Studiu de Fezabilitate Magura

30
REABILITAREA SI REAMENAJAREA INTERIOARA CAMIN CULTURAL CAPITOLUL A PIESE SCRISE BAZA LEGALĂ : HOTĂRÂRE NR. 28 DIN 9 IANUARIE 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii ; INSTRUCTIUNI DIN 2 IULIE 2008 de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. I. Date generale: I.1. Denumirea obiectivului de investitii: Reabilitare si reamenajare interioara Camin Cultural I.2. Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul): COMUNA MĂGURA, STR. MIHAI VITEAZUL, NR. 201, JUD. BUZĂU I.3. Titularul investiţiei: Comuna Magura I.4. Beneficiarul investiţiei: Comuna Magura in calitate de Autoritate Publica Locala S.C. Iceberg Consulting S.R.L.| Adresa: Str. Lunga nr. 100 Brasov, RO500035 Tel: +40 722 52 66 97 | Fax: +40 372 87 36 90 | E-mail: [email protected] | Web: www.iceberg.ro

Transcript of Studiu de Fezabilitate Magura

Page 1: Studiu de Fezabilitate Magura

REABILITAREA SI REAMENAJAREA INTERIOARA CAMIN CULTURAL

CAPITOLUL APIESE SCRISE

BAZA LEGALĂ :HOTĂRÂRE NR. 28 DIN 9 IANUARIE 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii ; INSTRUCTIUNI DIN 2 IULIE 2008 de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

I. Date generale:

I.1. Denumirea obiectivului de investitii:

Reabilitare si reamenajare interioara Camin Cultural

I.2. Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul):

COMUNA MĂGURA, STR. MIHAI VITEAZUL, NR. 201, JUD. BUZĂU

I.3. Titularul investiţiei:

Comuna Magura

I.4. Beneficiarul investiţiei:

Comuna Magura in calitate de Autoritate Publica Locala

I.5. Elaboratorul studiului:

SC Iceberg Consulting SRL

II. Descrierea investiţiei:

S.C. Iceberg Consulting S.R.L.| Adresa: Str. Lunga nr. 100 Brasov, RO500035Tel: +40 722 52 66 97 | Fax: +40 372 87 36 90 | E-mail: [email protected] | Web: www.iceberg.ro

Page 2: Studiu de Fezabilitate Magura

REABILITAREA SI REAMENAJAREA INTERIOARA CAMIN CULTURAL

II.1. Situaţia existentă a obiectivului de investiţii:

II.1.1. Starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii,

potrivit legii:

Cladirea ce urmeaza a fi reabilitata si reamenajata este amplasata în comuna Măgura, pe strada

Mihai Viteazu la numarul 201, în județul Buzău. Strada este într-o zonă de construcții cu un regim de

înalțime scăzut. Construcția este amplasată pe centrul parcelei.

Cladirea Caminului Cultural a fost proiectata si executata in jurul anului 1992 si are un regim de

inaltime tip parter + etaj.

Sistemul structural pe direcția longitudinală este alcătuit din zidărie portantă din cărămizi

ceramice confinate cu stâlpi și grinzi de beton armat.

Sistemul structural pe direcția transversală este de asemenea, alcătuit tot din zidărie portanta

confinată cu stâlpi și grinzi de beton armat. Pereții de pe direcție transversală sunt alcătuiți din cărămidă

cu grosimea de 30 cm.

Pereţii sunt din zidărie cu goluri verticale, tencuieli clasice, gleturi vopsitorie cu var la interior,

pardoseală din parchet, mozaic şi gresie ceramică.

Planșeul de peste parter este de tip placă de beton de 10 cm și grinzi de beton armat. Planșeul

din zona sălii de spectacole este realizat din elemente prefabricate de beton armat.

Infrastructura este de tip fundație continuă, de adâncime medie (cca 1.10 cm), din beton simplu și din

beton armat, conform datelor preluate de la șeful de proiect. De la această fundație se dezvoltă pereții

de zidărie ai clădirii.

Acoperișul este realizat în soluție de pod cu structura de rezistență din lemn de rașinoase de tip

șarpantă pe scaune cu descarcare pe zidurile portante.

Descrierea funcţională:

Parter

P01. Spaţiu tampon..................................................................... 5.40 mp

P02. Hol vestibul.......................................................................... 51.20 mp

P03. Sală spectacole................................................................... 250.00 mp

P04. Scenă.................................................................................. 135.00 mp

P05. Hol....................................................................................... 25.60 mp

P06. Cabinet medical................................................................... 40.80 mp

P07. Spaţiu tampon..................................................................... 3.40 mp

S.C. Iceberg Consulting S.R.L.| Adresa: Str. Lunga nr. 100 Brasov, RO500035Tel: +40 722 52 66 97 | Fax: +40 372 87 36 90 | E-mail: [email protected] | Web: www.iceberg.ro

Page 3: Studiu de Fezabilitate Magura

REABILITAREA SI REAMENAJAREA INTERIOARA CAMIN CULTURAL

P08. Cameră tablou electric......................................................... 1.80 mp

P09. Coridor................................................................................. 18.40 mp

P10. Cabină actori........................................................................ 15.50 mp

P11. Cabină actori........................................................................ 20.30 mp

P12. Depozit decoruri................................................................... 26.50 mp

P13. Farmacie.............................................................................. 20.00 mp

Total suprafaţă utilă parter........................................................... 614.60 mp

Total suprafaţă construită parter................................................. 678.00 mp

Etaj

E01. Gol sală de spectacole

E02. Cameră................................................................................ 25.00 mp

E03. Cameră................................................................................ 13.00 mp

E04. Gol scenă

E05. Holul scării............................................................................ 34.60 mp

E06. Bibliotecă.............................................................................. 26.40 mp

E07. Cameră derulare.................................................................. 4.00 mp

E08. Bibliotecă.............................................................................. 19.40 mp

E09. Cameră electrice.................................................................. 6.70 mp

E10. Sală de lectură..................................................................... 38.20 mp

E11. Depozit cărţi......................................................................... 17.30 mp

E12. Cameră................................................................................ 26.50 mp

E13. Coridor................................................................................. 14.00 mp

E14. Hol........................................................................................ 5.90 mp

Total suprafaţă utilă etaj................................................................ 231.00 mp

Total suprafaţă construită etaj..................................................... 264.00 mp

Suprafaţă construită la sol........................................................... 678.00 mp

S.C. Iceberg Consulting S.R.L.| Adresa: Str. Lunga nr. 100 Brasov, RO500035Tel: +40 722 52 66 97 | Fax: +40 372 87 36 90 | E-mail: [email protected] | Web: www.iceberg.ro

Page 4: Studiu de Fezabilitate Magura

REABILITAREA SI REAMENAJAREA INTERIOARA CAMIN CULTURAL

Indici privind utilizarea terenului

Procent de ocupare al terenului (P.O.T.)......................................... 28.01 %

Coeficient de utilizare al terenului (C.U.T.)...................................... 0.39

Cladirea se incadreaza in clasa de importanță III, constructii de importanta normala.

Functiunea actuala a cladirii este de Camin Cultural si se pastreaza si dupa interventiile ce vor fi

executata ca urmare a implementarii prezentului proiect.

Având în vedere rezultatele expertizei tehnice și considerațiile cu privire la structură, se

consideră ca nu sunt necesare masuri speciale de intervenții-consolidare pentru a avea asigurate

nivelurile de protecție (rezistență și stabilitate) bune și admisibile din punct de vedere al riscurilor

sociale și economice în comparație cu exigențele (cerințele) actualelor reglementări tehnice.

S.C. Iceberg Consulting S.R.L.| Adresa: Str. Lunga nr. 100 Brasov, RO500035Tel: +40 722 52 66 97 | Fax: +40 372 87 36 90 | E-mail: [email protected] | Web: www.iceberg.ro

Page 5: Studiu de Fezabilitate Magura

REABILITAREA SI REAMENAJAREA INTERIOARA CAMIN CULTURAL

II.1.2. Valoarea de inventar a construcţiei:

Valoarea de inventar a constructiei este de 540.316 lei

II.1.3. Actul doveditor al forţei majore, după caz;

NU ESTE CAZUL

II.2. Concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic:

S.C. Iceberg Consulting S.R.L.| Adresa: Str. Lunga nr. 100 Brasov, RO500035Tel: +40 722 52 66 97 | Fax: +40 372 87 36 90 | E-mail: [email protected] | Web: www.iceberg.ro

Page 6: Studiu de Fezabilitate Magura

REABILITAREA SI REAMENAJAREA INTERIOARA CAMIN CULTURAL

II.2.1. Prezentarea optiunilor

Pentru cazul cladirii Caminului Cultural, s-au identificat urmatoarele posibile solutii de modernizare:

a. Solutia 1 – Sporirea rezistenței termice corectate a pereților exteriori peste valoarea de

2,80 m2K/W prin completarea izolației termice a pereților cu plăci de polistiren și finisaje cu

componente agrementate, de 10 cm grosime, protecția și tencuirea acestora. Acoperirea

punților termice.

– Ajustarea tâmplăriei existente de pe fațade, cu tâmplărie din PVC

dublustratificat, cu folie de aluminiu la exterior, împotriva radiațiilor și intemperiilor,

minim 5 camere și opțional, fante hidroreglabile. Utilarea ușilor de acces, uși etanșe, cu

sistem automat de închidere și sistem de siguranță

b. Solutia 2 – Sporirea rezistenței termice a pardoselii și a planșeului la pod, peste valoarea

de 4,5 respectiv 5,0 m2K/W prin completarea izolației termice a pardoselii cu polistiren extrudat

și șape termoizolante, iar la planșeul la pod cu plăci rigide de vată bazaltică, solbancurile cu

polistiren extrudat sau componente agrementate, de 10 cm grosime, protecția și tencuirea

acestora. Acoperirea punților termice.

c. Soluţia 3 – Înlocuirea și Marirea randamentului sursei de caldura și a traseelor de distribuție

prin racordarea instalațiilor de încălzire și apă caldă de consum, la sistemul propriu de

distribuție a energiei termice în clădire.

o Inlocuirea traseelor slab performante – țevi, armături, izolații

o Inlocuirea aparatelor invechite

o Instalarea radiatoarelor interioare

o Instalarea unui punct termic propriu echipat cu un schimbător de căldură

apă-apă pentru sarcina termică de 120 KW și pentru:

- temperatura agentului primar: T1=95o-90o C

T2=75o-70o C

- temperatura agentului secundar: t1=80o-75o C

t2=60o C

Refacerea integrală a rețelei de distribuție agent termic de încălzire și apă

caldă de consum

S.C. Iceberg Consulting S.R.L.| Adresa: Str. Lunga nr. 100 Brasov, RO500035Tel: +40 722 52 66 97 | Fax: +40 372 87 36 90 | E-mail: [email protected] | Web: www.iceberg.ro

Page 7: Studiu de Fezabilitate Magura

REABILITAREA SI REAMENAJAREA INTERIOARA CAMIN CULTURAL

Practicarea șlițurilor în pereți pe traseul rețelelor, izolarea termică a

conductelor

Montarea de robineți termostatici pe racordul corpurilor de încălzire

Montarea de armături de separare și golire coloane

Montare de debitmetre la punctele de consum de apă caldă și rece

d. Soluţia 4 – Reconfigurarea adecvata a spatiilor interioare

PACHETUL 1 DE SOLUŢII – CUMULAREA SOLUTIILOR 1 + 2 +4

Variantă eficientă, atât ca valoare netă actualizată cât și sub raportul durată de viață – perioadă de

recuperare a investiției; rezolvă și problemele de funcționalitate conform destinației din proiect.

PACHETUL 2 DE SOLUŢII – CUMULAREA SOLUTIILOR 1 + 2 + 3 + 4

Variantă eficientă, atât ca valoare netă actualizată cât și sub raportul durată de viață – perioadă de

recuperare a investiției, crește performanța energetică a construcției; rezolvă problemele de

funcționalitate conform destinației din proiect.

Cladirea reala

Consumurile specifice de energie pentru cladirea reala sunt:

- pentru incalzirea spatiilor 275,46 - E kWh/m2.an;

- pentru prepararea apei calde 13,23 - A kWh/m2.an.;

- pentru utilizatorii de energie electrica 6,50 - A kWh/m2.an.;

- consumul specific total de energie este de 295,19 kWh/m2.an

- rezulta nota energetica 60

- clasa energetică D

Cladirea de referinta

Consumurile specifice de energie pentru cladirea de referinta sunt:

- pentru incalzirea spatiilor 71,50 - B kWh/m2.an;

- pentru prepararea apei calde 34,02 - B kWh/m2.an.;

- pentru utilizatorii de energie electrica 6,50 - A kWh/m2.an.;

- consumul specific total de energie este de 112,02 kWh/m2.an

- rezulta nota energetica 100

S.C. Iceberg Consulting S.R.L.| Adresa: Str. Lunga nr. 100 Brasov, RO500035Tel: +40 722 52 66 97 | Fax: +40 372 87 36 90 | E-mail: [email protected] | Web: www.iceberg.ro

Page 8: Studiu de Fezabilitate Magura

REABILITAREA SI REAMENAJAREA INTERIOARA CAMIN CULTURAL

- clasa energetică A

Cladirea reabilitată varianta soluţia 1

Consumurile specifice de energie pentru cladirea reala sunt:

- pentru incalzirea spatiilor 162,24 - C kWh/m2.an;

- pentru prepararea apei calde 13,23 - A kWh/m2.an.;

- pentru utilizatorii de energie electrica 6,50 - A kWh/m2.an.;

- consumul specific total de energie este de 181,97 kWh/m2.an

- rezulta nota energetica 82

- clasa energetică B

Cladirea reabilitată varianta soluţia 2

Consumurile specifice de energie pentru cladirea reala sunt:

- pentru incalzirea spatiilor 269,42 - C kWh/m2.an;

- pentru prepararea apei calde 13,23 - A kWh/m2.an.;

- pentru utilizatorii de energie electrica 6,50 - A kWh/m2.an.;

- consumul specific total de energie este de 289,15 kWh/m2.an

- rezulta nota energetica 61

- clasa energetică C

Cladirea reabilitată varianta soluţia 3

Consumurile specifice de energie pentru cladirea reala sunt:

- pentru incalzirea spatiilor 118,78 - C kWh/m2.an;

- pentru prepararea apei calde 10,33 - A kWh/m2.an.;

- pentru utilizatorii de energie electrica 6,50 - A kWh/m2.an.;

- consumul specific total de energie este de 135,61 kWh/m2.an

- rezulta nota energetica 93

- clasa energetică B

Cladirea reabilitată varianta pachet 1

Consumurile specifice de energie pentru cladirea reala sunt:

- pentru incalzirea spatiilor 116,58 - B kWh/m2.an;

- pentru prepararea apei calde 13,23 - A kWh/m2.an.;

S.C. Iceberg Consulting S.R.L.| Adresa: Str. Lunga nr. 100 Brasov, RO500035Tel: +40 722 52 66 97 | Fax: +40 372 87 36 90 | E-mail: [email protected] | Web: www.iceberg.ro

Page 9: Studiu de Fezabilitate Magura

REABILITAREA SI REAMENAJAREA INTERIOARA CAMIN CULTURAL

- pentru utilizatorii de energie electrica 6,50 - A kWh/m2.an.;

- consumul specific total de energie este de 136,31 kWh/m2.an

- rezulta nota energetica 93

- clasa energetică B

Cladirea reabilitată varianta pachet 2

Consumurile specifice de energie pentru cladirea reala sunt:

- pentru incalzirea spatiilor 53,48 - A kWh/m2.an;

- pentru prepararea apei calde 10,33 - A kWh/m2.an.;

- pentru utilizatorii de energie electrica 6,50 - A kWh/m2.an.;

- consumul specific total de energie este de 70,31 kWh/m2.an

- rezulta nota energetica 100

- clasa energetică A

II.2.2. Recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluţiei optime din punct de vedere

tehnic şi economic, de dezvoltare în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii.

Varianta recomandata de experti, eficientă atât ca valoare netă actualizată cât și din punct de

vedere al funcționalitatii conform destinației din proiect este reprezentata de PACHETUL 2 DE SOLUŢII

– CUMULAREA SOLUTIILOR 1 + 2 + 3 + 4

Cladirea reabilitată varianta pachet 2

Consumurile specifice de energie pentru cladirea reala sunt:

- pentru incalzirea spatiilor 53,48 - A kWh/m2.an;

- pentru prepararea apei calde 10,33 - A kWh/m2.an.;

- pentru utilizatorii de energie electrica 6,50 - A kWh/m2.an.;

- consumul specific total de energie este de 70,31 kWh/m2.an

- rezulta nota energetica 100

- clasa energetică A

Soluţii pentru instalaţia de încălzire şi apă caldă de consum

Se impune obținerea de fonduri pentru reproiectarea în întregime a centralei termice, în

vederea înlocuirii cazanelor pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apa caldă.

S.C. Iceberg Consulting S.R.L.| Adresa: Str. Lunga nr. 100 Brasov, RO500035Tel: +40 722 52 66 97 | Fax: +40 372 87 36 90 | E-mail: [email protected] | Web: www.iceberg.ro

Page 10: Studiu de Fezabilitate Magura

REABILITAREA SI REAMENAJAREA INTERIOARA CAMIN CULTURAL

Se indică utilzarea robineților de reglare termostatați pentru reglarea temperaturii în săli de

lectură, ateliere.

Înlocuirea și marirea randamentului sursei de caldura și a traseelor de distribuție prin

racordarea instalațiilor de încălzire și apă caldă de consum, la sistemul propriu, centralizat de distribuție

a energiei termice.

III. Date tehnice ale investiţiei:

III.1. Descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării

lucrărilor de bază:

Prin implementarea prezentului proiect se dorește reabilitarea și reamenajarea interioară a

Caminului Cultural Magura. Lucrările de amenajare urmăresc configurarea adecvată a spațiilor

interioare pentru funcțiunile prevăzute în proiect și izolarea termică a clădirii.

Planimetria construcției ramâne dreptunghiulară (nu se modifică), fără intervenții asupra

elementelor structurale de rezistentă din beton (stâlpi, placă și grinzi) dar cu mici intervenții asupra

elementelor structurale de rezistență realizate din cărămidă – pereții interiori.

Descrierea funcţională propusă:

Parter

P01. Spaţiu tampon..................................................................... 5.40 mp

P02. Hol vestibul.......................................................................... 51.20 mp

P03. Sală spectacole................................................................... 250.00 mp

P04. Scenă.................................................................................. 135.00 mp

P05. Hol....................................................................................... 34.10 mp

P06. Cabinet medical................................................................... 40.80 mp

P07. Spaţiu tampon..................................................................... 3.40 mp

P08. Cameră tablou electric......................................................... 1.80 mp

P09. Coridor................................................................................. 10.17 mp

P10. Grup sanitar B...................................................................... 7.00 mp

P11. Grup sanitar F...................................................................... 7.00 mp

S.C. Iceberg Consulting S.R.L.| Adresa: Str. Lunga nr. 100 Brasov, RO500035Tel: +40 722 52 66 97 | Fax: +40 372 87 36 90 | E-mail: [email protected] | Web: www.iceberg.ro

Page 11: Studiu de Fezabilitate Magura

REABILITAREA SI REAMENAJAREA INTERIOARA CAMIN CULTURAL

P12. Centrală termică şi depozit de lemn.................................... 26.50 mp

P13. Farmacie.............................................................................. 40.80 mp

P14. Cabină actori........................................................................ 10.00 mp

P15. Cabină actori........................................................................ 10.00 mp

Total suprafaţă utilă parter........................................................... 614.60 mp

Total suprafaţă construită parter................................................. 678.00 mp

Etaj

E01. Gol sală de spectacole

E02. Cameră................................................................................ 25.00 mp

E03. Cameră................................................................................ 13.00 mp

E04. Gol scenă

E05. Holul scării............................................................................ 34.60 mp

E06. Bibliotecă.............................................................................. 26.40 mp

E07. Cameră derulare.................................................................. 4.00 mp

E08. Bibliotecă.............................................................................. 19.40 mp

E09. Cameră electrice.................................................................. 6.70 mp

E10. Sală de lectură..................................................................... 38.20 mp

E11. Depozit cărţi......................................................................... 17.30 mp

E12. Cameră................................................................................ 26.50 mp

E13. Coridor................................................................................. 14.00 mp

E14. Hol........................................................................................ 5.90 mp

Total suprafaţă utilă etaj................................................................ 231.00 mp

Total suprafaţă construită etaj..................................................... 264.00 mp

Suprafaţă construită la sol........................................................... 678.00 mp

Indici privind utilizarea terenului

Procent de ocupare al terenului (P.O.T.)......................................... 28.01 %

S.C. Iceberg Consulting S.R.L.| Adresa: Str. Lunga nr. 100 Brasov, RO500035Tel: +40 722 52 66 97 | Fax: +40 372 87 36 90 | E-mail: [email protected] | Web: www.iceberg.ro

Page 12: Studiu de Fezabilitate Magura

REABILITAREA SI REAMENAJAREA INTERIOARA CAMIN CULTURAL

Coeficient de utilizare al terenului (C.U.T.)...................................... 0.39

Lucrarile de baza constau în:

Demolări:

Se va realiza un gol de uşă în peretele de cărămidă de 30 cm, cu dimensiunea de 180 cm lăţime

și 270 cm înălţime, între încăperea P03 – sală de spectacole şi încăperea P05 – Hol, desen relveu.

Aceasta intervenţie este necesară pentru a facilita accesul în sala de spectacole dinspre latura de Sud-

Est, precum şi legătura cu grupurile sanitare nou propuse. Această intervenție este realizată într-un

perete structural de cărămidă și se impune bordarea golului nou creat conform schițelor atașate.

Se vor realiza încă 3 goluri de uşă între încăperea P10, P11 – Cabină actori şi P09 – Coridor, din desen

releveu, în peretele de cărămidă existent, dimensiune gol 90 cm lăţime, 210 cm înălţime, grosime

perete 12,5 cm, pentru a crea accesul la spaţiile nou propuse: două grupuri sanitare, separate pe sexe şi

două cabine pentru actori. Aceste intervenții nu sunt asupra unor pereți structurali și nu influențează

negativ rezistența și stabilitatea construcției dar se impune de asemenea să se ia măsuri de sprijinire a

zidăriei de deasupra, conform schițelor atașate.

Zidiri:

Se va zidi golul de uşă de dimensiune 140 cm lăţime, 270 cm înălţime, grosime perete 30 cm,

dintre P04 -Scenei şi P12 - Depozit decoruri, desen releveu, pentru a amplasa centrala termică în locul

depozitului de decoruri.

Se vor zidi golurile de uşă de dimensiune 90 cm lăţime, 210 cm înălţime, grosime perete 12,5

cm, între Încăperea P09 – Coridor şi P10 – Cabină actori, P09 – Coridor şi P11 – Cabină actori, desen ă

releveu.

Toate zidăriile se vor realiza cu materiale ușoare, respectând prevederile normativelor privind

elementele nestructurale ale construcțiilor.

Compartimentări:

Se vor compartimenta spaţiile propuse – P10, P11 grupuri sanitare şi P14, P15 cabine actori, din

desen propunere, cu pereţi uşori de gips-carton pe structură metalică, grosime perete compartimentare

12,5 cm. În spaţiile umede, respectiv grupurile sanitare, se va folosi gips-carton hidrofug. Aceste com-

partimentări nou propuse nu influențează negativ rezistența și stabilitatea construcției.

Soluţii pentru pereţii exteriori

S.C. Iceberg Consulting S.R.L.| Adresa: Str. Lunga nr. 100 Brasov, RO500035Tel: +40 722 52 66 97 | Fax: +40 372 87 36 90 | E-mail: [email protected] | Web: www.iceberg.ro

Page 13: Studiu de Fezabilitate Magura

REABILITAREA SI REAMENAJAREA INTERIOARA CAMIN CULTURAL

Îmbunătățirea protecției termice a pereților exteriori se propune a se face prin montarea unui

strat de izolație termică suplimentară din plăci de polistiren expandat ignifugat de 10 cm, amplasat pe

suprafața exterioară a pereților existenți, protejat cu tencuială subțire (5...10 mm) armată cu țesătură

deasă din fibre de sticlă. În zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colțuri și decroșuri, se

prevede dublarea tesăturii de fibră de sticlă sau a armăturii din fibre organice și folosirea unor profile

subțiri din aluminiu sau din PVC.

Soluția prezintă următoarele avantaje:

corectează majoritatea punților termice, ce reprezintă la clădirea existentă un procent din suprafața

pereților exteriori;

protejează elementele de construcție structurale precum și structura în ansamblu, de efectele

variației de temperatură a mediului exterior;

nu conduce la micșorarea ariilor locuibile și utile;

permite realizarea, prin aceeași operație, a renovării fațadelor;

nu necesită modificarea poziției corpurilor de încălzire și a conductelor instalației de încălzire;

permite utilizarea clădirii in timpul executării lucrărilor de reabilitare și modernizare;

nu afectează pardoselile, tencuielile, zugrăvelile și vopsitoriile interioare existente etc.

Soluția propusă va fi realizată astfel:

stratul suport trebuie pregătit cu câteva zile înainte de montarea termoizolației: verificat și eventual

reparat, inclusiv în ceea ce privește planeitatea (având în vedere că în această soluție abaterile de la

planeitate nu pot fi corectate prin sporirea grosimii stratului de protecție) și curățat de praf și

depuneri;

stratul termoizolant din plăci de polistiren expandat, în grosime de 10 cm, este fixat prin lipire și/sau

mecanic pe suprafața suport, reparată și curățată în prealabil. Stratul de lipire se realizează, de

regulă, din mortar sau pastă adezivă cu lianți organici (rășini), lipirea fâcându-se local, pe fâșii sau în

puncte. Fixarea mecanică se realizează cu dibluri de plastic cu rozetă.

Montarea plăcilor termoizolante se va face cu rosturile de dimensiuni cât mai mici și decalate pe

rândurile adiacente, având grijă ca adezivul să nu fie în exces și să nu ajungă în rosturi, fapt care ar

conduce la pericolul apariției ulterioare a crăpăturilor în stratul de finisaj.

S.C. Iceberg Consulting S.R.L.| Adresa: Str. Lunga nr. 100 Brasov, RO500035Tel: +40 722 52 66 97 | Fax: +40 372 87 36 90 | E-mail: [email protected] | Web: www.iceberg.ro

Page 14: Studiu de Fezabilitate Magura

REABILITAREA SI REAMENAJAREA INTERIOARA CAMIN CULTURAL

La colțuri și pe conturul golurilor de fereastră se vor prevedea plăci termoizolante in formă de L Stratul

de protecție și de finisaj se execută, în straturi succesive (grundul și tinciul/pelicula de finisare finală), cu

grosime totală de 4...10 mm și se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă sau fibre organice.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderență bună la suport (inclusiv elasticitate

pentru preluarea dilatărilor și contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) și

permeabilitate la vaporii de apă, concomitent cu impermeabilitate la apa meteorică.

Tencuiala subțire se realizează din pasta pe bază de lianți organici (rășini) în grosime de 4....10 mm și

se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă sau fibre organice (propilenă, poliester).

Finisarea se poate face cu vopsele în dispersie apoasă, în una din următoarele variante:

vopsele silicatice (care au permeabilitate mare la vaporii de apă dar absorbție mare la apă și

rezistență mică la agenți atmosferici, care trebuie corectate prin adaosuri de max. 5% de rășini

sintetice în dispersie și hidrofobizarea ulterioară a suprafețelor; pigmenții sunt obligatoriu minerali,

aspectul fiind mat;

vopsele pe bază de rășini siliconice în dispersie apoasă, care au o bună permeabilitate a vaporilor de

apă, absorbție mică prin capilaritate. aderență pe orice tip de suport, aspect mat.

Rețeaua de armare, fixată pe suprafața suport cu mortar adeziv, este în funcție de tipul liantului

folosit la componenta de protecție (din fibre de sticlă - eventual protejate cu o peliculă din material

plastic pentru asigurarea protecției împotriva compușilor alcalini în cazul tencuielilor cu mortare

hidraulice – sau fibre organice: polipropilenă, poliester). Trebuie asigurată continuitatea stratului de

armare prin suprapunerea corectă a foilor de țesătură din fibră de sticlă sau fibre organice (min. 10 cm).

În zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colțuri și decroșuri, pe conturul golurilor de

fereastră, se prevede dublarea țesăturilor din fibre de sticlă sau fibre organice (fâșii de 25 cm) sau/și

folosirea unor profile subțiri din aluminiu. La colțurile golurilor de fereastră, pentru armarea

suplimentară a acestora, se vor prevedea ștraifuri din țesătură din fibre de sticlă cu dimensiuni 20 x 40

cm, montate la 45°.

Pe lângă avantajele menționate mai sus, soluția prezintă și unele dezavantaje:

rezistență mecanică mai redusă, în special la acțiuni dinamice, ceea ce presupune luarea unor masuri

speciale de consolidare în zonele mai expuse, de exemplu pe o înălțime de cca. 2,0 m de la cota

trotuarului; pe suprafața soclurilor se pot folosi tencuieli rezistente la lovire din categoria

S.C. Iceberg Consulting S.R.L.| Adresa: Str. Lunga nr. 100 Brasov, RO500035Tel: +40 722 52 66 97 | Fax: +40 372 87 36 90 | E-mail: [email protected] | Web: www.iceberg.ro

Page 15: Studiu de Fezabilitate Magura

REABILITAREA SI REAMENAJAREA INTERIOARA CAMIN CULTURAL

marmorocului (griș de piatră și lianți din rășini sintetice) sau suplimentarea țesăturii din fibre de sticlă

cu una având rezistență la întindere de trei ori mai mare decât cea normală;

un cost relativ mare;

durată de viață garantată, de regulă, la cel mult 20 ani;

limitarea gamei de finisaje posibil de aplicat.

În scopul reducerii substanțiale a efectului negativ al punților termice, aplicarea soluției trebuie

să se facă astfel încât să se asigure în cât mai mare măsură continuitatea stratului termoizolant, inclusiv

și în special la racordarea cu soclul și cu acoperișul.

Se va trata cu deosebită atenție execuția acestor zone pentru a elimina posibilitatea infiltrațiilor

de apă între izolația termică și peretele suport.

Pentru a realiza o protecție termică corespunzătoare și reducerea efectului punții termice

orizontale din zona planșeului inferior (de la cota ±0.00) izolația termică se va dispune și pe înălțimea

soclului iar stratul de protecție va fi armat cu două straturi de țesătură de fibre de sticlă sau din fibre

organice.

Pe conturul tâmplăriei se realizează racordarea izolației termice pe o grosime de cca. 3,0 cm, în

zona glafurilor exterioare și a solbancurilor, prevăzându-se profile de întărire și protecție adecvate (din

aluminiu) precum și benzi suplimentare din țesătură de fibră de sticlă sau fibre organice. Se vor

prevedea glafuri noi din tablă zincată de 0,5 mm.

Soluţii pentru planşeu

Îmbunătățirea protecției termice la nivelul planșeului, se poate realiza prin îmbunătățirea

termoizolației în cazul în care aceasta există, sau cu realizarea unei termoizolații noi.

În situația dată, nu există izolație termică peste planșeu. Ca urmare, se propune:

o amplasarea unui strat termoizolant din vată bazaltică în grosime de 6-10 cm peste straturile

de beton ;

o executarea unui strat de protecție din mortar de ciment cu bitum, în grosime de 3cm,

pentru protecția termoizolației .

Protecția termoizolației se poate completa și cu folie de protecție cu caracteristici

corespunzătoare de rezistență mecanică și permebilitate la vapori, în condițiile în care termoizolația

este suficient de rigidă, iar circulația pe planșeu este accidentală.

S.C. Iceberg Consulting S.R.L.| Adresa: Str. Lunga nr. 100 Brasov, RO500035Tel: +40 722 52 66 97 | Fax: +40 372 87 36 90 | E-mail: [email protected] | Web: www.iceberg.ro

Page 16: Studiu de Fezabilitate Magura

REABILITAREA SI REAMENAJAREA INTERIOARA CAMIN CULTURAL

In scopul reducerii substanțiale a efectului de punte termică, se va avea în vedere termoizolarea la

nivelul streașinii și aticului.

Soluţii pentru pardoseala pe sol

Planșeele amplasate direct pe pământ, dacă sunt uscate, nu permit transmiterea unui flux

termic important către sol, pământul uscat având o rezistență termică considerabilă. Practic, solul se

comportă ca un volant termic datorită masei lui importante. Pe de altă parte, tehnicile utilizate la

izolarea termică a planșeului sunt deseori costisitoare și complicate din punct de vedere al execuției

propriu-zise. In plus, trebuie efectuate modificări ale înălțimii ușilor și repoziționarea elementelor de

încălzire.

Ca urmare, pentru ameliorarea protecției termice la nivelul pardoselii, se propune

termoizolarea soclului cu un strat de polistiren extrudat, de 5 cm grosime și refacerea termosistemului

sub placa de pardoseală.

Pentru a mări rezistența mecanică a termosistemului, se va face armarea cu o plasă dublă din

fibre de sticlă sau polipropilenă.

Soluţii pentru instalaţia de încălzire şi apă caldă de consum

Clădirea va fi încălzită în sistem independent prin intermediul unei centrale termice pe lemn.

Radiatoarele vor fi din tablă de oțel, montate aparent sau îngropat și se va reabilita sistemul de

distribuție pentru încălzire.

Instalatii termice

Clădirea va fi încălzită în sistem independent prin intermediul unei centrale termice pe lemn.

Radiatoarele vor fi din tablă de oțel, montate aparent sau îngropat și se va reabilita sistemul de

distribuție pentru încălzire. Centrala termica se amplaseaza intr-un spatiu amenajat intr-o incapere de la

parterul cladirii. Aici se vor monta doua cazane cu gazeificare pe combustibil solid, cu functionare in

cascada, automatizate, fixate pe pardoseala incaperii racordate la un cos de fum existent, cu doua

drumuri, cos care asigura evacuarea gazelor arse. In cazane se prepara agent termic de temperatura

joasa, adica apa calda de max 90/700C.

Instalatii electrice

S.C. Iceberg Consulting S.R.L.| Adresa: Str. Lunga nr. 100 Brasov, RO500035Tel: +40 722 52 66 97 | Fax: +40 372 87 36 90 | E-mail: [email protected] | Web: www.iceberg.ro

Page 17: Studiu de Fezabilitate Magura

REABILITAREA SI REAMENAJAREA INTERIOARA CAMIN CULTURAL

Clădirea este prevăzută cu: instalații electrice, tablouri de distribuție, instalație de iluminat

interior, instalație de forță, instalație de curenți slabi – telefonie. Instalațiile electrice se vor reabilita.

III.2. Descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile

consolidate/reabilitate/reparate;

Lucrarile de baza care prevad reabilitarea termica a cladirii si reconfigurarea spatilor interioare.

Lucrarile din interiorul cladirii, si anume, realizarea a două grupuri sanitare, separate pe sexe ( în

prezent neexistând grupuri sanitare în interiorul clădirii) și instalarea unei centrale pe lemn, sunt

modificări care duc la recompartimentarea anumitor spații și reconfigurarea funcțională a căminului

cultural.

Ca urmare, se vor amenaja corespunzător spațiile nou create și se vor reface / repara finisajele

interioare la pereți, tavane și pardoseli. Compartimentările interioare se vor realiza din pereți din zidărie

de 25 cm grosime si pereți ușori din gips-carton pe structură metalică.

Se va termoizola clădirea cu polistiren expandat 10 cm grosime.

III.3. Consumuri de utilităţi:

III.3.1. Necesarul de utilităţi rezultate, după caz în situaţia executării unor lucrări de modernizare;

Utilitățile propuse se referă la alimentarea cu apă. Pentru alimentarea cu apă a consumatorilor

din căminul cultural se utilizează ca sursă conducta de apă publică pozitionată pe strada principală. La

exterior, apele uzate menajere vor fi conduse la un rezervor cilindrice.

III.3.2. Estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi.

Clădirera ce urmează a fi amenajată nu dispune de rețele interioare de alimentare cu apă și

canalizare.

Consumuri şi debite necesare (conform breviar de calcule):

Apă potabilă pentru nevoi igienico-sanitare: qc = 0,47 l/s din care apă caldă menajeră qc = 0,22 l/s

Debitul de ape uzate menajere qc = 4,07 l/s

IV. Durata de realizare şi etapele principale:

- graficul de realizare a investiției:

V. Durata de realizare a investiţiei:

S.C. Iceberg Consulting S.R.L.| Adresa: Str. Lunga nr. 100 Brasov, RO500035Tel: +40 722 52 66 97 | Fax: +40 372 87 36 90 | E-mail: [email protected] | Web: www.iceberg.ro

Page 18: Studiu de Fezabilitate Magura

REABILITAREA SI REAMENAJAREA INTERIOARA CAMIN CULTURAL

Perioada de implementare a investitiei este de 7 luni.

Perioada de implementare (luna)

Activitate 1 2 3 4 5 6 7Total

cheltuieli (lei)

Managementul proiectului / Asistenta tehnica

2000

2000

3000 7000

Achiztie lucrari constructii

Achiztie echipamente

81758

75000

75000

231758

Construirea obiectivului

69538

51155

67302

50000

40000

71000 348995

167601

S.C. Iceberg Consulting S.R.L.| Adresa: Str. Lunga nr. 100 Brasov, RO500035Tel: +40 722 52 66 97 | Fax: +40 372 87 36 90 | E-mail: [email protected] | Web: www.iceberg.ro