Strategie Piatra Olt

download Strategie Piatra Olt

of 206

Transcript of Strategie Piatra Olt

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  1/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  1

  CUPRINS

  I Introducere 2

  II Prezentarea generala a orasului 26

  III Analiza situatiei curente a orasului 31

  IV Analiza SWOT 46

  V Obiectivele strategiei locale de dezvoltare durabila 57

  VI Planul Integral de Dezvoltare Urbana 77

  VII Viziunea cetatenilor orasului 105

  VIII Portofoliul de proiecte 134

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  2/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  2

  I. INTRODUCERE

  NECESITATEA

  Actuala stare de planificare, legata de imprevizibilitatea si complexitatea dinamicilor

  ce guverneaza procesele administrative si economice, face sa devina urgenta conceperea

  unor mecanisme ce pot garanta un raport din ce in ce mai strans intre evaluare si proces de

  plan.

  Suprapunerea limitelor induse de diferitele exigente de sector, indicatiilor asupra

  amenajarilor teritoriale, ce provin din directivele tehnice si din indicatiile pentru dezvoltare

  sugerate de sistemul de finantari conexat cu FondurileEuropeneface sa devina mai

  delicata tema celui ce planifica si intocmeste o strategie de dezvoltare.

  In fata multiplicarii informatiilor si asteptarilor, cel care planifica are datoria de a

  evalua care sunt caile oportune pentru o proiectare orientata catre o dezvoltare coerenta si

  unitara a teritoriului.

  Aceasta abordare este cu atat mai actuala, cu cat devin active noile mecanisme

  generate de principiul subsidiaritatii, respectiv de promovarea descentralizarii economice si

  financiare si deplasarea accentului catre administratia locala. Participarea si pregatirea

  devin elemente semnificative pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala, cu

  scopul de a realiza strategiile, obiectivele si continuturile identificate de Administratia

  Orasului Piatra Olt.

  Pe de alta parte, planificarea in sine impune noi modele si noi metode de abordarepentru armonizarea strategiilor la nivel national. Strategia, pentru a fi eficace, trebuie sa

  tina cont de diferitele argumente de dezvoltare a teritoriului, cu obiectivul dezvoltarii

  integrate in toate sectoarele ce contribuie in general la imbunatatirea calitatii vietii.

  Prezenta strategie de dezvoltare locala intentioneaza sa confrunte caracteristicile

  evidente ale economiei locale, din ce in ce mai orientata spre modelul de dezvoltare

  integrata, cu diferitele argumente de dezvoltare prezente pe teritoriu si reprezentate de

  indicatiile politicilor comunitare aplicate prin utilizarea Fondurilor Europene.

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  3/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  3

  Verificarea compatibilitatii interventiilor, in acest sens, va trebui sa tina cont de

  elementele semnificative ce caracterizeaza economia localitatii, in asa fel incat criteriile de

  fezabilitate si coerenta sa poata constitui o vointa precisa de transformare reala a teritoriului

  orasului. Cu alte cuvinte, evaluarea trebuie conceputa nu ca un instrument de verificare si

  reflex static a urgentelor sociale si de mediu, ci ca experimentare dinamica a unui

  ansamblu de interventii capabile sa satisfaca concret prioritatile indicate in Strategia de

  Dezvoltare Locala.

  Din acest motiv, se subliniaza necesitatea introducerii Orasului Piatra Olt in

  panorama dezvoltarii judetului, regiunii si tarii, cat si realizarea unei planificari rationale in

  vederea accesarii finantarilor din surse publice (europene, nationale, regionale si judetene)

  si din resurse private.

  Strategia de dezvoltare a Orasului Piatra Olt trebuie sa aiba o coerenta proprie,

  fondata nu numai pe respectarea urgentelor istorice, de infrastructura si de mediu, dar mai

  ales pe coordonarea cu directiile generale de dezvoltare ale judetului si ale regiunii.

  Aceasta apare ca si calea de urmat catre integrarea diferitelor circuite sustinatoare ale

  progresului, care se articuleaza in crearea de sinergii capabile sa dezvolte localitatea ca

  sistem complex, in toate aspectele sale esentiale.

  PROGRAMUL de fata este instrumentul central prin care administratia Orasului

  Piatra Olt exercita rolul de strateg pentru un nou model de dezvoltare, pus in aplicare in asa

  fel incat sa depaseasca dificultatile unei programari fragmetare care, nu numai ca nu

  favorizeaza o ulterioara dezvoltare, dar ar risca sa faca inutil orice efort financiar si de

  programare.

  CONTEXTUL NATIONAL

  Planul national de dezvoltare este un concept specific politicii europene de coeziune

  economica si sociala (Cohesion Policy). Aceasta urmareste dezvoltarea echilibrata a

  membrilor Uniunii, prin diminuarea disparitatilor de dezvoltare intre statele

  membre/regiunile comunitare si este sustinuta, in acest scop de instrumentul financiar

  numit Fonduri Structurale.

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  4/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  4

  Propunerile Comisiei Europene privind managementul Fondurilor Structurale in

  perioada de programare 2009-2015 reflecta o reorientare sporita in sensul sustinerii

  eforturilor de atingere a obiectivelor fundamentale de la Lisabona si Gteborg, respectiv

  cresterea competitivitatii, ocuparea deplina si durabila si protectia mediului. Pe

  aceleasi obiective se axeaza si Strategia de dezvoltare a Planului National de Dezvoltare

  (PND) 2009-2015.

  In contextul aderarii Romanei la Uniunea Europeana, Planul National de Dezvoltare a

  fost structurat, pentru perioada 2009-2015, pe sase prioritati nationale de dezvoltare socio-

  economica:

  1. Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere;

  2. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport;3. Protejarea si imbunatatirea calitatii mediului;

  4. Dezvoltarea resurselor umane, cresterea gradului de ocupare si combaterea excluziunii

  sociale;

  5. Dezvoltarea economiei rurale si cresterea productivitatii in sectorul agricol;

  6. Sprijinirea participarii echilibrate a tuturor regiunilor Romaniei la procesul de dezvoltare

  socio-economica.

  CONTEXTUL REGIUNII S-V OLTENIA

  In perioada februarie 2005 mai 2006, in cadrul Comitetului Regional pentru

  Elaborarea in Parteneriat a Planului de Dezvoltare Regionala (CRP) 2007-2013, au avut loc

  grupuri de lucru tematice in vederea revizuirii analizei regionale socio-economice pentru

  elaborarea analizei SWOT, revizuirea prioritatilor regionale pentru programarea si

  formularea strategiei regionale de dezvoltare pentru perioada 2007-2013.

  Prioritatile regionale au fost stabilite in stransa corelare cu cele din cadrul politicii

  nationale de dezvoltare, orientata spre atingerea obiectivului de coeziune economica si

  sociala de catre Romania in calitate de stat membru al UE. Incepand cu 2007, Romania va

  beneficia de acces la fondurile care finanteaza Politica de Coeziune, Politica Agricola si

  Politica Europeana de Pescuit.

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  5/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  5

  Prin elaborarea PDR si a Strategiei de dezvoltare pentru perioada 2007-2013 s-a

  creat cadrul de planificare care sta la baza stabilirii eligibilitatii proiectelor ce vor fi finantate

  in regiune prin diferite programe. Partenerii regionali, precum si alte institutii, manifesta

  interes fata de continutul PDR, acesta constituind punctul de plecare in elaborarea altor

  documente de programare sectoriale si subsectoriale regionale:

  Planul Regional de Actiune pentru Mediu,

  Planul Regional pentru Gestionarea Deseurilor,

  Planul Regional de Actiune pentru Invatamantul Profesional si Tehnic,

  Planul Regional pentru Ocuparea Fortei de Munca.

  Strategia de dezvoltare regionala este corelata cu politicile si reglementarile

  comunitare, precum si cu strategiile de dezvoltare la nivel national, obiectivele sale

  prioritare fiind orientate in principal spre domeniile de interventie ale Instrumentelor

  Structurale si ale fondurilor europene care finanteaza dezvoltarea rurala si pescuitul.

  In anul 2013 se vor reduce disparitatile de dezvoltare intre regiunea SV Oltenia

  si celelalte regiuni ale tarii in scopul cresterii nivelului de trai al cetatenilor.

  Obiectivul general de mai sus poate fi atins prin:

  1) Crearea de noi locuri de munca avand in vedere scaderea numarului de lucratori din

  agricultura si alte cateva sectoare industriale

  2) Cresterea atractivitatii regionale si dezvoltarea durabila a regiunii prin imbunatatirea

  infrastructurii, valorificarea zonelor urbane si a potentialului turistic

  3) Cresterea competitivitatii regionale prin sprijinirea intreprinderilor, dezvoltarea

  infrastructurii si calificarea resurselor umane

  Pe langa investitii considerabile, pentru realizarea obiectivelor prevazute sunt stabilite

  urmatoarele prioritati:

  1. Sprijinul pentru cresterea competitivitatii economice in sectorul privat

  2. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii regionale

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  6/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  6

  3. Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului natural si a mostenirii cultural -

  istorice

  4. Dezvoltarea resurselor umane in sprijinul unei ocupari durabile si imbunatatirea serviciilor

  sociale

  5. Dezvoltarea zonelor rurale si montane

  6. Protectia si imbunatatirea calitatii mediului.

  DESCRIEREA SITUATIEI CURENTE A REGIUNII S-V OLTENIA

  Regiunea Sud Vest Oltenia este una din regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei:

  PIB regional este cu 9% sub media nationala, valoarea ratei somajului fiind pe locul doi.

  Caracteristici geo-demografice

  Regiunea Oltenia, cu o suprafata de 29.212 km, este situata in partea de Sud Vest

  a Romaniei, cuprinde cinci judete: Dolj, Olt, Valcea, Mehedinti si Gorj, si coincide in mare

  cu vechea regiune istorica Oltenia.

  Muntii Carpati si Dunarea formeaza in nordul, respectiv in sudul regiunii granitele

  naturale ale Olteniei. Dunarea reprezinta o resursa regionala importanta si urmareste

  granita cu Bulgaria si cu Serbia pe o distanta de 417 km. Oltenia se invecineaza si cu

  regiunile Sud Muntenia, Centru si Vest.

  Relieful are o distributie relativ echilibrata, cuprinzand munti, campii, dealuri si

  podisuri. In zona de nord a Olteniei, relieful este muntos si deluros (Carpatii si zona

  subcarpatica), predominand padurile si pasunile alpine. Zona de campie este una din cele

  mai fertile din Europa Centrala.

  Reteaua hidrologica, alcatuita in principal din Fluviul Dunarea, raurile Olt si Jiu,

  confera regiunii rolul energetic principal in Romania (71,57% din totalul productiei

  hidroelectrice).

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  7/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  7

  Solul regiunii Oltenia este bogat in carbune, materiale de constructii (marmura,

  granit si alte roci ornamentale), minerale feroase si neferoase. Reteaua de localitati

  cuprinde 40 de orase, dintre care 11 municipii, respectiv 408 comune cuprinzand 2066 de

  sate. Cele mai importante orase sunt Craiova (300.843 locuitori), Ramnicu-Valcea (111.980

  locuitori), Drobeta Turnu-Severin (109.941 locuitori), Targu-Jiu (96.320 locuitori) si Slatina

  (81.342 locuitori).

  Regiunea Sud Vest Oltenia avea, in 2004, o populatie de 2.317.636 locuitori (10,7%

  din populatia totala a tarii), densitatea acesteia fiind sub media nationala (79,7 locuitori/km

  fata de 91,2 locuitori/km2). Ponderea populatiei pe medii este de 47,2% in mediul urban

  fata de 52,8% in mediul rural. (Romania 54,9 % in mediul urban fata de 45,1% in mediul

  rural), judetele cu cel mai mare numar de locuitori in mediul rural fiind Olt (59,6%), Gorj

  (53%) si Valcea (55%). Dintre orasele mici (sub 20.000 locuitori), multe nu au o structura si

  dezvoltare corespunzatoare: Vanju Mare, Dabuleni, Scornicesti etc.

  ANALIZA SWOT REGIONALA

  PUNCTE TARI

  O regiune de tranzit cheie intre Banat si Muntenia (Bucuresti)

  De departe cel mai mare producator de energie din Romania

  Este o regiune bogata in produse minerale

  Industria lemnului si serviciile de transport din regiune sunt foarte competitive

  Universitatea din Craiova este unul din cele mai importante centre universitare din

  tara

  PUNCTE SLABE

  Regiune traditional subdezvoltata, o regiune de granita (la granita cu Bulgaria si

  Serbia)

  Densitate scazuta a populatiei distribuita intr-un numar mare de sate mici

  Regiune rurala puternic bazata pe agricultura

  Probleme serioase cu saracia rurala, servicii sociale precare

  Regiune marcata de industrializarea fortata din anii 60

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  8/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  8

  PUNCTE SLABE

  Prezenta unor zone monoindustriale

  Probleme de mediu afectand apa, aerul si solul

  Decalaj informational (digital divide), inclusiv in (si intre) cele mai mari orase

  Dificultati legate de integrarea unei numeroase minoritati a Rromilor (5-6% din

  populatia totala a regiunii, dupa estimarile facute de organizatiile etniei Rrome)

  OPORTUNITATI

  Potential mare de dezvoltare a sectorului serviciilor in principalele orase

  Integrarea Europeana care va determina o crestere a comertului trans - frontalier

  investitie majora UE - a fost planificata pentru construirea unui pod peste Dunare

  spre Bulgaria. Primul asemenea pod in istoria regiunii.

  Posibilitatile oferite de Dunare (Coridorul VII pan-european) pentru exportul de

  materii prime spre Vestul Europei

  Extinderea Internet-ului care ar putea suplini lipsa altor posibilitati de comun care

  izolarii regionale Potential mare pentru turismul montan, rural si ecumenic

  AMENINTARI

  Restructurare industriala si privatizare intarziate. Inca un numar mare de locuri de

  munca amenintate

  Problemele acumulate in industria extractiva a carbunelui inca greu de rezolvat

  Reruralizare ducand la saracie si la o slaba productivitate a muncii

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  9/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  9

  CONTEXTUL JUDETULUI OLT

  Strategia de dezvoltare durabila a judetului Olt reprezinta un document de politici

  publice care are rolul de a trasa dezvoltarea pe termen mediu a judetului. Strategia va fi un

  instrument pentru autoritatile locale si pentru comunitatea din judet care, actionand inparteneriat, vor stabili directiile prioritare si planurile de actiune pentru concretizarea

  investitiilor in infrastructura, servicii sociale, educatie, dezvoltare economica si mediu.

  PREZENTAREA JUDETULUI OLT

  Profilul judetului.

  Judetul Olt este situat in partea de sud a tarii, avand o suprafata de 5498 km, ce

  reprezinta 2,3% din suprafata tarii fiind ca marime al 24-lea judet al Romaniei. Masoara 138

  km de la nord la sud si 78 km de la est la vest.

  Industria judetului reprezinta principalul sector de activitate in care activeaza 20%

  din populatia activa a judetului.

  Industria metalurgica este ramura industriala cea mai bine reprezentata, iar in cadrul

  acesteia producerea si prelucrarea aluminiului ocupa primul loc.

  Exista o concentrare puternica a productiei industriale in localitatile urbane ale

  judetului, in timp ce zonele rurale au un caracter predominant agricol.

  Principalele ramuri ale economiei judetului Olt sunt:

  - metalurgie

  - constructii masini

  - constructii

  - petrol

  - industria alimentara

  - agricultura

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  10/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  10

  Sectorul primar este reprezentat de industria extractiva - Schela Ciuresti. Sectorul

  secundar este reprezentat de holdingul SC ALRO SA Slatina .

  Sectorul tertiar este reprezentat de SC ARTROM SA SLATINA, PIRELLI SLATINA,

  SC ALTUR SA SLATINA, SMR BALS, ROMVAG CARACAL, TERMEX BALS.

  Industria judetului Olt reprezinta principalul sector de activitate fiind reprezentata de

  toate ramurile industriale, insa ponderea este detinuta de industria metalurgica, respectiv

  producerea si prelucrarea aluminiului. In industria metalurgica societatile reprezentative

  sunt holdingul SC ALRO SA, unic producator de aluminiu primar din Romania si

  prelucrator aluminiu prin deformare plastica, producand laminate plate, profile din aluminiu,

  extrudate trase din aluminiu si aliaje de aluminiu, benzi, folii.

  Industria mica si medie: industria textila si a confectiilor textile. In acest sector

  lucreaza majoritatea femeilor din zona.

  Industria alimentara este reprezentata de firme care produc si comercializeaza

  produse specifice.

  In judetul Olt sunt dezvoltate toate ramurile sectorului agricol: cultura mare,

  horticultura, cresterea animalelor.

  Beneficiind de soluri fertile, judetul Olt are un potential urias pentru dezvoltarea

  agriculturii. Pentru ca aceasta ramura a economiei judetului sa se dezvolte, sunt necesare

  investitii mari in modernizarea si reorganizarea fermelor, precum si in reconversia anumitor

  suprafete, cu scopul de a produce alte culturi decat in prezent. Politica locala prevede

  stimularea marilor exploatatii agricole si incurajarea unei agriculturi performante.

  Judetul Olt dispune de o suprafata agricola de 438821 ha ( date 2006) din care:

  - plantatii viticole7595 ha;

  - plantatii pomicole6389 ha;

  - pasuni31142 ha;

  - suprafata arabila390838 ha;

  - fanete542 ha.

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  11/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  11

  Productia agricola (date statistice 2006) la nivelul judetului Olt a fost de 1321319 mii lei,

  din care productia vegetala 2169267 mii lei, productia animala 982217 mii lei, servicii

  agricole 3547 mii lei.

  Din punct de vedere al structurii potentialului agricol se evidentiaza:

  - potential viticol important in comunele Cirlogani, Dobroteasa, Morunglav, Vitomiresti,

  Strejesti, Maruntei;

  - potential legumicol important in localitatile din lunca Dunarii si de-a lungul raurilor Olt

  si Oltet

  Calitatea buna a terenurilor agricole si cultivarea unor produse specifice zonei

  (cereale, floarea-soarelui, soia, plante tehnice, vita-de-vie, legume) reprezinta un potential

  ce trebuie exploatat.

  In concordanta cu situatia economica actuala, sectorul IMM-urilor este slab

  reprezentat datorita existentei unei infrastructuri neadecvate, a dificultatilor financiare si de

  patrundere pe pietele straine.

  Starea actuala a infrastructurii influenteaza negativ politica de dezvoltare regionala,

  astfel ca dezvoltarea infrastructurii fizice reprezinta o prioritate pentru judet.

  Relieful

  Sub aspect tectono-structural teritoriul judetului Olt se suprapune pe cele doua mari

  unitati situate la exteriorul Carpatilor, Depresiunea Getica in nord si Platforma Moesica in

  sud.

  Din punct de vedere geomorfologic, judetul Olt apartine doua mari unitati: Podisului

  Getic, care ocupa o treime din intinderea acestuia in partea nordica si Campiei Romane in

  sud careia ii revin 2/3 din suprafata. In cadrul acestor doua unitati, se gaseste o gama

  bogata de forme de relief, grupate in doua categorii mai importante:

  mezorelief reprezentat printr-un sistem de vai (Valea Dunarii, Valea Oltului, Valea

  Oltetului, Valea Vedei, etc.) si interfluvii (de campie 100-180 m si de podis 180-400

  m);

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  12/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  12

  microreliefdestul de variat si extins (dune de nisip, crovuri, grinduri, microdepresiuni

  lacustro-mlastinoase, microrelief de versanti - surpari, alunecari de teren, torenti,

  ogase).

  Clima

  Datorita pozitiei pe care o ocupa in sud-vestul tarii, clima judetului Olt apartine tipului

  temperatcontinental. Prin configuratia reliefului din partea nordica a judetului, clima are o

  nuanta mai umeda, in partea sudica fiind mai arida. Valorile medii lunare ale temperaturii

  aerului dupa statiile meteorologice din teritoriu sunt 11,3C la Caracal si 10,9C la Slatina,

  valori strans legate de conditiile generale ale acestei zone unde predomina climatul

  continental.

  Cantitatile medii de precipitatii variaza de la

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  13/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  13

  AVANTAJELE ZONEI

  Oportunitati de afaceri si investitii

  Pentru un judet aflat in plin proces de dezvoltare, oportunitatile de afaceri sunt

  numeroase :

  Dezvoltarea transportului pe Dunare in zona portului Corabia, port care a fost

  reabilitat prin finantare nerambursabila prin Programul PHARE, inclusiv

  dezvoltarea activitatii agricole : bursa cereale

  Tehnologie moderna pentru vinificatie

  Bio-agricultura

  Dezvoltarea parcului industrial Corabia

  Tehnologie pentru procesarea fructelor si legumelor

  Utilizarea industriala a cerealelor

  Creare capacitati productie bio-combustibil

  Capacitati pentru prelucrarea plantelor industriale si textile

  Dezvoltarea industriei usoare (confectii textile)

  Tehnologie pentru producerea materialelor de constructii

  Tehnologie pentru confectii metalice

  Prelucrarea lemnului

  Prelucrarea produselor metalurgice

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  14/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  14

  ANALIZA SWOT JUDETUL OLT

  PUNCTE TARI :

  1. Judet situat in regiunea 4 Sud-Vest la confluenta coridoarelor de transport

  paneuropene IV si VII ;

  2. Zone de concentrare a industriei moderne: Slatinaaluminiu, cu numeroae investitii

  de capital international ;

  3. Fluviul Dunarea, judetul Olt avand pe Dunare o lungime de 47 km granita cu

  Bulgaria;

  4. Resurse de petrol;

  5. Suprafete intinse de terenuri agricole, cu soluri fertile, propice unei agriculturi

  moderne;

  6. Bogat bazin hidrogafic, care in conditiile reabilitarii sistemelor de irigatie ar facilita

  cresterea productiilor agricole;

  7. Retea scolara diversificata : invatamant preuniversitar si universitar, centre de

  calificare si formare ;

  8. Retea drumuri relativ bine intretinute;

  9. Potential turistic diversificat: arii protejate, parcuri naturale, zone rurale nepoluate,

  pescuit si vanatoare, atractii culturale;

  10. Folclor si traditii, gastronomie bazata pe produse naturale locale.

  PUNCTE SLABE :

  1. Infrastructura de transport insuficient dezvoltata, in special in zona de granita cu

  Bulgaria;

  2. Infrastructura de utilitati si mediu slab dezvoltata (apa, canalizare, epurare,

  managementul deseurilor, gaze) in mediul rural si in cateva orase;

  3. Infrastructura de afaceri slab dezvoltata;

  4. Retea de sprijinire a afacerilor insuficient dezvoltata;

  5. Prezenta unor zone monoindustriale : Bals, Caracal;

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  15/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  15

  6. Pondere relativ ridicata a populatiei ocupate in agricultura si o rentabilitate scazuta a

  activitatilor agricole datorata faramitarii terenurilor, unitatilor productive mici,

  mecanizarii reduse etc;

  7. Calitate scazuta a infrastructurii de sanatate;

  8. Disparitati educationale intre mediul rural si urban;

  9. Infrastructura de educatie insuficienta;

  10. Concentrarea fortei de munca in unitati mari de productie industriala, cu cea mai

  mare concentrare in orasul Slatina;

  11. Folosirea muncii la negru ;

  12. Insuficienta si standard scazut al infrastructurii turistice si de agrement.

  OPORTUNITATI :

  1. Potential de exploatare a Dunarii ca un coridor de transport cu cost redus (coridorul VII);

  2. Dezvoltarea sectorului serviciilor va oferi oportunitati pentru crearea de noi locuri de

  munca;

  3. UE aloca fonduri substantiale pentru protectia mediului;

  4. Potential crescut pentru agricultura ecologica si agroturism;

  5. Disponibilitatea fortei de munca pentru recalificare si dezvoltarea abilitatilor.

  AMENINTARI

  1. Cresterea disparitatilor inter si infraregionale;

  2. Largirea UE va duce la cresterea competitiei pentru produsele agricole, putand

  defavoriza unele sectoare traditionale, in prezent competitive la export;

  3. Migratia masiva a tineretului datorita lipsei locurilor de munca;

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  16/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  16

  1. INFRASTRUCTURA

  Puncte tari Puncte slabe

  Infrastructura de transport (retea

  de drumuri) bine dezvoltata in

  comparatie cu media nationala, dar

  insuficienta

  Localizat la intersectia a doua

  dintre cele trei coridoare europene

  care traverseaza Romania

  Portul Corabia

  Retea drumuri judetene partial

  modernizata si relative bine intretinuta

  Infrastructura de transport

  insuficient dezvoltata, in special in

  zona de granita cu Bulgaria

  Deficiente mari in furnizarea

  apei potabile si o retea de canalizare

  slab dezvoltata

  Infrastructura de baza slab

  dezvoltata (apa, gaze, canalizare, etc)

  in mediul rural impiedica dezvoltarea

  industriala in afara marilor orase

  Infrastructura de afaceri slab

  dezvoltata

  Infrastructura sociala si de

  educatie insuficient dezvoltata

  Insuficienta infrastructurii de

  cultura, sport, agrement reduce

  calitatea vietii

  Oportunitati Amenintari

  Potential de exploatare a Dunarii

  ca un coridor de transport cu cost

  redus

  Cresterea accesibilitatii si

  atractivitatii judetului

  Cresterea investitiilor

  Cresterea disparitatilor intre

  zonele regiunii

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  17/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  17

  2. SECTORUL PRODUCTIV, TURISMUL

  Puncte tari Puncte slabe

  Intreprinderile mici si mijlocii

  activeaza ca si creatori de locuri de

  munca

  Aluminiu, produse metalurgice,

  materiale de constructii, confectii si

  textile, produse din lemn competitive

  pe piata externa

  Traditie in industria metalurgica

  si constructoare de masini (forta de

  munca pregatita)

  Fluviul Dunarea, o resursa

  importanta pentru industrie si turism

  Potential turistic diversificat: arii

  protejate, parcuri naturale, zone rurale

  nepoluate, pescuit si vanatoare,

  atractii culturale

  Folclor si traditii, gastronomiebazata pe produse naturale locale

  Sistemul bancar nu contribuie

  inca eficient la dezvoltarea IMM-urilor

  Cercetarea aplicata inca limitata

  la intreprinderile mari

  Abilitati slabe de marketing,

  antreprenoriale si manageriale

  Infrastructura de afaceri slab

  dezvoltata

  Retea de sprijinire a afacerilor

  insuficient dezvoltata

  Prezenta unor zone

  monoindustriale : Bals, Caracal

  Insuficienta si standard scazut al

  infrastructurii turistice si de agrement

  Oportunitati Amenenintari

  Potential de dezvoltare a unor

  grupuri de IMM

  Perspective pentru dezvoltarea

  turismului rural in zonele izolate

  Posibilitatea exploatariiparcurilor naturale si ariilor protejate

  ca resursa turistica, in acelasi timp

  protejand mediul (turism ecologic)

  Includerea portiunii de Dunare a

  judetului in turismul de croaziera

  Pozitia de frontiera favorabila

  cooperarii transfrontaliere

  Cresterea disparitatilor intre

  diferitele zone ale regiunii

  Migratia fortei de munca

  Diminuarea productiei in lohn

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  18/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  18

  3. PIATA MUNCII, RESURSELE UMANE SI SERVICIILE SOCIALE

  Puncte tari Puncte slabe

  Nu exista diferente majore

  intre tendintele ocupationale pentru

  barbati si femei

  Interes in crestere pentru

  invatamantul tehnic

  Existenta centrelor pentru

  formare profesionala si a furnizorilor

  de formare profesionala autorizati

  Lipsa disparitatilor in privinta

  accesului la educatie intre femei si

  barbati

  Interes crescut pentru educatia

  deschisa si invatamantul la distanta

  Cresterea/imbunatatirea

  serviciilor de ajutor pentru copii

  abandonati si a pregatirii

  personalului in domeniul protectiei

  copilului

  Diversificarea formelor de

  invatamant si pregatire in domeniul

  serviciilor sociale.

  Elaborarea PLAI

  Piata fortei de munca rurale

  concentrata

  Slaba educatie antreprenoriala

  Munca la negru fenomen

  foarte larg raspandit

  Descrestere naturala a populatiei

  Infrastructura de educatie

  insuficienta si neadaptata standardelor

  moderne in materie

  Insuficiente facilitati pentru

  formarea profesionala continua a

  populatiei active

  Infrastructura de sanatate precara,

  insuficienta medicamentelor si a

  aparaturii medicale, servicii de ajutor de

  urgenta, de preventie si de tratament

  ambulatoriu deficitare - problema acuta

  in mediul rural.

  Personalului medical de

  specialitate insuficient in mediul rural.

  Saracia are efecte asupra

  posibilitatilor de acces la educatie si a

  conditiilor de sanatate

  Oportunitati Amenintari

  Dezvoltarea sectorului

  serviciilor va crea noi locuri de

  munca.

  Stabilirea unor obiective

  comune si a unui parteneriat puternic

  Cresterea migratiei

  Cresterea decalajului educational

  intre mediul urban si cel rural

  Salarii mici in sectorul bugetar,

  avand ca efect criza pregatirii in

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  19/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  19

  intre institutiile de instruire si

  angajatori

  Fonduri relativ mari alocate de

  catre UE pentru dezvoltarea

  resurselor umane si serviciilor

  sociale

  domeniul invatamantului scolar si

  preuniversitar, respectiv insuficienta

  personalului medical la sate.

  4. ZONELE RURALE

  Puncte tari Puncte slabe Zona cu potential agricol

  semnificativ

  Existenta unui insemnat numar

  de centre de cercetare si de statiuni

  experimentale specializate in

  domenii agricole (vin, mere, cartofi)

  Costuri scazute pentru

  terenurile agricole

  Infrastructura slab dezvoltata in

  mediul rural

  Rentabilitate scazuta a agriculturii

  datorita faramitarii terenurilor, unitatilor

  productive mici, mecanizarii reduse

  Forta de munca imbatranita

  Insuficienta irigare a terenurilor

  agricole

  Saracia - un obstacol in calea

  investitiilor pentru diversificarea

  economiei rurale

  Insuficienta dezvoltare a utilitatilor

  de baza si a serviciilor publice (educatie,

  sanatate) in zonele rurale

  Promovare insuficienta a

  produselor alimentare si nealimentare

  traditionale din zonele rurale (inclusiv

  produse de artizanat confectionate

  manual, produse specifice zonei

  montane)

  Lipsa sistemelor de colectare a

  produselor agricole, a pietelor de gros

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  20/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  20

  Oportunitati reduse de angajare in

  alte sectoare decat agricultura

  Oportunitati Amenintari

  Oportunitati de finantare

  pentru imbunatatirea infrastructurii

  de baza si mecanizarii agriculturii

  (Romania va fi cel mai important

  beneficiar al fondurilor structurale

  pentru agricultura in 2007)

  Asocierea intre fermieri pentru

  a imparti costurile de productie si a

  creste profitabilitatea in agricultura

  Posibilitatea de a realiza

  produse ecologice

  Migrarea populatiei tinere catre

  zonele urbane

  Largirea UE va duce la cresterea

  competitiei pentru produsele agricole,

  putand defavoriza unele sectoare

  traditionale, in prezent competitive la

  export

  Fenomenul de globalizare

  5. MEDIU

  Puncte tari Puncte slabe

  Calitatea aerului si a apei in

  zonele de munte.

  Cel mai mare parc national

  (Domogled Valea Cernei) si cel

  mai mare parc natural (Portile de

  Fier singurul care cuprindeprincipalele formele de relief) din

  tara, aflate partial pe teritoriul

  regiunii.

  Existenta unor programe de

  reabilitare a Dunarii, precum si a

  baltilor si lacurilor din Lunca Dunarii

  Cresterea interesului fata de

  Dificultati in implementarea

  normelor UE

  Lipsa unui sistem integrat de

  monitorizare a factorilor poluanti

  Inexistenta unui sistem de

  administrare a zonelor protejate, care sareglementeze practicarea turismului in

  astfel de zone

  Spatii verzi insuficiente in orasele

  regiunii

  Calitate slaba a apei potabile

  Insuficienta instalatiilor de epurare

  a apei

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  21/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  21

  domeniul mediului

  Existenta unui important cadru

  natural nepoluat

  Existenta specializarii pe

  probleme legate de mediu in

  sistemul de invatamant

  Investitii insuficiente in facilitati de

  tratare a apelor uzate si reciclarea

  deseurilor solide

  Interes scazut fata de separarea,

  colectarea si reutilizarea deseurilor

  Existenta unor localitati afectate

  de poluare industriala

  Poluarea bazinelor hidrografice

  datorita activitatilor industriale

  Existenta unui numar mare de

  zone cu risc ridicat de alunecari de

  teren.

  Grad crescut de depreciere a

  calitatii arborilor in zonele de padure din

  Dolj, Mehedinti, Gorj.

  Sudul judetelor Dolj si Olt - afectat

  de seceta si amenintat de fenomenul de

  desertificare

  Insuficienta amenajare pe rauri

  impotriva inundatiilor

  Inexistenta depozitelor ecologice

  zonale si a statiilor de transfer

  Grad scazut de educare a

  cetatenilor in probleme de mediu

  Oportunitati Amenintari

  Imbunatatirea calitatii mediului

  UE aloca fonduri substantiale

  pentru protectia mediului

  Afectarea raurilor principale de

  catre factori poluanti din alte regiuni

  Prioritatile privind mediul in conflict

  cu interesele sectoarelor industriale

  (fabrici de ciment, sectorul chimic,

  productia termo-electrica)

  Degradarea continua a ariilor

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  22/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  22

  protejate datorita exploatarii nerationale

  a resurselor si turismului neecologic

  Diminuarea resurselor de apa

  OBIECTIVELE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILA JUDETUL OLT

  OBIECTIV GENERAL

  Obiectivul general al strategiei de dezvoltare socio-economica pentru 2007-2013

  este reducerea disparitatilor de dezvoltare in cadrul judetului, a regiunii SV Oltenia si a

  regiunii SV Oltenia cu celelalte regiuni ale tarii in scopul cresterii nivelului de trai al

  cetatenilor.

  OBIECTIVE SPECIFICE

  1. Dezvoltarea socio-economica;2. Dezvoltarea infrastructurii judetene;

  3. Revigorarea mediului rural;

  4. Mediu;

  5. Dezvoltarea resurselor umane.

  Masuri pentru atingerea obiectivului nr. 1:

  1.1 Dezvoltarea sectorului productiv, prin valorificarea resurselor locale si regionale

  (resurse materiale: textile, metale neferoase, materiale de constructii, cereale, plante

  tehnice, legume, oleaginoase, fructe, carne, lapte, resurse umane: forta de munca

  calificata) orientandu-se pe o crestere rapida a sectoarelor cu grad ridicat de prelucrare a

  produselor;

  1.2 Sprijinirea IMM-urilor din sectorul agricol prin valorificarea activelor neutilizate si

  dezvoltarea de microferme care sa corespunda cerintelor economiei de piata;

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  23/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  23

  1.3 Sustinerea IMM-urilor prin pregatirea terenurilor ramase in urma dezafectarii

  intreprinderilor de stat pentru primirea de noi activitati destinate productiei si serviciilor;

  Masuri pentru realizarea obiectivului nr. 2:

  2.1. Dezvoltarea infrastructurii de transport, inclusiv cea transfrontaliera: drumuri

  judetene, comunale, cai de acces spre zonele in care urmeaza sa se dezvolte o noua

  intreprindere;

  2.2. Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii fizice din spatiul urban si rural: retele

  alimentare cu apa, canalizare, statii de epurare, sisteme gestionare deseuri, dezvoltare

  centre civice rurale, infrastructura de recreere si sport;

  2.3. Imbunatatirea infrastructurii complementare economiei infrastructura de afaceri -

  prin reabilitarea infrastructurii industriale degradate pentru utilizarea potentialului deja

  existent in cadrul noilor activitati ce se vor crea;

  2.4. Imbunatatirea infrastructurii sociale si de educatie;

  2.5. Reabilitarea zonelor urbane (zone verzi, mosteniri culturale si istorice, parcari, zone

  pietonale, control trafic, parcuri);

  2.6. Dezvoltarea infrastructurii energetice si valorificarea resurselor regenerabile de

  energie;

  2.7. Conservarea patrimoniului cultural, mosteniri culturale si istorice.

  MOD DE ACTIUNE :

  1. Valorificarea oportunitatii de finantare POR 2007-2013.

  2. Consiliul Judetean Olt a pregatit proiecte infrastructura pentru toate axele POR :

  drumuri judetene, educatie, sanatate, mediu de afaceri, turism, centre sociale,

  baze operationale pentru interventii in situatii de urgenta.

  Masuri pentru realizarea obiectivului nr. 3:

  3.1 Reabilitarea infrastructurii in zonele rurale;

  3.2 Valorificarea optima a resurselor locale;

  3.3 Stimularea parteneriatului intre localitatile rurale in vederea utilizarii in comun a unor

  resurse;

  3.4 Rezolvarea deficientelor legate de alimentarea cu apa potabila.

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  24/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  24

  MOD DE ACTIUNE:

  1. Creare baza de date la nivelul serviciului integrare europeana cu informatii

  relevante din mediul rural101 localitati rurale

  2. Pregatire proiecte cu finantare din Fonduri StructuralePNDR 2007-2013

  pentru localitatile rurale din judet

  Masuri pentru realizarea obiectivului nr. 4:

  4.1. Sprijinirea investitiilor in modernizarea sistemului de monitorizare a surselor de

  poluare la nivelul judetului;

  4.2. Realizarea unui sistem judetean de gestiune a deseurilor, cu accent pe reciclarea si

  refolosirea produselor si materialelor;

  4.3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu utilitati : alimentare cu apa, canalizare, gaze

  naturale, termoficare, pentru a spori gradul de atractivitate al conditiilor oferite pentru

  dezvoltarea de noi activitati economice ;

  4.4. Extinderea utilizarii sistemelor de tratare a apelor uzate ;

  4.5. Imbunatatirea infratsructurii adecvate prevenirii riscurilor naturale de mediu.

  MOD DE ACTIUNE

  In prezent se afla in pregatire la nivel national 10 proiecte in sectorul de

  management al deseurilor, proiecte pregatite prin asistenta ISPA pentru 10 judete printre

  care si judetul Olt.

  In cadrul programului Operational Sectorial Mediu va fi finantat din Fonduri

  Structurale proiectul Managementul deseurilor la nivelul judetului Olt , proiect pregatitsub asistenta ISPA.

  In prezent se afla in pregatire la nivel national 10 proiecte de apa / apa uzata sub

  asistenta ISPA pentru 10 judete printre care si judetul Olt, proiecte care vor intra in

  finantare in cadrul acestui Program Operational Sectorial .

  Astfel va fi finantat in acest an proiectul pregatit sub asistenta ISPA Modernizarea

  sistemului de apa/apa uzata la nivelul judetului Olt, proiect care presupune crearea

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  25/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  25

  operatorului regional si modernizarea intregului sistem de apa din Fondurile Structurale

  disponibile in cadrul Programului Operational Sectorial Mediu.

  Masuri pentru realizarea obiectivului nr. 5:

  5.1 Dezvoltarea serviciilor medicale, sociale si de voluntariat in sprijinul cetatenilor;

  5.2 Dezvoltarea resurselor umane in cadrul autoritatilor publice locale si a structurilor

  implicate in gestionarea asistentei comunitare.

  PRIORITATI DE DEZVOLTARE

  - dezvoltarea retelei de drumuri, canalizare, alimentare cu apa;

  - investitii pentru protectia mediului;

  - atragerea finantarilor nerambursabile pe baza de proiecte;

  - dezvoltarea serviciilor publice;

  - sprijinirea dezvoltarii agriculturii cu accent pe bio-agricultura si valorificarea materiei

  prime pentru bio-combustibil;

  - sustinerea crearii de noi locuri de munca;

  - sprijinirea integrarii rromilor;

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  26/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  26

  II. PREZENTAREA GENERALA A ORASULUI

  PIATRA OLT

  1. Localizare

  Piatra Oltul este un mic oras, situat in centrul judetul Olt, respectiv in nordul Campiei

  Caracalului, pe dreapta vaii Oltului, la o distanta de 15 km sud-vest de municipiul Slatina.

  Orasul reprezinta un important nod feroviar prin care trec trenurile din directiile Timisoara

  Craiova pitesti Bucuresti, Sibiu Rm. Valcea Bucuresti, Corabia Caracal

  Bucuresti.

  Orasul se invecineaza la nord cu comunele Ganeasa si Slatioara, la sud cu

  comunele Brancoveni si Parscoveni, la est cu comuna Milcov, la vest cu comuna Bobicesti,

  iar la sudvest cu comuna Barza.

  Orasul Piatra Olt are in componenta sa cinci localitati apartinatoare:

  Piatra,

  Criva de Sus,

  Criva de Jos,

  Enosesti,

  Bistrita Noua.

  2. Cadrul natural

  Relieful orasului Piatra Olt este de mica altitudine, o campie joasa (Campia

  Caracalului) cu o fragmentare accentuata creata de vaile Tesluiului si Oltului. In estul

  localitatii se desfasoara Valea Oltului, asimetrica cu versantul stang inalt si abrupt, iar cel

  drept prelung, cu trasee intinse si neinundabile. Elementul cel mai dinamic al vaii albia

  Oltuluise remarca printr-o excesiva meandrare si despletire in brate care includ ostroave

  de dimensiuni variabile. Lunca este dominata de fruntea terasei joase Caracal.

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  27/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  27

  2.1. Clima

  Regimul climatic ce caracterizeaza orasul se incadreaza in sectorul de clima

  temperatcontinental cu slabe influente mediteraneene avand ca specific un regim termic

  moderat, umezeala relativ mare cu precipitatii atmosferice bogate 500 - 550 mm/an.

  Temperaturile aerului inregistraza o valoare media anuala de 10,6C. Intalnim aici

  ierni aspre si veri calduroase.

  Vanturile caracteristice sunt Crivatul (care bate dinspre est, aducand viscol si zapada

  iarna, iar vara seceta) si Austrul (vant secetos din directi sud-vest).

  2.2. Solul

  Solul predominant este brunroscat, usor nisipos, fiind favorabil culturilor agricole.

  2.3. Ape

  Reteaua hidrografica din zona orasului este formata in principal din cursului mijlociu

  raului Olt, paraurile Oltisor, Jugolita si Vaslui precum si ape de adancime medie exploatata

  prin forarea de puturi in gospodariile locuitorilor.

  2.4. Flora si fauna

  Vegetatia este caracterizata printr-o varietate de specii. Pe teritoriul orasului Piatra

  Olt exista:

  - Vegetatia lemnoasa, care este dominata de girnita(Quercus frainetto). Diseminat se

  intalnesc stejarul (Quercus robur), gorunul (Quercus petrea ssp. dalechampii), carpenul

  (Carpinus betulus), salcamul (Robinia pseudocacia), paltinul de camp (Acer platanoides),

  ulmul de camp (Ulmus minor), parul paduret (Pyrus pyraster), marul paduret (Malus

  silvestis), paducelul (Crataegus monogyna), artarul tataresc (Acer tataricum), cornul

  (Cornul mas), sangerul(Cornus sanguinea) si alte specii de diverse esente moi sau tari.

  - Vegetatia ierboasa, este este reprezentata de numeroase specii, mai frecvente fiind:mierea ursului (Pulmonaria officinalis ssp. officinalis), paiusul stepic (Festuca valesiaca),

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  28/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  28

  iarba deasa (Poa nemoralis), firuta (Poa pratensis), bucatelul (Agrostis canina), aliorul

  (Euphorbia cyparissias), vitelarul (Anthoxanthum odoratum), maturile(Centaurea phrygia),

  margica (Melica uniflora), sor cu frate (Melampyrum bihariense), spalacioasa (Senecio

  vernalis), vinarita (Asperula odorata), fragii de camp (Fragaria viridis), capsuni de camp

  (Fragaria moschata), hatmatuchiul magarului(Torilis arvensis), mazarichia de padure(Vicia

  sylvatica), ochiul boului (Chrysanthemum leucanthemum), tataneasa (Symphytum

  ottomarum), trestia de camp(Calamagrostis epigeios), cerentelul(Geum urbanum), obsiga

  (Brachypodium silvaticum), cucuta de padure (Galium schultesii), iarba moale (Stelaria

  holostea), cioroiul (Inula germanica), balbisa(Stachys silvatica), vascul de stejar(Loranthus

  europaeus), calcea calului (Cantha palustris), floarea Pastilor (Anemone nemorosa),

  napraznicul (Geranium robertianum), coltisor (Dentaria bulbifera), margelusele

  (Lithosperum purpureo-caeruleum), potchivnicul (Asarum europaeum), rotunjoara(Glecoma hederacea ssp hirsuta), leurda (Allium ursinum), galbasoara (Lysimachia

  numularia), bubericul (Scrophularia nodosa), sovarul (Carex silvatica), rogozul (Carex

  tomentosa), Carex divulsa, soparlita (Veronica spicata ssp. orchidea), trei rai (Hepatica

  nobilis), nu-ma-uita(Myosotis silvatica), coada mielului(Verbascum phoeniceum), ciubotica

  cucului (Primula officinalis), clopotei (Campanula persicifolia), orastica (Lathyrus niger),

  crucea pamantului(Heraclleum sphondylium) etc.

  Din punct de vedere a faunei intalnim mamifere: vulpea (Vulpes vulpes si caprioara

  (Capreoles capreoles); reptile: serpi, soparle si gusteri; pasari: ciocarlia de padure (Lullul

  arborea pallida), potarnichea (Perdix perdix), gaita (Gurulus glandarius), sturzu cantaor

  (Turdus philamelles), ciocanitoarea, pitigoiul, etc..

  2.5. Resurse

  In orasul Piatra Olt intalnim zacaminte de petrol si gaze naturale. O importanta

  resursa o constituie si terenurile agricole valorificate prin culturi de cereale, plante tehnice,

  vita de vie si pomi fructiferi.

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  29/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  29

  2.6. Repere istorice

  Piatra Olt a fost pentru prima data atestata intr-un document al

  vremurilor in 1519 (documente scrise) la 14 aprilie. Neagoe Basarab intr-un hrisov emis la

  Targoviste intarea catre manastirea Seaca (Olt) daruite de Manea Cluceru mai multe satedin care si satul Criva cu tot hotarul. Satul Piatra este atestat in 14 aprilie 1529 intr-un

  hrisov emis de Parvu, mare ban al Craiovei care in ziua mortii sale in aceasta

  localitate daruia manastirii Tismana satul Turceni. Dar istoria orasului Piatra Olt nu incepe

  la 1529 ci cu mult inainte la cucerirea Daciei de catre romani.

  In arhivele Olteniei emise de Academia Romana in speta Institutul de

  Cercetari Socio - Umane Craiova in care prin cercetari arheologice ale castrului roman de

  la Enosesti (Acidava) Piatra Olt, judetul Olt este atestata aceasta asezare.

  Profesorul Constantin Preda si profesorul Aurelia Grosu fac cercetari in castrul

  roman Acidava, care facea parte din linia de aparare de pe cursul inferior al Oltului, situat

  pe terasa dreapta a raului Olt, castrul de la Enosesti a disparut aproape in intregime ca

  urmare a eroziunii apelor Oltului si a lucrarilor afectate construirii in1872 a caii ferate

  Slatina- Craiova. Cu toate acestea din putinele date si descoperiri ce s-au mai putut obtine

  se stie doar ca acest centru militar a fost construit pe vremea lui Traian de catre Cohors I

  Flavia Commagenorum. Primele sapaturi arheologice au fost efectuate de D. Butulescu in

  1981, dar rezultatele practic sunt necunoscute. Aceasta informatie ne revine tot din Arhivele

  Olteniei, seria VII scrisa de cercetatorul in arheologie Gh. Pompilian si Ion Ciuca. Cert

  este, castrul roman Enosesti, Piatra Olt (Acidava) si asezarile civile existente au fost

  construite aproape e o asezare dacica de la care a imprumutat numele. Sub acest nume

  este mentionata in Tabula Pentingeniana, unde este plasata la 13 mii de pasi spre nord de

  Romula, pe drumul roman, care urmeaza malul drept al Oltului.

  Un alt inaintas N. Iorga in lucrarea sa "cum era Romania la 1918", mentioneaza ca : si

  e de fapt o Piatra Romanati, unde marea linie munteana veche se taie cu linia noua de la

  Caineni si duce de-a lungul apei Oltului la Corabia. Vom merge pe urmele istoriei si vom

  ajunge la alte dovezi istorice. Cula Calateanu este construita la inceputul sec. XIX de catre

  boierul Calateanu care era stegar in oastea lui Tudor. Un alt mare erudit locuitor al Piatra

  Olt este boierul Ivan Marian care a fost ministrul Agriculturii si Domeniilor intre 3 iulie 1944 -

  23 August 1946, marturie a asezarii acestei personalitati este dovada unul din conacele ce

  i-au apartinut acestei personalitati. Alt mare erudit a fost generalul, om politic roman, prim-

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  30/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  30

  ministru (septembrie 1939), asasinat de legionari la Jilava este Gheorghe ARGESANU

  (1883 -1940) nascut la Caracal. Casa construita de tatal sau pe raza localitatii Piatra

  (Criva) este data fiului sau Argesanu Gheorghe cu tot terenul care este in jur de 150 ha

  existente pe suprafata localitatii Enosesti si Criva.

  Orasul Piatra Olt are norocul sa fie asezat la intersectia liniilor ferate care leaga

  nordul de sud si estul de vest. Inca din 1875, gara a fost construita de austrieci impreuna cu

  Depoul de reparatii CFR. Acest lucru a schimbat structural profesiunile locuitorilor. Foarte

  multi au fost cuprinsi in structura CFR sub diferite forme si meserii : mecanici, reparatori,

  salariati ai caii ferate si al Depoului. Astfel, din meserii cu pondere agricola s-a format o alta

  patura sociala care a adus imbunatatirea nivelului de trai la foarte multi oameni. Odata cu

  schimbarea structurii sociale, comunismul, au mai aparut mici industrii precum: santier

  Prefabricate Criva, santierul de Constructii Civile Enosesti si mici ateliere de productii :

  croitorie si textile.

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  31/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  31

  III. ANALIZA SITUATIEI CURENTE

  Analiza situatiei curente pentru orasul Piatra Olt se va face pe 6 domenii prioritare,

  care sunt cuprinse in prioritatile operationale ale Planului National de Dezvoltare 2009-2015

  si care reprezinta documentul de planificare strategica si programare financiara

  multianuala, aprobat de Guvern si elaborat intr-un larg parteneriat, care va orienta

  dezvoltarea socio-economica a Romaniei in conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii

  Europene (sursa: sunt eza PND 2009-2015).

  Pentru o analiza mai detaliata a celor 6 domenii s-a impartit fiecare in categorii, dupa

  cum urmeaza:

  DOMENII CATEGORII

  1.Agricultura, silvicultura si

  dezvoltare rurala

  Agricultura

  Productia vegetala

  Pomicultura, viticultura, legumicultura

  Zootehnia

  Piscicultura

  2. Infrastructura si Mediu

  Infrastructura de transport

  Infrastructura de utilitati

  Sanatate

  Mediu

  3. EconomicEconomic

  Mediu de afaceri

  4. Turism Turism

  5. Educatie si culturaInvatamant

  Cultura

  6. Resurse Umane

  Populatia

  Piata muncii

  Asistenta sociala

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  32/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  32

  1. Agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala

  1.1 Agricultura

  Conditiile geografice si climaterice deosebit de favorabile ale zonei au determinat

  locuitorii sa practice o serie de activitati predominant agricole cum ar fi: cultivarea plantelor

  si cresterea animalelor.

  CATEGORIASUPRAFATA

  HA

  Arabil 6054

  Pasune 483

  Padure 867

  Vii 190

  Livezi 3

  Luciu de apa 18

  SUPRAFATA TOTALA 7683

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  33/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  33

  1.2. Productia vegetala

  In orasul Piatra Olt terenul agricol este propice pentru cultivarea porumbului si al

  graului.

  CULTURA

  SUPRAFETE

  CULTIVATE

  ANUL 2008 (HA)

  SUPRAFETE

  CE AR PUTEA

  FI CULTIVATE

  (HA)

  CANTITATEA

  OBTINUTA

  (tone)

  GRAU 1500 1000 3000

  PORUMB 960 600 3500

  FLOAREA

  SOARELUI

  35 100 800

  RAPITA - 75 -

  ORZ 100 400 2800

  ORZOAICA - 60 -

  Intalnim mai jos prezentarea grafica a acestora:

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  34/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  34

  1.3. Pomicultura, viticultura, legumicultura

  Situatia in orasul Piatra Olt la sfarsitul anului 2008 se prezenta astfel:

  CULTURA

  SUPRAFETE

  CULTIVATE

  ANUL 2007

  (HA)

  SUPRAFETE

  CE AR

  PUTEA FI

  CULTIVATE

  (HA)

  POMICULTURA 1 50

  VITICULTURA 5 70

  LEGUMICULTURA 10 50

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  35/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  35

  Reprezentarea grafica a suprafetelor cultivate si suprafete ce ar putea fi cultivate se

  prezinta astfel:

  1.4. Zootehnia

  Dupa anul 1989 efectivele de animale au scazut drastic. In ceea ce priveste

  efectivele de animale acestea se preconizeaza a avea o evolutie ascendenta, mai ales

  spre sfarsitul perioadei analizate, dupa alinierea la politicile comunitare europene.

  Efectivul de animale pe categorii din orasul Piatra Olt declarat la Registrul Agricol la

  sfarsitul anului 2008 se prezinta atfel:

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  36/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  36

  CATEGORIA NUMAR

  Pasari 25000

  Bovine 400

  Caprine 150

  Ovine 700

  Porcine 2300

  Cabaline 290

  Familii de albine 285

  Altele 73

  Distributia acestora este prezentata in graficul de mai jos:

  1.5. Piscicultura

  In localitate exista 18 ha luciu de apa in administratea tertilor cum ar fi:

  - 4,7 haconcesionatS.C. Investitii S.R.L.,

  - 1 haconcesionatStanila Gheorghe,

  - 12 haAgentia Domeniilor Statului,

  - 0,3 haS.C. Cerbul S.R.L..

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  37/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  37

  2. Infrastructura si Mediu

  2.1. Infrastructura de transport

  2.1.1. Transportul rutier

  Reteaua de transport existenta in zona asigura legatura cu toate retelele oraselor

  vecine, precum si cu cele din tara prin drumul national si european (DN 64 si DE 65).

  Reteaua de drumuri mai are in alcatuire si drumul judetean DJ 677 asfaltate in

  procent de 35%.

  Orasul Piatra Olt se afla pozitionat in apropiere de orase importante, ceea ce ii

  sporeste potentialul:

  Mun. Slatina - 15 km,

  Mun. Craiova - 45 km,

  Orasul Bals - 20 km.

  Din centrul orasului se parcurg 81 km pana la cea mai importanta cale de acces,

  Autostrada A1 Bucuresti- Pitesti.

  2.1.2. Transportul ferovial

  Piatra Olt este un important nod feroviar prin care trec trenurile din directiile:

  - TimisoaraCraiovaPitestiBucuresti,

  - SibiuRamicu ValceaBucuresti,

  - CorabiaCaracalBucuresti.

  In ceea ce priveste transportul feroviar de marfa, acesta este foarte bine dezvoltat

  si beneficiaza de o infrastructura moderna si adaptata tuturor categoriilor de servicii

  solicitate.

  2.1.3. Transportul aerian

  La 45 km de orasul Piatra Olt se gaseste Aeroportul International Craiova asigurand

  legaturi aeriene catre toate orasele importante din Italia, Grecia si Germania, cat si pentru

  intreaga regiune Oltenia, fiind cea mai apropiata poarta aeriana pentru judetele Dolj, Gorj,

  Mehedinti, Olt si Valcea.

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  38/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  38

  Aeroportul poseda o pista de aterizare si decolare in lungime de 2500 metri si are o

  capacitate de operare de 600 pasageri / ora.

  2.2. Infrastructura de utilitati

  2.2.1. Alimentarea cu apa

  Sursele naturale folosite pentru alimentarea cu apa a orasului sunt distribuite la

  85,2% dintre locuitori. Extinderea retelei de apa face parte din proiectele prioritare din

  perioada 2009-2015.

  2.2.2. Evacuarea apelor uzate

  Orasul dispune doar de 6,6 % din totalul necesar de retea canalizare. Pentru

  perioada urmatoare se are in plan realizarea acesteia precum si realizarea statiei de

  epurare si tratare a apelor uzate pentru a evita deversarea deseurilor necontrolata si

  poluarea mediului inconjurator.

  2.2.3. Alimentarea cu gaze naturale

  In orasul Piatra Olt, nu exista alimentare cu gaze naturale in sistem centralizat.

  In perspectiva extinderii teritoriale si demografice a orasului gazele naturale vor

  reprezenta o resursa energetica importanta, ieftina si accesibila atat consumatorilor casnici,

  cat si agentilor economici.

  In acest context, Administratia Publica Locala isi propune sa realizeze infrastructura

  de distributie in sensul asigurarii necesarului de consum si ajustarii la cerintele pietei.

  2.2.4. Energia

  a) Alimentarea cu energie electrica si iluminatul public

  Distributia si furnizarea energiei electrice este asigurata de S.C. ELECTRICA S.A.

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  39/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  39

  Reabilitarea infrastructurii urbane de iluminat public se va face in perioada

  2009-2015 prin inlocuirea si modernizarea traseelor si extinderea acestora.

  b) Alimentarea cu energie termica

  In orasul Piatra Olt nu exista distributia si furnizarea energiei termice in regim

  centralizat.

  2.2.5. Telecomunicatiile

  Infrastructura de telecomunicatii din orasul Piatra Olt este bine dezvoltata, societatilecare actioneaza in acest domeniu oferind servicii similare celor din Uniunea Europeana. In

  ultimii 5 ani domeniul telecomunicatiilor a cunoscut un ritm accelerat de dezvoltare, aspect

  care se datoreaza in principal aparitiei si promovarii unor produse si servicii noi si a

  diversificarii celor existente. Cea mai mare rata de dezvoltare s-a inregistrat in domeniul

  serviciilor de internet si al telefoniei mobile. Cu toate acestea, potentialul in domeniul

  telecomunicatiilor este inca departe de a fi epuizat.

  CATEGORIA PROCENTE

  Telefon 100

  CaTV 75

  Internet 100

  Telefonie mobila 100

  2.3. Sanatate

  Principalii indicatori pentru sistemul sanitar din orasul Piatra Olt sunt un dispensar

  uman si doua farmacii. Pentru acoperirea necesarului este nevoie de construirea unui

  centru de permanenta obiectiv prioritar in lista portofoliului de proiecte a Strategiei deDezvoltare Locala 2009-2015.

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  40/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  40

  2.4. Mediu

  Infrastructura de mediuin special reteaua de furnizare de apa potabila, instalatiile

  de tratare si retelele de canalizare pentru apa uzata si managementul deseurilor solide -

  este ori inexistenta sau slaba atat cantitativ cat si calitativ.

  In orasul Piatra Olt exista platforme pentru depozitarea deseurilor, pe care va trebui

  sa le amenajam in conformitate cu politicile de mediu europene.

  Conform cu politica de mediu europeana, cea a orasului Piatra Olt trebuie sa atinga

  urmatoarele obiective specifice:

  1. Sa imbunatateasca calitatea si accesul la infrastructura de apa si apa uzata, prin

  asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in tot orasul pana in 2015.

  2. Sa dezvolte sisteme durabile de management al deseurilor prin imbunatatirea

  managementului deseurilor si reducerea numarului de zone poluate din orasul Piatra

  Olt pana in 2015.

  3. Sa reduca impactului negativ asupra mediului cauzat de sistemele de incalzire din

  oras si din localitatile apartinatoare pana in 2015.

  4. Sa protejeze si sa imbunatateasca patrimoniului natural prin sprijinirea

  managementului ariilor protejate.5. Sa reduca riscurile de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populatiei,

  prin implementarea masurilor preventive in cele mai vulnerabile zone pana in 2015.

  3. Economia

  Economia orasului Piatra Olt si a zonei de proximitate are un caracter complex,

  principala ramura este agricultura, dar de interes fiind si domeniul constructiilor, al mediului,

  al comertului cat si cel al prestarilor de servicii diverse.

  In ultima perioada, intreprinzatori particulari au dezvoltat activitati mai ales cu

  specific comercial.

  Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor face parte din proiectele de dezvoltare a

  orasului in perioada 2009-2015.

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  41/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  41

  Intreprinzatori locali existenti:

  Denumire Domeniu de activitateNr.

  angajati

  SC Marconf SRLConstructii

  Recuperare deseuri210

  SC Matei Da Mi Impex SRLComert

  Prestari servicii170

  SC Unimineral SRL Agregate naturale 50

  4. Turism

  Prin pozitia sa geografica zona Piatra Oltului dispune de cateva resurse naturale,

  care dau posibilitatea practicarii unor de forme de turism. Zona are un patrimoniu cultural-

  istoric si etno-folcloric de valoare si atractivitate turistica, intre care se remarca bisericile.

  Tezaurul etnografic si folcloric este de asemenea de mare originalitate, fiind

  reprezentat prin arta decorarii in olarit, manifestari etnoculturale, targuri si balciuri, etc.

  Aspectele problematice cu care se confrunta acest tip de turism sunt legate de

  infrastructura de acces, lipsa spatiilor de parcare, lipsa punctelor de belvedere pentru

  biserici, monumente istorice, lipsa spatiilor speciale de campare pentru turismul de

  pelerinaj.

  Turismul rural ar oferi turistilor posibilitatea de a cunoaste direct traditiile populare

  din zona, ospitalitatea locuitorilor si o bucataria autentica / specifica.

  Frumusetea cadrului natural din unele zone, creeaza premisele obtinerii unui

  important aport economic din sfera turismului rural.

  Cresterea atractivitatii turistice si dezvoltarea serviciilor turistice in orasul Piatra Olt

  prin dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de turism si promovarea potentialului turistic

  fac parte din proiectele prioritare in perioada 2009-2015.

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  42/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  42

  5. Educatie si cultura

  5.1. Invatamant

  De la invatamantul prescolar, pana la cel liceal, sistemul educational din orasul

  Piatra Olt este bine aspectat. Principalii indicatori in acest domeniu se prezinta astfel:

  scoli generale 3

  liceu teoretic 1

  gradinite 5

  5.2. Cultura

  In domeniul artei si culturii, orasul Piatra Olt beneficiaza de un camin cultural la care

  sunt necesare reparatii curente.

  Spiritualitatea crestina se regaseste in spatiul celor opt biserici din oras si localitati

  apartinatoare.

  La nivelul orasului Piatra Olt se desfasoara o serie de activitati culturale cum ar fi

  aniversari, comemorari si alte activitati pe diferite teme. Acestea se desfasoara in

  colaborare cu scolile, caminul cultural si Administratia Publica Locala.

  Evenimente culturale cu caracter traditional:

  Un eveniment local important este Ziua Orasului Piatra Olt ce are loc in 26octombrie.

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  43/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  43

  Alte institutii de stat si private importante din orasul Piatra Olt:

  INSTITUTII DE

  STAT/PRIVATE

  NR DENUMIRE

  BANCI 2Cooperativa Albina

  CEC Bank

  SOCIETATI DE ASIGURARI 2ASTRA

  GENERALI

  6. Resurse Umane

  6.1. Populatia

  Potrivit datelor statistice de la ultimul Recensamant al populatiei, din anul 2002,

  situatia demografica si structura populatiei in orasul Piatra Olt se prezinta astfel:

  Structura populatiei Nr. persoane

  COPII 1072

  POPULATIE ACTIVA 2353

  PENSIONARI 3122

  POPULATIE INACTIVA (inapta de munca) 105

  TOTAL 6652

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  44/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  44

  6.2. Forta de munca

  Numarul persoanelor apte de munca este de 2353 specializati pe diverse domenii.

  Categorii de calificari Nr. persoane

  Mecanici locomotiva 200

  Lacatusi mecanici 64

  Impiegati miscare 25

  Revizori tehnici 19Vanzatori 35

  Alte categorii 2010

  Total 2353

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  45/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  45

  6.3. Asistenta sociala

  In perioada 2009-2015 reabilitarea si/sau crearea - prin amenajarea unor spatii

  existente - a infrastructurii sociale se va face prin:

  a. centre de ingrijire a copiilor,

  b. centre pentru batrani,

  c. centre de asistenta pentru persoanele cu deficiente,

  d. centre pentru tineret, persoane aflate in dificultate etc,

  e. dotarea lor cu echipamente specifice,

  f. achizitionarea de echipamente de informare si comunicare.

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  46/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  46

  IV. ANALIZA SWOT

  Orice oras trebuie sa asimileze si sa promoveze o viziune strategica in ceea ce

  priveste dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate

  administrativa haotica, in cadrul careia se pot rata oportunitati si se consuma irational

  resurse pretioase. Experienta internationala a aratat ca proiectele si programele

  operationale functioneaza cel mai bine atunci cand fac parte dintr-un cadru coerent si cand

  exista o coordonare la nivel strategic.

  Procesul de planificare strategica (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de

  dezvoltare a comunitatii pe o perioada de 6 ani. Etapele metodologice principale ale PPS

  au fost urmatoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltarii

  strategice a comunitatii, analiza sectoriala a domeniilor strategice principale si articularea

  documentului strategic.

  Principiile care au stat la baza PPS au fost asigurarea validitatii stiintifice, implicarea

  comunitatii, transparenta, obiectivitatea, coerenta si continuitatea demersului.

  Pentru a da roade, insa, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la

  nivelul administratiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile,

  capabil sa identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul comunitatii.

  Analiza SWOTeste o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este descriptiv:

  Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitati), Threats

  (riscuri).

  Pentru a avea certitudine ca politicile si programele existente corespund necesitatilor

  de dezvoltare a orasului Piatra Olt, in cadrul limitarilor impunse de resursele locale

  disponibile si pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeana sustine politica de

  dezvoltare regionala s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locala pentru perioada

  2009-2015.

  Punctele forte si cele slabe sunt legate de orasul si de strategiile acesteia, si de

  modul cum se compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul de

  piata si din directia concurentei; de regula sunt factori asupra carora zona in general nu are

  niciun control. Analiza SWOT ia in considerare organizarea asezarii, performanteleacesteia, produsele cheie si pietele strategice.

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  47/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  47

  Analiza SWOT permite concentrarea atentiei asupra zonelor cheie si realizarea de

  prezumtii (presupuneri) in zonele asupra carora exista cunostinte mai putin detaliate. In

  urma acestei analize se poate decide daca zona isi poate indeplini planul si in ce conditii.

  Unele "oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si "punctele slabe"

  ale orasului.

  Amenintarile pot fi concrete sau potentiale.

  Intrebari cheie care indruma analiza strategica:

  In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui sa stea la

  baza elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile, si anume:

  CE AM PUTEA FACE

  (Oportunitati si amenintari)

  CE PUTEM FACE?

  (Punctele forte si punctele slabe)

  STRATEGIE

  CE SE ASTEAPTA CEILALTI SA FACEM?

  (Dorintele locuitorilor orasului)

  CE VREM SA FACEM?

  (Valorile orasului si locuitorilor ei)

  Rafinare ulterioara

  CE OPORTUNITATI PUTEM

  FRUCTIFICA?

  CE RESURSE SI POTENTIAL

  VREM SA DEZVOLTAM?

  STRATEGIE

  CUM PUTEM IMPLINI ASTEPTAR ILE

  LOCITORILOR ORASULUI?

  CE TREBUIE SA NE

  PREOCUPE?

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  48/206

  Strateg ia de Dezvolt are Locala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  48

  1. Viata economica a orasului Piatra Olt, trebuie revigorata si dezvoltata in toate

  domeniile sale: agricultura, zootehnie, industrie, comert si silvicultura.

  Consilul Local va trebui sa investeasca pentru revitalizare vietii economice a

  orasului, trebuie sa fie prioritatea numarul unu, deoarece produce cele mai mari efecte

  benefice.

  2. Infrastructura necesita imbunatatirea continua, de aceea investitiile trebuie facute

  dupa anumite criterii economice astfel incat sa produca beneficii:

  - siguranta si securitatea locuitorilor orasului impotriva calamitatilor;

  - raportul valoarea investitie/ efecte economico-financiare produse;

  - raportul valoare investitie/numarul beneficiarilor.

  3. Conex factorului economic un alt punct important pentru cresterea atractivitatiiorasului il constituie facilitatile culturale si de agrement pe care le ofera sau pe care ar

  putea sa le ofere orasul Piatra Olt, astfel incat confortul social al locuitorilor sa fie

  imbunatatit. Complementar acest lucru va creste si atractivitatea turistica a orasului.

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  49/206

  Strategia de Dezvoltare Loc ala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  49

  1. AGRICULTURA, SILVICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA

  PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI AMENINTARI

  Suprafata teritorial-

  administrativa a orasului este

  de 7683 ha, din care teren

  arabil 6054 ha, pasune 483

  ha, padure 867 ha, vii 190

  ha, livezi 3 ha, luciu de apa

  18 ha;

  Existenta conditiilor si

  traditiei pentru dezvoltareaactivitatii agricole;

  Utilizarea redusa a

  pesticidelor si

  ingrasamintelor;

  Conditii geografice

  (climatice, hidro-geologice,

  pedologice) favorabile.

  Slabe resurse de subsol;

  Alternanta de ani secetosi

  si umezi;

  In sectoarele din

  agricultura utilarea tehnica este

  precara;

  Sistemul de colectare,

  prelucrare si valorificare

  superioara a produselor specificese face in cantitati mici;

  Sistemul de irigatii lipseste

  in zona;

  Fondurile financiare

  insuficiente pentru modernizarea

  si popularea infrastructurii

  zootehnice;

  Serviciile de consultanta

  se confrunta cu numarul scazut

  de specialisti;

  Proprietari de teren agricol

  cu parcele mici, de cateva ha,

  sunt in numar foarte mare;

  Centre de insamantare

  artificiala sunt inexistente.

  Existenta Planului National

  Strategic pentru Dezvoltare Rurala;

  Aprobarea Programului

  National Cadru de Restructurare si

  Modernizare a unor unitati de profil

  zootehnic si din industria alimentara;

  Sprijinul oferit de Oficiul

  Judetean pentru Consultanta Agricola

  din judetul Olt cu privire la accesareafondurilor europene;

  Existenta cadrului legislativ

  pentru intemeierea si dezvoltarea

  exploatarilor agricole;

  Accesarea Fondului European Agricol

  pentru Dezvoltare Rurala si Fondului

  European pentru Pescuit pentru

  proiectele de investitii realizate dupa 1

  ianuarie 2007, pentru finantarea

  agriculturii si dezvoltarii rurale si

  pisciculturii.

  Numarul de concurenti

  in crestere pentru produsele

  agroalimentare de pe piata

  Uniunii Europene;

  Absenta unui cadru

  legal pentru protejarea

  productiei agricole interne;

  Cadrul legislativ

  instabil; Slaba informare a

  producatorilor agricoli cu

  privire la normele europene;

  Resurse financiare

  reduse pentru finantarea si

  co-finantarea proiectelor

  finantate prin Fonduri

  Structurale, Fonduri de

  Coeziune, FEADR si FEP;

  Cunostinte sumare

  legate de elaborarea si

  implementarea proiectelor

  finantate din Fonduri

  Structurale, Fonduri de

  Coeziune, FEADR si FEP.

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  50/206

  Strategia de Dezvoltare Loc ala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  50

  2. INFRASTRUCTURA SI MEDIU

  PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI AMENINTARI

  Localizarea in

  apropierea resedintei de judet;

  Cai de acces in

  localitate: DE 65, DN 64, DJ

  677;

  Important nod feroviar;

  Retea de distributie

  centralizata a apei potabile la

  85,2% din locuitori; Evacuarea apelor uzate

  se regaseste in prezent la 6,6%

  dintre localnici;

  Locuinte racordate la

  reteaua electrica in procent de

  100%;

  Existenta infrastructurii

  de telefonie mobila si fixa in

  oras in procent de 100% si

  cablu TV;

  Transportul feroviar al

  persoanelor asigurat in toate

  directiile de deplasare prin gara

  din oras;

  La 45 km se gaseste

  Aeroportul International

  Craiova.

  Dotarea

  necorespunzatoare cu

  echipamente;

  Inexistenta unui plan

  de amenajare periurban -

  necorelare intre reteaua

  rutiera urbana si cea

  periurbana;

  Lipsa centuriiocolitoare a orasului;

  Interesul scazut al

  agentilor economici in

  protectia mediului

  inconjurator;

  Educatia ecologica

  este superficiala;

  Colectarea

  neselectionata a deseurilor,

  in vederea reciclarii,

  refolosirii, recuperarii sau

  valorificarii lor;

  Unitati de sanatate

  vechi, unele nefiind

  modernizate;

  Intretinere curenta

  nesatisfacatoare;

  Reabilitarea si modernizarea

  retelei de strazi urbane;

  Achizitionarea de mijloace de

  transport ecologice;

  Extinderea infrastructurii de

  apa potabila a orasului, repararea,

  inlocuirea traseelor, extinderea si

  modernizarea fronturilor de

  captare, statiilor de tratare/inmagazinare, retelelor de

  distributie si contorizarea

  consumatorilor;

  Realizarea retelei de

  canalizare;

  Retele de canalizare pluvial;

  Realizarea statie epurare cu

  treapta mecanica si biologica;

  Organizarea serviciului de

  interventie pentru situatii de

  urgenta al orasului Piatra Olt;

  Dezvoltarea si reabilitarea

  spatiilor si zonelor verzi;

  Extinderea descentralizarii in

  toate sectoarele de activitate;

  Stabilitate politica interna;

  Accentuarea si/sau

  extinderea conflictelor in

  Balcani;

  Llipsa fondurilor necesare

  pentru dezvoltarea infrastructurii

  majore de circulatie;

  Conflicte de interese intre

  diferitele nivele decizionale

  (local, judetean, national); Resurse financiare

  insuficiente pentru finantarea si

  co-finantarea proiectelor

  finantate prin Fonduri

  Structurale, Fonduri de

  Coeziune, FEADR si FEP;

  Informatii sumare legate

  de normele europene de mediu

  in randul IMM;

  Cunostinte insuficiente

  legate de elaborarea si

  implementarea proiectelor

  finantate din Fonduri

  Structurale, Fonduri de

  Coeziune, FEADR si FEP,

  pentru proiecte de infrastructura

  si mediu.

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  51/206

  Strategia de Dezvoltare Loc ala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  51

  Lipsa dotarilor

  necesare desfasurarii

  activitatilor de expertiza

  medicala;

  Legislatia in domeniul

  asistentei sociale este in

  continua schimbare;

  Existenta agentiei de

  dezvoltare Sud- Vest Oltenia;

  Imbunatatirea relatiilor cu

  comunitati din Franta, Bulgaria.

  Crearea si conservarea

  parcurilor si parculetelor din oras,

  Regularizare parau Jugalia;

  Imbunatatirea mediului legal

  si institutional in Romania;

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  52/206

  Strategia de Dezvoltare Loc ala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  52

  3. ECONOMIC

  PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI AMENINTARI

  Investitii in comert a

  intreprinzatori;

  Obtinerea produselor

  ecologice prin existenta

  potentialului;

  Sustinerea serviciului

  centrului de consultanta in

  oras;

  Preocuparea pentru

  introducerea tehnologiilor noi

  si pentru activitatea de

  cercetare-dezvoltare;

  Structura economica

  diversificata;

  Piata de consum

  relativ mare.

  Lipsa unor dotari necesare

  dezvoltarii economico-sociale

  (centre expozitionale, scoli

  internationale, parc tehnologic,

  centre de afaceri, comerciale,

  turistice, de integrare europeana

  etc.);

  Dezvoltare relativ redusa a

  infrastructurii de afaceri;

  Economia zonei este in curs

  de reabilitare;

  Descrestere foarte mare a

  exporturilor in ramura servicii;

  Structura economica

  invechita, utilaje vechi cu uzura

  fizica si morala ridicata;

  Nivel relativ redus al

  dezvoltarii IMM-urilor;

  Fluctuatie mare a

  personalului intre diversele ramuri

  economice; Management slab;

  Resurse financiare la nivel

  local insuficiente pentru sustinerea /

  promovarea unor investitii;

  Sprijinirea dezvoltarii

  microintreprinderilor;

  Punerea la dispozitie de terenuri

  si spatii din orasul care pot fi

  folosite pentru dezvoltari

  antreprenoriale;

  Restructurarea finantelor publice;

  Simplificarea procedurilor juridice

  si administrative pentru incurajarea

  investitorilor interni si straini;

  Accelerarea procesului de

  privatizare;

  Reglementarea si aplicarea

  legislatiei privind proprietatea;

  Existenta resurselor locale, cum

  ar fi suprafete de padure si produse

  conexe ale acestora care pot fi

  valorificate la potentialul maxim al

  lor;

  Legislatia in continua

  schimbare;

  Oferte de creditare

  greu accesibile (garantii

  mari);

  Datorita

  infrastructurii sociale

  neadecvate, raportate la

  potentialul orasului

  investitorii au un interes

  scazut pentru inceperea

  afacerilor in orasul;

  Nivelul scazut al

  taxelor si impozitelor

  locale;

  Rata ridicata a

  dobanzii la credite;

  Reorientarea politicii

  interne a Romaniei spre un

  model economic de tip

  inchis; Reorientarea politicii

  interne a Romaniei spre un

  sistem administrativ

  centralizat;

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  53/206

  Strategia de Dezvoltare Loc ala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  53

  Folosirea unor tehnologii vechi, cu

  productivitate si eficienta economica

  scazuta;

  Posibilitatea accesarii creditelor

  cu dobanda subventionata pentru

  crearea de noi locuri de munca in

  mediul rural;

  Asistenta financiara din partea

  Uniunii Europene pentru IMM-uri,

  prin Fonduri Structurale, Fonduri de

  Coeziune, FEADR si FEP.

  Cresterea ponderii

  muncii la negru, cu efecte

  negative asupra pietei

  muncii, economiei locale si

  asistentei sociale in

  perspectiva;

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  54/206

  Strategia de Dezvoltare Loc ala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  54

  4. TURISM

  PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI AMENINTARI

  Existenta a 867 ha

  padure si 18 ha luciu de apa;

  Existenta a opt

  biserici de cult crestin;

  Capacitate de

  dezvoltare a agroturismului.

  Resurse financiare insuficiente

  pentru investitiile autohtone;

  Serviciile din domeniul turistic

  oferite sunt la o calitate scazuta;

  Preocuparea populatiei si a

  autoritatilor locale pentru conservarea

  mediului nu este la nivel ridicat;

  Promovarea insuficienta a

  orasului pentru cresterea numarului deturisti pe teritoriul acesteia.

  Cresterea atractivitatii

  turistice si dezvoltarea serviciilor

  turistice in orasul Piatra Olt;

  Amenajarea unui complex

  touristic si de agrement;

  Incurajarea unor noi forme

  de turism (religios, rural, ecologic);

  Imbunatatirea conditiilor

  infrastructurii fizice si de utilitati; Accesarea programelor de

  finantare ale Uniunii Europene.

  Reactia redusa a

  mediului local la

  schimbarile si provocarile

  zilelor noastre,

  conducand la scaderea

  competitivitatii teritoriului

  orasului, in favoarea altor

  teritorii, considerate mai

  interesante de catre turistisi investitorii in turism;

  Promovarea

  insuficienta a zonei pentru

  atragerea turistilor;

  Tranzitul turistic

  catre alte regiuni.

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  55/206

  Strategia de Dezvoltare Loc ala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  55

  5. EDUCATIE SI CULTURA

  PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI AMENINTARI

  Procent de

  scolarizare ridicat;

  Retea de invatamant

  scolar dezvoltata;

  Suficienta cuprindere

  a scolarilor prin existenta

  unui liceu, a trei scoli

  generale si cinci gradinite;

  Patrimoniu culturaldivers;

  Existenta unor

  programe comunitare si

  nationale de asigurare a

  accesului la educatie pentru

  populatiile dezavantajate.

  Autonomia unitatiilor de

  invatamant este relativ redusa;

  Reteaua scolara este insuficient

  de flexibila;

  Dotare precara a unitatilor de

  invatamant cu echipamente si

  materiale;

  Insuficienta racordare la tehnicile

  de varf; Migrarea cadrelor didactice din

  invatamant spre alte domenii de

  activitate;

  Oferte educationale scolare si

  universitare neracordate la cerintele de

  pe piata muncii;

  Insuficienta integrare in circuitul

  cultural judetean si regional;

  Insuficienta implicare a societatii

  civile in viata culturala;

  Lipsa baza materiala mass

  media, insuficient consolidata pe plan

  local;

  Lipsa unei plan integrat cultural

  coerent;

  Centralizare excesiva lipsa

  posibilitatii coordonarii politicii de

  sanatate la nivel local.

  Reabilitarea/ modernizarea/

  dezvoltarea si echiparea

  infrastructurii educationale

  preuniversitare si a infrastructurii

  pentru formarea profesionala

  continua;

  Reabilitarea si/sau crearea -

  prin amenajarea unor spatii

  existente - a infrastructuriisociale;

  Renovarea si modernizarea

  cladirii bibliotecii orasenesti;

  Restaurarea si valorificarea

  durabila a patrimoniului cultural;

  Emigrarea scolarilor

  catre alte centre de

  invatamant.

 • 7/24/2019 Strategie Piatra Olt

  56/206

  Strategia de Dezvoltare Loc ala 20092015 Localitatea PIATRA OLT, Judetul OLT

  56

  6. RESURSE UMANE- PIATA MUNCII

  PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI AMENINTARI

  Populatia in numar de

  6652;

  Persoane apte de

  munca in numar de 2353;

  Specialisti in domenii