Leziunile nervilor periferici

of 9 /9
izolate - nevrite bilaterale şi simetrice -polinevrite bilaterale şi asimetrice -polineuropatii  In ambele forme se întâlnesc tulburări motorii, şi senzit ive. Nevritele  au o distribu ţie senzitivo-motorie, particulară fiecărui nerv. Etiologie : viroze, compresiuni (fracturi, tumori) ,traumatisme ale ner vilor . Cele mai întâlnite nevrite sunt : - Paralizia facială (afectarea celei de-a VIl-a perechi de nervi cranieni). Semne : ştergerea cutelor frunţii de partea bolnavă, imposibilitatea închiderii complete a ochiului, deviaţia gurii spre partea sănăto asă, imposibilitatea de a f luiera.  Etiologia este v ariată: infecţioasă, tumorală, traumatică.

Embed Size (px)

Transcript of Leziunile nervilor periferici

Page 1: Leziunile nervilor periferici

7/27/2019 Leziunile nervilor periferici

http://slidepdf.com/reader/full/leziunile-nervilor-periferici 1/9

• izolate - nevrite• bilaterale şi simetrice -polinevrite • bilaterale şi asimetrice -polineuropatii In ambele forme se întâlnesc tulburări motorii, şi senzitive.

Nevritele au o distribuţie senzitivo-motorie, particularăfiecărui nerv.Etiologie : viroze, compresiuni (fracturi, tumori) ,traumatismeale nervilor.Cele mai întâlnite nevrite sunt :

- Paralizia facială (afectarea celei de-a VIl-a perechi de nervicranieni).Semne : ştergerea cutelor frunţii de partea bolnavă,imposibilitatea închiderii complete a ochiului, deviaţia gurii sprepartea sănătoasă, imposibilitatea de a fluiera. 

Etiologia este variată: infecţioasă, tumorală, traumatică.

Page 2: Leziunile nervilor periferici

7/27/2019 Leziunile nervilor periferici

http://slidepdf.com/reader/full/leziunile-nervilor-periferici 2/9

Paralizia nervului median- Definitie: paralizia flexorilor mai ales a indexului, mediusului şi

eminenţei tenare. Se caracterizează prin deficit motor la niveluldegetelor, în special al policelui, cât şi prin atrofia eminenţei tenare,mâna luînd aspectul de "mână de maimuţă". Flexia indexului esteimposibilă, iar a mediusului este dificilă.

- tulburări de sensibilitate : hipo- sau anestezia feţei palmare, în special aprimelor trei degete).Paralizia nervului radialDefinitie : paralizia extensorilor şi duce la aspectul de mână " în gât delebădă", mâna căzând în flexie pe antebraţ.Strângerea pumnului se face în f lexie palmară, extensia degetelor estedificilă, iar extensia mâinii pe antebraţ şi suspinaţia antebraţului suntimposibile. Tulburările de sensibilitate apar pe faţa dorsală a mâinii, înteritoriul primelor trei degete.Cauze : generată de luxaţii, fracturi, tumori, traumatisme, nevrite toxice,compresiuni prelungite ale nervului pe faţa internă a braţului în timpulsomnului.

Page 3: Leziunile nervilor periferici

7/27/2019 Leziunile nervilor periferici

http://slidepdf.com/reader/full/leziunile-nervilor-periferici 3/9

- - Paralizia nervului cubital - aspectul mâinii - " în ghearăcubitală";

- mişcările de lateralitate ale degetelor sunt imposibile. Flexiaprimei falange şi extensia ultimelor două falange suntimposibile la inelar şi auricular.

- - Paralizia nervului sciatic popliteu extern - paralizia flexieidorsale a piciorului şi degetelor şi la atrofia antero-externă agambei. Bolnavul "stepează" în timpul mersului şi nu poatebate tactul cu laba piciorului.

- Tratamentul - este în primul rând etiologic, eventual

ciurugical sau ortopedic.Se mai recomandă vitaminele B, PP, corticoterapie,

fizioterapie.(ionizări, băi galvanice, mecanoterapie), masaje,exercitii de recuperare fizică medicală..

Page 4: Leziunile nervilor periferici

7/27/2019 Leziunile nervilor periferici

http://slidepdf.com/reader/full/leziunile-nervilor-periferici 4/9

- Polinevritele - afecţiuni ale nervilor periferici, bilaterale şisimetrice,

- tulburări motorii, senzitive şi trofice - Simptome:

- Tulburările de motilitate: pareze sau paralizii flaşte, dediferite intensităţi, interesând extremităţile membrelor.Forţa musculară este foarte diminuată.

-  Hipotonia musculară este netă -  atrofiile musculare importante.

- mers stepat- - Tulburările de sensibilitate:- dureri şi parestezii la extremităţile membrelor,- dureri la presiunea maselor musculare,-  anestezie sau hipoestezie.

Page 5: Leziunile nervilor periferici

7/27/2019 Leziunile nervilor periferici

http://slidepdf.com/reader/full/leziunile-nervilor-periferici 5/9

- - Reflexele osteotendinoase sunt diminuate şi uneoriabsente. Deseori apar tulburări vasomotorii, edeme, cianoză,alterări trofice ale tegumentelor şi fanerelor.

- Forme clinice:1. polinevrite mixte senzitivo-motorii (arsenicală, alcoolică),2. forme motorii (sulfamidică),3. forme senzitive (alcoolică)- Simptome:• furnicături, 

•  ameţeli şi dureri musculare,• Pareze,• Paralizii,• mers stepat ,•

ROT abolite.

Page 6: Leziunile nervilor periferici

7/27/2019 Leziunile nervilor periferici

http://slidepdf.com/reader/full/leziunile-nervilor-periferici 6/9

•  forma speciala –PSIHOPOLINEVRITICA (+sindromKORSAKOV dezorientare , uitarea faptelor recente )

• Polinevrita arsenicală -predominanţă senzitivă pentrumembrele inferioare. Această formă este foarte

dureroasă. Criterii de diagnostic :• semnelor de intoxicaţie arsenicală,

•  tulburărilor gastrointestinale,

• striaţiilor unghiilor (dungile Mees).

• Polinevrita saturnină -intoxicaţia cronică cu plumbprezintă tulburări motorii la membrele superioare înteritoriul nervului radial

• atrofii musculare ,absenţa tulburărilor de sensibilitate. 

Page 7: Leziunile nervilor periferici

7/27/2019 Leziunile nervilor periferici

http://slidepdf.com/reader/full/leziunile-nervilor-periferici 7/9

'Polinevrita difterică prinde iniţial muşchii vălului palatuluişi muşchii laringelui.

Mai târziu apar pareze ale membrelor inferioare, cutulburări de sensibilitate. 

Polinevrita diabetică apare la diabeticii netrataţi timp îndelungat.

Interesează în special membrele inferioare şi secaracterizează prin absenţa reflexelor rotuliene, tulburări

de sensibilitate, tulburări vegetative (transpiraţii,tahicardie) şi leziuni trofice. 

Evoluţia polinevritelor este în general favorabilă.

 Vindecarea  în câteva săptămâni, uneori luni, alteori chiar

peste 1 an.

Page 8: Leziunile nervilor periferici

7/27/2019 Leziunile nervilor periferici

http://slidepdf.com/reader/full/leziunile-nervilor-periferici 8/9

Polineuropatiile - prinderi difuze şi asimetrice ale nervilor periferici.Cauze :• colagenoze difuze (periarterita nodoasă, lupusul eritematos diseminat)•  tulburări metabolice (porfirie acută intermitentă- cauzata de o tulburare a

sintezei hemului (fractiunea neproteica a hemoglobinei) si caracterizata prinacumularea in tesuturi a unor substante intermediare ale acestei sinteze,

porfirinele. Porfiriile sunt boli foarte rare.) sau vegetative.• INVESTIGATII• 1. Hemograma , glicemia 

2. Determinare de anticorpi3. Radiografii4. Biopsie musculara5. Electromiografie - se realizeaza pacientilor cu semne si simptome de astenie

musculara, fiind foarte utila in diferentierea unor boli neurologice de bolimusculare;6. Teste de masurare a vitezei de conducere a impulsului nervos - sunt utilepentru diagnosticarea gradului de suferinta neurologica, rezultatele fiindinfluentate de diametrul tecii de mielina. Aceste ultime doua teste sunt realizate de obicei simultan.

Page 9: Leziunile nervilor periferici

7/27/2019 Leziunile nervilor periferici

http://slidepdf.com/reader/full/leziunile-nervilor-periferici 9/9

Tratamentul urmăreşte combaterea factorului cauzal.

• polinevrite infecţioase: antibiotice, seroterapie etc.

• intoxicaţiile cu metale grele: Dimercaptopropanol şiEdetamin etc.

•  Tratamentul general urmăreşte regenerarea nervilor şi înlăturarea tulburărilor provocate de agenţii patologici.

Pentru aceasta se administrează vitaminele B1 B2 şi PP îndoze masive, Glicocol.

•  în cazul parezelor pronunţate ale membrelor inferioare serecomandă repaus la pat,' masaje şi mişcări pasive.Fizioterapia (ionizări, băi galvanice) se aplică atunci când fazaacută şi durerile au dispărut. Combaterea durerii prinanalgezice şi sedative