Drept Penal Examen.

of 52 /52
Test nr.1 1.1.Relatati despre structura normei de drept penal In literature de specialitate s-au conturat doua opinii.Potrivit primei opinii norma juridica penala este tripotomica cuprinzind 3 parti:ipoteza,dispozitia,sanctiunea, in ipoteza fiind descrisa fapta incriminate, sanctiunea consta din pedeapsa prevazuta de norma respectiva iar dispozitia rezulta din insasi incriminarea faptei.Potrivit celei de-a doua opinii structura este dihotomica,fiind formata din dispozitie si sanctiune, dispozitia consta din interzicerea unei anumite fapte calificata drept infractiune, iar sanctiunea deriva din categoria pedepsei ce urmeaza sa se aplice in cazul nerespectarii dispozitiei. Dispozitia reprezinta acea parte a normei penale care determina faptele prejudiciabile ce constituie infractiuni. Se clasifica in: 1)Dispozitie simpla -care numeste doar fapta fara a descrie semnele ei. 2).Dispozitia descriptiva -contine o descrieire generalizata a a semnelor infractiunii,majoritatea dispozitiilor din partea speciala a Codului penal sunt dispozitii de acest tip. 3).Dispozitia de blancheta -pentru a intelege continutul normei se face trimitere la alte legi sau acte normative. 4).Dispozitia de trimitere -dispozitia in cadrul careia pentru a intelege continutul normei se face trimitere la dispozitiile altor norme penale 5).Dispoztitia combinata -contine mai multe tipuri de dispozitie indicate anterior. Sanctiunea reprezinta partea normei care determina categoria si cuantumul pedepsei penale care poate fi aplicata pentru actiunea savirsita. Santiunile se clasifica in: 1) .Santiune relativ determinta -care stabileste o categorie de pedeapsa indicind limitele minimale si maximale aplicabile cazului dat, 2).Sanctiune absolut determinata -stabileste expres categoria si marimea pedepsei. 3.)Sanctiune alternativa -stabileste doua sau mai multe tipuri de pedeapsa penala,iar instanta de judecata reiesind din toate circumstantele cauzei si pesoana infractorului stabileste o singura categorie de pedeapsa penala principala condamnatului. 4).Sanctiune absolut nedeterminata -sanctiunea nu stabileste nici categoria si nici limitele pedepsei. 5). Sanctiunea combinata -sanctiunea care contine in sine mai multe tipuri de sanctiuni aratate anterior,de obicei acestea se refera in continutul sanctiunilor cind se pronunta pedeapsa atit pentru pesoana fizica,cit si pentru persoana juridica. 1.2.Faceti o generalizare asupra principiului teritorialitatii legii penale

Embed Size (px)

Transcript of Drept Penal Examen.

Test nr

Test nr.1 1.1.Relatati despre structura normei de drept penal

In literature de specialitate s-au conturat doua opinii.Potrivit primei opinii norma juridica penala este tripotomica cuprinzind 3 parti:ipoteza,dispozitia,sanctiunea, in ipoteza fiind descrisa fapta incriminate, sanctiunea consta din pedeapsa prevazuta de norma respectiva iar dispozitia rezulta din insasi incriminarea faptei.Potrivit celei de-a doua opinii structura este dihotomica,fiind formata din dispozitie si sanctiune, dispozitia consta din interzicerea unei anumite fapte calificata drept infractiune, iar sanctiunea deriva din categoria pedepsei ce urmeaza sa se aplice in cazul nerespectarii dispozitiei.Dispozitia reprezinta acea parte a normei penale care determina faptele prejudiciabile ce constituie infractiuni.

Se clasifica in: 1)Dispozitie simpla-care numeste doar fapta fara a descrie semnele ei.2).Dispozitia descriptiva-contine o descrieire generalizata a a semnelor infractiunii,majoritatea dispozitiilor din partea speciala a Codului penal sunt dispozitii de acest tip.3).Dispozitia de blancheta-pentru a intelege continutul normei se face trimitere la alte legi sau acte normative.

4).Dispozitia de trimitere-dispozitia in cadrul careia pentru a intelege continutul normei se face trimitere la dispozitiile altor norme penale

5).Dispoztitia combinata-contine mai multe tipuri de dispozitie indicate anterior.

Sanctiunea reprezinta partea normei care determina categoria si cuantumul pedepsei penale care poate fi aplicata pentru actiunea savirsita.

Santiunile se clasifica in:1).Santiune relativ determinta-care stabileste o categorie de pedeapsa indicind limitele minimale si maximale aplicabile cazului dat,2).Sanctiune absolut determinata-stabileste expres categoria si marimea pedepsei.3.)Sanctiune alternativa-stabileste doua sau mai multe tipuri de pedeapsa penala,iar instanta de judecata reiesind din toate circumstantele cauzei si pesoana infractorului stabileste o singura categorie de pedeapsa penala principala condamnatului.

4).Sanctiune absolut nedeterminata-sanctiunea nu stabileste nici categoria si nici limitele pedepsei.5).Sanctiunea combinata-sanctiunea care contine in sine mai multe tipuri de sanctiuni aratate anterior,de obicei acestea se refera in continutul sanctiunilor cind se pronunta pedeapsa atit pentru pesoana fizica,cit si pentru persoana juridica.

1.2.Faceti o generalizare asupra principiului teritorialitatii legii penale

Potrivit acestui principiu legea penala a unei tari se aplica in exclusivitate tuturor infractiunilor comise pe teritoriul tarii atit cetatenilor RM,cit si celor sttraini sau apatrizi.Confrom art.11 din CP al RM :Toate persoanele care au savirsit infractiuni pe teritoriul RM urmeaza a fi trase la raspundere penala in conformitate cu CP al RM.Teritoriul tarii include urmatoarele elemente:suprafata terstra,spatiul acvatic,subsolul si spatiul aerian care sunt delimitate prin hotare si supuse suvernatitatii statului.

Suprafata terestra reprezinta intinderea de pamint cuprinsa intre frontierele politico-geografice ale statului ce sunt stabilite prin tratate incheiate de RM cu statele vecine.

Spatiul acvatic-include apele interioare curgatoare(riuri,fluvii) si apele interioare stattoare(lacurile,baltile) cuprinse intre frontierele politico-geografice ale statului.

Subsolul-este format din zona subterana avind o intindere ce coincide cu limitele frontierelor de stat.

Spatiul aerian-reprezinta coloana de aer deasupra teritoriului cuprinse intre verticalele imaginare ridicate de pe frontierele tarii,inclusiv limita exterioara a marii teritoriale.

Statul isi exercita suveranitatea in limitele teritoriului sau in conformitate cu legislatia sa interna si a conventiilor internationale la care RM este parte.

Sunt considerate infractiuni savirsite pe teritoriul RM infractiuni care prin locul si modul de comitrere se inscriu pe teritoriul RM,1.infractiunile comise la bordul unei nave militare maritime sau aeriene care apartin RM indiferen de locul unde se afla;2.infractiunile comise la borsul unei nave maritime sau aeriene inregistrate intr-un port sau intr-un aeroport al RM si care se aflta in afara spatiului acvatic sau aerian al RM.

3.infractiuni savirsite de catre persoanele ce se bcura de imunitate de jurisdictie penala sau in localurile diplomatice

4.infractiuni savirsite in timpul statinarii sau trecerii unor armate straine pe teritoriul RM .Asadar agentii diplomatici nu pot fi supusi urmaririi penale intru-cit acestia se bucura de imunitate de jurisdictie penala si legea penala a unui stat nu se aplica infractiunilor savirsite pe teritoriul sau de catre agentii diplomatici ai altor state.(ambasadorul, consilierul de ambasada atasatii de ambasada sau secretarii de ambasada.sefii de stat sau de govern , functionary consulari).Nu cad sub jurisdictia RM infractiunile savirsite la bordul unei nave maritime sau aeronave ce apartin unui stat strain..Si privind trupele straine stationate pe un teritoriu strain acestea la fel cad sub incidenta legii statului caruia ii apartin.1.3.Formulati conditiile in care RM poate refuza extradarea

RM nu-si extrdareaza proprii cetateni si persoanele carora le-a acordat dreptul la azil.Extradarea va fi refuzata daca:1)infractiunea a fost savirsita pe teritoriul RM; 2)sa implinit termenul de prescriptie al tragerii la raspundere penala pentru infractiunea raspectiva;3)-lipseste plingerea victimei; 4)inractiunea pentru care se cere extradarea persoanei este considerata de legea nationala infractiune politica; 5)Procurorul Geeneral,ministrul justitiei sau instanta care solutioneaza cazul privind extrdaraea are motive serioase;6)persoanei cerute ia fost acordat statut de refugiat sau azil politic;7)statul care solicita extradarea nu aigura reciprocitatea in sfera extradarii.

Subiectul 2

2.1.Definiti subiectul infractiunii

Subiect al infractiunii este recunoscuta persoana care a comis o fapta prevazuta de legea penala si care, gratie faptului ca poseda toate semnele prevazute de lege pentru aceasta categorie de subiect, este pasibila de respundere penala.Sunt pasibile de raspundere penala persoanele fizice care in momentul savirisrii infractiunii a implinit virsta de 16 ani.In calitate de subiecti ai raspunderii penale si pedepsei penale pe teritoriul RM pot fi examinate toate categoriile de personae(cetateni proprii,persoane straine si apatride) care s-au facut vinovate de comiterea unei faapte prevazute de legea penala.

2.2.Analizati trasaturile persoanei fizice ca subiect al infractiunii

1)Caracterul fizic 2).Virsta )3.Responsabilitatea

Subiect al infractiunii poate fi numai persoana care poseda capacitatea de a-si da seama de caracterul comportamentului sau,de actiunile sale pe care le poate conduce.Vinovatia atit din intentie,cit si din imprudenta se exclude in toate cazurile atunci cind persoana in momentul savirsirii infractiunii din cauza unei stari psihice nu-si dadea seama de faptele sale sau nu putea sa le conduca.Asadar conform Codului Penal sunt pasibile de raspundere penala persoanele fizice responsabile care in momentul savirsirii infractiunii au atins virsta de 16 ani dar exista insa o categorie de infractiuni pentru savirsirea carora persoana poate fit rasa la raspundere odata cu atingerea virstei de 14 ani ani.Responsabilitatea este cea dea doua facultate a persoanei fizice pentru a se putea constitui in calitate de subiect al infractiunii.Codul penal stipuleaza ca responsabilitatea este starea psihologica a persoanei care are capacitatea de a intelege caracterul prejudiciabil al faptei precum si capacitetea de asi manifesta vointa si dirija actiunile.,este necesar ca responsabilitatea sa existe in momentul comiterii infractiunii.Daca responsabilitatea lipseste nu se mai pune problema vinovatiei.2.3.Proiectati o speta in care ar fi present subiectul special al infractiunii

Cetateanu X-medic,aflindu-se pe strazile orasului noaptea a observat ca un grup de persoane l-au atacat pe cetateanuL Y injunghiindul,X-medicul observind aceasta nu a acordat ajutor medical lui Y din motiv ca era obosit si se grabea acasa.Subiectul 3:Vinovatia si formele ei

3.1.Caracterizati modalitatile imprudentei

Imprudenta e manifesta sub doua modalitati:1.Increderea exagerata 2.Neglijenta penala.Se considera ca infrcatiunea a fost savirsita prin incredere exagerata daca persoana care a savisit-o a prevazut posibilitatea survenirii urmarilor prejudiciabile ale faptei sale dar considera ca ele vor putea fi evitate,ex:accidental rutier.Prevederea posibilitatii survenirii urmarilor prejudiciabile in urma savirsirii faptei sale reprezinta elemental intelectiv al incredeii exaggerate,iar considerarea usuratica a posibilitatii evitarii urmarilor reprezinta elemental volitiv.Persoana care actioneaza cu incredere exagetata in toate cazurile isi da seama de caracterul negative al urmarilor posibile si de aceea face tot posibilul pentru a le evita.

Infractiunea se considera savirsita din imprudenta prin neglijenta penala atunci cind subiectul nu a prevazut caracterul prejudiciabil al faptelor sale si urmarile prejudiciabile ale acesteia dar a avut si posibilitatea si obligatia sa prevada acest character.Neglijenta penala constituie unica forma de vinovatie in care persoana nu prevede caracterul prejudiciabil al faptelor sale si urmarile acesteia nici ca reale,nici ca inevitabile si nici ca abstract posibile.Neglijenta penala reprezinta o forma a atitudinii psihice a subiectului fata de urmarile prejudiciabile ale faptei sale unde elemntul volitiv se caracterizeaza prin caracterul volitiv al faptei si prin lipsa actelor de comportare care ar fi indreptate spre preintimpinarea urmarilor prejudiciabile. 3.2.Faceti o generalizare asupra semnelor facultative a laturii subiectiveMotivul si scopul infractiunii sunt unele din semnele indispensabile,absolute necesare ale actului volitiv,care fac parte din componenta laturii subiective a infractiunilor savirsite cu intentie,in cazul infractiunilor savirsite din imprudenta legiuitorul nu include motivul sau scopul in descrierile componentelor sate din simplul motiv ca acestea nu pot fi semne caracteristice infractiunilor respective.Motivul reprezinta fenomenul reflectat in constiiinta omului care-l determina spre savirsirea unei infractiuni.

Scopul este reprezentarea urmarilor spre a caror realizare tinde persoana.Motivul si scopul prezinta o importanta diferinta in functie de caracterul si gradul prejudiciabil al infrcatiunilor respective:1.ele devin semne principale, obligatorii atunci cind legiuitorul le-a introdus in descrierea unei componente concrete de infractiune; 2.ele reprezinta semen ce pot modifica calificarea faptei 3.ele in cazul in care nu sunt aratate in dispozitiile normei de incriminare pot constitui circumstante care atenueaza sau agraveaza raspunderea sau pedeapsa penala; 4.in unele cazuri motivul si scopul pot devein circumstante exceptionale ale cauzei care acorda dreptul instantei de judecata la aplicarea unei pedepse mai blinde decit cea prevazuta de lege.

3.3.A certindu-se cu sotia sa napustit asupra ei cu cutitul lovind-o in regiunea umarului provocindu-I o rana.De la pierderea abundenta de singe sotia a decedat in scurt timp.Ce forma de vinovatie este prezenta in actiunile lui A.?Argumentati raspunsul

Infractiunea comisa de A. este comisa atit intentionat,cit si din imprudenta,deoarece A. sia dat seama de caracterul prejudiciabil al actiunii sale,a prevazut urmarile prejudiciabile si a dorit aparitia acestor urmari,de asemenea A. a avut posibilitatea cit si obligatia sa prevada acest character. Test nr.2

Subiectul 1:Legea penala

1.1.Distingeti scopul legii penale

Lege penala reprezinta unul dintre principalele mijloace ale statului in lupta contra criuminalitatii.Pentru existenta unui stat democratic dreptul penal este chemat sa asigure cadrul juridic corespunzator unei dezvoltari normale ale societatii,sa respecte drepturile si libertatile omului.Putem evidential 2 scopuri de baza ale legii penale:scopul de aparare juridico-penala si scopul prevenirii savirsirii de noi infrcatiuni.Scopul principal al legii penale este apararea juridico-penala,legea penala ofera protectie in apararea importiva infrcatiunilor a persoanei,a drepturilor si libertailor acesteia,a prioprietatii,a mediului inconjurator,a suveranitatii,independentei RM,a pacii si securitatii omenirii,etc.Codul penal al RM plaseaza pe primul loc apararea juridical a valorilor general umane,statul garanteaza fiecarui om dreptul la viata,la integritatea fizica si psihica,de asemena legea penalanu doar ca apara relatiile sociale de atentate criminale,ci si influenteza constiinta si comportamentul subiectilor care intra in asemnea raporturi.Prevenirea savirsirii de noi infractiuni reprezinta de asemnea un scop al legii penale.Prevenirea generala se rasfringe asupra tuturor persoanelor si consta in abtinerea de raspundere si pedeapsa penala a personelor predispose sa savirseasca fapte penale.Prevenirea speciala se rasfringe asupra persoanelor ce au savirsit infractiuni prin aplicarea pedepselor penale urmarindu-se reorientarea acestora spre un comportament noncriminal.1.2.Determinati categoriile legii penale

1.Dupa intinderea sferei de incidenta:

a)Legi penale generale-se intelege orice dispozitie cu character penal de generala aplicatiune sau avind aplicatiune in raport cu un numar mare de norme speciale.b)Legi penale speciale-legile care contin dispozitii cu character penal derogatorii de la dreptul comun privind situatii exceptionale deosebite care necesita o reglementare speciala.

2.Dupa criteriul duratei de aplicare:

a)Legi penale permanente- legile care nu au o durata de aplicare detrminata in timp,in cuprinsul lor nu se contine momentul abrogarii acestora,acetse legi produc efecte si atunci cind sunt modificate in decursul timpului.Legile penale permanente ramin in vigoare atita timp cit sunt utile si servesc cerintelor sociale,ele sunt abrogate in momentul in care nu mai corespund exigentelor timpului printr-o lege penala speciala de abrogare.b)Legi penale temporare-legile care au o durata de aplicare in timp prevazuta din momentul aparitiei lor deoarece chiar in cuprinsul legii temporare este stabilita si data abrogarii iesirii din vigoare a acesteia.Legile temporare pot fi emise si ca urmare a unor situatii exceptionale(razboi,inundatii),cind este necesara o mai buna protejare a anumito valori sociale.

3.Dupa criteriul caracterului legilor:

a)Legi penale ordinare(obisnuite)-acele leg ice sunt elaborate in conditii de normala desfasurare a vietii sub aspect economic,social,politic,precum si a evolutiei fenomenului criminalitatii.

b)Legi penale exceptionale-legile care apar intr-o situatie extraordinara prin care trece societatea:stare de razboi,seceta,inundatii,elaborarea acestora fiind impusa de necesitatea unei mai bune aparari a valorilor sociale.

1.3.Alcatuiti o speta in care aplicarea legii penale ar avea effect retroactiv.Subiectul 2:Infractiunea

2.1.Definiti trasaturile esentiale ale infractiunii

In continutul legii penale sunt cuprinse doar acele fapte ce prezinta un grad prejudiciabil important,de asemenea legea arata si criteriile care trebuie luate in vedere in procesul judecarii cauzelor penale.Gradul prejudiciabil al infractiunii se determina conform semnelor ce caracterizeaza elementele infractiunii:obiectul,latura obiectiva,subiectul,latura subiectiva,deci se va tine seama de modul si mijloacele savirsirii faptei,de imprejurarile in care fapta a fost savirsita,de scopul urmarit,de urmarile faptei.Gradul prejudiciabil este primul semn characteristic infractiunii care decurge din importanta valorii sociale lezate sau puse in pericol.Gradul prejudiciabil ca trasatura a infractiunii cunoaste 2 forme:

1.Gradul prejudiciabil generic sau abstract-este fixat in legea penala si este evaluat de legiuitor in mod abstract 2.Gradul prejudiciabil concret-se refera la fapta real savirsita,acesta urmeaza sa fie identificat de instanta de judecata in procesul judecarii cauzei penale si se reflecta in sentinta de condamnare pronuntata de judecata.

Al doilea semn al infractiunii este ilegalitatea penala care se caracterizeaza prin aceea ca o fapta oricit de grave consecinte ar provoca in realitatea obiectiva nu consitituie infractiunr decit daca legea o caracterizeaza ca atare prin inscrierea ei in categoria faptelor prevazute de aceasta,prin aceasta se recunoaste ca fapta respective prezinta un grad prejudiciabil care nu ar putea fi combatut in alt mod decit prin aplicarea unei sanctiuni penale.Ilegalitatea penala este strins legata de gradul prejudiciabil al ei intrucit ilegalitatea penala constituie expresia juridical a gradului prejudiciabil in continutul legii penale.Cel de-al treilea semn al infractiunii este vinovatia.Raspunderea penala este supusa numai persoanei vinovata de savirsirea infractiunii prevazuta de legea penala.Vinovatia cunoaste doua forme:intentia si imprudenta.Fapta este savirsita cu intentie atunci cind faptuitorul isi da seama de urmarile pe care le produce fapta sa si urmareste sa le produca.Fapta este savirsita din imprudenta daca persoana care a savirsit-o isi dadea seama de caracterul prejudiciabil al actiunii sau inactiunii sale,a prevazut urmarile ei prejudiciabile dar considera ca ele vor putea fi evitate.Al patrulea semn al infractiunii este pasibilitatea de pedeapsa,temeiul raspunderii penale il constituie infractiuunea,pentru a distinge daca a fost comisa o infractiune sau nu organul de urmarire penala trebuie sa porneasca de la fapta comisa.Pasibilitatea de pedeapsa se exprima prin amenintare,adica prin posibilitatea aplicarii pedepsei pentru fapta comisa si ilegala.

Pentru a consitui o infractiune fapta trebuie sa intruneasca in mod obligatoriu toate aceste 4 semne cumulativ.

2.2.Clasificati infractiunilePrin clasificarea infractiunilor intelegem impartirea tuturor infractiunilor in diferite categorii in coformitate cu caracterul si gradul prejudiciabil pe care il prezinta,deci deosebim infractiuni usoare,mai putin grave,grave,deosebit de grave,exceptional de grave.

1.Infractiunile usoare-faptele comisse cu intentie sau din imprudenta sanctionate de legea penala cu pedeapsa cu inchisoare pe un termen de pina la 2 ani inclusive sau cu alta categorie de pedeapsa mai blinda(amenda,munca neremunerata in folosul comunitatii).2.Infractiuni mai putin grave-faptele pentru care legea penala prevede pedeapsa maxima cu inchisoare pe un termen de pina la 5 ani inclusiv. 3.Inractiuni grave-infractiunile comise atit intentionat,cit si din imprudenta pentru care legea penala prevede o sanctiune cu inchisoare pe un termen de pina la 12 ani inclusiv.4.Infractiunea deosebit de grava-infractiunea savirsita numai cu intentie pentru care legea penala stabileste pedeapsa cu inchisoare pe un termen de la 12 la 20 de ani.5.Infractiunea exceptional de grava-poate fi savirsita numai cu intentie pentru care legea penala prevede detentiunea pe viata in calitate de pedeapsa.

2.3.Argumentati necesitatea clasificarii infractiunilor

Clasificare infraciunilor in dependenta de gradul si caracterul prejudiciabil al faptei prezinta importanta nu numai teoretica,dar si prectica.Atribuirea faptei comisa de o persoana la una din categoriile infractiunii poate avea astfel de urmari juridice:determinarea regimului inchisorii influenteaza asupra condamnarii cu suspendarea pedepasei,asupra liberarii conditionate inainte de termen de pedeapsa si inlocuirea partii neexecutate din pedeapsa cu o pedeapsa mai blinda,precum si liberarii de raspundere penala cu tragere la raspundere administrativa.Subiectul 3:Obiectul infractiunii

3.1.Definiti notiunea si importanta obiectului infractiunii

Infractiunea ca fapta a persoanei,ca manifestare a acesteia in sfera relatiilor sociale este periculoasa pentru valorile sociale cum ar fi persoana,drepturile si libertatile acesteia,proprietatea,mediul inconjurator,suvernaitatea RM,pacea si securitatea omenirii ce sunt ocrotite impotriva infractiunilor devin obiecte a infractiunii.Doctrina priveste obictul infractiunii sub doua aspecte:

1.In calitate de obiect juridic; 2.Ca obiect material

Importanta obiectului infractiunii consta in faptul ca acesta prezinta interes penru determinarea gradului prejudiciabil al diferitor infractiuni,de exemplu infractiunile care sunt indreptate impotriva vietii si sanatatii persoanei,impotriva proprietatii acesteia prezinta un grad prejudiciabil diferentiat in functie de importanta acestor valori.In procesul determinarii gradului prejudiciabil al faptei sunt luate in vedere si alte aspecte cum ar fi:forma vinovatiei,motivul sau scopul infractiunii.Toate acestea vin sa individualizeze cu o mai mare precizie gradul prejudiciabil al faptei,insa gradul prejudiciabil al oricarei infractiuni depinde in primul rind de important ape care o prezinta obiectul infractiunii,cu cit valoarea social lezata printr-o infractiune este mai importanta cu atita faptele prin care aceasta este prejudiciata vor fi mai periculoase,de asemenea obictul infractiunii prezinta importanta si pentru correcta incadrare juridica a faptei.3.2.Analizati modalitatile obiectului infractiunii

-Obiectul general-reprezinta ansamblul relatiilor sociale privitoare la totalitatea valorilor sociale aparate de legea penala impotriva infractiunilor.

-Obiectul generic(sau de grup)-reprezinta o grupa de valori sociale de aceea natura vatamata de o grupa de infraciuni,persoana reprezinta o valoare sociala care se caracterizeaza prin intrunirea unui complex de attribute de valori sociale:viata,sanatatea,demintatea,integritatea corporala,toate aceste valori sunt lezate prin savirsirea infractiunilor contra vietii si sanatatii perosnei,infrcatiuni contra libertatii,demnitatii si cinstei persoanei.

-Obiectul special(sau nemijlocit)-il constituie o anumita valoare sociala si relatiile cu privire la aceasta vatamate sau lezate prin savirsirea unei infractiuni cum ar fi in cazul savirsirii infractiunii de omor obiectul special il consituie viata persoanei,in cazul infrcatiunilor de vatamare grava a integritatii corporale.Obiectul special al infractiunii reprezinta temeiul principal pentru atribuirea unui grad prejudiciabil faptei comise de infractor.

-Obiectul simplu sau unic-infractiunile au ca obiect o singura valoare sociala si relatiile corespunzatoare acesteia.

-Obiectul complex-obiectul apararii penale este complex fiind alcatuit din doua sau mai multe valori sociale,fiecare cu relatii sociale aferente.

3.3.Marcu care nu avea copii era unicul mostenitor a sotiei sale.Dorind sa primeasca mostenirea cit mai repede,Marcu pe parcursul la citeva luni ducea cu sotia sa,bolnava de paralizie progresiva,discutii despre aceea ca in alta lume viata este mai buna,convingind-o sa se sinucida.Dupa acetse discutii ea sa sinucis.Stabiliti obiectul generic si special al infractiunii.

Raspuns:Obiectul generic-relatiile sociale legate de ocrotirea vietii si sanatatii persoanei.

Obiectl special-viata persoanei.Test nr.3Subiectul1:Conceptul dreptului penal

1.1.Relatati despre notiunea si trasaturile caracteristice ale dreptului penal

Dreptul penal ca ramura de drept reprezinta o totalitate de norme juridice care stabilesc ce fapte constituie infractiuni,conditiile raspunderii penale,pedepesele precum si alte masuri ce urmeaza a fi a aplicate de catre instantele judecatoresti in cazul persoanelor care au savirsit infractiuni pentru apararea vaorilor sociale.Notiunea de drept penal cuprinde 3 aspecte:

1.Dreptul penal reprezinta una din ramurile principale in cadrul sistemului de drept;

2.Dreptul penal reprezinta o stiinta juridical; 3.Dreptul penal reprezinta o disciplna didactica care este studiata de studentii institutiilor cu profil juridic.

Trasaturile caracteristice ale dreptului penal:

1.Dreptul penale este o ramura de drept distincta ce face parte din sistemul dreptului RM alaturi de alte ramuri de drept.2.Dreptul penal are o structura unitara,fiind alcatuit din partea generala si speciala;3.Este format dintr-o totalitate de norme juridice;4.Dreptul penal este autonom in raport cu celelalte ramuri de drept.5.Normele dreptului penal se aplica in scopul ocrotirii statului si a ordinii de drept din RM impotriva faptelor periculoase.6.Normele dreptului penal stabilesc faptele considerate infractiuni,conditiile de tragere la raspundere si pedeapsa penala a infractorilor.

1.2.Faceti o generalizare asupra principiilor fundamentale ale dreptului penal

Prin principii ale dreptului penal intelegem acele idei diriguitoare sau orientari de baza care calauzesc atit elaborarea cit si realizarea normelor dreptului penal care se regasesc in cadrul insitutiilor dreptului penal.

Conform Codului penal putem enumera urmatoarele principii ale dreptului penal:

1.Principiul legalitatii-conform caruia nimeni nu poate fi declarat vinovat de savirsirea unei infrcatiuni nici supus unei pedepse penale decit in baza unei hotariri a instantei de judecata si in stricta conformitate cu legea penala.2.Principiul umanismului-presupune ca intreaga reglementare penala trebuie sa porneasca de la interesele fundamentale ale omului.

3.Principiul democratismului-toti indivizii din societate sunt egali in fata legii.

4.Principiul caracterului personal al raspunderii penale-contine regula potrivit careia atit obligatia ce decurge dint-o norma penala de a avea o anumita conduita,cit si nerespectarea acestei obligatii revin persoanei ce nu si-a respectat obligatiile savirsind o fapta interzisa.

5.Principiul individualizarii raspunderii penale si pedepsei penale-presupune stabilirea sanctiunilor a pedepselor in functie de gradul prejudiciabil al faptei savirsite de infractor.Nimeni nu poate fi supus de doua ori urmaririi penale si pedepsei penale pentru una si aceeasi fapta.1.3.Decideti asupra obiectului dreptului penal ca ramura de drept.

Obiectul dreptului penal il constituie relatiile sociale care apar ca urmare a savirsirii infractiunilor,iar in calitate de subiecti ai raportului de drept penal apar pe de o parte cetatenii care au comis infractiuni,iar pe de alta parte statul prin intermediul organelor abilitate.Procedeul specific de reglementare juridica consta in interzicerea infractiunilor ca fapte social periculoase si determinarea pedepselor penale ce urmeaza a fi aplicate persoanelor care le-au savirsit.

Dreptul penale este alcatuit din partea generala si partea speciala.In partea generala sunt formulate notiunile de baza ale dreptului penal:infractiunea si pedeapsa penala,sunt stabilite temeiurile raspunderii penale si liberarii de raspundere penala,principiile dreptului penal,sunt formulate notiunea de infraciune si vinovatie,este stabilita virsta raspunderii penale,sunt aratate scopurile pedepsei penale,sunt enumerate cauzele care inlatura caracterul penal al faptei,este indicat sistemul pedepsei penale,de asemena este indicata liberarea de raspundere si pedeapsa penala.Partea generala si partea speciala sunt strins legate intre ele.Subiectul 2:Actiunea legii penale in spatiu

2.1.Definiti locul savirsirii infractiunii

Toate persoanele care au savirsit infractiuni pe teritoriul RM urmeaza a fi trase la raspundere penala in conformitate cu Codul penal al RM.Prin teritoriul RM si teritoriul tarii se intelege intinderea de pamint si apele cuprinse intre frontierele RM cu subsolul si spatiul ei aerian.Infractiunea care este savirsita pe teritoriul RM de un cetatean al RM,strain sau un apatrid urmeaza a fi sanctionata penal potrivit legii penale a RM.De asemenea persoana care a savirsit o infractiune pe o nava maritima sau aeriana inregistrata intr-un port sau aeropor al RM si aflata in afara spatiului acvatic sau aerian al RM poate fi supusa raspunderii penale in conformitate cu Codul penal al tarii noastre.Locul savirsirii faptei se considera locul unde a fost savirsita actiunea sau inactiunea prejudiciabila,indifferent de timpul survenirii urmarilor.

2.2.Analizati formele consacrate de asistenta juridica internationala in materie penala

Activitatea de colaborare si asistenta in diverse domenii ale activitatii juridice reprezinta una din importantele forme de cooperare internationala.

Realizarea asistentei juridice internationale in materie penala poate imbraca diferite forme,sursele acestor forme sunt tratatele si conventiile,declaratiile de reciprocitate bilaterale si legile interne ale diferitor state.

Clasificarea formelor de asistenta juridica internationala este posibila in functie de baza pe care functioneaza intre ele,deci deosebim forme de asistenta juridica eventual acceptabile si forme consacrate,acestea din urma fiind clasificate in forme cu character informative si forme cu character procesual.

1.Forme de asistenta juridica eventual acceptabile-aceste forme functioneaza pe baza sistemului de declaratii de reciprocitate.Formele de asistenta juridical eventual acceptabile sunt determinate de pozitia geografica a statelor si de fenomenele infractionale specifice acestei pozitii,de gradul intens de traffic rutier,aerian,maritime dintre aceste state.Exemplu de forma de asistenta juridical bilaterala:Interpolul asigura colaborarea dintre organelle de politie judiciara ale diferitor state,desi statele ar putea stabili contacte dintre organelle de politie judiciara proprii in afara Interpolului.2.Forma de asistenta juridical consacrate

a)Forme de asistenta cu character informativ-formele care servesc la realizarea luptei impotriva criminalitatii contribuind prin transmiterea de infrormatii la prevenire.Drept forma cu character informativ poate servi procurarea de informatii care serveste la tinerea evidentei persoanelor socialmente periculoase refugiate pe teritoriul unui stat.Actele internnationale semnate de RM prevad diferite forme de asistenta cu character informative,de ex:Conventia Curtii Supreme de Justitie cu privire la asistenta jjuridica si raporturile juridice in materie civila,familiala si penala stabileste expres ca institutiile centrale de justitie ale statelor isi transmit reciproc la cerere infromatii despre legislatie in vigoare sau care a actionat pe teritoriile lor si despre practica aplicarii ei de catre institutiile de justitie.

b)Fome de asistenta cu character procesual-se caracterizeaza priin faptul ca ele se desfasoara efectiv in sfera activitatii de represiune,fiecare dintre aceste forme reprezentind un mijloc dde colaborare intre state in realizarea represiunii impotriva unor infractiuni.

2.3.Avionul inregistrat in aeroportul Chisinau efectua un zbor pe ruta Chisinau-Budapesta.Fiind in saptiu deasupra teritoriului Rominiei avionul a fost capturat de teroristii D. si N. care amenintind ca vor exploda nava au impus capitanul sa aterizeze in portul Milan(Italia).

Dupa legea penala a carei tari vor fi trasi la raspundere penala D. si N.,daca D este cetatean al Indoneziei,iar N.-persoana fara cetatenie.Argumentati raspunsul.

Raspuns:Vor fi trasi la raspundere dupa legea tarii noastre deoarece infractiunile comise la bordul unei nave maritime sau aeriene apartinid RM indifferent de locul ei de aflare sint supuse raspunderii penale in baza Codului penal al RM.Subiectul 3:Latura obiectiva a infractiunii

3.1.Relatati despre notiunea si importanta laturii obiective

Latura obiectiva a infractiunii reprezinta partea exterioara a comportamentului persoanei care a comis o infractiune,aceasta comportare trebuie sa fie prejudiciabila sis a fie prevzuta de legea penala,adica sa prezinte o infractiune.Importanta laturii obiective a infractiunii este detrminata in primul rind de faptul ca aceasta in calitate de element al componentei de infractiune reprezinta temeiul tragerii persoanei la raspundere si pedeaspsa penala.In al doilea rind,latura obiectiva a infractiunii constituie temeiul juridic al calificarii faptei care repezinta stabilirea identitatii dintre semnele descries de legiuitor in partea speciala a Codului penal si semnele faptei concrete savirsite de o persoana concreta.

3.2.Clasificati consecintele prejudiciabile:

Consecintele sau urmarile prejudiciabile se clasifica in doua grupe:

1.Consecintele prejudiciabile materiale:a)patrimoniale-ex:sustragerea,delapidarea.b)fizice-omorul si toate formele vatamarii corporale.

2.Consecintele prejudiciabile formale:

a)consecinte care aduc prejudiciu drepturilor si libertatilor persoanei;b)consecinte care aduc daune activitatii aparatului de stat si organizatiior obstesti.

3.3.Formulati conditiile in care este posibila tragerea la raspundere penala in cazul comiterii unei actiuni prin inactiune

Inactiunea este legata de o nirma care impune obligatia de a se face ceva,obligindu-l pe destinatar la o anumita comportare in vederea apararii unor valori sociale,de ex:obligatia de a acorda ajutorul necesar celui aflat in primejdie,incalacrea acestei norme se face printr-o conduita contrara care se manifesta printr-o inactiune,de asemenea tragerea persoanei la raspundere penala in cazul savirsirii faptei prin inactiune nu este suficienta constatarea existentei unei obliagatii,este necesar sa se stabileasca faptul ca in situatia data persoana a avut posibilitatea reala de a savirsi actiunea ceruta de ea. Test nr.4Subiectul 1:Caracteristica generala a dreptului penal

1.1.Caracterizati izvoarele dreptului penal

Prin izvor de drept penal se intelege forma juridica pe care o imbraca o norma pentru a devein obligatorie.Izvoarele dreptului penal sub raportul formei prezinta particularitatea ca pot fi exprimate numai prin lege.Unica lege penala declarata in RM este Codul penal care se aplica in stricta coformitate cu prevederile Constitutiei RM si ale actelor internationale la care RM este parte.Principalele izvoare ale dreptului penal sunt legile penale,dupa cum am mai mentionat in RM unica lege penala este Codul penal care reprezinta actul legislative care cuprinde norme de drept ce stabilesc principiile si dispozitiile generale si speciale ale dreptului penal,determina faptele ce constituie infractiuni si prevede pedepse ce se aplica infractorilor.

Constitutia acre prin normele sale consacra cele mai importante valori sociale ale statului nostr:independenta,suveranitatea,integritatea teritoriala,drepturile si libertatile persoanei,proprietatea etc.Tratatele si conventiile internationale sunt izvoare ale dreptului penal in domeniul prevenirii si combaterii criminalitatii la care RM este parte.1.2.Faceti o generalizare privind stiinta dreptului penal Prin stiinta dreptului penal subintelegm totalitatea ideilor de drept predominante in societate la o etapa anumita despre dreptul penal si lupta cu criminalitatea.Obiect al stiintei dreptului penal este legea penala si practica aplicarii ei.Stiinta dreptului penal studiaza infractiunile si pedeapsa penala in calitate de institutii de baza a dreptului penal,de asemenea o parte componenta a stiintei dreptului penal este sociologia dreptului penal care reprezinta totalitatea conceptiilor stiintifice cu privire la notiunile de baza ale dreptului penal,analiza aplicarii legii penale,a tuturor institutiilor partii generale si speciale a dreptului penal.

De asemenea stiinta dreptului penal studiaza si dreptul penal at tarilor de peste hotare in scopul aplicarii experientei positive in legislatia tarii nostre.O conditie necesara pentru dezvoltarea stiintei dreptului penal o reprezinta legatura acesteia cu practica judecatoreasca.

Sociologia dreptului penal are multe puncte de tangenta cu stiinta dreptului executional penal si stiinta dreptului de procedura penala,toate aceste stiinte au un scop unic care consta in elaborarea cailor,metodelor de lupta cu criminalitatea,insa fiecare dintre acestea constituie o stiinta separate avind un obiect propriu de cercetare si metoda sa proprie. In stiinta criminologiei ca obiect de studiu avem criminalitatea.Statistica judiciara are in calitate de obiect de studio aspectul cantitativ al criminalitatii.Stiinta dreptului executional are in calitate e obiect de studiu legislatia ce reglementeaza modul de executare a pedepselor penale.Stiinta dreptului penal are o legatura indisolubila cu stiinta criminalitatii care are ca obiect de studiu studierea metodelor speciale de descoperire,cercetarea probelor,urmarirea si identificarea infractorului.1.3.Estimati coraportul dintre dreptul penal si alte ramuri de drept

Dreptul penal se afla intr-o anumita legatura cu toate celelalte ramuri ale dreptului.1.O legatura strinsa exista intre dreptul penal si dreptulu procesual penal-fiind doua ramuri distincte acestea au totusi un scop comun:infaptuirea justitiei.Dreptul procesula asigura eficacitatea normelor juridice penale reglementind activitatea de urmarire penala,de judecata si sanctionare a celor ce savirsesc infractiuni.2.Dreptul penal are legaturi strinse cu dreptul executional penal-aceasta presupune necesitatea delimitarii lor pentru evitarea dublarii institutiilor si normelor de drept,normelor dreptului penal ca norme materiale,iar ale dreptului executional ca norme de procedura.3.Dreptul penal de asemnea are o legatura cu dreptul civil,care reglementeaza relatiile privind patrimoniu este sprijinit in aplicarea lor de dreptul penal,care incrimineaza si sanctioneaza penal faptele indreptate impotriva patrimoniului.4.Dreptul penal se aflta inttro srtrinsa legatura si cu dreptul familiei-normele dreptului penal califica dr5ept infractiuni indrepttate impotriva familiei un sir de fapte ce lezeaza relatiile dintre soti,copii,parinti,de ex:incestul,eschivarea de la plata pensiei alimentare.

5.Raportul dintre dreptul penal si dreptul administrative prin prisma strinselor legaturi dintre raspunderea penala sic ea administrativa.6.Dreptul penal isi extinde legaturile sale cu dreptul commercial7.Dreptul penal de asemenea se afla intr-o strinsa legatura cu dreptul constitutional,care reglementeaza relatiile de organizare ale statului,valorile sociale ocrotite si garantate de Constitutie.

Subiectul 2:Componenta infractiunii

2.1.Definiti componenta infractiunii

Potrivit teoriei dreptului penal prin componenta de infractiune se intelege un system de elemente si semen obiective si subiective stabilite de legea penala care califica o fapta social periculoasa drept o infractiune concreta.Codul penal al RM considera componenta infractiunii la fel ca o totalitate de semen obiective si subiective stabilite de legea penal ace califica o fapta prejudiciabila drept o infractiune concreta.

2.2.Clasificati componentele de infractiuni

Stiinta dreptului penal in scopul inlesnirii procesului de studiere a componentelor de infractiune distinge notiunea de element si semn al componentei infractiunii.Elementele componentei infractiunii sunt:

1.Obiectul:-obiect generic(de specie sau de grup) -obiect nemijlocit sau special;-obiect material

2.Latura obiectiva:-fapta prejudiciabila-urmarea prejudiciabila-raportul causal dintre fapta si urmare-timpul,locul,metoda,mijlocul,imprejurarile comiterii faptei.3.Subiectul:

Semnele subiectului sunt:-caracterul fizic;-responsabilitatea;-virsta;-subiectul special(luarea de mita)-persoana juridica.

4.Latura subiectiva:-vinovatia;-motivul;-scopul.Celor 4 elemente ale componentei infractiunii le corespund 4 grupuri de semne ce

caracterizeaza aceste elemente:

1.Grupul de semne ce caracterizeaza obiectul infractiunii;2. Grupul de semne ce caracterizeaza latura obiectiva;3. Grupul de semne ce caracterizeaza subiectul infractiunii;4. Grupul de semne ce caracterizeaza particularitatile laturii subiective.

De asemenea teoria dreptului penal distinge 2 grupuri de semne ale componentei de infractiune:

1.Principale;2.Facultative.

2.3.Proiectati o speta in care un semn facultativ al componentei infractiunii ar deveni obligator.

Cetateanului X I s-au adus de peste hotare citeva vaccinte impotriva gripei A1(H1N1),acesta a dispus sa le vinda,insa dupa ceva timp a fost tras la raspundere penala din cauza ca citeva persoane care si-au administrat vaccinul au decedat.Subiectul 3:Subiectul infractiunii

3.1.Definiti trasaturile subiectului infractiunii

1.Caracterul fizic2.Virsta3.Responsabilitatea

Caracterul fizic-subiect al infractiunii poate fi numai persoana care poseda capacitatea de a-si da seama de caracterul comportamentului sau,de actiunile sale pe care le poate conduce.Vinovatia atit in forma de intentie,cit si imprudenta se exclude in toate cazurile atunci cind persoana in mommentul savirsirii infractiunii din cauza unei strai psihice nus-I dadea seama de faptele sale sau nu putea sa le conduca.Virsta-sunt pasibile de raspundere penala persoanele fizice responsabile care in momentul savirsirii infractiunii a implinit virsta de 16 ani,exista insa infractiuni la care persoana urmeaza sa raspunda penal incepind cu virsta de 14 ani.

Responsabilitatea- este situatia in care persoana poseda insusiri psihice ,ratiune,constiinta care o fac capabila sa inteleaga caracterul prejudiciabil al actiunilor sau inactiunilor pe care le savirseste,de asemena persona trebuie sa fie capabila de a se abtine de la savirsirea faptelor prevazute de legea penala,este necesar ca responsabilitatea sa existe in momentul comiterii infractiunii.Daca responsabilitatea lipseste nu se mai pune problema vinovatiei.3.2.Analizati conditiile tragerii la raspundere penala a persoanelor care au savirsit infractiunea in stare de ebrietate

Conform Codului penal persoana care a savirsit o infractiune in stare de ebrietate produsa de alcool sau de alte substante nu este liberata de raspundere penala.

Starea de ebrietate apare ca circumstanta agravanta,insa instanta de judecata este in drept sa nu considera aceasta ca o circumstanta agravanta.

Atribuirea starii de ebrietate la categoria de circumstanta agravanta precum si faptull ca aceasta nu exclude raspunderea si pedeapsa penala a faptuitorului are ca temei absenta crietriului medical al iresponsabilitatii.

Putem clasifica starea de ebrietate in 2 categorii:

1.Ebrietate fiziologica 2.Ebrietate patologica

In cazul savirsirii infractiunilor de faptuitorul care potrivit expertizei medico-legale se afla in stare de ebrietate fiziologica,acesta va fi supus aplicarii pedepsei.

In cazul savirsirii infractiunilor in stare de ebrietate patologica se exclude totalmente raspunderea penala intrucit in asemnea situatii sunt prezente ambele crieterii are iresponsabilitatii,instanta de judecata pronuntind sentinta de condamnare este in drep sa aplica masurile de constringere cu character medical sau poate sa-i puna sub curatela.

3.3.Poate fi Lebedev tras la raspundere penala pentru comiterea unui omor intentionat?

Lebedev nu este pasibil de pedeapsa desi a savirsit o infractiune in stare de responsabilitate,inainte de pronuntarea sentintei de catre instanta de judecata el sa imbolnavit de o boala psihica cronica care la lipsit de posibilitatea de a-si da seama de actiunile ori inactiunile sale si de a le durija.Fata de Lebedev in baza hotaririi instantei de judecata vor fi aplicate masuri de constringere cu character medical,iar daca se insanatoseste va fi supus pedepsei.Test nr.5Subiectul 1:Actiunea legii penale in timp si spatiu

1.1.Relatati despre timpul savirsirii infractiunii

Conform Codului penal timpul savirsirii faptei se considera timpul cind a fost savirsita actiunea sau inactiunea prejudiciabila indifferent de timpul survenirii urmarilor.Aceasta regula insa este supusa unor critici,indicindu-se ca momentul consumarii infractiunii pentru divesre categorii de fapte infractionale este diferit,astfel se considera ca:1.pentru infractiunile cu componente formale timpul savirsirii infractiunii este considerat momentul realizarii faptei prejudiciabile

2.pentru infractiunile cu componenta materiala timpul savirsirii este discutabil,conturindu-se astfel doua opinii:conform primei timpul savirsirii infractiunilor cu componente materiale este legat de momentul survenirii urmarilor infractionale,cea de-a doua opinie este ca timpul savirsirii infractiunilor cu componenta materiala este momentul savirsirii faptei prejudiciabile.

3.pentru infractiunile cu componente formal-reduse timpul savirsirii infractiunii este determinat de momentul realizarii acelei etape infractionale la care legislatorul a transferat consumarea faptei;4.pentru infractiunile prelungite timpul savirsirii infractiunii se considera timpul savirsirii ultimei actiuni din seria de actiuni identice5.pentru infractiunea continua timpul savirsirii infractiunii este considerat moemntul realizarii faptei prejudiciabile actiune sau inctiune din care incepe nerealizarea continua a obligatiunii impuse faptuitorului sub pericolul pedepsei.

6.pentru infractiunile prin participatie fapta se considera consumata din momentul realizarii de catre autor a laturii obiective a infractiunii,se aplica legea in vigoare la momentul savirsirii faptei de catre autor.7.pentru activitatea infractionala neconsumata(pregatire sau tentativa) timpul savirsirii este considerat momentul curmarii sau al intreruperii actului infractional din cauze independente de vointa faptuitorului.1.2.Faceti o generelizare asupra principiilor aplicarii legii penale in spatiu in cazul comiterii unei infractiuni in strainatate.

Legea penala a RM se aplica in unele cazuri si infractiunilor comise in strainatate.O prima ipoteza ar fi aceea cind infractorul este o persoana cetatean al RM sau un apatrid care insa domiciliaza permanent pe teritoriul RM,de ex:un cetatean al RM comite in Franta o sustragere dupa care se reintoarce in tara,in acest caz el va raspunde penal in conformitate cu Codul penal al RM.O a doua ipoteza este atunci cind legea penala a RM se aplica faptelor savirsite in strainatate de catre cetatenii straini ori apatrizii cu domiciliul in strainatate care savirsesc fapte grave contra statului nostrum sau contra unui cetatean al RM,de ex:un cetatean strainaomoara un moldovean aflat in strainatate,daca acesta nu va fi pedepssit de legea statului unde sa comis fapta va putea fi tras la raspundere penala cu autorizarea Procurorului General al RM conform legii penale a RM,urmarirea si judecarea se pot desfasura si in lipsa infractorului urmind a fi supus executarii pedepsei indata ce va fi retinut.

A treia ipoteza priveste aplicarea legii penale si atunci cind este vorba despre alte fapte savirsite de un cetatean strain in strainatate,de ex:un cetatean strain sustrage in propria sa tara sau intr-un oarecare alt stat strain bijuteriile unei persoane,acesta va putea fi condamnat dupa legea penala a RM daca se afla pe teritoriul tarii noastre si daca legea statului unde a fost savirsita fapta o pedepseste penal pe aceasta.

Daca fapta comisa de un cetatean strain in strainatate atenteaza asupra securitatii statului nostru sau adduce o grava lezare integritatii corporale unui cetatean al RM sau il lipseste de viata atunci legea penala a RM urmeaza a fi aplicata indiferent de ceea ce sta inscris in legea penala a tarii unde a fost savirsita infractiunea.Daca insa este vorba despre alte fapte legea penala a RM se va aplica numai cu conditia ca legea tarii unde a fost comisa fapta sa o prevada.1.3.Alcatuiti o speta in care legea penala ar avea effect retroactiv.

Subiectul 2:Persoana juridica-subiect al infractiunii

2.1.Definiti subiectul general al infractiunii

Atragerea persoanei juridice in calitate de subiect al infractiunii reprezinta actualmente unul din cele mai comtroversate subiecte nu numai in RM,cit si in practica penala mondiala.In majoritatea tarilor lumii se respinge parerea potrivit carei persoana juridical poate fi subiect al unei infractiuni.Noul Cod penal al RM pentru prima data in istorria penala a tarii noastre contine reglementari privind persoana juridical ca subiect al infractiunii,aceasta inovatie se datoreaza faptului schimbrii relatiilor economice din RM si anume trecerea la economia de piata,odata cu aceasta au aparut o multime de persoane juridice,sa diversificat domeniul de activitate a persoanelor juridice,marindu-se posibilitatea comiterii unor incalcari din partea acestora si fiind dificil controlul efectuat asupra activitatii lor.2.2.Descrieiti conditiile in care este posibila tragerea la raspundere penala a persoanei juridice.Sunt pasibile de raspundere penala pentru savirsirea unei fapte penale toate persoanele juridice cu exceptia autoritatilor publice.Persoana juridica este vinovata de neindeplinirea sau indeplinirea necorspunzatoare a dispozitiilor directe ale legii careindeplineste indatoriri sau interdictii pentru efectuarea unei anumite activitati.De asemenea persoana juridica este pasibila de raspundere penala daca este vinovata de efectuarea unei activitati ce nu corespunde actelor de constituire sau scopurilor declarate,de asemenea fapta care cauzeaza sau creaza pericolul cauzarii de daune in proportii considerabile persoanelor,societatii sau statului a fost savirsita in interesul acestei persoane juridice.Persoana juridical poarta raspundere penala pentru savirsirea infractiunilor in sanctiunile carora este prevazuta pedeapsa generala aplicabila persoanelor juridice,de ex:savirsirea unor infractiuni economice,ecologice,a ifractiunilor contra sanatatii publice,a infractiunilor in domeniul informaticii.2.3.Argumentai pro sau contra includerii in legea penala a prevederilor referitoare la persoana juridical ca subiect al raspunderii penale.

Consider ca este bennefica includerea in legea penala a prevederilor referitoare la persoana juridica ca subiect al raspunderii penale,deoarece restingerea cercului de infractiuni ar putea duce la faliment.

Subiectul 3:Eroarea si influenta ei asupra raspunderii penale

3.1.Caracterizati eroarea de dreptEroarea de drept consta in necunoasterea sau cunoasterea gresita a prevederilor legii penale,in situatia erorii de drept faptuitorul este in eroare cu privire la caracterul legal sau illegal al faptei.Daca insituatia erorii de fapt persoana nu cunoaste o imprejurarea de fapt in care isi desfasoara activitatea,in situatia erorii de dreppt persoana are reprezentarea tuturor imprejurarilor faptei sale.Codul penal al RM nu contine nici o prevedere ce ar reglementa eroarea,din simplu motiv ca legea penala incrimineaza fapta care prezinta un grad deosebitr dde pericol social sau persoana avind reprezentarea pericolului social al faptei comise trebuie sa-si dea seama ca fapta sa este interzisa de legea penala.Cunoastem urmatoarele tipuri ale erorii de drept:

1.Atribuirea faptei la categoria infractiunilor,in realiatea legea insa necalificind-o ca atare,in asemnea cazuri fapta nu atenteaza asupra unui obiect ocrotit de legea penala.2.Exista atunci cind faptuitorul apreciaza gresit fapta prejudiciabila ca fiind lipsita de pericol social 3.Reprezentarea gresita a persoanei cu privire la urmarile juridice ale infractiunii savirsite cu privire la calificarea acesteia ,tipul si marimea pedepsei ce urmeaza a fi aplicata pentru savirsirea acelei fapte,aceste circumstante nu sunt cuprinse de continutul intentiei,de aceea aprecierea incorecta a acestora nu influenteaza forma vinovatiei si nu exclude raspundderea penala.

3.2.Analizati modalitatile erorii de fapt

1.Eroarea in obiect-reprezinta o inchipuire eronata a persoanei privind continutul social si juridic al obiectului atentarii.Ea poate fi caracterizata prin 2 modalitati:

a)este vorba de cazul in care subiectul infractiunii considera gresit ca atenteaza la un anumit obiect,in realitate insa dauna este cauzata unui alt obiect neomogen cu acela care a fost cuprins de intentia faptuitorului,d ex:persoana care intentiona sa sustraga dintr-un deposit farmaceutic preparate cu effect narcotizant in realitate sustrage substante care nu au un asemenea effect.

b)o alta forma a erorii in obiect exista in cazul necunoasterii circumstantelor datorita carora se modifica aprecierea sociala si juridical a obiectului,ex:daca femeia este insarcinata in cazul savirsirii unei infractiuni de omor sau violul asupra unei minore maresc considerabil gradul prejudiciabil al infractiunilor respective si servesc drept circumstante sau semne calificante,in asemnea situatii in procesul calificarii faptei se va proceda astfel:daca persoana vinovata nu a stiut despre existenta acestor circumstante in realitate insa ele fiind prezente atunci infractiunea va fi calificata ca fiind savirsita fara circumstante,iar daca vinovatul admite gresit prezenta unei stfel de circumstante agravante care de fapt nu exista in retaliate fapta urmeaza a fi calificata drept tentative de infractiune cu circumstante agravante.2.Eroarea admisa in caracterul actiunii sau inactiunii savirasite,acesta exista:

a)situatia in care faptuitorul considera ca fapta sa are un character infractional,in realitate insa ea nu se caracterizeaza astfel,o asemenea eroare nu influenteaza asupra formei vinovatiei,fapta ramine a fi intentionata dar raspunderea survine nu pentru infractiunea consumata dar pentru tentative la ea intrucit intentia criminala nu a fost realizata,ex:procurarea ilegala a unei arme de foc defectata considerind-o in stare de lucru se va califica drept tentative de procurare ilegala a unei arme de foc.b)persoana considera gresit ca savirseste o fapta legala si nu-si da seama de pericolul ei social,o astfel de eroare exclude intentia insa daca fapta este recunoascuta prejudiciabila in cazul comiterii numai cu intentie a acesteia se exclude si raspunderea penala.Daca fapta este recunoscuta criminala si comisa din imprudenta atunci persoana va fi trasa la raspundere.c)eroarea cu privire la consecintele prejudiciabile care se refera atitr la caracteristicile calitative,cit si la cele cantitative ale acestui semn obiectiv al infractiunii.

d)eroarea in raportul causal-subintelegem intelegerea gresita a dependentei cauzale dintre fapta si urmarile survenite.

3.3.Lungu folosindu-se de lipsa paznicului noaptea a intrat in farmacie si a sustras preparate toxice in fiole si prafuri considerind ca acestea sunt droguri.Preparatele furate Lungu le-a realizat lui Vlad si Iarovoi care erau narcomani.Duapa citeva ore dup ace acestia au consumat continutul a doua fiole au decedat.Expertiza a stability ca extractul din fiolele gasite la Lungu in timpul perchezitiei nu era altceva decit o substanta toxica.Determinati forma vinovatiei lui Lungu?Cum a influentat greseala lui Lungu asupra continutului vinovatiei sale?Intentie. Test nr.6

Subiectul 1:Aplicarea legii penale in spatiu

1.1.Enumerati formele de asistenta juridica internationala in materie penala

Clasificarea formelor de asistenta juridica internationala este posibila in functie de baza pe care functioneaza intre ele,deci deosebim forme de asistenta juridica eventual acceptabile si forme consacrate,acestea din urma fiind clasificate in forme cu character informative si forme cu character procesual.

1.Forme de asistenta juridica eventual acceptabile-aceste forme functioneaza pe baza sistemului de declaratii de reciprocitate.Formele de asistenta juridical eventual acceptabile sunt determinate de pozitia geografica a statelor si de fenomenele infractionale specifice acestei pozitii,de gradul intens de traffic rutier,aerian,maritime dintre aceste state.Exemplu de forma de asistenta juridical bilaterala:Interpolul asigura colaborarea dintre organelle de politie judiciara ale diferitor state,desi statele ar putea stabili contacte dintre organelle de politie judiciara proprii in afara Interpolului.

2.Forma de asistenta juridical consacrate

a)Forme de asistenta cu character informativ-formele care servesc la realizarea luptei impotriva criminalitatii contribuind prin transmiterea de infrormatii la prevenire.Drept forma cu character informativ poate servi procurarea de informatii care serveste la tinerea evidentei persoanelor socialmente periculoase refugiate pe teritoriul unui stat.

Actele internnationale semnate de RM prevad diferite forme de asistenta cu character informative,de ex:Conventia Curtii Supreme de Justitie cu privire la asistenta jjuridica si raporturile juridice in materie civila,familiala si penala stabileste expres ca institutiile centrale de justitie ale statelor isi transmit reciproc la cerere infromatii despre legislatie in vigoare sau care a actionat pe teritoriile lor si despre practica aplicarii ei de catre institutiile de justitie

b)Fome de asistenta cu character procesual-se caracterizeaza priin faptul ca ele se desfasoara efectiv in sfera activitatii de represiune,fiecare dintre aceste forme reprezentind un mijloc dde colaborare intre state in realizarea represiunii impotriva unor infractiuni.

1.2.Analizati principiul universalitatii aplicarii legii penale in spatiu Prin principiul universalitatii presupune ca legea penala a RM se aplica pentru savirsirea altr infractiuni decit cele pentru care s-ar aplica legea penala a RM conform principiului realitatii,savirasirea acelor infractiuni prevazute de tratatele internationale la care RM este parte de catre cetatenii straini sau apatrizi ce nu au domiciliu pemanente pe teritoriul RM

Aplicarea legii penale a RM potrivit principiului universalitatii presupune realizarea unor conditii:1.savirsirea unei infractiuni,altele decit cele pentru care s-ar aplica legea penala a RM conform principiului realitatii,de ex:infractiunile ce afecteaza comunitatea internationala:traficul de stupefiante,furtul unor opere de arta.2.infractiunea sa fie savirsita in intregime in strainatate;

3.fapta sa fie savirsita de un cetatean strain sau apatrid ce nu are domiciliu permanent pe teritoriul RM;4.sa existe dubla incriminare,adica fapta sa fie prevazuta ca infractiune atit de legea penala a RM,cit si de cea a tarii unde a fost savirsita;5.infractorul se afla in RM venit de buna voie;6.infractorul sa nu fi fost tras la raspundere penala in strainatate.

1.3.Proiectati o situatie in care infractiunea s-ar fi comis pe teritoriul RM de un cetatean strain,insa extradarea lui nu ar fi posibilaUn grup de persoane reprezentanti diplomatici ai Frantei au sosit in RM intr-o vizita,in seara aceleiasi zile cind au sosit sa iscat un conflict intre ei si alti diplomati cetateni ai RM,conflictul sa soldat cu batai,in consecinta reprezentantii diplomatici au cauzat vatamari usoare integritatii corporale diplomatilor cetateni ai RM.Subiectul 2:Fapta prejudiciabila

2.1.Relatati despre semnele laturii obiective a infractiunii

Latura obiectiva a unei infractiuni reprezinta actul exterior care caracterizeaza fapta infractionala asupra obiectului ocrotit de legea penala.1.Fapta prejudiciabila(semnul material)-este reprezentat de insasi fapta incriminate,intrucit fara o activitate exterioara nu poate exista infractiunea,numai o actiune sau inactiune poate leza o valoare,actiunea consta in savirsirea a ceea ce legea interzice,iar inactiunea consta in abtinerea de a efectua o actiune pe care legea pretinde sa fie comisa.2.Urmarea prejudiciabila- consta din lezarea obiectului sau,crearea unei stari de pericol pentru acesta prin savirsirea actiunii sau inactiunii ilicite,rezultatul se poate exprima intr-o vatamare efectiva adusa obiectului,o lezare a acestuia sau producerea unui pericol pentru el.

3.Raportul cauzal dintre fapta si urmare-rezultatul produs prin infractiune este urmarea actiunii sau inactiunii subiectului active al infractiunii sau a participantilor la aceasta,atunci cind la producerea rezultatului au cooperat mai multe persoane.4.Timpul,locul,metoda,mijlocul,imprejurarile comiterii faptei(semne facultative).

Prin locul savirsirii infractiunii se intelege locul unde a fost savirsita actiunea/inaciunea prejudiciabila,indifferent de timpul survenirii urmarilor.Timpul savirsirii faptei se considera timpul cind a fost savirsita actiunea/inactiunea prejudiciabila,indifferent de timpul survenirii urmarilor.2.2.Comparati actiunea cu inactiunea prejudiciabila

Actiunea reprezinta o comportare pozitiva,o conduita prin care se face ceva de natura sa produca o schimbare in sfera relatiilor sociale.Cele mai multe infractiuni sunt savirsite prin actiuni,aceasta poate consta dintr-un singur act sau din mai multe fara ca prin aceasta sa-si piarda unitatea,de ex:infractiunea de vatamare corporala poate fi savirsita cu aplicarea unei singure lovituri sau a mai multor.Actiunea poate imbraca diferite forme,se poate manifesta sub aspecte diferite in functie de obiectul special ocrotit de legea penala care poate fi lezat numai printr-un anumit mod de comportare a infractorului.In infaptuirea actiunii autorul poate utilize forta proprie atunci cind loveste victima sau anumite instrumente si mijloace.

Inactiunea reprezinta comportamentul pasiv al persoanei,infractiunea inseamna a nu face ceea ce este impus,ceea ce este ordonat prin lege.O infractiune ce se manifesta sub forma de inactiune se poate savirsi numai daca persoana care are obligatia legala de a face ceva nu o realizeaza.2.3.Pricop,in virsta de 14 ani,a sarbatorit revelionul in centrul orasului impreuna cu alti prieteni de aceeasi virsta.Dupa intrebuintarea bauturilor alcoolice unul dintre prietenii lui Pricop-Strelitov a cerut primului sa atace batrinul care mergea inaintea lor,sa-I sustraga ceasul de la mina sis a il transmita.Pricop a refuzat categoric,insa dup ace Strelitov la amenintat cu rafuiala fizica,Pricop a executat cele propuse de Strelitov.Dupa 10 ore Strelitov ce purta la mina ceasul victimei a fost retinut de colaboratorii politiei.Influenteaza asupra solutionarii problemei privind tragerea la raspundere penala a lui Pricop acea circumstanta ca el a comis actiunile sale sub influenta violentei psihice aplicate de Strelitov?

Nu,la raspundere penala va fi traas Strelitov.

Subiectul 3:Vinovatia si formele ei

3.1.Relatati despre conceptul si formele vinovatiei

Vinovatia reprezinta atitudinea psihica a pesoanei fata de fapta prejudiciabila savirsita si urmarile prejudiciabile ale acesteia,ce se manifesta sub forma de intentie sau imprudenta.Intentia reprezinta cea mai raspindita forma a vinovatiei atit in continutul legii penale,cit si in practica judecatoreasca.Infractiunea se considera savirsita cu intentie directa atunci cind persoana care a savirsit-o isi dadea seama de caracterul prejudiciabil al actiunilor/inactiunilor sale,a prevazut urmarile prejudiciabile si a dorit survenirea acestor urmari.

Intentia indirecta are loc atunci cind persoana care a comis infractiunea isi dadea seama de caracterul actiunii/inactiunii sale,a prevazut consecintele prejudiciabile si cu toate ca nu le dorea constient admitea survenirea lor.

Imprudenta-se considera ca infractiunea a fost savirsita din imprudenta daca persoana care a savirsit-o isi dadea seama de caracterul prejudiciabil al actiunii sau inactiunii sale,a prevazut urmarile ei prejudiciabile dar considera in mod usurabil ca ele vor putea fi evitate ori nu isi dadea seama de cacterul prejudiciabil al actiunii sau inactiunii sale,nu a prevazut posibilitatea survenirii urmarilor ei prejudiciabile,desi trebuia sa le prevada.

3.2.Descrieti fapta savirsita cu doua forme de vinovatie si fapta savirsita fara vinovatie.

-In cazul infractiunilor savirsite cu doua forme de vinovatie partile componente ale acesteia de obicei atenteaza asupra a doua obiecte aparate de legea penala,dar poate atenta si asupra unui singur obiect cum este de ex:cazul provocarii ilegale a avortului care a provocat o vatamare mediu integritatii corporale sau a sanatatii.In cadul acestor componente de infractiune subiectul actioneaza cu intentie,iar din imprudenta fata de consecintele acesteia.Infractiunea savirsita cu doua forme de vinovatie poate fi de 2 tipuri:

1.este formata din infractiunile cu semne calificante,componenta de baza este materiala,iar in rolul de semn calificant apare o urmare mai grava sau deosebit de grava comparative cu urmarea care reprezenta semnul obligator al componentei de baza.

2.infractiunile componenta de baza a corora este formala,iar in rolul de consecinte calificante avem semne ce caracterizeaza componenta calificanta de infractiune.

-Fapta se considera savirsita fara vinovatie daca persoana care a comis-o nu isi dadea seama de caracterul prejudiciabil al actiunii sai inactiunii sale,nu a prevazut posibilitatea survenirii urmarilor ei prejudiciabile si conform circumstantelor cauzei nici nu trebuia sau nu putea sa le prevada.De la aceasta regula exista doua situatii in care intre actiunea/inactiunea si urmarea prejudiciabila survenita exista o legauta cauzala,insa fapta se considera savirsita fara vinovatie.

In prima situatie persoana care a comis fapta nu isi dadea seama de caracterul pejudiciabil al actiunii sau inactiunii sale si nici nu trebuia sau nu putea sa-l inteleaga.La aceasta situatie se refera legitima aparare aparenta cind o persoana este convinsa in baza unor date obiective si a unor conditii subiective ca se afla in fata unui atac

A doua situatie in care fapta se savirseste fara vinovatie,este aceea in care persoana nu isi dedea seama de caracterul prejudiciabil al faptei sale,nu a prevazut posibilitatea survenirii urmarilor ei si conform circumstantelor cauzei nici nu trebuia si nici nu putea sa le prevada,in acest caz pentru a produce efecte de inlaturare a caracterului penal al faptei,cazul fotruit trebuie sa se intemeieze pe anumite conditii:

a)actiunea sau inactiunea care a determinat urmarea neprevazuta trebuie sa fie o fapta incrimanata de legea penala;

b)actiunea sau inactiunea unei persoane sa fi produs o urmare prejudiciabila datorita unor imprejurari obiective,neprevazute de constiinta si vointa acelei persoane;

c)persoana care a savirsit fapta trebuie sa fi fost in imposibilitatea de a prevedea interventia imprejurarii care a determinat producerea urmarii prejudiciabile.

Fapta savirsita fara vinovatie inlatura caracterul penal al faptei,si pe cale de consecinta raspunderea penala.

3.3.Construiti mecanismul psihologic al vinovatieiTest nr.7

Subiectul 1:Legea penala

1.1.Caracterizati legea penala sub aspectul notiunii si trasaturilor caracteristice

Prin lege penala se intelege actul legislative care cuprinde norme de drept ce stabilesc principiile si dispozitiile generale si speciale ale dreptului penal,determina faptele ce constituie infractiune si prevede pedepsele ce se aplica infractorilor.Temeiul juridic al legii penale este Constitutia RM,precum si actele internationale la care RM este parte.Trasaturile:1.Trasatura de baza a legii penale ca act juridic al organului suprem al puterii de stat Parlamentului RM reiese din desemnarrea sa si consta in asigurarea apararii persoanei,drepturilor si liberattilor ei,a mediului,proprietatii,intereselor statului si ale societatii,precum si a intregii ordini de drept de orice atentat infractional;2.Legea penala reprezinta actul legislative adoptat de Parlamentul RM in conformitate cu prevederile Constitutiei RM si a actelor internationale. 3.Legea penala in statul de drept reprezinta mijlocul realizarii politicii penale;4.Legea penala reprezinta unicul izvor de drept penal intrucit normele penale se contin numai in legea penala 5.Legea penala contine temeiul si principiile raspunderii penale.6.Legea penala stabileste care fapte prejudiciabile (actiuni/inactiuni) constituie infractiuni si determina pedepsele care pot fi aplicate persoanelor care au savirsit infractiuni sau in unele cazuri concrete indica spre posibilitatea aplicarii liberarii de raspundere si pedeapsa penala.7.Legea penala cirespunde conditiilor social-economice,politice si ideologice in care traieste societatea,intereselor si cerintelor acesteia8.Legea penala insasi prin faptul aprobarii si puneii in aplicare a acesteia contribuie la prevenirea criminalitatii,la respectarea prevederilor Constitutiei si a altor legi din partea cetatenilor statului.1.2.Descrieti conditiile extradarii

Condditiile pot fi clasificate in:1.Conditii cu privire la infractiuni;2.Conditii cu privire la infractor;3.Conditii de ordin procedural.

1.Conditii cu privire la infractiuni:

a)sa se fi savirsit o infractiune pe teritoriul statului solicitant ori impotriva intereselor acestuia.

b)sa existe dubla incriminare; c)peddeapsa prevazuta de lege sa fie de cel putin un an de inchisoare sau o alta pedepasa mai aspra; d)in cazul in care fapta pentru care se cere extradarea este pedepsita de legea tarii solicitante cu pedeapsa capitala,extradarea persoanei poate fi refuzata daca partea solicitanta nu va da asigurari ca pedeapsa capitala nu va fi executata in privinta persoanei extradate.e)extradarea nu se acorda daca infractiunea pentru care este ceruta este considerata de legea RM infractiune politica.

2.Conditii cu privire la infractor:

a)infractorul trebuie sa fie cetatean strain cind RM este stat solicitat.

b)nu pot fi extradati de RM:proprii cetateni;persoanele straine care se bucura inRM de imunitate de jurisdictie;persoanele corora le-a fost acordat statut de refugiat politic;persoanele carora li sa acordat dreptul de azil in RM;persoanele straine citate din strainatate in vederea audierii caparti;Procurorul General,Ministerul Justitiei sau instanta care solutioneaza cazul privind extradarea.c)infractorul sa se gaseasca pe teritoriul statului solicitat

3.Conditii de ordin procedural:

1.Sa existe o cerere de extradare din partea unui stat care are interesul sa-l pedepseasca pe faptuitor sau sa-l puna sa execute pedeapsa pe cel condamnat.2.Statul solocitat care primeste cererea de extradare este obligat sa-l aresteze pe faptuitor pentru ca acesta sa nu dispara.

3.Statul solicitat este obligat sa comunice statului solicitant data si locul predarii faptuitorului care este extradat4.Statul solicitant este obligat sa comunice partii solicitate informatii cu privire la finalizarea procesului penal in care a fost implicat cel extradat.1.3.Inclupatul Sirbu a fost trimis in judecata pentru savirsirea infractiunii de calomnie prevazuta dde art.170 CP al RM.Inainte de judecarea cauzei la 7 mai 2004 a intrat in vigoare Legea RM nr.111-XV din 22.04.04 care a abrogate infractiunea de calomnie din continutul Partii speciale a CP al RM.

Sa se arate ce influenta a avut aceasta modificare legislative.

Raspuns:Modificare il va elibera pe Sirbu de raspundere si pedeapsa penala,conform art.10 din CP al RM legea penala care inlatura caracterul infractional al faptei,care usureaza pedeapsa sau amelioreaza situatia persoanei ce a comis infractiunea are effect retroactive,adica se extinde asupra persoanelor care au savirsit faptele respective pina la intrarea in vigoare a acetei legi,inclusive asupra persoanelor care executa pedeapsa.Subiectul 2:Latura obiectiva a infractiunii

2.1.Relatati despre semnele laturii obictive a infractiunii

Continutul laturiii obiective a infractiunii este cuprins dintr-un sir de semne:1.Fapta infractionala(semnul material)2.Urmarea prejudiciabila

3.Legatura cauzala dintre fapta prejudiciabila si urmarile acesteia

Fapta reprezinta actul de conduita interzis de catre o norma a CP ce se desfasoare intr-un anumit loc sit imp,orice fapta prejudiciabila este savirsita cu aplicarea unor anumite intrumente sau mijloce,precum si prin intermediul unei anumite metode,de ex omorul in toate cazurile se savirseste cu ajutorul unor anumite instrumente sau cu aplicarea unei metode anumeUrmarea prejudiciabila- consta din lezarea obiectului sau,crearea unei stari de pericol pentru acesta prin savirsirea actiunii sau inactiunii ilicite,rezultatul se poate exprima intr-o vatamare efectiva adusa obiectului,o lezare a acestuia sau producerea unui pericol pentru el.

Raportul cauzal dintre fapta si urmare-rezultatul produs prin infractiune este urmarea actiunii sau inactiunii subiectului active al infractiunii sau a participantilor la aceasta,atunci cind la producerea rezultatului au cooperat mai multe persoane.

2.2.Faceti o generalizare aspura semnelor facultative ale laturii obiective ale infractiunii

Existenta infractiunii este conditionata de savirsirea unei fapte manifestata sub forma de actiune sau inactiune.Orice fapta presupune un act de conduita din partea infractorului prin care se aduc anumite daune valorilor sociale ocrotite de legea penala.Fapta sociala sa ppoate realiza intr-un anumit loc sit imp,prin anumite mijloace sau instrumente,metoda sau imprejurarea nu prezinta principaliul pentru existenta infractiunii,de aceea in normele de incriminare de obicei nu sunt incluse conditii cu privire la acestea care ar completa descrierea faptei.In anumite cazuri aceste semne prezinta importanta pentru determinarea unui anumit tip de infractiuni contribuind la individualizarea gradului prejudiciabil al infractiunii in continutul carora au fost incluse,de ex:e necesar ca fapta sa fie savirsita intr-un anumit loc:la infractiunile de profanare a mormintelor;timpul este o conduita necesara a infractiunilor militare(timpul de razboi);mijloacele reprezinta semne principale al infractiunilor cu ar fi vinatul illegal.Includerea acestor semne in normele inxcriminatoare a fost necesara deosrece numai in prezenta lor se poate provoca o dauna valorilor sociale aparate de legea penala,daca aceste semne cu sunt prevazute in CP constatarea lor poate prezenta interes pentru individualizarea judiciara a pedepsei,in situatiile cind semnele respective nu sunt iincluse in continutul de baza al componentelor de infratiune date devin semne calificante ce sunt introduse in continutul calificant.2.3.Alcatuiti o speta in care unul din semnele facultative ale laturii obiective ar devein obligatoriu

Art.233-vinatul illegal,vinatul fara autorizatie corespunzatoare,fie in perioada interzisa,fie in locurile interzise,cu unele metode nepermise.Subiectul 3:Intentia si modalitatile ei

3.1.Caracterizati intentia si modalitatile ei

Intentia reprezinta cea mai raspindita forma a vinovatiei atit in continutul legii penale,cit si in practica judecatoreasca.

Infractiunea se considera savirsita cu intentie directa atunci cind persoana care a savirsit-o isi dadea seama de caracterul prejudiciabil al actiunilor/inactiunilor sale,a prevazut urmarile prejudiciabile si a dorit survenirea acestor urmari.

Intelegerea caracterului prejudiciabil al faptei si prevederea urmarii ei constituie elemental intelectiv al intentiei.Intelegerea caracterului prejudiciabil al faptei savirsite e adresata in timp prezentului si inseamna ca persoana in timpul savirsirii infractiunii constientizeaza caracterul si gradul prejudiciabil al faptei pe care o savirseste.Previziunea urmarilor prejudiciabile este adresata in timp viitorului si inseamna ca faptuitorul a avut reprezentarea posibilitatii survenirii lor.Intelegerea caracterului prejudiciabil al faptei savirsite inglobeaza reprezentarea in constiinta persoanei a valorillor sociale asupra carora se atenteaza,a continutului actiunii si inactiunii prin care se realizeaza activitatea infractionala,a circumstantelor concrete in care se va desfasura infractiune.

Previziunea urmarilor prejudiciabile presupune reprezentarea faptuitorului asupra daunei care va fi cauzata,rpin savirsirea faptei,valorilor crotite de legea penala.

Factorul intelectiv al intentiei directe presupune survenirea inevitabila a urmarilor prejudiciabile.Factorul volitiv al intentiei directe caracterizeaza directionarea vointei subiectului si se exprima in dorinta survenirii anumitor urmari prejudiciabile ale actiunii sau inactiunii sale infractionale.

Dorinta constituie factorul volitiv mobilizat la atingerea scopului infractional.

Intentia indirecta are loc atunci cind persoana care a comis infractiunea isi dadea seama de caracterul actiunii/inactiunii sale,prevedea consecintele prejudiciabile si cu toate ca nu le dorea constient admitea survenirea lor.

Previziune in cazul intentiei indirecte presupune doar intelegerea posibilitatii survenirii reale a urmarilor prejudiciabile si nu a inevitabilitatii lor.

Factorul volitiv al intentiei indirecte este caracterizat de lipsa dorintei,dar de admiterea constienta a urmarilor prejudiciabile.

Intentia simpla si cea calificata Intentia este simpla atunci cind faptuitorul prevede si urmareste survenirea urmarilor prejudiciabile.

Intentia calificata atunci cind faptuitorul urmareste survenirea urmarilor in vederea realizarii unui scop prevazut in norma de incriminare.

Intentia determinata si cea nedeterminata Intentia determinata se caracterizeaza prin prezenta la subiectul infractiunii a unei inchipuiri concrete cu privire la indicii calitativi si cantitativi a prejudiciului cauzat prin infractiune.

Intentia determinata simpla-atunci cind subiectul are o inchipuire precisa despre un oarecare rezultat.

Intentia determinata alternativa-exista atunci cind subiectul prevede posibilitatea egala si reala de aparitie a doua sau a mai multor urmari prejudiciabile.

Intentia nedeterminata-este caracterizata prin aceea ca desi face parte din previziunea subiectului in constiinta acestuia nu este determinata.

Intentia initiala si cea supravenita

Intentia initiala este evidenta atunci cind faptuitorul prevede urmarea faptei sale de la inceput.

Intentia supravenita exista atunci cind prevederea urmarii prejudiciabile apare ulterior unei hotariri initiale si determina hotarirea unlterioara de a o produce.

Intentia spontana si cea premeditata

Intentia spontana-intentia care este realizata in infractiune imediat sau dupa tracerea a unui interval neinsemnat de timp de la momentul elaborarii planului de a comite o infractiune.

Intentia spontana este simpla si afectata.

Intentia premeditate se caracterizeaza prin faptul ca intentia de a comite o infractiune se relizeaza dupa trecerea unui anumit interval de timp de la aparitia gindului sau planului de a comite infractiunea.Intentia unica si cea complexa

Intntia unica se manifesta atunci cind faptuitorul a hotarit sa savirseasca o singura fapta

Intentia complexa-faptuitorul a hotarit sa savirseasca mai multe fapte.

3.2.Determinati deosebirile dintre intentia indirecta si increderea exagerata

In cazul intentie indirecte subiectul prevede posibilitatea reala de survenire a urmarilor prejudiciabile,in cazul increderii exaggerate aceasta posibilitate apare ca o abstractie,subiectul isi da seama ca astfel de fapte pot atrage dupa sine aparitia unor urmari prejudiciabile,dar se bazeaza pe faptul ca in situatia concreta data le va putea evita.

Deosebirea intre increderea exagerata si intentia indirecta se face in raport cu elementul volitiv,daca in cazul intentiei indirecte subiectul constient admite survenirea urmarilor prejudiciabile,adica pozitiv se atirna fata de ele,atunci la increderea exagerata apare nu numai dorinta ci si admiterea constienta a aparitiei caroiva-I urmari,subiectul straduindu-se sa nu permita aparitia in fapt a acestota avind o atitudine negative fata de ele.3.3.Elaborati mecanismul psihologic al vinovatiei in cazul comiterii infractiunii cu intentie.

Daca faptuitorul nu doreste survenirea urmarilor prejudiciabile insa le admite in mod constient acesta constituie un produs derivat al faptei sale in calea spre atingerea scopului dorit.Vinovatul nu tine spre provocarea urmarilor prejudiciabile insa in acelasi timp nu incearca sa le evite.

Test 8

Subiectul 1:Norma juridico-penala1.1.Definiti norma juridico-penala

Normele juridice penale reprezinta reguli de conduita inscrise in legi penale care reglementeaza raporturile juridice de drept penal ce apar in rezultatulsavirsirii unei infractiuni.Normele juridice penale isi realizeaza functia lor regulatoare prin prevederea tuturor faptelor ce sunt periculoase pentru valorile sociale care formeaza obiectul dreptului penal si prin interzicerea lor sub sanctiune penala.Normele juridice penale au character complex,fiind prohibitive si imperative,sunt prohibitive prin aceeea ca instituie obligatia generala de abtinere in a savirsi fapta incriminata ca infrractiune,si sunt imperative deoarece prevad aplicarea si suportarea consecintelor penale in caz de nerespectare a interdictiei de savirsire a infractiunilor incriminate.Normele juridice penale sunt reflectate in articolele din Codul penal al RM.1.2.Descrieti norma juridico-penala

Referindune la structura normei juridico-penale in literature de specialitate s-au conturat doua opinii potrivit carora norma juridica penala cuprinde 3 parti:ipoteza,dispozitia,sanctiunea-fiind tripotomica.Potrivit celei de-a doua opinii structura este dipotomica,fiind formata din dispozitie si sanctiune.

Dispozitia reprezinta acea parte a normei penale care determina faptele prejudiciabile ce constituie infractiuni.

Se clasifica in:1.Dispozitie simpla-care numeste doar fapta fara a descrie semnele ei.

2.Dispozitia descriptiva-contine o descrieire desfasurata a semnelor infractiunii,majoritatea dispozitiilor din partea speciala a Codului penal sunt dispozitii de acest tip.3.Dispozitia de blancheta-pentru a intelege continutul normei se face trimitere la alte legi sau acte normative.

4.Dispozitia de trimitere-dispozitia in cadrul careia pentru a intelege continutul normei se face trimitere la dispozitia insasi a legii penale.5.Dispoztitia combinata-contine mai multe tipuri de dispozitie indicate anterior.

Sanctiunea reprezinta partea normei care determina categoria si cuantumul pedepsei penale care poate fi aplicata pentru actiunea savirsita.

Santiunile se clasifica in:1.Santiune relativ determinta-care stabileste o categorie de pedeapsa indicind limitele minimale si maximale aplicabile cazului dat,daca in continutul sanctiunii se contine numai limita maximala de pedeapsa,atunci cea minimala o gasim stipulate in Partea Generala a Codului penal:amenda pentru persoana fizica;amenda pentru persoana juridical;munca nereunerata in folosul comunitatii.2.Sanctiune absolut determinata-stabileste expres categoria si marimea pedepsei.3.Sanctiune alternativa-stabileste doua sau mai multe tipuri de pedeapsa penala,iar instanta de judecata reiesind din toate circumstantele cauzei si pesoana infractorului stabileste o singura categorie de pedeapsa penala principala condamnatului.

4.Sanctiune absolut nedeterminata-sanctiunea nu stabileste nici categoria si nici limitele pedepsei.5.Sanctiunea combinata-sanctiunea care contine in sine mai multe tipuri de sanctiuni aratate anterior,de obicei acestea se refera in continutul sanctiunilor cind se pronunta pedeapsa atit pentru pesoana fizica,cit si pentru persoana juridica.

Pentru a se face distinctia intre mai multe categorii de norme penale,in literature de specialitate sau rezlizat un sir de clasificari:1.Dupa continutul si sfera de incidenta a normei distingem:

a)Norme penale generale-acelea care sunt cuprinse in continutul Partii Generale a Codului Penal si sunt de generala aplicatiune,ele stabiilesc reguli de aplicare a institutiilor fundamentale ale dreptului penal si anume infractiunea,raspunderea si pedeapsa penala.

Acestea se mai clasifica in:1.Norme declarative-stabilesc scopul si principiile generale ale dreptului penal2.Norme determinative-norme care contin formularea institutiilor si notiunilor separate ale dreptului penal.b)Norme penale speciale-normele de incriminare care prevad conditii in care o anumita fapta constituie infractiune si pedeapsa ce se aplica pentru savirsirea ei.Aceste norme alcatuiesc continutul Partii Speciale a Codului Penal.

Ele se mai clasifica in:a)Norme de interdictie-norme prin care se impune o interdictie oprindu-se savirsirea unei anumite fapte prejudiciabile prevazute de legea penala prin amenintarea cu aplicarea unor anumite sanctiuni,majoritatea normelor speciale sunt de interdictie.b)Norme de prescriptie-prin care se oblige cetatenii sa savirseasca anumite fapte recunoscute social utile2.In functie de caracterul conduitei prescrise prin preceptul normelor:-Norme prohibitive-abtinerea de a savirsi fapta descrisa si incriminate in dispozitie.

-Norme onerative-stabilesc obligatia de a face sau de anu face ceva.

3.In functie de elementele cuprinse in structura normei penale:

-Norme penale complete-cuprin atit dispozitia,cit si sanctiunea necesare incriminarii si sanctionarii unei fapte ca infractiune.-Norme penale divizate-nu au structura completa in acelasi articol din lege.

4.In materie de tehnica legislative:

-Norme penale de incriminare cadru-au in structural or o dispozitie de incriminare cadru si o sanctiune corespunzatoare.-Norme penale de trimitere sau de referire-sunt norme incomplete.

1.3.Decideti asupra formelor de interpretare a legii penale

Interpretarea legii penale este o operatiune lgico-penala de lamurire a continutului unei legi penale.In functie de subiectii care efectueaza interpretarea,aceasta poate fi:-Oficiala-atunci cind este efectuata de catre organe sau subiecti oficiali;

-Neoficiala-atunci cind este efectuata de catre oameni de stiinta,profesionisti,cetateni.

Interpretarea oficiala poate fi:

-Legala(autentica)-este efectuata de catre legiuitor si consta in explicarea anumitor termini,expresii sau situatii juridice care impun o interpretare unitara.Aceasta interpretare poate fi contextuala atunic cind este facuta de legiuitor odata cu adoptarea normei intepretate si in cuprinsul aceleiasi legi;si posterioara-atunci cind este facuta ulterior adoptarii legii interpretate si prin act normative separate.-Cauzala-apare cel mai frecvent in practica,deoarece incadrarea juridical a oricarei infractiuni de catre organul de urmarire penala sau de instanta de judecata presupune o activitate permanenta de interpretare a prevederilor legale in raport cu circumstantele fiecarei cauze.

Interpretarea neoficiala poate fi:

-Doctrinala-este facuta de catre institutiile de cercetari stiintifice ,de teoreticienii dreptului penal care prn monografii,lucrari,articole efectueaza o analiza teoretica a normelor penale.-Profesionala-este efectuata de catre juristi,in afara unei cauze penale concrete.

-Obisnuita-este realizata de catre orice neprofesionist,participant la raportul de drept penal,de cetateni.

Subiectul 2:Consecintele prejudiciabile

2.1.Relatati despre consecintele prejudiciabile

Urmarea prejudiciabila consta din lezarea obiectului sau,crearea unei stari de pericol pentru acesta prin savirsirea actiunii sau inactiunii ilicite,rezultatul se poate exprima intr-o vatamare efectiva adusa obiectului,o lezare a acestuia sau producerea unui pericol pentru el.

Consecinta ca lezare adusa obiectului poate fi matriala si consta din modificarea suferita de obiectul material sau in schimbarea efectiva materiala produsa in realitatea inconjuratoare,de ex:infractiunea de omor,de vatamare corporala,de sustragere.

Consecinta ca lezare adusa obiectului poate fi nemateriala-atunci cind obiectul apararii unor infractiuni consta intr-o valoare nemateriala,de ex:demnitatea persoanei.

Consecinta penala poate consta si intr-o strare de pericol-atunci cind fapta fara a produce o dauna efectiva obiectului apararii penale ii creeaza o stare de pericol de amenintare directa suficienta ca fapta sa fie apreciata in calitate de infractiune,de ex:tentative dde omor.2.2.Clasificati consecintele prejudiciabile

Consecintele sau urmarile prejudiciabile se clasifica in doua grupe:

1.Consecintele prejudiciabile materiale:a)patrimoniale-ex:sustragerea,delapidarea.b)fizice-omorul si toate formele vatamarii corporale.

2.Consecintele prejudiciabile formale:a)consecinte care aduc prejudiciu drepturilor si libertatilor persoanei;b)consecinte care aduc daune activitatii aparatului de stat si organizatiior obstesti.

2.3.Decideti asupra importantei consecintelor prejudiciabile

In primul rind ele sunt semne principale in cadrul componentelor materiale de infractiunne;

In al doilea rind in unele componente materiale de infractiune consecintele prejudiciabile apar in calitate de semne calificante ale acestora;

In al treilea rind consecintele prejudiciabile sunt luate in considerare de instanta de judecata in procesul stabilirii pedepsei faptuitorului in calitate de circumstante atenuante sau agravante.

Subiectul 3:Subiectul infractiunii

3.1.Relatati despre responsabilitate si iresponsabilitate

Responsabilitatea este starea psihiologica a persoanei care are capacitate de a intelege caracterul prejudiciabil al faptei,precum si capacitatea de a-si manifesta voin