02 Planif CA, NSC Si g

download 02 Planif CA, NSC Si g

of 20

Transcript of 02 Planif CA, NSC Si g

 • 7/23/2019 02 Planif CA, NSC Si g

  1/20

  Planifcareanecesarului de fnantare

  1. Viteza de rotatie

  2. Planifcarea cirei de aaceri3. Corelatia: necesarul de fnantare ~

  cira de aaceri

  4. Planifcarea necesarului suplimentarde capitaluri

  5. Crestere sustenabila si crestere

  autofnantata

  1. Viteza de rotatie

  2. Planifcarea cirei de aaceri3. Corelatia: necesarul de fnantare ~

  cira de aaceri

  4. Planifcarea necesarului suplimentarde capitaluri

  5. Crestere sustenabila si crestereautofnantata

 • 7/23/2019 02 Planif CA, NSC Si g

  2/20

  Viteza de rotaie a capitalurilor

 • 7/23/2019 02 Planif CA, NSC Si g

  3/20

  Ratele sau de duratele de rotaiea

  capitalurilor prin cifra de afaceri

 • 7/23/2019 02 Planif CA, NSC Si g

  4/20

 • 7/23/2019 02 Planif CA, NSC Si g

  5/20

 • 7/23/2019 02 Planif CA, NSC Si g

  6/20

  Durata ciclului de conversie a cash-ului

  (cash conversion cycle, n englez)

  Durata ciclului de conversie a cash-ului = 121,1 + 182,2 238,6 =64,8 zile

 • 7/23/2019 02 Planif CA, NSC Si g

  7/20

  Previziunea vnz!rilor se poate

  ace:

  fe prin previziunea pieei naionale a

  industriei din care ace parte compania "i apoiprin previonarea se#mentului de pia$! pe carecompania l%ar ocupa &n respectiva industrie'

  fe prin previzionarea direct a vnzrilorcompaniei' independent de evolu$iaindicatorilor macro "i mezo%economici.

 • 7/23/2019 02 Planif CA, NSC Si g

  8/20

  seriilor de timp se poate ace pebaza :

  tendinelor&n evolu$ia anterioar! a vnz!rilor'a(ustate dup! dierite unc$ii liniare "i neliniare:dreapt!' e)ponen$ial!' putere' parabol! etc.'

  rateimedii' istorice g de cretere a vnz!rilor*

  analizei de regresiedintre Vnz!ri "i una sau maimulte variabile independente: )1+ Prod. ind.

  na$ional!' )2+ Capacit. de prod' )3+ ,e$eaua de

  distribu$ie' )4+ -e#m. de pia$! "i elasticit. cererii'

  )5+ Celt. de publicit. etc.*

  unor ipotezeprivind succesul introd. de produse"i/sau de tenolo#ii noi' privind ac$iunile

  concuren$ei "i/sau scimb!ri previzibile alemediului de aaceri &n sect. industrial etc.

 • 7/23/2019 02 Planif CA, NSC Si g

  9/20

  ,eprezentarea #rafc! a evolu$iei

  trimestriale "i a trendului vnz!rilor

 • 7/23/2019 02 Planif CA, NSC Si g

  10/20

  abaterilor vnz!rilor eective a$! de trend"i corectarea acestora pentru ca suma lor

  s! fe zero

 • 7/23/2019 02 Planif CA, NSC Si g

  11/20

  Previziunea vnz!rilor trimestriale

  pentru anul urm!torDeterminarea abaterilor trimestriale medii fa de trend

 • 7/23/2019 02 Planif CA, NSC Si g

  12/20

  Corela$ia: 0ec.fn. ~ CMisiunea planificrii financiare este acum de a fundamenta necesarul suplimentar de

  capitaluri ce va fi solicitat de ctre aceast rata g de cretere cu 10% a vnzrilor

  +C1/13+3/14

 • 7/23/2019 02 Planif CA, NSC Si g

  13/20

  ,eprezentarea #rafc! a simul!rii onteCarlo pentru m!rimea vnz!rilor 61.

  de simul!ri7

 • 7/23/2019 02 Planif CA, NSC Si g

  14/20

  Planifcarea 0ec.fn.0ecesar suplimentar de capitaluri 60-C7

  0-C + 0ecesar planifcat de capitaluri 8 Capitaluri e)istente la sr"itulanului curent + 19.2 8 1.13; + 1.92

  0-C + 1.13; 1< = 1.92

  n fapt, rata de cretere este de 9,987% 10%

  !"#$%&&"'(,)!$#$!"

  **+luriec#*apita

  rot

  planif===

  !"#$%&-&

  '$()!$#$!"

  -&

  Dur*+luriec#*apita

  rotplanif=

  =

  =

  sau

 • 7/23/2019 02 Planif CA, NSC Si g

  15/20

  Corela$ii specifce: >mo ~ CC,nete ~

  C

  >mo evolueaz! &n salturi &n unc$ie de utilizarea inte#ral! a capacit!$ii de produc$ie

  C, evolueaz! de#resiv dup! o unc$ie tip putere

  >mo evolueaz! &n salturi &n unc$ie de utilizarea inte#ral! a capacit!$ii de produc$ie

  C, evolueaz! de#resiv dup! o unc$ie tip putere

  %$'#(&%,$$(#&&"

  $!"#)!$-#(%*./

  *+

  *+0mo0mo

  efectiv

  planif#

  $planif# ===

  )!!#%&&&"#$$(

  )!$#$!"%-(#%$

  *+

  *++*R+*R

  efectiv

  planif#

  ivenete#efectf#nete#plani ===

 • 7/23/2019 02 Planif CA, NSC Si g

  16/20

  Crestere sustenabil!' # +'129