11_Prezentare PPPDEI_Bazinul Hidrografic Olt

of 12 /12
PLANUL PENTRU PLANUL PENTRU PREVENIREA, PROTECŢIA ŞI PREVENIREA, PROTECŢIA ŞI DIMINUAREA EFECTELOR DIMINUAREA EFECTELOR INUNDAŢIILOR ÎN BAZINUL INUNDAŢIILOR ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC OLT” HIDROGRAFIC OLT” Cod proiect : COD SMIS – CSNR 32163 Cod proiect : COD SMIS – CSNR 32163 Contract de Finanţare nr 121470/25.05.2011 Contract de Finanţare nr 121470/25.05.2011 Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune al Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Uniunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial de “Mediu” Programul Operaţional Sectorial de “Mediu”

Embed Size (px)

description

olt

Transcript of 11_Prezentare PPPDEI_Bazinul Hidrografic Olt

Page 1: 11_Prezentare PPPDEI_Bazinul Hidrografic Olt

“PLANUL PENTRU PREVENIREA, PLANUL PENTRU PREVENIREA, PROTECŢIA ŞI DIMINUAREA PROTECŢIA ŞI DIMINUAREA

EFECTELOR INUNDAŢIILOR ÎN EFECTELOR INUNDAŢIILOR ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC OLT”BAZINUL HIDROGRAFIC OLT”

Cod proiect : COD SMIS – CSNR 32163Cod proiect : COD SMIS – CSNR 32163Contract de Finanţare nr 121470/25.05.2011Contract de Finanţare nr 121470/25.05.2011

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin prin

Programul Operaţional Sectorial de “Mediu”Programul Operaţional Sectorial de “Mediu”

Page 2: 11_Prezentare PPPDEI_Bazinul Hidrografic Olt

• BENEFICIARUL PROIECTULUI • Nume : Administratia Nationala „ Apele Romane” • Adresa: Str. Edgar Quinet nr. 6, Sector 1, Bucuresti• Contact : DÁVID Csaba - Director General• Telefon : +40 21 310 11 31;• Fax : +40 21 312 21 74; • E-mail : [email protected]

• Responsabil cu implementarea proiectului:• Nume : Administratia Bazinala de Apa Olt • Adresa: Ramnicu Valcea, Str. Remus Bellu, Nr.6• Contact : BARABAS Laszlo • Telefon : +40 250739881• Fax : +40 250738255• E-mail : [email protected]

Page 3: 11_Prezentare PPPDEI_Bazinul Hidrografic Olt

Zona de interes a proiectului:Bazinul hidrografic OLT inclusiv afluentii directi ai Dunarii

Page 4: 11_Prezentare PPPDEI_Bazinul Hidrografic Olt

Valoarea totală a proiectului(cu TVA)

 

Valoarea eligibilă a

Proiectului,

conform POS Mediu

Valoarea eligibilă Contributie UE –

Fondul de Coeziune

Valoarea eligibilă nerambursabilă

Contibutie publica nationala – Buget

de stat

Valoarea TVA

aferentă valorii

eligibile a proiectului Contibutie

publica nationala – Buget de

stat

Valoarea proiectului,

alta decât cea eligibilă

conform POS Mediu

(lei) (lei) (lei) (%) (lei) % (lei) (lei)

1=2+7+8 2=3+5 3 4=3/2 5 6=5/2 7 8

40.059.332 32.305.913

25.844.730 80 6.461.183 20 7.753.419 0,00

Page 5: 11_Prezentare PPPDEI_Bazinul Hidrografic Olt

• Scopul proiectului:

• Prin proiectul Plan pentru Prevenirea, Protecţia şi Diminuarea Efectelor Inundaţiilor în Bazinul Hidrografic Olt se urmareste implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc si a obiectivelor specifice – „protectia impotriva inundatiilor” (domeniul major 1) si „elaborarea unor harti de pericol si risc al inundatiilor, planuri si masuri, inclusiv informare publica si instruire in domeniul reducerii riscurilor”.

Page 6: 11_Prezentare PPPDEI_Bazinul Hidrografic Olt

Obiectivul general al proiectului :Obiectivul general al proiectului :

Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015.

•Hărţile de hazard (inundabilitate) la inundaţii şi Planul pentru Prevenirea, Protecţia şi Diminuarea Efectelor Inundaţiilor în Bazinul Hidrografic Olt vor sta la baza planificării şi realizării lucrărilor de investiţii pentru prevenirea şi combaterea inundaţiilor, precum şi realizării hărţilor de risc la inundaţii, de către cele 10 (zece) Consilii Judeţene aflate în spaţiul bazinului hidrografic.

Page 7: 11_Prezentare PPPDEI_Bazinul Hidrografic Olt

Obiectivele specifice ale proiectului Obiectivele specifice ale proiectului :

Întocmirea hărţilor cu limitele zonelor inundabile, detalierea hărţii de hazard natural la nivelul localităţilor unde sunt promovate lucrari de investitii;

• Elaborarea planului de prevenire, protectie si diminuare a efectelor inundatiilor in bazinul hidrografic Olt;

• Imbunatatirea eficacitatii sistemului de aparare impotriva inundatiilor;

• Modernizarea sistemelor de supraveghere, avertizare si alarmare in perioada debitelor mari de apa, generatoare de inundatii;

• Revizuirea Planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice din administrare, a celor locale, judetene si pe bazine hidrografice

• Stabilirea unui program pentru informarea şi participarea publicului în procesul luării de decizii.

• Instruire în domeniul reducerii riscurilor.

Page 8: 11_Prezentare PPPDEI_Bazinul Hidrografic Olt

Publicul ţintăPublicul ţintă::• Autorităţile locale din judeţele aferente ABA Olt (cu pondere mare din judetele Harghita , Covasna , Brasov , Sibiu , Valcea, Olt, partial din judetele Arges, Dolj , Teleorman si Gorj) • Autorităţile judeţene aferente ABA Olt (Harghita , Covasna , Brasov , Sibiu , Valcea, Olt, Arges, Dolj , Teleorman si Gorj ).• Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă din judeţele aferente ABA Olt (Harghita , Covasna , Brasov , Sibiu , Valcea, Olt, Arges, Dolj , Teleorman si Gorj ).•Populaţia riverană cursurilor de apă din bazinul hidrografic Olt, cuprinse in judetele Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Valcea, Olt, Teleorman, Arges, Dolj si Gorj.

Page 9: 11_Prezentare PPPDEI_Bazinul Hidrografic Olt

Etapa I: Elaborarea hartilor de hazard

În cadrul acestei etape se realizeaza măsurători aeriene de tip LIDAR, măsurători topometrice clasice la sol rezultând în final DTM (Modelul Digital al Terenului), toate datele fiind declasificate de către Direcţia Topografică Militară şi avizate de ANCPI. După finalizarea DTM-ului se vor realiza modelări hidrologice şi modelări hidraulice (1D şi 2D), rezultând hărţile de hazard la inundaţii.

Calendarul activitatilor

Page 10: 11_Prezentare PPPDEI_Bazinul Hidrografic Olt

• Etapa a II-a: Elaborarea” Planului pentru prevenirea,protectia si diminuarea efectelor inundatiilor in bazinul hidrografic Olt”

• Pe baza hărţilor de hazard la inundaţii, se vor face mai multe simulări pe sectoarele de râu analizate, realizându-se o listă a posibilităţilor de intervenţie în bazinul hidrografic Olt (măsuri structurale şi nestructurale), pentru reducerea riscului la inundaţii pe termen scurt, mediu şi lung. Aceste scenarii de amenajare şi măsuri vor fi detaliate în documentaţia finală Plan pentru Prevenirea Protecţia şi Diminuarea Efectelor Inundaţiilor, realizându-se o prioritizare a lor pe termen scurt. Măsurile prioritare vor fi stabilite în funcţie de analiza zonelor supuse unui risc mare de afectare din punct de vedere al inundaţiilor cât şi in funcţie de ierarhizarea şi de concluziile SEA pentru integrarea cu cerinţele de protecţie a mediului

• Etapa a III-a: Evaluarea strategica de mediu(SEA)

Page 11: 11_Prezentare PPPDEI_Bazinul Hidrografic Olt

Utilitatea proiectului:

• Prezentul proiect din bazinul hidrografic Olt a fost conceput într-o structură echilibrată de activităţi necesare pentru atingerea obiectivelor urmărite în condiţiile specifice acestui spaţiu hidrografic. În acest sens, eforturile tehnice au fost astfel dimensionate încât să fie bine adaptate la particularităţile zonelor şi ale proceselor analizate, să poată fi realizate în intervalele de timp alocate şi să asigure totodată o valorificare maximală a fondurilor prevăzute.

• Rezultatele proiectului  reprezintă un instrument absolut necesar pentru coordonarea la nivelul bazinului hidrografic Olt a activităţii de management al riscului la inundaţii.

Page 12: 11_Prezentare PPPDEI_Bazinul Hidrografic Olt

• Pentru mai multe informaţii privind activităţile ce se vor desfăşura în cadrul prezentului proiect poate fi accesată pagina de internet http://www.rowater.ro/daolt, secţiunea PPPDEI (Plan pentru Prevenirea Protecţia şi Diminuarea Efectelor

• Persoane de contact din partea Administraţiei Bazinale de Apă Olt:

• Manager de proiect – Stoenescu Ion• E-mai: ion.stoenescu @dao.rowater.ro •• Responsabil relaţii cu presa – Coca Mihaela• E-mail [email protected]