Studiu de Fezabilitate (1)

44
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICA SI DEZVOLTARE RURALA Studiu de fezabilitate privind oportunitatea construirii unei pensiuni în Prejmer, jud.Braşov

Transcript of Studiu de Fezabilitate (1)

Page 1: Studiu de Fezabilitate (1)

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA

VETERINARA BUCURESTI

FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICA SI

DEZVOLTARE RURALA

Studiu de fezabilitate privind oportunitatea construirii unei

pensiuni în Prejmer, jud.Braşov

BUCUREŞTI

2013

Page 2: Studiu de Fezabilitate (1)

CUPRINS

CAPITOLUL 1

Prezentarea S.C. THR MAREA NEAGRA S.A. Bucureşti

1.1. Scurtă prezentare

1.2. Obiectul de activitate al societăţii

1.3. Capital social şi resurse umane

1.4. Analiza SWOT

1.5. Concurenţa (agroturismul în jud.Braşov)

CAPITOLUL 2

Studiu de caz. Sinteza studiului de fezabilitate

2.1. Descrierea generală a proiectului

2.2. Studiul de fezabilitate privind oportunitatea construirii unei pensiuni

2.2.1. Obiective propuse

2.2.2. Condiţii generale de implementare

2.2.5. Devizul general estimativ al afacerii

2.2.4. Rezultatele aşteptate

2.3. Prezentarea investiţiei

2.3.1. Mărimea şi originea investiţiei (% din fonduri europene)

2.3.2. Graficul de realizare a proiectului de investiţie propus

2.3.3. Structura de management în implementarea proiectului

2.3.4. Costurile şi planul de finanţare

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

2

Page 3: Studiu de Fezabilitate (1)

CAPITOLUL 1

PREZENTAREA S.C. THR MAREA NEAGRA S.A.

BUCUREŞTI

1.1. Scurtă prezentare

Despre societate

“Turism, Hoteluri si Restaurante Marea Neagra” S.A. administrează 34 unităţi de cazare şi

29 de alimentatie publica aflate pe litoralul Marii Negre în staţiunile Eforie Nord, Eforie Sud,

Venus, Saturn si Neptun, însumând peste 12.000 locuri de cazare. Capacitatea de cazare şi

alimentaţie publică fac ca S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. să fie clasificată drept cea mai mare

societate comerciala de turism din sud-estul Europei.

Forma juridică a societăţii

Este o societate ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata, conform

terminologiei prevazuta in Legea 297/2004 privind piata de capital, fiind inregistrata la Comisia

Nationala a Valorilor Mobiliare – Oficiul pentru evidenta valorilor mobiliare.

Actiunile societatii sunt inscrise si se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti din anul

2002, avand simbolul „EFO”. Evidenta actionarilor este inregistrata la Depozitarul Central S.A.

conform contractului nr. 56.246 / 21.03.2005.THR Marea Neagra S.A. a rezultat in anul 2004, in

urma fuziunii prin absorbtie de catre Eforie S.A. a patru societati, si anume: Carmen Silva S.A.,

Miorita Estival 2002 S.A., Venus S.A. si Saturn S.A., creandu-se astfel una din cele mai mari

societati de turism din Romania, detinand o cota importanta de piata.

Societatea astfel creata si-a schimbat denumirea din Eforie S.A. in THR Marea Neagra S.A.

in anul 2005, conform incheierii judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului Constanta

numarul 10.687/24.01.2005, putand spune ca astfel s-a incheiat formal operatiunea de fuziune.

In octombrie 2006, THR Marea Neagra S.A. a fuzionat prin absorbtie cu S.C. Prodprest S.A.

Eforie Nord, societate la care THR Marea Neagra S.A. detinea 51,29% din actiuni, fuziune aprobata

in sedinta AGEA din data de 11.08.2006.

Sediul societăţii

Sediul social: Soseaua Constantei, nr.76, Mangalia , judetul Constanta 0241-752.452Punct de lucru: Str. Lavrion nr.29 , Saturn ,Judetul Constanta.

3

Page 4: Studiu de Fezabilitate (1)

În viitor, punct de lucru la Prejmer, pensiune:Prejmer, Strada Mare, nr.852

Date identificare fiscală

Nr. înregistrare la R.C. Bucureşti: J13/696/1991

Cod unic de identificare: 2980547

Cifra de afaceri şi profitul pentru ultimul an

Nr crt Categoria si denumirea grupei de mijloace fixe Valoarea (lei)1 Venituri totale 32.380.4762 Cifra afaceri 21.251.9313 Cazare 10.885.3884 Masa 6.3605465 Venituri din inchirieri 1.678.2486 Venituri din diverse activitati 2.327.749

Indicatori din bilanţ

ACTIV Valoarea la31.12.2010 (lei)

Valoarea la31.12.2011 (lei)

Variatia2011 /

2010 (%)

Pondere in

total active

(%)Imobilizari necorporale 574.835 555.046 96,56 0,16Imobilizari corporale 311.867.689 332.235.891 106,53 93,27Imobilizari financiare 0 0 - 0,00TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 312.442.524 332.790.937 106,51 93,42Stocuri 6.684.634 1.663.478 24,89 0,47Creante 22.244.599 10.920.617 49,09 3,07Investitii pe termen scurt 1.654.110 1.575.675 95,26 0,44Disponibilitati banesti 8.606.234 9.261.165 107,61 2,60TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 39.189.577 23.420.935 59,76 6,57Conturi de regularizare si asimilate 20.961 12.880 61,45 0,00TOTAL ACTIV 351.653.062 356.224.752 101,30 100,00

1.2. Obiectul de activitate al societăţii

Istoric al activitatii : Societatea comerciala THR Marea Neagra S.A. are drept activitate de baza turism intern si international, alimentatie publica si agrement. Potrivit clasificarii C.A.E.N., activitatea principala a societatii este „Hoteluri” – cod C.A.E.N. 5510.

Produsele/ serviciile (sortimente, calitate, cantitate, evolutie in timp, etc)

Grupul de societati dispune de 6.102 locuri de cazare si 10.358 locuri de alimentatie publica,

localizate in mai multe statiuni, structurate pe unitati de 4, 3, 2 si 1 stea, 2 aqua park-uri , cu o

capacitate totala de 650 locuri si 3 baze de tratament, cu o capacitate totala de 4.500 proceduri pe zi.

4

Page 5: Studiu de Fezabilitate (1)

Oferta turistica a grupului este promovata si comercializata atat pe piata interna cat si pe

cea externa, ponderea principala fiind detinuta de turismul intern (96%).

Pachetul turistic include toata gama de servicii, respectiv cazare, masa, tratament,

agrement, prin aceasta urmarindu-se atragerea unor categorii variate de turisti. Se constata ca

motivatia turistilor romani difera fata de cea a turistilor straini, exigenta acestora din urma fiind mai

ridicata in ceea ce priveste gradul de confort asigurat. Datorita dezvoltarii continue a ofertei

turistice nationale si internationale, cerinta pentru servicii de calitate superioara este in continua

crestere, determinand astfel masuri de imbunatatire a ofertei de servicii si modernizare a bazei

materiale.

Obiectul de activitate al societăţii, în prezent:

Domeniul declarat: Hoteluri

Domeniul principal: 5510 Hoteluri

Activitate principală: 5510 Cazare hoteluri

Grupul de societati dispune de 6.102 locuri de cazare si 10.358 locuri de alimentatie publica,

localizate in mai multe statiuni, structurate pe unitati de 4, 3, 2 si 1 stea, 2 aqua park-uri , cu o

capacitate totala de 650 locuri si 3 baze de tratament, cu o capacitate totala de 4.500 proceduri pe zi.

Oferta turistica a grupului este promovata si comercializata atat pe piata interna cat si pe cea

externa, ponderea principala fiind detinuta de turismul intern (96%).

Pachetul turistic include toata gama de servicii, respectiv cazare, masa, tratament, agrement,

prin aceasta urmarindu-se atragerea unor categorii variate de turisti. Se constata ca motivatia

turistilor romani difera fata de cea a turistilor straini, exigenta acestora din urma fiind mai ridicata

in ceea ce priveste gradul de confort asigurat. Datorita dezvoltarii continue a ofertei turistice

nationale si internationale, cerinta pentru servicii de calitate superioara este in continua crestere,

determinand astfel masuri de imbunatatire a ofertei de servicii si modernizare a bazei materiale.

Comercializarea pachetelor turistice se realizeaza atat prin intermediul agentiei de turism

Transilvania Travel (46,26% din circulatia turistica), cat si prin contractele de prestari servicii

turistice incheiate cu Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, acestea

insemnand o cota de aproximativ 27,64 % din totalul circulatiei turistice inregistrate in sezonul

2011 pentru segmentul tratament.

a) Descrierea evolutiei vanzarilor secvential pe piata interna si externa si a perspectivelor

vanzarilor pe termen mediu si lung:

THR Marea Neagra a inregistrat in sezonul 2011 un numar de 290.739 zile turist,

reprezentand 9,92 % din totalul zilelor turist realizate in 2011 in structurile de primire turistica din

statiunile de pe litoralul Marii Negre si 1,83 % din totalul realizat de intreg sectorul turistic.

5

Page 6: Studiu de Fezabilitate (1)

Din totalul numarului de turisti inregistrati de societatea noastra in 2011, si anume 42.782

turisti, ponderea turistilor straini este foarte mica, doar 0.01%, echivalentul unui numar de 437

turisti. Gradul mediu de ocupare in sezonul 2011 inregistrat de THR Marea Neagra este de 50,48 %,

unitatile cele mai solicitate fiind cele situate in statiunea Eforie Nord, unde a fost atins un grad

mediu de 70,31% pe unitate, iar pe statiune, 61,99%.

b) Descrierea situatiei concurentiale, a ponderii pe piata a serviciilor si a principalilor

competitori

Grupul nostru de societati se afla in concurenta cu foarte multi prestatori de servicii turistice,

datorita dimensiunii activitatii si locatiilor variate, dar si datorita structurii locurilor de cazare,

distribuite pe categorii de clasificare de la una la trei stele. In aceasta situatie, prestatori din diferite

statiuni, Eforie Nord, Eforie Sud, Venus, Neptun, Saturn, care presteaza una, mai multe sau toate

componentele pachetului turistic, cazare, masa, tratament, agrement, business, se adreseaza

acelorasi categorii de turisti catre care grupul nostru de societati isi indreapta oferta. Numarul mare

de spatii de cazare si alimentatie publica pe care il detine grupul ii confera o mai mare putere de

atragere a fluxului turistic existent.

Fiind raspandita in mai multe statiuni, baza materiala proprie se confrunta cu situatii diferite

in ceea ce priveste concurenta directa. Astfel, in statiunea Saturn, concurenta este aproape

inexistenta, capacitatile de cazare apartinand in majoritate societatii noastre. Situatia se schimba

insa in celelalte statiuni, unde exista si alti prestatori, ceea ce determina o aliniere a calitatii

serviciilor si a tarifelor la concurenta tot mai acerba, cu efecte pozitive in final asupra satisfacerii

cerintelor turistilor.

c) Descrierea oricarei dependente semnificative a societatii fata de un singur client sau fata de

un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii

Datorita ponderii mari pe care o detin contractele incheiate cu Casa Nationala de Pensii si

Alte Drepturi de Asigurari Sociale in volumul de servicii turistice, se poate considera ca pierderea

acestui client poate avea impact negativ asupra activitatii desfasurate. Insa, avand in vedere sporirea

continua a cererii de servicii din partea agentiilor de turism pe plan intern, putem lua in considerare

substituirea treptata si in totalitate a furnizorului CNPAS de catre furnizorii agentii de turism, cu

toate ca gradul de valorificare inregistrat de CNPAS a fost intotdeauna superior celui realizat de

agentiile de turism.

6

Page 7: Studiu de Fezabilitate (1)

1.3. Capital social şi resurse umane

Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din trei membri numiti de

catre Adunarea Generala a Actionarilor. La finele exercitiului financiar 2011, componenta

Consilului de Administratie era urmatoarea:

Ionescu Lucian - Presedinte

Dan Viorel Paul - Membru

Prescure Titus - Membru

Toti membrii Consiliului au fost alesi la propunerea actionarului majoritar S.I.F.Transilvania.

Consiliul de Administratie s-a intrunit lunar in sedinte, potrivit prevederilor Legii 31/1990

republicata si in conformitate cu prevederile Actului constitutiv.

Conducerea executiva a societatii este asigurata de catre doamna Linica Stan in calitate de

Directorul General, Departamentul Economic fiind condus de catre domnul Mihai Pescu in calitate

de Contabil Sef.

Tabel nr. 1. Structura capitalului social şi evoluţia acestuia de la înfiinţare

Nr. crt.

Denumirea indicatorului Realizat la31.12.2010 (lei)

Realizat la31.12.2011 (lei)

Indice2011/2010

1 Cifra de afaceri 30.549.512 21.251.931 69,572 Variatia stocurilor de produse si productie în

curs de executie287.017 104.801 36,51

3 Productia efectuata în scopuri proprii si capitalizata

794.965 109.359 13,76

4 Alte venituri de exploatare 7.388.322 9.205.312 124,59Venituri din exploatare 39.019.816 30.671.403 78,60

5. a) Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile utilizate

4.701.090 2.583.678 54,96

b) Alte cheltuieli externe 6.676.179 5.509.500 82,52c) Cheltuieli privind marfurile 3.585.131 1.955.914 54,566 Cheltuieli cu personalul, din care: 10.822.352 6.591.309 60,90a) Salarii si indemnizatii 8.552.540 5.175.893 60,52Nr. crt. Denumirea indicatorului Realizat la

31.12.2009 Realizat la31.12.2010

Indice2010b) Cheltuieli cu asigurarile sociale ,cu indicarea

distincta referitoare la pensii2.269.812 1.415.416 62,36

7. a) Ajustãri de valoare pentru imobilizãrile corporale si imobilizãrile necorporale

5.740.078 6.562.603 114,33b) Ajustari de valoare pentru activele 0 1.659.577 -

7

Page 8: Studiu de Fezabilitate (1)

8 Alte cheltuieli de exploatare 3.076.954 2.970.363 96,549 Ajustari privind provizioanele -3.766 -140.538 -

Cheltuieli de exploatare 34.598.018 27.692.406 80,04Profitul sau pierderea din exploatare 4.421.798 2.978.997 67,37

10 Venituri din interese de participare 13.555 367.001 2.707,5011 Venituri din alte investitii si împrumuturi care

fac parte din activele imobilizate0 367.028 -

12 Alte dobânzi de încasat si venituri similare 2.011.892 975.043 48,46Venituri financiare 2.025.447 1.709.072 84,38

13 Ajustãri de valoare privind imobilizãrile financiare si investitiile detinute ca active

0 0 -14 Dobânzi de plãtit si alte cheltuieli similare 1.065.712 1.032.207 96,86

Cheltuieli financiare 1.065.712 1.032.207 96,86Profit sau pierdere financiar(a) 959.735 676.865 70,53

15 Profitul sau pierderea din activitatea curenta 5.381.533 3.655.862 67,9316 Venituri extraordinare 0 0 -17 Cheltuieli extraordinare 0 0 -18 Profitul sau pierderea din activitatea

extraordinara0 0 -

Venituri totale 41.045.263 32.380.475 78,89Cheltuieli totale 35.663.730 28.724.613 80,54Profitul sau pierderea bruta 5.381.533 3.655.862 67,93

19 Impozitul pe profit 1.085.095 830.088 76,5020 Alte impozite nereprezentate la elementele de

mai sus0 0 -

21 Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) entitatilor integrate

4.296.438 2.825.773 65,7722 Profitul sau pierderea exercitiului financiar

aferent(a) intreprinderilor asociate0 0 -

Sursa: documente interne ale S.C. THR MAREA NEAGRA S.A

Tabel nr.2. Date de identificare a acţionarilor

Asociati/actionariPersoane fizice Adresa completa, nr telefon Actiuni (%)1. Dan Viorel Paul 15%2.Linica stan 8%3.…..Persoane juridice Adresa complete, tel, nr

inregistrare, cod fiscalNr angajati

Actiuni (%)

1. SIF Transilvania SA BRASOV, jud. BRASOV, str. Nicolae Iorga nr.20268-473210Registru- Depozitarul Central 3047687

100 77%

…….

Total 100%

8

Page 9: Studiu de Fezabilitate (1)

Sursa: documente interne ale S.C. THR MAREA NEAGRA S.A

1.4. Analiza SWOT

Analiza SWOT este unul dintre cele mai utilizate instrumente manageriale pentru

determinarea “stării de sănătate” şi a poziţiei pe care o ocupă în mediul exterior o organizaţie. De

aceea, reprezintă o etapă importantă în cadrul procesului de fundamentare şi elaborare a strategiilor.

Avantajul acestei metode este dat de faptul că analizează atât mediul intern cât şi mediul

extern al organizaţiei sau domeniului investigat. Astfel, se creează o imagine clară a locului pe care

organizaţia îl ocupă în cadrul mediului şi a potenţialului pe care aceasta îl are. În cadrul analizei

SWOT se pune accent pe identificarea cât mai cuprinzătoare şi realistă a punctelor forte, punctelor

slabe, oportunităţilor şi ameninţărilor specifice organizaţiei sau domeniului investigat.

Prin intermediul punctelor forte sunt evidenţiate resursele şi capabilităţile care pot fi utilizate

pentru a crea şi susţine un avantaj competitiv. În cadrul aspectelor negative se evidenţiază lipsa unor

capabilităţi şi/sau resurse, aspectele care pot fi îmbunătăţite sau evitate, dezavantajele manifestate în

competiţia cu organizaţiile concurente, aspectele care îngreunează, sau nu îi permit organizaţiei să-

şi realizeze scopul propus. În procesul de identificare a punctelor tari şi a celor slabe, se face o

analiză a mediului intern al organizaţiei sau domeniului investigat. Pentru a putea fundamenta o

strategie pertinentă, trebuie însă să fie luate în considerare şi influenţele mediului ambiant asupra

organizaţiei. De aceea în cadrul analizei SWOT se identifică oportunităţile şi ameninţările generate

de factorii mediului asupra domeniului investigat. Identificarea oportunităţilor presupune

sublinierea situaţiilor favorabile care permit în viitor dezvoltarea domeniului investigat prin

eliminarea punctelor slabe şi potenţarea aspectelor pozitive. O importanţă deosebită în cadrul

analizei SWOT o are identificarea ameninţărilor pe care mediul ambiant le provoacă asupra

organizaţiei sau domeniului investigat. Acestea pot avea ca efect reducerea punctelor forte şi

dezvoltarea punctelor slabe ale organizaţiei. De aceea, se recomandă să se facă o analiză detaliată a

mediului ambiant pentru identificarea cât mai exactă a acestor ameninţări.

Puncte forte:

- teren de 1.300 mp situat în Prejmer ,respectiv între Brasov si intorsatura Buzaului, la 800

m de DN10.

- studii de specialitate în domeniul turismului şi agroturismului;

Puncte slabe:

- lipsa cunoasterii firmei pe zona montana

Oportunităţi:

9

Page 10: Studiu de Fezabilitate (1)

- dezvoltarea pieţei agroturismului, în special în judeţul Braşov;

- pensiunile din zonă sunt total insuficiente pentru a prelua fluxul de turişti;

- legislaţie favorabila pentru proprietarii de pensiuni.

Ameninţări:

- deschiderea unei alte pensiuni în apropierea terenului aflat în proprietatea firmei;

- concurenţa mare pe piaţa agroturismului în judeţul Braşov.

1.5. Concurenţa (agroturismul în judeţul Braşov)

Competitorii sunt organizaţii similare care încearcă să satisfacă aceleaşi nevoi ale clienţilor

şi care sunt percepute de consumatori ca alternative pentru satisfacerea cerinţelor lor. Concurenţii

unei firme se pot înscrie în una din următoarele categorii:

rivalitatea existentă pe piaţă între producătorii mai vechi;

apariţia de noi firme concurenţiale;

produse şi /sau servicii alternative.

Ţinând cont de toate aceste forţe ce influenţează gradul de competitivitate a unei

întreprinderi, putem identifica mai multe niveluri ale concurenţei, bazate pe gradul de substituire al

produsului:

concurenţa de soluţii – întreprinderea concurează cu toate întreprinderile care

solicită un cuantum aproximativ echivalent din veniturile cumpărătorilor;

concurenţa generică – întreprinderea concurează cu toate întreprinderile care

oferă produse şi /sau servicii destinate să satisfacă aceeaşi nevoie;

concurenţa de produs – întreprinderea le consideră concurente pe toate

întreprinderile care oferă acelaşi produs sau aceeaşi clasă de produse;

concurenţa de marcă – o întreprindere le consideră concurente pe celelalte

întreprinderi care oferă aceleiaşi categorii de consumatori produse şi /sau servicii

similare, la preţuri similare.

Poziţionarea geografică a judeţului Braşov în zona montană din centrul ţării favorizează

dezvoltarea turismului sub forme diverse. Accesul este facilitat de infrastructura rutieră şi feroviară

bună ce face legătura cu capitala ţării, dar şi cu Europa occidentală. Judeţul atrage anual mai mult

de 400.000 de vizitatori. Potenţialul turistic al judeţul Braşov îmbină elemente ale cadrului natural

cu valorile culturale şi istorice. Datorită unui important potenţial agroturistic, numeroase pensiuni

agroturistice sunt clasificate sau în curs de clasificare. Zona Bran-Moeciu-Fundata deţine ponderea

cea mai mare a pensiunilor, peste 150 de unităţi. În zona Săcele au fost omologate 20 de pensiuni

10

Page 11: Studiu de Fezabilitate (1)

iar în Ţara Făgăraşului 15. Proiecte de dezvoltare a acestei nişe turistice există şi în Vama Buzăului.

Turismul rural şi ecoturismul au început a fi practicate, însă cu o evoluţie mai lentă din cauza

promovării insuficiente şi a infrastructurii de acces deficitare, şi în alte localităţi precum Hărman,

Hoghiz, Jibert, Poiana Mărului, Prejmer, Purcăreni, Sânpetru, Teliu, Viscri, Zărneşti, Zizin. De

remarcat este şi complexul turistic de lângă Mănăstirea Sâmbăta de Sus.

În Culoarul Rucăr–Bran, unde se găsesc aşezările rurale Bran, Moeciu, Fundata,

Dâmbovicioara şi Rucăr, sate în general risipite, s-a dezvoltat, începând din 1990, turismul rural.

Zona Branului (satele Bran, Poarta, Predeluţ, Şimon, Sohodol, Cheia, Moeciu de Sus, Măgura,

Peştera, Şirnea, Fundata) are o reţea de peste 250 de pensiuni turistice şi agroturistice, cele mai

multe în reţeaua ANTREC (Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural)1.

Organizarea Filialei ANTREC în zona Bran explică existenţa în zonă a numărului mare de pensiuni

şi gospodării agroturistice. Un număr din ce în ce mai mare de gospodării au ca activitate principală

turismul. Circa 654 de persoane sunt angrenate în această activitate.

Tabel nr. 4. Pensiuni ANTREC în judeţul Braşov

Localitate Număr pensiuni

agroturistice

Număr locuri de

cazare

Beclean 1 20

Bran 16 217

Bran Şimon 8 83

Bran Poarta 6 60

Fundata 5 48

Moeciu de Jos Cheia 3 80

Moeciu de Sus 11 332

Moeciu de Jos 35 461

Poiana Braşov 1 8

Moeciu de Jos Peştera 1 6

Poiana Mărului 9 54

Bran Predeluţ 6 58

Prejmer 3 8

Râşnov 2 14

Săcele Babarunca 7 2

Săcele Bunloc 1 18

1 www.antrec.ro.

11

Page 12: Studiu de Fezabilitate (1)

Sânpetru 1 12

Şirnea 2 26

Vulcan 1 10

Zărneşti 3 64

TOTAL 122 1581

Sursa: www.antrec.ro

12

Page 13: Studiu de Fezabilitate (1)

CAPITOLUL 2

STUDIU DE CAZ. SINTEZA STUDIULUI DE

FEZABILITATE

2.1. Descrierea generală a proiectului

Denumirea investiţiei

Construire pensiune în zona Prejmer, judeţul Braşov.

Autoritatea contractantă

S.C. THR MAREA NEAGRA S.A

Amplasamentul

Judeţul Braşov, localitatea Prejmer, strada Mare nr.852

Descriere

. Proiectul se înscrie pentru finanțare în Programul Operațional regional- Planul Național de

Dezvoltare regional, Axa 3- Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei

rurale- Măsura 313 Încurajarea Activităților Turistice. Perioada de acordare a fondurilor pe această

axa se înscrie pe perioada 2007-2013.

Masura 313 „Încurajarea activitatilor turistice” se încadreaza în Axa III –„Îmbunatatirea calitatii

vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale” si are ca obiectiv general dezvoltarea

activitatilor turistice în zonele rurale care sa contribuie la cresterea numărului de locuri de munca si

a veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivitatii spatiului rural.

2.2. Studiul de fezabilitate privind oportunitatea construirii unei

pensiuni

2.2.1. Obiective propuse

13

Page 14: Studiu de Fezabilitate (1)

Obiectivul acestui proiect este construirea unei pensiuni la Prejmer, în judeţul Braşov.

Pensiunea va avea 4 niveluri (demisol, parter, etaj, mansardă) şi va fi de 3 margarete.

Pensiunea va avea 4 nivele: demisol, parter, etaj, mansardă. Intrarea în imobil este amplasată

pe faţada sudică, fiind protejată de un atic. Orientarea încăperilor a fost făcută în aşa fel încât să

asigure o bună însorire a spaţiilor de cazare, iar deschiderile sunt prevăzute să primească o

perspectivă favorabilă asupra peisajului înconjurător.

Funcţiunea principală va fi de cazare, prin cele 6 camere cu câte două paturi fiecare, iar ca

funcţiune de servicii, aceasta este concepută cu o zonă de recreare şi de servire a mesei. Pensiunea

va dispune, de asemenea, de o parcare acoperită şi de un loc de joacă pentru copii.

Funcţiunile la demisol sunt:

- centrală termică 10,06 mp

- pivniţă 8,46 mp

- garaj 2 locuri 22,28 mp

- anexă 8,46 mp

- grup sanitar 2,78 mp

- coridor 5,89 mp

Funcţiunile la parter sunt:

- hol-recepţie 22,89 mp

- living 23,20 mp

- bucătărie 10,10 mp

- sufragerie 16,50 mp

- grup sanitar 1,74 mp

- cameră 2 locuri 16,40 mp

(plus: baie – 3,01 mp, sas – 2,4 mp şi terasă 8 mp)

- alte 2 terase comune

Funcţiunile la etaj sunt:

- hol 16,40 mp

- cameră 2 locuri 16,40 mp

(plus: baie – 3,01 mp, sas – 2,4 mp şi terasă 8 mp)

- cameră 2 locuri 16,30 mp

(plus: baie – 3,01 mp, sas – 2,4 mp şi terasă 8 mp)

- cameră 2 locuri 16,09 mp

(plus: baie – 3,01 mp, sas – 2,4 mp şi terasă 8 mp)

14

Page 15: Studiu de Fezabilitate (1)

- cameră 2 locuri 16,61 mp

(plus: baie – 3,01 mp, sas – 2,4 mp şi terasă 8 mp)

- bucătărie 10,10 mp

Funcţiunile la mansardă sunt:

- hol 7,40 mp

- camera 2 locuri 16,09 mp

(plus: baie – 3,01 mp, sas – 2,4 mp şi terasă 8 mp)

- anexă (uscătorie) 5,61 mp

- anexă 5,61 mp

Bucătăria de la parter a fost trecută pe cheltuieli neeligibile.

2.2.2. Condiţii generale de implementare

Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului care urmează sa fie ocupat de lucrare

Terenul pe care se va construi pensiunea are suprafaţa de 1.300 mp şi este în proprietatea

societăţii, prin aportul asociatului unic la capitalul social.

Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament

Fundamentul geologic este constituit din calcare de vârsta cretacic superior şi post

cuaternare, plastic consistente. Cercetările geologice şi geotehnice au stabilit cu certitudine maximă

faptul că în zonă nu se găsesc goluri subterane, zăcăminte de săruri solubile, cărbuni şi formaţiuni

litologice. Terenul se prezintă în pantă uşoară, de la nord-est către sud-est. Concluzia studiului

geologic este că acest teren prezintă un perfect echilibru litostatic, ce conferă garanţia stabilităţii în

timp a construcţiei. Perimetrul nu este afectat de artere hidrografice sau torenţi. Pânza freatică se

găseşte la mare adâncime.

Analizele de laborator au stabilit următorii parametrii :

greutate volumetrică = 1,8 KN/m3

indicele de plasticitate = 18,2%

Perimetrul pensiunii se încadrează în macrozona având intensitatea seismică I=7,

coeficientul Ks=0,16 şi perioada de colţ Tc= 1,00 cm/sec.

Presiunea convenţională = 300 Kpa pentru sarcini de calcul centrice

Caracteristicile principale ale construcţiei

Pensiunea va avea 4 niveluri (demisol, parter, etaj, mansarda) si va fi de 3 margarete.

Construcţia se încadrează în categoria “C” de importanţă. Suprafaţa construită la sol va fi de

141 mp, iar suprafaţa desfăşurată va fi de 441 mp.

15

Page 16: Studiu de Fezabilitate (1)

Construcţia va fi făcută din cărămidă, va fi tencuită şi va fi vopsită cu vopsea lavabilă. În

partea de jos, respectiv demisolul va fi placat, în exterior, cu piatră de râu. Aceeaşi piatră de râu va

fi folosită şi pentru confecţionarea părţii de jos a gardului. Pereţii exteriori ai mansardei, după ce

vor fi tencuiţi, vor fi placaţi cu lambriuri din lemn, în aceeaşi culoare cu lemnul teraselor.

Fiecare camera va avea o terasă proprie, construită din lemn.

Înălţimea construcţiei la coamă va fi de 10,08 m.

Reţele

În perimetrul unde se va construi această pensiune nu există reţele subterane (electrice, gaze,

apa, canalizare). Accesul la reţelele existente se va face prin prelungirea acestora. În faza de proiect

acestea se găsesc la următoarele distanţe:

gazul metan, la o distanţă de 200 metri (pensiunea Mara);

curent electric, la DN1, respectiv la 800 metri;

apa rece, peste drum, la o distanţă de 500 metri.

Întrucât în zonă nu există canalizare, se va construi o fosă septică, cu multiple filtre.

La stabilirea costurilor cu utilităţile s-a luat în calcul numai a şasea parte a acestora, fiindcă

ele vor fi suportate de către toţi cei 6 vecini. În construirea bugetului s-a estimat că sumele înscrise

reprezintă numai partea din interiorul terenului.

Structura constructiva

Sistemul constructiv este:

- fundaţie din beton continuă sub ziduri;

- structura de rezistenţă este din sâmburi şi centuri de beton armat;

- planşee de beton armat;

- grinzi de lemn peste mansardă;

- zidărie din cărămidă eficientă de 37,5 cm pentru exterior şi 15 si 2 cm la interior;

- şarpantă din lemn cu învelitoare din ţiglă din tablă ondulată;

- elementele din beton se vor termoizola;

- zidăria din cărămidă se va termoizola la exterior cu polistiren extrudat de minim 3 cm.

Construcţia se desfăşoară pe 3 travee de 4,30 m, 5,8 m şi 5,9 m, cu deschideri de 4,4 m şi

2,0 m.

Principalele utilaje de dotare a construcţiilor

Principalele utilaje vor fi centrala termică şi cazanul.

Instalaţii aferente construcţiei

Societatea deţine avizele de principiu de la toţi furnizorii de utilităţi: apă, electricitate, gaze,

Ministerul Sănătăţii, Ministerul Mediului, telefon.

16

Page 17: Studiu de Fezabilitate (1)

Conductele de apă rece şi caldă se vor executa cu ţevi din polipropilenă, montate îngropat,

în nişe tehnice şi vor fi izolate pentru prevenirea condensului şi a îngheţului.

Scurgerea apelor uzate se va face prin conducte de polipropilenă PP pentru canalizare, într-

o fosă ecologică, cu filtre de separare.

Instalaţia de gaze se va realiza din ţevi de cupru.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordarea firidei de branşament

proiectată la reţeaua de joasă tensiune a furnizorului, existentă în zonă, prin LES 0,4 kV.

Utilităţi

Alimentarea cu apă rece şi calda a bucătăriei şi grupurilor sanitare se va face de la reţeaua

de distribuţie a apei reci existentă în zonă, prin intermediul căminului de apometru proiectat şi de la

boilerul pentru apă caldă montat în centrala termică.

Încălzirea se va realiza de către o centrală termică care va funcţiona pe bază de gaz metan.

Pentru aceasta este necesară extinderea reţelei existente.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racordarea firidei de branşament

proiectată la reţeaua de joasă tensiune a furnizorului, existentă în zonă, prin LES 0,4 kV.

Avize şi acorduri

Avizele şi acordurile emise de organele în drept, potrivit legislaţiei în vigoare, privind:

- avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea şi oportunitatea

realizării investiţiei;

- fişa tehnică emisă de agenţia de protecţia mediului, nr. 8348/16.12.2007, anexă la

certificatul de urbanism;

- avizul nr. 840/10.12.2012 eliberat de S.C. APEVITA Predeal, pentru

alimentarea cu apă;

- avizul nr. 1569/07.12.2012 eliberat de COMPANIA APA Braşov;

- avizul nr. 2120/08.12.2012 eliberat de S.C. DISTRIGAZ Braşov;

- avizul sanitar nr. 643/01.03.2012;

- avizul nr. 2384/21.12.2012 eliberat de S.C. Electrica Transilvania;

- avizul nr. 8329/16.12.2012 eliberat de Inspectoratul de protecţie civilă;

- avizul nr. 1374/26.11.2012 eliberat de S.C. ROMTELECOM.

17

Page 18: Studiu de Fezabilitate (1)

2.2.3. Devizul general estimativ al afacerii

Tabel nr. 5. DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare construirii unei pensiuni la Prejmer

în lei/EURO la cursul 4.3771 lei/EURO din data de 01.02.2013

Nr

.

crt.

Denumirea capitolelor şi

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA)

Total

Din care supusă

procedurii de achiziţie

publică

Lei Euro Lei Euro

1. 2. 3. 4. 5. 6.

PARTEA I

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.1. Obţinerea terenului

1.2. Amenajarea terenului

1.3. Amenajări pentru protecţia mediului

CAPITOLUL 2

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor

necesare obiectivului98.922 22.600 98.922 22.600

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1. Studii de teren

3.2. Obţinerea de avize, acorduri şi

autorizaţii13.131 3.000

3.3. Proiecte şi engineering

3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie

publică

3.5. Consultanţă

3.6. Asistenţă tehnică

CAPITOLUL 4

18

Page 19: Studiu de Fezabilitate (1)

Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1. Construcţii şi instalaţii668.138 152.644 668.138 152.644

4.2. Montaj utilaj tehnologic

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi

funcţionale cu montaj8.754 2.000

4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de

transport

4.5. Dotări 86.474 19.756

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1. Organizare de şantier:

5.1.1. lucrări de construcţii

5.1.2. cheltuieli conexe organizării

şantierului

5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri

de finanţare:

5.2.1. Comisioane, taxe şi cote legale

5.2.2. Costul creditului

27.309 6.239

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea în exploatare

6.1. Pregătirea personalului de exploatare

6.2. Probe tehnologice

TOTAL

Din care C + M

PARTEA a II-a

Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor

fixe existente incluse în cadrul obiectivului

de investiţie

PARTEA a III-a

19

Page 20: Studiu de Fezabilitate (1)

Fondul de rulment necesar pentru primul

ciclu de producţie

TOTAL GENERAL 902.728 206.239

Din care C + M 775.804 177.244

Sursa: documente interne ale S.C. THR MAREA NEAGRA S.A

Valoarea totală a investiţiei, cu detalierea pe structura devizului general este de 206.239

EUR, din care:

- proiect de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, studiu geo, avize, 3.000 EUR;

- organizarea de şantier, 3.208 EUR

- terasarea terenului, 4.909 EUR (terenul este în pantă şi este obligatorie terasarea),

- construcţia, 97.832 EUR

- izolaţiile construcţiei, 25.571 EUR

- instalaţii electrice (în interiorul proprietăţii), 6.769 EUR

- instalaţii sanitare, 2.955 EUR

- instalaţii de încălzire, ventilaţie, PSI, 4.900 EUR

- instalaţii de gaze, 6.500 EUR

- racordare la reţeaua de apa, 5.600 EUR

- racordare la reţeaua de gaze, 7.000 EUR

- racordare la reţeaua de electricitate, 3.500 EUR

- construire fosă septică şi dotarea cu filtre, 6.500 EUR

- boiler şi centrală termică, 2000 EUR

- dotare cu mobilier, electrocasnice, lenjerie, veselă, 19.256 EUR

- echipament IT, 500 EUR

- costul creditului, 6.239 EUR

2.2.4. Rezultatele aşteptate

Fiind situat într-o zonă mirifică ce oferă o serie de atracţii natural deosebite, una dintre

principalele activităţieconomice din această zonă este agroturismul.

Lipsa marketingului adecvat pentru promovarea serviciilor turistice şi practicarea unor

preţuri mari comparativ, cu calitatea serviciilor a determinat îndreptarea turiştilor români spre zone

adiacente ca Ungaria, Bulgaria, Turcia, Grecia şi diminuarea numărului de turişti străini care preferă

alte zone de atracţie turistică.

20

Page 21: Studiu de Fezabilitate (1)

Prin implementarea proiectului se vor lua măsuri în acest sens, în vederea atragerii unui

număr cât mai mare de turişti români, cât şi străini, spre turismul românesc, îmbunătăţind serviciile

oferite în zonă prin investiţii în tehnologii noi, moderne.

Proiectul intenționează a oferi o alternativă turiștilor romăni și străini ce vin să viziteze

această parte a țării în ceea ce privește cazarea dar și petrecerea timpului liber.

Prin construirea unei noi pensiuni se dorește a oferi pieței o ofertă de cazare caracterizată

prin următoarele elemente:

-prețuri scăzute;

-calitate ridicată;

-cazarea într-o zonă liniștită, departe de zgomotul orașelor;

-facilități de petrecere a timpului liber: ATV-uri......

-posibilitatea de cunoaștere a tradițiilor românești din zona;

-acces imediat la o serie de puncte turistice;

- petrecerea vacanței într-o zonă rurală, beneficiind de toate facilitățile oferite de tehnologia

modernă.

Tabel nr. 6. Principalii clienţi ai societăţii

Nr. crt.

Client

(Nume şi

adresă)

Valoare

(lei)Pondere %

1. Tineri în grupuri 863.108.784 45

2. Tineri singuri 383.603.904 20

3. Adulţi şi copii 671.306.832 35

4. TOTAL 1.918.019.520 100%

Sursa: documente interne ale S.C. THR MAREA NEAGRA S.A

Tabel nr. 7. Canale de distribuţie

Nr. crt. Canalul Pondere (%)

1. Societăţi de turism 20

2. A.N.A.T. 25

3.Alte forme de publicitate, inclusiv

internet, relaţii personale55

21

Page 22: Studiu de Fezabilitate (1)

Sursa: documente interne ale S.C. THR MAREA NEAGRA S.A

Pentru turiştii sosiţi prin intermediul agenţiilor de turism şi A.N.A.T. s-a luat în calcul un

comision pentru aceşti intermediari, de 5%. Ţinând însă cont de faptul că aceasta pensiune se află

exact pe drumul dintre 2 cabane, s-a apreciat că un număr important de turişti vor ajunge aici fără

niciun intermediar.

Plata serviciilor se va putea realiza de către turişti atât în numerar, cât şi prin card. Agenţiile

şi A.N.A.T. vor achita numai cu ordin de plată. Pentru agenţii şi A.N.A.T. termenul de plată va fi

de regulă în avans sau în cel mult 3 zile de la sosirea turiştilor. Pentru turiştii care au ajuns singuri,

plata se va face fie la sosirea, fie la plecarea acestora.

Date privind forţa de muncă ocupată după realizarea investiţiei:

- total personal, 3 din care personal de execuţie 2;

- locuri de muncă nou create 2.

Locurile de muncă nou create, un post de recepţioneră şi unul de îngrijitoare, vor fi ocupate

de femei în vârstă de până la 35 de ani.

2.3. Prezentarea investiţiei

3.3.1. Mărimea şi originea investiţiei (% din fonduri europene)

Investiţia necesară pentru realizarea proiectului va fi asigurată prin contribuţii proprii, prin

credite bancare şi prin sprijin financiar nerambursabil din fonduri publice, respectiv fonduri

europene.

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil

din fonduri publice, respectiv fonduri europene 97.919 euro

Valoarea financiară a contribuţiei din surse proprii 91.679 euro

Valoarea financiară a contribuţiei din credite bancare 6.239 euro

Valoarea totală eligibilă a proiectului de investiţii 195.837 euro

22

Page 23: Studiu de Fezabilitate (1)

Tabel nr. 8. Mărimea şi originea investiţiei

Nr.

crt.Originea contribuţiei

Mărimea

contribuţiei (euro)

Aportul

contribuţiei (%)

1.

Sprijin financiar

nerambursabil din

fonduri europene

97.919 50

2.Contribuţie din surse

proprii91.679 46,81

3.Contribuţie din credite

bancare6.239 3,19

4. TOTAL 195.837 100

Sursa: documente interne ale S.C. THR MAREA NEAGRA S.A

2.3.2. Graficul de realizare a proiectului de investiţie propus

Programul, detaliat pe faze de implementare a proiectului şi pe activităţi, se prezintă în felul

următor:

Data estimată de început: 01.02.2013;

Data estimată de terminare a activităţilor: 01.08.2014;

Data estimată de începere a desfăşurării activităţii de cazare în pensiune: 1.09.2014.

Tabel nr. 9. Etapele de implementare ale proiectului de investiţie

Nr.

crt.

Activitatea

prevăzutăDurata Luna în care se va realiza activitatea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Turnare

fundaţie

2 luniX x

2. Construcţie

demisol

1,5 lunix x

3. Construcţie

parter

1,5 lunix X

4. Construcţie 1.5 luni X X

23

Page 24: Studiu de Fezabilitate (1)

etaj

5. Construcţie

mansardă

1,5 luniX x

6. Rigidizare

structură şi

acoperiş

1 lună

X

7. Montare

tâmplărie

0,5 lunix

8. Montare

termosistem

exterior

1 lună

x X

9. Montare

instalaţie

electrică

0,5 luni

X

10. Montare rigips

şi vată

minerală

0,5 luni

x

11. Finisaj exterior 1 lună x x

12. Recepţia

construcţiei

0,5 lunix

13. Montare

instalaţii

sanitare,

încălzire,

ventilaţie, gaze

1 lună

X

14. Racordare la

reţelele de apă,

gaze şi

electricitate

2,5 luni

x x x

15. Construire fosă

septică

0,5 lunix

16. Dotare cu

boiler şi

centrală

termică

1 lună

x

17. Dotare cu

mobilier,

electrocasnice,

lenjerie, veselă,

echipament IT

1 lună

x

24

Page 25: Studiu de Fezabilitate (1)

Sursa: documente interne ale S.C THR MAREA NEAGRA.SA

2.3.3. Structura de management în implementarea proiectului

Pentru implementarea proiectului există o echipă, formată din două persoane: un responsabil

legal şi un responsabil tehnic.

Responsabil legal

Nume: Dan

Prenume: Viorel Paul

Funcţia: Asociat

Responsabil tehnic

Nume: Stan

Prenume: Linica

Funcţia: Administrator

2.3.4. Costurile şi planul de finanţare

Valoarea totală a proiectului este de 206.239 euro din care, valoarea eligibilă reprezintă

195.837 euro, în preţurile februarie 2013, din care construcţii-montaj 177.244 euro (valoarea

construcţiei şi a branşamentelor la utilităţi)

Eşalonarea (INV/C + M)

ANUL I respectiv 66.883 EURO

ANUL II respectiv 110.361 EURO

Capacităţi (în unităţi fizice): 4.380 locuri de cazare/an.

Condiţiile financiare de realizare a obiectului

1. Valoarea investiţiei (Vi) = 206.239 EUR, iar valoarea eligibilă a proiectului este de

195.837 euro.

25

Page 26: Studiu de Fezabilitate (1)

2. Veniturile din exploatare (Ve)

anul 2014 57.760 EUR

anul 2015 57.760 EUR

anul 2016 57.760 EUR

anul 2017 57.760 EUR

anul 2018 57.760 EUR

3. Cheltuieli de exploatare (Ce) = 22.849 EUR

anul 2014 26.906 EUR

anul 2015 26.906 EUR

anul 2016 26.906 EUR

anul 2017 26.906 EUR

anul 2018 26.906 EUR

4. Rezultatul din exploatare (Re) = 29.711 EUR

anul 2014 30.854 EUR

anul 2015 30.854 EUR

anul 2016 30.854 EUR

anul 2017 30.854 EUR

anul 2018 30.854 EUR

5. Profitul net (Pn)

anul 2014 29.387 EUR

anul 2015 29.943 EUR

anul 2016 29.943 EUR

anul 2017 29.943 EUR

anul 2018 29.943 EUR

6. Durata de recuperare a investiţiei (Dr) = 6 ani 10 luni şi 26 zile

7. Rentabilitatea capitalului investit (Rc)

anul 2014 14%

26

Page 27: Studiu de Fezabilitate (1)

anul 2015 15%

anul 2016 15%

anul 2017 15%

anul 2018 15%

8. Cheltuieli financiare (Cf)

- anul 2014 = 951 EUR

9. Gradul de acoperire a cheltuielilor financiare (Ga) =Re/Cf

anul 2014 = 32

perioada 2014-2018, nu este cazul

10. Rata îndatorării (RI) = 11%

anul 2014 = 15,2%

perioada 2014-2018, nu este cazul

11. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) = Total intrări numerar/(dobânzi+plăţi

leasing + rambursarea datoriilor)

anul 2014 = 140%

anul 2015 = 140%

anul 2016 = 374%

perioada 2017-2018, nu este cazul

12. Valoarea netă actualizată (VNA)= 159,233

27

Page 28: Studiu de Fezabilitate (1)

CONCLUZII

Noţiune de investiţie, într-o accepţiune largă, este sinonimă cu: alocare, plasare, dotare, iar

într-un sens mai restrâns (financiar-contabil) reprezintă o cheltuială făcută pentru obţinerea de

bunuri materiale cu valoare mare şi durată de folosinţă îndelungată.

În condiţiile conducerii economiei prin plan centralizat, pe principii administrative,

investiţia reprezenta numai ceea ce se aloca pentru crearea şi dezvoltarea bazei materiale de

producţie şi a celei pentru sectorul social-cultural. Potrivit unei definiţii, cu largă circulaţie în ţara

noastră, investiţia reprezintă “totalitatea cheltuielilor prin care se creează, se achiziţionează noi

fonduri fixe productive şi neproductive, se perfecţionează sau se reconstruiesc fondurile fixe

existente”.

Trecerea la economia de piaţă implică o schimbare a opticii privind noţiunea de investiţie,

determinată de circulaţia capitalului pe piaţă, de lupta de concurenţă, de câştigul (profitul) aşteptat

etc. În aceste condiţii, problematica investiţiilor este abordată de la sursa ce acoperă

cheltuielile respective. Astfel, investiţiile sunt înţelese ca prezentând partea de venit destinată pentru

formarea capitalului. Utilizarea venitului pentru creşterea capitalului şi a stocurilor reprezintă

investiţiile nete; dacă alături de veniturile destinate ar fi investite se utilizează şi amortizările,

obţinem investiţia brută. A investi înseamnă a aloca resurse pentru sporirea capitalului real existent

la un moment dat.

În urma întocmirii studiului de fezabilitate al investiţiei propusă de S.C. THR MAREA

NEAGRA S.A a rezultat că investiţia este justificată. Obiectivul principal al prezentului proiect îl

reprezintă construirea unei pensiuni în judeţul Brasov, la Prejmer. Atingerea acestui obiectiv

justifică investiţia propusă prin efectele pe care le generează:

- dezvoltarea agroturismului în zonă;

- dezvoltarea firmei S.C. THR MAREA NEAGRA S.A care va avea ca principal obiect de

activitate cazarea în această pensiune;

- crearea a două noi locuri de muncă în zonă.

28

Page 29: Studiu de Fezabilitate (1)

În ceea ce priveşte mărimea şi originea investiţiei, valoarea financiară a contribuţiei proprii

este de 47.918 euro, iar valoarea sprijinului financiar nerambursabil din fonduri publice este de

97.919 euro, reprezentând 50% din valoarea totală a proiectului de investiţii.

Indicatorii de eficienţă rezultaţi din analiza financiară sunt următorii:

Rentabilitatea capitalului investit (Rc) = 14-15%;

Durata de recuperare a investiţiei (Dr) = 6 ani 10 luni şi 26 zile;

Rezultatul din exploatare (Re) = 29.711 EUR;

Valoarea netă actualizată (VNA)= 159,233.

Aceste valori rezultate din calculul indicatorilor de eficienţă arată că investiţia analizată este

rentabilă.

29

Page 30: Studiu de Fezabilitate (1)

BIBLIOGRAFIE:

1) Bran P., Finanţele întreprinderii, Ed. Economică, Bucureşti, 1997;

2) Dima C., Nedelcu M., Management industrial, Ed. Naţional, Bucureşti, 2000;

3) Işfănescu A. (coord., Analiza economico-financiară, Ed. Economică, Bucureşti, 1999;

4) Românu I., Vasilescu I., Investiţii, Ed. Economică, Bucureşti, 2000;

5) Românu I., Vasilescu I., Managementul investiţiilor, Ed. Mărgăritar, Bucureşti, 1997;

6) Stoian M., Gestiunea investiţiilor, Ed. A.S.E., Bucureşti, 2004;

7) Teodor H., Finanţele agenţilor economici din România, Ed. Intelcredo, Deva, 1999;

8) Toma M., Finanţe şi gestiune financiară de întreprindere, Ed. Economică, Bucureşti,

1998;

9) Vasilescu I. (coord.), Investiţii. Studii de caz şi teste grilă, Ed. Economică, Bucureşti,

1999;

10)Vasilescu I. (coord.), Investiţii şi relansarea economică, Ed. Tribuna Economică,

Bucureşti, 1999;

11)West A., Planul de afaceri, Ed. Teora, Bucureşti, 2000;

12)*** www.apdrp.ro (pagina web oficială a Programului FEADR, gestionat în România

la nivelul Ministerului Agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale Agentia de plati pentru

dezvoltarea rurala si pescuit);

13)*** www.antrec.ro (pagina web oficială a Asociaţiei Naţionale de Turism Rural,

Ecologic şi Cultural);

14)*** documente interne ale S.C. THR MAREA NEAGRA S.A.

30