,)! 1,51! 1,5)! 1,5+! 1,*010111&

  *an

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  110/142

  DR

  87 "N'SR" 7" 1+0,!5 1+),31 1++,!*+ 1!1,)1+ 1!5,0)11 Plati pentru ac/itarea

  datoriilor2

  7" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  &0 % credite contractate la

  b=nci >i dobJn-ileaferente rate >idobJn-i6, inclusi celeaferente proiectului

  7"

  &1 % alte datorii 7"&& Plati pentru

  desf=>urareaactiit=;ilor nonagricole productie,mestesugaresti, prestari

  sericii2

  7" +1,&) +3,3*& +),!& +*,&5 ++,!&1

  &3 % plati pentru materiiprime si materialele

  7"5+,0+ 5,0*5 *0,&)* *1,)&1 *&,*)

  &) % alte plati 7" ,550 ,+)1 ,3* 10,13) 10,33+&5 % plati priind

  marfurile 7"

  ),)*+ ),55* ),*)+ ),+)0 ),!35

  &* Plati pentrudesf=>urareaactiit=;ilor agricole2

  7"0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  &+ % plati pentru materii

  prime si materiale

  7"

  &! % alte plati 7" & % plati priind

  marfurile 7"

  30 lte plati 7" )*,05* )*,++ )+,1* )!,!+) ),!5131 Plati legate de proiect

  DR2 7"

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  110

  3& %ac/i-itii de actie fi

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  111/142

  3 ac de ac e ecorporale, inclusi @

  33 %ac/i-itii de actie fi

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  112/142

  Pentru reali-area proiectiilor financiare s%a plecat de la urmatoarele premi-e2% Durata de reali-are a proiectului 3* luni4% "n primele ) luni se or reali-a2 proiectul te/nic, dosarele de ac/i-itii pentru sericiile

  de consultanta si proiectare% "n lunile 5 si * se or reali-a dosarele de ac/i-itii pentru lucrarile de constructie4% "n lunile ! si se or reali-a dosarele de ac/i-itie pentru bunuri fi-ice4% "n urmatoarele 3& de luni se or efectua plati aferente proiectului !%(NST'UI'E

  PENSIUNE AG'(TU'ISTI%A$, se or depune cererile de plata si se a rambursaa#utorul PDRP4

  % Pentru calculul eniturilor si c/eltuielilor s%a plecat de la urmatoarele premi-e2o preturile e

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  113/142

  %ategoria Incasari se

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  114/142

  e>trase3

  Sericii de

  ca-are35 ! *5 1!.&00

  Pre-entam in continuare calculul incasarilor progno-ate pentru anul 1 dupaimplementare2

  %ategoriaIncasari se

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  115/142

  intermadiarMic de#un *5) && &&& 1.1*!De#un 53) &3! 1!& 5)

  'ina )!0 &1) 1*& !5*T(TAL 1.00 233 800 .-2

  Pentru perioada de se

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  116/142

  'ina 1*& &0 3.&)0T(TAL 800 @ -.1

  @eniturile progno-ate a fi incasate din 8Serviciile de servire a mesei9 in anul 1 dupaimplementare sunt pre-entate in tabelul urmator2

  Ser#icii deser#ire a mesei

  Incasari/se

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  117/142

  %ategoriaDurata

  con#or5iri/se

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  118/142

  'onorbiritelefonice

  30! 13! 105 551

  "n anul & dupa implementare s%a prea-ut o crestere a eniturilor obtinute din sericiul8Convorbiri telefonice9cu &,0K fata de anul 1 dupa implementare. cest procent repre-inta defapt rata medie a inflatiei progno-ata pentru anul &015 de catre 'omisia Nationala de Progno-a/ttp2BB.cnp.roBroBprogno-e . stfel, aloarea progno-ata a eniturilor obtinute din sericiul8Convorbiri telefonice9pentru anul & dupa implementare este 801 lei.

  "n anul 3 dupa implementare s%a prea-ut o crestere a eniturilor obtinute din sericiul8Convorbiri telefonice9cu &,0K fata de anul & dupa implementare. cest procent repre-inta defapt rata medie a inflatiei progno-ata pentru anul &01* de catre 'omisia Nationala de Progno-a

  /ttp2BB.cnp.roBroBprogno-e . stfel, aloarea progno-ata a eniturilor obtinute din sericiul8Convorbiri telefonice9pentru anul 3 dupa implementare este 82 lei.

  "n anul ) dupa implementare s%a prea-ut o crestere a eniturilor obtinute din sericiul8Convorbiri telefonice9cu &,0K fata de anul 3 dupa implementare. cest procent repre-inta defapt rata medie a inflatiei progno-ata pentru anul &01+ de catre 'omisia Nationala de Progno-a/ttp2BB.cnp.roBroBprogno-e . stfel, aloarea progno-ata a eniturilor obtinute din sericiul8Convorbiri telefonice9pentru anul ) dupa implementare este 81 lei.

  "n anul 5 dupa implementare s%a prea-ut o crestre a eniturilor obtinute din sericiul8Convorbiri telefonice9cu &,0K fata de anul ) dupa implementare. cest procent repre-inta defapt rata medie a inflatiei progno-ata pentru anul &01! de catre 'omisia Nationala de Progno-a/ttp2BB.cnp.roBroBprogno-e . stfel, aloarea progno-ata a eniturilor obtinute din sericiul8Convorbiri telefonice9pentru anul 5 dupa implementare este 8-, lei.

  @eniturile obtinute din categoria 8Tir cu arcul9au fost calculate in functie de numarul depersoane care inc/iria-a ec/ipamentul pentru practicarea acestei actiitati recreationale, numarul

  de ore de #oc pentru fiecare persoana, aferent perioadelor de se-on, se-on intermediar sie

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  119/142

  ir cu arcul 30+ 10 1 3.0+0

  Pentru perioada de setrase

 • 7/25/2019 Studiu de Fezabilitate Popricani

  120/142

  Progno-a /ttp2BB.cnp.roBroBprogno-e. stfel, aloarea progno-ata pentru eniturile obtinutedin actiitatea recreationala 8Tir cu arcul9pentru anul ) dupa implementare este 2.8 lei.

  "n anul 5 dupa implementare s%a prea-ut o crestere a eniturilor obtinute din actiitatea

  recreationala8Tir cu arcul9cu &,0K fata de anul ) dupa implementare. cest procent repre-intade fapt rata medie a inflatiei progno-ata pentru anul &01! de catre 'omisia Nationala deProgno-a /ttp2BB.cnp.roBroBprogno-e. stfel, aloarea progno-ata pentru eniturile obtinutedin actiitatea recreationala 8Tir cu arcul9pentru anul 5 dupa implementare este 2.3 lei.

  @eniturile obtinute din categoria 8Paintball9au fost cal