Planif Unitatilor Clasa a 6 A

35
PLANIFICAREA DETALIATĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE SEMESTRUL I – 72 de ore Clasa a VI-a B An şcolar: 2015-2016 Profesor: Vasile Elena Unitatea a II-a: CARTEA-OBIECT CULTURAL – 19 ore Conţinuturi ( detalieri ) C.S . Activităţi de învăţare Resurse. Forme de organizare Data Evaluare 1.Cartea-obiect cultural 3.1 1.2 - exerciţii de corelare a informaţiilor receptate din diverse surse; -exerciţii de identificare a părţilor componente ale unei cărţi; - discuţii privind rolul cuprinsului, al prefeţei, postfeţei şi al notelor într-o carte, prin compararea unor volume diverse; - exerciţii de căutare şi de selectare a informaţiei dorite cu ajutorul tablei de materii; - activitate frontală combinată cu activitatea independentă Diverse volume din domenii diferite Chestionare privind atitudinea fata de lectura Observare sistematică 2. “La Medeleni” de Ionel Teodoreanu (lectura expresiva, lectura explicativa, vocabular, idei principale) 3.2 1.2 - identificarea cuvintelor noi în texte ascultate şi clarificarea sensului acestora prin: apelare la contextul lingvistic, la dicţionar, dirijat de profesor; - exercitii de identificare a unor expresii si a unor cuvinte noi din text; Ionel Teodoreanu – “La Medeleni” - activitate frontală combinată cu activitatea independentă Dicţionare Fişe de lectură Grila de evaluare a lecturii Observarea şi aprecierea verbală Observare sistematică 3. “La Medeleni” de Ionel Teodoreanu (textul literar) 3.2 1.2 - exerciţii de identificare a problemei principale abordate într-un text literar; - activitate pe grupe Fise de lucru Observarea şi aprecierea verbală Observare

description

.

Transcript of Planif Unitatilor Clasa a 6 A

Page 1: Planif Unitatilor Clasa a 6 A

PLANIFICAREA DETALIATĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARESEMESTRUL I – 72 de ore

Clasa a VI-a BAn şcolar: 2015-2016Profesor: Vasile Elena

Unitatea a II-a: CARTEA-OBIECT CULTURAL – 19 ore

Conţinuturi ( detalieri ) C.S. Activităţi de învăţare Resurse. Forme de organizare

Data Evaluare

1.Cartea-obiect cultural 3.11.2

- exerciţii de corelare a informaţiilor receptate din diverse surse;-exerciţii de identificare a părţilor componente ale unei cărţi;- discuţii privind rolul cuprinsului, al prefeţei, postfeţei şi al notelor într-o carte, prin compararea unor volume diverse;- exerciţii de căutare şi de selectare a informaţiei dorite cu ajutorul tablei de materii;

- activitate frontală combinată cu activitatea independentăDiverse volume din domenii diferite

Chestionare privind atitudinea fata de lectura

Observare sistematică

2. “La Medeleni” de Ionel Teodoreanu (lectura expresiva, lectura explicativa, vocabular, idei principale)

3.21.2

- identificarea cuvintelor noi în texte ascultate şi clarificarea sensului acestora prin: apelare la contextul lingvistic, la dicţionar, dirijat de profesor; - exercitii de identificare a unor expresii si a unor cuvinte noi din text;

Ionel Teodoreanu – “La Medeleni”- activitate frontală combinată cu activitatea independentăDicţionareFişe de lectură

Grila de evaluare a lecturiiObservarea şi aprecierea verbalăObservare sistematică

3. “La Medeleni” de Ionel Teodoreanu (textul literar)

3.21.2

- exerciţii de identificare a problemei principale abordate într-un text literar;- identificarea acţiunii, a participanţilor la acţiune, a timpului şi spaţiului în care se petrec evenimentele într-o naraţiune;- exerciţii de povestire a unor texte narative;

- activitate pe grupeFise de lucruClaudia Topan – „Limba si literature romana-auxiliar”Dictionar de literaturăFişe de lectură

Observarea şi aprecierea verbalăObservare sistematicăTemă de lucru în clasăCalitatea şi cantitatea răspunsurilor date Evaluarea produselor

4. “La Medeleni” de Ionel Teodoreanu ( personajele, dialogul)

3.21.2

- exerciţii de sesizare a rolului dialogului şi al descrierii într-o naraţiune; - observarea rolului dialogului în caracterizarea personajelor;

- activitate pe grupeFise de lucruClaudia Topan – „Limba si literature romana-auxiliar”Dictionar de literaturăFişe de lectură

Observarea şi aprecierea verbalăObservare sistematicăTemă de lucru în clasăCalitatea şi cantitatea răspunsurilor date Evaluarea produselor

Page 2: Planif Unitatilor Clasa a 6 A

5. Comunicarea prin dialog- Organizarea replicilor într-un dialog complex.

2.4- exercitii de urmarire a unor dialoguri, de participare la realizarea lor şi de formare/exersare a unui comportament comunicativ adecvat;- exercitii de initiere, de mentinere si de incheiere a unui dialog cu diferite categorii de interlocutori cunoscuti;

- activitate frontală combinată cu activitatea independentăGhid ortografic şi ortoepic al limbii române

Observare sistematicăChestionare orala

6. Sunet. Literă. Silabă. 1.24.3

- exercitii de discriminare a sunetului de literă;- exercitii de receptare corecta a structurii fonematice a unui cuvant;

Indreptar ortografic, ortoepic si de punctuatie - activitate frontală combinată cu activitatea independentă

Observare sistematicăFise – test

Temă de lucru în clasă7. Accentul 1.2

4.3- exerciţii de rostire corectă a unor cuvinte care pun probleme de accentuare;- exercitii de despărţire în silabe şi de precizare a silabelor accentuate:

- activitate frontală combinată cu activitatea independentăPlanşăGhid ortografic şi ortoepic al limbii române

Observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilorGradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noi

8. Reguli de despărţire a cuvintelor în silabe

1.24.3

- exercitii de despărţire corectă în silabe;-exerciţii de ortografiere a diftongilor, a triftongilor şi a vocalelor în hiat; -exerciţii de aplicare a regulilor fonetice de despărţire în silabe a cuvintelor;

Indreptar ortografic, ortoepic si de punctuatie - activitate pe grupeFise de lucruDOOM

Temă de lucru în clasă Observarea şi aprecierea verbalăObservare sistematică

9. Noţiuni de fonetică – exerciţii de consolidare

1.24.3

-exerciţii de ortografiere a diftongilor, a triftongilor şi a vocalelor în hiat; -exerciţii de aplicare a regulilor fonetice de despărţire în silabe a cuvintelor;

- activitate frontală combinată cu activitatea independentă- activitate pe grupeFise de lucruDOOM

Temă de lucru în clasă Observarea şi aprecierea verbalăObservare sistematică

10. Vocabularul limbii române. Arhaisme. Regionalisme

1.22.23.34.2

- exercitii de identificare a arhaismelor si a regionalismelor în textele studiate şi sesizarea rolului lor în construirea atmosferei locale sau de epocă, în caracterizarea personajelor;- exerciţii de recunoaştere a sensurilor cuvintelor în contexte diferite şi de evaluare a expresivităţii formelor arhaice şi regionale;

Texte selectate- activitate dirijataDictionare diverseFişe de lucru cu sarcini problemăDOOM

Observare sistematică

Temă de lucru în clasă

11. Structura cuvintelor. Mijloace interne de imbogatire a vocabularului. Derivarea

1.22.23.34.2

- exercitii de recunoastere a mijloacelor interne de imbogatire a vocabularului;- jocuri de formare a unor cuvinte cu sufixe şi prefixe, pornind de la rădăcina cuvântului;- exercitii de utilizare corecta a cuvintelor derivate cu prefixe si sufixe;

- activitate frontală combinată cu activitatea independentăDOOM- activitate pe grupeFise de lucruClaudia Topan – „Limba si literature romana-auxiliar”

Temă de lucru în clasă Observarea şi aprecierea verbalăObservare sistematicăTeste formative

Page 3: Planif Unitatilor Clasa a 6 A

12. Compunerea 1.22.23.34.2

- exerciţii de recunoaştere a cuvintelor compuse şi de ortografiere corectă;

- activitate frontală combinată cu activitatea independentă- activitate în perechi;Fise de lucru

Temă de lucru în clasă Observarea şi aprecierea verbalăObservare sistematică

13. Mijloace interne de imbogatire a vocabularului. Schimbarea valorii gramaticale

1.22.23.34.2

- exerciţii de identificare a valorii morfologice a unor cuvinte;- exercitii de recunoastere a cuvintelor formate prin schimbarea valorii gramaticale si de alcatuire a unor familii lexicale;

- activitate frontală combinată cu activitatea independentăClaudia Topan – „Limba si literature romana-auxiliar”Ghid ortografic şi ortoepic al limbii române

Observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilorGradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noi

14. Sinonime. Antonime - actualizarea cunoştinţelor

2.23.34.2

- exerciţii de evidenţiere a rolului sinonimiei, al antonimiei într-un text dat;- recunoaşterea sensurilor cuvintelor în contexte diferite;

- activitate frontală combinată cu activitatea independentăDicţionare

Lucrul cu dicţionarul Observare sistematică

15. Omonimele 2.23.34.2

- exerciţii de evidenţiere a rolului omonimiei într-un text dat;- recunoaşterea sensurilor cuvintelor în contexte diferite;

- activitate frontală combinată cu activitatea independentăDicţionare

Lucrul cu dicţionarul Observare sistematică

16. Familia lexicală. Câmpuri lexicale – aplicaţii

1.22.23.34.2

- exerciţii de discriminare a familiei lexicale de câmpul lexical;- jocuri asociativ-verbale vizând alcătuirea unor familii sau câmpuri lexicale;

- activitate frontală combinată cu activitatea independentăClaudia Topan – „Limba si literature romana-auxiliar”

Observare sistematicăTemă de lucru în clasă

17. Fonetica si vocabularul – exercitii de consolidare

- exercitii de recunoastere a mijloacelor interne de imbogatire a vocabularului;- exerciţii de evidenţiere a rolului sinonimiei, al antonimiei într-un text dat;- recunoaşterea sensurilor cuvintelor în contexte diferite;

- activitate pe grupeClaudia Topan – „Limba si literature romana-auxiliar”

Observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilorTemă de lucru în clasă

18. Ora de lectură:”Cărţile au suflet” de Nicolae Manolescu

3.22.1

-exerciţii de lectură expresivă a unor texte, demonstrarea înţelegerii textelor prin participarea la discuţii pe marginea lor şi prin rezolvarea unor cerinţe specifice

Fragmente de texte literare/nonliterare Activitate frontală şi individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

19. Evaluare 3.24.34.2

- observarea rolului dialogului în caracterizarea personajelor;- exercitii de ortografiere a diftongilor, a triftongilor si a vocalelor in hiat;- exerciţii de aplicare a regulilor fonetice de despărţire în silabe a cuvintelor.- exerciţii de valorificare a posibilităţilor de exprimare nuanţată oferite de utilizarea sinonimelor, a antonimelor şi a omonimelor adecvate în contexte date;- jocuri de formare a unor cuvinte cu sufixe şi prefixe, pornind de la rădăcina cuvântului.

- activitate independenta individuala Test sumativ

Probă scrisă

Page 4: Planif Unitatilor Clasa a 6 A

Unitatea a III-a: AUTOR. NARATOR. PERSONAJ – 15 ore

Conţinuturi ( detalieri ) C.S. Activităţi de învăţare Resurse. Forme de organizare

Data Evaluare

1. Text-suport: „Amintiri din copilărie“ de Ion Creangă (lectura expresiva, lectura explicativa, vocabular, idei principale)

3.31.2

- identificarea cuvintelor noi în texte ascultate şi clarificarea sensului acestora prin: apelare la contextul lingvistic, la dicţionar, dirijat deprofesor; exerciţii de identificare a unor expresii şi a unor cuvinte noi în textul citit;- exerciţii de evaluare a expresivităţii formelor arhaice şi regionale;- exerciţii de realizare a unui plan simplu şi de dezvoltare a acestuia prin adăugarea ideilor secundare.

Ion Creanga - “Amintiri din copilarie”Fise bibliografice- activitate frontală combinată cu activitatea independentăDictionar de literaturăFişe de lecturăDOOM

Grila de evaluare a lecturii

Observare sistematicăConfruntarea ideilor elevilor

2. Text-suport: „Amintiri din copilărie“ de Ion Creangă (actiunea, timp si spatiu, personajele, ritmul povestirilor, umorul)

1.23.24.3

- exerciţii de identificare a problemei principale abordate într-un text literar - identificarea acţiunii, a participanţilor la acţiune, a timpului şi spaţiului în care se petrec evenimentele într-o naraţiune;- exerciţii de identificare şi ordonare a secvenţelor narative dintr-un text dat, în vederea rezumării acestuia; -exerciţii de povestire a unor texte narative;- exerciţii de identificare a cuvintelor şi expresiilor comice.

- activitate frontală combinată cu activitatea independentă- activitate in perechiFişe de lecturăFişe cu sarcini problemăClaudia Topan – „Limba si literature romana-auxiliar”DOOM

Temă de lucru în clasăObservare sistematicăAprecieri verbaleSarcini problemă Analiza răspunsurilor obţinute

3. Text-suport: „Amintiri din copilărie“ de Ion Creangă (moduri de expunere, opera epica)

1.23.24.3

- exerciţii de identificare a problemei principale abordate într-un text literar sau nonliterar;- identificarea acţiunii, a participanţilor la acţiune, a timpului şi spaţiului în care se petrec evenimentele într-o naraţiune;- exerciţii de identificare a caracteristicilor operelor epice (în proză sau versuri): naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I, subiectul operei literare, momentele subiectului, timpul şi spaţiul în naraţiune, autor, narator, personaj;- exerciţii de diferenţiere între o operă epică şi una lirică, prin referire la textele studiate/citite.

Claudia Topan – „Limba si literature romana-auxiliar”- activitate frontală combinată cu activitatea independentăFişe cu sarcini problemăDictionar de literaturăFişe de lecturăDOOM

Temă de lucru în clasă Aprecieri verbaleSarcini problemăObservare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilorGradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noi

4. Cum povestim? 4.14.3

-exerciţii de povestire a unor texte narative;- exerciţii de identificare şi ordonare a secvenţelor narative dintr-un text dat, în vederea povestirii acestuia; - exerciţii de identificare, în text, a elementelor care trebuie incluse în rezumat, povestire.

- activitate frontală combinată cu activitatea independentăFise de lucruDOOM

Temă de lucru în clasă Observare sistematicăCalitatea şi cantitatea răspunsurilor dateCompararea rezultatelor

5. Adaptarea la situatia de comunicare

2.52.4

- jocuri de rol cu folosirea dialogului pe diverse teme de interes, urmărind modalităţi de adaptare la interlocutor;- exerciţii de pronunţare fluentă a unor secvenţe semnificative ale mesajului oral, de reglare a tonului,a intonaţiei, în funcţie de starea de spirit (bucurie, surpriză, supărare);

- activitate frontală combinată cu activitatea independentă- activitate in perechiDOOM

Aprecieri verbale

Observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor

Page 5: Planif Unitatilor Clasa a 6 A

- exerciţii de iniţiere, de menţinere şi de încheiere a unui dialog cu diferite categorii de interlocutori cunoscuţi.

Gradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noi

6. Ora de lectură : ”Cireşarii - Cavalerii florii de cireş” (fragment) de Constantin Chiriţă

3.22.1

-exerciţii de lectura expresivă a unor texte, demonstrarea înţelegerii textelor prin participarea la discuţii pe marginea lor şi prin rezolvarea unor cerinţe specifice

Fragmente de texte literare/nonliterare Activitate frontală şi individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

7. Verbul – actualizarea cunostintelor

2.31.33.4

- exercitii de recunoastere a verbului ca parte de vorbire flexibila;- exerciţii de folosire corectă, într-un context dat, a categoriilor gramaticale specifice verbului.

FiseClaudia Topan – „Limba si literature romana-auxiliar”DOOM

Itemi cu răspuns scurtItemi descriptivi de tip perecheObservare sistematică

8. Verbul. Valorile verbului 2.31.33.4

- exerciţii de folosire corectă în contexte diferite a verbelor predicative, copulative şi auxiliare;- exerciţii de sesizare a structurii gramaticale (morfologice şi sintactice) corecte sau incorecte în fluxul enunţului;

- activitate frontală combinată cu activitatea independentăFise de lucruDOOM

Observare sistematicăTemă de lucru în clasă

9. Verbul. Modurile personale. Modul indicativ

2.31.33.4

- exerciţii de folosire corectă a verbelor la modul indicativ, timpurile: prezent, imperfect, perfect simplu, perfect compus, mai mult ca perfect, viitor I şi viitor II;- exerciţii de folosire corectă, într-un context dat, a categoriilor gramaticale specifice verbului;

- activitate în perechiClaudia Topan – „Limba si literature romana-auxiliar”Fise de lucruDOOM

Fise test

Observare sistematicaTemă de lucru în clasă

10. Verbul. Modurile personale. Modul imperativ

2.31.33.4

- exerciţii de sesizare a aspectelor modului imperativ;- exerciţii de folosire corectă a verbelor la modul imperativ

- activitate frontală combinată cu activitatea independentă- activitate pe grupeClaudia Topan – „Limba si literature romana-auxiliar”

Observare sistematicăTemă de lucru în clasă

11. Verbul. Modurile personale. Modul conjunctiv

2.31.33.4

- exerciţii de sesizare a structurii gramaticale corecte sau incorecte în fluxul enunţului;- exerciţii de folosire corectă a verbelor la modul conjunctiv;

- activitate frontală combinată cu activitatea independentă- activitate pe grupe

Observare sistematicăTemă de lucru în clasă

12. Verbul. Modurile personale. Modul condiţional-optativ

2.31.33.4

- exerciţii de folosire corectă a verbelor la modul condiţional-optativ;- exerciţii de identificare a funcţiilor sintactice;

- activitate frontală combinată cu activitatea independentă

Observare sistematicăTemă de lucru în clasă

13. Verbul. Modurile nepersonale. 2.31.33.4

- exerciţii de folosire corectă a verbelor la modurile nepersonale; - exerciţii de comparare a formelor participiului cu cele ale adjectivului;

- activitate frontală combinată cu activitatea independentăClaudia Topan – „Limba si literature romana-auxiliar”

Observare sistematicăTemă de lucru în clasă Gradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noi

14. Verbul - exerciţii de consolidare 2.31.33.4

- exerciţii de identificare a funcţiilor sintactice;- exerciţii de consolidare a noţiunilor despre verb.

- activitate frontală combinată cu activitatea independentăClaudia Topan – „Limba si literature romana-auxiliar”

Temă de lucru în clasă Observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor

15. Evaluare 3.24.13.4

- exercitii de identificare a caracteristicilor operei epice;- exercitii de caracterizare a unui personaj;- exercitii de identificare a modurilor de expunere

- activitate independenta individualaTest sumativ

Probă scrisă

Page 6: Planif Unitatilor Clasa a 6 A

Unitatea a V-a: ARTA NARAŢIUNII. TIMP ŞI SPAŢIU ÎN NARAŢIUNE – 15 ore

Conţinuturi ( detalieri ) C.S. Activităţi de învăţare Resurse. Forme de organizare

Data Evaluare

1. Text-suport: ,,Sobieski şi românii” de Costache Negruzzi (lectura expresiva, lectura explicativa, vocabular)

1.23.13.24.4

- identificarea cuvintelor noi în texte ascultate şi clarificarea sensului acestora prin: apelare la contextul lingvistic, la dicţionar, dirijat de profesor; - exerciţii de identificare a unor expresii şi a unor cuvinte noi în textul citit;- exerciţii de evaluare a expresivităţii formelor arhaice şi regionale;

Costache Negruzzi – “Pacatele tineretelor”- activitate frontală combinată cu activitatea independentăDictionar de literaturăDicţionareFişe de lectură

Grila de evaluare a lecturiiObservare sistematicăAnaliza răspunsurilor obţinuteConfruntarea ideilor elevilor

2. Text-suport: ,,Sobieski şi românii” de Costache Negruzzi (structura operei epice, narator, naratiune, spatiul si timpul)

1.23.13.24.4

- exerciţii de identificare a problemei principale abordate într-un text literar;- exerciţii de identificare a caracteristicilor operelor epice (în proză sau versuri): naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I, subiectul operei literare, momentele subiectului, timpul şi spaţiul în naraţiune, autor, narator, personaj;- exerciţii de identificare şi ordonare a secvenţelor narative dintr-un text dat, în vederea rezumării acestuia;

- activitate frontală combinată cu activitatea independentăDictionar de literaturăFişe de lectură- activitate pe grupeClaudia Topan – „Limba si literature romana-auxiliar”Ghid ortografic şi ortoepic al limbii române

Observare sistematicăGradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noi Activitate de performaţăCompunere narativă

3-4.Text-suport: ,,Sobieski şi românii” de Costache Negruzzi (subiectul, momentele subiectului, personajele)

1.23.13.24.4

- exerciţii de identificare a problemei principale abordate într-un text literar;- exerciţii de identificare a caracteristicilor operelor epice (în proză sau versuri): naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I, subiectul operei literare, momentele subiectului, timpul şi spaţiul în naraţiune, autor-narator-personaj;- exerciţii de caracterizare a personajelor;- activităţi de rezolvare a unor sarcini în grup

- activitate frontală combinată cu activitatea independentă-fişe de lucru cu valoare de test formativ Fişe de lecturăVideoproiector- activitate pe grupeDOOM

Observare sistematicăGradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noi

5. Monologul. Relatarea (monologul informativ)

2.41.2

- exerciţii de alcătuire a monologului oral (texte narative, descriptive, informative);- prezentarea unor informaţii privitoare la realitatea înconjurătoare; - exerciţii de relatare a unor fapte/ întâmplări; - exerciţii de motivare a opiniei;

- activitate frontală combinată cu activitatea independentă

Observare sistematicăCompararea rezultatelor

6. Substantivul - actualizarea cunostintelor

2.33.4

- exercitii de recunoastere a substantivului şi de folosire corectă, într-un context dat, a categoriilor gramaticale

Fise - activitate frontală combinată

Calitatea şi cantitatea răspunsurilor date

Page 7: Planif Unitatilor Clasa a 6 A

1.3 specifice substantivului;- exerciţii de aplicare a topicii normale în propoziţie şi în frază;

cu activitatea independentăClaudia Topan – „Limba si literature romana-auxiliar”

Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor

7. Substantivul. Substantive defective de număr. Substantive colective

2.33.41.3

- exerciţii de la pagina 78;- exerciţii de identificare a categoriilor morfologice ale substantivului;- exerciţii de aplicare a topicii normale în propoziţie şi în frază;- exerciţii de identificare a felurilor substantivelor;

- activitate frontală combinată cu activitatea independentăClaudia Topan – „Limba si literature romana-auxiliar”DOOM

Gradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noi Observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilorTemă de lucru în clasă

8-9-10. Substantivul. Cazurile şi funcţiile sintactice ale substantivelor

2.33.41.3

- exerciţii de la pagina 83;- exercitii de identificare a functiilor sintactice ale substantivului;- exercitii de ortografiere corecta a formelor de G. – D. sg. ale substantivelor;

- activitate frontală combinată cu activitatea independentăClaudia Topan – „Limba si literature romana-auxiliar”2 oreDOOM

Calitatea şi cantitatea răspunsurilor dateGradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noiTemă de lucru în clasă

11-12. Substantivul – exerciţii de consolidare

2.33.41.3

- exercitii de identificare a functiilor sintactice ale substantivului;- exerciţii de identificare a categoriilor morfologice ale substantivului;

- activitate frontală combinată cu activitatea independentă- activitate dirijataClaudia Topan – „Limba si literature romana-auxiliar”DOOM

Observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilorCalitatea şi cantitatea răspunsurilor dateGradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noi

13.Scrisoarea 4.1 - exerciţii de recunoaştere a destinaţiei unui text;- exerciţii de redactare a unor scrisori;

- activitate dirijata-activităţi individuale şi pe grupeDOOM

Observare sistematicăGradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noi

14. Ora de lectură: ”Istoria unei plăcinte” de Costache Negruzzi

3.22.1

-exerciții de lectura expresivă a unor texte, demonstrarea înţelegerii textelor prin participarea la discuţii pe marginea lor şi prin rezolvarea unor cerinţe specifice

Fragmente de texte literare/nonliterare Activitate frontală şi individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

15. Evaluare 3.24.13.4

- exercitii de identificare a subiectului si a momentelor subiectului;- exercitii de recunoastere a substantivului si de folosire corecta a categoriilor gramaticale specifice substantivului.

- activitate independenta individualaTest sumativ

Probă scrisă

Page 8: Planif Unitatilor Clasa a 6 A

Unitatea a VI-A: OPERA LIRICĂ – 14 ore

Conţinuturi ( detalieri ) C.S. Activităţi de învăţare Resurse. Forme de organizare

Data Evaluare

1. "O, rămâi…", de Mihai Eminescu (lectura expresiva, lectura explicativa, vocabular)

3.23.3

- exercitii de identificare a unor expresii si a unor cuvinte noi din text;- exerciţii de determinare a sensurilor unor cuvinte şi de explicare a semnificaţiei acestora în contexte diferite; - exerciţii de recitare expresivă a unor poezii;

Mihai Eminescu – “Poezii”- activitate frontală combinată cu activitatea independentăDictionar de literaturăDicţionareFişe de lecturăVideoproiector

Observare sistematicăAnaliza răspunsurilor obţinuteConfruntarea ideilor elevilor

2-3. "O, rămâi…", de Mihai Eminescu (universul operei, figuri de stil, elemente de versificaţie: rima, măsura)

3.23.3

- exerciţii de diferenţiere între o operă epică şi una lirică, prin referire la textele studiate/citite;- exercitii de identificare a figurilor de stil intr-un text liric; - exercitii de interpretare a mesajului comunicat; - identificarea tipurilor de rimă (monorima, rima împerecheată, încrucişată, îmbrăţişată) şi a măsurii;

- activitate frontală combinată cu activitatea independentăDictionar de literaturăFişe de lectură

- activitate dirijata Claudia Topan – „Limba si literature romana-auxiliar”

-Sarcini problemă Observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilorCalitatea şi cantitatea răspunsurilor dateGradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noi

4-5. "O, rămâi…", de Mihai Eminescu (opera lirica)

3.23.3

- exerciţii de motivare a opiniei, pornind de la diverse teme discutate în clasă/ aprecieri personale referitoare la textele epice şi lirice studiate;- activităţi de rezolvare a unor sarcini în grup

- activitate frontală combinată cu activitatea independentăClaudia Topan – „Limba si literature romana-auxiliar”- activitate dirijata

Observare sistematicăCompararea rezultatelorActivitate de performaţăCompunere narativă Portofoliul

6. Pronumele personal. Pronumele de politete (forme accentuate, forme neaccentuate, functii sintactice)

3.42.31.3

- exercitii de recunoastere a formelor si functiilor sintactice ale pronumelui personal si de politete;- exerciţii de analiză gramaticală;- exerciţii din manual (pag. 97-99);

Claudia Topan – „Limba si literature romana-auxiliar”Fise individuale de lucru- activ.frontală combinată cu activitatea independentă 2 ore

Observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor

7-8. Pronumele si adjectivul pronominal posesiv (definitie, forme, functii sintactice)

3.42.31.3

- exercitii de disociere a pronumelui posesiv de adjectivul pronominal posesiv;- exercitii de identificare a formelor si functiilor sintactice ale pronumelui şi adjectivului pronominal posesiv;

- activitate frontală combinată cu activitatea independentăFişe de lucruClaudia Topan – „Limba si literature romana-auxiliar”

Observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilorGradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noi

9-10. Pronumele si adjectivul 3.4 - exerciţii de identificare a formelor pronumelui şi a - activitate frontală combinată Observare sistematică a

Page 9: Planif Unitatilor Clasa a 6 A

pronominal demonstrativ (definitie, forme, functii sintactice)

2.31.3

adjectivului pronominal demonstrativ;- exerciţii de utilizare corectă a pronumelui şi a adjectivului pronominal demonstrativ;- exerciţii de recunoaştere, de identificare, de analiză;

cu activitatea independentăFişe de lucruClaudia Topan – „Limba si literature romana-auxiliar”

activităţii şi a comportamentului elevilorCalitatea şi cantitatea răspunsurilor dateGradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noi

11. Pronumele – exerciţii de consolidare

3.42.31.3

- exerciţii de recunoaştere, de identificare, de analiză gramaticală;

- activitate frontală combinată cu activitatea independentă2 oreClaudia Topan – „Limba si literature romana-auxiliar

Observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilorCalitatea şi cantitatea răspunsurilor dateGradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noi

12. Moduri de expunere 2.31.3

- exercitii de identificare a modurilor de expunere; - activitate frontală combinată cu activitatea independentăDictionar de literaturăTexte selectate- activitate pe grupe

Observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilorCompararea rezultatelor

13. Evaluare 3.24.13.4

- exercitii de identificare a figurilor de stil intr-un text liric;- exercitii de identificare a caracteristicilor operei lirice in versuri;- exercitii de recunoastere a formelor si functiilor sintactice ale pronumelor si adjectivelor pronominale.

- activitate independenta individualaTest sumativ

Probă scrisă

14. Ora de lectură: Vânt străin de T. Arghezi

3.22.1

-exerciții de lectura expresivă a unor texte, demonstrarea înţelegerii textelor prin participarea la discuţii pe marginea lor şi prin rezolvarea unor cerinţe specifice

Fragmente de texte literare/nonliterare Activitate frontală şi individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

C. PLANIFICAREA DETALIATĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Page 10: Planif Unitatilor Clasa a 6 A

SEMESTRUL AL II-LEA – 72 OREClasa a VI-a BAn şcolar: 2015-2016Profesor: Vasile Elena

Unitatea I: ARTA DESCRIERII – 12 ore

Conţinuturi ( detalieri ) C.S. Activităţi de învăţare Resurse. Forme de organizare

Data Evaluare

1. Descrierea de tip tablouText-suport: “Amintiri dintr-o călătorie” de Calistrat Hogaş (lectura expresiva, lectura explicativa, vocabular, imagini artistice, descrierea – mod de expunere, descrierea de tip tablou)

1.23.13.24.1

- exercitii de identificare a problemei principale din textul literar;- exercitii de identificare a imaginilor artistice;

- exercitii de sesizare a rolului descrierii intr-o naratiune;

Calistrat Hogas – “Amintiri dintr-o calatorie”

- activitate frontala combinata cu activitatea independenta

Claudia Topan – „Limba si literature romana-auxiliar”

Grila de evaluare a lecturiiAnaliza răspunsurilor obţinuteConfruntarea ideilor elevilor

2. “Amintiri dintr-o călătorie” de Calistrat Hogaş (figurile de stil - actualizare)

1.23.13.24.1

- exercitii de identificare a figurilor de stil intr-un text epic;

- activitate dirijata Fişe de lucru

Calitatea şi cantitatea răspunsurilor dateCompararea rezultatelor

3. Descrierea de tip portret Texte-suport: Portretul lui Ştefan cel Mare în Letopiseţul Ţării Moldovei de Grigore Ureche şi Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu (lectura expresiva, lectura explicativa, vocabular)

1.23.13.24.1

- exercitii de interpretare a mesajului comunicat;- exercitii de identificare a problemei principale din textul literar;- identificarea arhaismelor şi a regionalismelor în textele studiate şi sesizarea rolului lor în construirea atmosferei locale sau de epocă, în caracterizarea personajelor;

Mihal Sadoveanu – “Fratii Jderi”Activitate frontalăDictionar de teorie literară- activitate pe grupeClaudia Topan – „Limba si literature romana-auxiliar”

Observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilorAnaliza răspunsurilor obţinuteConfruntarea ideilor elevilor

4. “Portretul lui Ştefan cel Mare” de Mihail Sadoveanu - “Fratii Jderi” (portretul, antiteza)

1.23.13.24.1

- exercitii de evidentiere a rolului descrierii in realizarea portretului; - exercitii de identificare a figurilor de stil intr-un text epic (antiteza);- exerciţii de redactare a unor descrieri de tip portret;

- activitate dirijataActivitate frontalăActivităţi individualeDictionar de teorie literarăFişe de lucruClaudia Topan – „Limba si literature romana-auxiliar”

Observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilorGradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noi

5. Ora de lectură: Pe drumuri de munte de C. Hogaş

3.22.1

-exerciții de lectura expresivă a unor texte, demonstrarea înţelegerii textelor prin participarea

Fragmente de texte literare/nonliterare

Observarea sistematicăAprecierea

Page 11: Planif Unitatilor Clasa a 6 A

la discuţii pe marginea lor şi prin rezolvarea unor cerinţe specifice

Activitate frontală şi individuală

răspunsurilor

6. Numeralul - actualizarea cunostintelor

2.33.4

- exercitii de recunoastere a numeralului si de folosire corecta, într-un context dat, a categoriilor gramaticale specifice;- exercitii de identificare a functiilor sintactice ale numeralului;

Planse Texte selectateFise individuale de lucru- activitate frontala

combinata cu activitatea independenta

Claudia Topan – „Limba si literature romana-auxiliar”

Observare sistematică

Tema de lucru in clasa

7. Numeralul cardinal şi numeralul ordinal. Funcţii sintactice

3.42.3

- exercitii de recunoastere a numeralului si de folosire corecta, într-un context dat, a categoriilor gramaticale specifice;- exerciţii de identificare a numeralelor cu valoare substantivală şi a celor cu valoare adjectivală

- activitate frontală combinată cu activitatea independentăFişe de lucruClaudia Topan – „Limba si literature romana-auxiliar”

Observare sistematicăGradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noiTema de lucru in clasa

8. Numeralul – exercitii de consolidare

3.42.3

- exercitii de recunoastere a numeralului si de folosire corecta, într-un context dat, a categoriilor gramaticale specifice;- exerciţii de identificare a numeralelor cu valoare substantivală şi a celor cu valoare adjectivală- exerciţii de identificare a funcţiilor sintactice ale numeralelor

Fise individuale de lucru

- activitate frontala combinata cu activitatea independentaClaudia Topan – „Limba si literature romana-auxiliar

Observare sistematicaTeste formativeTema de lucru in clasa

9. Adjectivul (adjective propriu-zise, adjective provenite din alte parti de vorbire, flexiunea, articolul demonstrativ (adjectival))

3.42.3

- exercitii de recunoastere a adjectivului si de folosire corecta a categoriilor gramaticale specifice;- exerciţii de realizare corectă a acordului adjectivului cu substantivul determinat;- exercitii de identificare a articolului adjectival

Planse Texte selectate- activitate pe grupe; Claudia Topan – „Limba si literature romana-auxiliar”

Observare sistematica

Tema de lucru in clasa

10. Adjectivul. Gradele de comparatie ale adjectivului

3.42.3

- exercitii de recunoastere a adjectivului si de folosire corecta a categoriilor gramaticale - exercitii de identificare a gradelor de comparatie ale adjectivului;- exercitii de identificare a valorii stilistice a adjectivului;

- activitate frontala combinata cu activitatea independentaClaudia Topan – „Limba si literature romana-auxiliar”

Observare sistematicăGradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noiTemă de lucru în clasă

11. Adjectivul.Funcţii sintactice 3.42.3

- exercitii de identificare a categoriilor morfologice si a relatiilor sintactice ;- exerciţii de analiză, de completare;

Fise de lucruTexte selectateClaudia Topan – „Limba si literature romana-auxiliar”

Observare sistematicăCalitatea şi cantitatea răspunsurilor date

12. Evaluare 3.2 - exercitii de identificare a figurilor de stil intr-un text

Page 12: Planif Unitatilor Clasa a 6 A

4.1

3.4

epic (antiteza);- exercitii de sesizare a rolului descrierii in realizarea portretului şi intr-o naratiune;- exercitii de identificare a categoriilor morfologice si a relatiilor sintactice.

- activitate independenta individualaTest sumativ

Probă scrisă

Unitatea a II-a: ARTA DIALOGULUI. SCHIŢA – 12 ore

Page 13: Planif Unitatilor Clasa a 6 A

Conţinuturi ( detalieri ) C.S. Activităţi de învăţare Resurse. Forme de organizare

Data Evaluare

1. Text-suport: “D-l Goe…” de I.L. Caragiale (lectura expresiva, lectura explicativa, vocabular, idei principale, locul si timpul acţiunii, momentele subiectului)

3.13.24.4

- exerciţii de identificare a unor expresii şi a unor cuvinte noi în textul citit;- exercitii de interpretare a mesajului textului;- alcătuirea planului de idei; - exercitii de identificare a subiectului si a momentelor subiectului intr-o naratiune;

I.L.Caragiale – “Momente si schite”- activitate frontala combinata cu activitatea independenta- activitate pe grupe; Claudia Topan – „Limba si literature romana-auxiliar”

Grila de evaluare a lecturiiObservare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor Calitatea şi cantitatea răspunsurilor dateCompararea rezultatelor

2. “D-l Goe…” de I.L. Caragiale (dialogul - mijloc de caracterizare a personajelor)

3.13.24.4

- exerciţii de sesizare a rolului dialogului şi al descrierii într-o naraţiune; observarea roluluidialogului în caracterizarea personajelor;

- activitate frontala combinata cu activitatea independentaAnaliza produselor: compuneri, antologii de texte Sarcini problemă

Gradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noi Compararea rezultatelor

3. “D-l Goe…” de I.L. Caragiale (schita – specie literara a genului epic - actualizare)

3.13.24.4

- identificarea problemei principale tratate în textul literar;- exercitii de identificare a caracteristicilor operei epice şi ale schiţei;- exerciţii de punere în scenă a unor schiţe;

Fişa de muncă independentă cu valoare de test formativClaudia Topan – „Limba si literature romana-auxiliar”

Activitate de performaţăCompunere narativă Portofoliul

4. Semne de punctuaţie şi de ortografie

4.3 - utilizarea corectă, în propoziţie şi în frază, a semnelor de punctuaţie (punctul, virgula, punctul şi virgula, linia de dialog, linia de pauză) şi a semnelor ortografice (cratima, punctul);- exerciţii de aplicare corectă a normelor ortografice şi a semnelor de punctuaţie la nivelul propozitiei şi frazei;

DOOMMina-Maria Rusu – „Exerciţii practice de limba română”Texte selectate- activitate pe grupe

Temă de lucru în clasăCalitatea şi cantitatea răspunsurilor dateGradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noi

5. Vorbirea directa. Vorbirea indirecta

4.14.4

- exercitii de transformare a unor secvente dialogate in povestire;

- activitate frontala combinata cu activitatea independenta - activitate pe grupeClaudia Topan – „Limba si literature romana-auxiliar”

Observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilorTemă de lucru în clasă

6. Adverbul (clasificare, grade de comparaţie, funcții sintactice)

2.33.4

- folosirea corectă, într-un context dat, a categoriilor gramaticale specifice adverbului;- exercitii de identificare a gradelor de comparatie ale adverbului;

Texte selectate- activitate pe grupeTexte selectateFise individuale de lucru- activitate frontala combinata cu activitatea independenta

Observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilorGradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noi

7. Prepoziţia (definitie, clasificare, regimul cazual)

2.33.4

-exerciţii de identificare a prepoziţiilor;- exerciţii de discriminare a prepoziţiilor simple de cele

Texte selectate- activitate pe grupe

Observare sistematică a activităţii şi a

Page 14: Planif Unitatilor Clasa a 6 A

compuse;-exerciţii de precizare a cazului cerut de prepoziţiile date.

PlanseClaudia Topan – „Limba si literature romana-auxiliar”

comportamentului Gradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noi

8. Conjuncţia (definitie, forme, rolul ei in propozitie si in fraza, ortografie)

2.33.4

- exercitii de recunoastere a conjunctiilor;- exercitii de sesizare a rolului conjunctiei in propozitie sau in fraza; -exerciţii de discriminare a conjuncţiilor simple de cele compuse;-exerciţii de discriminare a conjuncţiilor coordonatoare de cele subordonatoare.

Texte selectate- activitate pe grupePlanseMina-Maria Rusu – „Exerciţii practice de limba română”

Observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilorGradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noi

9. Exerciţii de folosire corectă a adverbului, a prepoziţiei şi a conjuncţiei

2.33.4

- exercitii de folosire corecta a adverbului, prepozitiei si conjunctiei

Texte selectate- activitate pe grupeMina-Maria Rusu – „Exerciţii practice de limba română”

Temă de lucru în clasă-test cu itemi descriptivi de tip pereche cu elegere duală

10. Interjecţia (definitie, interjectiile predicative, ortografie)

2.33.4

- exercitii de recunoastere a interjectiei si a functiilor sintactice a acesteia

Texte selectate- activitate pe grupePlanseMina-Maria Rusu – „Exerciţii practice de limba română”

Temă de lucru în clasăObservare sistematică a activităţii şi a comportamentului Gradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noi

11. Ora de lectură: Întâiul drum de I. Agârbiceanu

3.22.1

-exerciții de lectura expresivă a unor texte, demonstrarea înţelegerii textelor prin participarea la discuţii pe marginea lor şi prin rezolvarea unor cerinţe specifice

Fragmente de texte literare/nonliterare Activitate frontală şi individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

12. Evaluare 4.43.23.4

- exercitii de sesizare a rolului dialogului in caracterizarea personajelor;- exercitii de identificare a caracteristicilor operei epice şi ale schitei;- exercitii de recunoastere a partilor de vorbire neflexibile.

- activitate independenta individualaTest sumativ

Probă scrisă

Unitatea a III-a: OPERA LIRICĂ DESCRIPTIVĂ. PASTELUL – 17 ore

Page 15: Planif Unitatilor Clasa a 6 A

Conţinuturi ( detalieri ) C.S. Activităţi de învăţare Resurse. Forme de organizare

Data Evaluare

1. „Mărţişor” de Ion Pillat (lectura expresiva, lectura explicativa, vocabular)

3.13.23.34.1

- exercitii de identificare a unor expresii si a unor cuvinte noi din text;- exerciţii de utilizare, în contexte diverse, a achiziţiilor lexicale noi;- exerciţii de recitare expresivă a unor poezii.

Pasteluri (selectiv)- activitate frontala combinata cu activitatea independenta

Grila de evaluare a lecturiiAprecieri verbale

2. „Mărţişor” de Ion Pillat (spatiul si perspectiva descrierii, comuniunea om-natura, idei si sentimente, procedee de expresivitate artistica)

3.13.23.34.1

- exercitii de interpretare a mesajului comunicat;-exerciţii de identificare a figurilor de stil;- exercitii de identificare a caracteristicilor operei lirice in versuri;- exercitii de evidentiere a rolului descrierii in realizarea tabloului; - exerciţii de identificare a elementelor de prozodie.

- activitate dirijata

Mina-Maria Rusu – „Exerciţii practice de limba română”

Verificarea fiselor citatObservare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilorCalitatea şi cantitatea răspunsurilor date

3. „Mărţişor” de Ion Pillat (pastelul – specie literară a genului liric)

3.13.23.34.1

- exerciţii de diferenţiere între o operă epică şi una lirică, prin referire la textele studiate/citite; sesizarea unor trăsături ce particularizează pastelul;-exerciţii de motivare a opiniei, pornind de la diverse teme discutate în clasă/ aprecieri personale referitoare la textele epice şi lirice studiate;- exercitii de identificare a caracteristicilor pastelului;

Dicţionar de poezieElemente de teorie literară pentru eleviC.Parfene “Compoziţiile în şcoală „

- activitate pe grupeMina-Maria Rusu – „Exerciţii practice de limba română”

Compararea rezultatelor Temă de lucru în clasăPortofoliul Observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilorGradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noi

4. Sintaxa propoziţiei 3.42.3

- exerciţii de sesizare a structurii gramaticale (morfologice şi sintactice) corecte sau incorecteîn fluxul enunţurilor orale;- exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate; - exerciţii de aplicare a topicii normale în propoziţie;

Mina-Maria Rusu – „Exerciţii practice de limba română”Texte selectateFise individuale - activitate frontala combinata cu activitatea independenta

Temă de lucru în clasăCalitatea şi cantitatea răspunsurilor dateGradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noi

5. Predicatul verbal 3.42.31.34.3

- exercitii de recunoastere a predicatului verbal;- exercitii de identificare a relatiilor sintactice;

Texte selectateFise individuale - activitate frontala combinata cu activitatea independenta

Observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor Tema de lucru in clasa

6. Predicatul nominal (verbele copulative “a fi” şi “a deveni”, nume predicativ).

3.42.31.34.3

- exerciţii de discriminare între predicatul verbal şi cel nominal;- exerciţii de identificare şi analiză morfo- sintactică a predicatelor;- exerciţii de exprimare corectă folosind predicate verbale

- activitate pe grupe;Mina-Maria Rusu – „Exerciţii practice de limba română”

Temă de lucru în clasăCalitatea şi cantitatea răspunsurilor dateGradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noi

Page 16: Planif Unitatilor Clasa a 6 A

exprimate prin verbe la imperativ;7. Predicatul – exerciţii de consolidare

3.42.31.34.3

- exerciţii de discriminare între predicatul verbal şi cel nominal;- exerciţii de identificare şi analiză morfo- sintactică a predicatelor nominale;- exerciţii de identificare a valorilor verbului „a fi”;- exerciţii de construire a unor enunţuri care să conţină predicate nominale;- utilizarea corectă, în context, a părţilor de propoziţie;

Fişa de muncă independentă cu valoare de test formativMina-Maria Rusu – „Exerciţii practice de limba română”

Observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor Tema de lucru in clasaTeste formativeConcursuriGradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noi

8. Subiectul (clasificare, propozitii fara subiect)

3.42.31.34.3

- exerciţii de identificare şi analiză morfo- sintactică a subiectelor;- utilizarea corectă, în context, a părţilor de propoziţie;

Texte selectate- activitate pe grupePlanseMina-Maria Rusu – „Exerciţii practice de limba română”

Observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilorGradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noi

9. Subiectul (acordul predicatului cu subiectul)

3.42.31.34.3

- exerciţii de realizare a acordului predicatului cu subiectul;- exerciţii de de identificare, de analiză, de ortografiere;

- activitate frontala combinata cu activitatea independenta Mina-Maria Rusu – „Exerciţii practice de limba română”

Observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilorGradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor

10. Subiectul – exerciţii de consolidare

3.42.31.34.3

- exerciţii de identificare şi analiză morfo- sintactică a subiectelor;- exerciţii de ortografiere;

Fişa de muncă independentă cu valoare de test formativMina-Maria Rusu – „Exerciţii practice de limba română”

Temă de lucru în clasă-test cu itemi descriptivi de tip pereche cu elegere duală

11. Atributul. Atributul adjectival. Atributul substantival

3.42.3

- exerciţii de identificare şi analiză morfo- sintactică a atributelor;- exerciţii de realizare a acordului dintre un atribut exprimat printr-un adjectiv propriu-zis şi substantivul determinat;- exerciţii de identificare a poziţiei atributului faţă de cuvântul determinat.

Texte selectate- activitate pe grupePlanseMina-Maria Rusu – „Exerciţii practice de limba română”

Temă de lucru în clasăGradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noi

12. Atributul. Atributul pronominal 3.42.3

- exerciţii de identificare şi analiză morfo- sintactică a atributelor;- utilizarea corectă, în context, a părţilor de propoziţie;- exerciţii de identificare a poziţiei atributului faţă de cuvântul determinat.

- activitate frontala combinata cu activitatea independenta Mina-Maria Rusu – „Exerciţii practice de limba română”

Observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilorGradul de înţelegere şi de

Page 17: Planif Unitatilor Clasa a 6 A

aplicare a noţiunilor noi13. Atributul. Atributul adverbial 3.4

2.3-exerciţii de identificare şi analiză morfo- sintactică a atributelor;- utilizarea corectă, în context, a părţilor de propoziţie;-exerciţii de identificare a poziţiei atributului faţă de cuvântul determinat.

Texte selectate- activitate pe grupePlanseMina-Maria Rusu – „Exerciţii practice de limba română”

Observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilorGradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noi

14. Atributul – exerciţii de consolidare

3.42.3

-exerciţii de identificare şi analiză morfo- sintactică a atributelor.- utilizarea corectă, în context, a părţilor de propoziţie;

Fişa de muncă independentă cu valoare de test formativMina-Maria Rusu – „Exerciţii practice de limba română”

Temă de lucru în clasă-test cu itemi descriptivi de tip pereche cu elegere duală

15. Instrucţiuni 3.14.1

- exercitii de sesizare a informatiilor noi;- exercitii de interpretare a mesajului comunicat;- prezentarea unor informaţii privitoare la realitatea înconjurătoare.

- activitate frontala combinata cu activitatea independenta

Observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilorGradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noi

16. Ora de lectură: Brumărel de I. Pillat

3.22.1

-exerciții de lectura expresivă a unor texte, demonstrarea înţelegerii textelor prin participarea la discuţii pe marginea lor şi prin rezolvarea unor cerinţe specifice

Fragmente de texte literare/nonliterare Activitate frontală şi individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

17. Evaluare 3.24.13.4

- exercitii de identificare a caracteristicilor pastelului;- exercitii de identificare a figurilor de stil intr-un text liric;- exercitii de identificare a relatiilor sintactice.

- activitate independenta individualaTest sumativ

Probă scrisă

Unitatea a IV-a: FABULA – 9 ore

Page 18: Planif Unitatilor Clasa a 6 A

Conţinuturi ( detalieri ) C.S. Activităţi de învăţare Resurse. Forme de organizare

Data Evaluare

1. „Bivolul şi coţofana” de G. Topârceanu (lectura expresiva, lectura explicativa, vocabular)

3.33.13.2

- stabilirea sensului unui cuvânt necunoscut prin apel la context;- exerciţii de utilizare, în contexte diverse, a achiziţiilor lexicale noi;

George Toparceanu – “Fabule”- activitate frontala combinata cu activitatea independentaMina-Maria Rusu – „Exerciţii practice de limba română”

Grila de evaluare a lecturiiAprecieri verbale

2. „Bivolul şi coţofana” de G. Topârceanu (actiunea, moduri de expunere, personajele, operă epică)

3.33.13.2

- exerciţii de diferenţiere între o operă epică şi una lirică, prin referire la textele studiate/citite; sesizarea unor trăsături ce particularizează fabula;- exerciţii de motivare a opiniei, pornind de la diverse teme discutate în clasă/ aprecieri personale referitoare la textele epice şi lirice studiate ;- exercitii de identificare a modurilor de expunere; - exercitii de caracterizare a unui personaj;

- activitate dirijata

Elemente de teorie literară pentru eleviC.Parfene “Compoziţiile în şcoală „- activitate pe grupeMina-Maria Rusu – „Exerciţii practice de limba română”

Aprecieri verbaleCompararea rezultatelor Temă de lucru în clasăCalitatea şi cantitatea răspunsurilor date-fişe cu sarcini problemăVerificarea fişelor citat

3. „Bivolul şi coţofana” de G. Topârceanu (fabula, ilustrarea moralei fabulei)

3.33.13.2

- exercitii de interpretare a mesajului comunicat;- exercitii de identificare a caracteristicilor fabulei si de recunoastere a operelor apartinand acestei specii;- exercitii de sesizare a rolului educativ al fabulei;

Elemente de teorie literară pentru eleviC.Parfene “Compoziţiile în şcoală „- activitate pe grupe- activitate dirijataMina-Maria Rusu – „Exerciţii practice de limba română”

Activitate de performaţăCompunere narativă Portofoliul Gradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noi

4. Ora de lectură: „Boul şi viţelul” de G. Alexandrescu

Intrebari. Raspunsuri

3.22.1

1.42.4

-exerciții de lectura expresivă a unor texte, demonstrarea înţelegerii textelor prin participarea la discuţii pe marginea lor şi prin rezolvarea unor cerinţe specifice - activitati vizand interventia intr-un dialog complex prin structurarea corecta a secventelor intrebare – raspuns;

Fragmente de texte literare/nonliterare Activitate frontală şi individuală

- activitate frontala combinata cu activitatea independentaMina-Maria Rusu – „Exerciţii practice de limba română”

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

Observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor

5. Complementul (actualizare) 2.33.4

-exerciţii de identificare şi analiză morfo- sintactică a complementelor;- exercitii de identificare a relatiilor sintactice.

Mina-Maria Rusu – „Exerciţii practice de limba română”- activitate in perechi;- activitate frontala combinata

Observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor

Page 19: Planif Unitatilor Clasa a 6 A

cu activitatea independentă Temă de lucru în clasă6. Complementelecircumstanţiale : de loc, de timp, de mod

2.33.4

- exercitii de recunoastere si de clasificare a complementelor circumstantiale;- exerciţii de identificare şi analiză morfo- sintactică a complementelor circumstanţiale : de loc,de timp, de mod ;

- activitate frontala combinata cu activitatea independentaMina-Maria Rusu – „Exerciţii practice de limba română”Fişe de lucru individuale

Observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilorGradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noiTemă de lucru în clasă

7.Complementele necircumstanţiale: direct şi indirect

2.33.4

- exercitii de recunoastere si de clasificare a complementelor necircumstantiale;- exerciţii de identificare şi analiză morfo- sintactică a complementelor necircumstanţiale;

- activitate frontala combinata cu activitatea independentaMina-Maria Rusu – „Exerciţii practice de limba română”Fişe de lucru individuale

Observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilorGradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noiTemă de lucru în clasă

8. Complementul – exerciţii de consolidare

2.33.4

- exerciţii de identificare şi analiză morfo- sintactică a complementelor,- utilizarea corectă, în context, a părţilor de propoziţie;

Fişa de muncă independentă cu valoare de test formativMina-Maria Rusu – „Exerciţii practice de limba română”

Gradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noiTeste formativeConcursuri

9. Evaluare 3.23.4

- exercitii de identificare a caracteristicilor fabulei si de recunoastere a operelor apartinand acestei specii;- exercitii de sesizare a rolului educativ al fabulei;- exercitii de identificare a relatiilor sintactice.

- activitate independenta individualaTest sumativ

Probă scrisă

Unitatea a V-a: LITERATURA POPULARĂ. DOINA – 8 ore

Conţinuturi ( detalieri ) C.S. Activităţi de învăţare Resurse. Forme de organizare

Data Evaluare

Page 20: Planif Unitatilor Clasa a 6 A

1. Doina (lectura expresiva, lectura explicativa, vocabular, creatie lirica)

3.13.23.3

- stabilirea sensului unui cuvânt necunoscut prin apel la context;- exerciţii de utilizare, în contexte diverse, a achiziţiilor lexicale noi;- exerciţii de recitare a unor poezii;

M. Craciun, M.Constantin –“Din comoara neamurilor ”, ed. Paralela 45- activitate dirijata-fişe cu sarcini problemă

-aprecieri verbaleGrila de evaluare a lecturii

2. “Doina” (figuri de stil, idei si sentimente, eul liric in creatia populara, versificatie )

3.13.23.3

- exerciţii de diferenţiere între o operă epică şi una lirică, prin referire la textele studiate/citite; sesizarea unor trăsături ce particularizează doina; - exercitii de identificare a caracteristicilor operei lirice in versuri; - exercitii de identificare a figurilor de stil intr-un text liric si elementelor de versificatie;

- activitate dirijataMina-Maria Rusu – „Exerciţii practice de limba română”- activitate pe grupeI. Andrău-“Elemente de teorie literară pentru elevi” -fişe cu sarcini problemă

Observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilorCalitatea şi cantitatea răspunsurilor date

3. “Doina” (doina populara – specie a genului liric)

3.13.23.3

- exercitii de interpretare a mesajului comunicat;-exerciţii de motivare a opiniei, pornind de la diverse teme discutate în clasă/ aprecieri personale referitoare la textele epice şi lirice studiate- exercitii de identificare a caracteristicilor doinei populare;

- activitate frontala combinata cu activitatea independenta- activitate pe grupe; Mina-Maria Rusu – „Exerciţii practice de limba română”

Activitate de performaţăCompunere narativă Portofoliul Gradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noi

4. Sintaxa frazei (clasificarea propozitiilor in fraza, raportul de coordonare si raportul de subordonare)

2.33.44.3

- exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate; construirea unor fraze prin utilizarea corectă a coordonării şi a subordonării;- exerciţii de identificare a relaţiilor sintactice

- activitate pe grupe

Planse Texte selectateMina-Maria Rusu – „Exerciţii practice de limba română”

Observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilorGradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noiTemă de lucru în clasă

5. Sintaxa frazei – exerciţii de consolidare

2.33.44.3

- exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate; construirea unor fraze prin utilizarea corectă a coordonării şi a subordonării;- exerciţii de identificare a relaţiilor sintactice

- activitate frontala combinata cu activitatea independenta- activitate pe grupe; Mina-Maria Rusu – „Exerciţii practice de limba română”

Observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilorGradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noiTemă de lucru în clasă

6. Ora de lectură: „Doina” de O. Goga

3.22.1

-exerciții de lectura expresivă a unor texte, demonstrarea înţelegerii textelor prin participarea la discuţii pe marginea lor şi prin rezolvarea unor cerinţe specifice

Fragmente de texte literare/nonliterare Activitate frontală şi individuală

Observarea sistematicăAprecierea răspunsurilor

7. Texte nonliterare: anunţul, ştirea. 3.1

3.2

- exerciţii de comunicare orală cu scop declarat de informare, de luare de atitudine, de opinie;

-activitate frontală-activităţi individuale şi pe

Observare sistematică a activităţii şi a

Page 21: Planif Unitatilor Clasa a 6 A

4.1 - identificarea ideilor esenţiale dintr-un anunţ sau dintr-o ştire şi sesizarea intenţiei comunicative din spatele acestora);- exerciţii de observare a modului de reflectare a realităţii în anunţ, ştire (prin comparaţie cu modul de reflectare a realităţii în textul literar);- exerciţii de recunoaştere a destinaţiei unui text;

grupe-manualul-fişe de lucruMina-Maria Rusu – „Exerciţii practice de limba română”

comportamentului elevilorGradul de înţelegere şi de aplicare a noţiunilor noiTemă de lucru în clasă

8. Evaluare 3.23.4

- exercitii de identificare a caracteristicilor doinei;- exercitii de construire a unor fraze prin utilizarea corecta a coordonarii si subordonarii.

- activitate independenta individualaTest sumativ

Probă scrisă