ROMÂNIEI ALE Olt ean IONALE NA...

of 23 /23
ARHIVELE NAŢIONALE ALE ROMÂNIEI Serviciul Judeţean Olt ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN OLT INVENTAR AVOCATURA STATULUI OLT (1879 – 1949) Inv. nr. 63 Fond. nr. 62 SLATINA 2009 1

Embed Size (px)

Transcript of ROMÂNIEI ALE Olt ean IONALE NA...

Page 1: ROMÂNIEI ALE Olt ean IONALE NA ARHIVELEarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/olt/Avocatura-Statului-Olt.-1879... · statului pentru judeţele Romanaţi-Olt era R. Pârvulescu.

ARHIVELE

NAŢ

IONALE

ALE

ROMÂNIE

I

Servic

iul J

udeţ

ean

Olt

ARHIVELE NAŢIONALE

SERVICIUL JUDEŢEAN OLT

INVENTAR

AVOCATURA STATULUI OLT

(1879 – 1949)

Inv. nr. 63

Fond. nr. 62

SLATINA

2009

1

Page 2: ROMÂNIEI ALE Olt ean IONALE NA ARHIVELEarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/olt/Avocatura-Statului-Olt.-1879... · statului pentru judeţele Romanaţi-Olt era R. Pârvulescu.

ARHIVELE

NAŢ

IONALE

ALE

ROMÂNIE

I

Servic

iul J

udeţ

ean

Olt

PREFAŢĂ

În anul 1864 se înfiinţează instituţia Avocaturii Statului, cu rolul de a apăra interesele statului în cazurile litigioase ivite între particulari şi instituţii de stat. În anul 1881, avocatul statului pentru judeţele Romanaţi-Olt era R. Pârvulescu. În perioada 1884-1889 avocat al statului pentru Olt-Vâlcea era d-nul Muloianu, iar în perioada 1895-1896, apare menţionat A. Bottea, avocat al statului pentru judeţul Olt. În anul 1908 este angajat un avocat pentru judeţul Olt căruia i se dă ordin să preia de la Roşiorii de Vede arhiva pe anii 1905-1908. Instituţia nu a avut sediu propriu, iar numărul personalului era redus - un avocat şi un copist sau secretar. Instituţia va funcţiona până în anul 1949.

Documentele din acest fond oferă informaţii referitoare la hotărnicii şi planuri de moşii ce constituiau piese la dosarele proceselor care aveau ca obiect încălcări de către moşii proprietăţi de stat de către particulari; de asemenea, regăsim informaţii referitoare la vânzări de moşii sau conflicte izbucnite între locuitori şi administraţiile diferitelor moşii ale statului din raza judeţului Olt. Documentele oferă şi informaţii legate de aspecte social-economice din perioada celor două războaie mondiale.

2

Page 3: ROMÂNIEI ALE Olt ean IONALE NA ARHIVELEarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/olt/Avocatura-Statului-Olt.-1879... · statului pentru judeţele Romanaţi-Olt era R. Pârvulescu.

ARHIVELE

NAŢ

IONALE

ALE

ROMÂNIE

I

Servic

iul J

udeţ

ean

Olt

AVOCATURA STATULUI OLT

ARHIVELE NAÞIONALEARHIVELE NAÞIONALEARHIVELE NAÞIONALEARHIVELE NAÞIONALE

INVENTAR ARHIVISTIC

1879 - 1949

Fond. nr. 62Inv. nr. 63S.J.A.N. OLT

NR. VECHI

CUPRINS ANII EXTREMI

OBSERVAÞIINR. FILE

NR. CRT.

1 1 Copia manuscrisă a actului de împroprietărire făcută pe moşia statului Râjleţu - Vieroşi, comuna Râjleţu, plasa Oltul (11 iulie 1879). Copia manuscrisă a actului de delimitare a pământului cedat însurăţeilor împroprietăriţi pe moşia statului Râjleţu - Vieroşi, comuna Râjleţu - Vieroşi, plasa Olt (5 mai 1882). Corespondenţă cu privire la procese aflate în derulare (mai, decembrie 1904).

1879– 1904

2 2 Corespondenţă cu privire la executarea sentinţei Tribunalului Olt, dată în anul 1867, relativă la hotărnicia moşiilor Peretu şi Ruptura, vecine cu moşia Dăneasa a mănăstirii Clocociov. (N.B. - procesul a fost între stat şi Ion Polihronie şi Niculae Ion Milcoveanu). Adresa Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, Serviciul Contecios, prin care anunţă imposibilitatea executării sentinţei date în anul 1867, deoarece, în iulie 1920, planurile şi actele pentru moşiile Peretu şi Ruptura, sunt în Rusia.

1881– 1920

3 3 Carte de judecată dată de Judecătoria Ocolului Slatina, nr. 442/19 mai 1892, în procesul dintre stat şi Gheorghe Brînzău din comuna Cucuieţi. Corespondenţă cu privire la moşia statului Schitu - Deleni.

1891– 1919

4 4 Corespondenţă cu privire la acţiunile în revendicare - Ministerul Domeniilor cu obştile locuitorilor din Râjleţu Govora şi Râjleţu - Vieroşi.

1894– 1896

5 - Registru pentru sorocirea tutulor proceselor statului (Registru de termene).

2461894– 1897

6 5 Corespondenţă cu privire la acţiunile în revendicare - Ministerul Domeniilor cu obştea locuitorilor din Râjleţu Govora. Procesul - verbal din 18 ianuarie 1865 şi tabela (în copii manuscrise după copiile realizată în anul 1873) cu împroprietăriţii pe moşia statului Vieroşi. Copia Deciziei civile nr. 132/1912 a Curţii de

1896– 1915

3

Page 4: ROMÂNIEI ALE Olt ean IONALE NA ARHIVELEarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/olt/Avocatura-Statului-Olt.-1879... · statului pentru judeţele Romanaţi-Olt era R. Pârvulescu.

ARHIVELE

NAŢ

IONALE

ALE

ROMÂNIE

I

Servic

iul J

udeţ

ean

Olt

NR. VECHI

CUPRINS ANII EXTREMI

OBSERVAÞIINR. FILE

NR. CRT.

Apel, Secţia a-II-a Craiova.

7 31 Ordine cu privire la procese aflate în derulare. Tablou de actele şi planurile primite de la Ministerul Domeniilor, în perioada 1894 - 1915. Inventar de predarea dosarelor, registrelor şi altele, întocmit în februarie 1896. Tablou general de procesele statului, din judeţul Olt, întocmit în anul 1908. State de plată a salariilor (1918). Statul personal de serviciu al avocatului Nicolae Bellu.

1896– 1918

8 6 Corespondenţă cu privire la locuitorii împroprietăriţi pe moşia statului Drăgăneşti - Sărindaru.

1897– 1910

9 7 Corespondenţă cu privire la obştea locuitorilor din Ţigăneşti şi chemarea în garanţie făcută de C.D. Şuţu contra Ministerului de Finanţe, proces aflat pe rol la Tribunalul Muşcel.

1899– 1900

10 8 Corespondenţă cu privire la procesul de revendicare purtat de Ion Ciulei, din comuna Bălţaţi, cu statul pentru restabilirea hotărniciei moşiei statului Valea Mare.

1899– 1910

11 9 Corespondenţă cu privire la acţiunea în revendicare contra unor locuitori din comuna Spineni, pentru încălcarea moşiei statului Drăgăneasca.

1903– 1923

12 . Opis de dosare. 1903– 1927

13 11 Corespondenţă cu privire la acţiunea de revendicare dintre Ministerul Domeniilor şi Grigore Stănciulescu, comerciant din oraşul Slatina, pentru încălcarea bunului rămas de la decedatul Nicolae Romanski; situat în Dealu Viilor spre Clocociov.

1905– 1919

14 12 Corespondenţă cu alte autorităţi: tribunal; Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor; ocoale silvice; Ministerul de Justiţie; Administraţia Financiară a Judeţului Olt, etc. Borderouri cuprinzând delictele silvice comise în pădurile statului (1907).

1903– 1908

15 13 Corespondenţă cu privire la contestaţia făcută de Cleopatra Spano pentru hotărnicia moşiei sale din satul Moşteni, comuna Mierleşti.

1907– 1908

16 - Registru de intrare - ieşire. 1907– 1908

17 14 Corespondenţă cu Administraţia Financiară a Judeţului Vâlcea cu privire la contravenţia la Legea patentelor, comisă de Societatea Anonimă Română "Lotru" din Brezoi, cu profil forestier.

1907– 1911

4

Page 5: ROMÂNIEI ALE Olt ean IONALE NA ARHIVELEarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/olt/Avocatura-Statului-Olt.-1879... · statului pentru judeţele Romanaţi-Olt era R. Pârvulescu.

ARHIVELE

NAŢ

IONALE

ALE

ROMÂNIE

I

Servic

iul J

udeţ

ean

Olt

NR. VECHI

CUPRINS ANII EXTREMI

OBSERVAÞIINR. FILE

NR. CRT.

18 15 Corespondenţă cu privire la: preluarea arhivei pe anii 1905 - 1908 de la Roşiorii de Vede; date personale ale avocatului Toma Ionescu; procese în derulare; etc. State de plată a salariilor.

1908– 1909

19 - Registru de intrare - ieşire, pe anii 1908 - 1915. Tabel "Salariul primit pe luna ianuarie 1919".

3981908– 1919

20 - Opis alfabetic. 1501908– 1919

21 16 Corespondenţă cu alte autorităţi, cu privire la: procese în derulare, arhiva Avocaturii Statului Slatina, delicte silvice; etc. Tablou de procesele statului câştigate în perioada ianuarie - noiembrie 1919. Tablou de procesele statului pierdute în perioada ianuarie - noiembrie 1909.

1919– 1910

22 17 Decizii, adrese, citaţii, rapoarte, cu privire la: hotărnicia unor moşii şi islazuri, pensii, reglementarea unor cheltuieli, etc. Copie după Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 436/1910, cu privire la redactarea corespondenţei oficiale.

1910, ianuarie - noiembrie

1910

23 18 Ordine şi rapoarte cu privire la procesul dintre stat şi Ana Gănescu, proprietara moşiei Găneşti de Sus; domiciliată în Bucureşti, str. Dionisie nr. 82; care a refuzat să dea islazul ce oferise pentru comuna Mihăeşti de Sus.

1910– 1914

24 19 Corespondenţă cu alte autorităţi, referitoare la: procese în derulare, moşii şi islazuri, durata exagerată a unor procese, etc. Adresă circulară a Ministerului Agriculturii şi Domeniilor. Serviciul Contencios prin care este comunicată numirea lui Al. Ciurea în postul de inspector al Avocaturilor Statului, în locul lui I. Vineş, demisionat (ianuarie 1911). State de plată a salariilor.

1911– 1912

25 20 Corespondenţă cu alte autorităţi, referitoare la: obligaţii de reprezentare; procese în derulare; donarea unui teren de către Anica Tomescu Primăriei oraşului Slatina, în anul 1856, aflat în prezent în litigiu; etc.

1912, ianuarie - decembrie

1912

26 fost - Copia dosarului întocmit în procesul purtat de Ministerul de Război cu locuitorul Eftimie Radu/Ristea, din comuna Coteana, pentru împuşcarea calului "Upal", aflat în grajdul Regimentului 14 Artilerie.

1912, august - decembrie

1912

27 10 Supliment de dosar în procesul dintre stat şi obştea locuitorilor împroprietăriţi pe moşia statului Profa.

1912– 1913

5

Page 6: ROMÂNIEI ALE Olt ean IONALE NA ARHIVELEarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/olt/Avocatura-Statului-Olt.-1879... · statului pentru judeţele Romanaţi-Olt era R. Pârvulescu.

ARHIVELE

NAŢ

IONALE

ALE

ROMÂNIE

I

Servic

iul J

udeţ

ean

Olt

NR. VECHI

CUPRINS ANII EXTREMI

OBSERVAÞIINR. FILE

NR. CRT.

28 21 State de plată a salariilor. Corespondenţă cu privire la procesul purtat cu Dumitru Dumitrescu, fost magaziner la Oficiul P.T.T. Slatina.

1912– 1913

29 23 Corespondenţă cu diferite autorităţi, referitoare la: procese în derulare, subscripţia naţională pentru cumpărarea unui submarin, cheltuieli diverse, etc.

1913, ianuarie - mai1913

30 22 State de plată a salariilor. 1913, ianuarie - decembrie

1913

31 24 State de plată a salariilor. 1914, ianuarie - octombrie

1914

32 25 Dosarul întocmit în procesul purtat de Ministerul de Război cu Ilie Ghisdăveanu, arendaş pe moşia Milcov, pentru plata unor paie furnizate Regimentului I Obuziere Slatina.

1915, ianuarie - iulie1915

33 29 State de plată a salariilor. Ordine, adrese, etc., cu privire la: mobilizare, numiri, cheltuieli, taxe şi impozite, etc.

1915, ianuarie - decembrie

1915

34 26 Corespondenţă cu diferite autorităţi, referitoare la: procese în derulare, aniversarea zilei de 10 Mai 1915, etc.

1915– 1916

35 27 Dosar cuprinzând actele proceselor purtate de Ministerul Industriei şi Comerţului.

1915– 1916

36 28 Ordine, proces - verbal, contract de învoială agricolă, tabel nominal, referitoare la acţiuni intentate de locuitori, cu privire la moşiile statului Brebeni şi Puturoasa.

1914– 1916

37 30 Tabel cu dosarele în curs şi termenele lor (1915 - 1916). Ordine, cereri, citaţii, etc., cu privire la: incendierea unei magazii de cereale, în strada Magaziilor lângă gară, pentru a nu fi ocupată (noiembrie 1916); susţinerea unor procese pentru Administraţia Financiară a Judeţului Olt (1917). Suplimentul dosarului nr. 18/1913 întocmit în procesul deschis de Ministerul Domeniilor pentru executarea moşiei C. Basarab Brîncoveanu, din Coteana (1920).

1915– 1920

38 - Registru de intrare - ieşire. 1915– 1923

39 33 Corespondenţă cu privire la: biroul Avocaturii, plata salariilor, dosare în derulare, etc. State de plată a salariilor.

1919, februarei - iunie1919

40 32 Adrese, trimise de Ocolul Silvic Seaca Optăşani, cu privire la aprovizionarea cu lemne. Raportul avocatului către Ministerul de Domenii, prin care anunţă că li s-a pus la dispoziţie o încăpere în localul Prefecturii

1919, martie - decembrie

1919

6

Page 7: ROMÂNIEI ALE Olt ean IONALE NA ARHIVELEarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/olt/Avocatura-Statului-Olt.-1879... · statului pentru judeţele Romanaţi-Olt era R. Pârvulescu.

ARHIVELE

NAŢ

IONALE

ALE

ROMÂNIE

I

Servic

iul J

udeţ

ean

Olt

NR. VECHI

CUPRINS ANII EXTREMI

OBSERVAÞIINR. FILE

NR. CRT.

Judeţului Olt, unde au depozitat arhiva. State de plată a salariilor.

41 34 Ordine, citaţii, rapoarte, cu privire la procese în care este parte Ministerul de Război: rectificare act de deces, pradă de război, furt, chemare în garanţie în procesul dintre Direcţia C.F.R. şi avocatul C. Polihron din Slatina, etc.

1919– 1920

42 35 Ordine ale Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, cu privire la: cheltuieli bugetare, salarii, despăgubiri de război, procese aflate în derulare, etc. Raportul avocatului Paul Drăgănescu, cuprinzând date personale ale celor 2 salariaţi ai Avocaturii Statului din Judeţul Olt (ianuarie 1920). Raport cuprinzând pagubele de război (februaire 1920). Copie după raportul avocatului statului, N. Nicolaide, din Chişinău, cu privire la procesele statului în Basarabia (octombrie 1920).

1920, ianuarie - decembrie

1920

43 fost - Suplimentul dosarului întocmit în procesul dintre stat şi M. Mateescu, împroprietărit cu un lot de 6 hectare de pe moşia statului Cireaşov.

1920, februarie - martie

1920

44 36 Corespondenţă purtată cu Comitetul Agrar. Direcţia Izlazurilor, Învoielilor Agricole şi Contenciosului şi cu Primăria comunei Dăneasa, pentru islaz, în procesul dintre comuna Dăneasa şi moştenitorii lui Gh. Manolescu.

1920– 1924

45 39 Ordine, rapoarte, citaţii, cu privire la procesele purtate de Comitetul Agrar. Casa Centrală a Cooperaţiei şi Împroprietăririi Sătenilor pentru suprafeţele expropriate.

1921, ianuarie - august

1921

46 - Registru de termene. 1921– 1924

47 37 Ordine, adrese, cereri, etc. în procesul dintre Şcoala Inferioară de Meserii din oraşul Slatina şi Ana Gh. Păunescu, văduvă, pentru despăgubire în bani, 5000 de lei costul unei gabriolete.

1921– 1928

48 38 Corespondenţă referitoare la procesul dintre Manutanţa Garnizoanei Slatina şi Moritz Segal, arendaş pe moşia din satul Beria Mare, pentru lucrările agricole făcute de oamenii daţi de intendenţă, în anul 1919.

1921– 1931

49 42 Ordine şi rapoarte cu privire la procese având ca obiect exproprierile pe moşiile: Zorleasca, Corbu, Coteana, Şerbăneşti, Ciomăgeşti, etc.

1922, iulie - decembrie

1922

50 40 Ordine, rapoarte, citaţii, declaraţii, etc., cu privire la procesul dintre Prefectura Judeţului Olt şi D.S. Voinescu din oraşul Slatina,

1922– 1927

7

Page 8: ROMÂNIEI ALE Olt ean IONALE NA ARHIVELEarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/olt/Avocatura-Statului-Olt.-1879... · statului pentru judeţele Romanaţi-Olt era R. Pârvulescu.

ARHIVELE

NAŢ

IONALE

ALE

ROMÂNIE

I

Servic

iul J

udeţ

ean

Olt

NR. VECHI

CUPRINS ANII EXTREMI

OBSERVAÞIINR. FILE

NR. CRT.

proprietarul imobilului din comuna Drăgoeşti, închiriat în anul 1921 de Secţia de Jandarmi Drăgoeşti, pendinte de Compania de Jandarmi Olt. Din neglijenţă imobilul a fost distrus într-un incendiu.

51 41 Ordine, rapoarte, sentinţă civilă, etc., cu privire la procesul purtat de I. Truţescu, comersant din oraşul Slatina, cu Regimentul 21 Artilerie Olt şi Ministerul de Război, pentru 40.000 lei daune cauzate de armată recoltei sale de ovăz şi de porumb.

1922– 1934

52 43 Ordine şi rapoarte cu privire la procese având ca obiect exproprierile pe moşiile: Vâlcele, Câmpu - Mare, Buiceşti, Floru, Milcov, Izvoarele, Stoicăneşti, Alimăneşti, Păroşi, etc., şi perimetrul pădurii statului Schitu - Greci de pe teritoriul comunei Mierleşti.

1923, ianuarie - noiembrie

1923

53 44 State de plată a salariilor. Tablou de salariile şi adaosurile de scumpete acordate personalului Avocaturilor Statului, cu începere de la 1 aprilie 1923.

1923– 1924

54 - Registru de intrare - ieşire. 4011923– 1928

55 45 Ordine, acţiune, rapoarte, cu privire la procesul statului pentru ieşire din indiviziune cu C.M. Dumitraşcu şi alţii din comuna Mihăieştii de Jos, având ca obiect o suprafaţă de 200 de hectare.

1924– 1925

56 47 Corespondenţă cu diferite autorităţi, referitoare la: procese în derulare, aprovizionarea cu lemne, corespondenţa telegrafică, alte funcţii pe care le-a mai avut avocatul Paul Drăgănescu, etc.

1924– 1925

57 46 Ordine, acţiune, rapoarte, cu privire la procesul dintre stat şi Constantin M. Dumitraşcu şi alţii, având ca obiect exproprierea moşiei moştenitorilor lui Toma Cămărăşescu, situată în comuna Mihăieştii de Jos, în suprafaţă de aproximativ 580 de hectare.

1924– 1927

58 51 Ordin, acţiune, note, cu privire la procesul dintre Casa Centrală a Cooperaţiei şi Împroprietăririi şi Obştea de arendare "Recea - Zorleasca" şi Vasile Secară, din comuna Turia, pentru exercitarea dreptului de preferinţă la arendare.

1924– 1925

59 48 Ordine primite de la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. Serviciul Contencios şi rapoarte, referitoare la: conturile de cheltuieli, susţinerea proceselor, despăgubiri de război, etc.

1925, ianuarie - decembrie

1925

8

Page 9: ROMÂNIEI ALE Olt ean IONALE NA ARHIVELEarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/olt/Avocatura-Statului-Olt.-1879... · statului pentru judeţele Romanaţi-Olt era R. Pârvulescu.

ARHIVELE

NAŢ

IONALE

ALE

ROMÂNIE

I

Servic

iul J

udeţ

ean

Olt

NR. VECHI

CUPRINS ANII EXTREMI

OBSERVAÞIINR. FILE

NR. CRT.

Raportul din 17 noiembrie 1925 cu privire la greutăţile întâmpinate de avocatul statului, în lipsa unui birou stabil.

60 - Registru de termene. 92 1925, ianuarie - decembrie

1925

61 52 Corespondenţă cu diferite autorităţi, cu privire la: Corpul Portăreilor, procese în derulare, aprovizionarea cu lemne, asigurări sociale, etc.

1925

62 53 State de plată a salariilor. Ordine cu privire la plata salariilor. Ordin cu privire la averea Statului de la Avocatura Statului Slatina.

1925– 1926

63 50 Citaţii, acţiune, rapoarte, etc. cu privire la procesul dintre Ministerul de Război şi Regimentul 26 Obuziere din Slatina şi Constantin Popescu din comuna Poboru, pentru 30.000 de lei, costul a 25.000 de kg de fân.

1925– 1930

64 49 Cereri, declaraţie, rapoarte, procese - verbale, contract de arendare încheiat între Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. Direcţia Generală a Îndrumărilor Agricole şi Damian Ionescu, arendaş agronom din comuna Stolnici, judeţul Argeş (absolvent al Şcolii de agricultură Strehareţi, seria 1896; fost agronom regional) pe o perioadă de 25 de ani (1 ianuarie 1926 - 1 ianuarie 1951), pentru 20 de hectare din moşia Alunişu; teren lot agricol din proprietatea statului, destinat culturii seminţelor de cereale.

1926– 1931

65 54 Ordine, acţiuni, carte de judecată, rapoarte, etc., cu privire la procesul dintre Ministerul Agriculturii şi Domeniilor şi Nae Popescu şi Mihnea Iliescu, ambii din comuna Comani, pentru 4 hectare date de Casa Centrală a împroprietăririi sătenilor pentru intensificarea culturii tutunului prin R.M.S., teren aflat în moşia statului Vatra Schitu Comani, din comuna Comani.

1925– 1942

66 57 Corespondenţă cu diferite autorităţi, cu privire la: procese în derulare; terenul expropriat din moşia statului Sârbii Măgura; eliberarea unor sume depuse pentru exproprierea moşiilor Viişoara şi Coteniţa, aflate la C.E.C. Bucureşti.

1926, ianuarie - decembrie

1926

67 56 State de plată a salariilor. Ordine, rapoarte, cu privire la cheltuieli.

1926, februarie - decembrie

1926

68 59 Ordine, citaţii, rapoarte, cu privire la procesele susţinute pentru Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. Casa Centrală a Cooperaţiei şi Împroprietăririi Sătenilor: vânzare teren din moşia statului Milcov; apeluri făcute contra

1926, februaie - decembrie

1926

9

Page 10: ROMÂNIEI ALE Olt ean IONALE NA ARHIVELEarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/olt/Avocatura-Statului-Olt.-1879... · statului pentru judeţele Romanaţi-Olt era R. Pârvulescu.

ARHIVELE

NAŢ

IONALE

ALE

ROMÂNIE

I

Servic

iul J

udeţ

ean

Olt

NR. VECHI

CUPRINS ANII EXTREMI

OBSERVAÞIINR. FILE

NR. CRT.

măsurătorii moşiilor: Icoana (Eforia Spitatelor Civile), N. Bădulescu (Teslui), Mihail C. Deleanu (Cucuieţi), C.C. Pavlovici (Buiceşti), Smaranda A. Nedelcovici (Prooroci), etc.

69 58 Ordine, adresă, cu privire la procesele susţinute pentru Ministerul Instrucţiunii. ""Casa Şcoalelor şi a culturii poporului; şi recipisele Casei de depuneri pentru preţul de expropriere a moşiei Brebeni, proprietatea "Casei Şcoalelor".

1926

70 - Suplimentul dosarului 35/1925 întocmit în procesul dintre Ministerul Agriculturii şi Domeniilor şi I. M. Sorescu, pus în posesia unui teren în toamna anului 1906.

1926, mai, 271926

71 55 Ordine, rapoarte, cu privire la: procese în derulare, economii bugetare, numiri, salarii, sinistraţi, etc. Tabel nominal cu personalul avocaturii.Ordin prin care se face cunoscut că Ioan Vineş, avocat inspector, începând cu 1 octombrie 1926, este pus în disponibilitate şi urmează a primi pensie.

1926– 1927

72 62 Ordine, referat, raport, aviz, cu privire la demersurile întreprinse de Anibal G. Cociu, inginer hotarnic al statului; din Bucureşti, str. Victor Emanuel nr. 23; pentru hotărnicia moşiilor Cireaşov şi Vatra Mănăstirii Strehareţi.

1926– 1927

73 64 Ordine trimise de Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. Casa Centrală a Cooperaţiei şi Împroprietăririi Sătenilor şi Inspectoratul II Piteşti, cu privire la contestaţiile făcute contra măsurătorii moşiilor: C. Fântâneanu (Perieţi), Smaranda Nedelcovici (Prooroci), Smaranda Penciu ş.a. (Milcov), Alexandru Dumitrescu (Radomireşti - Zănoaga), Paulina Dacian (Buta), Ana lt. col. Tărtăşescu (Bălăneşti), Ecaterina general G. Corvin (Viişoara), C. Ştefănescu Zănoagă (Zănoaga), Alexandru Dumitrescu (Crăciunei de Jos), etc.

1926– 1927

74 58 Ordine, acţiune, rapoarte, etc., cu privire la procesul dintre Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. Casa Centrală a Cooperaţiei şi Împroprietăririi Sătenilor şi Marin G. Popescu, comerciant, Petre P. Arcadian şi Eugenia căpitan Grigore Dinu, toţi din oraşul Slatina, pentru aproximativ 62 de hectare din moşia Şerbăneşti - Negreni, pendinte de comuna Şerbăneşti. Cererea de intervenţie în dosar, făcută de Obştea de cumpărare de pământuri Şerbăneşti de Jos, din comuna Şerbăneşti.

1925– 1927

10

Page 11: ROMÂNIEI ALE Olt ean IONALE NA ARHIVELEarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/olt/Avocatura-Statului-Olt.-1879... · statului pentru judeţele Romanaţi-Olt era R. Pârvulescu.

ARHIVELE

NAŢ

IONALE

ALE

ROMÂNIE

I

Servic

iul J

udeţ

ean

Olt

NR. VECHI

CUPRINS ANII EXTREMI

OBSERVAÞIINR. FILE

NR. CRT.

75 - Registru de partizi. 1926– 1928

76 61 Corespondenţă cu Prefectura Judeţului Olt: zile aniversare, înfiinţarea Asociaţiei "Cultul Patriei", incendiul din comuna Mogoşeşti (56 de case distruse), şedinţa din 1 noiembrie 1927 a Consiliului Judeţean Olt.

1927, ianuarie - noiembrie

1927

77 60 Ordine, adrese, cu privire la procesele susţinute pentru Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. Casa Centrală a Cooperaţiei şi Împroprietăririi Sătenilor. Ordin cu privire la vânzarea a 59,5 hectare din moşia Şerbăneşti - Rogojina către Obştea de cumpărare "Şerbăneşti de Jos" din comuna Şerbăneşti.

1927, februarie - iunie1927

78 63 Ordine, memoriu, referat, acţiune, etc., cu privire la procesul dintre stat şi Const. Popescu şi Ilie Popescu, proprietarii moşiei Pârliţi (fostă T. Atanasiu), pentru tulburare de posesie a moşiei statului Strehareţi (proprietatea Şcolii de Agricultură Strehareţi).

1926– 1930

79 - Opis de dosare. 2501927– 1939

80 65 State de plată a salariilor. Ordine, rapoarte, cu privire la achitarea drepturilor salariale.

1928, ianuarie - decembrie

1928

81 - Registru de termene. 1928, ianuarie - decembrie

1928

82 - Registru de ordonanţarea salariilor personalului Avocaturii Statului din Judeţul Olt, pe anii 1928 - 1929.

1928– 1929

83 66 Ordine, rapoarte, acţiune, etc., cu privire la procesul dintre N. Herişescu, proprietar din Bucureşti - str. Imprimeriei nr. 44 şi Primăria oraşului Slatina, pentru nişte zăvoaie aflate pe moşia Sârbii - Măgura, pendinte de comuna Corbu (stăpânită de Primăria oraşului Slatina în baza testamentului lui I. Varipatti).

1928– 1929

84 68 Tablou statistic referitor la procesele susţinute în anul 1928. Ordine, rapoarte, cu privire la: procese în derulare, contabilitate, publicaţii juridice, spaţiu pentru avocatură, etc. Chestionare referitoare la prsonalul avocaturii. Inventar de averea mobilă şi imobilă a avocaturii (decembrie 1929).

1929, ianuarie - decembrie

1929

85 136 Adrese, procese - verbale, referat, etc., cu privire la lipsurile de: bani, produse şi obiecte de inventar, în valoare totală de lei 387.898, ale fostului şef al pepinierei Ighiu Telna (fostă Regiunea II viticolă din fostul Directorat al Agriculturii din Cluj), Eugeniu Hell, pus în disponibilitate în anul 1925. (N. B. - în dosar,

1925– 1929

11

Page 12: ROMÂNIEI ALE Olt ean IONALE NA ARHIVELEarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/olt/Avocatura-Statului-Olt.-1879... · statului pentru judeţele Romanaţi-Olt era R. Pârvulescu.

ARHIVELE

NAŢ

IONALE

ALE

ROMÂNIE

I

Servic

iul J

udeţ

ean

Olt

NR. VECHI

CUPRINS ANII EXTREMI

OBSERVAÞIINR. FILE

NR. CRT.

se găseşte copia unui ordin din anul 1927 trimisă "D-lui Eugen Hell, comuna Coteana, judeţul Olt, gara Slatina").

86 70 State de plată a salariilor. Ordine cu privire la salarii.

1929– 1930

87 - Registru de termene. 1929– 1930

88 - Registru de intrare - ieşire. 3161929– 1931

89 67 State de plată a salariilor, pe anul 1929. Stat de plată, pe luna februarie 1933.

1929– 1933

90 - Registru de termene. 1930, ianuarie - decembrie

1930

91 69 Ordine, adrese, rapoarte, cu privire la: procese în derulare, spaţiu pentru avocatură, deplasări, laboratoare oficiale autorizate de Oficiul Central de Licitaţii, foile de cazier civil şi militar, recensământul populaţiei, etc. Tablou de procesele importante ale statului, aflate pe rol la Tribunalul Judeţului Olt.

1930, august - decembrie

1930

92 - Memoriu înaintat prim preşedintelului Tribunalului Judeţului Olt, privitor la judecarea proceselor fiscale (1928). Tabele cu dosarele susţinute la Tribunalul Judeţului Olt şi la Judecătoriile din judeţul Olt, din anii 1931 - 1934. Ordine, delegaţie, certificat, adeverinţe, etc., cu privire la procese în derulare. Însemnare cu procesele susţinute luni, 14 iunie 1937. Biletul de identitate al soldatului Ciocârlan Octavian.

constituit din file volante.

1928– 1937

93 71 State de plată salariilor. Ordine, rapoarte, cu privire la salarii.

1931– 1932

94 72 Rapoarte, declaraţii, tabel cu sume încasate şi nevărsate la stat (1930 - 1931), referat, cuprinse în dosarul întocmit lui Edmund Nemeş, fostul şef al Biroului de Măsuri şi Greutăţi Olt.

1931– 1932

95 73 State de plată salariilor. 1932, ianuarie - octombrie

1932

96 - Registru de termene. 921932– 1933

97 - Registru de termene. 921933– 1935

98 75 State de plată salariilor. 1934, ianuarie - noiembrie

1934

99 74 Acţiune, rapoarte, adrese, tabel, etc., cu privire la procesul dintre Ministerul Apărării Naţionale şi locuitorii din comuna I. C. Brătianu, care au distrus cu vitele lor fâneţele de pe poienile din pădurea Puturoasa (57 de hectare) arendate Regimentului 21 Artilerie

1934– 1941

12

Page 13: ROMÂNIEI ALE Olt ean IONALE NA ARHIVELEarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/olt/Avocatura-Statului-Olt.-1879... · statului pentru judeţele Romanaţi-Olt era R. Pârvulescu.

ARHIVELE

NAŢ

IONALE

ALE

ROMÂNIE

I

Servic

iul J

udeţ

ean

Olt

NR. VECHI

CUPRINS ANII EXTREMI

OBSERVAÞIINR. FILE

NR. CRT.

din Slatina.

100 - Registru de termene. 1935– 1938

101 - Registru de intrare. 1935– 1939

102 - Registru de ieşire. 1935– 1939

103 76 State de plată salariilor. 1936

104 135 Ordine, rapoarte, procese - verbale, adrese, etc., cu privire la averea testată în favoarea Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale (prin testament autentificat de Tribunalul Bălţi) de către Maria Pavlovici, posesoare unei averi imobiliare în oraşul Slatina, strada Caracal.

1936– 1939

105 80 Ordine, rapoarte, înaintate Ministerului Justiţiei, cu privire la procesele susţinute de avocatură: cheltuieli, jurisprudenţă; inspecţia făcută avocaturii de consilierul Grigore Cara - Costea (delegat al Ministerului de Justiţie, etc.). Inventar cu mobilierul şi biblioteca Avocaturii Statului Slatina (iulie 1937). Situaţii statistice referitoare la procesele susţinute, în anii 1933 şi 1936.

1934– 1937

106 77 Ordine, rapoarte, adrese, sentinţă, etc., cu privire la: procese aflate pe rol la Tribunalul Judeţului Olt, vânzări silite, procese aflate pe rol la Curtea de Apel Craiova, etc.

1936– 1937

107 79 Adrese, apeluri, tabele, sentinţă, citaţii, etc., cu privire la: procesele susţinute pentru Administraţia de Constatare Olt: contestaţii, taxe, moşteniri, vânzări - cumpărări, amenzi, etc.

1936– 1938

108 82 Ordine, decizii, adrese, rapoarte, etc., cu privire la: procesele susţinute pentru Ministerul Lucrărilor Publice şi al Comunicaţiilor: contestaţii, amenzi, legislaţie, etc.

1937, ianuarie - noiembrie

1937

109 137 Ordine, adresă, acte de vânzare întocmite între Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. Direcţiunea Reformei Agrare şi cumpărători Dumitru P. Ilie şi Ilie I. Vătafu, agricultori din comuna Câmpul Mare.

1937, martie - iulie1937

110 78 Adrese, tabele, recursuri, etc., cu privire la procese aflate pe rol la Judecătoria Mixtă Slatina.

1937, martie - august1937

111 81 State de plată a salariilor. 1937– 1938

13

Page 14: ROMÂNIEI ALE Olt ean IONALE NA ARHIVELEarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/olt/Avocatura-Statului-Olt.-1879... · statului pentru judeţele Romanaţi-Olt era R. Pârvulescu.

ARHIVELE

NAŢ

IONALE

ALE

ROMÂNIE

I

Servic

iul J

udeţ

ean

Olt

NR. VECHI

CUPRINS ANII EXTREMI

OBSERVAÞIINR. FILE

NR. CRT.

112 138 Raport pentru punerea la dispoziţia avocaturii a unei camere aparţinând Prefecturii Judeţului Olt. Apel, adrese, sentinţă penală, cu privire la: Curtea de Apel Craiova, Tribunalul Judeţului Olt, Corpul de Portărei de pe lângă Tribunalul Judeţului Olt, Avocatura Statului din Judeţul Olt, Casa Fondului Naţional al Aviaţiei Bucureşti.

1937– 1940

113 85 Ordine, rapoarte, adrese, sentinţă, etc., cu privire la procesul dintre Casa Autonomă a Monopolurilor Regatului României şi: Trifu Şerban Doncea, ţigan pieptănar; Constantin I. Tănase, ţigan pieptănar, ambii din comuna Stejarul, satul Ipoteşti, judeţul Olt; Ştefan Lupu, din comuna Stejarul, satul Ipoteşti, judeţul Olt, notarul comunei Stejarul; Ilie C. Lăutaru zis Stângă, din comuna Greci, judeţul Romanaţi; care au furat în octombrie 1936 de la cultivatoarea Ioana D. Chitucea, din comuna Brâncoveni, judeţul Romanaţi, o mare cantitate de tutun (20 kg tutun foi în şire, pentru contrabandă).

1936– 1939

114 86 Ordine, memorii, planuri, procese - verbale, etc., cu privire la vânzarea prin licitaţie a bunului mic în suprafaţă de 4.793 m.p. rămas din moşia Bălăneşti (Malu Roşu), fostă proprietate a doamnei Pia Alexandru Tărtăşescu; pentru completarea islazului comunei Bălăneşti.

1936– 1941

115 87 Corespondenţă cu diferite autorităţi, cu privire la: sărbători religioase, procese în derulare, "Serbarea sădirii pomilor", apărarea pasivă, serbarea zilei de 10 Mai, "Ziua Eroilor", "Ziua Apelor", moartea Reginei Maria, etc.

1937– 1938

116 - Ordine, însemnări, adrese, cu privire la cheltuieli de judecată şi onorarii de avocat.

Constituit din file volante.

1937– 1939

117 84 Ordine, rapoarte, memoriu, etc., cu privire la Ministerul Justiţiei: cheltuieli, taxe judiciare, transferuri, reprezentarea unor instituţii în procese, etc.

1938, ianuarie - decembrie

1938

118 83 State de plată a salariilor. Situaţia depunerilor la Casa Magistraţilor, pe anii 1935 - 1939.

1938, aprilie - decembrie

1938

119 89 Ordine, adrese, citaţii, decizie, rapoarte, etc., cu privire la procesele susţinute pentru Direcţia Generală a Casei Autonome a Monopolurilor Regatului României.

1938– 1939

120 - Registru pentru urmărirea cheltuielilor de judecată şi a onorariilor de avocat, acordate statului prin sentinţele Tribunalului Judeţului

1938– 1940

14

Page 15: ROMÂNIEI ALE Olt ean IONALE NA ARHIVELEarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/olt/Avocatura-Statului-Olt.-1879... · statului pentru judeţele Romanaţi-Olt era R. Pârvulescu.

ARHIVELE

NAŢ

IONALE

ALE

ROMÂNIE

I

Servic

iul J

udeţ

ean

Olt

NR. VECHI

CUPRINS ANII EXTREMI

OBSERVAÞIINR. FILE

NR. CRT.

Olt.

121 88 Ordine, recurs, apeluri, procese - verbale, acte de vânzare - cumpărare, etc., cu privire la procesul dintre Oficiul Central pentru Valorificarea Grâului şi Gheorghe Gherzon/Gherson, din oraşul Slatina, proprietarul morii ţărăneşti din strada Drăgăneşti.

1938– 1941

122 - Registru de termene. 2501938– 1941

123 91 Ordine, sentinţe, acţiuni, memoriu, etc., cu privire la procesele susţinute pentru Administraţia de Constatare Olt.

1939, ianuarie - decembrie

1939

124 92 State de plată a salariilor. 1939, ianuarie - decembrie

1939

125 94 Corespondenţă cu diferite autorităţi: sărbători religioase, procese în derulare, aniversări, etc. Program pentru sărbătorirea unui an de la promulgarea Constituţiei. Ordinul Prefecturii Judeţului Olt referitor la trenul mortuar care transportă rămăşiţele pământeşti ale patriarhului Miron Cristea, în trecere prin gara Slatina. Ordonanţa nr. 37.856 din 27 octombrie 1939 a Rezidenţei Regale a Ţinutului Olt, referitoare la starea ţinutului.

1939, ianuarie - decembrie

1939

126 90 Ordine, acţiune, sentinţă, etc., cu privire la procesul dintre Direcţiunea Generală a Poştelor, Telegrafelor şi Telefoanelor şi Primăria comunei Priseaca, pentru pagube cauzate prin refacerea materialului furat de pe teritoriul comunei Priseaca.

1939, februarie - iulie1939

127 93 Ordine, rapoarte, adrese, etc., cu privire la procesele susţinute pentru Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. Acte de vânzare - cumpărare.Tablou de chimiştii experţi ocnologi desemnaţi pentru a executa contraanalize şi de laboratoarele autorizate pentru a face analiza băuturilor spirtoase (1938).

1937– 1940

128 - Registru - opis general de dosare. 2501940– 1945

129 95 Ordine, sentinţă, contestaţie, etc., cu privire la procesul dintre Comitetul Şcolar al Şcoalei de Menaj Slatina şi Banca Uniunii Agricole, Comerciale şi Industriale Slatina, pentru executare silită imobiliară.

1938– 1941

130 96 Ordine, rapoarte, planul terenului din moşia Mierleşti vândut locuitorului Barbu I. Voicu din comuna Mierleşti, judeţul Olt, fără a se încheia actul de vânzare - cumpărare până în

1939– 1944

15

Page 16: ROMÂNIEI ALE Olt ean IONALE NA ARHIVELEarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/olt/Avocatura-Statului-Olt.-1879... · statului pentru judeţele Romanaţi-Olt era R. Pârvulescu.

ARHIVELE

NAŢ

IONALE

ALE

ROMÂNIE

I

Servic

iul J

udeţ

ean

Olt

NR. VECHI

CUPRINS ANII EXTREMI

OBSERVAÞIINR. FILE

NR. CRT.

martie 1942.

131 97 Ordine, sentinţă, situaţii contabile, rapoarte, etc., cu privire la procesul dintre Ministerul Apărării Naţionale şi Niculae Ionescu şi Odea N. Ioan, ambii din oraşul Slatina, pentru costul întreţinerii în Şcoala Ofiţeri de Geniu Bucureşti şi cheltuielile de echipare, făcute pentru Odea Ioan, fost sublocotenent în Regimentul 2 Căi Ferate, şters din controalele Armatei.

1940– 1948

132 98 Ordine, rapoarte, telegrame, cu privire la Ministerul Justiţiei: procese în derulare, salariaţii avocaturii, concentrări, transferări, cheltuieli, Basarabia şi Bucovina, etc. Act de vânzare - cumpărare încheiat între Lixandra M. Florescu, din comuna Scorniceşti şi Ministerul Justiţiei. Direcţia Penitenciarelor, pentru 7.720 m.p. teren din oraşul Slatina.

1941, ianuarie - decembrie

1941

133 99 Ordine, adrese, decizii, acţiuni, etc., cu privire la procesele susţinute pentru Administraţia Financiară de Încasări şi Plăţi Olt: contestaţii, impozite şi taxe, sechestru, etc.

1941, ianuarie - decembrie

1941

134 105 Corespondenţă cu diferite autorităţi (în special, Prefectura Judeţului Olt şi Primăria oraşului Slatina), cu privire la: procese în derulare, legionari, conduita funcţionarilor, închirieri, sărbători religioase, contravenţii, aniversări, etc. Tabel cu procesele Prefecturii Judeţului Olt susţinute de Contenciosul Statului Olt, în luna februarie 1941. Apelurile unor comercianţi din oraşul Slatina contra unor procese - verbale de contravenţie. Ordinul Prefecturii Judeţului Olt referitor la: vagabonzi, ţigani nomazi, câini şi pisici vagaboande; măsuri profilactice; etc.

1941, ianuarie - decembrie

1941

135 102 Ordine, apel, citaţii, cu privire la procesul dintre Oficiul pentru valorificarea grâului Olt şi Nae Ionescu, proprietar şi cerealist, din comuna Bălteni, pentru o amendă de 5.000 de lei.

1941, iunie - noiembrie

1941

136 103 Ordine, apel, procese - verbale, etc., cu privire la procesul dintre Oficiul pentru valorificarea grâului Olt şi Marin C. Ivan, comerciant din comuna Potcoava, pentru o amendă de 150.000 de lei.

1941– 1942

137 - Ordine, adrese, tabel, etc., cu privire la cheltuieli de judecată şi onorarii de avocat.

Constituit din file volante.

1941– 1942

138 100 Delegaţie permanentă, acţiune, ordine, întâmpinare, etc., cu privire la procesul dintre

1941– 1944

16

Page 17: ROMÂNIEI ALE Olt ean IONALE NA ARHIVELEarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/olt/Avocatura-Statului-Olt.-1879... · statului pentru judeţele Romanaţi-Olt era R. Pârvulescu.

ARHIVELE

NAŢ

IONALE

ALE

ROMÂNIE

I

Servic

iul J

udeţ

ean

Olt

NR. VECHI

CUPRINS ANII EXTREMI

OBSERVAÞIINR. FILE

NR. CRT.

Ministerul Apărării Naţionale şi Jean (Ion) C. Cârje, proprietar din comuna Milcov, pentru acţiune provocatorie după Legea de Asanare Agricolă din anul 1934, având un contract încheiat în anul 1927 între el şi Comandamentul Diviziei a-XI-a din Slatina.

139 - Registru - opis general de dosare. 1941– 1944

140 101 Ordine, acţiune, decizie, proces - verbal, etc., cu privire la procesul dintre Ministerul Apărării Naţionale şi lt. col. rez. Ionescu D. Ioan, din oraşul Slatina, strada Vintilă Vodă nr. 22; pentru un deficit imputat produs la Regimentul 66 Artilerie Piteşti.

1940– 1944

141 104 Proces - verbal, apel, decizie, act de vânzare, etc., cu privire la procesul dintre Administraţia de Constatare Mixtă a Judeţului Olt şi Gheorghe Gherzan şi Gheorghe Gh. Gherzan, din suburbia Clocociov, pentru o contravenţie.

1938– 1944

142 - Ordine, decizii, procese - verbale, etc., cu privire la: procese în derulare, aprovizionarea judeţului, confiscări, acte de sabotaj, speculă, etc., de la Oficiul Judeţean de Aprovizionare Olt, de pe lângă Prefectura Judeţului Olt. (N.B. - pe copertă, apare scris "Contencios"). Proces - verbal şi tabel cu familiile mobilizaţilor, din comuna Câmpu Mare, care au cumpărat porumb. Dosare cu acte dresate de jandarmi locuitorilor din judeţ.

1942, ianuarie - aprilie

1942

143 107 Adrese, concepte de apeluri, copiile unor sentinţe, cu privire la procese în derulare. Tabel cu amenzile aplicate la "Legea valorificării produselor agricole", pe anii 1931 - 1933, date în debit Administraţiei Financiare Olt de Încasări şi Plăţi. Tabel de taxa forfetară dată în debit Administraţiei Financiare Olt de Încasări şi Plăţi, în septembrie 1932.

1942

144 106 Cereri, contract de închiriere, recursuri, etc., cu privire la: vânzări - cumpărări de bunuri, procese în derulare, pensionare, etc. Rapoarte înaintate prefectului judeţului Olt, referitoare la atribuţiile avocaţilor publici din Contencioasele Statului Judeţene.

1941– 1942

145 - Registru de termene. 1942– 1943

146 - Ordine, însemnări, tabele, citaţii, etc., cu privire la procese în derulare. Plicuri folosite şi nefolosite. Preimprimate "Scrisoare de expediţie" necompletate.

Constituit din file volante.

1940– 1948

17

Page 18: ROMÂNIEI ALE Olt ean IONALE NA ARHIVELEarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/olt/Avocatura-Statului-Olt.-1879... · statului pentru judeţele Romanaţi-Olt era R. Pârvulescu.

ARHIVELE

NAŢ

IONALE

ALE

ROMÂNIE

I

Servic

iul J

udeţ

ean

Olt

NR. VECHI

CUPRINS ANII EXTREMI

OBSERVAÞIINR. FILE

NR. CRT.

147 111 Ordin, adrese, decizii, recursuri, procese - verbale, etc., cu privire la procese susţinute pentru Administraţia Financiară Olt: contravenţii, contestaţii la taxe şi impozite, impunere impozit avocaţi, etc. Borderou cu beneficiarii titlurilor de rentă vândute prin Cooperativa "Librăria Românească" Slatina - Olt.

1943, ianuarie - noiembrie

1943

148 - Ordine, delegaţii, referate, sentinţă, etc., cu privire la procese susţinute pentru Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor. Administraţia Casei Şcoalelor: procese în derulare, autentificări acte; legatul de 15 hectare teren arabil făcut în anul 1925 de Maria maior Calafeteanu pentru Şcoala primară din cătunul Corbu, comuna Teslui, etc.

1943, februarie - decembrie

1943

149 108 Ordine, adrese, planul terenului, decizii, etc., cu privire la acte de vânzare- cumpărare, acte de donaţie, acte de schimb, având ca obiect diferite terenuri ale statului.

1943, martie - noiembrie

1943

150 109 Ordine, citaţii, apel, raport, etc., cu privire la procesul dintre Serviciul Sanitar al Judeţului Olt şi Constantin I. Berechet, din comuna Izvoru, judeţul Olt, pentru rezilierea contractului de închiriere şi dispunerea evaluării Circumscripţiei Sanitare din comuna Izvoru.

1942– 1944

151 110 Ordine, adrese, ordonanţă, etc., cu privire la 35 de hectare din moşia Momiceni, situat în comuna Crâmpoia, cumpărat de inginerul D. Caciona de la evreul expropriat Herman Sternberg. Idem, trupul de 20 de hectare situat în comuna Şerbăneşti de Sus, cumpărat de Alexandrina Cacionea de la evreul expropriat Herman Sternberg.

1943– 1944

152 - Registru de termene. 1943– 1944

153 - Registru de termene. 2501943– 1944

154 113 Corespondenţă cu diferite autorităţi, cu privire la: procese în derulare, funcţionari evacuaţi, decoraţia "Steaua României", Centrul de Motocultură Olt, etc.

1944, ianuarie - decembrie

1944

155 114 State de plată a salariilor. Procese - verbale pentru acordarea indemnizaţiilor pentru activitate şi merite excepţionale. Tabele cu funcţionarii evacuaţi care au primit salariul în avans pe 3 luni.

1944, ianuarie - decembrie

1944

156 116 Ordine, tabele, rapoarte, etc., cu privire la Ministerul Justiţiei: procese în derualre,

1944, ianuarie - decembrie

1944

18

Page 19: ROMÂNIEI ALE Olt ean IONALE NA ARHIVELEarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/olt/Avocatura-Statului-Olt.-1879... · statului pentru judeţele Romanaţi-Olt era R. Pârvulescu.

ARHIVELE

NAŢ

IONALE

ALE

ROMÂNIE

I

Servic

iul J

udeţ

ean

Olt

NR. VECHI

CUPRINS ANII EXTREMI

OBSERVAÞIINR. FILE

NR. CRT.

funcţionarii avocaturii, refugiaţi, evacuaţi, spese de cancelarie, predarea arhivei Contenciosului Statului Cetatea Albă, etc. Tabele cu personalul concentrat sau moblizat.

157 112 Ordine, adrese, tabele, etc., cu privire la procese susţinute pentru Ministerul Economiei Naţionale: procese în derulare, cauze amnistiate, etc.

1944, februarie - noiembrie

1944

158 124 Ordine, rapoarte, etc., cu privire la procesele susţinute pentru Prefectura Judeţului Olt: procese în derulare, avize juridice, etc. Rapoarte înaintate către prefect prin care este cerută dotarea cu mobilier a Contenciosului Statului din Judeţul Olt. Raport, tabele, cu privire la procesele susţinute pentru Oficiul Economic Judeţean Olt.

1944, februarie - noiembrie

1944

159 120 Adresă, rapoarte, schiţe de plan, act de donaţie, etc., cu privire la terenurile donate de lt. col. pensionar Mihail Mirescu din Bucureşti, strada General Cernat nr. 4, văduvelor de război: Ioana Paraschiv Croitoru, Vasilica Gh. Gagiu şi Smaranda Clement Staicu, toate din comuna Crâmpoia.

1944

160 119 Ordine, rapoarte, cereri, cu privire la: funcţionarii avocaturii; Ordinul "Steaua României cu spade" şi alte ordine primite de avocaţi; evacuaţi; calificative; pedepse, etc. Tablou de funcţionarii şi personalul de serviciu din Contencioasele Statului: Olt, Botoşani, Cetatea Albă şi Chilia.

1944, octombrie - decembrie

1944

161 115 Ordine, instrucţiuni, cu privire la: colectarea şi distribuirea lânii, reorganizarea unor instituţii, precizări legislative; execuţia bugetară la cheltuieli, pe exerciţiul 1943/1944, etc.

1943– 1944

162 117 Ordin, adrese, încheiere, contestaţie la expropriere, etc. în procesul dintre Primăria comunei Drăgăneşti şi Ştefana Toma Ţacu, văduvă de război, din comuna Drăgăneşti.Certificat cuprinzând primarii comunei Drăgăneşti, în perioada 1939 - 1943.

1943– 1944

163 121 Ordine, apel, registru special, jurnale, etc., cu privire la procesul dintre Oficiul Central pentru Valorificarea Grâului şi Petre Ivanovici, proprietarul morii ţărăneşti cu valţ, din comuna Slătioara, judeţul Romanaţi, pentru o amendă de 40.000 de lei.

1943– 1944

164 122 Ordonanţe ale Primăriei oraşului Slatina, cu privire la: tarife şi preţuri; cote la aprovizionarea cu lemne, consumul de carne şi

1943– 1944

19

Page 20: ROMÂNIEI ALE Olt ean IONALE NA ARHIVELEarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/olt/Avocatura-Statului-Olt.-1879... · statului pentru judeţele Romanaţi-Olt era R. Pârvulescu.

ARHIVELE

NAŢ

IONALE

ALE

ROMÂNIE

I

Servic

iul J

udeţ

ean

Olt

NR. VECHI

CUPRINS ANII EXTREMI

OBSERVAÞIINR. FILE

NR. CRT.

pâine; transportul cu trăsurile publice; etc. (N.B. - coperta dosarului a aparţinut iniţial unui dosar întocmit de Contenciosul Statului din Judeţul Cetatea Albă, pentru speculă).

165 123 Ordine, rapoarte, concluzii, etc., cu privire la procesul dintre Camera Agricolă a Judeţului Olt şi nişte locuitori ai comunei Oteşti, cu privire la măsurătoarea terenului expropriat din pădurea "Ezerul", proprietatea statului, situată în comuna Dumitreşti, judeţul Olt.

1944– 1945

166 - Registru de termene. 2521944– 1945

167 118 Ordine, rapoarte, adrese, etc., cu privire la procesul dintre Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. Direcţia Cadastrului şi Islazurilor şi Primăria comunei Valea Ungureni, constituit din pădurea statului Topana, judeţul Argeş.

1944– 1948

168 125 Ordine, rapoarte, proces - verbal, etc., cu privire la personalul Contenciosului Statului din Judeţul Olt şi personalul evacuat în Slatina: înaintări, transferări, delegări, diferite comunicări, etc.

1945

169 126 Corespondenţă cu diferite autorităţi: procese în derulare, aprovizionare cu alimente şi produse de strict necesar, rechiziţii, etc. Tabel cu procesele susţinute în anul 1944 pentru Camera de Comerţ şi Industrie Slatina, a căror soluţionare nu este cunoscută în ianuarie 1945. Procesul - verbal din 3 martie 1945 prin care a fost predată arhiva Contenciosului Statului din Judeţul Botoşani. Procesul - verbal din 13 iunie 1945 prin care a fost predat biroul, cu mobilier, al Contenciosului Statului din Judeţul Olt către delegatul Armatei Sovietice.

1945, ianuarie - decembrie

1945

170 127 State de plată a salariilor. Procese - verbale întocmite pentru acordarea indemnizaţiei pentru activitate şi merite excepţionale. Stat de indemnizaţia specială cuvenită personalului Contenciosului Statului din judeţul Botoşani, care se întoarce în Moldova. Raport şi bon cuprinzând publicaţii juridice. Adrese şi rapoarte, cu privire la predarea maşinii de scris portative marca "Remtor junior", care a aparţinut Contenciosului Statului din Judeţul Cetatea Albă. (N.B. - în raportul din 31 octombrie 1945, se vorbeşte despre volumul mare de lucrări).

1945, ianuarie - decembrie

1945

171 - Dosare întocmite în procesele susţinute pentru Serviciul Silvic al Judeţului Olt: delicte silvice.

1945

20

Page 21: ROMÂNIEI ALE Olt ean IONALE NA ARHIVELEarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/olt/Avocatura-Statului-Olt.-1879... · statului pentru judeţele Romanaţi-Olt era R. Pârvulescu.

ARHIVELE

NAŢ

IONALE

ALE

ROMÂNIE

I

Servic

iul J

udeţ

ean

Olt

NR. VECHI

CUPRINS ANII EXTREMI

OBSERVAÞIINR. FILE

NR. CRT.

172 - Dosare întocmite în procesele susţinute pentru Serviciul Sanitar al Judeţului Olt: ultraj, calomnie, fals în acte publice, etc.

1945, ianuarie - octombrie

1945

173 - Dosare întocmite în procesele susţinute pentru Serviciul de Măsuri şi Greutăţi Slatina - Olt: contavenţii.

1945, august - octombrie

1945

174 129 Ordine şi tabele cu procesele intentate pentru sabotaj. Ordine privind precizări de natură juridică.

1945– 1946

175 - Ordine, rapoarte, cereri, etc., cu privire la procesul susţinut pentru Ministerul Comunicaţiilor. Direcţia Generală a Poştelor, Telegrafelor şi Telefoanelor, având ca obiect vânzarea averii defunctului Radu Angelescu, din comuna Câmpu Mare, pentru 168.362 de lei, datorie iniţială la 15 iunie 1931.

1945– 1946

176 - Adrese, procese - verbale, motive de recurs, etc., cu privire la procesele susţinute pentru Ministerul Economiei Naţionale: delicte de sabotaj.

1945– 1946

177 - Ordine, rapoarte, cu privire la procesul dintre Ministerul Propagandei şi Niculae Halmagiu, patron al hotelului "Halmagiu N." din oraşul Slatina, strada Gării nr. 2 contravenient la Legea O.N.T.

1945– 1946

178 - Dosare întocmite în procesele susţinute pentru Cercul Teritorial Olt: contravenţii la Legea rechiziţiilor, furt de efecte, etc.

1945– 1946

179 - Dosare întocmite în procesele susţinute pentru Ministerul Agriculturii şi Demeniilor: contravenţii la legea vânatului.

1945– 1947

180 - Dosare întocmite în procesele susţinute pentru Serviciul Sanitar Veterinar al judeţului Olt: contravenţii.

1945– 1947

181 - Registru de termene. 2501945– 1947

182 - Ordine, rapoarte, adrese, cu privire la procesul dintre Şcoala de Agricultură "Strehareţi" Slatina şi Constantin D. Dumitrescu, din comuna Strejeşti de Sus, judeţul Romanaţi, pentru 66.000 de lei. Ordin, acţiune, adresă, cu privire la procesul dintre Şcoala de Agricultură "Strehareţi" Slatina şi Alexandru Cristea din oraşul Corabia, str. Cezar Boliac nr. 28, pentru 46.000 de lei.

1945– 1948

183 - Adrese, acţiuni, motive de apel, etc., cu privire la procesele dintre "Parohia Popeşti" Bărăşti de Vede şi Ion T. Popa şi Marin T. Popa, ambii din comuna Bărăşti de Vede, pentru recolta de

1945– 1948

21

Page 22: ROMÂNIEI ALE Olt ean IONALE NA ARHIVELEarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/olt/Avocatura-Statului-Olt.-1879... · statului pentru judeţele Romanaţi-Olt era R. Pârvulescu.

ARHIVELE

NAŢ

IONALE

ALE

ROMÂNIE

I

Servic

iul J

udeţ

ean

Olt

NR. VECHI

CUPRINS ANII EXTREMI

OBSERVAÞIINR. FILE

NR. CRT.

prune din anul 1945, obţinută de pe lotul bisericii stăpânit cu rea credinţă de către cei doi.

184 - Ordine, adrese, rapoarte, etc., cu privire la procesul dintre Camera Agricolă Olt şi urmaşii lui Mihalache Radu Gheorghe, având ca obiect rectificarea tabloului de împroprietărire al comunei Deleni, întocmit de Comitetul de revizuire al celor îndreptăţiţi la împroprietărire conform Legii Agrare din anul 1921.

1945– 1948

185 130 State de plată a salariilor. Procesele - verbale (în copie) cuprinzând obiectele (luate de la Prefectura Judeţului Olt) reţinute de Armata Roşie. Procese - verbale şi state de plată pentru orele suplimentare. Ordin, situaţii, cu privire la bunuri predate trupelor sovietice sau rechiziţionate de acestea. Instrucţiuni trimise de Ministerul Justiţiei. Direcţiunea Contabilităţii referitoare la veniturile ministerului, începând cu 1 aprilie 1946.

1946, ianuarie - decembrie

1946

186 128 Corespondenţă cu diferite autorităţi, referitoare la: aprovizionare, procese în derulare, personalul Contenciosului, Ordinul "Steaua României", avize juridice, publicaţii juridice, imobile închiriate pentru instituţii, Serviciul Armistiţiului din cadrul Prefecturii Judeţului. Ordonanţa Primăriei oraşului Slatina, nr. 429 din 30 octombrie 1945, cu privire la sacrificarea animalelor şi consumul de carne.

1946– 1947

187 131 Circulare, fişe individuale de încadrare, rapoarte, cereri, etc., cu privire la personalul avocaturii: înaintări, transferări, concedii, diferite comunicări, etc.

1946– 1947

188 - Ordine, rapoarte, motive de apel, etc., cu privire la înscrierea Sindicatului Corpului Didactic din Slatina ca persoană juridică.

1946– 1947

189 - Condică de salarii. 1946– 1948

190 - State de plată a salariilor. Ordine, telegramă, adrese de înaintare în care sunt menţionate sumele alocate pentru furniturile de cancelarie, situaţii contabile, etc. Decizie pentru numirea secretarului Savu Cosmulescu, în calitate de gestionar şi mânuitor de valori.

1947, ianuarie - decembrie

1947

191 - Registru de termene. 2501947– 1948

192 132 Ordine, rapoarte, procese - verbale, cu privire la diferite ministere: legate testate, procese în derulare, confiscări, cheltuieli de judecată şi onorarii, etc.

1948, februarie - decembrie

1948

22

Page 23: ROMÂNIEI ALE Olt ean IONALE NA ARHIVELEarhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/olt/Avocatura-Statului-Olt.-1879... · statului pentru judeţele Romanaţi-Olt era R. Pârvulescu.

ARHIVELE

NAŢ

IONALE

ALE

ROMÂNIE

I

Servic

iul J

udeţ

ean

Olt

NR. VECHI

CUPRINS ANII EXTREMI

OBSERVAÞIINR. FILE

NR. CRT.

193 133 State de plată a salariilor. Procese - verbale, situaţii, rapoarte, cu privire la materialele de cancelarie. Adrese de înaintare a publicaţiilor juridice. (N.B. - sunt menţionate titlurile).

1947– 1948

194 134 State de plată a salariilor. Note de reţineri. 1949, ianuarie - aprilie

1949

195 - Adresă, citaţie, cu privire la procesul dintre Administraţia Financiară a judeţului Olt şi Ion Gh. Popescu, agent fiscal, din comuna Dudu, judeţul Olt.

1949, februarie - martie

1949

196 - Ordine, telegrame, proces - verbal, cu privire la moşiile expropriate şi valorile ridicate.

1949; martie; 5; 24. Constituit din file volante.

1949

Prezentul inventar conţine 196 u.a.

23