Informatii Mediul Autoritati Olt 2014

32
LISTA CU INFORMA IILE PRIVIND MEDIUL DE INUTE DE AUTORITĂ ILE PUBLIC Ț Ț Ț DIRECŢIA SILVICĂ OLT Sediul: str. Valea Oltului, nr. 2, Slatina, jud. Olt Nr. telefon/fax: 0249 / 416428; 0249 / 432013; fax: 0249 / 432002 Adresa de e-mail: slatina@ slatina.rosilva.ro Adresa pagina internet: Persoana de contact: Adriel COTEŢ Adresa de e-mail: slatina@ slatina.rosilva.ro Tel: 0249 / 416428; 0249 / 432013; fax: 0249 / 432002 Tipul informaţiei privind mediul deţinută Descriere succintă Denumire Cod 1 A4 2 A4 3 A4 4 A4 Anul de raportare: 2014 Nr. Crt. Specii de floră şi faună sălbatice valorificate economic, inclusiv ca resurse genetice Resurse naturale – recoltări autorizate pentru ciuperci, fructe de pădure, plante medicinale, melci, etc. Specii admise la vânat, număr de exemplare recoltate. Situaţia resurselor genetice forestiere. suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale, diversitatea biologică şi componentele sale Masa lemnoasă pusă în circuitul economic. Suprafeţe din fondul forestier parcurse cu tăieri - Raport statistic Silv 3 suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale, diversitatea biologică şi componentele sale Distribuţia pădurilor după principalele forme de relief - Prevederile amenajamentelor silvice în vigoare suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale, diversitatea biologică şi componentele sale Starea de sănătate a pădurilor evaluată prin sistemul de monitoring forestier (Gradul de vătămare al arborilor: defoliere, decolorare, etc . suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale, diversitatea biologică şi componentele sale

description

SDASDSAD

Transcript of Informatii Mediul Autoritati Olt 2014

Page 1: Informatii Mediul Autoritati Olt 2014

LISTA CU INFORMA IILE PRIVIND MEDIUL DE INUTE DE AUTORITĂ ILE PUBLICE DIN JUDE UL OLTȚ Ț Ț Ț

DIRECŢIA SILVICĂ OLTSediul: str. Valea Oltului, nr. 2, Slatina, jud. Olt Nr. telefon/fax: 0249 / 416428; 0249 / 432013; fax: 0249 / 432002Adresa de e-mail: slatina@ slatina.rosilva.ro Adresa pagina internet:

Persoana de contact: Adriel COTEŢAdresa de e-mail: slatina@ slatina.rosilva.ro Tel: 0249 / 416428; 0249 / 432013; fax: 0249 / 432002

Tipul informaţiei privind mediul deţinutăDescriere succintă Denumire Cod

1

A4

2

A4

3

A4

4

A4

Anul de raportare: 2014

Nr. Crt.

Specii de floră şi faună sălbatice valorificate economic, inclusiv ca resurse genetice Resurse naturale – recoltări autorizate pentru ciuperci, fructe de pădure, plante medicinale, melci, etc. Specii admise la vânat, număr de exemplare recoltate. Situaţia resurselor genetice forestiere.

suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale, diversitatea biologică şi

componentele sale

Masa lemnoasă pusă în circuitul economic. Suprafeţe din fondul forestier parcurse cu tăieri - Raport statistic Silv 3

suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale, diversitatea biologică şi

componentele sale

Distribuţia pădurilor după principalele forme de relief - Prevederile amenajamentelor silvice în vigoare

suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale, diversitatea biologică şi

componentele sale

Starea de sănătate a pădurilor evaluată prin sistemul de monitoring forestier (Gradul de vătămare al arborilor: defoliere, decolorare, etc .

suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale, diversitatea biologică şi

componentele sale

Page 2: Informatii Mediul Autoritati Olt 2014

5

A4

6

A4

7

Suprafeţe de pădure regenerate - Raport statistic Silv 4 A4

8

A4

9

A4

10

A4

11

A4

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI OLTSediul : str. Crişan, nr. 9 -11, Slatina, jud. OltTel: 0249 / 422603; Fax: 0249 / 411750

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii căruia i se poate solicita informaţia:

Zone cu deficit de vegetaţie forestieră şi disponibilităţi de împădurire (Suprafeţele programate a fi împădurite)

suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale, diversitatea biologică şi

componentele sale

Suprafeţe scoase din fondul forestier pentru alte utilizări (Situaţia transmiterilor temporare şi definitive )

suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale, diversitatea biologică şi

componentele sale

suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale, diversitatea biologică şi

componentele sale

Structura fondului forestier pe destinaţii şi deţinători - Raport statistic Silv 1, EFF

suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale, diversitatea biologică şi

componentele sale

Stadiul aplicării Legii nr. 1 / 2000 Suprafeţele validate şi puse în posesie pe localităţi şi categorii de proprietari

suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale, diversitatea biologică şi

componentele sale

Masa lemnoasă pe picior şi fasonată oferită la licitaţii suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale, diversitatea biologică şi

componentele sale

Structura fondului forestier ( Compoziţia, vârsta, etc. arboretelor conform amenajamentelor silvice )

suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale, diversitatea biologică şi

componentele sale

Anul de raportare : 2014

e-mail: [email protected]

Page 3: Informatii Mediul Autoritati Olt 2014

Compartimentul relaţii cu publicul din cadrul DSP OLT, tel: 0249/422603; fax: 0249/411750Compartimentul de avize şi autorizare din cadrul DSP OLT, tel: 0249/432321 int.108, fax: 0249/415933Persoană contact: Referent Iuliana DUINEA

Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă din cadrul DSP OLT, Colectiv Igiena Mediului, tel: 0249/432321 int.109, fax: 0249/415933

Persoane de contact: dr. Carmen ISPAS; As. Loredana TABACUe-mail: [email protected]; [email protected]

Nr. crt. Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Descriere succintă Denumire Cod

1 Apa A2

2 Zgomot B3

Activităţi de monitorizare a calităţii apei potabile: - supravegherea calităţii apei potabile distribuită în sistem centralizat în mediul urban si rural conform Legii 458(r1)/2002 privind calitatea apei potabile şi HG nr. 342/2013 - monitorizarea calităţii apei provenită din fântâni publice şi izvoare captate în mediul rural conform HG nr. 342/2013 - evaluarea cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă generate de apa de fậntậnă -monitorizarea epidemiilor hidrice

-Evaluarea calităţii apei de îmbăiere (monitorizare zone naturale neamenajate de îmbăiere,piscine)

Determinări sonometrice în cazul sesizării disconfortului provocat populaţiei de acest factor de mediu

Page 4: Informatii Mediul Autoritati Olt 2014

3 Deşeuri B5

4 B6

5 Măsuri administrative B8

6 Strategii şi Politici B9

7 Legislaţie B 10

8 Planuri şi Programe de acţiune B11

Monitorizarea sistemului de gestionare al deşeurilor rezultate din activităţile de îngrijire medicală conform prevederilor Ord. MS nr.1226/2012

• Evaluarea impactului asupra sănătăţii şi mediului generat de managementul deşeurilor menajere

Activităţi de evaluare a conformării la normele de igienă şi sănătate publică a proiectelor de amenajare-construire a obiectivelor cu impact asupra sănătăţii populaţiei- Acordare de Notificari conform Ord.MS 1030/2009 cu modificările şi completările ulterioare

NotificăriAutorizaţii Sanitare de Funcţionare

Aplicare de sancţiuni privind neconformarea la normele de igienă şi sănătate publică, semnalate de cetăţeni şi depistate în cadrul controalelor tematice,în conformitate cu prevederile HG nr.857/2011

Programe Naţionale de Sănătate privind protejarea sănătăţii populaţiei si prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viaţă

Legislaţie incidentă domeniilor de activitate ale Compartimentului de Evaluare Factori de Risc din Mediul de Viata şi Muncă

Plan de acţiune judeţean, privind acţiunea de monitorizare a calitatii apei din surse publice (fậntậni publice şi izvoare captate)

Page 5: Informatii Mediul Autoritati Olt 2014

9 Sănătatea populaţiei C1

10 Siguranţa populaţiei C2

• Supravegherea calităţii apei avînd ca obiectiv protecţia populaţiei împotriva efectelor oricărui tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calităţii de apa curată şi sanogenă lipsită de microorganisme, paraziţi sau substanţe care prin număr şi/sau concentraţie pot constitui un potenţial pericol pentru sănătatea populaţieiMonitorizarea riscurilor legate de calitatea apei de îmbăiere conform prevederilor HG 546/2008 cu modificarile şi completarile ulterioare şi ORD.MS nr.183/2011• Supravegherea calităţii aerului prin determinarea de compuşi, a căror concentraţie peste limita maximă admisă pot determina afecţiuni respiratorii acute sau cronice la grupurile populaţionale vulnerabile ( copii,gravide, bătrîni, imunodeprimaţi )

• Acţiuni de control privind respectarea normelor de igienă şi sănătate publică(aplicare sancţiuni în conformitate cu HG 857/2011)

• Protejarea sănătăţii populaţiei în relaţie cu expunerea la contaminanţi chimici- monitorizarea intoxicaţiilor acute neprofesionale cu produse chimice

• Notificări privind conformarea la normele de igienă şi sănătate publică privind activitatea de deshumare –reînhumare a cadavrelor umane

Page 6: Informatii Mediul Autoritati Olt 2014

11 Condiţiile de viaţă C3

12 Construcţiile C5

13 Aerul şi atmosfera A1

Sediul: Str. Florilor, nr. 2, Piatra Olt, jud. OltTel. / Fax: 0249 / 417003

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii căruia i se poate solicita informaţia: Biroul Urbanism şi Amenajarea TeritoriuluiTel. / Fax: 0249 / 417003

Notificări privind conformarea la normele de igienă şi sănătate publică pentru activităţi de construire şi amplasare a locuinţelor şi obiectivelor cu impact asupra sănătăţii populaţiei conform Ord. MS 536/1997 şi Ord. MS 1030/2009 cu modificarile si completările ulterioare-Determinări ale nivelului de zgomot –la solicitare

Emiterea de Notificari pentru construire şi amplasare de locuinţe conform Ord. MS 536/1997 şi Ord.MS 1030/2009 cu modificările şi completările ulterioare

Evaluarea impactului asupra sănătăţii a poluanţilor din aerul ambiant în mediul urban –Municipiile Slatina şi Caracal şi în oraşul Corabia : prelevare probe aer în vederea determinării concentraţiei medii lunare de pulberi sedimentabile şi fluor sedimentabil

-Impactul schimbărilor climatice asupra sănătăţii populaţiei

Anul de raportare : 2014 PRIMĂRIA ORAŞULUI PIATRA OLT

Adresa e-mail: [email protected] internet: www.primariapiatraolt.ro

Page 7: Informatii Mediul Autoritati Olt 2014

Persoane contact: LAZĂR Nenu Alexandru – şef birou Urbanism şi Nicoleta VOICU - consilier superior

Nr. crt. Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Descriere succintă Denumire Cod

1 Amenajare spaţii verzi, zone de agrement, plantări de pomi Starea elementelor de mediu A 4

2 Strategia de dezvoltare a oraşului Piatra Olt Strategii şi politici B 9

3 Starea sănătăţii şi siguranţei populaţiei C 1

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ OLT Sediul : Str. Tipografului, nr. 7, Slatina

Tel: 0249 / 432211; fax: 0249 / 432288

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii căruia i se poate solicita informaţia: Informare şi Relaţii PublicePersoana de contact: Plutonier Alin BĂSĂŞTEANU

Tel: 0249/432211 int. 27011; Fax: 0249 / 432288; e-mail: [email protected]; Pagina web: www.isuolt.ro

Nr. crt. Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Descriere succintă Denumire Cod

1

C1C2C3C4

C5

Sediul: Str. Principală nr. 86 Potcoava jud. OltTel. 0249 / 462038; Fax: 0249/462355

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii căruia i se poate solicita informaţia: Consilier Cabinet PrimarTel. 0249 / 462038; Fax: 0249/462355

Adresa e-mail: [email protected]

Monitorizarea factorilor de mediu astfel încât să nu influenţeze sănătatea populaţiei

Anul de raportare : 2014

Starea sănătăţii şi siguranţei populaţiei, condiţiile de viaţă, zonele culturale şi construcţiile în măsura în care acestea sunt sau pot fi afectate de starea elementelor de mediu cuprinse la A şi B, activităţile ori măsurile şi / sau de factorii, cuprinse la A şi B

- sănătatea populaţiei- siguranţa populaţiei- condiţiile de viaţă- zonele culturale

- construcţiile

Anul de raportare : 2014 PRIMĂRIA ORAŞULUI POTCOAVA

Adresa e-mail: [email protected] internet: www.potcoava-olt.ro

Page 8: Informatii Mediul Autoritati Olt 2014

Persoane contact: Daniel NOAJĂ

Nr. crt. Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Descriere succintă Denumire Cod

1 Cantitate deşeuri reciclate Deşeuri B 5

2 Amenajare spaţii verzi Starea elementelor de mediu A 4

3 Calitatea apei din fantânile publice Starea elementelor de mediu - apa A 2

PRIMĂRIA ORAŞULUI CORABIASediul : Str. Cuza Vodă, nr. 54, Corabia, jud. OltTel/Fax: 0249 / 560703; 0249 / 506154

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii căruia i se poate solicita informaţia: Serviciul UrbanismPersoana de contact: Gheorghe TOMATel: 0249 / 560703; Fax: 0249 / 506154 ; Pagină web: www.primariacorabia.ro

Nr. crt. Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Descriere succintă Denumire Cod

1 Suprafeţele spaţiilor verzi ( reabilitate, spaţii noi, locuri de joacă ) Programe de acţiune B11

2 Proiecte POR B5

3 Legislaţie de mediu Legislaţie B10

4 Construcţiile C5

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SLATINA Sediul : str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 / 439377; fax 0249 / 439336

Adresa e-mail: [email protected]

Anul de raportare : 2014

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Reabilitare monument Sucidava; Reabilitare şi refuncţionalizare ambulatoriu.

Proiecte de construcţii ( extindere reţea apă - canal, parc industrial, aducţiune gaze, PUZ )

Anul de raportare : 2014

Page 9: Informatii Mediul Autoritati Olt 2014

Pagina internet : www. primariaslatina.ro

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii căruia i se poate solicita informaţia: Serviciul Lucrări PubliceTel: 0249 / 439377 interior 129

Persoană contact: Inspector Cristiana - Adriana PĂTRĂŞCOIU

Nr. crt. Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Descriere succintă Denumire Cod

1 Starea elementelor de mediu A 4

2 B 5

3 Strategii şi politici B 9

4 Planuri şi programe de acţiune B11

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACALSediul: Str. Piaţa Victoriei, nr.10, Caracal, jud. OltTel: 0249 / 511384; Fax: 0249 / 517516

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii căruia i se poate solicita informaţia: Protecţia MediuluiPersoană contact – Director Executiv - Răzvan CernatTel: 0249 / 511384 int. 105, Fax: 0249 / 517516

e-mail: [email protected]

Proiectele implementate prin Planul Integrat de Dezvoltare Urbană, finanţat din fonduri europene. plantări arbori plantări arbuşti gazon plantat flori

Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, conform Ordin nr. 794 / 2012

Factori, activităţi ori măsuri care pot afecta mediul

Strategia de dezvoltare durabilă în municipiul SlatinaAgenda locală 21 – capitolul Mediu

Planul Local de Acţiune pentru Mediu în judeţul OltPlanul Integrat de Dezvoltare Urbană ( PIDU )Planul Urbanistic General al Municipiului Slatina

Anul de raportare : 2014

e-mail: [email protected] : www.primariacaracal.rot

Page 10: Informatii Mediul Autoritati Olt 2014

Nr. crt. Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Descriere succintă Denumire Cod

1 B 11

2 B 11Tratarea apei pentru combaterea algelor şi consolidarea malurilor acestuia

Realizarea unor amenajări peisagistice

3 B 5

4 B 5

- dispariţia depozitelor necontrolate de deşeuri

e-mail: [email protected]

Factori, activităţi, ori măsuri care afectează sau pot afecta mediul

Creşterea densităţii arborilor în plantaţiile de aliniamente şi reabilitarea celor existente

Reabilitarea zonelor verzi publice (parc, spaţii verzi aferente cvartalelor de locuinţe) aflate în gestiunea administraţiei locale şi întreţinerea lor la standarde înalte

Reamenajarea tuturor terenurilor degradate care au avut destinaţia iniţială de spaţii verzi

Realizarea unui inel verde în jurul variantei ocolitoare a mun. Caracal folosind nucleele existente (perdele de protecţie) şi, ulterior, configurarea centurii verzi

Factori, activităţi, ori măsuri care afectează sau pot afecta mediul

Executarea unor lucrări de decolmatare a lacului din parcul Constantin Poroineanu

Amenajarea unui debarcader şi achiziţionarea unor ambarcaţiuni uşoare, concomitent cu executarea unor lucrări de iluminat

Reducerea volumului de deşeuri la depozitele speciale prin colectarea selectivă a deşeurilor

Factori, activităţi, ori măsuri care afectează sau pot afecta mediul

Eliminarea poluării solului şi a pânzei freatice datorită depozitărilor necontrolate de deşeuri, prin:

Factori, activităţi, ori măsuri care afectează sau pot afecta mediul- creşterea numărului de recipiente de colectare ▪ deşeurilor în toate zonele

mun. Caracal

Page 11: Informatii Mediul Autoritati Olt 2014

4 B 5

5 B 5

6 Planul Local de Acţiune pentru Mediu în jud. Olt Planuri şi programe de acţiune B 11

SPEEH HIDROELECTRICA SA - Sucursala Hidrocentrale Rm. Vâlcea - UZINA HIDROELECTRICĂ SLATINA Sediul : str. Tudor Vladimirescu, nr. 158, Slatina, jud. Olt

Adresa pagina Internet : www.hidroelectrica.ro

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii căruia i se poate solicita informaţia: Sistem de Management IntegratTel: 0249 / 507049 Fax: 0249 / 436892Adresa e-mail: [email protected], [email protected]: [email protected]

Persoane contact: ing. prof. Lucia Ghiţă, ing. prof. Violeta Dico

Nr. crt. Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Descriere succintă Denumire Cod

1 Construcţiile C5

DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ CRAIOVA – Biroul Vamal OltSediul : str. Cireaşov, nr. 35, Slatina, jud. OltTel / Fax: 0249 / 431925

Pagina de internet: www.customs.ro

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii căruia i se poate solicita informaţia: Biroul Vamal OltTel / Fax: 0249 / 431925

Persoana de contact: Nicola Roxana

Factori, activităţi, ori măsuri care afectează sau pot afecta mediul

- împrejmuirea terenurilor proprietate personală care nu au încă o destinaţie precisă

Amenajarea unui depozit ecologic de deşeuri şi a staţiei de transfer la nivelul municipiului Caracal.

Factori, activităţi, ori măsuri care afectează sau pot afecta mediul

Anul de raportare : 2014

Tel: 0249 / 507005; Fax: 0249 / 436892e-mail: shslatina@hidroelectrica .roPagina web: www.hidroelectrica.ro

Lucrări hidrotehnice de tip baraje deţinute; încadrarea pe categorii de importanţă; gradul de risc asociat

Anul de raportare : 2014

e-mail: [email protected]

e-mail : [email protected]

Page 12: Informatii Mediul Autoritati Olt 2014

Nr. crt. Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Descriere succintă Denumire Cod

1 Factori care pot afecta mediul B1

PRIMĂRIA BALŞSediul : Str. N. Bălcescu, nr. 14, Balş, jud. OltTel/Fax: 0249 / 450145; 0249 / 450140

Web: www.bals.ro

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii căruia i se poate solicita informaţia: Comunicare – Relaţii Publice – Protecţia Mediului

Persoana de contact: inspector Cristian PopescuTel: 0249 / 450145; Fax: 0249 / 450140 int. 111 Mobil: 0728264828

Nr. crt. Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Descriere succintă Denumire Cod 1 Legislaţia de protecţia mediului Legislaţie B 10

2 Planuri şi programe de acţiune B 11

3 Planul Local de Acţiune pentru Mediu Planuri şi programe de acţiune B 11

4 Salubrizare B 5

PRIMĂRIA ORAŞULUI DRĂGĂNEŞTI OLTSediul: str. N. Titulescu, nr. 150 Drăgăneşti Olt jud. OltTel / Fax: 0249 / 465815; 0249 / 465811

Pagină web: www.draganesti-olt.ro

Substanţe periculoase pentru sănătatea populaţiei şi mediului înconjurător, codificate prin coduri din Tariful Vamal

Anul de raportare : 2014

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Programul privind creşterea şi întreţinerea suprafeţelor de spaţii verzi în oraşul Balş

Lucrări de salubrizare conform graficelor stabilite de primărie şi de către SC Salubris SA

Anul de raportare: 2014

e-mail: [email protected]

Page 13: Informatii Mediul Autoritati Olt 2014

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii căruia i se poate solicita informaţia: Serviciul Urbanism – Protecţia MediuluiPersoana de contact: Mutulescu Mihai

Tel / Fax: 0249 / 465815; 0249 / 465811

Nr. crt. Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Descriere succintă Denumire Cod

1 Extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă Apă A 2

2

Realizarea sistemului centralizat de canalizare Starea sănătăţii şi siguranţei populaţiei C2

3 Apă A2

4

Realizare staţie de epurare

Starea elementelor de mediu A1 - A3

5 B5

6

Calitatea apei din fantânile publice Starea elementelor de mediu - apa A 2

7 Deşeuri B5

Realizarea unor şanţuri dalate pe str. N. Titulescu în zona pod CFR, limita Dăneasa, pentru reducerea fenomenelor produse de inundaţii

Colectarea selectivă a deşeurilor conform Legii nr. 132/2010

Factori, activităţi, ori măsuri care afectează sau pot afecta mediul

Reducerea impactului produs de depozitareanecontrolată a deşeurilor, prin realizarea a 30 de platforme betonate în vederea montării containerelor pentru colectarea deşeurilor menajere

Page 14: Informatii Mediul Autoritati Olt 2014

8 Deşeuri B5

9 Deşeuri B5

10 Calitate aer A1

11 Măsuri administrative B8

PRIMĂRIA SCORNICEŞTI Sediul : Str. Unirii, nr. 2, Scorniceşti, jud. OltTel: 0249 / 460444; fax: 0249 / 460002

e-mail: [email protected]; Pag. web: www.primariascornicesti.ro

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii căruia i se poate solicita informaţia: Relaţii cu publicul - Registratură

Persoana de contact: Teodorescu Cornelia

Nr. crt. Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Descriere succintă Denumire Cod 1 Cantităţi de deşeuri reciclate deşeuri B 5

2 Suprafaţă spaţii verzi / locuitor Starea elementelor de mediu A 4

3 Calitatea apei din fântânile publice Starea elementelor de mediu - apa A 2

4 Activităţi ori măsuri

B 8

Avize, acorduri, autorizaţii de mediu B 6

5 Starea sănătăţii şi siguranţei populaţiei, zonele culturale şi construcţiile- Condiţii de viaţă C 3

- Construcţiile C 5

Judeţul OLT + judeţul Argeş ( Bazinele Hidrografice Argeş, Vedea şi Călmăţui )

Înfiinţarea punctelor de colectare selectivă a DEEE-urilor

Reducerea poluării solului, subsolului şi a apei subterane datorită depozitărilor necontrolate de deşeuri

Informaţii cu privire la producerea de evenimente / poluări accidentale cu impact asupra mediului

Promovarea unor sisteme de informare pentru conştientizarea cetăţenilor privind importanţa colectării selective a deşeurilor

Anul de raportare : 2014

Anul de raportare : 2014

Page 15: Informatii Mediul Autoritati Olt 2014

SISTEMUL HIDROTEHNIC INDEPENDENT OLT Sediul : Str. Calea A.I.Cuza nr.3 sat Jitaru oraş Scorniceşti judeţul Olt Tel: 0249 / 464198, 0249 / 464310; fax: 0249 / 464150

e-mail: [email protected]

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii căruia i se poate solicita informaţia: TehnicTel: 0249 / 464198, 0249 / 464310; fax: 0249 / 464150e-mail: [email protected]

Persoana de contact: Giugiuc Alexandru

Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Descriere succintă Denumire Cod

Apă A2

Construcţiile + Apa C5+A2

- Baraje, volume, tip construcţie, rol, efecte asupra factorilor de mediu

- Lucrări execuţie cursuri de apă sau care au legătură cu apele

- Avize, autorizaţii de gospodărire a apelor, acte de reglementare

Nr. crt. .

11.Calitatea apelor de suprafaţă

2.Poluări3.Evacuări ape uzate în surse de suprafaţă

4.Folosinţe consumatoare de apă ( profil de activitate, mod de folosire şi evacuare ape )

5.depozite în secţiuni de control6.Starea de calitate a reţelei hidrografice

7.Lungime reţea hidrografică

Foraje pentru alimentare cu apă, reţele de aducţiune, reţele de alimentare cu apă, staţii de epurare ape uzate, capacităţi, mod de epurare, indicatori

impuşi pentru apele uzate

Construcţiile

Activităţi ori măsuri

Legislaţie

C5

B6

B10

Page 16: Informatii Mediul Autoritati Olt 2014

Acte şi ordine emise de MMSC

Nr. crt. .

1

Construcţiile

Activităţi ori măsuri

Legislaţie

C5

B6

B10

- Legea Apelor 107 / 1996, Legea nr. 310 / 2004, Legea nr. 112 / 2006, OUG nr. 138 / 2005, Legea nr. 13 / 2006, OUG nr. 107 / 2002, Legea nr. 44

Page 17: Informatii Mediul Autoritati Olt 2014

LISTA CU INFORMA IILE PRIVIND MEDIUL DE INUTE DE AUTORITĂ ILE PUBLICE DIN JUDE UL OLTȚ Ț Ț Ț

DIRECŢIA SILVICĂ OLTSediul: str. Valea Oltului, nr. 2, Slatina, jud. Olt Nr. telefon/fax: 0249 / 416428; 0249 / 432013; fax: 0249 / 432002Adresa de e-mail: slatina@ slatina.rosilva.ro Adresa pagina internet:

Persoana de contact: Adriel COTEŢAdresa de e-mail: slatina@ slatina.rosilva.ro Tel: 0249 / 416428; 0249 / 432013; fax: 0249 / 432002

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

La solicitare

La solicitare

La solicitare

La solicitare

Page 18: Informatii Mediul Autoritati Olt 2014

La solicitare

La solicitare

La solicitare

La solicitare

Din oficiu

Din oficiu

La solicitare

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI OLTSediul : str. Crişan, nr. 9 -11, Slatina, jud. OltTel: 0249 / 422603; Fax: 0249 / 411750

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii căruia i se poate solicita informaţia:

Page 19: Informatii Mediul Autoritati Olt 2014

Compartimentul relaţii cu publicul din cadrul DSP OLT, tel: 0249/422603; fax: 0249/411750Compartimentul de avize şi autorizare din cadrul DSP OLT, tel: 0249/432321 int.108, fax: 0249/415933Persoană contact: Referent Iuliana DUINEA

Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă din cadrul DSP OLT, Colectiv Igiena Mediului, tel: 0249/432321 int.109, fax: 0249/415933

Persoane de contact: dr. Carmen ISPAS; As. Loredana TABACUe-mail: [email protected]; [email protected]

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

Raport anual

Rapoarte lunare, trimestriale şi anuale

Page 20: Informatii Mediul Autoritati Olt 2014

-Rapoarte lunare, trimestriale şi anuale

Rapoarte lunare, trimestriale şi anuale

Rapoarte lunare, trimestriale şi anualeSinteză naţională

-Raport anual-Sinteză Naţională

Compartiment de avize şi autorizare din cadrul DSP Olt

-Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă din cadrul DSP

OLT- Colectiv Igiena Mediului

Direcţia de Control în Sănătate Publică din cadrul DSP OLT

Direcţia de Control în Sănătate Publică din cadrul DSP Olt

-Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă din cadrul DSP

OLT- Colectiv Igiena Mediului

Page 21: Informatii Mediul Autoritati Olt 2014

Rapoarte lunare, trimestriale şi anuale

Direcţia de Control în Sănătate Publică din cadrul DSP OLT

-Rapoarte lunare, trimestriale şi anuale

-Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă din cadrul DSP

OLT- Colectiv Igiena Mediului -Rapoarte lunare, trimestriale şi anuale

Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă din cadrul DSP

OLT- Colectiv Igiena Mediului

Page 22: Informatii Mediul Autoritati Olt 2014

Sediul: Str. Florilor, nr. 2, Piatra Olt, jud. OltTel. / Fax: 0249 / 417003

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii căruia i se poate solicita informaţia: Biroul Urbanism şi Amenajarea TeritoriuluiTel. / Fax: 0249 / 417003

Compartiment de avize şi autorizare din cadrul DSP Olt

-Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă din cadrul DSP

OLT- Colectiv Igiena Mediului

Compartiment de avize şi autorizare din cadrul DSP Olt

-Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă din cadrul DSP

OLT- Colectiv Igiena Mediului

Rapoarte lunare, trimestriale şi anuale

Rapoarte trimestriale şi anuale

Page 23: Informatii Mediul Autoritati Olt 2014

Persoane contact: LAZĂR Nenu Alexandru – şef birou Urbanism şi Nicoleta VOICU - consilier superior

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

- la cerere în intervalul orar 8.00 – 16.00

- telefonic

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ OLT Sediul : Str. Tipografului, nr. 7, Slatina

Tel: 0249 / 432211; fax: 0249 / 432288

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii căruia i se poate solicita informaţia: Informare şi Relaţii PublicePersoana de contact: Plutonier Alin BĂSĂŞTEANU

Tel: 0249/432211 int. 27011; Fax: 0249 / 432288; e-mail: [email protected]; Pagina web: www.isuolt.ro

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

DisponibileDisponibileDisponibileDisponibile

Disponibile

Sediul: Str. Principală nr. 86 Potcoava jud. OltTel. 0249 / 462038; Fax: 0249/462355

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii căruia i se poate solicita informaţia: Consilier Cabinet PrimarTel. 0249 / 462038; Fax: 0249/462355

Page 24: Informatii Mediul Autoritati Olt 2014

Persoane contact: Daniel NOAJĂ

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

la solicitare scrisă sau telefonic

PRIMĂRIA ORAŞULUI CORABIASediul : Str. Cuza Vodă, nr. 54, Corabia, jud. OltTel/Fax: 0249 / 560703; 0249 / 506154

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii căruia i se poate solicita informaţia: Serviciul UrbanismPersoana de contact: Gheorghe TOMATel: 0249 / 560703; Fax: 0249 / 506154 ; Pagină web: www.primariacorabia.ro

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

La cerere

La cerere

La cerere

La cerere

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SLATINA Sediul : str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 / 439377; fax 0249 / 439336

Page 25: Informatii Mediul Autoritati Olt 2014

Pagina internet : www. primariaslatina.ro

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii căruia i se poate solicita informaţia: Serviciul Lucrări PubliceTel: 0249 / 439377 interior 129

Persoană contact: Inspector Cristiana - Adriana PĂTRĂŞCOIU

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACALSediul: Str. Piaţa Victoriei, nr.10, Caracal, jud. OltTel: 0249 / 511384; Fax: 0249 / 517516

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii căruia i se poate solicita informaţia: Protecţia MediuluiPersoană contact – Director Executiv - Răzvan CernatTel: 0249 / 511384 int. 105, Fax: 0249 / 517516

La cerere în intervalul orar 8.00 – 16.45

La cerere în intervalul orar 8.00 – 16.45

La cerere în intervalul orar 8.00 – 16.45

www.primariaslatina.ro

La cerere în intervalul orar 8.00 - 16.45

Page 26: Informatii Mediul Autoritati Olt 2014

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

La cerere de luni – joi între orele 8.00 – 16.30 şi vineri

între orele 8.00 – 14.00

Page 27: Informatii Mediul Autoritati Olt 2014

SPEEH HIDROELECTRICA SA - Sucursala Hidrocentrale Rm. Vâlcea - UZINA HIDROELECTRICĂ SLATINA Sediul : str. Tudor Vladimirescu, nr. 158, Slatina, jud. Olt

Adresa pagina Internet : www.hidroelectrica.ro

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii căruia i se poate solicita informaţia: Sistem de Management IntegratTel: 0249 / 507049 Fax: 0249 / 436892Adresa e-mail: [email protected], [email protected]: [email protected]

Persoane contact: ing. prof. Lucia Ghiţă, ing. prof. Violeta Dico

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ CRAIOVA – Biroul Vamal OltSediul : str. Cireaşov, nr. 35, Slatina, jud. OltTel / Fax: 0249 / 431925

Pagina de internet: www.customs.ro

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii căruia i se poate solicita informaţia: Biroul Vamal OltTel / Fax: 0249 / 431925

Persoana de contact: Nicola Roxana

La cerere de luni – joi între orele 8.00 – 16.30 şi vineri

între orele 8.00 – 14.00

Page 28: Informatii Mediul Autoritati Olt 2014

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

Prin solicitare scrisă

PRIMĂRIA BALŞSediul : Str. N. Bălcescu, nr. 14, Balş, jud. OltTel/Fax: 0249 / 450145; 0249 / 450140

Web: www.bals.ro

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii căruia i se poate solicita informaţia: Comunicare – Relaţii Publice – Protecţia Mediului

Persoana de contact: inspector Cristian PopescuTel: 0249 / 450145; Fax: 0249 / 450140 int. 111 Mobil: 0728264828

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

La cerere pe suport de hârtie / electronic

PRIMĂRIA ORAŞULUI DRĂGĂNEŞTI OLTSediul: str. N. Titulescu, nr. 150 Drăgăneşti Olt jud. OltTel / Fax: 0249 / 465815; 0249 / 465811

Pagină web: www.draganesti-olt.ro

Informaţii disponibile de luni până vineri, între orele 8.00 – 16.00

Page 29: Informatii Mediul Autoritati Olt 2014

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii căruia i se poate solicita informaţia: Serviciul Urbanism – Protecţia MediuluiPersoana de contact: Mutulescu Mihai

Tel / Fax: 0249 / 465815; 0249 / 465811

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii căruia i se poate solicita informaţia: Serviciul Urbanism – Protecţia Mediului

Informaţii disponibile din oficiu sau la cerere în intervalul orar 08.00 - 14.00 Luni - Vineri

Informaţii disponibile din oficiu sau la cerere în intervalul orar 08.00 - 14.00 Luni - Vineri

Informaţii disponibile din oficiu sau la cerere în intervalul orar 08.00 - 14.00 Luni - Vineri

Informaţii disponibile din oficiu sau la cerere în intervalul orar 08.00 - 14.00 Luni - VineriI

Informaţii disponibile din oficiu sau la cerere în intervalul orar 08.00 - 14.00 Luni - Vineri

Informaţii disponibile din oficiu sau la cerere în intervalul orar 08.00 - 14.00 Luni - Vineri

Page 30: Informatii Mediul Autoritati Olt 2014

PRIMĂRIA SCORNICEŞTI Sediul : Str. Unirii, nr. 2, Scorniceşti, jud. OltTel: 0249 / 460444; fax: 0249 / 460002

e-mail: [email protected]; Pag. web: www.primariascornicesti.ro

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii căruia i se poate solicita informaţia: Relaţii cu publicul - Registratură

Persoana de contact: Teodorescu Cornelia

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

La solicitare scrisă sau telefonică

Judeţul OLT + judeţul Argeş ( Bazinele Hidrografice Argeş, Vedea şi Călmăţui )

Informaţii disponibile din oficiu sau la cerere în intervalul orar 08.00 - 14.00 Luni - VineriInformaţii disponibile din oficiu sau la cerere în intervalul orar 08.00 - 14.00 Luni - Vineri

Informaţii disponibile din oficiu sau la cerere în intervalul orar 08.00 - 14.00 Luni - Vineri

Informaţii disponibile din oficiu sau la cerere în intervalul orar 08.00 - 14.00 Luni - Vineri

Page 31: Informatii Mediul Autoritati Olt 2014

SISTEMUL HIDROTEHNIC INDEPENDENT OLT Sediul : Str. Calea A.I.Cuza nr.3 sat Jitaru oraş Scorniceşti judeţul Olt Tel: 0249 / 464198, 0249 / 464310; fax: 0249 / 464150

e-mail: [email protected]

Denumirea compartimentului specializat de informaţii şi relaţii căruia i se poate solicita informaţia: TehnicTel: 0249 / 464198, 0249 / 464310; fax: 0249 / 464150e-mail: [email protected]

Persoana de contact: Giugiuc Alexandru

Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

Page 32: Informatii Mediul Autoritati Olt 2014