Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin...

of 36 /36
Buletin trimestrial Quarterly bulletin Nr. 4 CONSILIUL CONCURENTEI COMPETITION COUNCIL OCTOMBRIE - DECEMBRIE 2010 OCTOBER - DECEMBER 2010 C C C C C

Transcript of Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin...

Page 1: Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin Nr. 4 CONSILIUL CONCURENTEI Piata Presei Libere nr. 1 COMPETITION COUNCIL Sector

BuletintrimestrialQuarterlybulletin

Nr. 4

CONSILIUL CONCURENTEI

COMPETITION COUNCILPiata Presei Libere nr. 1Sector 1, 013701, BucurestiE-mail: [email protected]. cabinet presedinte: 021.318.11.98; 021.318.11.99; 021.405.44.24Fax: 021.318.49.08

www.consiliulconcurentei.rowww.competition.ro

CONSILIUL CONCURENTEI

OCTOMBRIE - DECEMBRIE 2010OCTOBER - DECEMBER 2010

CCCCCIIIEEIIEEEI

Page 2: Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin Nr. 4 CONSILIUL CONCURENTEI Piata Presei Libere nr. 1 COMPETITION COUNCIL Sector

Buletintrimestrial

Quarterlybulletin

CONSILIUL CONCURENTEI

COMPETITION COUNCIL

Page 3: Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin Nr. 4 CONSILIUL CONCURENTEI Piata Presei Libere nr. 1 COMPETITION COUNCIL Sector

www.compet i t ion. ro 3

Implementarea legislaţiei în domeniul concurenţei

Reţeaua Europeană de Concurenţă

Consiliul Concurenţei - autoritate naţională de contact în domeniul ajutorului de stat în raporturile dintre România şi Comisia Europeană

Promovarea culturiiconcurenţei

Perfecţionareaprofesională

Enforcement of the competition legislation

European CompetitionNetwork

Competition Council – national contact authority on State aid in the relation between Romania and the European Commission

Competitionadvocacy

Professionaltraining

4

22

24

30

32

5

23

25

31

33

Page 4: Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin Nr. 4 CONSILIUL CONCURENTEI Piata Presei Libere nr. 1 COMPETITION COUNCIL Sector

www.cons i l iu lconcurente i . ro4

Implementarea legislaţiei în

domeniul concurenţei

Decizii

În perioada 1 octombrie-31 decembrie, Consiliul Concurenţei a emis 18 decizii, din care 9 decizii privind operaţiuni de concentrare economică, 4

decizii privind sancţionarea unor carteluri, 2 decizii

privind abuzuri de poziţie dominantă, din care una de

sancţionare, 2 decizii privind acordarea accesului la

documente şi informaţii confidenţiale şi o decizie de recalculare a unei taxe de autorizare pentru concentrare economică.

Cartel:

1. Au fost sancţionate 7 societăţi pentru participarea

pe piaţa serviciilor de cazare şi tratament balnear în staţiunea Băile Olăneşti cu oferte trucate la licitaţia

organizată de CNPAS în vederea atribuirii biletelor

de tratament balnear. Amenda aplicată este de

4.202.303 lei.

2. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) a fost sancţionat pentru fixarea tarifelor practicate pe piaţa serviciilor de contabilitate de membrii săi. Amenda aplicată este de 4.056.264 lei.

Page 5: Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin Nr. 4 CONSILIUL CONCURENTEI Piata Presei Libere nr. 1 COMPETITION COUNCIL Sector

www.compet i t ion. ro 5

Decisions

During the 1st of October – the 31st of December, the Competition Council has issued 18 decisions, out of which 9 on economic concentrations, 4 for sanctioning certain

cartels, 2 on abuses of dominant positions, out of which

one was a sanctioning decision, 2 for granting access

to confidential documents and information and one for recalculating an authorising tax of an economic concentration.

Cartel:

1. 7 undertakings have been sanctioned for bid

rigging. The tender was organised by the National

House for Pensions and Other Social Security

Grants (CNPAS) for entrusting watering treatment vouchers. The market involved was the market of accommodation and watering treatment services in Băile Olăneşti. The fine applied by the Competition Council has been of Lei 4,202,303.

2. The Body of Expert and Licensed Accountants of Romania (CECCAR) has been sanctioned for fixing the tariffs applied by its members on the market of accounting services. The fine applied by the Competition Council has been of Lei 4,056,264.

Enforcement of the

competition legislation

Page 6: Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin Nr. 4 CONSILIUL CONCURENTEI Piata Presei Libere nr. 1 COMPETITION COUNCIL Sector

www.cons i l iu lconcurente i . ro6

3. Au fost sancţionate 10 întreprinderi pentru majorarea

tarifelor pe piaţa serviciilor de transport persoane în regim de taxi în mun. Constanţa. Valoarea cumulată a amenzilor aplicate este de 302.235 lei.

4. Au fost sancţionate 11 firme din Timisoara ce au participat la o înţelegere privind majorarea tarifelor pentru serviciile de transport persoane în regim de taxi. Amenda totală aplicată este de 348.710 lei.

Abuz de poziţie dominantă: Compania Naţională Poşta Romană (CNPR) a fost sancţionată cu amendă în valoare de 103.373.320 lei pentru abuzul de poziţie dominantă pe piaţa serviciilor poştale.

Concentrări economice: au fost adoptate 9 decizii de neobiecţiune1.

Investigaţii deschise

Au fost deschise 10 investigaţii din oficiu şi 1 în urma

plângerii.

Investigaţii din oficiu

Consiliul Concurenţei a declanşat 10 investigaţii pentru

posibile înţelegeri anticoncurenţiale între:

SC British American Tobacco Romania Trading SRL, SC British American Tobacco Romania Investment

1 O decizie de neobiecţiune este emisă atunci când, deşi operaţiunea de concentrare economică cade sub incidenţa Legii concurenţei, aceasta nu prezintă îndoieli serioase cu privire la compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal.

Page 7: Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin Nr. 4 CONSILIUL CONCURENTEI Piata Presei Libere nr. 1 COMPETITION COUNCIL Sector

www.compet i t ion. ro 7

3. 10 undertakings have been sanctioned for raising

concertedly the tariffs on the taxi transportation services in Constanţa. The total value of fines has been of Lei 302,235.

4. 11 undertakings operating in Timisoara were sanctioned for concluding an agreement with the aim of increasing the tariffs on the taxi transportation services. The total value of fines has been of Lei 348,710.

Abuse of dominant position: The Romanian National Post Company (CNPR) has been sanctioned with a fine of Lei

103,373,320 for abusing its dominant position on the post services market.

Economic concentrations: 9 non-objection decisions1 were adopted.

Investigations initiated

10 ex-officio investigations and 1 investigation following

a complaint were initiated.

Ex-officio investigations

The Competition Council opened 10 investigations on certain

possible anticompetitive agreements concluded between:

SC British American Tobacco Romania Trading SRL, SC British American Tobacco Romania Investment

1 A non-objection decision is issued when an economic concentration raises no serious doubts concerning the compatibility with a normal competitive environment, even though it falls under the competition lawl.

Page 8: Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin Nr. 4 CONSILIUL CONCURENTEI Piata Presei Libere nr. 1 COMPETITION COUNCIL Sector

www.cons i l iu lconcurente i . ro8

SRL, SC JT International Manufacturing SA, SC JT International (Romania) SRL, SC Philip Morris Trading SRL şi SC Philip Morris Romania SRL pe piaţa ţigaretelor din România;

SC ELEKTROMARKET EXPERT SRL şi distribuitorii săi: SC GAVRICOM Constanţa, SC EMCO STAR Constanţa, SC INSTAL ELECTRIC Galaţi, SC ELECTROCONAT SRL Deva, SC ROCAST SRL Bucureşti, SC TOTAL ELECTRIC 99 SRL Bucureşti, SC DIODOR IMPORT-EXPORT SRL Cluj, SC BRIO ELECTRIC Cluj, SC NIROS DISTRIBUŢIE SRL Bucureşti, SC LUX INVEST SRL Zalău, SC RINGHIOPOL SRL Braşov, SC ADA ELECTRIC SRL Craiova şi SC TUB INTEGRAL SRL Bistriţa- piaţa corpurilor de iluminat fluorescent, ornamentale, arhitecturale, casnice şi aparataj electric;

SC Ammibo din Sibiu şi distribuitorii săi - piaţa distribuţiei centralelor termice, cazanelor, boilerelor (şi accesoriilor pentru acestea) şi aparatelor de condiţionare a aerului din România;

SC Antares Gas SRL din Rm. Valcea si distribuitorii săi - piaţa locală a distribuţiei şi comercializării gazului petrolier lichefiat (GPL);

SC Eurogenetic SRL Olt şi distribuitorii săi - piaţa locală a distribuţiei şi comercializării GPL;

SC Wiessmann SRL din Ghimbav si distribuitorii săi - piaţa distribuţiei centralelor termice, cazanelor,

Page 9: Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin Nr. 4 CONSILIUL CONCURENTEI Piata Presei Libere nr. 1 COMPETITION COUNCIL Sector

www.compet i t ion. ro 9

SRL, SC JT International Manufacturing SA, SC JT International (Romania) SRL, SC Philip Morris Trading SRL and SC Philip Morris Romania SRL on the Romanian cigarette market;

SC ELEKTROMARKET EXPERT SRL and its distributors: SC GAVRICOM Constanţa, SC EMCO STAR Constanţa, SC INSTAL ELECTRIC Galaţi, SC ELECTROCONAT SRL Deva, SC ROCAST SRL Bucharest, SC TOTAL ELECTRIC 99 SRL Bucharest, SC DIODOR IMPORT-EXPORT SRL Cluj, SC BRIO ELECTRIC Cluj, SC NIROS DISTRIBUŢIE SRL Bucharest, SC LUX INVEST SRL Zalău, SC RINGHIOPOL SRL Braşov, SC ADA ELECTRIC SRL Craiova and SC TUB INTEGRAL SRL Bistriţa – the market of fluorescent lighting units, ornamental, architectural and household pieces and of electric equipment;

SC Ammibo from Sibiu and its distributors – the Romanian distribution market of heating units, boilers (including the accessories) and of air conditioning units;

SC Antares Gas SRL from Rm. Valcea and its distributors – a local distribution and trading market of liquefied petroleum gas (LPG);

SC Eurogenetic SRL Olt and its distributors - a local distribution and trading market of LPG;

SC Wiessmann SRL from Ghimbav and its distributors – the distribution market of heating units,

Page 10: Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin Nr. 4 CONSILIUL CONCURENTEI Piata Presei Libere nr. 1 COMPETITION COUNCIL Sector

www.cons i l iu lconcurente i . ro10

boilerelor, sistemelor de ventilatie si a accesoriilor pentru acestea;

SC WIN WIN BUSINESS SRL, SC IDEL INNOVATION SRL, SC AVENSA CONSULTING SRL, SC ROMAIR CONSULTING SR - piaţa achiziţiei publice pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect “Pregătirea profesională pentru fermierii care deţin ferme de semisubzistenţă”, organizată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în asociere cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală în data de 22.06.2010;

SC CONSTRUCTII UNIVERSALE SERV SRL şi SC IZOLATIA SRL - piaţa achizitiei publice pentru atribuirea contractului de lucrări “Extindere bucătarie, spălătorie la Centrul Prichindel – Punghina”, organizată de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mehedinţi, în data de 09.08.2010;

SC SECPRAL PRO INSTALAŢII SRL Cluj-Napoca şi distribuitorii/partenerii autorizaţi- piata distribuţiei cazanelor de încălzire şi preparare a apei calde menajere şi piaţa pieselor accesorii necesare montajului cazanelor de încălzire şi preparare a apei calde menajere;

SC BAXI ROMANIA SA Bucureşti şi distribuitorii săi - piaţa distribuţiei centralelor temice şi a accesoriilor pentru acestea.

Page 11: Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin Nr. 4 CONSILIUL CONCURENTEI Piata Presei Libere nr. 1 COMPETITION COUNCIL Sector

www.compet i t ion. ro 11

boilers, ventilation systems and the related accessories;

SC WIN WIN BUSINESS SRL, SC IDEL INNOVATION SRL, SC AVENSA CONSULTING SRL, SC ROMAIR CONSULTING SR – the market of public acquisition through tender for entrusting the services contract having the object of the “Professional training of the farmers owning semi-subsistence farms”, organised on the 22nd of June 2010 by the Ministry of Agriculture and Rural Development;

SC CONSTRUCŢII UNIVERSALE SERV SRL and SC IZOLAŢIA SRL - the market of public acquisition through tender for entrusting the works contract “Extension of the kitchen and laundry of the Prichindel – Punghina Centre”, organised on the 9th of August 2010 by the General Directorate of Social Assistance and Child Protection of Mehedinţi;

SC SECPRAL PRO INSTALAŢII SRL Cluj-Napoca and its distributors/authorised trading partners – the market of household water heating boilers and the market of the related accessories necessary for installing household water heating boilers;

SC BAXI ROMANIA SA Bucharest and its distributors – the distribution market of heating units and the related accessories.

Page 12: Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin Nr. 4 CONSILIUL CONCURENTEI Piata Presei Libere nr. 1 COMPETITION COUNCIL Sector

www.cons i l iu lconcurente i . ro12

Investigaţia în urma plângerii

În urma plângerii a fost declanşată o investigaţie pentru posibila încălcare a art.9 alin.(1) din lege de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj din Cluj-Napoca cu ocazia procedurii de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/încheierea acordului –cadru pentru achiziţia publică de „Catetere şi consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice”, cu data de deschidere a ofertelor în ziua de 19.07.2010.

Investigaţii finalizate/închise

În ultimul trimestru al anului au fost finalizate opt

investigaţii deschise în anii anteriori, după cum urmează:

1. Investigaţia având ca obiect posibila încălcare a prevederilor art.5 alin.(1) din Legea concurenţei şi a art. 101 alin. (1) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene de către CECCAR;

2. Investigaţia având ca obiect posibila încălcare a art.5 alin. (1) din Legea concurenţei nr.21/1996, republicată de către societăţile active pe piaţa serviciilor de cazare şi tratament balnear în staţiunea Băile Olăneşti, participante la licitaţiile organizate de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, în vederea atribuirii biletelor de tratament subvenţionate din bugetul asigurărilor sociale de stat;

3. Investigaţia pe piaţa serviciilor poştale cu privire la abuzul de poziţie dominantă al CNPR;

Page 13: Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin Nr. 4 CONSILIUL CONCURENTEI Piata Presei Libere nr. 1 COMPETITION COUNCIL Sector

www.compet i t ion. ro 13

Investigation following a complaint

Following a certain complaint, the Competition Council initiated an investigation on the possible infringement of art.9 (1) of the law by the County Emergency Hospital of Cluj-Napoca. The possible infringement relates to the public acquisition procedure for entrusting the public procurement contract/concluding the public procurement framework contract of “Catheters and disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables” (the offers were opened on the 19th of July 2010).

Investigations conclude/closed

During the last quarter of 2010, eight investigations

opened in previous years have been concluded, as follows:

1. The investigation on the possible infringement of art.5 (1) of the Competition Law and of art 101(1) of the Treaty on the functioning of the European union by CECCAR;

2. The investigation on the possible infringement of art.5 (1) of the Competition Law no.21/1996, republished by the undertaking operating on the market of accommodation and watering treatment services in Băile Olăneşti. These undertakings were involved in the tenders organised by the National House for Pensions and Other Social Security Grants for entrusting the treatment vouchers, subsidized from the State’s social security budget;

3. The investigation on the post services market concerning the CNPR’s abuse of dominant position;

Page 14: Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin Nr. 4 CONSILIUL CONCURENTEI Piata Presei Libere nr. 1 COMPETITION COUNCIL Sector

www.cons i l iu lconcurente i . ro14

4. Investigaţia privind posibilul abuz de poziţie dominantă al SC ELECTRICA SA pe piaţa serviciului de branşare a consumatorilor de energie electrică şi pe piaţa serviciului de închiriere a stâlpilor liniilor electrice de medie şi joasă tensiune pentru instalarea reţelelor de telecomunicaţii în România;

5. Investigaţia pe piaţa bancară (comisioanele practicate la utilizarea plăţilor cu carduri VISA şi MASTERCARD) referitoare la posibilul abuz de poziţie dominantă al băncilor/organizaţiilor Visa şi Mastercard prin stabilirea comisioanelor pentru tranzacţiile realizate la punctele de vânzare (în cazul folosirii cardului ca instrument de plată);

6. Investigaţia pe întreaga piaţa siderurgică cu suspiciunea de abuz de poziţie dominantă al societăţilor care activează pe această piaţă care a

extins investigaţia declanşată în urma unei plângeri pe piaţa producţiei de oţel ;

7. Investigaţia pe piaţa serviciilor de transport

persoane în regim de taxi în mun. Constanţa.

8. Investigaţia pe piaţa serviciilor de transport

persoane în regim de taxi în mun. Timişoara

Politica de clemenţă

CC a acordat prima imunitate la amendă în cadrul investigaţiei pe piaţa taximetriei din Timişoara. Compania Radio Taxi a denunţat un cartel privind

Page 15: Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin Nr. 4 CONSILIUL CONCURENTEI Piata Presei Libere nr. 1 COMPETITION COUNCIL Sector

www.compet i t ion. ro 15

4. The investigation on the possible abuse of dominant position of SC ELECTRICA SA on the following services markets: connection of consumers to power networks and law and medium voltage poles rental for the installation of telecommunication networks in Romania;

5. The investigation on the banking market (the fees related to the VISA and MASTERCARD card payments) on the possible abuse of dominant position of the banks/organisations Visa and Mastercard through setting the level of the fees related to the transactions made within the selling points (when the cards are used as a payment tool);

6. The investigation on the steel market focused on the possible abuse of dominant position of the undertakings activating on this market, which has

extended a previous investigation opened on the

steel market following a certain complaint;

7. The investigation on the taxi transportation market

in Constanţa;

8. The investigation on the taxi transportation market

in Timişoara

The leniency policy

The Competition Council has granted the first 100% fine immunity within the investigation on the taxi transportation market in Timişoara. The Radio Taxi Company had informed

Page 16: Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin Nr. 4 CONSILIUL CONCURENTEI Piata Presei Libere nr. 1 COMPETITION COUNCIL Sector

www.cons i l iu lconcurente i . ro16

majorarea tarifelor pentru serviciile de transport persoane în regim de taxi şi a beneficiat de imunitate totală la amendă.

Inspecţii inopinate

Au fost efectuate 9 inspecţii inopinate la 124 de sedii/puncte

de lucru aparţinând unui număr de 94 de întreprinderi.

Avize

În luna decembrie, Consiliul Concurenţei a analizat în plen prevederile proiectului de O.U.G. de modificare şi comple-tare a Legii farmaciei nr.266/2008.În urma analizei, a fost avizat favorabil proiectul de O.U.G., cu condiţia ca la înfiinţarea unei farmacii în mediul urban, criteriul demographic să fie menţinut doar pe termen de un an, respective păna la data de 31 decembrie 2011, inclusiv.

Puncte de vedere

Au fost comunicate 5 puncte de vedere ale Consiliului

Concurenţei:

1. Punct de vedere solicitat de ANCOM referitor la definirea pieţelor relevante susceptibile de reglementare ex-ante corespunzătoare serviciilor de linii închiriate - segmente terminale - şi cu privire la analizarea situaţiei concurenţiale pe pieţele astfel identificate, în conformitate cu cadrul naţional şi european în vigoare.

Page 17: Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin Nr. 4 CONSILIUL CONCURENTEI Piata Presei Libere nr. 1 COMPETITION COUNCIL Sector

www.compet i t ion. ro 17

the competition authority on the cartel focused on raising tariffs for taxi transportation services and, as a result, has benefitted from 100% immunity fine.

Dawn raids

9 dawn raids have been carried out at 124 de headquarters/

working points of 94 undertakings.

Biding opinions

In December, the Plenum of the Competition Council has examined the provisions of the draft GEO for the amendment and completion of Pharmacy Law no.266/2008.The draft GEO has received a favourable binding opinion, provided that the demographic criteria related to the establishment of pharmacies in urban areas will be maintained only for one year, namely until 31 December 2011.

Points of view

The following 5 points of view have been communicated

by the Competition Council:

1. Point of view requested by National Authority for Communications (ANCOM) on the definition of the relevant markets likely to be regulated in advance - line renting services – terminal segments – and on the analysis of the competition on these defined markets, based on the existing national and European framework.

Page 18: Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin Nr. 4 CONSILIUL CONCURENTEI Piata Presei Libere nr. 1 COMPETITION COUNCIL Sector

www.cons i l iu lconcurente i . ro18

În urma analizei, Consiliul Concurenţei a comunicat ANCOM acordul său cu privire la identificarea pieţelor relevante prezentate şi concluziile analizei constrângerilor concurenţiale pe pieţele identificate.

1. Punct de vedere referitor la modificarea Legii farmaciei nr.266/2008

Criteriul demografic şi cel teritorial prevăzute la înfiinţarea farmaciilor în mediul urban au ca rezultat limitarea accesu-

lui întreprinderilor pe piaţă, ceea ce înseamnă că numărul agenţilor economici care ar putea intra pe piaţă este mai mic decât numărul agenţilor economici care ar fi intrat în absenţa reglementării, afectând concurenţa pe piaţă. Pe lângă crite-riile menţionate, noua Lege a farmaciei prevede şi criteriul de

competenţă profesională, ceea ce înseamnă că înfiinţarea unei farmacii se poate face doar de către un farmacist, în calitate de asociat unic sau în asociaţie de farmacişti, care deţin cel puţin 51% din acţiuni. Introducerea unei astfel de

condiţii are ca rezultat discriminarea întreprinderilor care

intenţionează să intre pe piaţă în raport cu cele care deja

funcţionează pe piaţă.

Având în vedere posibilul impact al acestor criterii asupra

liberei concurenţe pe piaţă, Consiliul Concurenţei a cerut

Ministerului Sănătăţii să îi transmită proiectul de O.U.G. pri-

vind modificarea legii pentru emiterea unui aviz conform.

2. Punct de vedere către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale referitor la proiectul de Hotărâre privind aprobarea dezvoltări i şi implementării Sistemului Naţional Electronic de Plată Online a Taxelor şi Impozitelor.

Page 19: Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin Nr. 4 CONSILIUL CONCURENTEI Piata Presei Libere nr. 1 COMPETITION COUNCIL Sector

www.compet i t ion. ro 19

The Competition Council has communicated to ANCOM its approval on the identified relevant markets and on the conclusions of the analysis on the competitive constraints on the identified markets.

2. Point of view concerning the amendment of the Pharmacy Law no. 266/2008

The demographic and territorial criteria referred to the establishment of pharmacies in urban areas result

in limiting the access on the market, which means that the number of operators which could enter the market is less than the number of business that would enter in the absence of this regulation. Thus, the regulation affects the

market competition. In addition to these criteria, the new law also provides the competence criterion, which means that the establishment of a pharmacy can be done only by a pharmacist, acting as sole or in association with other pharmacists holding at least 51% of the stocks.The introduction of such a condition results in the

discrimination against the firms planning to enter the

market, compared to those already in the market.

Given the possible impact of these criteria on the free market

competition, the Competition Council has requested to

the Ministry of Health to submit its draft GEO in order to

receive the competition authority’s binding opinion.

3. Point of view in the attention of the Ministry of Communications and Informational Society concerning the draft Decision on the approval of the development and implementation of the National Online Tax Payment System.

Page 20: Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin Nr. 4 CONSILIUL CONCURENTEI Piata Presei Libere nr. 1 COMPETITION COUNCIL Sector

www.cons i l iu lconcurente i . ro20

Consiliul Concurenţei nu a identificat posibile probleme de concurenţă care să necesite intervenţia sa.

3. Punct de vedere referitor la O.U.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere care, în urma modificării prin OUG nr. 74/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2009 afectează activitatea instructorilor auto autorizaţi.

4. Punct de vedere către Ministerul Sănătăţii şi, spre informare, Cabinetul Primului Ministru, referitor la proiectul O.U.G. privind modificarea Legii farmaciei (reintroducerea criteriului demografic, teritorial şi de proprietate la înfiinţarea de farmacii).

Consiliul Concurenţei consideră că menţinerea criteriului demografic la înfiinţarea unei farmacii în mediul urban trebuie limitată la 1 an.

Page 21: Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin Nr. 4 CONSILIUL CONCURENTEI Piata Presei Libere nr. 1 COMPETITION COUNCIL Sector

www.compet i t ion. ro 21

The Competition Council has not identified any competition issues that would necessitate its intervention.

4. Point of view concerning GEO no.109/2005 on road transportation which, following its amendment through GEO no.74/2008 – prior approved with amendments by Law no.218/2009 -, affects the activity of the authorised driving instructors.

5. Point of view in the attention of the Ministry of Health and for the information of the Prime Minister’s Cabinet concerning the GEO on the amendment of the Pharmacy Law (reintroduction of the demographic, territorial and property criteria).

The Competition Council considers that the maintaining of the demographic criteria in establishing pharmacies in urban areas must be limited to 1 year.

Page 22: Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin Nr. 4 CONSILIUL CONCURENTEI Piata Presei Libere nr. 1 COMPETITION COUNCIL Sector

www.cons i l iu lconcurente i . ro22

În ultimile trei luni ale anului au avut loc la Bruxelles 7 reuniuni

ale grupurilor/subgrupurilor de lucru ECN şi o întalnire

a Comitetului Consultativ privind practicile restrictive şi abuzul de poziţie dominant, la care şi Consiliul Concurenţei a fost reprezentat.

Reţeaua Europeană de

Concurenţă (ECN)

Page 23: Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin Nr. 4 CONSILIUL CONCURENTEI Piata Presei Libere nr. 1 COMPETITION COUNCIL Sector

www.compet i t ion. ro 23

During the last three months of 2010, 7 reunions of the

ECN working groups/subgroups have been organised in Bruxelles. In addition, the Competition Council has been also represented at the meeting of the Consultative Committee

on restrictive practices and abuse of dominant position.

European Competition

Network (ECN)

Page 24: Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin Nr. 4 CONSILIUL CONCURENTEI Piata Presei Libere nr. 1 COMPETITION COUNCIL Sector

www.cons i l iu lconcurente i . ro24

Experţi ai Consiliului Concurenţei au participat la un număr de 20 de reuniuni de lucru şi consultări tehnice şi au elaborat 59 de opinii scrise în domeniul ajutorului de stat.

A fost acordată consultanţă de specialitate autorităţilor publice centrale în vederea elaborării a 17 acte normative, cu respectarea prevederilor legale în domeniul ajutorului de stat. Dintre acestea menţionăm:

Legea nr. 332/2009 pentru aprobarea O.U.G. nr.54/2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale;

Legea nr.88/2010 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii;

proiect de Hotărâre de Guvern privind repartizarea unor sume către bugetele locale pentru asigurarea serviciului public de termoficare şi proiectul de Ordin privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul comun nr.252/2917/2009 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat operatorilor economici

Consiliul Concurenţei – Autoritate

naţională de contact în domeniul

ajutorului de stat în raporturile dintre

România şi Comisia Europeană

Page 25: Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin Nr. 4 CONSILIUL CONCURENTEI Piata Presei Libere nr. 1 COMPETITION COUNCIL Sector

www.compet i t ion. ro 25

Experts of the Competition Council have attended 20

working reunions and consultations and have elaborated 59 written opinions in the State aid field.

The Competition Council has granted specialized

assistance for the central public authorities in the process

of elaborating 17 normative acts in accordance with the State aid rules. Out of these act, we are mentioning:

Law no.332/2009 for the approval of GEO no.54/2009 on the establishment of certain temporary measures in the field of natural gas;

Law nr.88/2010 on the approval of certain financial measures for the small and medium sized enterprises operating in the beer industry;

The draft Government Decision on the allocation of certain sums of money to the local budgets so as to ensure the operation of the public heating service and the draft Joint Order no.252/2917/2009 for the approval of the State aid scheme for the undertakings entrusted to provide for the population the service

Competition Council – national

contact authority on State aid in

the relation between Romania

and the European Commission

Page 26: Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin Nr. 4 CONSILIUL CONCURENTEI Piata Presei Libere nr. 1 COMPETITION COUNCIL Sector

www.cons i l iu lconcurente i . ro26

care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie;

proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor aparţinând întreprinzătorilor tineri.

Răspunsuri şi formulări de poziţii în domeniul ajutorului

de stat în vederea transmiterii la Comisia Europeană

În cooperare cu instituţiile furnizoare de ajutor de stat, Consiliul Concurenţei a elaborate răspunsuri la o serie de

solicitări ale Comisiei Europene, dintre care menţionăm pe cele referitoare la:

1. cazul S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea;

2. schema de ajutor de stat pentru dezvoltarea infrastructurii de transport aerian;

3. cazul S.C. AUTOMOBILE CRAIOVA S.A.;

4. schema de ajutor de stat destinată cinematografiei;

5. proiectul de decizie privind măsurile de ajutor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive;

6. notificarea ajutorului de stat pentru restructurarea întreprinderilor mici şi mijlocii din industria berii.

Page 27: Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin Nr. 4 CONSILIUL CONCURENTEI Piata Presei Libere nr. 1 COMPETITION COUNCIL Sector

www.compet i t ion. ro 27

of general economic interest of producing, transporting and supplying heating energy in a centralized manner;

The draft GEO for stimulating the establishment and development of the microenterprises own by young entrepreneurs.

Responses and positions in the State aid field

to be transmitted to the European Commission

In close collaboration with the European Commission, the Competition Council has elaborated responses to certain information requests of the European Commission, out of which we are mentioning:

1. the case of S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea;

2. the State aid scheme for the development of the air transportation infrastructure;

3. the case of S.C. AUTOMOBILE CRAIOVA S.A.;

4. the State aid scheme for cinematography;

5. the draft decision on the State aid measures designed to facilitate the closing of the non-competitive coal mines;

6. the notification of the State aid for restructuring the small and medium-sized enterprises active in the beer industry.

Page 28: Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin Nr. 4 CONSILIUL CONCURENTEI Piata Presei Libere nr. 1 COMPETITION COUNCIL Sector

www.cons i l iu lconcurente i . ro28

Consultanţă pentru schemele de ajutor

de stat ce conţin fonduri structurale

Consiliul Concurenţei a acordat asistenţă de specialitate Autorităţii de Management din cadrul Programului Operaţional Regional, Programului Operaţional “Creşterea Competitivităţii Economice”, Programului Operaţional “Dezvoltarea Resurselor Umane”, experţilor Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. Discuţii tehnice în domeniul ajutorului de stat au avut loc între experţi ai autorităţii de concurenţă şi cei ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. În cadrul acestora au fost analizate posibilele elemente de ajutor de stat conţinute de programele de cooperare teritorială internaţională desfăşurate de către minister.

Consiliul interministerial privind politica

în domeniul ajutorului de stat (CIAS)

În data de 19 octombrie a avut loc cea de-a IV-a întâlnire CIAS în cadrul căreia s-a analizat eficienţa şi oportunitatea menţinerii măsurilor de ajutor de stat autorizate şi neimplementate, blocate sau aflate în diferite etape de implementare sau care în actuala conjunctură economică nu-şi mai pot atinge scopul pentru care au fost alocate.

Page 29: Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin Nr. 4 CONSILIUL CONCURENTEI Piata Presei Libere nr. 1 COMPETITION COUNCIL Sector

www.compet i t ion. ro 29

Consultancy for the State aid schemes

involving Structural Funds

The Competition Council has granted specialized assistance for the Management Authority within the Regional Operational Programme, the Operational Programme “Increase of the Economic Competitiveness”, the Operational Programme “Development of Human Resources”, for the experts of the Ministry of Regional Development and Tourism, and of the Ministry of Economy, Commerce and Business Environment. Technical discussions in the State aid field have been carried out between experts of the competition authority and of the Ministry of Regional Development and Tourism, focused on analysing the possible State aid elements provided by the international territorial cooperation programmes carried out by the ministry.

The Inter-Ministerial Council

on the State aid Policy (CIAS)

The 4th reunion of CIAS has been organised on the 19th October. It has focused on analysing the efficiency and the opportunity of maintaining the authorised but not yet implemented State aid measures, that have been blocked or are in different stages of implementation or that can not longer attain the intended goal due to the present economic situation.

Page 30: Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin Nr. 4 CONSILIUL CONCURENTEI Piata Presei Libere nr. 1 COMPETITION COUNCIL Sector

www.cons i l iu lconcurente i . ro30

Reprezentanţi ai autorităţii de concurenţă au participat la un număr de 245 de acţiuni de promovare a culturii concurenţei, din care 225 organizate de către inspectoratele teritoriale ale Consiliului Concurenţei. Au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, dar şi ai mediului de afaceri, academic şi juridic.

Promovarea culturii concurenţei

Page 31: Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin Nr. 4 CONSILIUL CONCURENTEI Piata Presei Libere nr. 1 COMPETITION COUNCIL Sector

www.compet i t ion. ro 31

Representatives of the competition authority have attended 245 actions for promoting the competition culture, out of which 225 have been organized by the Territorial Competition Inspectorates. These actions have been attended by representatives of the central and local public authorities, of the academic, business and legal environments.

Competition advocacy

Page 32: Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin Nr. 4 CONSILIUL CONCURENTEI Piata Presei Libere nr. 1 COMPETITION COUNCIL Sector

www.cons i l iu lconcurente i . ro32

Reprezentanţi ai Consiliului Concurenţei au participat la 11 acţiuni având ca scop perfecţionarea şi specializarea acestora. Dintre acestea, s-au desfăşurat în afara ţării, la Bruxelles, Trier, Moscova şi Tirana.

Perfecţionarea profesională

Page 33: Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin Nr. 4 CONSILIUL CONCURENTEI Piata Presei Libere nr. 1 COMPETITION COUNCIL Sector

www.compet i t ion. ro 33

Representatives of the Competition Council have attended 11 actions aiming at improving their specialization. Certain of these actions have been organised outside the country, in Bruxelles, Trier, Moscow and Tirana.

Professional training

Page 34: Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin Nr. 4 CONSILIUL CONCURENTEI Piata Presei Libere nr. 1 COMPETITION COUNCIL Sector

www.cons i l iu lconcurente i . ro34

Buletinul a fost elaborat în cadrul

Direcţiei Cercetare-Sinteze

Coordonatori: Maria Alexandru, director

Florin Andrei, director adj.

Redactat: Rozalia Ştefănescu, inspector de concurenţă

Traducere: Ioan D. Popa, inspector de concurenţă

Page 35: Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin Nr. 4 CONSILIUL CONCURENTEI Piata Presei Libere nr. 1 COMPETITION COUNCIL Sector

www.compet i t ion. ro 35

The Bulletin was prepared within the

Research and Synthesis Directorate

Coordinators: Maria Alexandru, Director

Florin Andrei, Deputy Director.

Drafted by Rozalia Ştefănescu, competition inspector

Translated into English by Ioan D. Popa, competition inspector

Page 36: Sector 1, 013701, Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1 ......Buletin trimestrial Quarterly bulletin Nr. 4 CONSILIUL CONCURENTEI Piata Presei Libere nr. 1 COMPETITION COUNCIL Sector

BuletintrimestrialQuarterlybulletin

Nr. 4

CONSILIUL CONCURENTEI

COMPETITION COUNCILPiata Presei Libere nr. 1Sector 1, 013701, BucurestiE-mail: [email protected]. cabinet presedinte: 021.318.11.98; 021.318.11.99; 021.405.44.24Fax: 021.318.49.08

www.consiliulconcurentei.rowww.competition.ro

CONSILIUL CONCURENTEI

OCTOMBRIE - DECEMBRIE 2010OCTOBER - DECEMBER 2010

CCCCCIIIEEIIEEEI